På værkstedet i Tilst ved Århus er der en større klargøringsafdeling, hvor der anvendes mange kemiske produkter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På værkstedet i Tilst ved Århus er der en større klargøringsafdeling, hvor der anvendes mange kemiske produkter."

Transkript

1 Side 1 af Ejner Hessel tjærefjerner med xylen Ejner Hessel er autoriseret forhandler af Mercedes-Benz, Renault og Smart samt Zorzi anhængere og PM-kraner. Ejner Hessel er Danmarks største bilforhandler repræsenteret i 22 danske byer. Virksomhedens største værksted og udstillingshal ligger i Tilst ved Århus. På værkstedet i Tilst ved Århus er der en større klargøringsafdeling, hvor der anvendes mange kemiske produkter. Kortlægning af tjærefjernerens anvendelse I klargøringsafdelingen anvendes produktet til fjernelse af tjæreaflejringer og lign. på bilerne. Produktet Tjærefjerner er klassificeret som brandfarligt, det irriterer huden, og det er farligt ved indånding og ved hudkontakt. Sikkerhedsdatabladet for tjærefjerneren har vedhæftet et eksponeringsscenarie for xylen, som udgør 80% af produktet. Leverandøren kan vælge at vedhæfte et eksponeringsscenarie for produktet samlet eller for indholdsstoffer, der er i produktet. Denne leverandør har valgt det sidste. Produktet tjærefjerner leveres til virksomheden i større beholdere 25 liters dunke. Der foretages en omhældning af produktet til en mindre forstøver. Omhældningen foretages manuelt uden brug af pumpe eller andet. Derefter anvendes produktet ved at sprøjte det på de områder af bilen, hvor tjæreholdigt snavs skal fjernes. Produktet sidder på bilen i kort tid, hvorefter det tørres af med en klud eller svamp. Processerne kan illustreres på følgende måde: 1: på Omhældning til en mindre beholder 2: Påføring på bilen 3: Aftørring af bilen Kortlægning af produktet sker med Use Descriptor systemet. Vi anvender kortlægningsskemaet i bilag 1 i denne vejledning. Øverst i skemaet skrives produktets navn: Tjærefjerner, databladets versionsnr. 4.0 og leverandør xx I kolonnen yderst til venstre beskrives kort de 3 arbejdsprocesser, hvori produktet anvendes. Se kortlægningsskemaet nedenfor.

2 Side 2 af 13 Kortlægningsskema til bestemmelse af eksponeringsscenariet for Leverandør: dato/revisions nr sds: Beskrivelse af delprosser Valgt PROC ERC Valgt SU PC AC PROC: Arbejdsproces ERC; skategori SU; Branche PC; Produktkategori AC; Artikelkategori ES; Eksponeringsscenarie Udført den: Underskrift / initialer

3 Side 3 af 13 Bestem PROC for hver arbejdsproces Med hjælp fra oversigten over PROC i denne vejledning, bestemmes, hvilken proceskategori der passer til hver arbejdsproces. 1: Omhældning: Omhældning til håndforstøver fra 25 liters beholder falder ind under PROC omhældning/overførsel Der skal vælges en af 3 undergrupper; 1. Overførsel fra/til kar i ikke dedikeret anlæg (PROC 8a) 2. Overførsel fra/til kar i dedikeret anlæg (PROC 8b) 3. Påfyldning (til små beholdere) (PROC 9) Omhældning fra dunk til sprayflaske vurderes ikke til at være en PROC 9 (påfyldning til små beholdere). Det er en forudsætning ved PROC 9, at dampe/aerosoler opfanges i et anlæg, og at spild er minimeret. Der er ved omhældning fra dunk til sprayflaske ikke etableret et anlæg til opsamling af dampe/aerosoler, og der er ikke foretaget særlige tiltag, der minimerer spild. Der er ikke tale om en egentlig påfyldning. Omhældningsprocessen skal derfor have en PROC 8. Det kan være vanskeligt at se, at omhældning fra en dunk til en forstøverflaske er en overførsel i et anlæg. Men den påvirkning, der er ved omhældningen, svarer til den påvirkning, der er beskrevet for PROC 8 a/b damp, aerosoler og en påvirkning fra evt. spild. PROC 8a vælges, da sprayflaskerne ikke er en del af et dedikeret anlæg. Hvor det er relevant gives en begrundelse for, hvorfor man har valgt PROC en. I dette tilfælde er der i skemaet beskrevet, hvorfor vi vælger PROC 8 og ikke PROC 9. Sprøjtning på bilen Sprøjtning af tjærerenser på bilen hører til PROC påføring. Der skal vælges mellem 4 undergrupper: 1. Industriel sprøjtning (PROC 7) 2. Påføring med rulle eller pensel samt rengøring i forbindelse med (PROC 10) 3. Ikke industriel sprøjtning (PROC 11) 4. Dypning/hældning (PROC 13) Ved sprøjtning af produktet på bilen er det en ikke-industriel sprøjtning fordi det er en manuel håndværksmæssig opgave og ikke som en del af en mekaniseret proces. Det vil sige det er en PROC 11. Aftørring af tjærerenser

4 Side 4 af 13 Der er ikke en PROC der i praksis passer til Aftørring af midlet. Generelt vil klargøring og efterfølgende rengøring i forbindelse med en påføringsproces høre under Påføring. Derfor skal der vælges, en PROC. Der er 4 PROC at vælge imellem: 1. Industriel sprøjtning (PROC 7) 2. Påføring med rulle eller pensel samt rengøring i forbindelse med (PROC 10) 3. Ikke industriel sprøjtning (PROC 11) 4. Dypning/hældning (PROC 13) Vi vælger PROC en påføring med rulle og pensel samt rengøring i forbindelse med Det svarer bedst til den påvirkning man udsættes for, når man aftørre det med en klud. Derfor vælges PROC 10 for den proces. Hvor det er relevant gives en begrundelse for, hvorfor man har valgt en særlig PROC. I dette tilfælde er en kort begrundelse for valg af PROC 10 beskrevet. Bestem ERC for hver arbejdsproces På baggrund af oversigten over miljøpåvirkninger i denne vejledning, bestemmes miljøudledningskategorien. Alle 3 processer er faglig anvendelse, der er tale om slutbrug af produktet og det anvendes indendørs. 1. Proceshjælpemiddel i åbent system (ERC 8a) 2. Reaktive stoffer i åbne systemer (ERC 8b) 3. Indgår i en grundsubstans/artikel (ERC 8c) 4. Brug i lukkede systemer (ERC 9a) For alle 3 arbejdsprocesser er det et proceshjælpemiddel, der anvendes i et åbent system, så processerne hører under ERC 8a. Bestem branche (SU) for hver anvendelse På baggrund af oversigten over brancher i figur 4 bestemmes anvendelsessektor (SU). Der er overordnet 3 branchekategorier at vælge mellem: 1. Industriel anvendelse (SU3) 2. Faglig anvendelse (SU22) 3. Forbrugermæssig anvendelse (SU 21) Industriel anvendelse er hovedsagelig fremstillingsvirksomheder, mens faglig anvendelse er øvrige brancher fx bygge/anlæg, undervisning, kontor og administration. I dette tilfælde er det en faglig anvendelse SU 22, der skal vælges. Skal der vælges en mere specifik branche, vil det i dette tilfælde blive SU0 andet, som er relevant.

5 Side 5 af 13 Bestem artikelkategori og produktkategori Artikelkategori (AC) er ikke relevant, idet kemikaliet ikke bliver en del af en færdig artikel, men anvendes som et rengøringsmiddel. Ligeledes vil produktkategorien(pc) heller ikke være relevant, idet der ikke er tale om produktion af at produkt, men anvendelse af et rengøringsmiddel (proceshjælpemiddel). For Ejner Hessels anvendelse af tjærefjerneren, har vi først lagt følgende kategorier i Use descriptor systemet SU PROC ERC PC Omhældning til håndsprøjte 22/0 8a 8a N/A Sprøjtning af bilen 22/0 11 8a N/A Aftørring af bilen 22/0 10 8a N/A Vælg relevant eksponeringsscenarie ud fra sikkerhedsdatabladet Brugen af tjærefjerneren er nu beskrevet med Use Descriptor Systemet, og det relevante eksponeringsscenarie skal nu findes. Producenten af tjærefjerneren, har udarbejdet en oversigt over 20 eksponeringsscenarier ved arbejde med xylen, som er det dominerende aktive stof i tjærefjerneren. Tjærefjerneren anvendes som rengøringsmiddel, så det er en af numrene 9, 10 eller 11, der skal vælges. Vi har fastsat branche 22 som SU, så det må være nr., som 10 vi skal bruge. Det eksponeringsscenarie gælder de 3 PROC, som vi har valgt 8a, 11 og 10, så det er det korrekte eksponeringsscenarie (ES808).

6 Side 6 af 13

7 Side 7 af 13 Kortlægningsskema Vi er nu færdige med at udfylde kortlægningsskemaet, og det kommer til at se således ud: Kortlægningsskema til bestemmelse af eksponeringsscenarie for: Leverandør xx dato/revisionsnr. sds; Version 4.0 Tjærefjerner indeholdende xylen Beskrivelse Valgt PROC ERC Omhældning fra stor beholder til mindre flaske : Proc 8 a Overførsel til/fra anlæg 9a Nr 10 : Kunne have valgt 9 overførsel til mindre beholder. Men ved overførsel er der ikke etableret foranstaltninger til opsamling af dampe/aerosoler, derfor er proc 8a/b valgt. Påføring på bil : Proc 11 ikke-industriel sprøjtning 9a Nr 10 Aftørring med klud/svamp : Proc nr: PROC 10 Påføring med rulle/pensel 9a Nr 10 : Det er ikke en påføring med rulle/pensel, men det er en manuel proces, hvor eksponeringen ved rulle/pensel kan sammenlignes med eksponeringen ved rengøring med klud Valgt SU 22 faglig anvendelse SU 22/0 PC Ikke relevant AC Ikke relevant PROC: Proces kategori ERC; skategori (Enviromental Realise Categori) SU; Anvendelsessektor (Sector of Use) PC; Produkt Kategori AC; Artikel kategori ES; Eksponerings Scenarie Udført den: Underskrift/initialer

8 Side 8 af 13 Sammenligning faktiske forhold med eksponeringsscenarie Efter at have bestemt hvilket eksponeringsscenarie der dækker brugen af kemikaliet på virksomheden, skal der foretages en sammenligning mellem det der står i eksponeringsscenariet og den måde, der arbejdes med kemikaliet hos Ejner Hessel. Dertil anvendes sammenligningsskemaet i bilag 2 i denne vejledning. I dette tilfælde udarbejdes der et skema for hver delproces dvs. i alt 3 skemaer. Skemaerne er rettet til, så der kun står de forhold, som er beskrevet i eksponeringsscenariet for den pågældende brug af produktet. Hvor det er angivet, at der skal anvendes maske/handsker, vil handske- og masketype fremgå af punkt 8 i sikkerhedsdatabladet. Det relevante eksponeringsscenarie fra sikkerhedsdatabladet følger på de næste sider.

9 Sammenligningsskema. Til sammenligning af eksponeringsscenarie Side 9 af 13 og praksis på virksomheden Beskrivelse af proces: Omhældning af produkt til mindre sprayflaske (PROC 8) Produkt; Tjærefjerner (Xylen) Leverandør ;XX dato/revisionsnr. sds; Version 4.0 eksponeringsscenarie nr. 10 Operationelle forhold Sammenligning /FEJL Tilstandsform Fast/ flydende/gas Eksponeringsscenarie: Flydende Praksis: Flydende Koncentration i produkt Eksponeringsscenarie: Dækker op til 100% Anvendelsestemperatur Praksis: ca. 90% i det anvendte produkt Eksponeringsscenarie: Anvendes ved temperatur ikke højere end 20 C Praksis Der foretages ikke opvarmning af produktet anvendes ved alm arbejdstemperatur Varighed (timer/dag) Eksponeringsscenarie: 8 time pr dag Ventilation Praksis: Der arbejdes med produktet under 8 timer/dag Eksponeringsscenarie: Ved påfyldning og klargøring af udstyr fra tromler og beholdere skal der være en god standard af kontrolleret ventilation (10-15 luftskifte/time) Praksis: Der er etableret ventilation, hvor der foretages omhældning. Tjek luftskifte Øjenværn Eksponeringsscenarie: Brug egnet øjenbeskyttelse Brug øjenværn Praksis: Der anvendes ikke øjenbeskyttelse under arbejdet. Generelt Eksponeringsscenarie: Sørg for grundlæggende uddannelse af medarbejderne og rapporter ethvert hudproblem. Handsker Praksis: Der foretages oplæring af nye medarbejdere, og arbejdsskader/arbejdslidelser håndteres i virksomheden. Eksponeringsscenarie: Undgå direkte hudkontakt. Anvend handsker, hvor der er risiko for hudkontakt. Evt. yderligere hudbeskyttelse ved risiko for hudkontakt. Informationer fra SDS punkt 8: Brug handsker af flourineret gummi med en tykkelse på minimum 0,4 mm Praksis: Der anvendes handsker af nitril luft Eksponeringsscenarie: Antal emissionsdage; 365. Emission eller frisættelsesfaktor luft; 2%. jord; 0% Praksis: anvendes ikke dagligt emission er under 365 dage. Emission til luft vurderes til at være under 2% Anvend anden handsketype vand /jord Affald Eksponeringsscenarie: Forebyg udledning af stof til spildevand Praksis: Der foretages ikke udledning til spildevandet. Eksponeringsscenarie: Optagelse og genbrug af affald efter gældende lokale/nationale bestemmelser Praksis: Tomme dunke bortskaffes i affaldscontainer Udført den Underskrift/Initialer:

10 Sammenligningsskema. Til sammenligning af eksponeringsscenarie og praksis på virksomheden Side 10 af 13 Beskrivelse af proces: Spray af produkt på bil (PROC 11) Produkt; Tjærefjerner (Xylen) Leverandør ;XX dato/revisionsnr. sds; Version 4.0 Eksponeringsscenarie nr. 10 Operationelle forhold Tilstandsform Fast/ flydende/gas Sammenligning Eksponeringsscenarie: Flydende Praksis: Flydende /FEJL Koncentration i produkt Anvendelsestemperatur Varighed (timer/dag) Eksponeringsscenarie: Dækker op til 100% Praksis: Ca. 90% i det anvendte produkt Eksponeringsscenarie: Anvendes ved en temperatur ikke højere end 20 C OBS! Praksis Der foretages ikke opvarmning af produktet anvendes ved omgivende temperatur OBS! Eksponeringsscenarie: 8 timer pr dag Praksis: Der arbejdes med produktet under 8 timer/dag Ventilation Eksponeringsscenarie: Rengøring med højtryksrensere/spray indendørs; Sørg for god standard kontrolleret ventilation luftskifte/time Anvend åndedrætsværn i overensstemmelse med ERN140 filtertype A eller bedre Praksis: Der er etableret ventilation, hvor der rengøres med spray med produktet. Der anvendes åndedrætsværn under arbejdet - filtertype ukendt. Generelt Eksponeringsscenarie: Sørg for grundlæggende uddannelse af medarbejderne og rapporter ethvert hudproblem OBS! Handsker luft Vand Praksis: Der foretages oplæring af nye medarbejdere, og arbejdsskader/arbejdslidelser håndteres i virksomheden OBS! Eksponeringsscenarie :Undgå direkte hudkontakt. Anvend handsker, hvor der er risiko for hudkontakt. Informationer fra SDS punkt 8: Brug handsker af flourineret gummi med en tykkelse på minimum 0,4 mm Praksis: Der anvendes handsker af nitril Eksponeringsscenarie: Antal emissionsdage; 365 dage/år, Emission- eller frisættelsesfaktor luft; 2%. jord; 0% Praksis: anvendes ikke dagligt emission er under 365 dage/år. Emission til luft vurderes til at være under 2% Eksponeringsscenarie: Forebyg udledning af stof til spildevand Praksis: Der foretages ikke udledning til spildevandet OBS! Tjek luftskifte Tjek filtertype Anvend anden handsketype Affald Eksponeringsscenarie: Optagelse og genbrug af affald efter gældende lokale/nationale bestemmelser Praksis: Ingen affald fra påføringsprocessen Udført den Underskrift/initialer:

11 Sammenligningsskema. Til sammenligning af eksponeringsscenarie Side 11 af 13 og praksis på virksomheden Beskrivelse af proces: Aftørring af produkt med klud/svamp (PROC 10) Produkt; Tjærefjerner (Xylen) Leverandør ;XX dato/revisionsnr. sds; Version 4.0 Eksponeringsscenarie nr. 10 Operationelle forhold Sammenligning /FEJL Tilstandsform Fast/ flydende/gas Eksponeringsscenarie: Flydende Praksis: Flydende Koncentration i produkt Anvendelsestemperatur Varighed (timer/dag) Ventilation Eksponeringsscenarie: Dækker op til 100% Praksis: Der er ca. 90% xylen i det anvendte produkt Eksponeringsscenarie: Anvendes ved en temperatur ikke højere end 20 C OBS! Praksis: Der foretages ikke opvarmning af produktet anvendes ved omgivelsestemperatur OBS! Eksponeringsscenarie: 8 time pr dag Praksis: Der arbejdes med produktet under 8 timer/dag Eksponeringsscenarie: Garanter en tilstrækkelig grad af almindelig udluftning (ikke mindre end 3-5 luftomsætning/time) Bær åndedrætsværn i overensstemmelse med EN140 med filtertype A Praksis: Der er etableret ventilation, hvor der rengøres. Der anvendes åndedrætsværn ved aftørring af produktet. Generelt Eksponeringsscenarie: Sørg for grundlæggende uddannelse af medarbejderne og rapporter ethvert hudproblem. OBS! Handsker luft vand/jord Affald Praksis: Der foretages oplæring af nye medarbejdere, og arbejdsskader/arbejdslidelser håndteres i virksomheden. Eksponeringsscenarie: Undgå direkte hudkontakt. Anvend handsker, hvor der er risiko for hudkontakt. Evt. yderligere hudbeskyttelse ved risiko for hudkontakt. Informationer fra SDS punkt 8: Brug handsker af flourineret gummi med en tykkelse på minimum 0,4 mm Praksis: Der anvendes handsker af nitril Eksponeringsscenarie: Antal emissionsdage; 365, Emission- eller frisættelsesfaktor luft; 2%. jord; 0% Praksis: Anvendes ikke dagligt emission er under 365 dage. Emission til luft vurderes til at være under 2% Eksponeringsscenarie: Forebyg udledning af stof til spildevand Praksis: Der foretages ikke udledning til spildevandet Eksponeringsscenarie Optagelse og genbrug af affald efter gældende lokale/nationale bestemmelser Praksis: Brugte klude/svampe bortskaffes i affaldscontainer. Tjek luftskifte Tjek filtertype Anvend anden handske type Udført den Underskrift / initialer:

12 Side 12 af 13

13 Side 13 af 13

Semco Maritime er en international ingeniør- og entreprenørvirksomhed dedikeret til projekter inden for energisektoren og offshore.

Semco Maritime er en international ingeniør- og entreprenørvirksomhed dedikeret til projekter inden for energisektoren og offshore. Semco Maritime A/S Brug af smøremiddel Semco Maritime er en international ingeniør- og entreprenørvirksomhed dedikeret til projekter inden for energisektoren og offshore. Hovedkontoret ligger i Esbjerg.

Læs mere

MalerMadsen skal nu vurdere, om deres sikkerhedsforanstaltninger ved arbejdet med acetone lever op til leverandørens anvisninger.

MalerMadsen skal nu vurdere, om deres sikkerhedsforanstaltninger ved arbejdet med acetone lever op til leverandørens anvisninger. 3. MalerMadsen - Acetone Virksomheden MalerMadsen fremstiller maling, og til den proces anvendes acetone. Ligeledes har de et lille værksted, hvor de maler med pensel og rulle. En dag modtager MalerMadsen

Læs mere

Arbejdsmiljø i industrien. Styr på kemien med REACH Eksponeringsscenarier

Arbejdsmiljø i industrien. Styr på kemien med REACH Eksponeringsscenarier Arbejdsmiljø i industrien Styr på kemien med REACH Eksponeringsscenarier Denne publikation er finansieret af BFA Industri, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles forum for arbejdsmiljø.

Læs mere

REACH Brug af eksponeringsscenarier

REACH Brug af eksponeringsscenarier Virksomhedsordningen 2011 REACH & CLP REACH Brug af eksponeringsscenarier Kommunernes Industrinetværk Odense 18. april 2012 Anne Rathmann Pedersen Miljø og Toksikologi, DHI arp@dhigroup.com Virksomhedsordningen

Læs mere

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie Som slutbruger Bruger I rengøringsmidler, smøremidler, malinger eller andre kemiske stoffer eller blandinger på virksomheden? Hvis svaret er ja, er din virksomhed

Læs mere

1 Evaluering af modtagne eksponeringsscenarier

1 Evaluering af modtagne eksponeringsscenarier 1 Evaluering af modtagne eksponeringsscenarier Opgave 1) Du har evalueret på din virksomheds egen brug af et stof og fundet frem til følgende anvendelser. Find tilhørende PROC er: Aktivitet PROC Opbevaring

Læs mere

Eksponeringsscenarier

Eksponeringsscenarier CHYMEIA ApS Eksponeringsscenarier Et nyt element i kemikaliereglerne Workshop nr. 205, lokale 25 AM2016 7. november 2016 Seniorkonsulent: Claus Ankjærgaard Agenda 14.15 14.30 Teori 14.30 14.50 Praktisk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af Aerosol Scandinavia AB HANDELSNAVN Varenummer 161040 National producent/importør Virksomhed

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER 4 FIRE UV 6 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. 1587748 Anvendelse: 500 ml aerosol Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. 1587748 Anvendelse: 500 ml aerosol Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/7 PRnr. 1587748 Anvendelse: Intensivt rengøringsskum på spray Emballage: 500 ml aerosol Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Hørskætten 3 DK2630

Læs mere

Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning

Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning Webinar for ledende registranter Kemikaliesikkerhedsvurdering (CSA) og kemikaliesikkerhedsrapport (CSR) - II Del 3 Identificerede anvendelser Eksponeringsvurdering Risikokarakterisering Værktøjer og vejledning

Læs mere

Eksponerings-scenarie/er Sikkerhedsdatablad: Blyfri 92

Eksponerings-scenarie/er Sikkerhedsdatablad: Blyfri 92 Indholds-beskrivelse: Relevante identificerede anvendelser, afsnit 1.2: Brugsområde Arbejdstager Titel: Anvendes som mellemprodukt JA Industriel Distribuering af benzin JA Industriel Udarbejdelse & (Om)pakning

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Undgå rygning og brug af åben ild (svejsning mv.). Sørg for effektiv ventilation. Brug egnet åndedrætsværn, hvis det ikke på anden måde er muligt at undgå indånding af dampene. Stå ikke lænet ind over

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer.

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer. Revultex MR - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materiale Revultex LR Kemisk beskrivelse: Centrifugeret natur-cis 1,4 polyisoprenlatex konserveret VIB.nr. RE 00 EU-mærkning (EU-nr.): 1. 232-689-0

Læs mere

Kontakt Giftinformationscentret

Kontakt Giftinformationscentret SIKKERHEDSDATABLAD 1. NAVN PÅ PRODUKT OG VIRKSOMHED Produktnavn Varenummer Anvendelse Mærkningsmaling (aerosoldåse, fluorescerende orange) 5056984-10 (fluorescerende orange) Mærkning af tømmer Leverandør

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Radiator Enamel Magnolia

SIKKERHEDSDATABLAD Radiator Enamel Magnolia SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON A660B

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

Neste Flow Smøremiddel med Teflon (aerosol) Krypterende smøremiddel Olie CAS-nummer 64742-82-1 EG-nummer Index-nummer Dansk distributør

Neste Flow Smøremiddel med Teflon (aerosol) Krypterende smøremiddel Olie CAS-nummer 64742-82-1 EG-nummer Index-nummer Dansk distributør Udarbejdet dato: 28.09.2012 Version 2 SIKKERHEDSDATABLAD Neste Flow 1. Navn på produkt og virksomhed Produktnavn Anvendelsesområde/identificerede Anvendelse Kemisk navn/synonymer Neste Flow Smøremiddel

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnr.: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 FÆRDIGOPRØRT SPARTELMASSE OG LIP PRIMER LIP PRIMER 54 LIP LETSPARTEL LIP FLEXICOL LIP MULTIBINDER LIP VS 20

Læs mere

1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER

1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER 1. TITEL GES 17: PRODUKTION AF HÅRDLODDELEGERINGER Livscyklus Kort friteksttitel Formulering DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU14: Fremstilling af basismetaller og legeringer

Læs mere

1. Titel GES 7 Integreret stål- og jernfremstilling

1. Titel GES 7 Integreret stål- og jernfremstilling 1. Titel GES 7 Integreret stål- og jernfremstilling Livscyklus Kort friteksttitel Formulering DU af Ni-metal Integreret stål- og jernfremstilling Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU14: Fremstilling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1052460 Revideret den: 10-12-2003 / MBM Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ en naturlig

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Til rengøring Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Line-X Danmark ApS Dalager 4

Sikkerhedsdatablad. Line-X Danmark ApS Dalager 4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 04-05-2009 / MPE Line-X Danmark ApS Dalager 4 Anvendelse: Overfladebehandling.

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Maxima SG-920 fedt Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Tætningsmasse til karrosseri Emballage: 310 ml Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Division Loctite Hørskætten

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8)) 1-Methoxy-2-Propanol Butylacetat Acetone Propan

Sikkerhedsdatablad. Butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8)) 1-Methoxy-2-Propanol Butylacetat Acetone Propan Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 04072008 / HSV Anvendelse: Transparant beskyttelsesfilm til elektroniske komponenter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 22-03-2006 Revision: 14-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

1. GES 14: Anvendelse af for-reducerede Ni-holdige katalysatorer Slutanvendelse DU af Ni-metal

1. GES 14: Anvendelse af for-reducerede Ni-holdige katalysatorer Slutanvendelse DU af Ni-metal 1. GES 14: Livscyklus Kort friteksttitel Slutanvendelse DU af Ni-metal Systematisk titel Use Descriptor SU: SU 9 Fremstilling af finkemikalier, SU 8 Fremstilling af kemikalier i bulk (herunder olieprodukter)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 02062003 / JR Erstatter den: 28052002 Anvendelse: Rensning og rengøring af overflader

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Kædesmøring National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Arbejdspladsbrugsanvisninger Program APB/SDS Instruktion Unges arbejde Uddannelse Substitution Gifttilladelser Værnemidler Afprøvning af nye kemikalier Omhældning Hygiejne Affaldshåndtering Arbejdspladsbrugsanvisninger Lovgivning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 29-11-2007 Revision: 29-11-2007 / HBN Erstatter den: 13-03-2007 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SERVISOL IPA 170 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: SERVISOL IPA 170 Del nr.

SIKKERHEDSDATABLAD SERVISOL IPA 170 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: SERVISOL IPA 170 Del nr. SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: Del nr.: 100020000 PRODUCENT: Ambersil Ltd Castlefield Industrial Estate, Wylds Rd, Bridgwater, Somerset, UK, TA6

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Danclean 2

Sikkerhedsdatablad. Danclean 2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Revision: 10-09-2009 / LBN Anvendelse: Lufttørrende affedtning. Leverandør: Dankemi Bilplejemidler,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik.

GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik. 1. TITEL GES 22: Aflejring af tyndfilm ved fordampningsteknik. Livscyklus Kort friteksttitel Anvendelse DU af Ni-metal Fordampningsprocesser i halvlederindustri Systematisk titel baseret på Use Descriptor

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON Speciality Paint

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 ANDEROL FGH 15. Udgave 1.6 Revisionsdato Trykdato

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 ANDEROL FGH 15. Udgave 1.6 Revisionsdato Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Udarbejdet den: 03102005 / AN Anvendelse: Lithiumfedt på basis af mineral og syntetiskolie opløst i kulbrinter med propan/butan som drivmiddel.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. dimethylether Fx R12 propan-2-ol Xi, F R11, R36, R67

SIKKERHEDSDATABLAD. dimethylether Fx R12 propan-2-ol Xi, F R11, R36, R67 Prima fluegift. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: Prima fluegift. Leverandør: Fausol A/S Metalvej 7 4000 Roskilde Telefon: 70222950 Telefax:

Læs mere

Anita Cenusa. Kontakt Giftinformationscentret

Anita Cenusa. Kontakt Giftinformationscentret SIKKERHEDSDATABLAD 1. NAVN PÅ PRODUKT OG VIRKSOMHED Produktnavn Varenummer Anvendelse Leverandør Husqvarna AB Adresse SE 561 82 Huskvarna Land Sverige Telefon +46 36 14 65 00 Fax +46 36 14 73 55 Kontakt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032718 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Voksbehandling af afsyret ege- og fyrretræ og voksbehandlede møbler.

Læs mere

AU vejledning. Arbejde med kræftfremkaldende stoffer. 5. januar 2015

AU vejledning. Arbejde med kræftfremkaldende stoffer. 5. januar 2015 AU vejledning Arbejde med kræftfremkaldende stoffer 5. januar 2015 INDHOLD Vejledning i risikovurdering og forholdsregler Skema 1: Risikovurdering for arbejde med farlige stoffer og produkter Skema 2:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. FoamGuard Hydro 10

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. FoamGuard Hydro 10 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 111164E Anvendelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13.

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 14-01-2008 / ABB Anvendelse: Som lugtfjerner i airconditionsanlæg. 2. Fareidentifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

1. TITEL GES 19: PRODUKTION AF SØLVNIKKELBASEREDE KONTAKTMATERIALER

1. TITEL GES 19: PRODUKTION AF SØLVNIKKELBASEREDE KONTAKTMATERIALER 1. TITEL GES 19: PRODUKTION AF SØLVNIKKELBASEREDE KONTAKTMATERIALER Livscyklus Kort friteksttitel Anvendelse DU af Ni-metal r Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU15 Fremstilling af forarbejdede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nr.: 938737 BRO-CURE RTU Anvendelse: Anvendes til overfladebehandling af beton. Leverandør: HauCon A/S,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: Sprøjtetåger kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: Sprøjtetåger kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Brandhæmmende produkt Emballage: Leverandør: TA Consult A/S Niels Andersens Vej 25 2900 hellerup 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Xn Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedsdatablad. Xn Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1032718 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Voksbehandling af afsyret ege- og fyrretræ og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 64-17-5 ukendt ukendt

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 64-17-5 ukendt ukendt Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15-11-2007 Udarbejdet den: 15-11-2007 / HBN Erstatter

Læs mere

Start værktøj her. Hjælpeværktøj til kemikaliesubstitution i grafisk industri - PROTOTYPE

Start værktøj her. Hjælpeværktøj til kemikaliesubstitution i grafisk industri - PROTOTYPE Hjælpeværktøj til kemikaliesubstitution i grafisk industri - PROTOTYPE Om værktøjet Dette hjælpeværktøj er udarbejdet som en del af Miljøstyrelsens projekt Rådgivningsmetoder til kemikaliesubstitution

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur Træsæbe Natur Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

1. GES 15: Produktion af magneter (anvendelse af pulver) 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger

1. GES 15: Produktion af magneter (anvendelse af pulver) 2. Anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger 1. GES 15: Livscyklus Kort friteksttitel Slutanvendelse DU af Ni-metal Systematisk titel baseret på Use Descriptor SU: SU15 Fremstilling af forarbejdede metalprodukter, bortset fra maskiner og udstyr PC:

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E BIKE ATTITUDE KÆDESPRAY Smøremiddel Se særligt eksponeringsscenarie Internt vare-nr. Betegnelse 0232,5258 Kædespray

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

EU-Directive 2001/58. MULTILUBE PR-nummer: Under ansøgning Artikel-nummer: Aerosol

EU-Directive 2001/58. MULTILUBE PR-nummer: Under ansøgning Artikel-nummer: Aerosol Sikkerhedsdatablad EU-Directive 2001/58 Produktnavn : MULTILUBE Dato : 01.04.04 Ref.Nr.: AB17030-10-010404 Gennemgang af : 28.01.03 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT Produktnavn : MULTILUBE PR-nummer: Under

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 30085/90/011 Handelsnavn Ruschei MN 85/90 BF, 215-32 mm 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad Koldpresset Rapsolie Rev. dato: 18.02.2015. 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad Koldpresset Rapsolie Rev. dato: 18.02.2015. 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden Sikkerhedsdatablad 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden Produktnavn Varenumre Leverandør Kontaktperson Koldpresset rapsolie 00001(enhed liter) eller 00004(enhed tons) DAJOLKA Dalmosevej 2 DK-9330

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Anvendelse: 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 2044243 Anvendelse: Rengøring og vedligeholdelse af linoleum, vinyl, gummi, behandlet træ, sten etc. Emballage:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 067865 Revideret den: 9--2003 / MBM Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling Polish Company A/S

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

QOil Europe Ltd, Unit 2, Crown Point Ind Est Sth, King Street, Denton, Manchester, M34 6PG United Kingdom Tel: +44 (0) 161 484 6505 Email:

QOil Europe Ltd, Unit 2, Crown Point Ind Est Sth, King Street, Denton, Manchester, M34 6PG United Kingdom Tel: +44 (0) 161 484 6505 Email: I henhold til 1907/2006/EC, Artikel 31 Page: 1 Compilation Date: 03/11/2014 Revision No: 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdelsesdato: 26-09-2008 Ide-Ren. ApS Revision: 23-06-2010

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker 112 Brandslukker Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 112 Brandslukker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 067865 Revideret den: 7062005 / LW Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker 112 Brandslukker Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 112 Brandslukker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Life Catalyst 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. Life Catalyst 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Revisionsdato: 2004-03-03. SIKKERHEDSDATABLAD Life Catalyst 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn: Life Catalyst Nødtelefon(er): Giftinformationscentralen, tlf.: 112. Producent:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 28-11-2007 Revision: 28-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

R-sætninger (Risikoangivelser) 1

R-sætninger (Risikoangivelser) 1 R-sætninger (Risikoangivelser) 1 De R-sætninger, der i medfør af 13, nr. 7, litra b, skal påføres etiketten, skal anføres med det nedenfor nævnte ordvalg. Kombineres flere sætninger skal det ske på den

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E KOMPRESSOROLIE Smøremiddel Internt vare-nr. Betegnelse 0234, 5258 SCAN-TEX KO1 National producent/importør Virksomhed

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Overfladebeskyttelse m.m. Internt vare-nr. Betegnelse 0244,5258 SCAN-TEX SILICONE National producent/importør Virksomhed

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: - Udarbejdet den: 02--2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Clean Care A/S Indkildevej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Produktet er ikke klassificeret som farlig ifølge de nuværende bestemmelser.

Produktet er ikke klassificeret som farlig ifølge de nuværende bestemmelser. 1. IDENTIFIKATION AF PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN Produktbetegnelse: Førstehjælpsspray Varemærke: Avesta førstehjælpsspray 910 Anvendelse og brug Udarbejdelsesdato/nr.: 20140107, 2 Skylning af kemikaliesprøjt

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere