Realkreditlån med renteloft. Svend Jakobsen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Handelshøjskolen i Århus 1. Februar 2005.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Realkreditlån med renteloft. Svend Jakobsen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Handelshøjskolen i Århus 1. Februar 2005."

Transkript

1 Realkreditlån med renteloft Svend Jakobsen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Handelshøjskolen i Århus 1. Februar 2005 Oversigt Behovet for de nye lån Typer af garantilån Valg af prisfastsættelsesmodel Sammenligning af FlexGaranti og RenteMax Prisdannelsen i de første tre måneder Opsummering og perspektiver Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 2

2 Litteratur Jakobsen, Svend og Mikkel Svenstrup: Variabel rente med loft det perfekte realkreditlån, finans/invest, nr. 7/2001. Jakobsen, Svend: Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån, finans/invest, nr. 4/2004. Jakobsen, Svend: Designerlån, leder, finans/invest 8/04. Andersen, Christian og Stig Tørnes-Hansen: FlexGaranti det bedste fra rentetilpasningslån og fast rente., finans/invest, nr. 8/04. Analyser fra banker Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 3 Behovet for de nye lån Låntagerne har traditionelt kunne vælge mellem fast rente eller rentetilpasning Ved rentestigning vinder fastforrentet og F1 taber Ved rentefald og uændret rente vinder F1 og fastforrentet taber Garantilånene lægger sig midt imellem: lav ydelse ved rentefald og uændret rente, formuegevinst ved rentestigning Kan potentielt appellere til bred gruppe af låntagere - inklusive den gruppe, som fokuserer på ydelsen Reducerer realkreditinstitutternes eksponering overfor rentestigning Udstedelsernes omfang tyder også på et stort potentiale Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 4

3 Beregninger fra Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 5 Sammenligning af lån Renteloft svarer til RenteMax /BoligXLån Garantilån svarer til bl.a. FlexGaranti Nykredit har et lavere bidrag og denne dag en lidt bedre kurs Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 6

4 Kursfald på garantilån øger friværdi Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 7 Garantilån lav ydelse og friværdi Relativt lav ydelse og relativ god sikring af friværdi Hvis rentestigning systematisk medfører fald i huspriser giver det fastforrentede lån dog en bedre afdækning af boligejerens samlede risiko Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 8

5 Udstedelse 35,5 mia. fredag 28/1 Issued amount, guaranteed bonds - 28-jan D FF 2038 RD , D FF OA 2038 RD D CF 2038 NYK 5.403, , C. CF 2038 TK B 2038 BRF 2.963, , Nordea R ann 2038 UNI D CF OA 2038 NYK B OA 2038 BRF C. CF. OA 2038 TK 2.77 Nordea R OA 2038 UNI , , , Cirkulerende mio BondInfo.CircMio Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 9 og 37 mia. mandag den 31/1! Issued amount, guaranteed bonds - 31-jan D FF 2038 RD , D FF OA 2038 RD D CF 2038 NYK 6.289, , C. CF 2038 TK B 2038 BRF 3.108, , Nordea R ann 2038 UNI D CF OA 2038 NYK B OA 2038 BRF C. CF. OA 2038 TK 2.77 Nordea R OA 2038 UNI 1.838, , , , , Cirkulerende mio BondInfo.CircMio Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 10

6 RD s FlexGaranti Løbetid 30 år. Annuitet evt. 10 års afdragsfrihed. Klippekort Variabel kuponrente Kvartårlige terminer med halvårlig fastsættelse af kuponrenten Rentegrundlaget er gennemsnittet af 6M CIBOR taget over 5 bankdage ultimo marts måned for kuponrenten til juli og oktober terminer, samt ultimo september for januar og april termin Der foretages ikke nogen korrektion for at man anvender CIBOR, som er kvoteret i act/360, som basis for en kuponrente med tilskrivning act/act. Kuponrenten bestemmes som rentegrundlaget med tillæg Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 11 RD s FlexGaranti - 2 Renteloft Variabel obligation udskiftes med konverterbar 6-38, hvis rentegrundlag eksklusive tillæg overstiger 5.50%. Overførslen sker til pari. Knock-in vedbliver at være i 6-38 i hele lånets løbetid. Opgøres rentegrundlaget eksempelvis til 5,8% ultimo marts, så vil låntager skifte over til en 6% 2035/38 med virkning fra terminen, som løber fra 2/4 til 1/7. Den tilhørende 6%-2035/38 udstedes specielt til brug for FlexG. Rentetillægget 50 bp Bidragssats 10bp højere, mens obligationen er variabel Samme produkt fra Nordea og BRF. BRF starter dog med normal bidragssats for private Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 12

7 Nykredits RenteMax 30 år, kupon CIBOR 6M plus tillæg, kvartårlig termin, annuitet, evt. afdragsfrihed (klippekort), fixing ultimo december og juni Rentetillæg 55bp, korrigeres med 365/360 Renteloft på 6%, lånet fortsætter med at være variabelt forrentet Konverteringsret til kurs 105 Bidrag 0,5% (normalt bidrag) Samme produkt fra TotalKredit (BoligXLån) og DLR Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 13 Prisfastsættelsesmodel - 1 Investor skal vurdere ss for knock-in samt værdi af 6-38 ved knock-in 1-faktor rentestruktur CIR/Vasicek/Black-Karasinski Vi har anvendt finite difference, hvor arbitagebetingelserne løses bagfra, men tilsvarende resultater opnås med simulation i 2-faktor LIBOR market model Modellen prisfastsætter konverterbar 6-38 og FlexGaranti parallelt startende ved udløb Ekstra statevariable håndterer stiafhængig poolfaktor (for 6-38) og aktuel kuponrente (for variabel del) Stop ved termin, publicering og rentefixing CIBOR 6M beregnes for alle renteniveauer. I states med CIBOR over 5,5% udskiftes FlexGaranti med 6-38 beregnet for poolfaktor=1. Muligheden for knock-in påvirker også FG s priser under knock-in Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 14

8 Prisfastsættelsesmodel - 2 I fixingperioden opdateres kuponrente løbende ud fra seneste CIBOR Debitorfordelingen for den potentielle 6-38 sættes lig med gns. af 6% obligationer i dag. Mulighed for at sætte generelt spread til rentekurven (her 30bp) plus ekstra spread efter skift til 6-38 (relevant for FlexGaranti) Beregning af deltavektorer kan ske ved at beregne for alternative inputrentekurver RenteMax er en simplere udgave af FlexGaranti. Ingen beregning af konverterbar obligation RenteMax s konverteringsret til kurs 105 modelleres ved at antage en rationel låntager næsten ingen effekt på priserne ved et spread på 30 bp Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 15 Beregningseksempler Beregningen baseres på en udvidet Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model, men der sammenlignes også med Vasicek (konstant vol) og Black-Karasinski (log-normal vol) Modellen er kalibreret dagligt til DKK swapkurve, og til at-the-money swaptioner og caps FlexGaranti anvender ScanRate og Reuters DMBS model til vurdering af konverteringsadfærd Alle beregninger er foretaget i ScanRates RIO system Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 16

9 Kurs-rente Flex Garanti og RenteMax Extended CIR - spread = 30bp 102 OAPrice, MBBValue, FloaterValue ,50 % -1,00 % -0,50 % 0,00 % 0,50 % 1,00 % Parallelt skift 1,50 % 2,00 % 2,50 % 3,00 % Nykredit RenteMax RD, uden loft RenteMax med RD konvention RD, konvertering nu RD FlexGaranti Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 17 RenteMax og FlexGaranti (CIR) Overordnet set er de to produkter meget ens (28/1, extended CIR, fast spread på 30bp) Samme kurs ved nuværende renteniveau RenteMax falder lidt mere i kurs ved rentestigning, stiger mere ved rentefald (pga. højere tillæg). Bemærk at renteskiftet forudsættes parallelt og øjeblikkeligt Nykredits højere tillæg og alternative rentekonvention løfter kursen 1 point ved nuværende renteniveau Rentekonventionens betydning aftager med stigende rente Analyse/afdækning kompliceres af stokastisk amortisering Beregningen dækker de tilsvarende produkter fra BRF, Nordea, DLR og TotalKredit Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 18

10 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% Rentetillæg uden konvertering Renteloftet er en 30-årig cap på CIBOR6M med strike lig 6%-tillæg Et øget rentetillæg reducerer strike i cappen tilsvarende Hvis rentetillægget hæves omdannes obligationerne til fastforrentede med strike lig 6% 2,00% 150 1,00% ,00% 135 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 130 Cap, 50bp Kupon, 50bp Cap, 100bp Kupon, 100bp 125 OAPrice Rentetillæg D CF 2038 NYK - UDEN KONVERTERING CIR ,5 % -1,0 % -0,5 % 0,0 % 0,5 % 1,0 % Parallelt renteskift 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % Kurs, tillæg = 0,080 Kurs, tillæg = 0,000 Kurs, tillæg = 0,005 Kurs, tillæg = 0, Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 19 Volatilitetskalibrering Bemærk, at strike på renteloftet er ca. 5,5%, som ligger over forwardrenten ved det nuværende renteniveau. Hvis vi kalibrerer til ATM optioner vil modellerne ekstrapolere volatilitetsniveauet vidt forskelligt for strikes svarende til garantilånenes renteloft Forskellige modeltyper Vasicek: vol = konstant CIR: vol = konstant * sqrt(r) Black-Karasinski: vol = konstant * r Givet ens ATM, vil BK typisk resultere i højeste CAP pris og laveste obligationskurser OTM Den korrekte model afhænger af det aktuelle volatilitetsstruktur Det er ikke nok blot at rekalibrere til out-of-the-money optioner Desuden: Hvem påvirker hvem: derivater eller underliggende? Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 20

11 Spot- og forwardrenter Spot, Forward 5,0 % 4,8 % 4,6 % 4,4 % 4,2 % 4,0 % 3,8 % 3,6 % 3,4 % 3,2 % 3,0 % 2,8 % 2,6 % 2,4 % 2,2 % Spot and forward curves - SWAP ,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 Time Spot Forward Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 21 97,9 97,8 97,7 Sammenligning af rentestrukturmodeller Konstant spread på 30 bp 97,6 97,5 97,4 97,3 97,2 OAPrice 97,1 97,0 96,9 96,8 96,7 96,6 96,5 96,4 96,3 96, TradeDate D FF 2038 RD (Vasicek) D FF 2038 RD (CIR D FF 2038 RD (BK Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 22

12 Sammenligning af FlexGaranti og RenteMax Konstant spread på 30bp, model = CIR 97,6 97,5 97,4 97,3 97,2 OAPrice 97,1 97,0 96,9 96,8 96,7 96, TradeDate Kurs D CF 2038 NYK (CIR) Kurs D FF 2038 RD (CIR Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 23 Sammenligning af FlexGaranti og RenteMax Konstant spread på 30bp, model = BK 96,9 96,8 96,7 96,6 OAPrice 96,5 96,4 96,3 96,2 96,1 96, TradeDate Kurs D CF 2038 NYK (BK) Kurs D FF 2038 RD (BK RenteMax umiddelbart mest volatilitetsfølsom Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 24

13 Garantilån de første tre måneder Analyse af prisdannelsen på garantilån i introduktionsperioden fra 18/ til 28/ Den faktiske prisdannelse Data fra perioden 18/ til 28/ Effekt på 6% obligationer Udvikling i markedsrente og volatilitet Udvikling i kurs og nøgletal Afkastopsplitning (fixed income performance attribution - FIPA) Opsummering Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 26

14 DKK Swap - okt 04 jan 05 5,0 % 4,8 % 4,6 % 4,4 % 4,2 % 4,0 % 3,8 % Spot 3,6 % 3,4 % 3,2 % 3,0 % 2,8 % 2,6 % 2,4 % 2,2 % ActCurveDate M 5Y 10Y 20Y Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 27 Rentekurve Rentefald fladere kurve 5,0 % 4,8 % 4,6 % 4,4 % 4,2 % 4,0 % 3,8 % Spot 3,6 % 3,4 % 3,2 % 3,0 % 2,8 % 2,6 % 2,4 % 2,2 % 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 Time 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 Spotrente SWAP Spotrente SWAP Spotrente SWAP Spotrente SWAP Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 28

15 Stigning i EUR vol Black volatility (mid quote) 0,175 0,17 0,165 0,16 0,155 0,15 0,145 0,14 0,135 0,13 0,125 0,12 0,115 0, Euro swaption volatiliteter TradeDate EUR4YX8Y=TTKL EUR2YX20Y=TTKL EUR3MX10Y=TTKL Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 29 Stigning i DKK vol 0,175 Danish swaption volatilities 0,17 0,165 0,16 0,155 Black76Vol 0,15 0,145 0,14 0,135 0,13 0,125 0, TradeDate DKK1YX10Y DKK2YX20Y DKK1YX20Y Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 30

16 Afkastanalyse (FIPA) Beregningen er foretaget i RIO s FIPA modul Dansk swapkurve, Extended CIR, kalibreret dagligt til danske ATM swaptioner og CAPS Samlet afkast fra t-1 til t er lig med direkte afkast plus kursændring. Kursændring opsplittes i delkomponenter Input er tidspunkt, rentekurve (R), volatilitet (σ), spread (s) P(t+1) P(t) = P(t, R2, σ2, s2) P(t-1, R1, σ1, s1) = P(t, R2, σ2, s2) P(t, R2, σ2, s1) [YC Spread] + P(t, R2, σ2, s1) P(t, R2, σ1, s1) [Volatility] + P(t, R2, σ1, s1) P(t, R1, σ1, s1) [Yield curve] + P(t, R1, σ1, s1) P(t-1, R1, σ1, s1) [Roll down] Mulighed for at opsplitte yderligere Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 31 Afkastopsplitning Opsplitningen ændrer én parameter ad gangen. Direct: Vedhængende rente og kupon Drawing: Udtrækning (typisk tab) Roll down: afkast ved uændret rentekurve Yieldcurve: afkast som følge af renteskift Volatility: afkast som følge af ændret volatilitet YCSpread: Individuelt afkast opfanger illikviditet, fejlprisning, manglende opdatering af model etc. Total: Sum af ovenstående Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 32

17 Eksisterende obligationer RD s FlexGaranti sigter direkte mod at få låntagere i 6% og 7% obligationer til at konvertere Alene annonceringen af RD s pressemøde tirsdag 26. oktober satte gang i kurstab på 6 og 7% obligationer. Det udvidede spread (YCSpread) kan fortolkes som forventning om mere aggressiv konvertering fremover 4% og 5% fastforrentede obligationer er steget i kurs i takt med renteniveauet Specielt 5% har dog midlertidigt haft en lidt lavere kurs end renteniveauet berettigede til, jf. YCSpread 4% har desuden tabt på øget volatilitet Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 33 Kursstigning på konverterbare Price Kurser på fastforrentede obligationer TradeDate Price D s RD Price D s RD Price D s RD Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 34

18 Stor effekt på 6% obligationer OA Spread, callable bonds, CIR 50 bp 45 bp 40 bp 35 bp OASpread 30 bp 25 bp 20 bp 15 bp 10 bp 5 bp TradeDate D s RD D s RD D s RD Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 35 Afkast RD 6% 2035 Per 100 mio. nominelt 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1 -1,2-1,4-1,6 Value Chg StartDate Total Direct RollDown YieldCurve YCSpread Volatility Drawings Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 36

19 Afkast RD 5% 2035 Per 100 mio. nominelt 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Value Chg 0-0, StartDate Total Direct RollDown YieldCurve YCSpread Volatility Drawings Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 37 Afkast RD 4% 2035 Per 100 mio. nominelt StartDate ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5 Value Chg Total Direct RollDown YieldCurve YCSpread Volatility Drawings Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 38

20 FlexGaranti og RenteMax Såvel FlexGaranti og RenteMax starter på et optimistisk kursniveau Efterfølgende sker en kraftig udvidelse af spreadet. Efter nytår tendens til lavere spread højere kurser på begge typer af garantilån RenteMax prisfastsættes dog tilsyneladende til et lavere spread end FlexGaranti Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 39 Skuffende modtagelse af garantilån? Market price - guaranteed bonds 97, , , Price 94, , , , ListedDate D NYK D CF 2038 NYK D FF 2038 RD B 2038 BRF Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 40

21 Udvikling i spread for garantilån OAS for FF and CF ARMs, CIR 40 bp 39 bp 38 bp 37 bp 36 bp 35 bp 34 bp 33 bp OASpread 32 bp 31 bp 30 bp 29 bp 28 bp 27 bp 26 bp 25 bp 24 bp 23 bp 22 bp 21 bp TradeDate D CF 2038 NYK D FF 2038 RD Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 41 Rentefølsomhed garantilån OAD and OACVX - CIR 4 3 OADuration, OAConvexity TradeDate OAD D CF 2038 NYK OACVX D CF 2038 NYK OAD D FF 2038 RD OACVX D FF 2038 RD Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 42

22 Afkast RD's FlexGaranti Per 100 mio. nominelt 1,5 1 0,5 0-0,5-1 Value Chg -1,5-2 -2, StartDate Total Direct RollDown YieldCurve YCSpread Volatility Drawings Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 43 Afkast RD FlexGaranti OA Per 100 mio. nom. 2 1,5 1 0,5 0-0,5 Value Chg -1-1, StartDate Total Direct RollDown YieldCurve YCSpread Volatility Drawings Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 44

23 Afkast Nykredit RenteMax Per 100 mio. nominelt 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1 -1,2 Value Chg StartDate Total Direct RollDown YieldCurve YCSpread Volatility Drawings Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 45 Samlet afkast for FlexGaranti Antag at man har købt samtlige udstedte FlexGaranti inklusive OA efterhånden som de blev udstedt. Samlet investering 28/1 16,5 mia. kr. Uden afdækning vil positionen have tjent ca. 85 mio. Gevinsten stammer fra rentefald. Med afdækning af renterisiko vil positionen være tabsgivende Tab på udvidelse af spread (YCSpread) hentes hjem i januar Positionen taber primært på øget volatilitet Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 46

24 Afkast på RD's FlexGaranti (inkl. OA) Ved køb af alle udstedte obligationer StartDate Value Chg Total Direct RollDown YieldCurve YCSpread Volatility Drawings Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 47 Opsummering og konklusion Garantilån har været en stor succes hos låntagerne Lige nu handler garantilån til relativt høje spread Lånene er påvirkede af volatilitetsniveau og struktur Fastsættelsen af det korrekte spread afhænger meget af den forventede rentevolatilitet Svend Jakobsen, Handelshøjskolen i Århus, 48

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Jesper Lund Quantitative Research Nykredit Markets 3. maj 2006 Plan for præsentationen Rene variabelt forrentede obligationer

Læs mere

Gustav Smidth Alm. Brand Børs 22. maj 2006

Gustav Smidth Alm. Brand Børs 22. maj 2006 Praktiske erfaringer om prepaymentmodellering Gustav Smidth Alm. Brand Børs 22. maj 2006 Agenda Teaser Modelsetup hos Alm. Brand Børs Rentestrukturmodel Prepaymentmodel Burnout Estimation / kalibrering

Læs mere

Oversigt. Dansk Realkredit. Dansk realkredit en succes. Introduktion til ScanRate Financial Systems

Oversigt. Dansk Realkredit. Dansk realkredit en succes. Introduktion til ScanRate Financial Systems Dansk Realkredit Prisfastsættelse af realkreditobligationer - teori og praksis Mikkel Svenstrup ScanRate Financial Systems www.scanrate.dk Oversigt Kort om ScanRate Finacial Systems Kort om dansk realkredit

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Hvordan vil de nye SDO/SDROèr påvirke derivatmarkederne. Hvilke behov kan vi forvente fra udstedere og investorer.

Hvordan vil de nye SDO/SDROèr påvirke derivatmarkederne. Hvilke behov kan vi forvente fra udstedere og investorer. Hvordan vil de nye SDO/SDROèr påvirke derivatmarkederne. Hvilke behov kan vi forvente fra udstedere og investorer. Henrik Jappe Nykredit Markets Financial Solutions Juni 2007 1 Agenda Derivatmarkedet de

Læs mere

Valgfrit afdragsfrie lån

Valgfrit afdragsfrie lån Valgfrit afdragsfrie lån Morten Nalholm nalholm@math.ku.dk Valgfrit afdragsfrie lån p. 1/32 Introduktion Prisfastsættelse Modellering af låntagerheterogenitet S.Jakobsen:"unødigt kompliceret" (om et RDs

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån Til Københavns Fondsbørs og pressen Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån 21. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 to nye obligationer til

Læs mere

Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud?

Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud? Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud? Børsmæglerforeningen, den 8. marts 2007 Søren Kyhl, PhD Head of Danske Research Marts 2007 Fixed Income Research 1 Agenda De forestående ændringer i den

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov.

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov. Erhvervs- og Vækstministeriet Att. Jacob Thomassen Slotholmsgade 12 1216 København K 20. november 2013 PEM Høring over forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og Onsdag den 13. november blev

Læs mere

Danske covered bonds - set med investorøjne

Danske covered bonds - set med investorøjne Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts 2007 1 Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter

Læs mere

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Lovgivning og produktudvikling Københavns brand (1795) Første realkredit institut (1797) Første realkredit lovgivning (1850) Hypotekforeningslov,

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Udviklingsmuligheder for variabelt forrentede lån med renteloft

Udviklingsmuligheder for variabelt forrentede lån med renteloft Cand. Merc. i finansiering Skrevet af: Vejleder: Svend Jakobsen Udviklingsmuligheder for variabelt forrentede lån med renteloft - med inspiration fra Adjustable Rate Mortgages Institut for Regnskab, Finansiering

Læs mere

Andelsboligforeningernes bidragssatser

Andelsboligforeningernes bidragssatser Andelsboligforeningernes bidragssatser ABF 213 Andelsboligforeningernes bidragssatser Realkreditlån til andelsboligforeninger betragtes som erhvervsudlån. Der findes ingen officielle prislister, og det

Læs mere

Konverterbare Realkreditobligationer

Konverterbare Realkreditobligationer Konverterbare Realkreditobligationer Niels Rom-Poulsen Danske Markets, Kvantitativ Analyse nrp@danskebank.dk Konverterbare Realkreditobligationer p. 1/20 Kurs-rente grafer 150 140 BND MBS 104 102 130 100

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

SDO er danske covered bonds. Henrik Hjortshøj-Nielsen Vicedirektør Finansafdelingen, Nykredit

SDO er danske covered bonds. Henrik Hjortshøj-Nielsen Vicedirektør Finansafdelingen, Nykredit SDO er danske covered bonds Henrik Hjortshøj-Nielsen Vicedirektør Finansafdelingen, Nykredit Finansanalytikerforeningen, 29. maj 2007 1 Disposition Lovgivningen næsten i hus Betydning for udlånet Konsekvenser

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter ØDF-ÅRSMØDE 2010 Workshop Handel med finansielle instrumenter Dagsorden 1. Styrelsesloven og Lånebekendtgørelsen 2. Hvad er risici ved finansielle instrumenter? 3. Dekomponering af renteswaps og valutaswaps

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

realkreditobligationer

realkreditobligationer Løbetidsforlængelse af realkreditobligationer indledning Nationalbanken ser med tilfredshed på, at Folketinget 11. marts 2014 vedtog en lovændring 1, der indfører betinget løbetidsforlængelse for de realkreditobligationer,

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt Til OMX Den Nordiske Børs, København 29. november 2007 Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E" - serie 01E, 31E og 81E Nykredit

Læs mere

Covered bonds. Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er?

Covered bonds. Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er? Covered bonds Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er? Af Martin Hagelskjær Nielsen, marn@nykredit.dk, 33 42 11 56

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Beboermøde 29. september 2015 Morten Blicher Senior

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 66 mia. kr. i DKK-denominerede tilpasningsobligationer

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 66 mia. kr. i DKK-denominerede tilpasningsobligationer Til Nasdaq Copenhagen og pressen 6. august 2015 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og Euribor-baserede

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Prisfastsættelse af konverterbare obligationer

Prisfastsættelse af konverterbare obligationer Prisfastsættelse af konverterbare obligationer H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - efterår 2009 Opgaveløser: Mikkel H. Skovsgaard Jensen Vejleder: Niels Rom-Poulsen Opgave nr. E7 2. november 2009

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Konverterbare Realkreditobligationer

Konverterbare Realkreditobligationer Konverterbare Realkreditobligationer Copenhagen Business School Summer school August 17, 2005 Niels Rom-Poulsen Danske Markets, Quantitative Research nrp@danskebank.dk Konverterbare Realkreditobligationer

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S 22. juni 2012 I:\Certificering af Investeringsrådgivere\Kompetencekrav\Kompetencekrav 9 produkter til hjemmesiden

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013 Finansiel Strategi Afrapportering for 2013 Økonomicentret 31-01-2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)...

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. februar 2014 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor-baserede lån på

Læs mere

Faxe Kommune. Gældsrapport. April 2015. Anne Kathrine Møller Petersen. Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune. Gældsrapport. April 2015. Anne Kathrine Møller Petersen. Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune April 2015 Anne Kathrine Møller Petersen Derivatives Marketing Corporate & Public Sector en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk marts 2010 Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Generalforsamling den 30. nov. 2010 - orientering om finansiering Udarbejdet af: Susan Kielstrup Finanscenter København Tlf.nr.: 4455 2447 Email : suki@nykredit.dk Henning

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Tirsdag den 23. oktober 2012

Tirsdag den 23. oktober 2012 Tirsdag den 23. oktober 2012 Dagsorden Velkommen! Ejendomsinvestering hvorfor investering i fast ejendom? Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Udfordringer & muligheder i det danske

Læs mere

Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.)

Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) Udgivet af: Prisguiden er opdateret januar 2014 Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) for fastforrentet lån med afdrag Obligationslån med afdrag - BRF, Nordea, RD 30 år 3,50 98,86 Obligationslån

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere