Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund"

Transkript

1 Kortlægning af seksuelle krænkelser Dansk Journalistforbund Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Vejlstrup Grove Marts 2018

2 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Vejlstrup Grove Udgiver: TeamArbejdsliv TeamArbejdsliv Marts 2018 Side 2 af 23 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER

3 INDHOLD Indhold 3 Forord 4 1 Opsummering 5 2 Gennemførelse og svarprocenter 8 3 Krænkelser 10 4 Hvori består krænkelserne? 14 5 Krænkeren og krænkelsen 16 6 Selv krænker 20 7 Overværet krænkelser 21 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Side 3 af 23

4 FORORD TeamArbejdsliv har assisteret Dansk Journalistforbund (DJ) med at udarbejde et spørgeskema, som spørger ind til medlemmernes oplevelser af at blive udsat for seksuelle krænkelser. DJ har selv udarbejdet den endelige version af skemaet og har selv forestået den elektroniske dataindsamling, som forløb i februar måned Undersøgelsen er udsendt til alle medlemmer af DJ. TeamArbejdsliv har herefter overtaget datamaterialet og fremstiller i denne rapport hovedresultaterne. Marts 2018 Side 4 af 23 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER

5 1 OPSUMMERING Kvinder og yngre krænkes betydelig mere end mænd og ældre. Undersøgelsen bekræfter forestillingen om, at det er de ældre, der krænker, og at det mest er mænd, der krænker kvinder. Det er antalsmæssig flere der krænkes af kolleger end af ledere, og der er flere der bliver krænket på jobbet end af kilder samt seere/læsere/lyttere. Krænkelser synes at være en kultur på nogle arbejdspladser og for nogle ansatte og ledere. Hvis DJ ønsker at påvirke andelen, der krænkes i nedadgående retning, er arbejdspladsen et oplagt indsatsområde både ledere og ikke ledere (kolleger). Hvem krænkes? 23 procent af DJ s medlemmer har besvaret undersøgelsen, heraf 26 procent blandt kvinder og 21 procent blandt mænd. Resultaterne i undersøgelsen kan ikke udbredes til at gælde DJ som helhed. 10,6 procent rapporterer, at de inden for de sidste 10 år har været udsat for mindst en seksuel krænkelse. 4,7 procent rapporterer, at de inden for de sidste 12 måneder har været udsat for mindst en seksuel krænkelse. Det er især kvinder som oplever at være blevet seksuelt krænket (17,6 % kvinder og 2,4 procent mænd) inden for de sidste 10 år. Andelen, der oplever sig krænket falder markant med alderen. 8,8 procent blandt de, der er under 35 år, 4,4 procent blandt de, der er år og for 1,5 procent blandt de som er 50 år og derover oplever sig krænket inden for 12 måneder. Dem med fast tilknytning til arbejdsmarkedet oplever i mindre omfang krænkelser, end dem med en løsere tilknytning (andel krænket inden for 12 måneder): Studentermedhjælper eller praktikant i medie- og komm. branchen (10,0%) Projektansat/tidsbegrænset ansat (7,7%) Studerende (ikke i praktik eller i studiejob) (7,6%) Lederansvar (4,7%) Freelancer eller selvstændig (4,6%) Fastansat (3,7%) Ledig (1,9%) Blandt faggrupper er der følgende fordeling blandt de som har oplevet krænkelser inden for de seneste 12 måneder: Blogging (7,1%) PR og kommunikation (6,1%) Journalistik (5,5%) Planlægning, produktion, økonomi og organisation (4,8%) Grafisk design/illustration (4,1%) Film- og tv-teknisk arbejde (foto, lyd, klip, producer) (3,4%) Billedmedieoversættelse/tekstning (2,7%) Offentlig kommunikation (2,7%) Film- og tv-teknisk arbejde (foto, lyd, klip, producer) (3,4%) Foto, still (2,3%) KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Side 5 af 23

6 Hvem krænker? Blandt de 10,6 procent, der oplever at blive krænket inden for en tiårig periode er langt de fleste krænket af kolleger (knap 7 procent) og/eller af ledere (knap 5 procent). Inden for 12 måneder krænkes 2,6 procent af kolleger og 1,2 procent) af ledere. Blandt de 10,6 procent, der oplever at bliver krænket inden for en tiårig periode krænkes 8,9 procent af en fra deres arbejdsplads, 3,8 procent af informanter, 2,2 procent af eksterne samarbejdspartnere og 1,6 procent af modtagere. Blandt de 4,7 procent, der oplever at bliver krænket inden for 12 måneder krænkes 3,2 procent af en fra deres arbejdsplads, 1,4 procent af informanter, 0,8 procent af eksterne samarbejdspartnere og 0,8 procent af modtagere. Kvinder bliver næsten udelukkende krænket af mænd og især at mænd, som er ældre eller meget ældre end dem selv. Mænd bliver enten krænket af kvinder, som er ældre end dem selv eller af andre mænd som enten er jævnaldrende eller ældre end dem selv. Krænkelsen Knap to tredjedele får i situationen, mens de bliver krænket, en erkendelse at, at de bliver udsat for en krænkelse, mens godt en tredjedel først erkender det senere heraf har 11 procent først opdaget det mere end et år senere. 71 procent gør ikke krænkeren opmærksom på, at de oplever sig krænket og 29 procent gør det. 17 procent gør det i situationen, 9 procent kort tid efter og 3 procent væsentlig senere. 19 procent har ikke fortalt andre om, at de er blevet krænket og 81 procent har. 91 procent af de, som er blevet krænket svarer, at episoden ingen konsekvens havde for den der krænkede. 5 procent svarer at krænkeren fik en påtale og i meget få tilfælde førte det til afskedigelse. 12 procent af de der er blevet krænket svarer, at episoden (krænkelsen) stadig har en betydning for deres selvværd, 36 procent oplevede at det var ubehageligt at møde på arbejde i en periode, 18 procent at det påvirkede deres selvværd i en periode, 9 procent skiftede afdeling eller arbejdsplads og 1 procent blev sygemeldte. 33 procent svarer, at krænkelsen ikke have en betydning. Der er til de som er blevet krænket af en leder inden for de sidste 10 år stillet en række spørgsmål til krænkelsens karakter. Den enkelte kan have oplevet flere former for krænkelser: Upassende verbale bemærkninger eller hentydninger (89 %) Upassende fysisk kontakt (berøringer, omfavnelser kys) (61 %) Grove uønskede verbale bemærkninger (57%) Grove uønskede verbale bemærkninger (34%) Grov uønsket fysisk kontakt (pres og overgreb af eksplicit seksuel art) (17%) Grov uønsket elektronisk opmærksomhed (via mail, chat mv) (16%) Overværet krænkelser 5 procent har inden for de sidste 12 måneder overværet, at andre er blevet krænket. Blandt de 5 procent er det især kolleger og ledere, som bliver krænket. Side 6 af 23 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER

7 75 procent har reageret på krænkelsen de har overværet og 25 procent har ikke. Den mest almindelige reaktion er at tale med og støtte den krænkede. Selv krænket 96 procent har ikke krænket andre og 3 procent er i tvivl, om de har været del af episoder, hvor de kan have krænket andre. KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Side 7 af 23

8 2 GENNEMFØRELSE OG SVARPROCENTER 23 procent af DJ s medlemmer har besvaret undersøgelsen, heraf 26 procent blandt kvinder og 21 procent blandt mænd. Vi ved ikke, om de resterende 77 procent ville have svaret på samme måde som de 23 procent, og de ville have rapporteret færre eller flere krænkelser. De resultater som fremlæggelses i rapporten er derfor ikke statistisk sikre, og de kan ikke bruges til at sige, at sådan ser billedet ud for alle DJ s medlemmer. Undersøgelsen giver et fingerpeg om andelen, som oplever sig krænket, og når det fx gælder om, hvem der krænker kan det formodes, at resultaterne ikke ville ændre sig voldsomt, hvis flere havde besvaret. Figur 1: Besvarelse Total 23% 2% 6% 68% Mand 21% 2% 7% 70% Kvinde 26% 3% 5% 66% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Gennemført Ufuldstændig Vil ikke deltage Ikke svaret Gennemsnitsalderen for de, som ikke vil deltage, er 55, mens den ligger på mellem for de tre andre grupper. I tabel 1 og tabel 2 vises tilknytning til arbejdsmarkedet samt primært arbejdsområde blandt respondenterne. TABEL 1: AKTUEL TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET Fastansat 47% Projektansat/tidsbegrænset ansat (modtager lønsedler) 9% Studentermedhjælper eller praktikant i medie- og komm. branchen 7% Studerende (ikke i praktik eller i studiejob) 4% Freelancer eller selvstændig 22% Lederansvar 3% Ledig 8% Total 100% Side 8 af 23 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER

9 TABEL2: PRIMÆRT ARBEJDSOMRÅDE Foto, still 5% Film- og tv-teknisk arbejde (foto, lyd, klip, producer) 8% Grafisk design/illustration 4% Journalistik 51% PR og kommunikation 18% Offentlig kommunikation 6% Planlægning, produktion, økonomi og organisation 2% Billedmedieoversættelse/tekstning 1% Blogging 0% Andet 5% Total 100% KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Side 9 af 23

10 3 KRÆNKELSER 10,6 procent rapporterer, at de inden for de sidste 10 år har været udsat for mindst en seksuel krænkelse. Inden for 12 måneder er det 4,7 procent, som rapporterer at være blevet krænket. Tilsvarende er 89,4 procent ikke krænket inden for de sidste 10 år og 95,3 procent er ikke krænket inden for det sidste år. Figer 2: Andel som oplever at være blevet seksuelt krænket 4,7% 5,8% 89,4% Inden for 1 år Inden for 1-10 år Ikke kænket inden for 10 år Både inden for 12 mdr. og inden for en tiårsperiode oplever flest at blive krænket seksuelt af kollegaer og derefter følger ledere (figur 3). Vi kender ikke det antalsmæssige forhold mellem medarbejdere og ledere på respondenternes arbejdspladser, men vi må antage, at der stort set altid er flere kolleger end ledere, hvilket er en simpel forklaring på, at flere oplever sig krænket af kollegaer end af ledere. Figur 3: Krænkere 12 mdr og 10 år Kolleger 2,6% Leder 1,2% 4,9% Kilder 0,5% 3,0% Seere/læsere/lyttere 0,8% 1,6% Borgere 0,5% 1,3% Samarbejdspartnere/leverandører 0,4% 1,3% Kunder 0,4% 1,3% Andre 0,8% 0,4% Underordnede 0,6% 0,2% 6,9% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10 år 12 mdr. Side 10 af 23 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER

11 Få oplever sig krænket af underordnede (og få må formodes at have underordnede). Den umiddelbart største udfordring (målt i andel) er således krænkelser fra kolleger. Når de mulige krænkere inddeles i fire kategorier (figur 4) er 8,9 procent inden for 10 år blevet krænket af nogen fra arbejdspladsen, 3,8 procent af informanter, 2,2 procent af eksterne samarbejdspartnere og 1,6 procent af modtagere af formidlingsprodukter. Den samme tendens gælder for krænkelser inden for 12 måneder. Det er en forklaring, at den enkelte højst sandsynlig har flest relationer til og mest tid sammen med kolleger og ledere i virksomheden, og det er en forklaring på, at internt i virksomheden scorer højest. Det peger på, at hvis man vil arbejde med at nedsætte andelen som oplever krænkelser, er det oplagt at begynde på arbejdspladsen. Af de 10,6 procent, som har oplever krænkelser inden for de ti år har stort set alle oplevet af blive krænket af mindst en fra arbejdspladsen. Det samme gælder for 4,7 procent som er krænket inden for 12 måneder. Figur 4: Krænkede 10 år/12 mdr. fordelt på type krænkere Alle 4,7% 10,6% Internt i virksomhed 3,2% 8,9% Informanter 1,4% 3,8% Eksterne samarbejdspartnere 0,8% 2,2% Modtagere 1,6% 0,8% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 10 år 12 mdr. I spørgeskemaet er spurgt til antal krænkelser inden for de sidste 10 år opdelt på 1 gang, 2-5 gange, 6-10, og over 50 gange. Der er når vi ser på kolleger, ledere, kilder osv., forholdsvis ingen væsentlige forskelle i hvor ofte, er krænket fra de forskellige mulige krænkere. For hver enkelt krænker er undersøgt om der er forskel efter køn, alder, arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsområde. Da der er få respondenter i en del af kategorier giver det for denne del ikke statistisk mening af gennemfører krydsene, for ledere og kolleger er der ikke væsentlige forskelle ud fra køn, alder, arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsområde. KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Side 11 af 23

12 TABEL 3: SEKSUELLE KRÆNKELSER FORDELT PÅ BAGGRUNDSVARIABLE Inden for 10 år Alle 10,6% 4,7 % Køn Kvinde 17,6% 7,9 Mand 2,4% 1,1 Alder Under 35 16,8% 8,8% AMtilknytning ,9% 4,4% 50 eller derover 4,7% 1,5% Inden for 12 måneder Projektansat/tidsbegrænset ansat (modtager lønsedler) Studerende (ikke i praktik eller i studiejob) Studentermedhjælper eller praktikant i medie- og komm. branchen 17,1% 7,7% (15,3%) 7,6% (12,2%) 10,0% Ledig 11,6% 1,9% Freelancer eller selvstændig 10,9% 4,6% Lederansvar 8,7% 4,7% Fastansat 8,5% 3,7% Faggruppe Blogging 14,3% 7,1% PR og kommunikation 13,5% 6,1% Journalistik 11,3% 5,5% Grafisk design/illustration Billedmedieoversættelse/tekstning Offentlig kommunikation Film- og tv-teknisk arbejde (foto, lyd, klip, producer) 9,7% 4,1% 8,1% 2,7% 7,3% 2,7% 6,5% 3,4% Foto, still 6,3% 2,3% Planlægning, produktion, økonomi og organisation 6,0% 4,8% Markant flere kvinder (17,6 %) end mænd (2,4%) har oplevet krænkelser inden for de sidste ti år og den samme tendens gælder inden for de, der har oplevet krænkelser inden for 12 måneder. Side 12 af 23 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER

13 Oplevelsen af at blive krænket falder med alderen og er dermed væsentlig højere blandt de yngre (også yngre kvinder). Blandt de, som har oplevet krænkelser inden for de sidste 12 måneder, gælder det for 8,8 procent blandt de, der er under 35 og for 1,5 procent blandt de som er 50 og derover. Det vil sige, at knap seks gange flere unge oplever krænkelser end ældre. Dem, som har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, oplever i mindre omfang at være krænket sammenlignet med dem, som har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet eller er under uddannelse. Blandt de, som er krænket inden for de sidste 10 år, er det dem, som aktuelt er projektansatte/tidsbegrænset ansatte, som rapporterer højest. Fastansatte og personer med lederansvar rapporterer lavest og freelancere/selvstændige kun lidt over. Inden for 12 måneder er det studentermedhjælpere/praktikanter, der rapporterer højest, herefter kommer studerende samt projektansatte/tidsbegrænset ansatte. Film og foto er faggrupper, hvor færre oplever sig krænket, mens journalistik, PR og kommunikation er faggrupper, hvor flere oplever sig krænket. Det er værd at bemærke, at studentermedhjælpere og praktikanter oplever den højeste rate af seksuelle krænkelser, når man udelukkende ser på de sidste 12 måneder. Dette hænger formentlig sammen med at de både er unge og har løs tilknytning til arbejdsmarkedet, som begge lader til at være risikofaktorer. Grunden til at studentermedhjælpere ikke også scorer højest på mængden af krænkelser indenfor 10 år, skyldes formentlig, at de ikke har særlig langt tid på arbejdsmarkedet. KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Side 13 af 23

14 4 HVORI BESTÅR KRÆNKELSERNE? I figur 5 er de respondenter som har svaret at de er blevet krænket af ledere/overordnede inden for en 10-årig periode, som er spurgt om, hvori krænkelserne bestod. Den enkelte respondent har kunnet opleve mere end én form for krænkelse og derfor summerer krænkelserne samlet set til over 100 procent. Ud af de krænkede har 70 procent oplevet upassende verbale bemærkninger eller hentydninger. 48 procent upassende fysisk kontakt, 42 procent grove uønskede verbale bemærkninger osv. Generelt er det upassende placeret som det, der oftest hænder, og det grove som det er mest sjældent hænder. Figur 5: Hvilke former for seksuelle krænkelser har du været udsat for fra ledere/overordnede? Upassende verbale bemærkninger eller hentydninger 30% 70% Upassende fysisk kontakt (berøringer, omfavnelser kys) 52% 48% Grove uønskede verbale bemærkninger 58% 42% Upassende elektronisk opmærksomhed (via mail, chat mv) Grov uønsket fysisk kontakt (pres og overgreb af eksplicit seksuel art) Grov uønsket elektronisk opmærksomhed (via mail, chat mv) 74% 87% 89% 26% 13% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ikke oplevet Oplevet Der er som allerede nævnt en væsentlig større andel af kvinder end mænd, som oplever de er blevet krænket. I figur 6 vises de krænkelser som de to køn, hver især oplever. Der er generelt ikke store forskelle. Kvinder rapporterer i højere grad end mænd upassende verbale bemærkninger eller hentydninger, grove uønskede verbale bemærkninger, og upassende elektronisk opmærksomhed. Mænd rapporterer i højere grad upassende fysisk kontakt og grov uønsket fysisk kontakt. Side 14 af 23 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER

15 Figur 6: Former for seksuelle krænkelser fra kolleger og leder fordelt på køn af den krænkede. Upassende verbale bemærkninger eller hentydninger 56% 79% Upassende fysisk kontakt (berøringer, omfavnelser kys) 53% 63% Grove uønskede verbale bemærkninger 29% 41% Upassende elektronisk opmærksomhed (via mail, chat mv) 20% 30% Grov uønsket fysisk kontakt (pres og overgreb af eksplicit seksuel art) Grov uønsket elektronisk opmærksomhed (via mail, chat mv) 11% 10% 10% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Kvinder Mænd KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Side 15 af 23

16 5 KRÆNKEREN OG KRÆNKELSEN Det er spurgt til alder og køn hos de ledere/overordnede som har krænket. For kvinder viser det sig, at næsten alle de, der krænker kvinder, er mænd, og at det oftest er mænd, der er ældre eller meget ældre end den krænkede. Tabel 4: Ledere og overordnede der har krænket kvinder Alder på ledere/overordnede, der krænkede? Oftest meget ældre end mig Oftest ældre end mig På nogenlunde samme alder Oftest yngre end mig Oftest meget yngre end mig Alle kvinder Køn på ledere/overordnede, der krænkede? Oftest kvinder Lige meget mænd og kvinder Oftest mænd Alle mænd 0% 0% 0% 0% 24% 1% 0% 0% 3% 58% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% Husker ikke 0% 0% 0% 0% 0% For mænd viser det sig, at en stor del af de, der krænker, er kvinder som oftest er ældre end mændene, men også at mænd krænkes af mænd, som er ældre end dem selv. Tabel 5: Ledere og overordnede der har krænket mænd Alder på ledere/overordnede, der krænkede? Oftest meget ældre end mig Oftest ældre end mig På nogenlunde samme alder Oftest yngre end mig Oftest meget yngre end mig Alle kvinder Køn på ledere/overordnede, der krænkede? Oftest kvinder Lige meget mænd og kvinder Oftest mænd Alle mænd 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 37,5% 12,5% 0,0% 0,0% 12,5% 12,5% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Husker ikke 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Side 16 af 23 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER

17 Knap to tredjedele bliver bevidste om, at de er udsat for en krænkelse, mens den foregår, mens de øvrige bruge længere tid på at erkende krænkelsen. Der er en pæn spredning på inden for en uge, inden for en måned osv. Figur 6: Hvornår gik det op for dig, at der var tale om en seksuel krænkelse? Med det samme (i situationen) 62% Inden for en uge 13% Inden for en måned Inden for et år 6% 7% Senere 11% Slet ikke 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 71 procent har aldrig gjort krænkeren opmærksom på, at de har oplevet sig krænket og 29 procent har. De 29 procent fordeler sig på 17 procent, som gjorde opmærksom i situationen, 9 procent kort tid efter og 3 procent væsentlige efter hændelsen. Figur 7: Gjorde du krænkeren opmærksom på, at du følte dig udsat for seksuel krænkelse? Nej, aldrig 71% Ja, væsentligt senere 3% Ja, kort tid efter 9% Ja, i situationen 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Familie og venner er de som den krænkede oftest har fortalt om hændelsen/hændelserne, herefter følger kollega lokal og overordnet leder. Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter synes ikke at have en rolle i at blive fortalt om krænkelsen. 19 procent har ikke fortalt andre om krænkelsen. KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Side 17 af 23

18 Figur 8: Hvem har du fortalt om krænkelsen? Familie/venner uden for arbejdspladsen 52% Flere kolleger En kollega 27% 31% Nej 19% Lokal leder 9% Overordnet leder Tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant Andre 5% 4% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% En tredjedel svarer, at krænkelsen ingen betydning har haft for dem. For 67 procent har den haft en betydning. Få har heldigvis været sygemeldt på grund af, at de er blevet krænket. En større andel har påvirkninger i en kortere periode efter hændelsen, hvor de fik en påvirkning af deres selvværd og/eller oplevede det ubehageligt at gå på arbejde. Knap 10 procent er skiftet til enten anden arbejdsplads eller anden afdeling, hvilket er en alvorlig konsekvens. 12 procent har stadig en påvirkning af deres selvværd. Fibur 9: Hvilken betydning har den seksuelle krænkelse haft for dig? Andet, skriv: 21% Jeg var sygemeldt i en længere periode 1% Jeg er skiftet til en anden arbejdsplads/anden afdeling 9% Det påvirker stadig mit selvværd 12% Det påvirkede mit selvværd i en periode 18% Det var ubehageligt at møde på arbejde i en periode 36% Ingen 33% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Side 18 af 23 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER

19 I langt de fleste tilfælde (91%) har krænkelsen, efter den krænkedes vurdering, ikke haft nogen konsekvens for krænkeren. I fem procent af tilfældene har der været en påtale, og i får tilfælde advarsel eller afskedigelse. Figur 10: Hvilke konsekvenser har det haft for krænkeren? Andet, skriv 2% Afskedigelse 1% Advarsel 1% Påtale 5% Ingen 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Side 19 af 23

20 6 SELV KRÆNKER Langt de fleste (96 %) rapporterer, at de ikke selv har krænket andre. 3 procent har været i tvivl, om de har været i episoder, som kan have krænket andre. Ganske få er blevet beskyldt for at krænke og ganske få rapporterer, at de selv har krænket andre. Set i sammenhæng med den andel, som selv rapportere at have været krænket, er der meget få som rapportere, at de krænker. Med fare for at blive normativ kunne det have været positivt, hvis andelen, som har været i tvivl, om de har krænket andre, havde været betydeligt større, idet den udtrykker en refleksion over, hvordan det man gør, virker på andre. Figur 11: Har du selv udsat andre for seksuelle krænkelser - eller været i tvivl om andre har opfattet dig som krænker? Andet 0,3% Ja, udsat andre for seksuelle krænkelser 0,2% Ja, blevet beskyldt for seksueller krænkelser 0,1% Ja, været i tvivl om en episode, som du var involveret i, blev opfattet som seksuel krænkelse 3,3% Nej 96,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 20 af 23 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER

21 7 OVERVÆRET KRÆNKELSER 5 procent har overværet, at andre er blevet krænket inden for de sidste 12 måneder og 95 procent har ikke. Flest har set kolleger og ledere blive krænket, mens informanter, samarbejdspartnere og brugere fylder mindre. Det er en vigtig information, at ledere også kan blive krænket og ikke kun ses som mulige krænkere. Figur 12: Har du set andre blive krænket - 12 måneder Kolleger Leder 2,7% 3,2% Seere/læsere/lyttere Kilder Samarbejdspartnere/leverandører Borgere Underordnede Kunder Andre 0,8% 0,8% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% Ja 25 procent har ikke reageret, når de har overværet andre blive krænket, og 75 procent har reageret. Den mest almindelige handling er at tale med og støtte den krænkede (69%). Der er også nogle, som underretter ledelsen eller arbejdsmiljørepræsentanten. KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Side 21 af 23

22 Figur 13: På hvilken måde har du reageret, når du har overværet ANDRE blive seksuelt krænket? Andre? 4,7% Andet Underrettet fagforening Underrettet arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant Underrettet en leder/ledelsen 11,6% 1,4% 5,1% 11,6% Støttet/talt med den krænkede 67,9% Ikke reageret 25,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Side 22 af 23 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER

23 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Side 23 af 23

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

BALANCE OG LIGESTILLING. RAPPORT Februar 2019

BALANCE OG LIGESTILLING. RAPPORT Februar 2019 BALANCE OG LIGESTILLING RAPPORT Februar 2019 BAGGRUND OG FORMÅL FORMÅL Epinion har i samarbejde med FH foretaget en bred undersøgelse af familie-arbejdslivs balancen og ligestilling blandt lønmodtagere

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Dataindsamling & Metode Datagrundlaget for undersøgelsen er baseret

Læs mere

Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler

Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler Vi har spurgt alle medlemmer i Yngre Læger dvs. lige omkring 12. læger. Af de 12. har vi modtaget 2.978 besvarelser. Af de 2.978 besvarelser har 1.338

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Måling af LGBT-personers oplevelse af åbenhed på arbejdsmarkedet

Måling af LGBT-personers oplevelse af åbenhed på arbejdsmarkedet Måling af LGBT-personers oplevelse af åbenhed på arbejdsmarkedet Målingen er foretaget af Epinion for LO, FTF og AC blandt 500 beskæftigede på det danske arbejdsmarked, der alle identificerer sig som andet

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår i Dansk El-Forbund

Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår i Dansk El-Forbund Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår i Dansk El-Forbund Kortlægning for Dansk El-Forbund på baggrund af LO s AMR-undersøgelse Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Grove Vejlstrup Juni 2018 1 INTRODUKTION

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Miljø og Teknik Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Medlemsundersøgelse: Socialpædagogers ytringsfrihed. December Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel

Medlemsundersøgelse: Socialpædagogers ytringsfrihed. December Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel Medlemsundersøgelse: Socialpædagogers ytringsfrihed December 2017 Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel RAPPORT Socialpædagogers ytringsfrihed Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel December

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune beelser: 2.030 Svarprocent: 8 OVERORDNEDE RESULTATER 01 Figuren herunder viser det gennemsnitlige resultat for de forskellige temaer i målingen. Hvert tema består af flere enkeltspørgsmål, der vises senere

Læs mere

MTU 2014 Svarprocent: 71%

MTU 2014 Svarprocent: 71% Antal besvarelser: 1.829 Svarprocent: 71% FORORD 01 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 02 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Spørgerammen for TU19

Spørgerammen for TU19 Her finder I den fælles spørgeramme, som består af 11 temaer med i alt 24 spørgsmål. Med mindre andet fremgår er svarkategorierne: 7 (i meget høj grad) - 1 (slet ikke), samt kategorien (ved ikke). Trivsel

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 66, den 24. januar 2013 Pkt. 6A. Bilag A2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2012 PRÆSENTATION I BESTYRELSEN D. 24.1.2013 83% ER TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED 29% ER MEGET TILFREDSE OG

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Undersøgelse blandt rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente

Undersøgelse blandt rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente Undersøgelse blandt rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente Oktober 2009 Denne analyse bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 353 rådhus-, biblioteks- samt regionsbetjente og er gennemført i perioden

Læs mere

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Notat 6. august 2018, opdateret 1. november 2018 MEB+JT+NP Side 1 af 18 Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Dansk Socialrådgiverforening (DS) gennemførte i 2017 en undersøgelse blandt vore medlemmer

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Magisterbladet - studerende på universiteter Summary Report

Magisterbladet - studerende på universiteter Summary Report Magisterbladet - studerende på universiteter Summary Report 2/13/218 Dit køn? Response Rate: 1% (N=117)Question Type: Choose one Mand 23 Kvinde 811 Andet 3 Total Responses 117 9 Dit køn? 8 7 6 5 4 811

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter Folke- og Specialskoler, Leder: R Reiter Antal besvarelser:.5 Svarprocent: 89% RESULTATRAPPORT MAJ 3. AUGUST - 22. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER SPØRGESKEMA RAPPORT TRIVSEL Ledere tjekker data Alle besvarer

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 INDHOLD 3 BAGGRUND OG FORMÅL 4 HOVEDKONKLUSIONER 5-7 RESPONDENTERNES BAGGRUND 8-12 AARHUS EN GOD BY FOR ALLE 13-15 TRIVSEL OG ENSOMHED 16-19

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1 Om denne rapport... 3 Opbygning af rapporten... 3 Kommentarer... 4 Helbred og trivsel... 5 Hvordan synes du, dit helbred er

Indholdsfortegnelse... 1 Om denne rapport... 3 Opbygning af rapporten... 3 Kommentarer... 4 Helbred og trivsel... 5 Hvordan synes du, dit helbred er Indholdsfortegnelse... 1 Om denne rapport... 3 Opbygning af rapporten... 3 Kommentarer... 4 Helbred og trivsel... 5 Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt?... 5 Hvordan trives du på din arbejdsplads?...

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019

TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELS- UNDER- SØGELSEN 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 85% (14925/17491) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel

Læs mere

Resultater i Børne- og Ungdomsforvaltningen trivselsundersøgelse 2017

Resultater i Børne- og Ungdomsforvaltningen trivselsundersøgelse 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Resultater i Børne- og Ungdomsforvaltningen trivselsundersøgelse Svarprocent Svarprocenten er steget fra 9 % i 2015 til 80 % i

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 18 Lederne September 18 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange respondenter der er jobsøgende eller overvejer at skifte job Deres motiver

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø

Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø Arbejdsgiver og/eller medarbejderrepræsentanter fra over 1000 primært mellemstore til store arbejdspladser har i en særlig undersøgelse udfyldt spørgeskemaet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Mistanke om seksuelle overgreb mod børn i daginstitutioner

Mistanke om seksuelle overgreb mod børn i daginstitutioner Mistanke om seksuelle overgreb mod børn i daginstitutioner Else Christensen Børn og unge Arbejdspapir 7:2003 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of Social Research Mistanke

Læs mere

CHIKANE, TRUSLER, HÆRVÆRK OG VOLD MOD KOMMUNALBESTYRELSES- OG REGIONRÅDSMEDLEMMER

CHIKANE, TRUSLER, HÆRVÆRK OG VOLD MOD KOMMUNALBESTYRELSES- OG REGIONRÅDSMEDLEMMER CHIKANE, TRUSLER, HÆRVÆRK OG VOLD MOD KOMMUNALBESTYRELSES- OG REGIONRÅDSMEDLEMMER RAPPORT FOR ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET, DANSKE REGIONER OG KL UDARBEJDET AF OPERATE A/S, JANUAR 2018 INDHOLD RESUMÉ

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere