Bedre bredbånd og mobildækning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre bredbånd og mobildækning"

Transkript

1 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013

2

3 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013

4

5 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Ny bredbåndsmålsætning Mindst 30 Mbit/s upload til alle i Initiativer i relation til regulering Smart brug af frekvenser til trådløst og mobilt bredbånd 2.2 Bedre bredbåndsforbindelser på Bornholm 2.3 Bedre konkurrencevilkår på bredbåndsområdet 2.4 Bedre vilkår for udrulning af højhastighedsforbindelser 2.5 Individuelt valg af tv-distributør 3. Initiativer i relation til udbyderne God markedsføringsskik på teleområdet 4. Initiativer i relation til kommuner og regioner Bedre kommunale muligheder for bredbåndsudrulning 4.2 De regionale vækstfora som katalysator for bedre dækning 4.3 Mere information og vejledning til kommuner og regioner 5. Initiativer i relation til forbrugerforhold Ny brugerbaseret bredbåndsmåler 5.2 Mere detaljeret mobil- og bredbåndskortlægning 5.3 Nøddrift af bredbåndsforbindelser ved konkurstilfælde Bedre mobildækning Initiativer i relation til regulering Bedre muligheder for mobilantenner i åbent land 6.2 Klare rammer for kommuners udlejning 6.3 Bedre indendørs mobildækning ved nybyggeri 6.4 Dansk standard for master 7. Initiativer i relation til mobilselskaberne Bedre indendørs mobildækning 7.2 Bedre lejevilkår og deling af mobilmaster 8. Initiativer i relation til kommunerne Dækningskrav i offentlige indkøb 8.2 Dialog og større kommunalt fokus på mobildækning 9. Initiativer i relation til forbrugerforhold Bedre information om mobiltelefoners modtagerforhold

6 6 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Regeringen ønsker en digital infrastruktur i verdensklasse som grundlag for øget digitalisering og vækst i hele Danmark. E-handel og offentlige digitale selvbetjeningsløsninger er eksempler på digitale løsninger, som danskerne i dag tager som en selvfølge. Men anvendelse af digitale løsninger rummer fortsat store muligheder for at skabe øget effektivitet og innovation i samfundet til gavn for både borgere, virksomheder og det offentlige. For danske virksomheder kan digitalisering øge produktiviteten og konkurrenceevnen. Digitalisering skaber desuden helt nye muligheder for innovation. Fx når tjenester som Skype, YouBio og en række sociale medier ændrer de digitale forbrugsvaner og skaber nye markeder. Den digitale infrastruktur skal også bidrage til, at IKT og ny teknologi udnyttes bedre til at modernisere og effektivisere den offentlige service i fx folkeskoler, ældreplejen og sundhedsvæsenet. Regeringen har nedsat et vækstteam for IKT og digital vækst. Vækstteamet fokuserer på, hvordan vi understøtter stærke IKT-erhverv i Danmark, og på hvordan vi giver bedre muligheder for, at dansk erhvervsliv kan styrke sin konkurrenceevne og vækst gennem øget brug af digitalisering. Den digitale infrastruktur indgår også i Vækstteamets arbejde. Danmark har en veludviklet digital infrastruktur. Mobildækningen med 3G er på linje med de bedste lande i Europa. 1 Det samme gælder den danske bredbåndsinfrastruktur. For eksempel har ca. 83 pct. af alle danske husstande og virksomheder adgang til bredbåndsforbindelser med downloadhastigheder på mindst 30 Mbit/s, og vi er i top 3 blandt OECD-landene målt på antallet af bredbåndsforbindelser pr. 100 indbyggere. 2 Regeringen har som målsætning, at alle husstande og virksomheder skal have adgang til bredbåndsforbindelser på mindst 100 Mbit/s i Denne målsætning skal bidrage til at skabe god adgang til den digitale infrastruktur, uanset hvor man bor. Og vi er godt på vej mod at realisere målet. Bredbåndskortlægningen fra december 2012 viser, at 65 pct. af alle danske husstande og virksomheder i dag har mulighed for at få en 100 Mbit/s-bredbåndsforbindelse. Mobilkortlægningen fra december 2012 viser, at borgere i 477 ud af i alt 586 postnumre har en udendørs mobiltaledækning på mere end 99 pct. Der er imidlertid regionale og lokale forskelle i den digitale infrastruktur, og der er fortsat områder, hvor virksomheder og forbrugere ikke kan få den mobilforbindelse eller den bredbåndshastighed, de ønsker. Med dette udspil vil regeringen fremme god mobiltale- og bredbåndsdækning i hele landet og dermed give mulighed for at høste gevinsterne ved den digitale udvikling. Det skal for det første ske ved, at det offentlige har fokus på at stille dækningskrav i forbindelse med auktioner og indkøb, som kan fremme bedre mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark. Regeringen har allerede i forbindelse med auktionen over 800 MHz-frekvenserne stillet dækningskrav, og regeringen vil også ved fremtidige frekvensauktioner have fokus på at stille dækningskrav. Kommunerne kan ligeledes stille dækningskrav i områder med dårlig dækning i forbindelse med kommunale indkøb af bredbånds- og mobilforbindelser. For det andet vil regeringen forbedre rammerne for branchens fortsatte investeringer i bredbånds- og mobiltaledækning. Regeringen vil gøre op med urimelige lejepriser for grunde til mobilmaster og gøre det nemmere at opsætte antenner i landområder og ved kysterne. 1 Digital Agenda Scoreboard Danmark har 38,3 bredbåndsforbindelser pr. 100 indbyggere, OECD, juni 2012.

7 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 7 For det tredje vil regeringen arbejde efter en ny, ambitiøs 2020-målsætning for uploadhastigheder på bredbånd i hele landet. Uploadhastigheder er vigtige for den digitale vækst, og målsætningen afspejler at virksomheder og borgere i stigende grad skal kunne skabe og dele indhold på nettet. For det fjerde har regeringen fokus på, at det skal være gennemsigtigt for forbrugerne, hvilke ydelser de får leveret. For eksempel vil regeringen arbejde for en europæisk mærkningsordning for mobiltelefoners antennekvalitet og en mere detaljeret opgørelsesmetode for bredbåndskortlægningen, så der gives bedre viden om bredbåndsdækningen lokalt. Rammerne for den digitale infrastruktur er det telepolitiske forlig fra 1999, hvor markedet som udgangspunkt forestår udbygningen af den digitale infrastruktur på teknologineutrale rammevilkår. Erhvervs- og vækstministeren indgik 10. februar 2012 en aftale med KL, Danske Regioner og mobilselskaberne om at fremme mobiltaledækningen i Danmark. Opgaven med at skabe bedre bredbåndsforbindelser og mobildækning skal løftes i samarbejde mellem offentlige og private aktører. Initiativerne i dette udspil er derfor rettet mod både statslig regulering, telebranchen, regioner, kommuner og forbrugerne. Regeringen vil i 2017 gennemføre et review for at evaluere, hvorvidt regeringens kommende initiativer er tilstrækkelige med henblik på opnåelsen af de overordnede målsætninger.

8 8 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Oversigt over konkrete initiativer Hurtigt bredbånd til flere 1. Ny bredbåndsmålsætning 1.1 Mindst 30 Mbit/s upload til alle i Initiativer i relation til rammebetingelser 2.1 Smart brug af frekvenser til trådløst og mobilt bredbånd 2.2 Bedre bredbåndsforbindelser på Bornholm 2.3 Bedre konkurrencevilkår på bredbåndsområdet 2.4 Bedre vilkår for udrulning af højhastighedsforbindelser 2.5 Individuelt valg af tv-distributør 3. Initiativer i relation til udbyderne 3.1 God markedsføringsskik på teleområdet 4. Initiativer i relation til kommuner og regioner 4.1 Bedre kommunale muligheder for bredbåndsudrulning 4.2 De regionale vækstfora som katalysator for bedre dækning 4.3 Mere information og vejledning til kommuner og regioner 5. Initiativer i relation til forbrugerforhold 5.1 Ny brugerbaseret bredbåndsmåler 5.2 Mere detaljeret mobil- og bredbåndskortlægning 5.3 Nøddrift af bredbåndsforbindelser ved konkurstilfælde Bedre mobildækning 6. Initiativer i relation til rammebetingelser 6.1 Bedre muligheder for mobilantenner i åbent land 6.2 Klare rammer for kommuners udlejning 6.3 Bedre indendørs mobildækning ved nybyggeri 6.4 Dansk standard for master 7. Initiativer i relation til mobilselskaberne 7.1 Bedre indendørs mobildækning 7.2 Bedre lejevilkår og deling af mobilmaster 8. Initiativer i relation til kommunerne 8.1 Dækningskrav i offentlige indkøb 8.2 Dialog og større kommunalt fokus på mobildækning 9. Initiativer i relation til forbrugerforhold 9.1 Bedre information om mobiltelefoners modtagerforhold

9 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 9 Hurtigt bredbånd til flere Adgang til højhastighedsbredbåndsforbindelser er blevet en forudsætning for etablering af erhvervsvirksomheder. Endvidere stiller borgerne i stigende grad krav om adgang til bredbåndsforbindelser med højere hastigheder på både download og upload. Derfor er det positivt, at en stor og stigende del af de danske husstande og virksomheder har adgang til bredbånd med høje hastigheder. 65 pct. af husstande og virksomheder har således mulighed for at få en bredbåndsforbindelse på mindst 100 Mbit/s download. Men der er fortsat områder, hvor den danske bredbåndsinfrastruktur kan blive bedre. Der er en mindre gruppe borgere og virksomheder, spredt ud over hele landet, der i dag kun kan få en bredbåndsforbindelse med relativt lave hastigheder. Endvidere er de digitale forbrugsvaner under forandring, og adgangen til bredbåndsforbindelser med gode uploadhastigheder er af stigende betydning. For at forbedre udrulningen af bredbåndsinfrastruktur har regeringen stillet dækningskrav i den nyligt afholdt 800 MHz-auktion. Dækningskravet vil bidrage til, at 99,8 pct. af alle husstande, virksomheder og sommerhuse i 207 postnumre senest i 2015 vil kunne få adgang til mobilt bredbånd med en oplevet hastighed på minimum 10 Mbit/s. Bredbåndshastighederne i nettene forventes desuden at blive forøget betragteligt de kommende år som følge af den teknologiske udvikling. Ved fremtidige frekvensauktioner vil dækningskrav forsat kunne medvirke til bedre mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark. I henholdsvis 2016 og 2018 vil der skulle gennemføres auktioner over frekvenser i henholdsvis 1800 MHz-frekvensbåndet og 900 MHz-frekvensbåndet, som er velegnede til mobilt bredbånd og mobiltale. Med dette udspil vil regeringen styrke kommunernes mulighed for at fremme den lokale bredbåndsdækning, særligt i de områder, hvor dækningen i dag er dårligst. Der vil bl.a. blive udarbejdet et cirkulære/vejledning til erhvervsfremmeloven, som skaber klarhed om kommunernes muligheder for at øge bredbåndsdækningen i forbindelse med offentlige indkøb. Regeringen tager ligeledes initiativ til at styrke bredbåndsinfrastrukturen yderligere med henblik på at understøtte fremtidige bredbåndsbehov. Det skal bl.a. ske ved at sætte en ambitiøs målsætning for adgangen til bredbånd med høje uploadhastigheder til alle. Endelig vil regeringen tage en række initiativer, der skal skabe bedre forhold og større gennemsigtighed for forbrugerne. Blandt andet vil der blive set på muligheden for at forbedre de eksisterende bredbånds- og mobilkortlægninger, så borgere, virksomheder og offentlige myndigheder får bedre indsigt i bredbåndsdækningen på lokalt niveau.

10

11 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Ny bredbåndsmålsætning 1.1 Mindst 30 Mbit/s upload til alle i 2020 Fremtidens tjenester og forbrugsvaner hos borgere og virksomheder vil i endnu højere grad stille krav til de hastigheder, vi kan sende data med såkaldte uploadhastigheder. I dag ønsker borgere og virksomheder at dele og skabe indhold på nettet. Det drejer sig fx om billeder, videoer og lagring af data (cloud computing). Uploadhastigheder kan også i stigende grad komme til at spille en rolle i forhold til modernisering af den offentlige sektor, fx ved udrulning af velfærdsteknologiske tjenester, der anvender videobaseret kommunikation. Med dette udspil fastsætter regeringen derfor et mål om, at alle husstande og virksomheder skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med hastigheder på mindst 30 Mbit/s upload i En undersøgelse foretaget for Erhvervsstyrelsen om husstande og små virksomheders bredbåndsbehov frem mod 2020, 3 estimerer, at behovet for uploadhastigheder i 2020 vil være mellem 20 og 50 Mbit/s. Undersøgelsen estimerer desuden, at mindre virksomheder og digitale familier med et normalt forbrug vil have behov for uploadhastigheder på omkring 30 Mbit/s. I dag har 39 procent af alle husstande og virksomheder mulighed for at få en bredbåndforbindelse med uploadhastigheder på 30 Mbit/s. Med målsætningen sætter regeringen et ambitiøst, men realistisk, mål for den fremtidige digitale infrastruktur. Målsætningen gælder alle virksomheder og husstande i Danmark, så hele landets digitale infrastruktur bliver løftet. Regeringen vil derved bidrage til, at Danmark kan bevare sin position blandt de førende digitale nationer. Målsætningen skal opfyldes inden for rammerne af det gældende teleforlig og tage udgangspunkt i principperne om, at udrulningen skal være markedsbaseret og teknologineutral. Den årlige bredbåndskortlægning vil løbende følge udviklingen i adgangen til højhastighedsbredbånd. Regeringen arbejder efter en målsætning om, at alle husstande og virksomheder skal have adgang til bredbåndsforbindelse med mindst 100 Mbit/s download i Fremtidens tjenester og forbrugsvaner hos borgere og virksomheder vil i endnu højere grad stille krav til de hastigheder, vi kan sende data med. Regeringen fastsætter derfor et mål om, at alle husstande og virksomheder skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med mindst 30 Mbit/s upload i Dette skal ske gennem en markedsbaseret udrulning. 3 Bredbåndsbehov mod 2020, Analysefirmaet Nexia AB.

12 12 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 2. Initiativer i relation til regulering 2.1 Smart brug af frekvenser til trådløst og mobilt bredbånd Datatrafikken på de mobile net er fra slutningen af 2010 til slutningen af 2012 steget med over 130 pct., og udviklingen forventes at fortsætte. Nye tekniske standarder for mobilt bredbånd forventes at gøre det muligt at opnå væsentlig højere hastigheder på trådløst og mobilt bredbånd. Gennem brug af dækningskrav ved frekvensauktioner kan mobilt bredbånd bidrage til at skabe bedre dækning i områder, hvor dækningen er mindre god. Samtidig er det vigtigt, at der er tilstrækkeligt med frekvenser til rådighed. Regeringen har stillet dækningskrav i 800 MHz-auktionen. Det bidrager til, at 99,8 pct. af alle husstande, virksomheder og sommerhuse i 207 postnumre senest i 2015 har adgang til mobilt bredbånd med en oplevet hastighed på minimum 10 Mbit/s. Ved fremtidige frekvensauktioner vil dækningskrav fortsat kunne medvirke til bedre bredbåndsdækning i Danmark. I henholdsvis 2016 og 2018 skal der gennemføres auktioner over frekvenser i henholdsvis 1800 MHz-frekvensbåndet og 900 MHz-frekvensbåndet, som er velegnede til mobilt bredbånd og mobiltale. For at fremme bedre bredbåndsdækning vil regeringen have fokus på at stille dækningskrav ved kommende frekvensauktioner. Regeringen vil samtidig arbejde for, at der i fremtiden er flere frekvenser, der kan anvendes til trådløst og mobilt bredbånd. Reguleringen af anvendelsen af frekvensbånd koordineres internationalt. Regeringen arbejder for at identificere yderligere frekvenser i bl.a. 1,5 GHz- og 2,3 GHz-området, som vil kunne anvendes til at udbyde mobile bredbåndstjenester. Desuden forventes det, at det i internationalt regi i 2015 besluttes at åbne op for brug af mobilt bredbånd i dele af frekvensbåndet MHz i Europa. Interessant i den sammenhæng er den del af frekvensbåndet, som ligger i 700 MHz-frekvensbåndet, da det vil være særligt velegnet til at skabe dækning med bredbånd i yderområder. Udfordringen for anvendelsen af frekvensbåndet er, at det i dag anvendes til tv-broadcasting. En national beslutning om anvendelsen af dette frekvensbånd til andre formål, f.eks. mobilt bredbånd, vurderes tidligst at kunne få effekt i 2020 og skal afvejes over for de kulturpolitiske og konkurrencemæssige hensyn bag den nuværende frekvensanvendelse. Der iværksættes en undersøgelse af behovet for frekvenser til jordbaseret digitalt tv, herunder HDTV. Endvidere undersøges mulighederne for at anvende dele af frekvensbåndet MHz, herunder i særdeleshed 700 MHz-frekvensbåndet, til mobilt bredbånd samt eventuelle konsekvenser heraf. Undersøgelsen vil være tilendebragt primo Regeringen vil have fokus på at stille dækningskrav ved kommende frekvensauktioner. Samtidig vil regeringen arbejde for at frigøre yderligere frekvenser, så trådløse bredbåndstjenester kan bidrage til, at alle danskere i 2020 kan få adgang til bredbånd med høje hastigheder, og samtidig sikre de nødvendige frekvenser til jordbaseret tv-transmission.

13 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Bedre bredbåndsforbindelser på Bornholm Anvendelse af digitale løsninger rummer store muligheder for borgere, virksomheder og det offentlige. En god digital infrastruktur er samtidig et fundament for blandt andet erhvervsudvikling, bosættelse, velfærdsteknologi og undervisning. Danmark har en digital infrastruktur, der er på linje med de bedste i Europa. Regeringen har en målsætning om, at alle husstande og virksomheder skal have adgang til en bredbåndsforbindelse på mindst 100 Mbit/s download i Målsætningen skal sikre, at danskere har god adgang til den digitale infrastruktur, uanset hvor i landet de bor. Der er fortsat områder, hvor virksomheder og forbrugere ikke kan få den ønskede bredbåndshastighed. Dette gælder specielt på Bornholm, hvor adgangen til bredbånd med høje hastigheder på hele øen er langt under gennemsnittet. Der er i regeringens Vækstplan.dk afsat 30 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til sikring af bedre dækning af højhastighedsbredbånd på Bornholm. Der er i regeringens Vækstplan.dk afsat 30 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til sikring af bedre bredbåndsforbindelser på Bornholm.

14 14 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 2.3 Bedre konkurrencevilkår på bredbåndsområdet Muligheden for at kunne levere tv sammen med bredbånd er i dag vigtig for at kunne konkurrere på bredbåndsmarkedet. Forbrugerne efterspørger i stigende omfang bredbåndsprodukter, som både indeholder tv-forsyning og internetforbindelse. Adgangen til at kunne levere tv via bredbånd reguleres til dels af den sektorspecifikke konkurrenceregulering efter teleloven. Derudover er det også nødvendigt for bredbåndsudbyderne at have de fornødne aftaler med tv-stationerne om at kunne distribuere de forskellige tv-kanaler. Som praksis er i dag, er forhandlingsstyrken i høj grad betinget af, hvor mange kunder (seere) selskabet har. En anden problemstilling i relation til konkurrenceforholdene på teleområdet er, at det er karakteriseret ved, at mange store investeringer sker i aktiver og infrastruktur, hvor der i investeringsøjeblikket ikke ligger nogen stor omsætning bag. De eksisterende regler om fusionskontrol tager ikke højde for denne situation, da de tager udgangspunkt i den samlede omsætning for de involverede virksomheder. Der kan derfor ske opkøb, der skader konkurrenceforholdene på telemarkedet, uden at det fanges af reglerne om fusionskontrol. Formålet med sektorspecifik fusionskontrol er at dæmme op for en konkurrencebegrænsende koncentration af infrastrukturen på telemarkedet Erhvervs- og Vækstministeriet vil undersøge tv-indholdsområdets betydning for konkurrencen på bredbåndsområdet, samt om der er behov for at indføre særlige regler om fusionskontrol på teleområdet. Initiativet vil kunne styrke konkurrencen på bredbåndsområdet, hvilket vil være til gavn for forbrugerne i form af flere valgmuligheder og lavere priser. Undersøgelsen gennemføres af Erhvervs- og Vækstministeriet og vil være afsluttet i efteråret Erhvervs- og Vækstministeriet gennemfører en undersøgelse af mulighederne for at forbedre konkurrencesituationen på bredbåndsmarkedet ved at give bedre adgang til tv-indhold og for at indføre særlige regler om fusionskontrol. Muligheden for at kunne levere tv sammen med bredbånd er i dag vigtigt for at kunne konkurrere på bredbåndsmarkedet. Mange investeringer på teleområdet sker i dag, uden at der ligger en stor omsætning bag. Dette kan under visse omstændigheder påvirke konkurrencesituationen negativt.

15 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Bedre vilkår for udrulning af højhastighedsforbindelser Både i by- og landområder afgør omkostningerne forbundet med udrulning af højhastighedsforbindelser i sidste ende, hvorvidt der på markedsvilkår etableres internetforbindelser med høje hastigheder. Det er væsentligt at gøre det så omkostningseffektivt som muligt at udrulle højhastighedsforbindelser. I byområder udgør graveomkostningerne op til 80 pct. af de samlede udgifter forbundet med etablering eller renovering af højhastighedsinfrastruktur til en husstand. I landområderne udgør graveomkostningerne omkring 50 pct. af omkostningerne, men samtidig er rentabiliteten her ofte mindre for selskaberne til at etablere hurtige internetforbindelser. Derudover findes der allerede i dag en del kabel- og tomrør gravet ned i jorden, som kan anvendes til internetudrulning (via kabelteknologi), men der er ikke overblik over, hvor de ligger. Øget gennemsigtighed og koordination af gravearbejder samt fælles udnyttelse af IKT-infrastruktur vil gøre det mere omkostningseffektivt og billigere at etablere internetforbindelser med høje download- og uploadhastigheder til virksomheder og borgere i hele landet. Inden udgangen af 2013 vil regeringen lancere en plan for forbedring af vilkårene for udrulning af højhastighedsforbindelser i Danmark ved at skabe øget transparens om eksisterende kabel- og tomrør og bedre muligheder for omkostningseffektiv etablering af infrastruktur. Dette indebærer blandt andet en tydeliggørelse af de lovgivningsmæssige rammer og kommunernes muligheder i forbindelse med godkendelse af gravearbejder, og bedre vilkår for en effektiv anvendelse af både eksisterende og kommende IKT-infrastruktur, som fx etableres gennem kortlægning af og adgang til information om ledig kapacitet af ikke-anvendte tomrør. Endelig skal planen undersøge muligheden for deling af tomrør og anden infrastruktur, som det bl.a. er kendt fra mastedeling på mobilområdet. Regeringen vil undersøge mulighederne for at skabe bedre rammer for koordineret anvendelse og etablering af IKT-infrastruktur og dermed forbedre rentabiliteten og incitamentet til at etablere hurtige internetforbindelser, særligt til yderområderne.

16 16 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 2.5 Individuelt valg af tv-distributør Markedet for distribution af tv-kanaler ændrer sig i disse år, og det har rejst et behov for at se på, om reglerne for tv-forsyning på boligområdet fortsat er tidssvarende. Efter de gældende regler er almene lejere og andelshavere som udgangspunkt forpligtet til at betale til den fælles tv-forsyning i ejendommen. I private udlejningsejendomme er deltagelse i fælles tv-forsyning aftalebaseret. Der er som udgangspunkt adgang for den enkelte til at supplere den fælles tv-forsyning med de programmer, han måtte ønske. Hvis man skal betale til en fælles tv-forsyning, kan det have en negativ indvirkning på incitamentet til at vælge et andet teleselskab til at levere bredbånd i kombination med bredbånds-tv, hvilket er en barriere for konkurrencen på bredbåndsområdet. Det fremgår af medieaftalen af 9. oktober 2012, at det skal undersøges, om de gældende ordninger på boligområdet, for så vidt angår tv-forsyning, fortsat er hensigtsmæssige, eller om der er behov for via lovgivning at give øget mulighed for individuelt valg af tv-distributør. Undersøgelsen skal bl.a. belyse de økonomiske konsekvenser af et mere frit valg for den enkelte lejer/andelshaver. Hvis undersøgelsen viser, at et mere frit valg generelt set ikke vil påføre lejerne/andelshaverne større udgifter til tv-forsyning, end de har i dag, vil regeringen komme med forslag til konkrete ændringer. Initiativet vil kunne øge brugernes frie valg og forbedre konkurrenceforholdene, for så vidt angår distribution af tv-kanaler og bredbånd. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter undersøger i samarbejde med og Kulturministeriet konsekvenserne af et mere frit valg af tv-distributør for den enkelte lejer/andelshaver. Regeringen har i medieaftalen af 9. oktober 2012 og i udspillet Styrket konkurrence til gavn for Danmark taget initiativ til at undersøge, om de gældende ordninger på boligområdet for tv-forsyning fortsat er hensigtsmæssige, eller om der er behov for via lovgivning at give øget mulighed for individuelt valg af tv-distributør. Dette vil samtidig kunne bidrage til at øge konkurrencen på bredbåndsmarkedet.

17 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Initiativer i relation til udbyderne 3.1 God markedsføringsskik på teleområdet Telemarkedet har gennem længere tid været præget af en lav grad af gennemsigtighed. Markedsføring af bredbåndshastigheder og -tjenester har været ugennemsigtig. Fx har det været tilladt at reklamere med såkaldte op til -hastigheder, som forbrugerne aldrig kunne opnå, fordi en del af kapaciteten blev brugt til levering af signalet. Forbrugerombudsmanden, telebranchen og forbrugerrepræsentanter er i november 2012 blevet enige om nye retningslinjer for markedsføring af bredbånd. De nye retningslinjer fastslår blandt andet, at anvendelsen af begrebet op til -hastigheder samt markedsføring af mobilt bredbånd skal leve op til en række nærmere definerede krav, der skal gøre produkterne mere gennemskuelige for forbrugerne. Det forventes, at de reviderede teleretningslinjer i forhold til markedsføring af bredbåndshastigheder vil få en positiv indvirkning på gennemsigtigheden på telemarkedet og øge konkurrencen. De nye retningslinjer for markedsføring af bredbånd trådte i kraft den 1. marts Gennem implementeringen af de nye teleretningslinjer for markedsføring af bredbåndshastighed vil regeringen bidrage til øget gennemsigtighed og mobilitet på telemarkedet. Lav gennemsigtighed på telemarkedet hæmmer konkurrencen, da forbrugerne har svært ved at navigere imellem teleselskabernes mange tilbud. Regeringen lægger vægt på, at teleselskabernes markeds føring af hastigheden på bredbåndsforbindelser er retvi sende. Det vil sige, at den markedsførte hastighed svarer til den hastighed, forbrugerne reelt oplever.

18 18 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 4. Initiativer i relation til kommuner og regioner 4.1. Bedre kommunale muligheder for bredbåndsudrulning God bredbåndsdækning er vigtig for den kommunale erhvervsudvikling både i forhold til at tiltrække og fastholde virksomheder og borgere, herunder understøtte hjemmearbejdspladser, udrulle velfærdsteknologiske løsninger, og sikre god adgang til offentlig digital borgerservice, fjernundervisning mv. Flere kommuner efterspørger mulighed for en mere aktiv rolle i at styrke bredbåndsdækningen i lokalområder med dårlig dækning. Regeringen vil skabe klare rammer for, at kommunerne kan spille en aktiv rolle i at fremme bredbånd der, hvor markedet ikke dækker tilstrækkeligt. Ligesom staten kan stille dækningskrav i bestemte områder i forbindelse med frekvensauktioner, kan kommunerne stille dækningskrav i forbindelse med indkøb af bredbånd til kommunens institutioner. Konkret kan det ske ved, at kommunerne i forbindelse med indkøb til fx egne medarbejdere, folkeskoler og plejeboliger, stiller krav i udbuddet om, at de selskaber, der byder på opgaven, også skal tilbyde bredbåndsdækning i områder af kommunen, hvor dækningen er mindre god. Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejder et cirkulære/vejledning til erhvervsfremmeloven, der nærmere fastlægger hvordan og på hvilke vilkår, kommunerne kan stille dækningskrav, og dermed sikre bedre dækning til virksomheder og borgere. Det vil desuden blive undersøgt, hvordan kommunerne kan gives bedre muligheder for at fremme bredbånd, fx ved at stille passiv IKT-infrastruktur til rådighed, herunder nedlægning af tomrør mv. i backboneinfrastrukturen. Endvidere fremsætter regeringen lovforslag om, at frikommuner kan stille trådløse netværk til rådighed på udvalgte steder for at fremme turismen i lokalområdet. Erhvervs- og Vækstministeriet udsteder cirkulære/vejledning inden udgangen af Regeringen vil give kommunerne klare rammer for fremover at spille en mere aktiv rolle i at fremme bredbåndsinfrastruktur, hvor dækningen i dag er mindre god. Erhvervs- og Vækstministeriet vil udarbejde et cirkulære/vejledning til erhvervsfremmeloven, som skaber klarhed om kommunernes mulighed for at stille dækningskrav i lokale områder i forbindelse med indkøb til kommunens institutioner.

19

20 20 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 4.2 De regionale vækstfora som katalysator for bedre dækning Der er kommunale og regionale forskelle på udfordringerne i forhold til en veludviklet digital infrastruktur. Erfaringer fra flere steder i landet, bl.a. Samsø, Vejen og Region Midtjylland, viser, at løsningerne ofte med fordel kan findes i et tæt partnerskab med de relevante lokale aktører, herunder region, kommuner, erhvervsliv m.fl. Regeringen vil i forbindelse med de kommende forhandlinger om vækstpartnerskaber med de regionale vækstfora foreslå, at de relevante regionale vækstfora med bistand fra regeringen ser på konkrete regionale initiativer, der kan fremme bedre bredbånd og mobildækning i områder med dårlig dækning. Mulige emner for vækstpartnerskaberne kan fx være udbredelse af information, fælles planlægning i samarbejde med bredbåndsudbydere og intelligente offentlige indkøb. Endvidere kan partnerskabsaftalerne være med til at sætte fokus på bedre forhold for opstilling af mobilmaster. Regeringen foreslår, at konkrete initiativer på mobil- og bredbåndsområdet fremover indgår i partnerskabsaftaler. Det skal medvirke til et stærkt og fokuseret partnerskab om fremme af digital infrastruktur mellem regeringen og fx de regionale vækstfora, som kan være en væsentlig drivkraft i den lokale udvikling.

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Notat Dok. ansvarlig: TWO Sekretær: ILA Sagsnr.: s2013-718 Doknr: d2013-12809-13.0 06-11-2013 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Hermed

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Mobildækning i Danmark

Mobildækning i Danmark Mobildækning i Danmark 26. april 2012 Jakob Willer Direktør jw@teleindu.dk Mobil +45 2010 2365 Mobilmarkedet 4 operatører med frekvenstilladelser Mere end 35 selskaber der sælger mobiltelefoni Stærk konkurrence

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

10 teletiltag, der rykker

10 teletiltag, der rykker Den 30. august 2013 10 teletiltag, der rykker Vi skal fremme den digitale vækst Regeringen ønsker en digital infrastruktur i verdensklasse som grundlag for øget digitalisering og vækst i hele Danmark.

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur Indledning Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen er enige om, at det er vigtigt at bringe mobiltelefoni og bredbåndsdækningen op på et tidssvarende

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Internet og mobiltelefoni til alle

Internet og mobiltelefoni til alle Socialdemokraternes forslag til bedre mobil- og internetdækning i Danmark Internet og mobiltelefoni til alle Digitale frontløbere Danmark er et af verdens førende lande, når det det gælder udbredelsen

Læs mere

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 17. juni 2013 /moruhr-erst Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 Deltagende medlemmer af Teleforum: Jens Hauge, Tom Togsverd, Christian Hannibal, Ann-Louise Hansen, Christian Berg, Martin

Læs mere

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen Notat Dato: 19.11.2015 Reference: Bettina Andersen Tlf.: 89 59 18 38 E-mail: ba@norddjurs.dk Journalnr.: 15/7760 Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18 Den offentlige sektor og landets infrastruktur er vigtige rammevilkår. En moderne offentlig sektor, der leverer service og tjenester af høj kvalitet, understøtter virksomhedernes konkurrenceevne. Omstilling

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN: 978-87-93180-30-7 Maj 2017 Indholdsfortegnelse SIDE Indledning 3 Resultater 5

Læs mere

StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR

StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR M I D T J Y L L A N D 2016 StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR REGION MIDTJYLLAND OG DE 19 KOMMUNER I DEN MIDTJYSKE REGION TIDSSVARENDE DIGITAL INFRASTRUKTUR TU ER EN FORUDSÆTNING FOR

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Mobildækning eller ej? Status for mobildækning

Mobildækning eller ej? Status for mobildækning Mobildækning eller ej? Status for mobildækning IDA Tele, 6. november 2014 Finn Petersen Director of international ICT relations Erhvervsstyrelsen Baggrund Det startede i Laugesens have ved Ringkøbing.

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Godkendelse af fælles mastepolitik

Godkendelse af fælles mastepolitik Punkt 10. Godkendelse af fælles mastepolitik 2016-016668 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune prisfastsætter lejeaftaler for mobiludstyr efter de fælles principper,

Læs mere

Mobilkortlægning 2013

Mobilkortlægning 2013 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur

Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur 2. november 2012 /allvil/pemima Skabelon for en kommunal mastepolitik Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur Erhvervsstyrelsen ønsker at bidrage til, at rammerne for en forbedret mobildækning er på

Læs mere

Telepolitikken tilbage på sporet

Telepolitikken tilbage på sporet Telepolitikken tilbage på sporet Vores bud på sund vækst og digitalisering af det danske samfund ved hjælp af et velfungerende telemarked Telenor, Telia, Global Connect og Concepy er en væsentlig del af

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Mobil infrastruktur, status og Fyns forventede udvikling på kort og lang sigt

Mobil infrastruktur, status og Fyns forventede udvikling på kort og lang sigt Mobil infrastruktur, status og Fyns forventede udvikling på kort og lang sigt Network Development Manager Lars L. Henneberg (Telenor) ved Fyns Fremtid 3, August 2013 Mobil infrastruktur, status og Fyns

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD fremtiden starter her... FÅ BEDRE BREDBÅND I KOMMUNEN SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD Teleselskaberne investerer årligt 6 mia. kr. i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur.

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2013

Bredbåndskortlægning 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Bredbåndskortlægning 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage 6.4 Teleanl g.qxd 19-12-2005 19:32 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.4 Teleanlæg Amtsrådets mål At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Høring over analyse af konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse af konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Mail: postmar@erst.dk Dok. ansvarlig: MOB Sekretær: ILA Sagsnr: s2015-003 Doknr: d2015-070-26.0 19. januar 2015 Høring over analyse af

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN)

Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN) Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 116 Offentligt Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN) Den 17. april 2013 - Udvalget for Landdistrikter og Øer v/ chefkonsulent Thomas

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 106 Offentligt Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov IT- og Telestyrelsen Januar 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Referat af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT. 1. Status.

Referat af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT. 1. Status. af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT 1. Status. Der er nu gået mere end et år siden, vi afholdt konference om Bredbånd og mobil-telefoni

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Marts 2015 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Bredbåndsdækning

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

Mobilkortlægning 2012

Mobilkortlægning 2012 Mobilkortlægning 2012 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 17. december 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 5 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet

Læs mere

Indendørs Mobildækning

Indendørs Mobildækning Indendørs Mobildækning Indledning Hovedparten af al mobilkommunikation foregår i dag indendørs. Ifølge en rapport fra den britiske teleregulator Ofcom foregår 80 pct. af al brug af mobiltelefoner indendørs,

Læs mere

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Dato 14. marts 2016 Kontor i departementet KKT Udgangspunktet er, at bredbåndspuljen skal være efterspørgselsdrevet og teknologineutral. Tildelingen

Læs mere

Indendørs Mobildækning

Indendørs Mobildækning Indendørs Mobildækning Indledning Hovedparten af al mobilkommunikation foregår i dag indendørs. Ifølge en rapport fra den britiske teleregulator Ofcom foregår 80 pct. af al brug af mobiltelefoner indendørs,

Læs mere

Bredbånd og mobil i digital topklasse

Bredbånd og mobil i digital topklasse MARTS 2018 Bredbånd og mobil i digital topklasse Fremtidens telepolitik for hele Danmark Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet MARTS 2018 2017/18:23 Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

DIGITAL AGENDA UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST. N o 01/2012

DIGITAL AGENDA UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST. N o 01/2012 N o 1/212 UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST Hurtige upstream-hastigheder understøtter brugen af en lang række nye digitale tjenester, og er af afgørende betydning for danske virksomheder og borgeres

Læs mere

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen.

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen. Notat TF2005-18 Teleforum Eventuelle regelændringer vedrørende alarmforhold på baggrund af IPtelefonianalysen og fastsættelse af regler på baggrund af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Læs mere

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark 26. februar 2015 Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IT og data til at skabe vækst og job. Generelt har Danmark en veludbygget

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG CHEFKONSULENT POUL NOER Kommunalpolitikere overser de mange mulige digitale gevinster De fleste kommunalpolitikere

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015 Skoleafdelingen Budgetseminar juni 2015 Et oplæg uden mange tal Lærere i Frederikssund underviser i gennemsnit 734 timer om året. I omegnskommunerne er gennemsnittet ca. 765 timer om året Rudersdals d

Læs mere

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 4. marts 2013

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 4. marts 2013 13. marts 2013 /moruhr-erst Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 4. marts 2013 Deltagende medlemmer af Teleforum: Jakob Willer, Jens Hauge, Tom Togsverd, Christian Hannibal, Ann-Louise Hansen, Christian

Læs mere

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Mødet den 18. januar 2013 Anne-Lene Haveløkke alh@langelandkommune.dk Stor lokal interesse - og aktuel pressedækning

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Udkast 17. maj 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 261 Offentligt. Indholdsfortegnelse SIDE

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 261 Offentligt. Indholdsfortegnelse SIDE Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 261 Offentligt Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale: Danske styrker og udfordringer 2 2. IKT-erhvervene: En branche med

Læs mere

DIGITAL VÆKST I HELE DANMARK ANBEFALINGER TIL EN DIGITAL VÆKST DAGSORDEN 20 POLITISKE INITIATIVER TIL AT GØRE DANMARK TIL EN DIGITAL VINDERNATION

DIGITAL VÆKST I HELE DANMARK ANBEFALINGER TIL EN DIGITAL VÆKST DAGSORDEN 20 POLITISKE INITIATIVER TIL AT GØRE DANMARK TIL EN DIGITAL VINDERNATION DIGITAL VÆKST I HELE DANMARK ANBEFALINGER TIL EN DIGITAL VÆKST DAGSORDEN 20 POLITISKE INITIATIVER TIL AT GØRE DANMARK TIL EN DIGITAL VINDERNATION ANBEFALINGER TIL EN DIGITAL VÆKST DAGSORDEN ØGET VÆKST,

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014 Titel: Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent Kort vedr. udbredelse af bredbånd

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen?

1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen? 1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen? Præsentation TELE 2011, 16. marts 2011 Vicedirektør Finn Petersen IT- og Telestyrelsen Teleforliget - 8. september 1999 Grundlæggende

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge Resultat af spørgeskemaundersøgelse Teleselskaber - Dækningskort - Mastepositioner Teknologier -hvad forskelle er der? Mobiltelefoner og antenner - undersøgelser for forskellige modeller - generelle råd

Læs mere

Slagelse Kommune, April 2015. Anden Høring. Vedrørende udbud af mobildækning på udvalgte geografiske områder 14-04-2015. Side 1

Slagelse Kommune, April 2015. Anden Høring. Vedrørende udbud af mobildækning på udvalgte geografiske områder 14-04-2015. Side 1 Anden Høring Vedrørende udbud af mobildækning på udvalgte geografiske områder 14-04-2015 Side 1 Denne høringsskrivelse sendes i høring blandt de 4 teleoperatører og offentliggøres samtidigt på slagelse.dk.

Læs mere

Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014

Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014 28. april 2014 Team IKT-Infrastruktur /METLYK Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014 Tidspunkt: Onsdag den 26. marts 2014 kl. 13.00-14.00 Sted: Erhvervsstyrelsen, Langelinie

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere