GUIDE TIL FRITIDSJOB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL FRITIDSJOB"

Transkript

1 GUIDE TIL FRITIDSJOB 1

2 GUIDE TIL FRITIDSJOB 5 GODE RÅD Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2014 Grafisk Design: Kristian Emil Petersen, kepdesign.dk Oplag: REDAKTION 3F Fælles Fagligt Forbund, Simon Ørbæk Blik- og Rørarbejderforbundet, Allan Guldberg Nielsen Dansk El-Forbund, Simon T. Larsen Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, Pernille Meden Dansk Metal, Rune Albertsen FOA Fag og Arbejde, Finn Grønmar Fødevareforbundet NNF, Tue Jensen HK/Danmark, Kim Jensen HKKF Hærens Konstabel og Korporalforening, Tine Nørholtz Jobpatruljen, Rasmus K. Jakobsen Malerforbundet - Charlotte Klitsgaard Serviceforbundet, Finn Johnsen Socialpædagogerne, Lise Ringgaard Have 1. Sørg for at have en kontrakt der er underskrevet af arbejdsgiver, og husk at vis den til dine forældre eller fagforening. 2. Undersøg om der er overenskomst på din arbejdsplads. Hvis der er, skal arbejdsgiver give dig den mindsteløn der er forhandlet på arbejdspladsen. 3. Undersøg hvilke rettigheder du har og om arbejdspladsen lever op til dem. 4. Sig fra overfor din arbejdsgiver, hvis du synes, du bliver uretfærdigt behandlet. 5. Meld dig ind i en fagforening. Det er den bedste sikkerhed, du kan få for et godt langt liv på arbejdsmarkedet. Læs mere på Jobpatruljen.dk 2 3

3 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD SKAL JEG HAVE I LØN 06 INTRODUKTION 08 LOVE OG REGLER FAGFORENINGER 27 ARBEJDSDRENG METAL-/CYKEL-/AUTOVÆRKSTED M/K 27 AVISBUD 28 BAGERI: EKSPEDITION 29 BAGERI: RENGØRING/PAKNING/OPVASK 29 BIOGRAFER 30 BUTIKSASSISTENT 33 FABRIK 35 FRISØR OG KOSMETIKER 35 HANDICAPHJÆLPER 35 HJEMMEPLEJEN 36 HOTEL OG RESTAURATION herunder: café/cafeteria/opvasker/tjener/diskoteker 39 KANTINE: OFFENTLIG 39 KONTOR OG LAGER 40 LANDBRUG OG GARTNERI 41 MALER 42 MEJERI 42 PICCOLO: HOSPITAL 43 PORTØR 43 POSTOMDELING 43 PÆDAGOGMEDHJÆLPER 44 RENGØRINGS- OG SERVICEASSISTENT 44 RENGØRING OG TEKNISK SERVICE: OFFENTLIG 46 SERVICESTATIONER 48 SLAGTER 49 SLAGTER: EKSPEDITION 50 TRANSPORT OG LAGER 50 TRÆ OG BYGGERI 52 UNG I HUSET/BØRNEPASSER 52 VASKERI 4 5

4 INTRODUKTION INTRODUKTION HAR DU PRØVET: at du ikke fik nok i løn? at du ikke fik feriepenge? at du blev bedt om at lave arbejde, der var farligt? at du blev bedt om at blive 5 min ekstra uden at få løn for det? at du selv skulle finde en afløser, når du var syg? Vi har set alle tilfældene før, og vi vil gerne hjælpe dig til at få en bedre hverdag på din arbejdsplads. Jobpatruljen er fagbevægelsens hjælp til unge med fritidsjob. Siden slutningen af 70 erne har vi kørt rundt i landet og besøgt unge fritidsjobbere på deres arbejde. Under besøget tjekke vi løn og ansættelsesforhold og giver gode råd og vejleder om, hvordan unge får den bedste start på arbejdsmarkedet. JOBPATRULJEN BESØGTE CA VIRKSOMHEDER I 2013 Løber du ind i problemer, eller har du spørgsmål vedrørende regler, overenskomster m.m., kan du ringe gratis til Fagbevægelsens Hotline Der findes en række regler på arbejdsmarkedet, som din arbejdsgiver og du selv skal overholde. Disse regler kan deles op i love og overenskomster. Overenskomster er en aftale mellem arbejdsgiver og fagforening om løn og arbejdsforhold. Har din arbejdsplads ikke tegnet overenskomst, kan du ikke kræve de lønsatser og tillæg, som står i Guide til Fritidsjob. Kapitlet om Lønsatser fortæller dig om den overenskomst, der gælder på din arbejdsplads. Love gælder for alle, uanset om arbejdspladsen har overenskomst eller ej. Kapitlet om Love og Regler fortæller dig alt, hvad du har brug for at vide - fra ansættelseskontrakt til fysisk arbejdsmiljø. 89% AF ALLE UNGE HAR ELLER HAR HAFT ET FRITIDSJOB Alle over 13 år har mulighed for at melde sig ind i en fagforening. Som medlem af en fagforening er du sikret hjælp, hvis der opstår problemer på din arbejdsplads. Fagforeninger giver juridisk hjælp, råd og vejledning i enhver situation. Husk at melde dig ind. Alle medlemmer er sikret hjælp, når de har brug for det. 6 7

5 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER Der er nogle ting, du skal vide for at udføre dit arbejde. Din arbejdsgiver har pligt til at oplyse dig om eventuelle risici ved arbejdet, og skal instruere dig i, hvordan du kan arbejde sikkert. I det følgende kapitel kan du læse om nogle af de love og regler, som kan være relevante for dig UNGE TALTE MED JOBPATRULJEN I 2013 ANSÆTTELSESKONTRAKT Du har ret til en ansættelseskontrakt, også i et fritids- eller feriejob, når du har været ansat i mere end 1 måned, og din arbejdstid er mere end 8 timer om ugen. Hvis du i begyndelsen arbejder kortere tid, har du først krav på en ansættelseskontrakt, når din arbejdstid inden for de sidste 4 uger overstiger 8 timer i gennemsnit pr. uge. Både du og din arbejdsgiver skal underskrive kontrakten, sørg for at få en kopi. Selv om du ikke opfylder kravene, er det altid en god idé at bede din arbejdsgiver om en kort skriftlig aftale om din ansættelse. Du finder et eksempel på en ansættelseskontrakt bagerst i Guiden. Ansættelseskontrakt Alene på arbejdspladsen Alkohol Arbejdsskade Feriepenge Funktionær Fysisk arbejdsmiljø Kemikalier Maskiner Opsigelse Psykisk arbejdsmiljø Sort arbejde Sygdom Tabeller Arbejdstid og hviletid Kemikalier - faremærkede produkter Løft og skub Maskiner Unge under 18 år: Husk at rådfør dig med dine forældre eller fagforening inden du skriver under på en ansættelseskontrakt. EFTER ET FALD I UNGES GENNEMSNITSLØN FRA ER LØNNEN I 2013 STEGET TIL KR 63,91/TIMEN Bemærk Er du ansat under funktionærloven, gælder nogle særlige regler. Bl.a. har du krav på mindst 1 måneds opsigelsesvarsel de første 5 måneder af din ansættelse, medmindre der er aftalt prøvetid. Derefter har du krav på 3 måneders opsigelse, og opsigelsesvarslet stiger med 1 måned pr. 3. år dog kun indtil 6 måneders opsigelse. Og du har krav på fuld løn under sygdom. 8 9

6 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER ALENE PÅ ARBEJDSPLADSEN Der er regler for, hvornår du må og ikke må arbejde, når du er under 18 år, og der ikke er andre over 18 år til stede på din arbejdsplads. Din arbejdsgiver skal instruere dig i, hvad du skal gøre, hvis der sker røveri, tyveri, vold eller fremsættes trusler på din arbejdsplads. Der SKAL være en voksen kollega over 18 år til stede: Mellem kl og kl på hverdage Mellem kl og kl på lørdage og søn- og helligdage Hvis du arbejder i et storcenter, hvor sikkerhedsvagter går rundt i centret, eller der er en anden form for overvågning, må du arbejde alene, selv om du er under 18 år men kun til kl om aftenen. ER DU I TVIVL OM RETTIGHEDER, LØN ELLER ARBEJDSMILJØ, SÅ RING TIL FAGBEVÆGELSENS HOTLINE ARBEJDSSKADE Hvis du kommer ud for en ulykke på arbejdet, skal din arbejdsgiver inden 9 dage anmelde skaden til Arbejdstilsynet. Ulykken skal kun anmeldes, hvis den tilskadekomne har været fraværende fra arbejdet pga. ulykken i mindst 1 dag ud over den dag, ulykken skete. Skaden kan også anmeldes af din læge og af din fagforening. Hvis du har fået eller har mistanke om, at du har fået en sygdom på din arbejdsplads, skal din læge eller tandlæge anmelde det hurtigst muligt, efter de har fået det at vide. Det gælder også, hvis din læge eller tandlæge har mistanke om, at du har været udsat for skadelige påvirkninger på dit arbejde. Er du i tvivl, om din skade er blevet anmeldt, kan din fagforening hjælpe dig med at undersøge sagen. Hvis skaden skyldes dine arbejdsforhold, kan fagforeningen også hjælpe dig med at søge erstatning. ANTAL ULYKKER BLANDT ÅRIGE SKADETYPE ALKOHOL I henhold til Lov om restaurations- og hotelvirksomhed må du ikke arbejde i lokaler, hvor der serveres alkohol, så længe du er under 18 år. Loven er lavet, for at unge under 18 år ikke skal beskæftige sig med eller arbejde i nærheden af fulde folk. Disse regler gælder ikke, hvis du er i lære, eller hvis dine forældre ejer virksomheden og kun har nær, hjemmeboende familie ansat (familievirksomhed). Død Amputation Knoglebrud Forstuvning mv. Sårskade Termisk Skade Bløddelsskade Ætsning Forgiftning Andet, uoplyst I alt

7 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER FERIEPENGE I ferieloven står der, at du skal have 12,5% i feriepenge af hver krone, du tjener. Din arbejdsgiver skal indsætte pengene på FerieKonto eller feriekort. Feriepenge bliver udbetalt året efter, at du har tjent dem. De feriepenge, du har optjent i sidste kalenderår, skal bruges til den ferie, du afholder efter 1. maj i indeværende år. Dog kan du få udbetalt feriepengene her og nu, når du stopper på dit arbejde, hvis det er under 750 efter skat og arbejdsmarkedsbidrag. 55,6 % AF DE UNGE, DER HAR RET TIL LØN UNDER SYGDOM, FÅR DET IKKE Har du optjent mindre end i feriepenge, får du ikke noget FerieKontobevis. I stedet udbetaler FerieKonto direkte til din bankkonto inden ferieårets begyndelse. Det er ulovligt, hvis din arbejdsgiver siger, at din løn er inklusive feriepenge. UAFHENTEDE FERIEPENGE Har du feriepenge til gode efter 1. maj, skal du huske at skrive til din arbejdsgiver og om nødvendigt forfølge sagen inden 30. september, hvor den forældes. FUNKTIONÆR For at være omfattet af funktionærloven skal man leve op til forskellige krav. Man skal overvejende være beskæftiget med køb eller salg, ved kontorarbejde eller eventuelt lagerekspedition. Ligesom det også er en betingelse, at man er beskæftiget mere end 8 timer i gennemsnit pr. uge. Man kan som fritidsjobber derfor være udsat for, at man i nogle perioder er omfattet af funktionærloven, og i andre perioder er man ikke. Bemærk at det er ligegyldigt, om du er under eller over 18 år. Hvis du er i tvivl, så ring til din fagforening eller på Fagbevægelsens Hotline FYSISK ARBEJDSMILJØ De fleste har det fint på deres arbejdsplads men ikke alle. Hvert år kommer flere tusinde unge til skade på deres fritidsjob. Desværre er der nogle af disse skader, der fører til sygdomme eller lidelser, der aldrig forsvinder. Det er derfor din arbejdsgivers pligt at sørge for, at du får grundig oplæring i arbejdet og information om eventuelle farer ved det arbejde, du udfører. Er du under 15 år, og har du ikke afsluttet 9. klasse, SKAL din arbejdsgiver desuden give dine forældre besked om, hvad du arbejder med. Der skal i øvrigt altid være en person over 18 år, der fører tilsyn med dig, og som du kan spørge, hvis du er i tvivl om noget. DIN ARBEJDSGIVER SKAL BL.A. SØRGE FOR, AT DU FÅR Grundig oplæring og instruktion Sikkerhedsfodtøj, hvis du arbejder med ting, som kan skade dine fødder Skridsikkert fodtøj, hvis du færdes på glatte gulve Handsker, hvis du arbejder, hvor du kan skære dig eller få splinter eller lignende i fingrene Arbejdstøj, hvis dit arbejde er beskidt, vådt eller lignende Knæbeskyttere, hvis du skal kravle fx ved jordbærplukning Hjelm, hvor det er påkrævet DESVÆRRE HAR 6,4 % OPLEVET AT ARBEJDE GRATIS I OPLÆRINGSPERIODEN. MAN SKAL HAVE LØN FOR ALLE DE TIMER MAN ARBEJDER Generelt er der forskellige regler for, hvad børn under 15 år og unge under 18 år må arbejde med. Dette skal din arbejdsgiver selvfølgelig være opmærksom på

8 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER KEMIKALIER Du må ikke arbejde med farlige kemikalier, fx stoffer og materialer, der er ætsende, giftige, eksplosive, kræftfremkaldende, som kan medføre allergi, eller som indeholder opløsningsmidler. Du må heller ikke tørre op, hvis der bliver spildt et farligt kemikalie. Nogle rengøringsmidler kan indeholde farlige stoffer. Din arbejdsgiver har pligt til at udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning for farlige kemikalier. I arbejdspladsbrugsanvisningen kan du læse, om unge under 18 år må arbejde med produktet. Arbejdspladsbrugsanvisningen skal udleveres og gennemgås i forbindelse med din oplæring og instruktion. Du skal også vide, hvor du kan finde butikkens arbejdspladsbrugsanvisninger. I forbindelse med din oplæring og instruktion skal din arbejdsgiver fortælle dig, hvilke produkter du ikke må anvende, og hvilke du må anvende. Bliver du senere i tvivl, så tjek arbejdspladsbrugsanvisningen eller spørg din arbejdsgiver/leder. 25,4 % AF UNGE LØFTER MERE END LOVEN TILLADER. DET KAN GIVE SKADER DER FØRST OPDAGES I DET VOKSNE LIV På emballagen og i sikkerhedsdatabladet har leverandøren pligt til at mærke farlige produkter. Har et produkt et af disse faremærker på, må du som udgangspunkt ikke bruge dem. MASKINER Der er mange tekniske hjælpemidler og maskiner, som du ifølge loven ikke må arbejde med, når du er under 18 år. DET DREJER SIG OM: Maskiner med hurtiggående, skærende værktøj Maskiner med stempellignende bevægelser Maskiner med åbne valser og snegle Blande-, hakke-, male- og knusemaskiner, afskæringsmaskiner, rivemaskiner og centrifuger OPSIGELSE Det er ikke sjovt at blive fyret fra sit job, og det er ikke altid, at den begrundelse, som arbejdsgiveren kommer med, er den rigtige. HVIS DU BLIVER FYRET, SKAL DU DERFOR HUSKE: At få din opsigelse på skrift med en begrundelse for din fyring At kontakte din fagforening og bede dem tjekke, om fyringen er i orden. Du kan også ringe gratis til Fagbevægelsens Hotline At sørge for at få udbetalt al den løn og de feriepenge, du har til gode OPLØSNINGSMIDLER Det er forbudt for unge under 18 år at arbejde med produkter, der indeholder mere end 1% opløsningsmidler

9 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER PSYKISK ARBEJDSMILJØ Der er love og regler, der sikrer, at børn og unge ikke udsættes for farligt arbejde og risiko for arbejdsulykker eller sygdomme opstået på grund af arbejdet. De love og regler der gælder for voksne om det psykiske arbejdsmiljø, gælder også for unge. Det er særlig vigtigt, at børn og unge ikke udsættes for stress, chikane, mobning eller andre psykiske belastninger fra arbejdsgivere eller kolleger. Hvis du føler dig belastet af et dårligt psykisk arbejdsmiljø, skal du tale med dine forældre og med din fagforening om det, så du kan få hjælp og støtte til at ændre det. Når du skal vurdere dit arbejdsmiljø, skal du altid bruge din sunde fornuft, og hvis du er i tvivl - så spørg din fagforening. SORT ARBEJDE Alle, der har erhvervsarbejde, skal oplyse til Skat, hvor meget de tjener. Mange unge har frikort og skal ikke betale noget i skat (ud over arbejdsmarkedsbidrag). Det kan derfor aldrig betale sig at arbejde sort. Det er ulovligt, du har ingen rettigheder, får ikke feriepenge, og i øvrigt kan du ikke få hjælp eller erstatning, hvis der sker en ulykke på dit arbejde. Der er nemlig ingen beviser for, at du er ansat. Den skat, vi betaler i Danmark, er med til at bidrage til vores velfærdssamfund. SYGDOM Sygedagpenge er de penge, du får, selvom du er syg. Du får altså løn for de timer, du ville have arbejdet, hvis ikke du havde været syg. Desværre er der rigtig mange unge, der ikke ved, at de som fritidsjobbere kan have ret til sygedagpenge, når de er blevet syge eller er kommet til skade. I 2013 VURDEREDE JOBPATRULJEN AT DER VAR LOVOVERTRÆDELSER ELLER UOVERENSSTEM- MELSER PÅ 70,4 % AF DE BESØGTE VIRKSOMHEDER REGLERNE FOR SYGEDAGPENGE FRA DIN ARBEJDSGIVER Du skal have været ansat i mindst 8 uger, før du er berettiget til sygedagpenge/løn under sygdom. Du skal have arbejdet mindst 74 timer i alt inden for de sidste 8 uger. Størrelsen af dine sygedagpenge skal være din normale timeløn gange det antal timer, du skulle have arbejdet (dog maks. 106,49 pr. time). Det er din arbejdsgiver, som skal udbetale sygedagpenge i de første 30 kalenderdage, og hvis du herefter stadig er syg, skal din kommune udbetale pengene til dig. Hvis du er omfattet af funktionærloven, har du ret til fuld løn under sygdom

10 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER ARBEJDSTID OG HVILETID KATEGORIER AF UNGE DAGLIG ARBEJDSTID SKOLEDAGE ANDRE DAGE UGENTLIG ARBEJDSTID UGER MED SKOLEDAGE ANDRE UGER DAGLIG HVILETID FRIDØGN I HVER SYV-DAGES PERIODE AFTEN- OG NATARBEJDE PAUSER årige årige, som er omfattet af undervisningspligten* årige i butik og lager, som ikke er omfattet af undervisningspligten Maks. 2 timer Maks. 7 timer Maks. 8 timer Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog maks. 8 timer Maks. 12 timer Maks. 35 timer Maks. 40 timer Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog maks. 40 timer Min. 14 timer Min. 12 timer 2 - så vidt muligt sammenhængende døgn, normalt omfattende søndag Forbudt mellem klokken 20 og 06 Normalt forbudt mellem kl. 22 og 06 dog undtaget en række ekspeditionsstillinger Min. 30 minutter uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer Bortset fra denne pause skal arbejdstiden ligge samlet, hvis den er over 8 timer årige i hotel, restaurant og lign., som ikke er omfattet af undervisningspligten Forbudt mellem klokken 24 og årige i landbrug og lign., som ikke er omfattet af undervisningspligten Sædvanlig arbejdstid for voksne, dog maks. 40 timer Aldrig mere end 48 timer i gennemsnit over 4 måneder 2 - så vidt muligt sammenhængende døgn, normalt omfattende søndag Forbudt mellem klokken 20 og årige i staldarbejde, som ikke er omfattet af undervisningspligten Det ene eller begge fridøgn kan udskydes Forbudt mellem klokken 19 og 04 * Du er omfattet af undervisningspligten indtil du har gennemført og afsluttet folkeskolens 9. klasse

11 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER KEMIKALIER - FAREMÆRKEDE PRODUKTER GAMLE ORANGE MÆRKER NYE FARE- PIKTOGRAMMER BETYDNING GAMLE ORANGE MÆRKER NYE FARE- PIKTOGRAMMER BETYDNING Kemikalier som er akut giftige ved hudkontakt, indånding og indtagelse. Kemikalier som giver fx kræft, skader på arveanlæg og forplantningsevne. Giftig / meget giftig Akut giftig Giftig Kronisk sundhedsfare Også kemikalier der giver allergi ved indånding, organskade eller lungeskade ved indånding. Sundhedsskadelig Sundhedsskadelig Lokalirriterende/ Sundhedsskadelig Sundhedsfare Kemikalier som kan give hud- og øjenirritation, allergisk hudreaktion, luftvejsirritation, sløvhed eller svimmelhed. Eksplosiv Eksplosiv Eksplosive kemikalier og genstande. Kemikalier som virker ætsende på huden, kan give alvorlige øjenskader eller ætse metal. Brandfarlige væsker og deres dampe, gasser, aerosoler og faste stoffer. Ætsende Ætsende Yderst brandfarlig Brandfarlig 20 21

12 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER LØFT OG SKUB REGLER OG TIPS NÅR DU LØFTER OG HÅNDTERER VARER REGLER OG TIPS NÅR DU LØFTER OG HÅNDTERER VARER Når du løfter en vare Få din arbejdsgiver til at vise dig, hvordan du løfter rigtigt Du må ikke løfte mere end 12 kg (= en ølkasse med tomme flasker). Du skal kunne løfte den midt foran og tæt på kroppen, mellem midt på låret og albuehøjde. Hvis du synes varen, er for tung eller svær at løfte, så tal med din leder eller arbejdsgiver om det. Når du skubber/trækker en palleløfter Få din arbejdsgiver til at vise dig, hvordan du bruger en palleløfter rigtigt. Du må ikke transportere last over ca. 250 kg på palleløfteren ( = 10 ølkasser med fyldte flasker). Hvis underlaget skråner, skal vægten sænkes. Brug din egen vægt til at skubbe og trække med. Vrid og bøj ikke ryggen. Hvis du er nødt til at ligge vandret i luften, er palleløfteren for tungt lastet. Når du transporterer en vare Generelt skal du undgå at bære på varer, da det belaster kroppen. Brug i stedet rullebord, t-vogn, palleløfter, sækkevogn og lignende. Når du skubber kundevogne Du må skubbe højst 10 vogne ad gangen. Færre hvis det går lidt op ad bakke, eller asfalten er hullet og ujævn. Vejer varen over 12 kg, må du kun transportere den ved hjælp af et teknisk hjælpemiddel. Vejer varen under 12 kg, må du kun bære den ca. 2 meter. Når du sidder i kassen Din arbejdsgiver instruerer dig i, hvordan du skal indstille inventaret og scanne varerne, så du ikke belaster din krop unødigt. Indstil altid stol, fodstøtte og øvrigt udstyr inden du åbner kassen. Lad varen komme tæt på dig. Grib fat og før den hen til scannerområdet uden at løfte. Scan ved at tippe varen op mod scannerruden og før den videre til bagbåndet uden at løfte

13 LOVE OG REGLER LOVE OG REGLER MASKINER REGLER OG TIPS NÅR DU HÅNDTERER MASKINER REGLER OG TIPS NÅR DU HÅNDTERER MASKINER Pap- og plastpresse Du må ikke betjene pressere, hvor de bevægelige dele er tilgængelige under drift. De bevægelige dele skal være fuldstændigt afskærmede. Hvis du er fyldt 15 år, og er gået ud af 9. klasse, må du gerne fylde affald i presseren og foretage presning. Men du må ikke klargøre (fx sætte bånd/bundtningstråd i), tømme, rengøre, vedligeholde presseren eller tænde for strømmen. Rengøringsog fejemaskiner Flaskeautomat Er du under 18 år, må du ikke bruge rengørings- og fejemaskiner. Er du 15 år, og gået ud af 9. klasse, må du dog gerne bruge rengørings- og fejemaskiner, der kører uden motor fx en manuel fejemaskine. Er du 15 år, og gået ud af 9. klasse, må du gerne arbejde ved flaskeautomaten/-båndet. Åben affaldskomprimator Palleløfter Gaffeltruck og gaffelstabler Er du under 18 år, må du som udgangspunkt ikke fylde affald, starte eller betjene en åben komprimator. Du må dog undtagelsesvist gerne fylde affald i en åben komprimator, hvis den er sikret mod at kunne startes fx ved at den har en nøgleafbryder, hvor nøglen ikke er tilgængelig for unge under 18 år. Du må ikke klargøre, tømme, rengøre, vedligeholde komprimatoren eller tænde for strømmen. Er du under 18 år, må du gerne bruge almindelige palleløftere. Er du fyldt 15 år, og gået ud af 9. klasse, må du også bruge en selvkørende el-palleløfter, altså en palleløfter, der kører ved hjælp af en motor. Når du er fyldt 16 år, og gået ud af 9. klasse, må du gerne bruge gaffelstablere, der ikke er selvkørende, altså kører ved hjælp af en motor. Friturekoger Brødskærer, pålægsmaskine, elektrisk kniv, røremaskine og lignende. Er du 15 år, og gået ud af 9. klasse, må du gerne bruge friturekogeren men du må aldrig tømme den eller filtrere den varme olie. Din arbejdsgiver skal sikre, at friturekogeren er fastgjort eller på anden måde sikret mod at vælte, at gulvet ikke er glat, og der er gode pladsforhold, samt at der er brandslukningsudstyr ved friturekogeren. Hvis du kan få fingrene i nærheden af de skarpe dele på maskinen (det vil sige, hvis de skarpe dele ikke er afskærmede), må du først arbejde med den, når du er fyldt 18 år. Du må heller ikke rengøre maskiner med skarpe eller skærende klinger, før du er 18 år. Du skal være 18 år, før du må køre med gaffeltruck eller bruge en gaffel-stabler med motor

14 Arbejder du et sted uden overenskomst, skal du selv forhandle lønnen. Arbejder du et sted med overenskomst, har fagforeningen allerede gjort det for dig. Ud over en mindsteløn vil de fleste arbejdspladser også have tillæg for arbejde uden for normal arbejdstid. Den overenskomstberettigede mindsteløn afhænger af den aftale, der er lavet mellem arbejdsgiver og den fagforening, der dækker arbejdspladsen. Derfor er der også forskel på lønninger, alt afhængig af hvor du arbejder. MELD DIG IND I DIN FAGFORENING FØR DU HAR BRUG FOR DEN Listen på de næste sider giver dig et overblik over, hvor du kan finde dine lønsatser. Bemærk, at der ofte er forskellige omstændigheder, der er skrevet ind i overenskomsten for at give dig bedre forhold, fx at du enten får højere eller lavere løn under særlige omstændigheder. Lønsatserne er den løn, du mindst skal have. Der kan dog være aftaler lokalt. Spørg i den lokale afdeling af din fagforening, hvis du vil vide, om der er lokale aftaler. ARBEJDSDRENG METAL-/AUTO-/CYKELVÆRKSTED M/K Har du fritidsarbejde på et metalværksted eller auto-/cykelværksted, hvor du udfører småreparationer og senere skal i lære i et metalfag, kan du blive medlem i Dansk Metal. Det er en fordel at være med i en fagforening. Dansk Metal kan hjælpe, hvis du får problemer med arbejdet eller din chef. Vi kan også svare på spørgsmål og give dig gode råd i forhold til dine rettigheder og dine pligter. Der findes flere forskellige overenskomster på metalværkstederne, som også dækker fritidsjobbere. Den mest almindelige er Industriens Overenskomst. Unge under 18 år Kontakt den lokale Metal-afdeling og hør, hvilken overenskomst din virksomhed har, og hvilken løn du har ret til. 63,45 110,20 AVISBUD Arbejder du med omdeling af aviser og blade, er det 3F, du skal være medlem af. Arbejder du med omdeling af aviser (Politiken, BT osv.) og er fyldt 15 år, er du omfattet af overenskomst med følgende mindstelønninger pr. time: 15 år 49,40 16 år 64,22 17 år 74,10 Bemærk Du må kun arbejde i dagtimerne. Arbejder du med reklameomdeling for Forbrugerkontakt, er der ingen overenskomst, og det er i praksis dine forældre, der skal lave en aftale med firmaet for dig

15 BAGERI: EKSPEDITION Er du ansat i et bageri/bageriudsalg til ekspedition, er det HK, du skal være medlem af. HK HANDEL s overenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver for bagerområdet. UNGE UNDER 18 ÅR Bemærk I bagerbutikker (bortset fra Emmery s der følger Dansk Erhverv Arbejdsgivers butiksoverenskomst) er der et særligt forskudstillæg for arbejde på særlige tidspunkter. Uanset arbejdsfunktion Tillæg for hverdage kl Tillæg for Lørdage kl (*) Tillæg for Søn- og helligdage indtil kl Tillæg for Søn- og helligdage kl ,86 13,24 21,35 21,35 27,28 UNGE OVER 18 ÅR som udfører ufaglært arbejde som er butiksmedhjælpere som udfører faglært arbejde Tillæg for hverdage kl Tillæg for Lørdage kl (*) Tillæg for Søn- og helligdage indtil kl Tillæg for Søn- og helligdage kl ,96 113,64 118,32 19,45 28,92 28,92 37,28 (*) Gælder også for grundlovsdag, juleaftens- og nytårsaftensdag fra kl Efter 1 års ansættelse får ansatte over 18 år anciennitetstillæg på 2,90 pr. time. Gælder ikke elever. Bemærk For arbejde mellem kl og betales almindelig timeløn plus 100 procent (gælder også for unge under 18 år). BAGERI: RENGØRING/PAKNING/OPVASK Når du arbejder i et bageri med disse opgaver (altså ikke ekspederer), er det Fødevareforbundet NNF, du skal være medlem af. UNGE UNDER 18 ÅR Pr. time - kl Tillæg for arbejde på søn- og helligdage UNGE OVER 18 ÅR Pr. time Tillæg for arbejde på søn- og helligdage Tillæg pr. time fra kl ,86 13,51 110,23 27,03 40,57 Bemærk Unge under 18 år må ikke arbejde mellem kl BIOGRAFER Nordisk Film Biografer og Cinemaxx har en landsoverenskomst med 3F og til dels HK. Arbejder du i en af disse biografer, er det 3F eller HK, du skal være medlem af. Under 18 år Over 18 år Medarbejdere beskæftiget i caféer og barer 76,61 138,30 138,

16 BUTIKSASSISTENT Arbejder du i en butik som flaskedreng, ungarbejder, servicemedarbejder, butiksassistent eller andet, er det HK, du skal være medlem af. DAGLIGVARE- ELLER SPECIALVAREBUTIK De fleste butikker er omfattet af HK HANDEL s overenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver eller DIO II. HK HANDEL har fx overenskomst med Føtex, Bilka, Netto, Fakta, Rema 1000, Magasin, Stadium, Harald Nyborg, Imerco og Matas. Vil du vide præcis, hvilken overenskomst der gælder for dig, så kontakt din lokale HK-afdeling. UNGE UNDER 18 ÅR DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER Uanset arbejdsfunktion UNGE UNDER 18 ÅR DIO II Uanset arbejdsfunktion 61,86 63,83 Hvis du er i tvivl, om du skal lønnes for faglært eller ufaglært arbejde, så kan du få hjælp til at vurdere det i den lokale HK-afdeling. UNGE OVER 18 ÅR - GÆLDER FOR BEGGE OVERENSKOMSTER som udfører ufaglært arbejde som er butiksmedhjælpere som udfører faglært arbejde 108,96 113,64 118,32 Bemærk Efter 1 års ansættelse får ansatte over 18 år anciennitetstillæg på 2,90 pr. time (Dansk Erhverv Arbejdsgiver) og 3,65 pr. time (DIO II). Gælder ikke for elever. TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER FOR UNGE UNDER 18 ÅR GÆLDER FOR BEGGE OVERENSKOMSTER: Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage kl Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage kl TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER FOR UNGE OVER 18 ÅR GÆLDER FOR BEGGE OVERENSKOMSTER: 12,20 21,65 24,50 24,40 43,30 49,00 Bemærk Tillæggene for unge under 25 år kan være det samme som for unge under 18 år, hvis du er i gang med en uddannelse og arbejder maks. 15 timer om ugen. Der føres p.t. sag om, hvorvidt dette er i strid med direktivet om alder. COOP DANMARK Er du ansat i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli Brugsen eller LokalBrugsen, er du omfattet af overenskomsten med Coop Danmark. Er du ansat i en selvstændig butik, er du omfattet af overenskomsten med Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening, BA eller Storbutikkernes Forhandlingsudvalg SFU. Bemærk Overenskomstforhandlingerne med COOP og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening var ikke afsluttet ved redaktionen af jobguiden. Satserne i guiden er derfor 2013 satser. For de seneste satser kontakt den lokale HK afdeling på BUTIKSASSISTENT FORTSÆTTER PÅ NÆSTE OPSLAG 30 31

17 BUTIKSASSISTENT BEGYNDTE PÅ FORRIGE OPSLAG Unge under 18 år - som er ufaglærte - som er butiksmedhjælper - som er faglærte 61,01 107,47 112,14 116,82 Efter 1 års ansættelse får ansatte over 18 år anciennitetstillæg på 2,90 pr. time. Gælder ikke for elever. TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER UNGE UNDER 18 ÅR COOP/SFU BA Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage: Coop/SFU Søn- og helligdage: BA 12,58 21,48 25,98 26,40 HK HANDEL har særlige overenskomster med for eksempel Blockbuster, 7-Eleven og Irma samt mange lokale overenskomster. Vil du vide præcis, hvilken overenskomst der gælder på din arbejdsplads, så kontakt din lokale HK-afdeling. FABRIK Arbejder du på fabrik inden for skotøjs-, plast-, fiske-, sukker-, drikkevarebranchen, fjerkræindustrien eller jern- og metalindustrien, er det 3F, du skal være medlem af. MINDSTEBETALINGSSATSERNE FOR TIMELØNSARBEJDE UDGØR: Unge under 18 år 63,45 Voksne medarbejdere 110,20 Hertil kommer en række tillæg og lokalt aftalte satser. Du kan ikke få mindre end ovenstående. Kontakt eventuelt din lokale 3F-afdeling for at høre om lokale satser. UNGE OVER 18 ÅR COOP/SFU BA Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage: Coop/SFU Søn- og helligdage: BA 25,15 42,95 51,95 52,80 TEKSTIL- OG BEKLÆDNINGSINDUSTRI Arbejder du under dette område, er det 3F, du skal være medlem af. TEKSTILOMRÅDET Unge under 18 år 84,49 120,70 Bemærk Tillæggene for unge under 25 år kan være det samme som for unge under 18 år, hvis man er i gang med en uddannelse og arbejder maks. 15 timer om ugen (gælder i COOP). Der føres p.t. sag om, hvorvidt dette er i strid med direktivet om alder. I BA og SFU kan tillæggene være som for unge under 18 år, hvis man arbejder højest 8 timer i gennemsnit over 16 uger. SUKKERVARER OG CHOKOLADE Arbejder du på dette område, er det Fødevareforbundet NNF, du skal være medlem af. Unge under 18 år 82,72 129,57 FABRIK FORTSÆTTER PÅ NÆSTE SIDE 32 33

18 FABRIK BEGYNDTE PÅ FORRIGE SIDE TILLÆG OG OVERARBEJDE Første time Anden og tredje time Derefter På lørdage, søn- og helligdage +33⅓ % +50 % +100 % +100 % FRISØR OG KOSMETIKER Hvis du har fritidsjob i en frisørsalon eller en klinik og har kundebetjening (vasker hår, farver bryn m.m.), er det Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, du skal være medlem af. Timeløn: Provisionsminimallønnen (+provision) 127,12 Garantiløn 131,30 BRØD-, BISCUIT- ELLER KAGEFABRIK Arbejder du på dette område, er det Fødevareforbundet NNF, du skal være medlem af. 125,37 VAFFEL-, BISCUIT- ELLER KAGEFABRIK Arbejder du på dette område, er det Fødevareforbundet NNF, du skal være medlem af. Under 17 år 17-årige 87,70 94,50 127,20 TILLÆG OG OVERARBEJDE - GÆLDER FOR BEGGE OVERENSKOMSTER Første time og anden time Derefter På lørdage, søn- og helligdage +50 % +100 % +100 % OVERARBEJDE Deltidsansat +50 % Hvis du rydder op og gør rent m.m., men ikke har kundebetjening, skal du aflønnes efter HK s butiksoverenskomst. HANDICAPHJÆLPER Hvis du arbejder som handicaphjælper og er ansat til udførelse af borgerstyret personlig assistance for virksomheder, der er medlemmer af DI Overenskomst II (SBA), er det FOA Fag og Arbejde (eller 3F), du skal være medlem af. Grundløn (Løngruppe 0) Bemærk Lønnen kan svinge, alt efter hvor du bor i landet. Den nævnte sats er laveste sats. HJEMMEPLEJEN Hvis du arbejder som ikke-uddannet sundhedspersonale i den kommunale hjemmepleje, er det FOA - Fag og Arbejde, du skal være medlem af. Grundløn (Løngruppe 0) 115,58 115,58 Bemærk Lønnen kan svinge alt efter, hvor du bor i landet

19 HOTEL OG RESTAURATION HERUNDER: CAFÉ/CAFETERIA/OPVASKER/TJENER/DISKOTEKER Når du arbejder i en grillbar, i et cafeteria, vasker op, hjælper i køkkenet, gør rent eller er piccolo, medhjælper eller stuepige på restauranter og hoteller, er det 3F, du skal være medlem af. Overenskomsten gælder også for McDonald s og Burger King. Unge under 18 år 69,81 115,29 Der er specielle regler, hvis du er under 18 år. Du må fx ikke arbejde i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. OVERARBEJDE De 2 første timer... derefter Overarbejde efter kl er altid FASTFOOD, CAFETERIA, BISTRO M.V. I SUPERMARKEDER (GÆLDER IKKE COOP DANMARK-EJEDE BUTIKKER) Unge under 18 år +50% +100% +100% 60,45 109,94 Hvis du får arbejde som tjener eller med tilberedning af mad, bør du kontakte den lokale 3F-afdeling, da der er flere forskellige muligheder for aflønning, afhængig af om der er tale om café-, hotel- eller kantinearbejde. TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER UNGE UNDER 18 ÅR TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER Hverdage kl ,53 UNGE UNDER 18 ÅR Hvis du rydder op og gør rent m.m., men ikke har kundebetjening, skal du aflønnes efter HK s butiksoverenskomst. Lørdage kl Søndage kl ,53 26,80 Hverdage kl ,57 UNGE OVER 18 ÅR Lørdage kl ,57 Hverdage kl ,06 Søndage kl til efterfølgende døgn kl ,86 Lørdage kl ,04 UNGE OVER 18 ÅR Søndage kl ,58 Hverdage kl ,50 OVERARBEJDE Lørdage kl ,50 De 3 første timer +50% Søndage kl til efterfølgende døgn kl ,90 derefter +100% HOTEL OG RESTAURATION FORTSÆTTER PÅ NÆSTE OPSLAG 36 37

20 HOTEL OG RESTAURATION BEGYNDTE PÅ FORRIGE OPSLAG FASTFOOD, CAFETERIA, BISTRO M.V. I COOP DANMARK-EJEDE BUTIKKER 3F har indgået separat overenskomst med Coop Danmarks butikker: Kvickly, SuperBrugsen, Dagli Brugsen og LokalBrugsen. Unge under 18 år 69,56* 114,39* TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER UNGE UNDER 18 ÅR Hverdage kl Hverdage kl Lørdage kl Søndage kl UNGE OVER 18 ÅR Hverdage kl Hverdage kl Lørdage kl Søndage kl ,71* 12,11* 15,94* 19,21* 19,42* 24,21* 31,88* 38,42* *Bemærk De nye satser for 2014 og frem var ikke forhandlet ved guidens deadline. Det er derfor satserne for 2013, der fremgår af denne oversigt. DISKOTEKER OG SPILLESTEDER Arbejder du på diskotek eller lignende, er det 3F, du skal være medlem af. Bemærk Du ikke må arbejde i områder, hvor der udskænkes alkohol, hvis du er under 18 år. Bartendere (over 18 år) Øvrige medarbejdere herunder runners (over 18 år) Medarbejdere under 18 år 135,80 133,80 76,05 KANTINE: OFFENTLIG Hvis du arbejder som kantinemedhjælper på en offentlig institution, er det FOA - Fag og Arbejde, du skal være medlem af. 16-årige 78,53 17-årige 87,46 Over 18 år (Løngruppe 0) 121,69 KONTOR OG LAGER De fleste virksomheder, der har et kontor og/eller lager, er omfattet af HK s overenskomst med enten Dansk Erhverv Arbejdsgiver eller DIO 2. Arbejder du inden for dette område, er det HK, du skal være medlem af. Der er forskel på lønnen for unge under 18 år i de to overenskomster. UNGE UNDER 18 ÅR DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER Uanset arbejdsfunktion UNGE UNDER 18 ÅR DIO II Uanset arbejdsfunktion 61,86 Hvis du er over 18 år, skal du være opmærksom på, at der ikke findes en egentlig minimalløn i overenskomsterne, idet lønnen aftales i hvert enkelt tilfælde direkte med arbejdsgiveren. Kontakt altid din lokale HKafdeling, før du bliver ansat for at høre, hvad du bør forlange i løn. 63,83 KONTOR OG LAGER FORTSÆTTER PÅ NÆSTE SIDE 38 39

21 KONTOR OG LAGER BEGYNDTE PÅ FORRIGE SIDE På kontor- og lagerområdet er der ikke aftalt satser for arbejde på særlige tidspunkter. ANLÆGSGARTNERI Unge under 16 år 72,88 Tillæg for dette aftales normalt som en del af lønnen direkte med arbejdsgiveren. Kontakt din lokale HK-afdeling, hvis du er i tvivl, om du får ekstra for at arbejde om aftenen eller i weekenderne. LANDBRUG OG GARTNERI Når du arbejder inden for landbrug og gartneri, er det 3F, du skal være medlem af. 16-årige 17-årige med 1 års anciennitet Voksentillæg 89,60 100,76 125,55 126,55 5,50 LANDBRUG 14-årige 16-årige 17-årige 60,59 78,76 90,88 128,37 Bemærk Satserne kan afvige en smule ved arbejde med blomsterløg, ved frugtplantager eller ved fjerkræproduktion. Kontakt din lokale 3Fafdeling for mere information. GARTNERIER OG PLANTESKOLER Unge under 16 år 16-årige 17-årige Deltidstillæg 62,23 80,90 93,35 131,66 0,87 MALER Hvis du får fritidsjob som servicearbejder i malerfaget, er det Malerforbundet, du skal være medlem af. DANSKE MALERMESTRE Servicearbejder over 16 år Servicearbejder over 17 år Servicearbejder over 18 år DANSK BYGGERI Servicearbejder over 16 år Servicearbejder over 17 år Servicearbejder over 18 år FORENINGEN AF AUTO- OG INDUSTRILAKERERE Servicearbejder over 16 år Servicearbejder over 17 år Servicearbejder over 18 år 57,35* 80,29* 114,70* 57,35* 80,29* 114,70* 62,81* 85,65* 114,20* *Bemærk De nye satser for 2014 og frem var ikke forhandlet ved guidens deadline. Det er derfor satserne for 2013, der fremgår af denne oversigt

22 MEJERI Arbejder du på et mejeri og hjælper med forefaldende arbejde, er det Fødevareforbundet NNF, 3F eller Serviceforbundet, du skal være medlem af, da de har overenskomst på området. 17 år Bemærk Lønnen kan svinge, alt efter hvor du bor i landet. 68,98 119,55 UNGE UNDER 18 ÅR Pr. time Tillæg for arbejde på søn- og helligdage Tillæg for arbejde på forskudte tidspunkter (kl & kl ) Tillæg for arbejde på forskudte tidspunkter (kl ) Overarbejde (1.-3. time) Overarbejde (4. og efterfølgende timer) UNGE OVER 18 ÅR De første 4 måneder Efterfølgende måneder UNGE OVER 18 ÅR - TILLÆG OG OVERARBEJDE Der findes forskellige tillæg i forbindelse med overarbejde, skæve arbejdstider samt arbejde på søn- og helligdage. Kontakt Fødevareforbundet NNF for at få mere at vide om disse. PICCOLO (HOSPITAL) Hvis du arbejder som piccolo på et hospital, er det FOA - Fag og Arbejde, du skal være medlem af. 15 år 16 år 80,68 78,07 35,97 63,19 38,96 78,07 147,17 163,52 51,41 55,80 PORTØR Hvis du arbejder som ikke-uddannet portørafløser på et hospital, er det FOA - Fag og Arbejde, du skal være medlem af. Grundløn (Løngruppe 0) Bemærk Lønnen kan svinge, alt efter hvor du bor i landet. POST DANMARK 119,55 Hvis du arbejder med postomdeling, er det 3F, du skal være medlem af. under 18 år 62,60 over 18 år 108,70 Lønnen er mindsteløn. Du må gerne forhandle dig til mere. Brug eventuelt din tillidsrepræsentant. Derudover vil der være forskellige omdelingstillæg afhængigt af, hvor du arbejder. PÆDAGOGMEDHJÆLPER Arbejder du som medhjælper i institutioner for børn og unge, er det FOA - Fag og Arbejde eller Socialpædagogerne du skal være medlem af. Lønnen varierer efter, hvor i landet du arbejder, og om du er på job hverdage eller weekender. Derfor er det altid en god idé at ringe til FOA - Fag og Arbejde eller SL og høre nærmere. Grundløn i kommunerne (daginstitutioner) (Løngruppe 0) 120,63 Grundløn i regionerne (Løngruppe 0) 124,

23 RENGØRINGS- OG SERVICEASSISTENT Arbejder du med rengøring, er det 3F, du skal være medlem af. PRIVAT RENGØRING Unge under 18 år - på ikke opmålte områder (Grundtimeløn) Unge under 18 år - opmålte områder (Præstationsløn) - opmålte områder (Præstationsløn) - på områder der ikke kan opmåles, eller hvis man ikke har erfaring med rengøring (Normalløn) Servicetillæg pr. time Anciennitetstillæg efter 12 måneders uafbrudt beskæftigelse pr. time 101,09 131,41 131,41 117,83 3,65 4,65 Bemærk Man kan højst være på normaltimelønnen i 2 måneder, derefter skal man overgå til Præstationslønnen. Du arbejder som udgangspunkt på opmålte områder, hvis du arbejder efter en arbejdsplan. Kontakt din lokale 3F-afdeling, hvis du er i tvivl. RENGØRING OG TEKNISK SERVICE: OFFENTLIG RENGØRINGSASSISTENTER/SPECIALARBEJDERE/TEKNISK SERVICE - ANSAT UNDER 3F S OMRÅDE: STAT Rengøringsassistenter under 18 år betragtes som ungarbejdere. De kan ansættes, når beskæftigelsen har karakter af ferie- eller sygdomsafløsning eller sker med henblik på uddannelse. 16-årige i provinsen 16-årige i hovedstaden 17-årige i provinsen 17-årige i hovedstaden i provinsen i hovedstaden RENGØRINGSASSISTENTER ANSAT UNDER 3F S OMRÅDE: KOMMUNE OG REGION Rengøringsassistenter under 18 år kan ansættes, når beskæftigelsen har karakter af ferie- eller sygdomsafløsning eller sker med henblik på uddannelse. 16 år - 66,4% af løntrin 12 inkl. eventuelt områdetillæg Eksempel ved områdetillæg III 17 år - 74,0% af løntrin 12 inkl. eventuelt områdetillæg Eksempel ved områdetillæg III 18 år løntrin 14 inkl. eventuelt områdetillæg Eksempel ved områdetillæg III 81,80 91,11 126,84 RENGØRINGSASSISTENTER ANSAT UNDER 3F S ELLER FOA - FAG OG ARBEJDES (KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG) OMRÅDE 16 år 82,64 17 år 92,04 18 år 128,16 78,30 80,38 87,30 90,08 118,48 121,

24 SERVICESTATIONER HK HANDEL har tre overenskomster, der dækker servicestationer. Hvis du er ansat på en servicestation, som er medlem af arbejdsgiverforeningen Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening (BOA), er der en særlig overenskomst, din arbejdsgiver skal følge. Typisk er Statoil, og Shell servicestationer medlem af BOA. EFTER 6 MÅNEDERS ANSÆTTELSE som udfører ufaglært arbejde som udfører faglært arbejde 125,47 134,82 (*) Timelønningerne er inkl. servicestationstillæg, men eksklusiv anciennitetstillæg på 0,40 efter 1 års ansættelse efter det fyldte 18 år. Andre servicestationer kan være omfattet af overenskomsten med DIO II. Er du fx ansat på en Q8-servicestation, skal du aflønnes efter HK HANDEL s overenskomst med arbejdsgiverforeningen DIO II (se i afsnittet om BUTIK). Er du ansat på en servicestation, hvor 7-Eleven driver stationen, er du omfattet af en særlig 7-Eleven overenskomst, som du kan få i den lokale HK-afdeling. Unge mellem 18 og 25 år der er studerende og arbejder under 15 timer om ugen TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER 108,96 OVERENSKOMSTEN MED BOA UNGE UNDER 18 ÅR UNGE UNDER 18ÅR* som udfører ufaglært arbejde som udfører faglært arbejde Bemærk Er du i tvivl om, hvorvidt du skal aflønnes med lønnen for faglært eller ufaglært arbejde, så kan du få hjælp til at få vurderet det i din lokale HK-afdeling. UNGE OVER 18 ÅR* 61,92 72,21 Hverdage kl Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage kl Søn- og helligdage kl UNGE OVER 18 ÅR Hverdage kl ,92 6,92 12,09 13,56 13,56 12,83 INDTIL 6 MÅNEDERS ANSÆTTELSE Hverdage kl ,83 som udfører ufaglært arbejde 116,05 Lørdage kl ,15 som udfører faglært arbejde 125,41 Søn- og helligdage kl ,11 Søn- og helligdage kl ,11 SERVICESTATIONER FORTSÆTTER PÅ NÆSTE SIDE 46 47

25 SERVICESTATIONER BEGYNDTE PÅ FORRIGE OPSLAG UNGE MELLEM 18 OG 25 ÅR DER ER STUDERENDE OG ARBEJDER UNDER 15 TIMER OM UGEN Hverdage kl Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage kl Søn- og helligdage kl ,41 12,83 6,41 26,11 6,41 SLAGTER SLAGTERFORRETNING: RENGØRING, PAKNING, OPVASK OSV. Arbejder du i en slagterforretning inden for disse områder, er det Fødevareforbundet NNF, du skal være medlem af. Fritidsjobber under 18 år 57,91 Elever og ungarbejder under 18 år 69,66 125,20 SLAGTER: EKSPEDITION Er du ansat til at ekspedere i en slagterforretning, er det HK, du skal være medlem af. HK HANDEL har overenskomst med Danske Slagtermestres Landsforening. Unge under 18 år som udfører ufaglært arbejde som er uddannet butiksmedhjælpere som udfører faglært arbejde 57,75 112,51 117,19 121,87 Pr. 1. april 2013 får man efter 1 års ansættelse over 18 år anciennitetstillæg, 4,40 pr. time. Som elev dog kun som voksenelever. TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER UNGE UNDER 18 ÅR Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage kl ,17 21,61 24,57 TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER UNGE OVER 18 ÅR FRITIDSJOBBERE Hverdage kl ,34 Lørdage kl ,03 Lørdage kl ,22 Søn- og helligdage kl ,82 Søn- og helligdage kl ,13 ELEVER OG UNGARBEJDERE Lørdage kl ,06 Søn- og helligdage kl ,

26 TRANSPORT OG LAGER Hvis du arbejder inden for transport og lager, er det 3F, du skal være medlem af år 69,15 17 år 92,20 115,25 Satserne er minimumslønninger du må gerne få mere. Derudover kan du have ret til andre løntillæg jf. Fællesoverenskomsten mellem DIO II og 3F Transportgruppen eller Lageroverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Transportgruppen. Hvis du fx er ansat som timelønnet, har du ret til 6,75% tillæg af din ferieberettigede løn til ferieopsparing. TRÆ OG BYGGERI Hvis du arbejder inden for træ og byggeri, er det 3F, du skal være medlem af. TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN (TRÆETS ARBEJDSGIVERE) Unge under 18 år 67,45 110,20 INDUSTRIENS OVERENSKOMST, DI/CO Unge under 18 år 63,45 110,20 Satserne er det, du minimum skal have i løn. Der kan være tillæg lokalt. Spørg i din lokale 3F-afdeling, hvis du vil vide mere. DANSK BYGGERI, INDUSTRI-, TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN Unge under 18 år 71,90 112,15 Satserne er det, du minimum skal have i løn. Der kan være tillæg lokalt. Spørg i din lokale 3F-afdeling, hvis du vil vide mere. DANSK HÅNDVÆRK, INDUSTRI- OG VÆRKSTEDSOVERENSKOMSTEN 15 år (40%) 16 år (50%) 17 år (70%) 45,95 57,45 80,43 114,90 DANSK HÅNDVÆRK, AUTO- OG BOLIGMONTERINGSOVENSKOMSTEN 15 år (40%) 46,50 16 år (50%) 58,10 17 år (70%) 80,35 116,20 DANSK BYGGERI Arbejder du hos en virksomhed, som er omfattet af Bygge- og Anlægsoverenskomsten, gælder nedenstående. 15 år (40%) 16 år (50%) 17 år (70%) Uden brancheerfaring de første 3 mdr. 46,70 58,35 81,70 116,70 111,

27 UNG I HUSET/BØRNEPASSER Lønnen er forskellig alt efter, hvor du arbejder i landet. Kontakt den lokale afdeling af FOA - Fag og Arbejde, og få hjælp til at skrive kontrakt og forhandle løn. VASKERI Arbejder du på et vaskeri, er det 3F, du skal være medlem af. PRIVATE VASKERIER Unge under 18 år 89,29 120,55 OFFENTLIGE VASKERIER REGIONER Du kan være ansat på et vaskeri som ung under 18, hvis arbejdet har karakter af ferie- eller sygeafløsning, eller har et uddannelsesformål. 16 år - 66,8% af løntrin 12 inkl. eventuelt områdetillæg Eksempel ved områdetillæg III 17 år - 74,4% af løntrin 12 inkl. eventuelt områdetillæg Eksempel ved områdetillæg III 18 år - løntrin 12 Eksempel ved løngruppe III 81,76 91,07 122,46 Er du i tvivl, om din løn er rigtig, så kontakt din lokale 3F-afdeling

28 FAGFORENINGER FAGFORENINGER Der findes en række forskellige fagforeninger. Alle er eksperter inden for lige præcis deres fag og arbejder for at varetage deres medlemmers behov blandt andet igennem overenskomsterne. Find ud af hvilken fagforening der passer til dit arbejde og husk at melde dig ind. Bemærk, at prisen ofte er lavere for unge medlemmer også selvom du har de samme muligheder som et voksent medlem. I dette kapitel kan du finde informationer om alle de fagforeninger, som er en del af Jobpatruljen. DESVÆRRE MANGLER 14% AF ALLE UNGE EN ANSÆTTELSESKONTRAKT INDHOLD 3F 3F er din fagforening, hvis du er: Ansat i en biograf. Avisbud eller postbud. Opvasker, tjener eller hvis du har et helt tredje job på en café, restauration eller hotel. Arbejdsdreng- eller pige på et lager eller en fabrik. Ansat i et landbrug eller et gartneri. Ansat på et vaskeri eller er rengørings- eller serviceassistent. Ansat indenfor træ eller byggeri. Vi sikrer, at du får den rigtige løn og arbejder under ordentlige forhold som ung på arbejdsmarkedet. 3F hjælper dig, hvis du bliver fyret, hvis du ikke får din løn, eller hvis du oplever andet på din arbejdsplads, som du er utryg ved. Som medlem kan du altid kontakte din lokale 3F afdeling. Afdelingen kan svare på spørgsmål om dine løn- og arbejdsvilkår. De kan blandt andet tjekke din lønseddel for at se, om du får den løn, der er aftalt i overenskomsten med din arbejdsgiver. 3F Fælles Fagligt Forbund Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-Forbund Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund FOA Fag og Arbejde Fødevareforbundet NNF HK/Danmark HKKF Hærens Konstabel og Korporalforening Malerforbundet Dansk Metal Serviceforbundet Socialpædagogerne HVAD KOSTER DET? Du kan blive medlem af 3F som fritidsjobber under 18 år for ca. 40 om måneden. Prisen er lidt forskellig alt efter hvilken lokale afdeling, du er medlem af. 3F UNGDOM Imens du er under 31 år har du mulighed for at deltage i mange forskellige aktiviteter med andre unge medlemmer af 3F. Vi laver kampagner for at få indflydelse på vores uddannelses- og arbejdsforhold. Tre gange om året samler vi unge medlemmer fra hele landet til branchekurser og andre kurser, du kan have gavn af på din skole eller arbejdsplads. VIL DU VIDE MERE? Meld dig ind: Aktiviteter og information: Kontakt din lokale afdeling:

29 FAGFORENINGER FAGFORENINGER BLIK OG RØR Forbundet organiserer blikkenslagere, rørlæggere, VVS ere, VVS- og energispecialister, Rustfast industrimontører, VVS og blikkenslagere, Ventilationsteknikere og skorstensfejere - også hvis du er ung eller i lære. Hvad koster det? I de sidste tre år af din uddannelse koster det ca. 150 om måneden, alt efter hvilken kreds du er medlem af. VIL DU VIDE MERE? Kontakt: DANSK EL-FORBUND Dansk El-Forbund er fagforeningen for elektrikere og har ekspertisen til at hjælpe alle, der arbejder inden for el-branchen. Medlemmerne arbejder med alt fra etablering af elektriske installationer i hjemmene, højteknologiske løsninger i industrien, tele/data kommunikation, bygningsautomation, datanetværk og meget andet. VIL DU VIDE MERE? Kontakt: DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND Hvis du har fritidsjob i en frisørsalon og har kundebetjening (vasker hår, farver bryn m.m.), er det Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, du skal være medlem af. VIL DU VIDE MERE? Kontakt: FOA FAG OG ARBEJDE Arbejder du i hjemmeplejen, i en kantine, på et hospital eller på en børne- eller ungeinstitution? Så er et medlemskab i FOA det rette for dig. Som medlem i FOA får du adgang til en bred vifte af services, blandet andet hjælp til jobsøgning, spændende arrangementer og kurser samt billig forsikring. I tilfælde hvor du har problemer med ferie, løn, fyring eller lignende, er FOA selvfølgelig altid klar til at hjælpe dig. HVAD KOSTER DET? Hvis du er under 18 år, er det gratis at være medlem af FOA. Er du elev og tjener mindre end om måneder koster det 67 om måneden at være medlem. Tjener du mere, skal du spørge din afdeling om kontingentet. VIL DU VIDE MERE? Kontakt:

30 FAGFORENINGER FAGFORENINGER FØDEVAREFORBUNDET NNF HK/DANMARK Fødevareforbundet NNF er for alle, der arbejder i et bageri, konditori, slagteri, mejeri, slagterbutik eller på en af de mange fabrikker, hvor man laver brød, chokolade, kager, slik, pålæg eller tobaksvarer. Arbejder du i supermarked, kiosk, butik, servicestation eller på kontor? Så er HK fagforeningen, der stiller dig bedre. Med et medlemskab får du adgang til spændende kurser og arrangementer, karriererådgivning og billig forsikring. HK hjælper også, hvis du har problemer med løn, ferie, eller fyring. Kontakt HK Ungdom og meld dig ind med det samme. I løbet af året kan du blive klogere på lynlæsning, eksamensteknik, personlig brandig og få styr på tiden. Som ung er det fedt at have et fritidsjob og lækkert med lidt ekstra lommepenge. Desværre er løn- og arbejdsvilkår for ungarbejdere ikke altid som de skal være. Får du ikke weekendtillæg selvom du burde, mangler feriepengene eller er du generelt bare i tvivl om hvad du skal have i løn? Så står vi klar til at hjælp dig. Du kan også kontakte os, hvis du oplever at dine arbejdsforhold ikke er helt sikre eller du været så uheldig at komme ud for en ulykke på dit arbejde. HVAD KOSTER DET? Hvis du er under 18 år, koster det kun 50 om måneden at være medlem af Fødevareforbundet NNF og det betaler sig. VIL DU VIDE MERE? Kontakt: HVAD KOSTER DET? Det er billigere end du tror for nogen faktisk helt gratis. Når du er under 25 år, studerende og har et fritidsjob med mindre end 15 timer om ugen, kan du få det fulde medlemskab til 95 kroner om måneden. Det er også muligt at vælge et gratis medlemskab, hvor du stadig kan få svar på dine spørgsmål, men ikke kan få HK til at føre din sag. Ring eller se vores hjemmeside for at lære mere om medlemskab. VIL DU VIDE MERE? Kontakt: HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING Hærens Konstabel- og Korporalforeinng, HKKF, organiserer professionelle konstabler, korporaler, konstabelelever og værnepligtige i hæren. Som medlem hos HKKF hjælper vi dig, hvis du får problemer i forhold til din tjeneste - her i Danmark og under udsendelse til missioner i udlandet. VIL DU VIDE MERE? Kontakt:

31 FAGFORENINGER FAGFORENINGER MALERFORBUNDET Malerforbundet er for alle, der beskæftiger sig med malerarbejde på den ene eller anden måde - bygningsmalere, vognmalere, skiltemalere, jernmalere, industrimalere, servicearbejdere samt elever i malerfagets brancher. Vi har 6 afdelinger samt 16 lokalkontorer fordelt over hele landet, så uanset hvor du arbejder, vil vi kunne servicere dig, hvis du får brug for hjælp i forbindelse med dit ansættelsesforhold - det kan være vedr. løn, sygdom, ferie, uddannelse m.m. Hvad koster det? 40 om måneden, hvis du har fritidsjob inden for malerfaget. VIL DU VIDE MERE? Kontakt: DANSK METAL Metals medlemmer arbejder med biler, industrimaskiner, skibe, rør, smykker, computere, fly, tv, våben, hospitalsudstyr, film, motorcykler og meget andet. Dansk Metal har mere end 90 forskellige uddannelser bag sig. Resultatet af medlemmernes arbejde ses overalt også i din hverdag. Dansk Metal er altid i nærheden. HVAD KOSTER DET? Fritidsjobbere betaler 150,75 om måneden i kontingent. SERVICEFORBUNDET Serviceforbundet er Fagenes Forbund Serviceområdet er vores organiserings område og der er mange forskellige brancher inden for serviceområdet, bl.a. ejendomsfunktionær-, rengørings-, vagt-,veterinær- og flyområdet - samt mange andre forskelligartede serviceområder og små faglærte fag. HVAD KOSTER DET? Da Serviceforbundet har så mange forskellige brancheområder, er der også stor spredning i kontingentets størrelse, men det er ikke dyrere, end at alle kan få råd til at være medlem af Serviceforbundet. Vi er lige netop den fagforening - der kender specielt dit fagområde. VIL DU VIDE MERE? Kontakt: SOCIALPÆDAGOGERNE Socialpædagogernes Landsforbund organiserer socialpædagoger, familieplejere, ledere, forstandere, medhjælpere, håndværkere og andre, der hovedsageligt arbejder med socialpædagogiske tilbud til børn, unge og voksne med fysiske eller sociale funktionsnedsættelser. VIL DU VIDE MERE? Kontakt: VIL DU VIDE MERE? Kontakt:

32 $QV WWHOVHVNRQWUDNW Undertegnede virksomhed (navn, adresse og CVR-nummer): Ansætter hermed: Adresse: Postnr./by: CPR-nummer: Telefon: Som beskæftiget fra den: til den: med følgende arbejde (titel, stilling eller jobkategori) Adresse for arbejdssted: Virksomheden er omfattet af overenskomst Mellem: JA [ ] NEJ [ ] Opsigelse af denne kontrakt skal ske med følgende varsel for Arbejdsgiver: Arbejdstager: Begyndelseslønnen er aftalt til: Kr. pr. time/dag/14 dage/måned Der er aftalt ferie med løn JA [ ] NEJ [ ] Tillæg pr. time for arbejde på særlige tider: Lønnen er aftalt til udbetaling med flg. tidsterminer: Hverdage efter kl. Kr. Lørdage efter kl. Kr. Søn- og helligdage Kr. Den daglige eller ugentlige arbejdstid vil være: Arbejdet kan medføre følgende ulykkes- eller sygdomsfarer: Der er truffet følgende sikkerhedsforanstaltninger: Eventuelle særlige bestemmelser/aftaler mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Arbejdstager skal oplyses om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet: På ovenstående vilkår forpligter vi os gensidigt til at overholde kontraktens bestemmelser: Virksomheden: Medarbejder: Dato, underskrift Dato, underskrift Forældremyndigheden (hvis medarb. er under 18 år): Dato, underskrift Jobpatruljen 62 63

33 HAR DU SPØRGSMÅL? LØN, ARBEJDSMILJØ, OVERENSKOMST, MEDLEMSKAB OG MEGET MERE. RING FAGBEVÆGELSENS HOTLINE SCAN KODEN OG SE GUIDE TIL FRITIDSJOB APP 64 WEBSIDE OM FRITIDSJOB OG JOBPATRULJEN

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB

20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB 20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB 1 GUIDE TIL FRITIDSJOB 5 GODE RÅD Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2014 Grafisk Design: Kristian Emil Petersen, kepdesign.dk Oplag: 120.000 REDAKTION 3F

Læs mere

GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB

GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB 2015-16 GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB 1 GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB Guide til fritids- & studiejob, udgivet af Jobpatruljen Danmark, juni 2015 Grafisk design: Kristian Emil Petersen, kepdesign.dk Oplag:

Læs mere

GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB

GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB 2016-17 GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB 1 GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB Guide til Fritids- og studiejob, udgivet af Jobpatruljen, juni 2016. Grafisk design: Kristian Emil Petersen, kepdesign.dk Oplag:

Læs mere

GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB

GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB 2017-18 GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB 1 GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB Guide til Fritids- og studiejob, udgivet af Jobpatruljen, juni 2017. Grafisk design: Kristian Emil Petersen, www.grafiskafdeling.dk

Læs mere

Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000

Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000 2012/13 Guide til fritidsjob Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000 Redaktion 3F Fælles Fagligt Forbund, Tim Callesen Dansk Artist Forbund,

Læs mere

09/10 GUIDE TIL FRITIDSJOB

09/10 GUIDE TIL FRITIDSJOB 09/10 GUIDE TIL FRITIDSJOB Kolofon Indhold Guide til Fritidsjob er udgivet af LO, Maj 2009 Grafisk produktion: billedservice.dk Oplag: 250.000 eksemplarer LO-varenr: 5002 ISBN-nummer: 978-87-7735-920-0

Læs mere

GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB

GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB 2018-19 GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB 1 GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB Guide til Fritids- og Studiejob, udgivet af Jobpatruljen, juni 2018. Grafisk design: Kristian Emil Petersen, www.grafiskafdeling.dk

Læs mere

11/12 GUIDE TIL FRITIDSJOB

11/12 GUIDE TIL FRITIDSJOB 11/12 GUIDE TIL FRITIDSJOB Kolofon Guide til Fritidsjob er udgivet af LO, Juni 2011 Grafisk produktion: Faust Dyrbye Oplag: 250.000 eksemplarer LO-varenr: 5001 ISBN-nummer: 978-87-7735-105-1 ISBN-online:

Læs mere

GUIDE TIL FRITIDSJOB 07/ 08

GUIDE TIL FRITIDSJOB 07/ 08 GUIDE TIL FRITIDSJOB 07/ 08 Kolofon Guide til Fritidsjob er udgivet af LO, Juni 2007 Grafisk produktion: www.kosmograf.dk Oplag: 300.000 eksemplarer LO-varenr: 5084 ISBN-nummer: 978-87-7735-791-6 ISSN-nummer:

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

10/11 GUIDE TIL FRITIDSJOB

10/11 GUIDE TIL FRITIDSJOB 10/11 GUIDE TIL FRITIDSJOB Kolofon Indhold Guide til Fritidsjob er udgivet af LO, Juni 2010 Grafisk produktion: billedservice.dk Oplag: 250.000 eksemplarer LO-varenr: 5007 ISBN-nummer: 978-87-7735-970-5

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

GUIDE G Æ L D E N D E F R A F O R Å R E T 2 0 0 3 T I L F O R Å R E T

GUIDE G Æ L D E N D E F R A F O R Å R E T 2 0 0 3 T I L F O R Å R E T F R I T I D S J O B GUIDE GÆLDENDE FRA FORÅRET 2003 TIL FORÅRET 2004 02 FRITIDSJOBGUIDE WWW.JOBPATRULJEN.DK HVOR FINDER JEG Indledning...05 Arbejdsmiljø...06 Lønsatser...12 Oversigtsskema/arbejdstider...28

Læs mere

dit lov Har barn alder arbejdsmiljø arbejde fritid skole ansættelseskontrakt

dit lov Har barn alder arbejdsmiljø arbejde fritid skole ansættelseskontrakt Har dit barn lov? skole fritid og arbejde alder og arbejdsmiljø ansættelseskontrakt Uden TILLADELSE GÅR DET IKKE Der er mange gode grunde til at unge begynder at interessere sig for fritidsjob, når de

Læs mere

APV Tjekliste unges arbejde

APV Tjekliste unges arbejde APV Tjekliste unges arbejde For unge der er undervisningspligtige Tjeklisten omfatter en række spørgsmål, der enten skal svares ja eller nej til. Listen er udarbejdet ufra de krav, der er til unges abejdsmiljø.

Læs mere

APV Tjekliste unges arbejde

APV Tjekliste unges arbejde APV Tjekliste unges arbejde For unge der ikke er undervisningspligtige Tjeklisten omfatter en række spørgsmål, der enten skal svares ja eller nej til. Listen er udarbejdet ufra de krav, der er til unges

Læs mere

Unges arbejdsmiljø ELEVMATERIALE

Unges arbejdsmiljø ELEVMATERIALE Unges arbejdsmiljø ELEVMATERIALE Hvad er arbejdsmiljø? Arbejdsmiljø er de fysiske, psykiske og sociale faktorer, der påvirker den ansatte i forbindelse med jobbet. Arbejdsmiljø er et samspil af de relationer,

Læs mere

HAR DIT BARN LOV? Ret og pligt på arbejdspladsen for unge

HAR DIT BARN LOV? Ret og pligt på arbejdspladsen for unge HAR DIT BARN LOV? Ret og pligt på arbejdspladsen for unge UDEN TILLADELSE GÅR DET IKKE Et par cowboybukser i det rigtige mærke koster let i nærheden af 700 kr. En T-shirt kan også løbe op i flere hundrede

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 Forebyggelse er bedre end helbredelse unges arbejdsmiljø - unges arbejde (13-25 år) juli 2011 unges arbejdsmiljø - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S ønsker et højt niveau af sikkerhed

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2016 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2016 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen Side 1 1.0 RESULTATER FOR HELE DANMARK RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13- til 17-årige

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Ret og pligt på arbejdspladsen for unge

Ret og pligt på arbejdspladsen for unge 14 Ret og pligt på arbejdspladsen for unge Uden tillad Et par cowboybukser i det rigtige mærke koster let i nærheden af 700 kr. En T-shirt kan også løbe op i flere hundrede kroner. Hertil kommer den konstante

Læs mere

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt.

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt. (QGHOLJRSGDWHULQJVHSWHPEHU -RESDWUXOMHQVDUEHMGVSODGVEHV JVRPPHUHQ.DPSHQPHOOHPGHWJRGHRJGHWGnUOLJHDUEHMGH,ODQJWLGHUGHWJRGH %OHYHWWUnGWXQGHUIRGH )ULVWHOVHUQHIRUDWWMHQHSHQJH )nue UQRJXQJHWLODWDUEHMGHO QJH,NNHDOWDUEHMGHHUOLJHVXQGW

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. En sikker arbejdsplads. - også for unge medarbejdere. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. En sikker arbejdsplads. - også for unge medarbejdere. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 En sikker arbejdsplads - også for unge medarbejdere unges arbejdsmiljø GIV UNGE MEDARBEJDERE EN SIKKER START Unges arbejdsmiljø (13-25 år) September 2015 Arbejdsmiljø 3 unges arbejdsmiljø

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport?

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? ELEV Om din overenskomst Social- og sundhedshjælperelev Social- og sundhedsassistentelev Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2017 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 1 1.0 RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13-17-årige på deres fritidsjobs

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Regler og rettigheder

Regler og rettigheder Juni 2018 Regler og rettigheder når du arbejder i Danmark Her kan du læse om nogle af de vigtigste regler og rettigheder, som du skal kende, når du arbejder i Danmark. Du kan få mere at vide på hjemmesiden

Læs mere

Oversigt pr. 1. marts 2014

Oversigt pr. 1. marts 2014 Område Industri Transport Lager Bygge- og anlæg Grønne område Service (toneangivende overenskomst) (Industriens Overenskomst, DI Overenskomst I og CO-Industri) (Transportoverensk omsten, DTL-A og 3F) (Lageroverenskoms

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2018 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 1 1.0 RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13-17-årige på deres fritidsjobs

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014

EVALUERINGSRAPPORT 2014 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2014... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg...

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport?

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? ELEV Om din overenskomst Social- og sundhedshjælperelev Social- og sundhedsassistentelev Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Løn og tillægssatser 1. oktober 2017 til 30. september 2018

Løn og tillægssatser 1. oktober 2017 til 30. september 2018 Løn og tillægssatser 1. oktober til 30. september 2018 Gældende for virksomhedsoverenskomster Indhold Kontor... 2 Handel... 3 Frisør... 4 Industri og metal... 5 Bygge og Anlæg... 6 Service... 7 Hotel og

Læs mere

Løn og tillægssatser 1. oktober 2018 til 30. september 2019

Løn og tillægssatser 1. oktober 2018 til 30. september 2019 Løn og tillægssatser 1. oktober til 30. september 2019 Gældende for virksomhedsoverenskomster Indhold Generelt... 2 Kontor... 2 Handel... 3 Frisør... 4 Industri og metal... 5 Bygge og Anlæg... 6 Service...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Oversigt pr. 1. marts 2019

Oversigt pr. 1. marts 2019 Område Industri Transport Lager Bygge- og anlæg Grønne område Service (toneangivende overenskomst) (Industriens Overenskomst, DI Overenskomst I og CO-Industri) (Transportoverensk omsten, DTL-A og 3F) (Lageroverenskoms

Læs mere

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F.

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F. SSA Overenskomstændringer 2009. Den 1. marts 2009 og senere på året er der en række satser mv. der ændrer sig for virksomheder medlem af Servicestationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og som er omfattet

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2014 omfatter ca. 589.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Håndværksbagere Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område DANSKE SLAGTERMESTRE For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Vejledning om unges arbejde

Vejledning om unges arbejde Vejledning om unges arbejde 88112 «VIRKNAVN» / «LOBENR» side 3/ BAGGRUND Baggrunden for udarbejdelsen af en vejledning målrettet ungarbejdere inden for lager og transportvirksomheder er, at ulykkesrisikoen

Læs mere

FOA-ungdom. Ung i huset eller børnepasser

FOA-ungdom. Ung i huset eller børnepasser FOA-ungdom F O A F A G O G A R B E J D E Ung i huset eller børnepasser Indholdsfortegnelse Ansættelsesbrev 4 Medhjælperloven 4 Arbejdstid 5 Skat 5 Ferie 6 Sygdom 6 Skema til at rive ud og udfylde: Aftale

Læs mere

DIALOG- OG ARBEJDSMILJØKALENDER. - der skal være med til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø

DIALOG- OG ARBEJDSMILJØKALENDER. - der skal være med til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø DIALOG- OG ARBEJDSMILJØKALENDER - der skal være med til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø ARBEJDSMILJØGRUPPE: INTRODUKTION TIL DIALOG- OG ARBEJDSMILJØKALENDER Der skal være med til at sikre et

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Undervisningspligtige unges arbejde

Undervisningspligtige unges arbejde Erstattet At-vejledning E.0.1 af marts 2007 Undervisningspligtige unges arbejde Indhold 1. Kort om vejledningen 2. Hvilke unge gælder reglerne for? 3. Hvad må børn og unge arbejde med? 3.1. Det gælder

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Malervirksomhed Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Fair løn- og arbejdsvilkår

Fair løn- og arbejdsvilkår Fair løn- og arbejdsvilkår for dig og dine kolleger København mod Side 1 social dumping Træk i arbejdstøjet under fair forhold Tak, fordi du arbejder på en opgave for Københavns Kommune du er med til at

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Guide til Fritidsjob

Guide til Fritidsjob gladsaxe.dk Guide til Fritidsjob 1 At have unge ansat Når de unge er undervisningspligtige, gælder der en række skærpede regler for deres arbejdstid. Undervisningspligten slutter d. 31. juli, efter regelmæssig

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Tillidsrepræsentanter skal også være loyale

Tillidsrepræsentanter skal også være loyale Tillidsrepræsentanter skal også være loyale ADVARSEL. En tillidsrepræsentant, der også var næstformand i sin fagforening, havde udtalt sig illoyalt over for sin arbejdsgiver. Virksomheden gav medarbejderen

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

Tjekliste Instruktion og oplæring

Tjekliste Instruktion og oplæring Tjekliste Instruktion og oplæring Afdeling : Dato for oplæring: Ansvarlig for oplæring: Dato for opfølgning: Ansvarlig for opfølgning: Ansvar Manuel håndtering Risici ved manuel håndtering, fx palletering-/depalletering,

Læs mere

EGU Håndbogen. Et samarbejde mellem Ringsted ProduktionsHøjsSkole, Ringsted kommune og Sorø kommune

EGU Håndbogen. Et samarbejde mellem Ringsted ProduktionsHøjsSkole, Ringsted kommune og Sorø kommune EGU Håndbogen Et samarbejde mellem Ringsted ProduktionsHøjsSkole, Ringsted kommune og Sorø kommune Indhold Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er opdelt i afsnit der

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen Vejledning om arbejdsmiljø Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 1 VEJLEDNING OM ARBEJDSMILJØ INDHOLD Indledning 3 Når du er i skole,

Læs mere

Oversigt over priser på lærlingeforsikringer

Oversigt over priser på lærlingeforsikringer Oversigt over priser på lærlingeforsikringer Har du en lærling ansat i din virksomhed, er du forpligtet til at oprette en lærlingeforsikring. Her kan du se, hvad en lærlingeforsikring koster inden for

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet BRANCHEVEJLEDNING OM ANSÆTTELSE AF UNGE PÅ KONTORER Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet I KONTOR OG ADMINISTRATIVE VIRKSOMHEDER INDHOLD 3 FORORD 4 GIV EN GRUNDIG INSTRUKTION TIL ARBEJDET 6

Læs mere