Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé Køge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge"

Transkript

1 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var betalt for byggemodningsomkostninger for den af klagerne erhvervede byggegrund. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: De indklagede havde en grund til salg til en kontantpris på kr ,00. Sælger var et firma, som ejede flere grunde i udstykningen. Af salgsprospekt fremgik bl.a.:

2 2 Den 18. juni 2007 underskrev klagerne en købsaftale om køb af grunden til en kontantpris af kr ,00 med overtagelsesdag den 2. juli Det fremgik af købsaftalen bl.a.: Af den til købsaftalen hørende salgsopstilling dateret 7. juni 2007 fremgik bl.a., at der var tale om en byggeklar helårsgrund samt, at sælgers advokat ville forestå berigtigelse af handlen, og at klagerne skulle betale omkostninger forbundet med registreringsafgift på skødet. Det fremgik endvidere bl.a.:

3 3 Klagerne fik i forbindelse med deres underskrivelse af købsaftalen udleveret diverse dokumenter, herunder kommunalt oplysningsskema, hvoraf det bl.a. fremgik, at ejendommen manglede at blive opkrævet et tilslutningsbidrag på kr ,50 til offentlig kloak og rensningsanlæg. Klagerne underskrev den 6. august 2007 skøde. Det fremgik heraf bl.a.: Med skæringsdag den 2. juli 2007 udfærdigede sælgers advokat refusionsopgørelse, som sælger underskrev den 25. oktober Klagerne underskrev ligeledes refusionsopgørelsen, det fremgår dog ikke af denne, hvornår dette skete. Af refusionsopgørelsen fremgik bl.a.:

4 4 Sammen med refusionsopgørelsen modtog klagerne bilaget Opgørelse over byggemodningsomkostninger : Klagerne har gensolgt byggegrunden via en anden ejendomsmægler. Den 18. juli 2008 skrev klagernes ny ejendomsmægler på vegne klagerne til sælger og bad denne bekræfte sælgers telefoniske oplysninger af samme dag. Ejendomsmægleren bad sælger bekræfte, at belægning, belysning, kantsten m.v. ville blive gennemført for sælgers regning og uden udgift for klagerne. Sælger blev endvidere bedt om at bekræfte oplysning om, at sælger ved udstykningen havde betalt for etablering/byggemodning af el, vand og kloak fremført til grunden, dog således at klagerne selv skulle betale for tilslutningsafgifter hertil. Sælger bekræftede senere

5 5 samme dag pr. oplysningernes rigtighed. Den 20. august 2008 skrev kommunen til sælgers advokat vedrørende kommunens overtagelse af spildevandssystemet på området, hvor byggegrunden var beliggende. Den 8. oktober 2008 oplyste det lokale vandværk til klagernes nye ejendomsmægler, at der ikke var betalt tilslutningsbidrag for byggegrunden, og at den nye køber således ville blive pålagt at betale kr ,00 inkl. moms. Sælgers advokat skrev den 2. december 2008 som på fra en henvendelse fra klagerne, at tilslutningsbidrag til vandværk, gas og kommune jf. købsaftalen skulle afholdes af klagerne. Sælgers advokat anførte videre, at klagerne således ikke havde købt en byggemodnet grund, og anførte, at det fremgik af refusionsopgørelsen, at klagerne selv skulle afholde tilslutningsafgift til vandværk. Sælgers advokat vedlagde kopi af kvittering for sælgers betaling af et beløb på kr ,00, som udgjorde nedgravning af hovedlinie i vejen, men ikke tilslutningsafgift, som sælgers advokat oplyste, skulle betales af klagerne. Sælgers advokat oplyste sluttelig, at det mellem sælger og kommunen var aftalt, at kloakken skulle overdrages til kommunen, og at værdien af kloakken herefter ville blive modregnet i tilslutningsafgiften. Den 28. januar 2009 skrev klagernes ejendomsmægler til kommunen for endelig oplysning om, hvor meget grunden hæftede for i forhold til kommunen. Kommunen svarede ved brev af 5. februar 2009, at sælger ikke havde betalt kloaktilslutningsbidrag for de udstykkede grunde, og at såfremt dette ikke skete, ville konsekvensen være, at hver grundejer ville blive pålignet kloaktilslutningsbidrag for egen grund på kr ,42 inkl. moms (2006-prisniveau). Den 6. marts 2009 skrev købers advokat til klagernes ejendomsmægler og opgjorde købers krav mod klagerne:

6 6 Klagerne har bl.a. anført: De indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med klagernes afholdelse af udgifter til byggemodning. I forbindelse med at klagerne erhvervede byggegrunden blev det oplyst, at denne var byggeklar, ligesom det i salgsopstillingen blev oplyst, at der var indlagt vandværksvand, privat fællesvej og offentlig kloak. Klagerne opfattede oplysningerne som en garanti for forholdene på grunden. Sælgers advokat og rådgiver berigtigede handlen. Klagerne blev ikke rådgivet med henblik på selv at søge juridisk bistand til gennemgang i forbindelse med indgåelse af handlen. Klagerne har nu gensolgt grunden og har fundet ud af, at klagerne har betalt for byggemodning over refusionsopgørelsen, selvom klagerne fik at vide, at grunden var byggeklar og byggemodnet. Klagerne har endvidere fundet ud af, at der aldrig er betalt byggemodningsomkostninger til kommunen, vandværket eller for kloak, ligesom adgangsvejen ikke er lavet. De indklagede og sælgers advokat burde have sørget for, at dette var bragt i orden. I forbindelse med klagernes gensalg af byggegrunden er der således tilbageholdt kr ,00 til dækning af udgifterne for spildevandsystem, kloaktilslutning, fibernet samt et mellemværende med kommunen. Alt sammen noget, som klagerne har

7 7 indbetalt, selvom klagerne købte grunden byggeklar og byggemodnet. Klagernes krav er således kr ,00, med tillæg af ekstra indbetalt byggemodningsomkostninger kr ,02 gange 2, idet byggemodningsomkostninger var indeholdt i købsprisen på grunden oprindeligt. Det er ikke korrekt, når indklagede anfører, at den ene klager har været ansat hos sælger. Dette har aldrig været tilfældet. De indklagede har bl.a. anført: De indklagede bestrider at skulle betale erstatning. Byggegrunden blev udbudt til kr ,00, og det fremgik af den af de indklagede udarbejdede salgsopstilling, at grunden var byggeklar. Købesummen blev aftalt mellem sælger og klagerne til kr ,00. Klagerne og sælger kendte hinanden, idet den ene af klagerne på daværende tidspunkt var ansat hos sælger. Det blev ligeledes aftalt, at tilslutningsbidrag skulle betales af klagerne, hvilket også tydeligt fremgik af købsaftalens side 6 punkt 16, hvor følgende var anført vedrørende tilslutningsafgifter Samtlige byggemodningsomkostninger og tilslutningsomkostninger afholdes af køber. De indklagede forespurgte i forbindelse med udfærdigelse af købsaftale, om klagerne ønskede egen rådgiver, hvilket klagerne besvarede benægtende. Klager fik forud for handlen udleveret bilag med tekniske data og oplysning om skønnede udgifter til kloak, vand med videre. Nævnet udtaler: Det fremgår af købsaftalen, at klagerne blev vejledt om behov og mulighed for at have egen rådgiver samt opfordret til at søge egen rådgiver. Det fremgår endvidere af de individuelle vilkår, at køber selv skulle afholde udgifter hertil. Nævnet finder herefter ikke anledning til kritik af de indklagede i den forbindelse. Det fremgår af såvel købsaftale som skøde, at klagerne modtog oplysning om, at klagerne skulle afholde udgift til byggemodning og tilslutningsomkostninger. Af det udleverede salgsprospekt fremgik, at de anslåede udgifter hertil udgjorde anslået kr ,00. Nævnet finder således, at klagerne havde accepteret at skulle afholde disse udgifter. Nævnet skal bemærke, at nævnet ikke finder, at klagerne på baggrund af salgsopstillingens oplysninger om byggeklar helårsgrund var berettiget til at forvente,

8 8 at klagerne ikke skulle afholde udgifter til byggemodning samt tilslutning. Nævnet finder det dog alvorligt kritisabelt, at de indklagede ikke i salgsopstillingen anførte, i hvilket omfang byggegrunden var byggemodnet, hvilke omkostninger til tilslutning klagerne evt. måtte forvente udover købesummen, samt om tilslutningsomkostninger m.v. var betalt. Sælger var i forbindelse med handlen repræsenteret ved advokat, som udfærdigede skøde samt refusionsopgørelse. Det fremgik af refusionsopgørelsen, som klagerne underskrev, at sælger havde afholdt udgift til kloak, el, gas og fibernet med kr ,02, samt at klagerne skulle refundere sælger disse. Nævnet finder ikke, at de indklagede havde pligt til at kontrollere om sælgers advokats oplysninger om, at sælger havde afholdt de pågældende udgifter, var korrekte. Nævnet kan derfor ikke pålægge de indklagede at betale erstatning til klagerne i den forbindelse. Nævnet skal videre bemærke, at nævnet ikke har kompetence til at tage stilling til en eventuel tvist mellem klagerne og sælger, ligesom nævnet heller ikke har kompetence til at tage stilling til sælgers advokats arbejde. Konklusion: Som følge af kritikken skal de indklagede inden 30 dage fra kendelsens dato betale klagerne det af dem til nævnet indbetalte gebyr, kr. 700,00. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere