Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering"

Transkript

1 Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Jesper Lund Quantitative Research Nykredit Markets 3. maj 2006

2 Plan for præsentationen Rene variabelt forrentede obligationer Almindelige caps CF realkreditobligationer (CF = capped floater) Hvad er de komplekse elementer ved CF obligationerne? Stokastisk amortisering som option Rentestrukturmodeller og kalibrering af volatilitet Nøgletal er modelafhængige (risiko er ikke bare risiko.) Relativ prisfastsættelse i praksis (OAS mysteriet). 2

3 Den rene variabelt forrentede obligation Rentefixing ud fra xm CIBOR, typisk 3M eller 6M. CIBOR = Copenhagen Interbank Offered Rate. Daglig fixing kl. 11:00, se ud fra trimmet gennemsnit af 12 stillere. Løbetider op til 12M. CIBOR er en pengemarkedsrente (act/360 kvotering) med 2 dages (2B) valør (dvs. formelt en forwardrente). Bemærk: ikke handlet rente (opinonsundersøgelse!) Kuponrenten fastsættes 2B før kuponperiodens start. Kuponperioden skal svare til CIBOR rentens løbetid, altså 6 måneder ved fixing ud fra 6M CIBOR. Hvis disse betingelser er opfyldt, og hvis obligationen har samme kreditrisiko som CIBOR, vil obligationskursen være 100 på rentefixing dagen. Ellers: afvigelser fra kurs 100 (convexity adjustment). 3

4 Almindelige caps OTC produkter (hver eneste cap kontrakt er unik, modsat obligationer i samme fondskode). Cap kontrakt med strikerente L Består af et antal capletter, typisk halvårlige Caplet payoff: notional x dagebrøk x Max(CIBOR-L, 0) Dagebrøk = antal dage i renteperioden/360. Renteperiode matcher CIBOR renten (som regel 6M), og rentefixing sker 2 dage før renteperiodens start. Notional er som regel konstant, men kan følge en forudsat fastsat (dvs. deterministisk) amortisering. Cap værdi = sum af caplet værdierne. Black-76 er markedsstandard for at kvotere prisen på cappen, men ikke nødvendigvis den model som bruges til prisfastsættelse og risikoberegninger. 4

5 CF realkreditobligationer Markedsføres til låntagerne under navne som RenteMax, BoligX og FlexGaranti med rentefald. Specifikationer af obligationen for investor: 4 årlige terminer for investor. Rentefastsættelse 2 gange om året ud fra 6M CIBOR (jan/jul eller apr/okt), enten 5B før renteperiodens start eller 5-dages gennemsnit mellem 8B og 4B før start. Kuponrente = skalering*(6m_cibor+tillæg)/4 per termin, hvor skalering enten er 1 eller 365/360. Cap på kuponrenten (låntagers renteloft). Amortisering efter pass-through princippet. Låntagers amortisering afhænger af renteudviklingen (på samme måde som RTL/flexlån, løbende reberegning af annuitet). Låntager kan indfri sit lån til kurs 105 (konverterbar). 5

6 Historien bag CF obligationerne April 2000: Totalkredit lancerer som det eneste realkreditinstitut BoligX lånet, i stedet for at udstede RTL obligationer og sælge stand-alone caps til kunderne (som de andre gjorde). 30-årige lån fundes med max. 5-årige CF obligationer. Oktober 2004: RD/Danske Bank lancerer FlexGaranti lånet. Rentefixing som BoligX, men fastlåsning af renten, når loftet rammes. 30-årig løbetid for renteloftet (rent pass-through produkt). Nordea Kredit og BRF Kredit kopierer hurtigt produktet. November 2004: Nykredit/Totalkredit åbner en 30-årig CF obligation, som Nykredit koncernens svar på FlexGaranti produktet. April 2005: RD, Nordea og BRF åbner også CF obligationer. FlexGaranti (float-to-fixed) bliver en parantes i dansk realkredithistorie. 6

7 Hvad er de komplekse elementer ved CF obligationen? Tidsmæssigt mismatch i rentefixingen 3M kuponperiode fastsat ud fra 6M CIBOR. Rentefixing sker tidligere end 2B før periodens start. Teoretisk priseffekt heraf er dog beskeden (regn selv!). Stokastisk amortisering Amortiseringen afhænger af den fremtidige renteudvikling (samt af udstedelsesmønsteret). Renteudviklingen påvirker både notional og værdien af de fremtidige capletter. En konstant amortisering kan ikke bruges (CF obligationer er ikke bare en almindelig amortiserende cap). Kurs-105 prepayment option De fleste CF obligationer (alle 30-årige) giver låntageren mulighed for at indfri restgælden til kurs

8 Amortisering afhænger af kuponrenten Amortisering af 3% og 6% annuitet 3% 6% Forskel Restgæld Forskel i restgæld Tid 8

9 Modellering af stokastisk amortisering For en ren annuitet med n terminer er der en simpel sammenhæng mellem afdragspct s og kuponrenten c s( n, c) c 1 (1 + c) = n c Desværre kan denne formel ikke anvendes direkte Låntager har et annuitetslån, men investor modtager en pool af annuitetslån med forskellige løbetider. Den samme åbningsperiode problematik kendes for fastforrentede realkreditobligationer, men her er vi ligeglad fordi amortiseringen ligger fast. Yderligere komplikation ved afdragsfrihed. Derfor: behov for anden metode til at modellere stokastisk amortisering (vises ikke her). 9

10 Ydelsesrække med åbningsperiode (eksempel med fast kuponrente) Payment jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul-28 Payment date 10

11 Optionsværdien af stokastisk amortisering for CF Tabellen viser forskel i teoretisk kurs mellem Konstant amortisering ud fra forwardkurven. Amortisering afhængig af løbende rentefixinger. Derudover: samme model, kurve, vol, oas, etc. Fondskode Papirnavn Renteloft Kursforskel % NYK 2016 A 5% % NYK 2028 A 4% % NYK 2028 A 5% % NYK 2038 A 5% % NYK 2038 DA 5% % NYK 2038 A 6% % NYK 2038 DA 6% Anm: Extended Vasicek model kalibreret til DKK caps med relevant strike Optionsværdien af cappen undervurderes altid ved at bruge en forventet fast amortisering. Betyder mest for 6% renteloft med afdrag. 11

12 Stokastiske rentestrukturmodeller Begrænsninger i Black-76 modellen Kan ikke håndtere stokastisk amortisering. Kan ikke håndtere kurs-105 prepayment option. Antager konstant relativ volatilitet på tværs af strikes. De to første problemer kan løses med en rigtig stokastisk rentestrukturmodel, for eksempel Extended Vasicek (en-faktor model). BGM / Libor Market Model (1-N faktor model). Nykredit Markets bruger p.t. Extended Vasicek modellen (implementeret med Crank-Nicholson PDE grid), dvs. t { } Q θ ( t) κ ( t) r dt + σ ( t dw dr = ) t Denne model antager konstant basis point volatilitet. t 12

13 Kalibrering af volatilitet - 1 Cap volatilitet er afhængig af strike (volatility smile) Strike, pct Løbetid ATM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Anm: Indikative mid DKK cap volatiliteter per 20. januar

14 Kalibrering af volatilitet - 2 Hvilken volatilitet (strike) skal der kalibreres til? Bedste svar: alle strikes, dvs. hele vol grid et! Samme model til alle produkter (obligationer). Teoretisk korrekt beregning af varigheder (bpv). Dette kræver naturligvis at rentestrukturmodellen er så fleksibel, at den kan matche hele vol grid et. Svært, dog ikke helt umuligt, men tidskrævende Næstbedste svar: strike som matcher CF obligationen Korrekt relativ-værdi beregning (valide OAS er), idet optioner i hedge strategi prisfastsættes korrekt. Valg mellem Black-76 og Vasicek har bl.a. betydning for model volatilitetsgrid og dermed modelvarigheder. Ulempen (både praktisk og teoretisk) er at rentestrukturmodellen afhænger af CF obligationen. 14

15 Vol grid for Vasicek modellen - 1 Black vol Implicitte Black-76 vols for Vasicek model som er kalibreret til hhv. strike 4.25% og 5.5% (10Y cap) STK 4.25% STK 5.5% STK 4.25% modellen er kalibreret til denne volatilitet STK 5.5% modellen er kalibreret til denne volatilitet Strike 15

16 Vol grid for Vasicek modellen - 2 Sammenhæng mellem volatilitet og strike Vasicek model: Konstant bps volatilitet betyder en monotont aftagende sammenhæng mellem Black-76 volatilitet og strike (rent skew). Markedet: cap volatiliteten kun aftagende med strikerenten indtil et vist niveau, derefter stiger volatiliteterne igen (blanding af skew og smile). Niveauforskelle mellem forskellige strikerenter Vasicek kalibrering til ATM vols giver generelt for lave volatiliteter for OTM caps. På grund af dette kan kalibrering af en Vasicek model til ATM volatiliteter ikke bruges OAS er bliver for høje. Modellens implicitte vol grid har stor betydning for bpv og andre risiko nøgletal. 16

17 Nøgletal er modelafhængige - 1 Renterisiko på CF stammer fra cappen og rentefixingen af den næste kupon (forskel mellem NYK og RD her). Bpv for en cap (især OTM) er meget modelafhængig. Tabellen nedenfor sammenligner nøgletal for Black76 (med tidsafhængig volatilitet) og Extended Vasicek. Extended Vasicek model Black76 model Fondskode Papirnavn Loft OA bpv OAC OAS risk Vega OA bpv OAC OAS risk Vega % NYK 2016 A 5% % NYK 2028 A 4% % NYK 2028 A 5% % NYK 2038 A 5% % NYK 2038 DA 5% % NYK 2038 A 6% % NYK 2038 DA 6% % RD 2038 A 5% % RD 2038 DA 5% % RD 2038 A 6% % RD 2038 DA 6% Anm: Extended Vasicek og Black76 er kalibreret til de samme volatiliteter (DKK caps med relevant strike) 17

18 Nøgletal er modelafhængige - 2 Kurs-105 prepayment optionen ignoreres her Nemmere at sammenligne Vasicek og Black-76 på den måde, idet kun Vasicek kan tage højde for optionen. Bpv er højere med Black end Vasicek Vasicek antager konstant bp vol, hvilket betyder at relativ vol (Black) falder ved stigende renter. Det mindsker effekten af rentestigningen. Hvad er den rigtige bpv? Hverken Vasicek eller Black, desværre Som minimum kræves en model, som kan kalibrere korrekt til cap volatiliteter for alle strikes simultant. Andre nøgletal OAS risk er omtrent den samme for de to modeller. Det samme gælder for vega. 18

19 Relativ prisfastsættelse i praksis (hvordan forklares denne OAS udvikling?) OAS for 30-årige CF obligationer Jan Feb Apr Jun Jul Sep Oct Dec Feb Mar % NYK 2038 A OAS (DK_SWAP) % NYK 2038 A OAS (DK_SWAP) 19

Copenhagen Business School HD Afgangsprojekt Finansiering. Vejleder: Torben Henning Nielsen. Udarbejdet af: Brian Colberg Dato/aflevering: 01.11.

Copenhagen Business School HD Afgangsprojekt Finansiering. Vejleder: Torben Henning Nielsen. Udarbejdet af: Brian Colberg Dato/aflevering: 01.11. D a n s k e r e a l k r e d i t o b l i g a t i o n e r s R i s i k o Copenhagen Business School HD Afgangsprojekt Finansiering Vejleder: Torben Henning Nielsen Udarbejdet af: Brian Colberg Dato/aflevering:

Læs mere

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov.

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov. Erhvervs- og Vækstministeriet Att. Jacob Thomassen Slotholmsgade 12 1216 København K 20. november 2013 PEM Høring over forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og Onsdag den 13. november blev

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

Oversigt. Dansk Realkredit. Dansk realkredit en succes. Introduktion til ScanRate Financial Systems

Oversigt. Dansk Realkredit. Dansk realkredit en succes. Introduktion til ScanRate Financial Systems Dansk Realkredit Prisfastsættelse af realkreditobligationer - teori og praksis Mikkel Svenstrup ScanRate Financial Systems www.scanrate.dk Oversigt Kort om ScanRate Finacial Systems Kort om dansk realkredit

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Danske covered bonds - set med investorøjne

Danske covered bonds - set med investorøjne Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts 2007 1 Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter

Læs mere

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: januar 2007 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Retningslinier for. Københavns Fondsbørs A/S. beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000

Retningslinier for. Københavns Fondsbørs A/S. beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000 Retningslinier for Københavns Fondsbørs A/S beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000 (Erstatter Retningslinierne af december 1997) Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forudsætninger

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap)

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap) Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Valutaswap (currency swap) Version 1, opdateret den 10. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kandidatafhandling. Horisontberegninger

Kandidatafhandling. Horisontberegninger Kandidatafhandling Horisontberegninger - Et rådgivningsværktøj når låntager skal vælge mellem et 30-årigt fastforrentet konverterbart lån og et 1-årigt rentetilpasningslån Forfatter: Forfatter: Martin

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud?

Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud? Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud? Børsmæglerforeningen, den 8. marts 2007 Søren Kyhl, PhD Head of Danske Research Marts 2007 Fixed Income Research 1 Agenda De forestående ændringer i den

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620 Vejleder: Christian Farø en kritisk analyse af Totalkredit s model HD-FR på Aalborg Universitet Forår 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere Foto: Scanpix Guide Februar 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vælger du det bedste boliglån 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

guide boliglån Vælg det bedste Flex eller fast rente? Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide boliglån Vælg det bedste Flex eller fast rente? Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 Flex eller fast rente? Vælg det bedste bolig Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 LÅNEFEST INDHOLD SIDE 4 Realkreditten inviterer til rentefest med et bugnende udvalg af rekordbillige

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere