Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé Vanløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse"

Transkript

1 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé Vanløse og Gabriel Barløse Sylvestervej Rødovre Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at dennes ejerlejlighed ikke blev solgt i formidlingsaftaleperioden. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: De indklagede og klager indgik den 17. december 2007 en formidlingsaftale for en periode af 6 måneder til en kontantpris på kr ,00. Af tilhørende salgsbudget ligeledes dateret 17. december 2007 fremgik vedrørende annoncering og øvrige salgsfremmende foranstaltninger: Ekskl. moms Inkl. moms

2 2 Estate Gold Boligavis Internet annoncering Vinduesudstilling Lokalannoncering standard-moduler Den 22. juni 2008 blev formidlingsaftalen forlænget med 3 måneder. Den 15. juli 2008 meddelte klager de indklagede, at klager havde valgt at udleje sin lejlighed for et halvt år. Den 9. september 2008 oplyste de indklagede klager om, at de indklagede havde solgt deres forretning pr. 15. september 2008, og at der pr. denne dato ville være ny indehavere og nye medarbejdere. Formidlingsaftalen udløb den 21. september 2008, uden at klagers ejerlejlighed blev solgt. De indklagede har ikke opkrævet honorar eller andet af klager. Klager har bl.a. anført: De indklagede skal erstatte klagers udgifter til kreditforening, ejerforening og ejendomsskat i perioden fra februar 2008 til september I forbindelse med de indklagedes vurdering af klagers ejerlejlighed oplyste de indklagede, at lejligheden var i særklasse, og at den ville blive meget nem at sælge til den udbudte pris. De indklagede oplyste endvidere, at der i salgsforløbet løbende ville blive afholdt statusmøder, hvor det ville blive oplyst, hvor mange henvendelser, der var på ejerlejligheden. Der ville endvidere på disse møder være mulighed for at drøfte evt. ændring af markedsføring. De indklagede har ikke overholdt disse aftaler. De indklagede ændrede heller ikke billeder i annonceringen, selvom dette blev aftalt. Når klager kontaktede de indklagedes kontor, vendte de indklagede ikke tilbage. De indklagede udfærdigede et købstilbud for en interesseret køber til en lavere pris, uden at dette var aftalt med klager. De indklagede forsøgte at presse klager til at

3 3 underskrive købsaftalen ved fejlagtigt at oplyse, at ejerforeningen ville pålægge ejerlejlighedsejerne at betale udgifter til en kommende opsætning af altaner. De indklagede oplyste i den forbindelse, at det var meget normalt, at man gav afslag i prisen, så køber ikke kom til at stå med denne udgift. Klager oplyste de indklagede om, at der ikke var aktuelle byggeplaner, men at der havde været et forslag om opsætning af altaner på generalforsamlingen i januar I forbindelse med at formidlingsaftalen udløb, havde de indklagede en fremvisning til en interesseret køber. Mægleren oplyste, at han var sikker på, at der var et købstilbud på vej. Klager gjorde opmærksom på, at formidlingsaftalen var udløbet, men at hvis der blev rettet op på nogle ting, og de indklagede ville gøre en ekstra indsats, var klager interesseret i et møde med de indklagede om forlængelse af aftalen. Da forlængelsen var lavet, hørte klager ikke mere fra de indklagede. Prisen på ejerlejligheden blev nedsat et par gange i salgsforløbet. Første gang den 25. maj 2008 til kr ,00 og anden gang den 13. august til kr ,00. Begge gange på klagers foranledning. Da ejerlejligheden ikke blev solgt, valgte klager at udleje denne, samtidig med at den fortsat skulle være til salg. Klager modtog den 9. september 2008 en kort fra de indklagede, hvori de indklagede skrev, at de indklagedes forretning var solgt pr. 15. september 2008, og at der pr. denne dato ville være nye indehavere og nye medarbejdere De indklagede har bl.a. anført: De indklagede bestrider at skulle betale erstatning til klager. Klagers ejerlejlighed har i hele salgsperioden været annonceret på Internettet dels på Estates hjemmeside og dels på Boligsiden. Udover Internettet har ejerlejligheden været udstillet i de indklagedes vinduesudstillinger i de indklagedes daværende 6 butikker. Herudover har den været annonceret i lokalaviser flere gange. I februar 2008 modtog de indklagede et købstilbud, som de indklagede anbefalede klager at acceptere. Købstilbuddet var på kr ,00. Ejendommen var på det tidspunkt udbudt til kr ,00. De indklagede har herudover fremvist ejendommen ca. 5 til 6 gange i forløbet til forskellige køberemner. Disse køberemner var dog ikke interesserede i at erhverve

4 4 ejerlejligheden til den udbudte pris. Da priserne generelt er faldet meget i salgsperioden, har de indklagede endvidere været i prisdialog med klager, for at få prisen på ejerlejligheden til at følge markedsudviklingen. Klager har ikke været interesseret heri. Først ved forlængelsen af aftalen blev lejligheden nedsat til kr ,00, hvilket i det nuværende marked stadigvæk må anses for værende meget højt. De indklagede er ikke bekendt med ikke at have overholdt aftaler med klager. De indklagede er klar over, at ved prisnedsættelsen misforstod parterne hinanden, idet de indklagede antog, at klager ville vende tilbage med besked om, hvorvidt ejendommens pris skulle nedsættes, eller om klager i stedet ville udleje ejendommen. Klager mente, at prisnedsættelsen allerede var aftalt, men misforståelsen blev hurtigt korrigeret. De indklagede er endvidere vendt tilbage til klager ved enhver henvendelse. Det er korrekt, at de indklagede har videresolgt det forretningssted, hvor klagers ejerlejlighed var sat til salg, hvilket klager blev orienteret om på lige fod med alle andre sælgere. De indklagedes advokat tilrådede de indklagede at give meddelelsen på samme tid til alle sælgerne. De indklagede valgte at følge dette råd. Med hensyn til ejerforeningen har de indklagede med klager drøftet de generelle konsekvenser af, at en ejerforening planlægger større omkostninger for ejerforeningen og hermed for ejerne samt drøftet potentielle køberes reaktion herpå. Nævnet udtaler: Det fremgår af bekendtgørelse om ejendomsformidling 22, stk. 1, at en formidler straks skal orientere sælger om ethvert købstilbud. Nævnet finder derfor ikke anledning til kritik af, at de indklagede udfærdigede et købstilbud for en interesseret køber til en pris, som lå under den udbudte pris og forelagde dette for klager. Nævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at de indklagede forsøgte at presse klager til accept af købstilbuddet og gav forkerte oplysninger til klager i den forbindelse. Nævnet finder det ikke godtgjort, at de indklagede lovede at ejerlejligheden var nem at sælge og ikke overholdt aftaler om markedsføring af ejerlejligheden. Nævnet finder det herefter ikke godtgjort, at det kan lægges de indklagede til last, at klagers ejerlejlighed ikke blev solgt i formidlingsaftaleperioden, hvorfor nævnet ikke kan pålægge de indklagede at betale erstatning til klager.

5 5 Nævnet finder det kritisabelt, at de indklagede ikke i forbindelse med oplysning til klager om, at de indklagedes forretning var solgt, samtidig gjorde klager opmærksom på, at denne hermed var fritstillet fra den med de indklagede indgåede formidlingsaftale. Da klagers formidlingsaftale imidlertid udløb en uge efter de nye indehaveres overtagelse af forretningen, finder nævnet ikke anledning til yderligere i den forbindelse. Konklusion: Som følge af kritikken skal de indklagede in solidum inden 30 dage fra kendelsens dato betale klager det af denne til nævnet indbetalte gebyr, kr. 700,00. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere