Københavns Kommune. Hvidbog om anvisningsregler til dagtilbud for børn i alderen fra seks måneder til to år. (Sidst revideret juli 2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune. Hvidbog om anvisningsregler til dagtilbud for børn i alderen fra seks måneder til to år. (Sidst revideret juli 2015)"

Transkript

1 Københavns Kommune Hvidbog om anvisningsregler til dagtilbud for børn i alderen fra seks måneder til to år (Sidst revideret juli 2015) 1

2 Hvidbog om anvisningsregler til dagtilbud seks måneder til to år 1. Venteliste Opskrivning på venteliste Opskrivning til flerbørnsdagpleje Opskrivning til småbørnsgrupper Placering på ventelisten Garantilisten Reserverede pladser på ventelisterne Anciennitet til vuggestue/dagpleje Anciennitet til Døgninstitutionen Vartov Virksomhedsinstitutioner Skift mellem ventelister til vuggestue og dagpleje Dispensation Dispensation til at springe ventelisten over til vuggestue eller dagpleje Dispensation til at blive i vuggestue eller dagpleje efter barnet er fyldt 2 år og 10 måneder Dispensation til overflytning fra ét dagtilbud til et andet Ansøgning om dispensation Anvisning af plads til vuggestue og dagpleje SMS-service Hvis forældrene ikke svarer på et skriftligt tilbud Retten til at sige nej tak til en plads i vuggestue eller dagpleje Hvis forældrene takker ja Integrerede institutioner Søskendehensyn til vuggestue Søskendehensyn til småbørnsgrupper Ophørssituationer Udmeldelse: Udmeldelse af børn fra andre kommuner Børn der ikke møder op i vuggestuen/dagplejen Opsigelse Ophør Flytning På forældrenes initiativ - flytning mellem institutioner Flytning til Københavns Kommune og mellem distrikterne Frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne Betaling ved frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne Grænsegængere: EU-borgere, der bor i ét EU-land og arbejder i et andet EU-land Barselsorlov Børn af kontanthjælpsmodtagere... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kontanthjælpsmodtagere kan skrive deres barn op til to ventelister - fx to vuggestuer eller en vuggestue og et dagplejeområde Adoptivbørn Forældremyndighed

3 12. Forældrebetaling Forældrebetaling for weekend- og døgnåbne institutioner Søskendetilskud Klageadgang Pasningstilbud: Denne hvidbog er en gennemgang af anvisningsreglerne for pasningstilbud for børn i alderen 30 uger til 2 år i Københavns Kommune. Kommunens brede vifte af pasningstilbud er beskrevet bagest i denne hvidbog. Seks måneder til to år Pasningsgaranti Af dagtilbudsloven fremgår det, at pasningsgarantien indebærer, at kommunalbestyrelsen har pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i aldersgruppen 26 uger og indtil barnets skolestart. Ønsker forældrene en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunalbestyrelsen yderligere 4 uger til at tilbyde en plads. I København er det konkret sådan, at barnet skal skrives på garantilisten inden det fylder 4 måneder for at være omfattet af pasningsgarantien fra 26 uger. 1. Venteliste 1.1. Opskrivning på venteliste I Københavns Kommune bliver børn skrevet på venteliste til vuggestue og dagpleje med anciennitet fra den dato, de bliver skrevet op. Forældrene skal desuden oplyse, deres behovsdato svarende til den dato, de tidligst ønsker en plads til deres barn. Den dato barnet er skrevet på venteliste, bestemmer barnets placering på ventelisten. Dog kan barnet tidligst blive skrevet på venteliste med anciennitet fra sin fire måneders fødselsdato. Hvis et barn er født den 1. januar, vil det få anciennitet fra den 1. maj, hvis barnet er skrevet op, før det fylder fire måneder. Er barnet født den 1. januar, og forældrene skriver barnet på ventelisten den 15. juni, får barnet anciennitet fra den 15. juni. Barnet kan tidligst få plads, fra det fylder 26 uger og tidligst til sin behovsdato. Er barnet skrevet op inden sin 4 måneders fødselsdato med behov fra 26 uger, har kommunen en frist på yderligere 4 uger til at anvise en plads det vil sige, at barnet er garanteret plads fra det er 30 uger. Tidligste behovsdato er dog ikke ensbetydende med, at barnet kan få plads på dette tidspunkt. Forældrene kan enten skrive deres barn op til én eller to specifikke institutioner, et eller to dagplejeområder eller en vuggestue og et dagplejeområde. Det er også muligt at skrive barnet op på garantilisten, hvor barnet er sikret pasning indenfor 2 måneder (se nedenfor). Opskrivningsdatoen gælder til den enkelte institution. Hvis forældrene har skrevet barnet op af to omgange til to forskellige pasningstilbud, vil barnet have to forskellige opskrivningsdatoer på ventelisterne og dermed forskellig anciennitet til de to pasningstilbud med mindre at opskrivningstidspunktet ligger før end barnet fylder 4 måneder. Opskrivning kan ske via elektronisk selvbetjening eller ved at udfylde et ansøgningsskema som sendes til pladsanvisningen. 3

4 1.2 Opskrivning til flerbørnsdagpleje Når barnet er skrevet på venteliste til dagpleje, er barnet samtidig skrevet op til flerbørnsdagplejen i samme distrikt, hvis der er etableret en sådan i distriktet. Flerbørnsdagpleje og et dagplejeområde i samme distrikt, gælder med andre ord for ét valg. Forældrene kan på opskrivningsskemaet gøre opmærksom på, at de kun ønsker plads i enten flerbørnsdagplejen eller i dagplejen, og vil i så tilfælde kun få tilbudt plads i den ønskede type dagpleje. 1.3 Opskrivning til småbørnsgrupper Småbørnsgrupper er for børn i alderen 1 år og 10 måneder til 2 år og 10 måneder. Men børnene bliver ikke skrevet op på samme måde som til vuggestue/dagpleje opskrivningen til småbørnsgrupper følger reglerne for opskrivning til børnehave. Det vil sige, at barnet bliver skrevet på venteliste med sin fødselsdato, og pladserne anvises efter alder. Forældrene kan angive et vejledende ønske om en plads i en institution med en småbørnsgruppe. Ønsket vil være ét af de tre mulige ønsker til børnehave (se reglerne om anvisning af børnehavebørn). Det vil desuden sige, at fortrinsretten for søskende (i børnehave) også gælder til en plads i en småbørnsgruppe. 1.4 Placering på ventelisten Forældrene kan få indblik i barnets placering på ventelisten på selvbetjeningssiden på både med og uden digital signatur eller ved at kontakte Pladsanvisningen. Det barn, der har stået længst på ventelisten, vil få tilbudt plads først, hvis behovsdatoen er passeret. Barnet kan kun rykke fremad på ventelisten. Kun i ganske særlige tilfælde, hvor der gives dispensation, kan et andet barn springe over i køen (se eventuelt punkt 3 om dispensation), I nogle tilfælde vil barnet rykke hurtigere frem på ventelisten end forventet. Det kan ske, hvis barnet foran får plads i en anden institution, flytter til et andet distrikt eller en anden kommune. Nogle forældre vil få tilbudt plads, selv om deres barn ikke står som nummer ét på ventelisten. Det skyldes, at forældrene til barnet foran har takket nej til pladsen eller først ønsker pladsen på et senere tidspunkt. Hvis to børn den samme dag bliver skrevet på venteliste til den samme institution eller det samme dagplejeområde, får de samme opskrivningsdato. Det vil være barnet med de laveste fire sidste cifre i cpr-nummeret, der kommer til at stå øverst på ventelisten. 1.5 Garantilisten Et barn, der er skrevet på garantilisten, er garanteret en plads indenfor to måneder efter opskrivning på garantilisten. Pladsen vil være i vuggestue eller dagpleje indenfor 4 km fra barnets bopæl. Hvis forældrene vil skrive deres barn på garantilisten, vil barnet fortsat være skrevet på venteliste til en af de to specifikke institutioner og forældrene skal erstatte det ene ønske med en opskrivning på garantilisten. Barnet vil tidligst få anciennitet fra den dato, barnet skrives på garantilisten. Forældrene skal oplyse fra hvilken dato, de har behov for pladsen. Barnet er garanteret en plads senest på behovsdatoen, hvis barnet er skrevet på garantilisten senest to måneder inden behovsdatoen. Når en ledig garantiplads skal besættes, vil den blive tilbudt det barn, der har stået længst tid på garantilisten. 4

5 Ja til en garantiplads Hvis barnet får tilbudt en plads fra garantilisten, og forældrene takker ja til pladsen, bliver barnet slettet af den specifikke venteliste, det er skrevet op på med mindre barnet er skrevet op til den samme institution, hvor barnets bror eller søster går. I det tilfælde har barnet mulighed for at beholde sin placering på den specifikke venteliste, selv om forældrene takker ja til en plads på garantilisten. Garantien betragtes dog som overholdt. Nej til en garantiplads Hvis forældrene takker nej til en plads fra garantilisten slettes barnet af garantilisten. Barnet kan skrives op på en ny specifik venteliste, og vil få anciennitetsdato fra det nye opskrivningstidspunkt. Hvem kan ikke skrives på garantiventelisten? Børn, der allerede har været skrevet på garantiventelisten og fået et garantitilbud eller allerede er indmeldt i et dagtilbud kan ikke blive skrevet på garantilisten. 1.6 Reserverede pladser på ventelisterne På alle ventelister til vuggestuer laver Pladsanvisningen med et vist interval en åben plads. Denne plads på ventelisten kan bruges i to tilfælde: - til tilflytterbørn eller børn, der flytter internt i kommunen (minimum 4 km.) - til søskende til børn, der allerede har plads i institutionen. Hvis du som tilflytter vil benytte dig af muligheden for at skrive dit barn på venteliste til én af de reserverede pladser, skal det ske senest tre måneder efter I er flyttet hertil. Kravet for at få tildelt en reserveret plads på ventelisten er, at barnet er ældre end det barn, det kommer til at stå foran på ventelisten. 2. Anciennitet til vuggestue/dagpleje Et barn, der skrives op til vuggestue eller dagpleje, bliver skrevet på venteliste med den dato, pladsanviseren modtager ansøgningsskemaet. Hvis barnet bliver skrevet op via elektronisk selvbetjening, bliver barnet skrevet på venteliste med afsendelsesdatoen. Dog kan barnet som nævnt tidligst få anciennitet fra sin 4 måneders fødselsdag. Senest 10 arbejdsdage efter at Pladsanvisningen har modtaget ansøgningsskemaet, vil forældrene modtage et opskrivningsbevis. Er det ikke tilfældet bedes forældrene kontakte Pladsanvisningen. 2.1 Anciennitet til Døgninstitutionerne Vartov og Haraldsgården Alle forældre kan skrive deres børn op til en plads i døgninstitutionerne Vartov og Haraldsgården. Børn, hvis forældre kan dokumentere et behov for institutionens særlige udvidede åbningstid, får et generelt fortrin. Hvis barnet bor sammen med begge sine forældre, skal begge forældre have arbejde i den særlige udvidede åbningstid, før barnet kan få fortrin. Pladserne anvises først og fremmest efter anciennitet blandt de børn med dokumenteret behov for den udvidede åbningstid og først derefter til børn uden dette behov. Med andre ord: Børn, hvis forældre ikke har et dokumenteret behov for den udvidede åbningstid, kan blive sprunget over i køen af et barn, hvis forældre kan dokumentere et behov for den særlige åbningstid. 5

6 2.2 Anciennitet til weekendåbne institutioner Alle børn i Københavns Kommune kan benytte sig af de weekendåbne institutioner i weekenden, hvis begge forældre har dokumenteret behov for weekendpasning, selv om de på hverdage bliver passet i et dagtilbud, der ikke har weekendåbent. Barnet vil blive tilknyttet et primært og et sekundært weekendtilbud, forstået på den måde, at barnet som udgangspunkt ved behov for weekendpasning vil blive passet i den primære weekendinstitution, men i fald der ikke er plads her, vil barnet kunne blive passet i den sekundære weekendinstitution. Forældrene kan give to vejledende ønsker til barnets weekendinstitution. Weekendpasning har til formål at afhjælpe pasningsbehov på grund af arbejdstider, der ligger ud over normal åbningstid. Institutionslederen kan således afvise pasning, som fortrinsvis er begrundet i forhold, der ligger udenfor dette formål. I en institution med weekendåbent har børn af forældre med dokumenteret behov for weekendpasning fortrinsret. Det vil sige, at børn af forældre uden behov for weekendpasning kan blive sprunget over på ventelisten. For at gøre brug af fortrinsret skal begge forældre dokumentere deres behov for weekendpasning i form af f.eks. lønsedler eller anden dokumentation for arbejdstid, når de skriver barnet på venteliste til en weekendåben institution. Barnet er garanteret et weekendtilbud indenfor to måneder efter opskrivning til dette. 2.3 Virksomhedsinstitutioner Anciennitetsprincippet til vuggestuer i virksomhedsinstitutioner er opskrivningstidspunktet. En del af pladserne er forbeholdt ansatte i virksomheden. Børn af ansatte har fortrinsret, og kan derfor springe børn af forældre, der ikke er ansat i virksomheden over på ventelisten. For at gøre brug af fortrinsretten skal forældrene dokumentere deres ansættelse i virksomheden i form af lønseddel, ansættelsesbrev el.lign. til Pladsanvisningen. 2.4 Skift mellem ventelister til vuggestue og dagpleje Det er muligt at skifte venteliste ved at kontakte pladsanviseren eller ved at udfylde og indsende et nyt ansøgningsskema via elektronisk selvbetjening eller pr. post. Hvert barn kan højst være skrevet op til to vuggestuer eller dagplejedistrikter. Når barnet skrives op på ny til vuggestue og dagpleje, bliver barnet skrevet op fra den dato, Pladsanvisningen modtager ansøgningen, eller fra den dato ansøgningen sendes via elektronisk selvbetjening. Dog tidligst fra barnets 4 måneders fødselsdag. Overflytninger mellem dagtilbud Hvis forældre takker nej til en plads, de selv har ønsket til deres barn, og barnet allerede er indmeldt i en anden vuggestue slettes barnet af ventelisten. Der anvises ikke vuggestueplads til børn over 2 år og 6 måneder, som allerede er indmeldt i et af kommunens dagtilbud: 6

7 Børn over 2 år og 6 måneder kan ikke overflyttes til nyt vuggestuemodul. Bemærk der er alene tale om overflytninger - børn som kommer fra ventelistetilbud (f.eks. privatbørnepasning) eller hjemmefra er ikke inkluderet. Borgere, som tilflytter eller omflytter(hvis der flyttes mere end 4 km. indenfor kommunen) er ikke inkluderet i 2 år og 6 måneders reglen Forældre, som bliver tilbudt overflytning af deres barn, skal takke ja ved første tilbud - ellers betragtes overflytning ikke som aktuel. Man kan lade sig genopskrive til ny overflytning. Man kan ikke længere notere en behovsdato på overflytningsønsker. Dagplejen er inkluderet i disse regler. Søskendebørn er inkluderet i disse regler det vil sige, at når søskende fylder 2 år og 6 måneder står de ikke længere til overflytning, og hvis de får tilbudt en overflytning og takker nej, slettes barnet at ventelisten uanset alder. 3. Dispensation 3.1 Dispensation til at springe ventelisten over til vuggestue eller dagpleje Retningslinjerne for optagelse af børn i dagtilbud fastsættes ifølge Dagtilbudsloven af den enkelte kommune. Dispensationer fra kommunens anvisningsregler gives ud fra et hensyn til barnets tarv og med fokus på pædagogiske og sociale hensyn. Dispensation gives typisk i følgende tilfælde: - Hvor barnet pga. handicap eller sygdom har et særligt akut behov for at komme i dagtilbud og modtage stimulering. - Hvor særlige sociale forhold i familien (eksempelvis misbrug, vold eller lignende) gør det påkrævet af hensyn til barnets trivsel, at barnet kommer i dagtilbud hurtigst muligt. - Hvor alvorlig sygdom, alvorligt handicap, dødsfald eller lignende forhold i den nærmeste familie betyder, at familien samlet set har vanskeligheder ved at klare den daglige pasning af barnet i hjemmet. Der kan ikke lægges afgørende vægt på hensynet til forældrenes udannelses- eller arbejdsforhold eller økonomiske forhold. Der vil således ikke kunne gives dispensation alene med den begrundelse, at forældrene skal tilbage på arbejdsmarkedet efter endt barselsorlov. Såfremt der gives dispensation til at springe ventelisten over til enten dagpleje eller vuggestue, vil barnet som udgangspunkt blive tilbudt førstkommende ledige plads i et dagtilbud i det distrikt, hvor familien bor. Der gives som altovervejende hovedregel ikke dispensation til bestemte institutioner. Der kan dog være situationer, hvor barnets særlige behov kun kan imødekommes i en bestemt (type) institution. 3.2 Dispensation til at blive i vuggestue eller dagpleje efter barnet er fyldt 2 år og 10 måneder. Hvor et barn ifølge en pædagogisk vurdering ikke er modent til at skifte fra vuggestue eller dagpleje til børnehave, gives der dispensation til, at barnet kan blive i vuggestuen/dagplejen i et antal måneder, efter at barnet er fyldt 2 år og 10 måneder. 3.3 Dispensation til overflytning fra ét dagtilbud til et andet Hvis barnet skal flyttes fra ét dagtilbud til et andet, inden det står øverst på ventelisten, kræver det en dispensation til at springe ventelisten over. Der bliver ifølge praksis typisk givet dispensation i tilfælde: 7

8 - Hvor barnet ikke trives i sin nuværende institution. Der gives dispensation til overflytning til den førstkommende ledige plads i et andet dagtilbud i distriktet. - Hvor forældrene på grund af sygdom eller handicap ikke længere har mulighed for at hente og bringe barnet i dets nuværende institution. Der gives dispensation til overflytning til et dagtilbud, hvor forældrene har mulighed for at hente og bringe barnet. Der gives ikke dispensation til overflytning fra ét dagtilbud til et andet alene med den begrundelse, at familien flytter fra ét distrikt til et andet. Men der er som beskrevet under punkt 1.6 reserverede pladser til tilflytterbørn. Forældre skal forhøre sig hos Pladsanvisningen, hvis de ønsker at benytte sig af disse. 3.4 Ansøgning om dispensation For at kunne opnå dispensation skal der laves en veldokumenteret og begrundet ansøgning som sendes til Pladsanvisningen. Pladsanvisningens visitationsudvalg vil herefter behandle ansøgningen. Visitationsudvalget består af juristen i Pladsanvisningen samt pladsanvisere fra det relevante distrikt. Udvalget indhenter information som kan bidrage til sagens afgørelse, fra de pædagogiske konsulenter, sundhedsplejersker, institutionens personale, læger mv. 4. Anvisning af plads til vuggestue og dagpleje Barnet med den højeste anciennitet og med aktiv behovsdato til det konkrete dagtilbud får tilbudt den første ledige plads. Det vil sige, at pladsen tilbydes det barn, der har stået på ventelisten i længst tid, hvis behovsdatoen er passeret. Barnet vil tidligst få tilbudt plads, når det er 30 uger. Tilbuddet er skriftligt. Når barnet får tilbudt en plads i et dagtilbud, skal forældrene kontakte dagtilbuddet inden tre kalenderdage og Pladsanvisningen inden fem kalenderdage. Forældrene skal svare skriftligt. 4.1 SMS-service Hvis forældrene er interesseret i at modtage besked hurtigst muligt, når deres barn får tilbudt en plads, har de mulighed for at tilmelde sig en sms- eller service. Denne service erstatter ikke det tilbud, forældrene får tilsendt i Digital post, men er derimod et supplement til dette. Forældre, der f.eks. på grund af ferie i en periode ikke er på deres bopæl, har således mulighed for at modtage tilbuddet i tide i forhold til svarfristen. Pladsanvisningen skal dog fortsat have et skriftligt ja tak eller nej tak til et tilbud om plads. 4.2 Hvis forældrene ikke svarer på et skriftligt tilbud. Hvis forældrene ikke reagerer på første skriftlige tilbud om pasning, vil forældrene anden gang de modtager et skriftligt tilbud, blive gjort opmærksomme på, at barnet vil blive slettet af ventelisten, hvis de ikke kontakter Pladsanvisningen inden 5 dage. Dette kan betyde at de skal skrive sig op på ny. 4.3 Retten til at sige nej tak til en plads i vuggestue eller dagpleje Hvis forældrene skriftligt takker nej til en plads, som er tilbudt efter barnets behovsdato er passeret, kan Pladsanvisningen flytte barnets behovsdato i forhold til den tilbudte institution to måneder frem. Der vil ikke blive ændret ved barnets placering på ventelisten, men det kan altså have konsekvenser for, hvornår barnet igen vil få tilbudt plads i den konkrete institution. 8

9 Hvis forældrene har sagt nej tak til en plads eller ikke reagerer på et pasningstilbud inden 5 dage, tilbydes pladsen til det næste barn på ventelisten der har en aktuel behovsdato, Ændring af behovsdatoen efter et nej tak til et tilbud, berører kun den konkrete venteliste, som der er takket nej til. Hvis barnet er skrevet op til en anden institution, bliver behovsdatoen på denne venteliste ikke ændret (der gælder specielle regler, hvis forældrene modtager kontanthjælp, se side 12). Hvis forældre på kontanthjælp takker nej til en vuggestue eller dagplejeplads til deres barn, kan de miste retten til kontanthjælp, da de ikke længere står til rådighed for arbejdsmarkedet. Forældrene kan efterfølgende skrive barnet op til overflytning. 4.4 Hvis forældrene takker ja Når forældrene takker ja tak til en plads i et dagtilbud, bliver barnet slettet fra ventelisten. Hvis barnet er skrevet op til to dagtilbud, bliver det slettet fra begge ventelister, men bevarer sin plads på ventelisten til børnehave. Hvis forældrene ønsker, at barnet forsat skal stå på venteliste til et andet dagtilbud, skal forældrene skrive barnet op på ny. Barnet bliver placeret på ventelisten med den nye opskrivningsdato. Barnet betragtes som indmeldt fra den dato, pladsen tilbydes fra, hvis dette tilbud er skriftligt accepteret af forældrene. Forældrebetalingen vil derfor blive opkrævet, også selv om forældrene i en periode vælger ikke at benytte pladsen eller forældrene aftaler senere opstart med institutionen. Pladsen står til forældrenes rådighed fra indmeldelsesdatoen. 4.5 Integrerede institutioner Et barn, som får anvist plads i vuggestuedelen i en integreret institution, har fortrinsret til en plads i børnehavedelen i samme institution, men er ikke automatisk sikret plads i samme institutions børnehavedel med mindre der er tale om søskende. (Politisk vedtaget 25. februar 2009) 4.6 Søskendehensyn til vuggestue Søskendehensyn er muligheden for at anvise en plads til et barn i samme institution, som barnets søskende har plads. Søskende forstås som biologiske søskende, uanset om disse har samme folkeregisteradresse, og/eller sammenbragte børn med samme folkeregisteradresse. Der gives ikke generelt søskendehensyn til børn, der skal i vuggestue i Københavns Kommune. Det skyldes, at det ikke er lovligt at stille en gruppe af børn bedre, når det betyder, at andre børn skal vente længere på en plads. Dog kan barnet beholde sin placering på ventelisten til den institution, som barnets bror eller søster er indmeldt i, selv om barnet får tilbudt en plads i en anden vuggestue eller dagpleje. Derved sikres det, at søskende hurtigst muligt, inden for lovgivningens rammer, får plads i samme dagtilbud. De reserverede pladser på ventelisterne til vuggestue kan desuden tildeles børn med søskendehensyn, hvis barnet er ældre end det barn, der står efter den reserverede plads på ventelisten. Brugen af de reserverede pladser til søskendehensyn kan være relevant i situationer, hvor barnet ikke er blevet skrevet op til institutionen, inden det er fyldt fire måneder. 9

10 4.7 Søskendehensyn til småbørnsgrupper Da anvisningsreglerne til småbørnsgrupper følger anvisningsreglerne til børnehave, kan et barn få generelt fortrin til småbørnsgruppen, hvis barnets søster eller bror er indmeldt i institutionen. Det kan dog tidligst være fra den 1. i den måned, hvor barnet fylder 1 år og 10 måneder. 5. Ophørssituationer 5.1 Udmeldelse: Der skelnes mellem 2 situationer: a) Udmeldelse på forældrenes initiativ - kan ske med 1 måneds varsel b) Når et barn i en længere periode ikke har gjort brug af pladsen anses barnet for udmeldt. Det kræver, at der ifølge forvaltningsloven sker partshøring mv. Forældrene kan udmelde deres barn af vuggestuen/dagplejen med 1 måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Hvis barnet meldes ud f.eks. den 15. maj, er barnets sidste dag i institutionen den 15. juni. Et nyt barn kan begynde i pladsen den 16. juni. Udmeldelse skal ske direkte til Pladsanvisningen eller institutionens leder/souschef ved brug af særlig blanket eller via elektronisk selvbetjening. Udmeldelse skal altid ske skriftligt. Udmeldelsesvarslet på en måned gælder i forhold til Pladsanvisningen. Det betyder, at en institution ikke nødvendigvis bliver orienteret, om en fraflytning præcis en måned før barnet flytter. 5.2 Udmeldelse af børn fra andre kommuner Udmeldelse af børn, som bor i andre kommuner, men benytter et pasningstilbud i Københavns Kommune (udenkommunale børn) skal ligeledes ske med 1 måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned med virkning 1 måned senere. 5.3 Børn der ikke møder op i vuggestuen/dagplejen Hvis et barn ikke møder op i vuggestuen/dagplejen inden 5 hverdage, efter det er blevet meldt ind, eller hvis et indskrevet barn ikke har været i institutionen i 3 uger, uden at forældrene har fortalt vuggestuen/dagplejen om årsagen til det, skal lederen tage kontakt til forældrene. Hvis det ikke er muligt for institutionslederen at få fat i forældrene, skal denne kontakte Pladsanvisningen, som tager stilling til, om barnet skal udmeldes midlertidigt eller permanent. Pladsanvisningen gør i disse tilfælde sin varslingsfrist gældende, hvilket vil sige, at dette ses som en udmelding og ikke en overflytning. 5.4 Opsigelse Kommunen må almindeligvis ikke opsige et barn, medmindre det samtidig tilbydes en anden plads i et alderssvarende tilbud. Opsigelsen vil ske med 1 måneds varsel. Børn kan uanset alder fortsætte i vuggestuen eller dagplejen, indtil barnet bliver tilbudt en plads i en børnehave. Det er under forudsætning af, at barnet er skrevet på venteliste til børnehave. En plads efter den generelle venteliste tæller for et tilbud. 10

11 Forældrene skal svare skriftligt inden 5 dage om de ønsker den tilbudte plads i børnehaven. Hvis Pladsanvisningen tilbyder en børnehaveplads, og forældrene takker nej ophører den hidtidige plads. Dette gælder både ved tilbud om plads efter den generelle venteliste og ved tilbud om plads i en af de ønskede institutioner. Forældre der takker nej til en børnehaveplads Et barn kan tidligst udmeldes fra den dato, som opstartsdatoen i tilbuddet lyder på uanset om pladsen kan tilbydes med over 1 måneds varsel. Et barn må ikke meldes ud til opstartsdatoen i børnehavetilbuddet, hvis der er mindre end 1 måneds varsel til den 1. eller 15 i en måned. Disse regler gælder også for børn i privat dagpleje. Et par eksempler: Der sendes tilbud om børnehaveplads d. 1. marts. Opstartsdatoen er den 1. maj. Pladsanvisningen modtager nej tak til pladsen d. 5. marts. Barnet kan tidligst udmeldes til d. 1. maj Der sendes tilbud om børnehaveplads d. 1. marts. Opstartsdatoen er den 1. april. Pladsanvisningen modtager nej tak til pladsen d. 5. marts. Barnet kan tidligst udmeldes d. 15. april. 5.5 Ophør Når barnet har overskredet alderen for en bestemt type dagtilbud og har fået tilbudt et andet alderssvarende dagtilbud, udmeldes barnet fra dets hidtidige plads. 6. Flytning Der skelnes mellem to situationer a) På forældrenes initiativ: overflytning kan ske ifølge anvisningsreglerne b) På kommunens initiativ: kun hvis der er særlige grunde, fx. lukning eller ombygning af en institution eller lignende, og hvis Pladsanvisningen samtidig tilbyder anden pasning. 6.1 På forældrenes initiativ - flytning mellem institutioner Forældrene kan altid ansøge om overflytning inden for de anvisningsregler, der gælder på området. Når forældrene har takket ja til en plads, bliver barnet slettet af en eventuel anden venteliste. Ønsker forældrene efterfølgende barnet overflyttet til en anden institution, skal barnet skrives op på ny. Kun søskende kan bevare deres oprindelige opskrivningsdato til den institution, som barnets søster eller bror er indmeldt i, selv om forældrene takker ja til en plads i en anden vuggestue eller i dagpleje. Hvis forældrene søger om overflytning mellem f.eks. to vuggestuer eller mellem vuggestue og dagpleje, bliver barnet skrevet på venteliste med anciennitet fra den dato, Pladsanvisningen modtager ansøgningen om overflytning. Hvis ansøgningen er sendt via elektronisk selvbetjening, bliver barnet skrevet på venteliste med den dato, ansøgningen er sendt elektronisk. Ved overflytning fra én institution til en anden i Københavns Kommune skal udmeldelsesblanketten ikke bruges. Barnet bliver automatisk meldt ud af sin nuværende institution, når det har fået plads i en anden institution i kommunen. 11

12 Hvis forældrene ansøger om overflytning, fordi de flytter inden for kommunen, kan de eventuelt benytte sig af reserverede pladser på vuggestuernes ventelister, dog med det forbehold, at barnet er ældre end det barn, der kommer til at stå foran på ventelisten (gælder kun ved flytning internt i kommunen på minimum 4 km) Se punkt 1.6 om reserverede pladser. Der eksisterer ikke et gældende varsel i overflytningssager mellem to kommunale dagtilbud. Pladsanviseren skal forsøge at få pladsen besat hurtigst muligt. Det er alene i tilfælde, hvor forældrenes svarfrist ikke kan overholdes, eller hvis tilfredsstillende opstart i den nye institution af forvaltningsmæssige hensyn ikke vurderes muligt inden for fristen, at opstartdato kan udskydes. Pladsanvisningen kan dog af driftsmæssige hensyn til den afgivende institution i enkelte tilfælde vælge at udskyde opstartsdato. Ved overflytning fra en institution til en privat pasningsordning kan overflytningen ske med 14 dages varsel. Pladsanvisningens visitationsudvalg kan give dispensation til, at et barn kan overflyttes akut. Det vil sige, at barnet vil få tilbudt plads hurtigst muligt. Pladsanviseren vil anvise en plads så tæt på bopælen som muligt eventuelt i et andet distrikt, hvis ventelisten er kortere der. Se mere om dispensationer under punkt Flytning til Københavns Kommune og mellem distrikterne Det er muligt at få sit barn/sine børn skrevet på venteliste til en plads i Københavns Kommune, før man har bopælsadresse i kommunen, hvis man ved f.eks. lejekontrakt eller købsbevis kan dokumentere, at man planlægger at flytte til kommunen. Det er desuden muligt at få dispensation til opskrivning, hvis særlige forhold gør sig gældende. Hvis familien flytter internt i kommunen, kan forældrene vælge at lade barnet fortsætte i sin hidtidige plads. Hvis forældrene ønsker en specifik institution, skal barnet skrives op til den specifikke institution og barnet vil få plads efter de gældende regler. Forældrene kan også skrive barnet op på garantilisten og på denne måde være garanteret en plads inden for 2 måneder. 7. Frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne Der er frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne, hvilket betyder, at forældre har mulighed for at få deres barn passet i en anden kommune, end den familien bor i. Børn fra andre kommuner har ret til at blive skrevet på ventelisten til dagpleje, vuggestue og børnehave i Københavns Kommune efter de gældende regler i København og få tilbudt plads, når barnet står øverst på ventelisten. Hvis der er over 1% børn fra andre kommuner skrevet på ventelisten i Københavns Kommune, kan ventelisten dog lukkes i 3 måneder for børn fra andre kommuner. Om ventelisten er lukket for børn fra andre kommuner kan ses på Børn, som bor i Københavns Kommune, har ligeledes ret til at blive skrevet på venteliste til en plads i en anden kommune end København. Hvis et barn er indmeldt i dagpleje, vuggestue eller børnehave i Københavns Kommune, og familien flytter til en anden kommune, har barnet ret til at fortsætte i sin nuværende plads Barnet har dog ikke mulighed for at skifte til en anden institution i Københavns Kommune medmindre barnet var skrevet op til en anden institution inden barnet er fraflyttet kommunen. 12

13 7.1 Betaling ved frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne Når familien bor i én kommune og benytter plads i en anden kommune (eventuelt fortsætter i sin hidtidige plads), betyder det, at forældrebetalingen kan ændre sig, også selv om barnet benytter præcis samme plads. Forældre bør altid kontakte forældrebetalingskontoret eller Pladsanvisningen i deres nye bopælskommune i forbindelse med brug af plads i en anden kommune, så de fra starten er bekendt med den nye forældrebetalingstakst. 7.2 Grænsegængere: EU-borgere, der bor i ét EU-land og arbejder i et andet EU-land I forhold til EU-borgere, som bor i ét land og arbejder i et andet EU-land (kaldet grænsegængere) gælder særlige regler i forhold til pasningsmuligheder af deres børn. For grænsegængere er det beskæftigelseskommunen, der skal stille en plads til rådighed, men grænsegængere kan frit skrive deres børn på venteliste i de kommuner de ønsker. Barnet skal skrives på venteliste efter de samme regler, som gælder borgere der bor i København. Det betyder, at en familie, som f.eks. har boet i Københavns Kommune og flytter til Malmø og arbejder i Tårnby, kan få deres barn passet i Tårnby Kommune. Alternativt kan de få deres barn passet i Københavns Kommune efter reglerne for frit valg over kommunegrænsen. Det vil være Tårnby Kommune, som skal betale driftsudgifterne for pladsen, og forældrebetalingen vil blive opkrævet af Tårnby Kommune. Forældrene skal kunne dokumentere deres arbejdsmæssige tilknytning til Danmark. 8. Barselsorlov Forældre kan tilsammen holde 52 ugers barselsorlov. I loven er der ikke nævnt noget om begrænsninger i brugen af dagtilbud, hvis én af forældrene er på barselsorlov. I praksis betyder det, at barnet kan få plads, når det har ancienniteten til det, også selv om én af forældrene samtidig holder barselsorlov. Forældrene kan vælge at tage imod pladsen og betale for den, men reelt først lade barnet begynde på et senere tidspunkt f.eks. 1 eller 2 måneder senere. Dette skal aftales med institutionslederen. Hvis forældrene vælger at holde orlov efter at barnet er begyndt i institution, kan det beholde sin plads, hvis forældrene betaler for pladsen. De kan også vælge at melde barnet ud, i så fald begynder barnet forfra på ventelisten, hvis de igen ønsker en plads. Barselsorloven har ikke indflydelse på søskendes brug af dagtilbud. Hvis familien ikke ønsker, at søskende skal gå i dagtilbud i barselsperioden, skal barnet meldes ud af dagtilbuddet og skrives på venteliste til en ny plads, når familien igen ønsker en plads til barnet. Pladsen vil blive tilbudt, når barnet står øverst på ventelisten. Kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere har ret til fravær i mindst fire uger før fødslen, 14 uger efter fødslen og 32 uger umiddelbart derefter, i det omfang faren ikke benytter denne ret. For faren gælder, at der er ret til to sammenhængende uger efter fødslen, samt ret til 32 uger i det omfang, moren ikke har benyttet denne ret. 13

14 Kontanthjælpsmodtagere kan skrive deres barn op til to ventelister - fx to vuggestuer eller en vuggestue og et dagplejeområde. Jobcentret kan stille krav om, at dit barn skrives på garantilisten, hvis du modtager kontanthjælp. Af "Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp alene på grund af ledighed" står der at 4. En person, jf. 1, kan kun få hjælp efter lovens 11, hvis den pågældende står til rådighed for arbejdsmarkedet.... En person skal give kommunen eller anden aktør besked om, at personen ikke kan arbejde på visse tider af døgnet, fordi den pågældende ikke kan få passet sine børn. Hvis personen senere får pasningsmulighed, skal der gives besked herom til jobcenteret eller anden aktør. Se endvidere vejledningen til 15, stk. 1, nr En person skal ikke stå til rådighed for et arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder medvirke ved beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i form af aktiviteter pålagt efter 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis... den pågældende er nødt til at passe sine børn, og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed. 10. Adoptivbørn For at sidestille adoptivbørn med andre børn, som skal have anvist pasning, bliver adoptivbørn opskrevet til vuggestue og dagpleje med anciennitet fra 4 måneder. Du skal skrive dit barn op senest tre måneder efter indrejse i Danmark. Da børnehavepladser bliver anvist efter alder, er der ikke behov for særlige regler for adoptivbørn i denne aldersgruppe. Det påhviler forældrene ved opskrivningen at gøre opmærksom på, at der er tale om et adoptivbarn. 11. Forældremyndighed Kun en forælder, som har forældremyndighed over et barn kan træffe beslutning om at indmelde eller udmelde barnet i et dagtilbud eller fritidshjem /KKFO. (Personer, som har plejetilladelse over et barn, har dog også mulighed for at indmelde og udmelde barnet i dagtilbud eller fritidshjem /KKFO.) Forældreansvarsloven 3. Har forældre fælles forældremyndighed, kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold enighed mellem forældrene. Den forælder, som barnet har bopæl hos, kan træffe afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv, herunder hvor i landet bopælen skal være. Stk. 2. Har forældre fælles forældremyndighed, og er de uenige om forældremyndigheden, skal begge give samtykke til, at barnet forlader landet, herunder udrejser til Grønland eller Færøerne, eller til, at barnets ophold i udlandet, i Grønland eller på Færøerne forlænges ud over det aftalte, forudsatte eller fastsatte, medmindre der foreligger en afgørelse efter 17, stk. 1, 2. pkt., eller 25. Beslutningsbeføjelserne i Forældreansvarsloven 3 I bestemmelsen sondres der mellem væsentlige beslutninger og overordnede forhold i forhold til barnets daglige liv. Væsentlige beslutninger: 14

15 forhold, der må anses som så indgribende for barnet, at begge forældre skal være enige herom kræver enighed mellem forældrene, hvis der er fælles forældremyndighed. Overordnede forhold i barnets daglige liv: den forælder, som barnet har bopæl hos, kan træffe afgørelsen uden at skulle inddrage den anden forælder. Beslutninger af mere dagligdags karakter: Hver forælder kan træffe afgørelsen på egen hånd. Det gælder f.eks. mad, tøj, sengetider, venner m.v. Det afgørende i den forbindelse er, hvem barnet opholder sig hos. Den forælder, der i den givne situation er nærmest til at træffe sådanne beslutninger, har således kompetence hertil. Nedenstående skema belyser sondringen mellem de forskellige beslutningsbeføjelser: Forældremyndighedsinde haverne sammen Bopælsforælderen Samværsforælderen Værgemål Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb Skolevalg, videreuddannelse Skolefritidsordning Risikobetonet fritidsaktivitet Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne Navnevalg Religiøse forhold Ægteskab Pas Direkte daglig omsorg Daginstitution Fritidsaktiviteter* Fritidsklub: BUF har været i kontakt med Ministeriet, der har meddelt, at indmeldelse i klubber anses for ligestillet med fritidsaktiviteter. Det vil sige, at både bopælsforælderen og samværsforælderen kan indmelde og udmelde deres barn i en klub med bare en underskrift Flytning indenlands Skolepsykolog Børnesagkyndig rådgivning Afgørelser, der relaterer sig til samvær direkte omsorg Fritidsaktiviteter* Fritidsklub: BUF har været i kontakt med Ministeriet, der har meddelt, at indmeldelse i klubber anses for ligestillet med fritidsaktiviteter. Det vil sige, at både bopælsforælderen og samværsforælderen kan indmelde og udmelde deres barn i en klub med bare en underskrift *Fritidsaktiviteter: Både bopælsforælderen og samværsforælderen kan på egen hånd uden at inddrage den anden forælder træffe beslutningen. Det afgørende er, at fritidsaktiviteterne foregår enten efter aftale med den anden forælder eller sker i den periode, hvor barnet opholder sig hos den pågældende forælder. MODIFIKATION: Hvis der er tale om risikobetonet fritidsaktiviteter, hvor der er stor risiko for skade (dykning, boksning, bjergbestigning mv.), så skal begge forældre som udgangspunkt være enige. 12. Forældrebetaling Forældrebetalingen fastsættes ud fra den pasningskategori, barnet er meldt ind i. Forældrene skal betale vuggestuetakst, indtil barnet begynder i børnehave eller rykker op fra vuggestue til børnehave i en integreret institution. 15

16 Hvis husstanden har lav eller moderat indkomst, kan forældrene ansøge om økonomisk fripladstilskud, så prisen sættes ned. Ønskes yderligere oplysninger, kan forældrebetalingen kontaktes. Forældrebetalingen Frederiksborggade 15, 3. sal Postboks København K Tlf Fax: Telefontid Man-fredag: Torsdage tillige: Åbningstid Man-ons: Tors: Fre: Forældrebetaling for weekend- og døgnåbne institutioner Forældrene skal betale særskilt for at benytte dagtilbud på lørdage, søndage og helligdage i weekendåbne institutioner og døgninstitutionerne Vartov og Haraldsgården Søskendetilskud Der ydes automatisk søskendetilskud, hvis der er flere søskende, der benytter et dagtilbud Forældrene skal betale fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser (dog ikke i fritids- og ungdomsklubber). 13. Klageadgang Hvis forældrene ønsker at klage over sagsbehandlingen, skal de rette klagen til lederen af Pladsanvisningen. Københavns Kommunes afgørelse om optagelse og udmeldelse af dagtilbud kan ikke indbringes for anden administrativ klagemyndighed jf. dagtilbudsloven. Klage over serviceniveauet kan ikke påklages Pladsanvisningen, men skal rettes til forvaltningens borgmester eller politiske udvalg. Hvad angår klageadgang over afgørelser, der omhandler godkendelse af pasningsaftaler og udbetaling af tilskud efter 80 (Privat Børnepasning), kan afgørelsen indenfor 4 uger sendes til lederen af Kontoret for Privat Børnepasning. Kontoret for Privat Børnepasning videresender klagen til Det sociale Nævn: Kontoret for Privat Børnepasning Frederiksborggade 15, 3. sal Postboks København K. 16

17 14. Pasningstilbud: ½-2 år: Vuggestue: Der er kommunale og selvejende vuggestuer i Københavns Kommune. Der er pasningsgaranti fra barnet er 6 måneder. I vuggestuen er barnet sammen med mange andre børn og får mulighed for at etablere de første venskaber. Vuggestuens personale har viden og indsigt i børns opdragelse og udvikling. Derfor har personalet mulighed for at tilgodese børnenes behov for omsorg, støtte og udfordringer. Der findes også vuggestuer i virksomhedsinstitutioner, vuggestuer med weekendåbent samt vuggestuepladser i døgninstitutionen Vartov. Dagpleje: I dagplejen bliver 3 eller 4 børn passet af en dagplejer i dagplejerens hjem. Dagplejerne er tilknyttede mindre grupper af andre dagplejere. Sammen laver de udflugter, arrangerer rytmik og mødes i den dagplejelegestue, de er tilknyttet. Når barnets dagplejer er fraværende i forbindelse med efteruddannnelse, kurser og sygdom, bliver barnet som hovedregel passet hos én af de andre dagplejere i dagplejegruppen. Dagplejeren har åbent 48 timer om ugen. Det er det pædagogiske tilsyn der har ansvaret for kvaliteten i dagpleje, i praksis udføres tilsynet af en dagplejepædagog. Dagpleje hører under dagplejens ledelse, organisation og sikkerhed. Flerbørnsdagpleje: I flerbørnsdagplejen bliver der passet mellem 8 og 10 børn af 3 medarbejdere i lokaler, som kommunen stiller til rådighed. Flerbørnsdagplejen har åbent 42 timer om ugen. Ansvaret for kvaliteten i flerbørnsdagplejen er det samme som i dagpleje. Privat Børnepasning: I Privat Børnepasning kan forældrene få tilskud til at få passet deres barn privat indtil barnet skal starte i 0.-klasse. Barnet kan ikke være meldt ind i daginstitution/dagpleje, hvis forældrene samtidig modtager tilskud til Privat Børnepasning. Barnet kan dog stå aktivt på ventelisten, mens det benytter Privat Børnepasning og vil få tilbud plads i overensstemmelse med sin anciennitet. Pladsanvisningen anviser ikke pladser til Privat Børnepasning, men på kan forældre få kontakt til en privat børnepasser. Forældrene kan også kontakte Pladsanvisningens INFO-team, der hjælper med råd og vejledning om etablering af private pasningsordninger. Pladsanvisningens INFO-team: tlf Privat dagpleje: I privat dagpleje passer en forælder sit eget barn og en anden families barn. Forældre kan også passe sine egne tvillinger eller egne to børn fra de er 6 måneder og indtil de fylder 2 år og 10 måneder eller får tilbudt børnehaveplads. Børnene i privat dagpleje kan stå aktivt på ventelisten og få tilbudt plads, mens de er i ordningen. Barnet kan ikke blive passet i privat dagpleje og samtidig være meldt ind i vuggestue eller dagpleje. Pladsanvisningen anviser ikke pladser i privat dagpleje, men på kan forældre eventuelt få kontakt til en privat dagplejer. Forældrene kan kontakte Pladsanvisningens INFO-team, der hjælper med råd og vejledning om etablering af private pasningsordninger. Privat- og puljeinstitution: 17

18 En privatinstitution/puljeinstitution skal følge de til enhver tid gældende regler i Københavns Kommune og overholde dagtilbudslovens lighedsprincipper. Hvis institutionen ønsker at give en særlig gruppe fortrinsret til deres pladser, skal denne fortrinsret indgå i puljeinstitutionens driftsaftale med kommunen eller i privat institutionens aftale med kommunen. Det er institutionsledelsen, der administrerer ventelisten og en eventuel fortrinsret. Virksomhedsinstitution: Virksomhedsinstitutioner kan være mange forskellige typer af institutioner: kommunale, selvejende, pulje- eller privatinstitutioner. Virksomhedsinstitutioners særkende er, at de skal tilgodese personalet i en bestemt offentlig eller privat virksomhed. Derfor har børn af forældre, der er ansat i virksomheden fortrinsret før andre børn på ventelisten uanset anciennitet. Andel af pladserne, som er forbeholdt børn af ansatte på virksomheden udgør typisk % af institutionens pladser. Københavns Kommune har anvisningsret efter de almindelige anvisningsregler til den resterende del af pladserne. Virksomhedsinstitutioner har central anvisning på linje med alle andre institutioner i Københavns Kommune. Der er én venteliste til hver virksomhedsinstitution. Det betyder, at børn af forældre, der ikke arbejder i virksomheden, kan blive sprunget over af børn af forældre, der kan dokumentere, at de arbejder virksomheden, selv om de har længere anciennitet. Om børnene kan fortsætte i institutionen, hvis forældrene ikke længere er ansat i virksomheden, afhænger af ordlyden i driftsoverenskomsten. Institutionen skal sikre, at forældrene er bekendt med, hvad der sker, hvis de ikke længere er ansat i virksomheden. Døgninstitutionerne Vartov og Haraldsgården Vartov og Harldsgården har døgnåbent alle ugens 7 dage. Det vil sige, at familier med behov for pasning på skæve tidspunkter, kan benytte sig af dette pasningstilbud. Børn, hvis forældre kan dokumentere et behov for institutionens særlige udvidede åbningstid, får et generelt fortrin. Weekendåben institution: En weekendåben institution, er en institution, der har åbent alle ugens dage i dagtimerne, samt lørdage og søndage. Børn af forældre med dokumenteret behov for weekendpasning har fortrinsret. Børn fra andre institutioner kan også blive passet i de weekendåbne institutioner, hvis forældrene kan dokumentere, at de har arbejde i weekenden. 18

Hvidbog for anvisningsregler til dagtilbud 3-5 år

Hvidbog for anvisningsregler til dagtilbud 3-5 år Hvidbog for anvisningsregler til dagtilbud 3-5 år Opdateret august 2013 Indhold 1. Venteliste... 4 1.1 Anciennitet til børnehave... 4 1.2 Anciennitet til Døgninstitutionen Vartov... 4 1.3 Anciennitet til

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Ændring nr. 2 Institutionstyper Frederiksberg Kommune tilbyder forskellige kommunale og privat/selvejende pasningstilbud.

Ændring nr. 2 Institutionstyper Frederiksberg Kommune tilbyder forskellige kommunale og privat/selvejende pasningstilbud. Ændring nr. Nuværende anvisningsregler Forslag til nye anvisningsregler 1 Kontakt Børne- og Ungeområdet administrerer kommunens dagtilbud til børn og unge i alderen 0-19 år. Dagtilbudsafdelingen er den

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt.

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt. Opskrivning på venteliste Du kan opskrive dit barn til dagtilbud, når barnet er født. Opskrivning skal ske digitalt med NemId via Den digitale Pladsanvisning på www.fredensborg.dk. Opskrivning på venteliste

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/10 Indhold: FORORD...3

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016

TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016 / TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016 Disposition for temadrøftelsen Anvisningsreglerne i dag 1) Lovgivningsmæssige rammer 2) Anvisningsregler

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber Retningslinjer for pladsanvisning Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber R e t n i n g s l i n i e r f o r p l a d s a n v i s n i n g Her kan du læse om, hvordan

Læs mere

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Svendborg Kommune anviser pladser til de kommunale og selvejende dagtilbud, herunder dagpleje og børnehuse. Du kan læse om Svendborg Kommunes kommunale og selvejende

Læs mere

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Albertslund Kommune Børne- og Ungeforvaltningen 3. september 2012 Institutionsafdelingen GENERELT REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Revideret i Udvalget for Børn og Unge den 28. januar 2010 Indhold Opskrivning til dagtilbud Hvornår skal jeg skrive mit barn

Læs mere

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Dagpleje Flerbørnsdagpleje Vuggestue Integreret institution Privat institution Privat dagpleje Privat børnepasning Børnehave Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Samlet oversigt over Københavns Kommunes

Læs mere

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Dagpleje Flerbørnsdagpleje Vuggestue Integreret institution Privat institution Privat dagpleje Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Privat børnepasning Børnehave Samlet oversigt over Københavns Kommunes

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/7 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Reglerne er revideret i Udvalget for Børn og Unge den 10. august 2017. De træder i kraft den 11. august 2017. Indhold

Læs mere

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem institutioner og fritidsklubber

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem institutioner og fritidsklubber DRAGØR KOMMUNE 20. april 201023. januar 2007 Social, Børn og Kultur SBK - Børneservice Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem institutioner og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives

Læs mere

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år RETNINGSLINJER for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år September 2015 Forord Dette er Tønder Kommunes retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0 6 år. Som nybagt forældre eller tilflytter

Læs mere

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber DRAGØR KOMMUNE 10. juli 2012 Social, Børn og Kultur Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives Dragør Kommunes retningslinjer og administrative praksis i

Læs mere

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Indhold 1. Pasningsgaranti i Aalborg Kommune 3 1.1 Lovgrundlaget 4 2. Optagelsesregler..

Læs mere

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber DRAGØR KOMMUNE 10. juli 2012 Social, Børn og Kultur Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives Dragør Kommunes retningslinier og administrative

Læs mere

Daginstitutionsafdelingen

Daginstitutionsafdelingen Daginstitutionsafdelingen Indhold Indhold... 2 Pladsanvisningen... 3 Dagplejen... 4 Pladsanvisning til dagpleje... 4 Optagelse på venteliste... 5 Placering på ventelisten... 6 Digital Pladsanvisning...

Læs mere

Dragør Kommunes anvisningsregler. Pixiudgave

Dragør Kommunes anvisningsregler. Pixiudgave Dragør Kommunes anvisningsregler Pixiudgave På baggrund af ønske fra Forældrenævnet om uddybning af Dragør Kommunes anvisningsregler har forvaltningen udarbejdet denne pixiudgave af anvisningsreglerne

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/7 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Revideret i Udvalget for Børn og Unge den xx. xxxxxxxx 2014 28. januar 2010 Indhold Opskrivning til dagtilbud Hvornår

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud

Regler om optagelse i dagtilbud Regler om optagelse i dagtilbud - gældende pr. 6. marts 2013 Foto: Modelfoto Optagelse af børn i dagtilbud Regler gældende fra 06.03.2013 Udarbejdet i henhold til LBK nr. 668 af 17/06/2011 1. Rudersdal

Læs mere

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Dagpleje Flerbørnsdagpleje Vuggestue Integreret institution Privat institution Privat dagpleje Privat børnepasning Pasning af egne børn Børnehave Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Samlet oversigt

Læs mere

Pladsanvisningen. Retningslinjer for optagelse i dagtilbud. Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO?

Pladsanvisningen. Retningslinjer for optagelse i dagtilbud. Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO? Pladsanvisningen Retningslinjer for optagelse i dagtilbud Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO? Langeland Kommune har pasningsgaranti. Der tilbydes heldagspladser i dagplejen, børnehaverne

Læs mere

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Dagpleje Flerbørnsdagpleje Vuggestue Integreret institution Privat institution Privat dagpleje Privat børnepasning Børnehave Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Samlet oversigt over Københavns Kommunes

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Sådan får dit barn en plads i dagtilbud

Sådan får dit barn en plads i dagtilbud Sådan får dit barn en plads i dagtilbud - og andre nyttige oplysninger Indhold Pladsanvisning... 3 Dagpleje... 4 Optagelse på venteliste... 5 Placering på ventelisten... 5 Tildeling af plads... 6 Søskendehensyn...

Læs mere

REGLER OG RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år

REGLER OG RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år REGLER OG RETNINGSLINJER for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år Oktober 2014 Forord Du sidder nu med Tønder Kommunes Regler og Retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0 6 år. Som

Læs mere

Regler for optagelse af børn i dagtilbud fra 1. maj 2012

Regler for optagelse af børn i dagtilbud fra 1. maj 2012 Regler for optagelse af børn i dagtilbud fra 1. maj 2012 1) Rudersdal Kommune har følgende dagtilbud til børn Kommunal dagpleje (0-2 år) Vuggestuer (0-2 år) Børnehaver (3-6 år) Aldersintegrerede institutioner

Læs mere

Plads i Halsnæs Kommune... 3. Målsætning... 3. Pladsanvisningen:... 3. Nedsættelse af forældrebetaling:... 3. Betalingsspørgsmål:...

Plads i Halsnæs Kommune... 3. Målsætning... 3. Pladsanvisningen:... 3. Nedsættelse af forældrebetaling:... 3. Betalingsspørgsmål:... Visitationsregler for s Dagtilbud Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Plads i... 3 Målsætning... 3 Pladsanvisningen:... 3 Nedsættelse af forældrebetaling:... 3 Betalingsspørgsmål:... 4 Opskrivning af

Læs mere

Venteliste- og optagelseskriterier. daginstitutioner og skolefritidsordninger. Kommune gældende fra 1. januar Struer Kommune

Venteliste- og optagelseskriterier. daginstitutioner og skolefritidsordninger. Kommune gældende fra 1. januar Struer Kommune Venteliste- og optagelseskriterier for dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger i Struer Kommune gældende fra 1. januar 2007 Struer Kommune Struer Kommunes serviceniveau Struer Kommune har pasningsgaranti

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Godkendt i BUU 4.5.2009

INDHOLDSFORTEGNELSE: Godkendt i BUU 4.5.2009 Børn og Kultur Retningslinjer for pladsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 ANCIENNITET:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING

Læs mere

Analyse af forældrenes prioriteringer ved valg af dagtilbud - spørgsmålene

Analyse af forældrenes prioriteringer ved valg af dagtilbud - spørgsmålene KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Til BUU Analyse af forældrenes prioriteringer ved valg af dagtilbud - spørgsmålene Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den

Læs mere

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Lovgrundlag Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Det fremgår af Servicelovens 12, at Kommunen træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan

Læs mere

Visitationsregler Dagtilbud 0 5 år

Visitationsregler Dagtilbud 0 5 år Visitationsregler Dagtilbud 0 5 år 1 Visitationsregler til dagtilbud i Hvidovre Kommune Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud

Læs mere

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Der er pladsgaranti i Svendborg Kommune. Garantien omfatter alle børn over 26 uger og indtil barnet starter i skolen. Du får en garantidato for, hvornår dit

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2018 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2017 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/6 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Reglerne er revideret i Udvalget for Børn og Unge den 22. oktober 2015, og de træder i kraft d. 23.oktober 2015. Indhold

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Frit valg Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Retningslinjer for optagelse af 0-6 årige børn i kommunale dagtilbud i Kerteminde Kommune

Retningslinjer for optagelse af 0-6 årige børn i kommunale dagtilbud i Kerteminde Kommune Retningslinjer for optagelse af 0-6 årige børn i kommunale dagtilbud i Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune tilbyder en bred vifte af dagpasningstilbud for 0-6 årige børn. I Kerteminde Kommune kommer

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 5912 Jour. nr.: Ref.: MSM Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser 1.

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011

Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011 2011 20-9. Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om hvorvidt det var lovligt at en kommune ifølge sine retningslinjer

Læs mere

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune

Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Information om tilskud til privat børnepasning i Norddjurs Kommune Børn og unge Torvet 1-8500 Grenaa - tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Gældende fra juli 2015 1 Hvad er privat pasning: Kommunen skal give

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

2.4.6.1. Forældremyndighed efter en forælders dødsfald

2.4.6.1. Forældremyndighed efter en forælders dødsfald Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Forældremyndighed 2.1. Etablering af fælles forældremyndighed 2.1.1. Fælles forældremyndighed efter 6, 7 eller 7 a

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne Rigsombudsmanden på Færøerne Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling 1 MED BARNET I CENTRUM Indhold Indledning....1

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

Revurdering af visitationsregler for tildeling af dagpleje- og daginstitutionsplads

Revurdering af visitationsregler for tildeling af dagpleje- og daginstitutionsplads Pkt.nr. 2 Revurdering af visitationsregler for tildeling af dagpleje- og daginstitutionsplads 299659 Indstilling: 1. at Socialudvalget tager til efterretning, at der pr. 1.1.2001 er sket ændringer og præciseringer

Læs mere

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Privat pasning Hvad er privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune

Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Steen Horstmann, som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende:

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende: Godkendelseskriterier og tilsyn med privat pasning i Ballerup Kommune (Private dagplejelignende pasningsordninger mv. efter Dagtilbudsloven 78-79, med tilskud efter Dagtilbudsloven 80) Roller og procedurer

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33

Læs mere

Vedr. tilskud til pasning af eget barn og forældres mulighed for at dele ordningen.

Vedr. tilskud til pasning af eget barn og forældres mulighed for at dele ordningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring Orienteringsnotat til aflæggerbordet 8. februar 2012 Til orientering Sagsnr. 2010-18671 Dokumentnr. 2012-31060 Vedr. tilskud til pasning

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Pladsanvisningen i Stevns Kommune Børnepasning i Stevns Kommune

Pladsanvisningen i Stevns Kommune Børnepasning i Stevns Kommune Pladsanvisningen i Stevns Kommune Børnepasning i Stevns Kommune Optagelse af børn i dagpleje og daginstitutioner Indhold Pasningsgaranti... 3 Klagevejledning... 3 Hvilke børn til hvilke dagpasningstilbud...

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Serviceinformation for klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. januar 2016

Serviceinformation for klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. januar 2016 Serviceinformation for klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. januar 2016 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret 24.september 2014 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til

Læs mere

Book institutionsplads til dit barn. - enkelt og hurtigt med NemPlads

Book institutionsplads til dit barn. - enkelt og hurtigt med NemPlads Book institutionsplads til dit barn - enkelt og hurtigt med NemPlads Med NemPlads har Rudersdal Kommune gjort det nemt for dig at booke en plads til dit barn i et dagtilbud. Du finder NemPlads i Min Rude

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010 Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsbrev om revideret vejledningstekst vedr. lukkedage Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Med

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for skolefritidsordninger...

Læs mere