Indholdsfortegnelse. Udgivet af: Fagligt Fælles Forbund, 3F 2014 Tekst: Poul Christensen Teknik: zentens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Udgivet af: Fagligt Fælles Forbund, 3F 2014 Tekst: Poul Christensen Teknik: zentens"

Transkript

1 Erhvervsuddannelser

2 Indholdsfortegnelse 03 Forord 04 3F s erhvervsuddannelser en oversigt 06 Anlægsgartner 07 Anlægsstruktør 8 Autosadelmager 9 Beklædningshåndværker 10 Brolægger 11 Buschauffør 12 Byggemontagetekniker 12 Bygningsmontør 13 Bygningssnedker 14 Bygningsstruktør 15 Cater 16 Dyrepasser 17 Ejendomsservicetekniker 18 Elektronikoperatør 19 Fisker 20 Forsyningsoperatør 21 Gardindekoratør/gardinmontør 22 Gastronom 22 Glarmester 23 Godschauffør 25 Greenkeeper 26 Gulvlægger 26 Havne- og terminalarbejder 27 Industrioperatør 28 Jordbrugsmaskinfører 29 Kok 30 Lageroperatør 31 Landbrug 32 Lufthavnsoperatør 33 Maskinsnedker 34 Murer 35 Møbelpolstrer 36 Møbelsnedker 37 Orgelbygger 37 Ortopædist 38 Overfladebehandler 39 Plastmager 40 Procesoperatør 41 Produktionsassistent 42 Produktionsgartner 43 Produktør 44 Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 45 Receptionist 46 Redder 47 Serviceassistent 48 Skibsassistent 49 Skov- og naturtekniker 50 Smørrebrødsjomfru 51 Stenhugger 52 Stukkatør 53 Tagdækker 54 Teater-, udstillings- og eventtekniker 55 Teknisk isolatør 56 Tjener 56 Tækkemand 57 Tømrer 58 Vindmølleoperatør 59 Væksthusgartner 60 Sådan kommer du i gang med en erhvervsuddannelse 61 Praktikcenter 61 EUX 62 Internet Udgivet af: Fagligt Fælles Forbund, 3F 2014 Tekst: Poul Christensen Teknik: zentens

3 Forord Fagligt Fælles Forbund 3F har dybe rødder i dansk fagbevægelse. I over 100 år har snedkere, kokke, tjenere, tømrere, murere, gartnere, brolæggere, mandlige og kvindelige specialarbejdere m.fl. markeret sig som de organisationer, der gik forrest, når det gjaldt om at sikre arbejderfamilierne brød på bordet og værdige arbejdsforhold. Nu er mange af disse organisationer samlet i 3F. Kampen for en retfærdig løn og for ordentlige arbejdsforhold er fortsat kernen i det faglige arbejde. Men i dagens samfund omfatter det faglige arbejde også mange andre opgaver, der har stor betydning for medlemmernes arbejdsliv. Det gælder ikke mindst det, denne pjece handler om, nemlig uddannelse. 3F forlanger en ordentlig løn. Til gengæld yder vi godt arbejde. Godt arbejde forudsætter gode uddannelser. Det gælder ikke mindst de mange erhvervsuddannelser, der forbereder lærlingene og eleverne til et arbejdsliv på fremtidens mange forskellige arbejdspladser. Solide uddannelser er ikke kun afgørende for gode løn og arbejdsforhold. Det er også en forudsætning for, at den enkelte kan blive ved med at finde godt og ordentligt lønnet arbejde på et omskifteligt arbejdsmarked, hvor kravene til medarbejdernes kompetencer bliver ved med at stige. 3F vil fortsat være blandt de forreste i indsatsen for bedre uddannelsesmuligheder. Visionen er, at der skal være en erhvervsuddannelse på alle de områder, hvor 3F har overenskomst. Jeg håber, at pjecen medvirker til, at flere uddanner sig. Det gælder først og fremmest dig som er ung og skal i gang på arbejdsmarkedet. For dig skulle en erhvervsuddannelse gerne være trædestenen til at godt og langt arbejdsliv. Men det gælder også dig, som er i job og har fået erfaring fra en branche. Du har mulighed for via et afkortet uddannelsesforløb at opnå svendebrev inden for dit fag, og dermed en anerkendt dokumentation for din faglige kompetence. Husk at melde dig ind i 3F så snart du indgår uddannelsesaftale. For de unge lærlinge holder vi kontingentet helt i bund, men er alligevel i stand til at tilbyde en bred vifte af hjælp - herunder om din uddannelsesaftale og din løn er i orden. I al beskedenhed er vi Danmarks største og stærkeste fagforening en god makker at have ved din side, hvis der skulle opstå problemer mellem dig og din virksomhed. Hvis du har spørgsmål om uddannelserne, jobmulighederne, lønnen m.v., er du altid meget velkommen til at kontakte en af 3F s lokale afdelinger. Find os på Oktober 2014 Per Christensen Forbundsformand I denne pjece præsenterer vi de erhvervsuddannelser, det indtil nu er lykkedes os at få etableret. For hver uddannelse er der en kort oversigt over, hvad man lærer, samt over hvor man kan få flere oplysninger. erhvervsuddannelserne 3

4 3F s erhvervsuddannelser - en oversigt Industrigruppen Den Offentlige Gruppe Industri - generelt: Autosadelmager Industrioperatør Elektronikoperatør Forsyningsoperatør - elforsyning - kraftværker Gardindekoratør/gardinmontør Industrioperatør - montage - produktivitet Møbelpolstrer Ortopædist Overfladebehandler - komponenter Produktør Procesindustrien: Procesoperatør Plastindustrien: Plastmager Beklædningsindustri: Beklædningshåndværker - profil design - profil konstruktion - profil produktion Træindustrien: Bygningsmontør Bygningssnedker Maskinsnedker Møbelsnedker Orgelbygger Produktionsassistent - døre og vinduer - møbler Ejendomsservice: Ejendomsservicetekniker Omsorgsområdet: Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) Serviceområdet Rengøringstekniker Serviceassistent - hospitalsservice - virksomhedsservice Byggegruppen Bygge- og anlægsbranchen: Anlægsstruktør Byggemontagetekniker Bygningsmontør Bygningsstruktør Tagdækker Brolægger Glarmester Gulvlægger Murer Stenhugger Stukkatør Teknisk isolatør Overfladebehandler - konstruktion Tækkemand Tømrer Vindmølleindustrien Vindmølleoperatør 4 erhvervsuddannelserne

5 Transportgruppen Den Grønne Gruppe Godstransport på landevej: Godshauffør - kranfører - renovationschauffør - tankbilchauffør - flyttechauffør - kørselsdisponent Lager- og logistikområdet: Lageroperatør - lager- og transportoperatør - lager- og logistikoperatør - lager- og terminaldisponent Lufthavnsområdet: Lufthavnsoperatør - Bagage loading - Cargo - Aircraft servicing - Airport service - Brand og redning - Ground handling - Bagage sorting - Fuel - Cleaning Persontransport: Buschauffør - bybus- og rutebilkørsel - international turistbuskørsel - kørselsdisponent Havneområdet: Havne- og terminalarbejder Redningsområdet: Redder - ambulanceassistent - autohjælper Havneområdet: Havne- og terminalarbejder Teater- og udstillingsområdet: Teater-, udstillings- og eventtekniker - teatertekniker - udstillingstekniker - eventtekniker - illuminationsteknik - eventtekniker - audioteknik Fiskeri og søfart: Skibsassistent Fisker Landbrugsområdet: Landmand, husdyr Landmand, planter Maskinstationer: Jordbrugsmaskinfører Pasning af dyr Dyrepasser - zoologiske anlæg - forsøgsdyr - heste Skovdrift og naturpleje Skov- og naturtekniker - skov- og naturplejer - Biotop- og vildtplejer - natur- og friluftsformidler Gartnerområdet: Produktionsgartner - produktion - handel Væksthusgartner - produktion - handel Etablering og vedligeholdelse af anlæg: Anlægsgartner - anlægsteknik - plejeteknik Greenkeeper - greenkeeper - groundsman Privat service, Hotel og Restauration Serviceområdet: Rengøringstekniker Serviceassistent - hospitalsservice - virksomhedsservice Hotel- og restaurationsområdet: Gastronom - cater - kok - smørrebrødsjomfru Receptionist Tjener erhvervsuddannelserne 5

6 Anlægsgartner Anlægsgartner - speciale anlægsteknik - speciale plejeteknik Anlægsgartnere arbejder udendørs i parker, ved vejanlæg, på kirkegårde og i haveanlæg. Arbejdet består i at anlægge og pleje grønne områder i et privat firma eller i en offentlig anlægsafdeling. Meget af anlægsarbejdet foregår ved hjælp af maskiner som traktorer, fræsere og motorsav osv. Manuelle arbejdsredskaber som skovl og trillebør bruges også. af dyrkningsmedier, udarbejdelse af gødningsplan til et grønt anlæg, opførele af trapper og mindre mure, befæstelsesopgaver i f.eks. natursten. Varighed: Den samlede uddannelse varer mellem 3 år og 7 måneder og 4 år og 2 måneder, afhængigt af hvornår der kan afholdes svendeprøve. Hovedforløbet af uddannelsen omfatter skoleperioder på sammenlagt 34 uger. Anlægsgartnerasisstentuddannelsen kan gennemføres på mellem 1 år og 9 måneder og 2 år og 2 måneder. Yderligere oplysninger: Det Faglige Udvalg for Anlægsgartneri, eller Uddannelsesguiden, Anlægsgartner Anlægsarbejdet kan bestå af beplantning af blomster, græs, træer og buske og også anlæggelse af stier, bygning af stensætninger, lægning af fliser, opsætning af hegn og rækværk. Under uddannelsen lærer du om planlægning og beregning af arbejdsopgaver. Du får kendskab til pleje og beplantning af almindelige planter, træer, buske. Du får sprøjtecertifikat og lærer om kemiske, fysiske og biologiske forhold i jorden og biologisk skadedyrsbekæmpelse. Du lærer også at udføre befæstelsesopgaver med betonvarer, etablering af trapper i betonelementer eller belægningssten, opmåling og nivellering. Inden du starter din specialisering kan du stige af med titlen anlægsgartnerassistent. I specialet anlægsteknik lærer du bl.a. at udføre haveprojekter og grønne anlæg, kvalitetsbedømme det færdige anlæg, udarbejde plejeprogrammer for haveanlæg og grønne anlæg, og etablering af belægninger i natursten og træmaterialer, trapper i træmaterialer, mure i brosten. I specialet plejeteknik lærer du om planlægning, tegning og anlæg af større arealer, hvor der bl.a. indgår prydtræer og prydbuske samt græsplæner, registrering/tegning/analyse af et anlægsprojekt, projektstyring, kvalitets- og tidsstyring, jordforberedelse maskinelt- og manuelt, opbinding af træer, etablering af drænings- og vandingsforanstaltninger, sommer- og vinterbeskæring af træer og buske, valg 6 erhvervsuddannelserne

7 Anlægsstruktør Anlægsstruktøren er en faguddannet Jord- & betonarbejder! Anlægsstruktøren er en ungdomsuddannelse med mange jobmuligheder. Anlægsstruktøren har et varieret udendørs arbejde og arbejder med at etablere fortove, pladser og cykelstianlæg, betonbelægninger, bygger veje og broer, samt udfører alt arbejde med etablering af kloak og afvanding. Til brug for anlægsarbejde bruges store og små gravemaskiner, dozere, rendegravere og andre maskiner. Uddannelsen indeholder bl.a. at du lærer praktisk brug af IT på en byggeplads og i teoriundervisning på skolen. Med svendebrevet i hånden kan du gå direkte i job og skabe dig en karriere i en privat eller offentlig entreprenørvirksomhed. Du vil også have gode faglige forudsætninger til at starte egen virksomhed. Uddannelsen henvender sig til dig, der kan lide at arbejde udendørs, og som har lyst og evnen til at få overblik over eget og andres arbejdsområder og planlægge derefter. Anlægsstruktøren er ofte den faglige medarbejder, der som den første starter på en byggeplads. Derfor skal du have blik for, hvorledes andre fag og faggrupper vil indrette sig senere hen. Du vil netop være den, der lægger linjen for byggepladsens indretning og opbygger og placerer de forskellige midlertidige installationer såsom vand og eltavler, affaldshåndtering mv. Varighed: Fra 3 år og 5 måneder til 3 år og 11 måneder afhængig af startdato. Trin: I uddannelsens hovedforløb er der etableret et trin 1 Kloakrørlægger, der varer fra 1 år og 6 måneder til 2 år og afsluttes med en selvstændig prøve. Det giver mulighed for at stille uddannelsen i bero i en periode og arbejde som kloakrørlægger, for sidenhen at genoptage uddannelsen. Yderligere informationer: erhvervsuddannelserne 7

8 Autosadelmager Som autosadelmager er det dig, der giver biler, lastbiler, tog, skibe og fly den sidste finish, som brugerne får glæde af, når de sætter sig i sædet. Autosadelmageren arbejder med modeller, som sikrer at sæderne er anatomisk korrekte og at sikkerheden er i top. Igennem uddannelsen lærer du at arbejde med mange forskellige materialer fra fjederkasser, skummaterialer og plast til forskellige tekstiler og læder. Vejen til det færdige arbejde går over modelarbejde, maskinsyning, limsprøjter, slibeog hæftemaskiner. Du kan arbejde med nye biler på en bilfabrik eller på et værksted, hvor du også laver specielle ting som soltage, læderindtræk, kalecher, rallystole og presenninger. De mange opgaver stiller krav til din fingerfærdighed, gode armkræfter og din sans for former og farver. Har du lyst og evner, kan du få et job i en branche, hvor selvstændighed og kreativitet bliver belønnet. Måske drømmer du om at restaurere en veteranbil eller lave en læderkabine til en Jaguar. Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleophold og praktikperioder veksler gennem uddannelsesforløbet. Derved sikrer man at eleven får både teoretisk ballast og håndværksmæssig kunnen. Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet kan tages på tekniske skoler over hele landet. Indgangen til grunduddannelsen er Bygge og Anlæg. Efter grunduddannelsen fortsætter eleven i hovedforløbet, hvor størstedelen af uddannelsen er praktik i en virksomhed, og skifter mellem praktikophold og skoleophold. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve. Uddannelse inden for Boligmonteringsuddannelsen tager 4 år, heraf 50 uger på teknisk skole. Yderligere oplysninger kan hentes på Uddannelsesguiden, samt på Skive Tekniske Skoles hjemmeside, Autosadelmagere er f.eks. ansat på bilfabrikker, autosadelmagerværksteder, skibsværfter hos DSB eller i et flyselskab. En del autosadelmagere har eget firma. 8 erhvervsuddannelserne

9 Beklædningshåndværker Profil design Profil konstruktion Profil produktion En beklædningshåndværker medvirker ved design, produktudvikling og produktion af tøjkollektioner. Uddannelsen starter med Produktion og udvikling grundforløbet. Her introduceres du til grundkonstruktion, modeludvikling, maskintyper inden for beklædningshåndværk, sy-teknikker, arbejdstegninger, beregnings- og målingsmetoder, formgivning, design samt stilarter, mode og livsstil. Uddannelsen er adgangsbegrænset, hvilket betyder at du skal have en uddannelsesaftale før du starter på grundforløbet. Der er enkelte pladser for elever uden uddannelsesaftale. Der er optagelsesprøver på skolerne til disse pladser. Hovedforløbet er opdelt i 2 trin. På trin 1 - tekstilog beklædningsassistent - der varer mellem 1 år og 8 måneder og 2 år og 2 måneder og hvori der indgår 20 uger på skole, lærer du om arbejdsmiljø og miljøbevidst adfærd, teamsamarbejde, ekstern og intern kundebetjening, kvalitetsstandarder, kvalitetsstyringssystemer, innovation, IT-teknologiske værktøjer, materialevalg, design- og produktudvikling, grundkonstruktioner, modeludvikling og tilretning, mønstre til tekstil og beklædningsprodukter, syoperationer og forarbejdningsprocesser i forbindelse med produktions- og modelsyning, branchens maskiner og udstyr, materiale- og priskalkulation, planlægning, beskrivelse og udførelse af procesforløb samt produktdokumentation. På trin 2 - beklædningshåndværker der varer yderligere 1 år, heraf 10 uger på skole, lærer du at udføre arbejdstegninger på relevante IT programmer samt om etablering og drift af egen virksomhed. I profilen design lærer du desuden om produktudvikling og produktmodning, herunder finde og bearbejde inspiration til nye produkter, samt at udarbejde oplæg til beklædnings- og tekstilprodukter. I profilen konstruktion lærer du desuden at udføre mere komplicerede grundkonstruktioner, modeludvikling, tilretning, fremstilling af produktionsfærdige mønstre på tekstil og beklædningsprodukter samt at planlægge, beskrive og udføre de gængse produktionsforberedende arbejdsopgaver, som knytter sig til konstruktion af beklædnings- og tekstilprodukter, I profilen produktion lærer du desuden at planlægge, beskrive og fremstille et eller flere beklædnings eller tekstilprodukter samt at anvende de gængse håndværksmæssige og industrielle teknikker, som knytter sig til produktion af et eller flere beklædningsprodukter. Yderligere oplysninger: eller Uddannelsesguiden, Beklædningshåndværker. erhvervsuddannelserne 9

10 Brolægger Brolæggeren har et varieret udendørs arbejde med skiftende arbejdssteder. Det er brolæggerens opgave at udføre granitbrolægning og andre belægninger på gader, indkørsler, torve og pladser. Brolæggeren arbejder med belægninger udført fortrinsvis med brosten af granit og andre natursten. Han sætter også kantsten i beton- eller granitmateriale og kan derudover udføre belægningsopgaver med fliser af beton og med klinker af hårdt brændt ler. Til trods for at brolæggerfaget er et traditionsbundet fag, er det også et fag i konstant udvikling. Tunge lastbiler og brug af feje- og sugemaskiner betyder, at der eksperimenteres i nye måder at opbygge vejunderlaget og fugematerialerne, for at sikre, at de brolagte arealer som lægges i dag, også fremtræder smukke fremover. Finder du den udvikling spændende, er brolæggerfaget måske noget for dig. Du skal selvfølgelig være indstillet på at arbejde udendørs hele året rundt og under skiftende vejrforhold. Men en ting kan du være sikker på, granitbelægningen er uforgængelig, så den afsætter et varigt aftryk i landsskabet. Med svendebrevet i hånden kan du gå direkte i job i en brolægger- eller entreprenørvirksomhed. Du vil også have gode faglige forudsætninger til at starte egen brolæggervirksomhed. Varighed: Fra 3 år 5 måneder til 3 år og 11 måneder afhængig af startdato. Trin: I uddannelsens hovedforløb er der etableret et trin 1Kloakrørlægger, der varer fra 1 år og 6 måneder til 2 år og afsluttes med en selvstændig prøve. Det giver mulighed for at stille uddannelsen i bero i en periode og arbejde som kloakrørlægger, for sidenhen at genoptage uddannelsen. Yderligere informationer: 10 erhvervsuddannelserne

11 Bybus- og rutebilchauffør Bybus- og rutebilkørsel International turistbuskørsel Kørselsdisponent Den faglærte buschauffør udfører forskellige former for bustransport, både i bybusser, rutebusser, turistbusser, handicapbusser m.v. Trafiksikkerhed, passagerernes sikkerhed, miljø, service og professionalisme er nøgleord for denne uddannelse. Sikkerheden gælder ikke mindst trafikken, hvor det forventes, at den professionelle, faglærte buschauffør kører med maksimal sikkerhed, både for passagererne og for medtrafikanterne. Og når det gælder miljø, forventes det, at den faglærte buschauffør kan efterse og føre sit køretøj, således at det belaster miljøet mindst muligt. Den faglærte buschauffør med svendebrev har bestået kørekort B, D/erhverv og D/E. Udover at køre busser skal den faglærte buschauffør kunne planlægge sine kørsler, anvende de korrekte transportdokumenter, efterse sit køretøj samt anvende IT-løsninger. I løbet af uddannelsen gennemgår man teoretisk og praktisk uddannelse i rutebilkørsel, turistbuskørsel, faglig relevant samfundsfag og fremmedsprog, internationale forhold, branchekendskab, EU-kvalifikationskursus samt sundhed for chauffører. Efter 1 år på hovedforløbet kan du stige af med delkompetence som rutebilchauffør. Med denne afstigningsuddannelse kan du få job som bybuschauffør. Der er også mulighed for at stige af som turistbuschauffør. arbejdsmiljøhåndtering, kundeservice og forhandlingsteknik, kvalitetsstyring, transportteknisk fremmedsprog, transportrelateret matematik, love og regler for vejtransport samt trafiksikkerhedsdisponering. Varighed: Den samlede uddannelse varer ca. 3 år. Hovedforløbet af uddannelsen omfatter skoleperioder på sammenlagt 31 uger. Yderligere oplysninger: samt Uddannelsesguiden, Som noget nyt er der mulighed for at supplere svendebrevet med et såkaldt trin 3 - kørselsdisponent. Det indebærer et ekstra læreår, herunder 15 uger på skole. På trin 3 lærer man om systemer til styring af personbefordring, om daglig drift og disponering, kommunikation, arbejdsmarkeds- og social lovgivning, redskaber til at fremme kompetenceudvikling, erhvervsuddannelserne 11

12 Byggemontagetekniker Bygningsmontør Byggemontageteknikeren er en forholdsvis ny, kort uddannelse. Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, som skal uddanne til at varetage mere specialiserede arbejdsfunktioner med opsætning af indvendige vægge, lofter i gips og montage af indvendige døre og glaspartier i byggeriet med fokus på kontor og etagebyggeri. Byggeriet på disse områder bliver stadig mere modulopbygget, og samtidigt kræves der mere indsigt i materialernes egenskaber og de lovgivningsbestemte regler for arbejdets udførsel. Arbejdet kan foregå på byggepladser med højt arbejdstempo og korte tidsfrister. Samtidigt kan der blive tale om en del løftearbejde og gentagelser af arbejdsrutiner. Derfor skal uddannelsen også sikre, at den uddannede kan varetage korrekt udførelse af arbejdet med hensyntagen til ergonomi og personlig sikkerhed. Varighed: 1 år og 6 måneder. Hele uddannelsen foregår på skole. Yderlig information: samt Bygningsmontør er en kort snedkeruddannelse, der giver muligheder for at fortsætte uddannelsen til bygningssnedker efter afsluttet eksamen. Bygningsmontøren udfører naturligvis en del af de samme opgaver som bygningssnedkeren. Uddannelsen er tilpasset montagedelen af bygningssnedkeruddannelsen. Bygningsmontøren vil typisk være ansat hos entreprenører og større byggevirksomheder, hvor arbejdsopgaverne vil være at monterer vinduer, døre og inventar. De 3 skoleperioder på hovedforløbet for bygningsmontør er på sammenlagt 16 uger fordelt på henholdsvis 6, 5 og 5 uger. Der er praktikperioder imellem skoleperioderne. Uddannelsen gennemføres på 2 år. En bygningsmontør skal lære at læse og anvende konstruktionstegninger og foretage måltagning, montage og fugning af vinduer og døre. Du lærer også at opstille og betjene standardmaskiner, at anvende håndværktøj, el-værktøj og trykluftværktøj. Du skal lære at foretage måltagning, tildannelse og montage af gerigter, vinduesplader, inddækninger og fodpaneler. Endvidere skal du lære at montere køkken- og badeværelseselementer, samt præfabrikerede trapper. Yderligere oplysninger: Snedkerfagets Fællesudvalgs hjemmeside, 12 erhvervsuddannelserne

13 Bygningssnedker Bygningssnedkeren er en alsidig håndværker med mange opgaver, i en proces, der går lige fra maskinarbejde på værkstedet, samling af emner og overfladebehandling til montering ude hos kunden. Det kan være alt fra opsætning af et køkken til ilægning af en håndvask. Typiske arbejdsopgaver er at fremstille karme, døre og vinduer samt lave forskelligt inventar, f.eks. trapper, håndlister, badeværelsesog køkkenskabe og indbyggede skabe, som efter fremstilling opsættes og tilpasses ude i byggeriet. En bygningssnedker er tit den, der kører ud til kunder f.eks. for at reparere efter et indbrud eller lægge et nyt parketgulv. En bygningssnedker er i kontakt med mange mennesker, derfor er det en fordel, hvis du kan lide nye mennesker og har let ved at omgås dem i din dagligdag. De fleste bygningssnedkere er ansat i blandede snedker- og tømrervirksomheder med under 10 svende. En del bygningssnedkere er beskæftiget på fabrikker med op til 200 ansatte. Nogle er snedkermestre med egen virksomhed. Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleophold og praktikperioder veksler gennem uddannelsesforløbet. Derved sikres eleven både teoretisk ballast og håndværksmæssig kunnen. Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet kan tages på tekniske skoler over hele landet Du kan finde en opdateret liste over tekniske skoler på Indgangen til grundforløbet er Bygge og Anlæg. Efter grunduddannelsen fortsætter eleven i hovedforløbet, hvor størstedelen af uddannelsen foregår som praktik i en virksomhed og skifter mellem skoleophold og praktik. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve. Bygningssnedkeruddannelsen tager 3 år og 3-9 måneder, heraf 50 uger på teknisk skole. Yderligere oplysninger: samt Uddannelsesguiden, erhvervsuddannelserne 13

14 Bygningsstruktør Bygningsstruktøren har et varieret arbejde med skiftende arbejdssteder og med afvekslende, spændende opgaver. Forskallingsarbejde udføres ofte i træ, så kan du lide at arbejde i træ, er det her måske uddannelsen. Bygningsstruktøren skaber bygningsværker i beton. Bygningsstruktøren bygger boliger, fabrikker, skoler, havne, broer og meget meget mere. Uddannelsen indeholder bl.a. at du lærer praktisk brug af IT på en byggeplads og i teoriundervisning på skolen. Du skal også være indstillet på at arbejde i højden, idet du vil få uddannelse i at opbygge og nedtage arbejdsstilladser i en højde på over 3 meter. I fremtiden bliver det ikke mindst kvaliteten af arbejdet, som vil være afgørende for, hvem der klarer sig i branchen. Der vil blive brug for endnu flere veluddannede unge også til nye opgaver og projekter, hvor det er vigtigt at kunne arbejde kvalificeret med mange forskellige materialer. Og det er netop det, bygningsstruktøruddannelsen kan: Nemlig at give dig som ung en meget alsidig uddannelse, hvor du lærer at arbejde med både beton, træ, stål, glas, jern og plast. Med svendebrevet i hånden kan du gå direkte i job og skabe dig en karriere i en privat eller offentlig entreprenørvirksomhed. Du vil også have gode faglige forudsætninger til at starte egen virksomhed. Varighed: Fra 3 år og 5 måneder til 3 år og 11 måneder afhængig af startdato. Trin: I uddannelsens hovedforløb er der etableret et trin 1 Kloakrørlægger, der varer fra 1 år og 6 måneder til 2 år og afsluttes med en selvstændig prøve. Det giver mulighed for at stille uddannelsen i bero i en periode og arbejde som kloakrørlægger, for sidenhen at genoptage uddannelsen. Yderligere informationer: 14 erhvervsuddannelserne

15 Cater En cater tilbereder, fremstiller og anretter kolde og varme retter på en indbydende måde. Cater en kan kvalitetsvurdere råvarer samt varetage salg og gæstebetjening. Cater en møder kunderne direkte. Den direkte kontakt gør jobbet sjovere, og det kan give ideer til forbedringer til hvordan man gør cafeen eller kantinen til et bedre spisested. Derfor skal cater en helst være udadvendt og have det godt med at være i kontakt med mange forskellige mennesker hver dag. Jobmulighederne er mange - cafeer, selvbetjeningsrestauranter, cafeterier og kantiner o.l. Under uddannelsen lærer du om råvarer, arbejdsmetoder, værktøj, og udstyr. Endvidere om hygiejne, miljø, arbejdsmiljø, arbejdspladssikkerhed, økonomi og kvalitet, grundtilberedning, fremstilling af varme, lune og kolde retter, hygiejne, virksomhedens egenkontrolprogram, servering i selvbetjeningsrestauranter, kantiner, cafeer, hoteller, restauranter og diner transportable, at klargøre, tilberede og anrette grundsortimentet i selvbetjeningsrestauranter og kantiner, salg og gæstebetjening, placering af sortiment af mad og drikkevarer m.v. i salgsområder samt almindelig renholdelse. Varighed: Den samlede uddannelse varer ca. 2 år og 10 måneder. Hovedforløbet af uddannelsen omfatter skoleperioder på sammenlagt 22 uger. Yderligere oplysninger: Køkken-, Hotel- og Restaurantfagenes Uddannelsessekretariat, eller erhvervsuddannelserne 15

16 Dyrepasser Dyrepasser - zoologiske anlæg - forsøgsdyr - heste Dyrepassere arbejder med pasning og fodring af dyr i zoologiske haver, dyreparker, dyrehandler, pelsdyrfarme, forsøgsdyrsinstitutter, hestestutterier, rideskoler, dambrug m.v. Der kan være tale om rensning af dyre- og staldanlæg, løbende registrering og kontrol af dyrene, adfærdsobservationer, identifikation af dyrene, sundhedskontrol, sygdomsforebyggelse, udarbejdelse af foderplaner, foderfremstilling, avlsarbejde, betjening og vedligeholdelse af maskiner og tekniske installationer samt indretning af stalde og anlæg. Under uddannelsen lærer du om pasning og pleje af dyr i fangenskab, rengøring og desinfektion af forskellige staldsystemer og dyreanlæg, dyrs foderbehov, anvendelse af foderplaner, fodermidlers værdi og indhold af næringsstoffer, observationsteknik, adfærdsundersøgelser, dyrs fysiologiske og sundhedsmæssige behov, dyrevelfærdsvurdering, sygdomstegn hos dyr og foretage rengøring og desinfektion af stalde og anlæg på baggrund af viden om hygiejne samt sygdoms- og smitteforebyggelse, dyrs anatomi og fysiologi, bevægeapparat, organer, fordøjelsessystem m.m., vedligeholdelse af staldsystemer og dyreanlæg, maskinbetjening, dyreværnslovgivning, økonomi og markedsforhold, fagligt fremmedsprog, arbejdsmiljø, produktudvikling og innovation. Efter 1½ års uddannelse, inden specialiseringen påbegyndes, kan du stige af med titlen dyrepasserassistent. I specialet zoologiske anlæg lærer du om håndtering og pasning af dyr i zoologiske anlæg, avl og reproduktion, dyrenes foderbehov og naturlige fodervaner, opbevaring og konservering af forskellige fodertyper, tilberedning og fremstilling af foder til dyr i zoologiske anlæg, pasning og medicinering af syge dyr, sikkerhedsforanstaltninger for både dyr og mennesker, tekniske installationer, herunder klima, akustik, vandkvalitet og materialer, formidlingsteknikker, publikumsservice, lovgivning i arbejdet med hold af dyr i zoologisk anlæg samt forhold ved import og eksport. I specialet forsøgsdyr lærer du om daglig pasning af forsøgsdyr, observation og registrering af informationer om sundhed og staldmiljø, fodring, kvalitetsog sikkerhedssystemer, vedligeholdelse af inventar og bure i forsøgsdyrstalde, tekniske installationer og hjælpemidler, dyreforsøg, lovgivning omkring forsøgsdyr, etiske aspekter ved dyreforsøg, velfærds- og sygdomsovervågninger, videnskabelige forsøg, medicinering og smertebehandling af syge dyr, avlssystemer, genetisk kontrol, genetisk modificerede forsøgsdyr m.v. I specialet heste lærer du om fodring af heste, foderets kvalitet og ernæringsmæssige værdi, indkøb af foder, planlægning og produktion af grovfoder, foldskifte, daglig pasning af heste, håndtering og sikkerhed, sygdomme og sygdomsforebyggelse, indretning og dimensionering af hestestalde og folde, betjening og vedligeholdelse af teknisk udstyr, avlsplanlægning, økonomi, lovgivning, internationale retningslinjer, forsikringsforhold samt transport og handel med heste. Valg af speciale sker sammen med praktikvirksomheden. Varighed: Den samlede uddannelse varer 3 år og 5-11 måneder, afhængigt af hvornår der kan afholdes svendeprøve. Hovedforløbet af uddannelsen omfatter skoleperioder på sammenlagt 32 uger. Yderligere oplysninger: Det Faglige Udvalg for Jordbrug, eller Uddannelsesguiden, 16 erhvervsuddannelserne

17 Ejendomsservicetekniker Ejendomsserviceteknikeren er den faglige medarbejder, der får den praktiske og tekniske side af hverdagen til at fungere på uddannelsesinstitutioner, i svømmehaller og andre offentlige institutioner, private servicevirksomheder, boligområder eller tilsvarende større byggeri, hvor mange mennesker har deres daglige gang. De typiske arbejdsområder for ejendomsserviceteknikere er som ejendomsfunktionærer, varmemestre eller viceværter i større boligbyggerier samt som pedeller, skole betjente eller rådhusbetjente i skoler, plejehjem, biblioteker, feriecentre, større service- og produktionsvirksomheder, medborgerhuse og andre offentlige institutioner. Arbejdet omfatter alle former for service overfor bru gerne/beboerne. Det kan fx være ind- og fraflytninger, daglig vedligeholdelse og rengøring, kontakt til håndværkere og andre leverandører, pasning af varme- og ventilations- og indeklimainstallationer, reno va tion og affaldshåndtering, opstilling til undervisning, møder o.l., pasning og pleje af udenoms arealer, snerydning m.v. Under uddannelsen lærer du om ressourcebesparende og miljøbevidst ejendomsdrift, vedligeholdelse og bygningssikkerhed, drift og vedligeholdelse af lokaler til særlige formål, pleje og vedligeholdelse af udearealer og faciliteter, affaldshåndtering, miljøfarligt affald, værktøjer og maskiner (herunder traktorkøre- kort), betjening af bygningernes tekniske anlæg og installationer, reparations- og udskiftningsopgaver, drift og vedligeholdelse af varme- og ventilationsanlæg (herunder certifikatkursus i rulle-bukke stillads), betjening, vejleding og samarbejde med brugere/ beboere, offentlige myndigheder og samarbejdspartnere, vejledning af lejere/brugere om rettigheder og pligter i leje-/brugerforhold, tilstandsvurdering ved ind- og udflytning, vejleding af brugere og beboere om det offentlige serviceapparat, boligsociale aktiviteter, boligens brug og vedligeholdelse, muligheder for ændringer af bygningens og boligens indretning samt om miljøbevidst adfærd i forhold til energiforbrug, engelsk, psykologi, faglig fysik/kemi, vedligeholdelsesplaner, -programmer og -rapporter, budgetlægning og byggesagsbehandling, administrative og ledelsesmæssige opgaver ved bygningsdrift samt regler, standarder mv. ved praktisk indretning af legepladser, herunder sikre, at legeudstyr er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Varighed: Den samlede uddannelse varer 3 år og 3 måneder. Hovedforløbet af uddannelsen omfatter skoleperioder på sammenlagt 25 uger. Yderligere oplysninger: Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat, eller Uddannelsesguiden, erhvervsuddannelserne 17

18 Elektronikoperatør En elektronikoperatør udfører forskellige avancerede produktionsopgaver i elektronikindustrien. Fx montage af elektroniske komponenter, evt. via overvågning af automatik eller som præcisionslodning under mikroskop. Hertil kommer opgaver vedr. produktionsplanlægning, kvalitetskontrol og miljøstyring. Uddannede elektronikoperatører er nøgleper soner i produktionen nøgleper soner som i særlig grad vil være i stand til at deltage i forbedring af produktionen, være medspiller ved produktudvikling, varetage ekstern kundekontakt og være med til at indkøre produktionen i udlandet. under mikroskop, kvalitetskontrol og fejlfinding, anvendelse af test- og måleudstyr, dokumentationsmateriale og udførelsesstandarder, produktionsstyring, optimering og metodeforbedring samt sikkerhed og miljø. Varighed: Den samlede uddannelse varer 2 år. Hovedforløbet af uddannelsen omfatter skoleperioder på sammenlagt 17 uger. Yderligere oplysninger: eller Uddannelsesguiden, Under uddannelsen lærer du om automatisk og manuel montage og reparation af produkter, styring og overvågning af manuelle og automatiske produktionsprocesser, præcisionslodning og reparationer 18 erhvervsuddannelserne

19 Fisker Det danske fiskeri forandres med rivende hast. Den nationale og internationale konkurrence er hård og mange må give op. Fremtiden stiller store krav til alle, der arbejder med fiskeri. Men for den veluddannede fisker er der gode muligheder for et anderledes og i reglen ganske vellønnet job. Et job for en rigtig mand (som gerne må være en kvinde!). Fremtidens fisker haler ikke bare net indenbords. Fiskefartøjernes avancerede maskiner og grej, hensynet til miljøet samt krav til hygiejne og fiskens kvalitet stiller store krav til fiskeren. Hertil kommer, at et fiskefartøj kan være en farlig arbejdsplads. Men gennem en grundig uddannelse minimeres risikoen. Erhvervsfiskeruddannelsen kaldes også for Det blå bevis. Det er bestemt ved lov, at inden du overhovedet må arbejde på et fiskerifartøj, skal du gennemføre et 3 ugers sikkerhedskursus. Her lærer du - ikke mindst gennem praktiske øvelser om fiskefartøjets redningsudstyr, samarbejdet med rednings- og helikoptertjenesterne, arbejdsmiljø og sikkerhed under sejlads samt om førstehjælp og brandslukning. Desuden får du en introduktion til fiskeri- og søfartsregler. Hvis du er fyldt 16 år, hvis du har gennemgået sikkerhedskurset, og hvis du kan stille med en helbredsattest fra en søfartslæge, kan du gå i gang med selve uddannelsen. Den varer i alt 2 år og skal ske på mindst 2 forskellige fartøjer (skolen finder praktikfartøjerne). I løbet af de 2 år skal du på skole i sammenlagt 22 uger. På skolen lærer du om sikkerhed, fiskearterne, fangstmetoder, fiskeredskaber, fiskefartøjer, fiskens behandling og kvalitet, sygdomsbehandling ved tilskadekomst, økonomi og udbyttedeling, navigation, motorer, maskinrummets udstyr, reparationssvejsning, kabystjeneste (madlavning), bødning, tovværk, wire, vodbinderteknikker samt radio. Skolen ligger i Thyborøn og byder på fine skolehjemsfaciliteter. Yderligere oplysninger: Uddannelsesguiden, eller erhvervsuddannelserne 19

20 Forsyningsoperatør Forsyningsoperatør med speciale i el-forsyning Forsyningsoperatør med speciale inden for kraftværksektoren En forsyningsoperatør arbejder med etablering og vedligeholdelse af distributionsnet og produktionssystemer inden for elforsyningsbranchen. Det indebærer mange forskellige praktiske opgaver vedr. nyanlæg, reparationer, daglig drift samt rådgivning af kunder. Den uddannede forsyningsoperatør har godt kendskab til processer og anlæg. Forsyningsoperatører arbejder i kommunale, statslige og private forsyningsselskaber inden for elproduktion og elforsyning. I løbet af uddannelsen lærer du om kvalitetsstyringssystemer, bæredygtig udvikling, arbejde i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen, regler for Lavspændings Arbejde Under Spænding (LAUS), regler for sikkerhedskvalitetsstyring (SKS), samt om arbejdet på højspændingsanlæg, mellemspændingsanlæg og lavspændingsforsyningsanlæg under iagttagelse af gældende sikkerhedsbestemmelser. Hvis du specialiserer dig i el-forsyning lærer du endvidere om overvågningsudstyr i transformatorstationer, overvågning og betjening af forsyningsanlæg, forebyggende vedligehold på forsyningsnettet, nedtagning af udtjente anlæg, splejseteknikker på forsyningskabler, tilslutning af højspændingskoblings- anlæg og transformere, etablering af elforsyningsanlæg, gadelys og el-distributionsanlæg, montage af kabler i kabelskabe, splidsning, montage og fejlretning på fiberkabler til bredbånd, jordlægning af kabler, fejlfinding, fejlretning og vedligeholdelsesopgaver på el-distributionsanlæg samt hovedeftersyn på anlæg til styring af gadelys. Endvidere skal du gennemføre certifikatkurset i lastbilmonteret kran (D certifikat). Hvis du specialiserer i kraftværksektoren lærer du om håndtering af flydende og fast brændsel, herunder lastning og lodsning, betjening af tårn- og svingkran (kran A certifikat), drift af vandbehandlingsanlæg, vandanalyser på kedelvand, fødevand, spædevand, råvand og kondensat, analyse og kontrol af råvarer til brændsel, prøvetagning ved restproduktproduktionen, styrings-, regulerings- og overvågningsopgaver ved betjening af SRO-anlæg, fejlfindings-, vedligeholdelses- og reparationsopgaver på forskellige former for udstyr på kraftværkerne af både elektrisk og mekanisk art, virksomhedens kontrolsystemer, gældende lovgivning og sikkerhedsbestemmelser inden for kraftvarme forsyning samt de særlige forretningsvilkår der er gældende for energiforsyningsområdet. Varighed: Den samlede uddannelse varer 2 år. Hovedforløbet af uddannelsen omfatter skoleperioder på sammenlagt 17 uger. Yderligere oplysninger: dk eller Uddannelsesguiden, 20 erhvervsuddannelserne

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE aarhustech.dk TEKNISK SKOLE FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE Nye muligheder MOTION HVER DAG, FLERE EUX-MULIGHEDER, MERE OG BEDRE UNDERVISNING OG STØRRE UDDANNELSES- GARANTI 2 aarhustech.dk

Læs mere

27.-29. januar 2011. Odense Congress Center PROGRAM

27.-29. januar 2011. Odense Congress Center PROGRAM 27.-29. januar 2011 Odense Congress Center PROGRAM 05-01-2011 09:22:52 27.-29. januar 2011 Odense Congress Center PROGRAM 1 Forord FORORD Jeg er glad for, at der også er konkurrencer for 9. klasserne i

Læs mere

En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet

En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet Indhold 4 Godschauffør 5 Kranfører 6 tankbilchauffør 7 flyttechauffør 8 renovationschauffør

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

24.-26. januar 2013 Aarhus Kommune i NRGI Park & Arena, Stadion Allé 70, Aarhus. PROGRAM

24.-26. januar 2013 Aarhus Kommune i NRGI Park & Arena, Stadion Allé 70, Aarhus. PROGRAM 24.-26. januar 2013 Aarhus Kommune i NRGI Park & Arena, Stadion Allé 70, Aarhus. PROGRAM 1 Forord FORORD er samtidig med til at sætte fokus på erhvervsuddannelserne og mulighederne inden for de forskellige

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse Gå på opdagelse i Learnmark Horsens store udbud af AMU-kurser Side 2 Learnmark Horsens AMU-kursuskatalog 2011/2012 Velkommen! Bliv klar til fremtiden

Læs mere

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser arbejdsmiljø faglige kurser konsulentydelser skræddersyede kurser AMU Kursuskalender januar - juni 2014 2 nyt kursuscenter optimale rammer for kompetenceudvikling Siden foråret har forbipasserende kunnet

Læs mere

UDDANNELSESMAPPE 2009

UDDANNELSESMAPPE 2009 UDDANNELSESMAPPE 2009 0 Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens,

Læs mere

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark en god fremtid En erhvervsuddannelse er et godt valg Alle forældre ønsker, at deres børn får et godt arbejde. Men hvilken uddannelse skal de unge vælge?

Læs mere

TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION

TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION TAG EN UDDANNELSE INDEN FOR TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION UDDANNELSESMAGASIN TEKNISK LANDSFORBUND // KREATIVE SPECIALISTER 02-03 indhold Uddannelsesbeskrivelse med jobprofiler TEKNISK LANDSFORBUND Nørre

Læs mere

UDDANNELSER PÅ TECH COLLEGE AALBORG

UDDANNELSER PÅ TECH COLLEGE AALBORG UDDANNELSER PÅ TECH COLLEGE AALBORG HVAD VIL DU VÆRE GOD TIL? På Tech College Aalborg er du og din læring i centrum. Her bliver du undervist af engagerede faglærere med erfaring fra erhvervslivet. Ildsjæle

Læs mere

TIL DIN. far. bærbar GUIDE TIL DIG. Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013

TIL DIN. far. bærbar GUIDE TIL DIG. Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013 Også til din søster GAVE TIL DIN MOR og far Uddannelse og JOB bærbar GUIDE TIL DIG god som lokumslæsning Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013 Kom og få opdateret jeres viden Vi kender det alle

Læs mere

Vi bruger da AMU på det groveste

Vi bruger da AMU på det groveste Efteruddannelse på AMU-kurser for faglærte og ufaglærte i bygge- og anlægsbranchen november 2010 Foto: Finn Hansen Side 2 Malere lærer nyt på AMU-kurser Stilladsuddannelsen når nye højder Uddannet Sjakbajs

Læs mere

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Kursusguide 2013 2014 Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder 2 aarhustech.dk/kurser forord Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Med efteruddannelse kommer

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG August 2012 1 Indledning De frie fagskoler repræsenterer traditionelt et stærkt fagligt rum defineret ved klassiske dyder og

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter Det fremtidige værftsarbejde i Danmark En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for undersøgelsen dansk værftsindustri i forandring 3

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice December 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 2.1 Læsevejledning...

Læs mere

Kursusprogram 2011 2. halvår

Kursusprogram 2011 2. halvår Kursusprogram 2011 2. halvår 3 Indholdsfortegnelse Velkommen 3-5 Praktiske oplysninger 6 Faglige kurser: Auto 7-9 Bygge og anlæg 10-12 Cykel, knallert og motorcykel 13-15 El 16-17 Fødevarer 17-18 It 19

Læs mere

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Bilag 1 Baggrund Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) har over perioden 2010-2013 gennem flerårsaftalen

Læs mere

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Inspiration til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

Prøv selv at tegne dit klasseværelse.

Prøv selv at tegne dit klasseværelse. Regn med byggeri og anlæg Temaoplæg til matematik i 7. - 8. klasse Elevhæfte Forord Indhold Håndværkerne har bygget og bygger stadigvæk vores samfund: Mureren laver badeværelser og bygger huse. Anlægsstruktøren

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere