Vinterbrev Åens grundejerforening. Bjerge strand.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinterbrev 2006. Åens grundejerforening. Bjerge strand."

Transkript

1 Vinterbrev Åens grundejerforening. Bjerge strand Sket siden generalforsamlingen. Kommunesammenlægning: Gørlev kommune sammenlægges fra 1. januar 2007 sammen med 4 andre kommuner, den nye store kommune, som skal hedde Kalundborg vil have ca indbyggere og ca sommerhuse. Det er klart at i den nye kommune, vil sommerhusene ikke fylde så meget i det kommunale system. Det var derfor vigtigt at sikre, at der også i denne nye store enhed vil være kontakt mellem politikere, forvaltning og sommerhusejerne. I Gørlev kommunes Landliggerudvalg, blev det i marts måned 2005 besluttet at søge et Landliggerudvalg oprettet i den nye store kommune. Et brev blev afsendt til Sammenlægningssekretariatet, hvori vi redegør for hvilke fordele det indebærer for både kommune og sommerhusejere at have et sådant udvalg. Samtidig er det et godt forum for at løse problemer som opstår, når lokale erhvervsinteresser strider mod de krav og interesser, som vi som ejere af sommerhuse måtte have. (se skiltesag) Til kommunevalget i november, skrev jeg et åbent brev til alle Borgmesterkandidaterne, for at høre hvordan de så på samarbejdet mellem kommune og sommerhusejere. Næsten alle svarede i Kalundborg Folkeblad at man så positivt på oprettelsen af et Landliggerudvalg. Jeg har siden først i januar deltaget i et borgerudvalg, hvor den fremtidige borgerservice debatteres, og fra februar deltager jeg i en fokusgruppe om Kalundborg kommunes hjemmeside. Sammenlægningsudvalget (den kommende Kommunalbestyrelse) besluttede på et møde d. 19. januar at der skal oprettes et Landliggerudvalg i den nye kommune, efter forlæg efter det eksisterende i Gørlev kommune (der findes ingen lignende udvalg i nogle af de andre 4 kommuner). Det bliver spændende, at se hvordan det fremtidige samarbejde i Landliggerudvalget, kommer til at virke i så stor en kommune (ca indbyggere) og som rækker fra Drøsselbjerg til Sejerø og har 160 km. kystlinie. Vend:

2 Ulovlige skilte: I 2003 stod der på hjørnet af Osvejen og Åmarksvej 5 ejendomsmæglerskilte, dette gav anledning til at vi i Landliggerudvalget stillede spørgsmål om lovligheden af dette samt faste regler for antal, og placering af skilte. Det stod hurtigt klart at alle skilte der ikke stod på den ejendom der var til salg, var i strid med vejlovens 102, dog var det muligt at Gørlev kommunes Udvalg for teknik og miljø ville dispensere fra vejloven. Efter mange rykkere besluttede Udvalget i sommeren 2005, at man ikke ville dispensere fra vejloven. Dette meddelte vi alle Ejendomsmæglere med salgsinteresser ved Bjerge Strand. Bortset fra 2 ejendomsmæglere (Niels Jørgensen EDC Gørlev og Steen Huusom Nybolig Kalundborg) valgte at overholde lovgivningen. Det var derfor med beklagelse, det var nødvendigt at anmelde disse to mæglere til myndighederne for at overtræde lovgivningen. Gørlev kommune udstedte d et påbud om at fjerne de ulovlige skilte. Det er derfor beklageligt at de i skrivende stund (januar 2006) stadig skilter ulovligt. Grundejerforeningen vil derfor bede sommerhusejerne, hvis de skal sælge eller have foretaget en vurdering, nøje at overveje, om man har den nødvendige tillid, til en mægler der overtræder gældende lovgivning. Da skilte opsat uden for den ejendom, der er til salg, står ulovligt, er det op til den enkelte at vurdere, om et skilt er til fare for trafiksikkerheden. Der vil så ikke alene være en ret til at nedtage skiltet, det vil også være en borgerpligt at gøre det. Onsdags lukning i Gørlev kommune: I forbindelse med kommunesammenlægningen er der opstået en del ekstra opgaver, for forvaltningen. Det er derfor besluttet at alle 5 kommuner holder lukket for alle henvendelser om onsdagen. Andre dage er åbent som normalt. Løse hunde. Der har været et tilfælde hvor en stor hund som var løs, har bidt en mindre hund ihjel, i vores område. Da vi samtidig har naturen tæt på (habitatområde) med mange følsomme dyr, skal bestyrelsen henstille til at hunde holdes i snor. Hjemmeside For at sikre sig et domæne på nettet købte grundejerforeningen retten til navnet åens.dk. Det er derfor muligt nu at oprette en hjemmeside til grundejerforeningen. På bestyrelsesmøde d vil vi træffe beslutning herom.

3 Side3 Det er tanken at siden skal bygges op med alle nødvendige oplysninger om foreningen og det område vi ligger i. Der vil også være mulighed for, at leje sit hus ud eller sælge det. Det koster mellem kr. at sælge sit hus, til 1 million kr. Man kan spare ca. 2/3 ved at sælge det selv og få en advokat til at berigtige handlen, med mindst den samme sikkerhed. Hvis nogen vil være med til at lave hjemmeside, hører vi gerne fra jer. Hjemmeside Område II. Det område der i Landliggersamarbejdet hedder område II besluttede i maj 2005 at sikre sig et domæne på nettet, til trods for at nogle køber navne op lykkedes det at sikre sig navnet På det formandsmøde som holdes i maj 2006, vil vi se om der er stemning for, også her, at oprette egen hjemmeside. Vedtægter vedlagt. Efter opfordring, vedlægger vi med dette vinterbrev, grundejerforeningens vedtægter, og en aktuel liste over bestyrelsens medlemmer. Besøgslandbrug: Landbo Sjælland tilbyder sommerhusejerne et besøg på et landbrug, hensigten er at belyse hvordan vore fødevarer bliver til. Hvis det har interesse kan oplysninger om nærmeste Besøgslandbrug fås på telefon eller på nettet Affald: Efter licitation er det nu muligt for den vognmand, der har entreprisen at benytte små komprimatorvogne, derfor er det vigtigt at alle vendepladser har den fulde størrelse, samt at indskærpe, at der ikke må parkeres på vendepladser. Afbrændingsregulativ: Der er nu vedtaget et nyt regulativ, som efter visse regler tillader afbrænding af haveaffald. Regulativet kan rekvireres ved henvendelse til Teknisk afdeling i Gørlev kommune Adgang til Åen: I vinterbrevet 2005 nævnte vi området, hvor Åmarksvej støder til Åen. Denne sag er nu afsluttet og det er aftalt med ejeren af jorden, at arealet lovliggøres. Det betyder at sten, skilte samt bænk fjernes. Området er en del af habitatområde 138 og underlagt regulativ for Nedre Halleby Å. Vi skal gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at fiske fra området, både må kun sættes i åen fra betonrøret, ingen må have både liggende i åen, og færdsel samt ophold må kun ske i døgnets lyse timer. Vend:

4 Opfyldning af Solholm Camping med jord / affald. De store mængder jord med affald som stadig ligger som mulig forurenet jord (102 læs) på Solholm Camping er stadig ikke undersøgt for deres indhold. Dette til trods for henvendelse hos både amt og kommune. Der er gennem Landliggerudvalget aftalt, at der skulle holdes møde om problemet, men det er ikke muligt at få kontakt til Gørlev kommune om sagen. Hvis det ikke lykkes, vil vi tage sagen op med den nye Kalundborg kommune, da vi opfatter det som helt urimeligt at et sommerhusområde beliggende i et fredet område, bruges til at deponere problematisk affald i. Fællesarbejdsdag: I 2005 holdt vi fællesarbejdsdag den første lørdag i juni d Vi mødtes på hjørnet af Østvej og Åengsvej medlemmer. Vi fik ryddet området op og klippet fri ved vejene, og ikke mindst gravet grøftens udløb i Sukkerkanalen fri. I efteråret fik vi renset grøfter, og det har tilsammen med ringe nedbør, betydet at vandstanden i vores område er lav. Den 3. juni forsøger vi igen med en fællesarbejdsdag, vi udfører småting omkring vejene og graver grøft ved Sukkerkanalen (medbring f.eks. skovl, bør, sav, trailer, eller saks). Når vi er færdig er der drikkevarer og røde pølser samt sang og musik. Af hensyn til indkøb brug venligst slippen på den bagerste side. Rabatordninger: Vores rabatordning med lokale handlende fortsætter. (man henviser til aftale med Erling) Tømrer/snedkermester Mogens Hansen Reersø Døre og vinduer på mål samt glarmesterarbejde rabat op til 30%. Rugtved savværk Alt trælast: 10% på ikke nedsatte varer ( indhent tilbud ). Enghavens Entreprenør og Kloarkmester Jordkørsel, gravning, støbning, kloakering, samt grus og sten. 10%. Gørlev Rørmontage og VVS bil til 15% på varer. Realmæglerne Ved salg af hus rabat kr.

5 Side 5: Grusdepoter: Er der nogle, der har lyst til at lukke huller i vejen, bruges grusdepotet for enden af Østvej. Generalforsamling: Generalforsamlingen afholdes d kl Der vil på generalforsamlingen være fremlagt et underskrevet referat fra generalforsamlingen Vejene: Ib og Poul går i løbet af foråret vejsystemet igennem, og de mange skader som vinterens regn, sne og is har forårsaget på vejene, søges udbedret så hurtigt som muligt når vejret tillader det. Vi skal stadig henstille, at man undlader at parkere på vejene, da disse har status som redningsveje, og det ofte generer naboerne. Kontingent: Vi skal bede medlemmerne betale vedlagte girokort så hurtigt som muligt, og senest 3 uger efter modtagelsen, en eventuel rykker vil efter gældende regler, blive pålagt 100,-kr. i gebyr. Venlig hilsen Bestyrelsen. E J Tilmelding til fællesarbejdsdag: d kl Jeg kommer antal: adresse: Afleveres til Erling Jakobsen Åbrinken 4 senest d

6 Bestyrelsens sammensætning Formand. Erling Jakobsen Åbrinken 4 Bjerge Strand St. Fuglede. Telefon arb Mail Kasserer. Jan Peter Rasmussen Egeholmen 8 2. tv Solrød Strand. Sommerhus Risengen 11 Telefon Bestyrelsesmedlem. Leif Egon Petersen Gl. Ringstedvej 4a 4330 Hvalsø. Telefon mobil Sommerhus Risengen 9 Bestyrelsesmedlem. Ib Larsen Vesterled Svebølle. Telefon Sommerhus Østvej 37 Bestyrelsesmedlem. Bent Aggerholm Engvej 11 St. tv København S Telefon mobil Suppleant. Eva Hansen Ålegårdsvej Skovlunde Telefon Suppleant. Poul Andersen Frydenhøjsparken Hvidovre. Telefon mobil

Beretning 2014. Velkommen:

Beretning 2014. Velkommen: Beretning 2014. Velkommen: Fra 1. januar 2014 blev det tilladt at koble sig på fælles kloakledningen. Der blev gravet alle steder og mange fik også lagt nye fliser samtidigt. Det er vor opfattelse, at

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 1 2012 Marts 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Er foråret på vej? Side 4: Brevkasseanlæg eller ej? Side 5: Bygnings- og Boligregistret BBR Side 7: BBR-meddelelse fortsat! Side 8: Skal sommerhuse

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Kalundborg Fisken September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner Formand:

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Formandsberetning 2015 G/f Platanhavens generalforsamling 22. april 2015 Indledning med tak til Neel Mather Vores mangeårige kasserer, Neel Mather, gav forud for sidste valg udtryk for et ønske om at stoppe.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2010 November 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2010 er snart slut Side 4: Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Side 9: Referat fra den ordinære generalforsamling

Læs mere

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

Velkommen til Nybro Vænge

Velkommen til Nybro Vænge Velkommen til Nybro Vænge Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere