INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i Regnskabsberetning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning."

Transkript

1

2

3

4 INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42 Mål og strategi 55 Ejendomsporteføljen 62 Aktionærforhold 67 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 76 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 82 Ledelse og organisation REGNSKAB 94 Ledelses- og revisionserklæring 97 Regnskab 103 Noter

5 Udsigten fra Nyhavn 4

6 VI BRUGER TAL OG TEKST TIL AT FORTÆLLE OM ÅRET DER GIK OG BILLEDER TIL AT FORTÆLLE OM ÅRET DER KOMMER Hvordan året der svandt er gået, giver en årsrapport naturligvis meget kontant, konkret og fyldestgørende besked på. Hvordan året der kommer mon vil forløbe, er man i sagens natur nødt til at være lidt mindre præcis om. Men vi har ladet en fotograf forevige udsigten fra en række af vores ejendomme. Og det er der kommet spændende vinkler på byen ud af. Udsigten er god. Og det er vel også en meget god måde, at beskrive vores forventninger til næste år. Uden dermed at have sagt for meget.

7

8 Til aktionærerne Jeudan Årsrapport STRATEGIEN GIVER RESULTATER Driftsresultatet i 2012 blev DKK 381 mio. før kurs- og værdireguleringer (EBVAT), en stigning på 24% i forhold til året før. Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne ved årets begyndelse og er et udtryk for både væksten og styrken i Jeudans virksomhed. For 2013 forventer vi en yderligere fremgang i driftsresultatet (EBVAT) på omkring 10% til DKK mio. og Jeudan går således en god fremtid i møde. I bestyrelsens redegørelse til aktionærerne i januar offentliggjorde vi en otteårs fremskrivning, som viser fortsat vækst i lønsomheden og fortsat opbygning af aktionærernes værdi. Jeudan fokuserer på investeringer i og drift af velbeliggende ejendomme, primært i København. Lige som storbyerne i andre lande omkring os udvikler hovedstaden sig positivt og er en attraktiv placering for virksomheder, organisationer og privatpersoner. Hovedstaden er dermed også et attraktivt marked for en ejendomsvirksomhed som Jeudan. På den baggrund er det naturligt for os at påtage os en aktiv rolle i den fortsatte udvikling af hovedstaden, som vi er en stor og synlig del af. Først og fremmest er vi omhyggelige med, at vore ejendomme og andre faciliteter fremtræder pæne og ordentlige i bybilledet, men vi medvirker også gerne til at skabe aktiviteter og attraktive miljøer, som beriger byen. Et godt eksempel er Torvehallerne ved Nørreport, der har givet nyt liv til en bydel, som havde stået stille i en årrække. Gennem årene har Jeudan udnyttet attraktive muligheder for at udvide sit forretningsomfang. Vi er omhyggelige i vore investeringer, for de skal passe til den langsigtede strategi. Jeudan lægger nemlig først og fremmest vægt på kundebetjeningen og på lønsomheden i den løbende drift. Vi udvikler gerne ejendommene gennem forbedringer til gavn for kunderne og Selskabets værdiskabelse. Denne forretningsmodel er både overskuelig og langtidsholdbar. ejendomsbesiddelser består nu af 200 ejendomme med en værdi på knap DKK 17 mia. Markedsværdien af Selskabets aktier udgjorde DKK 4,6 mia. ved udgangen af Jeudan-aktien gav i 2012 et afkast på knap 18%, opgjort som summen af udbetalt udbytte og stigning i aktieprisen. Set i et længere perspektiv har afkastet i de seneste ti år været 12,5% om året. Afkastet kan vurderes i forhold til en overskuelig risiko som følge af Selskabets strategi, konsekvente ledelse og stramme finansielle kontrol. Vore kunder, samarbejdspartnere og andre ved, hvor de har os: Jeudan udlejer velbeliggende og velholdte lokaler til virksomheder og organisationer, der værdsætter ordentlige og velfungerende forhold. Udlejningen suppleres med en bred vifte af serviceydelser i relation til ejendommene, leveret af vore egne medarbejdere. I alle aktiviteter lægger vi vægt på ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Jeudan har tradition for langvarige og nære relationer til vore samarbejdspartnere. Det gælder blandt andet de stabile og langsigtede finansielle partnere, som også igennem branchens vanskelige år har været klar til at medvirke ved nye investeringer, der har levet op til Jeudans kriterier. Jeudans overordnede mål er at skabe værdi for aktionærerne. Målet skal nås med konstant fokus på lønsomheden i driften, kontrolleret vækst, effektiv kapitaludnyttelse, begrænset finansiel risiko, ordentlighed i alle aktiviteter, engagerede medarbejdere samt åben og redelig kommunikation med alle Selskabets interessenter. Denne linje har gennem en lang årrække givet gode resultater og har trin for trin øget Selskabets værdi. 5. marts 2013 Det har vi blandt andet konstateret i forbindelse med de senere års finansielle krise, der har sat sine spor i ejendomsmarkedet. Jeudan har i den vanskelige periode haft et fortsat stigende driftsresultat og en stigende lønsomhed. Koncernens Niels Heering Formand for bestyrelsen Per W. Hallgren Adm. direktør

9 8 Jeudan Årsrapport 2012 Hoved- og nøgletal HOVED- OG NØGLETAL Resultatopgørelse Nettoomsætning DKK mio Bruttoresultat DKK mio Resultat før finansielle poster (EBIT) DKK mio Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) DKK mio Resultat før skat DKK mio Årets resultat DKK mio Balance Investeringsejendomme inkl. igangværende projekter DKK mio Aktiver i alt DKK mio Egenkapital i alt DKK mio Forpligtelser i alt DKK mio Pengestømme Driftsaktiviteter DKK mio Investeringsaktiviteter DKK mio Finansieringsaktiviteter DKK mio I alt DKK mio Nettoomsætning samt bruttomargin DKK mio % % % 58% % % % 0 42% Nettoomsætning Bruttomargin EBIT og EBIT pr. aktie DKK mio EBIT EBIT pr. aktie DKK

10 Hoved- og nøgletal Jeudan Årsrapport Regnskabsrelaterede nøgletal Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) / gns. egenkapital % 5,9 6,0 6,3 7,4 9,7 Forrentning af egenkapital (ROE) % -12,6 6,7 5,7-6,1 0,6 Egenkapitalandel % 31,3 25,1 30,9 25,8 23,1 Rentedækning X 2,01 1,76 1,86 2,07 2,69 Bruttoresultat / nettoomsætning % 55,9 62,4 60,2 55,7 59,8 Administrationsomkostninger / nettoomsætning % 6,0 6,7 6,5 5,9 7,2 Resultat før finansielle poster (EBIT) / nettoomsætning % 50,0 55,7 53,6 49,8 52,6 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) / nettoomsætning % 25,2 24,4 25,1 26,2 33,3 Resultat før skat / nettoomsætning % -71,6 36,0 30,1-28,4 2,7 Årets resultat / nettoomsætning % -53,9 27,2 22,5-21,3 2,1 Aktierelaterede nøgletal Aktiepris (P) DKK Indre værdi (BV) DKK Kurs/indre værdi (P / BV) X 1,10 1,02 0,99 1,00 1,18 EBIT pr. aktie DKK 52,0 57,8 55,4 55,3 56,9 EBVAT pr. aktie DKK 26,2 25,3 25,9 29,2 36,1 Resultat pr. aktie (EPS) DKK -56,1 28,2 23,3-23,7 2,2 Price Earnings (PE) X -8,1 15,6 17,5-16,0 194,8 Pengestrøm pr. aktie (CFPS) DKK 12,7 22,3 20,3 22,9 44,0 Antal aktier ultimo DKK Udbytte pr. aktie (DPS) t.dkk 11,0 11,0 11,0 11,0 6,0 Markedsværdi DKK mio Definitioner på de beregnede nøgletal fremgår af anvendt regnskabspraksis. EBVAT og EBVAT pr. aktie DKK mio. DKK Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) EBVAT pr. aktie Investeringsejendomme og egenkapitalandel DKK mia % 34% 31% 28% 25% 22% 19% 16% 13% 0 10% Investeringsejendomme Egenkapitalandel

11 10 Jeudan Årsrapport 2012 Jeudan i 2012 ØGET DRIFTSRESULTAT I EN SVÆR TID I 2012 fortsatte de senere års globale, økonomiske udfordring er og deraf følgende usikkerhed for både virksomheder og privat personer. Imidlertid havde Jeudan i året en fremgang i driftsresultatet på 24% og foretog nye investeringer for tilsammen DKK 0,8 mia. Med en omsætning på DKK mio. og et driftsresultat (EB- VAT) på DKK 381 mio. (2011: DKK 308 mio.) blev forventningerne ved årets begyndelse indfriet. Dette blev senest udmeldt 10. januar 2013 i forbindelse med bestyrelsens redegørelse, og bestyrelsen vurderer resultatet som tilfredsstillende. INVESTERINGER FOR DKK 0,8 MIA. Jeudans investeringsstrategi fokuserer primært på velbeliggende kontorejendomme i København, og investeringerne fortsatte i I januar købte Koncernen syv erhvervs- og boligejendomme i København for samlet DKK 454 mio., hvilket svarer til ca. DKK pr. m². Ejendommene er beliggende Adelgade 115, Borgergade 142, Fiolstræde 31-33, Købmagergade 47, Pilestræde 35A, St. Strandstræde 20 og Vesterbrogade 11. I juli købte Koncernen yderligere syv kontorejendomme i København for samlet DKK 349 mio., svarende til ca. DKK pr. m². Ejendommene er beliggende Gothersgade 3-5, Kongens Nytorv 26, Niels Hemmingsens Gade 20, Overgaden oven Vandet 8-10, Valkendorfsgade 13, Valkendorfsgade 19 og Dampfærgevej 3. Jeudan ejer og driver i forvejen andre ejendomme i nærheden af flere af nyerhvervelserne, hvilket er hensigtsmæssigt for lønsomheden i den daglige drift. De samlede investeringer i nye ejendomme udgjorde således ca. DKK 803 mio. i 2012, ligesom der i den eksisterende ejendomsportefølje er investeret ca. DKK 327 mio. KUNDEFOKUS I DAGLIGDAGEN Fokus på den daglige betjening af kunder er en af grundstenene i Jeudans strategi og daglige aktiviteter. Dette er ikke mindst vigtigt i en tid, hvor virksomhederne er mindre tilbøjelige til at ekspandere og lægger ekstra vægt på effektivitet og økonomi. I Jeudan Servicepartner har Koncernen egne kvalificerede medarbejdere til at sikre, at serviceydelser på ejendomme og i lejemål leveres ud fra Koncernens service- og kvalitetsmæssige standarder. Fastholdelse af gode kunder er et vigtigt led i værdiskabelsen, og det opnås bedst ved en ordentlig betjening og på bredt dækkende samarbejdsaftaler. Koncernen har dagligt ansvaret for mange kunder, leverandører, besøgende m.fl., der er afhængig af at servicering af Jeudans 200 ejendomme fungerer tilfredsstillende. Endvidere besøgte 4,5 mio. mennesker TorvehallerneKBH i det første år, svarende til gennemsnitligt over pr. uge. For Jeudan er det en vigtig faktor, at ejendomsporteføljen indeholder attraktive lejemål i velbeliggende ejendomme i København, hvor efterspørgslen synes at være forholdsvis stabil. Samtidig tilstræber Jeudan en fortsat optimering af udnyttelsen af ejendommene. Det sker ved at fastholde eksisterende kunder og at tiltrække potentielle nye kunder. Igennem de senere år har Jeudan øget kontakten med eksisterende kunder med henblik på at følge kundernes udvikling, ønsker og ændringer i lokalebehovet, således at fraflytninger reduceres. I takt med det stigende antal ledige arealer har Jeudan øget både salgsorganisationen og markedsføringen. Dette har ført til stigende omkostninger, men Jeudan anser disse omkostninger for nødvendige og forventer, at omkostningsniveauet vil kunne reduceres, når den generelle økonomiske situation forbedres. Trods de vanskelige markedsforhold havde Jeudan i det forløbne år en tilfredsstillende aktivitet i forbindelse med udlejning af erhvervs lejemål. Dette har i 2012 resulteret i udlejning af erhvervs leje mål svarende til en årlig leje på DKK 99 mio. mod DKK 77 mio. i Opsigelser fra erhvervslejemål omfattede i 2012 en årsleje på DKK 76 mio. mod DKK 47 mio. i Stigningen kan blandet andet henføres til opsigelse af enkelte større lejemål, hvor fraflytningen først har effekt i slutningen af % af de indgåede lejeaftaler og ca. 74% af fraflytningerne vedrørte lejemål i København (opgjort efter lejeværdi) mod 85% henholdsvis 80% sidste år.

12 Jeudan i 2012 Jeudan Årsrapport 2012 På boligsiden har der tillige været god aktivitet, og Jeudan indgik i 2012 lejekontrakter med en samlet årsleje på DKK 19 mio. mod DKK 9 mio. i Afgangen har i 2012 været på DKK 10 mio. mod DKK 6 mio. året før. Udlejningsprocenten i Jeudans ejendomsportefølje udgjorde 94,6 pr. 31. december 2012 (opgjort efter lejeværdi) mod 93,5 primo året og var således fortsat bedre end det generelle marked i Storkøbenhavn (90,3). PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD PÅ JEUDAN 4. december 2012 erhvervede William Demant Invest aktier i Jeudan til en pris på DKK 438 pr. aktie, svarende til 0,3% af aktiekapitalen i Jeudan, hvorefter William Demant Invest ejede aktier, svarende til 41,6% af den samlede aktiekapital. Investeringer og salg DKK mio. Overtagelse Køb Salg 7 ejendomme i København ejendomme i København Søborg Hovedgade Investeringer i Med denne erhvervelse var det William Demant Invests opfattelse, at William Demant Invest opnåede faktisk bestemmende indflydelse i Jeudan. I forlængelse heraf fremsatte William Demant Invest 27. december 2012 et pligtmæssigt købstilbud til samtlige aktionærer i Jeudan om erhvervelse af alle aktier i Jeudan for DKK 438 pr. aktie. Købstilbuddet var gældende fra 27. december 2012 til og med 24. januar Bestyrelsens redegørelse udsendtes 10. januar Redegørelsen indeholdt blandt andet en fremskrivning af Jeudan i otte år ved et uændret investeringsomfang, selvom Jeudans strategi fortsat sigter mod vækst i investeringerne. Fremskrivningen viser en robust udvikling i såvel driften som likviditeten. Bestyrelsen vurderede, at det pligtmæssige købstilbud ikke var attraktivt for Jeudans aktionærer. Bestyrelsen anbefalede derfor aktionærerne ikke at acceptere det pligtmæssige købstilbud. Efter udløbet af tilbudsperioden meddelte William Demant Invest 25. januar 2013, at aktionærer, der besad i alt aktier, havde accepteret købstilbuddet. I forlængelse heraf besidder William Demant Invest i alt aktier i Jeudan, svarende til 41,6% af den samlede aktiekapital.

13 12 Adelgade 115 FORVENTNINGER 2013 Jeudans fokusering på rentable investeringer og løbende driftsforbedringer i den eksisterende ejendomsportefølje vil fortsætte i 2013, og den løbende tætte opfølgning på eksisterende kundeforhold samt fokusering på nye kunder vil blive fastholdt. På baggrund af Jeudans ejendomsportefølje samt aktiviteterne i Jeudan Servicepartner forventes en nettoomsætning på ca. DKK 1,2 mia. (2012: DKK mio.). Forventningerne indeholder en stigning i omsætningen i ejen doms porteføljen og et aktivitetsfald og dermed faldende omsætning i Jeudan Servicepartner. Jeudans finansiering er langsigtet og har i væsentlig grad faste rentesatser. Ved udgangen af 2012 er mere end 90% af Koncernens finansielle gældsforpligtelser med faste rentesatser. Derfor er de samlede renteudgifter forholdsvis forudsigelige. Ledelsen forventer, som meddelt 10. januar 2013, et driftsresultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK mio. i 2013, svarende til en stigning på ca. 10% i forhold til 2012 (DKK 381 mio.). Jeudan vil fortsætte bestræbelserne på at øge ejendommenes værdi gennem bygningsforbedringer og effektivisering af driften. Herved dannes grundlag for positive værdireguleringer af ejendommenes værdi. Hertil kan komme værdireguleringer af såvel ejendomme som finansielle forpligtelser positive eller negative som følge af udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og på de finansielle markeder. De her beskrevne forventninger til omsætning og driftsresultat (EBVAT) er ifølge deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, der kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af udviklingen i leje- og serviceindtægter, omkostninger til drift og vedligeholdelse samt i mindre grad rentesatser. For en uddybning af disse og andre faktorer henvises til afsnittet om risikofaktorer i nærværende årsrapport.

14 13

15 14 Jeudan Årsrapport 2012 Regnskabsberetning REGNSKABSBERETNING Nettoomsætningen udgjorde DKK mio., EBIT blev DKK 602 mio., og driftsresultatet (EBVAT) blev på DKK 381 mio., hvilket svarer til en fremgang på 24% i forhold til Nettoomsætningen og driftsresultatet blev dermed som forventet ved årets begyndelse. Kurs- og værdireguleringer blev negative med DKK 350 mio., og årets nettoresultat blev herefter DKK 24 mio. (2011: DKK -251 mio.). INVESTERINGSEJENDOMME Årets lejeindtægter m.v. udgjorde DKK 823 mio. mod DKK 771 mio. i Stigningen kan primært henføres til nye investeringer, genudlejninger samt pristalsregulering af lejen. Ejendommenes driftsomkostninger steg marginalt til DKK 164 mio. mod DKK 162 mio. året før. Trods nyinvesteringer har Jeudan formået at fastholde driftsomkostningsniveauet på den samlede ejendomsportefølje. Bruttoresultatet udgjorde DKK 659 mio. mod DKK 609 mio. i Bruttoresultatet har udvist vækst de seneste fem år med gennemsnitligt 16% pr. år. Bruttomarginen har de seneste fem år været på niveauet 80%. SERVICE Aktivitetsniveauet har i 2012 som forventet været lavere end sidste år. Omsætningen udgjorde DKK 385 mio. mod DKK 466 mio. i 2011, svarende til et fald på 18%. Faldet skyldes et generelt lavere aktivitetsniveau i 2012 indenfor indretning og byggeri sammenlignet med I 2011 havde Jeudan Servicepartner flere større projekter, herunder opførelse af Torvehallerne, hvilket ikke var tilfældet for Serviceaktiviteterne har derimod udvist en fortsat pæn vækst i Trods faldet i omsætningen i 2012 har Jeudan Servicepartner over de seneste fem år haft en gennemsnitlig omsætningsstigning på 16% pr. år. Drifts- og produktionsomkostningerne faldt tillige, som følge af det lave aktivitetsniveau, og udgjorde DKK 356 mio. i 2012 mod DKK 418 mio. i Bruttoresultatet blev herefter DKK 28 mio. i 2012 mod DKK 48 mio. i Faldet kan som tidligere anført henføres til et lavere aktivitetsniveau. Bruttomarginen blev 7,4% og har de seneste fem år gennemsnitligt ligget omkring 10%. RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER (EBIT) Koncernens administrationsomkostninger udgjorde DKK 83 mio. mod DKK 69 mio. i Stigningen, som var forventet, kan primært henføres til udvidelse af salgs- og udlejningsorganisationen samt øgede salgs- og markedsføringsomkostninger. Med henblik på at imødegå den stigende konkurrence på udlejningsmarkedet er der foretaget en udvidelse af de dele af organisationen, der varetager kommercielle aktiviteter samt salgs-, markedsførings- og udlejningsaktiviteter, således at udgifterne til disse aktiviteter på årsbasis i alt udgør ca. DKK mio. Koncernens resultat før finansielle poster (EBIT) udgjorde herefter DKK 602 mio. i 2012 mod DKK 585 mio. for Stigningen kan primært henføres til forøgelsen af Koncernens ejendomsinvesteringer samt forbedringer af ejendommenes drift. Modsatrettet virker aktivitetsnedgangen i Service samt forøgede salgs-, markedsførings- og udlejningsomkostninger. EBIT pr. aktie blev i 2012 på DKK 56,9 mod DKK 55,3 i Finansielle poster netto De finansielle poster (netto) udgjorde DKK -221 mio. i 2012 mod DKK -277 mio. i Trods en stigning i den nettorentebærende gæld på DKK 1,3 mia. i forhold til ultimo 2011, der primært kan henføres til finansiering af ejendomsinvesteringer og omlægning af renteaftaler, er nettorenteomkostningerne faldet med 20%. Faldet kan henføres til omlægninger af renteaftaler i 2011, primo 2012 samt i andet halvår 2012 til nye aftaler med lavere rente. Renteaftalerne er i overvejende grad indgået med forward start seks måneder frem, hvilket for 2012 har medført yderligere reduktion i de finansielle udgifter. Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde DKK 381 mio. mod DKK 308 mio. i 2011, svarende til en stigning på 24%. Stigningen kan henføres til foretagne ejendomsinvesteringer, forbedring af ejendommenes drift samt omlægning af renteaftaler til en lavere rente.

16 Nøgletal segmenter Nøgletal - Investeringsejendomme Bruttoresultat / Nettoomsætning % 80,4 78,9 80,2 79,0 80,1 Vækst nettoomsætning % 25,1 17,9 30,2 6,0 6,7 Vækst bruttoresultat % 20,6 15,7 32,3 4,5 8,2 Nøgletal - Service Bruttoresultat / Nettoomsætning % 11,7 11,4 8,9 10,4 7,4 Vækst omsætning % 47,3-0,7 34,0 17,0-17,5 Vækst bruttoresultat % 52,2-2,9 3,2 37,4-41,6

17 Jeudan Årsrapport 2012 Regnskabsberetning EBIT og EBIT pr. aktie DKK mio DKK Modsatrettet virker aktivitetsnedgangen i Service samt forøgede salgs-, markedsførings- og udlejningsomkostninger. Resultatet (EBVAT) pr. aktie steg hermed til DKK 36,1 i 2012 mod DKK 29,2 i I forhold til den gennemsnitlige egenkapital steg resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) fra 7,4% i 2011 til 9,7% i Gevinst/tab ejendomme Jeudans ejendomme måles til dagsværdi, og værdireguleringerne føres over resultatopgørelsen. EBIT EBVAT og EBVAT pr. aktie EBIT pr. aktie Jeudan foretager måling (værdiansættelse) af hver enkelt ejendom med udgangspunkt i ejendommens deltaljerede budget for det kommende driftår, korrigeret for udsving der har karakter af enkeltstående hændelser. Med udgangspunkt heri anvendes en afkastbaseret model, som Jeudan p.t. anser som mest velegnet til værdiansættelsen af Jeudans ejendomsportefølje. DKK mio Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) EBVAT pr. aktie DKK Den af Jeudan anvendte model, der har været brugt konsistent gennem flere år, indeholder følgende hovedelementer: Værdiansættelsesmodel 1 + Årlige lejeindtægter 2 +/- Eventuel regulering af eksisterende leje til anslået markedsleje 3 - Driftsomkostninger 4 - Ind- og udvendig vedligeholdelse 5 - Administration = Nettoresultat (sum af 1 til 5) 6 / Afkastprocent = Kapitaliseret nettoresultat (nettoresultat / 6) 7 + Refusionssaldi 8 - Korrektioner til dagsværdi = Dagsværdi (kapitaliseret nettoresultat + 7-8)

18 Regnskabsberetning Jeudan Årsrapport Årlige lejeindtægter Modellen tager udgangspunkt i de forventede lejeindtægter for det kommende år. For ledige arealer er markedslejen forsigtigt anslået. Der medtages eventuelle øvrige indtægter fra ejendommenes drifts- og varmeregnskaber. 2. Regulering til markedsleje I ejendomme hvor Jeudan vurderer at den faktiske leje er højere eller lavere end den leje der vil kunne opnås ved genudlejning, reguleres den aktuelle leje til den forventede genudlejningsleje. 3. Driftsomkostninger Samtlige faktiske driftsomkostninger fratrækkes. De omfatter blandt andet skatter og afgifter, forsikringer, serviceabonnementer, renholdelse, ejendomsservice, forsyning, ejerens andel af drifts- og varmeudgifter etc. 4. Ind- og udvendig vedligeholdelse En væsentlig andel af vedligeholdelsesomkostningerne på erhvervsejendomme afholdes af kunderne, men det kan variere afhængig af de konkrete kontraktvilkår. Til løbende udvendig vedligeholdelse hensættes på erhvervsejendomme gennemsnitlig DKK 30 pr. m² årligt. På erhvervslejemål hensættes ikke til løbende indvendig vedligeholdelse, da disse udgifter afholdes af kunderne. For så vidt angår ejendomme, hvor boligreguleringsloven og lejeloven fastsætter lovpligtige hensættelser anvendes disse hensættelser til både ind- og udvendig vedligeholdelse, i alt ca. DKK 130 pr. m² årligt. Ud over hensættelser til løbende vedligeholdelse foretages reservationer til indretning af de konkrete ledige lejemål og eventuelle større udvendige renoveringsprojekter på den konkrete ejendom. Reservationerne beregnes på grundlag af konkrete projekter eller erfaringstal og fradrages i ejendommens opgjorte markedsværdi, jf. nedenfor pkt Administration Til administration af ejendomme hensættes et beløb, der er baseret på erfaringer om faktisk anvendte omkostninger. Der er gennemsnitligt hensat 2% af lejeindtægterne. 6. Afkastprocent Afkastprocenten fastsættes af Jeudan på grundlag af dels udviklingen i markedsforholdene for den pågældende ejendomstype og ejendommens beliggenhed, dels erfaringer ved finansiering, køb og salg, og dels ændringer i og vurderinger af den enkelte ejendoms forhold. For konstatering af udviklingen i markedsforholdene anvender Jeudan blandt andet følgende kilder: - Jeudan præsenteres løbende for nye ejendomsinvesteringer. Henvendelserne kommer fra ejendomsmæglere, realkreditog finansieringsinstitutter samt ejendomsinvestorer. I denne proces kan Jeudan vurdere markedsafkastet og øvrige væsentlige faktorer for de forskellige ejendomssegmenter, dels for investeringer Jeudan selv foretager, dels for transaktioner som foretages af andre investorer, hvor Jeudan har detaljeret kendskab til de konkrete ejendommes drift. - Jeudan optager løbende finansiering hos de finansielle samarbejdspartnere (realkredit- og finansieringsinstitutter), der har en markedsandel i Danmark på mere end 90% af realkreditfinansieringen. I forbindelse hermed gennemfører långiverne en selvstændig vurdering af hver enkelt ejendom. Yderligere afholder direktionen møde med de finansielle samarbejdspartnere hvert kvartal, hvor blandt andet prisudviklingen på investeringsmarkedet og udlejnings markedet drøftes. Igennem en længere årrække også i 2012 har institutternes vurderinger i finansieringsøjemed i al væsentlighed svaret til både Jeudans egne vurderinger og anskaffelsessummer på nyinvesteringer. - Jeudan afholder løbende møder med de større ejendomsmæglervirksomheder i København, og på disse møder drøftes blandt andet udviklingen i ejendomspriserne. Disse kilder kombineret med løbende analyserapporter fra a nerkendte ejendomsmæglere m.fl. og Jeudans øvrige observationer på ejendomsmarkedet samt den enkelte ejendoms forhold danner grundlaget for fastsættelse af en afkastprocent for hver enkelt ejendom.

19 18 Jeudan Årsrapport 2012 Regnskabsberetning 7. Refusionssaldi Refusionssaldi opgøres som deposita, forudbetalt leje og positivt indestående på vedligeholdelseskonti i henhold til boligreguleringslovens 18 og Korrektioner til dagsværdien Der kan ske korrektion af den beregnede dagsværdi i form af reservationer (fradrag) til forestående væsentlige renoverings- og ombygningsopgaver, ejendomme beliggende i helt særlige økonomisk trængte erhvervs- eller beboelsesområder, ejendomme med hjemfaldsforpligtelser eller lignende. Værdiansættelse af Koncernens ejendomme resulterede i en værdiregulering på DKK 174 mio. i 2012 (2011: DKK 309 mio.), svarende til 1% af den bogførte værdi af Koncernens ejendomme. Reguleringen kan i al væsentlighed henføres til forbedring af nettoresultatet for ejendommene samt reduktion af afkastprocenten på fem ejendomme i forbindelse med ændret anvendelse af ejendommene eller forlængelse af kontrakter. Koncernens ejendomsportefølje pr. 31. december 2012 har herefter en bogført værdi på DKK 16,6 mia. og et gennemsnitligt afkast på 5,2% p.a. (2011: 5,2% p.a.), svarende til DKK pr. m² (2011: DKK pr. m²). Den gennemsnitlige erhvervsleje udgør DKK pr. m² (2011: DKK pr. m²). I årsrapportens afsnit om risikofaktorer er følsomheden vist i forhold til alternative afkastprocenter og lejeniveauer. Gevinst/tab finansielle gældsforpligtelser Gæld til realkredit- og finansieringsinstitutter, herunder finansielle instrumenter der alene anvendes til reduktion af renterisiko, måles til dagsværdi. Ændringer i denne indregnes i resultatopgørelsen. Ejendomsinvestering er langsigtet og bør derfor finansieres med langfristede lån med fast rente i en længere periode. Renterisikoen på variabelt forrentede lån er afdækket ved renteaftaler med forskellige løbetider, der sikrer en bedre risikospredning henover rentekurven. Den gennemsnitlige løbetid for disse renteaftaler udgør ca. 10 år. Afdækning af renterisikoen øger kursfølsomheden, hvor valg af finansiering med fast rente i længere perioder medfører større kursudsving end finansiering med fast rente i kortere perioder. Kurstab på finansielle gældsforpligtelser som følge af den faldende rente udgjorde DKK 520 mio. (2011: kurstab DKK 937 mio.). Herudover har Koncernen afholdt stempel- og låneomkostninger således at de samlede tab på finansielle gældsforpligtelser blev DKK 524 mio. (2011: samlet kurstab m.m. DKK 952 mio.). Årets resultat Resultat før skat udgjorde herefter DKK 31 mio. i 2012 mod DKK -334 mio. i Skat af årets resultat udgjorde DKK 8 mio. i 2012 mod DKK -83 mio. i Herefter blev årets resultat i 2012 DKK 24 mio. mod DKK -251 mio. i Aktiver De samlede investeringer i ejendomme inklusive igangværende projekter vedrørende ejendommene udgjorde DKK mio. pr. 31. december 2012 mod DKK mio. ultimo Stigningen kan henføres til årets nettoinvesteringer, udvikling af den eksisterende portefølje samt nettoopskrivning af ejendommenes værdi. Egenkapital Koncernens egenkapital udgjorde DKK mio. ultimo 2012 mod DKK mio. ultimo I 2012 er egenkapitalen påvirket af årets resultat fratrukket udbetalt udbytte i april Egenkapitalandelen udgjorde herefter 23,1% ultimo 2012 mod 25,8% ultimo Forpligtelser De langfristede forpligtelser udgjorde DKK mio. ultimo 2012 mod DKK mio. ultimo året før. Stigningen kan primært henføres til finansiering af ejendomsinvesteringer samt omlægning af renteaftaler. De kortfristede forpligtelser udgjorde DKK 904 mio. ultimo 2012 mod DKK 797 mio. ultimo 2011.

20 Udsigten fra St. Strandstræde 20

21 Sankt Annæ Plads 13

22 Regnskabsberetning Jeudan Årsrapport PENGESTRØMME Likviditetspåvirkningen fra de løbende driftsaktiviteter udgjorde DKK 408 mio. i 2012 (2011: DKK 281 mio.) Efter ændringer i driftskapitalen udgjorde likviditetspåvirkningen DKK 466 mio. i 2012 (2011: DKK 242 mio.), svarende til DKK 44,0 pr. aktie i 2012 mod DKK 22,9 pr. aktie i Likviditetspåvirkningen fra investeringsaktiviteterne, der primært kan henføres til investeringer og igangværende projekter, udgjorde DKK mio. i 2012 (2011: DKK -706 mio.). Likviditetspåvirkningen fra finansieringsaktiviteterne udgjorde DKK 730 mio. i 2012 (2011: DKK mio.). Finansieringsaktiviteterne kan primært henføres til optagelse af realkredit- og anlægslån ved nyerhvervelser. Modsat rettet virker udbetaling af udbytte. Herefter udgjorde nettoændringen i likviditeten DKK -86 mio. i 2012 (2011: DKK 785 mio.). Koncernens likviditetsberedskab inklusive uudnyttede kreditfaciliteter udgjorde DKK 855 mio. pr. 31. december 2012 (2011: DKK 891 mio.). MODERSELSKABET De generelle kommentarer, der er givet for Koncernen, er også dækkende for Selskabet, bortset fra Resultat af kapitalandele i tilknyttede selskaber der udgør DKK -3 mio. (2011: DKK -142 mio.). Kapitalandele og tilgodehavender i tilknyttede selskaber måles i moderselskabets regnskab til kostpris. Hvis kostprisen overstiger kapitalandelenes eller tilgodehavendets genindvindingsværdi nedskrives den til denne lavere værdi. Som konsekvens heraf er tilgodehavender i Jeudan III A/S nedskrevet med DKK 3 mio. i Sammen med nedskrivninger foretaget i tidligere år er kapitalandele og tilgodehavender i Jeudan III A/S nedskrevet med i alt DKK 576 mio. Moderselskabets egenkapital udgør DKK mio. (2011: DKK mio.). BEGIVENHEDER EFTER 31. DECEMBER 2012 Som følge af det lave renteniveau har Jeudan i januar 2013 omlagt renteaftaler for DKK 1,5 mia. I forbindelse med omlægningen er der realiseret en kursgevinst på DKK 28 mio. Den gennemsnitlige løbetid på renteaftalerne er fastholdt på ca. 10 år, og kursfølsomheden på de finansielle gældsforpligtelser udgør fortsat ca. DKK 8 mio. ved ændring i renten på 0,01 procentpoint. 27. december 2012 fremsatte William Demant Invest et pligtmæssigt købstilbud til samtlige aktionærer i Jeudan om erhvervelse af alle aktier i Jeudan for DKK 438 pr. aktie. På tidspunktet for fremsættelse af købstilbuddet besad William Demant Invest 41,6% af den samlede aktiekapital. Købstilbuddet udløb 24. januar 2013, hvor William Demant Invest meddelte, at aktionærer, der besad i alt aktier, havde accepteret købstilbuddet. I forlængelse heraf besidder William Demant Invest i alt aktier i Jeudan, svarende til 41,6% af den samlede aktiekapital. William Demant Invest oplyste i købstilbuddet: William Demant Invest har ingen intentioner om at overtage samtlige aktier i Selskabet, men ønsker fremadrettet at have mulighed for at øge sin aktiepost i Selskabet. I forbindelse med købstilbuddet vil William Demant Invest gerne udtrykke sin opbakning til Jeudans ledelse, bestyrelse og den valgte strategi for Selskabet. Det er William Demant Invests hensigt, at Jeudans aktier fortsat skal være optaget til handel og officiel notering på NAS- DAQ OMX Copenhagen. 17. januar 2013 meddelte Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, at selskabet havde erhvervet aktier, hvorefter Chr. Augustinus Fabrikker besidder i alt aktier i Jeudan, svarende til 29,9% af den samlede aktiekapital. Samme dag meddelte Nykredit Realkredit A/S, at selskabet havde solgt aktier i Jeudan, således at Nykredit Realkredit ikke længere besidder over 5% af den samlede aktiekapital i Jeudan. Herudover er der ikke siden udgangen af 2012 indtruffet begivenheder, der i væsentligt omfang påvirker Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling, og som ikke fremgår af nærværende årsrapport.

Indhold. Ledelses- og regnskabsberetning. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

Indhold. Ledelses- og regnskabsberetning. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. Indhold Ledelses- og regnskabsberetning 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer Virksomhedsbeskrivelse m.m. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2015 Omslaget til denne årsrapport fristede os over evne. Det har opnået sin særegne struktur ved at indeholde elementer af pulveriseret cement. Vi så symbolikken.

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2012 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Omsætning på DKK 577 mio. mod DKK 583 mio. samme periode

Læs mere

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 5 Til aktionærerne 6 Hoved- og nøgletal 8 Jeudan i 2014 12 Regnskabsberetning 20 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015

Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015 Meddelelse nr. 273 19. august 2015 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde DKK 299 mio. for første halvår 2015 mod DKK 218 mio. for samme periode sidste

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Meddelelse nr. 281 26. maj 2016 Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Omsætning på DKK 298 mio. i første kvartal 2016svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 182 mio.

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 9 Til aktionærerne 10 Hoved- og nøgletal 12 Jeudan i 2013 16 Regnskabsberetning 24 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M. M. 38 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

Ejendomsinvesteringer i 2014 på DKK 1.149 mio., hvorefter Koncernens samlede ejendomsværdier

Ejendomsinvesteringer i 2014 på DKK 1.149 mio., hvorefter Koncernens samlede ejendomsværdier Årsregnskabsmeddelelse 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 640 mio. mod DKK 631 mio. i 2013. God aktivitet omkring indgåelse af nye lejekontrakter, der i 2014 svarede til en årsleje på DKK 103 mio. mod DKK

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 236 mio. en stigning på 29% i forhold til 2010. Forventninger for hele året fastholdes

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 236 mio. en stigning på 29% i forhold til 2010. Forventninger for hele året fastholdes Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2011 Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 236 mio. en stigning på 29% i forhold til 2010. Forventninger for hele året fastholdes Kursreguleringer som følge af

Læs mere

Driftsresultat (EBIT) på DKK 631 mio. en stigning på 5% i forhold 2012

Driftsresultat (EBIT) på DKK 631 mio. en stigning på 5% i forhold 2012 Årsregnskabsmeddelelse 2013 Driftsresultat (EBIT) på DKK 631 mio. en stigning på 5% i forhold 2012 Resultat før skat på DKK 605 mio. For 2014 forventes et driftsresultat (EBIT) på DKK 635-675 mio. Omsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2010 Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes Fortsat god vækst i indgåelse

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 101 mio. en stigning på 21% i forhold til 1. kvartal 2012

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 101 mio. en stigning på 21% i forhold til 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 101 mio. en stigning på 21% i forhold til 1. kvartal 2012 Resultat før skat på DKK 232 mio. Omsætning på DKK 284 mio., svarende til niveauet

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 84 mio. en stigning på 15% i forhold til 1. kvartal 2011

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 84 mio. en stigning på 15% i forhold til 1. kvartal 2011 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 84 mio. en stigning på 15% i forhold til 1. kvartal 2011 Resultat før skat på DKK 244 mio. Omsætning på DKK 285 mio. mod DKK 272 mio. samme

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) som forventet

Driftsresultat (EBVAT) som forventet Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2009 Driftsresultat (EBVAT) som forventet Omsætning på DKK 366 mio. mod DKK 371 mio. samme periode sidste år. Resultat før finansielle poster (EBIT) DKK 200 mio. mod DKK

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 231 mio. en stigning på 26% i forhold til 1. halvår 2012

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 231 mio. en stigning på 26% i forhold til 1. halvår 2012 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2013 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 231 mio. en stigning på 26% i forhold til 1. halvår 2012 Resultat før skat på DKK 566 mio. Omsætning på DKK 587 mio. mod DKK 577 mio.

Læs mere

Driftsresultat (EBIT) på DKK 150 mio. på niveau med samme periode sidste

Driftsresultat (EBIT) på DKK 150 mio. på niveau med samme periode sidste Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 150 mio. på niveau med samme periode sidste år Omsætning på DKK 281 mio. mod DKK 284 mio. i samme periode sidste år. Resultat før renter (EBIT)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 559 mio. mod DKK 453 mio. i 2014.

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 559 mio. mod DKK 453 mio. i 2014. Årsregnskabsmeddelelse 2015 Omsætning på DKK 1.208 mio. mod DKK 1.153 mio. i 2014. Driftsresultat (EBIT) på DKK 710 mio. mod DKK 640 mio. i 2014. Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2017

Delårsrapport for 1. kvartal 2017 Meddelelse nr. 289 24. maj 2017 Delårsrapport for 1. kvartal 2017 Omsætning på DKK 312 mio. i første kvartal 2017 (Q1 2016: DKK 298 mio.) Driftsresultat (EBIT) på DKK 181 mio. (Q1 2016: DKK 182 mio.) Resultat

Læs mere

RISIKOFAKTORER. Til Jeudans aktivitet er knyttet en række risikofaktorer, hvoraf de væsentligste kan opdeles i følgende kategorier:

RISIKOFAKTORER. Til Jeudans aktivitet er knyttet en række risikofaktorer, hvoraf de væsentligste kan opdeles i følgende kategorier: 22 Jeudan Årsrapport 2012 Risikofaktorer RISIKOFAKTORER Til Jeudans aktivitet er knyttet en række risikofaktorer, hvoraf de væsentligste kan opdeles i følgende kategorier: Regnskabsmæssig opgørelse af

Læs mere

Vil man forsvare at lave en tyk tryksag - i disse digitale tider - så skylder man at gøre sig umage. Lave sit papirarbejde ordentligt.

Vil man forsvare at lave en tyk tryksag - i disse digitale tider - så skylder man at gøre sig umage. Lave sit papirarbejde ordentligt. JEUDAN A/S CVR-NR. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2016 Vil man forsvare at lave en tyk tryksag - i disse digitale tider - så skylder man at gøre sig umage. Lave sit papirarbejde ordentligt. I ordets egentlige

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 348 mio. en stigning på 25% i forhold til kvartal 2012

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 348 mio. en stigning på 25% i forhold til kvartal 2012 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 348 mio. en stigning på 25% i forhold til 1.- 3. kvartal 2012 Resultat før skat på DKK 755 mio. Omsætning på DKK 855 mio. mod DKK 862

Læs mere

Årsrapporten har rødder i vores motto: Ordentlighed forpligter. Omslaget er præget af træ et fantastisk byggemateriale. Og et smukt symbol på vækst,

Årsrapporten har rødder i vores motto: Ordentlighed forpligter. Omslaget er præget af træ et fantastisk byggemateriale. Og et smukt symbol på vækst, JEUDAN A/S CVR-NR. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2017 Årsrapporten har rødder i vores motto: Ordentlighed forpligter. Omslaget er præget af træ et fantastisk byggemateriale. Og et smukt symbol på vækst, grønne

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer steg 34% til DKK 145 mio. i årets tre første kvartaler

Resultat før kurs- og værdireguleringer steg 34% til DKK 145 mio. i årets tre første kvartaler Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Resultat før kurs- og værdireguleringer steg 34% til DKK 145 mio. i årets tre første kvartaler Forventninger om fremgang i resultat for 2008 fastholdes Omsætning år

Læs mere

Driftsresultat for 2009 på DKK 181 mio. som forventet Forventning til driftsresultat i 2010 på DKK mio.

Driftsresultat for 2009 på DKK 181 mio. som forventet Forventning til driftsresultat i 2010 på DKK mio. Årsregnskabsmeddelelse 2009 Driftsresultat for 2009 på DKK 181 mio. som forventet Forventning til driftsresultat i 2010 på DKK 240-265 mio. Vækst i EBIT på 12% til DKK 414 mio., svarende til DKK 57,8 pr.

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2017

Delårsrapport for kvartal 2017 Meddelelse nr. 290 24. august 2017 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2017 Omsætning på DKK 629 mio. i første halvår 2017 (H1 2016: DKK 631 mio.) Driftsresultat (EBIT) på DKK 381 mio. (H1 2016: DKK 382 mio.)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Ejer og driver 200 kontor-, bolig- og detailejendomme Samlet værdi DKK 16,6 mia. og

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2016

Delårsrapport for kvartal 2016 Meddelelse nr. 282 24. august 2016 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2016 Omsætning på DKK 631 mio. i første halvår 2016 svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 382

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012 af William Demant Invest A/S Denne meddelelse og købstilbuddet fremsættes hverken direkte

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2016

Delårsrapport for kvartal 2016 Meddelelse nr. 284 16. november 2016 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2016 Omsætning på DKK 936 mio. i første til tredje kvartal 2016 mod DKK 921 mio. for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT)

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Jeudan V A/S. Årsrapport for 2013

Jeudan V A/S. Årsrapport for 2013 Sankt Annæ Plads 13 1250 København K CVR-nr. 26368820 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014 Morten Aagaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jeudan XI ApS. Årsrapport for 2015

Jeudan XI ApS. Årsrapport for 2015 Bredgade 30 1260 København K CVR-nr. 34450307 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2016 Morten Aagaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Jeudan II A/S. Årsrapport for 2015

Jeudan II A/S. Årsrapport for 2015 Bredgade 30 1260 København K CVR-nr. 26380642 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2016 Morten Aagaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

KT Ejendomme Odense A/S

KT Ejendomme Odense A/S KT Ejendomme Odense A/S Thujavej 43, 5250 Odense SV Årsrapport for 1. maj 2015-30. april 2016 (24. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2016

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere