Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler"

Transkript

1 Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler Test 2009 Lene Herrstedt 22. december 2009 Scion-DTU Diplomvej Lyngby

2 2

3 Indhold 1. Indledning Formål Testens indhold Testmetode Testresultater Informationer der advarer om, at der er noget på vejen Forståelse af pil symboler vist på VMS tavler Informationer om kø Informationer om spærrede frakørsler på motorveje Information om ulykke og hvad bilisterne bør gøre Referencer Bilag 1: Spørgeskema Bilag 2: Eksemplerne i numerisk orden

4 4

5 1. Indledning Vejdirektoratet gennemfører med jævne mellemrum efter behov tests af trafikanters forståelse af udvalgte færdselstavler, symboler og anden afmærkning. Det er især nye tavler/symboler/afmærkninger, der testes, inden de sættes i produktion. Men også eksisterende tavler/symboler/afmærkninger, hvor der har været rejst spørgsmål om trafikantforståelsen, indgår i testrækken. Nærværende notat beskriver indhold og resultater af en test udført i efteråret Formål Formålet med denne test har været at afprøve trafikanternes forståelse af udvalgte informationer vist på VMS tavler. Trafikanternes forståelse af informationerne er en helt grundlæggende forudsætning for trafikanternes brug og nytte af tavlerne og dermed for trafiksikkerheden og trafikafviklingen. 1.2 Testens indhold Test 2009 indeholder følgende eksempler på information vist på VMS tavler: PERSON PÅ VEJEN DYR PÅ VEJEN VAND PÅ VEJEN Forståelse af pil symbolerne: >>>> / => / almindelig pil Vist i relation til budskabet: UDRYKNING TRÆK TIL HØJRE Forståelse af budskabet: KØ 2 KM alternativt KØ OM 2 KM Forståelse af ordet risiko i budskabet: RISIKO FOR KØ 2 KM Forståelse af afstandsinterval i relation til budskabet: KØ 1-3 KM ULYKKE BENYT VENSTRE SPOR vist med og uden venstre pil <17> JÆGERSBORGVEJ SPÆRRET MOD LYNGBY Forståelse af informationen: <13> SPÆRRET KØR FRA VED <14> alternativt: <13> HOLTE SPÆRRET KØR FRA VED <14> NÆRUM I bilag 2 ses alle eksemplerne i numerisk rækkefølge 5

6 6

7 2. Testmetode Testen udføres ved fremvisning af en billedserie med tilhørende spørgsmål. Hovedtesten er udført som en internettest. Processen inkluderer tre steps: Opbygning af testgrundlag med billedserie Pilottest udført med åbne spørgsmål Hovedtest udført som internettest og så vidt muligt baseret på lukkede spørgsmål. For de eksempler, hvor pilottesten ikke har givet noget grundlag for at formulere lukkede multi choice spørgsmål, er der dog også i hovedtesten anvendt åbne spørgsmål. Internettesten er udført blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning over 18 år med kørekort. Svarpanelet er rekrutteret via krak.dk. Svarpanelet er repræsentativt for den danske befolkning med hensyn til fordeling på køn, alder og geografi. Hovedtesten bygger på 1074 besvarelser af spørgeskemaet (se bilag 1) med tilhørende fotos. Svarfordelingen på køn er meget lige med 52 % mænd og 48 % kvinder. Aldersfordelingen er vist i tabel 2.1 og fordeling på antal år, hvor svarpersonerne har haft kørekort, er vist i tabel 2.2. Alder Antal personer Andel i % 70 år eller ældre år år år år år år 2 0 I alt Tabel 2.1: Aldersfordeling for de 1074 svarpersoner med kørekort. År med kørekort til PB Antal personer Andel i % 3 år og derunder 33 3 Fra og med 4 10 år Fra og med år Fra og med år Fra og med år Mere end 40 år I alt Tabel 2.2: Antal år som svarpersonerne har haft kørekort til personbil 7

8 Der indgår 16 spørgsmål i hovedtesten. Fire af spørgsmålene er stillet som åbne spørgsmål, hvor den adspurgte selv skal formulere sit svar. De resterende 12 spørgsmål er lukkede multi choice spørgsmål med mulighed for at afkrydse én af svarmulighederne eller ved ikke. Når testpersonen har svaret og er gået videre til næste spørgsmål, har der ikke været mulighed for at gå tilbage og rette i de afgivne svar. 8

9 3. Testresultater De fleste testpersoner har besvaret alle 16 spørgsmål. Nogle få har dog undladt at svare på enkelte spørgsmål. For de lukkede spørgsmål har det ikke været muligt for svarpersonerne at sætte mere end ét kryds. I det følgende præsenteres svarresultaterne for de enkelte eksempler, som indgår i testen. Resultaterne præsenteres i tabelform suppleret med korte konklusioner i tekst. De rigtige svar på de stillede lukkede spørgsmål er fremhævet med blå tekst i tabellerne. Beskrivelsen af resultater er inddelt i følgende fem hovedafsnit: - Informationer der advarer om, at der er noget på vejen - Forståelse af forskellige pil symboler vist på VMS tavler - Informationer om KØ - Informationer om spærrede frakørsler på motorveje - Information om ulykke og hvad bilisterne bør gøre 9

10 3.1 Informationer der advarer om, at der er noget på vejen Eksempel 1 PERSON PÅ VEJEN - Hvad betyder det? Der er vejarbejdere på vejen Der kan være krydsende fodgængere/cyklister forude Person opholder sig uventet på vejen Ved ikke Antal svar % Besvarelser i alt Konklusion: Der er 80 %, der svarer korrekt på dette spørgsmål. Der er 12 %, som tror det handler om vejarbejdere på vejen. En mulig forklaring kan være, at den forveksles med den gule tavle Folk på vejen som nogle gange anvendes i forbindelse med vejarbejder. Sidstnævnte tavle er tidligere testet (se reference 3 eksempel 15). 10

11 Eksempel 8 DYR PÅ VEJEN - Hvad betyder det? Der ligger et nedkørt dyr på vejen Der går levende dyr på vejen Der er ryttere på vejen Ved ikke Antal svar % Besvarelser i alt Konklusion: Der er 84 % som svarer rigtigt på dette spørgsmål. 12 % tror det drejer sig om nedkørte dyr på vejen. 11

12 Eksempel 12 VAND PÅ KØREBANEN 1000 m Hvad betyder det? Regnvåd kørebane de næste 1000 m Unormalt meget vand på kørebanen 1000 m længere fremme Regnvåd kørebane 1000 m længere fremme Ved ikke Antal svar % Besvarelser i alt Konklusion: Det er knapt ¾ som svarer rigtigt på dette spørgsmål. Cirka ¼ tror, at informationen skal relateres til regnvåd kørebane. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt nogle blandt denne ¼ eventuelt vil undervurdere den fare, der kan ligge i en aktuel situation med uventet meget vand på kørebanen. 12

13 Advarsler om noget uventet på vejen Alle tre eksempler informerer trafikanterne om, at der er noget på vejen - mennesker, dyr, vand - som er uventet i forhold til den normale situation. I alle tre eksempler står informationen på VMS tavlen alene som en advarsel, der har til formål at få trafikanterne til at skærpe opmærksomheden. Informationerne giver således ikke trafikanterne en specifik entydig anbefaling med hensyn til, hvordan de skal reagere f.eks. nedsætte hastigheden til 70 km eller lignende. Det er op til trafikanterne selv at vurdere og finde frem til, hvordan informationen kan anvendes og omsættes til handling. 13

14 3.2 Forståelse af pil symboler vist på VMS tavler Eksempel 2 Eksempel 10 Eksempel 14 14

15 Eksemplerne 2, 10 og 14 viser forskellige pil symboler sammen med tekstinformationen: UDRYKNING TRÆK TIL HØJRE. Der er stillet åbne spørgsmål i relation til de tre viste eksempler med det formål at undersøge trafikanternes forståelse af pil symbolerne. Eksempel 2: Hvad betyder dette symbol: => Antal svar % Pil mod/til højre, til højre, viser den retning/side man skal trække til Træk/hold til højre, træk ud i højre vognbane, skift til højre bane Kør i højre spor/bane Giv plads for udrykning, der kommer udrykning Forkerte og tvivlsomme svar Ved ikke Besvarelser i alt Eksempel 10: Hvad betyder dette symbol: >>> Antal svar % Pil mod/til højre, til højre, viser den retning/side man skal trække til Træk/hold til højre, træk ud i højre vognbane, skift til højre bane Kør i højre spor/bane Giv plads for udrykning, der kommer udrykning Forkerte og tvivlsomme svar Ved ikke Besvarelser i alt

16 Det åbne spørgsmål, som er stillet til eksempel 2 og eksempel 10, er direkte relateret til de viste pil symboler. Der er afgivet over tusinde individuelt formulerede svar på begge de åbne spørgsmål. Disse mange svar er gennemgået og opgjort i fem svarkategorier, som det fremgår af ovenstående resultattabeller. Der er kun henholdsvis 8 % og 13 %, der responderer med et svar, der i ord giver en præcis og direkte feed back til pil symbolet isoleret set. Men alle svarene i de 4 øverste svarkategorier er rigtige set i relation til den samlede information på VMS tavlerne. På den baggrund er det rundt regnet 90 %, der forstår det samlede budskab. Svarene tyder på, at pil symbolet i de fleste tilfælde opfattes som en integreret del af den samlede information, som tekst og pil tilsammen giver. Der er i øvrigt flere, som nævner, at symbolet, der vises i eksempel 2 er et matematisk tegn, der betyder medfører. Samlet set viser de afgivne svar, at der er en god forståelse af den samlede information både i eksempel 2 og i eksempel 10. Der er ikke noget i svarene, som tyder på, der er problemer med at forstå pil symbolerne. I relation til eksempel 14, hvor der vises en rigtig pil sammen med tekstinformationen på VMS tavlen, er der stillet de to åbne spørgsmål: a) Hvad betyder det? og b) Hvad gør du? De over tusinde individuelt formulerede svar er opgjort i fem kategorier for spørgsmål a) og fire kategorier for spørgsmål b), som det fremgår af nedenstående tabeller. Eksempel 14: UDRYKNING TRÆK TIL HØJRE a) Hvad betyder det? Antal svar % Udrykning på vej Hold til højre, Træk til højre på grund af udrykning, Udrykning hold venstre spor fri Der er udrykning, Udrykningskøretøjer på vej, Giv plads for udrykning Hold/træk til højre, Brug højre spor, Kør ind i højre spor Forkerte og tvivlsomme svar Ved ikke Besvarelser i alt

17 Eksempel 14: UDRYKNING TRÆK TIL HØJRE b) Hvad gør du? Antal svar % Trækker til højre, Holder til højre, Kører ind i højre spor Skifter vognbane, Giver plads Forkerte og tvivlsomme svar Ved ikke Besvarelser i alt Svarene viser, at mere end 90 % forstår det samlede budskab i informationen vist i eksempel 14, og at de ud fra de angivne svar må formodes også at agere på en måde, der er i overensstemmelse med informationens formål. Nogle af svarpersonerne har tilføjet en bemærkning om, at pilene efter deres mening ikke er nødvendige. Med det formål at finde frem til, hvilket af de viste pil symboler, der er bedst, set med brugernes øjne, er de åbne spørgsmål suppleret med et opfølgende lukket spørgsmål vist som Eksempel 16. Der er to af de viste pil symboler i eksempel 16, som skiller sig ud fra de andre. Der er således 43 % af de adspurgte, som foretrækker >>> og 34 %, som foretrækker den almindelige pil: og 12 % foretrækker teksten uden supplerende pil. 17

18 Eksempel 16: Disse fem informationer betyder det samme. Sæt kryds ud for den du synes er bedst Antal svar % Ved ikke 5 < ½ Besvarelser i alt Konklusion Der er ikke noget i svarene, der tyder på, at trafikanterne har problemer med at forstå de viste pil symboler i eksemplerne 2, 10 og 14. Svarene tyder på, at pil symbolet i de fleste tilfælde opfattes som en integreret del af den samlede information, som tekst og pil tilsammen giver. Der er 43 %, som giver udtryk for, at de foretrækker pil symbolet >>> og 34 %, som foretrækker den almindelige pil, men 12 % mener, at pilen helt kan undværes. 18

19 3.3 Informationer om kø Den information, der ønskes givet til trafikanterne, om kø, er den samme i eksempel 3 og eksempel 9. Informationen betyder, at der ER kø 2 km længere fremme. Forskellen på de to alternative formuleringer er det lille ord OM. Formålet med testen er at undersøge, hvorvidt tilføjelsen af ordet OM øger forståelsen af budskabet. Eksempel 3 KØ 2 KM Hvad betyder det? Der er 2 km lang kø længere fremme Der er kø 2 km længere fremme Der er risiko for kø 2 km længere fremme Ved ikke Antal svar % Besvarelser i alt

20 Eksempel 9 KØ OM 2 KM Hvad betyder det? Der er 2 km lang kø længere fremme Der er kø 2 km længere fremme Der er risiko for kø 2 km længere fremme Ved ikke Antal svar % Besvarelser i alt Konklusion Det er tilsyneladende kun 62 % af de adspurgte, der forstår budskabet rigtigt, når det vises uden brug af ordet OM (Eksempel 3). Der er til gengæld hele 85 %, der forstår budskabet rigtigt, når der tilføjes det lille ord OM (Eksempel 9). Testen viser, at tilføjelsen af ordet OM øger forståelsen. 20

21 Eksempel 13 RISIKO FOR KØ 2 KM Hvad betyder det? Der er risiko for 2 km lang kø længere fremme Der er kø 2 km længere fremme Der er risiko for kø 2 km længere fremme Ved ikke Antal svar % < 1 Besvarelser i alt Informationen i eksempel 13 er anderledes end den, som gives i eksempel 3 og 9. Ordet risiko, der indgår i informationen vist i eksempel 13, skal fortælle trafikanterne, at der MÅSKE ER eller DER KAN VÆRE kø 2 km længere fremme. Informationen er således den samme, som gives ved brug af en fast tavle A20. Konklusion: Der er 78 %, der svarer rigtigt på dette spørgsmål. 21

22 Eksempel 15 KØ 1-3 KM Hvad betyder det? Der er 1-3 km lang kø længere fremme Der er kø om 1 km og op til 3 km længere fremme Der er kø om 1 3 km Ved ikke Antal svar % Besvarelser i alt Konklusion: Et flertal af de adspurgte forstår ikke betydningen af denne information. Svarfordelingen viser, at budskabet er meget uklart. 22

23 3.4 Informationer om spærrede frakørsler på motorveje Eksempel 6 <13> SPÆRRET KØR FRA VED <14> Hvad betyder det? Frakørsel <13> er spærret, men jeg KAN bruge frakørsel <14> i stedet for Frakørsel <13> er spærret, så jeg SKAL køre af ved frakørsel 14 Rute 13 er spærret så jeg skal benytte rute 14 Ved ikke Antal svar % Besvarelser i alt

24 Det viste eksempel 6 er suppleret med det opfølgende spørgsmål, der præsenteres i eksempel 7. Eksempel 7 Disse to informationer betyder det samme. Sæt kryds ud for den du synes er bedst Antal svar % Ved ikke 17 1 Besvarelser i alt Konklusion: Det er cirka ¾, der forstår informationen på VMS tavlen i eksempel 6. Svarene på det opfølgende spørgsmål i eksempel 7 viser, at et flertal på 80 % foretrækker, at frakørselsnumrene suppleres med stednavne. 24

25 Eksempel 11 <17> JÆGERSBORGVEJ SPÆRRET MOD LYNGBY Hvad betyder det? Frakørsel <17> er lukket og kan ikke benyttes Frakørsel <17> kan benyttes, men den er spærret i retning mod Lyngby Frakørsel <17> kan benyttes, men Jægersborgvej er spærret på et stykke i retning mod Lyngby Ved ikke Antal svar % Besvarelser i alt Konklusion Svarene tyder på, at budskabet forstås af knapt ¾. Men næsten hver femte tror, det er Jægersborgvej, der er spærret på et stykke i retning mod Lyngby. 25

26 3.5 Information om ulykke og hvad bilisterne bør gøre I forbindelse med ulykker på motorveje er der behov for at informere bilisterne om, hvad de skal gøre. Formålet er først og fremmest at mindske risikoen for følgeulykker og dernæst, så vidt muligt, at få afviklet trafikken uden om ulykkesstedet og dermed mindske kødannelser og forsinkelser. Det er derfor meget vigtigt, at trafikanterne forstår informationen, og at deres adfærd er i overensstemmelse med intentionen i den information, der gives. Eksempel 4 Informationen på VMS tavlen vist i eksempel 4 fortæller trafikanterne, at der er sket en ulykke, og at de derfor skal bruge venstre kørespor. Der er stillet to åbne spørgsmål: a) Hvad betyder det? og b) Hvad gør du? De over tusinde individuelt formulerede svar er opgjort i seks kategorier for spørgsmål a) og fire kategorier for spørgsmål b), som det fremgår af nedenstående tabeller med fordelingen af svar. De tre øverste kategorier af svar på spørgsmål a) må tolkes som rigtige svar. Dog er svarene i den første kategori givet i mere udtømmende formuleringer sammenlignet med svarene i de to næste kategorier. Svarene i den fjerde kategori der er sket en ulykke er ikke forkert, men svarenes formuleringer er ikke informative nok til at vurdere, hvorvidt svarpersonen må formodes at have forstået budskabet godt nok. 26

27 Svarene på spørgsmål a) skal vurderes i sammenhæng med svarene på spørgsmål b) hvor over 90 % svarer, at de vil trække over til venstre. ULYKKE BENYT VENSTRE SPOR a) Hvad betyder det? Antal svar % Der er sket en ulykke og venstre spor skal benyttes/ Der er sket en ulykke - træk over i venstre vejbane/ Højre og midterspor er spærret pga. ulykke/ De to inderste spor er spærret pga. ulykke Der er sket en ulykke i højre vejbane/ Højre spor er spærret pga. ulykke/ Højre spor er spærret/højre vejbane spærret Benyt venstre spor/ Kun venstre spor er farbar/ De to inderste spor er spærret/ Træk ud i venstre spor Der er sket en ulykke Forkerte eller tvivlsomme svar Ved ikke/blanke Besvarelser i alt ULYKKE BENYT VENSTRE SPOR b) Hvad gør du? Antal svar % Skifter til venstre bane/ Benytter venstre spor/ Blinker og trækker ud i venstre spor Undlader at benytte højre spor/ Bliver i midterspor eller trækker til venstre/ Skifter vognbane/ Højre spor blokeret så jeg checker ved uheldsstedet Forkert eller tvivlsomt svar Ved ikke/blanke Besvarelser i alt

28 De åbne spørgsmål er fulgt op med et lukket spørgsmål vist i eksempel 5. Formålet er at få brugernes vurdering af, om budskabet forstås bedre, hvis der tilføjes en venstrepegende pil til teksten på VMS tavlen. Eksempel 5 Disse to informationer betyder det samme. Sæt kryds ved den du synes er bedst. Antal svar % Ved ikke 25 2 Besvarelser i alt Konklusion Samlet set tyder svarene på, at langt de fleste trafikanter forstår informationen i eksempel 4, idet over 90 % giver udtryk for at de vil agere på en måde, der er i overensstemmelse med informationens formål. ¾ mener, at informationen er bedst, når teksten på VMS tavlen suppleres med en venstrepegende pil 28

29 4. Referencer 1 Lene Herrstedt og Puk Andersson: Trafikantforståelse af symboler, Færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II. Rapport, marts Lene Herrstedt: Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning - Test 2008 DEL I, Rapport, juli Lene Herrstedt, Belinda la Cour og Puk Andersson: Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning. Rapport, februar Lene Herrstedt og Puk Andersson: Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler. Rapport, marts

30 30

31 Bilag 1: Spørgeskema 31

32 Vejdirektoratet ønsker at teste trafikanters forståelighed af informationer på elektroniske vejtavler. Vi håber, at du har lyst til at deltage. Besvarelsen af spørgsmålene vil tage ca.5 minutter I det følgende skal du forestille dig, at du kører i din bil, og at billederne viser dét, som du ser ud af din forrude. Eksempel 01 PERSON PÅ VEJEN Hvad betyder det? der er vejarbejdere på vejen der kan være krydsende fodgængere/cyklister forude person opholder sig uventet på vejen ved ikke Eksempel 02 UDRYKNING TRÆK TIL HØJRE => Hvad betyder dette symbol: => Svar: ved ikke Eksempel 03 KØ 2 KM Hvad betyder det? Der er 2 km lang kø længere fremme Der er kø 2 km længere fremme Der er risiko for kø 2 km længere fremme ved ikke Eksempel 04 ULYKKE BENYT VENSTRE SPOR Hvad betyder det? Hvad gør du? ved ikke 32

33 Eksempel 05 Disse 2 informationer betyder det samme Sæt kryds ved den du synes er bedst ULYKKE BENYT VENSTRE SPOR ULYKKE BENYT VENSTRE SPOR Ved ikke Eksempel 06 <13> SPÆRRET KØR FRA VED <14> Hvad betyder det? Frakørsel 13 er spærret, men jeg KAN bruge frakørsel 14 i stedet for Frakørsel 13 er spærret, så jeg SKAL køre af ved frakørsel 14 Rute 13 er spærret, så jeg skal benytte Rute 14 ved ikke Eksempel 07 Disse 2 informationer betyder det samme. Sæt kryds ved den du synes er bedst <13> SPÆRRET KØR FRA VED <14> <13> HOLTE SPÆRRET BENYT <14> NÆRUM ved ikke Eksempel 08 DYR PÅ VEJEN Hvad betyder det? Der ligger et nedkørt dyr på vejen Der går levende dyr på vejen Der er ryttere på vejen ved ikke 33

34 Eksempel 09 KØ OM 2 KM Hvad betyder det? Der er 2 km lang kø længere fremme Der er kø 2 km længere fremme Der er risiko for kø 2 km længere fremme ved ikke Eksempel 10 UDRYKNING TRÆK TIL HØJRE >>> Hvad betyder dette symbol: >>> Svar: ved ikke Eksempel 11 <17> JÆGERSBORGVEJ SPÆRRET MOD LYNGBY Hvad betyder det? Frakørsel <17> er lukket og kan ikke benyttes Frakørsel <17> kan benyttes, men den er spærret i retning mod Lyngby Frakørsel <17> kan benyttes, men Jægersborgvej er spærret på et stykke i retning mod Lyngby ved ikke Eksempel 12 VAND PÅ KØREBANEN 1000 M Hvad betyder det? Regnvåd kørebane de næste 1000 m Unormalt meget vand på kørebanen 1000 m længere fremme Regnvåd kørebane 1000 m længere fremme ved ikke Eksempel 13 RISIKO FOR KØ 2 KM Hvad betyder det? Der er risiko for 2 km lang kø længere fremme Der er kø 2 km længere fremme Der er risiko for kø 2 km længere fremme ved ikke 34

35 Eksempel 14 UDRYKNING TRÆK TIL HØJRE Hvad betyder det?: Hvad gør du?: Eksempel 15 KØ 1-3 KM Hvad betyder det? Der er 1-3 km lang kø længere fremme Der er kø om 1 km og op til 3 km længere frem Der er kø om 1 3 km ved ikke Eksempel 16 Disse informationer betyder det samme Sæt kryds ud for den du synes er bedst UDRYKNING TRÆK TIL HØJRE UDRYKNING TRÆK TIL HØJRE => UDRYKNING TRÆK TIL HØJRE >>> UDRYKNING TRÆK TIL HØJRE UDRYKNING TRÆK TIL HØJRE Ved ikke Hvilket køn er du? kvinde mand? Hvor gammel er du? Har du kørekort til personbil? ja nej (sæt kryds) Hvis JA: I cirka hvor mange år har du haft kørekort til personbil? Tak for din besvarelse! 35

36 36

37 Bilag 2: Eksemplerne i numerisk orden Eksempel 1 Eksempel 2 37

38 Eksempel 3 Eksempel 4 38

39 Eksempel 5 Eksempel 6 39

40 Eksempel 7 Eksempel 8 40

41 Eksempel 9 Eksempel 10 41

42 Eksempel 11 Eksempel 12 42

43 Eksempel 13 Eksempel 14 43

44 Eksempel 15 Eksempel 16 44

45 45

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 28 DEL I Lene Herrstedt Juli 28 Scion-DTU Diplomvej 376 28 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Tavler

Læs mere

Supplerende tavletest

Supplerende tavletest Supplerende tavletest Færdselstavler og grønne linjer Trafikantforståelse Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 8. marts 2017 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Lene Herrstedt 8. april 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Trafikantforståelse af symboler og færdselstavler Indhold Sammenfatning

Læs mere

Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler

Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler og symboler Test 2016 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 28. December 2016 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Trafikanters

Læs mere

Trafikanters forståelse og brug af rutenumre, symboler og vejvisningstavler

Trafikanters forståelse og brug af rutenumre, symboler og vejvisningstavler Trafikanters forståelse og brug af rutenumre, symboler og vejvisningstavler Test 2015 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 18. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel:

Læs mere

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Puk Andersson 20. februar 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Test 2014 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 30. januar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Trafikanters forståelse

Læs mere

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Symboltest april 2011 Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Afmærkninger til standsning af vildfarne Spøgelsesbilister Den østrigske hånd : 91 % af respondenterne

Læs mere

Vognbaneskift. Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje. Puk Kristine Andersson Poul Greibe. Marts 2010

Vognbaneskift. Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje. Puk Kristine Andersson Poul Greibe. Marts 2010 Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje Puk Kristine Andersson Poul Greibe Marts 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 Baggrund... 5 Manøvretid

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Registrering af bilister der overskrider spærrefladen på specifik delstrækning af M3. Teknisk notat. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Marts 2009 Scion-DTU

Læs mere

Vognbaneskift ved vejarbejde

Vognbaneskift ved vejarbejde Lene Herrstedt, Direktør, Civilingeniør Ph.D. Trafitec lh@trafitec.dk VEJFORUM 2007-11-07 Vognbaneskift ved vejarbejde Undersøgelse af trafikanters adfærd med hensyn til vognbaneskift i forbindelse med

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Supplerende undersøgelse af trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 1. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Forsøg med tekst og symboler på vejbanen

Forsøg med tekst og symboler på vejbanen Forsøg med tekst og symboler på vejbanen NMF Projekt Lene Herrstedt 24. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk NMFV Forsøg med symbolafmærkning - oplæg Indhold Projektbeskrivelse...

Læs mere

Evaluering af VMS tavler på M4

Evaluering af VMS tavler på M4 Evaluering af VMS tavler på M4 Forsøg med nedskiltning af hastighed ved arbejdskørsel Poul Greibe Belinda la Cour Lund 3. december 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Spørgeskemaundersøgelse med personbilister, lastbilchauffører og vognmandsfirmaer samt foreløbig opgørelse over ulykker og personskader.

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Rundkørsel i Bredsten Lene Herrstedt Gabriel Helmers 8.august 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Annullering af vejtavler og brug af GPS

Annullering af vejtavler og brug af GPS Annullering af vejtavler og brug af GPS Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson 18. december 2018 Transformervej 18 2860 Søborg www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion...

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Symboler på vejbanen

Symboler på vejbanen Evaluering af forsøg i Motorvejskryds Fredericia Lene Herrstedt Thomas Skallebæk Buch Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Oktober 2012 2 Evaluering af forsøg i

Læs mere

SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015):

SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015): Transportudvalget 2014-15 (2. samling) TRU Alm.del Bilag 59 Offentligt SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015): Forbedring af sikkerhed og kapacitet ved Limfjordstunnelen

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Rundkørsel ved Kolding Vest Lene Herrstedt 20. juli 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Lokaliteten...

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

Supplerende efterevaluering af Gurrevej

Supplerende efterevaluering af Gurrevej Supplerende efterevaluering af Gurrevej Mødeadfærd på fri strækning Juni 2006 Belinda la Cour Lund Trafitec Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 373 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 300 Offentligt Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Oversigtskort, der viser området omkring Kridtsvinget

Læs mere

Evaluering af gul svelle

Evaluering af gul svelle Evaluering af gul svelle Undersøgelse af trafikantadfærd ved benyttelse af gul svelle med påsat N42 afmærkning på M60 Skærup-Vejle. Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson 10. August 2012 Scion-DTU

Læs mere

Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde

Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde Vejforum 6. december 2018 - Thomas Skallebæk Buch & Puk Kristine Andersson, Trafitec Disposition Baggrund

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Større vejarbejder. Større vejarbejder. Trafikbelastning. herunder overledning af trafikken

Større vejarbejder. Større vejarbejder. Trafikbelastning. herunder overledning af trafikken Større vejarbejder herunder overledning af trafikken December 2017 Større vejarbejder Ved større vejarbejder forstås: Arbejder af stor udstrækning Arbejder af længere varighed Arbejder på strækninger med

Læs mere

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Hastighedstilpasning Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler 20. december 2006 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling

Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling Evaluering af Powermoon og N42 korridor Poul Greibe Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt Scion-DTU Diplomvej 376 20 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk 5.

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H.

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. TSA 52, Odense SV Evaluering af dynamisk ruderanlæg Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. Olesen, Cowi Før 2 Efter 3 4 5 6 Hvad forventer vi af det dynamiske ruderanlæg?

Læs mere

Sikker bilist. så længe som muligt

Sikker bilist. så længe som muligt Sikker bilist så længe som muligt www.gftrafiksikker.dk Husk at forny kørekortet Hvis du vil beholde dit kørekort, skal du forny det, inden det udløber. Udløbsdatoen står på kørekortets forside under punkt

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner NOTAT Projekt Sammenhæng mellem trængsel og hændelser på E20 over Fyn Kunde Byregion Fyn og Region Syddanmark Notat nr. 02 Dato 24. august 2017 Til Thomas Thume Nielsen, Byregion Fyn Erik Ørskov, Region

Læs mere

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Charlotte Vithen Lone Dörge Peter Lund-Sørensen 1. Indledning Dette indlæg beskriver de evalueringsresultater, der

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Case Study nr. 1 Exit rampe ved Gardermoen

Nordic Human Factors Guideline Case Study nr. 1 Exit rampe ved Gardermoen Nordic Human Factors Guideline Case Study nr. 1 Exit rampe ved Gardermoen Lene Herrstedt 24. Oktober 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Introduktion... 3 Lokaliteten... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Center for Særlig Social Indsats Rapporten er udarbejdet for: Randers Kommune Social og Arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt i Randers Kommune: Nanna

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Adfærd ved stopstreg

Adfærd ved stopstreg Adfærd ved stopstreg Fire Københavnske bykryds Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Puk Kristine Andersson Belinda la Cour Lund Januar 2009 2 Fire Københavnske bykryds Indhold Resumé...5

Læs mere

Ny vejregel om variable tavler

Ny vejregel om variable tavler Memo IT på vej Titel Vejforum 2010 Ny vejregel om variable tavler Dato 15 november 2010 Til Dorrit J Gundstrup COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd M10 rumlestriber Hastighed og adfærd Poul Greibe 31. oktober 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Baggrund På M10 blev der den 28. august 2014 etableret rumlestriber på 4 forskellige

Læs mere

Evaluering af forsøg med overhalingsforbud for lastbiler på motorveje

Evaluering af forsøg med overhalingsforbud for lastbiler på motorveje Evaluering af forsøg med overhalingsforbud for lastbiler på motorveje Interviewundersøgelser og ulykke opgørelse Per Bruun Madsen Puk K. Andersson Oktober 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Rapporten er udarbejdet for: Randers Kommune Social og Arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers

Læs mere

Hastighedsmålinger på Gurrevej

Hastighedsmålinger på Gurrevej juli 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Hastighedsmålinger på Gurrevej...4 2

Læs mere

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Center for Psykiatriindsats Rapporten er udarbejdet for: Randers Kommune Social og Arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt i Randers Kommune: Nanna

Læs mere

Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark. NORTEK møde i Oslo 2010

Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark. NORTEK møde i Oslo 2010 Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark NORTEK møde i Oslo 2010 Spøgelsesbilister skaber utryghed og er til stor fare for de øvrige trafikanter. Vejdirektoratet har derfor sat stor fokus på indsatsen

Læs mere

Hastighedstilpasning

Hastighedstilpasning Hastighedstilpasning Evaluering af VMS tavler C55 på veje ved skoler Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund marts 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

Bilisters oplevede serviceniveau på motorveje

Bilisters oplevede serviceniveau på motorveje Hastighedsbegrænsning ilisters oplevede serviceniveau på motorveje rugervejledning 90 km/t 110 km/t A 130 km/t A 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Gennemsnitshastighed (km/t) Søren Underlien

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen Februar 2017 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TEKST OG SYMBOLER ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TEKST OG SYMBOLER ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013 HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013 FORORD Denne vejregel omhandler afmærkning med tekst og symboler og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning på kørebanen. Generelt

Læs mere

VARIABLE TAVLER Relevant og aktuel information efter forholdene

VARIABLE TAVLER Relevant og aktuel information efter forholdene VARIABLE TAVLER Relevant og aktuel information efter forholdene RELEVANT OG AKTUEL INFORMATION På grund af konstant og hurtigt skiftende trafikforhold har bilister behov for avancerede styresystemer, der

Læs mere

Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej

Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej - distraktorer i trafikken Juni 2004 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 371 2800

Læs mere

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje Tegningseksemplerne er vejledende og kan betragtes som et paradigme ved udarbejdelse af afmærkningsplaner for et konkret vejarbejde. Tegningerne

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Danskerne er blevet mere demensvenlige.

Danskerne er blevet mere demensvenlige. Danskerne er blevet mere demensvenlige Undersøgelse af danskernes viden og holdning til demenssygdomme 16 1. Resumé... 1. Flere ved mere og færre ingenting om demens... 3. Flere ved hvordan de kan hjælpe

Læs mere

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister HVU Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har dybdeanalyseret 25 højresvingsulykker. Alle ulykkerne kunne være undgået, hvis chaufførerne

Læs mere

Resultater af dataindsamling i lokalsamfundene Skovlund og Ansager juni/juli 2018

Resultater af dataindsamling i lokalsamfundene Skovlund og Ansager juni/juli 2018 Resultater af dataindsamling i lokalsamfundene Skovlund og Ansager juni/juli 2018 I alt var der 131 deltager og færdiggjorde besvarelser på de 4 dage, målet var 100 besvarelser. Ud af de 131 deltager var

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Variable teksttavler i Trondheim - Effekten på sikkerhed, rejsetid og miljø

Variable teksttavler i Trondheim - Effekten på sikkerhed, rejsetid og miljø 1 Variable teksttavler i Trondheim - Effekten på sikkerhed, rejsetid og miljø Forsker Michael W. J. Sørensen, Transportøkonomisk institutt (TØI), mis@toi.no Forsker Alena Høye, Transportøkonomisk institutt

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 173 Offentligt (02) SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Forbedring af sikkerhed

Læs mere

Tavler og lys. Læsetid for tavler. Aldring af øjnene. Tilbagelagt afstand under læsning af N antal informationer. Flere ældre i trafikken

Tavler og lys. Læsetid for tavler. Aldring af øjnene. Tilbagelagt afstand under læsning af N antal informationer. Flere ældre i trafikken Tavler og lys December 2017 Læsetid for tavler s. 49 Tilbagelagt afstand under læsning af N antal informationer Trafikantens hastighed Vp 1 information 2 informationer 3 informationer 4 informationer 40

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

Her er en statistik der viser antal færdselsuheld og personskader i årene fra 95-09.

Her er en statistik der viser antal færdselsuheld og personskader i årene fra 95-09. Kampagne Vi vil lave en kampagne projekt rettet mod de unge i trafikken. Kampagnen skal sikre unge i at køre mere sikkert, bl.a. ved at få dem til at holde fartgrænsen. Først undersøges trafiksikkerheden

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

Rumlestriber Amerikanske erfaringer. Lene Herrstedt Direktør, civilingeniør, Ph.D.

Rumlestriber Amerikanske erfaringer. Lene Herrstedt Direktør, civilingeniør, Ph.D. Rumlestriber Amerikanske erfaringer Præsenteret af Lene Herrstedt Direktør, civilingeniør, Ph.D. Trafitec Forskerparken SCION DTU www.trafitec.dk Brug af rumlestriber i USA Formålet: Stimulering af bilisternes

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere:

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere: Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm Indlægsholdere: Michael Bloksgaard, Århus Kommune Karen Marie Lei, COWI A/S # 1 9. dec. 2010 Vejforum 2010 3 forsøgsprojekter Variable tavler for cyklister

Læs mere

Randers Kommune 2017 Pårørendeundersøgelse for

Randers Kommune 2017 Pårørendeundersøgelse for Randers Kommune 2017 Pårørendeundersøgelse for Tværgående funktioner Rapporten er udarbejdet for: Randers Kommune Social og Arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt i Randers Kommune: Nanna Thorn

Læs mere

Randers Kommune 2017 Pårørendeundersøgelse for

Randers Kommune 2017 Pårørendeundersøgelse for Randers Kommune 2017 Pårørendeundersøgelse for Rapporten er udarbejdet for: Randers Kommune Social og Arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt i Randers Kommune: Nanna Thorn Poulsen, konsulent

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Bodil Waldstrøm. Undersøgelse af befolkningens holdning til TOPSKATTELETTELSE

Bodil Waldstrøm. Undersøgelse af befolkningens holdning til TOPSKATTELETTELSE Bodil Waldstrøm Undersøgelse af befolkningens holdning til TOPSKATTELETTELSE Brabrand, den 20. august 2016 Dataindsamlingen er foregået i perioden 14.-19. august 2016. Den blev foretaget i Facebook, hvor

Læs mere