Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet"

Transkript

1 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab til markedet qua Danske Bank-koncernens forretningsomfang. Konklusionerne er som følger: Efter pæne prisstigninger på andelsboligmarkedet over de seneste kvartaler, var priserne omtrent uændrede i årets første kvartal i forhold til fjerde kvartal sidste år. Siden slutningen af 2012 er priserne steget med 7,4 % svarende til en værdistigning på godt kroner for en typisk andelshaver i hovedstadsområdet. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Andelsboligmarkedet har dog fået baghjul af markedet for ejerlejligheder, når vi ser på prisudviklingen. En forklaring er en generelt mere træg prismekanisme på andelsboligmarkedet, og en anden forklaring er, at maksimalpriserne i stigende grad binder. I øjeblikket sælges mere end halvdelen af andelsboligerne til maksimalprisen, og maksimalpriserne er i gennemsnit blot 1 % over købspriserne. Denne udvikling synes at have fået konsekvenser for udbudssituationen på andelsboligmarkedet. Ser vi på det samlede udbud af andelsboliger i København by hos ejendomsmæglere, har vi oplevet en voldsom reduktion på hele 65 % over det seneste år. Til sammenligning er udbuddet af ejerlejligheder steget med 47 %. Den store nedgang i udbuddet af andelsboliger kan ikke umiddelbart tilskrives en større salgsfest af andelsboliger. Godt nok har købsinteressen løftet sig betydeligt gennem 2013, men ser vi isoleret set på årets første kvartal i 2014, var aktiviteten blot på et nogenlunde gennemsnitligt niveau. Det betyder formentlig, at udbuddet af andelsboliger til salg har fundet andre kanaler end via ejendomsmægler eksempelvis via ventelister, gør-det-selv-salg eller lignende. Det er i hvert fald en oplagt forklaring i en situation, hvor maksimalpriserne i mange tilfælde binder. Det bevirker således, at der er knapt så meget usikkerhed omkring Udgiver prisfastsættelsen med sælgers øjne i det nuværende markedsmiljø. Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring Kraftigere prisstigninger på markedet for ejerlejligheder og makismalpriser, der til tider binder på andelsboligmarkedet, betyder, at man teoretisk set får mere andelsbolig for pengene relativt til køb af ejerbolig. I virkelighedens verden vil der selvfølgelig altid være afvigelser fra dette resultat Suspenderingen af nye offentlige vurderinger næste offentlige vurdering vil formentlig Ansvarshavende Cheføkonom blive offentliggjort i 2016 kan forstærke ovenstående effekter eller alternativt øge interessen for at bruge valuar-vurdering i andelsboligforeningerne i hovedstaden. Christian Hilligsøe Heinig 1 Bindende maksimalpriser er ikke ensbetydende med, at køb af andelsbolig er uden risiko. Vi anbefaler som altid, at man sikrer sig rådgivning i forbindelse med køb.

2 Omtrent stabile andelsboligpriser i årets første kvartal Priserne på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden var omtrent uændrede fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal Helt præcist lå priserne 0,3 % lavere i årets første kvartal. En negativ sæsoneffekt kan umiddelbart spille ind på tallene, og helt overordnet ændrer dagens tal ikke ved, at andelsboligpriserne har været pænt stigende over de seneste kvartaler. Set siden slutningen af 2012 er andelsboligpriserne i Region Hovedstaden således steget med 7,4 %. En sådan prisudvikling svarer til, at den gennemsnitlige andelshaver i Region Hovedstaden har oplevet en værdistigning på cirka kroner i denne periode. Værdistigningen vil dog variere fra andelshaver til andelshaver alt afhængig af den samlede markedsværdi af andelsboligforeningen og ens andel af denne. Figur 1:Stigende andelsboligpriser men priser på ejerlejligheder i endnu større ryk op 125 Prisindeks 2009k2= Ejerlejligheder, Region Hovedstaden Andelsboliger, Region Hovedstaden k2 2009k4 2010k2 2010k4 2011k2 2011k4 2012k2 2012k4 2013k2 2013k4 Fremgangen på andelsboligmarkedet skal ses i lyset af flere elementer. Først og fremmest er der næppe tvivl om, at den afdæmpede bedring i dansk økonomi og stigende optimisme i husholdningerne er med til at smitte positivt af på lysten til at købe bolig. Endvidere søger flere og flere danskere mod de større byer, og det øger den potentielle efterspørgsel efter boliger. Disse effekter løfter både andelsboligmarkedet og ejerboligmarkedet, men i første omgang er prisdannelsen knap så træg på markedet for ejerlejligheder grundet et mere gennemsigtigt marked. I København er priserne på ejerlejligheder i flere områder steget med mere end 20 % siden foråret Det giver anledning til en afledt positiv priseffekt på andelsboligmarkedet, da boligbehovet vil være i centrum for en del boligsøgende. Når ejerlejlighedsmarkedet bliver dyrere relativt til markedet for andelsboliger vil det alt andet lige tendere til at øge efterspørgslen efter andelsboliger. 2

3 Bindende maksimalpriser hæmmer også det opadgående prispres på andelsboligmarkedet Som altid skal man passe på med for store tolkninger på kvartalsvise udsving i data. Det gælder også i forhold til, at andelsboligmarkedet rent prismæssigt bremsede op i årets første kvartal, mens priserne på ejerlejligheder steg nok engang i Region Hovedstaden. Når det er sagt, er en oplagt forklaring på dette fænomen, at maksimalpriserne i stigende grad er blevet bindende på andelsboligmarkedet. Er maksimalpriserne bindende sættes de frie markedskræfter som bekendt ud af spil på andelsboligmarkedet, mens udbud- og efterspørgsel vil være afgørende i en situation, hvor maksimalpriserne ikke er en bindende restriktion. Ser vi på maksimalpriserne i forhold til købspriserne i Region Hovedstaden, så var der i gennemsnit blot en forskel på 1 % i første kvartal. Denne forskel er ikke set lavere siden 2009, hvor vi har indsamlet data. Tilbage i andet kvartal 2009 lå maksimalprisen i gennemsnit tæt ved 20 % over købsprisen, jf. figur 2. Set som gennemsnit er der altså nu tale om et marked, hvor man ofte som sælger af en andelsbolig vil opleve, at maksimalpriserne kan blive en bindende begrænsning på salgsprisen og andelshaverne dermed kan risikere at sælge til en pris, der er lavere, end det potentielle købere egentlig er villige til at give for boligen. En gennemgangs af købstilbuddene i andet halvår af 2013 viser, at på cirka hvert andet købstilbud var købsprisen den samme som maksimalprisen. Figur 2:Maksimalpriserne nærmer sig i hastigt omfang købspriserne på andelsboligmarkedet %, Maksimalpris i forhold til købspris, Region Hovedstaden k2 2010k2 2011k2 2012k2 2013k2 Vores tal for andelsboligmarkedet kan have en indbygget skævhed i forhold til, at maksimalpriser og købspriser i gennemsnit kan være lidt længere væk fra hinanden end angivet ovenfor. Det skal forstås på den måde, at vi kun sammenligner med de andelsboliger, hvor der er købsinteresse. Her kan der være en effekt af, at det er de andelsboligforeninger med bedst økonomi, der oftest kommer gennem nåleøjet, mens andelsboligforeninger med dårlig økonomi eller risikabel låneadfærd fravælges. Andelshavere i sidstnævnte foreninger kan være tvunget til at give et ekstra nedslag fra maksimalpris for at få realiseret et salg. Endelig kan der forekomme yderligere forhandlinger mellem køber og sælger, efter at vi har haft sagen til gennemgang, og i så fald vil yderligere nedslag ikke blive registreret i vores data. 3

4 Voldsom reduktion i udbuddet af andelsboliger skyldes ikke umiddelbart salgsfest Maksimalpriser, der i flere tilfælde er enten tæt på at binde eller direkte er bindende i en salgssituation, synes også at have fået konsekvenser for udbudssituationen på andelsboligmarkedet. Ser vi på det samlede udbud af andelsboliger i København by hos ejendomsmæglere, har vi oplevet en voldsom reduktion på hele 65 % over det seneste år. Til sammenligning har de bedre tider på ejerboligmarkedet i København lokket flere potentielle sælgere ud af busken, og her har vi i samme periode oplevet en stigning i udbuddet på 47 %, jf. figur 3. Figur 3:Voldsom nedgang i udbuddet af andelsboliger i København by Antal % Antal, udbud København by Afstand mellem maksimalpris og købspris, Region Hovedstaden >> Ejerlejligheder << Udbud af andelsboliger på boligsiden.dk, København by Andelslejligheder k2 2010k2 2011k2 2012k2 2013k Kilde: Boligsiden.dk, Realkreditforeningen og Realkredit Danmark Den store nedgang i udbuddet af andelsboliger hos ejendomsmæglerne kan ikke umiddelbart tilskrives en større salgsfest af andelsboliger i københavnsområdet. Godt nok har købsinteressen løftet sig betydeligt gennem 2013, men ser vi isoleret set på årets første kvartal i 2014, var aktiviteten blot på et gennemsnitligt niveau for perioden fra andet kvartal 2009 og frem til nu, jf. figur 4. Figur 4:Omtrent normal købsinteresse på andelsboligmarkedet i årets første kvartal Antal købstilbud, indeks, 2009q2-2014q1= Region Hovedstaden k2 2009k4 2010k2 2010k4 2011k2 2011k4 2012k2 2012k4 2013k2 2013k4 4

5 Det betyder med andre ord, at enten er interessen for at sælge andelsbolig faldet i betydeligt omfang, eller også finder udbuddet af andelsboliger til salg andre kanaler end via ejendomsmægleren eksempelvis via ventelister, gør-det-selv-salg eller lignende. Sidstnævnte er en oplagt forklaring i en situation, hvor maksimalpriserne i mange tilfælde binder eller er tæt på bindende. Det betyder således, at der er knapt så meget usikkerhed omkring prisfastsættelsen med sælgers øjne i det nuværende markedsmiljø. Mere for pengene på andelsboligmarkedet men ikke uden risiko Kombinationen af kraftigere prisstigninger på markedet for ejerlejligheder og maksimalpriser, der i stigende grad binder, betyder alt andet lige, at man får mere andelsbolig for pengene relativt til ejerlejligheder sammenlignet med situationen for et par år siden. Laver vi en teoretisk beregning på, hvad der i øjeblikket bedst kan betale sig at købe rent økonomisk af andelsbolig eller ejerbolig, så viser beregningen også en fordel til andelsboligen. En sådan beregning tager udgangspunkt i ens finansiering mellem andelsbolig og ejerbolig, og samme månedlige netto boligudgift i andelsboligen og ejerboligen. Nedenstående figur 5 viser resultatet af beregningen. Den gennemsnitlige andelsbolig i vores datasæt i Region Hovedstaden er 79 kvadratmeter, andelsindskuddet er på godt kroner og boligafgiften på cirka kroner om måneden. Finansieringsprofilen er fastlagt ud fra vores låneportefølje til andelsboligmarkedet. Teoretisk set skulle en ejerlejlighed af samme størrelse og stand dermed koste kroner, men ser vi på de faktiske handelspriser på markedet for ejerlejligheder, er prisen på lidt mere end kroner altså i omegnen af 8 % højere. Figur 5: Man får teoretisk set lidt mere for pengene ved køb af andelsbolig Kroner Teoretisk pris for ejerbolig svarende til gennemsnitlig andelsbolig Pris for gennemsnitlig ejerlejlighed på 79 kvm Kilde: Boligsiden.dk, Realkreditforeningen og Realkredit Danmark Note: I beregningerne er antaget fuld finansiering af begge boliger. Andelsindskuddet er finansieret til en rente på 5,5 % over 30 år, mens boliglånet i banken har en rente på 7%. Ejendomsværdiskat betales for ejerboligen. Fællesudgifter i ejerbolig er sat til kroner om måneden, mens fællesudgifter til andelsboligen er indeholdt i boligafgiften. 5

6 Det er klart, at ovenstående teoretiske beregning ikke altid holder i virkeligheden. Der kan således være store forskelle på, hvordan økonomien og finansieringen i de enkelte andelsboligforeninger er skruet sammen, og tilsvarende kan der være store forskelle i prissætningen af ejerboliger. Ligeledes findes der heller ikke identisk sammenlignelige andelsboliger og ejerboliger der vil altid være forskel i stand og beliggenhed, og disse forskelle er svære at værdiansætte og afhænger også af den enkeltes boligkøbers præferencer. Med bindende maksimalpriser kan potentielle købere af andelsboliger gøre sig håb om, at få del af en eventuel fremtidig gevinst, hvis vurderingerne løftes i engang i fremtiden. Omvendt er der dog ikke tale om en gratis omgang. Maksimalpriserne på andelsboliger er som bekendt bundet op på markedet for udlejningsejendomme, hvis andelsboligforeningerne benytter sig af enten en valuarvurdering eller de offentlige vurderinger. Det betyder, at hvis priserne på udlejningsejendomme stiger over tid, vil maksimalpriserne alt andet lige følge med op, og falder priserne på udlejningsejendomme, skal maksimalpriserne tilsvarende justeres ned selv endda i det tilfælde, at priserne på ejerboliger stiger. Det betyder også, at køber man til maksimalprisen er der ikke noget luft at give af i tilfælde af, at maksimalpriserne justeres ned. Risikoen i forhold til et sådan scenarie kunne være betydelige rentestigninger engang i fremtiden, der direkte spiller ind på værdifastsættelsen af udlejningsejendomme. Køb af andelsbolig er dermed ikke uden risiko, og endvidere gælder det som altid, at man som potentiel køber skal sikre sig, at man har sat sig godt ind i andelsboligforeningens økonomiske og finansielle situation. Derved sikrer man sig på bedst mulig vis mod eventuelt ubehagelige økonomiske overraskelser på et senere tidspunkt. Lang tid til nye offentlige vurderinger kan forstærke tendenserne Problematikken om retvisende offentlige ejendomsvurderinger har betydet, at ejendomsvurderingerne suspenderes indtil Det betyder, at nye offentlige vurderinger på andelsboligområdet først vil blive lavet engang i løbet af 2015, og herefter formentlig offentliggjort i Mange andelsboligforeningerne benytter sig i dag af offentlige vurderinger, og med udsigt til uændrede vurderinger i 2014/2015 kan det øge incitamentet til at skifte vurderingsmetode til valuar. I hvert fald hos de andelsboligforeninger som mener, at deres forening har en for lav vurdering. En for lav vurdering af andelsboligforeningen udgør en risiko for potentielle sælgere i foreningen, da de kan ende med at få for lidt for deres andelsbolig ved et salg. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 6

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14 Indholdsfortegnelse Problemformulering:...3 Problemstilling:...4 Metode...5 Definitionenpåenandelsboligforening...7 Andelsboligmarkedet...8 Bestemmelsesforholdienandelsboligforening... 10 Typerafandelsboliger...

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

Når du skal købe andelsbolig

Når du skal købe andelsbolig Når du skal købe andelsbolig En samling af artikler og råd om køb af andelsbolig. Hvordan har udviklingen været inden for andelsboligmarkedet de seneste par år? Hvordan analyserer man sig frem til, om

Læs mere

Uigennemsigtighed!på!andelsboligmarkedet!

Uigennemsigtighed!på!andelsboligmarkedet! HD-studiet i Finansiel rådgivning Afgangsprojekt forår 2013 Uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet Udarbejdet af: Ina Nørlund Pedersen Vejleder: Karsten Jørgensen Copenhagen Business School 1 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen

Læs mere

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 ANDELSBOLIG- OPLÆG 2014 BILLIGERE LÅN OG MERE GENNEM- SIGTIGHED Alle danskere skal have mulighed for at bo i en bolig, der er egnet til deres særlige situation.

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Boligpriserne er faldet, og boligrenterne er historisk lave. Det betyder dog stadig ikke, at køb af en lejlighed er det billigste i alle

Læs mere

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL 27. marts 2006 af Jens Asp direkte tlf. 33557727 BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL Boligprisstigningerne har ikke været ude af takt med udviklingen i købernes købsmulighed. Det viser en

Læs mere