Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014"

Transkript

1 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014

2 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar 2015 (det er lige op over!) Konkrete råd og anbefalinger

3 Finansmarkederne og den globale økonomi

4 Tour de Globale økonomier

5 Amerikansk økonomi på vej op i fart oktober 2014

6 Euroområdet er mere uensartet oktober 2014

7 Derfor peger centralbankerne i hver sin retning? oktober 2014

8 Udvidelse af spænd USA - EUR oktober 2014

9 Tour de Globale økonomier

10 Hovedscenarie: der er lagt op til et uroligt efterår! oktober 2014

11 jan 10 feb 10 mar 10 apr 10 maj 10 jun 10 jul 10 aug 10 sep 10 okt 10 nov 10 dec 10 jan 11 feb 11 mar 11 apr 11 maj 11 jun 11 jul 11 aug 11 sep 11 okt 11 nov 11 dec 11 jan 12 feb 12 mar 12 apr 12 maj 12 jun 12 jul 12 aug 12 sep 12 okt 12 nov 12 dec 12 jan 13 feb 13 mar 13 apr 13 maj 13 jun 13 jul 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 dec 13 jan 14 feb 14 mar 14 apr 14 maj 14 jun 14 jul 14 aug 14 sep 14 okt 14 Frygtens barometer rører på sig.. Men fra lavt niveau! 60 Vix Vix oktober 2014

12 Aktiemarkedet er nær all time high oktober 2014

13 Kreditspændene er historisk lave oktober 2014

14 Renterne giver negativt realafkast

15 Rentebetragtninger.. på den ene side Den finansielle og økonomiske krise har medført rentefald til det laveste niveau nogensinde. Rentefaldet vurderes ikke udelukkende at være begrundet i konjunkturelle faktorer. Renterne kan derfor, i en længere årrække, ligge under niveauerne fra før 2007/2008. Det skyldes bl.a.: 1. Demografisk profil i USA og Europa = lavere vækst = lavere renteniveau 2. Nye regler i den finansielle sektor = påvirker efterspørgsel efter obligationer 3. Gældsbjerg = generel langvarig finansiel nedgearing = lavere vækst 4. Reformer i (dele af) Europa = lavere inflation = lave renter Aktuel vurdering: ECB begynder tidligst at hæve renten i slutningen af

16 Rentebetragtninger.. på den anden side De lange renter i Europa er generelt på det laveste niveau i nyere tid (teoretisk ca. 500 år) I DK var tidligere lavpunkt 2012/2013, hvor spekulation i sammenbrud i eurosamarbejdet gav massiv kapitalindstrømning til Danske værdipapirer De lave renter i EU p.t. er bl.a. drevet af forventningerne om lave korte renter - længe. Historisk har Cibor6 fulgt konjunkturerne. I perioden , hvor Tyskland var Europas syge mand, var væksten 2,6% og Cibor6 lå gennemsnitligt 1,7% højere. Væksten er nu igen 2,6% i Tyskland men Cibor ligger 2% lavere

17 Finansiering; Hvor skal fokus være?

18 Finansiering; risikoprofil Din personlige/selskabets risikoprofil er afgørende for, hvordan du vælger at sammensætte din finansiering. Samtidig er din risiko tolerance en vigtig faktor, som kan sammenvægtes med din profil Havde du altid fast rente FØR vi for alvor oplevede F1 lånenes indtog? Er din nuværende bundlinje truet, hvis de korte renter stiger til 3-4%? Har du betydelig driftsfinansiering (kassekredit, banklån) med variabel rente udover realkreditten? Samspillet mellem din finansiering og aktivernes værdi er også vigtig at evaluere på løbende Har du alle æg i samme kurv? Er det undersøgt, om du kan sikre noget af værdien på aktiverne via din finansiering? Passer sammensætningen på dine aktiver til din tidshorisont og risikoprofil? Du bør altid forholde dig til din porteføljes følsomhed på såvel likviditet, som egenkapital! Passer den til din risikoprofil og tolerance?

19 Finansiering: tidshorisont Det er sjældent hensigtsmæssigt at udstikke en generel anbefaling om, hvordan finansieringen skal se ud Behov kan være vidt forskellige alt efter hvilken horisont man har for virksomheden og for sig selv! Hvis din tidshorisont er KORT (2-5 år) vægtes budgetsikkerheden de nærmeste år sikkert højt Samtidig bør du have fokus på, hvordan evt. rentebevægelser kan påvirke din pris på aktiverne v/ salg Har du de rigtige lånetyper til den givne situation? Hvis du har LANG horisont (10-30 år/going koncern) må du skelne mellem risiko på likviditet og egenkapital Det er vigtigt at du løbende forholder dig til din smertegrænse på renterne (likviditet) Hvordan spiller dine langsigtede aktiver sammen med din finansiering? Hvordan er din strategi for, hvordan virksomhed og finansiering skal se ud på langt sigt.? Det er VIGTIGT at fastlægge en strategi, så beslutninger ikke træffes akut pga. frygt, håb eller tvang

20 Finansiering: TID er lig med RISIKO.. TID er lig med risiko, når vi taler renter OG; tid er penge.. En rente er IKKE en rente Der må skelnes mellem kort og lang rente.. Og dermed mellem likviditet og egenkapital/restgæld Kort rente er LAVEST påvirker primært likviditeten (USIKKERHED på likviditet) Lang rente er HØJEST og påvirker både likviditet og egenkapital (SIKKERHED på likviditet)

21 Finansiering: dette er udfordringen.. % 9 8 LANG rente Ca. 2,75% KORT rente Ca. 0,35% 1 0 sep 97 sep 98 sep 99 sep 00 sep 01 sep 02 sep 03 sep 04 sep 05 sep 06 sep 07 sep 08 sep 09 sep 10 sep 11 sep 12 sep 13 Et-årig 30-årig

22 Finansiering: BALANCE og STRATEGI er nøgleord! Forsikrer du dine ejendomme mod brand, råd, svamp, hærværk osv.?? Hvad håber du mest på: at undgå skader eller at få forsikringen udbetalt? Ærgrer du dig voldsomt, når/hvis præmien er spildt? Mærker du, at fornuften siger Fast rente mens tegnebogen hvisker Variabel rente? Det handler om at finde (og holde!) balancen Det handler om at have (og følge!) en strategi

23 jan 10 feb 10 mar 10 apr 10 maj 10 jun 10 jul 10 aug 10 sep 10 okt 10 nov 10 dec 10 jan 11 feb 11 mar 11 apr 11 maj 11 jun 11 jul 11 aug 11 sep 11 okt 11 nov 11 dec 11 jan 12 feb 12 mar 12 apr 12 maj 12 jun 12 jul 12 aug 12 sep 12 okt 12 nov 12 dec 12 jan 13 feb 13 mar 13 apr 13 maj 13 jun 13 jul 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 dec 13 jan 14 feb 14 mar 14 apr 14 maj 14 jun 14 jul 14 aug 14 sep 14 okt 14 Hvor skal jeg bruge mit budget; kommerciel eller finansiel risiko? 14 Svinenotering Danish Crown UK foderhvede (DKK) Svinenotering (Danish Crown) UK foderhvede (DKK)

24 Der er mange overvejelser om valg af strategi Kommerciel Risiko STOR Finansiel Risiko?? Den totale risiko er ikke blot summen af de to

25 Refinansiering m/øget kursskæring Hvorfor og hvordan?

26 Rentetilpasning/refinansiering januar 2015 Selve obligationen skal handles igen (sælges til investor) I får ny rente

27 Nye priser ved refinansiering af variable lån Refinansiering af F1 medfører nu forøget kursskæring på 0,2%, hvilket betyder 0,3% årligt fremover Cibor/Cita lån refinansieres med kursskæring på 0,2% (før 0,1%), typisk hvert 3. år Omregnet = ca. 0,07% årligt (hvis udstedelsen er længere end 3 år = lavere omkostning, og omvendt) Ved fastforrentet 10, 20 eller 30-årigt lån bortfalder omkostninger til refinansiering helt i rentens løbetid 27

28 Hvad skal man gøre til denne rentetilpasning? Vores basale antagelse er, at de lange renter stiger før de korte Dine overvejelser skal derfor være: Ønsker jeg en renteafdækning på hele eller dele af finansieringen? Den variable rente jeg ønsker/har skal det være pengemarkedsbaseret (cibor) eller realkredit classic (F1, F3-F5)? Hvor er mit smertepunkt? Hvornår æder renten likviditeten? oktober 2014

29 F-kort eller Cibor? F-kort er et obligationslån med variabel rente Ligesom RenteMax bare uden renteloft og med en anden referencerente (CITA6) Svarer til Cibor lån, blot med anden grundrente Løbetid og funding Løbetid fra 1-30 år - med eller uden afdragsfrihed Fleksibel funding, dvs. de bagvedliggende obligationer kan have løbetid fra 1-10 år. Indfrielse Inkonverterbart obligationslån, der indfries til markedskurs eller kurs 100 ved refinansiering. Lånet er risikomærket gult oktober 2014

30 F-kort eller Cibor? For Cibor-lån vil renten automatisk falde/stige, alt efter om der er uro/ro, når renten fastsættes (fx hver 3. eller hver 6. måned). Dette skyldes, at kreditpræmien er en del af selve cibor renten På Cita/F-kort fastsættes kreditpræmien ved siden af cita renten ved obligationens start Derved er man gift med sit kredittillæg i hele obligationens løbetid. Hvis Cita/F-kort refinansieres i en situation med forhøjede kreditpræmier, på grund af usikkerhed i markedet, vil låntager skulle betale et højt kredittillæg indtil næste refinansiering Obligationens løbetid er IKKE det samme som lånets løbetid! Ved refinansiering fastsættes obligationens løbetid af Nykredit. Løbetiden påvirker kredittillæggets størrelse Det samme gælder for Cibor-lån. I et normalt marked er renterne på cita og cibor næsten ens Ønsker man fuld fleksibilitet i sin låneportefølje bør man vælge Cibor. Kredittillægget CIBOR rente Tillæg fastsættes ved refinansiering og gælder frem til næste refinansiering af lånet På cibor lån ER kredit tillægget Indregnet i renten CITA rente oktober 2014

31 Generelle anbefalinger.. men husk nu; de passer ikke til alle!!

32 Vores anbefalinger Generelt øget renteafdækning: Op mod 50% bør være med minimum en 10-årig rente for en kunde, med mellem risiko. Budgetsikkerhed; gå ud af kurven (F5) på traditionelle rentetilpasningslån for at skærme dig mod kursfradrag men du skal ikke blindt bare vælge profilskifte Variabel rente (<2 år) bør tages i de pengemarkedsbaserede produkter, hvorved kursskæring minimeres i forhold til F1 lån Ingen nyetablering i Euro Er 2,5% i fast rente over 30 år egentlig ikke meget godt? oktober 2014

33 Aktuelle priser Realkreditrenter jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 F1 0,23 0,42 0,42 0,42 0,42 F3 0,32 0,32 0,35 0,40 0,43 F5 0,62 0,62 0,72 0,86 0,95 2,5'47 2,70 2,76 2,89 2,98 3, oktober 2014

34 TAK for jeres opmærksomhed Ann Korsgaard Senior finansrådgiver Mobil:

35 DISCLOSURE Investeringsanalyserogmarkedsføringsmateriale Analyser til offentligheden eller distributionskanaler udarbejdet af analytikere i Nykredit Markets' analysefunktioner anses forat være investeringsanalyser. Dette materiale er en specialanalyse udarbejdet af en analytiker i Nykredit Markets' analysefunktioner. Materialet er ikke udarbejdet til eller tiltænkt udbredt til offentligheden eller via Nykredit Markets' sædvanlige distributionskanaler, men anvendes alene i forbindelse med investeringsrådgivning af de investorer, som vi har udleveret materialet til. DISCLAIMER Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S, til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Markets har udleveret materialet til. Materialet er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Nykredit Markets påtager sig intet ansvar forrigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende finansielle instrumenter, og Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i finansielle instrumenter, der er omtalti materialet, samt foretage køb eller salg afsamme, ligesom disse selskaber kan være involverede i corporatefinance-aktivitetereller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast, og afkast kan blive negative. Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling, og kursudviklingen kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseretpåbruttoafkast, kangebyrer, provisionerogandreomkostningerpåvirke afkastetinedadgåenderetning. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Markets

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed Februar 2015 Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed En kombination af svag økonomi, lav inflation og uro på de finansielle markeder har medført en rekordlav rente. Selvom vi

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Danske covered bonds - set med investorøjne

Danske covered bonds - set med investorøjne Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts 2007 1 Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter

Læs mere

Tommelfinger regler for konvertering

Tommelfinger regler for konvertering Tommelfinger regler for konvertering Kourosh Marjani Rasmussen Claus Anderskov Madsen Boligøkonomisk Videncenter 0.1. Forord 0.1 Forord Boligøkonomisk Videncenter i Realdania startede i november 2011 et

Læs mere