VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT KROMANN REUMERT CVR.NR REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK KØBENHAVN Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT 04.12.2013 KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL BRUSH-UP KURSUS I SELSKABSSKAT KROMANN REUMERT CVR.NR REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK KØBENHAVN Ø

2 Håndbogen Selskabsskat Aktuel Transfer Pricing 9:00-9:50 Sune Hvelplund 4. december 2013

3 Agenda OECD White paper Transfer Pricing Dokumentation Formålserklæring Betydning for dansk TP praksis Udfordringer når henses til dansk TP-miljø Seneste Retspraksis Ingen offentliggjort retspraksis Hvorfor! Egne erfaringer Fokusområder Hvornår er TP dokumentation tilstrækkelig Hvornår er TP dokumentation rettidig Kammeradvokatens holdning Eksempler fra den virkelige verden Forlig med SKAT nu og i fremtiden BEPS et fremtidsprojekt Status Page 3

4 OECD White paper Transfer Pricing Dokumentation - Formålserklæring TP dokumentationskrav varierer fra land til land Vanskeligt at konsolidere og effektivisere sin TP dokumentation Nødvendigt at skræddersy sin TP dokumentation til hvert land Landespecifik fokus afskærer et bredere perspektiv => risiko for manglende fokus på væsentlige forhold OECD ligger op til en koordineret tilgang til dokumentationskrav Two-tier structure Masterfile + landespecifik dokumentation Sætter rammer for indhold Page 4

5 OECD White paper Transfer Pricing Dokumentation - Betydning for dansk TP praksis Danske dokumentationskrav langt fremme Dokumentationsbekendtgørelsen Juridisk vejledning OECD White paper går et skridt videre Vil have konsekvens for dansk TP dokumentationskrav i fremtiden Større fokus på en bredere forståelse af koncernen for at sikre fokus på væsentlige forhold Øget krav om værdikædebeskrivelse af hele gruppen Overordnet strategi for gruppen Page 5

6 OECD White paper Transfer Pricing Dokumentation - Udfordringer når henses til dansk TP-miljø OECD tager ikke stilling til landespecifikke krav i relation til: Tidsmæssige krav til aflevering af dokumentation Væsentlighedskriterium Bøderegler Udfordringer OECD sætter rammer for indhold i TP dokumentation Fastholder lokale tidsmæssige krav => MEN, i danske verserende TP sager er der stor usikkerhed netop i relation til: Hvornår TP dokumentationen indholdsmæssig er tilstrækkelig Hvornår TP dokumentationen er udarbejdet rettidigt Ikke nogen udfordring OECD ramme-forslag umiddelbart vil løse. SKAT tester sine grænser og benytter kammeradvokaten som juridisk bistand. SKAT forsøger i størsteparten af verserende sager at anfægte indholdskriteriet og/eller rettidigheden for derigennem at gennemtvinge en skønsmæssig afgørelse og vende bevisbyrden. Page 6

7 Seneste Retspraksis - Ingen offentliggjort retspraksis Hvorfor! EKSEMPEL Produktionsselskaber Distributionsselskaber Uafh. prod. Direct Order Centre (DOC) 1 1 Maskiner DK Group Internal Services (e.g. Management services, PLM services, IT services og financering/lån) Management fee, PLM fee, IT service fee og renteudgifter 2 Licens 3 Royalty-betaling til Inovation AG baseret på omsætning i distributionsselskaberne Prod. Management AG Inovation AG Forsvar Risiko for egne beslutninger Ingen fordel for koncern ( - synergi) Indtjeningspotentiale (forbedringer) ikke armslængde i relation til Inovation AG => forlig Transfer pricing dokumentation ( ): 1. Contract Manufacturing (Cost+5%) 2. Group Internal and Support Services 3. IP systems (3,5 % af omsætning) TNNM/ROS 2% - 4,6% Page 7

8 Egne Erfaringer - Fokusområder OECD har identificeret en række karakteristiske kendetegn for situationer med forhøjet transfer pricing-risiko; Transaktioner med skattely Overførsel af immaterielle aktiver Omstruktureringer Renter, forsikringspræmier og royalty Underskud flere år i træk Utilstrækkelig eller slet ingen transfer pricing-dokumentation Usædvanlig stor gæld Disse situationer vil med andre ord øge risikoen for at blive udtaget til kontrol af SKAT, hvilket også fremgår af SKAT s produktionsplan for 2013, hvor ovennævnte situationer konkretiseres. Page 8

9 Egne Erfaringer - Hvornår er dokumentation tilstrækkelig/rettidig BEK om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner.udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation ( 1).Grundlag for vurdering af priser og vilkår ( 2) Kammeradvokaten Juridisk assistance til SKAT Uenig i resultat => skøn Manglende rettidighed => skøn Omvendt bevisbyrde Udarbejdelse på tidspunktet for transaktionen Udarbejdelse indenfor 60 dagsfrist ej rettidigt! Selskabet skal løfte bevisbyrden Page 9

10 Egne Erfaringer - Skønsmæssig vurdering Page 10

11 Egne Erfaringer - Eksempler Rådgivningsselskabet Skøn - TNMM forhøjelse (LSR-sag) Fyldestgørende TP dok => alligevel skøn SKATs forudsætning Brutto margin Karakterisering Call center-selskabet Skøn OECD 1.71 (forlig) Ingen fordel for koncernen (- synergi) Skøn ej armslængde (globale aftaler, EBIT margin) Media-selskabet Skøn OECD 1.71 (forlig) Ingen synergi Foranstaltninger for at forbedre profitabiliteten Studehandel Medicinal-selskabet Skøn OECD 1.71 (forlig) Manglende armslængde (Cost plus 400%) Studehandel Page 11

12 Egne Erfaringer - Eksempler samarbejde med SKAT Moderselskab støbepap forhandling (agterskrivelse) Tænkte på overlevelse ikke på TP dokumentation Proaktiv forhandling/samarbejde med SKAT Køle-producenten (mulig agterskrivelse) TP politik uden implementering Afgørelse i overensstemmelse med TP politik Samarbejde med SKAT Undgåelse af agterskrivelse Mulig forlig Sikring af korresponderende justering Page 12

13 Egne Erfaringer - Forlig med SKAT nu og i fremtiden Hvorfor forhandle med SKAT Hvornår Før agterskrivelse, før kendelse, før eller under LSR Se eksempler Studehandler Se eksempler Men politisk varm kartoffel SKATs afgørelser er objektivt korrekte. Derfor ingen grund til at indgå forlig Fremadrettet ønsker SKAT at føre flere sager hele vejen! Page 13

14 BEPS - Status Action Plan offentliggjort i juli fokusområder, hvor OECD ønsker at gribe ind Men ikke hvordan der kan gribes ind!! Fremadrettet ønsker OECD at gennemfører ændringer også i relation til lande udenfor OECD => Mange udfordringer fremadrettet Page 14

15 Action 1 & 2 Action 1: Address the tax challenges of the digital economy Issues to be examined include the ability of a company to have a significant digital presence in the economy of another country, without being liable to taxation and the attribution of value created from the generation of marketable location-relevant data through the use of digital products and services. Expected output: Identify issues and possible actions to address them. Deadline: September 2014 Action 2: Neutralize the effects of hybrid mismatch arrangements. Develop model treaty provisions and recommendations regarding the design of domestic rules to neutralize the effect of hybrid instruments and entities. These precautions are, to a high degree, already incorporated in Danish law with the company tax act, sec. 2A, 2B, and 2C which contains check-the-box rules for transparent companies and rules for hybrid financing. Expected output: Changes to the Model Tax Convention and recommendations regarding domestic rules. Deadline: September 2014 Page 15

16 Action 3 Action 3: Develop recommendations regarding the design of controlled foreign company rules. This work will be coordinated with other work as necessary. CFC rules are incorporated in Danish law with the company tax act sec. 32 and have been part of it since Whether they are comprehensive enough compared to what the action plan will suggest, remains to be seen. Expected output: Recommendations regarding domestic rules. Deadline: September 2015 Page 16

17 Action 4 Action 4: Limit base erosion via interest deductions and other financial payments. The action plan describes two scenarios. Lending from a related entity creates deductions for the holder of debt, without the interest income is included in the taxable income for the issuer. A company may use debt to finance the production of exempt or deferred income, thereby claiming a deduction where the related income, won t be taxed. The Danish rules somewhat limit the deductions from interest of controlled debt, with the company tax act, sec. 11, 11 B and 11 C. As a main rule Denmark have a 25% withholding tax on interest on controlled debt. This provision is limited in practice because of the EU directive on interest and royalty payments or double tax conventions, making the provision void. Expected output: Recommendations regarding domestic rules and changes to the Transfer Pricing Guidelines regarding the prices of related party financial transactions. Deadline: September 2015 and December 2015 respectively. Page 17

18 Action 5 Action 5: Counter harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and substance. Revamp the work on harmful tax practices with a priority on improving transparency, including compulsory exchange on rulings related to preferential regimes (i.e. favorable tax treatment given to profits for some types of firms or capital, e.g. Apple in Ireland). Expected output: Finalize review of member country regimes, strategy to expand participation to non-oecd members and revision of existing criteria. Deadline: September 2014, September 2015 and December 2015 respectively. Page 18

19 Action 6 Action 6: Prevent treaty abuse. The action plan states that treaty abuse is one of the most important sources of BEPS concerns. Specially they are concerned about the use of conduit companies to achieve treaty benefits, which may give rise to double non-taxation. Existing domestic and international tax rules should therefore be modified in order to more closely align the allocation of income with the economic activity that generates that income. Expected output: Changes to the Model Tax Convention and recommendations regarding domestic rules. Deadline: September Page 19

20 Action 7 Action 7: Prevent the artificial avoidance of PE status. Companies are using commissionaire arrangements in order to avoid PE status in certain countries and thereby avoid being taxable to the same extent as they would be if the sales were made by a distributor. Similarly, MNE s may artificially fragment their operations among multiple group entities to qualify for the exceptions to PE status for preparatory and ancillary activities. Changes need to be made to the definition of PE to prevent this avoidance. Changes will also be needed to profit attribution related to PE s. Expected output: Changes to the Model Tax Convention. Deadline: September Page 20

21 Action 8 & 9 & 10 Actions 8,9,10: Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation. Page 21 Most attention is paid to intangibles (action 8), risks and capital (action 9) and other high-risk transactions including management fees and head office expenses. (action 10) In some instances, multinationals have been able to use and misapply the arms length principle to separate income from the economic activities that produce this income. This will be countered by developing rules to prevent BEPS by: moving intangibles among group members, Transferring risks among, or allocating excessive capital to group members, Engaging in transactions which would not, or would only very rarely occur between third parties. This will involve adopting transfer pricing rules or measurements to clarify the application of transfer pricing methods, in particular profit splits, and provide protection against common type of base eroding payments, such as management fees and head office expenses. Expected outcome: Changes to the Transfer Pricing Guidelines and possibly to the Model Tax Convention. Deadline: September 2015

22 Action 11 Action 11: Establish methodologies to collect and analyze data on BEPS and the actions to address it. Develop recommendations regarding indicators of the scale and economic impact of BEPS and ensure that tools are available to monitor and evaluate the effectiveness and economic impact of the actions taken to address BEPS on an ongoing basis. The work will also involve assessing a range of existing data sources, identifying new types of data that should be collected. Expected output: Recommendations regarding data to be collected and methodologies to analyze them. Deadline: September 2015 Page 22

23 Action 12 Action 12: Require taxpayers to disclose their aggressive tax planning arrangements. The availability of timely, targeted and comprehensive information is essential to enable governments to quickly identify risk areas. Audits remain a key source of relevant information, but they suffer from a number of constraints as tools for the early detection of aggressive tax planning techniques. The goal is to develop recommendations regarding the design of mandatory disclosure rules for aggressive or abusive transactions, arrangements, or structures, taking into consideration the administrative costs for tax administrations and businesses. Expected output: Recommendations regarding domestic rules. Deadline: September Page 23

24 Action 13 Action 13: Re-examine transfer pricing documentation. Building on action point 5 regarding transparency and action point 12 on the ability to identify risk areas, the plan notes that a key issue in the administration of transfer pricing rules is the asymmetry of information between taxpayers and tax administrations. Rules should therefore be developed regarding transfer pricing documentation, to enhance transparency for tax administrations, taking into consideration the compliance cost for businesses. This big picture approach is the same that is known from OECD s White Paper on Transfer Pricing Documentation, and should hinder a one sided, domestic approach to documentation, but instead help give tax authorities a better understanding of the group as a whole, to better identify risk areas. Expected outcome: Changes to the Transfer Pricing Guidelines and recommendations regarding domestic rules. Deadline: September 2014 Page 24

25 Action 14 Action 14: Make dispute resolution mechanisms more effective. In an attempt to ensure certainty and predictability for businesses work will be done in order to examine and address obstacles that prevent countries from solving treaty-related disputes under the MAP. This point will have limited relevance within the EU, because of the European Arbitration Convention where states are obligated to reach an agreement within three years. Expected output: Changes to the Model Tax Convention Deadline: September 2015 Page 25

26 Action 15 Action 15: Develop a multilateral instrument This last point is mostly about implementing the work put out in the last 14 points. A lot of the expected outputs from the last 14 points, was changes to the Model Tax Convention, and those changes would not be effective without amendments to the existing treaties. Denmark has DTC s with around 116 countries worldwide. Amendments on a treaty-bytreaty basis does not seem like a feasible option. OECD recognizes this, and wish to develop a multilateral instrument to implement measures developed in the course of work on BEPS and amend bilateral tax treaties. Expected output: Report indentifying relevant public international law and tax issues, and develop a multilateral instrument. Deadline: September 2014 and December 2015, respectively. Page 26

27 CV Sune Hvelplund Sune Hvelplund Senior Manager, Transfer Pricing Mobile Background Professional experience References Senior Manager, employed by Ernst & Young in July 2011 as a member of the Danish Transfer Pricing Group Sune has a Master of Laws from University of Copenhagen and Cornell Law School, NY Skills Transfer Pricing Controversy support (MAP, APA, etc) Implementation management Compliance Due diligence Permanent Establishment controversy International tax Sune has worked with Corporate tax, transfer pricing and international tax since Between seconded to Swiss based MNC s managing their in-house tax function. He has advised on a diverse range of global planning and compliance transfer pricing projects covering issues such as HQ structuring, finance, risk mitigation and documentation compliance. Sune has also been heavily involved in the management of transfer pricing audits and other contentious transfer pricing proceedings in Denmark and abroad. Clients include: Tetra Pak International Lego Accenture UTC AMEX

28 Skattemæssige aspekter ved koncernfinansiering December 2013

29 Koncernfinansiering Mange udfordringer. Transfer pricing Renteniveau? Vederlag for sikkerhed? DKK $ Global AB Holding A/S Udenlandsk kreditor Skattepligt, jf. SEL 2 Renter, kurstab, udbytte? Hybrid finansiering, jf. SEL 2B Kildeskat, jf. KSL 65, 65D Debtpush down, jf. SEL 2D A A/S BA/S Koncernfinansiering PwC Danske selskaber Tynd kapitalisering, jf. SEL 11 Aktivreglen, jf. SEL 11 B EBIT-reglen, jf. SEL 11C Valutatab/gevinst December 2013 Side29

30 Koncernfinansiering Tynd Kapitalisering Indført i 1998 Modvirker en vilkårlig flytning af skattetilsvar fra Danmark til udlandet somfølge af et åbenbart misforhold mellem gæld og egenkapital fremkommer uforholdsmæssige rentefradrag i Danmark Koncernfinansiering PwC December 2013 Side30

31 Koncernfinansiering Tynd Kapitalisering Hvem er omfattet: Selskaber m.v., der fuldt skattepligtige efter SEL 1 (dog ikke andelsforeninger eller foreninger m.v. omfattet af henholdsvis SEL 1, stk. 1, nr. 3 og 6) Som har gæld til koncernforbundne juridiske personer som nævnt i LL 2, stk. 1 (kontrolleret gæld) Fremmedkapital set i forhold til egenkapital overstiger 4:1 Faste driftssteder omfattes men ikke fast ejendom Selskaber, der er registreret i udlandet, men hvis ledelse har sæde i Danmark, er også omfattet af bestemmelsen Koncernfinansiering PwC December 2013 Side31

32 Koncernfinansiering Tynd kapitalisering Renteudgifter begrænses kun hvis kontrolleret gæld > 10 mio. kr. Begrænsning i fradragsret for renteudgifter og kurstab vedrørende den overskydende del af gælden Opgøres på baggrund af indkomståret ultimo, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at foretage beregning inden udløbet af indkomståret Hvis det kan dokumenteres, at lignende finansiering kan opnås mellem uafhængige parter, bortfalder en evt. begrænsning (vanskelig at løfte denne bevisbyrde ud fra gældende praksis) Koncernfinansiering PwC December 2013 Side32

33 Koncernfinansiering Opgørelsesmetode Markedsværdi af egenkapitalen opgøres, dvs. selskabets aktiver (dvs. også goodwill) minus gæld omfattet af kursgevinstloven Begrænsede renter fortabes fuldt ud (kurstab kan modregnes i kursgevinst på samme lån i efterfølgende indkomstår) Er modtageren skattepligtig til Danmark af renteindtægten, medregnes indtægten ikke i den skattepligtige indkomst Omfatter kun renteudgifter og kurstab på kontrolleret gæld, dermed ikke samme afgrænsning som nettofinansieringsudgifter, der vurderes efter renteloft og EBIT-regel Koncernfinansiering PwC December 2013 Side33

34 Koncernfinansiering Eksempel Tynd kapitalisering Selskab X - Egenkapital Samlet gæld til F (kontrolleret) Passiver i alt Forhold mellem gæld/egenkapital 20:1 Koncernfinansiering PwC December 2013 Side34

35 Koncernfinansiering Eksempel - Tynd kapitalisering Omkvalificering af gæld til egenkapital: Egenkapital Omkvalificeret gæld Reguleret egenkapital Resterende gæld til F(kontrolleret) Forhold mellem gæld/egenkapital 4:1 Fradragsbegrænsning: x (renteudgifter) = Koncernfinansiering PwC December 2013 Side35

36 Koncernfinansiering Tynd kapitalisering - konsolideringsregel Tanken bag konsolideringsreglen er, at man vil forhindre udnyttelse af den såkaldte kaskadeeffekt - Herved forstås, at egenkapitalen udtyndes ved etablering af en kæde af selskaber, der hver for sig opfylder 4:1 kravet, men som sammenlagt ikke opfylder egenkapitalkravet Konsolideringsreglen efter SEL 11 B, stk. 4 er anderledes end konsolidering efter sambeskatningsreglerne - Koncernfinansiering PwC December 2013 Side36

37 Koncernfinansiering Konsolidering - sambeskatning M Corp. 100 % Global AB Holding A/S fast driftssted 100 % AA/S 100 % BA/S CA/S 85 % A1 A/S XA/S 50 % 100 % YLtd Koncernfinansiering PwC December 2013 Side37

38 Koncernfinansiering Tynd kapitalisering konsolidering M Corp. 100 % Indgår ikke i konsolidering Konsolideres Global AB Holding A/S Indgår ikke i konsolidering fast driftssted 100 % A A/S 100 % B A/S C A/S 85 % A1 A/S XA/S 50 % 100 % YLtd Koncernfinansiering PwC December 2013 Side38

39 Koncernfinansiering Rentefradragsbegrænsning, jf. SEL 11 B (aktivreglen) Nettofinansieringsudgifter kan kun fradrages i det omfang, de ikke overstiger den skattemæssige værdi af selskabets aktiver ganget med en forrentningsrente (3,0 % i 2013) = renteloft Beskæringen kan maksimalt nedsætte fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter til et grundbeløb på MDKK 21,3 mio Hovedregel: Beskårne nettofinansieringsudgifter er et permanent tab - U1: Beskårne nettokurstab kan fremføres til modregning i bruttokursgevinster de følgende 3 indkomstår. Ved eventuel begrænsning anses nettokurstab for at være begrænset først NB: kurstab på renteswapsvedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom kan fremføres i kontraktens løbetid Koncernfinansiering PwC December 2013 Side39

40 Koncernfinansiering Opgørelse af nettofinansieringsudgifter SEL 11 B, stk. 4: Nettofinansieringsudgifter består af en negativ sum af: - Skattepligtige renteindtægter og fradragsberettigede renteudgifter (1. pkt.)dog ikke renter vedrørende varedebitor/kreditor, herunder kontantrabatter - Provisioner og lignende efter ligningslovens 8 stk. 3 (2. pkt.). Dog ikke provisioner vedrørende varegæld/fordringer - En beregnet finansieringsomkostning ved finansiel leasing (4. pkt.) - Skattepligtige aktieavancer og fradragsberettigede tab på aktier samt skattepligtig udbytte (5. pkt.) - Finansieringsindtægter og -udgifter, som følge af CFC og skyggesambeskatning, skal ikke medtages Koncernfinansiering PwC December 2013 Side40

41 Koncernfinansiering Opgørelse af nettofinansieringsudgifter (fortsat) HR: Skattepligtige kursgevinster og fradragsberettigede kurstab på fordringer og gæld, herunder finansielle kontrakter, medregnes Undtagelser: 1. Tab/gevinst på varekreditor/debitor 2. Tab og gevinst på udlån, når selskabet udøver næring ved køb og salg af fordringer eller finansieringsvirksomhed og medkontrahent ikke er koncernforbundet 3. Gevinst og tab på terminskontrakter, der sikrer driftsindtægter og driftsudgifter, herunder i sambeskattede selskaber. Dette gælder dog ikke, hvis næring eller koncernforbundet medkontrahent Koncernfinansiering PwC December 2013 Side41

42 Koncernfinansiering Opgørelse af aktivgrundlag Som hovedregel skal alle driftsaktiver medregnes, eksempelvis: - Driftsmidler, bygninger, varebeholdninger, igangværende arbejder m.fl. Fremførselsberettigede underskud efter SEL 12 Fordringer erhvervet ved salg af varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed (varedebitorer) Finansielt leasede aktiver Aktiver indskudt af udenlandske koncernforbundne selskaber, såfremt de forbliver i selskabet i mindst 2 år Koncernfinansiering PwC December 2013 Side42

43 Koncernfinansiering Aktiver ej omfattet af aktivgrundlag Finansielle aktiver, eksempelvis aktier, obligationer eller likvide midler Fordringer og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven, eksempelvis nulkupon-obligationer, terminskontrakter, optionsaftaler m.fl. (tilsigter symmetri med, hvad der medtages under nettofinansieringsudgifter) Koncernfinansiering PwC December 2013 Side43

44 Koncernfinansiering Værdi af aktivgrundlaget Afskrivningsberettigede aktiver indgår med den skattemæssigt nedskrevne værdi - Det vil sige, skattemæssige afskrivninger formindsker grundlaget for beregning af renteloftet Andre aktiver indgår med anskaffelsessummen tillagt eventuelle udgifter til forbedring Finansielt leasede aktiver indregnes til regnskabsmæssig værdi Koncernfinansiering PwC December 2013 Side44

45 Koncernfinansiering Værdi af aktivgrundlaget (fortsat) Fremførselsberettigede underskud ved indkomstårets udløb før beregning af beskæring af rentefradrag - Men efter beregning af underskudsbegrænsning, da begrænsede underskud øger basen (cirkulær beregning) Igangværende arbejder indgår til anskaffelsessummen - Ved opgørelsen af igangværende arbejder skal modtagne acontobetalinger modregnes Varelagre og varedebitorer indregnes i det omfang, værdien overstiger værdien af gæld, opstået ved køb af varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed (varekreditorer) Koncernfinansiering PwC December 2013 Side45

46 Koncernfinansiering EBIT reglen Den skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter kan maksimalt nedsættes med 80 % som følge af nettofinansieringsudgifter (efter eventuel begrænsning efter renteloft og tynd kapitalisering) Nettofinansieringsudgifter opgøres ligesom under renteloftet Beskæringen kan maksimalt nedsætte indkomstårets fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter til et grundbeløb på 21,3 mio. kr. i 2013 Beskårne nettofinansieringsudgifter kan fremføres til fradrag i efterfølgende indkomstår i modsætning til SEL 11 B. Koncernfinansiering PwC December 2013 Side46

47 Koncernfinansiering Sambeskattede selskaber Sambeskattede selskaber mv. anses for at udgøre én samlet enhed i relation til renteloft og EBIT-reglen Der foretages ikke eliminering af sambeskatningsinterne finansieringsindtægter og -udgifter Nettofinansieringsudgifterne og aktivernes skattemæssige værdi opgøres samlet for alle sambeskattede selskaber Grundbeløbet på MDKK 21,3 mio. gælder samlet for de sambeskattede selskaber Koncernfinansiering PwC December 2013 Side47

48 Koncernfinansiering Administrationsselskabet Udveksling af oplysninger om nettofinansieringsudgifter og den skattemæssige værdi af aktiver Eventuelt optimere skattemæssige afskrivninger Føre en samlet saldo for: - Beskårne nettokurstab efter renteloftet - Beskårne nettofinansieringsudgifter efter EBIT-reglen - Beskårne urealiserede tab på renteswap Koncernfinansiering PwC December 2013 Side48

49 Koncernfinansiering Administrationsselskabet Idet beskårne kurstab efter renteloftet og beskårne nettofinansieringsudgifter efter EBIT-reglen fremføres samlet hos administrationsselskabet, kan andre selskaber i sambeskatningen anvende kurstabene til modregning i fremtidige bruttokursgevinster - Ingen krav om kompensation Hvis det selskab, der har udløst en fradragsbeskæring af kurstab forlader sambeskatningen, følger det beskårne kurstab ikke med selskabet - Kompensation mulig via skattefrie tilskud og skattefrie udbytter NB: Tilskud skal gives, inden koncernforbindelse brydes Koncernfinansiering PwC December 2013 Side49

50 Hvis I har spørgsmål Steff Fløe Pedersen Senior Tax Manager Tlf: / This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. All rights reserved. In this document, PwC refers to PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

51 DRIFTSOMKOSTNINGER KROMANN REUMERT CVR.NR REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK KØBENHAVN Ø

52 DRIFTSOMKOSTNINGER - DEN JURIDISKE RAMME Udgangspunkt: Nettoindkomstprincippet i statsskattelovens 4 6: Statsskattelovens 6: Ved beregningen af den skattepligtige indkomst bliver at fradrage: a) driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger Retlig standard, som kan udvikle sig over tid 52

53 DRIFTSOMKOSTNINGER - DEN JURIDISKE RAMME Den juridiske vejledning: SEL 6, stk. 1, litra a Krav om driftsmæssig begrundelse Krav om erhvervsmæssig virksomhed Krav om igangværende virksomhed Udgiftens størrelse og nødvendighed Forgæves afholdte udgifter Betingelse om formueforbrug, ikke fradrag for udgifter til anskaffelse af aktiver Afgrænsning over for udgifter, der ikke kan trækkes fra 53

54 DRIFTSOMKOSTNINGER - DEN JURIDISKE RAMME Udgangspunktet i statsskattelovens 6 er i en lang række tilfælde enten udvidet, indskrænket eller præciseret i anden skattelovgivning. Eksempler: Afskrivningsloven LL 8 B (fradrag for udgifter til forsøg og forskning) LL 8, stk. 4 (alene 25% fradrag for repræsentationsudgifter) LL 8 P (særlige regler for opgørelsen af indkomst ved vedvarende energianlæg) 54

55 DRIFTSOMKOSTNINGER TYPER AF UDGIFTER.. hvad bliver det næste? Løn, bonus, rejse og opholdsomkostninger til egne ansatte Omkostninger til rådgivere, konsulenter og andre tredjemænd Driftstab Tilskud Transaktionsomkostninger Finansieringsomkostninger Etablering- og afviklingsomkostninger 55

56 SYMBION, MANAGEMENT FEE - SKM HR Problemstilling 1: Ordlyden af statsskattelovens 6 6: Fradrag for driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten Enighed om at Indkomsten = den skattepligtige indkomst Problemstilling 2: Den skattepligtige indkomst? SKM: Afgørende om formålet med afholdelse af udgiften var skattefrie indtægter 56

57 SYMBION HØJESTERET Indkomsten skal forstås som den skattepligtige indkomst Bevist at Symbion forventede at den overvejende del af indtægter ville bestå i skattefrie aktieavancer (efter ABL) efter det anførte har Symbion Capital haft til formål at drive og har faktisk drevet virksomhed, der har givet selskabet indtægter i form af dels løbende afkast ved renter og udbytte af porteføljeinvesteringerne, dels avance ved afståelse af aktier i porteføljeselskaberne. Indtægterne har været skattepligtige for så vidt angår det løbende afkast og avancerne ved afståelse inden for 3 år og skattefrie for så vidt angår avancerne ved afståelse efter 3 år. Højesteret finder herefter, at afholdte udgifter til management fee kan være fradragsberettigede driftsomkostninger, selv om nogle af afståelsesavancerne er skattefrie 57

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C

Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C Analyse af fremførselsreglerne i rentefradragsbegrænsningsreglerne

Læs mere

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af overdragelsessummen

Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af overdragelsessummen Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) Regnskab og Økonomistyring December 2011 Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012.

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012. CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling 7. februar 2012 Rekonstruktion Skattemæssige konsekvenser ved rekonstruktion af selskaber Kristine Torma

Læs mere

Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter

Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter

Læs mere

Beskatning af gæld. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling

Beskatning af gæld. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling Beskatning af gæld Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling Aalborg Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.aud. studiet Fibigerstræde 4 9220 Aalborg Øst Beskatning af gæld Inge Steensgaard

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Maj 2012 Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision - En operationalisering Forfatter: Kasper M. Kristensen Vejleder: Peter Thor Kellmer

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Februar 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2011 6 2. Generelt 8 2.1. Indsendelsesfrist? 8 2.2. Myndighed

Læs mere

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014 Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Udarbejdet af: Annette Hasselbrinck Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed (Selecting how to run business in the start up phase) Hovedopgave HDR ved Copenhagen Business School Studerende: Line Bloch Møller Sascha Tejmer Larsen

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt 2-2014 4 6 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen

Læs mere

Danske CFC-regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster

Danske CFC-regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster Danske Af Peter Koerver Schmidt, ph.d.-stipendiat, CBS, visiting scholar, UC Berkeley, tax manager, Deloitte FAGFÆLLEBEDØMT. Artiklen behandler spørgsmålet om, hvorvidt de danske CFC-regler for selskaber

Læs mere

D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)). D O M Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)). 22. afd. nr. B-1484-11: Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING Formålet med dokumentationsvejledningen er at give

Læs mere

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller HD Hovedopgave Opgaveløser: Institut for regnskab Tina Lyngholm Rasmussen Vejleder: John Wiingaard Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller Handelshøjskolen

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 Joint Arrangements Aarhus Universitet Business and Social Sciences Foråret, 2012 Afhandling, HD(R) IFRS 11 Joint Arrangements Formår IASB at forbedre den regnskabsmæssige behandling af joint ventures i IFRS 11 sammenlignet

Læs mere