Aktivitetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsplan 2014-15"

Transkript

1 Aktivitetsplan

2 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter, er en del af rådets strategi frem mod 2020, således som den er beskrevet udførligt i rådets aktivitetsplan Aktivitetsplanen udmønter rådets indsats inden for rammerne af den nationale strategi for arbejdsmiljø. Ud over at prioritere de nationale indsatsområder psykisk arbejdsmiljø, muskel & skelet samt ulykker vil rådet endvidere prioritere de branchespecifikke områder indeklima, indretning og støj og vil endvidere sætte fokus på gruppen unge og nyansatte. Endelig prioriterer rådet at sætte fokus på forandringer og inklusion; først (i 2014) på forandringer, senere på inklusion (primært i 2015). Rådets aktiviteter retter sig mod hele branchen og de forskellige typer af medarbejdere på de statslige, regionale, kommunale og finansielle kontorer. Rådet arbejder løbende på at nå ud til endnu flere af de (Danmarks Statistik 2009) der er beskæftiget inden for det offentlige og finansielle kontorområde. En brugerundersøgelse, som rådet fik foretaget blandt ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i juni 2013 tyder på at vi bevæger os i den rigtige retning. Her angav 68 % af respondenterne, at de havde hørt om BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration. Det er en stigning på 17 % i forhold til Derfor vil rådet også fremadrettet anvende en kombination af flere formidlingskanaler med fokus på formidling af viden gennem hhv. elektroniske og trykte medier og adfærdsændring via inspiration til, at anvende forskellige redskaber og metoder. Brugerundersøgelsen viste ligeledes, at 89 % af, dem der kender rådet finder det værdifuldt, at begge parter står bag rådets aktiviteter. I denne aktivitetsplan beskrives rådets aktiviteter i et toårigt perspektiv. Det gør vi, da et længere kontinuerligt fokus på de udvalgte indsatser, netop vil være med til,at så mange som muligt i de relevante målgrupper, stifter bekendtskab med indsatserne. I planen beskrives de enkelte indsatser som rådet vil arbejde med i både 2014 og Aktivitetsplanen beskriver hovedaktiviteterne i de indsatser der tænkes udført i Rådets aktivitetsplan er godkendt på rådsmødet den 23. oktober Side 2 af 18

3 Indhold Psykisk arbejdsmiljø:... 5 Tidsmiljøer... 5 Forandringer, ledelse og godt psykisk arbejdsmiljø... 6 Fra ord til handling: Værktøjsudvikling, -eftersyn og face-to-face formidling af værktøjer... 6 Muskel & Skeletbesvær:... 8 Fremtidens kontor... 8 Sund arbejdsplads.dk... 8 Værktøjsudvikling... 9 Ulykker: Voldsforebyggelse Kommunikation: Digital formidling via arbejdsmiljoweb.dk Sociale Medier synlighed ad flere kanaler Messer, konferencer og møder Opdatering af publikationer Fælles BAR projekt Ungmedjob.dk - portal unges arbejdsmiljø Indeklimaportalen.dk Aktivitetsoversigt Side 3 af 18

4 Aktiviteter BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration gennemfører i 2014 og 2015, en række aktiviteter indenfor de prioriterede områder i regeringens handlingsplan. Målet er at forebygge nedslidning og undgå ulykker. Muskel & skeletbesvær samt ulykker kan fortsat forebygges bedre og et godt psykisk arbejdsmiljø fremmes bedre; de er prioriterede områder for rådet. Det samme er formidlingen og kommunikation af rådets materialer. Rådets samlede økonomiske rammer i 2014 er kr. Sådan vil rådet fordele midlerne i 2014: Fordeling i Psykisk arbejdsmiljø Muskel og skelet Ulykker Kommunikation Side 4 af 18

5 Psykisk arbejdsmiljø: BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration gennemfører tre hovedaktiviteter inden for psykisk arbejdsmiljø i 2014 og Målet er at undgå nedslidning og, at fremme godt psykisk arbejdsmiljø med fokus på arbejdspladsens kerneopgave. I forebyggelsen af stress og fremme af god organisering på arbejdspladsen, ser rådet arbejdspladsens tidsmiljø som en afgørende faktor. Her og generelt i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø anser rådet lederens rolle afgørende, for at kunne gøre en forskel. Derfor fokuserer rådet også på ledelsens opgave under forandringer. Endelig fokuseres der på at holde rådets værktøjer og materialer opdaterede og relevante for målgruppen. Samtlige af rådets indsatser og aktiviteter bygger videre på de tre formidlingssøjler i strategien fra : Synlighed ad flere kanaler, fra ord til handling og synergi med andre aktører. Læs mere på side 11. Tidsmiljøer Tidsmiljøer 2013: Forprojekt og netværk Tidsmiljøer 2014: Materiale om tidsmiljøer I 2013 afvikles et forprojekt på en kontorarbejdsplads i den finansielle sektor med henblik på at blive klogere på, hvordan arbejdspladserne kan planlægge og organisere løsningen af kerneopgaven og fjerne unødvendige belastninger i det psykiske arbejdsmiljø. Det sker ved, at stille skarpt på arbejdspladsens tidsmiljø : Den måde tid og rum organiseres på arbejdspladsen i forbindelse med opgaveløsningen. I 2014 vurderes det, hvad der kan udbredes eller udvikles på baggrund af forprojektet, og resultaterne formidles. Projektet udarbejdes i samarbejde med Center for Arbejdslivsforskning, RUC, og finder inspiration i det arbejde, HK Kommunal laver på området. Rådet holder et vågent øje på mulige synergieffekter i BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings arbejde med tidsmiljøer. Mål for aktiviteten: At udvikle metoder til arbejdsmiljøindsatser, der adresserer og forbedrer tidsmiljøet på arbejdspladsen på en meningsfuld og håndterbar måde. Metoderne skal bidrage til, at arbejdspladserne finder frem til elementer i de tidslige og rumlige strukturer, der dels styrker og dels unødigt belaster arbejdsmiljøet, med henblik på kunne fjerne belastninger og samtidig øge kvaliteten i arbejdet med små, enkle tiltag. Plan: Aktiviteten bygger videre på forprojektet fra 2013, hvor der observeres, udvikles og afprøves metoder på en finansiel arbejdsplads. Metoderne afprøves efterfølgende i et netværk for FOKA-arbejdspladser, hvor alle rådets delbrancher er repræsenteret. Og endelig for 2014 midler samles erfaringerne fra forprojektet i et skriftligt materiale. Samlet set består aktiviteten af følgende del-aktiviteter: Midler fra Aktivitet Økonomi 2013 Forprojekt på finansiel arbejdsplads kr Afprøvning af resultater og kr. værktøjer i FOKA-netværk 2014 Udvikling af endeligt materiale om tidsmiljøer kr. Side 5 af 18

6 Effektmål: - At det lykkes, at etablere et netværk med repræsentanter fra hhv. kommune, region, stat, finans og forsikring til test af metoder for forbedring af arbejdspladsens tidsmiljø - At det færdige materialet downloades 2000 gange på et år fra lanceringsdato Budget 2014: Kr Forandringer, ledelse og godt psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet gav i 2013 rådet til opgave at videreformidle anbefalinger til et godt arbejdsmiljø under forandringer. Rådet har i første omgang responderet på denne opgave i hæftet Kom videre med social kapital fra ultimo 2013, hvor et kapitel i hæftet retter fokus på at sikre god planlægning og gennemførelse af forandringer med fokus på arbejdsmiljøet på baggrund af bl.a. i Arbejdsmiljørådets anbefalinger. I 2014 vil rådet sætte fokus på ledelsens opgave under forandringer. Det kan være en særlig udfordring for det psykiske arbejdsmiljø, at håndtere de forandringer, der hele tiden foregår, og hvor den gode planlægning ikke kan nås. Hvordan kan arbejdspladsen og lederen her fastholde retning og fokus på kerneopgaven og samtidig sikre et godt psykiske arbejdsmiljø? Mål for aktiviteten: At give ledelsen nogle metoder og værktøjer til sikre et godt psykisk arbejdsmiljø under forandringsprocesser på arbejdspladser i den offentlige og finansielle sektor i både formelle fora og i dagligdagen under forandringer. Plan: Rådet vil udvikle indsatsen i 2014 og markedsføre den i I 2014 fastlægges indsatsens karakter, og mediet den bedst formidles via. - At rådet indholdsmæssigt udvikler indsatsen Forandringer, ledelse og godt psykisk arbejdsmiljø, så den er klar til formidling i Budget 2014: Kr Værktøjsudvikling, -eftersyn og face-to-face formidling af værktøjer I 2014 og 2015 holder rådet fokus på, at rådets værktøjer hjælper arbejdspladserne fra ord til handling i deres arbejdsmiljøindsatser. Det vil blandt andet sige, at værktøjerne løbende formidles, revitaliseres samt, at det sikres, at rådets materialer og værktøjer er opdaterede. Det kan blandt andet ske i forlængelse af de nye ATvejledninger, hvor BrancheArbejdsmiljøRådene er tiltænkt en rolle som formidler af brancherettede råd. Og det kan bl.a. ske ved at rådet vil drøfte, hvordan Rådet kan imødekomme arbejdspladsrettede efterspørgsler på at få præsenteret værktøjerne. Mål for aktiviteten: At støtte arbejdspladserne i at komme fra ord til handling i varetagelsen af det psykiske arbejdsmiljø. Side 6 af 18

7 Plan: Med baggrund i bl.a. udmeldinger fra Arbejdstilsynet, skaber rådet overblik over behovet for at revidere og revitalisere sine værktøjer til fremme af psykisk arbejdsmiljø i Ud fra registreret/opgjort behov sker dette, og formidles via nyhedsbreve og hjemmesider. Desuden udvikler rådet kriterier/rammer for, hvilke og hvor mange arbejdspladser der kan besøges i At rådet udvikler en plan for behovet for at revidere og revitalisere værktøjer i At rådet udvikler kriterier/rammer for arbejdspladsbesøg i At rådet på baggrund af planen og kriterierne reviderer det nødvendige antal værktøjer og afholder det aftalte antal møder Budget 2014: Kr Side 7 af 18

8 Muskel & Skeletbesvær: BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration udfører tre hovedaktiviteter inden for muskel- og skeletområdet i 2014 og Målet med aktiviteterne er, at forebygge fysisk nedslidning og ulykker på grund af muskel- og skeletbelastninger. Aktiviteterne bygger videre på tidligere års aktiviteter om f.eks. Fremtidens kontor og arbejdet med at fremme den sunde arbejdsplads. Samtlige af rådets indsatser og aktiviteter bygger videre på de tre formidlingssøjler i strategien fra : Synlighed ad flere kanaler, fra ord til handling og synergi med andre aktører. Læs mere på side 11. Fremtidens kontor Rådet har været bannerførende på, at udvikle inspiration og vejledning til åbne kontorlandskaber og nye kontorformer. Allerede nu er det måske ved, at blive overhalet af grænseløse arbejdsformer og virtuelle kontorer. I stiller rådet skarpt på dette område og tager tidligere materialer op til revision med henblik på at inspirere til et godt arbejdsmiljø i lys af den teknologiske udvikling. Mål for aktiviteten: At sikre, at rådet leverer materiale, vejledning og værktøjer, der sikrer et godt arbejdsmiljø i nye kontorarbejdsformer, herunder virtuelle kontorarbejdspladser. Plan: Rådet evaluerer sine materialer og værktøjer til Fremtidens kontor og udvikler på den baggrund en strategi for at bringe indsatsen up-to-date. På den baggrund udvikles indsatsen. - At rådet i 2014 fastlægger strategien for at bringe Fremtidens kontor up to date, udvælger fokuspunkter for indsatsen og gør klar til produktion i Budget 2014: Kr Sund arbejdsplads.dk Sundarbejdsplads.dk, er rådets hjemmeside til formidling af information om forebyggelse af muskel- og skeletbesvær, fremme af bevægelse på kontorarbejdspladsen, samt det brede sundhedsbegreb. I udkommer 4 nyhedsbreve om året, ligesom hjemmesiden opdateres med relevant viden og nyheder. Mål for aktiviteten: At sikre, at rådet bidrager til at forebygge nedslidning i det stillesiddende kontorarbejde. Plan: Rådet udsender nyhedsbreve via sundarbejdsplads.dk til at holde målgruppen opdateret om relevante emner. - At besøgstallet på siden stiger med 10 % i 2014 og antal nyhedsbrevsabonnenter stiger med 10 % - At rådet i 2014 udsender minimum 4 nyhedsbreve via sundarbejdsplads.dk, der afspejler relevant og prioriteret Side 8 af 18

9 information til forebyggelse af nedslidning i kontorarbejdet. Nyhedsbrevene åbnes af 30 % af abonnenterne og læses af 10 % af abonnenterne. - At rådet løbende opdaterer sundarbejdsplads.dk med relevant information. Budget 2014: Kr Værktøjsudvikling og -eftersyn I 2014 og 2015 udvikler og formidler rådet løbende nye korte og enkle værktøjer til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær samt fremme af den sunde arbejdsplads. Værktøjerne tager udgangspunkt i eksisterende materialer, som udvikles og vinkles. Det kan fx handle om Nudge, som er fremme af bevægelse og variation i det stillesiddende kontorarbejde. Mål for aktiviteten: At sikre enkle og opdaterede værktøjer til løbende, at varetage forebyggelsen af muskel- og skeletbesvær i kontorarbejdet. Det kan blandt andet ske i forlængelse af de nye AT-vejledninger, hvor BranheArbejdsmiljøRådene er tiltænkt en rolle som formidler af brancherettede råd. Plan: Rådet reviderer løbende udvalgte værktøjer i At rådet løbende evaluerer materialer og værktøjer til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær - At rådet lancerer tre mindre værktøjer til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær med 2000 downloads pr. værktøj pr. år fra udgivelsesdatoen Budget 2014: Kr Side 9 af 18

10 Ulykker: Hensigten med ulykkesindsatsen er, at medvirke til, at der over en årrække vil ses et fald i antallet af arbejdsulykker, og at arbejdspladsernes evner til at forudse ulykkesrisici øges. Samtlige af rådets indsatser og aktiviteter bygger videre på de tre formidlingssøjler i strategien fra : Synlighed ad flere kanaler, fra ord til handling og synergi med andre aktører. Læs mere på side 11. Voldsforebyggelse BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration har i 2012 udviklet inspirationshæftet Kom volden i forkøbet og et nyt spil tæt på vold. Materialet ligger på og i udvikles fire nye film, som foregår på en socialforvaltning, i en bank, i en kiosk og på et ambulatorium. Psykolog Bo Hejlskov indgår i udarbejdelsen af filmene, og filmene bygger på konkrete caseeksempler fra arbejdspladser. Mål for aktiviteten: Formålet er at vise episoder som filmklip, som de kunne se ud i virkeligheden og sætte dialogen om trusler og vold i gang på arbejdspladsen. Plan: Til formidlingen af filmen udarbejdes i 2014 en enkelt magasin på 4-8 sider med introduktion og dialogspørgsmål til filmene, samt forslag til de sammenhænge som målgruppen kan anvende dem downloads af introduktionsfolderen visninger i alt af de fire film et år fra udgivelsesdato. Budget 2014: Kr Side 10 af 18

11 Kommunikation: Formidling af BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administrations værktøjer er en hjørnesten i prioriteringen, hvorfor såvel arbejdsmiljoweb.dk og de for branchen særlige relevante datterhjemmesider udgør en væsentlig del af prioriteringen. Nogle af aktiviteterne, som fx indeklimaportalen.dk og godtskolebyggeri.dk ligger emnemæssigt indenfor fysisk arbejdsmiljø, men ligger fordelingsmæssigt under kommunikation. God og klar kommunikation til tiden, når brugerne har behov for det og hvor de er, er omdrejningspunktet i BrancheArbejdsmiljøRådets kommunikationsaktiviteter. Rådet prioriterer både den elektroniske formidling og distribution, og den direkte kommunikation ansigt til ansigt på messer og konferencer eller på møder tilrettelagt i samarbejde med arbejdspladser. På den måde spredes et grundlæggende kendskab til rådets mange aktiviteter. Kommunikationsstrategien er tredelt: Fra ord til handling rådets værktøjer skal være lette at bringe i anvendelse Synlighed af flere kanaler rådets tilbud vil være til stede på de medier hvor brugerne er Samspil og synergi mellem arbejdsmiljøaktører rådet vil samarbejde og skabe synergi, der hvor det er relevant i forhold til den enkelte indsats Koblingen fra det strategiske niveau til de konkrete aktiviteter er beskrevet nedenfor. Målgruppen for kommunikationsaktiviteterne er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, HRog arbejdsmiljøkonsulenter, rådgivere samt almindeligt interesserede i arbejdsmiljø. Digital formidling via arbejdsmiljoweb.dk Mål for aktiviteten: og datterhjemmesider skal videreudvikles og forbedres. Konkurrencen om brugernes opmærksomhed er stor. Derfor skal der løbende arbejdes på at sikre, at hjemmesiden er synlig på internettet, at den kan ses på de platforme brugerne benytter, at indholdet appellerer til målgruppen, samt at det er let at finde det man leder efter og bringe dem i anvendelse. Det sker via oprydning, øget brug af sociale medier, faste nyhedsbreve og fire særlige nyhedsbreve om forandringer. Plan: I 2014 udsendes et fælles 3BAR nyhedsbrev 25 gange. Nyhedsbrevene skal gøre abonnenterne opmærksom på nye aktiviteter og informere om aktuelle arbejdsmiljøemner, som BrancheArbejdsmiljøRådene har materialer om. Side 11 af 18

12 Effektmålet er en fortsat stigning i 2014 i antal besøg på arbejdsmiljoweb.dk, downloads og nyhedsbrevsabonnenter på 10 %, da alt andet lige vil være en indikator og forudsætning for forøgelse af kendskabs- og anvendelsesgraden. Optælling sker via Arbejdsmiljøweb.dk Budget 2014: Kr Sociale Medier synlighed ad flere kanaler Mål for aktiviteten: Rådet har som strategi, at være synlig ad alle kanaler. Rådets materialer skal være på hylden, når brugerne har brug for det. Flere brugere har i forbindelse med de brugerundersøgelser, BrancheArbejdsmiljøRådene Finans / Offentlig Kontor & Administration, Social & Sundhed samt Undervisning & Forskning, har fået foretaget i år og i 2012, udtrykt ønske om større synlighed af (BARenes materialer og tilbud), tættere dialog og rammer for erfaringsudveksling. Samtidig benytter stadig flere sociale medier i professionel sammenhæng hvor også flere konkurrerende aktører er synlige og aktive det gælder såvel Facebook som benyttes af VFA som Linkedin, som har mange grupper om ledelse, HR og arbejdsmiljø, ligesom flere organisationer også benytter Facebook som en del af deres medlemskommunikation. Plan: Rådet skal derfor være synlige på nogle af de platforme, som brugerne i stigende grad benytter. Derfor fortsættes og udvides rådets strategi om, at være synlig ad flere kanaler, hvor rådet vil øge sin tilstedeværelse og aktivitet på de sociale medier. Formålet er at invitere brugere til dialog og mulighed for at hente inspiration hos andre arbejdspladser via de sociale medier. Det indholdsmæssige udgangspunkt er de vejledninger og værktøjer, som rådet har udviklet indenfor de strategiske indsatsområder. Effektmålet i 2014 er at få fordoblet antallet af følgere på Facebook og LinkedIn, hvor rådene allerede er til stede. Der ud over er det et mål, at rådenes opslag, aktiviteter og kommunikation på de sociale medier skal kommenteres og deles og på den måde nå ud til så mange interesserede som muligt. Der vil blive benyttet flere målrettede værktøjer til at opgøre dette. Rådets budget 2014: Kr Samlet budget 2014: Kr Side 12 af 18

13 Messer, konferencer og møder Mål for aktiviteten: 3 BrancheArbejdsmiljøRådene Finans / Offentlig Kontor & Administration, Social & Sundhed samt Undervisning & Forskning vil i 2014 prioritere at deltage på messer, konferencer og møder. Plan: Der vil blive lagt en samlet plan for året, der bredt dækker deltagelse i konferencer o.l. inden for BAR FOKA s område. Herudover vil organisationerne til deres egne konferencer låne messestand og materialer. Effektmålet for aktiviteten er, at 10 % af de, der deltager i et møde eller konference hvor rådet deltager med en stand, skal tilmelde sig et eller flere af rådets nyhedsbreve. Det opgøres ved vurdering af antal besøg (optælling). Budget 2014: Kr Opdatering af publikationer Mål for aktiviteten: Det er vigtigt for brugerne, at BrancheArbejdsmiljøRådenes materialer er opdaterede og ført ajour i forhold til den nyeste lovgivning mv. Det hjælper brugeren i arbejdsmiljøarbejdet og styrker troværdigheden i forhold til rådenes vejledning. Plan: At de mest anvendte materialer lægges over i rådenes nye designskabelon og bliver lagt op som print on demand. Hvad angår de publikationer, som endnu ikke har fået en ny skabelon, vil disse blive opdateret og i forhold til ændringer i lovgivning eller anden relevant udvikling. Rettelserne vil blive indføjet direkte i PDF erne. Effektmålet i 2014 er at 20 af de mest anvendte materialer fra BrancheArbejdsmiljøRådene Finans / Offentlig Kontor & Administration, Social & Sundhed samt Undervisning & Forskning bliver lagt over i rådenes nye designskabelon og lagt op som print on demand. Budget 2014: Kr Side 13 af 18

14 Fælles BAR projekt Ungmedjob.dk - portal unges arbejdsmiljø Mål for aktiviteten: Det kan være en stor omvæltning at komme ud på arbejdsmarkedet og tallene viser, at unge er mere udsatte for skader end deres ældre og mere erfarne kollegaer. Derfor har de brug for råd og vejledning, så de kan få et sundt og sikkert arbejdsliv. Derfor gik de 11 BrancheArbejdsmiljøRåd i 2009 sammen om at udvikle en fælles hjemmeside om unges arbejdsmiljø, som henvender sig til den unge selv, forældrene, arbejdsgiveren og undervisere i arbejdsmiljø. På hjemmesiden kan man finde støtte og inspiration til undervisere, der ønsker at integrere arbejdsmiljø i undervisningen. Her kan man finde over 150 materialer, der kan bruges i undervisningen. Hjemmesiden giver også unge, forældre og arbejdsgivere overblik over de vigtigste arbejdsmiljøregler. Plan: Hjemmesiden trænger efter fem år til såvel en teknisk som indholdsmæssig opdatering, og derud over ønsker de 11 BrancheArbejdsmiljøRåd, at fortsætte samarbejdet med at opdatere hjemmesiden og sørge for, at der bliver udgivet nyhedsbreve, som kan være med til at fastholde interessen overfor målgruppen. Samarbejdet foregår i perioden Målgruppen er primært undervisere i arbejdsmiljø, de unge selv, forældrene og arbejdsgiveren. Målet er en stigning i antallet af abonnenter og totale besøg på 10 % ved projektsamarbejdets afslutning ultimo Budget 2014: Kr Indeklimaportalen.dk Mål for aktiviteten: BrancheArbejdsmiljøRådenes indsats i forhold til indeklima sker via hjemmesiden indeklimaportalen.dk. På hjemmesiden kan man læse om centrale og aktuelle emner indenfor indeklimaområdet. Plan: Aktuelle indeklimaproblemstillinger bliver formidlet via 10 årlige nyhedsbreve. De emner der tages op, vil være centrale for de tre brancher. Målet for hjemmesiden er at øge antallet af totale besøg og antal abonnenter med 10 %. Det skal bl.a. ske gennem Side 14 af 18

15 søgemaskineoptimering, fortsat udsendelse af nyhedsbreve samt markedsføring overfor organisationer og andre interessenter. Budget 2014: Kr Side 15 af 18

16 Kommunikation Muskel & skeletbesvær Psykisk arbejdsmiiljø Aktivitetsoversigt Område Indsats Strategi Effektmål Økonomi Tidsmiljø 2013-forprojekt + netværk Fra ord til handling Synergi med andre aktører Faglig afgrænsning/ indkredsning Etablering af netværk med arbejdspladser fra alle FOKAs delbrancher (Videreføres fra 2013) Tidsmiljø 2014-hæfte Synlighed ad flere kanaler Fra ord til handling Synergi med andre aktører 2000 downloads/år fra udgivelsesdato kr. Forandringer, ledelse og godt psykisk arbejdsmiljø Fra ord til handling Faglig afgrænsning/ indkredsning kr. Værktøjsudvikling, -eftersyn Fra ord til handling 2000 downloads/år fra og face-to-face formidling udgivelsesdato af værktøjer Fremtidens kontor Faglig afgrænsning/ indkredsning kr kr. sundarbejdsplads.dk Synlighed ad flere kanaler 10 % stigning i besøg og nyhedsbrevsabonnenter Minimum 4 nyhedsbreve Minimum 30 % læser nyhedsbrevene, minimum 10 % klikker kr. Værktøjsudvikling og - eftersyn Fra ord til handling Synergi med andre aktører 2000 downloads/år fra udgivelsesdato kr. Ulykker Vold - film og vejledninger Fra ord til handling Synergi med andre aktører 500 downloads af introduktionsfolder 800 visninger i alt af de fire film kr. Arbejdsmiljoweb.dk Synlighed ad flere kanaler 10 % stigning i besøgstal 25 nyhedsbreve Sociale medier Synlighed ad flere kanaler Dobbelt så mange følgere på sociale medier Messer Synlighed ad flere kanaler 10 % af deltagere melder sig til et eller flere nyhedsbreve kr kr kr. Opdatering af publikationer Synlighed ad flere kanaler 20 mest anvendte materialer til print on demand kr. Indeklimaportalen Synlighed ad flere kanaler 10 % stigning i besøgstal kr. Synergi med andre aktører Ungmedjob.dk Synlighed ad flere kanaler 10 % stigning i besøgstal kr. Synergi med andre aktører I alt kr. Side 16 af 18

17 Prioritering af en udvidet ramme I forhold til økonomien har rådet modtaget en foreløbig udmelding fra Branchearbejdsmiljørådene for For BAR Finans/Offentlig Kontor & Administrations vedkommende giver en udvidet ramme kr. ekstra, således at det samlede beløb for 2014 er kr. De ekstra midler vil rådet anvende til at styrkede eksisterende aktiviteter, herunder områder som blev kraftigt beskåret i 2013, som det fremgår af det vedhæftede bilag. Side 17 af 18

18 Side 18 af 18

Aktivitetsplan 2014 1

Aktivitetsplan 2014 1 Aktivitetsplan 2014 1 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings (BAR U&F) plan for indsatser og aktiviteter, er en del af rådets strategi frem mod 2020, således som den er beskrevet

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 Revideret 19. november 2014 1

Aktivitetsplan 2014 Revideret 19. november 2014 1 Aktivitetsplan 2014 Revideret 19. november 2014 1 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings (BAR U&F) plan for indsatser og aktiviteter, er en del af rådets strategi frem mod 2020,

Læs mere

Indledning. BrancheArbejdsmiljøRådets aktivitetsplan er godkendt på rådsmødet den 22. oktober 2013.

Indledning. BrancheArbejdsmiljøRådets aktivitetsplan er godkendt på rådsmødet den 22. oktober 2013. Aktivitetsplan 2014-2015 1 Indhold Indledning... 3 Aktiviteter... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 5 Arbejdsmiljø til tiden... 5 Etsundtarbejdsliv.dk... 6 Værktøjsudvikling...

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan Aktivitetsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Aktiviteter... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 5 Arbejdsmiljø til tiden... 5 Etsundtarbejdsliv.dk... 6 Værktøjsudvikling...

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning Aktivitetsplan 2016 Aktivitetsplan 2016 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference...

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration. Aktivitetsplan 2016. [Dokumentets undertitel]

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration. Aktivitetsplan 2016. [Dokumentets undertitel] BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Aktivitetsplan 2016 [Dokumentets undertitel] Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA)

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 Indhold Indledning... 3 Indsatsområder... 4 Budget 2015... 5 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 6 Konference

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR FOKAs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ...

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR U&Fs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 5 2.1 Stressfrihverdag.dk...

Læs mere

Finans/Offentlig Kontor & Administration

Finans/Offentlig Kontor & Administration I BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administration samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere inden for kontor- og administrationsområdet i stat, regioner, kommuner og den finansielle

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed. Aktivitetsplan

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed. Aktivitetsplan BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget 2016... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Bæredygtigt arbejdsliv

Læs mere

Strategi for BFA Industri

Strategi for BFA Industri Strategi for BFA Industri 2017-2020 Arbejdsmiljø i industrien Materialer fra BFA Industri kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades på www.bfa-i.dk Denne strategi foreligger kun elektronisk.

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2017-2020 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Årsrapport Finans/Offentlig Kontor & Administration

Årsrapport Finans/Offentlig Kontor & Administration Årsrapport 2015 Finans/Offentlig Kontor & Administration ,, Stor interesse for et godt arbejdsmiljø 2015 var et år, hvor BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration (BAR FOKA) via

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet

Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet 23. september 2014 Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet Indledende om Industriens Branchearbejdsmiljøråds strategi Plan 2015 for Industriens Branchearbejdsmiljøråd (I-BAR) viderefører de foregående års

Læs mere

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø NOTAT Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø 7.september 2009 J.nr. 2009-81-8 Rammer De forretningsstrategiske mål for videncentret tager afsæt i evalueringen af

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 FORORD... 3 BUDGET FOR BAR SOSUs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 6 2.1 APV og psykisk arbejdsmiljø... 7 2.2

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4 Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Måling og evaluering i arbejdsmiljøindsatsen 6 Når sundhedsfremme

Læs mere

TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012. Strategi frem mod 2020. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012. Strategi frem mod 2020. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012 Strategi frem mod 2020 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning FORORD OG RESUMÉ... 3 1. GENERELT OM STRATEGI- OG AKTIVITETSPLANEN... 4 PLANENS FORMÅL... 4

Læs mere

Børn og unge - Årlig status

Børn og unge - Årlig status Børn og unge - Årlig status 2015-2016 Indledning Mange gode initiativer er med til at vække de unges interesse for arbejdsmiljø Børn og unges arbejdsmiljø er et af initiativområderne i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget.

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. 11.03.2011 1 Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan 2011-2013 1. Indledning Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden 2011-2013. Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøplanen

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Stor interesse og kendskab

Stor interesse og kendskab Årsrapport 2015 Stor interesse og kendskab 2015 var et år, hvor BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning i både trykte og elektroniske medier samt på temamøder og konferencer, atter satte fokus

Læs mere

Årsberetning 2011. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Årsberetning 2011. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 211 Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Kolofon Årsberetningen 211 er udarbejdet af: Charlotte Albæk Karina Dam Lise Keller Peter Klingenberg Mads Kristoffer

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2016 til 2020

Arbejdsmiljøstrategi 2016 til 2020 Dansk Jernbaneforbund Arbejdsmiljøstrategi 2016 til 2020 Vision, mission & målsætning 02 Indhold Arbejdsmiljøstrategien 2016 2020... 04 Vision for arbejdsmiljøet... 06 Mission på arbejdsmiljøområdet...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Børn og unge - årlig status 2013-2014

Børn og unge - årlig status 2013-2014 Børn og unge - årlig status 2013-2014 Indledning Forskellige aktører arbejder aktivt med at fortælle de unge om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø,

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Smerter i muskler og led skal forebygges aktivt og takles i fællesskab på arbejdspladsen Åbningskonference Maj 2011 Baggrund for kampagnen 2010-planen: 10

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Årsberetning 2011. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

Årsberetning 2011. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning Årsberetning 211 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning Kolofon Årsberetningen 211 er udarbejdet af: Charlotte Albæk Karina Dam Lise Keller Peter Klingenberg Mads Kristoffer Lund Kirsten Mortensen

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 3 nov. 2003 Refleksion over eget arbejdsmiljø på din arbejdsplads Læs notat fra DF s minitemadage om belastninger i fysioterapi Særskilt hjemmeside for TR/SR brug den!! www.fysio.dk

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien Handlingsplan 2016 I denne handlingsplan udfoldes Arbejdsmiljørådets prioriteringer og aktiviteter i 2016. Planen beskriver dels de aktiviteter, der understøtter indsatsen inden for de tre nationalt prioriterede

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012.

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012. Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening September 2012 Maj 2012 Dagens program kl. 13.30-17.00 13:30: Åbning af workshop Introduktion

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring Vold og Trusler Fra fortælling til forandring En forebyggelsespakke til Døgninstitutioner og hjemmeplejen Arbejdstilsynet ved Psykolog Tom Hansen 1 Fonden for forebyggelse og fastholdelse Udbyder Forebyggelsespakker

Læs mere

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Instruks IN 18-18 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2015

Læs mere

Videncenter for Arbejdsmiljø

Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø - Nye metoder skal bidrage til bedre trivsel på offentlige arbejdspladser Præsentation ved centerchef Søren Jensen Hvad handler trivsel om? Eksemplet med det nye it-system

Læs mere

Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020

Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod Andel af beskæftigede med væsentlige psykiske belastninger og symptomer 1 1 1 1 1 1 1 1 År Udvikling 1-1 De blå søjler viser andelen af beskæftigede, der har væsentlige

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version ARBEJDSMILJØ FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod 2020 Den korte version n Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen Frem mod en strategi om arbejdsmiljøarbejdet Formålet med strategien er:

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere