Bedre bredbånd og mobildækning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre bredbånd og mobildækning"

Transkript

1 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013

2

3 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013

4

5 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Ny bredbåndsmålsætning Mindst 30 Mbit/s upload til alle i Initiativer i relation til regulering Smart brug af frekvenser til trådløst og mobilt bredbånd 2.2 Bedre bredbåndsforbindelser på Bornholm 2.3 Bedre konkurrencevilkår på bredbåndsområdet 2.4 Bedre vilkår for udrulning af højhastighedsforbindelser 2.5 Individuelt valg af tv-distributør 3. Initiativer i relation til udbyderne God markedsføringsskik på teleområdet 4. Initiativer i relation til kommuner og regioner Bedre kommunale muligheder for bredbåndsudrulning 4.2 De regionale vækstfora som katalysator for bedre dækning 4.3 Mere information og vejledning til kommuner og regioner 5. Initiativer i relation til forbrugerforhold Ny brugerbaseret bredbåndsmåler 5.2 Mere detaljeret mobil- og bredbåndskortlægning 5.3 Nøddrift af bredbåndsforbindelser ved konkurstilfælde Bedre mobildækning Initiativer i relation til regulering Bedre muligheder for mobilantenner i åbent land 6.2 Klare rammer for kommuners udlejning 6.3 Bedre indendørs mobildækning ved nybyggeri 6.4 Dansk standard for master 7. Initiativer i relation til mobilselskaberne Bedre indendørs mobildækning 7.2 Bedre lejevilkår og deling af mobilmaster 8. Initiativer i relation til kommunerne Dækningskrav i offentlige indkøb 8.2 Dialog og større kommunalt fokus på mobildækning 9. Initiativer i relation til forbrugerforhold Bedre information om mobiltelefoners modtagerforhold

6 6 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Regeringen ønsker en digital infrastruktur i verdensklasse som grundlag for øget digitalisering og vækst i hele Danmark. E-handel og offentlige digitale selvbetjeningsløsninger er eksempler på digitale løsninger, som danskerne i dag tager som en selvfølge. Men anvendelse af digitale løsninger rummer fortsat store muligheder for at skabe øget effektivitet og innovation i samfundet til gavn for både borgere, virksomheder og det offentlige. For danske virksomheder kan digitalisering øge produktiviteten og konkurrenceevnen. Digitalisering skaber desuden helt nye muligheder for innovation. Fx når tjenester som Skype, YouBio og en række sociale medier ændrer de digitale forbrugsvaner og skaber nye markeder. Den digitale infrastruktur skal også bidrage til, at IKT og ny teknologi udnyttes bedre til at modernisere og effektivisere den offentlige service i fx folkeskoler, ældreplejen og sundhedsvæsenet. Regeringen har nedsat et vækstteam for IKT og digital vækst. Vækstteamet fokuserer på, hvordan vi understøtter stærke IKT-erhverv i Danmark, og på hvordan vi giver bedre muligheder for, at dansk erhvervsliv kan styrke sin konkurrenceevne og vækst gennem øget brug af digitalisering. Den digitale infrastruktur indgår også i Vækstteamets arbejde. Danmark har en veludviklet digital infrastruktur. Mobildækningen med 3G er på linje med de bedste lande i Europa. 1 Det samme gælder den danske bredbåndsinfrastruktur. For eksempel har ca. 83 pct. af alle danske husstande og virksomheder adgang til bredbåndsforbindelser med downloadhastigheder på mindst 30 Mbit/s, og vi er i top 3 blandt OECD-landene målt på antallet af bredbåndsforbindelser pr. 100 indbyggere. 2 Regeringen har som målsætning, at alle husstande og virksomheder skal have adgang til bredbåndsforbindelser på mindst 100 Mbit/s i Denne målsætning skal bidrage til at skabe god adgang til den digitale infrastruktur, uanset hvor man bor. Og vi er godt på vej mod at realisere målet. Bredbåndskortlægningen fra december 2012 viser, at 65 pct. af alle danske husstande og virksomheder i dag har mulighed for at få en 100 Mbit/s-bredbåndsforbindelse. Mobilkortlægningen fra december 2012 viser, at borgere i 477 ud af i alt 586 postnumre har en udendørs mobiltaledækning på mere end 99 pct. Der er imidlertid regionale og lokale forskelle i den digitale infrastruktur, og der er fortsat områder, hvor virksomheder og forbrugere ikke kan få den mobilforbindelse eller den bredbåndshastighed, de ønsker. Med dette udspil vil regeringen fremme god mobiltale- og bredbåndsdækning i hele landet og dermed give mulighed for at høste gevinsterne ved den digitale udvikling. Det skal for det første ske ved, at det offentlige har fokus på at stille dækningskrav i forbindelse med auktioner og indkøb, som kan fremme bedre mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark. Regeringen har allerede i forbindelse med auktionen over 800 MHz-frekvenserne stillet dækningskrav, og regeringen vil også ved fremtidige frekvensauktioner have fokus på at stille dækningskrav. Kommunerne kan ligeledes stille dækningskrav i områder med dårlig dækning i forbindelse med kommunale indkøb af bredbånds- og mobilforbindelser. For det andet vil regeringen forbedre rammerne for branchens fortsatte investeringer i bredbånds- og mobiltaledækning. Regeringen vil gøre op med urimelige lejepriser for grunde til mobilmaster og gøre det nemmere at opsætte antenner i landområder og ved kysterne. 1 Digital Agenda Scoreboard Danmark har 38,3 bredbåndsforbindelser pr. 100 indbyggere, OECD, juni 2012.

7 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 7 For det tredje vil regeringen arbejde efter en ny, ambitiøs 2020-målsætning for uploadhastigheder på bredbånd i hele landet. Uploadhastigheder er vigtige for den digitale vækst, og målsætningen afspejler at virksomheder og borgere i stigende grad skal kunne skabe og dele indhold på nettet. For det fjerde har regeringen fokus på, at det skal være gennemsigtigt for forbrugerne, hvilke ydelser de får leveret. For eksempel vil regeringen arbejde for en europæisk mærkningsordning for mobiltelefoners antennekvalitet og en mere detaljeret opgørelsesmetode for bredbåndskortlægningen, så der gives bedre viden om bredbåndsdækningen lokalt. Rammerne for den digitale infrastruktur er det telepolitiske forlig fra 1999, hvor markedet som udgangspunkt forestår udbygningen af den digitale infrastruktur på teknologineutrale rammevilkår. Erhvervs- og vækstministeren indgik 10. februar 2012 en aftale med KL, Danske Regioner og mobilselskaberne om at fremme mobiltaledækningen i Danmark. Opgaven med at skabe bedre bredbåndsforbindelser og mobildækning skal løftes i samarbejde mellem offentlige og private aktører. Initiativerne i dette udspil er derfor rettet mod både statslig regulering, telebranchen, regioner, kommuner og forbrugerne. Regeringen vil i 2017 gennemføre et review for at evaluere, hvorvidt regeringens kommende initiativer er tilstrækkelige med henblik på opnåelsen af de overordnede målsætninger.

8 8 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Oversigt over konkrete initiativer Hurtigt bredbånd til flere 1. Ny bredbåndsmålsætning 1.1 Mindst 30 Mbit/s upload til alle i Initiativer i relation til rammebetingelser 2.1 Smart brug af frekvenser til trådløst og mobilt bredbånd 2.2 Bedre bredbåndsforbindelser på Bornholm 2.3 Bedre konkurrencevilkår på bredbåndsområdet 2.4 Bedre vilkår for udrulning af højhastighedsforbindelser 2.5 Individuelt valg af tv-distributør 3. Initiativer i relation til udbyderne 3.1 God markedsføringsskik på teleområdet 4. Initiativer i relation til kommuner og regioner 4.1 Bedre kommunale muligheder for bredbåndsudrulning 4.2 De regionale vækstfora som katalysator for bedre dækning 4.3 Mere information og vejledning til kommuner og regioner 5. Initiativer i relation til forbrugerforhold 5.1 Ny brugerbaseret bredbåndsmåler 5.2 Mere detaljeret mobil- og bredbåndskortlægning 5.3 Nøddrift af bredbåndsforbindelser ved konkurstilfælde Bedre mobildækning 6. Initiativer i relation til rammebetingelser 6.1 Bedre muligheder for mobilantenner i åbent land 6.2 Klare rammer for kommuners udlejning 6.3 Bedre indendørs mobildækning ved nybyggeri 6.4 Dansk standard for master 7. Initiativer i relation til mobilselskaberne 7.1 Bedre indendørs mobildækning 7.2 Bedre lejevilkår og deling af mobilmaster 8. Initiativer i relation til kommunerne 8.1 Dækningskrav i offentlige indkøb 8.2 Dialog og større kommunalt fokus på mobildækning 9. Initiativer i relation til forbrugerforhold 9.1 Bedre information om mobiltelefoners modtagerforhold

9 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 9 Hurtigt bredbånd til flere Adgang til højhastighedsbredbåndsforbindelser er blevet en forudsætning for etablering af erhvervsvirksomheder. Endvidere stiller borgerne i stigende grad krav om adgang til bredbåndsforbindelser med højere hastigheder på både download og upload. Derfor er det positivt, at en stor og stigende del af de danske husstande og virksomheder har adgang til bredbånd med høje hastigheder. 65 pct. af husstande og virksomheder har således mulighed for at få en bredbåndsforbindelse på mindst 100 Mbit/s download. Men der er fortsat områder, hvor den danske bredbåndsinfrastruktur kan blive bedre. Der er en mindre gruppe borgere og virksomheder, spredt ud over hele landet, der i dag kun kan få en bredbåndsforbindelse med relativt lave hastigheder. Endvidere er de digitale forbrugsvaner under forandring, og adgangen til bredbåndsforbindelser med gode uploadhastigheder er af stigende betydning. For at forbedre udrulningen af bredbåndsinfrastruktur har regeringen stillet dækningskrav i den nyligt afholdt 800 MHz-auktion. Dækningskravet vil bidrage til, at 99,8 pct. af alle husstande, virksomheder og sommerhuse i 207 postnumre senest i 2015 vil kunne få adgang til mobilt bredbånd med en oplevet hastighed på minimum 10 Mbit/s. Bredbåndshastighederne i nettene forventes desuden at blive forøget betragteligt de kommende år som følge af den teknologiske udvikling. Ved fremtidige frekvensauktioner vil dækningskrav forsat kunne medvirke til bedre mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark. I henholdsvis 2016 og 2018 vil der skulle gennemføres auktioner over frekvenser i henholdsvis 1800 MHz-frekvensbåndet og 900 MHz-frekvensbåndet, som er velegnede til mobilt bredbånd og mobiltale. Med dette udspil vil regeringen styrke kommunernes mulighed for at fremme den lokale bredbåndsdækning, særligt i de områder, hvor dækningen i dag er dårligst. Der vil bl.a. blive udarbejdet et cirkulære/vejledning til erhvervsfremmeloven, som skaber klarhed om kommunernes muligheder for at øge bredbåndsdækningen i forbindelse med offentlige indkøb. Regeringen tager ligeledes initiativ til at styrke bredbåndsinfrastrukturen yderligere med henblik på at understøtte fremtidige bredbåndsbehov. Det skal bl.a. ske ved at sætte en ambitiøs målsætning for adgangen til bredbånd med høje uploadhastigheder til alle. Endelig vil regeringen tage en række initiativer, der skal skabe bedre forhold og større gennemsigtighed for forbrugerne. Blandt andet vil der blive set på muligheden for at forbedre de eksisterende bredbånds- og mobilkortlægninger, så borgere, virksomheder og offentlige myndigheder får bedre indsigt i bredbåndsdækningen på lokalt niveau.

10

11 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Ny bredbåndsmålsætning 1.1 Mindst 30 Mbit/s upload til alle i 2020 Fremtidens tjenester og forbrugsvaner hos borgere og virksomheder vil i endnu højere grad stille krav til de hastigheder, vi kan sende data med såkaldte uploadhastigheder. I dag ønsker borgere og virksomheder at dele og skabe indhold på nettet. Det drejer sig fx om billeder, videoer og lagring af data (cloud computing). Uploadhastigheder kan også i stigende grad komme til at spille en rolle i forhold til modernisering af den offentlige sektor, fx ved udrulning af velfærdsteknologiske tjenester, der anvender videobaseret kommunikation. Med dette udspil fastsætter regeringen derfor et mål om, at alle husstande og virksomheder skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med hastigheder på mindst 30 Mbit/s upload i En undersøgelse foretaget for Erhvervsstyrelsen om husstande og små virksomheders bredbåndsbehov frem mod 2020, 3 estimerer, at behovet for uploadhastigheder i 2020 vil være mellem 20 og 50 Mbit/s. Undersøgelsen estimerer desuden, at mindre virksomheder og digitale familier med et normalt forbrug vil have behov for uploadhastigheder på omkring 30 Mbit/s. I dag har 39 procent af alle husstande og virksomheder mulighed for at få en bredbåndforbindelse med uploadhastigheder på 30 Mbit/s. Med målsætningen sætter regeringen et ambitiøst, men realistisk, mål for den fremtidige digitale infrastruktur. Målsætningen gælder alle virksomheder og husstande i Danmark, så hele landets digitale infrastruktur bliver løftet. Regeringen vil derved bidrage til, at Danmark kan bevare sin position blandt de førende digitale nationer. Målsætningen skal opfyldes inden for rammerne af det gældende teleforlig og tage udgangspunkt i principperne om, at udrulningen skal være markedsbaseret og teknologineutral. Den årlige bredbåndskortlægning vil løbende følge udviklingen i adgangen til højhastighedsbredbånd. Regeringen arbejder efter en målsætning om, at alle husstande og virksomheder skal have adgang til bredbåndsforbindelse med mindst 100 Mbit/s download i Fremtidens tjenester og forbrugsvaner hos borgere og virksomheder vil i endnu højere grad stille krav til de hastigheder, vi kan sende data med. Regeringen fastsætter derfor et mål om, at alle husstande og virksomheder skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med mindst 30 Mbit/s upload i Dette skal ske gennem en markedsbaseret udrulning. 3 Bredbåndsbehov mod 2020, Analysefirmaet Nexia AB.

12 12 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 2. Initiativer i relation til regulering 2.1 Smart brug af frekvenser til trådløst og mobilt bredbånd Datatrafikken på de mobile net er fra slutningen af 2010 til slutningen af 2012 steget med over 130 pct., og udviklingen forventes at fortsætte. Nye tekniske standarder for mobilt bredbånd forventes at gøre det muligt at opnå væsentlig højere hastigheder på trådløst og mobilt bredbånd. Gennem brug af dækningskrav ved frekvensauktioner kan mobilt bredbånd bidrage til at skabe bedre dækning i områder, hvor dækningen er mindre god. Samtidig er det vigtigt, at der er tilstrækkeligt med frekvenser til rådighed. Regeringen har stillet dækningskrav i 800 MHz-auktionen. Det bidrager til, at 99,8 pct. af alle husstande, virksomheder og sommerhuse i 207 postnumre senest i 2015 har adgang til mobilt bredbånd med en oplevet hastighed på minimum 10 Mbit/s. Ved fremtidige frekvensauktioner vil dækningskrav fortsat kunne medvirke til bedre bredbåndsdækning i Danmark. I henholdsvis 2016 og 2018 skal der gennemføres auktioner over frekvenser i henholdsvis 1800 MHz-frekvensbåndet og 900 MHz-frekvensbåndet, som er velegnede til mobilt bredbånd og mobiltale. For at fremme bedre bredbåndsdækning vil regeringen have fokus på at stille dækningskrav ved kommende frekvensauktioner. Regeringen vil samtidig arbejde for, at der i fremtiden er flere frekvenser, der kan anvendes til trådløst og mobilt bredbånd. Reguleringen af anvendelsen af frekvensbånd koordineres internationalt. Regeringen arbejder for at identificere yderligere frekvenser i bl.a. 1,5 GHz- og 2,3 GHz-området, som vil kunne anvendes til at udbyde mobile bredbåndstjenester. Desuden forventes det, at det i internationalt regi i 2015 besluttes at åbne op for brug af mobilt bredbånd i dele af frekvensbåndet MHz i Europa. Interessant i den sammenhæng er den del af frekvensbåndet, som ligger i 700 MHz-frekvensbåndet, da det vil være særligt velegnet til at skabe dækning med bredbånd i yderområder. Udfordringen for anvendelsen af frekvensbåndet er, at det i dag anvendes til tv-broadcasting. En national beslutning om anvendelsen af dette frekvensbånd til andre formål, f.eks. mobilt bredbånd, vurderes tidligst at kunne få effekt i 2020 og skal afvejes over for de kulturpolitiske og konkurrencemæssige hensyn bag den nuværende frekvensanvendelse. Der iværksættes en undersøgelse af behovet for frekvenser til jordbaseret digitalt tv, herunder HDTV. Endvidere undersøges mulighederne for at anvende dele af frekvensbåndet MHz, herunder i særdeleshed 700 MHz-frekvensbåndet, til mobilt bredbånd samt eventuelle konsekvenser heraf. Undersøgelsen vil være tilendebragt primo Regeringen vil have fokus på at stille dækningskrav ved kommende frekvensauktioner. Samtidig vil regeringen arbejde for at frigøre yderligere frekvenser, så trådløse bredbåndstjenester kan bidrage til, at alle danskere i 2020 kan få adgang til bredbånd med høje hastigheder, og samtidig sikre de nødvendige frekvenser til jordbaseret tv-transmission.

13 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Bedre bredbåndsforbindelser på Bornholm Anvendelse af digitale løsninger rummer store muligheder for borgere, virksomheder og det offentlige. En god digital infrastruktur er samtidig et fundament for blandt andet erhvervsudvikling, bosættelse, velfærdsteknologi og undervisning. Danmark har en digital infrastruktur, der er på linje med de bedste i Europa. Regeringen har en målsætning om, at alle husstande og virksomheder skal have adgang til en bredbåndsforbindelse på mindst 100 Mbit/s download i Målsætningen skal sikre, at danskere har god adgang til den digitale infrastruktur, uanset hvor i landet de bor. Der er fortsat områder, hvor virksomheder og forbrugere ikke kan få den ønskede bredbåndshastighed. Dette gælder specielt på Bornholm, hvor adgangen til bredbånd med høje hastigheder på hele øen er langt under gennemsnittet. Der er i regeringens Vækstplan.dk afsat 30 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til sikring af bedre dækning af højhastighedsbredbånd på Bornholm. Der er i regeringens Vækstplan.dk afsat 30 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til sikring af bedre bredbåndsforbindelser på Bornholm.

14 14 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 2.3 Bedre konkurrencevilkår på bredbåndsområdet Muligheden for at kunne levere tv sammen med bredbånd er i dag vigtig for at kunne konkurrere på bredbåndsmarkedet. Forbrugerne efterspørger i stigende omfang bredbåndsprodukter, som både indeholder tv-forsyning og internetforbindelse. Adgangen til at kunne levere tv via bredbånd reguleres til dels af den sektorspecifikke konkurrenceregulering efter teleloven. Derudover er det også nødvendigt for bredbåndsudbyderne at have de fornødne aftaler med tv-stationerne om at kunne distribuere de forskellige tv-kanaler. Som praksis er i dag, er forhandlingsstyrken i høj grad betinget af, hvor mange kunder (seere) selskabet har. En anden problemstilling i relation til konkurrenceforholdene på teleområdet er, at det er karakteriseret ved, at mange store investeringer sker i aktiver og infrastruktur, hvor der i investeringsøjeblikket ikke ligger nogen stor omsætning bag. De eksisterende regler om fusionskontrol tager ikke højde for denne situation, da de tager udgangspunkt i den samlede omsætning for de involverede virksomheder. Der kan derfor ske opkøb, der skader konkurrenceforholdene på telemarkedet, uden at det fanges af reglerne om fusionskontrol. Formålet med sektorspecifik fusionskontrol er at dæmme op for en konkurrencebegrænsende koncentration af infrastrukturen på telemarkedet Erhvervs- og Vækstministeriet vil undersøge tv-indholdsområdets betydning for konkurrencen på bredbåndsområdet, samt om der er behov for at indføre særlige regler om fusionskontrol på teleområdet. Initiativet vil kunne styrke konkurrencen på bredbåndsområdet, hvilket vil være til gavn for forbrugerne i form af flere valgmuligheder og lavere priser. Undersøgelsen gennemføres af Erhvervs- og Vækstministeriet og vil være afsluttet i efteråret Erhvervs- og Vækstministeriet gennemfører en undersøgelse af mulighederne for at forbedre konkurrencesituationen på bredbåndsmarkedet ved at give bedre adgang til tv-indhold og for at indføre særlige regler om fusionskontrol. Muligheden for at kunne levere tv sammen med bredbånd er i dag vigtigt for at kunne konkurrere på bredbåndsmarkedet. Mange investeringer på teleområdet sker i dag, uden at der ligger en stor omsætning bag. Dette kan under visse omstændigheder påvirke konkurrencesituationen negativt.

15 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Bedre vilkår for udrulning af højhastighedsforbindelser Både i by- og landområder afgør omkostningerne forbundet med udrulning af højhastighedsforbindelser i sidste ende, hvorvidt der på markedsvilkår etableres internetforbindelser med høje hastigheder. Det er væsentligt at gøre det så omkostningseffektivt som muligt at udrulle højhastighedsforbindelser. I byområder udgør graveomkostningerne op til 80 pct. af de samlede udgifter forbundet med etablering eller renovering af højhastighedsinfrastruktur til en husstand. I landområderne udgør graveomkostningerne omkring 50 pct. af omkostningerne, men samtidig er rentabiliteten her ofte mindre for selskaberne til at etablere hurtige internetforbindelser. Derudover findes der allerede i dag en del kabel- og tomrør gravet ned i jorden, som kan anvendes til internetudrulning (via kabelteknologi), men der er ikke overblik over, hvor de ligger. Øget gennemsigtighed og koordination af gravearbejder samt fælles udnyttelse af IKT-infrastruktur vil gøre det mere omkostningseffektivt og billigere at etablere internetforbindelser med høje download- og uploadhastigheder til virksomheder og borgere i hele landet. Inden udgangen af 2013 vil regeringen lancere en plan for forbedring af vilkårene for udrulning af højhastighedsforbindelser i Danmark ved at skabe øget transparens om eksisterende kabel- og tomrør og bedre muligheder for omkostningseffektiv etablering af infrastruktur. Dette indebærer blandt andet en tydeliggørelse af de lovgivningsmæssige rammer og kommunernes muligheder i forbindelse med godkendelse af gravearbejder, og bedre vilkår for en effektiv anvendelse af både eksisterende og kommende IKT-infrastruktur, som fx etableres gennem kortlægning af og adgang til information om ledig kapacitet af ikke-anvendte tomrør. Endelig skal planen undersøge muligheden for deling af tomrør og anden infrastruktur, som det bl.a. er kendt fra mastedeling på mobilområdet. Regeringen vil undersøge mulighederne for at skabe bedre rammer for koordineret anvendelse og etablering af IKT-infrastruktur og dermed forbedre rentabiliteten og incitamentet til at etablere hurtige internetforbindelser, særligt til yderområderne.

16 16 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 2.5 Individuelt valg af tv-distributør Markedet for distribution af tv-kanaler ændrer sig i disse år, og det har rejst et behov for at se på, om reglerne for tv-forsyning på boligområdet fortsat er tidssvarende. Efter de gældende regler er almene lejere og andelshavere som udgangspunkt forpligtet til at betale til den fælles tv-forsyning i ejendommen. I private udlejningsejendomme er deltagelse i fælles tv-forsyning aftalebaseret. Der er som udgangspunkt adgang for den enkelte til at supplere den fælles tv-forsyning med de programmer, han måtte ønske. Hvis man skal betale til en fælles tv-forsyning, kan det have en negativ indvirkning på incitamentet til at vælge et andet teleselskab til at levere bredbånd i kombination med bredbånds-tv, hvilket er en barriere for konkurrencen på bredbåndsområdet. Det fremgår af medieaftalen af 9. oktober 2012, at det skal undersøges, om de gældende ordninger på boligområdet, for så vidt angår tv-forsyning, fortsat er hensigtsmæssige, eller om der er behov for via lovgivning at give øget mulighed for individuelt valg af tv-distributør. Undersøgelsen skal bl.a. belyse de økonomiske konsekvenser af et mere frit valg for den enkelte lejer/andelshaver. Hvis undersøgelsen viser, at et mere frit valg generelt set ikke vil påføre lejerne/andelshaverne større udgifter til tv-forsyning, end de har i dag, vil regeringen komme med forslag til konkrete ændringer. Initiativet vil kunne øge brugernes frie valg og forbedre konkurrenceforholdene, for så vidt angår distribution af tv-kanaler og bredbånd. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter undersøger i samarbejde med og Kulturministeriet konsekvenserne af et mere frit valg af tv-distributør for den enkelte lejer/andelshaver. Regeringen har i medieaftalen af 9. oktober 2012 og i udspillet Styrket konkurrence til gavn for Danmark taget initiativ til at undersøge, om de gældende ordninger på boligområdet for tv-forsyning fortsat er hensigtsmæssige, eller om der er behov for via lovgivning at give øget mulighed for individuelt valg af tv-distributør. Dette vil samtidig kunne bidrage til at øge konkurrencen på bredbåndsmarkedet.

17 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Initiativer i relation til udbyderne 3.1 God markedsføringsskik på teleområdet Telemarkedet har gennem længere tid været præget af en lav grad af gennemsigtighed. Markedsføring af bredbåndshastigheder og -tjenester har været ugennemsigtig. Fx har det været tilladt at reklamere med såkaldte op til -hastigheder, som forbrugerne aldrig kunne opnå, fordi en del af kapaciteten blev brugt til levering af signalet. Forbrugerombudsmanden, telebranchen og forbrugerrepræsentanter er i november 2012 blevet enige om nye retningslinjer for markedsføring af bredbånd. De nye retningslinjer fastslår blandt andet, at anvendelsen af begrebet op til -hastigheder samt markedsføring af mobilt bredbånd skal leve op til en række nærmere definerede krav, der skal gøre produkterne mere gennemskuelige for forbrugerne. Det forventes, at de reviderede teleretningslinjer i forhold til markedsføring af bredbåndshastigheder vil få en positiv indvirkning på gennemsigtigheden på telemarkedet og øge konkurrencen. De nye retningslinjer for markedsføring af bredbånd trådte i kraft den 1. marts Gennem implementeringen af de nye teleretningslinjer for markedsføring af bredbåndshastighed vil regeringen bidrage til øget gennemsigtighed og mobilitet på telemarkedet. Lav gennemsigtighed på telemarkedet hæmmer konkurrencen, da forbrugerne har svært ved at navigere imellem teleselskabernes mange tilbud. Regeringen lægger vægt på, at teleselskabernes markeds føring af hastigheden på bredbåndsforbindelser er retvi sende. Det vil sige, at den markedsførte hastighed svarer til den hastighed, forbrugerne reelt oplever.

18 18 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 4. Initiativer i relation til kommuner og regioner 4.1. Bedre kommunale muligheder for bredbåndsudrulning God bredbåndsdækning er vigtig for den kommunale erhvervsudvikling både i forhold til at tiltrække og fastholde virksomheder og borgere, herunder understøtte hjemmearbejdspladser, udrulle velfærdsteknologiske løsninger, og sikre god adgang til offentlig digital borgerservice, fjernundervisning mv. Flere kommuner efterspørger mulighed for en mere aktiv rolle i at styrke bredbåndsdækningen i lokalområder med dårlig dækning. Regeringen vil skabe klare rammer for, at kommunerne kan spille en aktiv rolle i at fremme bredbånd der, hvor markedet ikke dækker tilstrækkeligt. Ligesom staten kan stille dækningskrav i bestemte områder i forbindelse med frekvensauktioner, kan kommunerne stille dækningskrav i forbindelse med indkøb af bredbånd til kommunens institutioner. Konkret kan det ske ved, at kommunerne i forbindelse med indkøb til fx egne medarbejdere, folkeskoler og plejeboliger, stiller krav i udbuddet om, at de selskaber, der byder på opgaven, også skal tilbyde bredbåndsdækning i områder af kommunen, hvor dækningen er mindre god. Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejder et cirkulære/vejledning til erhvervsfremmeloven, der nærmere fastlægger hvordan og på hvilke vilkår, kommunerne kan stille dækningskrav, og dermed sikre bedre dækning til virksomheder og borgere. Det vil desuden blive undersøgt, hvordan kommunerne kan gives bedre muligheder for at fremme bredbånd, fx ved at stille passiv IKT-infrastruktur til rådighed, herunder nedlægning af tomrør mv. i backboneinfrastrukturen. Endvidere fremsætter regeringen lovforslag om, at frikommuner kan stille trådløse netværk til rådighed på udvalgte steder for at fremme turismen i lokalområdet. Erhvervs- og Vækstministeriet udsteder cirkulære/vejledning inden udgangen af Regeringen vil give kommunerne klare rammer for fremover at spille en mere aktiv rolle i at fremme bredbåndsinfrastruktur, hvor dækningen i dag er mindre god. Erhvervs- og Vækstministeriet vil udarbejde et cirkulære/vejledning til erhvervsfremmeloven, som skaber klarhed om kommunernes mulighed for at stille dækningskrav i lokale områder i forbindelse med indkøb til kommunens institutioner.

19

20 20 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 4.2 De regionale vækstfora som katalysator for bedre dækning Der er kommunale og regionale forskelle på udfordringerne i forhold til en veludviklet digital infrastruktur. Erfaringer fra flere steder i landet, bl.a. Samsø, Vejen og Region Midtjylland, viser, at løsningerne ofte med fordel kan findes i et tæt partnerskab med de relevante lokale aktører, herunder region, kommuner, erhvervsliv m.fl. Regeringen vil i forbindelse med de kommende forhandlinger om vækstpartnerskaber med de regionale vækstfora foreslå, at de relevante regionale vækstfora med bistand fra regeringen ser på konkrete regionale initiativer, der kan fremme bedre bredbånd og mobildækning i områder med dårlig dækning. Mulige emner for vækstpartnerskaberne kan fx være udbredelse af information, fælles planlægning i samarbejde med bredbåndsudbydere og intelligente offentlige indkøb. Endvidere kan partnerskabsaftalerne være med til at sætte fokus på bedre forhold for opstilling af mobilmaster. Regeringen foreslår, at konkrete initiativer på mobil- og bredbåndsområdet fremover indgår i partnerskabsaftaler. Det skal medvirke til et stærkt og fokuseret partnerskab om fremme af digital infrastruktur mellem regeringen og fx de regionale vækstfora, som kan være en væsentlig drivkraft i den lokale udvikling.

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark 26. februar 2015 Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IT og data til at skabe vækst og job. Generelt har Danmark en veludbygget

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale: Danske styrker og udfordringer 3 2. IKT-erhvervene:

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR 29-02-2012 4/0120-0402-0057 /MLM, SR, CARF PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 29. FEBRUAR 2012 ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur IT OG DIGITALISERING Dato: 4. maj 2015 Tlf. dir.: 25353715 E-mail: jbd@balk.dk Kontakt: Jette Brøndum Sagsid: 85.11.08-P05-1-15 Notat Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur Ballerup Kommunes behov

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere