KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede."

Transkript

1 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal erstatte klagers udgifter til ekstra husleje og udgifter til flytning i forbindelse med, at salg af klagers ejendom ikke blev gennemført. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. Klager og de indklagede indgik en formidlingsaftale for en periode af 6 måneder om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr ,00. Parternes underskrifter er udaterede. Det fremgår imidlertid af formidlingsaftalen, at ejendommen var værdiansat den 10. april 2007, og indklagede har oplyst, at aftalen blev indgået den 9. april Den 5. oktober 2007 underskrev en køber en købsaftale om køb af klagers ejendom for en kontantpris på kr ,00 med overtagelse den 1. marts Det fremgik af

2 2 købsaftalen, at handlen fra købers side var betinget af hans advokats godkendelse af handlen i sin helhed, samt at indsigelser skulle være indklagede skriftligt i hænde senest 14 hverdage fra købers underskrift. Det fremgik videre, at der senest den 22. oktober 2007 skulle deponeres kr ,00 hos indklagede, at der senest den 2. november 2007 skulle stilles pengeinstitutgaranti for kr ,00, samt at køber ville få dispositionsret over ejendommen fra den 1. december 2007, hvis købsaftalens punkt 11 var opfyldt. Det fremgik bl.a. af købsaftalens punkt 11: [ ] Samme dag skrev de indklagede til købers advokat: Tak for behagelig samtale d.d. Jeg bekræfter hermed at overstående handel er betinget af såvel Deres godkendelse som købers pengeinstitut. Vi har d.d. forsøgt at træffe [købers pengeinstitut] men uden held. Vi forsøger igen i næste uge. De indklagede skrev ligeledes den 5. oktober 2007 til købers pengeinstitut og oplyste, at køber havde tiltrådt købsaftalen, som de indklagede samtidig vedlagde til købers pengeinstituts godkendelse. Endelig overbragte de indklagede samme dag købsaftalen til klager sammen med et brev, hvoraf bl.a. fremgik: Til info skal jeg indskærpe at denne er med finansierings og advokatforbehold. Dette vil sige at købers bank samt advokat først skal godkende denne. Vi har forsøgt d.d. at tage kontakt til den pågældende rådgiver men uden held. Vi forsøger igen i starten af næste uge. Købers advokat kigger på sagen straks i næste uge og har bedt om at finansieringsforbeholdet skal tilføjes. Dette er gjort d.d. og besvarelse er sendt til købers advokat samt bank.

3 3 Klager underskrev købsaftalen den 12. oktober Den 19. oktober 2007 skrev de indklagede til købers pengeinstitut bl.a.: Samme dag skrev de indklagede til klager bl.a.: Den 1. november 2007 skrev de indklagede på ny til købers pengeinstitut: Efter gentagne samtaler gennem de sidste to uger kan jeg forstå at du stadigvæk ikke har modtaget det ønskede materiale fra din kunde. Tiden går og vi afventer stadigvæk godkendelsen fra din side. Til info forsættes salget til anden indtil denne foreligger fra dig. Den 2. november 2007 skrev de indklagede til klager, at de endnu ikke havde modtaget godkendelse fra købers pengeinstitut. De indklagede oplyste endvidere, at de fortsatte salget, og at klager endnu havde mulighed for at hæve handlen. Klager flyttede den 22. november 2007 til en lejet ejendom, idet den lejlighed, som klager havde købt endnu ikke var færdig. Købers advokat udfærdigede den 10. december 2007 skøde i handlen, hvilket imidlertid

4 4 ikke blev underskrevet af parterne. Det fremgik af skødet, at overtagelse skulle finde sted den 1. marts 2008, men at det endvidere var aftalt, at køber ville få dispositionsret over ejendommen, når udbetaling var deponeret, der var stillet bankgaranti for restkøbesummen, endeligt skøde var underskrevet af køber, samt når køber havde tegnet hus- og eventuel ejerskifteforsikring, og handelsomkostningerne var betalt. Den 1. april 2008 flyttede klager til sin ny lejlighed. Handlen med klagers ejendom blev ikke gennemført. De indklagede meddelte klager, at en ny køber var interesseret i ejendommen. Det fremgår af korrespondance mellem indklagede og den nye købers advokat, at handlen var betinget af, at finansiering kunne opnås, og at handlen ikke blev gennemført, idet den nye køber ikke kunne få finansieret købet af ejendommen. Klager flyttede herefter tilbage til ejendommen. I oktober 2008 overgav klager salget til en anden ejendomsmægler. Klager har bl.a. anført: De indklagede skal betale erstatning til klager. De indklagede meddelte klager, at der var handlet, og at klager blot skulle flytte, således at køber kunne disponere over ejendommen pr. 1. december 2007, uagtet at der ikke var sket deponering eller stillet bankgaranti i overensstemmelse med købsaftalen. Klager blev ikke informeret om risikoen ved, at deponering og garantistillelse ikke var sket som aftalt, ligesom klager ikke blev oplyst om muligheden for at hæve handlen. Klager har aldrig modtaget de af de indklagede nævnte breve af henholdsvis 5. og 19. oktober 2007 samt 2. november Tværtimod har klagerne ved flere lejligheder fra de indklagede fået oplyst, at der ikke var nogen problemer, og at hun blot skulle fraflytte ejendommen. Den 22. november 2007 flyttede klager til et lejet hus. Klager rykkede flere gange de indklagede for besked om bankgaranti og blev hver gang forsikret om, at den var på vej. Dette fortsatte hele foråret Den 1. april 2008 flyttede klager til sin nye lejlighed, som var blevet færdig. De indklagede oplyste herefter klager om, at køber havde problemer med finansieringen og ikke kunne købe ejendommen. De indklagede oplyste videre, at der nu var en anden køber, som var villig til at købe til den samme pris og på samme vilkår. Herefter gik der flere måneder, inden klager bliver oplyst om, at heller ikke den nye køber kunne få finansieret handlen. Herefter måtte klager flytte tilbage til

5 5 ejendommen. Klager har på den baggrund dels haft flytteomkostninger, idet klager har været nødsaget til at foretage 3 flytninger, dels måttet afholde dobbelt husleje med mere. De indklagede ophørte endvidere i forløbet med at annoncere ejendommen som værende til salg. De indklagede har bl.a. anført: De indklagede bestrider at skulle betale erstatning til klager. Formidlingsaftalen udløb den 10. oktober Herefter oplyste de indklagede klager om, at aftalen kunne forlænges, eller at klager kunne vælge at sætte ejendommen til salg hos en anden ejendomsmægler. Der blev fremsendt en forlængelse af aftalen til klager. Da klager imidlertid ikke oplyste, om klager ønskede at forlænge aftalen, eller om ejendommen skulle sættes til salg hos en anden ejendomsmægler, fortsatte de indklagede med forsøget på at sælge ejendommen. De indklagede gjorde i brev til klager opmærksom på, at handlen var betinget af købers pengeinstituts godkendelse, samt at klager havde mulighed for at hæve handlen. Da de indklagede forsat ikke fik bekræftet, at der var sket deponering af købesummen, rykkede de indklagede købers pengeinstitut den 1. november 2007 samt orienterede klager herom. Også i dette brev blev klager gjort opmærksom på muligheden for at hæve handlen. Brevene til klager blev overbragt klager på dennes skiftende adresser. Der har endvidere været adskillige møder og telefonsamtaler i forbindelse med forsøget på gennemførelse af handlen. Det har klart formodningen mod sig, at de indklagede i forbindelse med disse møder og telefonsamtaler skulle have givet udtryk for, at handlen var gennemført, idet de indklagede netop i brevene havde gjort opmærksom på, at klager fortsat havde mulighed for at hæve handlen. Klager blev gjort opmærksom på, at handlen var betinget af, at køber kunne opnå lånetilsagn. Dette var desværre ikke muligt hvilket heller ikke var tilfældet i den anden handel, hvilket der, finanskrisen og markedet taget i betragtning, ikke var noget at sige til. Der gøres opmærksom på, at skødet ikke blev underskrevet af klager eller køber. De indklagede bestrider endvidere, at man uden varsel skulle have stoppet

6 6 salgsfremstødet af ejendommen, samt at dette først skete, efter at klager havde meddelt de indklagede, at en ny ejendomsmægler havde overtaget salget af ejendommen. De indklagedes fotos er endvidere vederlagsfrit fremsendt til klagers nye ejendomsmægler. De indklagede og klager drøftede endvidere muligheden for udlejning af den omhandlede ejendom eller af den nye lejlighed. At klager selv valgte at flytte flere gange, er de indklagede ikke ansvarlige for. Nævnet udtaler: De indklagede har til nævnet fremsendt korrespondance vedrørende købers pengeinstituts godkendelse af den først indgåede handel, korrespondance med købers advokat samt korrespondance vedrørende information af klager i forbindelse hermed. Klager har til sagen oplyst, at klager ikke har kendskab til den pågældende korrespondance. Klager har endvidere til nævnet oplyst, at klager ikke har fået rådgivning om muligheden for at hæve de to handler, ligesom klager har oplyst, at de indklagede anbefalede klager at fraflytte ejendommen, selvom der ikke var deponeret eller stillet bankgaranti. De indklagede bestrider at have rådgivet klager, som af denne anført. Nævnet finder herefter, at en stillingtagen til klagepunkterne forudsætter en nærmere bevisførelse, herunder forklaringer fra de involverede personer. En sådan bevisførelse ligger uden for rammerne af en nævnsbehandling. Afvisningen sker under henvisning til Vedtægter for Klagenævnet for Ejendomsformidling 14, stk. 2, ifølge hvilken bestemmelse nævnet kan afvise klager bl.a. på grund af usikkerheden om bedømmelsen af de fremkomne oplysninger. Konklusion: Nævnet må afvise at tage stilling til sagen. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

7 7

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere