Afsyring af Osmose Membraner ( og lidt om elektriske styringer og en del andre ting )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsyring af Osmose Membraner ( og lidt om elektriske styringer og en del andre ting )"

Transkript

1 Afsyring af Osmose Membraner ( og lidt om elektriske styringer og en del andre ting ) Denne artikel beskriver bl.a. hvordan man får et Omvendt Osmose Anlæg til at afsyre sig selv. Til processen bruges kun rent osmose vand, som man via osmose processen, får til at løbe baglens igennem membranen, og derved rense den for fastgroet kalk. Men for at forstå hvordan man gør dette, så er det en fordel at have forståelse for, hvad er osmose processen egentlig, og hvad er omvendt osmose så for noget. Og hvordan bruger vi omvendt osmose processen til at lave rent vand, Og hvordan vender vi processen og bruger osmose processen, til at rense membranen. Forskellig teknik, som pumper og tilhørende styringer kan modarbejde kørsel af afsyring, Derfor vil jeg i slutningen også kommer ind på en del om de forskellige elektriske styringer. Men for at forhåbentlig alle kan være med, så starter vi lige med det grundlæggende. Hvad består et omvendt osmose anlæg af? Der sidder som regel 2 3 filtre af forskellig karakter som grov renser vandet. Disse filtre kan dog ikke fjerne kalk, som er meget fine partikler Derefter ledes vandet ind igennem selve osmose huset som indeholder en osmosemembran en osmose membran, er en membran som er utæt nok til at vand kan passere den, men som omvendt er fin masket nok til, at kalken ikke kan passere med igennem. De membraner der bruges i et omvendt osmose anlæg, er normalt cylinder formede, Men for at lette forståelsen, vil jeg i de kommende illustrationer tegne membranen, Som om den var en flad membran, så er det lettere at gennemskure hvordan den virker, Og selve Membran huset, vil blive tegnet som en firkantet kasse. På næste side starter vi først med at kigge på selve osmose princippet.

2 Osmose Princippet. Hvis man tager en beholder ( her i form af en rektangulær kasse form ) Og man så opspænder en osmose membran midt i beholderen, Sådan at membranen opdeler beholderen i 2 adskilte kamre som på illustration 1 Membranen er på tegningen tegnet som er rød streg der deller up i 2 kamre. Derefter hældes hårdt vand i det venstre kammer, Og blødt osmose vand / demineraliseret vand i det højre kammer, Sådan at membranen adskiller de 2 slags vand. Populært siger man, at "osmose er vandopløste stoffers evne til at tiltrække mere vand". Og derfor sker der det, at det bløde vand i kammeret til højre, Vil blive suget igennem membranen og over i det venstre kammer, På tegningen er vandets vandring igennem membranen marker med en gul pil. Så længe vandet i det venstre kammer er hårdere end i det højre vil processen køre. Illustrationen viser lige når vandet er hældt i, efter vandring er alt vand i venstre kammer. Det tryk som vandet forårsager på membranen ved vandringen kaldes det osmotiske tryk Illustration 1 > Det princip kan ikke rense vand, men det kan rense membranen (mere om det senere) På næste side beskrives princippet omvendt osmose

3 Omvendt Osmose Princippet. For at kunne rense vand, så gør man det at man vender osmose processen, Sådan at den køre baglens og bliver til omvendt osmose ( illustration 2 ) Hvis man slutter en slange med vandtryk til det venstre kammer ( hårdt vands kammeret ) Så kan man skabe et overtryk i dette kammer, som er højere end det osmotiske modtryk, Derved kan man få vandet til at løbe den modsatte vej igennem membranen, Det hårde vand i venstre kammer løber nu igennem membranen over i det højre kammer, Og da kalken ikke kan passere med igennem membranen, så bliver det hårde vand blødt, Kalken den bliver tilbage i det venstre kammer, hvilket jo vil gøre dette vand hårdere, Så for at vandet i venstre kammer ikke bliver en ren kalk grav, Så sætter man endnu en slange til det venstre kammer som føres til kloarken. Dette vand er meget hårdt, som oftest over dobbelt så hårdt som indgangs vandet Dette leder overskuddet af kalk væk fra det venstre kammer. For at spare lidt på vandet, og for at opretholde et pænt overtryk i det venstre kammer, Så sætter men en flow begrænser på slangen til kloarken Sådan at kun en hvis mængde vand løber til kloarken, eksempelvis 300 ML / minuttet ( Læs mere om flow begrænser og deres størrelse i kapitlet om flow begrænsere længere nede i artiklen ) På det højre kammer monters så en slange hvor det bløde vand kommer ud. Illustration 2 >

4 Komplet omvendt osmose anlæg ( af den mest simple slags ) Illustration 2 var så for gennemskuelighedens skyld udført ret simpelt, der mangler lidt småting i at det bliver til et rigtigt omvendt osmose anlæg, bl.a. mangler filtersystemet og en kontraventil, plus diverse kuglehaner. Så illustration 3 viser et mere komplet anlæg, af den mere simple slags uden pumpe osv. For på den måde kan jeg lettest beskrive hvordan vi vender processen og køre afsyring. Der kommer mere om de mere avancerede længere nede i artiklen, men det vil være en fordel først at lære hvordan det foregår for et mere simpelt anlæg. Illustration 3 > Så kom der filtersystem på, og en hoved hane som man gerne har på vand tilslutningen, og en hane på osmose udgangen, og en kontraventil på afledningen, som blot forhindre snavset vand i at trænge tilbage fra kloarken. Anlægget på tegningen køre, man stopper det ved først at lukke hanen på osmose udgangen, og derefter lukke hovedhanen, hvorefter vandet der ledes i kloarken også stopper, Ved start åbnes først hovedhane derefter åbnes hanen på det bløde vand. Har man ingen hane på osmose udgangen, og kun har en hovedhane man lukker for, Vil membranhuset tømme sig for vand når hovedhanen lukkes, hvilket ikke er ønskværdigt

5 Sådan vender man processen og afsyre membranen. Man sætter anlægget til at køre normalt ( som på illustration 3 ) Under udgangen med rent osmose vand, placere man en beholder ( måske et lille liter mål ) Det er vigtigt at der er en slange på udgangen som kan gå ned i litermålet, Sådan at anlægget har mulighed for at kunne suge det bløde vand tilbage, ( som vist på illustration 4 ) Når så anlægget har lavet ca. 1 liter vand ( når det har fyldt litermålet ) Så lukker man for hovedhanen ( men luk endelig ikke for den hane på osmose udgangen ) Det der nu sker er, at membranhuset render trykket af sig, så overtrykket i venstre kammer forsvinder ( det overtryk det fik fra vandværket ) Efter som der så står hårdt vand i det venstre kammer, og blødt vand i det højre kammer, Så vil processen vende, og anlægget vil begynde at køre osmose princippet vi lærte om i starten. Illustration 4 >

6 Efter at hovedhanen blev lukket, og membranhuset rendte trykket af sig, Så vendte processen altså, og det bløde vand fra det højre kammer, Bliver nu suget igennem membranen og over i det venstre kammer, Derfor bliver der suget blødt vand op fra litermålet ( man vil se vandstanden falder lidt i litermålet ) Der vil også løbe vand ud af afledningen, i starten hårdt, men senere knap så hårdt. Bemærk at osmose processen kun vil suge ganske få deciliter blødt vand baglens, Indtil kammeret til venstre også er blevet fyldt med blødt vand. Så stopper processen midlertidigt. Men det at man får blødt vand til at rende baglens igennem membranen, Vil løsne fastgroet kalk inde i membranens lag. Og det er jo tilladt, at åbne hovedhanen igen, og lave lidt mere blødt vand i litermålet, Lukke hovedhanen igen, lade anlægget rende trykket af sig, så det skifter retning, Og suger mere blødt vand tilbage. Jo flere gange man gør det i træk, jo bedre, jo mere kalk vil det løsne. Når man har gjort det en del gange, så efterlader man det med hovedhanen lukket, Men stadig med litermålet stående med blødt vand det kan suge tilbage. Fordi selv om der nu er blødt vand i begge kamre, og osmose processen egentlig er stoppet, Så kan der side fastgroet kalk i det venstre kammer, og blødt vand har jo den egenskab, at PH værdien er lav, og det suger nærmest mineraler til sig, og sidder der kalk i det venstre kammer, så vil det bløde vand langsomt opløse det, og derved bliver vandet i venstre kammer marginalt hårdere end det i højre kammer, derfor køre den en smule osmose princip igen, og suger lidt mere blødt vand fra litermålet ind i mellem- Lader man det stå til dagen efter, vil man ved iagttage afledningen, at der kommer en dråbe ud, ind i mellem, hvilket betyder den også stadig suger en dråbe blødt vand tilbage ind i mellem, med andre ord det arbejder stadig så længe der kommer dråber ud af afledningen. Også selv om der måske er minutter imellem dem. Jeg havde en 4 5 år gammel 125 GPD membran, som efterhånden kun magtede at producere ca. 20 liter osmose vand på 4 timer. ( ved 3 bar ) ( og sådan havde den været længe ) Men efter at have fulgt ovenstående vejledning så producerede den pludselig de 20 liter osmose vand på ca. 2 timer og 20 minutter. Det var virkelig noget der kunne mærkes, og den blev næsten lige så hurtig som fra ny. Og så var det jo hvad jeg vil kalde forsøg på helbredelse,bruger man det i stedet en gang i mellem forebyggende inden der er kalket helt til, er effekten muligvis større. Men selv en misligholdt gammel tilkalket membran kan altså forbedres væsentligt. Men er membranen meget gammel og død, har alt nok sin begrænsning.

7 Inden vi går videre til at kigge på hvordan man afsyre et anlæg med styring, så vil jeg først lige gennemgå et andet emne, det der typisk kaldes spuling i første omgang manuel spuling men også lidt om autospuling / autoflush Manuel Spuling Den mest simple metode er at forbinde en plast kuglehane med 2 stk. T stykker, på hver side af flow begrænseren, når den manuelle spulehane åbnes, vil den bypasse flow begrænseren, og der vil rende langt mere vand igennem membranhuset end ved normal drift, Her illustreret med en Lyserød pil. Men selv om man sådan leder det fulde vandtryk imod kloarken, så vil der stadig være overtryk nok i hårdtvandskammeret til at den vil producere en smule blødt vand imens, her illustreret med en Gul pil der viser vandets retning igennem membranen ( hvis balofixen på osmose udgangen altså er åben imens ) Størst effekt opnås med balofixen lukket, så der ikke producere blødt vand imens der spules Man kan bruge dette til at spule gammelt vand ud hvis anlægget har stået stille længe, dog er det kun hårdtvands kammeret der gennemspules, kammeret med blødt vand spules ikke. Den hurtige gennemspul af hårdt vand kammeret kan muligvis spule overfladen på membranen, og muligvis løsrive en smule kalk, men effekten er ifølge mine forsøg med en ældre tilstoppet membran ret ringe, Jeg spulede og spulede, men fik på ingen måde den membran hurtigere. ( samme membran jeg senere fik gjort som ny, med afsyrings metoden beskrevet oppe i starten ) Så min mening om spuling er, at man nok mest skal se det som en mulighed for, at hvis anlægget har stået stille i gennem længere tid, så kan man starte med en spuling, for at få lidt friskt vand igennem filtersystemet og membranhuset, inden man går i gang med at lave blødt vand. Og så ellers lige huske, at da blødtvands kammeret ikke gennem spules, så kan man kassere de første par liter blødt vand

8 Flow Begrænser med indbygget Manuel Spul Der findes også flow begrænsere, med indbygget manuel spul / indbygget bypass. Formålet / princippet er eksakt det samme som foregående, de 2 ting er blot sammenbygget. AutoSpul / AutoFlush ( bruges på anlæg med styring ) AutoFlush en er en lille speciel magnet ventil, der som udgangspunkt er den lukket ( uden strøm ) Når anlægget så starter får den strøm, så den åbner og automatisk starter spuling, den er så indrettet sådan at den automatisk lukker igen efter et mindre tidsrum, typisk omkring 20 sekunder. Det er stadig kun hårdtvands kammeret der gennemspules, og da et anlæg med styring startes ved at åbne for taphanen på osmose udgangen, vil membranen faktisk producere en marginal mængde osmose vand imens der spules, dog nok så lidt det dårligt når at fylde hårdtvands kammeret inden AutoFlush en lukker igen, men optimalt er det egentlig ikke. Og da der ikke sker en gennemspuling af selv membranen, er det tvivlsom hvad det fjerne af kalk, igen må det mest ses som en udspuling af gammelt vand, og få frisk vand frem, inden start af produktionen af osmose vand, og altså ingen videre helbredende virkning over for en gammel tilkalket membran.

9 En ting man som er relevant angående spuling er trykstød og når man snakker trykstød så menes der både meget hurtige tryk stigninger, men også meget hurtige trykfald. Begge dele er trykstød, og er potentielt lige skadelige over for samlinger / tætninger. Et osmoseanlæg der er stanset har rendt trykket af membranhuset så når osmoseanlægget starter, så løber der ekstra meget vand frem til membranhuset ind til trykket i huset er steget, og har man en booster pumpe på anlægget sker det ekstra hurtigt. Dette giver et stort trykfald hen over filterhuse / fittings samlinger osv. Normalt sidder der jo flowbegrænseren, som lægger en dæmper på gennemstrømningen, men har man en automatisk spuling der starter op som det første, så er der fri afgang, hvor der løber måske 10 gange mere vand igennem end normalt, trykfaldet over filterhusene bliver derfor meget større. Og når spulingen stopper giver det også et pænt trykstød den anden vej. Man kan prøve at montere et manometer på ens anlæg på det sted jeg har gjort på Illustration 8 Ved start / stop af spuling, vil man på manometeret kunne se store trykstød, i form af både tryk fald og tryk stigninger. Det er god massage for tætninger i filtre og fittings c,) Anlæggene er jo nok bygget til at kunne holde til det, men har man problemer med tæthed, så kan man jo tænke over det. En autospul kan altid erstattes af en manuel plast kuglehane. Den kan man åbne mere varsomt, laver man mange dunke vand i træk kan autospulen også være træls. Inden vi rigtigt går videre til anlæg med styring, runder vi lige det med flow begrænseren.

10 Flow Begrænseren ( Flow restrictor ) Hvor stor skal den være / hvordan beregner man størrelsen Det første er en smagssag, og det sidste er næsten umuligt. Et anlæg er gerne udstyret med den flow begrænser som producenten gennemsnitligt har anset som mest velegnet, men mange parametre kan spille ind for hvad der er mest velegnet, lige som din personlige mening om økonomi kan spille en rolle for hvilken størrelse der er bedst for dig. Køre anlægget med en meget lavt aflednings forhold som eksempelvis 1 til 1,1 som betyder at for hver gang anlægget laver 1 liter vand, så smider det 1,1 liter vand i kloarken, så er det et anlæg som spare meget på vandet hvilket jo er godt for vand er relativt dyrt. Men bagsiden af medaljen er at membranen vil kalke relativt hurtigere til, end på et anlæg med et højt afledningsforhold. Køre anlægget med et højt aflednings forhold, som eksempelvis 1 til 3, så laver anlægget kun 1 liter vand for hver gang det smider 3 liter i kloarken, og det kan man jo ikke kalde at spare på vandet, til gengæld holder membranen noget længere inden dan kalker til. Er ens vand fra vandværket nu eksempelvis 340 PPM ( ca. 19 DH gh ) og anlægget er justeret til at køre nøjagtigt 1 til 1 forhold, så vil aflednings vandet være ca. dobbelt så hårdt altså ca. 680 PPM Er anlægget derimod justeret til at køre 1 til 2 i forholdet, vil afledning værre det halve af 340 altså ca. 510 PPM i alt Er anlægget justeret til 1 til 4 forhold, vil afledningen være det kvarte af 340 = 425 PPM i alt Køre man forholdet 1 til 0,5 vil afledningen være gange 2 = 1280 PPM i alt. Jo højere PPM er på afledningen, jo højere er PPM også på det vand der står i hårdt vands kammeret, jo hurtigere kalker membranen til. Ud fra ovenstående virker det logisk, at det er klogt at holde sig til et forhold der er over 1 til 1 men at man ikke vinder meget ved at går over 1 til 1,5 / 1,8 højere afledning er vandspild. Det spiller også ind, at bor man et sted i Jylland, hvor vandet i forvejen er relativt blødt, så kan man bedre køre med en forholdsvis lav afledning, uden PPM stiger faretruende på afledningen. Bor man derimod i København, med meget hårdt vand, vil det være en fordel at vælge et lidt højere aflednings forhold, for at skåne membranen lidt, imod for høj PPM på afledningen. Tjek dit vand her ( klik på Kortet for at zoome ind ) Men der er mange andre ting der spiller ind omkring optimal størrelse på flow begrænseren. Temperaturen på vandet, fordi jo lavere temperatur, jo mindre vand laver anlægget af forskellige grunde, men afledningen køre videre i samme hastighed, derfor kan man aldrig få et helt fast aflednings forhold, det vil variere efter temperaturen. Om man har booster pumpe eller ej, pumpen forøger trykket, så membranen producere mere osmose vand, flow begrænseren giver ganske vist også mere vand ved højere tryk, men ikke proportional med ydelsen af membranen. Så den begrænser som er optimal størrelse med pumpen kørende, er ikke nødvendigvis optimal størrelse hvis pumpen er slukket.

11 Af samme grund har ens vandtryk fra vandværket indvirkning, den begrænser der er optimal hvis ens vandtryk kun er 2 bar, er måske knap så optimal størrelse hvis vandtrykket er 4 bar. Køre man med booster pumpe, som har nogen lunde samme afgangstryk uanset indgangstryk, så har vandtrykket dog ikke den store indvirkning, men tjek dit forhold alligevel. Husk også, at 2 membraner som begge hedder 125 gpd, men er forskelligt fabrikat, kan være specificeret forskelligt, for den ene kan ydelsen være opgivet ved 4 bar og 15 grader, og den anden måske ved 5 bar og 20 grader, derfor yder de ikke det samme, selv om de begge hedder det samme, derfor kræver de ikke helt samme afledning. En ældre tilkalket membran yder ikke som en ny, derfor ændre aflednings forholdet sig med tiden. Lige som temperaturen på ens vand fra vandværket er noget koldere om vinteren, så må de fleste nok også forvente at selve trykket i bar, typisk er måske et forsigtigt skud på 0,5 til 0,8 bar lavere om vinteren end i sommerens hedebølge, dette skyldes friktionen er højere i kulden. Professionelle Billand spiller ligger eksempelvis varme i Billard bordene, fordi varmen giver lavere friktion, dette får Billard Kuglerne til at rende hurtigere / længere. På samme måde opstår der højere friktion i vandværkets vandrør ude i gaden, når de er kolde, og højere friktion giver et gennemsnitligt leveringstryk der er lidt lavere. Om sommeren hvor friktionen er mindre, er det gennemsnitlige tryk lidt højere. Så den bedste tid på året at Fin Trimme ens afledningsforhold er egentlig om sommeren. Trimmer man anlægget ind til eksempelvis 1 til 1,2 forhold om sommeren, køre det måske 1 til 1,4 eller 1,6 om vinteren, pga. temperatur og tryk. Så hvis man trimmer ind om vinteren, og trimmer langt ned i forhold, så husk lige at tjekke forholdet når sommeren nærmer sig. Den bedste måde at trimme ind på er ved at montere en tilfældig begrænser ( den som sidder på ) Så tager man to stk. et liter mål bægre, og sætter anlægget til at køre, og stikker det ene litermål ind under afledningen, og det andet under osmose indgangen. Og så måle hvad de give i deciliter i forhold til hinanden og eventuelt også hvad tid den bruger på at lave 1 liter osmose og hvad det giver i afledning. Det burde give en mening om man er tilfreds med størrelsen, eller hvad den skal ændres til. En 300 ML begrænser giver ca. 3 deciliter i minuttet ved 5 bar ( så vidt jeg har erfaret ) visse begrænsere kan dog have opgivet ydelsen ved et andet tryk. Ved lavere tryk giver de lidt mindre. Så yder ens 125 gpd membran eksempelvis ca.1,5 deciliter osmose vand i minuttet, så kan en 200 ML begrænser sikker gøre det, med et vandtryk på 2 til 3 bar, giver det sikkert et rimeligt forhold. Har du boosterpumpe på 125 gpd membranen skal du nok op i 300 til 450 ML Køre man med en stor 400 GPD membran, anbefales 1200 til 1400 ML begrænser hvis man køre med en kraftig Booster Pumpe med 7 / 8 bar på udgangen. Men bruger man sådan en membran på et anlæg uden pumpe, og kun har 3 til 4 bar, så prøv med en 850 ML begrænser. Og ellers så monter en stilbar begrænser som også kaldes en nåleventil så kan man bedre fintrimme afledningen, bagsiden er at den kan flytte sig, og kræve efterjustering, men den er fin at teste med, så man ud fra dette kan man måske bestemme sig for en fast størrelse, Man kan også serie forbinde en fast begrænser der er lidt for stor med en stilbar begrænser. Link til stilbare begrænsere Link til begrænsere i mange størrelser

12 Anlæg med elektrisk styring ( og hvordan man afsyre dem ) På anlæg med elektrisk styring, kan det være en smule sværere at afsyre membranen, fordi teknikken går ind og blokkere. Men med en relativt lille ændring af anlægget, er det alligevel muligt. Nu kan der også være styringer, der er indrettet på forskellige måder, men jeg vil her beskrive proceduren for et par af de mest almindelige typer af styring. Skulle nogen have et anlæg med en anderledes styring, så må de kontakte mig for hjælp. Den mest primære grund til en styring, er for at få en Booster pumpe til at starte og stoppe automatisk, men da man gerne har en magnet ventil med inde i billedet også, får man også den sidegevinst, at hvor man for de små anlæg som regel bliver nødt til at have 2 stk. kuglehaner, man begge må åbne og lukke hver gang man skal lave blød vand, så er det på et anlæg med styring kun nødvendigt med 1 enkelt kuglehane på udgangen med blødt vand. Det der styre pumpe og magnet ventil, er en Low Pressure Switch og en High Pressure Switch Begge dele er sådan set en pressostat som er en slags trykstyret kontakt, der kan tænde eller slukke for en elektrisk strøm, når vandtrykket kommer op eller ned på et bestemt antal bar. Low Pressure Switch ens opgave er at sørge for at pumpe og magnetventil ikke kan køre, hvis der ikke er noget vandtryk på indgangen af anlægget, den sidder derfor gerne på vandtilgangen inden filtrene, eller eventuelt imellem 2 af filtrene, eller måske endda lige efter sidste filter, jo senere i kæden den sidder, jo mindre chance er der for at der kommer skidt i den. Omvendt må den heller ikke side for tæt på Booster pumpen, da denne kan skabe et pænt sug lige i det den starter. High Pressure Switch ens opgave er at holde styr på, om man er ved at tappe blødt vand eller ej, og styre pumpen og magnet ventilen, så de kun køre hvis man er ved at lave blødt vand. Det er altså med andre ord den som styre start / stop funktionen. Den sidder altid på den slange der er udgangen med osmosevand, altså den slange man har ført ned til en vandhane / taphane, og hvor man tapper det bløde vand. Så længe man har taphanen åben, og anlægget køre, så står der næsten ingen tryk på denne slange, fordi taphanen jo er åben så trykket forsvinder ud af denne. Men når taphanen lukkes, sker der det at trykket stiger i slangen, fordi membranen ikke kan komme af med det bløde vand den producere, denne trykstigning mærker High Pressure Switch en så, og den slukker så for gennemgangen af strøm, så pumpen stopper og magnet ventilen lukker. Når magnet ventilen lukker, for vand tilførslen til membranen huset, så render huset trykket af og for at det højtryk der blev opbygget over High Pressure Switch en det ikke skal løbe baglens ind igennem membranhuset og ud af afledningen, så sidder der altid en kontraventil lige inden High Pressure Switch en. Bemærk at sådan en kontraventil kan side gemt i en vinkel fittings, i nogle tilfælde kan denne kontraventil nok også være indbygget i selve High Pressure Switch en Så når anlægget er i standby, står der altså et højtryk på strækningen fra denne kontraventil og frem igennem High Pressure Switch en, og frem til taphanen. Når taphanen så åbnes, falder trykket, og High Pressure Switch en tænder igen for strømmen til pumpe og magnet ventil. Så hvis denne kontraventil går i stykker, kan anlægget begynde at skabe sig tosset, og skiftevis stå og starte og stoppe af sig selv, så begynder dit anlæg at skabe sig, så tjek denne kontraventil.

13 Og det er så netop denne kontraventil, som sidder og spærre for, at anlægget kan få lov til at skifte retning, fra omvendt osmose princippet til osmose princippet, den spærre altså for at man kan få det til at løbe baglens, og suge blødt vand baglens for at afsyre membranen. Men det er et relativt lille indgreb der skal til, for at man alligevel får denne mulighed, det koster kun en enkelt lille ¼ tomme plast kuglehane, og et enkelt eller måske 2 stk. ¼ tomme T stykker. ( alt efter hvilken af de 2 løsninger jeg foreslår man nu vælger ) Nu har jeg bemærket, at diagrammer over osmose anlæg, hvor der er påtegnet både elektrisk kredsløb, og vandets kredsløb, godt kan gå hen at blive en smule uoverskueligt. Derfor deler jeg det op, og starter med vandets kredsløb, det det er det eneste man må ændre en smule på. Og alt det med elektronikken kommer så til sidst. Følgende diagram, burde være rimeligt identisk med en del af de anlæg der er solgt med styring. Illustration 9 Den Gule Pil simulere vandets vej igennem den Røde membran, når anlægget køre. Bemærk den kontraventil der sidder på osmose udgangen som hedder kontraventil 2 Det er denne som giver problemer hvis man vil afsyre den er her tegnet som særskilt komponent, men kan eventuelt være indbygget i den vinkel fittings der sider i membranhuset, i så fald skiftes vinklen til at almindelig vinkel, og man montere en kontraventil på slangen som her. Den kan eventuelt også være indbygget i selve HighPressureSwitch en, dette giver så ingen problem, for så er den let at bypass e Jeg har 2 forskellige forslag til hvordan denne kontraventil kan Bypass e men hvordan man så afsyre er proceduren lidt forskellig, så vi tager lige 1 metode af gangen. På de følgende par sider, vil jeg gennemgå de 2 metoder

14 Metode 1 Metoden 1 til afsyring På slangen fra Kontraventil 1 til Membranhuset monteres et T stykke, der så forbindes med en kuglehane, her kaldet Bypass Hanen Under Bypass Hanen stilles en lille beholder, eksempelvis et 1 Liters Mål, det er vigtigt at slangen ned fra Bypass hanen går næsten ned til bunds i Liter Målet. BypassHanen holdes i starten lukket. Der sættes strøm til anlægget og Hovedhanen åbnes. Derefter åbnes TapHanen, derved går anlægget i gang med at køre / producere blødt vand. Nu åbnes så BypassHanen, og straks efter lukkes Taphanen, det bløde vand kommer nu ud af BypassHanen, så lader man det køre, ind til man har ½ til en hel Liter vand i bærgeret. Nu slukkes så for strømmen / stikket trækkes ud, dette gør at Pumpen stopper, og magnet ventilen lukker, membranhuset vil derefter bruge nogle sekunder til at rende trykket af sig Processen vil nu vende fra omvendt osmose til osmose og anlægget vil begynde at suge vand op fra litermålet, samtidig vil der komme lidt vand ud af afledningen, det bløde vand render derved baglens igennem membranen, og opløser fastgroet kalk. Bemærk at de er ganske få deciliter som den suger baglens, processen køre kun ind til den har fået fyldt hele hårdt vands kammeret med blødt vand. Derefter går processen delvist i stå. Men sider der fastgruet kalk i hårdt vands kammeret, vil det sure bløde osmosevand opløse det, og derved igen blive lidt hårdere end vandet i blødt vands kammeret, derved starter osmose processen igen, og den suger lidt mere blødt vand baglens. Er det en gammel tilkalket membran, kan processen godt køre måske 24 timer, hvor man vil se, at afledningen giver et lille dryp, måske bare en gang i minuttet, det betyder den stadig suger et dryp osmose retur ind i mellem. Man kan starte med at køre ovenstående proces gentagende gange, måske gange, og lade den lave lidt blødt vand, og efterfølgende lade den suge det retur. For at få slå så meget kalk som muligt slået løs inde i lagene. Og så slutte af med at lade den stå i blød og snøvle en smule baglens ind i mellem i et døgns tid. Jeg har selv gode erfaringer med at få en lettere træt membran til at blive næsten som ny.

15 Metode 2 En anden metode er at sætte Bypass Hanen som en slags omløb. Metoden 2 til afsyring BypassHanen holdes i starten lukket. Der sættes strøm til anlægget og Hovedhanen åbnes. Derefter åbnes TapHanen, derved går anlægget i gang med at køre / producere blødt vand ned i Litermålet Imens det køre, så åbnes op for BypassHanen, så lader man det køre, ind til man har ½ til en hel Liter vand i bærgeret. Nu slukkes så for strømmen / stikket trækkes ud, dette gør at Pumpen stopper, og magnet ventilen lukker, membranhuset vil derefter bruge nogle sekunder til at rende trykket af sig Processen vil nu vende fra omvendt osmose til osmose og anlægget vil begynde at suge vand op fra litermålet, samtidig vil der komme lidt vand ud af afledningen, det bløde vand render derved baglens igennem membranen, og opløser fastgruet kalk. Bemærk at de er ganske få deciliter som den suger baglens, processen køre kun ind til den har fået fyldt hele hårdt vands kammeret med blødt vand. Derefter går processen delvist i stå. Men sider der fastgruet kalk i hårdt vands kammeret, vil det sure bløde osmosevand opløse det, og derved igen blive lidt hårdere end vandet i blødt vands kammeret, derved starter osmose processen igen, og den suger lidt mere blødt vand baglens. Er det en gammel tilkalket membran, kan processen godt køre måske 24 timer, hvor man vil se, at afledningen giver et lille dryp, måske bare en gang i minuttet, det betyder den stadig suger et dryp osmose retur ind i mellem. Man kan starte med at køre ovenstående proces gentagende gange, måske gange. og lade den lave lidt blødt vand, og efterfølgende lade den suge det retur. For at få slå så meget kalk som muligt slået løs inde i lagene. Og så slutte af med at lade den stå i blød og snøvle en smule baglens ind i mellem i et døgns tid. Jeg har selv gode erfaringer med at få en lettere træt membran til at blive næsten som ny.

16 Diagrammer for elektronikken Der kan være forskel på om de er lavet som Plus Styring eller som Minus Styring Forfattet af Vimse Link til Forhandlere af osmose anlæg og dele. Link til en god artikel -

DANPURE OFFICE 1500 TDS,

DANPURE OFFICE 1500 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet Navn Adresse DANPURE OFFICE 1500 TDS TLF: DanPure DR IN KING WATER S YS TEM REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE OFFICE 1500 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Installationsvejledning: Model AQUARELLA

Installationsvejledning: Model AQUARELLA Installationsvejledning: Model AQUARELLA Indhold 1. Udpakning 2. Indhold af levering 3. Indsætte membran 4. Indsætte filter 5. Forbindelse vandforsyning 6. Forbindelsesslanger 7. Indledende operation 8.

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion FlexTechnic VLHC- Installation i væksthuse Instruktion 1 Placering af maskinen Maskinen skal placeres op til en af siderne I væksthuset, dog så man kan komme omkring maskinen (mindst 50 cm). Maskinen skal

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Denmark Vi er glade for, at du har valgt Katadyn Survivor-06 afsalter. Den er designet og fremstillet under strenge krav af

Læs mere

PureAquaCleaner. Omvendt osmose / deioniserings vandrensningssystem designet til vinduespudsning med vandførende teleskopstænger

PureAquaCleaner. Omvendt osmose / deioniserings vandrensningssystem designet til vinduespudsning med vandførende teleskopstænger Omvendt osmose / deioniserings vandrensningssystem designet til vinduespudsning med vandførende teleskopstænger 1 Oversigt Følgende information kan hjælpe dig med at forstå hvordan PureAquaCleaner fungerer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Nyhedsbrev d. 29. maj 2015 I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Hej Koi Team Enghavegaard Jeg har en bakki shower med en sieve foran, som jeg ikke

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

CV karburatoren. Af forskellige fabrikater kan nævnes : Sheng Wey type VE 26mm. Mikuni. Keihin. Sheng Wey. epoulsen@youseepost.dk

CV karburatoren. Af forskellige fabrikater kan nævnes : Sheng Wey type VE 26mm. Mikuni. Keihin. Sheng Wey. epoulsen@youseepost.dk CV karburatoren Sheng Wey type VE 26mm Af forskellige fabrikater kan nævnes : Mikuni Keihin epoulsen@youseepost.dk Sheng Wey PD Side 2 Snittegning over CV karburatoren 1 Luftblandeskrue 5 Luftdyse 9 Gasspjæld

Læs mere

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne Beer Machine Q/A Samling og test Problem Den store firkantede pakning hopper op i hjørnerne Holderne kan være svære at montere efter pakningen er monteret Beer Machine holder ikke trykket Beer Machine

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

DRIFTSINSTRUKTION GULDAGER KATOLYSE. UNICAT

DRIFTSINSTRUKTION GULDAGER KATOLYSE. UNICAT DRIFTSINSTRUKTION GULDAGER KATOLYSE. UNICAT 20039-10.qxd 23-03-01 10:06 Side 2 Hvad er katolyse Katolyse er en proces, som er udviklet på basis af de kendte principper for elektrolytisk korrosionsbeskyttelse.

Læs mere

LUFTPUMPER & LUFTTILBEHØR

LUFTPUMPER & LUFTTILBEHØR LUFTPUMPER & LUFTTILBEHØR Side Afsnit 8 2 ECO-Oxy 3 ECO-Oxy 4 Luftsten 5 AIR-Set 6 Lufttilbehør 7 Diffusere 8 Spindrifter 9 OXY-Light 10 Spindrifter dræn og hætte Afsnit 8 side 1 Mere luft - med mindre

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Dryp dyser til individuel montage

Dryp dyser til individuel montage Dryp dyser til individuel montage 1015-04 dryp med luge til inspektion, med filter og bagudvendt dryp. Ydelse 4 l/t. Hul til montage Ø 3,6 mm 1115-02 dryp selvkompenserende dryp, kan åbnes. Ydelse 2 l/t

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Brugervejledning om varmeforsyning

Brugervejledning om varmeforsyning Brugervejledning om varmeforsyning - En oversigt over anlægget samt svar på ofte stillede spørgsmål Version 1.0 ( 7. oktober 2014) Note til vejledning Dette er en vejledning udarbejdet af beboere i Grøndalsvænge,

Læs mere

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget SOLCELLER I VAND Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget vand, der er mellem lyset og solcellen?...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9056424 Spækmåler RENCO LEAN-MEATER Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Spækmåler - Varenr. 9056424 Beskrivelse: Ultralydsspækmåler

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

Information til patienten. Udmalkning. Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro

Information til patienten. Udmalkning. Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro Information til patienten Udmalkning Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro Udmalkning - hvornår og hvor ofte? Hvis dit barn ikke har suttet, indenfor de første 6 timer efter fødslen,

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Dansk Højtryk Kloakspuler

Dansk Højtryk Kloakspuler Indholdsfortegnelse 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK HØJTRYK KLOAKSPULER 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER 4 2.3 SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor Den har taget syv år at udvikle, men nu har vi opnået noget helt revolutionerende inden for motordesign en af verdens mindste, fuldt integrerede 1600 W motorer. Det var bare begyndelsen for vores nyeste

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik Oversigt Trykluft forsyning: Kompressor Køletørre Filter & Vandudskiller Tryktank/ beholder Fremføring af trykluft: Rørføring med udtag og kondenspotter Luftbehandling FRS Enhed : Cylinder og aktuator

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Brugsanvisning. Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: 90 37 798 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

drikkevandssystemer til PELSDYR

drikkevandssystemer til PELSDYR drikkevandssystemer til PELSDYR Frisk tempereret vand 24 timer i døgnet VandSystemer til PELSDYR forelco drikkeledninger 365 dage om året Thermo ydermuffe Isolering 42/5 Thermosamler 90 bøjning Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup MES Korrolyseanlæg September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 E-mail: aquacare@kruger.dk www.aquacare.dk Serviceafdelingens direkte

Læs mere

LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre.

LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre. LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre. Automatiske og halvautomatisk limmaskiner til tap limning f.eks. til dørindfatninger og vinduer - med et eller flere limhoveder,

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c

Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk 04-07-07 1 Monteringsvejledning KEN

Læs mere

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet.

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet. NyCigaret.dk Med NyCigaret bliver du FRI for : Røg : Lugt : Tjære : Kulilte: Askebægre : Dårlig ånde : Lightere Ryg NyCigaret hvor du vil NyCigaret simulerer røg. NyCigaret kan man ikke kæderyge på NyCigaret

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

System Komponenter. Vakuum stationer, Central filter systemer, Vacuum beholdere & Rørløsninger

System Komponenter. Vakuum stationer, Central filter systemer, Vacuum beholdere & Rørløsninger System Komponenter Vakuum stationer, Central filter systemer, Vacuum beholdere & Rørløsninger Systemkomponenter Introduktion Laboteks centraliserede systemer er anerkendt for høj driftsstabilitet og ydelse.

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9037798 Malesprøjtestation Airless 220 bar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Malersprøjtestation 220 bar. Varenr.: 9037798 Beskrivelse:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER Kan PowerPoint ikke animere, kan programmet i stedet lave overgangs- og opbygningseffekter. Ikke mindst opbygningseffekter giver rige muligheder, for at lave særdeles avancerede

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Billede 1 AMOK container med målekar og måleudstyr. På Viby Renseanlæg er opsat en isoleret standard skibscontainer, der er indrettet

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre.

LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre. LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre. Juni 2013 Automatiske og halvautomatisk limmaskiner til tap limning f.eks. til dørindfatninger og vinduer - med et eller

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Manual Welldana Sandfilter.

Manual Welldana Sandfilter. Manual Welldana Sandfilter. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 07 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Welldana Sandfilter. Læs manualen grundigt igennem

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg Indholdsfortegnelse Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK BENZIN HØJTRYKSANLÆG 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

5 - ventiler, armatur, fjernstyring

5 - ventiler, armatur, fjernstyring 5 - ventiler, armatur, fjernstyring Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: Mellemventil Bundventil Kontraklapventil Skydeventil Side 5-2 Side 5-2 Side 5-3 Side 5-3 Kuglehaner

Læs mere

Mosehuset. Velkommen til Mosehuset! Foreningen Mosehuset byder dig indenfor, uanset om det er første besøg eller en tilbagevendende begivenhed.

Mosehuset. Velkommen til Mosehuset! Foreningen Mosehuset byder dig indenfor, uanset om det er første besøg eller en tilbagevendende begivenhed. Velkommen til! Foreningen byder dig indenfor, uanset om det er første besøg eller en tilbagevendende begivenhed. I denne mappe kan du/i finde nyttige vejledninger og informationer vedrørende dit/jeres

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere