Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr."

Transkript

1 P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån i forbindelse med låneomlægninger og flere handler end tidligere. Boligejerne vælger i stigende grad at afdrage på gælden, og omfanget af afdragsfrie lån blev yderligere nedbragt med 16 mia. kr. Afdragsfrie lån nedbragt med 16 mia. kr. Boligejerne er begyndt at nedbringe omfanget af afdragsfrie lån. Nu udgør afdragsfrie lån 53,9 pct. af boligejernes samlede gæld, hvor det længe var over 55 pct. 23. april 215 Finanssektorens Hus Amaliegade København K Telefon Det seneste halve år er det gået stærkt, da boligejerne har nedbragt afdragsfrie lån med omkring 3 mia. kr., hvoraf 16 mia. kr. er nedbragt i 1. kvartal 215. Årsagen til nedbringelsen af afdragsfrie lån skyldes bl.a., at de lavere renter har medført en større konverteringsbølge, hvor de lave renter giver bedre plads i privatøkonomien til at vælge lån med afdrag, siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. Journalnr. 115/8 Dok. nr v1 Nettoudlånet afspejler stor konverteringsaktivitet Nettoudlånet for 1. kvartal 215 blev på 7 mia. kr. på ejerboligmarkedet, hvor det var på kun 2 mia. kr. i 4. kvartal 214. Det er værd at bemærke, at ser man udlånet på et års sigt, er udlånet mere normalt, og derfor kan der være tale om en tidsmæssig forskydning af udlånet. Dagens nettoudlån afspejler den store konverteringsaktivitet, som institutterne oplever i øjeblikket. Når boligejerne konverterer, er der nogle, der optager et tillægslån i forbindelse med omlægningen. Tillægslån har vi ikke set så meget til de seneste gange, hvor der har været tegn på større konverteringsaktivitet. Det er tegn på, at boligmarkedet er i bedring med flere handler og højere priser, og ikke mindst at boligejerne har større tiltro til fremtiden og benytter omlægningsmuligheden til at optage et tillægslån, siger Karsten Beltoft. Yderligere information: Direktør Karsten Beltoft, Realkreditforeningen, tlf

2 Side 2 Journalnr. 115/8 Dok. nr v Nettoudlån for ejerboliger i mia. kr. 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 215

3 7. maj 215 [Revideret ift. første offentliggørelse] Realkreditudlånet 1. kvartal 215 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 7,9 mia. kr. i 1. kvartal 215 og udgør nu 2.58,7 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde et bruttoudlån på 213,9 mia. kr. i 1. kvartal 215. Bruttoudlånet er 138,6 mia. kr. større end i samme periode i 214 og 1,5 mia. kr. højere end i 4. kvartal 214. Indfrielserne var på 19,4 mia. kr. i 1. kvartal 215, og det er et fald på 5,3 mia. kr. i forhold til 4. kvartal 214. Der blev foretaget ordinære afdrag for 13,4 mia. kr. i 1. kvartal 215, hvilket er 1,5 mia. kr. mere end i sidste kvartal. Nettoudlånet var 1,1 mia. kr. i 1. kvartal 215. Det er,8 mia. kr. mere end i samme periode sidste år og 6,8 mia. kr. mere end i 4. kvartal 214. Fastforrentede lån udgjorde 78,9 pct. af det samlede bruttoudlån i 1. kvartal 215. Det er en stigning i forhold til samme periode i 214, hvor 31,4 pct. af det samlede bruttoudlån var fastforrentet. For bruttoudlånet til indehavere af ejerboliger og fritidshuse isoleret var 88,3 pct. fastforrentede lån i 1. kvartal 215. Ved udgangen af 1. kvartal 215 udgjorde fastforrentede lån 35,4 pct. af den udestående lånemasse til indehavere af ejerboliger og fritidshuse. For et år siden var andelen 32,2 pct. Lån med afdragsfrihed til indehavere af ejerboliger og fritidshuse udgjorde ved udgangen af 1. kvartal ,9 pct. af de samlede udestående lån til indehavere af ejerboliger og fritidshuse. Det er et mindre fald i forhold til samme tidspunkt sidste år, hvor 56,1 pct. af lånene var afdragsfrie. Rentetilpasningslån og variabelt forrentede lån med afdragsfrihed udgjorde ved udgangen af 1. kvartal ,7 pct. af det samlede udlån til indehavere af ejerboliger og fritidshuse. Til sammenligning udgjorde rentetilpasningslån og variabelt forrentede lån med afdragsfrihed 44,3 pct. i 4. kvartal 214 og 45 pct. på samme tidspunkt sidste år. Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. D83151

4 Tabel 1. Realkreditinstitutternes kvartalsvise udlån fordelt på ejendomskategorier Mia. kr. 1. kvt kvt kvt kvt kvt. 215 Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Nettoudlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån Bolig støttet byggeri 2,5,7 3,7 -,2 4,1 2,3 8,4 1, 5, 1,2 privat udlejning 7,7 1,5 7,1 1,6 1,3 2,8 22,3 1,5 2,1,9 ejerboliger og fritidshuse 34,2-4,1 41, 1,6 76,2 3, 111,8 1,7 141,8 8,7 Landbrug mv. 7,4,1 4,5 -,6 11,3 -,1 41,4,5 2,5 -,3 Industri og håndværk mv. 4, 1,9 2,7 -, 1,5,1 2, -,8 6,1,1 Kontor og forretning 18,1 8,6 5,, 6,7 -,3 13,7 -,8 16,4 -,8 Andre ejendomme 1) 1,6,6 1,1,4 1,6,5 3,9,2 4,2,2 Bruttoudlån i alt 75,3 65,2 111,5 23,4 213,9 Indfrielser 2) -53,9-48,3-91, -185,1-19,4 Ordinære afdrag 3) -12,1-14,1-12,2-14,9-13,4 Nettoudlån 4) 9,3 2,8 8,4 3,3 1,1 1) Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål samt ubebyggede grunde. 2) Omfatter overførsler, ekstraordinære indfrielser samt ikke-placerbare indfrielser. 3) Afdrag, der i henhold til amortiseringen af lånet skal betales. 4) Nettoudlånet er udtryk for væksten i udestående realkreditlån.

5 Tabel 2. Realkreditinstitutternes rentetilpasningslån og variabelt forrentede lån med og uden renteloft fordelt på ejendomskategorier Mia. kr. 1. kvt kvt kvt kvt kvt. 215 Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Nettoudlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån udlån Bolig støttet byggeri 1,5,6 2,2 1,4 2,7 1,8 3,3 2,4,2 -,7 privat udlejning 5,8 1,2 4, 1,3 5,8 1,9 1,1-1,3 6,7-3,3 ejerboliger og fritidshuse 21, -1,9 17, -,2 24,1-6,9 33,9-13, 16,5-32,6 Landbrug mv. 4,5-1,4 2,1-1, 3,7-3,7 24, -11,3 7,6-6,5 Industri og håndværk mv. 1,7,1 2,4,1 1,2,4 1,3 -,5 5,1 2,3 Kontor og forretning 16,6 8,6 4,,4 4,1 -,7 8,7-2, 8,3-4,1 Andre ejendomme 1),7,1,7,5,5,2 1,1 -,2,7 -,1 Bruttoudlån i alt 51,8 32,4 42,2 82,5 45,1 Indfrielser 2) -38, -23,5-42,7-11,5-83, Ordinære afdrag 3) -6,5-6,4-6,5-6,8-7,1 Nettoudlån 4) 7,3 2,5-7, -25,8-45, Anm. Opgørelsen af nettoudlånet baserer sig på flowstørrelser. Derfor kan nettoudlånet ydet som rentetilpasningslån være markant højere end det tilsvarende for det samlede nettoudlån. Baggrunden herfor kan være at låntagere indrier fastforrentede lån for at optage rentetilpasningslån. Dermed kan nettudlånet for fastforrentede lån være negativt. 1) Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål samt ubebyggede grunde. 2) Omfatter overførsler, ekstraordinære indfrielser samt ikke-placerbare indfrielser. 3) Afdrag, der i henhold til amortiseringen af lånet skal betales. 4) Nettoudlånet er udtryk for væksten i udestående realkreditlån.

6 Tabel 3. Realkreditinstitutternes obligationsrestgæld fordelt efter ejendomskategorier Mia. kr. 1. kvt kvt kvt kvt kvt. 215 Total obligationsrestgæld Bolig støttet byggeri 171,6 17,9 173,2 173,9 175,1 privat udlejning 257,9 259,3 262,4 264,3 265, ejerboliger og fritidshuse 1.426, , , ,7 1.44,3 Landbrug mv. 279,2 278,5 278,3 278,4 278, Industri og håndværk mv. 6,7 6,4 6,5 59,7 59,6 Kontor og forretning 248,4 251,4 251,1 25,7 249,7 Andre ejendomme 1) 4,1 4,4 4,8 4,9 41, Obligationsrestgæld i alt 2.484, 2.487, , 2.5,8 2.58,7 Procentvis andel af obligationsrestgælden Bolig støttet byggeri 6,9 6,9 6,9 7, 7, privat udlejning 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 ejerboliger og fritidshuse 57,4 57,4 57,3 57,3 57,4 Landbrug mv. 11,2 11,2 11,1 11,1 11,1 Industri og håndværk mv. 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Kontor og forretning 1, 1,1 1,1 1, 1, Andre ejendomme 1) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Total 1, 1, 1, 1, 1, 1) Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål samt ubebyggede grunde.

7 Tabel 4. Udestående lån til ejerboliger fordelt på lånetype og afdragsfrihed Mia. kr. ultimo 1. kvt kvt kvt kvt kvt. 215 Ejerboliger og fritidshuse i alt 1.444, , , , ,3 - Heraf SDRO 583,2 589,1 596,3 69, 618,5 - Heraf SDO 363,2 367,2 378,3 386,8 414,4 - Heraf RO 497,8 488,9 471,8 451,3 422,3 Fastforrentede lån 1) 2) 465,2 465,6 471,8 482,9 515,1 Rentetilpasningslån og variabelt forrentede lån 979, 979,7 974,6 964,3 94,2 - Heraf rentebindingsperiode op til og med 1 år 569,3 574,1 565, 534,7 55,6 - Heraf rentebindingsperiode over 1 år og op til og med 5 år 393,8 39,2 394,3 414,6 419,4 - Heraf rentebindingsperiode over 5 år 2) 15,9 15,4 15,3 15,1 15,1 - Heraf variabelt forrentet lån med renteloft 174,9 171,8 166,9 158, 149,7 - Heraf variabelt forrentet lån med ramt renteloft,8,7,6,5,5 Heraf afdragsfrie lån til ejerboliger og fritidshuse i alt 81,4 813,1 813,3 799,6 783,7 - Heraf SDRO 325,7 328,7 331,4 328,2 322,2 - Heraf SDO 27,1 28,7 211,1 27,3 29,4 - Heraf RO 277,5 275,6 27,8 264,1 252,1 Fastforrentede lån 1) 2) 159,9 16,4 162, 159,2 162,6 Rentetilpasningslån og variabelt forrentede lån 65,5 652,7 651,3 64,5 621,1 - Heraf rentebindingsperiode op til og med 1 år 377,9 383,5 378,4 354,5 333, - Heraf rentebindingsperiode over 1 år og op til og med 5 år 261,7 258,7 262,5 275,8 277,9 - Heraf rentebindingsperiode over 5 år 2) 1,9 1,5 1,4 1,2 1,2 - Heraf variabelt forrentet lån med renteloft 12,6 11,1 98,5 92,9 86,8 - Heraf variabelt forrentet lån med ramt renteloft,3,3,3,2,2 Afdragsfrit udlån i pct. af udlån til ejerboliger og fritidshuse 56,1 56,3 56,2 55,3 53,9 1) inkl. ganske få indexlån. 2) Der er sket en omklassificering i tabel 4 i 3. kvartal 212. Et beløb svarende til ca. 9,5 mia. kr. er omklassificeret fra rentetilpasningslån og variabelt forrentede lån (m. afdragsfrihed) til fastforrentede lån. Dermed kan man ikke direkte sammenligne værdierne fra 2. til 3. kvartal 212.

8 Figur 1. Realkreditinstittuternes brutto- og nettoudlån - 1. kvt. 25 til 1. kvt. 215 Mia. kr kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 215 Bruttoudlån Nettoudlån

9 Figur 2. Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) Pct kvt kvt kvt kvt kvt. 215 Fastforrentede lån Rentetilpasningslån Variabelt forrentede lån med renteloft

10 Figur 3. Det samlede udlån (obligationsrestgæld) til ejerboliger og fritidhuse fordelt på lånetyper Pct kvt kvt. 215 Fastforrentede lån Rentetilpasningslån Variabelt forrentede lån med renteloft

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Figur 4. Det samlede afdragsfrie udlån (obligationsrestgæld) til ejerboliger og fritidhuse fordelt på lånetyper Pct kvt kvt. 215 Fastforrentede lån Rentetilpasningslån Variabelt forrentede lån med renteloft

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 P R E S S E M E D D E L E L S E Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 I 2010 er nettoudlånet faldet til blot 38,2 mia. kr., som er det laveste siden år 2000. Det dækker over en stigning i variabelt

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 43 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 NR. 5 JUNI 2013 Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 Realkreditforeningens beregninger viser, at de boligejere som optog afdragsfrie lån i 2003 bør være i stand til at betale

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske husholdninger på dybt vand

Danske husholdninger på dybt vand Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse blandt 2.386 husholdninger Morten Skak og Gintautas Bloze Februar 2013 Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 10 sider Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån Nu kan du få fast rente på 1% INDHOLD: Nu kan du få fast rente

Læs mere

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL 27. marts 2006 af Jens Asp direkte tlf. 33557727 BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL Boligprisstigningerne har ikke været ude af takt med udviklingen i købernes købsmulighed. Det viser en

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2014 014 2014 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere