Grund til opførelse af seniorboliger i tilknytning til plejecenter og lægehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grund til opførelse af seniorboliger i tilknytning til plejecenter og lægehus"

Transkript

1 Og i- LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 388 Hjørnet af Gjesing Ringvej / Grønlandsparken, 6715 Esbjerg N Grund til opførelse af seniorboliger i tilknytning til plejecenter og lægehus Grundareal ca m 2 Byggeret m 2 Mindstepris kr pr. byggeretskvadratmeter svarende til kr med tillæg af moms Tilbudsfrist fredag, d. 16. november 2018 kl Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Side 1 af 5 Telefon ,

2 Dato: 8. oktober 2018 BESKRIVELSE På en knap m² stor grund i Gjesing, nord for Gjesing Ringvej og øst for Grønlandsparken, vil Esbjerg Kommune etablere en seniorby. Seniorbyen forventes at omfatte et plejecenter (kaldet Krebsehusene) med 104 boliger, et lægehus og forventeligt 62 private seniorvenlige boliger (kaldet Krebsekvarteret). Ved nærværende udbydes grundarealet til brug for opførelse af forventeligt 28 seniorboliger. Baggrunden er et ønske fra Esbjerg Kommune om at opføre et nyskabende seniorvenligt boligområde, hvor et større plejecenter med plejeboliger skal etableres som fremtidens plejecenter. I tilknytning til plejecenteret ønsker kommunen, at der etableres lægehus samt forskellige typer seniorvenlige boliger. Lokalplanområdet for den kommende seniorby afgrænses mod syd af Gjesing Ringvej, mod øst og nord af boligområdet Grønlandsparken og mod vest af fredskov bestående af beskyttede naturtyper som eng, mose og vandløb. Esbjerg Kommune forestår for egen regning nødvendige ændringer i lokalplanforhold og servitutter. Lokalplanlægningen for det samlede område er i fuld gang og forventes afsluttet med vedtagelse af lokalplanen i 1. kvartal Der henvises til lokalplanforslag. For det pågældende areal bliver der tale om en rammelokalplan. Efterfølgende skal der udarbejdes særskilt lokalplan herfor. Esbjerg Kommune byggemodner området med etablering af adgangsvej mm., forventeligt i Udbudsmaterialet/købsaftalen indeholder de nærmere vilkår for grundejerforening og de forpligtigelser (vedtægter), der vil være gældende i forhold til vedligehold af veje og grønne arealer. OMRÅDE / KVARTER Ejendommens beliggenhed er vist på kortbilaget integreret i salgsprospektet. GRUNDEJERFORENING, UDENOMSAREALER M.V. Der anlægges private fællesveje jf. lokalplanudkastet 6 og der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle ejere af grundene i lokalplanens område jf. lokalplanudkastet 11. Vedligeholdelsespligten for egne arealer påhviler grundejeren og udgifter til vedligeholdelse af fællesarealer og fælles vejanlæg fordeles mellem grundejerne på baggrund af bygningernes etagearealer, der fastlægges i forbindelse med udstedelse af byggetilladelser. Sag 388 Side 2 af 5

3 EJENDOMMENS DATA BELIGGENHED Adresse Matr.nr. KOMMUNE ANVENDELSE Ejendomstype Anvendelse Jf. tegning 6715 Esbjerg N Udstykkes af matr.nr. 14 OØ Gjesing By, Bryndum Esbjerg Grundstykke Til opførelse af et seniorboliger AREALER Grundareal ca m², heraf vej 0 m². SALGSVILKÅR Ejendommen udbydes til salg i offentligt udbud jf. Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Købesummen tillægges 25 % moms. Overtagelse: Forventeligt første halvdel af Aftales nærmere. Den anslåede grundstørrelse er anslået og vil ved udstykning kunne afvige +/- 5%. Der foretages i denne forbindelse ingen prismæssig regulering. Sælger forbeholder sig ret til at vælge mellem alle indkomne tilbud og evt. forkaste dem alle. Registrerings- og tinglysningsafgift deles mellem køber og sælger med 50% til hver. Tilbud skal afgives på underskrevet og udfyldt købsaftale og fremsendes pr. mail til eller afleveres i lukket kuvert mærket Bud Parcel 1 til Lassen Erhverv, Jernbanegade 22, 1.th., 6700 Esbjerg senest fredag d. 19. november 2018 kl Købsaftale med tilhørende bilag (lokalplanforslag med vindanalyse, støjberegning m.v.) fremsendes på anmodning. OFFENTLIG VURDERING Ejendommen er ikke selvstændigt vurderet. FINANSIERINGSFORHOLD Såfremt du har spørgsmål til finansiering gennem realkredit, pengeinstitut, pantebreve eller lignende, er du velkommen til at kontakte LASSEN ERHVERV for en nærmere drøftelse. Sag 388 Side 3 af 5

4 FORSIKRINGSFORHOLD Det påhviler køber ved egen foranstaltning, at tegne eventuelle forsikringer med virkning fra overtagelsesdagen/dispositionsdagen. PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD ZONESTATUS Ejendommen er beliggende i byzone VEJ Ejendommen er beliggende til Privat/offentlig vej. KLOAKFORHOLD Kloakforholdene er noteret som offentlig. OFFENTLIGE PLANER / FORHOLD Ejendommens forhold reguleres i henhold til lokalplanforslag nr , der bl.a. omhandler følgende: Anvendelse: Delområde C, hvori nærværende ejendom er beliggende og D udlægges til tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger. Bebyggelsesprocent: Bebyggelse inden for delområde C og D må kun opføres på baggrund af en efterfølgende specifik lokalplan for det byggeri, der ønskes opført. Bebyggelsesprocenten for delområderne må ikke overstige 80 % for den enkelte grund. Udstykning: Lokalplanområdet må ikke udstykkes yderligere. I øvrigt henvises til lokalplanforslag. SERVITUTTER Efter udstykning vil der være tinglyst følgende servitutter på ejendommen: Nr.: Lyst: Indhold: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv Dok om ekspropriation/foreløbig ekspropriation mv Dok om forsynings-/afløbsledninger mv Dok om bebyggelse, benyttelse mv. Sag 388 Side 4 af 5

5 MILJØFORHOLD MILJØFORHOLD, DRIFT Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet. Region Syddanmark har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om jordforureninger på matriklen. KONTAKT HENVENDELSER BESIGTIGELSE Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med ejer venligst rettet til: LASSEN ERHVERV Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Att.: Leif Lassen, ejendomsmægler og valuar, Sag 388 Side 5 af 5

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 189. Grundstykke med 26 parkeringspladser. Grundareal 1.602 m 2

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 189. Grundstykke med 26 parkeringspladser. Grundareal 1.602 m 2 - LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 189 Rørkjærsgade 79, 6700 Esbjerg Grundstykke med 26 parkeringspladser Grundareal 1.602 m 2 Tilbudsfrist fredag, den 15. januar 2016 kl. 12.00 Jernbanegade 22,

Læs mere

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIGT UDBUD Sag nr Tilbudsfrist fredag, den 20. januar 2017 kl Havnearbejdernes Mønstringshus udbydes til salg

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIGT UDBUD Sag nr Tilbudsfrist fredag, den 20. januar 2017 kl Havnearbejdernes Mønstringshus udbydes til salg Og i- LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 273 Vesterhavsgade 50, 6700 Esbjerg Havnearbejdernes Mønstringshus udbydes til salg Erhvervsareal 872 m 2 Grundareal 1.560 m 2 Velfærdsbygning m.m. Overtagelse

Læs mere

Erhvervsejerlejlighed med xx p-pladser i nyopført parkeringshus

Erhvervsejerlejlighed med xx p-pladser i nyopført parkeringshus Og i- LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 300 Danmarksgade 62, 6700 Esbjerg Erhvervsejerlejlighed med xx p-pladser i nyopført parkeringshus Forventet overtagelse xxx 2019 Mindstepris 140.000 pr. parkeringsplads

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 217

SALGSPROSPEKT Sag nr. 217 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 217 Borrevej og Kirkegade, 6840 Oksbøl 2 storparceller til udstykning og opførelse af boliger Pris kontant: Kr. 250.000 + moms Grundareal i alt: 12.486 m 2 Jernbanegade

Læs mere

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIGT UDBUD Sag nr Tilbudsfrist fredag d. 9. juni 2017 kl Handelsgymnasiet i Ribe udbydes til salg

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIGT UDBUD Sag nr Tilbudsfrist fredag d. 9. juni 2017 kl Handelsgymnasiet i Ribe udbydes til salg Og i- LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 319 Skyttevej 29, 6760 Ribe Handelsgymnasiet i Ribe udbydes til salg Etageareal i alt: 4.678 m 2 Grundareal: 14.819 m 2 Overtagelse 01.01.2019 Tilbudsfrist

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIGT UDBUD Sag nr Tilbudsfrist fredag, den 20. januar 2017 kl Esbjerg Havns servicegård udbydes til salg

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIGT UDBUD Sag nr Tilbudsfrist fredag, den 20. januar 2017 kl Esbjerg Havns servicegård udbydes til salg Og i- LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 274 H E Bluhmes Vej 67, 6700 Esbjerg Esbjerg Havns servicegård udbydes til salg Erhvervsareal 1.985 m 2 Grundareal 10.102 m 2 Overtagelse 01.12.2017 Tilbudsfrist

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 230

SALGSPROSPEKT Sag nr. 230 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 230 Lillebæltsvej 40, 6715 Esbjerg N Erhvervsejendom med mange anvendelsesmuligheder Pris kontant: kr. 2.200.000 Grundareal: 3.092 m 2 Lager/produktion: 479 m 2 Kontor:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 017

SALGSPROSPEKT Sag nr. 017 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 017 Nørregade 41, 6280 Højer Udlejningsejendom med 9 lejligheder Pris kontant: Kr. 250.000 Etageareal i alt: 430 m 2 Grundareal: 184 m 2 Jernbanegade 22, 1. th.,

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 237

SALGSPROSPEKT Sag nr. 237 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 237 Lillebæltsvej 39, 6715 Esbjerg N Meget anvendelig lagerejendom med god beliggenhed Pris kontant kr. 11.500.0000 Erhvervsareal: 4.000 m 2 Grundareal: 13.767 m

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 107

SALGSPROSPEKT Sag nr. 107 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 107 Torvet 14, 1., 6870 Ølgod Velbeliggende lokaler til liberale erhverv på Torvet i Ølgod Pris kontant: Kr. 650.000 Etageareal i alt: 273 m 2 Mulighed for opdeling

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 054

SALGSPROSPEKT Sag nr. 054 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 054 Vestre Strandvej 15, 6731 Tjæreborg Erhvervsejendom med gode anvendelsesmuligheder Pris kontant: Kr. 1.295.000 Areal stueplan 218 m 2 Areal 1. sal p.t. 47 m 2

Læs mere

Lager-/produktionsejendom på lejet grund på Esbjerg Havn

Lager-/produktionsejendom på lejet grund på Esbjerg Havn - LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 090 Sahara 6, 6700 Esbjerg Lager-/produktionsejendom på lejet grund på Esbjerg Havn Bebygget areal: 2.479 m2 Lejet indhegnet grundareal: 10.979 m2 Ledig til ny

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 Møllegade 2A + 2B, 6280 Højer R Rødstensejendom med 2 lejligheder Pris kontant: Kr. 125.000 Anslået afkast: 17 % Etageareal: 166 m 2 Grundareal: 278 m 2 Jernbanegade

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 111

SALGSPROSPEKT Sag nr. 111 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 111 Torvet 14, st.tv., 6870 Ølgod Velbeliggende erhvervslokaler i centrum Pris kontant 1.150.000 Etageareal 338 m 2 Tidligere lægeklinik Mange anvendelsesformål Jernbanegade

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 143

SALGSPROSPEKT Sag nr. 143 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 143 Borgergade 17, 6823 Skovlund Ejendom med to gode beboelseslejligheder Pris kontant kr. 625.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 82.500 Etageareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 Torvegade 1, 6650 Brørup Velbeliggende forretningsejendom på Torvet i Brørup Pris kontant: Kr. 1.495.000 Areal stueplan 147 m 2 Areal i alt: 310 m 2 Jernbanegade

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 263

SALGSPROSPEKT Sag nr. 263 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 263 Fittingvej 6 8, 6623 Vorbasse Velholdt uopvarmet lagerhal samt villa til beboelse Pris kontant: kr. 1.400.000 Erhvervsareal i alt: 1.258 m 2 Boligareal i alt:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 110

SALGSPROSPEKT Sag nr. 110 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 110 Torvet 14, st.th., 6870 Ølgod Fuldt udlejet erhvervsejerlejlighed på Torvet i Ølgod Pris kontant: Kr. 250.000 Afkast 1. år, anslået: 13,1% Årlig lejeindtægt:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 352

SALGSPROSPEKT Sag nr. 352 Og i- LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 352 H E Bluhmes Vej 1, 6700 Esbjerg Erhvervsejendom med stor synlighed på Esbjerg Havn Pris kontant: Kr. 3.400.000 Kontorareal: 160 m 2 Værkstedsareal: 427 m

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 162

SALGSPROSPEKT Sag nr. 162 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 162 Stenhuggervej 1, 6710 Esbjerg V Velbeliggende erhvervsbygning med stor opmærksomhedsværdi Pris kontant: Kr. 1.800.000 Kun kr. 3.400 pr. kvm. Areal butiksdel:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 027

SALGSPROSPEKT Sag nr. 027 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 027 Lillebæltsvej 20 og 20A, 6715 Esbjerg N VELBELIGGENDE EJENDOM MED STORE UOPVARMEDE HALLER Pris kontant: Kr. 2.500.000 Erhvervsareal: 2.435 m 2 Boligareal: 80

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 147

SALGSPROSPEKT Sag nr. 147 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 147 Kongensgade 20, st.th., 6700 Esbjerg Udlejet butiksejerlejlighed i gågaden Pris kontant: Kr. 1.850.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt: Kr. 200.000

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 255

SALGSPROSPEKT Sag nr. 255 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 255 Fittingvej 2-4A og Højagervej 6-10, 6623 Vorbasse Det tidligere domicil for Jydsk Vindueskompagni sælges Pris kontant: kr. 8.650.000 Erhvervsareal i alt: 5.472

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 Storegade 38, 6740 Bramming Solid og præsentabel rødstensbygning i centrum Pris kontant kr. 3.750.000 Stueplan 276 kvm. 1.sal 276 kvm. Kælder 130 kvm. Jernbanegade

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 029

SALGSPROSPEKT Sag nr. 029 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 029 Østergade 4, st.th., 6700 Esbjerg ERHVERVSEJERLIGHED I ÉN AF BYENS SMUKKESTE EJENDOMME Kontantpris: Kr. 1.250.000 Kontorareal: 218 m 2 Kælderareal: 115 m 2 Jernbanegade

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 Vestergade 9-11, 6520 Toftlund Udlejningsejendom med beboelses- og erhvervslejemål Pris kontant 2.500.000 Erhvervsareal: 1.011 m 2 Boligareal: 276 m 2 Gode muligheder

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 304

SALGSPROSPEKT Sag nr. 304 Og i- LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 304 Vagervej 5, 6700 Esbjerg Veldisponeret ejendom på Esbjerg Havn Pris kontant: kr. 2.950.000 Erhvervsareal: 650 m 2 Grundareal (lejet): 1.038 m 2 Mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT. Velbeliggende fuldt udlejet erhvervsejendom

LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT. Velbeliggende fuldt udlejet erhvervsejendom Og i- LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Bøge Allé 2, 6760 Ribe Velbeliggende fuldt udlejet erhvervsejendom Pris kontant: 5.500.000 svarende til kr. 3.550 pr. kvm. Afkast 1. år, anslået: 11,4% Årlig lejeindtægt:

Læs mere

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119. Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119. Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde - LASSEN ERHVERV OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119 Hans Jensens Vej 1, 6771 Gredstedbro Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde Samlet bygningsareal: 1.741 m 2 Grundareal: 4.682 m 2 15 moderne lejligheder

Læs mere

Ejendom tidligere anvendt til Bramming Rådhus udbydes til salg. Tilbudsfrist fredag 9. september 2016 kl

Ejendom tidligere anvendt til Bramming Rådhus udbydes til salg. Tilbudsfrist fredag 9. september 2016 kl - LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 252 Sct Knuds Allé 7, 6740 Bramming Ejendom tidligere anvendt til Bramming Rådhus udbydes til salg En hhv. to etager Erhvervsareal 3.070 m 2 Kælderareal 334 m

Læs mere

SALGSOPSTILLING Erhvervsgrund

SALGSOPSTILLING Erhvervsgrund SALGSOPSTILLING Erhvervsgrund Godthåbsdalen, Storparcel 3 og 4 4640 Faxe 12.180.000 kr. Offentligt udbud for Faxe Kommune BESKRIVELSE OG BILLEDER Udbud af storpacel ved Godthåbsdalen i naturskønt område

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 264

SALGSPROSPEKT Sag nr. 264 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 264 Højagervej 8-10, 6623 Vorbasse Velholdt lager-/produktionsejendom med mange muligheder Pris kontant: kr. 3.800.000 Erhvervsareal i alt: 2.235 m 2 Grundareal i

Læs mere

Den tidligere Ungdomsskole / Østre Skole udbydes til salg. Tilbudsfrist torsdag, d. 26. april 2018 kl

Den tidligere Ungdomsskole / Østre Skole udbydes til salg. Tilbudsfrist torsdag, d. 26. april 2018 kl Og i- LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 353 Østergade 3, 6700 Esbjerg Den tidligere Ungdomsskole / Østre Skole udbydes til salg Etageareal i alt: 2.332 m 2 Grundareal 2.250 m 2 Overtagelse 01.06.2018

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 145

SALGSPROSPEKT Sag nr. 145 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 145 Torvegade 13, 6870 Ølgod Udlejet ejerlejlighedsbutik med god beliggenhed Pris kontant kr. 3.500.000 Afkast 1. år, anslået 10,9 % Årlig lejeindtægt kr. 464.938

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 101

SALGSPROSPEKT Sag nr. 101 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 101 Seestvej 1, 6000 Kolding Fuldt udlejet investeringsejendom Pris kontant: 1.800.000 Afkast 1. år, anslået: 9,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 217.930 Etageareal i alt:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 123

SALGSPROSPEKT Sag nr. 123 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 123 Mosevej 22, 6760 Ribe Erhvervsejerlejlighed med mange anvendelsesformål Pris kontant: Kr. 1.500.000 Areal: 222 m 2 Liberale erhverv Butik/showroom Jernbanegade

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 142

SALGSPROSPEKT Sag nr. 142 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 142 Hovedgaden 4, 6823 Skovlund Velholdt udlejningsejendom med 3 meget pæne boliger Pris kontant kr. 950.000 Afkast 1. år, anslået 8,8 % Årlig lejeindtægt kr. 129.419

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

Ejendom tidligere anvendt til Riberhus Ældrecenter udbydes til salg

Ejendom tidligere anvendt til Riberhus Ældrecenter udbydes til salg - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 253 Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe Ejendom tidligere anvendt til Riberhus Ældrecenter udbydes til salg Pris kontant: Kr. 8.950.000 Etageareal 1.719 m 2 Kælderareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 166

SALGSPROSPEKT Sag nr. 166 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 166 Østergade 69, 6700 Esbjerg Projektejendom med central beliggenhed Pris kontant kr. 1.850.000 Bebygget areal: 191 m 2 Etageareal i alt: 367 m 2 Bolig og erhverv

Læs mere

SALGSOPSTILLING Erhvervsgrund

SALGSOPSTILLING Erhvervsgrund SALGSOPSTILLING Erhvervsgrund Godthåbsdalen, Storparcel 2 4640 Faxe 7.950.000 kr. Offentligt udbud for Faxe Kommune BESKRIVELSE OG BILLEDER Udbud af storpacel ved Godthåbsdalen i naturskønt område af Faxe

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 333

SALGSPROSPEKT Sag nr. 333 Og i- LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 333 Gammelby Møllevej 18, 6700 Esbjerg Erhvervsejendom med mange anvendelsesmuligheder Pris kontant: Kr. 2.290.000 Kontor: 133 m 2 Værksted: 470 m 2 1. sal med

Læs mere

Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Side 1 af 8

Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Side 1 af 8 LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 087 Skolegade 39, 6700 Esbjerg Erhvervsejendom med stort parkeringsareal i centrum Erhvervsareal: 760 m 2 Kælderareal: 105 m 2 Grundareal: 1.166 m 2 23 parkeringspladser

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 309

SALGSPROSPEKT Sag nr. 309 Og i- LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 309 Helgolandsgade 19-21, 6700 Esbjerg Erhvervsbygning på egen grund med stor synlighed på Esbjerg Havn Pris kontant: Kr. 3.400.000 Bygningsareal i alt 649 m

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 Storegade 12, 6870 Ølgod Fuldt udlejet investeringsejendom med bolig og erhverv Pris kontant: Kr. 1.195.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Årlig lejeindtægt: Kr.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 265

SALGSPROSPEKT Sag nr. 265 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 265 Storegade 14, st., 6740 Bramming Særdeles velbeliggende butiks-ejerlejlighed i centrum Pris kontant: kr. 1.100.000 Butik: 203 m 2 Kælder: 55 m 2 Garage: 46 m

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 255

SALGSPROSPEKT Sag nr. 255 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 255 Fittingvej 2 8 og Højagervej 6-10, 6623 Vorbasse Det tidligere domicil for Jydsk Vindueskompagni sælges Pris kontant: kr. 9.750.000 Erhvervsareal i alt: 6.730

Læs mere

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIGT UDBUD Sag nr Blandet bygningsmasse med mange anvendelsesmuligheder

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIGT UDBUD Sag nr Blandet bygningsmasse med mange anvendelsesmuligheder Og i- LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 271 Darumvej 49-51, 6700 Esbjerg Blandet bygningsmasse med mange anvendelsesmuligheder Areal værksted: 919 m 2 Areal kontor: 1.234 m 2 Grundareal: 14.795 m

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 317

SALGSPROSPEKT Sag nr. 317 Og i- LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 317 Lillebæltsvej 2, 6715 Esbjerg N Veldisponeret lager/produktionsejendom med god beliggenhed Pris kontant: 8.975.000 Lager/værksted opvarmet: 1.500 m 2 Kontor:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 289

SALGSPROSPEKT Sag nr. 289 Og i- LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 289 Torvet 2, 6870 Ølgod Velholdt fuldt udlejet og velbeliggende ejendom Pris kontant: Kr. 2.975.000 Afkast 1. år, anslået: 8,6% Årlig lejeindtægt: Kr. 306.492

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 117

SALGSPROSPEKT Sag nr. 117 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 117 Tarphagevej 53, 6710 Esbjerg V Udlejet erhvervsejendom med god beliggenhed Pris kontant: Kr. 2.600.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 195.777

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 302

SALGSPROSPEKT Sag nr. 302 Og i- LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 302 Torvet 14, 6870 Ølgod Velbeliggende udlejningsejendom med gode udviklingsmuligheder Pris kontant: kr. 1.900.000 Muligheder for ombygning til beboelse Samlet

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 262

SALGSPROSPEKT Sag nr. 262 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 262 Højagervej 6 og Fittingvej 2, 4, 4a, 6623 Vorbasse Velholdt lager-/produktionsejendom mod god synlighed Pris kontant: kr. 5.500.000 Erhvervsareal i alt: 3.237

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 290

SALGSPROSPEKT Sag nr. 290 Og i- LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 290 Lillebæltsvej 42, 6715 Esbjerg N Særdeles velholdt ejendom med mange anvendelsesmuligheder Pris kontant: Kr. 5.250.000 Lager/produktionsareal: 555 m 2 Kontorareal:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 Storegade 164, 6705 Esbjerg Ø Bolig-/erhvervsejendom med synlig beliggenhed Pris kontant: Kr. 2.500.000 Erhvervsareal: 253 m 2 Boligareal (p.t. to boliger): 193

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 121

SALGSPROSPEKT Sag nr. 121 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 121 Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg Enestående udlejningsejendom i uddannelsesområde Pris kontant kr. 18.000.000 Afkast ved 15% sikkerhedsmargin/tomgang, anslået

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 100

SALGSPROSPEKT Sag nr. 100 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 100 Hærvejen 35, 6230 Rødekro Velbeliggende erhvervs-/butikslokale og beboelseslejlighed på 1.sal Pris kontant: 1.500.000 Afkast 1. år, anslået: 6,9% Årlig lejeindtægt,

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 098

SALGSPROSPEKT Sag nr. 098 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 098 Torvet 2-4, 6580 Vamdrup Udlejningsejendom med 2 gode boliger og 1 pænt erhvervslejemål Pris kontant: 1.500.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt,

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 053

SALGSPROSPEKT Sag nr. 053 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 053 Vestre Strandvej 29, 6731 Tjæreborg VELBELIGGENDE BAGERI MED TILHØRENDE BEBOELSE Pris kontant: 1.950.000 Erhvervsareal: 265 m 2 Boligareal: 130 m 2 + udestue

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 335

SALGSPROSPEKT Sag nr. 335 Og i- LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 335 Østergade 43, 6700 Esbjerg Velbeliggende og velholdt boligudlejningsejendom Pris kontant: kr. 4.995.000 Afkast 1. år, anslået: 5% Årlig lejeindtægt: kr. 319.200

Læs mere

SALGSOPSTILLING Erhvervsgrund

SALGSOPSTILLING Erhvervsgrund SALGSOPSTILLING Erhvervsgrund Møllevej 31B, Kongsted 4683 Rønnede 1.532.000 kr. Storparcel I af to parceller i Rønnede/Kongsted Offentligt udbud BESKRIVELSE OG BILLEDER 2 storparceller til åben/lav og

Læs mere

SALGSPROSPEKT Østervej 29, 4960 Holeby

SALGSPROSPEKT Østervej 29, 4960 Holeby - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT God investeringsejendom. Østervej 29, 4960 Holeby Sag 5486 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 234

SALGSPROSPEKT Sag nr. 234 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 234 Kronprinsensgade 55-59, Nygårdsvej 80 og 82, 6700 Esbjerg Spændende projektejendom med mange muligheder Pris kontant kr. 15.000.000 Central beliggenhed Grundareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 324

SALGSPROSPEKT Sag nr. 324 Og i- LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 324 Kongensgade 75 og Smedegade 18, 6700 Esbjerg Velbeliggende butiksejerlejlighed i gågaden Pris kontant: 10.800.000 Afkast 1. år, anslået: 7,3% Årlig lejeindtægt:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 121

SALGSPROSPEKT Sag nr. 121 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 121 Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg Enestående udlejningsejendom i uddannelsesområde Pris kontant kr. 16.000.000 Afkast ved 25% sikkerhedsmargin/tomgang, anslået

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 063

SALGSPROSPEKT Sag nr. 063 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 063 Jernbanegade 2 A og B, 6740 Bramming Velbeliggende udlejningsejendom med beboelse og erhverv Pris kontant kr. 1.975.000 Afkast 1. år, anslået 10,2 % Årlig lejeindtægt

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 056

SALGSPROSPEKT Sag nr. 056 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 056 Hjertingvej 74, 6700 Esbjerg Udlejningsejendom med synlig beliggenhed Pris kontant: Kr. 3.250.000 Afkast fuldt udlejet ca. 20 % Afkast delvis udlejet ca. 13 %

Læs mere

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Sag 534649P1 TIL SALG Herning - Drejet 24 Ejendommen har tidligere været anvendt til institution Ejendommen sælges i offentligt

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 105

SALGSPROSPEKT Sag nr. 105 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 105 Odinsvej 11, 6862 Tistrup Veldisponeret ejendom med mange anvendelsesmuligheder Pris kontant: Kr. 3.600.000 Erhvervsareal i alt: 1.587 m 2 Grundareal: 6.260 m

Læs mere

SALGSOPSTILLING Erhvervsgrund

SALGSOPSTILLING Erhvervsgrund SALGSOPSTILLING Erhvervsgrund Møllevej 31B, Kongsted - Storparcel II 4683 Rønnede 920.000 kr. Storparcel II af to parceller i Rønnede/Kongsted Offentligt udbud - budfrist 30.04.2019 BESKRIVELSE OG BILLEDER

Læs mere

Bjørnbaksvej 25, 2770 Kastrup

Bjørnbaksvej 25, 2770 Kastrup SALGSOPSTILLING Bjørnbaksvej 25, 2770 Kastrup Sag 956TL000040 Erhvervsejendom i godt erhvervskvarter Pris: kr. 2.950.000 Erhvervsareal: 224 m² . Mægler: Torben Lund Dato: 17. august 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

Erhvervsgrund for spændende byggeri til serviceerhverv m.fl.

Erhvervsgrund for spændende byggeri til serviceerhverv m.fl. Erhvervsgrund for spændende byggeri til serviceerhverv m.fl. Absolut velbeliggende ved ringveje og motorvej E20 Sag 17S00395 TIL SALG Slagelse - Del af Ndr. Ringgade 74 Stor facade grund Kan opdeles i

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 345

SALGSPROSPEKT Sag nr. 345 Og i- LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 345 Torvegade 63-65 og Frodesgade 38-40, 6700 Esbjerg Velbeliggende udlejningsejendom med 27 beboelseslejligheder og 1 erhvervslejemål Pris kontant kr. 30.950.000

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 348

SALGSPROSPEKT Sag nr. 348 Og i- LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 348 Islandsgade 48, 6700 Esbjerg Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 lejligheder Pris kontant kr. 5.995.000 Afkast før værdiregulering, anslået: 5,0% Afkast

Læs mere

Salgsprospekt UDBUD af boligudlejningsejendom

Salgsprospekt UDBUD af boligudlejningsejendom Salgsprospekt UDBUD af boligudlejningsejendom Budfrist: 22. januar 2019 kl. 12.00 Sankt Jørgens Vej 11, 5700 Svendborg Mindstepris: Flot og velholdt ejendom Kr. 3.785.000 Ejendommen ligger tæt på gågaden

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Præstemosevej 7B, Asminderød, 3480 Fredensborg. Sag 94500010996

SALGSPROSPEKT. Præstemosevej 7B, Asminderød, 3480 Fredensborg. Sag 94500010996 SALGSPROSPEKT Præstemosevej 7B, Asminderød, 3480 Fredensborg Sag 94500010996 2 store lagerhaller samt administrationsafsnit Kan anvendes til værkstedsvirksomhed, lettere industri og lager Gode tilkørselsforhold

Læs mere

danbolig Herning A/S PROJEKTEJENDOM CENTRALT I HERNING

danbolig Herning A/S PROJEKTEJENDOM CENTRALT I HERNING Ejendommen udbydes for Herning Kommune i budsalg. Bud skal afleveres i lukket kuvert ved danbolig Herning A/S, Østergade 28, 7400 Herning senest d. 16.01.2019. Herning Kommune forbeholder sig ret til at

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 158

SALGSPROSPEKT Sag nr. 158 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 158 Stadionvej 16 A og B, Horne, 6800 Varde Multianvendelig ejendom til kun kr. 230 pr. kvm. Pris kontant: Kr. 2.250.000 Erhvervsareal 9.532 m 2 Boligareal 230 m

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 Vestergade 9-11, 6520 Toftlund Udlejningsejendom med beboelses- og erhvervslejemål Pris kontant 2.500.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt: Kr. 315.752

Læs mere

Ældreboliger sælges til fremtidig almindelig boligudlejning. Tilbudsfrist torsdag, d kl

Ældreboliger sælges til fremtidig almindelig boligudlejning. Tilbudsfrist torsdag, d kl Og i- LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 371 Kirkegade 2, 6840 Oksbøl Ældreboliger sælges til fremtidig almindelig boligudlejning Etageareal i alt: 829 m 2 heraf 162 m 2 på 1.sal P.t. 9 boliger, hvoraf

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 022

SALGSPROSPEKT Sag nr. 022 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 022 Poulsgade 6-8, 7400 Herning UDLEJNINGSEJENDOM MED GOD BELIGGENHED Pris kontant: Kr. 55.000.000 Afkast 1. år, anslået: 7,7% Etageareal i alt: 5.601 m2 Central

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Projektgrund Østergade 31, m.fl Fredericia Sagsnummer 639S1027. Grund til boligprojekt-byggeri i Taulov

SALGSPROSPEKT. Projektgrund Østergade 31, m.fl Fredericia Sagsnummer 639S1027. Grund til boligprojekt-byggeri i Taulov home Erhvervscenter Jylland Syd Kokholm 1A, 6000 Kolding Tlf.: 70206566 - jyllandsyd@homeerhverv.dk - www.homeerhverv.dk 05. september 2017 SALGSPROSPEKT Projektgrund Østergade 31, m.fl. 7000 Fredericia

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 074

SALGSPROSPEKT Sag nr. 074 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 074 Bytoften 20, 6710 Esbjerg V Hjerting Bycenter - butikscenter i attraktiv forstad til Esbjerg Pris kontant: Kr. 21.000.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 012

SALGSPROSPEKT Sag nr. 012 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 012 Stationsvej 3, 6830 Nørre Nebel ERHVERVSEJENDOM MED VILLA Pris kontant: Kr. 1.450.000 Årlig lejeindtægt: Anslået kr. 160.000 Erhvervsareal: 277 m 2 Boligareal:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Kocksvej 17 og 19 og Lundebjergvej 1, 3600 Frederikssund. Sag 94500011033

SALGSOPSTILLING. Kocksvej 17 og 19 og Lundebjergvej 1, 3600 Frederikssund. Sag 94500011033 SALGSOPSTILLING Kocksvej 17 og 19 og Lundebjergvej 1, 3600 Frederikssund Sag 94500011033 Byggejord til bolig - Frederikssund Centrum Mulighed for at opføre 40-50 boligenheder Grundareal ca. 1 tønde land

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 347

SALGSPROSPEKT Sag nr. 347 Og i- LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 347 Islandsgade 46, 6700 Esbjerg Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 lejligheder Pris kontant kr. 7.600.000 Afkast før værdiregulering, anslået: 5,0% Afkast

Læs mere

Foldagervej 6, 4623 Lille Skensved

Foldagervej 6, 4623 Lille Skensved SALGSPROSPEKT Lagerhal på indhegnet grund og med god oplagsplads Mulighed for yderligere bebyggelse Foldagervej 6, 4623 Lille Skensved Sag 12015011 . Mægler: Regitze Lund Dato: 13. april 2015 EJENDOMMEN

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 007

SALGSPROSPEKT Sag nr. 007 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 007 Kongensgade 56-58, 6700 Esbjerg SÆRDELES VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM PÅ GÅGADEN Pris kontant: Kr. 36.000.000 Primær lejer har 9 års uopsigelighed Budgetteret

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Veldreven udlejningsejendom med 3 lejemål! Beliggende på rolig villavej nær grønne områder! Set fra haven

SALGSPROSPEKT. Veldreven udlejningsejendom med 3 lejemål! Beliggende på rolig villavej nær grønne områder! Set fra haven Nørregade 29 9800 Hjørring Tlf. : 8753 8700 Fax: 8753 8400 info@thomas-risager.dk www.thomas-risager.dk SALGSPROSPEKT Veldreven udlejningsejendom med 3 lejemål! Beliggende på rolig villavej nær grønne

Læs mere