CSR Rapport / CSR Corporate Social Responsibility

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR Rapport / CSR Corporate Social Responsibility"

Transkript

1 CSR Rapport / CSR Corporate Social Responsibility Lovpligtig redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. Integreret del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for 2014/2015 og dækker regnskabsperioden 1. september 2014 til 31. august Banemarksvej 40, 2605 Brøndby tlf

2 INDHOLD Om denne rapport... 2 It starts here. - budskab fra ledelsen... 3 Vores virksomhed... 4 Vores tilgang til bæredygtighed... 5 FN GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER 01 - MENNESKERETTIGHEDER [Princip 1]... 7 [Princip 2] ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER [Princip 3]... 9 [Princip 4] [Princip 5] [Princip 6] MILJØ [Princip 7] [Princip 8] [Princip 9] ANTIKORRUPTION [Princip 10] Relation til vores medarbejdere Banemarksvej 40 DK-2605 Brøndby - tlf

3 OM DENNE RAPPORT Stena Recycling A/S har udarbejdet CSR-rapporter siden regnskabsåret 2011/2012. Denne rapport er derfor den fjerde CSR-rapport i virksomheden. Formålet med rapporten er at give et indblik i de påvirkninger og risici, vores arbejde i genvindingsbranchen indebærer samt vores tiltag for at modvirke disse. Rapporten giver et indblik i de principper baseret på FN Global Compacts som er relevante for Stena Recycling A/S. I rapporten opdelt under følgende fire kapitler: Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Miljø Antikorruption I Stena Recycling A/S har vi formaliseret politikker, der styrer aktiviteter for de førnævnte Stena Recycling principper A/S - og CVR.nr. som hjælper os 62 med at nå vores mål. Banemar20 2

4 It starts here. CSR Corporate Social Responsibility Ordene til højre er formuleret af Dan Sten Olsson, hovedejer af Stena Metall koncernen, og underbygger grundreglen i virksomheden om, at forretningsmæssige fremgange alene opnås ved at vi agerer på en etisk, miljømæssig, social og ansvarsfuld måde. Vil vi opnå en positiv indvirkning på vores omverden, er det vigtigt at vise vejen. Det begynder altså med os selv. Det samme gør sig gældende, når vi taler om bæredygtighed. Året rundt forædler vi jordens naturlige ressourcer og leverer ny råmateriale til industrier over hele verden. Koncernen genvinder dagligt papir, som sparer træer, og forvandler tons affald i form af jern, metal, farligt affald, elektronik og papir til nye ressourcer. Hvor andre ser affald, ser vi muligheder. Gennem en bæredygtig virksomhedsdrift øger vi værdien for alle - vores kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og samfundet. Et arbejde som aldrig slutter. Det starter her. God læselyst! Ulf Arnesson Administrerende direktør Hver dag forventer vores kunder, medarbejdere, leverandører, finansfolk, samfundet og andre interessenter, at vi skal holde vores løfter og indfri de forventninger vi direkte eller indirekte kan have givet dem. Verden omkring os investerer i os, fordi vi investerer i den. I sidste ende lever vi i et partnerskab, hvorfor vores produktivitet er afhængig af den tillid, som vi fortjener via den måde, hvormed vi agerer i vores relationer. 3 Banemarksvej 40 DK-2605 Brøndby - tlf

5 Vores virksomhed Stena Recycling i Danmark har ca. 360 ansatte fordelt på 19 filialer rundt om i landet. Virksomheden er ISO14001 (miljøledelse) og OHSAS18001 (arbejdsmiljøledelse) certificeret. Den familieejede Stena Metall koncern skaber arbejdspladser og giver samfundet merværdi ved at tilbyde konkurrence- og bæredygtige forretningsløsninger inden for områderne industriel genvinding, råvareforsyning, levering af bunkerolie, finansielle aktiviteter, forarbejdning og distribution af stål og aluminium. Siden begyndelsen i 1939 har Stena Metall koncernen udviklet sig fra at være en lokal operatør til en international virksomhed med datterselskaber og forretningspartnere over hele verden. I dag er Stena Metall koncernen førerende inden for de forretningsområder og geografiske markeder, hvorpå vi opererer. Denne position har virksomheden opnået på grundlag af sunde forretningsprincipper og ved anvendelse af vores kerneværdier enkelt, pålideligt og udviklende Stena Recycling A/S - CVR.nr Banemar20 For til stadighed at være en fremgangsrig koncern, uanset hvorfra vi driver virksomhed, er det vigtigt at hver medarbejder udføre sine opgaver på en sådan måde, at vi opleves og opfattes som økonomisk, sociale, etisk og miljømæssig ansvarlige i vores virksomheder. 4

6 Vores arbejde med bæredygtighed En meget vigtig del i det at gøre gode forretninger er at tage ansvar og arbejde bæredygtigt. Kunder, myndigheder, medarbejdere og andre interessenter har en forventning om, at vi gør det rigtigt. For at være rentabel og i stand til at udvikle sig over tid, så er arbejdet med bæredygtighed en naturlig del af virksomhedens udvikling. Formlen på en bæredygtig virksomhed er at kombinere lønsomhed med miljømæssig og social ansvarlighed. Det handler om forretningsetik og om at fordømme korruption. I arbejdet med bæredygtighed florerer en række begreber som CS, CSR m.m. I nogle tilfælde er disse begreber uklare og ofte bliver de til buzzwords, der kommer og går. Stena Recycling har derfor udarbejdet sit eget koncept som vil være langtidsholdbart og i tråd med vores værdier Enkelt, Pålideligt, Udviklende. Konceptet har vi valgt at kalde for STENA RELATIONS. Hvorfor STENA RELATIONS? Vore relationer og vores dialog med kunder, partnere, medarbejdere, naboer og myndigheder mv. er meget vigtig for os. Det er dem, der berøres af vores aktiviteter eller som vi påvirkes af, og som vi derfor har en relation til. Det er i dialogen med vores interessenter, at vi får informationer om, hvad vi skal fokusere på og arbejde med for at kunne levere en lønsom forretning, men også i arbejdet med at udvise miljømæssig og social ansvarlighed. Vores forretningsudvikling er med andre ord afhængig af kommunikationen og informationen, som vi modtager fra vores relationer. Alt hvad vi gør på området bæredygtighed er baseret på de forventninger og krav, vores kunder og andre interessenter har til os. Relationen til miljøet og de miljømæssige spørgsmål er også vigtige set ud fra Jordens begrænsede ressourcer. Ressourcer, som vi skal tage vare på og værne om for både vores egen og kommende generationer skyld. Deraf kommer begrebet STENA RELATIONS. 5 Banemarksvej 40 DK-2605 Brøndby - tlf

7 STENA RELATIONS er opdelt i tre faser som vist nedenfor. Stena Recycling A/S - CVR.nr Banemar20 Udgangspunktet for alle aktiviteter er vores kerneværdier ENKELT, PÅLIDELIGT og UDVIKLENDE, som illustreret i den mørkeblå midtercirkel. Den yderste mørkeblå cirkel refererer til CARE-tanken fra vores ejer. CARE-tanken er en integreret del af virksomhedens Code of Conduct. 6

8 [01] MENNESKE- RETTIGHEDER FN GLOBAL COMPACTS [PRINCIP 1] Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af international proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde Vi støtter og respekterer internationale aftaler om menneskerettigheder, og vi skal sikre, at vi ikke medvirker til krænkelse af disse. Dette gøres via virksomhedens Code of Conduct (adfærdskodeks), som er baseret på anerkendte principper (Global Compact principper og ISO ) samt Principles, convictions and basic values for Stena AB skrevet af Dan Sten Olsson (hovedejer). Koncernens Code of Conduct tager udgangspunkt i vores forpligtigelser, hvad angår: Relationer til kunder og andre aktører Relationer til medarbejdere Menneskerettigheder Eksport og handel Miljøhensyn Arbejdet med implementering af Code of Conduct blev påbegyndt i Stena Recycling A/S i regnskabsåret 2013/2014 med forventning om at være fuldt implementeret i 2014/2015. Et mål som er blevet opfyldt. Alle medarbejdere i virksomheden har i regnskabsåret gennemført en intern uddannelse i Code of Conduct herunder skrevet under på, at man har forstået indholdet. Som en del af introduktionsforløbet for nye medarbejdere vil alle obligatorisk skulle gennemgå Code of Conduct. 7 Hertil implementeres i 2015/2016 Supplier Assessment for vores underleverandører for at understøtte overholdelse af dette. Banemarksvej 40 DK-2605 Brøndby - tlf

9 [PRINCIP 2] Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettigheder Som en effekt af vores Code of Conduct informeres alle vores kunder og leverandører om denne, herunder konsekvensen af en eventuel manglende opfyldelse. Dertil opmuntrer vi vores samarbejdspartnere til at indføre sociale og miljømæssige krav i deres værdikæde. Vi møder krav fra egne kunder omkring social ansvarlighed, etik, arbejdsmiljø og miljø. Kunder som for størsteparten er større udenlandske koncerner med egne standarder inden for CSR. Her er det naturligt for at os at indgå i deres certificeringsproces, som senest med vores kunde IKEA. Opfølgning og rapportering Vi forholder os retten til at foretage uanmeldte kontrolbesøg hos vores samarbejdspartnere. Information om Code of Conduct er en naturlig del af vores introduktion for nye medarbejdere og A/S samarbejdspartnere. - CVR.nr Banemar20 Stena Recycling Hertil implementeres i 2015/2016 Supplier Assessment for underleverandører for at understøtte overholdelse af dette. 8

10 [02] ARBEJDSTAGER- RETTIGHEDER FN GLOBAL COMPACTS [PRINCIP 3] Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstagers ret til kollektive forhandlinger, Stena Recycling A/S er medlem af Dansk Industri og dermed underlagt overenskomsterne Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst. I regnskabsåret 2014/2015 er der oprettet samarbejdsudvalg gældende for filialen i Brøndby. Arbejdet i udvalget er kun i sit spæde vår. Ved første møde i udvalget var der indbudt to samarbejdskonsulenter fra henholdsvis CO-Industri samt Dansk Industri for at uddanne medlemmerne af udvalget. På de filialer, hvor der forefindes tillidsrepræsentanter, men ikke er grundlag for et samarbejdsudvalg i henhold til reglerne herom, er der i regnskabsåret 2014/2015 etableret tertiale statusmøder med ledelsen foruden de møder som er foreskrevet i overenskomsten. Jf. i øvrigt denne rapports punkt relationer til vores medarbejdere side 17. I virksomheden foregår individuelle lønforhandlinger hvert år i marts måned for timelønnede medarbejder omfattet af Industriens Overenskomst. For funktionærgruppen foregår de individuelle lønforhandlinger hvert år i april måned ligeledes i henhold til gældende principper i Funktionæroverenskomsten. Alle medarbejdere har ansættelseskontrakter. 9 Banemarksvej 40 DK-2605 Brøndby - tlf

11 [PRINCIP 4] Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. Virksomheden er til stadighed opmærksom på dette princip. I regnskabsåret 2015/2016 indføres Supplier Assessment for underleverandører bl.a. for at understøtte dette princip. Det skal understregens, at v ikke accepterer nogen former for slavearbejde eller tvangsarbejde. Vi accepterer heller ikke brug af straffefanger eller illegal arbejdskraft i produktion af varer eller tjenester for os undtaget er dog deltagelse i projekter omkring udslusning af fanger indsat i åbne fængsler. [PRINCIP 5] Virksomhedens bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde. Virksomheden er til stadighed opmærksom på dette princip. Stena Recycling A/S - CVR.nr Banemar20 I regnskabsåret 2015/2016 indføres Supplier Assessment for underleverandører bl.a. for at understøtte dette princip. Koncernen i sin helhed støtter ILO s retningslinjer om børnearbejde, herunder deres mål om at afskaffe børnearbejde inden for vores indflydelsessfære. [PRINCIP 6] Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold Også i regnskabsåret 2014/2015 er arbejdet fortsat med at sikre ligestilling og undgå diskriminering i virksomheden. Dette gøres bl.a. ved hjælp af personalepolitikker, som er en integreret del af virksomhedens Personalehåndbog. Personalehåndbogen er en integreret del af medarbejdernes ansættelsesaftale. Politikkerne er beskrevet nedenfor. 10 Diskriminering Der findes en lov mod diskriminering. I Stena Metall koncernen følger vi disse love og arbejder langsigtet for at forhindre opståen af al diskriminering.

12 Etnisk mangfoldighed Personer med anden etnisk baggrund beriger virksomhedens kompetence og kundskaber om omverdenen. Vi efterstræber en positiv særbehandling for at få personale med udenlandsk baggrund i virksomheden. Nødvendige kompetencer og dansk er naturlige forudsætninger. Vores hovedtanke er at personalesammensætningen i vores virksomhed skal afspejle den etniske sammensætning som eksisterer i samfundet. Specielt vigtigt er det at afspejle den etniske sammensætning hos vore kunder og leverandører. Handicap Handicap som ikke påvirker arbejdsformåen påvirker ej heller bedømmelsen af en persons kompetencer til en stilling. Der kan dog behøves specielle tilpasninger på arbejdspladsen før at den handicappede skal kunne præstere en acceptabel arbejdsindsats. Arbejdspladstilpasninger skal være rimelige. Seksuelle tilhørsforhold En person seksuelle tilhørsforhold har ingen betydning for en god arbejdsindsats. Medarbejdere må derfor ikke diskrimineres på nogen måde grundet deres seksuelle tilhørsforhold. Ansvarlig Alle ansatte har et ansvar for at følge virksomhedens politikker og derigennem modvirke diskriminering. Et særligt ansvar hviler på chefer med personaleansvar. Kvinder i ledelsen I Stena Recycling A/S er der udarbejdet en politik for at øge andelen af kvinder i ledelsen. Det er virksomhedens ønske at øge andelen af kvinder på de underliggende ledelsesniveauer, dvs. på niveauer under øverste ledelsesorgan for herved at skabe et større rekrutteringsgrundlag, hvor begge køn har lige muligheder. Arbejdet med at øge andelen af kvinder i ledelsen er fortsat i regnskabsåret 2014/2015. Dette gøres ved de nedennævnte indsatsområder. For at sikre, at andelen af kvinder i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer øges, har virksomheden som led i dets aktive arbejde vedtaget: at tilstræbe, at der er både kvindelige og mandlige kandidater ved såvel intern og ekstern rekruttering, herunder at minimum af 30 % af de kandidater, der tages i betragtning (herunder kommer til samtale) er kvindelige kandidater, at tilstræbe, at selskabets personalepolitik på alle punkter fremmer kvinder og mænds lige karrieremuligheder, herunder i forbindelse med selskabets ansættelsesprocedurer og rekruttering, at kvindelige talenter opfordres, og rådgives om, samt får mulighed for at deltage i relevante netværk af såvel faglige samt generel ledelsesmæssig karakter, 11 Banemarksvej 40 DK-2605 Brøndby - tlf

13 Virksomhedens øverste ledelsesorgan har i henhold til selskabslovens 139a opstillet følgende måltal for andelen af kvinder i øverste ledelsesorgan: De nuværende 0 % skal hæves til 30 % inden 1. april Målet er ikke opnået i regnskabsåret 2014/2015, men der arbejdes fortsat med at tilskynde kvalificerede kvindelige kandidater til at indtræde i virksomhedens øverste ledelsesorgan, når denne enten udvides eller ved eventuel udtrædelse af nuværende medlemmer. Der er i regnskabsåret 2014/2015 hverken udtrådt medlemmer af øverste ledelsesorgan eller sket en udvidelse af denne. Den daglige ledelse er repræsenteret ved 33 % kvinder. I 2014/2015 har vi fortsat arbejdet med at tilstræbe kvindelige kandidater i ledelseslagene. Det må konstateres, at målene fortsat ikke er opnået i alle niveauer. I regnskabsåret 2015/2016 er i værksat et kompetenceudviklingsprogram for alle ledere i virksomheden, herunder mulige kommende ledere. Der arbejdes derfor til stadighed Stena Recycling med at A/S sikrestille - CVR.nr. en 24 emnebank af potentielle interne lederkandidater. Hovedparten af Banemar20 disse potentielle lederkandidater er kvindelige. 12

14 [03] MILJØ FN GLOBAL COMPACTS [PRINCIP 7] Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer Vi fremmer en bæredygtig og økologisk sund ressourceanvendelse vi respekterer forsigtighedsprincipperne hvad angår beskyttelse af miljøet, forebyggelse af forurening, en effektivere energiudnyttelse, minimering af affald og reducering af drivhusgasser. I forhold til indsatsområde og resultat omhandlende dette princip henvises til princip 8 og 9. [PRINCIP 8] Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed I alle vores forskellige aktiviteter skal vi altid være imødekommende overfor vores samarbejdspartnere og tilbyde dem rådgivning eller hjælp med indsamling, behandling og genanvendelse af affald til nye værdifulde ressourcer eller energi. 13 Banemarksvej 40 DK-2605 Brøndby - tlf

15 Intern uddannelse I virksomheden udbyder vi produktmaterialekendskabskurser (kaldet PMK) for vores medarbejdere. PMK har til formål at klæde medarbejderne på, således at de på bedste vis kan rådgive kunder, samt optimere anvendelsen af modtagne råvarer. Et fokus som gerne skulle bevirke en højere genvindingsgrad, dels hos kunder og dels i eget regi. Ca. 1/3-del af medarbejderne har til dato gennemført disse kurser. Bilpolitik Pr. 1. oktober 2015 træder en ny bilpolitik for virksomheden i kraft. Målsætningen med den er, at alle firmabiler skal sikre medarbejderne og miljøet bedst muligt. Det betyder, at firmabiler skal have opnået minimum 4 stjerne i en NCAP crash-test. Senest i år 2020 skal alle firmabiler udgøre energiklasse A eller bedre. Certificeringer Virksomheden er fortsat ISO og OHSAS certificeret. Virksomhedssystemer som auditeres af eksterne konsulenter 2 gange årligt. Stena Recycling A/S - CVR.nr Banemar20 Sikkerhed I koncernen har vi udviklet en metode til løbende udvikling og evaluering af sikkerhedskulturen og samtidig en metode til benchmarking mellem virksomheder og indbyrdes filialer. I daglig tale kaldet SAS Safety Assessment System. Hver filial bliver vurderet på 10 elementer og der sættes konkrete individuelle mål og dermed en målrettet indsat overfor den enkelte filial. Det betyder også at udgangspunktet for en forandring tager afsæt netop der hvor den enkelte ligger lige nu. Det betyder også at filialer med høj score kan give læring videre til filialer med lavere score. 6 filialer har nu været igennem første audit og gennemsnittet ligger på 20,5 ud af 60 point. Resten af filialerne forventes vurderet i kommende regnskabsår. 14

16 [PRINCIP 9] Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier Vi opmuntrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier for at tilgodese klimaet ved at nedbringe ressourceforbruget. Foruden den positive effekt på miljøet som Stena Metall koncernens genvindingsvirksomhed bidrager til, stræber vi altid efter at minimere den påvirkning vores aktiviteter i sig selv kan påføre ved udslip eller miljøpåvirkninger. Tomgangprocent Med udgangspunkt i resultater for regnskabsåret 2013/2014, hvor der i virksomheden blev målet en gennemsnitlig tomgangsprocent på 17,8 %. Satte vi os målet om at nå en gennemsnitlig tomgangsprocent på 15 % for dette regnskabsår. Produktionen og teknisk afdeling har arbejdet intenst på at udbrede værdien i at reducerer tomgangsprocenten. Gennem arbejdet med oplysning og rapportering på bl.a. SWOP (Stena Way of Production LEAN princip) og synliggørelse af Dash board er der for året 2014/2015 opnåede et resultat på 14,8 %. Målet for reducering af tomgangsprocent for regnskabsåret 2015/2016 er sat til 14 %. Energibesparelse For regnskabsåret 2014/2015 var der sat et mål om at opnå en samlet besparelse på i alt 4 % på forbruget af el-energi målt på KWh i virksomheden. For at opnå besparelsen på de 4 % blev der bl.a. påbegyndt et projekt med udgangs punkt i en forsøgsopsætning i filialen i Brøndby, hvor KWh forbruget synliggøres pr. målergruppe. Dette for at dannet et overblik over hviletid forbruget. Målet måtte imidlertid revurderes henover året i forhold til validiteten af det opgjorte resultat. Den målsatte besparelse på 4 % kan således ikke fuldt verificeres opnået, men der er i året taget et antal tiltag som har reduceret energiforbruget. For regnskabsåret 2015/2016 vil målet for de energitunge produktioner være at opnå en reduktion på 4 %. Dertil kommer alle de energi besparelsestiltag så som optimering af lyskilder, maskiner og specielt en adfærdsændring hos medarbejderne. 15 Banemarksvej 40 DK-2605 Brøndby - tlf

17 [04] ANTIKORRUPTION FN GLOBAL COMPACTS [PRINCIP 10] Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, inklusiv økonomisk udnyttelse og afpresning. Alle aktiviteter i Stena Metall koncernen har til formål at skabe værdi ved at tilbyde konkurrencedygtige ydelser og produkter på det nationale og internatonale marked. Vi leder vores Stena Recycling virksomhed A/S - CVR.nr. efter principperne om god forretningsskik. Banemar20 Vi accepterer ikke afpresning og vi vil ikke hverken direkte eller indirekte tilbyde, love, anmode om, kræve eller acceptere bestikkelse eller andre uberettigede ydelser. Vi stræber efter gensidig åbenhed og proaktivitet i kommunikationen med alle virksomhedens interessenter ved at yde nødvendig, konsekvent og korrekt information inden for rammerne for beskyttelse af forretningshemmeligheder. Vi respekterer og støtter åbne markeder og fair konkurrence. Vi indgår ikke i drøftelser eller i aftaler med konkurrenter om priser, opdeling af markeder eller lignende konkurrence begrænsende aktiviteter. Vi stiller samme høje krav og normer for vores leverandører, underleverandører, kunder og samarbejdspartnere, som vi stiller til os selv. Arbejdet med evaluere og udvælge samarbejdspartnere er fortsat i regnskabsåret 2014/2015, hvor vi bl.a. har vurderet deres formåen til at kunne opfylde kravene i vores Code of Conduct. Vores kunder og leverandører informeres løbende om vores Code of Conduct. Enhver samarbejdspartner, som ikke opfylder vores Code of Conduct løber en øget risiko for at udelukke sig for vores værdikæde, hvilket kan indebære en opsigelse/annullering af eksisterede aftaler. Der har i regnskabsåret 2014/2015 ikke fundet anledning til at ophøre samarbejdet med samarbejdspartnere grundet manglende opfyldelse af vores Code of Conduct. 16 Undervisning i konkurrencelovgivning for vores ledere og sælgere er et tiltag, som skal være gennemført inden udgangen af regnskabsåret 2015/2016.

18 Relation til vores medarbejdere Et Stena uden ulykker I relation til vores medarbejdere arbejder vi meget intens med uddannelse i forhold til Et Stena uden ulykker. Dette indebærer, at alle medarbejdere skal gennemføre et obligatorisk internt sikkerhedskursus inden for de første 6 måneder af deres ansættelse. Som et ekstra tiltag indfører koncernen et e-learningsprogram omhandlende sikkerhed. Dette program skal alle medarbejdere have gennemført inden udgangen af regnskabsåret 2015/2016. I relation til Et sikkert Stena er det en naturlig del af hverdagen, at medarbejdere går det vi kalder en Safety Walk. En sikkerhedsrundering på en filial med øje for farlig situationer, herunder med vægt på en god dialog medarbejder og medarbejder imellem omkring sikkerhed. I regnskabsåret 2014/15 var målet >1.400 antal gået Safety Walks. Der blev gennemført af disse. Virksomhedens mål for disse Safety Walks ligger på >1.400 stk. for det kommende regnskabsår, herunder sikre en større kvalitet i både i dialogen og i feedbacken ved medarbejderne i mellem. Tilbagemeldingerne fra de gåede Safety Walks indrapporteres i et virksomhedssystem, som anvendes på de pågældende filialer. Derved tilsikres, at der til stadighed arbejdes med sikkerhed på arbejdspladsen. Hjertestartere / førstehjælpskurser På vores filialer har vi installeret hjertestartere samt afholdt kurser i brugen heraf. Der har tillige været afholdt førstehjælpskurser for vores salgsstyrke. 17 Banemarksvej 40 DK-2605 Brøndby - tlf

19 Stena Voice - medarbejdertilfredsundersøgelse Stena Voice er navnet på virksomhedens medarbejdertilfredshedsundersøgelse, som følges op af handlingsplaner. Undersøgelsen har hidtil været gennemført hvert andet år. Fra regnskabsåret 2015/2016 gennemføres den årligt. Tilfredshedsundersøgelsen for regnskabsåret 2014/2015 viste igen en høj besvarelsesprocent, herunder en tilfredshed på 4,20 på en skala gående til 5,0. Et meget flot resultat og en positiv øgning i medarbejdertilfredsheden i forhold til seneste måling. Stena Recycling SWOP/SWOB A/S - CVR.nr. (Stena 2420 Way 83 of 62 Production / Stena Way of Branches) Banemar20 I tråd med både måling af medarbejdertilfreds og uddannelse i vores produkter arbejder vi med LEAN-processer. I Stena Recycling kaldet SWOP (Stena Way of Production) eller SWOB (Stena Way of Branches). Målet med dette arbejde er medarbejderinvolvering og løbende forbedringer med henblik på at øge sikkerheden, blive mere effektive og yde en bedre service og kvalitet. Med bedre information og tæt opfølgning på de daglige resultater, som den enkelte kan påvirke, måler vi hele tiden vores forbedringer. 18

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

CSR Rapport 2015/2016

CSR Rapport 2015/2016 CSR Rapport 2015/2016 CSR Corporate Social Responsibility Lovpligtig redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. Integreret del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Protecting people and business Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar viking life-saving equipment a/s 2 viking Corporate Social Responsibility Forord VIKING

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter ÅRL 99a

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter ÅRL 99a REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter ÅRL 99a 2014 2 Corporate Social Responsibility (CSR) er den internationale betegnelse for virksomhedernes sociale ansvar.

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A 2015 2 Corporate Social Responsibility (CSR) er den internationale betegnelse for virksomhedernes sociale ansvar. Vi har

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

CSR Rapport 2015. Big enough to matter Small enough to care

CSR Rapport 2015. Big enough to matter Small enough to care Big enough to matter Small enough to care CSR CSR er en international forkortelse for corporate social responsibility, som er en typisk anvendt betegnelse som anvendes blandt internationale organisationer,

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Gerteric Lindquist. Kjell Ekermo Forretningsområdechef for NIBE Energy Systems

Gerteric Lindquist. Kjell Ekermo Forretningsområdechef for NIBE Energy Systems Vores værdier Vores vision om at skabe bæredygtige energiløsninger i verdensklasse indebærer et samspil mellem økonomi, sociale faktorer og miljø. For at give dig vejledning i disse spørgsmål har vi Vores

Læs mere