1. Sammendrag Beskrivelse af programfødningsnettet Sendenettet Stationer med fødning fra anden sender...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Sammendrag...3. 2. Beskrivelse af programfødningsnettet...5. 3. Sendenettet...6. 3.3 Stationer med fødning fra anden sender..."

Transkript

1 Bilag 14: Sendenet

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag Beskrivelse af programfødningsnettet Interne og eksterne grænsesnit Synkronisering Sendenettet Frekvenser og frekvensallokering Stationer med fødning over programlinje Stationer med fødning fra anden sender Styring og overvågningssystemer Tilgængelighed og servicemål Responstid Øvrige servicekrav Tekniske referencer...16

3 3 1. Sammendrag Sendenettet for DTT vil bestå af ca. 40 sendestationer, som skal sende på broadcasterfrekvenserne i UHF-båndet, og et overføringssystem for programfødning. Gatekeepers sendenet er planlagt bygget til fire multiplex (MUX) udover MUX 1-2 i regi af I/S DIGI- TV. Dette bilag beskriver, hvordan sendenettet er bygget op, og hvordan elementerne er sat sammen for at give et sendenet, som har den påkrævede funktionalitet for DTT i Danmark. Nedenfor er fremhævet hvilken del af DTT-platformens grundelementer, som er beskrevet i dette bilag. Figur 1: Principskitse for hele DTT-platformen og sendenettet Grænsesnit til TV-broadcastere Grænsesnit til seerne TV-signaler Signalpakker (MUX) Distributionsnet Regionalportal Sendestationer Antenne, Settop-boks m. smartkort Tillægstjenester Tjenesteplatform (EPG, MHP VOD, PVR mv.) Adgangskontrol (CA) Grænsesnit til gatekeepers kundesystem Kundedatabase (SMS) Sendenettet fødes via et jordbaseret distributionsnet. Signalerne fra tv-stationerne kodes først til MPEG-4 billedkodning og scrambles for adgangskontrol. Programmerne samles til multiplex i et Centralt Programfødningscenter (CPC). Programsignalerne distribueres herfra ud til otte såkaldte regionalportaler i en komplet transportstrøm (ASI). I regionalportalerne sker tilpasning med de regionale udsendelser fra TV2, baseret på samme inddeling som TV2 regionerne, før multiplexene sendes over sendenettets stationer. Sendenettet er således tilpasset behov for regionale sendinger.

4 4 Sendenettet baseres på følgende parametre 1 : Modulationsparametre: 64 QAM, Fejlbeskyttelse (FEC) = 2/3, Beskyttelsesinterval (GI) = ¼, som giver 19,91 Mbit/s overførselshastighed i hvert multiplex. Sendenettet vil bruge COFDM modus 8K, som er egnet for både Single Frequency Network (SFN) og Multi Frequency Network MFN. Sendenettet vil bestå af hovedsendere med høj effekt med programfødning (ASI) fra regionportaler over distributionsnettet. I tillæg vil der være flere mindre hjælpesendere, som modtager signalet fra en sender og sender dette videre for at dække et begrænset område. De fleste hjælpesendere er såkaldte gapfillers. Disse er sendere, som modtager et RFsignal fra en anden sender, forstærker dette og sender signalet ud over senderantennen på samme kanal (SFN). På grund af tilbagekobling mellem sender og modtagerantenne er der indbygget aktiv reduktion af ekko, men der er begrænset udgangseffekt fra denne type sender. I nogle tilfælde kan der bruges frekvensomformer, hvis der er ledige kanaler. I disse tilfælde modtages signalet fra en sender på en kanal, som sendes ud på en anden kanal (MFN). En sådan sender kan sende med højere effekt end en gapfiller. Nettet er forberedt for rekonfigurering af modulationsparametre, både for DVB-T og DVB-H. DDTV vil bruge de samme sendeantenner som I/S DIGI-TV og vil dække det samme område som I/S DIGI-TV MUX 1. Se i øvrigt kapitel 4 i ansøgningsteksten for detaljerede udbygningsplaner og dækningsberegninger. Sendenettet vil anvende broadcastfrekvenserne i UHF-båndet, kanal 21-69, som allokeret af IT- og Telestyrelsen. Sendingerne vil følge åbne standarder og være i overensstemmelse med relevante ETSI- og ITU-specifikationer 2. DDTV forbeholder sig retten til at introducere nye generationer af standarder, afhængig af udviklingen af standarder og den øvrige industriudvikling. Sendenettet baseres på brug af det eksisterende net af sendestationer i det analoge landsdækkende sendenet til PAL i UHF. Denne beslutning er taget for at det i størst mulig grad er muligt for seerne at benytte eksisterende modtagerantenner og antenneretning, 1 ETSI EN DVB: (se reference #1) Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television. ETSI TR DVB: (se reference #9) Implementation guidelines for DVB terrestrial services; Transmission aspects. 2 Rec. ITU-R BT.1306 (se reference #20), Rec. ITU-R BT.1368 System B [reference #21] og ETSI specifikationer ( se reference #1-16].

5 5 og samtidig undgå indgreb i landskabet udover de eksisterende stationsanlæg. Konkret påtænker DDTV at leje sig ind på TV2 og DRs master, hvis DDTV vinder udbuddet. DDTV har i efteråret 2007 løbende ført drøftelser med Broadcast Service Danmark A/S om, hvordan dette kan arrangeres praktisk. DTT-udsendelserne vil som bekendt afløse de eksisterende PAL-udsendelser, og det er derfor nødvendigt med en god koordinering mellem etableringen af DTT-nettet og slukningen af PAL-nettet. Sendenettet er planlagt til at bestå af 18 hovedsendere og ca. 25 småsendere. Hovedsenderne har indbygget redundans, som sikrer god tilgængelighed. Der er forberedt for installation af reservesender. 2. Beskrivelse af programfødningsnettet Fødningen af programsignaler vil bestå af to dele: 1. Overførsel fra den Centrale Programfødnings Central (CPC) til regionalportalerne 2. Overførsel af signalet fra regionalportalerne til sendestationerne. Denne fødning af signalerne sker i et SDH-netværk med mikrobølge og fiberoptiske linier i ringstruktur. Der er automatisk omlægning til reservesystemer, som sikrer en høj grad af tilgængelighed. Programfødningsnettet har adgang til reservestrøm, som sikrer en kontinuerlig drift, selv om strømtilførslen skulle svigte. Det Centrale Program Center er placeret i samme område som for I/S DIGI-TV (dvs. hos BSD). Fødning fra det Centrale Program Center til knudepunkterne i hver regionsportal skal overføres i et fibernet i ringstruktur på en sådan måde, at fejl i et knudepunkt ikke medfører fejl i fremføringen til andre. Endvidere skal regionalportalerne have fuld udstyrsredundans. Der vil være automatisk veksling mellem hoved- og reservefødning i en eventuel fejlsituation. Programfødningen fra regionalportalerne til sendestationer har redundant udstyr og vil i de fleste tilfælde have automatisk veksling mellem hoved- og reservetracé. Overførslen af programmer er baseret på brug af I/S Fordelingsnettets linjer.

6 6 Figur 2: Programfødningsnet 2.1 Interne og eksterne grænsesnit Udstyret som benyttes skal følge gældende europæiske åbne standarder. I praksis betyder det primært ETSI-specifikationer og ITU-anbefalinger. Grænsesnit for transportstrømmen skal være DVB-ASI 3. Distributionsnettet skal benytte DTM (Dynamic Synchronous Transfer Mode) over SDH. 2.2 Synkronisering Det digitale sendenet kræver nøjagtig tids- og frekvenskontrol, både for programdistribution og radioudsendelse. DVB-T sendere i SFN kræver bitsynkrone datastrømme med eksakt tid på alle senderne i SFN. Alle senderne skal også være frekvenssynkrone. Ved udgangen af hver regionportal står en SFN adapter, som indsætter en megaframe med tidsmarkering for at hver sender skal kunne sende ud til samme tid. For at opnå dette skal distributionsnet, SFN adapter og modulatorer/sendere være synkroniseret med et GPS kontrolleret ur. 3 ETSI TR V1.1.1: Digital Video Broadcasting (DVB); Professional Interfaces: Guidelines for the implementation and usage of the DVB Asynchronous Serial Interface (ASI)

7 7 3. Sendenettet Sendenettet i DDTV vil blive baseret på de eksisterende master i Broadcasting Service Danmarks net. Figur 3: Sendere i det digitale net Der er i alt 17 hovedsendere + Gladsaxe. For at opnå fuld dækning i enkelte mindre områder etableres ca. 25 småsendere. På grund af usikkerhed med koordinering af assignment for de enkelte hovedsendere, kan der blive behov for flere småsendere for at opnå specificeret dækning. 3.1 Frekvenser og frekvensallokering Basisnettet skal udbygges i frekvensområdets bånd IV/V i UHF. Frekvensplanen baseres på frekvensplan GE-06 4 og er udarbejdet af IT- og Telestyrelsen. Nedenfor ses den foreløbige fordeling, som ligger til grund for DTT-nettet. I udbuddet er kun sendefrekvenser angivet. Det er kendt fra GE-06/RRC06 konferencen, at der er mulighed for forstyrrelser til og fra tv-sendere i naboland, som kan kræve reduceret udstråling fra enkelte sendemaster. Dette kan betinge en ændring af antennediagram, og i nogle tilfælde kan der være behov for flere antenner for forskellige 4 Frekvensplan for broadcast. Resultatet af den internationale frekvenskonference i 2006

8 8 kanaler. Denne usikkerhed gør, at det ikke er muligt at beregne dækning nøjagtigt for de forskellige kanaler før den endelige koordinering af udstråling ( assignments ) er gennemført. Figur 4: Fordeling af kanaler i DTT-nettet Single Frequency Network (SFN) anvendes pga. de begrænsede frekvensressourcer. Et SFN område består af 1-3 højeffektsendere og et antal omkringliggende hjælpesendere med lav effekt. For de regionaldelte multiplexer må et SFN være indenfor regiongrænserne, da et SFN vil have samme programindhold i hele området. I de tilfælde, hvor der er tilgængelige frekvenser, og hvor fødestationen giver et tilstrækkeligt stærkt signal, vil DDTV benytte Multi Frequency Networks og omformere som hjælpesender med Radio Frequency (RF)-fødning.

9 9 3.2 Stationer med fødning over programlinje Figur 5: Principskitse over sendenettet CPC Distributionsnet Sendenet Sendestation a MUX 1 Sendestation b MUX 2 Sende central MUX 3-6 Primær distribution Regionportal MUX 1-6 Regional distribution Sendestation c Sendestation n Sendere Der etableres hovedsendere med såkaldt dual drive, som er en dobbelt styresender. Resten af senderen er bygget op med flere parallelle forstærkerenheder og separate strømforsyninger. Vi har valgt dette system for hovedsenderne, idet det har en høj grad af indbygget sikkerhed med få single point of failure. Elektronikfejl fører derfor sjældent til driftsnedbrud. Løsningen er et relativt enkelt system og driver relativt lave ekstraomkostninger i forhold til enkeltsendere. Den valgte løsning giver stadig mulighed for at etablere en fælles reservesender i et 4+1 system, som styres af en central kontrolenhed. Ved fejl på en sender vil kontrolenheden stoppe vedkommende sender og starte reservesenderen med det rigtige program, frekvens og modulationsparametre (den skraverede reservesender TX reserve i figuren nedenfor). Senderne kan med fjernkontrol konfigureres med forskellige modulationsparametre for DVB-T i henhold til specifikation. Senderne er kompatible med parametre for DVB-H og kan nemt benyttes også til DVB-H sendinger. Senderne bliver synkroniseret med 1 pps og 10 MHz fra GPS. Som det ses nedenfor benytter I/S DIGI-TV og gatekeeper samme combinerkæde, da begge operatører bruger de samme antenner. DDTV vil løbende være opmærksom på samdriftsfordele som kan opnås med I/S DIGI-TV.

10 10 Figur 6: Principskitse over sendestation Fælles antenne Multiplex 1-6 Ant. I/S Digi-TV Gatekeeper Test o/p Combiner Combiner Combiner Combiner Combiner Combiner Dummy load Option for reserve - sender til Gatekeeper TX 3-6 TX 1 TX 2 TX 3 TX 4 TX 5 TX 6 TX reserve ASI 1-P ASI 1-R ASI 2-P ASI 2-R ASI 3-P ASI 3-R ASI 4-P ASI 4-R ASI 5-P ASI 5-R ASI 6-P ASI 6-R Til ASI switch Primær Main distribution Network adaptor Reserve distribution Fra regional portal = I/S Digi-TV = Gatekeeper Som det ses er det redundant programfødning i de to signalveje (hoveddistribution og reservedistribution), der løber hver sin vej i ringstrukturen i forsyningsnettet. Den indbyggede redundans i senderne (TX) kan switche til reservesignalet, hvis primærdistributionen skulle svigte. Combinere Såkaldte combinere sammenkobler effekt fra flere sendere mod en fælles antenne på en sådan måde, at de ikke forstyrrer hinanden. Combinere har en bredbåndsindgang og en smalbåndsindgang. Smalbåndsindgangen fungerer som et kanalfilter, der undertrykker uønskede signaler på antenneudgangen og derved gør et separat filter på hver sender overflødigt. Etablering af combiner må foretages i samarbejde med I/S DIGI-TV og leverandøren af combiner med hensyn til rækkefølge af sendere (kanaler). Figuren over er kun en principskitse. Ved udgangen af combinerkæden er der et måleudtag for at kontrollere og overvåge senderne. Antenner RF-signalet, som kommer ud af combinerne, splittes i en antennefordeler og føres til to antennehalvdele. I en normalsituation er begge antennehalvdele i brug. Hvis der op-

11 11 står en fejl i en antennehalvdel eller ved planlagt vedligeholdelse, kan en antennehalvdel kobles ud og fortsætte sendingerne på den anden antennehalvdel, dog med noget reduceret udstrålingseffekt. Når kun én antennehalvdel er i brug, vil udstrålet effekt reduceres med 3 db, det vil sige halv effekt. Fjernkontrol Alle aktive komponenter leveres med Ethernet grænsesnit for både alarmoverførsel og fjernkontrol. Alarmoverførsel til det centrale overvågningscenter vil baseres på SNMP. For fjernbetjening af udstyr anvendes et standard web-grænsesnit. Overførsel af fjernkontrol sker i et lukket IP-net. Lokal monitorering Der er mulighed for lokal monitorering af udsendt signal fra en test efter sammenkobling i combiner. Dette signal kan blandt andet bruges for at sikre, at det udstrålede signal overholder krav til filtrering og uønskede signaler. 3.3 Stationer med fødning fra anden sender Indenfor dækningsradius for hovedsendere kan der være områder med dårlig dækning, oftest på grund af terrænhindringer. I sådanne tilfælde bruges en enklere senderløsning for at dække et begrænset område. I disse situationer fødes senderne fra en nærliggende sendestation, og der er ikke behov for fremføring af program (ASI) på fiber eller mikrobølge. Der er to varianter af hjælpesendere. Gapfiller bruges når der ikke er ledige kanaler og senderne må gå i SFN med hovedsenderne. Dette betinger at der må være et godt indsignal og det er en begrænset udgangseffekt man kan opnå. Denne begrænsning skyldes tilbagekobling af signalet fra sendeantenne til modtagerantenne, som kan ødelægge signalet. For at opnå størst mulig udgangseffekt bruges en aktiv reduktion af ekko. Frekvensomformer (transposer) kan bruges hvis der er ledige kanaler for alle MUX. En frekvensomformer tager imod signalet fra en hovedsender, filtrerer, forstærker og sender det ud på en anden kanal (frekvens). I dette tilfælde kan man opnå højere sendeeffekt end for en gapfiller. Hjælpesendere har fjernkontrol via SNMP over IP på samme måde som for hovedstationer.

12 12 Figur 7: Omformer eller Gapfiller Modtagerantenne Sendeantenne Hjælpesender Frekvensomformer Splitter MUX 3 Kanal x til MF MF til Kanal y Indgangstrin Kanal x Udgangstrin Kanal y Combiner Tilsvarende for MUX 4, 5 og 6

13 13 Modtagerantenne Sendeantenne Hjælpesender Gapfiller Splitter MUX 3 Udgangstrin Kanal x Ekkoreduktion Indgangstrin Kanal x Combiner Tilsvarende for MUX 4, 5 og 6 4. Styring og overvågningssystemer Den samlede styring og overvågning af sendenettet består af en række forskellige elementer, som beskrives i det følgende. Centralt kontrolcenter DTT sendernettet vil have døgnkontinuerlig overvågning fra et centralt kontrolcenter. Data i forbindelse med fejlsituationer skal overføres til kontrolcentret, som skal kunne fjernstyre vigtige elementer i sendenettet. Dette center skal sammenholde data fra multiplexerne, programdistribution og sendernet og give information om hvor fejl opstår. Registrerede data skal danne grundlaget for beregning af tilgængelighed og information vedrørende fejlsituationer. Sendestationer Alle (hoved)sendestationer skal udstyres med overvågning og fjernstyringsmuligheder. På hver hovedsender skal der være overvågning af indgående ASI transportstrøm og af det udgående RF-signal. Rapportering DDTV vil udarbejde periodisk dokumentation om tilgængeligheden i foregående periode samt akkumuleret tilgængelighed sidste kvartal. Ved fejlsituationer som påvirker tilgængeligheden skal kundeservice og indholdsleverandører varsles med det samme. Varsling skal varetages via systemer, som sikrer en rationel rutine og at de rette personer hos kundeservice og indholdsleverandører holdes kontinuerligt orienterede. Kontrolcenteret skal tillige holde kundeservice og indholdsleverandører løbende orien-

14 14 teret om fejlretningens gang, inklusiv forventet tid for reetablering af tjenesterne. Endelig skal der etableres en web-løsning, som sikrer at dedikerede personer hos kundeservice og indholdsleverandører modtager den nødvendige information om status i sendenettet. 5. Tilgængelighed og servicemål Tilgængelighed måles pr. kvartal. Målsætningen for DDTV er, at den befolkningsvejede akkumulerede tilgængelighed for hele nettet skal være 99,9% for hvert multiplex. DDTV har allerede påbegyndt planlægningen af hvorledes man skal sikre oppetiden i DTT-nettet via krav til valgte underleverandører. Således vil DDTV her kun informere om de tanker og koncepter, man ser for sig i en service level agreement med leverandøren af drift af nettet. Nedefor er beskrevet nogle af de principper DDTV vil lægge til grund for at sikre oppetiden i nettet. Dette blot til information. Med tilgængelighed for DTT skal som formel definition forstås det procentvise forhold: det totale antal seertimer minus tabte seertimer det totale antal seertimer Det totale antal seertimer er sendetid pr. kvartal multipliceret med total befolkningsdækning i henhold til beregnet dækning. Med tabte seertimer menes bortfald af signal til seerne eller kvalitetsreduktion, som gør det modtagne signal ubrugeligt. Antal seere pr. sender defineres ifølge såkaldt bedste betjener -beregning og fremgår af stationslisten (Bilag 1.3). Bedste tjener er befolkning med størst feltstyrke fra den enkelte sender indenfor et dækningsområde med delvis overlappende sendere. Princippet bruges for at kontrollere for dobbeltdækning i beregningen, som beskrevet i figuren nedenfor. Som det ses, vil fx sender 1 s dækning i antal seere bestå af det gråt skraverede område samt en del af området med dobbeltdækning.

15 15 Figur 8: Illustration af bedste betjener -princip for sendestationer med overlappende dækningsområder Der skal foretages kontinuerlig overvågning/logging for at sikre en entydig verificering af tilgængeligheden i sendenettet. For stationer uden monitorering regnes tiden fra at seerne har anmeldt fejl. 1.1 Responstid Med responstid forstås den tid som går fra fejlmelding - fra det automatiske meldesystem eller fejl indberettet af publikum - til udrykning påbegyndes. Når fejlretning kan ske uden behov for udrykning til stationspunktet (terminalbaseret), skal fejlretning startes umiddelbart. Udrykning til sendestation skal ske inden 1 time. Der tages forbehold for senere udrykning, hvis vejr- og køreforhold sætter liv og sundhed i fare eller gør stationen utilgængelig. I nedetid regnes ikke udfald/udbrud ved aftalt vedligehold og strømsvigt på stationer. 1.2 Øvrige servicekrav Planlagt arbejde på senderinstallationer, som kan medføre brud på sendinger, skal varsles kundeservice og indholdsleverandører senest 48 timer før arbejdet påbegyndes. Planlagt arbejde på primærdistributionen, som kan påvirke tjenesterne, skal varsles til den berørte kundeservice og indholdsleverandører senest 4 dage før arbejdet påbegyndes. Arbejde, som kan indebære trafikbrud, skal primært udføres i tidsrummet , dog ikke hvis det medfører sundhedsfare og/eller risici for personlig sikkerhed.

16 6. Tekniske referencer 16 Dokumentreference Titel [ 1] ETSI EN V1.5.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television [ 2] ETSI EN V1.6.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems [ 3] ETSI EN V1.2.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems [ 4] ETSI EN V1.3.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for conveying ITU-R System B Teletext in DVB bitstreams [ 5] ETSI EN V1.4.1 Digital Video Broadcasting (DVB); DVB specification for data broadcasting [ 6] ETSI ETS ed.1 Digital Video Broadcasting (DVB); DVB interfaces to Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) networks [ 7] ETSI ETS ed.1 Digital Video Broadcasting (DVB); DVB interfaces to Synchronous Digital Hierarchy (SDH) networks [ 8] ETSI TR V1.4.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for the use of MPEG-2 Systems, Video and Audio in satellite, cable and terrestrial broadcasting applications [ 9] ETSI TR V1.2.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for DVB terrestrial services; Transmission aspects [10] ETSI TS V1.4.1 Digital Video Broadcasting (DVB); DVB mega-frame for Single Frequency Network (SFN) synchronization [11] ETSI TR V1.1.1 Digital Video Broadcasting (DVB); A guideline for the use of DVB specifications and standards [12] ETSI TR V1.6.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Guidelines on implementation and usage of Service Information (SI) [13] ETSI TR V1.2.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Measurement guidelines for DVB systems [14] ETSI TR V1.1.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Usage of the DVB test and measurement signalling channel (PID 0x001D) embedded in an MPEG-2 Transport Stream (TS) [15] ETSI TR V1.1.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Professional Interfaces: Guidelines for the implementation and usage of the DVB Asynchronous Serial Interface (ASI) [16] ETSI TS V1.1.1 Digital Video Broadcasting (DVB); SNMP MIB for test and measurement applications in DVB systems [17] ITU-T Recommendation J.82 Transport of MPEG-2 constant bit rate television signals in B-ISDN

17 17 [18] Rec. ITU-R BT.1306 Error-correction, data framing, modulation and emission methods for digital terrestrial television broadcasting [19] Rec. ITU-R BT.1368 Planning criteria for digital terrestrial television services in the VHF/UHF bands [20] GE-06 Final acts of the Regional Radio communication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in the frequency bands MHz and MHz (RRC-06)

Bilag 18: Platformens infrastruktur

Bilag 18: Platformens infrastruktur Bilag 18: Platformens infrastruktur Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Infrastruktur, bygninger mv... 3 3 Redundant strømforsyning... 3 4 Beskyttelse af kritisk udstyr, redundans... 3 5 Overvågning

Læs mere

Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler

Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Grænsesnit mod broadcastere...5 2.1 Grænsesnit for video og audio, Standarddefinition (SD-TV)...5 2.2 Grænsesnit

Læs mere

Bilag 16: Tjenesteplatform

Bilag 16: Tjenesteplatform Bilag 16: Tjenesteplatform Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Tjenesteplatform...4 2.1 Systemoversigt...5 3. Elektronisk Programguide (EPG)...5 3.1 Programinformationsdatabase...6 3.2 Grænsesnit

Læs mere

Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks

Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Generel beskrivelse...5 3. Dekoder-arkitektur...5 3.1 Hardware platform... 5 3.2 Software platform... 6 4. NorDig...7 5.

Læs mere

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Fakta om Stofa. Fiber og kabel TV -Teknik. FM radiokanaler. Digital radio. TV og lyd analog. TV og lyd digital. Overordnet hovedstation. WebTV. Fremtiden for fibernet

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker på samme tid. Her kan

Læs mere

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR Peter Mølsted, DR TM Distribution 1 Tegnsprogstolkning DR og TV2 sender dagligt nyhedsprogrammer med simultan tegnsprogstolkning Sendetiden for Tegnsprogstolkning

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 (Rev. 16. marts 2009) Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Hvorfor standarder? En rekommandation? En standard. En rekommandation er svagere end en standard! Er en retningsline

Hvorfor standarder? En rekommandation? En standard. En rekommandation er svagere end en standard! Er en retningsline Standarder H2 2009 Hvorfor standarder? En rekommandation? Er en retningsline En standard Er en rekommandation som flere tallet er enig om! En rekommandation er svagere end en standard! Mercantec Lkaa 2009

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Tage Lauritsen FDA-Forum 27. April 2008 Hvad betyder digitaliseringen og hvad den kræver teknisk Hvilke tekniske forhold, skal antenneanlæggene forberede

Læs mere

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee Få styr på de nye ord og udtryk en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee 16:9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen TV, dvs. TV i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet (bredde

Læs mere

Forkortelser ADSL API CAS CATV CCIR CENELEC COFDM DAB DTH DTT DRC DSM-CC DVB DVB-MOU EBU EDTV EPG ESG ERC ETSI FCC FEC GPS GSM HDTV IRD ISDN ITU

Forkortelser ADSL API CAS CATV CCIR CENELEC COFDM DAB DTH DTT DRC DSM-CC DVB DVB-MOU EBU EDTV EPG ESG ERC ETSI FCC FEC GPS GSM HDTV IRD ISDN ITU DVB - Fremtidens tv Denne rapport er et resultat af et udredningsarbejde i en arbejdsgruppe vedrørende digital radio og tv nedsat af Kulturministeriet. Forkortelser ADSL API CA CAS CATV CCIR CENELEC COFDM

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Af Carsten Corneliussen, DR I/S DIGI-TV er et interessentselskab, som TV 2/Danmark og DR ejer i fællesskab. DIGI-TV er også navnet på den teknologiske

Læs mere

Legende let satellit TV i boligkomplekser

Legende let satellit TV i boligkomplekser Legende let satellit TV i boligkomplekser Op til tre TV tilsluttet i samme lejlighed your ultimate connection Sat SCR Multiswitch Fordele for installatør, lejer og udlejer i boligkomplekser En perfekt

Læs mere

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks.

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks. Få styr på de nye ord og udtryk VADUM ANTENNEFORENING Formand Carl Nielsen Kasserer John Andersen Tlf.: 98 27 17 42 Tlf.: 98 27 17 86 Næstformand Torben Østerbæk Tlf.: 98 27 17 38 16:9 format Størrelsesforholdet

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Langsdifferentialrelæ ETS-52-01-03 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44450/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ANSØGNING - BILAG TIL SKEMAET 1. ANSØGNING I UDBUDSMATERIALET forretningsplan TELENORS ERFARING OG KOMPETENCE KONKURRENCEFREMMENDE TILTAG indleveret

Læs mere

AGENDA. Om AnyCom A/S. Krav til kommunikation i sundhedssektoren. Udviklingen i telefoni. Fremtidige kommunikationsplatforme.

AGENDA. Om AnyCom A/S. Krav til kommunikation i sundhedssektoren. Udviklingen i telefoni. Fremtidige kommunikationsplatforme. AGENDA 8. oktober 2015 FSTA 01 02 03 04 05 Om AnyCom A/S Krav til kommunikation i sundhedssektoren Udviklingen i telefoni Fremtidige kommunikationsplatforme Spørgsmål 06 07 08 09 10 OM ANYCOM A/S Firmaprofil

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

Telefoni og Telefoni begreber

Telefoni og Telefoni begreber Telefoni før og nu Telefoni og Telefoni begreber Den analoge transmission Hver linieforstærker undervejs introducer støj. (Hvid støj) Dette kaldes den akkumulerede støj. Den digitale transmission Hver

Læs mere

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm, Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Telefon 55 50 55 85 (hverdage 10 00-16 00 ) Hjemmeside http://www.fensmarknet.dk Email fa@fensmarknet.dk Gem PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt. Folketingets mediepolitiske ordfører, 26. januar 2015 DVB-T2 Lite vs DAB+

Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt. Folketingets mediepolitiske ordfører, 26. januar 2015 DVB-T2 Lite vs DAB+ Page1 Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt Folketingets mediepolitiske ordfører, 26. januar 2015 DVB-T2 Lite vs DAB+ Digital radio står foran svært teknologivalg. Skal man satse på det

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Carsten Corneliussen www. strategix.dk 4. marts 2015 700 MHz Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Regeringens Vækstplan for digitalisering i Danmark vil fra 2020 anvende det såkaldte 700 MHz -bånd

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012 FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 bedst på hverdage 10 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 7. maj 2015 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Ulf Lund Boxer TV

Læs mere

MUX CPH. - en del af den globale landsby

MUX CPH. - en del af den globale landsby MUX CPH - en del af den globale landsby MUX CPH Digitaliseringen af tv-signalerne medfører at den danske tv-distribution 10-dobles i 8 MUX. Dette er en af de største mediepolitiske beslutninger, der er

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner... 3 3. Teknisk support... 4 4. Hotline... 4 5. Ændringsanmodninger... 4 6. Vedligeholdelse

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig Kom godt i gang med fibernet i din bolig Vejledning til installation af fibernet Installationen af fiberforbindelsen i din bolig starter med, at en montør kommer på besøg og monterer en indvendig fiberboks

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark 1. Indledning har den 28. september 2006 sendt en rapport med analyser af alternative anvendelsesmuligheder

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Page1. Januar 2015, rapport vedr forsøg med T2 Lite Den nye mobil broadcast standard. Af Kenneth Wenzel, projektleder, Open Channel ApS

Page1. Januar 2015, rapport vedr forsøg med T2 Lite Den nye mobil broadcast standard. Af Kenneth Wenzel, projektleder, Open Channel ApS Page1 Januar 2015, rapport vedr forsøg med T2 Lite Den nye mobil broadcast standard Af Kenneth Wenzel, projektleder, Open Channel ApS Page2 Indhold Hvad laver Open Channel?... 3 DVB-T2 standard... 11 T2

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts Se høringsliste 28. marts 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Hermed udsendes i høring følgende udkast til nye/ændrede regler på frekvensområdet:

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Modulationer i trådløs kommunikation

Modulationer i trådløs kommunikation Modulationer i trådløs kommunikation Valg af modulationstype er et af de vigtigste valg, når man vil lave trådløs kommunikation. Den rigtige modulationstype kan afgøre, om du kan fordoble din rækkevidde

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 1 af 7 Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 Her følger referatet fra Tune Kabelnets Generalforsamling, afholdt torsdag den 26. april 2007 i Tune Menighedscenter

Læs mere

Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK

Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK 25. jan. 2014 AF 2012 New Technology Update v/gert Svendsen 1 Agenda Ultra HD TV

Læs mere

Pr. mail Styrelsen for Bibliotek og Medier Radio og tv 1553 Kbh. V Att.: Kaspar Lindhardt 12. september 2011 Vedr. Høring over rapport om udviklingen af digital radio Gizmolink har med tak modtaget Styrelsen

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk Brugermanual Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410 Dansk August 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Ord og udtryk en ordbog fra YouSee

Ord og udtryk en ordbog fra YouSee Forord Denne ordbog er tænkt som et opslagsværk over de mest anvendte ord, udtryk og forkortelser, som benyttes hos YouSee. Formålet med ordbogen er at være med til at sikre, at vi alle taler samme sprog

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Få Waoo! Forening med fordel Waoo! Forening tilbydes i din forening Det gør at du

Læs mere

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark.

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark. UDKAST TIL FREKVENSSTRATEGI 26. oktober 2011 /kbo Udkast til frekvensstrategi Trådløs kommunikation er en vigtig del af nutidens og især fremtidens hverdag for både borgere og virksomheder. Derfor er det

Læs mere

Røde Vejrmølle Park. Ekstraordinær generalforsamling den 11. august 2005

Røde Vejrmølle Park. Ekstraordinær generalforsamling den 11. august 2005 Indledning På grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 31. maj blev det med stort flertal af de 153 deltagende huse vedtaget, at foreningen skal etablere et lyslederbaseret bredbåndsnet fra

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio

Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio NOTAT Høringsgrundlag Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio Udarbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Farer i den trådløse jungle. af Poul Tøttrup Teknologisk Institut

Farer i den trådløse jungle. af Poul Tøttrup Teknologisk Institut Farer i den trådløse jungle af Poul Tøttrup Teknologisk Institut Radiomæssig baggrund Leget med radioteknik som barn Radio/radar tekniker på transport-, rednings og kampfly 100kHz- 10GHz Ingeniør i Radioingeniørtjenesten

Læs mere

DR og TV2 overdrages sendemaster fra TDC

DR og TV2 overdrages sendemaster fra TDC DR og TV2 overdrages sendemaster fra TDC Journal nr. 3:1120-0401-15/fødevarer-finans/che Rådsmødet den 29. august 2001 Resumé 1. DR og TV2 har den 20. juni 2001 anmeldt, at Tele Danmark Communications

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

Gældende pr. 12.06.2013

Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening HOAF Vi ses på www.hoaf.net Programoversigt for V og Radio Kanaler Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening Formand John Christiansen, Hyacintvej 8, 4684 Holmegaard

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås nu! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

WSPR Introduktion. WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT

WSPR Introduktion. WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT WSPR Introduktion WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT OZ1PIF, Peter Frenning EDR Frederikssund Afd. Ons. 1. april 2009 Hvem er K1JT? K1JT = Joe Taylor, Professor i Astrofysik

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo

Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo Nye digitale videoteknologier ved Keld Damsbo Agenda Nuværende status på coaxnet og fibernet. 2. generations videoteknologi. Kunderne bevæger sig. 3. generations videoteknologi. Hvad sker der i Danmark?

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Bilag 3 til aftale om Driftsplatform mellem på den ene side ServicePoint A/S CVR-nr. 26 61 64 09 Åbogade 15 DK-8200 Århus N. ( Leverandøren ) og på den anden side Kunden CVR-nr.

Læs mere

IP Telefoni En naturlig udvikling?

IP Telefoni En naturlig udvikling? IP Telefoni En naturlig udvikling? Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone Network PSTN: Kredsløbs

Læs mere

Divar. Løsningsoversigt. Divar application guide

Divar. Løsningsoversigt. Divar application guide Divar Løsningsoversigt Bosch Divar application Divar Alsidig guide digital optager Bosch Divar Alsidig digital optager Divar er den alsidige digitale optager, der bringer digital videoovervågning inden

Læs mere

Lovpligtig Lognings Service

Lovpligtig Lognings Service Lovpligtig Lognings Service Indholdsfortegnelse Telefonilogning 3 Internet hotspot logning 3 Sikkerhed 3 PBS Transaktions ID 3 PIN Koder MAC ID 3 VLAN ID 3 Generelt 4 Fig. 1 Sikkerhed ved Sealink Hotspot

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere