HVIDBOG CENTEROMRÅDE TVÆRKAJEN, HAVNEGADE, HAVNEPLADSEN VED ODENSE HAVN. FORUDGÅENDE HØRING FOR ÆNDRING AF KOMMUNEPLANEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDBOG CENTEROMRÅDE TVÆRKAJEN, HAVNEGADE, HAVNEPLADSEN VED ODENSE HAVN. FORUDGÅENDE HØRING FOR ÆNDRING AF KOMMUNEPLANEN."

Transkript

1 HVIDBOG CENTEROMRÅDE TVÆRKAJEN, HAVNEGADE, HAVNEPLADSEN VED ODENSE HAVN. FORUDGÅENDE HØRING FOR ÆNDRING AF KOMMUNEPLANEN.

2 For at skabe overblik over høringssvarene til forudgående høring på ændring af kommuneplanen for et område ved Tværkajen, Havnegade, Toldbodgade og Havnepladsen, er de indkomne svar samlet i en hvidbog. Lokalplanen har været i offentlig høring i perioden 4. oktober 18. oktober Der er indkommet 13 høringssvar. Høringssvarene er refereret i en forkortet version, men hovedbudskaberne er uændrede. Høringssvarene er i deres fulde ordlyd vedhæftet bagest i hvidbogen. I høringsperioden er der kommet høringssvar fra: 1. Helmut og Ulla Niedermeyer, Thomas B. Thriges Gade 91, 2. sal tv., 5000 Odense C 2. Lene og Peer Møller, Buchwaldsgade 11, 3. sal, 5000 Odense C 3. Henrik Jørgensen, Thomas B. Thriges Gade tv., 5000 Odense C 4. Per Anders Jørgensen og Karin Thygesen, Thomas B. Thriges Gade, 5000 Odense C 5. Casper Sæbye og Charlotte Kloster Pingel, Buchwaldsgade 11, 2., 5000 Odense C 6. Jarl Abrahamsen på vegne af Byforeningen for Odense, Østrupvej 21, 5210 Odense NV 7. Bent Hald og Dorthe Møller-Andersen, Englandsgade 10, 5000 Odense C 8. Carsten Krogh/CK Holding Odense, Kongensgade 69E, 5000 Odense C 9. Per Holt, Thomas B. Thriges Gade 91, Odense C 10. Jane Andersen, Englandsgade 10, 5000 Odense C 11. Torben Johansen, Englandgade , 5000 Odense C 12. Jens Jørgensen, Englandsgade , 5000 Odense C 13. Ib Jørgensen, Englandsgade 10, 5000 Odense C Afsender 1. Helmut og Ulla Niedermeyer Thomas B. Thriges Gade 91, 2. sal tv Odense C Uddrag af høringssvar Mener, at deres lejlighed på hjørnet af Thomas B. Thriges Gade/ Buchwaldsgade vil blive særligt generet af 10 etagers bebyggelse på hjørnet af Havnegade/Toldbodgade. De påpeger bl.a., at bebyggelsen vil give skyggegener samt forhindre udsigten til kanalen. Mener, at de er berettiget til erstatning, idet værdien af deres lejlighed vil forringes. Mener, at man fra centrum vil møde en berlinermur, og at udsigten til de oplyste bygninger og tårnet ved Havnebadet vil forsvinde. Påpeger, at udsigten til Nordatlantisk Hus allerede er forsvundet. Synes, at bebyggelsen på havnen generelt er for kompakt. Påpeger, at de første høje etageboligers udsigt til kanalen og Havnepladsen hindres af nye foranliggende høje bygninger. De mener i øvrigt, at Odeon og andre store bygninger på Thomas B. Thriges Gade lukker af for centrum, idet de havde forventet en åben boulevardagtig gade med plads til socialt udeliv.

3 2. Lene og Peer Møller Buchwaldsgade 11, 3. sal 5000 Odense C Tvivler generelt på, om borgernes høringssvar kan ændre politikernes beslutning om vedtagelse af en plan. Påpeger, at deres lejlighed på hjørnet af Thomas B. Thriges Gade/ Buchwaldsgade vil få forringet udsigt og skyggegener ved højhusbebyggelse lige foran deres lejlighed. Samtidig vil de blive generet af indblik fra beboere i den nye bebyggelse. Bebyggelsen vil desuden tage deres aftensol. Mener ikke, at kompakt højhusbebyggelse skaber et godt miljø. Mener, at havnen er plastret til med højhuse og at der ser meget planløst ud. Højhusene ligger tæt og forringer udsigten. Mener, at der mangler miljø og atmosfære. Henviser til Århus, som et godt eksempel, med den blotlagte å og bevarelse af små huse, uden højhuse. Mener ikke, at Odense havn kan bære alt det høje byggeri og påpeger, at de render, der er lavet, ikke er bredere end Odense Å. Fremhæver, at deres ejendom er bevaringsværdig og at huset ryster, når der kører store lastbiler forbi. Håber, at det ikke slår revner ved opførelse af ny bebyggelse, hvilket det gjorde, da der blev bygget på stilladsgrunden. Mener ikke, at det kan være kommunens mål at genere nuværende borgere for at tiltrække nye. Synes der bliver for mange borgere på et for lille areal. Mener ikke, at den nye bebyggelse bliver pæn. Mindre og kønnere huse vil være en gevinst for området. Stiller spørgsmål ved, hvordan de skal komme ud fra deres parkeringsplads på grund af trafik på Buchwaldsgade. 3. Henrik Jørgensen Thomas B. Thriges Gade tv Odense C Håber ikke, at de nye supermarkeder overtager forretningslivet fra de butikker, der ligger på Skibhusvej. Er positiv over for dagligvarebutik osv. på de pågældende grunde, på trods af, at det går ud over deres nuværende boligs udsigt. Synes, der mangler en helhedsplan for, hvordan området kommer til at se ud. Spørger, om der kun skal være en adgang ved Finlandgade til havneområdet, og om den inderste del skal være en hel mur af bygninger op mod centrum og byens bro. Synes, at hjørnet ved Havnegade og Buchwaldsgade, hvor den gamle vejerbod er nedlagt, er en meget attraktiv naturlig adgang til hele havneområdet. Mener, at dette hjørne skal friholdes ned mod Havnepladsen, og at man skal prøve mere struktureret at tilpasse det nye byggeri det eksisterende, uden alt for store højde forskelle.

4 4. Per Anders Jørgensen og Karin Thygesen Thomas B. Thriges Gade 5000 Odense C 5. Casper Sæbye og Charlotte Kloster Pingel Buchwaldsgade 11, Odense C 6. Jarl Abrahamsen på vegne af Byforeningen for Odense Østrupvej Odense NV 7. Bent Hald og Dorthe Møller-Andersen Englandsgade Odense C Mener ikke, at der bør bygges i 10 etager. Mener, at byggeriet vil lukke af for det hyggelige havneområde og virke som en mur, når man kommer fra byen ad Thomas B. Thriges Gade. Et 10 etagers byggeri som pejlemærke for havnen, er der v/ FAF silo på ydermolen v/ Gl. Havnekaj. Har svært ved at forestille sig, at et 10 etagers byggeri arkitektonisk vil passe ind med de eksisterende ejendomme, som den gl. toldbygning (Toldboden) samt ejendommen Buchwaldsgade/Thomas B. Thriges Gade, som er bevaringsværdige og/eller fredede. Påpeger, at deres udsigt til Havnepladsen forsvinder, morgensolen i Havnebadet forsvinder og at de frygter, at deres ældre bevaringsværdige bygning revner. Gør indsigelse mod planen om opførelse af en 10 etagers bygning op mod deres ejendom. Mener, at deres udsigt og lysindfald i lejligheden vil blive markant reduceret og medføre en væsentlig værdiforringelse af deres lejlighed. Mener på den baggrund, at ejerne af lejlighederne på Thomas B. Thriges Gade 91/Buchwaldsgade 11 er berettiget til erstatning. Påpeger, at ejendommen Buchwaldsgade 11 har bevaringsværdi 4. Gør opmærksom på, at ejendommen tidligere har taget skade i forbindelse med opførelse af etageboliger på Buchwaldsgade 13. Forventer på den baggrund, at der vil ske yderligere skader i forbindelse med opførelse af 10 etagers bebyggelse, idet dette ligger under 25 m fra ejendommen. Såfremt planen bliver vedtaget, vil de som ejer af lejligheden anse såvel bygherre som Odense Kommune som erstatningsansvarlige og vil være nødsagede til at foretage de krævede retslige skidt til dækning af ethvert tab, der måtte opstå som følge heraf. Mener, at parkeringsprincipperne i byomdannelsesplanen bør fastholdes. Parkering på terræn er ikke i overensstemmelse med principperne. Mener, at bestemmelser om, at terrænparkering skal gives en særlig grøn og rumlig bearbejdning, som skaber visuel kant mod omgivende gaderum og bebyggelse, er et forsøg på at skjule noget. Byforeningen er enig i, at område 1.S27 suppleres med bestemmelser for bevaring af den tidligere havnemesterbolig, Gamle Havnekaj 1. Ved den rigtige bearbejdning af byomdannelsen kan havnemesterboligen blive en spændende kontrast til den nye og høje bebyggelse. Er uenige i den fremlagte plan med følgende begrundelse: Finder, at en 10 etagers bygning vil opleves som en barriere mellem by og havn og ikke som en inviterende ankomst til Havnepladsen og Havnebadet. Placering af en sådan høj bygning vil gå imod tidligere intentioner om at binde havn og by sammen. Derudover vil en høj bygning set i sammenhæng med byggeri i 3-7 etagers højde langs med Havnepladsen betyde, at man går

5 imod den oprindelig plan om at skabe et rekreativt og åbent område omkring Havnepladsen og Havnebadet. Henviser til hovedprincip 1 i Byomdannelsesplan 2.0 Odense havn, om at havnen og byen skal bindes tættere sammen. Mener, at placeringen af en 10 etagers bygning vil være i modstrid med hovedreglen i byomdannelsesplanens hovedprincip 9, om at bygningshøjderne varieres i området, så de som hovedregel er lavest, hvor terrænet danner en "skål" omkring havnen. Er positive overfor, at man vil sikre havnemesterboligen og toldboden. Men placerer man et moderne, markant 10 etagers højhus lige ved siden af, vil det spolere det oprindelige havnemiljø. De mener derfor, at der ikke tages hensyn til havnens kulturarv og historie med denne placering sådan som det ellers fremgår af hovedprincip 12 i byomdannelsesplanen. Foreslår følgende: Det nye område, på tegningen markeret med lyserødt, bibeholdes i felt 1.S27 og omdannes i fint samspil med havnemesterboligen og toldboden til en åben og indbydende indgang til havneområdet. Det rekreative element skal opprioriteres. 8. Carsten Krogh / CK Holding Odense Kongensgade 69E 5000 Odense C 9. Per Holt Thomas B. Thriges Gade 91 Odense C 10. Jane Andersen Englandsgade Odense C Byggeri inden for 1.C14 placeres langs med Havnegade og Tværkajen, således at der levnes størst mulig åbent rum langs med Havnepladsen. Finder, at bebyggelse i 10 etagers højde, vil blive en kæmpe "mur", der vil skæmme ved indgangen til området. Mener, det vil betyde væsentlige forringelser for de beboelsesejendomme, der ligger på Thomas B Thriges Gade og Buchwaldsgade. Fremhæver, at disse ejendomme i dag har udsigt over havneområdet, hvilket vil forvinde, hvis der gives tilladelse til 10 etagers bygninger. Er som ejer af en lejlighed i netop en af disse ejendomme imod dette. Mener, at det er svært at forholde sig til et helhedsudtryk for området med så få informationer, som kun angiver højde for en 10 etagers bygning og flere forretninger. Mener, at det kan komme til at se uharmonisk ud. Arkitektur og det æstetiske spiller en stor rolle. Vil helst være fri for at sige ja til noget så ukonkret. Mener ikke, at der skal bygges i 10 etager, da der ikke er andre byggerier på denne side af havnekajen, der er så høje. Synes, at 5-6 etager må være tilstrækkeligt. Påpeger, at man ikke vil kunne se havnen fra byen pga. den 10 etagers bygning. Synes det er en dårlig idé at give mulighed for butikker, idet der er mange tomme lokaler, både I Promenadebyen men også Englandsgade. Påpeger, at det her ikke har været mulig at sælge til forretning i 8 år. Spørger, hvorfor der skal være flere tomme lokaler.

6 11. Torben Johansen Englandgade Odense C 12. Jens Jørgensen Englandsgade Odense C 13. Ib Jørgensen Englandsgade Odense C Spørger, om den gamle Havnemesterbolig bliver fredet i lighed med den gamle toldbod. Mener, at det vil være en skam for Odense havn, hvis bygningen nedrives. Mener, at der skal kigges på området, hvor der er bebyggelse i 5 etager. Ny bebyggelse skal falde naturligt ind i området. Synes, at forslaget om, at bygningen skal være et varetegn for havnen, er forkasteligt, idet der allerede er Byens Bro. Mener ikke, at der er behov for en bygning i 10 etagers højde. Mener, at der skal være en klar holdning fra Odense Kommune om, hvad der skal bygges og ikke defineres ud fra investors ønsker. Har arbejdet inden for byggebranchen i København i mange år, og synes, der er fejlskud der, som Odense ikke bør gentage. Synes, at der efterhånden er bygget tilstrækkeligt i områderne 1.C14 og 1.S27, med psykiatrisygehus, ungdomsboliger, Havnebad, Promenadebyen. Mener, at det efterhånden ikke er til at få luft der mere. Tror ikke, høringen får nogen effekt. Forvaltningens bemærkninger Høringssvar fra: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13 Emne Bygningshøjder og tæthed på havnen Der gøres indsigelse mod placering af en bygning på 10 etager på hjørnet Havnegade, Toldbodgade/Buchwaldsgade i forhold til den overordnede disponering af havneområdet. Der udtrykkes bekymring for en for tæt udbygning af havneområdet, herunder for mange høje huse eller fejlplacering af de høje huse. Forvaltningens bemærkninger Byomdannelsesplan 2.0 for Odense havn understøtter den igangværende byudvikling for havnen, men øger fortætningen af området, så der kan bygges i alt boliger i den indre havn. Et princip i byomdannelsesplanen er, at bygninghøjderne varieres i området, så de som hovedregel er lavest, hvor terrænet danner en "skål" omkring havnen. På udvalgte steder kan bebyggelsen være højere og mere markant. Hvor dette sker, skal det sikres, at husene tilpasses omgivelserne, ligesom byomdannelsesplanens princip om sigtelinjer til havnen skal respekteres. I byomdannelsesplanen indgår hjørnet Havnegade/ Toldbodgade som ankomstområde for havnen. Nyt byggeri ved Havnepladsen skal markere stedet

7 som ankomsten til havnen, samt definere og styrke Havnepladsen som bydelens centrale offentlige byrum, med aktive facader, som skal bidrage til bylivet på pladsen. I den videre planlægning for området skal principper fra byomdannelsesplanen indarbejdes og byggeri udformes i forhold til omgivende kontekst. Bebyggelse foreslås i 3-7 etager, med en enkelt bygning i op til 10 etager ved hjørnet Havnegade, Toldbodgade/ Buchwaldsgade, som en markering af hjørnet. Der vil blive indarbejdet principper for byrum og bebyggelse, med fokus på at bidrage til at skabe en fysisk og visuel attraktiv sammenhæng mellem havn og by. I byomdannelsesplanen placeres aktive facader ud mod Havnepladsen. Dette princip følges op i den videre planlægning. Det skal sikres, at der ikke placeres byggeri, som hindrer udsigt fra Thomas B. Thriges Gade til havnen og Næsbyhoved Slotsbanke i nord-vest. 1, 2, 3, 4, 5, 8 Udsigt til havnen Der gøres indsigelse mod placering af byggeri i 10 etager på hjørnet Havnegade, Toldbodgade/Buchwaldsgade, som hindrer udsigt til havnen fra Buchwaldsgade og Thomas B. Thriges Gade. Forvaltningens bemærkninger Forvaltningen vurderer, at byggeri på hjørnet Havnegade, Toldbodgade/Buchwaldsgade ikke vil hindre udsigt til havnebassinet fra Thomas B. Thriges Gade, ej heller for adresser nærmest hjørnet Thomas B. Thriges Gade og Buchwaldsgade. Dog vil adresser på resterende del af Buchwaldsgade kunne forvente, at udsigten til havnebassinerne vil blive begrænset, også i takt med en fremtidig udbygning af området nord for Buchwaldsgade, som indeholdt i byomdannelsesplanen. Byomdannelsesplanens princip om sigtelinjer til havnen skal respekteres. I lokalplanlægningen for byggeri i området skal det sikres, at der ikke placeres byggeri, som hindrer udsigt fra Thomas B. Thriges Gade til havnen og Næsbyhoved Slots-banke i nord-vest. 2, 4, 5 Skygge- og indbliksgener Der gøres indsigelse mod placering af byggeri i 10 etager på hjørnet Havnegade, Toldbodgade/Buchwaldsgade, da der er bekymring for, at dette skygger omkringliggende bebyggelse, havnebadet og Havnepladsen, samt tilfører inbliksgener. Forvaltningens bemærkninger Forvaltningen har vurderet på skyggepåvirkning fra byggeri i 10 etager på hjørnet Havnegade, Toldbodga-de/Buchwaldsgade. Skygger på bebyggelse i Buchwaldsgade vil hovedsageligt forekomme i aftentimerne i sommermånederne. Det drejer sig om enkelte tidspunkter på døgnet mellem kl. 19 og 21, hvor skyggen på en time har flyttet sig væk fra sit udgangspunkt. Bebyggelse øst for Havnegade og på Tolderlundsvej påvirkes kun enkelte timer sidst på dagen hen over året og det er forskellige facader,

8 der bliver ramt, alt efter årstiden. Havnebadet og Havnepladsen påvirkes hovedsageligt forår og efterår i dagens første timer, men ikke sommer og vinter. Det vurderes, at skyggepåvirkningen af de enkelte bygninger er relativt begrænset og skygger falder ikke på de samme bygninger hen over året. Skyggen falder hovedsageligt på vejarealer og fremtidige p-arealer. Afstand til ny bebyggelse forventes at være meter og indbliksgener vurderes ikke at være relativt små. 2, 4, 5 Påvirkning fra rystelser ved byggeri Er bekymret for, at ejendommen på hjørnet Buchwaldsgade/Thomas B. Thriges Gade vil tage skade i forbindelse med byggeri af 10 etagers bygning. Forvaltningens bemærkninger I lokalplanlægningen for området skal tilpasning af byggeri indarbejdes i forhold til arkitektur, vind, skygger, byrum, sigtelinjer og andre miljømæssige forhold. I forbindelse med planlægningen for området screener Odense Kommune byggeriet efter VVM-reglerne (Vurdering af Virkninger på Miljøet), dvs. det skal vurderes, om projektet på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. I den forbindelse vil bl.a. eventuelle vibrationer blive belyst. Det skal dog fremhæves, at VVM-reglerne ikke regulerer eventuelle privatretlige forhold. 2, 10 Detailhandel Bekymring for, at nye supermarkeder overtager forretningslivet fra butikker på Skibhusvej. Mener, at det er en dårlig idé at give mulighed for butikker, idet der er mange tomme lokaler på havnen. Forvaltningens bemærkninger Kommunens butiksområder er planlagt ud fra et hierarki af forskellige centerniveauer, hvor bydelscenteret på Skibhusvej med Kvickly varehuset og en række specialbutikker skal servicere beboerne i et større opland omkring Skibhusvej fra havnen til Kochgade. Indenfor dette opland er der en decentral nærforsyning af dagligvarebutikker ved bl.a. Kochsgade og Sandhusvej. Herunder er lokalcentret for Odense havn planlagt med m 2 butikker til lokal nærforsyning af beboere på Odense havn. Odense havn vurderes, ved fuld udbygning, som minimum at udgøre et selvstændigt opland for disse m 2 butikker i lokalcenter Havnen. Denne forventes at forsyne beboere, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og andre med ærinde ved Odense havn med primære dagligvarer og i mindre grad specialvarer, som forsynes via Skibhusvej og Bymidten/aflastningscenter SØ. Det kan ikke udelukkes, at etablering af to butikker på havnen en periode indtil havnen er fuldt udbygget med op til boliger og arbejdspladser, midlertidigt vil påvirke kundegrundlaget for f.eks. varehuset på Skibhustorvet eller det store udvalg af discountbutikker på Skibhusvej.

9 Lokalplanen udarbejdes på baggrund af ønske fra bygherre, som ønsker at opføre dagligvarebutikker i området. Øvrige ledige lokaler på havnen er størrelsesmæssigt egnet til mindre butikker, service og lignende. Med den generelle udbygning af havnen må det forventes, at der fremadrettet vil være et større kundegrundlag for butikker og service, såsom caféer mv. Der gives mulighed for etablering af to dagligvarebutikker. Dagligvare- og udvalgsvarebutikker supplerer hinanden. Det er en forventning, at dagligvarebutikker kan medvirke til at tiltrække et større kundeunderlag for de tomme mindre udvalgsvarebutikker. 6 Parkeringsprincipper Mener, at parkeringsprincipperne i byomdannelsesplanen bør fastholdes. Parkering på terræn er ikke i overensstemmelse med principperne. Udtrykker skepsis over hensigten med bestemmelser om, at terrænparkering skal gives en særlig grøn og rumlig bearbejdning, som skaber visuel kant mod omgivende gaderum og bebyggelse. Forvaltningens bemærkninger I forbindelse med etablering af detailhandel og service i området er der fra bygherre ønsket synlig parkering til servicering af disse funktioner. I lokalplanlægningen vil der blive lagt særlig fokus på, at p-arealer etableres med beplantning i fladen og i højden - både langs med og indenfor p-arealerne. Dette kan ske som en flademæssig og rumlig bearbejdning, med forskel i terrænniveauer, strategisk placering af træer, særlig bearbejdning af fladen med variation i belægning og beplantning, opdeling af p-båse i mindre enheder, møblering af arealer i form af siddemøbler, cykelparkering mm. I byomdannelsesplanen er der udpeget p-hus til offentlig tilgængelig parkering indenfor området. I lokalplanlægningen vil indgå placering af et p-hus ved Tværkajen. P-huset forventes at rumme min. 190 p-pladser med mulighed for op til 280 p-pladser ved udnyttelse af tagetage. P-huset vil indeholde parkering til boligerne indenfor lokalplanområdet og til offentlig tilgængelig parkering. 6, 7, 11 Bevaring og integrering af havnemesterboligen (kanalfogedboligen), Gammel Havnekaj 1 Der udtrykkes enighed i, at område 1.S27 suppleres med bestemmelser for bevaring af den tidligere havnemesterbolig (kanalfogedboligen), Gamle Havnekaj 1. Der skal tages hensyn til havnens kulturarv og historie med placering af byggeri ved siden af bygningen. Forvaltningens bemærkninger Jævnfør byomdannelsesplanen skal kulturarven bruges og spille sammen med det nye. De kvaliteter, som den gamle bygning besidder, skal fortolkes og videreføres i den nye kontekst. Hjørnet Havnegade, Toldbodgade/Buchwaldsgade indgår i byomdannelsesplanen som ankomstområde for havnen. I den videre planlægning skal indarbejdes principper for byrum og bebyggelse og et urbant og grønt byrum mel-

10 lem Havnepladsen og Toldbodgade, hvori indgår bl.a. den gamle kanalfogedbolig (betegnet Havnemesterboligen i byomdannelsesplanen) i udformningen af området. Der udarbejdes bevarende bestemmelser for havnemesterboligen Gammel Havnekaj 1. Bygningen fredes ikke igennem lokalplanen. Med bevarende bestemmelser i lokalplanen kan bygningen dog sikres mod nedrivning, således at nedrivning fremadrettet kun kan ske med byrådets tilladelse. 2 Trafik Der stilles spørgsmål om, hvordan beboere Buchwaldsgade 11 skal kunne komme ud fra deres parkeringsplads, grundet trafik i Buchwaldsgade. Forvaltningens bemærkninger Der vil i forbindelse med en lokalplanredegørelse blive vurderet nærmere på de trafikale konsekvenser af planlægningen. 9 Helhedsplan for området Mener, at det er svært at forholde sig til et helhedsudtryk for området med så få informationer. Forvaltningens bemærkninger I forbindelse med lokalplanlægningen for området indarbejdes principper fra Byomdannelsesplan 2.0, Odense havn om bebyggelse, byrum, parkering, trafik mm. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for området vil blive fremlagt i offentlig høring, inden forelæggelse til endelig politisk behandling.

11 1 Ulla & Helmut Niedermeyer Thomas B. Thriges Gade V 5000 Odense C. Tlf u H Den Odense Kommune By- og Kulturafdelingen Byudvikling/Byplan Nørregade Odense C Ændring af lokalplan på området ved Tværkajen, Havnegade og Havnepladsen Som ejere af hjørnelejligheden 2. sal Thomas B. Thrigesgade/Buchwaldsgade vil vi blive særlig generet, hvis der bliver bygget en 10 etagers høj bygning på hjørnet af Havnegade og Toldbodgade. I så fald vil der blive mørkt i vores lejlighed, de dejlige solnedgange vil forsvinde, og den sidste udsigt til kanalen vil være væk sammen med den flotte horisont. Hvis denne plan bliver virkelighed.vil værdien af vores lejlighed derfor synke drastisk, hvorfor vi burde være berettiget til erstatning! Når man kommer fra centrum, vil det være som at støde mod en kæmpe berlinermur og panoramaudsigten vil forsvinde. Man vil ikke mere kunne se de flot oplyste bygninger på havnepladsen og tårnet ved havnebadet. Udsigten til det prisbelønnede nordatlantisk hus er allerede forsvundet. Vi synes i øvrigt, der generelt bygges alt for kompakt på havnen. De første højhuse med ejerlejligheder dækkes nu af lige så høje foranliggende bygninger, så de bagvedliggende absolut ingen udsigt har mere til kanalen og havnepladsen. PS I øvrigt mener vi, at det nye Odeon og de andre store bygninger på Thomas B. Thrigesgade lukker fuldstændig af for centrum, hvor vi havde forventet en åben "boulevardagtig" gade med plads til socialt udeliv. Helmut og Ulla Niedermeyer ;l Yø J IO JP /.z 1' G't,.1.,,3 j' Thomas B. Thriges Gade 91, 2. sal tv

12 2

13

14 3 Der er kommet et nyt svar til høringen: - Du kan se svaret på hjemmesiden her: Indsendt af Henrik Jørgensen - Du kan se høringen her: Svaret: Navn / Indsender: Henrik Jørgensen Postnummer (max 4 tegn): 5000 By: Odense C Adresse: Thomas B. Thrigesgade tv Høringssvar: Fin ide med dagligvarebutik osv. også på de nævnte grunde, selvom det går ud over vores nuværende boligs udsigt. Det eneste jeg personligt syntes der mangler det er en helhedsplan for hvordan det endelig skal tage sig ud. Skal der kun være en adgang ved Finlandsgade til haveområdet, skal den inderste del være en hel mur af bygninger op mod centrum og byens bro. Lige nøjagtigt finder jeg hjørnet ved Havnegade og Buchwaldsgade, hvor den gamle vejerbod er nedlagt som en meget attraktiv naturlig adgang til hele havne området, så hvis bare man friholder dette hjørne ned mod havnepladsen og prøver mere struktureret at tilpasse det nye byggeri det eksisterende med noget finesse og uden alt for store højde forskelle, skal vi nok få vores ny have til at fremstå attraktiv og fremtidssikret. Mvh. Odense Kommune

15 4 Der er kommet et nyt svar til høringen: - Du kan se svaret på hjemmesiden her: Indsendt af Per Anders Jørgensen & Karin Thygesen - Du kan se høringen her: Svaret: Navn / Indsender: Per Anders Jørgensen & Karin Thygesen Postnummer (max 4 tegn): 5000 By: Odense C Adresse: Thomas B. Thriges Gade Høringssvar: Der bør ikke bygges i 10 etager. Al byggeri der vil lukke af for det hyggelige havneområde, vil virke som en mur, når man kommer fra byen ad Thomas B. Thriges Gade. Et 10 etagers byggeri som pejlemærke for havnen, har vi v/ FAF silo på ydermolen v/ Gl. Havnekaj. Arkitektonisk er det svært at forestille sig et 10 etagers byggeri passe ind, med de eksisterende ejendomme, som den Gl.Toldbygning samt ejendommen Buchwaldsgade/Thomas B Thriges Gade som er bevaringsværdige og eller fredede. Af mere personlige gener kan nævnes, udsigten til havenpladsen forsvinder, morgensolen i havnebadet forsvinder og vi frygter at vores ældre bevaringsværdige bygning revner. Venlig hilsen Per og Karin Mvh. Odense Kommune

16 5

17

18 6 Der er kommet et nyt svar til høringen: - Du kan se svaret på hjemmesiden her: Indsendt af Jarl Abrahamsen på vegne af Byforeningen for Odense - Du kan se høringen her: Svaret: Navn / Indsender: Jarl Abrahamsen på vegne af Byforeningen for Odense Postnummer (max 4 tegn): 5210 By: Odense NV Adresse: Østrupvej 21 Høringssvar: Parkering på terræn er ikke i overensstemmelse med parkeringsprincipperne i byomdannelsesplanen. DETTE BØR FASTHOLDES.! Indenfor område 1.C14 foreslås nye bestemmelser om, at terrænparkering må være op til m2 og skal gives en særlig grøn og rumlig bearbejdning, som skaber visuel kant mod omgivende gaderum og bebyggelse. DEN SLAGS KANTER FREMSTÅR ALTID SOM DET DE ER ET FORSØG PÅ AT SKJULE NOGET - parkeringsprincipperne i byomdannelsesplanen bør Fastholdes. Område 1.S27 foreslås suppleret med bestemmelser for bevaring af den tidligere havnemesterbolig, Gamle Havnekaj 1. Heri er byforeningen enig Ved den rigtige bearbejdning af byomdannelsen kan havnemesterboligen blive en spændende kontrast til den nye og høje bebyggelse. Mvh. Odense Kommune

19 7 Høringssvar vedr. plan for Lokalcenter Havnen I den fremlagte nye plan for ændring af afgrænsning 1.C14 og 1.S27 er vi uenig i den fremlagte plan. Vi begrunder det i følgende: SAMMENHÆNG MELLEM BY OG HAVN Placering af en markant 10-etagers bygning som pejlemærke for enden af Th. B. Thriges Gade vil opleves som en barriere mellem by og havn og IKKE som en inviterende ankomst til Havneplads og Havnebad. Placering af en sådan høj bygning vil gå imod tidligere intentioner om at binde havn og by sammen. Derudover vil en høj bygning set i sammenhæng med byggeri i 3-7 etagers højde langs med Havnepladsen betyde, at man går imod den oprindelig plan om at skabe et rekreativt og åbent område omkring Havneplads og Havnebad. Vi henviser i den forbindelse til hovedprincip 1 i Byomdannelsesplan 2.0 Odense havn, hvori det fremgår at: 1. Sammenhæng mellem by og havn Havnen og byen skal bindes tættere sammen. Det skal være oplagt, nemt og trygt at komme til og fra havnen. De væsentligste forbindelser og krydsninger skal sikres og udvikles sammen med udbygningen af havneområdet. BYGNINGSHØJDER I forhold til bygningshøjder på Odense havn henviser vi til Byomdannelsesplan 2.0 hovedprincip 9. Vi mener, at placeringen af den 10-etagers bygning netop vil blive placeret i modstrid med hovedreglen i dette princip: 9. Bygningshøjder Bygninghøjderne varieres i området, så de som hovedregel er lavest, hvor terrænet danner en "skål" omkring havnen. På udvalgte steder kan bebyggelsen være højere og mere markant. Det skal sikres, at højhuse kan tilpasses omgivelserne, jævnfør kommuneplanens retningslinier. KULTURHISTORIE OG HAVNEMILJØ Sidst men ikke mindst er vi positive overfor, at man vil sikre Havnemesterboligen og Toldboden. Men placerer man et moderne, markant 10-etagers højhus lige ved siden af, vil det spolere det oprindelige havnemiljø. Vi mener derfor, at der ikke tages hensyn til havnens kulturarv og historie med denne placering sådan som det ellers fremgår af hovedprincip 12 i Byomdannelsesplan 2.0: 12. Kulturhistorie og havnemiljø Havnens oprindelige struktur med bassiner og kajer skal bevares og fortsat være genkendelig. Havnens historiske og bevaringsværdige bygninger og elementer skal i videst muligt omfang bevares og genanvendes for at sikre identitet og kvalitet på stedet. Kulturarven skal bruges og spille sammen med det nye.

20 Vi har følgende forslag: 1. Det nye område, på tegningen markeret med lyserødt, bibeholdes i felt 1.S27 og omdannes i fint samspil med Havnemesterboligen og Toldboden til en åben og indbydende indgang til havneområdet. Det rekreative element skal opprioriteres. 2. Med hensyn til feltet 1.C14 er det vores forslag, at byggeri inden for feltet placeres langs med Havnegade og Tværkajen, således at der levnes størst mulig åbent rum langs med Havnepladsen. Med venlig hilsen Bent Hald Dorthe Møller-Andersen Englandsgade 10

21 8 Der er kommet et nyt svar til høringen: - Du kan se svaret på hjemmesiden her: Indsendt af Carsten Krogh /CK Holding Odense - Du kan se høringen her: Svaret: Navn / Indsender: Carsten Krogh /CK Holding Odense Postnummer (max 4 tegn): 5000 By: Odense C Adresse: Kongensgade 69E Høringssvar: At lave bebyggelse i 10 etagers højde, vil blive en kæmpe "mur" der vil skæmme ved indgange til området. Det vil ligeledes betyde væsentlig forringelse for de beboelses ejendomme der ligger på Thomas B Thriges gade og Buchwalds gade. Disse ejendomme har i dag en udsigt over havneområdet, og den vil forsvinde hvis der give tilladelse til 10 etagers bygninger. Som ejer af lejlighed i netop en af disse ejendomme, vil jeg være kraftigt imod! Mvh. Odense Kommune

22 9 Der er kommet et nyt svar til høringen: - Du kan se svaret på hjemmesiden her: Indsendt af Per Holt - Du kan se høringen her: Svaret: Navn / Indsender: Per Holt Postnummer (max 4 tegn): 5000 By: Odense Adresse: Thomas B. Thriges Gade 91 Høringssvar: Det er meget svært at forholde sig til et helhedsudtryk for området med så få informationer som kun angiver højde for en 10 etagers bygning og flere forretninger. Det kan komme til at se uharmonisk ud og arkitektur og det æstetiske spiller en stor rolle. Jeg vil helst være fri for at sige ja til noget så ukonkret. Mvh. Odense Kommune

23 10 Der er kommet et nyt svar til høringen: - Du kan se svaret på hjemmesiden her: Indsendt af Jane Andersen - Du kan se høringen her: Svaret: Navn / Indsender: Jane Andersen Postnummer (max 4 tegn): 5000 By: Odense Adresse: Englandsgade 10 Høringssvar: Jeg mener ikke at der skal bygges I 10 etager, da der ikke er andre byggerier på denne side af havnekajen der er så høje. 5-6 etager må være højt nok. Hvis man kommer inde fra byen, så kan man da slet ikke se havnen for en 10 etagers bygning. Der skal også være butik - hvad med alle de tomme lokaler der står både I Promenadebyen men også Englandsgade nr Har ikke været mulig at sælge ti l forretning I 8 år. Hvorfor skal der være flere tomme lokaler. Jeg mener dette er en meget dårlig ide. Mvh. Odense Kommune

24 11 Der er kommet et nyt svar til høringen: - Du kan se svaret på hjemmesiden her: Indsendt af Torben johansen - Du kan se høringen her: Svaret: Navn / Indsender: Torben johansen Postnummer (max 4 tegn): 5000 By: Odensec Adresse: Englandgade Høringssvar: Jeg vil gerne hører om den gamle havnemester bolig bliver fredet i lighed med den gamle toldbod, det vil være en skam for odense havn hvis den skal rives ned Mvh. Odense Kommune

25 12 Der er kommet et nyt svar til høringen: - Du kan se svaret på hjemmesiden her: Indsendt af Jens Jørgensen - Du kan se høringen her: Svaret: Navn / Indsender: Jens Jørgensen Postnummer (max 4 tegn): 5000 By: Odense C Adresse: Englandsgade Høringssvar: Jeg mener der skal kigges på området, hvor vi kan se at der er bygninger i 5 sal højde så bygningen falder ind i det naturlige område. Forslaget som et varetegn for havnen er helt forkastlig da vi har byens bro og så er vi der.og alle der vil til havnen finder vej og der er ikke behov for ikke en bygning i den højde. Derfor mener jeg, at der skal være en klar holdning fra Odense kommune og hvad der skal bygges og ikke en invester ønsker. Da jeg er har været inden for byggebranchen og har arbejdet i københavn i mange år der kan man se de fejlskud der er.og Odense skal ikke overføre hvad andre gør forkert. Mange hilse Jens Jørgensen Englandsgade Odense C Mvh. Odense Kommune

26 13 Der er kommet et nyt svar til høringen: - Du kan se svaret på hjemmesiden her: Indsendt af Ib Jørgensen - Du kan se høringen her: Svaret: Navn / Indsender: Ib Jørgensen Postnummer (max 4 tegn): 5000 By: Odense C Adresse: Englandsgade 10 Høringssvar: Alt taget i betragtning så er der efterhånden bygget nok i områderne c14 og s27 med psykiatri sygehus-ungdomsboliger-havnebad, promenadeby, det er efterhånden ikke til at få luft her mere, så tag det roligt nu. Men høringerne får vel ingen effekt. Mvh. Odense Kommune

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 33

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 33 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 33 Område ved Tværkajen, Havnegade og Londongade Ændring af kommuneplanområde 1 Skibhuskvarteret Skibhusene Vollsmose Stige Ø Hvad er en

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 33

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 33 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 33 Område ved Tværkajen, Havnegade og Londongade Ændring af kommuneplanområde 1 Skibhuskvarteret Skibhusene Vollsmose Stige Ø Hvad er en Kommuneplan?

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 BOLIGER VED RUGÅRDSVEJ 18-20

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 BOLIGER VED RUGÅRDSVEJ 18-20 HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR. 0-805 OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 BOLIGER VED RUGÅRDSVEJ 18-20 1 Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte lokalplanforslag

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1-857 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag

Læs mere

PROGRAM. Velkomst og introduktion v. rådmand Jane Jegind. Præsentation af planforslaget. + spørgsmål og debat. Temaborde. Opsamling og afrunding

PROGRAM. Velkomst og introduktion v. rådmand Jane Jegind. Præsentation af planforslaget. + spørgsmål og debat. Temaborde. Opsamling og afrunding HVAD SKAL DER PROGRAM SKE PÅ ODENSE HAVN? Velkomst og introduktion v. rådmand Jane Jegind Præsentation af planforslaget + spørgsmål og debat Temaborde Opsamling og afrunding Tak for i aften Havnen er en

Læs mere

Introduktion FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 48

Introduktion FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 48 Introduktion FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 48 For at skabe overblik over høringssvarene fra den forudgående høring til kommuneplantillæg nr. 48, er de indkomne svar samlet i denne hvidbog. Planerne

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 11 MUNKEBJERGVÆNGET BOLIGER OG SERVICE

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 11 MUNKEBJERGVÆNGET BOLIGER OG SERVICE HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 2-799 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 11 MUNKEBJERGVÆNGET BOLIGER OG SERVICE Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG KOMMUNEPLANFORSLAG NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG KOMMUNEPLANFORSLAG NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR. 0-852 OG KOMMUNEPLANFORSLAG NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte kommuneplantillæg nr. 36 Rugårdsvej

Læs mere

Tillæg nr. 28. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 28. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 28 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thomas B. Thriges Gade Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017 HVIDBOG LOKALPLAN NR. 1182 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017 INDLEDNING 2 HVAD ER EN HVIDBOG Når Slagelse Kommune laver lokalplaner,

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE:

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE: Hvidbog Lokalplan nr. 1130 for dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej Vækst og Plan Dahlsvej 3 4220 Korsør T: 58 57 36 00 plan@slagelse.dk W: www.slagelse.dk Kontaktperson Darrin Bayliss

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 0-852 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

BYOMDANNELSESPLAN 2.0 ODENSE HAVN

BYOMDANNELSESPLAN 2.0 ODENSE HAVN BYOMDANNELSESPLAN 2.0 ODENSE HAVN 22 JUNI 2016 32 PROMENADEBYEN Med skoven i ryggen og udsigt til vandet går byens borgere på opdagelse i havnen, mens små butikker og caféer servicerer de forbipasserende.

Læs mere

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format.

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format. Bilag 5 Forslag til besvarelse af indkomne bemærkninger og idéer i den forudgående offentlig høring, vedr. ny boligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74 I perioden fra den 19. februar til den 11. marts 2016

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 11

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 11 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 11 Munkebjergvænget Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til Lokalplan Torvet 5 i Galten- Skovby, lokalplan for opførelse af etagebebyggelse centralt i Galten- Skovby.

Høringsnotat vedrørende forslag til Lokalplan Torvet 5 i Galten- Skovby, lokalplan for opførelse af etagebebyggelse centralt i Galten- Skovby. Høringsnotat vedrørende forslag til Lokalplan 1116- Torvet 5 i Galten- Skovby, lokalplan for opførelse af etagebebyggelse centralt i Galten- Skovby. Høringsperiode: 10. oktober 2017 til 10. januar 2018

Læs mere

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Høringssvar fra: Indsigelser: Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer i lokalplan 1. Susanne Pedersen

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR. 5-784 BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte lokalplanforslag nr. 5-784 Boliger ved Stationsvej

Læs mere

HVIDBOG FORUDGÅENDE HØRING TIETGENBYEN NORD

HVIDBOG FORUDGÅENDE HØRING TIETGENBYEN NORD 1 HVIDBOG FORUDGÅENDE HØRING TIETGENBYEN NORD I FORBINDELSE MED BEHANDLING AF FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 49, OMFORDELING AF BYZONEAREAL OG NYT ERHVERVSOMRÅDE VED STIGE 2 Introduktion For

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 13 Pavillon på Torvet Kommuneplan August 2017

Forslag til tillæg nr. 13 Pavillon på Torvet Kommuneplan August 2017 Forslag til tillæg nr. 13 Pavillon på Torvet Kommuneplan 2013-2025 August 2017 Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 45 BOLIGER OG SERVICE VED VIBELUNDVEJ

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 45 BOLIGER OG SERVICE VED VIBELUNDVEJ HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 8-861 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 45 BOLIGER OG SERVICE VED VIBELUNDVEJ Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte

Læs mere

Att: Helle Aare / Pernille Øster Fredericia, d Sag: Dalegade Fredericia

Att: Helle Aare / Pernille Øster Fredericia, d Sag: Dalegade Fredericia Fredericia kommune Gothersgade 7000 Fredericia Att: Helle Aare / Pernille Øster Fredericia, d. 03.12.18 Sag: Dalegade 34 7000 Fredericia Generelt til indsigelserne: Min eneste interesse er at skabe et

Læs mere

Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse

Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. marts 2017 Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 399A

Læs mere

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem.

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. august 2016 Lokalplan 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse) Punkt 3. Godkendelse af Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse) 2017-058987 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 9-4-105 endeligt

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse) 2017-058987 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Lokalplan 9-4-105.

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. forelæggelse) 2017-041843 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Resumé og vurdering af input til program for Rolighedsvej Bycampus

Resumé og vurdering af input til program for Rolighedsvej Bycampus Notat 3. januar 2018 Sagsbeh.:AT J.nr.: 01.00.05-P00-21-17 By Byggeri og Ejendomme Resumé og vurdering af input til program for Rolighedsvej Bycampus Input 1 Michael Kahr Jørgensen MJ har læst om projekt

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 70 NYT GARTNERI VED BRÆNDEKILDEVEJ, BELLINGE.

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 70 NYT GARTNERI VED BRÆNDEKILDEVEJ, BELLINGE. HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 6-885 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 70 NYT GARTNERI VED BRÆNDEKILDEVEJ, BELLINGE Side 1 af 9 Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det

Læs mere

Tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan Tillæg nr. 47 til Rammeområde 11.C28 Centerformål ved Lykkesvej i Herning Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne. Byrådet

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Serviceområde på Blækhatten 25 Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjerg - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 20. februar 2018 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale

Læs mere

Notat vedrørende projektprogram for udvidelse af p-kapaciteten på Gasværksgrunden

Notat vedrørende projektprogram for udvidelse af p-kapaciteten på Gasværksgrunden Notat vedrørende projektprogram for udvidelse af p-kapaciteten på Gasværksgrunden Baggrund for projektprogrammet Med de frigjorte bebyggelsesmuligheder på Blegstræde Hage, vil der opstå behov for en udvidelse

Læs mere

FORSLAG. Esbønderup. Dagligvarebutik ved Gillelejevej og Vestvej Tillæg nr. 08 til Kommuneplan

FORSLAG. Esbønderup. Dagligvarebutik ved Gillelejevej og Vestvej Tillæg nr. 08 til Kommuneplan FORSLAG Esbønderup Dagligvarebutik ved Gillelejevej og Vestvej Tillæg nr. 08 til Kommuneplan 2013-25 August 2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hovedstruktur...3 Retningslinjer...3 Rammebestemmelserne

Læs mere

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Kommuneplantillæg Forslag. Juli 2010 FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN D. 14. JULI SEPTEMBER 2010.

Kommuneplantillæg Forslag. Juli 2010 FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN D. 14. JULI SEPTEMBER 2010. Kommuneplantillæg 9-2009 Juli 2010 Forslag FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN D. 14. JULI 2010-8. SEPTEMBER 2010. Forslag til Kommuneplantillæg 9-2009 for Haderslev Kommune. Udarbejdet af Haderslev

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Tillæg nr. 46 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 46 til Herning Kommuneplan Tillæg nr. 46 til Rammeområde 12.B10 og 12.BL3 Bolig- og erhvervsområde ved Nørregade 44-50. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Saltumvej, Smedegård (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Saltumvej, Smedegård (2. forelæggelse) Punkt 3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.063 og Lokalplan 4-6-107 Boliger, Saltumvej, Smedegård (2. forelæggelse) 2018-058125 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde.

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Gennemgang og behandling af høringssvar Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Sagsnummer: 01.02.05 P16 69 16 Dato: 01

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Forslag til tillæg 28 og lokalplan , Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens.

Forslag til tillæg 28 og lokalplan , Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens. Plan og By Sagsbehandler: Sanne Wenzel Jespersen Sagsnr. 01.02.05-P16-16-15 Dato:23.5.2016 Notat om høringssvar Forslag til tillæg 28 og lokalplan 2015-24, Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens. Ved

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 25

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 25 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013 BYUDVIKLING VED KANALSTRÆDE OG HAVNEVEJ VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Holbæk Byråd har den 15. juni 2016 vedtaget Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

HØRINGSNOTAT januar LOKALPLANFORSLAG NR. 421 For etageboliger ved Slangerupgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20

HØRINGSNOTAT januar LOKALPLANFORSLAG NR. 421 For etageboliger ved Slangerupgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 HØRINGSNOTAT januar 2017 LOKALPLANFORSLAG NR. 421 For etageboliger ved Slangerupgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 1 INDHOLD Samlet indstilling Oversigt over indkomne høringssvar og forslag Resumé af høringssvar

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

Tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 47 til Rammeområde 11.C28 Centerformål ved Lykkesvej i Herning Fremlægges fra den 19. april 2018 til den 17. maj 2018 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2009-2021 Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 392 og af forslag til

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Forudgående høring HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE KOMMUNE

Forudgående høring HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE KOMMUNE Forudgående høring HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 Ajax Alle Friheden Station Gammel Køge Landevej Invitation til at komme med idéer og forslag til et ændret indhold for en del af rammeområde 3C7 Hvidovrevej

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

Bygherres præsentation af projektet

Bygherres præsentation af projektet Startredegørelse for nye boliger på Skolegade 5 07. November 2018 Startredegørelsen beskiver i korte træk det konkrete projekt, baggrunden for at udarbejde en ny lokalplan for området, de væsentlige problemstillinger

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 47

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 47 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 47 Toldbodgade Ændring af kommuneplanområde 1 Skibhuskvarteret Skibhusene Vollsmose Stige Ø Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 4 - Karlstrup Landsby

Tillæg nr. 4 - Karlstrup Landsby Tillæg nr. 4 - Karlstrup Landsby Tillæg nr. 4 - Karlstrup Landsby Baggrund og formål Tillæg nr. 1 til lokalplan nr..2 muliggør etablering af to nye boliger inden for Karlstrup Landsby. Kommuneplanens ramme

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR SKJOLDSVEJS FORLÆNGELSE

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR SKJOLDSVEJS FORLÆNGELSE HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR 8-869 SKJOLDSVEJS FORLÆNGELSE Introduktion For at skabe overblik over høringssvar til det offentligt fremlagte forslag til lokalplan nr 8-869 for Skjoldsvejs forlængelse,

Læs mere

Tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 36 til Rammeområder 14.E20, 14.C3 og 14.B15 Erhvervsområde ved Dæmningen i Herning, Centerområde ved Dæmningen i Herning og Boligområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned

Læs mere

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg Plan og Gis Dato: 23-05-2014 Sagsnr.: 12/35955 Dok.løbenr.: 144338/14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767277 E-mail: klh@aabenraa.dk Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden.

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 47 DAGLIGVAREBUTIK PÅ JORDBÆRVEJ, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN AUGUST 2017

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 47 DAGLIGVAREBUTIK PÅ JORDBÆRVEJ, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN AUGUST 2017 HVIDBOG LOKALPLAN NR. 1174 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 47 DAGLIGVAREBUTIK PÅ JORDBÆRVEJ, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN AUGUST 2017 INDLEDNING 2 HVAD ER EN HVIDBOG Når Slagelse Kommune laver lokalplaner, har

Læs mere

By- og Landskabsudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

By- og Landskabsudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.059 og Lokalplan 4-4-118 Blandet bolig, erhverv, uddannelse mm., Fredrik Bajers Vej, Universitetsområdet (1. forelæggelse) 2017-045884 By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Udbud parkeringsplads ved Kronprinsensgade

Udbud parkeringsplads ved Kronprinsensgade Udbud parkeringsplads ved Kronprinsensgade Kronprinsensgade udvikling af parkeringsareal Grunden har en særdeles attraktiv beliggenhed ved Odense Å, og har igennem mange år været genstand for interesse

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.004 for Østre Havn Den 26. marts 2012 er kommuneplantillæg 1.004 for en ændring

Læs mere

Loge og boliger, Hasserisgade 18, Vestbyen

Loge og boliger, Hasserisgade 18, Vestbyen 1-3-123 Loge og boliger, Hasserisgade 18, Vestbyen Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Baggrund 2 Området 3 Eksisterende planforhold 6 Projektet 7 Til lokalplanforslaget 8 Anbefaling 10 Startredegørelse

Læs mere

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 399 For boliger og sognehus ved Østergade. SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 til kommuneplan 2017

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 399 For boliger og sognehus ved Østergade. SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 til kommuneplan 2017 HØRINGSNOTAT LOKALPLANFORSLAG NR. 399 For boliger og sognehus ved Østergade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 til kommuneplan 2017 1 INDHOLD Samlet indstilling Resumé af høringssvar og forslag samt forvaltningens

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

NOTAT. Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018

NOTAT. Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Plan og Miljø Byplanlægger: Christian Jacob Brammann Sagsnr.: 17/30181 Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018 Dato: 20-03-2018/cjb I

Læs mere

Tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 56 til Rammeområde 31.BL1 Blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade Rammeområde 31.B6 Boligområde nord for K. Møllers Vej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx.

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsperiode: 16. maj 18. juli 2017 Sag nr. 01.02.05-P16-4-17 Der er indkommet 4 høringssvar i den offentlige

Læs mere

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse Firskovvejområdet fornyelse - intensivering - omdannelse 07. november 2017 Temadrøftelse i Byplanudvalget 1 Program Velkomst v./ Trine Schreiner Tybjerg, LTK Firskovvej fornyelse og intensivering v./ Trine

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune

Kommuneplan for Odense Kommune Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 53 Boliger Demantsvej Hvad er en kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan. Denne

Læs mere

Forslag T I L L Æ G N R. 2 5

Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 Tillæg nr 25 Hører til lokalplan nr. 1276 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2019 KOMMUNEPLAN 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet Forslag vedtaget den 21. november 2018 Forslag

Læs mere