Microsoft Office og Microsoft Dynamics NAV Integration lige ud af boksen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Office og Microsoft Dynamics NAV Integration lige ud af boksen"

Transkript

1 WHITE PAPER Microsoft Office og Microsoft Dynamics NAV Integration lige ud af boksen Microsoft Office og Microsoft Dynamics NAV har i mange år været blandt danske virksomheders favorit programmer og sammen har de, hånd i hånd, bidraget til væksten i det danske erhvervsliv. Lige siden 1990 erne har de to programmer været tæt integrerede. En integration, som med de nyeste udgaver bliver stadig tættere og mere avancerede - samt lettere at anvende. Dette uanset om du anvender programmerne installeret på din PC eller de cloud-baserede udgaver. I dette whitepaper vil vi give dig en introduktion til, hvor let de mest populære integrationer mellem Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Office fungerer. Om dette dokument Dette whitepaper giver dig en introduktion til nogle af de mest anvendte integrationsmuligheder mellem Microsoft Dynamics NAV og de den populære Microsoft Office programmer; Word, Excel, Outlook og OneNote. 1 cgi.dk 2014 CGI GROUP INC.

2 Microsoft OneNote Microsoft OneNotee er allerede i dag kendt som et fleksibelt notatprogram, der i forvejen er integreret til andre Microsoft Office produkter. Eksempelvis kan du i Word 2010 tilknytte et OneNote dokument, hvori du fx har uddybende kommentarer til Word- dokumentet eller har noteret dine stikord til Word dokumentet. Efter præcis samme opskrift kan du også i Microsoft Dynamics NAV tilknytte OneNote dokumenter. Dokumenterne kan tilknyttes på to måder: POSTNOTE Som du sikkert allerede ved, kan man tilknytte kommentarer på en post fx et kundekort. Enten som Bemærkninger eller som Noter. Begge er notatmuligheder, hvor du kan angive tekster og datoer. Og med brug af OneNote har du nu mulighed for, ikke kun at tilknytte tekster og datoer, men også mere frie typer af notater, som fx tegninger, fotos, links, lydfiler - alt, som måtte være relevant for din kunde. Udover at OneNote kan opsamle ustrukturerede notater, har OneNotee også den fordel, at du kan placere dine dokumenter i skyen. Det betyder blandt andet, at man også uden at have adgang til Microsoft Dynamics NAV - kan læse og redigere dokumenterne. Eksempelvis kan mann få gratis OneNote apps til både ios og Android smartphones som betyder, at du direkte fra din smartphone bl.a. kan opdatere kundedata, mens du er hos kunden. SIDENOTE Sidenoter er en anden stærk funktionalitet i OneNote. En sidenote er et OneNote dokument, som knytter sig til en side i NAV. Eksempelvis siden Salgsordre. Her kan du eksempelvis udarbejde procedurebeskrivelser, som knytterr sig til siden eller skrive interne vejledninger om siden. Desuden kan du tilknytte tjeklister eller instruktionsvideoer i OneNote dokumentet. Eksempel på OneNote som Sidenote til et Salgsordre dokument i Dynamics NAV 2

3 Microsoft Excel Det har længe været muligt at integrere Microsoft Dynamics NAV data med Microsoft Excel. Men kun de færreste kender alle mulighederne. Nedenfor kan du se en liste, der opsummerer alle de muligheder, som findes med Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 og Microsoft Excel Har du en ældre version af Excel eller af Dynamics NAV kan kun nogle af de viste integrationsmuligheder anvendes. SEND TIL Det er muligt at vælge Send til Excel fra stort set alle sider i NAV og derved, sende listen, (bilaget m.v.) til Excel. Du vælger Send til Excel via menupunktet Udskriv og Send fra menupanelet eller tast helt enkelt Ctrl + E. Funktionen er begrænset til kun at kunne sende et vist antal poster til Excel. I de tilfælde hvor data er sendt til Excel ved hjælp af Send til, kender Microsoft Dynamics NAV sporet tilbage til den oprindelige side. Hvis man således har sendt poster til Excel og der efterfølgende er foretaget opdatering af posterne, kan man i Excel vælge funktionen Refresh, som findes på fanebladet Dynamics NAV. Funktionen Refresh i Microsoft Excel UDLÆS TIL EXCEL I nogle skærmbilleder findes der specielle funktioner, som kan udlæse data til Excel. Disse skærmbilleder er sider, hvor data eksempelvis findes i flere tabeller eller hvor data skal præsenteres specielt i Excel, fx Pivot tabeller. Eksempelvis er det fra siden Matrix for dimensionsanalyse muligt, at få skabt en Pivot tabel i Excel bestående af NAV poster. På siden Finansbudget er det muligt, at udlæse budgetposter til Excel og efterfølgende at få nye/modificerede poster importeret igen. Eksempel på udlæsning af en Område analyse fra NAV til Pivot tabel i Microsoft Excel UDSKRIV TIL (1) Hver gang du udskriver en rapport, kan du i forbindelse med udskriften vælge, at udskrive rapporten til Excel i stedet for en printer. Vælges denne metode, er data formateret i Excel og indeholder samme mulighed for fx grupperinger, diagrammer, hyperlinks, som rapporten normalt ville have. Prøv fx at udskrive rapporten Forfaldne debitorposter til Excel og se eksempler på hyperlinks og grupperinger. UDSKRIV TIL (2) Nogle konkrete rapporter har desuden muligheden Udskriv til Excel, som vises direkte i anfordringsvinduet. Fra rapporten Debitor - ordrebeholdning er det fx muligt, at sætte et flueben for hvorvidt rapporten skal sendes til Excel. Denne mulighed gælder kun udvalgte rapporter og skaber, efter nogens mening, bedre mulighed for viderebearbejdning af rapporten i Excel. 3

4 GEM SOM Når du har fået vist en udskrift på skærmen, er det fra visningsbilledet også muligt, at få gemt visningen i Excel. Se eksemplet i billedet nedenfor. KOPIER FRA NAV Det er også muligt at kopiere data fra Microsoft Dynamics NAV og indsætte dem i Excel. Eksempelvis er det muligt at kopieree en vareliste og manuelt indsætte den i Excel. Denne mulighedd har ikke samme begrænsning med hensyn til mængden af data somm Send til Excel har. Kopiering af celler fra NAV foretages ved brugg af Ctrl + C. Kopiering af hele rækker foretages ved brug af Ctrl + Shift + C. Eksempel på Gem som Excel i udskriftsvisning en på en rapport. KOPIER FRA EXCEL I nogle tilfælde er det også muligt at indsætte data fra Excel tilbage i Microsoft Dynamics NAV. Hvis der fx fra en Finanskladde i NAV er sendt data til Excel, kan man i Excel tilknytte flere data, kopiere de nye data, og indsætte dem i Finanskladden i NAV. Indsættelsen gøres ved at placere markøren på en tom linje i finanskladden og vælge Ctrl + Shift + V. POWERPIVOT Med PowerPivot funktionen i Excel 2013 er det ikke alene muligt at integrere data fra NAV, men også fra andre datakilder (fx data i skyen) i et og samme Pivot diagram i Excel og det er endda med meget store datamængder. Hvis du anvender Excel 2010 kan du gratis hente et PowerPivot som add-in fra hjemmesiden office.microsoft.com Eksempel på PowerPivot med data fra både b NAV og fra skyen 2-VEJS DATA Hvis du ønsker at kunne opdatere data fra Microsoft Excel og tilbage i Microsoft Dynamics NAV, er dette også muligt. Tag fat i din CGI konsulent o hør mere om mulighederne. Opsætningen konfigureres/udarbejdes så den er 2-vejs og så den anvender den logik, som NAV stiller til rådighed. Forestil dig eventuelt, at du ønsker at opdatere dine varerr direkte fra et Excel ark. Hvis CGI s konsulent har opsat en WebService* til dig, vil det efterfølgende være muligt, direkte fra Excel, fx f at rette Varekategori på dine varer i NAV vell at mærke under hensyn til de logiske regler, som følger dette. Retter du fx varekategorien til en værdi, som ikke er godkendt i NAV, vil Excel vise en fejl - eller hvis du tilføjer en varekategori, vil NAV automatiskk også udfyldee bogføringsgrupperne, somm følger varekategorien. * WebService er en teknologi, som blandt andet gør det muligt, ikke kun at integrere data mellem systemer somm fx NAV og Excel men også logik. Med andre ord kan du anvende NAV s logik i programmer uden samtidig at have åbnet NAV. Ønsker du at vide mere om WebServices, kann du kontakte CGI. 4

5 Microsoft Word På samme måde som i Excel er der også flere forskellige muligheder for at integrere data fra NAV til Word. De typisk anvendte muligheder er listet her: SEND TIL Du kan vælge Send til Word fra stort set alle sider og derved få sendt listen, bilaget m.v. til Word. Du vælger Send til Word via menupunktet Udskriv og Send fra menupanelet - eller blot ved at vælge Ctrl + W. Funktionen er begrænset til kun at kunne sende et vist antal poster til Word. Når poster sendes til Word, gemmer Word automatisk en hyperlink til den oprindelige side, hvorfra posterne blev sendt. Hvis du fx har åbnet listen over Varer i NAV og her har sat et filter, eksempelvis på en given bogføringsgruppe, vil Word dokumentet indeholde et link til præcis samme liste inkl. samme filtreringer som oprindeligt angivet i NAV. UDSKRIV TIL Hver gang du udskriver en rapport, kan du i forbindelse med udskriften Hyperlink i Microsoft Word vælge, at udskrive rapporten til Word i stedet for en printer. Vælges denne metode, er data formateret i Word. Hvis du fx udskriver et salgstilbud til Word, vil nogle data i Word-dokumentet som udgangspunkt være skrivebeskyttet (eksempelvis header- og footer-tekster). TYPOGRAFI ARK Som en ekstra feature har CGI mulighed for, at inkludere funktionen Typografi ark i NAV løsningen. Med Typografi ark er det muligt, at brevflette data fra NAV til prædefinerede skabeloner i Word. Spørg din CGI konsulent, hvis du ønsker at høre mere om denne mulighed. 5

6 Microsoft Outlook Det er også muligt at integrere Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Outlook. Der findes overordnet følgende muligheder: MAIL (1) Fra forskellige steder i NAV-applikationen er det muligt at oprette en Microsoft Outlook mail. Fx kan du skrive/udarbejde en mail til leverandøren fra et kreditorkort - eller du kan oprette en mail til kunden fra Vis udskrift på rapporten Forfaldne debitorposter. Det er praktisk at kunne sende en Send fra Kreditorkort påmindelse til kunden direkte fra den rapport, hvori man har konstateret, at kunde har forfaldne beløb. MAIL (2) Der findes som standard mulighed for at sende poster i en Outlook mail. Fx kan du vælge funktionen som vedhæftet fil fra en salgsordre. Når funktionen vælges, vil NAV standard skabe en HTML-version af dokumentet og enten indlejre eller vedhæfte filen i en Outlook mail. Brugeren skal manuelt udfylde modtageradressen i mailen. MAIL (3) De fleste virksomheder ønsker mulighed for, at kunne afsende s i PDF-formater fra deres NAV system. Hvis du er interesseret i denne feature, kan CGI hjælpe med dig en opsætning som sikrer, at det fx er muligt automatisk at danne og e PDF-fakturaer elektronisk til dine kunder, og at du kan e kontoudtog til kunder eller købsordrer til leverandører. Alt sammen i PDF-format og med automatisk registrering af adresser, brødtekst, signaturer m.v. KONTAKTER Med NAV kan du også integrere kontaktoplysninger fra Outlook. Integrationen kan være 1- eller 2-vejs alt efter behov. Med denne mulighed kan du direkte fra din smartphone oprette eller foretage ændre i kontaktoplysninger - og automatisk få opdateringen foretaget i NAV. En mulighed der normalt kræver en intern afstemning først. KALENDER Endelig er det med NAV og Outlook også muligt, at integrere kalenderen. Bl.a. kan du oprette en sælgeropgave i NAV, fx opfølgning på en salgsmulighed - og efterfølgende sendes opgaven til kalenderen i Outlook. Desuden kan du planlægge og oprette et kundebesøg - og automatisk at sende en mødeinvitation til kunden samt oprette en kalenderindgang i Outlook. 6

7 Hvad med resten af Microso oft Office? Du er nu blevet præsenteret for en række muligheder for integration mellem Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Office pakkens mest populæree programmer. Men Microsoft Office pakken er jo meget mere og integrationsmulighederne slutter ikke her. MICROSOFT INFOPATH Hvis du fx anvender Microsoft InfoPath, kender du sikkert også muligheden for at kunne udarbejde formularer til fx indtastning af data på dit hjemmeside. Hvis du kombinerer InfoPath med den WebService teknologi, som er nævnt i afsnittet om Microsoft Excel bliver det muligt, at kunne indtaste oplysninger på en webformular med direkte opdatering i dit Microsoft Dynamics NAV regnskab. Vel at mærke samtidig med en sikkerhed om, at de data som indtastes, er lovlige data. Altså, kan du sikre Microsoft Dynamics NAV valideringen af korrektheden i de data, somm indtastes på hjemmesiden. Tastes forkert, gives samme fejl, som hvis data blev indtastet direkte i Dynamics NAV. Det er da smart MICROSOFT LYNC Kunne det ikke også være smart, hvis dine medarbejdere direkte i Microsoft Dynamicss NAV kunne finde relevant information om deres kontaktpersoner? Fx om indkøberen hos h kunden kan træffes eller om han sidder i møde netop nu? Eller tænk, hvis receptionenn i din virksomhed kunne se, hvilke kollegaer som kan træffess blot ved at åbne medarbejderlisten i NAV? Det at kunne se tilstedeværelse er ikke nyt. Det har man kunne gøre i fx Skype eller Microsoft Lync i lang tid. Der hvor det for alvor bliver smartt er, når du ikke behøver at forlade din NAV klient for at se oplysningerne. Brug Lync informationer i Microsoft Dynamics NAV Billedet viser listen over vores kontaktpersone hos en kunde og i den forstørrede faktaboks kan du se, at Lync er markeret med grønt. Altså,, træffes John. Hvis du klikker på Lync billedet, åbnes en større dialog, hvorr du kan læse mere om Johns træffetid. 7

8 Og så er der jo lige Microso oft SharePoint Microsoft SharePoint et i dag en af de mest populære informationsplatforme i danske virksomheder. En platform, hvor hele virksomheden fx kan opbevare, organisere og dele deres informationer. Herunder bl.a. Microsoft Word og Excel filer. Nogle typer af brugere, fx projektafdelinger og udviklingsafdelinger err typisk ikke dee tunge ERP-brugere grad til fx tidsrapportering, fakturagodkendelser og lignende. De har derimod ofte brug for at se - og registrerer såledess kun data i Microsoft Dynamics NAV i mindre data fra Dynamics NAV, herunder varekataloget, projektøkonomi med videre. Og det er e her, at Microsoft SharePoint kommer i spil. Med frigivelse af de nyere versioner af Microsoft Dynamics NAV har brugerne i virksomheden mulighed for at vælge mellem tre t forskellige NAV-klient typer: (1) Windows klienten, som anvendes af de traditionelle ERP- fx sælgere og endelig, (3) Microsoft Dynamicss NAV for Office365 klienten. En klienttype er netop baseret på SharePoint og er fremragende til at mikse mange typer af brugere, (2) den browserbaserede webklient, som anvendes af eksternee medarbejdere, informationer i samme skærmbillede. Fx kan projektmedarbejderne tidsrapportere og godkende fakturaer (med integration til NAV),, se nyeste anlægstegninger og projektplaner fra filserveren - og endelig, se dagens ret i kantinen og virksomhedens aktuelle aktiekurs. Både den browserbaserede klient og Microsoft Dynamics NAV for Office365 klienten ligner og opfører sig på nøjagtige samme måde, som Windows klienten. Alle tre klienttyper er en del af standard Microsoft Dynamics NAV installationspakken. De tre NAV-klienttyper: Windows klienten, webklienten og Microsoft Dynamics NAV for Office365 ER DU BLEVET INSPIRERET? Du har nu fået præsenteret et par af de muligheder, som findes til integration mellem Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Office. Har du lyst till at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os. Følg med på vores Dynamics blog, hvor vi hyppigt skriver indlæg om Microsoft Dynamics NAV. Her finder du også flere eksempler på integration. Duu finder bloggen på Kontakt gerne vores Microsoft Dynamics NAV produktchef Ralf Daugbjerg på tlf eller på mail: cgi.dk 2014 CGI GROUP INC. CGI har medarbejdere på 400 kontorer i 40 lande. Vi hjælper vores kunder til succes ved at bringe globale løsninger og kompetencer til deres lokale dørtrin. Samtidigg har vi en disciplineret tilgang til leverancer, som gør os markedsledende inden for it-projekter til tiden og inden for budget. Vores forretningsrådgivning, systemintegration og outsourcing servicess har en høj kvalitet, og ved hjælp af a nye teknologier og strategier maksimerer vi vores kunders investeringer og bundlinje 8

den Rollebaserede brugergrænseflade

den Rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade Hvordan anvendes diagrammer? Man siger, at et billede siger mere end 1.000 ord. En påstand, som de fleste nok er enig i. Øjet opfatter og hjernen tolker et billede

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

K I M K R A R U P A N D E R S E N

K I M K R A R U P A N D E R S E N K I M K R A R U P A N D E R S E N PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV Bliv fortrolig med den helt nye brugerflade Lær at bruge programmet og dets værktøjer Skab flotte publikationer

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

ACCESS 2010 LÆR DET SELV

ACCESS 2010 LÆR DET SELV K I M K R A R U P A N D E R S E N ACCESS 2010 LÆR DET SELV ACCESS 2010 LÆR DET SELV Læs om nyhederne i Access 2010 Lær at oprette og anvende en database Tabeldesign, formularer, forespørgsler og rapporter

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter ElevIntra og ForældreIntra Kursusnoter 2 ElevIntra og ForældreIntra ElevIntra og ForældreIntra august 2009 Materialet er i vid udstrækning en videreudvikling af den SkoleIntra dokumentation, der er skrevet

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

LinkedIn for mediefolk

LinkedIn for mediefolk Grundopsætning af profil for medlemmer af Dansk journalistforbund 10 gode og nemme råd Udarbejdet for Dansk Journalistforbund af Abelone Glahn, Amedia Kopiering sker efter aftale med Abelone Glahn Marts

Læs mere

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide Kom godt i gang med X-Point Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang med X-Point... 3 1.1 Indledning... 3 2. Start af X-Point... 4 2.1 Installation og start kort... 4 2.2 Trin 1; Præsentation af opgaven...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere