Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Brandskolen Langagervej 16, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 23. april 2015 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Claus Wistoft (V) (formand) Jørgen Brøgger, Syddjurs (L) Jan Fischer, Syddjurs (A) Jan Petersen, Norddjurs (A) Torben Jensen, Norddjurs (L) Niels Basballe, Norddjurs (A) Politidirektøren Jørgen Illum Jan Lindstrøm (frivillig, observatør) Jan Møller Nielsen (medarb. rep., observatør) Fraværende: Jørgen Brøgger, Syddjurs (L) Jan Lindstrøm (frivillig, observatør) Norddjurs Kommune

2 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af referat fra kommissionsmødet den 27. februar Budgetopfølgning Teknisk budgetforslag Årsregnskab Orientering om sammenlægningsprocessen Punkt fra den administrative og politiske styregruppe for sammenlægningen om økonomiske dispositioner forud for den kommende fusion Ansættelse af ny direktør i Brand og Redning Djursland Ansættelse af direktør efter indstilling fra ansættelsesudvalget Eventuelt...10 Bilagsoversigt...11 Norddjurs Kommune

3 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Godkendelse af referat fra kommissionsmødet den 27. februar P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling På mødet den 27. februar var kommissionen ikke beslutningsdygtig, da mindst halvdelen af medlemmerne ikke var tilstede. Indstilling Beredskabschefen indstiller, at referatet fra kommissionsmødet den 27. februar 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben BK Referat beredskabskommissionen docx 60870/15 2 Åben BK Fælleskomm redningsberedskab budget pdf 60846/15 3 Åben BK Fælleskomm redn. endeligt regnsskab 2014.pdf 60844/15 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Godkendt. 1

4 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Budgetopfølgning P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Regnskabsafdelingen har ved fremskrivning af tallene beregnet sig frem til, at begge kommuner vil få en merudgift på ca. 0,2 mio. pr kommune. Indtægterne er procentvis noget mindre i år end sidste år, og det kan ligge i, at vi ikke har fået sendt regninger ud på de Automatiske BrandAlarmeringsAnlæg. På kontoen for drift af køretøjer er udgifterne noget højere, det skyldes delvis, at forsikringen på kr. er bogført tidligere end sidste år. Sideløbende med denne almindelige drifts- og regnskabsopfølgning kommer der på et senere møde en særskilt sag til de 4 byråd i forbindelse med de ekstraordinære udgifter i forbindelse med den kommende fusion af de 3 beredskaber. Der er ikke endnu taget stilling til, hvordan dette forbrug vil påvirke Brand og Redning Djurslands regnskab. Indstilling Beredskabschefen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes. Bilag: 1 Åben KB Fælleskomm. redningsberedskab ult. marts 2015.pdf 60848/15 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Budgetopfølgningen godkendes med en forventning om budgetoverholdelse bl.a. opnået ved flere indtægter resten af året. 2

5 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Teknisk budgetforslag P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Budgettet er reduceret med mio. kr., hvilket ifølge regeringen udgør det samlede effektiviseringspotentiale for Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune i 2016 og fremover. Eventuelle ændringer i kommunernes betaling til det nye fælleskommunale redningsberedskab skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser som følge af de løbende forhandlinger og indstilling fra den politiske styregruppe. Sagerne udarbejdes med henblik på at danne et grundlag for kommunernes kommende basisbudgetter til beredskabsområdet, og det vil indgå som Nord- og Syddjurs kommuners økonomiske grundlag i fusionen. Indstilling Beredskabschefen indstiller, at budgetforslaget godkendes. Bilag: 1 Åben BK Fælleskomm. redn., budget ,.xlsx 60836/15 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Godkendt. 3

6 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Årsregnskab P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling BDO Kommunernes revision har udarbejdet en årsrapport for BDO konkluderer, at årsrapporten ikke har givet anledning til bemærkninger. Indstilling Beredskabschefen indstiller revisionsrapporten til vedtagelse i de to kommunalbestyrelser. Bilag: 1 Åben KB Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs - og Syddjurs Kommuner årsregnskab 2014.pdf 2 Åben BK Fælleskommunalt Redningsberedskab revisionsprotokollat 2014.pdf 3 Åben KB Fælleskommunalt Redningsberedskab ledelseseserklæring 2014.pdf 4 Åben BK Spec. til årsregnskab 2014 for fælleskomm. redningsberedskab.pdf 60850/ / / /15 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Godkendt. 4

7 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Orientering om sammenlægningsprocessen P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Borgmester Claus Vistoft og direktør Poul Møller orienterer om sammenlægningsprocessen herunder emnerne: Referat fra møde i den politiske styregruppe Ansættelse af direktør Navngivning af det nye selskab Midlertidig medudvalg Hjemmeside Kommunikation Medarbejder arrangementer Økonomiske konsekvenser Indstilling Bilag: 1 Åben BK Stillings- og personprofil - Beredskabsdirektør - Randers, 60877/15 Favrskov, Nor...pdf 2 Åben KB Medarbejderudvalg - samordnet beredskab.docx 60856/15 3 Åben BK Notat til den politiske styregruppe vedrørende ansættelse af 60866/15 en beredskabschef 1.docx 4 Åben BK Navnekonkurrence Mail til frivillige.docx 60860/15 5 Åben BK navnekonkurrence Mail til brandmænd.docx 60858/15 5

8 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Punkt fra den administrative og politiske styregruppe for sammenlægningen om økonomiske dispositioner forud for den kommende fusion P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling De 3 nuværende beredskaber er i år i en overgangsperiode, hvor der skal leveres sikker drift i de nuværende beredskaber. På samme tid er det nødvendigt, at sikre muligheden for, at det fremtidige beredskab kan realisere besparelser. Brand og Redning Djursland er i en situation, hvor det af forskellige grunde er nødvendigt at tage stilling til investeringer og ansættelser. I vedhæftede notat redegøres for den samlede vurdering som den administrative styregruppe har foretaget i forhold til de aktuelle situationer herunder indkøb af vandtankvogn, ansættelse af beredskabsassistent i BRD og ansættelse af den kommende beredskabsdirektør (sidstnævnte behandles særskilt i punkt 7). Indstilling Beredskabschefen indstiller, at indstillingen fra den administrative styregruppe drøftes. Bilag: 1 Åben BK Notat om beslutninger i overgangsperioden.docx 60863/15 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Oplægget fra den administrative styregruppe følges. Det betyder bl.a. at muligheden for at leje to vandtankevogne undersøges, hvilket betyder, at de tidligere beslutninger i de to byråd om køb/leasing af en vandtankvogn muligvis udskydes, Hvis det ikke lykkes at opnå en aftale herom i regi af det nye fællesskab, bemyndiges de to borgmestre til at træffe beslutning herom. 6

9 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Ansættelse af ny direktør i Brand og Redning Djursland P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Den politiske styregruppe godkendte den 3. marts 2015 procesplan for rekruttering af beredskabsdirektør til det fælles beredskab. Procesplanen indebar, at der opslås en stilling som beredskabsdirektør for det fælles beredskab, som efter planen etableres den 1. januar Indtil selskabet etableres ansættes den kommende beredskabschef som projektleder for sammenlægningsprocessen, formand for projektgruppen og medlem af den administrative styregruppes. Som det fremgår af vedlagte notat vurderes det at være muligt, at ansætte beredskabschefen som direktør for det eksisterende 60-fællesskab; Brand og Redning Djursland. Fordelen ved denne model er, at der alene skal foretages én ansættelsesrunde. Tilsvarende muliggør denne model, under særlige omstændigheder, at beredskabschefen kan virksomhedsoverdrages til et ny-etableret 60-fællesskab såfremt det eksisterende, mod forventning, ikke videreføres. Det forudsættes, at direktøren i 2015 alene skal varetage forberedelsesopgaver i forhold til etablering af et samordnet beredskab mellem de 4 kommuner, som forudsat i procesplanen godkendt den 3. marts. Den administrative styregruppe for sammenlægningen har indstillet til den politiske styregruppe, at den kommende beredskabsdirektør for det samordnede beredskab ansættes som direktør i Brand og Redning Djursland. Beslutningen fra den politiske styregruppe foreligger til mødet. Indstilling 7

10 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabschefen indstiller, at direktøren for det samordnede beredskab ansættes i Brand og Redning Djursland. Bilag: 1 Åben BK Notat til den politiske styregruppe vedrørende ansættelse af en beredskabschef 1.docx 60866/15 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Godkendt med den tilføjelse, at beredskabsdirektørens foreløbige arbejdssted er Randers Kommune. 8

11 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Ansættelse af direktør efter indstilling fra ansættelsesudvalget P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Ansættelsesprocessen af direktøren for det samordnede beredskab er verserende og forventes afsluttet inden kommissionsmødet. Jf. punkt 7. skal direktøren ansættes i Brand og Redning Djursland. Der vil foreligge en indstilling fra ansættelsesudvalget på mødet - som under forudsætning af godkendelse af punkt 8 behandles. Økonomiske konsekvenser Indstilling Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Indstillingen fra den politiske styregruppe om ansættelse af Kasper Sønderdahl, Hørning, i den nyoprettede stilling som beredskabsdirektør, godkendes. 9

12 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Eventuelt P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser Indstilling Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Næste møde afholdes i Station Kolind den 17. august 2015 kl med efterfølgende dialogmøde. 10

13 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Bilagsoversigt 1. Godkendelse af referat fra kommissionsmødet den 27. februar BK Referat beredskabskommissionen docx (60870/15) 2. BK Fælleskomm redningsberedskab budget pdf (60846/15) 3. BK Fælleskomm redn. endeligt regnsskab 2014.pdf (60844/15) 2. Budgetopfølgning 1. KB Fælleskomm. redningsberedskab ult. marts 2015.pdf (60848/15) 3. Teknisk budgetforslag BK Fælleskomm. redn., budget ,.xlsx (60836/15) 4. Årsregnskab 1. KB Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs - og Syddjurs Kommuner årsregnskab 2014.pdf (60850/15) 2. BK Fælleskommunalt Redningsberedskab revisionsprotokollat 2014.pdf (60839/15) 3. KB Fælleskommunalt Redningsberedskab ledelseseserklæring 2014.pdf (60852/15) 4. BK Spec. til årsregnskab 2014 for fælleskomm. redningsberedskab.pdf (60873/15) 5. Orientering om sammenlægningsprocessen 1. BK Stillings- og personprofil - Beredskabsdirektør - Randers, Favrskov, Nor...pdf (60877/15) 2. KB Medarbejderudvalg - samordnet beredskab.docx (60856/15) 3. BK Notat til den politiske styregruppe vedrørende ansættelse af en beredskabschef 1.docx (60866/15) 4. BK Navnekonkurrence Mail til frivillige.docx (60860/15) 5. BK navnekonkurrence Mail til brandmænd.docx (60858/15) 6. Punkt fra den administrative og politiske styregruppe for sammenlægningen om økonomiske dispositioner forud for den kommende fusion 1. BK Notat om beslutninger i overgangsperioden.docx (60863/15) 7. Ansættelse af ny direktør i Brand og Redning Djursland 1. BK Notat til den politiske styregruppe vedrørende ansættelse af en beredskabschef 1.docx (60866/15) 11

14 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Underskriftsside Claus Wistoft (V) (formand) Jørgen Brøgger, Syddjurs (L) Jan Fischer, Syddjurs (A) Jan Petersen, Norddjurs (A) Torben Jensen, Norddjurs (L) Niels Basballe, Norddjurs (A) Politidirektøren Jørgen Illum Jan Lindstrøm (frivillig, observatør) Jan Møller Nielsen (medarb. rep., observatør) 12

15 Bilag: 1.1. BK Referat beredskabskommissionen docx Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 23. april Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60870/15

16 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsreferat Møde nr.: 2/2015 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej Kolind Dato : 27. februar 2015 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Claus Wistoft, Syddjurs (V) (formand) Jørgen Brøgger, Syddjurs (L) Jan Fischer, Syddjurs (A) Jan Petersen, Norddjurs (A) Torben Jensen, Norddjurs (L) Niels Basballe, Norddjurs (A) Politidirektøren Jan Lindstrøm (frivillige, observatør) Jan Møller Nielsen (medarb.repr., observatør) Deltog x x x x x Kommissionen var ikke beslutningsdygtig, hvorfor de enkelte punkter tages op på kommende beredskabskommissionsmøde den 23. april 2015 kl til på Brandskolen i Grenå. Fejl! Autotekst er ikke defineret. Norddjurs Kommune

17 Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Budget Endeligt regnskab Sammenlægning af beredskaberne Faurskov, Randers, Syddjurs og Norddjurs Fælles vagtcentral Eventuelt...6 Fejl! Autotekst er ikke defineret. Norddjurs Kommune

18 Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar 2015 Indledningsvist blev referat fra mødet i Beredskabskommissionen den 24. november 2014 godkendt. 1. Budget er et sammenlægning år, hvor der skal ansættes en ny chef for hele beredskabet, samtidig med at det nuværende beredskab skal fortsætte uændret. Der vil set i lyset af det komme en række udgifter, der ikke er indregnet i budgettet. Byrådene i sammenlægningskommunerne har alle taget en beslutning om den nye organisering og processen frem til sammenlægningen per 1. januar Det er samtidig besluttet, at de etableringsomkostninger herunder eventuelle udgifter til ansættelse og aflønning af chef til at stå i spidsen for forberedelserne af det kommende beredskab, fordeles ligeligt mellem de deltagende kommuner. Det betyder at det nuværende budget for 2015 for beredskabets virksomhed er gældende og ikke påvirket af sammenlægningen../. Fælleskomm. redningsberedskab budget Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning Beslutning: Tages til efterretning. Godkendes endeligt i forbindelse med Kommissionsmødet den 23. april

19 Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar Endeligt regnskab Som varslet i forbindelse med budgetopfølgningen er der tale om et merforbrug i regnskab Regnskabet viser et samlet merforbrug på ,23 kr. og samtidig har der været en merindtægt på kr. Fordelt mellem Nord- og Syddjurs betyder det et merforbrug på: Syddjurs Kommune på kr. Norddjurs Kommune kr. Regnskabet sendes til godkendelse i de to kommunalbestyrelser, når årsregnskabet er revideret. Merforbruget skyldes en række udgifter. Personaleudgifterne viser et forbrug på kr. hvilket er et merforbrug på kr. hvoraf lønudgifterne udgør kr. Flere af vores stationer mangler mandskab der kan sikre, at vi ved alle udrykninger kan stille med tilstrækkeligt mandskab. Problemet er størst i arbejdstiden, da mange af vores brandmænd arbejder uden for området. For at løse problemet søger vi gennem TV, annoncer, åbent hus, at tiltrække nye mænd og kvinder til beredskabet. At ansætte en ny brandmand koster kr., og hertil kommer de faste lønudgifter samt udrykningshonorar, hvilket er med til at give en lønudgift på kr. Overskridelsen på materieludgifter indeholder b.la. udgifter til, reparation af lift kr., reparation af båd kr. og indkøb af to rensetelte til kr., hertil kommer de udgifter der har været nødvendige, for at holde materiellet i orden på de 9 stationer../. Fælleskomm redn. endeligt regnskab 2014 Beredskabschefen indstiller, at beredskabskommissionen indstiller til byrådene i Norddjurs og Syddjurs Kommuner at merforbruget på kr. for Norddjurs Kommune og kr. godkendes. 2

20 Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar 2015 Beslutning: Indstillingen godkendes, hvorfor at beredskabskommissionen indstiller til kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og byrådet i Syddjurs Kommune at det samlede merforbrug på godkendes til fordeling med kr. for Syddjurs Kommune og kr. for Norddjurs Kommune. Regnskabet godkendes endeligt på mødet i kommissionen d. 23. april Sammenlægning af beredskaberne Faurskov, Randers Syddjurs og Norddjurs Kommune. Borgmestrene besluttede den 21. november 2014 at udarbejde en fælles dagsordenstekst om principbeslutning om et fælles beredskab fra 1. januar 2016 til behandling i de respektive byråd i januar Beslutningen om en sammenlægning har nu været behandlet i alle fire byråd og det er tiltrådt i alle fire kommuner. Det er derfor i fælleskab besluttet, 1. at der indgås et tværkommunalt samarbejde om beredskabernes nuværende opgaver med Randers Kommune, Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune senest fra 1. januar 2016, og 2. at der etableres en politisk styregruppe med 2 repræsentanter udpeget af og blandt de deltagende kommuners byråd. Styregruppen etableres jf. den kommunale styrelseslov 17.4., og 3. at der etableres en administrativ styregruppe og en projektgruppe, og 4. at byrådene udpeger 2 medlemmer af den politiske styregruppe Den politiske styregruppe er blevet sammensat og kommer til at bestå af: Favrskov: Nils Borring og Niels Kallehave Norddjurs: Jan Petersen og Torben Jensen Randers: Claus Omann Jensen og Henning Jensen Nyhus Syddjurs: Claus Wistoft og Jan Fischer 3

21 Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar 2015 Frem mod etableringen af det fælles beredskab er der en række opgaver, som skal løses. Der skal blandt andet udarbejdes en procesplan for bl.a. følgende opgaver der igangsættes så hurtigt som muligt: Ansættelse af beredskabschef til at lede sammenlægningsarbejdet Udarbejdelse af risikoprofil og forslag til risikobaseret dimensionering Budget for samordnet beredskab Model for 60 selskabets samarbejde med kommunerne om myndighedsopgaver Forslag til navn, organisering, hjemsted osv. for det samordnede beredskab Plan for varsling af medarbejdere jf. lov om virksomhedsoverdragelse Forhandlinger med Falck og nabokommuner om tilpasning af kontrakter til ny risikobaseret dimensionering Udarbejdelse af en model for udgiftsfordelingen på lidt længere sigt Udformning af vedtægter for 60 selskabet Etablering af åbningsbalance Det orienteres om det videre arbejde på mødet.. Beredskabschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning: Taget til efterretning. Det første møde i den politiske styregruppe er den 3. marts Punktet godkendes endeligt i forbindelse med mødet i kommissionen den 23. april

22 Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar Fælles vagtcentral. Der gives en orientering om forløbet. Beslutning: Oplæg til fælles vagtcentral forventes at foreligge maj

23 Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar Eventuelt Næste ordinære møde er onsdag 23. april kl på Brandskolen, Langagervej 16, Grenå 6

24 Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar 2015 Claus Wistoft Jan Petersen Jørgen Brøgger Torben Jensen Jan Fischer Niels Basballe Politidirektør 7

25 Bilag: 1.2. BK Fælleskomm redningsberedskab budget pdf Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 23. april Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60846/15

26 Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner Regnskabsår Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Budgetforslag Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Version B01 B01 B01 B01 Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter Artskonto U/I DKK DKK DKK DKK Redningsberedskab Norddjurs Kommune U Redningsberedskab Norddjurs Kommune I Redningsberedskab Indtægter I Redningsberedskab Indtægter I Redningsberedskab Salg af produkter og ydelser I Redningsberedskab Personale U Redningsberedskab Fagpersonale U Redningsberedskab Fagpersonale U Redningsberedskab Uddannelse U Redningsberedskab Uddannelse, kurser, personale, Fødevarer U Redningsberedskab Uddannelse, kurser, personale, varekøb U Redningsberedskab Uddannelse, kurser, personale, Tj. y. ud U Redningsberedskab Uddannelse, kurser, personale, Tj. y. me U Redningsberedskab Øvrige personaleudgifter U Redningsberedskab Øvrige personaleudgifter, Fødevarer U Redningsberedskab Øvrige personaleudgifter, Øvrige varekøb U Redningsberedskab Øvrige personaleudgifter, Tj.y. uden mom U Redningsberedskab Øvrige personaleudgifter, Tj.y. med moms U Redningsberedskab Tjenestemandspensioner U Redningsberedskab Tjenestemandspensioner, Lønninger U Redningsberedskab Møder U Redningsberedskab Møder, fødevarer U Redningsberedskab Møder, Varekøb U

27 Redningsberedskab Møder, tjenesteydelser uden moms U Redningsberedskab Møder, tkensteydelser med moms U Redningsberedskab Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler U Redningsberedskab Materiale- og aktivitetsudgifter U Redningsberedskab Materiale, aktiviteter, Fødevarer U Redningsberedskab Materiale, aktiviteter varekøb U Redningsberedskab Materiale, aktiviteter, Tjenesteydelser U Redningsberedskab Materiale, aktiviteter, Entreprenør og h U Redningsberedskab Materiale, aktiviteter, Øvrige tjenestey U Redningsberedskab Administrationsudgifter U Redningsberedskab Administrationsudgifter U Redningsberedskab Administrationsudg. Tjenesteyd. U/moms U Redningsberedskab Administrationsudgifter, tjenesteydelse U Redningsberedskab Kontorhold U Redningsberedskab Kontorhold, varekøb U Redningsberedskab Telefon U Redningsberedskab Telefon, tjenesteydelse m/moms U Redningsberedskab Forsikringer U Redningsberedskab Forsikringer, motorkøretøjer u/moms U Redningsberedskab Annoncer U Redningsberedskab Annoncer, tjenesteydelse m/moms U Redningsberedskab Abonnementer U Redningsberedskab Abonnementer, varekøb U Redningsberedskab Møder og repræsentation U Redningsberedskab Møder og repræsentation, Tjenesteydelse U Redningsberedskab It, inventar og materiel U Redningsberedskab Køb it,inventar,materiel-ikke aktiveres U Redningsberedskab Anskaffelser varekøb under U Redningsberedskab Leje/leasing af it,inventar og materiel U Redningsberedskab Leje/leasing, tjenesteydelse m/moms U Redningsberedskab Drift og vedligeholdelse U

28 Redningsberedskab Drift og vedligeh. Varekøb U Redningsberedskab Drift og vedligeh. Tjenesteydelse u/moms U Redningsberedskab Drift og vedligeh. Entreprenørydelser U Redningsberedskab Drift og vedligeh. Tjenesteydelse m/moms U Redningsberedskab Drift af køretøjer U Redningsberedskab Drift af køretøjer, brændsel og drivmidl U Redningsberedskab Drift af køretøjer, varekøb U Redningsberedskab Drift af køretøjer, tjenesteydelse u/mom U Redningsberedskab Drift af køretøjer, entreprenørydelser U Redningsberedskab Drift af køretøjer, tjenesteydelser m/mo U Redningsberedskab Grunde og bygninger U Redningsberedskab Leje/leasing af grunde og bygninger U Redningsberedskab Leje/leasing af grunde og bygn., tj.y. u U Redningsberedskab Leje/leasing af grunde og bygn., tj.y. m U Redningsberedskab Vedligeholdelse U Redningsberedskab Vedligeholdelse. Grunde og bygninger. Va U Redningsberedskab Vedligeholdelse, Grunde og bygn. Tjenest U Redningsberedskab Vedligehold, Grunde og bygn. Entrepren/h U Redningsberedskab Vedligeholdelse, Grunde og bygn. Tjenest U Redningsberedskab Vedligholdelse af udenomsarealer U Redningsberedskab Vedligeh. af udenomsarealer, varekøb U Redningsberedskab Vedligeh. af udear., tj.y. u/moms U Redningsberedskab Vedligeh. udenomsarealer entreprenørydel U Redningsberedskab Vedligeh. af udear., tj.y. m/moms U Redningsberedskab Forsikringer U Redningsberedskab Forsikringer, tj.yd u/moms (grunde og by U Redningsberedskab El U Redningsberedskab El, brændsel og drivmidler U Redningsberedskab El, momsundertrykkelse U Redningsberedskab Varme U Redningsberedskab Varme, brændsel og drivmidler U

29 Redningsberedskab Varme, tjenesteydelse u/moms U Redningsberedskab Varme, tjenesteydelse m/moms U Redningsberedskab Vand U Redningsberedskab Vand, tjenesteydelse u/moms U Redningsberedskab Vand, tjenesteydelse m/moms U Redningsberedskab Renovation U Redningsberedskab Renovation, tjenesteydelse m/moms U Redningsberedskab Rengøring/vask U Redningsberedskab Rengøring/vask, varekøb U Redningsberedskab Rengøring/vask, tjenesteydelse m/moms U Redningsberedskab Betaling andre off. myndigheder I Redningsberedskab Betaling andre offentlige myndigheder I Redningsberedskab Betaling andre off. myndigh. fra kommune I Bruttoudgift iflg. ovenstående: U Eksterne indtægter: I Nettoudgift iflg. ovenstående: U Udgiftsfordeling mellem kommunerne: Nettoudgift p.t. til fordeling: Syddjurs Kommune: Norddjurs Kommune: Indbyggertal : Iflg. Norddjurs Kommunes budgetprocedure er lønninger og eksterne indtægter fremskrevet med K.L. s pl skøn. Øvrige varer og tjenesteydelser er derfor ikke fremskrevet, hvilket betyder, at budgettet er kr. lavere end ved fuld fremskrivning. Iflg. aftalen mellem regeringen og K.L. om kommunernes økonomi for 2015 nedreguleres det kommunale bloktilskud med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og K.L. enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem via modernisering. For Det Fælleskommunale Redningsberdskab for Norddjurs og Syddjurs kommuner betyder dette et effektiviseringspotentiale på 2,130 mio. kr. i 2015 og 2,486 mio. kr. i Beredskabskommissionen for Norddjurs - og Syddjurs Kommuner vurderer, at det vil være urealistisk at nå effektiviseringsmålet allerede i Reduktionen er derfor indarbejdet i foranstående budgetforslag med virkning fra 2016, og der skal derfor tages stilling til, hvorledes reduktionen kan udmøntes.

30 Bilag: 1.3. BK Fælleskomm redn. endeligt regnsskab 2014.pdf Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 23. april Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60844/15

31 Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner Artskonto Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Indtægter Indtægter Forbrug JAN kr. Korr. budget kr. Rest. korr. budget kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK Forbrugs % 2014 Forbrugs % 2013 U I I I Salg af produkter og ydelser I Øvrige indtægter I X Personale Fagpersonale U U Fagpersonale U Dagpengeindtægter/Refusioner U X Refusion - sygdom U Refusion - øvrige U X Uddannelse U Uddannelse, kurser, personale, Fødevarer U Uddannelse, kurser, personale, varekøb U Uddannelse, kurser, personale, Tj. y. ud U Uddannelse, kurser, personale, Tj. y. me U Øvrige personaleudgifter U Øvrige personaleudgifter, Fødevarer U Øvrige personaleudgifter, Øvrige varekøb U Øvrige personaleudgifter, Tj.y. uden mom U Forsikringer, personaleudgifter, Tj.y. u U X Øvrige personaleudgifter, Tj.y. med moms U Tjenestemandspensioner U Tjenestemandspensioner, Lønninger U Kørsel U X Kørsel tjeneste U X Møder U Møder, fødevarer U Møder, Varekøb U Møder, tjenesteydelser uden moms U Møder, tkensteydelser med moms U Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Materiale- og aktivitetsudgifter U U Materiale, aktiviteter, Fødevarer U Materiale, aktiviteter varekøb U Materiale, aktiviteter, Tjenesteydelser U Materiale, aktiviteter, Entreprenør og h U Materiale, aktiviteter, Øvrige tjenestey U Administrationsudgifter Administrationsudgifter U U Administrationsudgifter, Fødevarer U X Administrationsudgifter, varekøb U X Administrationsudg. Tjenesteyd. U/moms U Administrationsudgifter, tjenesteydelse U Kontorhold U

32 Kontorhold, varekøb U Kontorhold, Tjenesteydelse U/moms U Kontorhold, tjenesteydelse m/moms U X Telefon U Telefon, varekøb U X Telefon, tjenesteydelse m/moms U Forsikringer U Forsikringer, tjenesteydelse u/moms U X Forsikringer, motorkøretøjer u/moms U Annoncer U Annoncer, tjenesteydelse m/moms U Abonnementer U Abonnementer, varekøb U Abonnementer, tjenesteydels u/moms U X Møder og repræsentation U Møder og repr., fødevarer U X Møder og repr., varekøb U X Møder og repræsentation, Tjenesteydelse U Møder og repr., tjenesteydels m/moms U X Konsulentbistand U X Konsulentbistand, tjenesteydelse u/moms U X Konsulentbistand, tjenesteydelse m/moms U X It, inventar og materiel U Køb it,inventar,materiel-ikke aktiveres U Anskaffelser varekøb under U Leje/leasing af it,inventar og materiel U Leje/leasing, tjenesteydelse u/moms U X Leje/leasing, tjenesteydelse m/moms U Drift og vedligeholdelse U Drift og vedligeh. Brændsel og drivmidle U X Drift og vedligeh. Varekøb U Drift og vedligeh. Tjenesteydelse u/moms U Drift og vedligeh. Entreprenørydelser U Drift og vedligeh. Tjenesteydelse m/moms U Drift af køretøjer U Drift af køretøjer, brændsel og drivmidl U Drift af køretøjer, varekøb U Drift af køretøjer, tjenesteydelse u/mom U Forsikringer, motorkøretøjer u/moms U Drift af køretøjer, entreprenørydelser U Drift af køretøjer, tjenesteydelser m/mo U Grunde og bygninger U Leje/leasing af grunde og bygninger U Leje/leasing af grunde og bygn., tj.y. u U Leje/leasing af grunde og bygn., tj.y. m U Vedligeholdelse U Vedligeholdelse. Grunde og bygninger. Va U Vedligeholdelse, Grunde og bygn. Tjenest U Vedligehold, Grunde og bygn. Entrepren/h U Vedligeholdelse, Grunde og bygn. Tjenest U Vedligholdelse af udenomsarealer U Vedligeh. af udenomsarealer, varekøb U

33 Vedligeh. af udear., tj.y. u/moms U Vedligeh. udenomsarealer entreprenørydel U Vedligeh. af udear., tj.y. m/moms U Forsikringer U Forsikringer, tj.yd u/moms (grunde og by U El U El, brændsel og drivmidler U El, momsundertrykkelse U El, tjenesteydelse u/moms U X Varme U Varme, brændsel og drivmidler U Varme, tjenesteydelse u/moms U Varme, tjenesteydelse m/moms U Vand U Vand, varekøb U X Vand, tjenesteydelse u/moms U Vand, tjenesteydelse m/moms U Renovation U Renovation, tjenesteydelse m/moms U Rengøring/vask U Rengøring/vask, varekøb U Rengøring/vask, tjenesteydelse m/moms U Betaling andre off. myndigheder I Betaling andre offentlige myndigheder I Betaling Syddjurs kommunes andel I Betalings Norddjurs kommunes andel I Bruttoudgift iflg. ovenstående: Indtægt: Nettoudgift til fordeling: Syddjurs Kommune: Norddjurs Kommune: Indbyggertal : U ,38 I ,15 U ,23 Betalt a/c Slutopgørelse , , , , , , , , ,23

34 Bilag: 2.1. KB Fælleskomm. redningsberedskab ult. marts 2015.pdf Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 23. april Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60848/15

35 Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs - og Syddjurs Kommuner Forbrug JAN -MAR 2015 Korr. budget 2015 Rest. korr. budget kr. Forbrugs % 2015 Forbrugs % 2014 Artskonto Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Indtægter Indtægter Personale Fagpersonale Dagpengeindtægter/Refusioner Uddannelse Øvrige personaleudgifter Tjenestemandspensioner Kørsel Møder Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Konsulentbistand It, inventar og materiel Køb it,inventar,materiel-ikke aktiveres Leje/leasing af it,inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Drift af køretøjer Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Vedligeholdelse Vedligholdelse af udenomsarealer Forsikringer El Varme Vand Renovation Rengøring/vask Betaling andre off. myndigheder Betaling Syddjurs kommunes andel Betalings Norddjurs kommunes andel U/I * DKK * DKK * DKK U ,40 25,92 I ,26 0,83 I ,61 11,65 I ,61 11,65 U ,95 26,31 U ,68 25,44 U ,00 X U ,84 17,16 U ,89 61,09 U U ,00 X U ,94 8,04 U ,45 15,20 U ,34 34,69 U ,95 10,53 U ,00 X U ,01 26,58 U ,82 39,36 U ,31 28,38 U ,46 36,45 U ,32 15,24 U ,23 31,22 U ,06 18,70 U ,38 27,52 U ,92 36,27 U ,83 30,32 U ,21 32,06 U ,81 49,81 U ,54 27,33 U ,29 47,27 U ,42 43,87 I ,00 0,00 I ,00 0,00 I ,00 0,00

36 Bilag: 3.1. BK Fælleskomm. redn., budget ,.xlsx Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 23. april Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60836/15

37 Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs - og Syddjurs Kommuner Regnskabsår Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Version B01 B01 B01 B01 Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter Artskonto U/I DKK DKK DKK DKK Redningsberedskab Norddjurs Kommune U Redningsberedskab Norddjurs Kommune I Redningsberedskab Indtægter I Redningsberedskab Indtægter I Redningsberedskab Salg,produkter&ydels I Redningsberedskab Personale U Redningsberedskab Fagpersonale U Redningsberedskab Fagpersonale U Redningsberedskab Uddannelse U Redningsberedskab Fødev.udd.,personal U Redningsberedskab Varekøb,udd,personal U Redningsberedskab tj.y.u/moms,udd,pers U Redningsberedskab Tj.y.m/moms,udd,pers U Redningsberedskab Øvrige personaleudgifter U Redningsberedskab Fødev.Øvr.person.udg U Redningsberedskab Varekøb,Øvr.per.udg U Redningsberedskab Tj.y.u/moms,Øvr.per U Redningsberedskab Tj.y.m/moms,Øvr.per U Redningsberedskab Tjenestemandspensioner U Redningsberedskab Tj.mandspens.lønning U Redningsberedskab Møder U Redningsberedskab Møder, fødevarer U Redningsberedskab Møder, varekøb U Redningsberedskab Møder, tj.y. u/moms U

38 Redningsberedskab Møder, tj.y. m/moms U Redningsberedskab Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler U Redningsberedskab Materiale- og aktivitetsudgifter U Redningsberedskab Fødevar,Matr.aktivit U Redningsberedskab Varekøb.Matr.aktiv U Redningsberedskab Tj.y.u/moms.Matr.akt U Redningsberedskab Entrepr/håndv.Matr.a U Redningsberedskab Tj.y.m/moms.Matr.akt U Redningsberedskab Administrationsudgifter U Redningsberedskab Administrationsudgifter U Redningsberedskab Tj.y.u/moms.Admin U Redningsberedskab Administ,tj.y.m/moms U Redningsberedskab Kontorhold U Redningsberedskab Kontorhold, varekøb U Redningsberedskab Telefon U Redningsberedskab Telefon, tj.y.m/moms U Redningsberedskab Forsikringer U Redningsberedskab Forsikr.motorkøretøj U Redningsberedskab Annoncer U Redningsberedskab Annoncer,tj.y.m/moms U Redningsberedskab Abonnementer U Redningsberedskab Abonnementer U Redningsberedskab Varekøb Møder og repræsentation U Redningsberedskab Møder Tj.y.u/moms U Redningsberedskab It, inventar og materiel U Redningsberedskab Køb it,inventar,materiel-ikke aktiveres U Redningsberedskab Ansk.varek u/ U Redningsberedskab Leje/leasing af it,inventar og materiel U Redningsberedskab Lej/leas,tj.y.m/moms U Redningsberedskab Drift og vedligeholdelse U Redningsberedskab Drift/vedligeh.Varek U Redningsberedskab Drift/vedligeh.Tj.y U

39 Redningsberedskab Drift/vedligeh.Entre U Redningsberedskab Drift/vedligeh.Tj.y U Redningsberedskab Drift af køretøjer U Redningsberedskab Drift køretøj.brænds U Redningsberedskab Drift køretøj,varekø U Redningsberedskab Drift køretøj,tj.y.u U Redningsberedskab Drift køretøj,entrep U Redningsberedskab Drift køretøj,tj.y.m U Redningsberedskab Grunde og bygninger U Redningsberedskab Leje/leasing af grunde og bygninger U Redningsberedskab Leje/leas.gr&byg,tj U Redningsberedskab Leje/leas.gr&byg,tj U Redningsberedskab Vedligeholdelse U Redningsberedskab Vedligeh bygnvarekøb U Redningsberedskab Vedligh,bygnTj.y.u/m U Redningsberedskab Vedligh.bygnEntrepre U Redningsberedskab Vedligh bygntjy.m/mo U Redningsberedskab Vedligholdelse af udenomsarealer U Redningsberedskab Vedligeh.udear,varek U Redningsberedskab Vedligeh.udear,tj.y U Redningsberedskab Vedligeh.udeare.entr U Redningsberedskab Vedligeh.udear,tj.y U Redningsberedskab Forsikringer U Redningsberedskab Forsikr,tj.yd.u/moms U Redningsberedskab El U Redningsberedskab El,brændsel&drivmid U Redningsberedskab El,momsundertryk U Redningsberedskab Varme U Redningsberedskab Varme,brænd.&drivmid U Redningsberedskab Varme,tj.yd.u/moms U Redningsberedskab Varme,tj.yd.m/moms U Redningsberedskab Vand U

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A)

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A) Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT Sted: Station Ebeltoft Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato: Onsdag den 6. februar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer:

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Referat. Møde: Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen

Referat. Møde: Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Laksetorvet - lokale D.3.39 - Randers Sekretariat: Sekretariatet Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring

Læs mere

Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov - Djursland BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov - Djursland BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådhuset, Hammel Torvegade 7, 8450 Hammel Dato: Tirsdag den 31. januar 2017 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring Jan Pedersen

Læs mere

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne i de nævnte kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om et

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne.

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne. MED-udvalgsmøde 4. juni 2015 Deltagere: Jette Vejgaard, Lene Mikkelsen, Maj-Britt Køppen Andersen, Kristian Nabe-Nielsen, Rasmus Damkjær- Ohlsen, Kirsten Dandanell, Jannek Lundgren Olsen, Kristine Klæbel

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommission

Referat. fra Beredskabskommission Referat fra Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødetidspunkt: 09:00 Mødested: Vibevej 18 Deltagere: Afbud: Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde

TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 13.09.15 VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde REFERAT: Møde 5 DATO: 8. september 2015 på Station Hornslet. TILSTEDE:

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

NOTAT BEREDSKABSCHEF

NOTAT BEREDSKABSCHEF NOTAT BEREDSKABSCHEF for det fælles beredskab i Syddjurs og Norddjurs Kommuner 19. januar 2007 1. INDLEDNING Sammenlægningsudvalgene i Syddjurs og Norddjurs Kommuner har truffet beslutning om at arbejde

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere

Kontonr. Overskridelse

Kontonr. Overskridelse Kontonr. Kontonavn Budget Forbrug Overskridelse 10910050 Løn ledelse 650.000 709.345-59.345 10910000 Løn fagpersonale 8.800.000 9.141.843-341.843 22420000 Udd. Kurser personale fødevarer 2.000 27.200-25.200

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner

Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 FÆLLESSKABSOPLYSNINGER 2 PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning 3 Beredskabskommissionens påtegning

Læs mere

Referat. Byrådets temamøder. Temamøde Onsdag den 26. august 2015 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådets temamøder. Temamøde Onsdag den 26. august 2015 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 7 Referat Byrådets temamøder Temamøde Onsdag den 26. august 2015 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler

Læs mere

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby TR-forum 13. april 2015 Rådhuset i Højby Dagsorden 1. Minikonferencen 9. april 2. Den politiske beslutningsproces 3. orientering fra arbejdsgrupperne 4. ansættelsesproces beredskabsdirektør 5. indkomne

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F.

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Referat af Beredskabskommissionens møde Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00 Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Beredskabskommissionen... 3 2. Udfordringer

Læs mere

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Forslag til vedtægter

Forslag til vedtægter Forslag til vedtægter Vedrørende: Ændringer til vedtægter til forhåndsgodkendelse i Statsforvaltningen Sagsnavn: Byrådssekretariatets arbejde med organiseringen af det nye beredskab Sagsnummer: 00.17.20-A00-2-15

Læs mere

Budgetstatus 01.03.2015

Budgetstatus 01.03.2015 Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Station Allingåbro A.L. Pedersens Vej 5, 8961 Allingåbro Dato: Onsdag den 13. november 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Jan Petersen, Norddjurs (A) Torben Jensen,

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 28. november 2014 kl. 16.00 til 18.00 Afbud: Niels Henriksen Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2 DK-4930 Maribo 1 Indholdsfortegnelse: Side:

Læs mere

Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov - Djursland BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov - Djursland BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Hammel Administrationsbygningen, Torvegade 7, 8450 Hammel Dato: Mandag den 2. maj 2016 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Fælles Sønderjysk Beredskab. Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner

Fælles Sønderjysk Beredskab. Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner Fælles Sønderjysk Beredskab Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner Dagsorden Hvorfor er vi her i dag? -historik Hvad skal politisk

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen

Sydvestjysk Brandvæsen Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Forslag til reviderede vedtægter for fælles kommunalt 60 selskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommune 4. januar 2016

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner

Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side 1 FÆLLESSKABSOPLYSNINGER 2 PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning 3 Beredskabskommissionens påtegning

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fuglsøcentret Dragsmurvej 6, Knebel Dato: Fredag den 8. maj 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Aleksander Aagaard Benny Hammer

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets navn er Beredskab & Sikkerhed - Randers, Favrskov, Djursland 1.2. Fællesskabets hjemsted fastsættes

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Møde i Den Politiske Styregruppe, fredag den 18. december 2015 klokken på Kalundborg Brandstation, Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg.

Møde i Den Politiske Styregruppe, fredag den 18. december 2015 klokken på Kalundborg Brandstation, Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg. Møde i Den Politiske Styregruppe, fredag den 18. december 2015 klokken 8.00-10.00 på Kalundborg Brandstation, Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg. Deltagere: Borgmester Søren Kærsgaard, Holbæk Ole Hansen,

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen

Referat fra møde i Beredskabskommissionen Referat fra møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt 8. august 2016, kl. 15:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse 1, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 15:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjberg

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen

Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen De økonomiske aspekter i forbindelse med sammenlægningen Indlæg på Økonomidirektørforeningens

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015 København september 2015 Sagsnr. 021613-0031 jhw/krl/liz Vedtægter for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde onsdag d. 18. februar 2015 kl. 16.00 til 18.00. Fraværende: Jens Erik Kistrup 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Information om de igangværende sammenlægninger 3 af

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner

Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Vedtægter for fælles kommunalt 60 selskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommune 13. august 2014 Aftale om etablering af

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

BESLUTNINGSPROTOKOL. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 1/2012 Sted : Allingåbro Brandstation, A.L. Pedersens Vej 5, 8961 Allingåbro Dato : 8. februar 2012 Start kl. : 14.00

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Dato 29. april 2016 Side 1/10 REFERAT DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Mødested: Brandstationen i Kirke Hyllinge, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge kl.

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 31. august 2016 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen

Referat Beredskabskommissionen Referat : Tirsdag den 14. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: 2 Fraværende (med afbud): Benedikte Kiær

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE. mellem LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER. for det FÆLLES KOMMUNALE REDNINGSBEREDSKAB LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

SAMORDNINGSAFTALE. mellem LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER. for det FÆLLES KOMMUNALE REDNINGSBEREDSKAB LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN SAMORDNINGSAFTALE mellem LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER for det FÆLLES KOMMUNALE REDNINGSBEREDSKAB LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel Side 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Fredag d. 14. oktober 2016 kl. 09.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Indholdsfortegnelse: Arbejdsgrundlag for ny RBD og fremtidigt operativt beredskab.... 3 Kompetenceoverførelse

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

I/S BESLUTNINGSREFERAT

I/S BESLUTNINGSREFERAT Djurs Mad I/S BESLUTNINGSREFERAT Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Torsdag den 16. juni 2016 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Ungdomsskolebestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 26. marts 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 22:00 Medlemmer: Niels Basballe Johnny Eldrup Mogens

Læs mere

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Overskud til imødegåelse af uforudsete udgifter Resultat (udgifter ) i alt 3.411.472,65 6.768.932,00 6.826.000,00 12.646.621,53

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Side 2 1. 14/10726. Indstilling: Beredskabet indstiller Borgmesterforum Fyns anbefalinger til drøftelse og afgørelse, ved at godkende

Side 2 1. 14/10726. Indstilling: Beredskabet indstiller Borgmesterforum Fyns anbefalinger til drøftelse og afgørelse, ved at godkende Side 2 1. 14/10726 Fælles fynske beredskab Beredskab Fyn, Borgmesterforum Fyns indstilling til Byrådet. Beredskabschef Mogens Bjerregaard og afdelingschef Allan Filtenborg deltager i punktet. Beslutningstema

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2016

NYHEDSBREV JANUAR 2016 NYHEDSBREV JANUAR 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Husk at du også har adgang til informationer på hjemmesiden www.beredskabogsikkerhed.dk og updates på Facebook-siden. Nyhedsbrevet

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Dato 29. januar 2016 Side 1/13 DAGSORDEN DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Mødested: Højvangen 9, 4470 Svebølle kl. 08:00 Medlemmer: Martin Damm (V) Gert

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. 10. juni Afbud: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Referat af Beredskabskommissionens møde. 10. juni Afbud: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen Referat af Beredskabskommissionens møde 10. juni 2016 Afbud: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen Indholdsfortegnelse: 1. Samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen... 3 2. Ændringer

Læs mere

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter interessentskabet). Godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015 VEDTÆGTER FOR ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

Læs mere

Nordsjællands Park og Vej

Nordsjællands Park og Vej Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar 2014 1 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Refer Tidspunkt: 14:00 Mødested: Mødelokalet på Endelavevej 14, 8700 Horsens Mødenummer: 2 Deltagere: Beredskabskommissionen - Afbud fra Kim Hagsten Sørensen, Hedensted René Hemberg,

Læs mere

Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen

Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5578 7800 msbr@msbr.dk Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen Mødedato 24. juni 2016 Tid 07:30 Sted Brandstationen, Manøvej 25, 4700 Næstved Medlemmer Borgmester Knud

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 12. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 21 13. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 22 14. -

Læs mere

Djurs Mad I/S DAGSORDEN

Djurs Mad I/S DAGSORDEN Djurs Mad I/S DAGSORDEN Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Mandag den 6. februar 2017 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge

Læs mere

Referat åben dagsorden

Referat åben dagsorden Referat åben dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 09-02-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Politidirektørens mødelokale, Nordjyllands Politi. Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg Deltagere Arne

Læs mere

Åben Dagsorden. Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S. Dato , kl. 10:00 12:00. Hotel Søparken. Søparken 1, 9440 Aabybro

Åben Dagsorden. Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S. Dato , kl. 10:00 12:00. Hotel Søparken. Søparken 1, 9440 Aabybro Åben Dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 02-05-2017, kl. 10:00 12:00 Sted Hotel Søparken Søparken 1, 9440 Aabybro Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune) Hans Ejner Bertelsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 5. august 2008 Lokale: 219 Tidspunkt: kl. 15.30 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Orientering... 26 02/23 Brandsynsstatistik...

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 9. februar 2016 kl Afbud: Niels Henriksen, Poul Erik Ibsen og Agnes Berg

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 9. februar 2016 kl Afbud: Niels Henriksen, Poul Erik Ibsen og Agnes Berg Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag d. 9. februar 2016 kl.16.00 Afbud: Niels Henriksen, Poul Erik Ibsen og Agnes Berg Indholdsfortegnelse: 1. Forslag til tilrettet budget for Lolland-Falster

Læs mere

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 28. april Starttidspunkt 16:30. Afbud fra

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 28. april Starttidspunkt 16:30. Afbud fra Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Sløjfen, Evald Tangs Alle, Hadsten Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 2. - Årsrapport 2015 - ÅBENT 5 3. - Budgetopfølgning pr. 29.2.2016 - ÅBENT 7

Læs mere