NOTAT Ledelsesspændet i kommuner og regioner

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT Ledelsesspændet i kommuner og regioner"

Transkript

1 Louise Kryspin Sørensen Juni 2018 NOTAT Ledelsesspændet i kommuner og regioner Dansk Sygeplejeråd har spurgt ledende sygeplejersker om blandt andet forhold som ledelsesspænd, hvilket dette notat har fokus på. På spørgsmål om antal er lederne spurgt til antallet af personer og ikke årsværk. Undersøgelsen er gennemført i marts % deltog i undersøgelsen ud af de inviterede medlemmer. Hovedkonklusioner: - 49% af lederne i kommuner og regioner har personaleansvar for 30 eller flere ikke-ledende. I kommunerne er det 42%, mens det for regionerne er 54%. - De sygeplejefaglige ledere i kommuner og regioner vurderer, at det gennemsnitlige optimale antal ikke-ledende at have personaleansvar for er 27, hvilket er lavere end det faktiske antal ikke-ledende der i gennemsnit ligger på % af ledere ansat i kommuner og regioner angiver, at de ikke har tilstrækkelig tid til deres. De ledere, som oplever at de ikke har tilstrækkelig tid til deres, har i gennemsnit ansvar for flere i forhold til de som oplever at have tilstrækkelig tid. - Ledere der oplever at have tilstrækkelig tid til deres medarbejderne rapporterer højere jobtilfredshed og en bedre balance mellem deres arbejdsliv og privatliv. Der findes altså en sammenhæng mellem disse faktorer. - Ledere der i høj grad har mulighed for at uddelegere opgaver, har i højere grad tid til deres i forhold til ledere, der i mindre grad har mulighed for at uddelegere. - Over halvdelen af lederne som har personaleansvar for ikke-ledende, som er placeret på forskellige afdelinger/afsnit/enheder - heraf har 17% af lederne der er placeret på andre matrikler/adresser. Ledelsesspændet Ledende sygeplejersker der har personaleansvar for ikke-ledende - og uden personaleledere under sig, er spurgt til, hvilke de har personaleansvar for 1. I gennemsnit har lederne i kommuner og regioner personaleansvar for 32 ikke-ledende. I kommunerne er ledelsesspændet 27, mens det er 35 i regionerne. I bilagstabel 1 ses det gennemsnitlige ledelsesspænd fordelt på regioner og de to sektorer. Figur 1 illustrerer antallet af ikke-ledende, som lederne har personaleansvar for, fordelt på 8 kategorier. Figur 1 viser, at 49% af de ledende sygeplejersker med personaleansvar for ikke-ledende har personaleansvar for 30 eller flere. 1 I bilagets tabel 2-x ses resultater for hvor mange lederen der har personaleansvar for hhv. sygeplejersker og øvrige faggrupper.

2 Figur 1. Hvor mange ikke-ledende har du personaleansvar for? 31% 16% 17% 15% 13% 15% 23% 20% 14% 21% 18% 15% 14% 12% 6% 7% 7% 7% 4% 3% 3% 8% 7% 6% 1 til 9 10 til til til til til til eller flere Kommune Region Alle Anm.: N=563. Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med personaleansvar i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende. Værdier der overstiger 200 er frasorteret. Der er i alt frasorteret 3 outliers. Kilde: DSR Analyse. Det optimale antal ikke-ledende at have personaleansvar for ifølge lederne Lederne er blevet bedt vurdere, hvad de mener, er det optimale antal ikke-ledende at have personaleansvar for. Det optimale antal ikke-ledende vurderer lederne i kommuner og regioner til at være 27, jf. tabel 1. Det er vigtigt at pointere, at dette alene er en gennemsnitsbetragtning. Hvad der er det optimale antal ikke-ledende afhænger af, hvilke rammer lederen arbejder indenfor, den geografiske spredning af afdelinger og af kompleksitet og sammensætning af opgaverne. Der er således mange faktorer der spiller ind. Altså vurderes det optimale antal ikke-ledende at have personaleansvar for til at være lavere end det faktiske antal ikke-ledende, som lederne har personaleansvar for. Tabel 1. Hvad vil ifølge dig være det optimale antal ikke- ledende at have personaleansvar for? Kommune Region Alle Det optimale antal (gennemsnit) Antal i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende. Der er ingen statistisk signifikant forskel på værdierne afhængig af sektor. Værdier på 0 er frasorteret. Der er i alt frasorteret 1 outlier. Kilde: DSR Analyse. DSR Analyse Side 2 af 9

3 I figur 2 er det optimale antal ikke-ledende at have personaleansvar fordelt på seks kategoriser. 41% angiver, at det optimale antal ikke-ledende medarbejder er 30 eller derover. Derimod angiver 59%, at det optimale antal ikke-ledende er under 30. Figur 2. Hvad vil ifølge dig være det optimale antal ikke- ledende at have personaleansvar for? 47% 28% 1% 11% 10% 3% 1 til 9 10 til til til til eller flere Anm.: N=364.Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med personaleansvar i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende Værdier på 0 er frasorteret. Der er i alt frasorteret 1 outlier. Kilde: DSR Analyse. Sammenholdes det optimale antal ikke-ledende med det faktiske antal som lederen har personaleansvar for, finder vi, at 37% af lederne angiver at det optimale antal er højere end det faktiske antal. 56% af lederne har angivet, at det optimale antal er lavere end det faktiske antal, jf. tabel 2. Ledere, der har angivet at det optimale antal ikke-ledende er højere end det faktiske antal ikke-ledende, har generelt ansvar for færre (14 ikke-ledende ) end de der angiver, at det optimale antal skal være lavere (46 ikke-ledende ), jf. tabel 2. Tabel 2. Hvad vil ifølge dig være det optimale antal ikke-ledende at have personaleansvar for? Det optimale antal er højere end det faktiske antal Det optimale antal er det samme som faktiske antal Det optimale antal er lavere end det faktiske antal Kommune Region Alle Faktisk antal i gennemsnit 42% 34% 37% 14 8% 8% 8% 25 51% 59% 56% 46 Total 100% 100% 100% 32 Antal i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende. Statistisk signifikant forskel på gennemsnitsværdierne afhængig af grupperne, da p<0,05 (n=364). Der er ikke statistik signifikant forskel på procenterne afhængig af sektor. Kilde: DSR Analyse. DSR Analyse Side 3 af 9

4 Tilstrækkelig tid til medarbejderne 40% af ledere i kommuner og regioner angiver, at de har tilstrækkelig tid til hver enkelt ikkeledende, som de har personaleansvar for. 56% mener ikke, at de har tilstrækkelig tid. Dette fremgår af tabel 3. De ledere, der oplever at have tilstrækkelig tid til deres, har i gennemsnit ansvar for færre end de, der ikke oplever at have tilstrækkelig tid. Tabel 3. Oplever du at have tilstrækkelig tid til hver enkelt af de ikke-ledende, som du har personaleansvar for? i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende. Der findes statistisk signifikant forskel på gennemsnitsværdierne afhængig af sektor, da p<0,05. Kilde: DSR Analyse. Tid anvendt på personaleledelse Kommune Region Alle Faktisk antal i gennemsnit Ja 34% 44% 40% 25 Nej 61% 52% 56% 37 Ved ikke 5% 4% 4% 35 Total 100% 100% 100% 32 Antal Der er stor forskel på, hvor meget af ledernes tid der bruges på personaleledelse. Lidt over hver femte bruger ca. 50% af deres tid på personaleledelse. Ganske få bruger meget lidt tid på personaleledelse (ca. 10% eller under 10%), og ganske få bruger næsten al deres tid på personaleledelse (ca. 90% eller ca. 100%). Dette fremgår af figur 3. Figur 3. Hvor stor en andel af din samlede arbejdstid vil du vurdere, at du rundt regnet bruger på personaleledelse af ikke-ledende? 22% 16% 1% 3% 8% 11% 12% 11% 8% 3% 1% 4% Mindre end 10% Ca. 10 % Ca. 20 % Ca. 30 % Ca. 40 % Ca. 50 % Ca. 60 % Ca. 70 % Ca. 80 % Ca. 90 % Ca. 100 % Ved ikke Anm.: N=565. Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med personaleansvar i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende. Kilde: DSR Analyse. DSR Analyse Side 4 af 9

5 Jo flere lederen har personaleansvar for, jo mere tid anvendes på personaleledelse. Dette fremgår af figur 4. 47% af de ledere, der har ansvar for 1-9 ikkeledende, bruger 50% eller mere af deres tid på personaleledelse. Denne andel er 73% for ledere, der har ansvar for 50 eller flere ikke-ledende. Figur 4. Andel af samlet arbejdstid på personaleledelse af ikke-ledende fordelt på hvor mange lederne har ansvar for 47% 45% 66% 62% 61% 73% 53% 55% 34% 38% 39% 27% 1 til 9 10 til til til til eller flere 50% eller mere af arbejdstid bruges på personaleledelse Under 50% af arbejdstid bruges på personaleledelse Anm.: N=563. Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med personaleansvar i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende. Kilde: DSR Analyse. I undersøgelsen indgik endvidere spørgsmål om hhv. ledernes jobtilfredshed og deres balance mellem arbejdsliv og privatliv. Figur 5 illustrerer, at der er en sammenhæng mellem tilstrækkelig tid til medarbejderne og disse to parametre. Figur 5. Sammenhænge mellem hhv. jobtilfreds og arbejdsliv-privatlivsbalance og tid til medarbejderne Jobtilfredshed på en skala 0-10, hvor 0 er den laveste og 10 højeste tilfredshed 4% 4% 71% 52% Tager dit arbejde så meget af din tid, at det går ud over privatlivet 3% 5% 4% 2% 81% 66% 43% 24% 25% 44% 16% 29% 53% 74% Lav tilfredshed (værdi 0-5) Høj tilfredshed (værdi 6-10) Har tilstrækkelig tid Har ikke tilstrækkelig tid Ved ikke I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Har tilstrækkelig tid Har ikke tilstrækkelig tid Ved ikke Anm.: N=565. Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med personaleansvar i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende. Der er statistisk signifikant sammenhæng i begge figurer da p<0,05. Kilde: DSR Analyse. Endvidere findes der en sammenhæng mellem tid til medarbejderne og mulighed for at kunne uddelegere. Ledere, der i høj grad har mulighed for at uddelegere opgaver, har i DSR Analyse Side 5 af 9

6 højere grad tid til deres i forhold til de ledere, der i mindre grad har mulighed for at uddelegere. Dette fremgår af figur 6. Se bilag 7 for tal om uddelegering. Figur 6. Sammenhænge mellem muligheden for at uddelegere arbejdsopgaver til /ledere under dig og tid til medarbejderne 5% 5% 3% 38% 56% 64% 57% 40% 32% I høj grad I nogen grad I mindre grad/slet ikke Har tilstrækkelig tid Har ikke tilstrækkelig tid Ved ikke Anm.: N=565. Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med personaleansvar i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende. I mindre grad og slet ikke er lagt sammen, da der var ganske få besvarelser i kategorien slet ikke. Der er statistisk signifikant sammenhæng i begge figurer da p<0,05. Kilde: DSR Analyse. Medarbejdernes fysiske placering Over halvdelen (57%) af lederne har personaleansvar for ikke-ledende, der er placeret på forskellige afdelinger/afsnit/enheder. 40% er ansat på samme matrikel, mens 17% har som er ansat på forskellige matrikler. Dette fremgår af tabel 4. 44% har sine ikke-ledende placeret på samme afdeling/afsnit/enhed. Tabel 4. Har du personaleansvar for ikke-ledende, der er placeret på forskellige afdelinger/afsnit/enheder? Ja, og de er placeret på samme matrikel/adresse Ja, og de er placeret på forskellige matrikler/adresser Kommune Regioner Alle Faktisk antal i gennemsnit 43% 38% 40% 33 25% 11% 17% 34 Nej 33% 51% 44% 30 Ved ikke 0% 0% 0% - Total 100% 100% 100% 32 Antal i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende. Ingen statistisk signifikant forskel på gennemsnitsværdierne afhængig af grupperne, da p>0,05. Kilde: DSR Analyse. DSR Analyse Side 6 af 9

7 Bilag Bilagstabel 1. Hvor mange ikke- ledende har du personaleansvar for? Faktisk antal i gennemsnit Kommune Region Alle Geografi Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Alle Antal i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende. Værdier der overstiger 200 er frasorteret. Der er i alt frasorteret 3 outliers. Der er statistisk signifikant forskel på værdierne afhængig af geografi og sektor, da p<0,05. Data for kommunerne fordelt på geografi er i nogle tilfælde spinkle og skal anvendes med en vis forsigtighed. Kilde: DSR Analyse. Bilagstabel 2. Hvilke ikke-ledende har du personaleansvar for? (sæt evt. flere kryds) Kommune Region Alle sektorer Kun ikke-ledende sygeplejersker 68% 97% 85% Kun ikke-ledende øvrige faggrupper 94% 76% 83% Ved ikke 0% 0% 0% Total i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende. Kilde: DSR Analyse. Bilagstabel 3. Hvilke ikke-ledende har du personaleansvar for? Både ikke-ledende sygeplejersker og ikke-ledende øvrige faggrupper Kommune Region Alle sektorer 62% 73% 69% Kun ikke-ledende sygeplejersker 6% 24% 17% Kun ikke-ledende øvrige faggrupper 32% 3% 15% Ingen af ovenstående 0% 0% 0% Total 100% 100% 100% Anm.: N=565. Data er baseret på kommunalt- og regionaltansatte ledere som angiver, at de er leder med personaleansvar i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende. Kilde: DSR Analyse. DSR Analyse Side 7 af 9

8 Bilagstabel 4. Hvor mange ikke- ledende har du personaleansvar for? Faktisk antal i gennemsnit Kommune Region Alle Ikke-ledende sygeplejersker Ikke ledende øvrige faggrupper Samlet Antal i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende. 1) En outlier er frasorteret. Værdier der er analyseret på har værdier mellem ) To outlier er frasorteret. Værdier der er analyseret på har værdier mellem ) Består af summen af antal ikke-ledende (spl+øvrige faggrupper). To outlier er frasorteret. Værdier der er analyseret på har værdier mellem Kilde: DSR Analyse. Bilagstabel 5. Hvor mange ikke- ledende har du personaleansvar for? Faktisk antal i gennemsnit Kommune Region Alle Både ikke-ledende sygeplejersker og ikke-ledende øvrige faggrupper Kun ikke-ledende sygeplejersker For få obs Kun ikke-ledende øvrige faggrupper 18 For få obs 18 Total Antal i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende. Værdier der overstiger 200 er frasorteret. Der er i alt frasorteret 3 outliers. Der er statistisk signifikant forskel på værdierne afhængig af grupperne, da p<0,05. Kilde: DSR Analyse. Bilagsfigur 6. Hvor mange ikke-ledende har du personaleansvar for fordelt på hvilke typer lederen har ansvar for 15% Hvor mange ikke-ledende sygeplejersker har du i alt personaleansvar for? 24% 19% 17% 11% 6% 9% 17% Hvor mange ikke-ledende øvrige faggrupper har du i alt personaleansvar for? 49% 12% 7% 5% 5% 6% Ingen 1 til 9 10 til til til til eller flere Ingen 1 til 9 10 til til til til eller flere i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende. Værdier der overstiger 200 er frasorteret. I figuren indgår kun besvarelser fra ledere i kommuner og regioner, n=563.der er i alt frasorteret 3 outliers. Kilde: DSR Analyse. DSR Analyse Side 8 af 9

9 Bilagsfigur 7. Har du mulighed for at uddelegere arbejdsopgaver til dine eller ledere under dig? Antal Procent I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 14 2% Ved ikke 1 0% Total % i deres nuværende stilling, og som har personaleansvar for ikke-ledende. Der er ikke statistisk forskel mellem sektorerne (regionerne og kommunerne), da p>0,05. Kilde: DSR Analyse. Metode Udvikling af spørgerammen Notatet er baseret på svar fra en spørgeskemaundersøgelse, hvor der er stillet en række spørgsmål om ledelsesspænd, fastholdelse/rekruttering, faglighed, lederliv, sparring m.v. Spørgeskemaet er udviklet af DSR analyse i samarbejde med Lederforeningen i DSR. Undersøgelsespopulation Populationen bestod af ledende medlemmer i Dansk Sygeplejeråd som er registreret med en privat mail. Dataindsamling DSR Analyse har stået for dataindsamlingen. Invitationen blev sendt ud den 12. marts 2018, og undersøgelsen blev lukket den 3. april I denne periode er der sendt to påmindelser. Ikke alle mailinvitationer er nået frem til medlemmerne. Dette kan skyldes, at mailen er forældet eller at mailboksen er fyldt. Efter frasortering af mails som ikke nåede frem, består den reelle population af medlemmer, hvoraf 1002 deltog i undersøgelsen (957 gennemførte og 45 ufuldstændige). Dette svarer til en svarprocent på 50%. Analyser Der er anvendt frekvenstabeller. Analyserne er gennemført i SPSS. Analyserne er baseret på både gennemførte og ufuldstændige besvarelser. Det betyder også, at antallet som analyserne er baseret på er varierende afhængig af hvor mange ufuldstændige besvarelser som er med i den pågældende tabel. DSR Analyse Side 9 af 9

Notat: Socialsygeplejersker

Notat: Socialsygeplejersker Simon Martin Hansen Maj 2014 Notat: Socialsygeplejersker DSR Analyse og MEGAFON gennemførte i december 2013 en spørgeskemaundersøgelse i DSRs medlemspanel. I alt blev 3929 panelmedlemmer inviteret, hvoraf

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

NOTAT Specialiserede sygeplejeopgaver i kommunerne 2017

NOTAT Specialiserede sygeplejeopgaver i kommunerne 2017 Louise Kryspin Sørensen (mlf@dsr.dk) August 2017 NOTAT Specialiserede sygeplejeopgaver i kommunerne 2017 Dansk Sygepleje har i samarbejde med det Faglige Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne gennemført

Læs mere

NOTAT Ukompenseret arbejde blandt sygeplejersker

NOTAT Ukompenseret arbejde blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen (mlf@dsr.dk) August 2017 NOTAT Ukompenseret arbejde blandt sygeplejersker I samarbejde med Megafon udsendte DSR analyse i august 2017 en panelundersøgelse til i alt 4.186 medlemmer

Læs mere

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet.

Læs mere

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene Louise Kryspin Sørensen November 2016 NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene - 98% af plejecentrene har plejecentersygeplejersker i dagvagt på hverdage, men kun en tredjedel

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse Louise Kryspin Sørensen September 2016 NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred (SATH). I denne

Læs mere

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen Oktober 2015 Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker - 14% af de regionalt og 9% af de kommunalt har oplevet slag, spark, bid eller benspænd seneste 12 måneder. Denne

Læs mere

Mangel på vigtig viden om borgerne og patienterne

Mangel på vigtig viden om borgerne og patienterne Louise Kryspin Sørensen September 2016 Mangel på vigtig viden om borgerne og patienterne - 3 ud af 4 sygeplejerske ansat på plejehjem, hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen har manglet vigtig viden fra hospitalerne

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø

NOTAT Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Marts 2017 NOTAT Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø - Mere end hver fjerde sygeplejerske (26%) arbejder i foroverbøjet stilling mindst halvdelen af tiden. Og hver femte (20%)

Læs mere

NOTAT Personale ansat i almen praksis

NOTAT Personale ansat i almen praksis Louise Kryspin Sørensen, Dan Yu Wang August 207 NOTAT Personale ansat i almen praksis 20-206 Antallet af sygeplejersker er steget med 4% og antallet af læger er faldet marginalt (-2%) i perioden 20-206.

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen November 2016 Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker - 16% af de regionalt og 8% af de kommunalt har oplevet slag, spark, bid eller benspænd de seneste 12 måneder. Denne

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker

NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen Oktober 2013 NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker - Andelen af sygeplejersker der svarer at de har forårsaget en utilsigtet hændelse er højere i regionerne

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres

NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres Louise Kryspin Sørensen November 15 NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres - Sygeplejersker oplever et større arbejdspres i 15 i forhold til sidste måling i 12. Dobbelt så mange sygeplejersker oplever,

Læs mere

Sygeplejersker og stikskader

Sygeplejersker og stikskader Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Sygeplejersker og stikskader - Hver tyvende sygeplejerske stikker sig årligt på en forurenet kanyle. Det estimeres, at 2.900 sygeplejersker årligt pådrager sig stikskader

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler

NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler 4. februar 2014 NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler 23 procent af læger og sygeplejerskerne ansat på hospitaler, har indenfor en uge uge oplevet, at der ligger patienter på

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

FAKTA Udviklingen i sygeplejersker på fuldtid og deltid,

FAKTA Udviklingen i sygeplejersker på fuldtid og deltid, Louise Kryspin Sørensen (mlf@dsr.dk) Januar 2019 FAKTA Udviklingen i sygeplejersker på fuldtid og deltid, - 47% af alle sygeplejersker har en aftalt arbejdstid på 37 timer eller højere. 43% har en aftalt

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Baggrundsnotat: Sæt fokus på rammerne for. Ledelse. i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Sæt fokus på rammerne for. Ledelse. i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Sæt fokus på rammerne for Ledelse i den offentlige sektor Baggrundsnotat om spørgeskemaundersøgelse blandt akademiske ledere Om undersøgelsen...2 Undersøgelsen finder følgende resultater...2

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskers arbejdsliv-privatlivsbalance

NOTAT Sygeplejerskers arbejdsliv-privatlivsbalance Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Sygeplejerskers arbejdsliv-privatlivsbalance DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I denne undersøgelse indgik

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om vold indenfor det seneste år, hvilket

Læs mere

Undersøgelse af implementeringen af Sundhedsplatformens konsekvenser for overlægernes tidsforbrug på konkrete arbejdsopgaver i Region Sjælland.

Undersøgelse af implementeringen af Sundhedsplatformens konsekvenser for overlægernes tidsforbrug på konkrete arbejdsopgaver i Region Sjælland. Undersøgelse af af Sundhedsplatformens konsekvenser for overlægernes tidsforbrug på konkrete arbejdsopgaver i Region Sjælland. Indledning og baggrund for analysen Overlægeforeningen besluttede i efteråret

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne ANALYSENOTAT Februar 2014 Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne I perioden november 2013 til januar 2014 har Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsforholdene

Læs mere

Notat: Genindlæggelser i psykiatrien

Notat: Genindlæggelser i psykiatrien Simon Martin Hansen April 2017 Notat: Genindlæggelser i psykiatrien Tallene i dette notat stammer fra DSRs Psykiatriundersøgelse 2016. Invitationer til at deltage i undersøgelsen blev sendt ud til 3.573

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen Oktober 2015 Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker - 14% af de regionalt og 9% af de kommunalt har oplevet slag, spark, bid eller benspænd de seneste 12 måneder. Denne

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2011. Louise Kryspin Sørensen Christina Holm-Petersen

HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2011. Louise Kryspin Sørensen Christina Holm-Petersen HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2011 Louise Kryspin Sørensen Christina Holm-Petersen HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

NOTAT Udviklingen i sygeplejersker på fuld tid og nedsat tid

NOTAT Udviklingen i sygeplejersker på fuld tid og nedsat tid Cecilie Bisgaard-Frantzen Januar 2017 NOTAT Udviklingen i sygeplejersker på fuld tid og nedsat tid 2007-16 47 % af alle sygeplejersker har en aftalt arbejdstid på 37 timer eller højere. 39 % har en aftalt

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Baggrundsrapport. Metode og tabeller fra spørgeskemaundersøgelse om ledelsesstrukturer og faglig ledelse på dagtilbudsområdet

Baggrundsrapport. Metode og tabeller fra spørgeskemaundersøgelse om ledelsesstrukturer og faglig ledelse på dagtilbudsområdet Metode og tabeller fra spørgeskemaundersøgelse om ledelsesstrukturer og faglig ledelse på dagtilbudsområdet INDHOLD Baggrundsrapport 1 Om baggrundsrapporten 4 2 Metode 5 3 Tabeller bag notatet Ledelsesstrukturer

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt sygeplejersker

Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen December 2015 Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt sygeplejersker Forekomsten af uønsket seksuel uopmærksom er fordoblet fra 2012 til 2015 blandt sygeplejersker

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 16. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid Undersøgelsen er gennemført fra d. 30. marts til den 11. april 2012 via en spørgeskemaundersøgelse i FOAs elektroniske

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Ledende sygeplejerskers jobtilfredshed

Ledende sygeplejerskers jobtilfredshed Ledende sygeplejerskers jobtilfredshed - Set i relation til deres ledelsesvilkår i form af arbejdspres og klarhed om roller, forventninger og mål. Notat på baggrund af Lederforeningens Lederliv undersøgelse

Læs mere

Erfaring med selvmordstruede borgere

Erfaring med selvmordstruede borgere 20. maj 2019 Erfaring med selvmordstruede borgere Hvert tredje FOA-medlem har oplevet, at der er en eller flere borgere på deres arbejdsplads, der har begået selvmord. Det viser en undersøgelse, som FOA

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked Side 1 af 7 Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET FEBRUAR 2019 Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Ikke alle akademikere kan arbejde på samme måde hele vejen til pensionen...

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Førstehjælp og brandslukning

Førstehjælp og brandslukning 15. december 2016 Førstehjælp og brandslukning FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaring med førstehjælp og brandslukning via FOAs medlemspanel. Medlemmerne

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere