Golf. Nr. 2 December Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø"

Transkript

1 Golf M A R I B O Nr. 2 December 2013 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø

2 2 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Refshalegården Refshale Byvej 22, 4930 Maribo Telefon: Kaj Jensen Formand Telefon: Mobil: Mail: Jørgen Knudsen Handicapudvalg Telefon: Mobil: Mail: Palle Bredsgaard Sekretær Mobil: Mail: Jens Ødegaard Husudvalg Fmd. Telefon: Mobil: Mail: Tommy Christensen Kasserer Telefon: Mobil: Mail: Ulrich Skjold Turneringsudvalg Fmd. Telefon: Mobil: Mail: Hils på en underlig fisk Jyske Bank bliver kaldt Havkatten i hytte fadet. Havkatten er en underlig fisk men den skaber liv og bevægelse, hvor den er. Kig ind og oplev en anderledes bank, der går nye veje også til gavn for dig som kunde. Østergade 2 Maribo Tlf

3 FORMANDEN MARIBO Golf Klubbladet efterår GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Af Kaj Jensen formand Med en god økonomi og et håb om en god sæson gik vi året i møde med en vis optimisme. Og vi kan nu, hvor året går på hæld, konstatere, at vi har haft en rigtig fin golfsæson. Vores bane har været i fin form hele sæsonen. Banepersonalet bliver bare bedre og bedre, og skal have megen ros for den stand, de har kunnet holde hele sommeren. Det betyder meget for vore gæstespillere, at de kommer til en bane af høj kvalitet, og det har vi kunnet aflæse i besøgstallet. Årets store tema for bestyrelsen har været vores sager med Lolland Kommune vedrørende grundafgiftsproblematikken og tilskudsproblematikken. Begge sager er nu afgjort. Vi kan sige, at den endte uafgjort, i det vi fik medhold i den første og afvisning i den anden. Økonomisk var vi dog i den situation, at grundskylden gav et betydeligt større beløb end tilskuddet ville have gjort. Endnu en sag dukkede op fra Lolland Kommune omkring pumpen, der afvander stort set hele Blæsenborgområdet. Her har stri- INDHOLD 3 Formandens indlæg 5 Baneudvalget 6 Økonomi 8 Handicapudvalget 9 Husudvalget 10 Turneringsudvalget 12 Manneklubben 15 Matchprogram 16 Dameklubben 18 Dame Elite den været omkring betalingen af pumpen og oprettelse af et pumpelag. Vi har nu fået vished for at Kommunen betaler den nye pumpe. Men samtidig har kommunen bebudet en snarlig udsendelse af materiale til oprettelse af pumpelaget. Bestyrelsen vil til den tid nøje følge proceduren, idet vi er bekendt med, at kommunens forslag ikke omfatter hele afvandingsområdet, og det er efter vor opfattelse ikke rimeligt. Golfsæsonen 2013 har været en af de bedste i mange år. Vejret har været formidabelt, og det har lokket mange spillere ud på vores bane. Alle klubber i klubben har haft mange gode arrangementer med ture og hjemlige turneringer. Det sociale sammenhold i klubben er fortsat højt. Mandag aften kan vi stort set ikke rumme flere idet Begynder- og Kaninklubben fylder hele anlægget, det er glædeligt. Dame- og Manneklubben ser ud til at trives i bedste velgående tirsdag og onsdag. Seniorklubbens banelukning torsdag formiddag giver fortsat stor deltagelse. Juniorerne er der torsdag eftermiddag. Alligevel er der plads til, at mange kan komme til på banen. Igen i år har vi oplevet, at gæstespillere er kommet i et større antal end sidste år. Et lille hip skal der dog være til alle. Husk at kigge dig tilbage og lad en hurtiggående bold komme igennem, det giver den bedste afvikling for alle, og man undgår negative diskussioner. Vi har fortsat problemer med etikken omkring bortkommen bold. Mange leder alt for længe inden man lukker bagfra kommende spillere igennem. Reglen er, at hvis man ikke umiddelbart kan finde sin bold, skal man se tilbage, og efter meget kort tid (på scorekortet står der faktisk 30 sekunder) skal man lukke igennem, derefter må man lede efter sin bold i 5 minutter. Desuden har mange åbenbart problemer med at bukke sig ned og rette nedslagsmærker op. Husk nu at tage en pitchfork med ud og rette nedslagshullerne op. Vore turneringshold har klaret sig lidt dårligere end sidste år. Vi overtog jo Golfteam Lolland, da 20 Juniorafdelingen 22 Introudvalget 24 Seniorklubben 29 Proshoppen 30 Læserbrev

4 4 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Halsted Kloster ikke ville mere. Vores 2. division hold tabte knebent og må rykke en plads ned. De øvrige danmarksturneringshold havde ligeledes store vanskeligheder med at holde skansen. Dog må vi sige, at en af vore dygtige juniorer har gjort en fin figur ved DM Kris Ringtved opnåede en flot 2. plads et stort til lykke. Baneudvalget havde lavet greenen på hul 12 om til sæsonstart, og det har givet en meget flot green. Den er ikke blevet lettere. Det er en fornøjelse, at stå på udslagsstedet og se ud over søen, hvor vores ihærdige frivillige mandagshold har beskåret vegetationen, så udsigten er meget smuk. Måske en kandidat til Danmarks smukkeste par 3 hul. De nye regler for handicapregulering, som er en følge af et dekret fra Den Europæiske Golfunion har nu været gældende for hele sæsonen. Man skal huske at indlevere det gældende antal scorekort til sekretariatet eller selv sørge for regulering via golfbox, hvis man vil have et gældende spillehandicap. Reglerne kan findes på vores hjemmeside Maribogolf.dk under nyheder/handicapregulering fra 2. juli Vær opmærksom på disse regler, og hvis du ikke har adgang til computer, så spørg efter reglerne i klubben. Nu hvor sæsonen er slut, vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle de klubmedlemmer, der har bidraget positivt med initiativer og personlig indsats. Nu starter vi vintergolfen, der indledes med søndagsmatchen den 3. november, hvor Kurt Christensen igen i år, vil stå for turneringen. Der er sat regler for afvikling af spil for vinteren i klubhuset. Vi henstiller at man læser reglerne og forholder sig konstruktivt til dem. Bestyrelsen og golfklubben har midt i september 2013 mistet et stort aktiv. Birgit Wede kæmpede til det sidste. Alt for tidligt i livet måtte hun give op. Hun deltog i en danmarksseriekamp få dage før hun blev indlagt på sygehuset, hvor det stod klart, at livet hurtigt ebbede ud. Birgits indsats for klubben gennem mange år har været formidabel både som spiller og bestyrelsesmedlem. Hun var et engageret og flittigt menneske, som gav os meget. Vi vil helt givet komme til at savne hendes indsats på sponsorområdet og det generelle arbejde i bestyrelsen. Det var dejligt at konstatere, at rigtig mange medlemmer viste hende den sidste ære ved begravelsen. God vinter. Kaj Jensen Skat, regnskab, revision...sport! Vi er altid på banen med et stærkt hold Aage Maagensen er med, både på, og udenfor banen. Vores hold tæller mere end 30 spillere, som alle med deres høje faglighed, viden og erfaring leverer gode resultater for vores kunder. Aage Maagensen støtter sporten på Lolland-Falster, fordi lokalsporten betyder meget for os. Tør du lade os overtage stafetten? SØNDERGADE 14, NAKSKOV TELEFON C. E. CHRISTIANSENS VEJ MARIBO TELEFON aa-m.dk

5 5 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ BANEUDVALGET Beretning for sæsonen 2013 Af Niels Overgaard Sæsonen er ved at gå på hæld en sæson, der først da sommeren indtrådte i juni, har været en flot sæson. Jeg bliver nødt til at gentage mig selv fra tidligere år. Banen bliver bare bedre og bedre for hver sæson, får megen ros fra greenfee spillere og egne spillere. Beskæringer omkring banen ved Maribo Søndersø og mandskabets meget omhyggelige og nænsomme behandling af området mellem hul 2 og hul 3, har skabt en lille oase for spillere såvel som for samfundet omkring os. Vi håber rigtig mange nyder det lille åndehul. Det har med hensyn til forandringer på banen været et stille år. Sidste store projekt var ændring af greenen på hul 12, som vi endnu ikke har hørt nogen negative tilkendegivelser omkring. Vi har endnu en gang prøvet at sikre spillere på drivingrange for udslag fra spillere på hul 7 på par- 3-banen. En billig løsning, som vi fornemmer fungerer rimeligt, men ikke 100% sikkert. Der er ikke plads til pin-placeringer på scorekortet, hvorfor der henvises til baneguiden. Vi har foretaget ændringer på vandhazarderne på henholdsvis hul 10 og hul 18. Naturfredningsforeningen havde indgivet klage over at skråningerne ned mod vandhazarden var for stejle. De er nu blevet rettet, således at der på 1/3 af brinkerne kun er et fald på 1 meter for hvert 5. meter. Så nu kan selv den mest invalide frø klare brinkerne med et sæt krykker. Vi afventer endelig godkendelse fra kommunal side. Vi har fortsat et godt samarbejde med Kommunen. Vi har også fortsat repræsentanter for Naturfredningsforeningen, som altid holder meget nøje øje med os og som bider os i haserne en gang imellem. Som følge deraf har vi en del kommunikation med Naturfrederne, hvor begge parter prøver at finde en løsning. Praktikken og fornuften har vi til tider svært ved at finde, men det er tydeligvis ikke os der har magten! Vi har fortsat til hensigt, at informere mest muligt omkring banearbejder på hjemmesiden. På udvalgets vegne Niels Overgaard Brovejen 19, 4930 Maribo Tlf ÅBNINGSTIDER: Man-Fre: Lør: Søn:

6 6 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ ØKONOMI Regnskab 2013 og budget 2014 Af Tommy Christensen Inden vi ser os om kan vi sætte punktum for klubåret 2013 og dermed også afslutte endnu et regnskab. Drift: Vi har budgetteret med et overskud efter afskrivninger på kr Hvis jeg fremskriver resultatet pr med den forventede drift i november og december kunne det se ud til, at vi kommer ud med et resultat på omkring kr Det er naturligvis forbundet med nogen usikkerhed at spå om fremtiden, men det er et godt bud. Hertil kommer, at vi har fået medhold i vores Lokaletilskudssag med Lolland Kommune. Vi har i den forbindelse modtaget kr for manglende lokaletilskud for årene En ganske tilfredsstillende udgang på sagen, der pynter gevaldigt på drift og likviditet. Den positive udvikling i den primære drift dækker over afvigelser på de enkelte driftskonti - gynger og karusseller - har jeg før kaldt det. På indtægtssiden er det fortsat medlemsantal, greenfeegæster og sponsorer, der er de vigtigste poster i regnskabet. Det halter med kontingentet. Vi kommer til at mangle omkring kr i forhold til budgettet. Heraf kan henføres omkring kr svarende til, at vi ikke gennemførte den budgetterede kontingentstigning på generalforsamlingen i marts Det resterende beløb skyldes, at det fortsat kniber med at fastholde medlemsantallet. Til gengæld er det gået fint med greenfeeindtægterne. Vi kommer tæt på kr , hvilket er kr mere end budgetteret. Investeringer og likviditet: Vi har brugt en del penge i 2013 på små og større investeringer. Over driften har vi indkøbt en bærbar pc, kopimaskine, projektor, en lille rotorklipper, højtaler og mikrofonanlæg alt i alt for ca. kr På maskinsiden er der indkøbt en greentromle, bunkerrive og en brugt semiroughklipper for tilsammen kr Disse tre maskiner har vi leaset på meget fordelagtige vilkår. Hertil kommer, at inden året er omme har vi yderligere brugt kr til en ny Betalingsstander, som er en integreret betalingsløsning til GolfBox. Denne investering er en udløber af nye lovkrav på Dankortterminalområdet gældende fra I skrivende stund er vi netop gået i gang med at renovere og omlægge indgangspartiet til klubhuset. Der er afsat kr til dette arbejde. Så der er nok og bruge penge til, men heldigvis er vi i den ganske gunstige situation, at vores likviditet er rigtig god. Servicecenter Øster Landevej Maribo

7 7 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Vi har et indestående i banken på godt 1,8 mio. kroner pr Vi skal selvfølgelig bruge noget likviditet til driften frem til kontingentindbetalingerne i marts 2014, men det til trods vil det se godt ud. Det er en god fornemmelse at have lidt penge på bogen. Medlemsantal: I 2012 lykkedes det stort set at fastholde medlemsantallet, men i 2013 må vi igen konstatere et fald i antal medlemmer. Vi var 696 aktive medlemmer da vi gik ind i 2013 og lige nu er vi 673 medlemmer. Udviklingen dækker over 72 udmeldelser og 49 nye medlemmer. Af de 49 nye medlemmer kommer de 29 fra prøvemedlemsskaber, 11 der er gået fra passiv til aktiv og 9 nye medlemmer er kommet til udefra. Det er ingen trøst, men det er den samme udvikling, der forsat ses i en stor del af golfklubberne under DGU. I parentes bemærket, er vi den golfklub på Lolland-Falster der har næstflest medlemmer. Ifølge DGU medlemsstatistik pr har vi 667 aktive medlemmer, heraf 586 fuldtidsbetalende seniormedlemmer. Marielyst Golfklub har i alt 694 medlemmer, heraf 572 fuldtidsbetalende seniormedlemmer. I forbindelse med klubbens 25 års jubilæum arbejder vi med et særligt tilbud til nye medlemmer for på den måde at tiltrække endnu flere medlemmer. Nykredit: Det går fortsat ualmindeligt godt med vores variabelt forrentede lån i Nykredit. Renten falder fortsat. I 2013 kommer vi til og betale kr i rente og bidrag. I 2012 betalte vi kr og jeg havde derfor budgetteret med en renteudgift på kr , men det bliver altså knapt kr mindre end budgetteret. Til rente og bidrag skal tillægges den præmie på kr vi betaler for vores renteloft på 5 %. Alt i alt ca. kr i rente, bidrag og præmie for renteloft. Renten for oktober kvartal 2013 udgør 0,3549% p.a. Bidrag udgør 1,25% p.a., næsten fire gange renten, det er ret tankevækkende. Lad mig bare gentage.., da vi omlagde lånet i 2009 betalte vi kr i rente og bidrag. Pr vil vi skylde kr til Nykredit.. Vi afdrager p.t. ca. kr om året på lånet. Konklusion: Klubbens økonomi er til trods for det faldende medlemsantal - fortsat inde i en god gænge, men det er vigtigt endnu engang at påpege, at et overskud før afskrivninger på omkring kroner er nødvendigt for blandt andet at kunne betale nævnte afdrag til Nykredit og sikre en passende konsolidering og spare sammen til fremtidige investeringer. Vi har i 2013 taget hul på udskiftning af maskinparken, men det er ikke slut med det også i 2014 vil der være behov for investeringer. Den gode økonomi er et øjebliksbillede, som hurtigt kan ændre sig. Her tænker jeg bl.a. på den meget gunstige rente på Nykredit-lånet og ikke mindst medlemsantallet, som hele tiden lurer som en ubekendt. Men lige nu er der god grund til og glæde sig over den gode økonomi i Golfklubben Maribo Sø, så lad os dog gøre det. Fjernvarme - en ren fordel Vi leverer miljørigtig varme til byens huse. Skal du også med på den grønne GREEN? MARIBO VARMEVÆRK

8 8 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ HANDICAPUDVALGET EGA handicapsystemet og årsrevision af dit HCP for 2013 Af Jeremy Twitchett Man kan indlevere scorekort til regulering, efter spil på baner i Danmark eller i udlandet, forudsat at golfbanen må benyttes til spil efter normale sommerregler indtil årets udgang. Vi begyndte i Maribo Sø at spille efter vinterregler den 4. november Efter udgangen af året, foretager vi en årsrevision, det vil sige en beregning af, om ens HCP ligger der, hvor det bør gøre med hensyntagen til de resultater, der er opnået i årets løb, og det forventede HCP for den enkeltes handicapgruppe, som ens HCP tilhører. Reglerne for årsrevision 2013: Indleveret 3 eller færre scorekort. Har man indleveret 3 eller færre scorekort, mister man sit EGA Handicap, og får nu status Handicap. Dette er låst, indtil man har indleveret scorekort for 3 tællende runder i 2014, inden for 6 uger. Indleveret 4 7 scorekort Systemet hente det nødvendige antal scorekort fra 2012, så antallet når op på 8 scorekort, for at foretage en beregning af, om der skal reguleres yderligere, end det der er sket i årets løb. Er der ingen eller ikke nok scorekort fra 2012 til, at antallet kommer op på 8, fortsætter man med sit EGA HCP fra 2013 som EGA HCP for Indleveret 8 eller flere scorekort Har man indleveret 8 eller flere scorekort i årets løb, fortsætter man i 2014 med EGA HCP, og systemet vil ud fra de indleverede scorekort foretage en beregning af, om EGA HCP skal reguleres yderligere. Aflever så mange scorekort som muligt, så vil du opnå et sportsligt fair handicap. Klinik for Fodterapi Murermester Murermester Ved statsaut. fodterapeut: Lena T. Rasmussen Sundhedscenter, Sdr. Boulevard Maribo CLAUS LØYE ApS Mågevej 2A Rødby Tlf Bil-tlf Mågevej 2A. Rødby. Tlf Bil-tlf ISODANFIBER: ISODANFIBER: ISODAN TOTALISOLERING TOTALISOLERING AUT. ISOLATØR AUT. ISOLATØR Murermester CLAUS LØYE ApS Mågevej 2A. Rødby. Tlf Bil-tlf

9 9 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ HUSUDVALGET Mandagsdrengene Af Jens Ødegaard Hvad er de nu i gang med igen???? Ja, sådan spørger mange om. Vi prøver hele tiden at gøre Maribo Sø Golfklub til en af landets mest hyggelige /smukkeste og velpasset Golfklub. Vi startede i vinter med at rydde krat og træer på engen ved hul 12 og 13. Derefter fortsatte vi til tilgroet sø ved stien mellem hul 2 og 3 for her at bortskære alt overflødigt krat og skidt, for til sidst at så græs på skråningen. Her sidst på sæsonen fik vi jord til overs fra vandhullerne på hul 10 og 18, dette har vi brugt til at gøre vort arbejde færdigt incl. Græs og sten langs stien. Disse 2 store arbejdsopgaver, har i mine øjne, højnet banens udseende mærkbart. Engen er i løbet af sommeren blevet klippet 2-3 gange, sivene ved 12 green er bortklippet, og på seneste også ved søen ved tee sted 10. Vi har hele året passet omgivelserne ved klubhuset. Græsslåning, ukrudts fjernelse, parkeringsafmærkninger og mange andre småting. Dette bevirker at vort banepersonel for det meste, har kunnet hellige sig om vor golfbane, som vi kan være utroligt stolte af. Vel nok i top 10 i Danmark når det gælder en veltrimmet Golfbane. Huset har fået nyt skab i omklædning gangen (støvsuger/håndklæder/glemte sager), ny håndvask på toilettet. Nyt skab/bord i klublokalet (højtaleranlæg/div). Gl. toilet er blevet ombygget til frostfrit vin rum. Nye reoler til begyndersæt fremstillet, masser af stærekasser fremstillet og ophængt. Lige nu er vi i gang med et lidt større arbejde. 400 kvadratmeter plads foran klubhuset, bliver nu omlagt og belagt med nye herregårdssten så adgangen til klubhuset bliver lettere og mere sikkert, der bliver håndlavet nye borde/ bænke til pladsen. ( Håber alle vil synes om resultatet til foråret ) Hvad skal de ellers lave i vinter??? Vi mangler at klippe ca. 500 tjørnetræer, fremstilling af 2 nye døre i gården, maling af klubhuset indvendig, til foråret også udvendig + 50 andre småting. Det hele skal helst være færdigt inden vort 25 Års Jubi. Den 14 juni Igen i år et stort tak til alle M.D. for deres altid pos. Indstilling og arbejdshjælp i (Mere end 2500 timer, blev det til i året) Jens Ødegaard

10 10 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ TURNERINGSUDVALGET Nyt fra Turneringsudvalget Af Ulrich Skjold Sommersæson 2013 er ved at være overstået, vejret har været perfekt og antallet af deltagere til matcherne har været ok. Vi startede med Tefal Åbningsmatch søndag den 7. april. Derefter fulgte Forårsmatchen søndag den 12. maj sponseret af Silvan Maribo. Midsommermatchen lørdag den 29. juni med festaften levende musik og dans. Sponseret af Proshoppen v/ Jeremy. Bravo Tours Golf sommermatch søndag den 28. juli. Klubmesterskab lørdag den 24, og søndag den 25 August ved Guldsmed Kelø v/ Dorthe Vistisen. Høstmatch med spisning lørdag den 31 august. Sponsor aage maagensen. Cross Country Match søndag den 13. Oktober. Sponsor K S Værktøj v/ Niels Andersen. Gløggmatchen søndag den 17. november. Præmiesponsor Caddie Golfrejser. Gløgg og æbleskiver sponseret af Superbrugsen Maribo. Meget stor tak til alle vore sponsorer, der har gjort det muligt at afvikle matcherne og uddele gode præmier. Tak til Peter Norgreen der har sørget for ristede pølser. Klubmestre 2013: Herrerække: Michael Bonde. Runner up Peter Skjold. Damerække: ingen deltagere. Herre Mid-age: Søren Bredsgaard. Runner up Michael V. Nielsen og Jesper Pedersen. Damer Mid-age: Susanne Rasmussen. Runner up Susanne Clausen. Old-boys: Kurt Christensen. Runner up Steen Bisgaard. Old-girls: Helle Ruus Nielsen. Runner up Bente Olsen.

11 11 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Veteran herrer: Finn Sørensen. Runner up Ulrich Skjold. Veteran damer: Susanna Bredsgaard. Runner up Kirsten Frederiksen. Junior herrer: Alexander Bo Jensen. Runner up Kris Ringtved Jacobsen. Junior damer: Erika Sofie Børresen. L.F mesterskab for klubmestre blev afholdt af Halsted Kloster Golfklub søndag den 29. september. Maribo Sø fik 3 L.F klubmestre: Michael Bonde, Kurt Christensen og Susanne Rasmussen. Hulspilsturnering for ægtepar: Vinder A række: Ulla og Finn Sørensen. Nr. 2 Pia B Møller og Niels Dahl. Vinder B række: Susanne og Thomas Keller. Nr. 2 Bitten og Claus Bo Jensen. Tak til Steen Nielsen der har styret turneringen. Regionsgolf: Vi har tilmeldt 7 hold til næste års turnering. A, B, C, D samt 3 veteranhold, Veteran C, B og 2. division. Det ene veteranhold er rykket op i 2. division og spiller dermed under DGU. Det betyder at de skal spille samme dage som danmarksturneringen. 10. og 11. maj, 14. og 15. juni, 9. og 10. august. Danmarksturneringen: 3. divisionshold i herrer rækken, holdleder Kenneth Jørgensen. 2 kvalifikationshold i herrer rækken, holdledere Steen Bisgaard og John Petersen. 1 kvalifikationshold i dame rækken. Holdleder Helle Ruus Nielsen. Vinterturnering: Årets vinterturnering er i fuld gang, husk at alle klubbens medlemmer kan deltage. Mød op i god tid hver søndag, lodtrækning og start kl Turneringen styres af Kurt Christensen. Turneringsudvalget siger tak for i år. Udvalget består af: Susanna Bredsgaard, Jan Nyborg,Torben Larsen,Ole Therkildsen, Torben Hansen og Ulrich Skjold. På udvalgets vegne. Ulrich Skjold. STARK MARIBO andet og meget mere end trælast! VINHUSET Torvet Maribo Tlf C.E.Christiansensvej Maribo Tlf

12 12 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ MANNEKLUBBEN Nyt fra Manneklubben Efter en lidt træg start på sæsonen i et meget koldt forår, har vi haft en af de bedste vejrmæssige sæsoner i mange år. Om det skyldes vejret vides ikke; men tilslutningen til manneklubbens arrangementer har været helt i top. Der er altid mange til vores runder på hjemmebane, det er næsten en selvfølge; men i år har vi der ud over været mellem 35 og 40 deltagere til turneringer på udebane det er flot. Samarbejde med andre klubber Samarbejdet omkring 3-Ø turneringen, med Møn og Falster er fortsat. Det var året, hvor opløbet om pokalen var meget tæt, også efter runden på Falster. Maribo førte pænt inden sidste runde på Møn. Det var ikke dårligt vejr, og vi var ikke i overtræning; men vi formåede ikke at gøre arbejdet færdigt. Møn overhalede os på hjemmebane og de vandt for første gang pokalen i 3-Ø turneringen. (det var lidt øv). Som noget nyt startede vi et turneringssamarbejde med Marielyst og Storstrømmen, med Telenor v/ Søren Bredsgaard som sponsor. Det blev en succes med over 90 deltagere hver gang, og hver gang med Maribo som størst deltagende klub. Det lykkedes os, ikke mindst efter en formidabel runde på hjemmebane, at vinde Telenor turnering. Tak til Telenor for flotte præmier samt tilsagn om, at være med i 2014 igen. Vi besøgte Vestlolland en kold og blæsende onsdag sidst i april. Som sædvanlig en hyggelig dag, hvor resultatet også var som sædvanligt. Vi tabte på udebane til Halsted Golf Klub. Odsherredbussen afgik Grundlovsdag. Herreklubben i Odsherred havde kæmpet en brav kamp, for at vi kunne fastholde 1. onsdag i juni som kampdag, også selv om det var en næste helligdag. En dejlig golfdag, hvor vi bliver forkælet fra vi kommer til vi kører igen. Det eneste gæstfriheden ikke rækker til er, at vi får lov til at vinde. Endnu engang måtte vi erkende, at udfordringerne på Odsherred golfbane er lidt for store, til at vi kan besejre hjemmeholdet. Golfen er vigtig og det er altid rart at vinde; men det sociale samvær har også stor værdi. Vi glæder os til at mødes med de forskellige klubber i næste sæson. Åben Herredag Åben herredag blev afholdt den 21. august med 84 tilmeldte. Der er altid lidt nerver på op til afviklingen af dagen. Jeg har i hvert fald det skal jo gerne gå godt. Men med den tilbagevendende opbakning til arrangementet såvel i bestyrelse, deltagere samt sponsorer, kan det jo kun gå godt. Sponsoropbakningen var den samme som i Team Løye, som sponsor på pølser i gården. Fadøl fra Krenkerup Bryggeri. Nærmest hul præmier sponsoreret af EuroSpar Maribo. Ski-total (golfsimulator på Lalandia) v/henrik Justesen stod for præmier i holdmatchen. Hovedsponsorer og præmiesponsorer Pro Revision v/jan Olsen, understøttet af Data-Larsen v/brian Larsen og GF Forsikring repræsenteret ved Morten Jensen. Alle præmiesponsorer med forretningssted i Sakskøbing. Tak til Jan fordi du påtog dig arbejdet med at samle præmiesponsoratet.

13 13 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ En på alle måder vellykket dag, med godt vejr, godt humør og en masse god golf. Tak til alle. Sæsonafslutning Traditionen tro holdt vi sidste lørdag i oktober afslutningsmatch og generalforsamling. Vi mødtes i gården om morgenen kl til velkomst og en lille opkvikker. Efter dagens match afholdt vi årets generalforsamling under kyndig ledelse af Jens Ødegaard. Beretning og regnskab blev godkendt, kontingentet fastholdt, der var genvalg til John Sidor, Thomas Keller og Flemming Knudsen til bestyrelsen. Jørgen Knudsen blev genvalgt som revisor. Som afslutning på generalforsamlingen blev årets og dagens pokaler og præmier uddelt. Dagens matchvindere: A-rækken: 1: Torben Hansen, 35 point 2: Ulrich Skjold, 35 point 3: Teddy Rasmussen, 35 point B-rækken: 1: Jan Jonsson, 38 point 2: Peter Malm, 37 point 3: Peter Christoffersen, 36 point Nærmest hul: hul 6: Jan Jonsson 1,56 hul 9: Ingen hul 12: Ole Therkildsen 4,35 hul 17: Ole Ploug 1,93 Årets vindere: A-rækken: 1: Poul Normann Christensen, 31 point 2: Ulrich Skjold, 30 point 3: Helge Pauska, 28 point 4: Erling Olesen, 19 point 5: Benny Larsen, 18 point 6: Steen Erik Sørensen, 14 point B-rækken: 1: Mogens U. Pedersen, 25 point 2: Steen Nielsen, 24 point 3: Jan Planeta, 22 point 4: Thomas Keller, 22 point 5: Poul Krik, 21 point 6: Mogens Nielsen, 21 point Årets golfer med flest point i sommerturneringen, Poul Normann Christensen, fik overrakt vandrepokalen. Kammeratskabspokalen gik i år til Palle Bredsgaard. Tillykke til alle vindere. Efter generalforsamlingen blev der som sædvanligt serveret gule ærter og pandekager med is med følgeskab af de til retterne passende våde varer. Tak til Dameklubben for godt samarbejde ved vores fælles match. En særlig tak til de damer, som har hjulpet os i årets løb. Tak til Jens Ødegaard for endnu en sikker styring af generalforsamlingen. Vintergolf Manneklubben spiller vintergolf hver onsdag kl Turneringen styres med hård hånd af Flemming Knudsen. Det koster en ti er pr. gang at være med; men alle gebyrer kommer retur i for af fortæring og præmier. I år vil der blive handicapreguleret nedad i vinterturneringen. Kun runder med 10 eller flere deltagere er gældende i turneringen Matchkalenderen for Manneklubben 2014 er klar, den kan ses her i bladet. Der kan komme mindre ændringer. TILSLUTTET SNEDKER- OG TØMRERARBEJDE Reparationer Nybygninger BREGNEVEJ MARIBO VÆRKSTED: KLEINS VEJ Bil-tlf

14 14 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Afslutningsvis Ved sidste månedsmatch i sæsonen, blev der udleveret et spørgeskema. Svarene vil vi bearbejde i bestyrelsen i løbet af vinteren. Der blev ikke lagt op til de store ændringer; men vi vil bl.a. se på sommertur, tællende runder i Manneklubben og afvikling af månedsmatcher. Vores nye tiltag med tilmelding på golfbox er efterhånden kørt godt ind. Det letter planlægning af de enkelte runder. I den forbindelse en stor tak til Jørgen på kontoret for hjælp med udskrivning af scorekort samt tak for information og hjælp i øvrigt i løbet af året. Vi ses derude! Carsten Pedersen Banen har igen i år været passet og plejet til en flot standard, som tåler sammenligning med de fleste baner i Danmark. Af erfaring, ved jeg at arbejdet starter tidligt hver morgen, for at sikre at vi alle får en god oplevelse, hver gang vi går en runde. Tusind tak til Greenkeeper og personale i øvrigt. Vi har solgt en ejendom nær dig - skal din være den næste? Så vælg en mægler der ikke er gået i stå BN BYGGESERVICE danbolig Maribo Statsaut. ejendomsmæglere MDE - Torvet 6, 4930 Maribo Tlf v/ Bjarne Nielsen Lupinvej Maribo Tlf

15 15 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Matchprogram 2014 for Manneklubben 26. mar. 14 Åbningsmatch Stableford 14:00 Over 18 huller, spisning 02. apr. 14 Månedsmatch Stableford 14:00 og 16:30 Spisning 09. apr. 14 Sommerturnering Slagspil 14:00 og 16: apr. 14 Sommerturnering Stableford 14:00 og 16: apr. 14 Telenor Stableford 14:00 Marielyst, spisning 30. apr. 14 Lollandspokalen Stableford 14:00 Vestlolland, spisning 07. maj. 14 Månedsmatch Stableford 14:00 og 16:30 Spisning 14. maj Ø match Stableford 14:00 Møn, spisning 21. maj. 14 Sommerturnering Slagspil 14:00 og 16: maj. 14 Sommerturnering Stableford 14:00 og 16: jun. 14 Odsherred Stableford Maribo, spisning 11. jun. 14 Sommerturnering Slagspil 14:00 og 16: jun. 14 Telenor Stableford 14:00 og 16:30 Maribo, spisning 25. jun. 14 Sommerturnering Stableford 14:00 og 16: jul. 14 Månedsmatch Stableford 14:00 og 16:30 Spisning 09. jul. 14 Sommerturnering Slagspil 14:00 og 16: jul. 14 Sommerturnering Stableford 14:00 og 16: jul. 14 Sommerturnering Slagspil 14:00 og 16: jul. 14 Månedsmatch Stableford 14:00 og 16:30 Spisning 06. aug Ø match Stableford 14:00 Virket, spisning 13. aug. 14 Sommerturnering Slagspil 14:00 og 16: aug. 14 Åben Herredag Stableford 14:00 Spisning, se opslag 27. aug. 14 Telenor Stableford 14:00 Storstrømmen, spisning 03. sep. 14 Månedsmatch Stableford 14:00 og 16:30 Spisning 10. sep Ø match Stableford 14:00 Maribo, spisning 17. sep. 14 Sommerturnering Slagspil 14:00 og 16: sep. 14 Sommerturnering Stableford 14:00 og 16: okt. 14 Månedsmatch Stableford 14:00 og 16:30 Spisning 08. okt. 14 Sommerturnering Slagspil 14:00 og 16: okt. 14 Sommerturnering Stableford 14:00 og okt. 14 Sommerturnering Stableford 14:00 og okt. 14 Afslutning Stableford 09:00 Generalforsamling, spisning Ret til ændringer forbeholdes.

16 16 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ DAMEKLUBBEN Året der gik Af Birthe Due Pedersen Dameklubben afsluttede sæsonen søndag den 6. oktober i det skønneste sensommervejr, hvor vi under spillet kunne nyde alle de smukke farver på de løvfældende træer, samt det hyggelige samvær! Afslutningen indledte vi med morgenmad og en ENKELT og dermed var grundstenen lagt til den gode stemning og vi var klar til en 18 hullers stableford. Efter godt 4 timer på golfbanen, vendte vi tilbage til klubhuset, hvor bestyrelsens mænner havde sørget for borddækning og stillet den lækre italienske mad fra Folkets Hus frem ledsaget af dejlige vine. Vi nød alle at blive opvartet! Generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden under Kirsten Frederiksens dygtige ledelse. Formandsberetningen blev indledt med mindeord for Birgit Wede og et minuts stilhed. Det blev under generalforsamlingen under en del diskussion vedtaget, at hcpgrænsen mellem A og B-rækken fra næste sæson sættes ned fra 25 til 22. Næste års dametur blev også drøftet. Der var stor tilfredshed med dette års dametur til Tyskland i bus og lagt op til bestyrelsen at beslutte, hvor hen dameturen skal gå næste år. Formanden har oprettet en hjemmeside for dameklubben, som kan ses på Golfklubben Maribo Sø s hjemmeside under medlemmer. Hensigten er at åbne et vindue for dameklubben udadtil, for at fremme interessen for golf, samt informere medlemmer med opdaterede nyheder.

17 17 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Bestyrelsen i Dameklubben for næste sæson: Jonna Møller, Gurli Hesselholm, Susanne Clausen, Pia Tambour, Gyda Kelø og Birthe Due Pedersen. Sus Jensen og Jette Christensen ønskede at stoppe i bestyrelsen og en stor tak skal lyde til dem begge for mange års ihærdig indsats for dameklubben. Nyvalgte blev Gurli Hesselholm og Susanne Clausen. Dagens vindere i A-rækken: 1. Lykke Kirstein 2. Ulla Sørensen 3. Susanne Keller Dagens vindere af B-rækken: 1. Birthe Jørgensen 2. Birthe Due Pedersen 3. Sus von Rosen Dreier-pokalen (den gennemgående turnering) blev vundet af: Susanne Clausen Et stort tillykke til alle! Selvom dameklubbens sæson er slut fortsætter vi med at mødes tirsdag formiddag/eftermiddag, vi bliver ved så længe vejret tillader, for vi er jo bidt af den sport og samværet! Julematch afholdes igen i år sammen med manneklubben. Den finder sted lørdag den 7. december, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Se opslag dels på tavlerne i klubben samt på golfbox. Vi håber på stor opbakning og flot decembervejr! På bestyrelsens vegne Birthe Due Pedersen, formand & Kvalitet Håndværk FRA EGET VÆRKSTED KØB VORE VINE I PROSHOPPEN Design dit drømmesmykke - eller brug vores ekspertise - ELLER BESØG VOR BUTIK PÅ KIDNAKKEN 11, MARIBO V/ Dorthe Vistisen Vestergade 14 - Maribo Telf

18 18 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ DAMEELITE Kvalifikationsrækken i 2013 Af Helle R. Nielsen Året er ved at være slut, og det er tid til et tilbageblik. Igen i 2013 deltog Maribo Sø i kvalifikationsrækken med et damehold, hvor alle gik til opgaven med krum hals. Der blev trænet på onsdage og spillet øverunder på en del lørdage, så holdet kunne sættes på baggrund af dagsformen. I år deltog et nyt hold, Køge, i vores pulje, og det var et behageligt møde, selvom vi fik 2 gange klø! Endvidere mødte vi Trelleborg, som vi også tabte til på både ude og hjemmebane. Endelig spillede vi mod Næstved, som vi havde den glæde at besejre i sidste match. Det var et flot resultat, hvor alle 3 singler vandt og dermed er der grund til at tro på fremtiden. På holdet har vi haft lidt svært ved at slå til på de afgørende huller, men vi vender tilbage med oprejst pande til næste sæson, hvor vi angiveligt skal møde: Møn, Storstrømmen og Næstved. Vi håber alle spillere er fit for fight og er rigtig glade for, at Stine Hansen har valgt at være med i truppen. På holdet blev der pludselig en tom plads, da vi måtte tage af- sked med Birgit Wede. I alle årene var Birgit en fighter uden lige, der gang på gang vandt sin single og var et stort forbillede for os alle. Birgit gik altid foran med sit gode humør og sin ukuelige passion for golfen og viste med sig selv, at hvor der er vilje er der også en vej. Vi vil følge Birgits vej! I respekt og taknemmelighed for Birgit mødtes vi i oktober og spillede vore lille kval.match om Wede-damen, som Jonna Møller vandt. Æret være Birgits minde. Helle R. Nielsen, Holdleder MARIBO ØSTERGADE MARIBO TLF

19 Jeremy skaffede kr. til KidsAid 19 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ PGA of Denmark samarbejder som bekendt med den velgørende organisation KidsAid, der samler penge ind til støtte for syge børn. I foråret opfordrede Alvah Routledge medlemmerne til at lave arrangementer, der kunne skaffe penge til KidsAid. Desværre var der kun ét medlem, der tog denne opfordring op; Jeremy Twitchett i Golfklubben Maribo Sø. Til gengæld lykkedes det ham at samle ikke mindre end kr. ind ved at arrangere et puttemesterskab i klubben 17. august. Det er første gang, at vi laver et puttemesterskab i klubben, men det var en stor succes, og jeg er sikker på, at vi gentager det til næste år. Greenkeeperen havde sørget for, at putting green var så hurtig, som den aldrig har været før, ved at dobbelt klippe og tromle den. Der var sat en bane på 24 huller, som de 37 deltagere skulle igennem, og takket være mine leverandører var der præmier til alle, siger Jeremy om arrangementet. Blandt sponsorerne var ECCO med sko, Callaway og TaylorMade med bags, Wilson med bolde og Maxim med müesli barer og energidrikke til alle. Jeg synes, at det er en god idé, at vi samler ind til støtte for de syge børn, og tænkte straks, at der skulle mere til end en indsamlingsbøsse i proshoppen. Da jeg i forvejen den dag har min egen årlige Twitchett Cup på par3 banen, hvor der spilles om en fin vandrepokal, tænkte jeg, at udvide arrangementet til et heldags arrangement med både Twitchett Cup og puttemesterskabet. Og den idé tog medlemmerne godt imod. De 37 deltagere i puttemesterskabet betalte hver 100 kr., der ubeskåret gik til KidsAid, og med lidt ekstra donationer, endte beløbet på kr. Det er jeg godt tilfreds med, siger Jeremy Twitchett, og opfordrer sine kolleger til også at lave arrangementer, der støtter det velgørende formål. Vinder af Golfklubben Maribo Sø s puttemesterskab blev Alexander Jensen, der brugte 43 slag (-5) på de 24 drilske huller. /Bhoj Byggefirmaet ApS Hjulsporet Maribo Tlf Jord Beton Aut. Kloak Murer Tømrer Snedker Brolægger Nedrivning Ejendomsservice Efter en god match - et godt måltid Festarrangementer og møder Diner Transportable Ring og bestil Tlf

20 20 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ JUNIORAFDELINGEN Status i Juniorafdelingen Af Helle R. Nielsen 2013 er ved at være historie, og det er tid til status i Juniorafdelingen. Også i denne sæson har der været stor aktivitet blandt de unge mennesker. Nogle juniorer valgte at deltage i rigtig mange arrangementer, andre har det fint med den ugentlige træning og nogle private runder i ny og næ. Det er jo også det fine ved golf, at man selv kan sit aktivitetsniveau. Ligesom i de tidligere år har vi udbudt deltagelse i : Kredsturnering, JDT, Junior Cup, Aon Juniorholdturnering, Short Game Challenge og som noget nyt: Sportsjournalisternes holdturnering. I år var vi blevet udvalgt til at være værter ved afviklingen af landsdelfinalerne i Junior Cup. Det var et stort arrangement, hvor ca. 130 spillere deltog. Dagen gik fint takket være en stor skare frivillige, der bl.a. hjalp til som forecaddies på banen. Vore egne spillere, der havde kvalificeret sig, havde en vis fordel ved hjemmebane, og dette udnyttede Lasse Rask ved at vinde en 3. plads i sin kategori, Alexander Bo Jensen tog en sølvmedalje og guld var der til Kris Ringtved i JC16. Dette betød, at han skulle deltage i Landsfinale på Barløsegård, hvor der blev spillet 2 x 18 huller. Igen viste Kris sit skarpe vinderinstinkt og vandt DM og dermed en plads på det danske juniorlandshold, der mødte Sverige i Gilleleje i første weekend i efterårsferien. Her blev der præsteret på højeste niveau, og flere af kampene blev afgjort på sidste hul. Sverige vandt 12-6, og Kris fik en unik oplevelse og sejt landsholdstøj! I 2013 deltog vores klub med 3 hold i Aon Juniorholdturneringen. I U16D fik de unge mennesker nogle gode erfaringer med hulspil og i U16B blev der kæmpet tappert og samlet en del points sammen, hvorimod vores hold i U19A var en stor succes. De unge gutter vandt suverænt deres række og skulle spille mellemrunde, som de også vandt. Dermed ventede Landsdelsfinalerne i Mølleåen, hvor holdet fra Furesøen blev dasket. I finalen

Nyhedsbrev maj - juni 2013

Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nord 1 green Golf er det sjoveste, man kan foretage sig - uden at tage tøjet af Juan Antonio "Chi-Chi" Rodríguez (born October 23, 1935). A Puerto Rican professional golfer 1

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Sekretær Torben Blom 8636 10 64

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Sekretær Torben Blom 8636 10 64 @i~toft UB GOLF l EBELlOFT REDAKTION: ANNONCER: Sponsor- og PR-Udvalg FOTO: EgonBæk TorbenB/om TRYKILA Y-OUT: Hasnæs Tryk GOLF l EBELTOFT 1995: Nr. 37 medio marts Nr. 38 ultimojuni Nr. 39 medio sept. Nr.

Læs mere

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2014 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt 1993-2014 Velkommen til Eventyr Golf 2014 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Klubsekretærens side 6 Centerkontoret - nyt i 2014 9

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR Juniorugen igen en succes Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks flotteste bagerafdeling. Med de dygtigste bagerekspedienter. Velkommen

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Oktober 2001, 26. årgang 1 Nr. 8 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand

Læs mere

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad April 2010. Nummer 1. 33. Årgang Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste delikatesse, med de dygtigste delikatesseassistenter Velkommen på Rungsted Bytorv vi glæder

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. @EL TOFT OLF UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen TRYK/LAY-OUT: Hasnæs Tryk ApS Ebeltoft GOLF l EBELTOFT 1999: Nr. 50 Marts Nr.

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 november 2003 28. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

KRATTEN. Bank og. LKB Gistrup. Så er julekalenderen på gaden

KRATTEN. Bank og. LKB Gistrup. Så er julekalenderen på gaden KRATTEN November 2009 Nr. 5 Årgang 42 BADMINTON Så er julekalenderen på gaden FODBOLD 23 2 15 9 11 GYMNASTIK MOTIONSCENTER 10 18 6 24 14 PETANQUE 4 20 12 17 1 TENNIS 13 21 7 19 3 VOLLEYBALL LKB's Venner

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1 Rimmen Medlemsblad for Hirtshals Golfklub 2011-19. årgang nr. 1 Hirtshals Golfklub Bestyrelse og Udvalg 2011 Bestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Medlemmer: Redaktion: Bladudvalget: Redaktør: Jens

Læs mere

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26.

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26. VI BORG 67-nyt April 2009-26. årgang Her Viborg B67s nyvalgte bestyrelse: Forrest fra venstre: Preben Graversen (klubhusformand), Daniel Andersen (hovedformand), Jørgen Christensen (sekretær) Bagest fra

Læs mere

RGK Medlemsblad. December 2010. Nummer 4. 33. Årgang. Farvel og tak. Læs side 40 HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. December 2010. Nummer 4. 33. Årgang. Farvel og tak. Læs side 40 HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad December 2010. Nummer 4. 33. Årgang HOVEDSPONSOR Farvel og tak Læs side 40 Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks flotteste bagerafdeling. Med de dygtigste bagerekspedienter. Velkommen

Læs mere