Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 15. november Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - 15-11-2013. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr."

Transkript

1 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 15. november Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr

2 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig risikokapital Udlån Forudsætninger for beregninger af ÅOP ÅOP Ordbog ÅOP Indskydergarantifonden Millionærkonto De 3 risikoklasser side 1 side 1 side 2 side 3 side 4/5 Bilag Totalkredit - Risikoklassificering af lån

3 Indlån Side 1/6 Indlån - renteoversigt Rentesats pr Produkt (vedr. Indskydergarantifondens dækning henvises til ) Konto (knækrente) Nominel årlig rente (%) overtræksrente (%) bev. overtræksrente (%) kr. 0,00 17,50 14,50 Over kr. 0,125 17,50 14,50 Budgetkonto 0,125 17,50 14,50 Ungdomskonto (0-17 år inklusiv) 0,50 17,50 14, løn* (18-27 år inklusiv) 0,50 17,50 10, budget* (18-27 år inklusiv) 0,50 17,50 10,25 Opsparingskonto (knækrente) kr. 0,125 17, kr. 0,25 17,50 - Over kr. 0,50 17,50 - Millionærkonto (Se for nærmere info) 0, Fan-ø-konto ** (kræver Garantkapital i forholdet 1:10) 1, Børneopsparing 2, Kapitalpension / Ratepension / Aldersopsparing (knækrente) kr. 0,50 17, kr. 0,50 17,50 - Over kr. 1,00 17,50 - Indekskonto 1,00 17,50 - Deponeringskonto 1,00 17,50 11,25 Klientkonto 1,00 17,50 - Seperat klientkonto 1,00 17,50 - Foreningskonto 0,50 17,50 14,50 Forretningskonto 0,125 14,25 11,25 Etableringskonto 1,00 17,50 - Iværksætterkonto 1, Konjunkturudligningskonto 1,00 17,50 - Renten er variabel på indlån. * Særlige vilkår til 18+ Fordele: Ingen kortafgift på Visa/dankort eller hævekort (gælder ikke genbestilling før udløb), fordelagtig rente, gratis oprettelse første gang på 18+ lån/18+ kassekredit, gratis hævninger i alle pengeautomater (gælder kun i Danmark). Krav: 18+løn = lønkonto og nemkonto, brug af Portalbank og e-boks. Tegning af minimum én forsikring via Fanø Sparekasse (indbo, ulykke, gruppeliv, TAE) eller oprettelse af Garantkapital for minimum kr. ** Såfremt garantkapital indløses overflyttes indestående på Fan-ø-konto til en opsparingskonto. Ansvarlig risikokapital Garantkapital *** Garantkapital kan erhverves for frie midler, børneopsparing og pensionsmidler (Aldersopsparing, kapital-, rate- og selvpension) Garantkapital udstedes i hele tusinde kr., min kr. max kr. Renten er variabel og fastsættes hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde *** Garantkapital er ansvarlig risikokapital og er ikke dækket af Indskydergarantifonden. Ved tilbagekøb af garantkapital tilskrives renten først efter afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde efter regnskabsårets afslutning. Informationer omkring garantkapital, vedtægter, forrentning, forrentningspolitik samt risikomærkning kan findes på Garantkapital er klassificeret som et gult produkt. Rente for garantkapital for året 2013 tilskrives først efter afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret 2014.

4 Udlån Side 2/6 Udlån - renteoversigt Rentesats pr Produkt Risiko klasse * rente (%) Kreditrente (%) overtræks rente (%) bev. overtræks rente (%) Lån (med sikkerhed) 9,75-15,75 - Privatlån (uden sikkerhed) 12,75-18,75 - Billån - 40 % udbetaling** 7,75-13,75 - Billån - 20 % udbetaling** 8,75-14,75 - Billån - uden udbetaling** 11,00-17,00 - Privat kassekredit 9,75 0,125 15,75 12, Kassekredit***(18-27 år inklusiv)(max kr.) 7,50 0,50 13,50 10, Lån*** (18-27 år inklusiv) (max kr.) 7,50-13,50 10,25 Boliglån 7,75-13,75 - Boligprioritet 0-60 % af offentlig vurdering**** 5,50 0,25 11, % af offentlig vurdering**** 6,50 0,25 12,50 - Andelsboliglån m. sikkerhed 6,75-12,75 - Byggelån 8,50 0,25 14,50 11,50 Udlægskonto 9,50 0,125 15,50 11,25 Forretningskredit 8,25 0,125 14,25 11,25 Erhvervslån 9,25-15,25 - Diskonto ,00 Renten er variabel på udlån. Den årlige nominelle (løbende) provision for ovenstående produkter er variabel og andrager pt. 0%. Rentetilskrivning ultimo hvert kvartal (dog tilskrives renten for udlægskonto årligt) * I henhold til bekendtgørelsen om risikoklassifikation er sparekassens udlån i denne rentefolder omfattet af GUL risikoklasse. Reglerne farveinddeler lånene/kreditterne for at vise om der er forhold ved lånet/kreditten, som du skal være særlig opmærksom på. Farverne viser de overordnede risiko- og produktbetragtninger, men erstatter ikke rådgivning. ** Kaskoforsikring påkrævet. *** Særlige vilkår til 18+ Fordele: Ingen kortafgift på Visa/dankort eller hævekort (gælder ikke genbestilling før udløb), fordelagtig rente, gratis oprettelse første gang på 18+ lån/18+ kassekredit, gratis hævninger i alle pengeautomater (gælder kun i Danmark). Krav: 18+løn = lønkonto og nemkonto, brug af Portalbank og e-boks. Tegning af minimum én forsikring via Fanø Sparekasse (indbo, ulykke, gruppeliv, TAE) eller oprettelse af Garantkapital for minimum kr. **** Renten beregnes af hele gælden.

5 ÅOP forudsætninger Side 3/6 Forudsætninger for beregninger af ÅOP på side 4 og 5 Forudsætninger - Lånetyper Hovedstol i kr. Omkostninger i kr. Samlet kreditbeløb i kr. Løbetid i år Afdragsform a1) Privat kassekredit Stående lån Ingen a2) 18+ Kassekredit Stående lån Ingen Sikkerhed a3) Boligprioritet 0-60% af off. vurdering Stående lån Pantsætningsforbud a4) Boligprioritet 61-80% af off. vurdering Stående lån Ejerpantebrev på det fulde beløb b1) Billån 40% udbetaling Annuitetslån Ejerpantebrev(bil) på det fulde beløb, Panthaverdeklaration, Kundegruppeliv kr. b2) Billån 20% udbetaling Annuitetslån Ejerpantebrev(bil) på det fulde beløb, Panthaverdeklaration, Kundegruppeliv kr. b3) Billån 0% udbetaling Annuitetslån Ejerpantebrev(bil) på det fulde beløb, Panthaverdeklaration, Kundegruppeliv kr. c1) Boliglån Annuitetslån Ejerpantebrev på det fulde beløb, Kundegruppeliv kr. c2) Andelsboliglån med sikkerhed Annuitetslån Ejerpantebrev på det fulde beløb, Kundegruppeliv kr. d1) Privatlån Annuitetslån Ingen d2) Lån Annuitetslån Kundegruppeliv kr. d3) 18+ Lån Annuitetslån Ingen Byggelån Stående lån Ingen Udlægskonto Stående lån Ingen Kredit: Stående lån med kvartalsvis rentetilskrivning. Lån: Månedlig ydelse med kvartalsvis rentetilskrivning. I beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP) er det forudsat, at lån og kreditter udbetales/tages i anvendelse den 1. i et kvartal, at alle måneder er lige lange, og at renten tilskrives kvartalsvist bagud på kvartalets sidste kalenderdag. Er der tale om lån betales låneydelserne sidste kalenderdag i hver måned. I beregningerne indgår de normale standardgebyrer, der skal betales i forbindelse med lån og kreditter. Afhængigt af sikkerhedsstillelsen kan der også forekomme yderligere omkostninger f.eks. det offentliges gebyr for udstedelse af en tingbogsattest. Når lån og kreditter optages i Fanø Sparekasse, vil kreditoplysningerne, herunder beregning af kreditomkostningerne ske på baggrund af det korrekte optagelses-, rentetilskrivnings-, og tilbagebetalingstidspunkt. Det betyder, at der kan være en mindre afvigelse i den på renteskiltet angivne procentsats for årlige omkostninger i procent (ÅOP) og den procentsats, som fremgår af et lånedokument. Årlige omkostninger i procent (ÅOP) kan anslås forud for etableringen og fremgår af dit lånedokument. Forudsætninger - Lånetyper (korttyper) Kreditramme i kr. (købsmaksimum) Samlet kreditbeløb i kr. (disponibelt beløb på oprettelsesdagen) Stiftelsesomkostninger til sparekassen der indgår i ÅOP: Årlig kortholderafgift (forudbetalt) Løbetid i år Afdragsform Sikkerhed MasterCard Standard uden forsikring Stående lån Ingen - med familiekort Stående lån Ingen MasterCard Standard Stående lån Ingen - med familiekort Stående lån Ingen MasterCard d Stående lån Ingen - med familiekort Stående lån Ingen MasterCard Platinum Stående lån Ingen - med familiekort Stående lån Ingen MasterCard Platinum Stående lån Ingen - med familiekort Stående lån Ingen

6 ÅOP Side 4/6 ÅOP - oplysninger for privatkunder a1) Privat kassekredit kr. = kr. i hånden (st. lån) rente ÅOP Alle rentesatser er variable og tilskrives ultimo hvert kvartal ved 25% udnyttelse ved 50% udnyttelse 9,75 9,75 10,11 10,11 14,01 12,10 Stiftelsesprovision 2% af kr. (max kr.) Ekspeditionsgebyr 800 kr. Oprettelsesgebyr i alt kr. ved 100% udnyttelse 9,75 10,11 11,12 a2) 18+ kassekredit kr. (st. lån) rente ÅOP ved 25% udnyttelse 7,50 7,71 7,71 Ingen - se særlige vilkår ved 50% udnyttelse 7,50 7,71 7,71 ved 100% udnyttelse 7,50 7,71 7,71 Særlige vilkår til 18+ Fordele: Ingen kortafgift på Visa/dankort eller hævekort (gælder ikke genbestilling før udløb), fordelagtig rente, gratis oprettelse første gang på 18+ lån/18+ kassekredit, gratis hævninger i alle pengeautomater (gælder kun i Danmark). Krav: 18+løn = lønkonto og nemkonto, brug af Portalbank og e-boks. Tegning af minimum én forsikring via Fanø Sparekasse (indbo, ulykke, gruppeliv, TAE) eller oprettelse af Garantkapital for minimum kr. a3) Boligprioritet 0-60 % af off. vurd = kr. i hånden (st. lån) rente ÅOP ved 25% udnyttelse ved 50% udnyttelse 5,50 5,50 5,61 5,61 6,65 6,13 Ekspeditionsgebyr kr. Tingbogsattest 275 kr. Fast tinglysningsafgift - pantsætningsforbud kr. Oprettelsesgebyr i alt kr. ved 100% udnyttelse 5,50 5,61 5,88 a4) Boligprioritet % af off. vurd = kr. i hånden (st. lån) rente ÅOP ved 25% udnyttelse ved 50% udnyttelse 6,50 6,50 6,66 6,66 10,53 8,65 Ekspeditionsgebyr kr. Oprettelse af ejerpantebrev 800 Tingbogsattest 275 kr. Fast tinglysningsafgift kr. ved 100% udnyttelse 6,50 6,66 7,67 %-vis tinglysningsafgift* kr. Oprettelsesgebyr i alt kr. *%-vis tinglysningsafgift = Tinglysning af ejerpantebrev 1,5% af kr. svarende til kreditrammen (oprundet til nærmeste 100 kr.) b1) Billån kr. = kr. i hånden (mdl. ydelse) rente ÅOP ved 40% udbetaling ved 20% udbetaling 7,75 8,75 7,98 9,04 11,05 12,18 Stiftelsesprovision 2% af = kr. Ekspeditionsgebyr 800 kr., fast tinglysningsafgift kr. Oprettelse af ejerpantebrev 800 kr., %-vis tinglysningsafgift* kr. Panthaverdeklaration 920 kr., Oprettelsesgebyr panthaverdeklaration 800 kr. ved 0% udbetaling 11,00 11,46 14,77 Kundegruppeliv** kr. (853 kr. pr. år i 7 år) Oprettelsesgebyr i alt kr. *%-vis tinglysningsafgift = Tinglysning af ejerpantebrev 1,5% af kr. (oprundet til nærmeste 100 kr.) **Kundegruppeliv grp. 1 med dækning på kr. c1) Boliglån kr.= kr. i hånden (mdl. ydelse) rente ÅOP *%-vis tinglysningsafgift = Tinglysning af ejerpantebrev 1,5% af kr. (oprundet til nærmeste 100 kr.) **Kundegruppeliv grp. 1 med dækning på kr. 7,75 7,98 9,64 Stiftelsesprovision 2% af = kr. (max kr.)ekspeditionsgebyr 800 kr., fast tinglysningsafgift kr. Oprettelse af ejerpantebrev 800 kr. Tingbogsoplysning 275 kr. %-vis tinglysningsafgift** kr., Kundegruppeliv* kr. (853 kr. pr. år i 20 år) Oprettelsesgebyr i alt kr. c2) Andelsboliglån (med sikkerhed) kr.= kr. i hånden (mdl. ydelse) rente ÅOP 6,75 6,92 8,22 Stiftelsesprovision 2% af = kr. (max kr.) Ekspeditionsgebyr 800 kr., fast tinglysningsafgift kr. Oprettelse af ejerpantebrev 800 kr. Tingbogsoplysning 275 kr., %-vis tinglysningsafgift* kr., Kundegruppeliv** kr. (1.591 kr. pr. år i 20 år) Oprettelsesgebyr i alt kr. *%-vis tinglysningsafgift = Tinglysning af ejerpantebrev 1,5% af kr. (oprundet til nærmeste 100 kr.) **Kundegruppeliv grp. 1 med dækning på kr. d1) Privatlån kr. = kr. i hånden (mdl. ydelse) rente ÅOP d2) Lån kr. = kr. i hånden (mdl. ydelse) 12,75 13,37 15,39 Stiftelsesprovision 2% af = 833 kr. Ekspeditionsgebyr 800 kr., Oprettelsesgebyr i alt kr. rente ÅOP 9,75 10,11 13,48 Stiftelsesprovision 2% af = kr. Ekspeditionsgebyr 800 kr., Kundegruppeliv* (853 kr. pr. år i 5 år) Oprettelsesgebyr i alt kr. *Kundegruppeliv grp. 1 med dækning på kr. d3) 18+ lån kr. (mdl. ydelse) rente ÅOP 7,50 7,71 7,71 Ingen - se særlige vilkår Særlige vilkår til 18+ Fordele: Ingen kortafgift på Visa/dankort eller hævekort (gælder ikke genbestilling før udløb), fordelagtig rente, gratis oprettelse første gang på 18+ lån/18+ kassekredit, gratis hævninger i alle pengeautomater (gælder kun i Danmark). Krav: 18+løn = lønkonto og nemkonto, brug af Portalbank og e-boks. Tegning af minimum én forsikring via Fanø Sparekasse (indbo, ulykke, gruppeliv, TAE) eller oprettelse af Garantkapital for minimum kr.

7 ÅOP Side 5/6 Byggelån kr. = kr. i hånden (st. lån) rente ÅOP ved 25% udnyttelse 8,50 8,77 11,40 Stiftelsesprovision 2% af = kr. (max kr.) Ekspeditionsgebyr 800 kr. ved 50% udnyttelse 8,50 8,77 10,09 Oprettelsesgebyr i alt kr. ved 100% udnyttelse 8,50 8,77 9,43 Udlægskonto kr. = kr. i hånden (st. lån) rente ÅOP ved 25% udnyttelse 9,50 9,50 10,81 Ekspeditionsgebyr kr. Oprettelsesgebyr i alt kr. ved 50% udnyttelse 9,50 9,50 10,16 ved 100% udnyttelse 9,50 9,50 9,83 MasterCard Produkttyper Risiko klasse * rente Årlig nominel provision (variabel) Udnyttelsesgrad ÅOP MasterCard Standard uden forsikring 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 0,0 / 0,0 / 0,0 - med familiekort 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 2,0 / 1,0 / 0,5 MasterCard Standard 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 4,9 / 2,4 / 1,2 - med familiekort 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 7,1 / 3,4 / 1,7 MasterCard d 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 9,6 / 4,6 / 2,2 - med familiekort 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 11,6 / 5,5 / 2,7 MasterCard Platinum kr. 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 6,4 / 3,1 / 1,5 - med familiekort 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 7,3 / 3,5 / 1,7 MasterCard Platinum kr. 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 2,5 / 1,2 / 0,6 - med familiekort 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 2,8 / 1,4 / 0,7 Den årlige kortafgift trækkes først på kreditten efter kreditten er bevilliget. Der kan til hovedkontoen oprettes et ekstra familiekort. Fakturering sker efter dage afhængigt af datoen for, hvornår kortet er brugt. Kreditten er gældende indtil videre (uden slutdato), og den valgte løbetid er således blot udtryk for et beregningseksempel. I beregningen er ÅOP indfries saldoen på faktureringstidspunktet, hvorved saldoen er rentefri. * I henhold til bekendtgørelsen om risikoklassifikation er sparekassens udlån i denne rentefolder omfattet af GUL risikoklasse. Reglerne farveinddeler lånene/kreditterne for at vise om der er forhold ved lånet/kreditten, som du skal være særlig opmærksom på. Farverne viser de overordnede risiko- og produktbetragtninger, men erstatter ikke rådgivning.

8 Ordbog Side 6/6 ÅOP - oplysninger for privatkunder ÅOP er et rentebegreb, som i ét tal gør lån/kreditter sammenlignelige. Alle omkostninger ved oprettelsen og i lånets/kredittens løbetid indregnes, og der tages hensyn til, hvornår renter, afdrag mm. skal betales. ÅOP er således den samlede pris for lånet/kreditten udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb. på udlån Den effektive rentesats (debitorrente) er den årlige rentesats inkl. rentes rente. Indskydergarantifonden Indskydergarantifonden dækker alle indskud fra private- og erhvervskunder op til euro (ca kr.) Bemærk - firma i personligt regi tæller med under privat og IKKE som en selvstændig enhed. Ud over denne grænse dækkes *: pensionskonti børneopsparinger boligopsparing uddannelsesopsparing etableringskonti deponeringer i henhold til deponeringsloven * Se det fulde omfang på Har du som kunde lån, kan disse modregnes i det dækkede beløb Ved lån på kr. --> Så vil et indlån på op til kr. være dækket ( = kr.) Et ægtepar med fælleskonti Dækning på samlet kr. (2 x kr.) Har du som et ægtepar kr. i fælles gæld & kr. på fælles konti Ved lån på kr. -->Så vil alm. indlån på op til kr. være dækket ( = = 2 x kr.) De fleste private kunders indlån vil således være dækket fuldstændigt. Garantkapital er ansvarlig risikokapital og er derfor ikke dækket af Indskydergarantifonden. I øvrigt henvises til Indskydergarantifondens hjemmeside Millionærkonto Udbetaling kan ske med 3 måneders opsigelse. Udbetaling uden opsigelse kan ske med dekort på 0,125% af det hævede beløb. Månedlig gevinstudlodning for hver 100 kroners indestående. Gevinstpuljen omregnet til en gennemsnitlig rente set over en 1-års periode fremgår af millionærkontoens hjemmeside samt af den månedlige trækningsliste, hvor gevinstens størrelse også fremgår. Trækningslisten kan findes på millionærkontoens hjemmeside og er tilgængelig umiddelbart efter udtrækningsdatoen. Læs mere om millionærkontoen på millionærkontoens hjemmeside. De 3 risikoklasser - for lån og kreditter i Fanø Sparekasse Et låne- eller kredittilbud er i kategorien GRØN, når det i hele lånets løbetid afdrages løbende og det er fast forrentet eller variabelt forrentet med renteloft. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien GUL, når det er variabelt forrentet eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien RØD, når det udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument, bortset fra en fastkursaftale og kurskontrakt, når lånet optages i anden valuta end DKK og EUR, eller når lånet ikke kan indfries til kurs 105, eller derunder efter 9 år eller senere. GRØN og RØD tilbydes IKKE i Fanø Sparekasse.

9 Risikoklassificering af lån 17. juni 2013 Risikomærkningen af lån sker i henhold til bekendtgørelse om risikomærkning af lån. Reglerne farveinddeler lånene, med henblik på at vise om der er forhold ved lånet, som du skal være særlig opmærksom på. Risikoklassifikationen afspejler både lånets kompleksitet og forudberegneligheden af de fremtidige betalinger i forbindelse med lånet. Forudberegneligheden angår derfor både ydelsernes størrelse og størrelsen af det beløb, som lånet vil kunne indfries til før tid - ligesom afdragsfrihed også påvirker forudberegneligheden af betalinger i forbindelse med et lån, fordi der ved afdragsfrihed er en større risiko for, at den faste ejendom kan være faldet i værdi, så det ikke er muligt at indfri lånet ved salg af den faste ejendom. Farverne viser de overordnede risiko- og produktbetragtninger, men erstatter ikke rådgivning. Totalkredit anbefaler, at du altid søger rådgivning i dit pengeinstitut, inden du tager stilling til dit lånevalg. Lån Lån med afdrag Lån uden afdrag Fastforrentet lån Grøn RenteMax - Renteloft i hele lånets løbetid RenteMax - Renteloft i kortere tid end lånets løbetid Grøn Tilpasningslån F1-F9 Tilpasningslån F10 Rød Rød Realkreditpakker Realkreditpakke A Grundlån: Fastforrentet lån uden afdrag Toplån: Fastforrentet lån med afdrag Realkreditpakke B Grundlån: RenteMax med 10 års renteloft uden afdrag Toplån: RenteMax med 10 års renteloft og afdrag Realkreditpakke C Grundlån: Tilpasningslån F1-F5 uden afdrag Toplån: Fastforrentet lån med afdrag Realkreditpakke D Grundlån: Fastforrentet lån uden afdrag Toplån: RenteMax med 10 års renteloft og afdrag Realkreditpakke E Grundlån: Tilpasningslån F1-F5 uden afdrag Toplån: Tilpasningslån F5 med afdrag Grøn* *Realkreditpakke A er gul, hvis afdragsprofilen på pakken ikke svarer til et fastforrentet lån med afdrag. Totalkredit A/S Helgeshøj Allé Taastrup Tlf Fax CVR-nr /1

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - 01-07-2015. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - 01-07-2015. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 01-07-2015 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2 Gældende pr. 1. august 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Lån og kreditter... 6 Serviceydelser... 14 Betalingskort... 18 Betalinger til/fra udlandet... 22 Depotgebyr... 26 Handel med værdipapirer...

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Indhold Indlån og opsparing... 3 Noter Indlån og opsparing... 4 Lån og kreditter... 5 Noter lån

Læs mere

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Variabel Kvartårligt (bagud)

Variabel Kvartårligt (bagud) Rentesatser udlån Gældende fra den 1. juli 2015. Generelt Rente (hvis ikke andet angivet) Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt) Variabel Kvartårligt (bagud) Kontoform/produktnavn a1 Kassekredit 12,75

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli 2015 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Indlån 25. marts 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Anfordringskonto 0,000% 0,000% Budgetkonto 0,000% 0,000% Foreningskonto

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. bog Rente- og gebyrsatser bogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf 01-07-15 folder - er gældende pr. 1. juni 14 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Prisbog. Østjydsk Bank

Prisbog. Østjydsk Bank Prisbog Østjydsk Bank 1 Indhold Rentesatser - indlån... 3 Rentesatser - højrenteprodukter... 5 Rentesatser - udlån... 6 Gebyrer... 8 Depot & Fonds... 8 Aktier... 8 Obligationer... 8 Pantebreve... 9 Finansielle

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg

Læs mere

Priser for serviceydelser

Priser for serviceydelser Alm Brand Bank er for serviceydelser Gældende fra 1. juli 2015 Indhold SERVICEYDELSER Konto 2 Kontoopgørelse 2 Kontoudskrifter 2 Betalingskort 3 Saldooplysninger 4 Betalinger/overførsler 4 Check 5 Indbetalingskort

Læs mere

GrønlandsBANKENs Prisbog

GrønlandsBANKENs Prisbog GrønlandsBANKENs Prisbog 1. december 214 1. december 214 - Side 1 af 26 Rentesatser Indlån Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Pålydende rente Særlige vilkår/bemærkninger Aktionærkonto Beløb op til

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver...

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver... SIDE 5 DIVERSE GEBYRER OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank 1,50 % oprettelsesgebyr/bevillingsprovision af det samlede lånebeløb - minimum 50 maksimalt 6.00 Udfærdigelse af sikkerhedsdokumenter

Læs mere

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013 Emne 1. Administrationsservice 1.1 Boligadministration 1.2 Varme, el- og vandafgift 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske betalinger euro 2.4

Læs mere

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49 Prisinformation 02.01.2014/Side 1 af 49 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort 4 4 4 5 5 Dokumentgebyr

Læs mere

Stiftelsesomkostninger. Årlige omkostninger i (%) - Før skat

Stiftelsesomkostninger. Årlige omkostninger i (%) - Før skat Udlån, Privatkunder: Satser pr. 3.7.214 "Swedbank tilbyder kun lån med variabel rente" Standard lånetyper Pålydende Rente i (%) Nominel årlig rente (effektiv) i (%) Stiftelsesomkostninger Årlige omkostninger

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere