21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664."

Transkript

1 Side 1 Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde KL

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Offentligt opslag Avertering... 3 Kapitel 2 Undtagelse fra opslag Umiddelbar overgang til tjenestemandsansættelse i samme stilling Overgang til anden tjenestemandsstilling eller genansættelse... 4 Kapitel 3. Opslagets indhold Ansættelsesområde mv Ansættelsesform Stillingsbetegnelse... 5 Kapitel 4 Ansøgningsfrist Ansøgningsfristens længde... 5 Kapitel 5 Genopslag Fornyet opslag... 5 Kapitel 6 Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser Ikrafttræden... 6

3 Side 3 I medfør af 5 i Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL s forhandlingsområde er der efter forhandling med de forhandlingsberettigede organisationer jf. 34 i tjenestemandsregulativet fastsat følgende regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde. Kapitel 1 Opslag 1. Offentligt opslag Stk. 1 Ifølge tjenestemandsregulativets 5, stk. 1, sker ansættelse som tjenestemand efter offentligt opslag, medmindre den pågældende ansættes efter forudgående ansættelse på prøve Stk. 2 Offentligt opslag, som nævnt i stk.1, skal herefter, medmindre andet er bestemt nedenfor, finde sted forud for enhver tjenestemandsansættelse, uanset om ansættelse skal ske i form af ansættelse på prøve, som varig ansættelse eller på åremål. Ved formulering af stillingsopslag skal kommunen være opmærksom på regler i lovgivningen, der kan have betydning for formulering af stillingsopslag f.eks. lovbestemmelser om forbud mod diskrimination på grund af race, religion, køn og alder. Opmærksomheden henledes endvidere på, at en oplysning i et opslag om, at kvalificeret ansøger haves eller tilsvarende, der må formodes at afholde kvalificerede personer fra at søge en stilling, ikke er forenelig med de hensyn, der ligger til grund for reglerne om offentligt opslag. En opfordring i stillingsopslaget til, at alle interesserede uanset personlig baggrund søger stillingen vil derimod være i god overensstemmelse med de hensyn, der ligger bag opslagsreglerne. 2. Avertering Stk.1 Offentligt opslag sker ved anvendelse af sådan form for avertering, som findes bedst egnet til at bringe opslaget til offentlig kundskab. Alt efter stillingens art og tjenestestedets beliggenhed kan avertering ske gennem dagspressen eller fagblade eller på anden måde, som findes formålstjenlig. Opslag på elektroniske medier, der har en vis udbredelse f.eks. internettet må anses for at opfylde kravet om offentligt opslag.

4 Kapitel 2 Undtagelse fra opslag Side 4 3. Umiddelbar overgang til tjenestemandsansættelse i samme stilling. Stk. 1 Ansættelse kan ske uden opslag, når ansættelse som tjenestemand finder sted ved umiddelbar overgang fra ansættelse i samme stilling på overenskomst- eller på andre vilkår. 3 stk 1 omfatter også tilfælde af nævnte art, hvor den overenskomstansatte forud for ansættelsen som tjenestemand har været konstitueret i tjenestemandsstillingen. 4. Overgang til anden tjenestemandsstilling eller genansættelse Stk. 1 Når en stilling besættes med en tjenestemand, som i medfør af tjenestemandsregulativets 12, jf. 30 eller 43, får anvist eller tilbudt en anden stilling, eller en stilling besættes ved genansættelse af en pensioneret tjenestemand, der ifølge pensionsregulativets 9, stk.1, har pligt til at lade sig genansætte, sker sådan ansættelse uden opslag. Kapitel 3. Opslagets indhold 5. Ansættelsesområde mv. Stk. 1 Opslaget skal ifølge tjenestemandsregulativets 5, stk. 2, angive ansættelsesområdet og stillingens betegnelse samt den for tiden for stillingen gældende aflønning og det for tiden gældende tjenestested. Er der til stillingen knyttet særligt tillæg, angives størrelsen i opslaget, jf. dog stk. 2 og 3. Ansættelsesområdet er som hovedregel kommunen. Omfatter ansættelsesområdet flere tjenestesteder, der er placeret geografisk forskelligt, skal stillingsopslaget angive det for tiden gældende tjenestested. Stk. 2 Opslag af nyoprettede stillinger, inden aftale om eventuelt særligt tillæg er indgået, kan kun ske i undtagelsestilfælde, og kun når hensynet til opgavernes udførelse gør det nødvendigt. Opslaget bør da så vidt muligt angive, hvad tillægget forventes mindst at blive. Stk. 3 Ved opslag af stillinger til besættelse på åremål, jf. 7, stk.1, angives, at størrelsen af eventuelt særligt tillæg og indholdet af pensionsmæssige vilkår fastsættes ved aftale i henhold til tjenestemandsregulativet.

5 Side 5 6. Ansættelsesform Stk. 1 I opslaget angives, om ansættelse forventes at ske på prøve med henblik på senere varig ansættelse eller på åremål, jf. tjenestemandsregulativets 2, sammenholdt med reglerne om ansættelse som tjenestemand på prøve. Stk. 2 Såfremt der til stillingen er knyttet tjenestebolig, jf. tjenestemandsregulativets 13, skal dette tilkendegives. 7. Stillingsbetegnelse Stk. 1 I opslaget angives stillingens betegnelse med samme stillingsbetegnelse, som skal angives i tjenestemandens ansættelsesbrev, jf. tjenestemandsregulativets 9, stk.1. Kapitel 4 Ansøgningsfrist 8. Ansøgningsfristens længde Stk. 1 Opslag skal indeholde angivelse af en frist, inden hvis udløb ansøgninger om stillingen skal være indgivet. Hvor ikke ganske særlige forhold er til stede, må ansøgningsfristen ikke være mindre end 14 dage, jf. tjenestemandsregulativets 5,stk.4 Stk. 2 Opslaget skal tillige angive, hvortil ansøgningen skal indsendes. Tidspunktet for ansøgningsfristens udløb bør angives klart, f.eks. ved at anvende følgende formulering: Ansøgningen skal være.. i hænde senest den kl... Kapitel 5 Genopslag 9. Fornyet opslag Stk. 1 Ifølge tjenestemandsregulativets 5, stk. 5, skal stillingen opslås på ny, hvis ansættelsesmyndigheden skønner, at ingen af de ansøgere, der rettidigt har meldt sig til en opslået stilling, er tilstrækkeligt egnet til stillingen, eller at man ved fornyet opslag kan fremskaffe ansøgning fra mere kvalificerede ansøgere. Stk. 2 Ved ansættelsesmyndighedens bedømmelse af, hvem stillingen bør besættes med, kan alene rettidigt indgivne ansøgninger tages i betragtning. Finder ansættelsesmyndigheden, at ansøgninger, der er indgivet for sent, bør tages i betragtning, skal stillingen derfor opslås på ny.

6 Side 6 Stk. 3 Fornyet opslag bør indeholde tilkendegivelse om, at tidligere indgivne ansøgninger vil blive taget i betragtning, medmindre de tilbagekaldes. Kapitel 6 Overgangs - og ikrafttrædelsesbestemmelser 10 Ikrafttræden Stk. 1 Reglerne træder i kraft den 1. april Stk. 2 Reglerne erstatter: Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner uden for hovedstadsområdet af 1.april 1976 og KL s skrivelse af 11.maj 1976 Københavns Kommunes cirkulære nr. 25 af Opslag af tjenestemandsstillinger Frederiksberg Kommunes regler om opslag af tjenestemandsstillinger af 1.april KL. juli 2009

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg 1 Betænkning nr. 1405/2001 2 Delbetænkning II Udgivet af Kirkeministeriet

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Vejledning om fleksjob

Vejledning om fleksjob Vejledning om fleksjob Dokument nr: 216040 December 2004 (Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: Vejledning om socialt kapitel i staten - juni 2004.

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk 60.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere