A. Konstruktionsdokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. Konstruktionsdokumentation"

Transkript

1 Side: 1 af 67 LeanDesign Byggeteknisk Totalrådgivning A. Konstruktionsdokumentation Status: Projektnavn: Adresse: Bygherre: Projekt-nr.: Dokument-nr.: Udarbejdet af: Ali Bagherpour Underskrift Kontrolleret af: Underskrift Godkendt af: Underskrift

2 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1 Bygværket Bygværkets art og anvendelse Konstruktionens art og opbygning Grundlag Normer og standarder Konstruktioner Statisk virkemåde Lodret lastnedføring, det bærende hovedsystem Vandret lastnedføring, det afstivende system Laster Permanente laster Nyttelaster Snelast Vindlast Vind på Nord facade Vind på Øst facade Statiske beregninger bygværk Bjælker ved Øst facade Bjælker og søjler ved Øst facaden, Kontor og WC/BAD Bjælke B Bjælke B2 og B Statiske model for hele bjælke-søjle system Bjælker og søjler ved Øst facaden, Stuen Bjælke B Bjælke B2 og B Statiske model for hele bjælke-søjle system Bjælker og søjler ved Øst facaden, Køkken Bjælke B Statiske model for hele bjælke-søjle system Væggen bæreevne mht. lodret last Stabilitets beregning Stabilitets undersøgelse, vind på nord facaden (syd facaden) Stabilitets undersøgelse, vind på øst facaden (vest facaden) Fundering Liniefundament, generelt Punktfundament ved søjler Ved stuen... 58

3 Side: 3 af Ved kontor og WC/Bad Ved køkken Tegninger/Skitser Ved stuen (og kontoret) Ved køkken... 66

4 Side: 4 af 67 1 Bygværket 1.1 Bygværkets art og anvendelse Nærværende statiske beregninger omfatter et nyt byggeri placeret på Strandvejen 131A, 3070 Snekkersten. Byggeriet er et enfamiliehus (boligareal 332,8 m 2 ) med integreret garage (55,7 m 2 ). Byggeriet fremstår som et muret byggeri. Byggeriet udføres med simple og traditionelle konstruktioner i middel konsekvensklasse CC Konstruktionens art og opbygning Tagkonstruktionen (som valmetag) udføres som gitterspær med tosidigt fald og en høldning på 25 grader. Tagkonstruktionen bygges som teglsten på lægter med fast undertag (tagpap på rupløjede brædder og ventileret kip) og spærfod med mellemliggende mineraluld samt gips på spredt forskalling. Tagkonstruktionen projekteres af spærfabrikken. Ydervægge/facaderne (type A) udføres med kalksandsten både som bagmur og formur samt isolering. Ydervæggene for garagen (type B) udføres som kalksandsten som formur og gasbeton som bagmur med isolering imellem. Indervægge udføres i fire typer, type A som halvstensmur med kalksandsten (115mm), type B som helstensmur med kalksandsten (240mm) og type C som porebeton (100mm) og type D som forsatsvæg (150mm/250mm) med vådrumsgips på stål forskalling (som Danogips). Huset udføres med rendefundamenter og terrændæk af armeret beton med indbygget vandbåren gulvvarme på trykfast isolering, sandpude og bæredygtig jord. Jf. geotekniske undersøgelse foretages en direkte fundering til de nævnte funderingsdybder. Fundamenter føres til frostfri dybde. Man skal under udgravningsarbejdet være opmærksom på variationer i jordbundsforholdene. Fundamenter udføres med revnearmeringer (3Y12) i top og bund. Det vurderes, at der ikke vil være gener med tilhørende grundvand i forbindelse med udgravning til fundamenter. Vandspejlet skal dog kontrolleres i de etablerede pejlerør inden opstart af gravearbejdet. Ved udgravninger under GVS skal der udføres en midlertidig grundvandssænkning.

5 Side: 5 af 67 2 Grundlag 2.1 Normer og standarder Beregninger er udført på grundlag af følgende Eurocodes med tilhørende danske annekser: DS/EN 1990 Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DS/EN Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner DS/EN Eurocode 2: Betonkonstruktioner DS/EN Eurocode 3: Stålkonstruktioner DS/EN Eurocode 5: Trækonstruktioner DS/EN Eurocode 6: Murværkskonstruktioner DS/EN Eurocode 7: Geoteknik Følgende litteratur er anvendt: Teknisk Ståbi, 23. udgave 2015 SBI-anvisning 231 Fundering af mindre bygninger, 1. udgave 2011 SBI-anvisning 254 Småhuse styrke og stabilitet, 1. udgave 2015 Der er anvendt følgende andre specielle referencer: Jordbundsundersøgelse (geotekniske undersøgelse) af den fra Lind & Risør

6 Side: 6 af 67 3 Konstruktioner 3.1 Statisk virkemåde Lodret lastnedføring, det bærende hovedsystem Last fra tagkonstruktionen (egenlast og snelast samt vinlast både som tryk og sug) optages af gitterspærene og afleveres til murrem, der fordeler lasten til de bærende vægge. Murrem skal også forankres til de bærende bagvægge (kalksandsten vægge og gasbetonvægge ved garagen). På foranstående tegning er der vist princippet ved fastgørelsen af tagkonstruktion og bærende væg. Der skal hermed bemærkes at dimensionering af tagkonstruktionen udføres af spærfabrikken. I det viste område (på tegningen nedenunder) understøtningsforholdene er afhængigt af hvordan tagkonstruktionen kommer til at bygges! Ved vinduer og døre skal overliggere forstærkes med armeringer for at kunne optage og overfører laster til fundamenter. Ved manglende ydervægge f. eks. ved øst facaden (glasfacaden ved stuen og kontoret) skal tagkonstruktionen understøttes af udkragede bjælker (understøttet af søjler der er står imellem bagvæg og formuren) og ved køkkenet er der stålbjælker og søjler, der bærer lasterne. Her skal tagspærene tilpasses stålbjælker i stedet for murrem. På nedenstående skitse er der vist det bærende hovesystem for byggeriet. Bagvæggen (kalksandsten) som bærende. Vindues overliggere forstærkes. Bagvæggen (kalksandsten) som bærende. Vindues overliggere for- Bagvæggen (kalksandsten) som bærende. Bagvæggen (Gasbeton) Bagvæggen (kalksandsten) som bærende. Dør overliggere forstær- Helstensmur (kalksandsten) som bærende. Bagvæggen (Gasbeton) som bærende. Bagvæggen (Gasbeton) som bæ- Bagvæggen (kalksandsten) som bærende. Vindues overliggere forstærkes. Stålbjælke, Stålsøjle,

7 Side: 7 af 67 De lodrette laster fra taget samt vægten af ydervægge (de bærende vægge) overføres videre til liniefundamenter. Der skal undersøges at væggene og især gasbeton væggen kan klare belastningerne! Der udføres liniefundamenter under alle bærende vægge, stabiliserende vægge samt facader. Søjler udføres som indspændt i punktfundamenter Vandret lastnedføring, det afstivende system Stabiliteten for nybygningen sikres af dels tagkonstruktionen og dels af de afstivende vægge. Tagunderlag af rupløjede brædder vil også give en vis skivevirkning, som man dog normalt ikke regner med. Brædderne kan dog altid ved bjælkevirkning hindre at spærene forskydes i forhold til hinanden i deres længderetning og dermed virke som skive over for tværlast. Tagkonstruktionen/tagspærene forankres mod vindsug med beslag sømmet til topremmen/murremmen. Topremmen forankres med indlimede gevindstænger til væggen. Dimensionering og dermed afstivning af selve tagkonstruktionen udføres af spærfabrikken. Vandret kræfter på facader (vindlast) klares af tværgående vægge, dvs. vindlasten optages af ydervægge (kalksanssten) samt indervægge. De stabiliserende vægge forankres til fundamentet. Den afstivende væg i stuen skal fastgøres til tagkonstruktionen for at stabilisere huset. På nedenstående skitse er der vist de afstivende vægge i de viste vindretninger. V1 V21 V22 V3 V5 V7 V23 V24 V6 V2 V4 V26 V28 V29 V8 V27 V10 V9 V31 V32 V11 V13 V14 V15 V16 V18 V17 V12 V19 V20 V25 V30 V36 V33 V42 V34 V35 V37 V38 V40 V41 V39 Vindretning Vindretning

8 Side: 8 af 67 Princippet ved afstivning af huset ved at benytte loftskiven: For at vægge kan virke stabiliserende, skal der etableres en kraftoverførende samling mellem loftskiven og væggene. Loftskiven er samtidigt fastgjort til tagspæret via forskallinger. Se nedenstående principper.

9 Side: 9 af 67 4 Laster 4.1 Permanente laster Permanent laster (egenvægt) er beregnet jf. tegninger A3 210 T og A3 220 T dateret 20/ Tagkonstruktion: kn/m 3 mm kn/m 2 Teglsten, lægter, 0,8 undertag af brædder og pap + spær Spærfod 0,1 Isolering 0, ,12 Forskalling, 0,03 22x95/300 Gipsplader 9,0 2x12,5 0,23 Total last 1,28 Ydervægskonstruktion, type A: kn/m 3 mm kn/m 2 Kalksandsten ,07 Vent Isolering 0, ,06 Kalksandsten ,07 Total last 4,2 Ydervægskonstruktion, type B: kn/m 3 mm kn/m 2 Kalksandsten ,07 Vent Isolering 0, ,06 Gasbeton/Porebeton 3, ,34 Total last 2,47

10 Side: 10 af 67 Indervæg, type A: Halvstensmur, Kalksandsten kn/m 3 mm kn/m ,07 Total last 2,07 Indervæg, type B: Helstensmur, Kalksandsten kn/m 3 mm kn/m ,32 Total last 4, Nyttelaster Boligarealer, q k = 1,5 kn/m2 ψ 0 = 0,5 Q k = 2 kn ψ 0 = 0 γ q = 1,5. Halvdelen af lasten er frilast. Gangbro i tagrum, q k = 0,5 kn/m 2 ψ 0 = 1,0 Q k = 0,5 kn ψ 0 = 0 γ q = 1, Snelast Taghældningen er på 25 grader. Snelast er en bunden last. s = μ C e C t s k α = 25 α = 25,3 μ er formfaktoren for snelasten C e er eksponeringsfaktoren, C e = 1,0 α = 25 C t er den termiske faktor, C t = 1,0 s k er den karakteristiske terrænværdi (ifl. DK-NA), s k = 1,0 kn/m 2 s = 0,8 * 1,0 = 0,8 kn/m 2

11 Side: 11 af Vindlast Vindlasten er bunden last. W = q p * c pe,10 Hastighedstryk, q p aflæses for terrænkategori I (vind på øst facaden) og terrænkategori II (vind på nord facaden) med en total bygningshøjde på 6,0 m (5,932 m) fra terræn. - Vind på øst facaden: Terrænkategori I, q p = 0,88 kn/m 2. - Vind på nord facaden: Terrænkategori II, q p = 0,74 kn/m Vind på Nord facade Vindlast på tagkonstruktionen: Formfaktorer, c pe,10 for valmtage jf. Eurocode afsnit 7.2.6:

12 Side: 12 af 67 α = 25 h = 6,0 m b = 22,115 m Dette medfører at e = 11,8 m Idet taghældningen er på 25 grader, interpoleres der mellem talværdierne for 15 og 30 grader. Vindlasten på tagfladen i terrænkategori I bliver derfor som følger: Zone F: w = 0,74 * 0,63 = 0,47 kn/m 2, SUG Zone G: w = 0,74 * 0,60 = 0,44 kn/m 2, SUG Zone H: w = 0,74 * 0,23 = 0,17 kn/m 2, SUG Zone I: w = 0,74 * 0,43 = 0,32 kn/m 2, SUG

13 Side: 13 af 67 Zone J: Zone K: Zone L: Zone M: Zone N: Zone F: Zone G: Zone H: w = 0,74 * 0,80 = 0,60 kn/m 2, SUG w = 0,74 * 0,73 = 0,54 kn/m 2, SUG w = 0,74 * 1,40 = 1,03 kn/m 2, SUG w = 0,74 * 0,73 = 0,54 kn/m 2, SUG w = 0,74 * 0,23 = 0,17 kn/m 2, SUG w = 0,74 * 0,40 = 0,30 kn/m 2, TRYK w = 0,74 * 0,53 = 0,40 kn/m 2, TRYK w = 0,74 * 0,33 = 0,25 kn/m 2, TRYK Vindpåvirkning på tagudhæng: Vindpåvirkninger på tagudhæng er vist på skitserne. Udhæng ved Facaden: Udhæng ved facaden: SUG=0,47 kn/m 2 Tryk=0,3 kn/m 2 Tryk=0,52 kn/m 2 Tryk=0,52 kn/m 2 Udhæng=0,25 m (vandret målt) Udhæng=0,25 m (vandret målt) Udhæng ved gavl: SUG=1,0 kn/m 2 Tryk=0,88 kn/m 2 Udhæng=0,25 m (vandret målt)

14 Side: 14 af 67 Vindlast på facader: E D Vind h = 6,0 m b = 21,615 m d = 22,49 m Dette medfører at e = 12,0 m Idet e=11,8 m < d=22,49 m, vælges opstalt for e<d. Idet h/d = 6,0 / 22,49 = 0,264. Vindlasten (de karakteristiske værdier) på facaderne bliver som vist nedenunder. Zone D, TRYK, zone længde = 21,615 m: w = 0,74 * 0,7 = 0,52 kn/m 2 Zone E, SUG, zone længde = 21,615 m: w = 0,74 * 0,3 = 0,22 kn/m 2 Zone A, SUG, zone længde = 2,04 m: w = 0,74 * 1,2 = 0,89 kn/m 2 Zone B, SUG, zone længde = 8,16 m: w = 0,74 * 0,8 = 0,59 kn/m 2 Zone C, SUG, zone længde = 12,29 m: w = 0,74 * 0,5 = 0,37 kn/m 2

15 Side: 15 af 67 SUG SUG TRYK SUG SUG SUG E D TRYK C SUG TRYK SUG C D B E SUG B SUG A Vind på Øst facade Vindlast på tagkonstruktionen: Formfaktorer, c pe,10 for valmtage jf. Eurocode afsnit 7.2.6:

16 Side: 16 af 67 α = 25 h = 6,0 m b = 7,4 m Dette medfører at e = 7,4 m Idet taghældningen er på 25 grader, interpoleres der mellem talværdierne for 15 og 30 grader. Vindlasten på tagfladen i terrænkategori I bliver derfor som følger: Zone F: w = 0,88 * 0,63 = 0,56 kn/m 2, SUG Zone G: w = 0,88 * 0,60 = 0,53 kn/m 2, SUG Zone H: w = 0,88 * 0,23 = 0,20 kn/m 2, SUG Zone I: w = 0,88 * 0,43 = 0,38 kn/m 2, SUG

17 Side: 17 af 67 Zone J: Zone K: Zone L: Zone M: Zone N: Zone F: Zone G: Zone H: w = 0,88 * 0,80 = 0,70 kn/m 2, SUG w = 0,88 * 0,73 = 0,64 kn/m 2, SUG w = 0,88 * 1,40 = 1,23 kn/m 2, SUG w = 0,88 * 0,73 = 0,64 kn/m 2, SUG w = 0,88 * 0,23 = 0,20 kn/m 2, SUG w = 0,88 * 0,40 = 0,35 kn/m 2, TRYK w = 0,88 * 0,53 = 0,47 kn/m 2, TRYK w = 0,88 * 0,33 = 0,29 kn/m 2, TRYK Vindpåvirkning på tagudhæng: Vindpåvirkninger på tagudhængene på de værste tilfælde er vist på skitserne herunder. Udhæng ved Gavl: Zone F Udhæng ved gavl: Zone F SUG=0,56 kn/m 2 Tryk=0,35 kn/m 2 Tryk=0,62 kn/m 2 Tryk=0,62 kn/m 2 Udhæng=0,25 m (vandret målt) Udhæng=0,25 m (vandret målt) Udhæng ved Facaden: Zone L SUG=1,23 kn/m 2 Tryk=1,0 kn/m 2 Udhæng=0,25 m (vandret målt)

18 Side: 18 af 67 Vindlast på facader: b A, B og C E D d h = 6,0 m b = 22,49 m d = 21,615 m Dette medfører at e = 12,0 m Idet e=12,0 m < d=21,615 m, vælges opstalt for e<d. Idet h/d = 6,0 / 21,615 = 0,264. Vindlasten (de karakteristiske værdier) på facaderne bliver som vist nedenunder. Zone D, TRYK, zone længde = 22,49 m: w = 0,88 * 0,7 = 0,62 kn/m 2 Zone E, SUG, zone længde = 22,49 m: w = 0,88 * 0,3 = 0,26 kn/m 2 Zone A, SUG, zone længde = 2,4 m: w = 0,88 * 1,2 = 1,06 kn/m 2 Zone B, SUG, zone længde = 9,6 m: w = 0,88 * 0,8 = 0,70 kn/m 2 Zone C, SUG, zone længde = 10,49 m: w = 0,88 * 0,5 = 0,44 kn/m 2

19 Side: 19 af 67 SUG E E SUG C E SUG SUG B D SUG SUG A D D SUG TRYK

20 Side: 20 af 67 5 Statiske beregninger bygværk 5.1 Bjælker ved Øst facade I dette afsnit dimensioneres de bjælker og søjler der bærer tagkonstruktionen. Bjælker og søjler er placeret i øst facaden som er vist på nedenstående tegning. Facadebjælker understøttes af to udkragede stålbjælker, hvor hver i sær understøttes af to søjler der står i mellem bagvæg og formuren. Der er tale om følgende last, der påvirker bjælke/søjler: - Tagets egenvægt - Snelast på taget - Vindlast på taget. Vindlasten er regnet således, at vinden påvirker nord facaden samt øst facaden. For hvert tilfælde er der regnet vindpåvirkningen på tagkonstruktionen både som tryk og sug på forskellige zoner som er vist på nedenstående tegning.

21 Side: 21 af 67 Nord facaden Øst facaden Lastberegning Generelle vindlast beregninger samt de tilhørende lastbredde/lastopland vist på nedenstående tabel. For lastværdierne henvises til afsnittet om lastberegninger. Last på bjælke Fladelast, kn/m 2 lastopland, m Lodret, Linielast, kn/m γ ψ 0 Egenlast (tag), g: 1,28 1,8 2,3 1,00 Snelast, s: 0,8 1,6 1,3 1,50 0,00 Vind på Nord facaden, w: Taghældning, α = 25,0 1,50 0,30 e = 1,3 m Lodret, Linielast Vandret, Linielast zone F, Tryk: 0,30 1,30 0,35 0,16

22 Side: 22 af 67 zone G, Tryk: 0,40 1,30 0,47 0,22 zone H, Tryk: 0,25 2,80 0,63 0,30 zone F, Sug: 0,47 1,30 0,55 0,26 zone G, Sug: 0,44 1,30 0,52 0,24 zone H, Sug: 0,17 2,80 0,43 0,20 zone I, Sug: 0,32 2,80 0,81 0,38 zone J, Sug: 0,60 1,30 0,71 0,33 zone K, Sug: 0,54 1,30 0,64 0,30 zone L, Sug: 1,00 1,30 1,18 0,55 zone M, Sug: 0,54 2,80 1,37 0,64 Tagudhæng, Sug: 0,52 0,27 0,13 0,06 Vind på Øst facaden, w: Taghældning, α = 25,0 1,50 0,30 e = 0,74 m Lodret, Linielast Vandret, Linielast zone F, Tryk: 0,35 0,74 0,23 0,11 zone G, Tryk: 0,47 0,74 0,32 0,15 zone H, Tryk: 0,29 3,36 0,88 0,41 zone F, Sug: 0,56 0,74 0,38 0,18 zone G, Sug: 0,53 0,74 0,36 0,17 zone H, Sug: 0,20 3,36 0,61 0,28 zone I, Sug: 0,38 3,36 1,16 0,54 zone J, Sug: 0,70 0,74 0,47 0,22 zone L, Sug: 1,23 0,74 0,82 0,38 zone M, Sug: 0,64 3,36 1,95 0,91 zone N, Sug: 0,20 4,10 0,74 0,35 Tagudhæng, Sug: 0,62 0,27 0,15 0,07 K FI = 1, Bjælker og søjler ved Øst facaden, Kontor og WC/BAD Idet bygherren ikke vil have nogen søjler ind i huset, er det derfor en løsningsforslag med udkragede stålbjælker, der understøttes af søjler imellem bagvæg og formuren. I dette afsnit vil bjælkerne B1, B2 og B3, der understøttes af 4 søjler, der står i hul mellem bagvæg og formuren, blive dimensioneret. Disse søjler går helt ned til beton punktfundamenter.

23 Side: 23 af 67 Resultat: Bjælker: Stål S235, HEB220 Søjler: Stål S235, HEB220 Alle bjælker: HEB220 Alle søjler: HEB220 Alternativ løsning med Limtræbjælker og indvendige søjler: Limtræ 115x140 Momentstift Limtræ 140x300 Limtræ 115x300 Limtræ 140x140 Momentstift Limtræ 140x Bjælke B1 Bjælken B1 bærer de lodrette laster bestående af tagets egenlast, snelast samt vindlast (tryk og sug) fra valmtaget. Stikspærene der danner gavlen i valmen, placeres efter spærtegningerne og fastgøres til hovedspær / anfaldsspær, grater og understøttes på de bærende valmbukke samt bjælken B1. Princippet for opbygning af et valmtag kan ses på nedenstående billede.

24 Side: 24 af 67 Bjælke B1 Placering, lastopland og geometri På nedenfor tegninger ses placering af bjælker, lastoplandet samt de nødvendige mål/geometri. ca. 2,25 m Bjælke, B3 Bjælke, B1 Bjælke, B2 Bjælkens totale spændvidde, L = 6,125 m 3,75 m ca. 2,25 m ca. 1,60 m 2,375 m 3,75 m 7,49 m

25 Side: 25 af 67 1,863 m α = 25 ca. 3,75 m Last på bjælken På nedenstående tabel er der vist de laster der virker på bjælken B1 samt de tilhørende lastopland på bjælken. De mest kritiske belastning består af egenlast, snelast samt vindtryk på bjælken (vist i fedt skrift). For vindtryk i zonerne G og H regnes der med en gennemsnitsværdi som jævnt fordelt. For lastoplandet se den forrige side samt skitserne nedenunder. Last på bjælken Fladelast, kn/m 2 lastopland, m Linielast, kn/m γ ψ 0 Egenlast (tag), g: 1,28 1,8 2,3 1,00 Snelast, s: 0,8 1,6 1,3 1,50 0,00 Vind på Nord facaden, w: Taghældning, α = 25,0 1,50 0,30 e = 1,3 m zone M, Sug: 0,54 2,0 0,98 zone L, Sug: 1,0 1,3 1,20 Tagudhæng, Sug: 0,52 0,27 0,13 Vind på Øst facaden, w: Taghældning, α = 25,0 1,50 0,30 e = 0,74 m zone F, Tryk: 0,35 0,74 0,42 zone G, Tryk: 0,47 0,74 0,56

26 Side: 26 af 67 zone H, Tryk: 0,29 1,06 0,28 zone F, Sug: 0,56 0,74 0,67 zone G, Sug: 0,53 0,74 0,63 zone H, Sug: 0,20 1,06 0,19 zone I, Sug: 0,38 1,8 0,62 Tagudhæng, Sug: 0,62 0,27 0,15 K FI = 1,0 Egenlast=1,28 kn/m 2 Snelast = 0,8 kn/m 2 1,6 m Lastkombinationer Som tidligere nævnt er lastkombinationerne foretaget efter formel 6.10b i Teknisk Ståbien. Den lastkombination der giver mest nedadrettede (dimensionsgivende last, karakteristisk og regningsmæssigt) last på bjælken er som følger: * Snelast dominerende + Vind Tryk: p k = K FI * ( g + 1,0*s + 1,0*w*ψ 0) = 3,7 kn/m p d = K FI * ( g + 1,5*s + 1,5*w*ψ 0) = 4,4 kn/m Vindtryk regnes som en gennemsnitsværdi for zonerne G og H. Vindtryk på undersiden af tagudhæng (SUG) er ikke medregnet.

27 Side: 27 af Bjælke B2 og B3 Bjælkerne B2 og B3 bærer de lodrette laster bestående af tagets egenlast, snelast samt vindlast (tryk og sug, hovedsageligt i zone F) fra en del af saddeltaget. Disse to bjælker understøtter bjælken B1 i husets længderetning og understøttes af søjler på den ene side og kalksandsten væggen på den anden side. Princippet for opbygning af et valmtag kan ses på nedenstående billede. Bjælke B2 Bjælke B3 Placering, lastopland og geometri På nedenfor tegninger ses placering af bjælker, lastoplandet samt de nødvendige mål/geometri. 2,25 m Bjælke, B3 Bjælke, B1 Bjælke, B2 ca. 2,25 m 2,375 m 3,75 m Bjælkens totale spændvidde, L = 6,125 m

28 Side: 28 af 67 ca. 3 m ca. 3,75 m ca. 2,6 m 1,863 m α = 25 1,374 m ca. 2,6 m Last på bjælken På nedenstående tabel er der vist de laster der virker på bjælken B1 samt de tilhørende lastopland på bjælken. De mest kritiske belastning består af egenlast, snelast samt vindtryk på bjælken (vist i fedt skrift). For vindtryk i zonerne G og H regnes der med en gennemsnitsværdi som jævnt fordelt. For lastoplandet se den forrige side samt skitserne nedenunder. Last på bjælke Fladelast, kn/m 2 lastopland, m Lodret, Linielast, kn/m γ ψ 0 Egenlast (tag), g: 1,28 2,80 3,6 1,00 Snelast, s: 0,8 2,60 2,1 1,50 0,00 Vind på Nord facaden, w: Taghældning, α = 25,0 1,50 0,30 e = 1,3 m

29 Side: 29 af 67 Lodret, Linielast Vandret, Linielast zone F, Tryk: 0,35 2,80 0,89 0,41 zone H, Tryk: 0,25 1,50 0,34 0,16 zone F, Sug: 0,47 2,80 1,19 0,56 zone H, Sug: 0,17 1,50 0,23 0,11 zone I, Sug: 0,32 1,50 0,44 0,20 zone J, Sug: 0,60 1,30 0,71 0,33 Tagudhæng, Sug: 0,52 0,27 0,13 0,06 Vind på Øst facaden, w: Taghældning, α = 25,0 1,50 0,30 e = 0,74 m Lodret, Linielast Vandret, Linielast zone I, Sug: 0,38 3,36 1,16 0,54 zone J, Sug: 0,70 0,74 0,47 0,22 zone L, Sug: 1,23 0,74 0,82 0,38 zone M, Sug: 0,64 3,36 1,95 0,91 Tagudhæng, Sug: 0,62 0,27 0,15 0,07 K FI = 1,0 Lastkombinationer Den største lodret, nedadrettede last regnes efter formel 6.10b, Teknisk ståbi. * Snelast dominerende + Vind tryk (Kun zone F med lastoplandet på 2,8 m): p k = K FI * ( g + 1,0*s + 1,0*w*ψ 0) = 5,9 kn/m p d = K FI * ( g + 1,5*s + 1,5*w*ψ 0) = 7,1 kn/m Her regnes der med en jævnt fordelt last og ikke en trekant lastfordeling som vist på tegningen. En del last kommer også fra stikspærene der hviler af på grat spær og derefter valmbukke der understøttes af bjælken.

30 Side: 30 af Statiske model for hele bjælke-søjle system Nedenunder er vist 3D modellen samt last på konstruktionen. Følgende resultater for snitkræfter, nedbøjning samt reaktioner er fundet. - Reaktioner efter den regningsmæssige lastværdier i kn.

31 Side: 31 af 67 - Bøjningsmoment om den stærke akse, My i knm. σ = M / W = 41,3*106 / 736*103 = 56 MPa < f yd = 214 MPa - Forskydningskraft i kn.

32 Side: 32 af 67 - Nedbøjning efter de karakteristiske værdier i mm. Konklusion: Der kan vælges stålprofiler mindre end HEB220. Dette profil vælges kun for at have det samme byggesystem med den anden rammekonstruktion (bjælke-søjle system) ved stuen.

33 Side: 33 af Bjælker og søjler ved Øst facaden, Stuen Idet bygherren ikke vil have nogen søjler ind i huset, er det derfor en løsningsforslag med udkragede stålbjælker, der understøttes af søjler imellem bagvæg og formuren. Princippet ved lastgang og bjælke beregningen er som bjælkerne i øst facaden ved kontoret i afsnit 3.1. Resultat: Bjælker: Stål S235, HEB220 Søjler: Stål S235, HEB 220 Alle bjælker: HEB220 Alle søjler: HEB220 Alternativ løsning med Limtræbjælker og indvendige søjler (synlige bjælker og søjler): Limtræ 115x140 Momentstift Limtræ 140x300 Limtræ 140x140 Limtræ 115x300 Momentstift Limtræ 140x140

34 Side: 34 af Bjælke B1 Bjælken B1 bærer de lodrette laster bestående af tagets egenlast, facadens egenlast, snelast samt vindlast (tryk og sug) fra valmtaget. Stikspærene der danner gavlen i valmen, placeres efter spærtegningerne og fastgøres til hovedspær / anfaldsspær, grater og understøttes på de bærende valmbukke samt bjælken B1. Placering, lastopland og geometri På nedenfor tegninger ses placering af bjælker, lastoplandet samt de nødvendige mål/geometri. 1,15 m 1,15 m Bjælke, B3 Bjælke, B1 ca. 3,4 Bjælke, B2 Bjælkens spændvidde, L = 5,375 m ca. 1,6 m ca. 2,25 m ca. 2,25 m α = 25 ca. 3,4 m

35 Side: 35 af 67 Lastberegning Beregning af laster samt de tilhørende lastbredde/lastopland foretages på samme måde som i det forrige afsnit om bjælker og søjler ved kontoret og er vist på nedenstående tabel. For lastværdierne henvises til afsnittet om lastberegninger. Last på bjælken Fladelast, kn/m 2 lastopland, m Linielast, kn/m γ ψ 0 Egenlast (tag), g: 1,28 1,8 2,3 1,00 Snelast, s: 0,8 1,6 1,3 1,50 0,00 Vind på Syd facaden, w: Taghældning, α = 25,0 1,50 0,30 e = 1,3 m zone M, Sug: 0,64 2,45 1,40 zone L, Sug: 1,23 1,3 1,40 Tagudhæng, Sug: 0,52 0,27 0,13 Vind på Øst facaden, w: Taghældning, α = 25,0 1,50 0,30 e = 0,70 m zone F, Tryk: 0,35 0,70 0,20 zone G, Tryk: 0,47 0,70 0,30 zone H, Tryk: 0,29 1,1 0,30 zone F, Sug: 0,56 0,70 0,67 zone G, Sug: 0,53 0,70 0,63 zone H, Sug: 0,20 1,1 0,20 zone I, Sug: 0,38 1,1 0,40 Tagudhæng, Sug: 0,62 0,27 0,15 K FI = 1,0 Lastkombinationer Som tidligere nævnt er lastkombinationerne foretaget efter formel 6.10b i Teknisk Ståbien. Der er foretaget følgende lastkombinationer og resultaterne bliver til: * Snelast dominerende + Vind Tryk: p k = K FI * ( g + 1,0*s + 1,0*w*ψ 0) = 3,7 kn/m p d = K FI * ( g + 1,5*s + 1,5*w*ψ 0) = 4,4 kn/m Vindtryk regnes som en gennemsnitsværdi for zonerne G og H. Vindtryk på undersiden af tagudhæng (SUG) er ikke medregnet.

36 Side: 36 af Bjælke B2 og B3 Placering, lastopland og geometri På nedenfor tegninger ses placering af bjælker, lastoplandet samt de nødvendige mål/geometri. 1,15 m 1,15 m Bjælke, B3 Bjælke, B1 Bjælke, B2 ca. 2,25 m ca. 3 m ca. 3,75 m ca. 2,9 m ca. 2,25 m Bjælkens spændvidde, L = 5,375 m 1,863 m α = 25 1,374 m ca. 2,9 m

37 Side: 37 af 67 Lastberegning Last beregningen er vist på nedenstående tabel. For lastværdierne henvises til afsnittet om lastberegninger. Lastopland og geometrien kan ses i de forrige afsnit. Lodret last på bjælken Fladelast, kn/m 2 lastopland, m Linielast, kn/m γ ψ 0 Egenlast (tag), g: 1,28 3,20 4,1 1,00 Snelast, s: 0,8 2,90 2,3 1,50 0,00 Vind på Syd facade, w: Taghældning, α = 25,0 1,50 0,30 e = 1,3 m Lodret, Vandret, Linielast Linielast Vind zone F, Tryk: 0,35 3,20 1,0 0,47 Vind zone I, Sug: 0,38 1,90 0,7 0,31 Vind zone J, Sug: 0,7 1,30 0,8 0,38 Tagudhæng, Sug: 1,0 0,27 0,2 0,11 Vind på Øst facade, w: Taghældning, α = 25,0 1,50 0,30 e = 0,7 m Lodret, Vandret, Linielast Linielast Vind zone M, Sug: 0,64 1,90 1,1 0,51 Vind zone L, Sug: 1,23 1,30 1,4 0,68 Vind zone I, Sug: 0,38 1,90 0,7 0,31 Vind zone J, Sug: 0,7 1,30 0,8 0,38 Tagudhæng, Sug: 0,61 0,27 0,1 0,07 Tagudhæng, Sug: 0,27 0,27 0,1 0,03 K FI = 1,0

38 Side: 38 af 67 Lastkombinationer Den største lodret, nedadrettede last regnes efter formel 6.10b, Teknisk ståbi. * Snelast dominerende + Vind tryk (Kun zone F med lastoplandet på 3,2 m): p k = K FI * ( g + 1,0*s + 1,0*w*ψ 0) = 6,7 kn/m p d = K FI * ( g + 1,5*s + 1,5*w*ψ 0) = 8,0 kn/m Her regnes der med en jævnt fordelt last og ikke en trekant lastfordeling som vist på tegningen. En del last kommer også fra stikspærene der hviler af på grat spær og derefter valmbukke der understøttes af bjælken Statiske model for hele bjælke-søjle system Nedenunder er vist 3D modellen samt last på konstruktionen.

39 Side: 39 af 67 Følgende resultater for snitkræfter, nedbøjning samt reaktioner er fundet. - Reaktioner efter den regningsmæssige lastværdier i kn. - Bøjningsmoment om den stærke akse, My i knm. σ = M / W = 70*106 / 736*103 = 95 MPa < f yd = 214 MPa

40 Side: 40 af 67 - Forskydningskraft i kn. - Nedbøjning efter de karakteristiske værdier i mm. Længde/Nedbøjning = 5400/14,2 = 380

41 Side: 41 af Bjælker og søjler ved Øst facaden, Køkken Bjælken lægger af på vægge samt 2 søjler som mellem understøtninger. Bjælker bærer last fra taget, murværk som facade (ca. 300 mm) samt en markise. Idet der ikke er nogen loftskiver til at afstive i dette område regnes der at bjælke-søjle systemet skal også bære vindlast på facaden. Markisen giver en vridende moment på bjælken og dette skal også undersøges Bjælke B1 Placering og geometri 7,205 m 2,440 m S 2,372 m Bjælke, B1 4,63 m S 2,372 m 9,375 m 2,712 m 5,745 m α = 25 7,205 m 2,440 m

42 Side: 42 af 67 Den statiske model ser således ud, at gitterspæret understøttes af ydervæg, indvendige væg og bjælke-søjle ved øst facaden. A B C Lastberegning Under lastberegninger i dette afsnit er der fokus på at finde reaktionen fra gitterspærene der hviler af på bjælken. Denne reaktion bruges til at dimensionere bjælken. Enheds laster er beregnet i afsnittet Laster. Der er forudsat en indbyrdes afstand mellem gitterspærene på 1,0 m. Egenlast, g=1,28 kn/m Snelast, s=0,8 kn/m Virker på en vandret Vind TRYK, w=0,47 kn/m (zone F/G) Vind TRYK, w=0,29 kn/m (zone H) Vind SUG, w=0,58 kn/m (zone J) Vind SUG, w=0,35 kn/m (zone I) Vind SUG, w=0,66 kn/m Vind SUG, w=0,66 kn/m

43 Side: 43 af 67 For vindpåvirkninger for tagudhænget er der også medregnet et vindtryk på undersiden af tagudhæng baseret på væggens tryk, som er tegnet i afsnittet Laster, Vindlast. Lastkombinationer Herunder er der vist de beregnede reaktioner fra tagkonstruktionen. De mærkede last/reaktion skal optages af facade bjælken. Reaktioner som linielast på bjælken: Anvendelses grænsetilstand, p k = g + 1,0 * s + 1,0 * w tryk * 0,3 Reaktioner som linielast på bjælken: Brud grænsetilstand, p d = g + 1,5 * s + 1,5 * w tryk * 0,3

44 Side: 44 af Statiske model for hele bjælke-søjle system Nedenunder er vist 3D modellen samt last (lodrette laster fra taget samt vindlast på glas facaden) på konstruktionen.

45 Side: 45 af 67 Følgende resultater for snitkræfter, nedbøjning samt reaktioner er fundet. - Reaktioner (enkeltkraft samt indspændings moment) efter den regningsmæssige lastværdier i kn og knm. - Bøjningsmoment om den stærke akse, M y - Bøjningsmoment om den stærke akse, M z

46 Side: 46 af 67 - Forskydningskraft, V y i kn. - Forskydningskraft, V z i kn. Bjælkens spændingsundersøgelse ved mellem understøtningen. = +3 =30 < - Nedbøjning efter de karakteristiske værdier i mm.

47 Side: 47 af Væggen bæreevne mht. lodret last Lastberegning: Permanent laste kn/m 2 Lastbredde, m kn/m Tag, g tag 1,28 4,5 +2,1 = 5 6,4 Væg, g væg (kun den bærende bagvæg) Væghøjde, m 2,07 2,8 5,8 Total 11,55 Variable laste kn/m 2 Lastbredde, m kn/m Sne, s 0,8 ½ * 9 = 4,5 3,6 Vindtryk, zone G 0,4 4,5 +2,1 = 5 2,0 Der regnes med de lastkombinationer, hvor alle laster er nedadrettede. Snelast dominerende: p d1 = K FI * [(g tag + g væg) + 1,5 * s + 1,5 * w * ψ 0 ] p d1 = 1,0 * [(6,4 + 5,8) + 1,5 * 3,6 + 1,5 * 2,0 * 0,3] = 18,4 kn/m Vindlast dominerende: p d2 = K FI * [((g tag + g væg) + 1,5 * s * ψ 0 + 1,5 * w ] p d2 = 1,0 * [(6,4 + 5,8) + 1,5 * 3,6 * 0 + 1,5 * 2,0] = 15,1 kn/m Den dimensionsgivende last bliver til: pd = 18,4 kn/m Væggens styrkeparametre: Massive kalksandsten, Gruppe 2 Normaliserede trykstyrke, fb = 20 MPa Normal mørtel, MC 1,5 Mørteltrykstyrke, fm = 1,5 MPa Konstanten K jf. tabel 8.2 teknisk ståbi, K = 0,45

48 Side: 48 af 67 Trykstyrke af murværk med traditionel fuge: f =K f, f,! = 0,45 20, 1,5,! = 4,1 MPa For normal sikkerheds- og kontrolklasse er γ = 1,6. f d = f k / γ = 4,1 / 1,6 = 2,6 MPa Væggens trykstyrke: Den regningsmæssige bæreevnen for rektangulære tværsnit findes af: R &' = ( ( ) *+, -. / k : A < f ' Rsd = 54 kn/m Hvor h s = 2800 mm, søjlelængde (væggens højde) t d = 115 mm, væggens tykkelse (den bærende væg) e t = 13,3 mm, excentricitet i midterste tredjedelspunkt af væg k t = 0,9, for vægtykkelse > 90 mm (for tykkelsen mindre eller lige med 90 er 0,7) A c = 50 mm 2, trykpåvirkede areal E 0k = k E * f k = 400 * 4,1 = 1640 MPa, elasticitetsmodul Idet, k E = min (20*f b, 400*f m, 1000) = 400 Da R sd = 54 kn/m > p d = 18,4 kn/m, er trykstyrken af væggen tilstrækkeligt.

49 Side: 49 af Stabilitets beregning I dette afsnit undersøges stabiliteten af huset. Der skal sikres at det stabiliserende vægsystem i huset (vægge på tværs og på langs af huset) har den tilstrækkelige bæreevne med hensyn til glidning og væltning. De stabiliserende vægsystem, som består af ydervægge (kalksandsten bagvæg) og indvendige vægge (porebetonvægge), er vist afsnit Stabilitets undersøgelse, vind på nord facaden (syd facaden) Først regnes den totale vind last (fra facader og taget), der skal optages af loftskiven. Derefter vil denne last fordeles i de stabiliserende vægge. Denne lastfordeling er efter de stabiliserende vægges forskydningsstivhed, EA. I det følgende ses beregning af den totale last samt last fordelingen. Den totale last regnes som: Total stabiliserende last = 0,85 * (41, ,79) = 68,23 kn Denne last skal fordeles i de stabiliserende vægge efter EA.

50 Side: 50 af 67 På nedenstående tabel kan ses følgende: - Lastfordelingen efter stivheden - Om væggen glider (i tilfælde ag glidning skal væggen fastgøres til fundament) - Om væggen vælter (i tilfælde af væltning kan der anvendes hulbånd) Glidning: Krav, F glid = R v / (t*l) < F stab = f vk / γ c Væltning: Krav, M vælt < M stab

51 Side: 51 af Stabilitets undersøgelse, vind på øst facaden (vest facaden) PÅ samme måde som vind last på nord facaden, regnes der med vind tryk på øst facaden og sug på vest facaden. Bagefter skal den totale last fordeles i stabiliserende vægge i vindens retning. Total stabiliserende last = 0,85 * (62, ,15) = 105,17 kn Denne last skal fordeles i de stabiliserende vægge efter EA.

52 Side: 52 af 67

53 Side: 53 af 67 På nedenstående tabel kan ses følgende: - Lastfordelingen efter stivheden - Om væggen glider (i tilfælde ag glidning skal væggen fastgøres til fundament) - Om væggen vælter (i tilfælde af væltning kan der anvendes hulbånd) Glidning: Krav, F glid = R v / (t*l) < F stab = f vk / γ c Væltning: Krav, M vælt < M stab

54 Side: 54 af 67

55 Side: 55 af Fundering Jf. jordbundsundersøgelsen/geotekniske undersøgelse kan der foretages en direkte fundering til de nævnte funderingsdybder. Fundamenter skal føres i frostfri dybde, dvs. minimum 0,9 meter under terræn Liniefundament, generelt I denne overslagsberegning regnes der kun med de lodrette laster for den hårdest belastede fundament (liniefundament) vist på nedenstående tegning. 9,0 m α = 25 α = 25,3 α = 25 Der er valgt en fundaments bredde på 0,5 m og fundaments dybde på 0,5 m. Egenlast=1,28 kn/m 2 Snelast = 0,8 kn/m 2 4,3 m

56 Side: 56 af 67 Den regningsmæssige last: Egenlast tag: g tag = 1,28 kn/m 2 * 4,7 m = 6,0 kn/m, hvor lastbredde på væg = 4,7 m. Det regnes med den skrålængde. Egenlast væg type A: g væg = 2,07 kn/m 2 * 2,8m = 5,8 kn/m, hvor væghøjde = 2,8 m (Der regnes kun med vægten af den bærende bagvæg, 115 mm kalksandsten.) Egenvægt Lecablokke: g Leca = 0,85 kn/m Egenlast fundament: g fund = 24 kn/m 3 *0,5m*0,5 = 6 kn/m, hvor fundaments bredde, b = 0,5 m og fundaments dybde, h = 0,5 m Snelast: s = 0,8 kn/m 2 * 4,25m = 3,4 kn/m, hvor lastbredde på væg = 4,25 m (vandret længde) Vindtryk: w = 0,3 kn/m 2 * 4,7m * cos(25) = 1,28 kn/m, hvor lastbredde på væg = 4,7 m (skrålængde) Der regnes med de lastkombinationer, hvor alle laster er nedadrettede. Snelast dominerende: p d1 = (g tag + g væg + g Leca +g fund) + 1,5 * s + 1,5 * w * ψ 0 p d1 = (6,0 + 5,8 + 0,85 + 6) + 1,5 * 3,4 + 1,5 * 1,28 * 0,3 = 24,33 kn/m Vindlast dominerende: p d2 = (g tag + g væg + g Leca +g fund) + 1,5 * s * ψ 0 + 1,5 * w p d2 = (6,0 + 5,8 + 0,85 + 6) + 1,5 * 3,4 * 0 + 1,5 * 1,28 = 20,6 kn/m Den dimensionsgivende last bliver til: p d = 24,33 kn/m Jordens bæreevne: De målte og skønnede parametre jf. geotekniske undersøgelsen er som følger: For sandaflejringer, ϕ = 34 For ler aflejringer, c u = 80 kn/m 2 γ = 18 kn/m 2 Bæreevne over for lodret last regnes i to tilfælde (Ler og sand), idet den effektive bredde (b = 115 mm) benyttes for fundaments bredde. Ler: R d = (5,14 * c ud + q) * b R d = (5,14 * 80/1,8 + 18*0,9) * 0,115 = 28,1 kn/m > p d = 24,33 kn/m, OK

57 Side: 57 af 67 Sand: R d = [(0,5 * γ * b * N γ) + (q *N q)] * b R d = {[0,5 * (18-10) * 0,115 * 13,1] + [(18-10) * 0,9 * 17]} * 0,115, hvor R d = 33,38 kn/m > p d = 24,33 kn/m, OK Fundamentet er dimensioneret til bxh = 500x500 mm. Fundamentet udføres med 3Y12 revnearmering i top og bund. Armeringen føres rundt om fundamentets hjørner og ender.

58 Side: 58 af Punktfundament ved søjler Ved stuen Fundamenter ved de røde mærkeringer udføres som punktfundament med en længde og bredde på 1,5 m og en dybde på 0,8 m, da her forekommer opadrettede reaktioner samt vandtrykket nedefra. Betonens densitet er regnet til 24 kn/m 3. Alternativt kan fundamentet for begge søjler udføres som en liniefundament med en bredde på 1,5 m Ved kontor og WC/Bad Fundamenter ved de røde mærkeringer udføres som punktfundament med en længde og bredde på 1,5 m og en dybde på 0,5 m, da her forekommer opadrettede reaktioner samt vandtrykket nedefra. Betonens densitet er regnet til 24 kn/m 3. Alternativt kan fundamentet for begge søjler udføres som en liniefundament med en bredde på 1,5 m.

59 Side: 59 af Ved køkken I det tilfælde, hvor bjælke søjle systemet (stålrammen) ikke er med til at stabilisere huset for vind lasten på facaden, kan liniefundamentet med en bredde på 0,5 meter og dybden 0,5 meter klarer den lodrette last. Idet bjælke-søjle systemet skal også virke som stabiliserende i forhold til vind trykket på facaden, forekommer derfor indspændingsmoment ved fundamentet. Fundamenter ved de røde mærkeringer udføres som punktfundament med en længde og bredde på 1,0 m og en dybde på 0,5 m. Betonens densitet er regnet til 24 kn/m 3.

60 Side: 60 af Tegninger/Skitser Ved stuen (og kontoret) A B B A A B 2 B A 1

61 Projektnavn Sag Side: 61 af 67 LeanDesign Byggeteknisk Totalrådgivning Kronborg 10, 1. sal 3000 Helsingør

62 Side: 62 af 67

63 Side: 63 af 67

64 Side: 64 af 67

65 Projektnavn Sag Side: 65 af 67 Tilslutning Tagkonstruktion-Bærende stålbjælke: LeanDesign Byggeteknisk Totalrådgivning Kronborg 10, 1. sal 3000 Helsingør

66 Side: 66 af Ved køkken A A

67 Side: 67 af 67

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION for Ombygning Cæciliavej 22, 2500 Valby Matrikelnummer: 1766 Beregninger udført af Lars Holm Regnestuen Rådgivende Ingeniører Oversigt Nærværende statiske dokumentation indeholder:

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby

Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby Indhold Side Vindlast... 1 Egenlaster... 5 Tværstabilitet... 7 Eftervisning af loftskive... 9

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre Indhold Side Konstruktionsløsninger... 4 Karakteristiske laster... 5 Regningsmæssige laster...

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge

Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge Indhold Side Vindlast... 1 Egenlast... 5 Nyttelast... 6 Snelast... 6 Nedføring af karakteristiske

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Willemoesgade 2 5610 Assens Mobil 22 13 06 44 E-mail tm@thorvaldmathiesen.dk STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Stefansgade 65 3 TV, 2200 København N Sag Nr.: 15.342 Dato: 17-11-2015 Rev.: 04-12-2015

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0.

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0. alborg Universitet Esbjerg Side 1 af 4 sider Skriftlig røve den 6. juni 2011 Kursus navn: Grundlæggende Statik og Styrkelære, 2. semester Tilladte hjælemidler: lle Vægtning : lle ogaver vægter som udgangsunkt

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv J Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv Rev. 12-07-2016 Sags nr.: 16-0239 Byggepladsens adresse: Bianco Lunos Allé 8B st tv 1868 Frederiksberg

Læs mere

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne april 05, LC Den viste halbygning er opbygget af en række stålrammer med en koorogeret stålplade som tegdækning. Stålpladen fungerer som stiv skive i tagkonstruktionen.

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen Statik rapport Erhvervsakademiet, Aarhus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Myndighedsprojekt Klasse: 13BK1B Gruppe nr.: 11 Thomas Hagelquist, Jonas Madsen, Mikkel Busk, Martin Skrydstrup

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N Statisk Dokumentation Adresse: Bygherre: Humlebækgade 35, st.tv 2200 København N Matrikel nr. 4878 Ejendoms nr. 62740 Amanda Steenstrup Udført af: Güner

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger.

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Sindshvilevej 19, st.tv. Nedrivning af tværskillevæg Underskrift Dato Udført af: Anja Krarup Hansen 09-03-2017 KONPRO ApS Rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513

Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513 F.R.I. Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513 Indhold Side 1 Indledning... 1 2 Beregningsforudsætninger... 1 3 Beregningsgrundlag... 2 4 Laster... 4 4.1 Egenlast... 4 4.1.1

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

Stålbjælker i U-skåle over vinduer

Stålbjælker i U-skåle over vinduer Stålbjælker i U-skåle over vinduer Søjle/drage-system Dato: 14-09-2017 Side 1 Stålbjælker i U-skåle over vinduer Profilerne er dimensioneret med meget lille nedbøjning for at minimere bevægelserne, og

Læs mere

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Formur: Bagmur: Efterspændingsstang: Muret VægElementer Placeret 45 mm fra centerlinie mod formuren Nedenstående er angivet en række eksempler på kombinationsvægge

Læs mere

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes.

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Tværbelastet rektangulær væg En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Den samlede vindlast er 1,20 kn/m 2. Formuren regnes udnyttet 100 % og optager 0,3 kn/m 2. Bagmuren

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet 07-01-2015 Etagebyggeri i porebeton - stabilitet Danmarksgade 28, 6700 Esbjerg Appendix- og bilagsmappe Dennis Friis Baun AALBORG UNIVERSITET ESBJERG OLAV KRISTENSEN APS DIPLOMPROJEKT 1 af 62 Etagebyggeri

Læs mere

Statisk beregning. Styropack A/S. Styrolit fundamentssystem. Marts Dokument nr. Revision nr. 2 Udgivelsesdato

Statisk beregning. Styropack A/S. Styrolit fundamentssystem. Marts Dokument nr. Revision nr. 2 Udgivelsesdato Marts 2010 Dokument nr Revision nr 2 Udgivelsesdato 12032007 Udarbejdet TFI Kontrolleret KMJ Godkendt TFI ù 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Beregningsforudsætninger 4 21 Normer og litteratur 4 22

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen Gruppe P17 Aalborg Universitet A1 Projektgrundlag Aalborg Universitet Gruppe P17 Julie Trude Jensen Christian Lebech Krog Kristian Kvottrup Morten Bisgaard Larsen Palle Sand Laursen Kasper Rønsig Sørensen

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Dokumentationsrapport 2008-12-08 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com U D V I

Læs mere

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder:

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 1 Projekteringsgrundlag Statikjournal Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 2 - Statisk analyse Lodret last Rem Rem Sne Tag Spær Lægter + fast. undertag

Læs mere

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde Lodret belastet muret væg Indledning Modulet anvender beregningsmodellen angivet i EN 1996-1-1, anneks G. Modulet anvendes, når der i et vægfelt er mulighed for (risiko for) 2. ordens effekter (dvs. søjlevirkning).

Læs mere

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde : BETONSØJLE VURDERING af dimension 1 Betonsøjle Laster: på søjletop egenlast Normalkraft (Nd) i alt : 213,2 kn 15,4 kn 228,6 kn Længde : søjlelængde 2,20 m indspændingsfak. 1,00 knæklængde 2,20 m h Sikkerhedsklasse

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation Status: Hovedprojekt Projektnavn: Enghavecentret Adresse: Enghavevej 31 og Mathæusgade 50 Matr. nr. 1524 Udenbys Vestre Kvarter Bygherre: EF Enghavecentret v/ A98 Consulting

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE Hytte projekt 14bk2a Gruppe 5 2014 A A R H U S T E C H - H A L M S T A D G A D E 6, 8 2 0 0 A A R H U S N. Indholdsfortegnelse Beskrivelse:

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause Statik og bygningskonstruktion Program lektion 10 8.30-9.15 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 af bygningskonstruktioner 10.15 10.45 Pause 10.45 1.00 Opgaveregning Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag DIN-Forsyning A1. Projektgrundlag B7d Aalborg Universitet Esbjerg Mette Holm Qvistgaard 18-04-2016 A1. Projektgrundlag Side 2 af 31 A1. Projektgrundlag Side 3 af 31 Titelblad Tema: Titel: Projektering

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Tegningsliste Tegn nr. Tegnnings navn Dato. Rev.

Tegningsliste Tegn nr. Tegnnings navn Dato. Rev. Tegningsliste Tegn nr. Tegnnings navn. Rev. K_1 Tegningsliste K_1_1 Konstruktionsnote K_1_10 Kælderplan med konstruktioner K_5_100 Snit A-A K_5_101 Snit B-B K_5_202 Snit C-C K_9_201 Bjælke/søjle tabel

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV. Sag nr.:

A1 Projektgrundlag. Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV. Sag nr.: A1 Projektgrundlag Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV Sag nr.: 16.11.209 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Martin Brændstrup Christine Meedom-Bæch Randers den 30.10.2017 Randers

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141 Side : 1 af 141 Indhold A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 2 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen. 2 1.1 Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. 2 1.2 Dimensionering

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN Tekst og illustrationer: Tekst og illustrationer: Lars Zenke Hansen, Civilingeniør Ph.d., ALECTIA A/S 3 LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN I årets to første udgaver af Tegl beskrives luftkalkmørtlers mange gode udførelses-

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere