VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT KROMANN REUMERT CVR.NR REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK KØBENHAVN Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT 04.12.2013 KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT KROMANN REUMERT CVR.NR REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK KØBENHAVN Ø

2 Håndbogen Selskabsskat Aktuel Transfer Pricing 9:00-9:50 Sune Hvelplund 4. december 2013

3 Agenda OECD White paper Transfer Pricing Dokumentation Formålserklæring Betydning for dansk TP praksis Udfordringer når henses til dansk TP-miljø Seneste Retspraksis Ingen offentliggjort retspraksis Hvorfor! Egne erfaringer Fokusområder Hvornår er TP dokumentation tilstrækkelig Hvornår er TP dokumentation rettidig Kammeradvokatens holdning Eksempler fra den virkelige verden Forlig med SKAT nu og i fremtiden BEPS et fremtidsprojekt Status Page 3

4 OECD White paper Transfer Pricing Dokumentation - Formålserklæring TP dokumentationskrav varierer fra land til land Vanskeligt at konsolidere og effektivisere sin TP dokumentation Nødvendigt at skræddersy sin TP dokumentation til hvert land Landespecifik fokus afskærer et bredere perspektiv => risiko for manglende fokus på væsentlige forhold OECD ligger op til en koordineret tilgang til dokumentationskrav Two-tier structure Masterfile + landespecifik dokumentation Sætter rammer for indhold Page 4

5 OECD White paper Transfer Pricing Dokumentation - Betydning for dansk TP praksis Danske dokumentationskrav langt fremme Dokumentationsbekendtgørelsen Juridisk vejledning OECD White paper går et skridt videre Vil have konsekvens for dansk TP dokumentationskrav i fremtiden Større fokus på en bredere forståelse af koncernen for at sikre fokus på væsentlige forhold Øget krav om værdikædebeskrivelse af hele gruppen Overordnet strategi for gruppen Page 5

6 OECD White paper Transfer Pricing Dokumentation - Udfordringer når henses til dansk TP-miljø OECD tager ikke stilling til landespecifikke krav i relation til: Tidsmæssige krav til aflevering af dokumentation Væsentlighedskriterium Bøderegler Udfordringer OECD sætter rammer for indhold i TP dokumentation Fastholder lokale tidsmæssige krav => MEN, i danske verserende TP sager er der stor usikkerhed netop i relation til: Hvornår TP dokumentationen indholdsmæssig er tilstrækkelig Hvornår TP dokumentationen er udarbejdet rettidigt Ikke nogen udfordring OECD ramme-forslag umiddelbart vil løse. SKAT tester sine grænser og benytter kammeradvokaten som juridisk bistand. SKAT forsøger i størsteparten af verserende sager at anfægte indholdskriteriet og/eller rettidigheden for derigennem at gennemtvinge en skønsmæssig afgørelse og vende bevisbyrden. Page 6

7 Seneste Retspraksis - Ingen offentliggjort retspraksis Hvorfor! EKSEMPEL Produktionsselskaber Distributionsselskaber Uafh. prod. Direct Order Centre (DOC) 1 1 Maskiner DK Group Internal Services (e.g. Management services, PLM services, IT services og financering/lån) Management fee, PLM fee, IT service fee og renteudgifter 2 Licens 3 Royalty-betaling til Inovation AG baseret på omsætning i distributionsselskaberne Prod. Management AG Inovation AG Forsvar Risiko for egne beslutninger Ingen fordel for koncern ( - synergi) Indtjeningspotentiale (forbedringer) ikke armslængde i relation til Inovation AG => forlig Transfer pricing dokumentation ( ): 1. Contract Manufacturing (Cost+5%) 2. Group Internal and Support Services 3. IP systems (3,5 % af omsætning) TNNM/ROS 2% - 4,6% Page 7

8 Egne Erfaringer - Fokusområder OECD har identificeret en række karakteristiske kendetegn for situationer med forhøjet transfer pricing-risiko; Transaktioner med skattely Overførsel af immaterielle aktiver Omstruktureringer Renter, forsikringspræmier og royalty Underskud flere år i træk Utilstrækkelig eller slet ingen transfer pricing-dokumentation Usædvanlig stor gæld Disse situationer vil med andre ord øge risikoen for at blive udtaget til kontrol af SKAT, hvilket også fremgår af SKAT s produktionsplan for 2013, hvor ovennævnte situationer konkretiseres. Page 8

9 Egne Erfaringer - Hvornår er dokumentation tilstrækkelig/rettidig BEK om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner.udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation ( 1).Grundlag for vurdering af priser og vilkår ( 2) Kammeradvokaten Juridisk assistance til SKAT Uenig i resultat => skøn Manglende rettidighed => skøn Omvendt bevisbyrde Udarbejdelse på tidspunktet for transaktionen Udarbejdelse indenfor 60 dagsfrist ej rettidigt! Selskabet skal løfte bevisbyrden Page 9

10 Egne Erfaringer - Skønsmæssig vurdering Page 10

11 Egne Erfaringer - Eksempler Rådgivningsselskabet Skøn - TNMM forhøjelse (LSR-sag) Fyldestgørende TP dok => alligevel skøn SKATs forudsætning Brutto margin Karakterisering Call center-selskabet Skøn OECD 1.71 (forlig) Ingen fordel for koncernen (- synergi) Skøn ej armslængde (globale aftaler, EBIT margin) Media-selskabet Skøn OECD 1.71 (forlig) Ingen synergi Foranstaltninger for at forbedre profitabiliteten Studehandel Medicinal-selskabet Skøn OECD 1.71 (forlig) Manglende armslængde (Cost plus 400%) Studehandel Page 11

12 Egne Erfaringer - Eksempler samarbejde med SKAT Moderselskab støbepap forhandling (agterskrivelse) Tænkte på overlevelse ikke på TP dokumentation Proaktiv forhandling/samarbejde med SKAT Køle-producenten (mulig agterskrivelse) TP politik uden implementering Afgørelse i overensstemmelse med TP politik Samarbejde med SKAT Undgåelse af agterskrivelse Mulig forlig Sikring af korresponderende justering Page 12

13 Egne Erfaringer - Forlig med SKAT nu og i fremtiden Hvorfor forhandle med SKAT Hvornår Før agterskrivelse, før kendelse, før eller under LSR Se eksempler Studehandler Se eksempler Men politisk varm kartoffel SKATs afgørelser er objektivt korrekte. Derfor ingen grund til at indgå forlig Fremadrettet ønsker SKAT at føre flere sager hele vejen! Page 13

14 BEPS - Status Action Plan offentliggjort i juli fokusområder, hvor OECD ønsker at gribe ind Men ikke hvordan der kan gribes ind!! Fremadrettet ønsker OECD at gennemfører ændringer også i relation til lande udenfor OECD => Mange udfordringer fremadrettet Page 14

15 Action 1 & 2 Action 1: Address the tax challenges of the digital economy Issues to be examined include the ability of a company to have a significant digital presence in the economy of another country, without being liable to taxation and the attribution of value created from the generation of marketable location-relevant data through the use of digital products and services. Expected output: Identify issues and possible actions to address them. Deadline: September 2014 Action 2: Neutralize the effects of hybrid mismatch arrangements. Develop model treaty provisions and recommendations regarding the design of domestic rules to neutralize the effect of hybrid instruments and entities. These precautions are, to a high degree, already incorporated in Danish law with the company tax act, sec. 2A, 2B, and 2C which contains check-the-box rules for transparent companies and rules for hybrid financing. Expected output: Changes to the Model Tax Convention and recommendations regarding domestic rules. Deadline: September 2014 Page 15

16 Action 3 Action 3: Develop recommendations regarding the design of controlled foreign company rules. This work will be coordinated with other work as necessary. CFC rules are incorporated in Danish law with the company tax act sec. 32 and have been part of it since Whether they are comprehensive enough compared to what the action plan will suggest, remains to be seen. Expected output: Recommendations regarding domestic rules. Deadline: September 2015 Page 16

17 Action 4 Action 4: Limit base erosion via interest deductions and other financial payments. The action plan describes two scenarios. Lending from a related entity creates deductions for the holder of debt, without the interest income is included in the taxable income for the issuer. A company may use debt to finance the production of exempt or deferred income, thereby claiming a deduction where the related income, won t be taxed. The Danish rules somewhat limit the deductions from interest of controlled debt, with the company tax act, sec. 11, 11 B and 11 C. As a main rule Denmark have a 25% withholding tax on interest on controlled debt. This provision is limited in practice because of the EU directive on interest and royalty payments or double tax conventions, making the provision void. Expected output: Recommendations regarding domestic rules and changes to the Transfer Pricing Guidelines regarding the prices of related party financial transactions. Deadline: September 2015 and December 2015 respectively. Page 17

18 Action 5 Action 5: Counter harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and substance. Revamp the work on harmful tax practices with a priority on improving transparency, including compulsory exchange on rulings related to preferential regimes (i.e. favorable tax treatment given to profits for some types of firms or capital, e.g. Apple in Ireland). Expected output: Finalize review of member country regimes, strategy to expand participation to non-oecd members and revision of existing criteria. Deadline: September 2014, September 2015 and December 2015 respectively. Page 18

19 Action 6 Action 6: Prevent treaty abuse. The action plan states that treaty abuse is one of the most important sources of BEPS concerns. Specially they are concerned about the use of conduit companies to achieve treaty benefits, which may give rise to double non-taxation. Existing domestic and international tax rules should therefore be modified in order to more closely align the allocation of income with the economic activity that generates that income. Expected output: Changes to the Model Tax Convention and recommendations regarding domestic rules. Deadline: September Page 19

20 Action 7 Action 7: Prevent the artificial avoidance of PE status. Companies are using commissionaire arrangements in order to avoid PE status in certain countries and thereby avoid being taxable to the same extent as they would be if the sales were made by a distributor. Similarly, MNE s may artificially fragment their operations among multiple group entities to qualify for the exceptions to PE status for preparatory and ancillary activities. Changes need to be made to the definition of PE to prevent this avoidance. Changes will also be needed to profit attribution related to PE s. Expected output: Changes to the Model Tax Convention. Deadline: September Page 20

21 Action 8 & 9 & 10 Actions 8,9,10: Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation. Page 21 Most attention is paid to intangibles (action 8), risks and capital (action 9) and other high-risk transactions including management fees and head office expenses. (action 10) In some instances, multinationals have been able to use and misapply the arms length principle to separate income from the economic activities that produce this income. This will be countered by developing rules to prevent BEPS by: moving intangibles among group members, Transferring risks among, or allocating excessive capital to group members, Engaging in transactions which would not, or would only very rarely occur between third parties. This will involve adopting transfer pricing rules or measurements to clarify the application of transfer pricing methods, in particular profit splits, and provide protection against common type of base eroding payments, such as management fees and head office expenses. Expected outcome: Changes to the Transfer Pricing Guidelines and possibly to the Model Tax Convention. Deadline: September 2015

22 Action 11 Action 11: Establish methodologies to collect and analyze data on BEPS and the actions to address it. Develop recommendations regarding indicators of the scale and economic impact of BEPS and ensure that tools are available to monitor and evaluate the effectiveness and economic impact of the actions taken to address BEPS on an ongoing basis. The work will also involve assessing a range of existing data sources, identifying new types of data that should be collected. Expected output: Recommendations regarding data to be collected and methodologies to analyze them. Deadline: September 2015 Page 22

23 Action 12 Action 12: Require taxpayers to disclose their aggressive tax planning arrangements. The availability of timely, targeted and comprehensive information is essential to enable governments to quickly identify risk areas. Audits remain a key source of relevant information, but they suffer from a number of constraints as tools for the early detection of aggressive tax planning techniques. The goal is to develop recommendations regarding the design of mandatory disclosure rules for aggressive or abusive transactions, arrangements, or structures, taking into consideration the administrative costs for tax administrations and businesses. Expected output: Recommendations regarding domestic rules. Deadline: September Page 23

24 Action 13 Action 13: Re-examine transfer pricing documentation. Building on action point 5 regarding transparency and action point 12 on the ability to identify risk areas, the plan notes that a key issue in the administration of transfer pricing rules is the asymmetry of information between taxpayers and tax administrations. Rules should therefore be developed regarding transfer pricing documentation, to enhance transparency for tax administrations, taking into consideration the compliance cost for businesses. This big picture approach is the same that is known from OECD s White Paper on Transfer Pricing Documentation, and should hinder a one sided, domestic approach to documentation, but instead help give tax authorities a better understanding of the group as a whole, to better identify risk areas. Expected outcome: Changes to the Transfer Pricing Guidelines and recommendations regarding domestic rules. Deadline: September 2014 Page 24

25 Action 14 Action 14: Make dispute resolution mechanisms more effective. In an attempt to ensure certainty and predictability for businesses work will be done in order to examine and address obstacles that prevent countries from solving treaty-related disputes under the MAP. This point will have limited relevance within the EU, because of the European Arbitration Convention where states are obligated to reach an agreement within three years. Expected output: Changes to the Model Tax Convention Deadline: September 2015 Page 25

26 Action 15 Action 15: Develop a multilateral instrument This last point is mostly about implementing the work put out in the last 14 points. A lot of the expected outputs from the last 14 points, was changes to the Model Tax Convention, and those changes would not be effective without amendments to the existing treaties. Denmark has DTC s with around 116 countries worldwide. Amendments on a treaty-bytreaty basis does not seem like a feasible option. OECD recognizes this, and wish to develop a multilateral instrument to implement measures developed in the course of work on BEPS and amend bilateral tax treaties. Expected output: Report indentifying relevant public international law and tax issues, and develop a multilateral instrument. Deadline: September 2014 and December 2015, respectively. Page 26

27 CV Sune Hvelplund Sune Hvelplund Senior Manager, Transfer Pricing Mobile Background Professional experience References Senior Manager, employed by Ernst & Young in July 2011 as a member of the Danish Transfer Pricing Group Sune has a Master of Laws from University of Copenhagen and Cornell Law School, NY Skills Transfer Pricing Controversy support (MAP, APA, etc) Implementation management Compliance Due diligence Permanent Establishment controversy International tax Sune has worked with Corporate tax, transfer pricing and international tax since Between seconded to Swiss based MNC s managing their in-house tax function. He has advised on a diverse range of global planning and compliance transfer pricing projects covering issues such as HQ structuring, finance, risk mitigation and documentation compliance. Sune has also been heavily involved in the management of transfer pricing audits and other contentious transfer pricing proceedings in Denmark and abroad. Clients include: Tetra Pak International Lego Accenture UTC AMEX

28 Skattemæssige aspekter ved koncernfinansiering December 2013

29 Koncernfinansiering Mange udfordringer. Transfer pricing Renteniveau? Vederlag for sikkerhed? DKK $ Global AB Holding A/S Udenlandsk kreditor Skattepligt, jf. SEL 2 Renter, kurstab, udbytte? Hybrid finansiering, jf. SEL 2B Kildeskat, jf. KSL 65, 65D Debtpush down, jf. SEL 2D A A/S BA/S Koncernfinansiering PwC Danske selskaber Tynd kapitalisering, jf. SEL 11 Aktivreglen, jf. SEL 11 B EBIT-reglen, jf. SEL 11C Valutatab/gevinst December 2013 Side29

30 Koncernfinansiering Tynd Kapitalisering Indført i 1998 Modvirker en vilkårlig flytning af skattetilsvar fra Danmark til udlandet somfølge af et åbenbart misforhold mellem gæld og egenkapital fremkommer uforholdsmæssige rentefradrag i Danmark Koncernfinansiering PwC December 2013 Side30

31 Koncernfinansiering Tynd Kapitalisering Hvem er omfattet: Selskaber m.v., der fuldt skattepligtige efter SEL 1 (dog ikke andelsforeninger eller foreninger m.v. omfattet af henholdsvis SEL 1, stk. 1, nr. 3 og 6) Som har gæld til koncernforbundne juridiske personer som nævnt i LL 2, stk. 1 (kontrolleret gæld) Fremmedkapital set i forhold til egenkapital overstiger 4:1 Faste driftssteder omfattes men ikke fast ejendom Selskaber, der er registreret i udlandet, men hvis ledelse har sæde i Danmark, er også omfattet af bestemmelsen Koncernfinansiering PwC December 2013 Side31

32 Koncernfinansiering Tynd kapitalisering Renteudgifter begrænses kun hvis kontrolleret gæld > 10 mio. kr. Begrænsning i fradragsret for renteudgifter og kurstab vedrørende den overskydende del af gælden Opgøres på baggrund af indkomståret ultimo, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at foretage beregning inden udløbet af indkomståret Hvis det kan dokumenteres, at lignende finansiering kan opnås mellem uafhængige parter, bortfalder en evt. begrænsning (vanskelig at løfte denne bevisbyrde ud fra gældende praksis) Koncernfinansiering PwC December 2013 Side32

33 Koncernfinansiering Opgørelsesmetode Markedsværdi af egenkapitalen opgøres, dvs. selskabets aktiver (dvs. også goodwill) minus gæld omfattet af kursgevinstloven Begrænsede renter fortabes fuldt ud (kurstab kan modregnes i kursgevinst på samme lån i efterfølgende indkomstår) Er modtageren skattepligtig til Danmark af renteindtægten, medregnes indtægten ikke i den skattepligtige indkomst Omfatter kun renteudgifter og kurstab på kontrolleret gæld, dermed ikke samme afgrænsning som nettofinansieringsudgifter, der vurderes efter renteloft og EBIT-regel Koncernfinansiering PwC December 2013 Side33

34 Koncernfinansiering Eksempel Tynd kapitalisering Selskab X - Egenkapital Samlet gæld til F (kontrolleret) Passiver i alt Forhold mellem gæld/egenkapital 20:1 Koncernfinansiering PwC December 2013 Side34

35 Koncernfinansiering Eksempel - Tynd kapitalisering Omkvalificering af gæld til egenkapital: Egenkapital Omkvalificeret gæld Reguleret egenkapital Resterende gæld til F(kontrolleret) Forhold mellem gæld/egenkapital 4:1 Fradragsbegrænsning: x (renteudgifter) = Koncernfinansiering PwC December 2013 Side35

36 Koncernfinansiering Tynd kapitalisering - konsolideringsregel Tanken bag konsolideringsreglen er, at man vil forhindre udnyttelse af den såkaldte kaskadeeffekt - Herved forstås, at egenkapitalen udtyndes ved etablering af en kæde af selskaber, der hver for sig opfylder 4:1 kravet, men som sammenlagt ikke opfylder egenkapitalkravet Konsolideringsreglen efter SEL 11 B, stk. 4 er anderledes end konsolidering efter sambeskatningsreglerne - Koncernfinansiering PwC December 2013 Side36

37 Koncernfinansiering Konsolidering - sambeskatning M Corp. 100 % Global AB Holding A/S fast driftssted 100 % AA/S 100 % BA/S CA/S 85 % A1 A/S XA/S 50 % 100 % YLtd Koncernfinansiering PwC December 2013 Side37

38 Koncernfinansiering Tynd kapitalisering konsolidering M Corp. 100 % Indgår ikke i konsolidering Konsolideres Global AB Holding A/S Indgår ikke i konsolidering fast driftssted 100 % A A/S 100 % B A/S C A/S 85 % A1 A/S XA/S 50 % 100 % YLtd Koncernfinansiering PwC December 2013 Side38

39 Koncernfinansiering Rentefradragsbegrænsning, jf. SEL 11 B (aktivreglen) Nettofinansieringsudgifter kan kun fradrages i det omfang, de ikke overstiger den skattemæssige værdi af selskabets aktiver ganget med en forrentningsrente (3,0 % i 2013) = renteloft Beskæringen kan maksimalt nedsætte fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter til et grundbeløb på MDKK 21,3 mio Hovedregel: Beskårne nettofinansieringsudgifter er et permanent tab - U1: Beskårne nettokurstab kan fremføres til modregning i bruttokursgevinster de følgende 3 indkomstår. Ved eventuel begrænsning anses nettokurstab for at være begrænset først NB: kurstab på renteswapsvedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom kan fremføres i kontraktens løbetid Koncernfinansiering PwC December 2013 Side39

40 Koncernfinansiering Opgørelse af nettofinansieringsudgifter SEL 11 B, stk. 4: Nettofinansieringsudgifter består af en negativ sum af: - Skattepligtige renteindtægter og fradragsberettigede renteudgifter (1. pkt.)dog ikke renter vedrørende varedebitor/kreditor, herunder kontantrabatter - Provisioner og lignende efter ligningslovens 8 stk. 3 (2. pkt.). Dog ikke provisioner vedrørende varegæld/fordringer - En beregnet finansieringsomkostning ved finansiel leasing (4. pkt.) - Skattepligtige aktieavancer og fradragsberettigede tab på aktier samt skattepligtig udbytte (5. pkt.) - Finansieringsindtægter og -udgifter, som følge af CFC og skyggesambeskatning, skal ikke medtages Koncernfinansiering PwC December 2013 Side40

41 Koncernfinansiering Opgørelse af nettofinansieringsudgifter (fortsat) HR: Skattepligtige kursgevinster og fradragsberettigede kurstab på fordringer og gæld, herunder finansielle kontrakter, medregnes Undtagelser: 1. Tab/gevinst på varekreditor/debitor 2. Tab og gevinst på udlån, når selskabet udøver næring ved køb og salg af fordringer eller finansieringsvirksomhed og medkontrahent ikke er koncernforbundet 3. Gevinst og tab på terminskontrakter, der sikrer driftsindtægter og driftsudgifter, herunder i sambeskattede selskaber. Dette gælder dog ikke, hvis næring eller koncernforbundet medkontrahent Koncernfinansiering PwC December 2013 Side41

42 Koncernfinansiering Opgørelse af aktivgrundlag Som hovedregel skal alle driftsaktiver medregnes, eksempelvis: - Driftsmidler, bygninger, varebeholdninger, igangværende arbejder m.fl. Fremførselsberettigede underskud efter SEL 12 Fordringer erhvervet ved salg af varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed (varedebitorer) Finansielt leasede aktiver Aktiver indskudt af udenlandske koncernforbundne selskaber, såfremt de forbliver i selskabet i mindst 2 år Koncernfinansiering PwC December 2013 Side42

43 Koncernfinansiering Aktiver ej omfattet af aktivgrundlag Finansielle aktiver, eksempelvis aktier, obligationer eller likvide midler Fordringer og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven, eksempelvis nulkupon-obligationer, terminskontrakter, optionsaftaler m.fl. (tilsigter symmetri med, hvad der medtages under nettofinansieringsudgifter) Koncernfinansiering PwC December 2013 Side43

44 Koncernfinansiering Værdi af aktivgrundlaget Afskrivningsberettigede aktiver indgår med den skattemæssigt nedskrevne værdi - Det vil sige, skattemæssige afskrivninger formindsker grundlaget for beregning af renteloftet Andre aktiver indgår med anskaffelsessummen tillagt eventuelle udgifter til forbedring Finansielt leasede aktiver indregnes til regnskabsmæssig værdi Koncernfinansiering PwC December 2013 Side44

45 Koncernfinansiering Værdi af aktivgrundlaget (fortsat) Fremførselsberettigede underskud ved indkomstårets udløb før beregning af beskæring af rentefradrag - Men efter beregning af underskudsbegrænsning, da begrænsede underskud øger basen (cirkulær beregning) Igangværende arbejder indgår til anskaffelsessummen - Ved opgørelsen af igangværende arbejder skal modtagne acontobetalinger modregnes Varelagre og varedebitorer indregnes i det omfang, værdien overstiger værdien af gæld, opstået ved køb af varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed (varekreditorer) Koncernfinansiering PwC December 2013 Side45

46 Koncernfinansiering EBIT reglen Den skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter kan maksimalt nedsættes med 80 % som følge af nettofinansieringsudgifter (efter eventuel begrænsning efter renteloft og tynd kapitalisering) Nettofinansieringsudgifter opgøres ligesom under renteloftet Beskæringen kan maksimalt nedsætte indkomstårets fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter til et grundbeløb på 21,3 mio. kr. i 2013 Beskårne nettofinansieringsudgifter kan fremføres til fradrag i efterfølgende indkomstår i modsætning til SEL 11 B. Koncernfinansiering PwC December 2013 Side46

47 Koncernfinansiering Sambeskattede selskaber Sambeskattede selskaber mv. anses for at udgøre én samlet enhed i relation til renteloft og EBIT-reglen Der foretages ikke eliminering af sambeskatningsinterne finansieringsindtægter og -udgifter Nettofinansieringsudgifterne og aktivernes skattemæssige værdi opgøres samlet for alle sambeskattede selskaber Grundbeløbet på MDKK 21,3 mio. gælder samlet for de sambeskattede selskaber Koncernfinansiering PwC December 2013 Side47

48 Koncernfinansiering Administrationsselskabet Udveksling af oplysninger om nettofinansieringsudgifter og den skattemæssige værdi af aktiver Eventuelt optimere skattemæssige afskrivninger Føre en samlet saldo for: - Beskårne nettokurstab efter renteloftet - Beskårne nettofinansieringsudgifter efter EBIT-reglen - Beskårne urealiserede tab på renteswap Koncernfinansiering PwC December 2013 Side48

49 Koncernfinansiering Administrationsselskabet Idet beskårne kurstab efter renteloftet og beskårne nettofinansieringsudgifter efter EBIT-reglen fremføres samlet hos administrationsselskabet, kan andre selskaber i sambeskatningen anvende kurstabene til modregning i fremtidige bruttokursgevinster - Ingen krav om kompensation Hvis det selskab, der har udløst en fradragsbeskæring af kurstab forlader sambeskatningen, følger det beskårne kurstab ikke med selskabet - Kompensation mulig via skattefrie tilskud og skattefrie udbytter NB: Tilskud skal gives, inden koncernforbindelse brydes Koncernfinansiering PwC December 2013 Side49

50 Hvis I har spørgsmål Steff Fløe Pedersen Senior Tax Manager Tlf: / This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. All rights reserved. In this document, PwC refers to PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

51 DRIFTSOMKOSTNINGER KROMANN REUMERT CVR.NR REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK KØBENHAVN Ø

52 DRIFTSOMKOSTNINGER - DEN JURIDISKE RAMME Udgangspunkt: Nettoindkomstprincippet i statsskattelovens 4 6: Statsskattelovens 6: Ved beregningen af den skattepligtige indkomst bliver at fradrage: a) driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger Retlig standard, som kan udvikle sig over tid 52

53 DRIFTSOMKOSTNINGER - DEN JURIDISKE RAMME Den juridiske vejledning: SEL 6, stk. 1, litra a Krav om driftsmæssig begrundelse Krav om erhvervsmæssig virksomhed Krav om igangværende virksomhed Udgiftens størrelse og nødvendighed Forgæves afholdte udgifter Betingelse om formueforbrug, ikke fradrag for udgifter til anskaffelse af aktiver Afgrænsning over for udgifter, der ikke kan trækkes fra 53

54 DRIFTSOMKOSTNINGER - DEN JURIDISKE RAMME Udgangspunktet i statsskattelovens 6 er i en lang række tilfælde enten udvidet, indskrænket eller præciseret i anden skattelovgivning. Eksempler: Afskrivningsloven LL 8 B (fradrag for udgifter til forsøg og forskning) LL 8, stk. 4 (alene 25% fradrag for repræsentationsudgifter) LL 8 P (særlige regler for opgørelsen af indkomst ved vedvarende energianlæg) 54

55 DRIFTSOMKOSTNINGER TYPER AF UDGIFTER.. hvad bliver det næste? Løn, bonus, rejse og opholdsomkostninger til egne ansatte Omkostninger til rådgivere, konsulenter og andre tredjemænd Driftstab Tilskud Transaktionsomkostninger Finansieringsomkostninger Etablering- og afviklingsomkostninger 55

56 SYMBION, MANAGEMENT FEE - SKM HR Problemstilling 1: Ordlyden af statsskattelovens 6 6: Fradrag for driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten Enighed om at Indkomsten = den skattepligtige indkomst Problemstilling 2: Den skattepligtige indkomst? SKM: Afgørende om formålet med afholdelse af udgiften var skattefrie indtægter 56

57 SYMBION HØJESTERET Indkomsten skal forstås som den skattepligtige indkomst Bevist at Symbion forventede at den overvejende del af indtægter ville bestå i skattefrie aktieavancer (efter ABL) efter det anførte har Symbion Capital haft til formål at drive og har faktisk drevet virksomhed, der har givet selskabet indtægter i form af dels løbende afkast ved renter og udbytte af porteføljeinvesteringerne, dels avance ved afståelse af aktier i porteføljeselskaberne. Indtægterne har været skattepligtige for så vidt angår det løbende afkast og avancerne ved afståelse inden for 3 år og skattefrie for så vidt angår avancerne ved afståelse efter 3 år. Højesteret finder herefter, at afholdte udgifter til management fee kan være fradragsberettigede driftsomkostninger, selv om nogle af afståelsesavancerne er skattefrie 57

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger 2014 CORIT

Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger 2014 CORIT Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger Agenda Formål og overblik Holding-selskaber M&A aktiviter og kapitalmarkedsforhold Medarbejderudgifter Transaktionsbonus Stay on bonus

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS. Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert

DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS. Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert OVERSIGT Generelt Fradragsretten begrænses Lovgivning - Fx SEL 11B-11C Administrativ praksis - Opstramning

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014 www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning. Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale?

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012

C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012 www.pwc.dk/c20 C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012 Revision. Skat. Rådgivning. En kompetent og uafhængig dommerkomite Per Have CFO, Danfoss Claus Berner Møller Porteføljeforvalter,

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER FINANSIERINGSINSTRUMENTER 2012 CORIT

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER FINANSIERINGSINSTRUMENTER 2012 CORIT FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER FINANSIERINGSINSTRUMENTER AGENDA Hybride finansieringsinstrumenter, hvad og hvorfor? Fordringer, gæld og renter Beskatning Kvalifikation Aktier og udbytter Beskatning

Læs mere

J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2. Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod

J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2. Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2 Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke)

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0. 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk og jlv@skm.dk Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Aktieavancebeskatning i selskaber

Aktieavancebeskatning i selskaber Institut for Regnskab og Revision Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg Copenhagen Business School - 2012 Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Aktieavancebeskatning i selskaber Konsekvenserne af de

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Ejendomsforeningen Danmark Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Kontakt Morten Schougaard Sørensen KPMG Odense Tlf. 25 29 40 59 Mail: mssoerensen@kpmg.dk Agenda

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Ændring i aktieavancebeskatningsloven

Ændring i aktieavancebeskatningsloven Juridisk institut Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. forfattere: Jan Ulrik Simonsen Steffen D. Sørensen Vejleder: Jesper Bierregaard Ændring i aktieavancebeskatningsloven De skattemæssige konsekvenser

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Ålborg Universitet Cand.merc.aud - Speciale

Ålborg Universitet Cand.merc.aud - Speciale Ålborg Universitet Cand.merc.aud - Speciale Udarbejdet af: Kristian Amdi Konradsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato: 4. marts 2013 Side 0 af 88 Indholdsfortegnelse 1 Executive summary...

Læs mere

Symbion-dommen og dens perspektiver. Danmarks Skatteadvokater 24. maj 2012

Symbion-dommen og dens perspektiver. Danmarks Skatteadvokater 24. maj 2012 Symbion-dommen og dens perspektiver Danmarks Skatteadvokater 24. maj 2012 Faktum - generelt Fond i selskabsform => fradrag for management fee hos fonden selv ( K/S struktur hvor fradrag hos LP) Investeringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere