Litteratur guide UDSTILLET UNDERVISNINGSMATERIALE ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL KLASSE. Hvorfor læse Ilttyv i undervisningen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litteratur guide UDSTILLET UNDERVISNINGSMATERIALE ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL KLASSE. Hvorfor læse Ilttyv i undervisningen?"

Transkript

1 UNDERVISNINGSMATERIALE Litteratur guide ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL KLASSE Hvorfor læse Ilttyv i undervisningen?

2 LÆRERVEJLEDNING Udstillet er en realistisk YA-bog om reality-tv. Den viser, hvordan to unge mennesker på hver sin måde håndterer eftervirkningerne af deres medvirken i det fiktive reality-show Grænseløs. Den stiller skarpt på hovedpersonernes motivation for at deltage og de negative konsekvenser, det får for dem efterfølgende. Forfatteren Nicole Boyle Rødtnes har ladet sig inspirere af sin egen fascination af genren, og der ligger god research til grund for romanen. Udstillet er dermed ikke blot en god historie, men giver også et realistisk indblik i den bagside af medaljen, der kan være for deltagerne i realityshows - på en måde som nutidens unge kan forholde sig til. Der har været meget debat om reality-programmer, siden deres indtog i 1990 erne, og Udstillet føjer til denne via dens realistiske fremstilling, og direkte inspiration fra såvel danske reality-shows som udenlandske. Selvom reality-tv har fyldt meget på tv i mange år, er der ikke skrevet mange ungdomsbøger om det. Med Udstillet er der en skønlitterær roman, der er oplagt at sætte på pensum i udskolingen - og hvor historien har rødder direkte ned i fakta. I bogen er der f.eks. uddrag fra kontrakten, som deltagerne skriver under på i romanens program Grænseløs - alle direkte inspireret af kontrakter fra virkelighedens reality-shows. Sådan kan du arbejde med undervisningsmaterialet i undervisningen Udstillet vil være oplagt at læse i forbindelse med emnearbejde omkring reality-tv, at udstille sig selv i mere bred forstand f.eks. på sociale medier, ligesom den også tager aktuelle debatter op omkring privatliv og grænser ved f.eks. at berøre deling af nøgenbilleder. I 2014 fik den unge danske kvinde Emma Holten skubbet en omfattende debat i gang omkring hævnporno, som viste sig at være noget ganske mange unge kunne relatere til. Og under bogens tilblivelse eksploderede #MeeTookampagnen. Materialet inddrager ikke direkte hverken hævnporno eller #MeToo, men det er debatter der med fordel kan inddrages som supplement i arbejdet med bogen, da bogens temaer er beslægtede. Arbejdet med bogen lægger op til gruppearbejde, men den kan også læses med henblik på egen analyse og fortolkning af bogen eller anmeldelse, ligesom der er forskellige skriveøvelser til sidst i materialet. Når eleverne har læst Udstillet er det målet, at de: kan analysere og beskrive dens hovedpersoner, deres motiver og handlinger kan fortolke og diskutere bogens temaer har fået en forståelse for og diskuteret reality-genren, dens forhold til virkeligheden og de konsekvenser, det kan have for programmernes deltagere at medvirke har forholdt sig til, hvor deres egne grænser går, i forhold til at blive udstillet eller udstille sig selv kan perspektivere bogens temaer og dilemmaer til eget liv samt i mere bred forstand. 2 TIL LÆREREN: LÆRERVEJLEDNING

3 BOGENS START (KAPITEL 1-4) Læs kapitel 1-4 og svar på følgende spørgsmål (dette kan gøres parvis, gruppevis eller samlet i klassen): Kapitel 1 (Forpligtelser) med Ida, som jeg-fortæller: Hvordan opfører folk på gaden sig overfor Ida? Hvordan er hele hendes situation, da hun kommer op i Sofies lejlighed? Hvilket indtryk får du af Ida som person? Kapitel 2 (Et sus) med Oliver som jeg-fortæller: Hvad er det for et sus, som overskriften hentyder til? Hvorfor opfører Oliver sig så vildt på baren? Hvilket indtryk får du af Oliver som person? Kapitel 3 (Festen) med Ida, som jeg-fortæller: Hvad sker der på Idas Facebook? Hvordan forholder Ida sig til alt det, der sker på den? Hvordan har Ida det med Sofies fest og hvorfor? Kapitel 4 (Prøvemiddagen) med Oliver som jeg-fortæller: Hvordan opfører Olivers familie sig overfor ham? Hvorfor tager de imod ham, som de gør? Hvordan har Oliver det med journalisten, som ringer til ham? Handling Hvad sker der i de første kapitler? Sæt nogle ord på stemningen, miljøet og hvilke temaer, der slås an. Hvilken situation er de to hovedpersoner Ida og Oliver i, og hvad er det for nogle problemstillinger, de står overfor? Personerne Beskriv hvordan Ida og Oliver har det hver især i kapitel 1-4 Hvordan er deres liv nu, efter de kommet hjem igen efter Grænseløs? Fra kapitel 5 og frem læser alle bogen færdig alene Når bogen er læst, skal I kigge videre på bogens personer, temaer og komposition. For at kunne gå i dybden med det skal du undervejs i læsningen tage noter. Skriv derfor efter hvert læst kapitel et par stikord som f.eks.: Hvad var det mest afgørende i kapitlet? Brug evt. overskrifterne til at vejlede dig Får man nyt at vide om Ida eller Oliver i kapitlet? Hvilke problemer blev de stillet overfor? Kom der nye personer på banen? Hvem? Kom der nye temaer på banen? Hvilke? Hvordan sluttede kapitlet? 3 TIL ELEVEN: SPØRGSMÅL & OPGAVER

4 OVERBLIK: HANDLING, PERSONER & KOMPOSITION Opgaver og spørgsmål - parvis eller i grupper Handling Lav en kort beskrivelse af handlingsforløbet med de vigtigste scener. Hvor lang tid strækker historien sig over? Hvad er det centrale i historien? Udstillet er en realistisk roman - uddyb hvad der karakteriserer den realistiske genre og udpeg genrekendetegn i Udstillet. Ida & Oliver - lav en karakteristik af dem som personer Hvordan ser de ud? Hvilke karaktertræk viser de via deres tanker, ord og handlinger? Hvad står de for og hvilke værdier er vigtige for dem? Hvad er deres motivation for at deltage i Grænseløs? Hvilke følelser har de i forhold til at have deltaget i programmet? Hvordan håndterer de hver især, alt det de oplever efter programmet? Idas og Olivers forhold til hinanden Hvordan er Idas opfattelse og forhold til Oliver, efter de er kommet hjem? Hvordan er Olivers opfattelse og forhold til Ida efter de er kommet hjem? Hvordan vil du karakterisere deres forhold? Sæt nogle værdiladede ord på. Omgivelserne Beskriv deres familier - hvilket miljø kommer de fra, hvem består familien af, og hvilket forhold har Ida og Oliver til deres familier? Hvilken holdning har deres familier, og hvordan tackler de deres deltagelse i Grænseløs? Hvordan reagerer resten af omverden på deres deltagelse? Komposition & fortællere Hvordan er historien skruet sammen? I hvilken rækkefølge fortælles tingene, i hvilken tid osv. Hvad gør det ved læsningen at historien er bygget op, som den er? Udstillet har to fortællere og giver dermed stemme til to forskellige oplevelser og syn på flere af de samme hændelser. Diskuter følgende. Hvad gør det ved historien, at den fortælles på skift af Ida og Oliver? Hvor I historien har Ida og Oliver helt forskellige syn på samme hændelse? 4 TIL ELEVEN: SPØRGSMÅL & OPGAVER

5 REALITY-SHOWS - EN ANDEN VIRKELIGHED Reality-tv handler om at skildre virkeligheden eller gør det? Kritikken af genren har især handlet om, at det ikke har meget med virkeligheden at gøre, når deltagerne placeres i kunstige situationer, når der kan manipuleres via klipningen og når deltagerne instrueres i at agere foran kameraet. Opgaver og spørgsmål - parvis eller i grupper Hvordan filmes og redigeres scenerne i programmet Grænseløs? Tag udgangspunkt i kapitel 29 (Brud), hvor Ida tænker tilbage på, da hun blev kaldt til sync og kig på uddrag af kontrakten på s. 81, s.194 og s Diskuter i hvilken grad reglerne i kontrakten giver et realistisk billede af det der foregår i Grænseløs? Lav en liste med ord der beskriver hhv. Idas og Olivers syn på og forhold til reality-tv. Gå på nettet og find nogle artikler, der handler om reality-tv, som I kan have med I jeres diskussion Hvordan er artiklens syn på reality-tv og deltagerne i programmerne? Husk at notere ned, hvilke søgeord I bruger. Noter hvor I finder jeres oplysninger, altså på hvilke hjemmesider. Husk at tænke over om kilden, altså dem der står bag hjemmesiden, er troværdige. Lav i fællesskab en liste over alle de Reality-programmer I har set. Diskuter herefter (evt. i grupper, der derefter fremlægger for klassen) Hvilke af programmer er de mest grænseoverskridende? Og på hvilken måde? Hvilke af programmerne går tættest på deltagerne personligt? Hvilke af programmerne synes I, mest udstiller deltagerne? Hvorfor og på hvilken måde? Del jer op i grupper på fire. To i gruppen repræsenterer Ida og de to andre Oliver. I skal nu ud fra jeres hovedpersons værdier og forhold til reality-programmer og berømmelse, diskutere og forsvare: Er reality-tv godt? Hvorfor / hvorfor ikke? Hvad er prisen for at deltage? Og er den for stor? Del jer op i grupper og fordel kontraktuddragene i bogen mellem jer i grupperne. Diskuter: Hvad indebærer de enkelte kontraktpunkter helt konkret for deltagerne? På godt og ondt. Er vilkårene rimelige? Hvorfor / hvorfor ikke? Uddyb. Ser du reality-tv? Hvorfor / hvorfor ikke? Synes du reality-tv er fascinerende? Hvorfor / hvorfor ikke? 5 TIL ELEVEN: SPØRGSMÅL & OPGAVER

6 UDSTILLET - MED OG MOD SIN VILJE Når deltagere melder sig til reality-shows melder de sig også frivilligt til at blive udstillet i større eller mindre grad, da det hører sig til genren, men i bogen oplever flere af deltagerne dog at blive udstillet mod deres vilje. Opgaver og spørgsmål - parvis eller i grupper I Kapitel 21 - Pornomodel (Ida) ringer Chili og fortæller Ida, at hun har fundet billeder af dem på nettet. Hvordan synes Chili, de skal håndtere situationen? Hvad er Idas tilgang? Hvordan bliver de mødt på politistationen, og hvordan synes I, politiet håndterer sagen? I kapitel 36 (Svin) opdager Mie at Oliver har sendt et billede af hende på telefonen og i kapitel 42 (Hadegruppe) gør Olivers ven Dennis ham opmærksom på, at Mie overvejer at melde ham til politiet. Oliver spørger Dennis om, hun kan det, og Dennis siger, at der findes regler for sådan noget. Hvad er Olivers motiv for at dele billedet af Mie? Forstår I hvorfor Oliver gør det? Gå på nettet og undersøg Hvordan er reglerne, og hvad er strafferammen for at have sendt billeder videre af andre? Diskuter om I synes, reglerne er rimelige? Husk at notere ned, hvilke søgeord I bruger. Noter hvor I finder jeres oplysninger, altså på hvilke hjemmesider. Husk at tænke over om kilden, altså dem der står bag hjemmesiden, er troværdige. Igennem bogen er der uddrag fra kontrakten i Grænseløs, hvor deltagerne afgiver en del kontrol med, hvad de bliver udsat for i programmet og ikke mindst, hvordan de bliver udstillet. Diskuter punkterne i kontrakten. Hvilke er de mest kritiske i forhold til, hvordan deltagerne bliver udstillet? Hvad synes I om de vilkår, deltagerne har? Ville I selv skrive under på sådan en kontrakt? Hvordan synes du, at Ida og Chili håndterer det, de er blevet udsat for? Kan du forstå, at deltagere i reality-tv frivilligt udstiller sig selv? Hvorfor / hvorfor ikke? Tænker du over, hvor og hvordan du udstiller dig selv f.eks. på de sociale medier, og hvad det betyder for dig? Ikke bare nu, men måske også om lang tid? Uddyb! Har du selv oplevet at blive udstillet mod din vilje, eller kender du nogen, der har? 6 TIL ELEVEN: SPØRGSMÅL & OPGAVER

7 GRÆNSELØS - ELLER HVOR GÅR GRÆNSERNE? Grænseløs starter med en scene, hvor Ida ligger i en kiste, og er ved at blive begravet levende. Dernæst følger udfordringer som at spring i elastik, der skal drikkes snot og det der er værre og deltagerne skal dyste på, hvem der længst kan holde ud inde i et iskoldt kølerum. Et hurtigt kig på årtiers Reality-tv kan godt rejse spørgsmålet, om der overhovedet længere er nogen grænser for, hvad folk er villige til at udsætte sig selv for - for penge og for berømmelse. Opgaver og spørgsmål - parvis eller i grupper Hvilke udfordringer / opgaver bliver Ida og Oliver sat overfor i Grænseløs? Hvordan går de hver især til udfordringerne og hvordan løser de dem? Hvilke egenskaber udviser de i deres tilgang til udfordringerne? Hvilke personlige grænser overskrider Ida og Oliver i programmet? Hvordan bliver deltagernes grænser rykket i programmet? Er der forskel på, hvordan drenge og piger tackler deres deltagelse i reality-tv? Hvilken? Er der forskel på, hvor drenge og pigers grænser går i forhold til udfordringerne i reality-tv? Hvordan? Er der forskel på omverdens syn på drenge og pigers deltagelse i reality-tv? Uddyb. Hvordan udstiller pressen deltagerne i Grænseløs? Hvorfor tror I, der er så stor forskel på, hvordan Ida og Oliver har det, efter deres deltagelse i Grænseløs? Diskuter konsekvenserne for Ida og Oliver ved at have deltaget i Grænseløs Hvilke har der været? Hvilke konsekvenser vil række længst ud i fremtiden? Hvilke tror I, Ida og Oliver vil have sværest ved at skulle lægge bag sig? Hvilke vil have størst konsekvenser i deres fremtidige forhold til andre mennesker? Hvilke valg er de værste, Ida og Oliver bliver sat overfor? Hvor går dine egne grænser i forhold, hvad du ville gå med til i et reality-program? Hvordan ville du selv (be)dømme en ven, der f.eks. havde deltaget i et reality-program og gjort grænseoverskridende ting? Er der noget af det Ida og Oliver har gjort, hvor du ville dømme dem, hvis de var din ven? På hvilken måde og hvorfor? 7 TIL ELEVEN: SPØRGSMÅL & OPGAVER

8 FÆLLES DISKUSSION & DIN MENING Diskuter i klassen Personerne Ændrer Ida og Oliver sig igennem bogen? Hvordan? Ændrer deres forhold sig undervejs? Hvordan? Hvilke situationer bliver afgørende for dem? Skifter sympatien og forståelsen for dem undervejs? Hvordan og hvorfor? Hvilke af de valg, de tager, får størst konsekvenser? Og på hvilken måde? Hvilket konkrete omkostninger har det for Ida og Oliver at være med i programmet? Ida har svært ved at fortælle David om sin medvirken i Grænseløs. Han har dog selv fundet frem til det meste på nettet. Diskuter hvordan, hun evt. kunne have håndteret det anderledes. Reality-tv Hvorfor har Ida og Oliver meldt sig til programmet? Hvad kunne evt. få jer til at melde jer til et reality program? Hvor meget tænker I over, om den virkelighed I ser i reality-tv, er en redigeret virkelighed? Hvor synes I, grænserne går, for hvor meget man må redigere, instruere mm, for at reality-tv stadig er tro mod virkeligheden og afspejler dét, der reelt foregår? Er det okay at oprette hadegrupper på nettet, som Oliver bliver udsat for? Uddyb jeres synspunkter. Hvem havde du mest sympati med i historien? Og hvorfor? Hvilke scener i bogen gjorde særligt indtryk på dig? Og hvorfor? Hvor synes du evt. Ida og Oliver burde have valgt anderledes? Hvilke udfordringer var de værste, de blev sat overfor i Grænseløs? 8 TIL ELEVEN: SPØRGSMÅL & OPGAVER

9 SKRIVEØVELSER Skriv din egen anmeldelse af Udstillet. Forestil dig f.eks. det er til en avis. Husk af få følgende med: Hvem er hovedpersonerne og hvad er der på spil? Hvilke vigtige temaer og spørgsmål rejser bogen? Hvad synes du selv om bogen og hvorfor? Synes du, andre skal læse den? Hvorfor / hvorfor ikke? Skriveøvelser fra scener i Udstillet Tag udgangspunkt i kapitel 40 (Undskyld), hvor Oliver siger noget, der får Nina til at løbe ud af kølerummet som den første. Omskriv scenen så det i stedet er Oliver, der giver op som den første. Tag udgangspunkt i kapitel 45 (Hjælp), hvor Oliver og Ida skal finde på noget vildt til den sidste udfordring. Lad Ida tage styringen og komme med ideer til vilde ting, der kan få dem til at vinde. Skriv en scene hvor Mie er jeg-fortæller med udgangspunkt i kapitel 36 (Svin). Fokuser på hendes tanker og følelser omkring Oliver og det han gør. Skriveøvelser - hvad nu hvis...?... Ida og Oliver skiftede værdier og synspunkter i forhold til deres deltagelse i Grænseløs? Vælg en scene fra bogen og skriv den om, så hovedpersonen har det modsatte syn på det hele. Hvor Ida synes, det hele er fantastisk og ikke kan blive vildt nok, og hvor Oliver omvendt har det svært med det hele. Ida og Oliver havde vundet Grænseløs? Skriv en slutscene, hvor de er vindere og hvad det betyder for dem hver især.... Du selv skulle skabe et nyt reality-program. Hvad hedder det? Hvor foregår det? Hvad skal deltagerne udsættes for? Brug din fantasi og tænk ikke så meget over, om det ville kunne lade sig gøre i virkeligheden. Skriv en scene med en jeg-fortæller, der foregår i det program, du har skabt, og hvor de skal klare en udfordring i programmet. Hav styr på hvilke værdier din hovedperson har og lad følelserne skinne klart igennem. 9 TIL ELEVEN: SPØRGSMÅL & OPGAVER

HUL I HOVEDET UNDERVISNINGSMATERIALE. Litteraturguide ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL KLASSE.

HUL I HOVEDET UNDERVISNINGSMATERIALE. Litteraturguide ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL KLASSE. UNDERVISNINGSMATERIALE Litteraturguide ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL 7.-9. KLASSE LÆRERVEJLEDNING Ungdomsromanen Hul i hovedet handler om, hvordan det er at være ung og ramt af afasi, som betyder, at man

Læs mere

STANDBY UNDERVISNINGSMATERIALE. Litteraturguide ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL KLASSE.

STANDBY UNDERVISNINGSMATERIALE. Litteraturguide ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL KLASSE. UNDERVISNINGSMATERIALE Litteraturguide ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL 7.-9. KLASSE LÆRERVEJLEDNING Hvordan er det at leve et almindeligt ungdomsliv med skoleopgaver, venner, fritidsjob og gymnasiefester, når

Læs mere

GENFÆRD. UNDERVISNINGSMATERIALE Litteraturguide ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL KLASSE.

GENFÆRD. UNDERVISNINGSMATERIALE Litteraturguide ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL KLASSE. UNDERVISNINGSMATERIALE Litteraturguide ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL 8.-9. KLASSE LÆRERVEJLEDNING Genfærd er en alvorlig roman for unge om mobning og selvmord, og de efterfølgende følelser af skyld, skam

Læs mere

Litteratur guide. Ilttyv UNDERVISNINGSMATERIALE ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL KLASSE. Hvorfor læse Ilttyv i undervisningen?

Litteratur guide. Ilttyv UNDERVISNINGSMATERIALE ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL KLASSE. Hvorfor læse Ilttyv i undervisningen? UNDERVISNINGSMATERIALE Litteratur guide ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL 6.-9. KLASSE Hvorfor læse Ilttyv i undervisningen? HVORFOR LÆSE ILTTYV I UNDERVISNINGEN? Motivation af læselyst Ilttyv foregår i en dystopisk

Læs mere

Digitale Sexkrænkelser

Digitale Sexkrænkelser Digitale Sexkrænkelser REAKTIONER OG KONSEKVENSER LEKTION #3 Et undervisningsmateriale udviklet af 2 Digitale sexkrænkelser lektion 3 Reaktioner og konsekvenser Digitale Sexkrænkelser Reaktioner og konsekvenser

Læs mere

Krageungen af Bodil Bredsdorff

Krageungen af Bodil Bredsdorff Fokusområder Litterær analyse og fortolkning Mål: At eleverne prøver at indgå i et fortolkningsfællesskab omkring en fælles litterær oplevelse. At eleverne lærer at finde begrundelser i teksten for deres

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

Arbejdsopgaver til Hjerte i vente Udarbejdet af Camilla Wandahl

Arbejdsopgaver til Hjerte i vente Udarbejdet af Camilla Wandahl Arbejdsopgaver til Hjerte i vente Udarbejdet af Camilla Wandahl Følgende opgaver er udarbejdet, så eleverne alene, to og to, i grupper og fælles i klassen får mulighed for at arbejde med romanen både før,

Læs mere

UTOPIA LÆRERVEJLEDNING, KRISTENDOMSKUNDSKAB OM TEMAET

UTOPIA LÆRERVEJLEDNING, KRISTENDOMSKUNDSKAB OM TEMAET UTOPIA LÆRERVEJLEDNING, KRISTENDOMSKUNDSKAB OM TEMAET Både historisk og i samtiden eksisterer der i forskellige samfundsgrupperinger drømmen om det perfekte samfund. Denne drøm handler ofte om mere eller

Læs mere

Undervisningsforløb til Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Undervisningsforløb til Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune FORLAG Undervisningsforløb til Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til eleven Indledning Du skal nu læse bogen Randulf. Bogen består af to dele, en

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BENNI BÅT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

UDSKOLINGEN / VENSKABER

UDSKOLINGEN / VENSKABER EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / VENSKABER Lærervejledning Venskaber. Indhold og formål: Venskaber behandler elevernes egne venskabsrelationer perspektiveret

Læs mere

Undervisningsmateriale udarbejdet af overlærer Bodil Johanne Fris. Forlaget Brændpunkt

Undervisningsmateriale udarbejdet af overlærer Bodil Johanne Fris. Forlaget Brændpunkt Undervisningsmateriale udarbejdet af overlærer Bodil Johanne Fris Forlaget Brændpunkt Kort om bogen Vi er kommet for at leve er en realistisk ungdomsroman, der giver dig et godt afsæt til samtaler om,

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

Forebyggelse af digitale sexkrænkelser blandt unge: Evaluering af deshame undervisningsmaterialer

Forebyggelse af digitale sexkrænkelser blandt unge: Evaluering af deshame undervisningsmaterialer Forebyggelse af blandt unge: Evaluering af deshame undervisningsmaterialer Marts 2019 Forebyggelse af blandt unge Co-financed by the European Union Evaluering af deshames undervisningsmaterialer 3 Det

Læs mere

PROTOTYPE DANSKFORLØB 4. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE DANSKFORLØB 4. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE DANSKFORLØB 4. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et danskforløb til 4. klasse, som er udviklet

Læs mere

Forslag til forløb. TITEL: Digitale spor og delinger 4-5 lektioner

Forslag til forløb. TITEL: Digitale spor og delinger 4-5 lektioner Forslag til forløb TITEL: Digitale spor og delinger 4-5 lektioner MANCHET: Et forløb om, hvilke spor der sættes online, hvordan historier går viralt og hvilke konsekvenser deling af kompromitterende indhold

Læs mere

Formål. Dansk 6. klasse

Formål. Dansk 6. klasse Formål Dansk 6. klasse For 150 år siden overrakte Lewis Carroll det første manuskript af Alice i eventyrland til den lille pige Alice Liddell, virkelighedens Alice. Historien er en nysgerrig undersøgelse.

Læs mere

Denne bog er til dig. Du er meget velkommen til at dele den med andre.

Denne bog er til dig. Du er meget velkommen til at dele den med andre. Hej læser! Denne bog er til dig. Du er meget velkommen til at dele den med andre. Bogen fortæller om et svært emne, som skaber utryghed i ungdomslivet - digitale sexkrænkelser. I bogen kan du læse om unge,

Læs mere

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING:

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING: SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: Hvilken type fortæller er Agnes? Agnes er en jeg-fortæller, som også er med i historien altså hun er med når det sker der er også kun hende vi ved hvad tænker Ville

Læs mere

Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF,

Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF, Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF, Jonas og 27 andre unge ankommer til en sommerlejr, der er noget anderledes end de fleste af den slags lejre. Ingen fælles arrangementer og pligterne

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING:

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING: SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: Hvilken type fortæller er Agnes? Agnes er en jeg-fortæller, der beskriver noget der skete for 8 år siden. Agnes er en del af det der sker, men er stadig som en flue

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

Lærervejledning. Romantikkens brevskrivning

Lærervejledning. Romantikkens brevskrivning Lærervejledning Romantikkens brevskrivning Forløbsbeskrivelse og indhold Romantikkens brevskrivning er et undervisningsforløb om 1800-tallets brevskrivning, som er målrettet danskfaget på 8. klassetrin.

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Vejledning til arbejde bogen Monster.

Vejledning til arbejde bogen Monster. Vejledning til arbejde bogen Monster. Monster, Patrick Ness, Gyldendal, 2015 Dansk 7. 10. klasse Kompetence og læringsmål Der arbejdes med Kompetenceområdet Fortolkning og derunder færdigheds- og vidensmålene

Læs mere

Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Foto: Brian Curt Petersen Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Niveau: 8.-10. klasse Formål: I skal få viden om, hvad en persons kønsidentitet er, og hvad den består

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK INDHOLD 4 Introduktion til vejledningshæftet 5 Hvordan starter du en læsekreds? Hvordan finder du medlemmer til en læsekreds? Hvor skal I mødes?

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER

LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER FORMÅL Denne øvelse fungerer som opvarmning til forløbet. Formålet med øvelsen er at skabe nysgerrighed omkring emnet, så eleverne føler det vedkommende og relevant

Læs mere

Litteratursiden i din undervisning

Litteratursiden i din undervisning Litteratursiden i din undervisning Hvad er Litteratursiden? Litteratursiden er bibliotekernes website om litteratur. Sitet er for alle, der vil inspireres til gode læseoplevelser, diskutere litteratur

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

Dansk 9. klasse årsplan 2018/2019

Dansk 9. klasse årsplan 2018/2019 Måned Uge nr. Forløb August 32 Tekstens 33 byggesten 34 Antal lektioner Kompetencemål og færdigheds- og vidensområder 20 Fortolkning Oplevelse og indlevelse Undersøgelse Læringsmål Noter til forløb Opgavesæt

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Kig på forsidebilledet og titlen. Hvad tænker du om romanen og hvad tror du fortællingen kan handle om.

Kig på forsidebilledet og titlen. Hvad tænker du om romanen og hvad tror du fortællingen kan handle om. Titel Tema: Fag: Målgruppe: Familierelationer, ensomhed Dansk 4.-5. klasse Data om læremidlet: Forfatter: Bjarne Reuter Forlag: Gyldendal, 2016 Faglig relevans/kompetenceområder Litteraturundervisning

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER. (men det er ikke altid det de andre kalder mig)

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER. (men det er ikke altid det de andre kalder mig) BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER JEG ER FREDE (men det er ikke altid det de andre kalder mig) Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse,

Læs mere

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan Modul Indholdsmæssigt fokus Færdighedsmål Læringsmål Undervisningsaktivitet Tegn på læring 1 (1/3 lektion) 2 (1 2/3 lektioner) 3 4 Introduktion

Læs mere

Paris Belinda Hansen er en pige der, hverken er pæn eller rig eller boglig begavet. Hvad fortæller denne sætning om hovedpersonen?

Paris Belinda Hansen er en pige der, hverken er pæn eller rig eller boglig begavet. Hvad fortæller denne sætning om hovedpersonen? Titel Tema: Fag: Målgruppe: Venskab, familie, skilsmisse Dansk 3.-4. klasse Data om læremidlet: Forfatter: Anne Sofie Hammer Høst og Søn, 2014 Faglig relevans/kompetenceområder Vejledningen tager sit afsæt

Læs mere

Fortæl derudover eleverne, at de også skal overveje, hvordan deres liv ville se ud, hvis de ikke havde disse rettigheder.

Fortæl derudover eleverne, at de også skal overveje, hvordan deres liv ville se ud, hvis de ikke havde disse rettigheder. Frihedsrettighedernes betydning Sådan gør du Introduktion af elementet (5-10 minutter) Start med at fortælle eleverne, at de nu skal arbejde med grundlæggende demokratiske frihedsrettigheder herunder,

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

3. Løs følgende opgaver i dit hæfte: Hvad er der sket (førnutid)? Hvad vil der ske (fremtid)? Hvordan er kompositionen i de første to kapitler?

3. Løs følgende opgaver i dit hæfte: Hvad er der sket (førnutid)? Hvad vil der ske (fremtid)? Hvordan er kompositionen i de første to kapitler? DE GALE KIM FUPZ AAKESON 1. Hurtigskriv i ti minutter. Emnet er De gale. 2. + Du skal nu i gang med at læse. Romanen handler om nogle unge mennesker, der rejser gennem Danmark. Mens du læser, skal du indtegne

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Pressefoto som genre. 1. Overblik - dit førstehåndsindtryk. Årets pressefoto, 2012

Pressefoto som genre. 1. Overblik - dit førstehåndsindtryk. Årets pressefoto, 2012 Pressefoto som genre Et pressefoto skal umiddelbart brage igennem i en medieret virkelighed Et pressefoto er et øjebliksbillede Et pressefoto er et udsnit af virkeligheden Et pressefoto er redigeret og

Læs mere

Materiale til brug før og efter jeres besøg på Nationalmuseet. Det moderne gennembrud (udskoling)

Materiale til brug før og efter jeres besøg på Nationalmuseet. Det moderne gennembrud (udskoling) Materiale til brug før og efter jeres besøg på Nationalmuseet Det moderne gennembrud (udskoling) Introduktion (til læreren) Inden I besøger Nationalmuseet for at høre om Det moderne gennembrud, giver dette

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 10. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet og ungdomsliv/ tekster Uge 32-37 38 Eleven kan styre og betydning I kontekst. Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer

Læs mere

Dansk 9. klasse årsplan 2019/2020

Dansk 9. klasse årsplan 2019/2020 Måned Uge nr. Forløb August 33 Tekstens 34 byggesten 35 Antal lektioner Kompetencemål og færdigheds- og vidensområder 20 Fortolkning Oplevelse og indlevelse Undersøgelse September 36 Langt hjemmefra 21

Læs mere

DELTAGER OG PRODUCENT

DELTAGER OG PRODUCENT DELTAGER OG PRODUCENT LÆRERVEJLEDNING, KRISTENDOMSKUNDSKAB OM TEMAET Børn og unge vokser i dag op i et digitaliseret samfund og kommer hver dag i berøring med en række erfaringer med digitale redskaber,

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Rusmiddelforebyggende. undervisning MODUL 3. Sociale overdrivelser

Rusmiddelforebyggende. undervisning MODUL 3. Sociale overdrivelser Rusmiddelforebyggende undervisning MODUL 3 MODUL 3 Aktiviteter Øvelse 3: Gæt hvor mange. Læreroplæg:. Holddiskussion: Hvordan opstår sociale overdrivelser? Læreroplæg: Mediernes rolle. Formål Gæt hvor

Læs mere

EN LØSNING FOR ALLE GUIDE TIL KLUBBEN HVORDAN BAKKER VI OP? Dansk Socialrådgiverforening

EN LØSNING FOR ALLE GUIDE TIL KLUBBEN HVORDAN BAKKER VI OP? Dansk Socialrådgiverforening 1 EN LØSNING FOR ALLE GUIDE TIL KLUBBEN HVORDAN BAKKER VI OP? Dansk Socialrådgiverforening 2 Vi skal vise vores styrke foto Kristian Granquist Overalt i landet er vi socialrådgivere, sammen med hundredetusindevis

Læs mere

Romantikkens brevskrivning

Romantikkens brevskrivning Lærervejledning Romantikkens brevskrivning Forløbsbeskrivelse og indhold Romantikkens brevskrivning er et undervisningsforløb om 1800-tallets brevskrivning, som er målrettet danskfaget på 8. klassetrin.

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Kære lærer, Filmen og undervisningsmaterialet kan give dine elever en viden om livet som ung indvandrere. Elverne får inspiration og I kan bruge filmen,

Læs mere

Forslag til forløb. TITEL: Fanget, filmet og delt 7-8 lektioner

Forslag til forløb. TITEL: Fanget, filmet og delt 7-8 lektioner Forslag til forløb TITEL: Fanget, filmet og delt 7-8 lektioner MANCHET: Et forløb om, hvilke etiske spørgsmål der rejser sig i forhold til online muligheder for at dele billeder og videoer og hvilke konsekvenser

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Digitale Sexkrænkelser

Digitale Sexkrænkelser Digitale Sexkrænkelser AT FORTÆLLE OM DET OG BEDE OM HJÆLP LEKTION #4 Et undervisningsmateriale udviklet af Digitale Sexkrænkelser At fortælle om det og bede om hjælp INTRODUKTION 3 FORMÅL 3 LÆRINGSMÅL

Læs mere

Undervisningsforløb til udskolingen

Undervisningsforløb til udskolingen FORLAG Undervisningsforløb til udskolingen Til døden os skiller en kortfilm af Martin og Michael Vrede Nielsen En lyd siger mere end 24 billeder. I sekundet. Af Anders Beier Stokkebæk Til døden os skiller

Læs mere

STUDIEPLAN Dansk. Rudolf Steiner-Skolen i Århus: 2HF, Timetal for dansk i 2HF: 108 timer EMNE OG OMFANG

STUDIEPLAN Dansk. Rudolf Steiner-Skolen i Århus: 2HF, Timetal for dansk i 2HF: 108 timer EMNE OG OMFANG STUDIEPLAN Dansk Rudolf Steiner-Skolen i Århus: 2HF, 2019-20 Timetal for dansk i 2HF: 108 timer EMNE OG OMFANG Navn: Journalistik Omfang: STEINER HF-PENSUM Formål: I forløbet arbejder vi med journalistik

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Forumspil om konflikter O M

Forumspil om konflikter O M Forumspil om konflikter T D A O M K E R I Indhold En øvelse, hvor eleverne via forumspil skal bearbejde forskellige konflikter. Forumspil er en velegnet metode til at lære i fællesskab. Som optakt til

Læs mere

Årsplan for dansk 3.-4.klasse

Årsplan for dansk 3.-4.klasse Årsplan for dansk 3.-4.klasse I den faste morgenlektion efter morgensamling, vil vi i dansk arbejde med følgende; Mandag: læsebånd + skrivebog Tirsdag: læsebånd + diktat Onsdag: læsebånd + bibliotekstid

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk FILMVEJLEDNING. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet

Giv volden en skalle. forebygvold.dk FILMVEJLEDNING. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet FILMVEJLEDNING forebygvold.dk FOREBYG VOLD MED FILM Brug film til at forebygge vold og trusler Film om andres

Læs mere

LITTERATURFORLØB klasse

LITTERATURFORLØB klasse LITTERATURFORLØB 2.-4. klasse til Tudetøsen af Bent Haller og Lea Letén BENT HALLER OG LEA LETÉN Tudetøsen forløb af Marianne Eskebæk og Kenneth Jakobsen Bøye INTRO Formål Eleverne får øjnene op for, hvordan

Læs mere

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks FORESTILLINGEN OM DEN LYKKELIGE LUDER Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks Kære lærer Tak fordi du har valgt at se Forestillingen om den Lykkelige Luder med dine elever.

Læs mere

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Jeanne Program: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.20: Velkomst og check in 09.20-10.30:

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Fag Dansk. Indhold Aktiviteter/Metode Mål Evaluering

Fag Dansk. Indhold Aktiviteter/Metode Mål Evaluering Tema: Den gode historie Uge 33-36 Læsning af historiske materialer af og om Esrum i forbindelse med skolens 30. års jubilæum dansk.gyldendal.dk forløbet Fortællende journalistik og forløbet Nyhedsformidling

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Værnær AfAnniThus hol t Mål gr uppe: 7. 9. k l as s e Vær nær! Tekster i arbejdet: Ispigen fra Ispigen og andre fortællinger af Bent Haller. Det er ikke nemt fra De andre af Anna Grue Målgruppe 7.-9. klasse

Læs mere

I år er alting anderledes - af Ina Bruhn

I år er alting anderledes - af Ina Bruhn Lupinmarken juni 2008 Ovennævnte bog er en oplevelse, som hverken lærere, elever eller forældre skal snydes for! Jeg har læst bogen både med to dygtige syvende klasser og en almindelig ottende. Alle tre

Læs mere

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING Plot 4, kapitel 1 Det da løgn Side 10-55 FORTOLKNING Oplevelse og indlevelse Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning mundtlige, kropslige og billedlige

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne SKOLEN & BIBLIOTEKET En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne Bibliotekets tilbud til skolerne Mariagerfjord Bibliotekerne tilbyder anderledes undervisningstilbud Mariagerfjord

Læs mere

Reality-gameshow ( Klædt af ) Kendis-program ( Familien fra Bryggen ) Doku-soap ( Prinsesserne fra Blokken )

Reality-gameshow ( Klædt af ) Kendis-program ( Familien fra Bryggen ) Doku-soap ( Prinsesserne fra Blokken ) Titel Tema: Fag: Målgruppe: Reality-tv, gameshows, dokusoap, manipulation, iscenesættelse, digital dannelse, kendisprogram Dansk 8. - 10. kl. Data om læremidlerne: Prinsesserne fra blokken (1), DR3, 14-11-2016,

Læs mere

UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK

UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK Lærervejledning Dit og mit Danmark. Indhold og formål: Dit og mit Danmark behandler tematikken Danmark under

Læs mere

1 S i Brøndum & Hansen (2010): Luk samfundet op! Forlaget Columbus. København. Se også

1 S i Brøndum & Hansen (2010): Luk samfundet op! Forlaget Columbus. København. Se også Som en del af Netwerk diskuterer eleverne emner som fællesskaber og social trivsel i klasserne og bruger Netwerks metoder til at styrke deres klassefællesskab. Med denne samfundsfagsopgave gøres det muligt,

Læs mere

KOMMUNIKATION OG KILDEKRITIK

KOMMUNIKATION OG KILDEKRITIK KOMMUNIKATION OG KILDEKRITIK LÆRERVEJLEDNING, SAMFUNDSFAG OM TEMAET Påvirkninger og manipulation online foregår på mange niveauer; i forbindelse med reklamevirksomhed, bestemte politiske budskaber men

Læs mere

NOVELLE VERDEN IFØLGE FREDERIKKE 58

NOVELLE VERDEN IFØLGE FREDERIKKE 58 Modul B - MOBNING OG MOD 179 Mobning på de sociale medier og sikkerchat Hvis I vil arbejde mere med mobning og drillerier på de sociale medier, kan I finde flere idéer på hjemmesiden www.sikkerchat.dk

Læs mere

Inspiration til undervisningsforløb med romanen Kodeks Målgruppe: klasse Udarbejdet af Gudrun Østergaard

Inspiration til undervisningsforløb med romanen Kodeks Målgruppe: klasse Udarbejdet af Gudrun Østergaard Inspiration til undervisningsforløb med romanen Kodeks Målgruppe: 8.- 9. klasse Udarbejdet af Gudrun Østergaard Titel: Kodeks Forfatter: Gudrun Østergaard Forlag: Calibat Udgivelsesår: 2017 Antal sider:

Læs mere

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017 Åben skole s tilbud til skolerne 2016/2017 Kære skoler i Ringsted kommune s Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud. Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Social og Sundhedsskoler Dette projekt er et samarbejde

Læs mere

Hvad ved jeg om eventyr?

Hvad ved jeg om eventyr? Før jeg læser bogen Hvad ved jeg om eventyr? Tænk dig godt om. Kig på skemaet. Kig i bogen. Skriv eller tegn alt, hvad du ved om eventyr. Nina Sahl Gyldendal Hvad ved jeg om eventyr? Skriv navne på eventyr,

Læs mere

INDHOLD. Baggrund 2 Værktøjet 5 Workshoppen 9 Resultaterne 11 Udbredelse 17 Medieomtale 18

INDHOLD. Baggrund 2 Værktøjet 5 Workshoppen 9 Resultaterne 11 Udbredelse 17 Medieomtale 18 PROJEKTRAPPORT INDHOLD Baggrund 2 Værktøjet 5 Workshoppen 9 Resultaterne 11 Udbredelse 17 Medieomtale 18 Projektet er blevet til i samarbejde mellem bibliotekerne i København, Silkeborg og Billund og Center

Læs mere

Førlæsning 1. Nedbrudt mål Tegn på læring Aktivitet Evaluering

Førlæsning 1. Nedbrudt mål Tegn på læring Aktivitet Evaluering Noras ark, Anders Johansen, Modtryk 2015 Resumé: Krigen har taget Noras forældre. Far var desertør, og mor døde under et bombeangreb. Så nu lever Nora på en lille vadehavsø hos sin morfar. Noras morfar

Læs mere

MODUL 6. Modulopgave 3: Materialer: UVM stilehefter fra december 2006 om kunstens rolle. Opgaveformuleringerne findes i hefte 1.

MODUL 6. Modulopgave 3: Materialer: UVM stilehefter fra december 2006 om kunstens rolle. Opgaveformuleringerne findes i hefte 1. MODUL 6 Modulopgave 3: Materialer: UVM stilehefter fra december 2006 om kunstens rolle. Opgaveformuleringerne findes i hefte 1. Tema Tekster og billeder i hæfte l og 2 handler om, hvad litteratur og

Læs mere

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING: Hvilken type fortæller er Agnes?

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING: Hvilken type fortæller er Agnes? SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: Hvilken type fortæller er Agnes? Ville det være blevet en anden fortælling, hvis Sofie var fortælleren? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvis ja på hvilken måde? Hvordan er Agnes

Læs mere

buster Vild med film 2018 side 1 af 5 Vild med film 2018 Fantastiske fantasy! Lær fantasygenren at kende og at anmelde fantasy-film Elevark

buster Vild med film 2018 side 1 af 5 Vild med film 2018 Fantastiske fantasy! Lær fantasygenren at kende og at anmelde fantasy-film Elevark Vild med film 2018 Lær fantasygenren at kende og at anmelde fantasy-film Elevark Fantastiske fantasy! Drager, magi og eventyrlige universer er noget af det, du måske allerede kender fra fantasygenren i

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

KOMMUNIKATION OG KILDEKRITIK

KOMMUNIKATION OG KILDEKRITIK KOMMUNIKATION OG KILDEKRITIK LÆRERVEJLEDNING, KRISTENDOMSKUNDSKAB OM TEMAET Påvirkninger og manipulation online foregår på mange niveauer; i forbindelse med reklamevirksomhed, bestemte politiske budskaber

Læs mere

SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER

SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER SOCIALE MEDIER, SOCIALE VIRKELIGHEDER LÆRERVEJLEDNING, KRISTENDOMSKUNDSKAB OM TEMAET Børn og unge færdes i stigende grad i sociale online foras, de danner netværksrelationer og fællesskaber og får serveret

Læs mere

Besættelsen Lærervejledning og aktiviteter

Besættelsen Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter - Undervisningsmateriale 218 Meloni Forfatter: Anni List Kjærby Redaktør: Thomas Meloni Rønn DTP: Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni Havnegade 1F 5 Odense C www.meloni.dk

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

Litteraturundervisning

Litteraturundervisning Litteraturundervisning med sociale netværk Bendt Vinge Rasmussen I dette forløb beskrives, hvordan et socialt netværk kan inddrages i læsningen af et værk. Det sociale netværk bruges til at understøtte

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Denne guide er skrevet til dig, som skal køre rollespillet Det er MIT bibliotek! Det er et rollespil, som giver unge i udskolingsklasserne en bedre forståelse for, hvorfor biblioteket

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Dansk Dagens plan Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Gennemgang af danskfaget og eksamen Hvorfor dansk? For din fremtid Evt. videre uddannelse Daglig

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere