1. Sammendrag Beskrivelse af programfødningsnettet Sendenettet Stationer med fødning fra anden sender...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Sammendrag...3. 2. Beskrivelse af programfødningsnettet...5. 3. Sendenettet...6. 3.3 Stationer med fødning fra anden sender..."

Transkript

1 Bilag 14: Sendenet

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag Beskrivelse af programfødningsnettet Interne og eksterne grænsesnit Synkronisering Sendenettet Frekvenser og frekvensallokering Stationer med fødning over programlinje Stationer med fødning fra anden sender Styring og overvågningssystemer Tilgængelighed og servicemål Responstid Øvrige servicekrav Tekniske referencer...16

3 3 1. Sammendrag Sendenettet for DTT vil bestå af ca. 40 sendestationer, som skal sende på broadcasterfrekvenserne i UHF-båndet, og et overføringssystem for programfødning. Gatekeepers sendenet er planlagt bygget til fire multiplex (MUX) udover MUX 1-2 i regi af I/S DIGI- TV. Dette bilag beskriver, hvordan sendenettet er bygget op, og hvordan elementerne er sat sammen for at give et sendenet, som har den påkrævede funktionalitet for DTT i Danmark. Nedenfor er fremhævet hvilken del af DTT-platformens grundelementer, som er beskrevet i dette bilag. Figur 1: Principskitse for hele DTT-platformen og sendenettet Grænsesnit til TV-broadcastere Grænsesnit til seerne TV-signaler Signalpakker (MUX) Distributionsnet Regionalportal Sendestationer Antenne, Settop-boks m. smartkort Tillægstjenester Tjenesteplatform (EPG, MHP VOD, PVR mv.) Adgangskontrol (CA) Grænsesnit til gatekeepers kundesystem Kundedatabase (SMS) Sendenettet fødes via et jordbaseret distributionsnet. Signalerne fra tv-stationerne kodes først til MPEG-4 billedkodning og scrambles for adgangskontrol. Programmerne samles til multiplex i et Centralt Programfødningscenter (CPC). Programsignalerne distribueres herfra ud til otte såkaldte regionalportaler i en komplet transportstrøm (ASI). I regionalportalerne sker tilpasning med de regionale udsendelser fra TV2, baseret på samme inddeling som TV2 regionerne, før multiplexene sendes over sendenettets stationer. Sendenettet er således tilpasset behov for regionale sendinger.

4 4 Sendenettet baseres på følgende parametre 1 : Modulationsparametre: 64 QAM, Fejlbeskyttelse (FEC) = 2/3, Beskyttelsesinterval (GI) = ¼, som giver 19,91 Mbit/s overførselshastighed i hvert multiplex. Sendenettet vil bruge COFDM modus 8K, som er egnet for både Single Frequency Network (SFN) og Multi Frequency Network MFN. Sendenettet vil bestå af hovedsendere med høj effekt med programfødning (ASI) fra regionportaler over distributionsnettet. I tillæg vil der være flere mindre hjælpesendere, som modtager signalet fra en sender og sender dette videre for at dække et begrænset område. De fleste hjælpesendere er såkaldte gapfillers. Disse er sendere, som modtager et RFsignal fra en anden sender, forstærker dette og sender signalet ud over senderantennen på samme kanal (SFN). På grund af tilbagekobling mellem sender og modtagerantenne er der indbygget aktiv reduktion af ekko, men der er begrænset udgangseffekt fra denne type sender. I nogle tilfælde kan der bruges frekvensomformer, hvis der er ledige kanaler. I disse tilfælde modtages signalet fra en sender på en kanal, som sendes ud på en anden kanal (MFN). En sådan sender kan sende med højere effekt end en gapfiller. Nettet er forberedt for rekonfigurering af modulationsparametre, både for DVB-T og DVB-H. DDTV vil bruge de samme sendeantenner som I/S DIGI-TV og vil dække det samme område som I/S DIGI-TV MUX 1. Se i øvrigt kapitel 4 i ansøgningsteksten for detaljerede udbygningsplaner og dækningsberegninger. Sendenettet vil anvende broadcastfrekvenserne i UHF-båndet, kanal 21-69, som allokeret af IT- og Telestyrelsen. Sendingerne vil følge åbne standarder og være i overensstemmelse med relevante ETSI- og ITU-specifikationer 2. DDTV forbeholder sig retten til at introducere nye generationer af standarder, afhængig af udviklingen af standarder og den øvrige industriudvikling. Sendenettet baseres på brug af det eksisterende net af sendestationer i det analoge landsdækkende sendenet til PAL i UHF. Denne beslutning er taget for at det i størst mulig grad er muligt for seerne at benytte eksisterende modtagerantenner og antenneretning, 1 ETSI EN DVB: (se reference #1) Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television. ETSI TR DVB: (se reference #9) Implementation guidelines for DVB terrestrial services; Transmission aspects. 2 Rec. ITU-R BT.1306 (se reference #20), Rec. ITU-R BT.1368 System B [reference #21] og ETSI specifikationer ( se reference #1-16].

5 5 og samtidig undgå indgreb i landskabet udover de eksisterende stationsanlæg. Konkret påtænker DDTV at leje sig ind på TV2 og DRs master, hvis DDTV vinder udbuddet. DDTV har i efteråret 2007 løbende ført drøftelser med Broadcast Service Danmark A/S om, hvordan dette kan arrangeres praktisk. DTT-udsendelserne vil som bekendt afløse de eksisterende PAL-udsendelser, og det er derfor nødvendigt med en god koordinering mellem etableringen af DTT-nettet og slukningen af PAL-nettet. Sendenettet er planlagt til at bestå af 18 hovedsendere og ca. 25 småsendere. Hovedsenderne har indbygget redundans, som sikrer god tilgængelighed. Der er forberedt for installation af reservesender. 2. Beskrivelse af programfødningsnettet Fødningen af programsignaler vil bestå af to dele: 1. Overførsel fra den Centrale Programfødnings Central (CPC) til regionalportalerne 2. Overførsel af signalet fra regionalportalerne til sendestationerne. Denne fødning af signalerne sker i et SDH-netværk med mikrobølge og fiberoptiske linier i ringstruktur. Der er automatisk omlægning til reservesystemer, som sikrer en høj grad af tilgængelighed. Programfødningsnettet har adgang til reservestrøm, som sikrer en kontinuerlig drift, selv om strømtilførslen skulle svigte. Det Centrale Program Center er placeret i samme område som for I/S DIGI-TV (dvs. hos BSD). Fødning fra det Centrale Program Center til knudepunkterne i hver regionsportal skal overføres i et fibernet i ringstruktur på en sådan måde, at fejl i et knudepunkt ikke medfører fejl i fremføringen til andre. Endvidere skal regionalportalerne have fuld udstyrsredundans. Der vil være automatisk veksling mellem hoved- og reservefødning i en eventuel fejlsituation. Programfødningen fra regionalportalerne til sendestationer har redundant udstyr og vil i de fleste tilfælde have automatisk veksling mellem hoved- og reservetracé. Overførslen af programmer er baseret på brug af I/S Fordelingsnettets linjer.

6 6 Figur 2: Programfødningsnet 2.1 Interne og eksterne grænsesnit Udstyret som benyttes skal følge gældende europæiske åbne standarder. I praksis betyder det primært ETSI-specifikationer og ITU-anbefalinger. Grænsesnit for transportstrømmen skal være DVB-ASI 3. Distributionsnettet skal benytte DTM (Dynamic Synchronous Transfer Mode) over SDH. 2.2 Synkronisering Det digitale sendenet kræver nøjagtig tids- og frekvenskontrol, både for programdistribution og radioudsendelse. DVB-T sendere i SFN kræver bitsynkrone datastrømme med eksakt tid på alle senderne i SFN. Alle senderne skal også være frekvenssynkrone. Ved udgangen af hver regionportal står en SFN adapter, som indsætter en megaframe med tidsmarkering for at hver sender skal kunne sende ud til samme tid. For at opnå dette skal distributionsnet, SFN adapter og modulatorer/sendere være synkroniseret med et GPS kontrolleret ur. 3 ETSI TR V1.1.1: Digital Video Broadcasting (DVB); Professional Interfaces: Guidelines for the implementation and usage of the DVB Asynchronous Serial Interface (ASI)

7 7 3. Sendenettet Sendenettet i DDTV vil blive baseret på de eksisterende master i Broadcasting Service Danmarks net. Figur 3: Sendere i det digitale net Der er i alt 17 hovedsendere + Gladsaxe. For at opnå fuld dækning i enkelte mindre områder etableres ca. 25 småsendere. På grund af usikkerhed med koordinering af assignment for de enkelte hovedsendere, kan der blive behov for flere småsendere for at opnå specificeret dækning. 3.1 Frekvenser og frekvensallokering Basisnettet skal udbygges i frekvensområdets bånd IV/V i UHF. Frekvensplanen baseres på frekvensplan GE-06 4 og er udarbejdet af IT- og Telestyrelsen. Nedenfor ses den foreløbige fordeling, som ligger til grund for DTT-nettet. I udbuddet er kun sendefrekvenser angivet. Det er kendt fra GE-06/RRC06 konferencen, at der er mulighed for forstyrrelser til og fra tv-sendere i naboland, som kan kræve reduceret udstråling fra enkelte sendemaster. Dette kan betinge en ændring af antennediagram, og i nogle tilfælde kan der være behov for flere antenner for forskellige 4 Frekvensplan for broadcast. Resultatet af den internationale frekvenskonference i 2006

8 8 kanaler. Denne usikkerhed gør, at det ikke er muligt at beregne dækning nøjagtigt for de forskellige kanaler før den endelige koordinering af udstråling ( assignments ) er gennemført. Figur 4: Fordeling af kanaler i DTT-nettet Single Frequency Network (SFN) anvendes pga. de begrænsede frekvensressourcer. Et SFN område består af 1-3 højeffektsendere og et antal omkringliggende hjælpesendere med lav effekt. For de regionaldelte multiplexer må et SFN være indenfor regiongrænserne, da et SFN vil have samme programindhold i hele området. I de tilfælde, hvor der er tilgængelige frekvenser, og hvor fødestationen giver et tilstrækkeligt stærkt signal, vil DDTV benytte Multi Frequency Networks og omformere som hjælpesender med Radio Frequency (RF)-fødning.

9 9 3.2 Stationer med fødning over programlinje Figur 5: Principskitse over sendenettet CPC Distributionsnet Sendenet Sendestation a MUX 1 Sendestation b MUX 2 Sende central MUX 3-6 Primær distribution Regionportal MUX 1-6 Regional distribution Sendestation c Sendestation n Sendere Der etableres hovedsendere med såkaldt dual drive, som er en dobbelt styresender. Resten af senderen er bygget op med flere parallelle forstærkerenheder og separate strømforsyninger. Vi har valgt dette system for hovedsenderne, idet det har en høj grad af indbygget sikkerhed med få single point of failure. Elektronikfejl fører derfor sjældent til driftsnedbrud. Løsningen er et relativt enkelt system og driver relativt lave ekstraomkostninger i forhold til enkeltsendere. Den valgte løsning giver stadig mulighed for at etablere en fælles reservesender i et 4+1 system, som styres af en central kontrolenhed. Ved fejl på en sender vil kontrolenheden stoppe vedkommende sender og starte reservesenderen med det rigtige program, frekvens og modulationsparametre (den skraverede reservesender TX reserve i figuren nedenfor). Senderne kan med fjernkontrol konfigureres med forskellige modulationsparametre for DVB-T i henhold til specifikation. Senderne er kompatible med parametre for DVB-H og kan nemt benyttes også til DVB-H sendinger. Senderne bliver synkroniseret med 1 pps og 10 MHz fra GPS. Som det ses nedenfor benytter I/S DIGI-TV og gatekeeper samme combinerkæde, da begge operatører bruger de samme antenner. DDTV vil løbende være opmærksom på samdriftsfordele som kan opnås med I/S DIGI-TV.

10 10 Figur 6: Principskitse over sendestation Fælles antenne Multiplex 1-6 Ant. I/S Digi-TV Gatekeeper Test o/p Combiner Combiner Combiner Combiner Combiner Combiner Dummy load Option for reserve - sender til Gatekeeper TX 3-6 TX 1 TX 2 TX 3 TX 4 TX 5 TX 6 TX reserve ASI 1-P ASI 1-R ASI 2-P ASI 2-R ASI 3-P ASI 3-R ASI 4-P ASI 4-R ASI 5-P ASI 5-R ASI 6-P ASI 6-R Til ASI switch Primær Main distribution Network adaptor Reserve distribution Fra regional portal = I/S Digi-TV = Gatekeeper Som det ses er det redundant programfødning i de to signalveje (hoveddistribution og reservedistribution), der løber hver sin vej i ringstrukturen i forsyningsnettet. Den indbyggede redundans i senderne (TX) kan switche til reservesignalet, hvis primærdistributionen skulle svigte. Combinere Såkaldte combinere sammenkobler effekt fra flere sendere mod en fælles antenne på en sådan måde, at de ikke forstyrrer hinanden. Combinere har en bredbåndsindgang og en smalbåndsindgang. Smalbåndsindgangen fungerer som et kanalfilter, der undertrykker uønskede signaler på antenneudgangen og derved gør et separat filter på hver sender overflødigt. Etablering af combiner må foretages i samarbejde med I/S DIGI-TV og leverandøren af combiner med hensyn til rækkefølge af sendere (kanaler). Figuren over er kun en principskitse. Ved udgangen af combinerkæden er der et måleudtag for at kontrollere og overvåge senderne. Antenner RF-signalet, som kommer ud af combinerne, splittes i en antennefordeler og føres til to antennehalvdele. I en normalsituation er begge antennehalvdele i brug. Hvis der op-

11 11 står en fejl i en antennehalvdel eller ved planlagt vedligeholdelse, kan en antennehalvdel kobles ud og fortsætte sendingerne på den anden antennehalvdel, dog med noget reduceret udstrålingseffekt. Når kun én antennehalvdel er i brug, vil udstrålet effekt reduceres med 3 db, det vil sige halv effekt. Fjernkontrol Alle aktive komponenter leveres med Ethernet grænsesnit for både alarmoverførsel og fjernkontrol. Alarmoverførsel til det centrale overvågningscenter vil baseres på SNMP. For fjernbetjening af udstyr anvendes et standard web-grænsesnit. Overførsel af fjernkontrol sker i et lukket IP-net. Lokal monitorering Der er mulighed for lokal monitorering af udsendt signal fra en test efter sammenkobling i combiner. Dette signal kan blandt andet bruges for at sikre, at det udstrålede signal overholder krav til filtrering og uønskede signaler. 3.3 Stationer med fødning fra anden sender Indenfor dækningsradius for hovedsendere kan der være områder med dårlig dækning, oftest på grund af terrænhindringer. I sådanne tilfælde bruges en enklere senderløsning for at dække et begrænset område. I disse situationer fødes senderne fra en nærliggende sendestation, og der er ikke behov for fremføring af program (ASI) på fiber eller mikrobølge. Der er to varianter af hjælpesendere. Gapfiller bruges når der ikke er ledige kanaler og senderne må gå i SFN med hovedsenderne. Dette betinger at der må være et godt indsignal og det er en begrænset udgangseffekt man kan opnå. Denne begrænsning skyldes tilbagekobling af signalet fra sendeantenne til modtagerantenne, som kan ødelægge signalet. For at opnå størst mulig udgangseffekt bruges en aktiv reduktion af ekko. Frekvensomformer (transposer) kan bruges hvis der er ledige kanaler for alle MUX. En frekvensomformer tager imod signalet fra en hovedsender, filtrerer, forstærker og sender det ud på en anden kanal (frekvens). I dette tilfælde kan man opnå højere sendeeffekt end for en gapfiller. Hjælpesendere har fjernkontrol via SNMP over IP på samme måde som for hovedstationer.

12 12 Figur 7: Omformer eller Gapfiller Modtagerantenne Sendeantenne Hjælpesender Frekvensomformer Splitter MUX 3 Kanal x til MF MF til Kanal y Indgangstrin Kanal x Udgangstrin Kanal y Combiner Tilsvarende for MUX 4, 5 og 6

13 13 Modtagerantenne Sendeantenne Hjælpesender Gapfiller Splitter MUX 3 Udgangstrin Kanal x Ekkoreduktion Indgangstrin Kanal x Combiner Tilsvarende for MUX 4, 5 og 6 4. Styring og overvågningssystemer Den samlede styring og overvågning af sendenettet består af en række forskellige elementer, som beskrives i det følgende. Centralt kontrolcenter DTT sendernettet vil have døgnkontinuerlig overvågning fra et centralt kontrolcenter. Data i forbindelse med fejlsituationer skal overføres til kontrolcentret, som skal kunne fjernstyre vigtige elementer i sendenettet. Dette center skal sammenholde data fra multiplexerne, programdistribution og sendernet og give information om hvor fejl opstår. Registrerede data skal danne grundlaget for beregning af tilgængelighed og information vedrørende fejlsituationer. Sendestationer Alle (hoved)sendestationer skal udstyres med overvågning og fjernstyringsmuligheder. På hver hovedsender skal der være overvågning af indgående ASI transportstrøm og af det udgående RF-signal. Rapportering DDTV vil udarbejde periodisk dokumentation om tilgængeligheden i foregående periode samt akkumuleret tilgængelighed sidste kvartal. Ved fejlsituationer som påvirker tilgængeligheden skal kundeservice og indholdsleverandører varsles med det samme. Varsling skal varetages via systemer, som sikrer en rationel rutine og at de rette personer hos kundeservice og indholdsleverandører holdes kontinuerligt orienterede. Kontrolcenteret skal tillige holde kundeservice og indholdsleverandører løbende orien-

14 14 teret om fejlretningens gang, inklusiv forventet tid for reetablering af tjenesterne. Endelig skal der etableres en web-løsning, som sikrer at dedikerede personer hos kundeservice og indholdsleverandører modtager den nødvendige information om status i sendenettet. 5. Tilgængelighed og servicemål Tilgængelighed måles pr. kvartal. Målsætningen for DDTV er, at den befolkningsvejede akkumulerede tilgængelighed for hele nettet skal være 99,9% for hvert multiplex. DDTV har allerede påbegyndt planlægningen af hvorledes man skal sikre oppetiden i DTT-nettet via krav til valgte underleverandører. Således vil DDTV her kun informere om de tanker og koncepter, man ser for sig i en service level agreement med leverandøren af drift af nettet. Nedefor er beskrevet nogle af de principper DDTV vil lægge til grund for at sikre oppetiden i nettet. Dette blot til information. Med tilgængelighed for DTT skal som formel definition forstås det procentvise forhold: det totale antal seertimer minus tabte seertimer det totale antal seertimer Det totale antal seertimer er sendetid pr. kvartal multipliceret med total befolkningsdækning i henhold til beregnet dækning. Med tabte seertimer menes bortfald af signal til seerne eller kvalitetsreduktion, som gør det modtagne signal ubrugeligt. Antal seere pr. sender defineres ifølge såkaldt bedste betjener -beregning og fremgår af stationslisten (Bilag 1.3). Bedste tjener er befolkning med størst feltstyrke fra den enkelte sender indenfor et dækningsområde med delvis overlappende sendere. Princippet bruges for at kontrollere for dobbeltdækning i beregningen, som beskrevet i figuren nedenfor. Som det ses, vil fx sender 1 s dækning i antal seere bestå af det gråt skraverede område samt en del af området med dobbeltdækning.

15 15 Figur 8: Illustration af bedste betjener -princip for sendestationer med overlappende dækningsområder Der skal foretages kontinuerlig overvågning/logging for at sikre en entydig verificering af tilgængeligheden i sendenettet. For stationer uden monitorering regnes tiden fra at seerne har anmeldt fejl. 1.1 Responstid Med responstid forstås den tid som går fra fejlmelding - fra det automatiske meldesystem eller fejl indberettet af publikum - til udrykning påbegyndes. Når fejlretning kan ske uden behov for udrykning til stationspunktet (terminalbaseret), skal fejlretning startes umiddelbart. Udrykning til sendestation skal ske inden 1 time. Der tages forbehold for senere udrykning, hvis vejr- og køreforhold sætter liv og sundhed i fare eller gør stationen utilgængelig. I nedetid regnes ikke udfald/udbrud ved aftalt vedligehold og strømsvigt på stationer. 1.2 Øvrige servicekrav Planlagt arbejde på senderinstallationer, som kan medføre brud på sendinger, skal varsles kundeservice og indholdsleverandører senest 48 timer før arbejdet påbegyndes. Planlagt arbejde på primærdistributionen, som kan påvirke tjenesterne, skal varsles til den berørte kundeservice og indholdsleverandører senest 4 dage før arbejdet påbegyndes. Arbejde, som kan indebære trafikbrud, skal primært udføres i tidsrummet , dog ikke hvis det medfører sundhedsfare og/eller risici for personlig sikkerhed.

16 6. Tekniske referencer 16 Dokumentreference Titel [ 1] ETSI EN V1.5.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television [ 2] ETSI EN V1.6.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems [ 3] ETSI EN V1.2.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems [ 4] ETSI EN V1.3.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for conveying ITU-R System B Teletext in DVB bitstreams [ 5] ETSI EN V1.4.1 Digital Video Broadcasting (DVB); DVB specification for data broadcasting [ 6] ETSI ETS ed.1 Digital Video Broadcasting (DVB); DVB interfaces to Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) networks [ 7] ETSI ETS ed.1 Digital Video Broadcasting (DVB); DVB interfaces to Synchronous Digital Hierarchy (SDH) networks [ 8] ETSI TR V1.4.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for the use of MPEG-2 Systems, Video and Audio in satellite, cable and terrestrial broadcasting applications [ 9] ETSI TR V1.2.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for DVB terrestrial services; Transmission aspects [10] ETSI TS V1.4.1 Digital Video Broadcasting (DVB); DVB mega-frame for Single Frequency Network (SFN) synchronization [11] ETSI TR V1.1.1 Digital Video Broadcasting (DVB); A guideline for the use of DVB specifications and standards [12] ETSI TR V1.6.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Guidelines on implementation and usage of Service Information (SI) [13] ETSI TR V1.2.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Measurement guidelines for DVB systems [14] ETSI TR V1.1.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Usage of the DVB test and measurement signalling channel (PID 0x001D) embedded in an MPEG-2 Transport Stream (TS) [15] ETSI TR V1.1.1 Digital Video Broadcasting (DVB); Professional Interfaces: Guidelines for the implementation and usage of the DVB Asynchronous Serial Interface (ASI) [16] ETSI TS V1.1.1 Digital Video Broadcasting (DVB); SNMP MIB for test and measurement applications in DVB systems [17] ITU-T Recommendation J.82 Transport of MPEG-2 constant bit rate television signals in B-ISDN

17 17 [18] Rec. ITU-R BT.1306 Error-correction, data framing, modulation and emission methods for digital terrestrial television broadcasting [19] Rec. ITU-R BT.1368 Planning criteria for digital terrestrial television services in the VHF/UHF bands [20] GE-06 Final acts of the Regional Radio communication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in the frequency bands MHz and MHz (RRC-06)

Bilag 18: Platformens infrastruktur

Bilag 18: Platformens infrastruktur Bilag 18: Platformens infrastruktur Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Infrastruktur, bygninger mv... 3 3 Redundant strømforsyning... 3 4 Beskyttelse af kritisk udstyr, redundans... 3 5 Overvågning

Læs mere

Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler

Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler Bilag 13: Kodning og multiplexing af tv-signaler Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Grænsesnit mod broadcastere...5 2.1 Grænsesnit for video og audio, Standarddefinition (SD-TV)...5 2.2 Grænsesnit

Læs mere

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H)

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Forudsætninger i udbuddet...3 3 Grundlag for dækningsberegninger...4 4 Beregnet dækningsgrad...5 1 Sammendrag Udsendelse af

Læs mere

Bilag 16: Tjenesteplatform

Bilag 16: Tjenesteplatform Bilag 16: Tjenesteplatform Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Tjenesteplatform...4 2.1 Systemoversigt...5 3. Elektronisk Programguide (EPG)...5 3.1 Programinformationsdatabase...6 3.2 Grænsesnit

Læs mere

Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T)

Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T) Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T) 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Forudsætninger i udbuddet...2 3 Grundlag for dækningsberegninger...3 4 Beregnet dækningsgrad...4 1 Sammendrag Udsendelse af

Læs mere

Bilag 19: Test af DTT-nettet

Bilag 19: Test af DTT-nettet Bilag 19: Test af DTT-nettet Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Testlaboratorium...4 3. Acceptanstests...5 4. Systemtests...5 5. Stabilitetstests...6 6. Smartkorttests...6 7. Test af overensstemmelse

Læs mere

Bilag 20: Billedkvalitet

Bilag 20: Billedkvalitet Bilag 20: Billedkvalitet Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Kodningsstandarder...3 2.1 MPEG-4 Layer 10/ H.264/AVC... 3 3. HDTV...5 4. Kontribution af kanaler...6 4.1 Tjenester som har afspilning

Læs mere

Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks

Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks Bilag 15: Digital dekoder/set Top Boks Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Generel beskrivelse...5 3. Dekoder-arkitektur...5 3.1 Hardware platform... 5 3.2 Software platform... 6 4. NorDig...7 5.

Læs mere

Bilag 17: Adgangskontrol

Bilag 17: Adgangskontrol Bilag 17: Adgangskontrol Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Sikkerhed på platformen...4 2.1 Komponentbeskrivelse... 5 SAS Subscription Authorisation System... 6 EMM injektor... 6 ECM generator...

Læs mere

FRA ANALOG TIL DIGITAL

FRA ANALOG TIL DIGITAL Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 29 Offentligt Kulturudvalget, Christiansborg den 28. oktober 2009 Generaldirektør Kenneth Plummer, DR Specialkonsulent Carsten Corneliussen, DR Medier Distribution/DIGI-TV

Læs mere

Bilag 10: Samlet oversigt over anvendte begreber, definitioner og forkortelser

Bilag 10: Samlet oversigt over anvendte begreber, definitioner og forkortelser Bilag 10: Samlet oversigt over anvendte begreber, definitioner og forkortelser 2 Bilag 10: Samlet oversigt over anvendte begreber, definitioner og forkortelser API ASI Asymmetriske netværk ATM Bedste tjener

Læs mere

Giganet næste skridt for kabel

Giganet næste skridt for kabel Giganet næste skridt for kabel Bredbånd på kabel TV DOCSIS 3.1 GigaNet Hvad gør Stofa? Bredbånd på kabel-tv(og senere digital TV). Juni måned 1996 kom det første bredbånd på kabel-tv. Hastigheden var 512/512kBit/s.

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Fakta om Stofa. Fiber og kabel TV -Teknik. FM radiokanaler. Digital radio. TV og lyd analog. TV og lyd digital. Overordnet hovedstation. WebTV. Fremtiden for fibernet

Læs mere

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TILLADELSE TIL BOXER TV A/S København den 4. april 2008 Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Mediesekretariatets høringsmøde d. 9/9-08

Mediesekretariatets høringsmøde d. 9/9-08 Mediesekretariatets høringsmøde d. 9/9-08 UHF sendenettet Fordelingsnettet Princippet med hostbroadcaster Principmodel for opkobling til DIGI-TV Princippet for den økonomiske afregningsmodel for så vidt

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR Peter Mølsted, DR TM Distribution 1 Tegnsprogstolkning DR og TV2 sender dagligt nyhedsprogrammer med simultan tegnsprogstolkning Sendetiden for Tegnsprogstolkning

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker på samme tid. Her kan

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 (Rev. 16. marts 2009) Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder BEK nr 1287 af 08/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-18229-119 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1325 af 30/11/2007

Læs mere

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006 MEDIESSEKRETARIATET NOTAT Den 25. oktober 2006 Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen...1 1. Forudsætninger for DTT i Danmark...1 Antal sendemuligheder

Læs mere

EPG Introduktion. Hvordan får tv stationerne EPG programinformation på DTT nettet fra 1. november 2009 DIGI-TV 1. Peter Mølsted

EPG Introduktion. Hvordan får tv stationerne EPG programinformation på DTT nettet fra 1. november 2009 DIGI-TV 1. Peter Mølsted Introduktion Hvordan får tv stationerne programinformation på DTT nettet fra 1. november 2009 Peter Mølsted 21.10.2009 DIGI-TV 1 workshop er den Elektroniske Program Guide på digital tv - DTT, hvor man

Læs mere

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger.

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger. Notat Beregning af frekvensafgifter Generelt om beregning af afgiftsstørrelser for frekvenstilladelser Afgiftsmodellen tager udgangspunkt i de udstedte båndbredder (samlet set for alle tilladelser) i de

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat.

16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat. Teknisk ordbog 0 9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet på ældre tv. Mange tv-stationer sender i 16:9 format, som på tv

Læs mere

Bilag 1.1: Forretningsplan Template

Bilag 1.1: Forretningsplan Template Bilag 1.1: Forretningsplan Template Generel Vejledning Alle økonomiske tal skal dokumenteres i DKK 2007-kroner Hvor der skal angives årlige tal for investeringer, driftsomkostninger dækning eller andet

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder 29. juni 2007 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder I medfør af 3, stk. 3, og 4, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Den sandsynlighed, der herefter er for at alle punkter inden for en pixel er dækket, betegnes stedsandsynligheden.

Den sandsynlighed, der herefter er for at alle punkter inden for en pixel er dækket, betegnes stedsandsynligheden. Model for beregning af dækning af DAB sendenet Til brug for implementering af beslutningerne i tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 om digital radio mv. af 28. april 2015, har Kulturministeriet

Læs mere

Bilag 1 d. Tekniske krav til splittere og ADSL eller VDSL2 transmissionsformer over PSTN

Bilag 1 d. Tekniske krav til splittere og ADSL eller VDSL2 transmissionsformer over PSTN Bilag 1 d. Tekniske krav til splittere og ADSL eller VDSL2 transmissionsformer over PSTN Dette bilag udgør bilag 1d til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk EMBEDSMANDSUDVALGET FOR DIGITALT TV København den 6. februar 2007 Høring af sekretariatsudkast til rapport fra Embedsmandsudvalget vedrørende udbud af digitalt tv Mediesekretariatets første udkast til

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark Tele Danmark A/S Reguleringsforhold Att: Peter Engsig-Karup Nørregade 21, B.216 0900 København C Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13154-18 Henrik Findahl Brodersen 21. december 2000 Tilladelse til

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder København den 27. marts 2008 Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder Grundlag I henhold til 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Kommenteret høringsoversigt 20. december 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Den danske telemyndighed iværksatte den 28. oktober

Læs mere

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att.

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att. Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K I/S DIGI-TV Banestrøget 21 DK-2630 Taastrup Att. Lene Gelting Erik H. Kjeldsen D +45 3520 3194 F +45 3520 4380 E ekd@dr.dk 9. maj 2008 NOTAT Gennemgang af

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Langsdifferentialrelæ ETS-52-01-03 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44450/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Hvorfor standarder? En rekommandation? En standard. En rekommandation er svagere end en standard! Er en retningsline

Hvorfor standarder? En rekommandation? En standard. En rekommandation er svagere end en standard! Er en retningsline Standarder H2 2009 Hvorfor standarder? En rekommandation? Er en retningsline En standard Er en rekommandation som flere tallet er enig om! En rekommandation er svagere end en standard! Mercantec Lkaa 2009

Læs mere

DAB installations guide.

DAB installations guide. Indledning Det har vist sig at modtagelse af (Digital Audio Broadcast) giver - indtil sendenettet er fuldt udbygget - flere problemer end modtagelse af. Der er flere grunde til disse problemer, dels er

Læs mere

Forkortelser ADSL API CAS CATV CCIR CENELEC COFDM DAB DTH DTT DRC DSM-CC DVB DVB-MOU EBU EDTV EPG ESG ERC ETSI FCC FEC GPS GSM HDTV IRD ISDN ITU

Forkortelser ADSL API CAS CATV CCIR CENELEC COFDM DAB DTH DTT DRC DSM-CC DVB DVB-MOU EBU EDTV EPG ESG ERC ETSI FCC FEC GPS GSM HDTV IRD ISDN ITU DVB - Fremtidens tv Denne rapport er et resultat af et udredningsarbejde i en arbejdsgruppe vedrørende digital radio og tv nedsat af Kulturministeriet. Forkortelser ADSL API CA CAS CATV CCIR CENELEC COFDM

Læs mere

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Tage Lauritsen FDA-Forum 27. April 2008 Hvad betyder digitaliseringen og hvad den kræver teknisk Hvilke tekniske forhold, skal antenneanlæggene forberede

Læs mere

Bilag A. Købers kravspecifikation. TV- og radioløsning til udsendte enheder (INTOPS) baseret på IP teknologi

Bilag A. Købers kravspecifikation. TV- og radioløsning til udsendte enheder (INTOPS) baseret på IP teknologi Bilag A Købers kravspecifikation TV- og radioløsning til udsendte enheder (INTOPS) baseret på IP teknologi Side 1 of 7 INDHOLD 1 Generelt... 3 1.1 Overordnede krav... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 17: Forstyrrelser Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 Emne 17: Forstyrrelser I øvrigt Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen mellem køkken og dette lokale

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

IP Telefoni II. IP Telefoni introduktion II. TDC IP telefoni Scale

IP Telefoni II. IP Telefoni introduktion II. TDC IP telefoni Scale IP Telefoni II IP Telefoni introduktion II TDC IP telefoni Scale Digital kodning af lyd til telefoni med PCM. PCM er den mest almindelige kodning af lyd til telefoni. Anvender Nyquists teori: For at opnå

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee Få styr på de nye ord og udtryk en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee 16:9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen TV, dvs. TV i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet (bredde

Læs mere

Levering af TV- og dataløsning til G/F Kildedalen

Levering af TV- og dataløsning til G/F Kildedalen Novomatrix Rådhustorvet 1 DK-3520 Farum tlf.: 70 22 22 00 E-mail: info@novomatrix.dk CVR: 32071724 Levering af TV- og dataløsning til G/F Kildedalen G/F Kildedalen Att.: Rob Wijkmans Kildedalen 3400 Hillerød

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Telefoni før og nu. Telefoni og Telefoni begreber

Telefoni før og nu. Telefoni og Telefoni begreber Telefoni før og nu Telefoni og Telefoni begreber Den analoge transmission Hver linieforstærker undervejs introducer støj. (Hvid støj) Dette kaldes den akkumulerede støj. Den digitale transmission Hver

Læs mere

Fremtidens digital radioformat T2 Lite

Fremtidens digital radioformat T2 Lite Page1 November 2014, rapport vedr forsøg med Fremtidens digital radioformat T2 Lite Skal vi i Danmark satse på det sikre og kendte DAB+ standard, eller skal vi vælge den teknologisk bedste løsning, T2

Læs mere

Allan Nelsson - OZ5XN. Licenced since 1970

Allan Nelsson - OZ5XN. Licenced since 1970 Allan Nelsson - OZ5XN Licenced since 1970 WSPR Weak Signal Propagation Reporter WSPR udtales whisper (som at hviske) WSPR er et digitalt beaconsystem (4-FSK) WSPR rapporteres af modtagende stationer til

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt

Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt Open Channel ApS Drejervej 17, 3. 2400 København NV Folketinget Att: Kultur- og mediepolitiske ordførere Christiansborg 1240 København K København

Læs mere

Legende let satellit TV i boligkomplekser

Legende let satellit TV i boligkomplekser Legende let satellit TV i boligkomplekser Op til tre TV tilsluttet i samme lejlighed your ultimate connection Sat SCR Multiswitch Fordele for installatør, lejer og udlejer i boligkomplekser En perfekt

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

AGENDA. Om AnyCom A/S. Krav til kommunikation i sundhedssektoren. Udviklingen i telefoni. Fremtidige kommunikationsplatforme.

AGENDA. Om AnyCom A/S. Krav til kommunikation i sundhedssektoren. Udviklingen i telefoni. Fremtidige kommunikationsplatforme. AGENDA 8. oktober 2015 FSTA 01 02 03 04 05 Om AnyCom A/S Krav til kommunikation i sundhedssektoren Udviklingen i telefoni Fremtidige kommunikationsplatforme Spørgsmål 06 07 08 09 10 OM ANYCOM A/S Firmaprofil

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Public Access og Digital Folkeoplysning - et debatoplæg om ikkekommerciel lokal-tv

Public Access og Digital Folkeoplysning - et debatoplæg om ikkekommerciel lokal-tv www.kanalhovedstaden.dk Public Access og Digital Folkeoplysning - et debatoplæg om ikkekommerciel lokal-tv Dansk folkeoplysning skal give os digitale skaberkompetencer og gøre os til ansvarlige borgere

Læs mere

Service Level Agreement / Serviceaftale

Service Level Agreement / Serviceaftale Level Agreement / aftale Support For at kunne yde service og support på et højt niveau, har I P Group døgnovervågning på sit udstyr. Dette er 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I P Group har teknikere

Læs mere

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ANSØGNING - BILAG TIL SKEMAET 1. ANSØGNING I UDBUDSMATERIALET forretningsplan TELENORS ERFARING OG KOMPETENCE KONKURRENCEFREMMENDE TILTAG indleveret

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 19 & 20: Sender & Modtagerteknik Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 I øvrigt Emne 19 & 20: Sender & Modtagerteknik Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES!

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Læs og gem! Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Er du klar til det nye? Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark Det gamle tv-signal til antenner går på pension Gennem mere end et halvt

Læs mere

IP Telefoni II. IP Telefoni introduktion II. TDC IP telefoni Scale

IP Telefoni II. IP Telefoni introduktion II. TDC IP telefoni Scale IP Telefoni II IP Telefoni introduktion II TDC IP telefoni Scale Digital kodning af lyd til telefoni med PCM. Digitalisering sker igennem 3 faser: Sampling Kvatisering Comprimering/codning Sampling PCM

Læs mere

Bekendtgørelse af frekvensafgifter i 2017

Bekendtgørelse af frekvensafgifter i 2017 Bekendtgørelse af frekvensafgifter i 2017 Energistyrelsen opkræver frekvensafgifter i henhold til 50 i lov om radiofrekvenser. Afgifternes størrelse og opkrævning fastsættes årligt på finansloven. For

Læs mere

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee Få styr på de nye ord og udtryk en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet (bredde x

Læs mere

Vi blænder op for digitalt tv

Vi blænder op for digitalt tv Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del ilag 221 Offentligt December 2008 overblik liv klar til digitalt tv Den 31. oktober 2009 erstattes det analoge signal til antenne-tv med et digitalt. Hvad kommer det

Læs mere

roadcast 18/11/12 Service Danmark A/S til et selvstændigt fungerende joint venture

roadcast 18/11/12 Service Danmark A/S til et selvstændigt fungerende joint venture Fusion - omdannelse af Broadcast Service Danmark A/S til et selvstændigt fungerende joint venture 7. juli 2008 Journal nr. 4/0107-0201-0010/MES//JEM Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse

Læs mere

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K./. Til Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologis orientering vedlægges

Læs mere

Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Pr. e-mail til mob@itst.dk

Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Pr. e-mail til mob@itst.dk Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø Pr. e-mail til mob@itst.dk DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks.

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks. Få styr på de nye ord og udtryk VADUM ANTENNEFORENING Formand Carl Nielsen Kasserer John Andersen Tlf.: 98 27 17 42 Tlf.: 98 27 17 86 Næstformand Torben Østerbæk Tlf.: 98 27 17 38 16:9 format Størrelsesforholdet

Læs mere

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm, Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Telefon 55 50 55 85 (hverdage 10 00-16 00 ) Hjemmeside http://www.fensmarknet.dk Email fa@fensmarknet.dk Gem PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

IP opsætning på DLB bridge enheder

IP opsætning på DLB bridge enheder IP opsætning på DLB bridge enheder Et DLB master AP vil automatisk få tildelt sin IP adresse fra en DHCP server, hvis enheden er tilsluttet til virksomhedens infrastruktur. Er der ikke en DHCP server på

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Af Carsten Corneliussen, DR I/S DIGI-TV er et interessentselskab, som TV 2/Danmark og DR ejer i fællesskab. DIGI-TV er også navnet på den teknologiske

Læs mere

HOVEDSTATIONER. Hovedstationer Modulatorer Netdele. Katalog nr.1 95

HOVEDSTATIONER. Hovedstationer Modulatorer Netdele. Katalog nr.1 95 HOVEDSTATIONER Hovedstationer Modulatorer Netdele Katalog nr.1 95 TOTALLØSNINGER FRA INPUT TIL OUTPUT Telecenteret A/S kan tilbyde projektering, af totalløsninger hele signalvejen fra første input til

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Transport af trafik...

Læs mere

Den bedste forbindelse

Den bedste forbindelse Den bedste forbindelse Gigabredbånd Udrulning 2017 Hvad er Gigabredbånd? Når vi har ombygget kabel-tv-nettet, får I adgang til hurtigere og mere stabilt internet (også kaldet Gigabredbånd) Arbejdet er

Læs mere

Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt

Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Service Update. TDH SW modifications from version 2.01 to version 5.15. TRIAX - your ultimate connection

Service Update. TDH SW modifications from version 2.01 to version 5.15. TRIAX - your ultimate connection Service Update TDH SW modifications from version 2.01 to version 5.15 2.02 Skift af TV-system medfører nu ikke en restart. 2.03 Fix for kontrol af Aston CAM. 2.05 Macroblocking/pixelering/mosaik forekommer

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel Tirsdag 30. august 2016 siger vi farvel til Tårn-net TV og goddag til YouSee, som bliver boligorganisationen Tårnbyhuses nye TV-udbyder. Vi forsøger at

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012 FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 bedst på hverdage 10 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Decentral adgang...

Læs mere