Betalinger mellem husholdninger og virksomheder er blevet markant billigere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalinger mellem husholdninger og virksomheder er blevet markant billigere"

Transkript

1 ANALYSE FRA BETALINGSRÅDET SEPTEMBER 2018 SERIE: OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK 2016 Betalinger mellem husholdninger og virksomheder er blevet markant billigere Samfundets omkostninger ved betalinger er næsten halveret på syv år De samfundsmæssige omkostninger ved husholdningers betalinger til forretninger og virksomheder blev reduceret til 0,5 pct. af BNP i 2016 fra 1 pct. i Dankort er billigst for samfundet Dankortbetalinger har stadig den laveste omkostning for samfundet på 2,4 kr. pr. betaling en mindre reduktion fra 2009 til Kontanter og internationale koster stort set det samme En betaling med et internationalt i fysisk handel kostede samfundet 4,1 kr. i 2016, mens en kontantbetaling kostede 4,5 kr. Begge er blevet markant billigere siden 2009.

2 2 Betalingsrådet har undersøgt de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger i Danmark Betalingsrådet 1 har undersøgt de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger i Danmark. Denne analyse er en del af en serie af analyser og præsenterer de samfundsmæssige omkostninger ved indenlandske betalinger fra husholdninger til forretninger og virksomheder i Danmark, såkaldte C2B-betalinger 2. Den samfundsmæssige omkostning udtrykker det samlede brug af ressourcer hos de tre parter, der er involveret i betalingen. Det vil sige brug af ressourcer hos betalingsformidlere, betaleren samt modtageren af betalingen, jf. boks 1. Samfundsmæssige omkostninger omfatter ikke parternes overførsler til hinanden, idet de vil være en udgift for én part og en indtægt for en anden. Det gælder fx det gebyr, en forretning betaler en kortindløser for indløsning af en kortbetaling. Dermed er de samfundsmæssige omkostninger ikke udtryk for de enkelte parters private udgifter til betalinger. Betalingsrådets undersøgelse af omkostninger ved betalinger giver parterne på betalingsmarkedet og andre interessenter indsigt i omkostningerne for samfundet ved forskellige typer af betalinger. Danmark har et velfungerende marked for betalinger med en række betalingsformer at vælge mellem alt efter behovet i den givne betalingssituation. I analysen undersøges kontanter, betalingskort og de mest anvendte betalingsformer til regningsbetalinger, jf. figur 1. Undersøgelsen bygger på data fra 2016, fordi indsamling og bearbejdning af datagrundlaget er tidskrævende. Ligesom i dag var det danske betalingsmarked i 2016 karakteriseret ved, at danskerne primært betalte med betalingskort og kontanter, når de Samfundsmæssige omkostninger Boks 1 Betalinger bliver foretaget hver dag, året rundt. Når de samfundsmæssige omkostninger ved at foretage en betaling opgøres, indgår der elementer fra både husholdninger, betalingsformidlere samt forretninger og virksomheder. Betalingsformidlere dækker bl.a. banker og kortselskaber. Hver aktør afholder omkostninger ved gennemførelse af en betaling. Disse omkostninger er enten interne ressourceomkostninger, som fx den tid, det tager for betaleren at gennemføre en betaling, eller overførsler til andre aktører, som fx en husholdnings betaling af et årligt kortgebyr til en bank. I denne analyse behandles den samfundsmæssige omkostning, som er den samlede brug af ressourcer hos de parter, der er involveret i en betaling. Overførsler mellem parterne er udeladt. For betalingsformidlere samt forretninger og virksomheder er ressourceomkostninger bl.a. løn til medarbejdere, fx kassemedarbejdere, og omkostninger til materiel såsom kasseapparater og it-systemer. For husholdningerne er ressourceomkostningen ved betalinger i høj grad alternativomkostningen ved den tid, en betaling tager. Det betyder, at omkostningen ikke er penge, husholdningerne skal have op af lommen, men nærmere et udtryk for værdien af den tid, husholdningerne bruger på betalinger. For nærmere detaljer omkring datagrundlaget, og hvordan de samfundsmæssige omkostninger er opgjort, henvises til Betalingsrådets websted (link), hvor de øvrige analyser i analyseserien findes. handlede i fysiske forretninger. Betalinger med mobil i forretninger var meget begrænset i 2016, men er siden blevet mere udbredt. Mobiloverførsler mellem privatpersoner var populært allerede i Kontaktløse betalinger var forholdsvist nyt i 2016, hvor kun 9 pct. af de samlede korttransaktioner i fysisk handel var kontaktløse mod ca. 50 pct. i begyndelsen af Nethandel har været 1 Betalingsrådet i Danmark udgør en ramme for samarbejdet om borgeres og virksomheders betalinger. Rådet er nedsat af Nationalbanken og har deltagelse af parter med en bred interesse i den danske betalingsinfrastruktur. 2 C2B står for Consumer-to-Business.

3 3 Flere forskellige betalingsformer både i fysisk handel og fjernhandel Figur 1 Dankort KREDIT DEBET DEBET Kontanter Fysisk handel KREDIT DEBET KREDIT Fysisk handel Dankort kr. Betalingsservice kr. Indbetalingskort Fjernhandel Konto til konto Anm.: Den underliggende transaktion ved indbetalingskort og konto til konto-overførsler er en kreditoverførsel, men betalingsformerne behandles separat i undersøgelsen, da betalingssituationen for betaleren er forskellig. Endvidere skelnes der for begge betalingsformer mellem betjente overførsler og overførsler via net- og mobilbank. Bemærk endvidere, at Dankort og Betalingsservice er produkter til henholdsvis kort- og regningsbetalinger, men i undersøgelsen behandles de som betalingsformer.

4 4 stigende i hele perioden siden 2009, og siden 2016 er der blevet introduceret løsninger til at betale på hjemmesider, som har reduceret betalingstiden for betaleren. Dankort er billigst for samfundet i fysisk handel Fysisk handel udgør næsten 80 pct. af alle betalinger mellem husholdninger og forretninger og virksomheder i Danmark, og her har danske husholdninger adgang til flere betalingsformer med lave samfundsmæssige omkostninger. Når husholdninger handlede i fysiske forretninger, var Dankort i 2016 den billigste betalingsform for samfundet. Det kostede samfundet 2,4 kr., hver gang et Dankort blev brugt til at betale, jf. figur 2. Betalinger er karakteriseret ved forholdsvis store faste omkostninger. Antallet af betalinger, der foretages med en betalingsform, har derfor betydning for den gennemsnitlige omkostning. I fysisk handel foregik 6 ud af 10 betalinger med Dankort i 2016 svarende til over en milliard betalinger. Den store udbredelse er dermed med til at reducere den gennemsnitlige samfundsmæssige omkostning målt pr. betaling. Denne forskel i udbredelse kombineret med de faste omkostninger ved betalinger er vigtig at holde for øje, når de forskellige betalingsformer sammenlignes. Betalinger med kontanter og internationale d ebetkort koster stort set det samme I et samfundsmæssigt perspektiv var kontanter og internationale også gode betalingsmuligheder i Den samfundsmæssige omkostning ved kontanter og internationale var henholdsvis 4,5 og 4,1 kr. pr. betaling. Dermed var begge betalingsformer i den lave ende i forhold til internationale, der kun udgjorde ca. 1 pct. af betalingerne i fysiske forretninger i har med 13,7 kr. pr. betaling en højere omkostning for samfundet bl.a. på grund af muligheden for kredit, jf. nedenfor. Der var også færre betalinger med internationale, hvilket ligeledes påvirker enhedsomkostningen. Den samfundsmæssige omkostning er et mål for, hvor mange ressourcer der på samfundsniveau indgår i en betaling. Det er dog væsentligt at bemærke, at der kan være andre fordele ved en betalingsform, der gør den attraktiv at bruge, selv om den ikke har den laveste samfundsmæssige omkostning. Nogle foretrækker fx kontanternes håndgribelighed, mens andre har gavn af den kredit, som er tilknyttet et internationalt. Flere betalingsformer med lave samfundsmæssige omkostninger i fysisk handel Figur 2 Samfundsmæssige omkostninger, kr. pr. betaling Antal betalinger, mio. stk. Kontanter 4,5 456 Dankort 2, DEBET 4,1 291 KREDIT 13,7 19 Anm.: Figuren omfatter alene C2B-betalinger. På grund af forskel i opgørelsesmetoden afviger det samlede antal betalinger i fysisk handel marginalt fra Victor Gørtz Smestad, Danske husholdninger fravælger kontantbetalinger, Danmarks Nationalbank Analyse, nr. 24, december Kilde: Betalingsrådet.

5 5 Betalingsform har betydning for betalingsformidleres samfundsmæssige omkostning Ressourceomkostningerne for betalingsformidlerne varierede betydeligt mellem betalingsformerne i fysisk handel, jf. figur 3. Betalingsformidlere dækker banker, kortselskaber mv., leverandører af betalingsmoduler på internettet, kontanthåndteringsselskaber og Nationalbanken. Omkostningerne varierede mindre markant for husholdninger samt forretninger og virksomheder. Betalingsform har betydning for betalingsformidleres samfundsmæssige omkostning C2B-betalinger Kr. pr. betaling ,0 Figur 3 Betalingsformidlerne havde store ressourceomkostninger i forbindelse med udstedelse af og betalinger med internationale svarende til 12 kr. pr. betaling i Omkostningerne ligger især hos bankerne, som står for at kreditvurdere kunder, når der udstedes, og som kan lide tab på samme kredit. Endvidere afholdes der licensomkostninger til kortselskaber som fx MasterCard og Visa ved brug af internationale. 3 Også ved brug af internationale afholdes der licensomkostninger, hvor betalingsformidlernes samfundsmæssige omkostninger udgjorde 2,5 kr. pr. betaling. Ved brug af kontanter havde betalingsformidlerne samfundsmæssige omkostninger på 2,0 kr. pr. betaling i 2016 og dermed lavere omkostninger end for internationale. Omkostningerne er primært relateret til, at kontanterne fysisk skal produceres og håndteres. Husholdninger samt forretninger og virksomheder havde derimod mere ensartede ressourceomkostninger på tværs af korttyperne ved betalinger i fysisk handel i Omkostningen lå for alle korttyper på ca. 0,7 kr. pr. betaling for husholdningerne og ca. 1,0 kr. pr. betaling for forretninger og virksomheder. Når forskellen er lille, skyldes det primært, at der ikke er stor variation på den tid, det tager at gennemføre en betaling med de forskellige korttyper. 4 De samfundsmæssige omkostninger forbundet med kontantbetalinger var til gengæld lidt højere end for Kontanter Dankort Betalingsformidlere Forretninger og virksomheder Husholdninger Anm.: Betalingsformidlere dækker banker, kortselskaber mv., leverandører af betalingsmoduler på internettet, kontanthåndteringsselskaber og Nationalbanken. Figuren angiver den ressourceomkostning, de enkelte parter har ved en given betalingsform, dvs. den samfundsmæssige omkostning. Figuren angiver ikke parternes private omkostninger, da overførsler mellem parterne, såsom gebyrer, er udeladt. Kilde: Betalingsrådet. kortbetalinger hos både husholdninger samt forretninger og virksomheder i For husholdningerne var ressourceomkostningen ca. 1,0 kr. pr. betaling, mens omkostningen var 1,4 kr. pr. betaling for forretninger og virksomheder. Det skyldes, dels at betalinger med kontanter tager lidt længere tid, og dels at der bruges tid og ressourcer på at håndtere kontanter. I fjernhandel er Dankort og Betalingsservice billigst for samfundet Næsten 20 pct. af alle betalinger foregår ikke i fysiske forretninger, men på en hjemmeside eller via netbank, og betalingerne udgør over 80 pct. af den samlede værdi. I fjernhandel 5 tegner betalinger med Betalingsservice, Dankort og internationale sig for de laveste samfundsmæssige omkostninger målt pr. 3 Licensomkostninger er ikke en ressourceomkostning for bankerne og dermed ikke en samfundsmæssig omkostning. De medregnes dog alligevel, da de reflekterer en ressourceomkostning hos kortselskaber, som der ikke direkte er indhentet data fra i undersøgelsen. 5 Fjernhandel inkluderer kortbetalinger i internethandel, indbetalingskort, konto til konto-overførsler og Betalingsservice. Se figur 1. 4 Forskellen opstår ved en lille variation i andelen af betalinger, der i 2016 er gennemført kontaktløst og dermed hurtigere.

6 6 betaling. En betaling med Betalingsservice, som er en automatiseret betaling af fx regninger, kostede således samfundet 4,1 kr. pr. betaling, mens Dankort og internationale kostede henholdsvis 4,5 og 5,5 kr. pr. betaling, jf. figur 4. De øvrige to betalingsformer, som oftest anvendes til at betale regninger med - konto til konto-betalinger og betalinger med indbetalingskort - var forholdsvis dyre målt på den samfundsmæssige omkostning. De kostede begge samfundet ca. 15 kr. pr. betaling, når betalingen laves via net- eller mobilbank, og ca. 25 kr. pr. transaktion, hvis den blev gennemført ved kassen i et pengeinstitut. Betjente betalinger er dyre for samfundet, dels fordi husholdningerne bruger meget tid på betalingen, og dels fordi banken bruger ressourcer på at ekspedere betalingerne. Generelt set var de samfundsmæssige omkostninger pr. betaling i fjernhandel højere end i fysisk handel i Det skyldes i høj grad, at betalingstiden er længere i fjernhandel. Betaleren skal indtaste oplysninger fra kortet for at gennemføre kortbetalinger, hvilket tager længere tid end at sætte kortet i terminalen, som man typisk gjorde i fysisk handel i I fjernhandel er Dankort og Betalingsservice billigst for samfundet pr. betaling Figur 4 Samfundsmæssige omkostninger, kr. pr. betaling Antal betalinger, mio. stk. Dankort 4,5 79 DEBET 5,5 25 KREDIT 17,8 3 Betalingsservice 4, kr. Konto til konto: Net- og mobilbank 15,8 152 Betjent 25,4 15 Indbetalingskort: Net- og mobilbank kr. 15,4 48 Betjent kr. 24,9 5 Anm.: Antallet af betalinger med Betalingsservice er fortroligt og er derfor ikke vist i figuren. Automatiske kortbetalinger indgår i det samlede antal C2B-betalinger, men fremgår ikke i figuren. Summen af antallet af betalinger i figuren er derfor ikke lig det samlede antal C2B-betalinger, som anvendes i andre analyser i serien om omkostninger ved betalinger i Danmark. Kilde: Betalingsrådet.

7 7 Store betalinger gør konto til konto-overførsler billige pr. omsat krone Tabel 1 C2B-betalinger Fysisk handel Samfundsmæssige omkostninger, øre pr. omsat krone Gennemsnitlig værdi af betaling, kr. Kontanter 2,2 208 Dankort 0, , ,3 413 Fjernhandel Dankort 0, , , Betalingsservice 0, Konto til konto: Net- og mobilbank 0, Betjent 0, Indbetalingskort: Net- og mobilbank 0, Betjent 0, Kilde: Betalingsrådet. Konto til konto-betalinger er billigst i forhold til den omsatte værdi I forhold til de samfundsmæssige omkostninger er værdien af betalingerne også relevant. Den fortæller, hvor meget økonomisk aktivitet en enkelt betaling genererer. Hvis en betaling i forbindelse med en hushandel har en værdi af 2 mio. kr., er det nok acceptabelt, at den påfører samfundet 25 kr. i omkostninger, men derimod skulle betalingen i forbindelse med en tur i supermarkedet gerne have lavere omkostninger. Det er da også det billede, der tegner sig, når de samfundsmæssige omkostninger sættes i forhold til, hvor mange kroner der flyttes med betalingsformen, jf. tabel 1. Betalingsformer med høje omkostninger pr. betaling bruges fortrinsvist til større betalinger. Fx anvendes konto til konto-betalinger og betalinger med Betalingsservice fortrinsvist til større betalinger. Dermed havde konto til konto-betalinger den laveste omkostning pr. omsat krone af alle betalingsformer i Særligt betjente overførsler blev anvendt til meget store betalinger. anvendes også fortrinsvis til større betalinger, og dermed kommer den samfundsmæssige omkostning pr. omsat krone ned på ca. samme niveau som andre betalingskort både i fysisk handel og fjernhandel. Generelt er værdien af betalinger i fjernhandel større end i fysisk handel. Det hænger sammen med, at vi typisk betaler vores husleje og regninger mv. i fjernhandel, og at de har større værdi end en typisk betaling i fx supermarkedet. Dermed er de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger i fjernhandel lavere end i fysisk handel, når omkostningerne sættes i forhold til omsætningen. Selv om betalinger i fjernhandel har højere omkostninger for samfundet pr. betaling end i fysisk handel, kan der stadig være gode grunde til at foretage be

8 8 talinger i fjernhandel. Opgørelsen af omkostninger ved betalinger dækker kun selve betalingssituationen og omfatter dermed ikke, hvad der måtte være af andre grunde til at bruge en betalingsform. Samfundets omkostninger ved husholdningernes betalinger er næsten halveret Figur 5 Samfundets omkostninger ved beta l inger er næsten halveret på syv år De samfundsmæssige omkostninger forbundet med betalinger mellem husholdninger og virksomheder udgjorde i 2016 i alt ca. 11 mia. kr. svarende til 0,5 pct. af BNP. Dermed er den samfundsmæssige omkostning næsten halveret siden 2009, hvor Nationalbanken opgjorde omkostninger for samfundet forbundet med C2B-betalinger, jf. figur 5.6 Det betyder, at samfundets brug af ressourcer ved betalinger i Danmark er faldet markant i perioden. Når dette fald opgøres i kroner og øre, svarer det til et fald på over 7 mia. i 2016 sammenlignet med Det skal bemærkes, at datagrundlaget både i 2009 og 2016 delvist er baseret på datakilder, der er behæftet med usikkerhed.8 Dog vurderes den samlede udvikling at være retvisende. De samfundsmæssige omkostninger er faldet, selv om antallet af betalinger mellem husholdninger og virksomheder er steget med 16 pct. mellem 2009 og 2016, jf. figur 6. I perioden er der også sket et skifte fra særligt kontantbetalinger mod flere kortbetalinger. Således udgør kortbetalinger over to tredjedele af alle betalinger i Dermed blev den gennemsnitlige samfundsmæssige omkostning pr. betaling ved en C2B-betaling reduceret fra 8,6 kr. pr. betaling i 2009 til 3,9 kr. i Samfundsmæssige omkostninger ved betalinger er reduceret for alle parter Reduktionen i de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger mellem husholdninger og forretninger og virksomheder siden 2009 er et resultat af lavere brug af ressourcer hos både betalingsformidlere, husholdninger samt forretninger og virksomheder, jf. figur 7. C2B-betalinger Pct. af BNP 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Anm.: Da dele af datamaterialet i undersøgelsen er baseret på spørgeundersøgelser, kan noget af ændringen i de samfundsmæssige omkostninger skyldes måleusikkerhed på grunddata i de to undersøgelser. Kilde: Betalingsrådet og Danmarks Nationalbank. Flere betalinger siden 2009 Figur 6 C2B-betalinger Pct ,9 mia. stk 2,2 mia. stk Kontantbetalinger 41 Kortbetalinger Andre betalinger Anm.: Figuren omfatter både fysisk handel og fjernhandel. Antallet af betalinger er opgjort ekskl. konto til konto-overførsler i både 2009 og 2016 for at sikre sammenlignelighed. Kilde: Betalingsrådet og Danmarks Nationalbank. 6 Se Danmarks Nationalbank, Omkostninger ved betalinger i Danmark, december Alle 2009-tal er opgjort i 2016-priser. 8 For en nærmere beskrivelse af datagrundlaget, se Betalingsrådet, Baggrund til serie om omkostninger ved betalinger i Danmark, Betalingsrådet Analyse, september Værdien af den gennemsnitlige C2B-betaling er opgjort ekskl. konto til konto-overførsler.

9 9 Ændringen har været størst hos forretninger og virksomheder. Her var de samfundsmæssige omkostninger i 2016 hele 45 pct. lavere end i Det svarer til en reduktion på 3,6 mia. kr. eller ca. 0,2 pct. af Danmarks BNP i Hos både betalingsformidlere og husholdninger blev de samfundsmæssige omkostninger i perioden reduceret med, hvad der svarer til ca. 0,1 pct. af Danmarks BNP i De samfundsmæssige omkostninger er faldet for alle parter mellem 2009 og 2016 C2B-betalinger Pct. af BNP 0,5 0,4 0,3 Figur 7 Ingen betalingsformer er blevet dyrere for samfundet pr. betaling I fysisk handel er både kontanter og alle betalingskort blevet billigere for samfundet, jf. figur 8. er faldet markant fra 13,1 til 4,1 kr. pr. betaling, hvilket i høj grad kan tilskrives, at kortet blev brugt syv gange så meget i 2016, som det blev i Også internationale og i mindre grad Dankort er blevet billigere for samfundet. Når Dankort ikke har flyttet sig meget, kan det skyldes, at der allerede i 2009 var mange Dankortbetalinger, og at en Dankortbetaling allerede da indebar forholdsvis lave samfundsmæssige omkostninger. De samfundsmæssige omkostninger pr. kontantbetaling er faldet fra 8,1 til 4,5 kr. pr. betaling, selv om 0,2 0,1 0,0 Betalingsformidlere Forretninger og virksomheder Kilde: Betalingsrådet og Danmarks Nationalbank. Husholdninger kontanter bruges mindre til betalinger i 2016 end i Dette fald skal tilskrives en effektivisering af kontanthåndtering hos forretningerne og særligt hos bankerne. Bankernes kontanthåndtering er i vid udstrækning blevet outsourcet siden seneste undersøgelse. De samfundsmæssige omkostninger ved C2B-betalinger er reduceret siden 2009 Figur 8 I fysisk handel I fjernhandel Kr. pr. betaling 25 Kr. pr. betaling Kontanter Dankort 0 Dankort Konto til konto Anm.: Alle omkostninger er opgjort i 2016-priser. Indbetalingskort og betjente konto til konto-overførsler er ikke eksplicit fremstillet i 2009 og er derfor udeladt af sammenligningen. Den samfundsmæssige omkostning ved Betalingsservice kan grundet måleusikkerhed ikke sammenlignes i 2009 og 2016 og er derfor udeladt af sammenligningen. Kilde: Betalingsrådet og Danmarks Nationalbank.

10 10 I fjernhandel er der også sket et fald i de samfundsmæssige omkostninger. Omkostningerne ved betalinger med både internationale kredit- og er faldet i perioden, og de internationale var i 2016 tæt på Dankort, der var på samme lave niveau som i Også konto til konto-betalinger har lavere samfundsmæssige omkostninger i 2016 end i Det kan både tilskrives en fremgang i antallet af betalinger, og at nye redskaber som betaling via mobilbank forkorter den tid, det tager at foretage en konto til konto-betaling. De samfundsmæssige omkostninger forbundet med Betalingsservice er ligeledes reduceret i perioden, hvor der hos betalingsmodtagere, dvs. forretninger og virksomheder, er sket et skifte væk fra papirbaserede og manuelle arbejdsgange over til mere automatiske løsninger. Grundet måleusikkerhed har det ikke været muligt at opgøre den præcise udvikling, men da manuelle processer vejer tungt i opgørelsen af samfundsmæssige omkostninger, vurderes der at være sket en betydelig reduktion i samfundsmæssige omkostninger for Betalingsservice siden Udviklingen i samfundsmæssige omkostninger pr. omsat krone med de forskellige betalingsformer fra 2009 til 2016 viser stort set samme billede som ovenstående, jf. figur A1 i appendiks. Mange faktorer har bidraget til lavere samfundsomkostninger ved betalinger Der er sket store forandringer på det danske betalingsmarked i årene mellem de to omkostningsundersøgelser for Danmark. Og disse forandringer har samlet set reduceret de samfundsmæssige omkostninger for betalinger mellem husholdninger og virksomheder. 10 Faktorerne bag reduktionen i samfundets omkostninger kan opdeles i henholdsvis ændrede betalingsvaner og effektivisering. Betalingsvanerne er ændret som følge af digitaliseringen, der har betydet et skifte over mod elektro niske betalingsformer. Således faldt antallet af betalinger med kontanter på den baggrund i perioden og udgjorde i 2016 blot 21 pct. af betalingerne mod 41 pct. i undersøgelsen af omkostninger ved betalinger i Betalinger med Dankort udgjorde i 2016 størstedelen af kortbetalingerne i fysiske butikker. Dermed har den lavere brug af kontanter til betalinger medvirket til de lavere samfundsmæssige omkostninger i 2016, da der har været en bevægelse fra kontanter til Dankort og internationale, som har lavere samfundsmæssige omkostninger pr. betaling. Den anden overordnede faktor bag de lavere samfundsomkostninger i 2016 er effektivisering. Det omfatter både hurtigere gennemførelse af betalinger, og at der anvendes færre ressourcer i produktionen af betalingsydelser. Hurtigere betalinger er en følge af teknologisk udvikling. Udviklingen har medført lavere samfundsmæssige omkostninger ved betalinger, da tid brugt ved betalinger i et samfundsperspektiv er en væsentlig ressource. I 2016 var både kontant- og kortbetalinger i fysisk handel faldet til gennemsnitligt ca. 12 sekunder. Den kortere betalingstid med kort skyldes bl.a. hurtigere terminaler og kontaktløse betalinger. I undersøgelsen fra 2009 var den gennemsnitlige betalingstid i fysisk handel for kontanter 14,3 sekunder og 14,9 sekunder for kortbetalinger. Ud over hurtigere betalinger er udviklingen også gået i retning af, at der bruges færre ressourcer til produktionen af betalingsydelser. For kontanters vedkommende har kontanthåndteringsselskaber siden 2009 overtaget store dele af håndteringen af kontanter fra banker samt forretninger og virksomheder. Kontanthåndteringsselskaber leverer, indsamler og transporterer kontanter mellem forretningssteder, bankfilialer og kontantcentre. Udliciteringen er en vigtig bagvedliggende faktor til de lavere samfundsmæssige omkostninger forbundet med kontanter. Endvidere er der i perioden sket en reduktion i antallet af bankfilialer, og omfanget af manuelle arbejdsgange er reduceret betragteligt. 10 For en redegørelse for udviklingen på betalingsmarkedet fra 2016 til 2018, se Betalingsrådet, De samlede samfundsmæssige omkostninger ved betalinger i Danmark var 15,6 mia. kr. i 2016, Betalingsrådet Analyse, september For en nærmere analyse af danskernes brug af kontanter, se Victor Gørtz Smestad, Danske husholdninger fravælger kontantbetalinger, Danmarks Nationalbank Analyse, nr. 24, december 2017.

11 Appendiks Den samfundsmæssige omkostning pr. omsat krone viser samme udvikling som omkostningen pr. betaling Figur A1 I fysisk handel I fjernhandel Øre pr. omsat kr. 8 Øre pr. omsat kr Kontanter Dankort 0 Dankort Konto til konto Anm.: Figurerne omfatter alene C2B-betalinger. Alle omkostninger er opgjort i 2016-priser. Indbetalingskort og betjente konto til konto-overførsler er ikke eksplicit fremstillet i 2009 og er derfor udeladt af sammenligningen. Den samfundsmæssige omkostning ved Betalingsservice kan grundet måleusikkerhed ikke sammenlignes i 2009 og 2016 og er derfor udeladt af sammenligningen. Kilde: Betalingsrådet og Danmarks Nationalbank. KONTAKT Ole Mikkelsen Kommunikationsog presserådgiver SEKRETARIAT OG KOMMUNIKATION

Der er betydelige stordriftsfordele ved betalinger

Der er betydelige stordriftsfordele ved betalinger ANALYSE FRA BETALINGSRÅDET MARTS 2019 SERIE: OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK 2016 Der er betydelige stordriftsfordele ved betalinger Stordriftsfordele gør populære betalingsformer billige for samfundet

Læs mere

Tabelanneks til Betalingsrådets undersøgelse af omkostninger ved betalinger i Danmark

Tabelanneks til Betalingsrådets undersøgelse af omkostninger ved betalinger i Danmark NOVEMBER 2018 SERIE: OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK 2016 Tabelanneks til Betalingsrådets undersøgelse af omkostninger ved betalinger i Danmark Samfundsmæssige omkostninger ved betalinger efter betalingsforhold

Læs mere

Betalinger mellem virksomheder kostede samfundet 4,2 mia. kr.

Betalinger mellem virksomheder kostede samfundet 4,2 mia. kr. ANALYSE FRA BETALINGSRÅDET FEBRUAR 2019 SERIE: OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK 2016 Betalinger mellem virksomheder kostede samfundet 4,2 mia. kr. Kontooverførsler var i 2016 billigst for samfundet

Læs mere

Mobilen har medvirket til billigere betalinger mellem privatpersoner

Mobilen har medvirket til billigere betalinger mellem privatpersoner ANALYSE FRA BETALINGSRÅDET FEBRUAR 219 SERIE: OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK 216 Mobilen har medvirket til billigere betalinger mellem privatpersoner Mobilbetalinger er billigst for samfundet, når

Læs mere

De samlede omkostninger ved betalinger i Danmark var 15,6 mia. kr. i 2016

De samlede omkostninger ved betalinger i Danmark var 15,6 mia. kr. i 2016 ANALYSE FRA BETALINGSRÅDET SEPTEMBER 2018 SERIE: OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK 2016 De samlede omkostninger ved betalinger i Danmark var 15,6 mia. kr. i 2016 Analysen opgør de samlede samfundsmæssige

Læs mere

Baggrund til serie om omkostninger ved betalinger i Danmark

Baggrund til serie om omkostninger ved betalinger i Danmark ANALYSE FRA BETALINGSRÅDET SEPTEMBER 2018 SERIE: OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK 2016 Baggrund til serie om omkostninger ved betalinger i Danmark Betalingsrådet har undersøgt samfundets omkostninger

Læs mere

Omkostninger ved betalinger med kort og kontanter i Danmark

Omkostninger ved betalinger med kort og kontanter i Danmark 107 Omkostninger ved betalinger med kort og kontanter i Danmark Johan Gustav Kaas Jacobsen og Anders Mølgaard Pedersen, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Når forbrugerne køber varer

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 8.

DANMARKS NATIONALBANK 8. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 8. DECEMBER 2017 NR. 24 Danske husholdninger fravælger kontantbetalinger Mange danskere lever i stort omfang kontantfrit, og det må forventes, at endnu flere vil gøre det

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer Vejledning Forretningers opkrævning af gebyrer December 2017 Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledning om forretningers

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 30.

DANMARKS NATIONALBANK 30. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 30. MARTS 2017 NR. 6 Danskerne er mestre i at betale elektronisk Velfungerende og moderne betalingsmarked Straksoverførsler flytter pengene hurtigt 24 mia. kr. flytter danskerne

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

FDIH notat. Gebyrer ved betaling med dankort over nettet. 2. december 2010

FDIH notat. Gebyrer ved betaling med dankort over nettet. 2. december 2010 FDIH notat Gebyrer ved betaling med dankort over nettet Historien bag Dankortet på nettet Første betaling med Dankort på nettet skete den 9. april 1999, og den blev foretaget af PBS direktør Peter Max,

Læs mere

Behov for en ny aftale om Dankortet

Behov for en ny aftale om Dankortet Behov for en ny aftale om Dankortet Baggrund for aftalen Dankortet er danskernes foretrukne betalingsmiddel og den billigste betalingsløsning for både forretninger og forbrugere. Finansrådet har siden

Læs mere

Hurtigere betalinger i Danmark

Hurtigere betalinger i Danmark 87 Hurtigere betalinger i Danmark Jakob Mygind Korsby, Betalingsformidlingskontoret og Peter Toubro- Christensen, Regnskabsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING De danske pengeinstitutter har indledt

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2012 79 Johan Betalingsformidlingskontoret Danmarks Nationalbank Faste og variable omkostninger ved betalinger i Danmark 14. juni 2012 The Working Papers of Danmarks

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

Betalingsvaner i Danmark

Betalingsvaner i Danmark 121 Betalingsvaner i Danmark Johan Gustav Kaas Jacobsen og Søren Truels Nielsen, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Danskerne anvender lige så ofte dankort som kontanter i forretninger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER Af Anders Tofthøj Andersen, Betalingsformidlingsafdelingen og Tommy Meng Gladov, Administrationsafdelingen. INDLEDNING I november 214 blev det muligt for borgere

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Afviklingstider for betalinger i Danmark

Afviklingstider for betalinger i Danmark 97 Afviklingstider for betalinger i Danmark Jesper Bakkegaard, Tommy Meng Gladov og Anders Mølgaard Pedersen, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Når borgere i Danmark betaler med

Læs mere

Betalingsrapport. Regler og udvikling på betalingsmarkedet

Betalingsrapport. Regler og udvikling på betalingsmarkedet Betalingsrapport 2018 Regler og udvikling på betalingsmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-694-6

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt Betalingskortmarkedet 2012 Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Working Paper Faste og variable omkostninger ved betalinger i Danmark

Working Paper Faste og variable omkostninger ved betalinger i Danmark econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Jacobsen,

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at fastlægge den samlede abonnementsbetaling for modtagelse af dankort i den fysiske handel i 2018 og 2019.

Formålet med undersøgelsen er at fastlægge den samlede abonnementsbetaling for modtagelse af dankort i den fysiske handel i 2018 og 2019. Dato: 12. december 2017 Sag: SIF-17/06294-30 Sagsbehandler: /KSPE Dankort Cost Study 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har truffet afgørelse i undersøgelsen af omkostningerne ved driften af dankortet

Læs mere

Prepaid. Standard præsentation

Prepaid. Standard præsentation Prepaid Standard præsentation 1 Nets is a merger between PBS, BBS, and Teller, as a major payments and cards processor in Europe Subsidiaries x 2 Agenda Prepaid karakteristika Fordelene ved prepaid elektroniske

Læs mere

Velkommen til Coop Bank

Velkommen til Coop Bank Coop Bank Velkommen til Coop Bank Kære medlemsvalgte, Som du sikkert ved, har Coop åbnet en bank Coop Bank. Det har vi gjort, fordi bank står rigtig højt på ønskelisten, når vi spørger Coops medlemmer,

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0550 Bilag 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 4. november 2014 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål B og C vedr. EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

sparbank free du er kun ung én gang

sparbank free du er kun ung én gang sparbank free du er kun ung én gang DU ER KUN UNG ÉN GANG Som ung står du over for en verden af muligheder. Du kan vælge at få en uddannelse, arbejde eller rejse jorden rundt. Du kan gå til fodbold, på

Læs mere

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort kort og godt om kredit- og BetaLinGskort et velvalgt kreditkort i sparbank sikrer dig HandLeFriHed Hvor som HeLst når som HeLst d e n k o r t e s t e V e J t i l k r e d i t - e l l e r b e t a l i n g

Læs mere

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned Figur 8.1 Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Pct. 17 12 4 Anm. er ikke umiddelbart sammenlignelig med og. I er spurgt til hvor mange

Læs mere

econstor Make Your Publication Visible

econstor Make Your Publication Visible econstor Make Your Publication Visible A Service of Wirtschaft Centre zbwleibniz-informationszentrum Economics Jacobsen, Johan Gustav Kaas Working Paper Faste og variable omkostninger ved betalinger i

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 259 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 259 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 259 Offentligt Betalingskortmarkedet Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Betalingskortmarkedet

Betalingskortmarkedet Betalingskortmarkedet 2014 Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-569-7 Analysen er

Læs mere

Liberalisering af betalingsmarkedet Stærk kundeautentifikation

Liberalisering af betalingsmarkedet Stærk kundeautentifikation Liberalisering af betalingsmarkedet Stærk kundeautentifikation Betydning for indsamlingsvirksomheder 8. februar 2017 Agenda 1 Liberalisering af betalingsmarkedet "hvor nemt kan det blive?" 2 Nye regler

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt Betalingskortmarkedet Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Betalingsløsninger. Danni Feveile Börm

Betalingsløsninger. Danni Feveile Börm Betalingsløsninger Danni Feveile Börm Betalingsløsninger Som nystartet webshop handler det naturligvis om at få nogle kroner i kassen. Der er mange måder tilww, hvordan det kan lade sig gøre - men i det

Læs mere

Dankort Cost Study 2015

Dankort Cost Study 2015 Dato: 11. januar 2016 Sag: SIF-15/05981-95 Sagsbehandler: /sem Dankort Cost Study 2015 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har truffet afgørelse i undersøgelsen af omkostningerne ved driften af dankortet

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Spørgsmål og svar - Apple Pay

Spørgsmål og svar - Apple Pay På hvilke mobiler virker Apple Pay, og stiller den krav til mit styresystem på mobilen? på andre Apple-enheder end en iphone? Du kan benytte Apple Pay, hvis du har en af disse iphones: - XR - XS - XS Max

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til en forordning om regulering af interbankgebyrer ved kortbetalinger. 1 Forordningen fastlægger et loft for

Læs mere

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice.

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT 17. juni 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ERU den 17. juni 2013 - spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen

Læs mere

K E N D E L S E. om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. KL mod

K E N D E L S E. om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. KL mod K E N D E L S E om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. KL-2-2013 Nets Holding A/S (Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

Betalinger ved handel på internettet

Betalinger ved handel på internettet 127 Betalinger ved handel på internettet Eva Wix Wagner, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Internethandlen i Danmark er steget betydeligt over de seneste år, og danske forbrugere

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Statens indtægter fra selskabsskatter

Statens indtægter fra selskabsskatter Statens indtægter fra selskabsskatter De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for tredje år i træk. I den forbindelse offentliggør Skatteministeriet en række nøgletal omkring

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Wallet MasterCard på mobilen - Sådan kommer du i gang!

Wallet MasterCard på mobilen - Sådan kommer du i gang! Wallet MasterCard på mobilen - Sådan kommer du i gang! Forudsætninger for at benytte My Wallet. Du skal have: en Smartphone med styresystemet Android med minimum Lollipop 5.0 eller nyere en Netbank i Fynske

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

INDBERETNINGSVEJLEDNING STATISTIK FOR BETALINGER NETS Finansielt Stabilitet

INDBERETNINGSVEJLEDNING STATISTIK FOR BETALINGER NETS Finansielt Stabilitet INDBERETNINGSVEJLEDNING STATISTIK FOR BETALINGER NETS Finansielt Stabilitet Version 2.0 Sagsnr.: 143152 Dokumentnr.: 1458759 22. november 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt om statistik for betalinger...

Læs mere

E-handlen styrer mod endnu et rekordår

E-handlen styrer mod endnu et rekordår 3. KVARTAL OKTOBER 2016 E-handlen styrer mod endnu et rekordår AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE E-handlen har længe udvist imponerende vækstrater, og der er endnu ingen tegn på, at det er ved at stilne af.

Læs mere

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Bente Sølvsten, bjs@kfst.dk og Samuel Eddie Mogensen, sem@kfst.dk 21. juni 2011 Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale

Læs mere

Betydning af e-handel i Lyngby- Taarbæk kommune

Betydning af e-handel i Lyngby- Taarbæk kommune Betydning af e-handel i Lyngby- Taarbæk kommune April 2014 ICP s forventninger til den fremtidige e-handel Dagligvarer Inden for dagligvarer er det vanskeligt at spå om udviklingen. På den ene side har

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STRAKSOVERFØRSLER AF PENGE I DANMARK

STRAKSOVERFØRSLER AF PENGE I DANMARK STRAKSOVERFØRSLER AF PENGE I DANMARK Morten Fremmich Andresen, Bank- og Markedsafdelingen og Lars Egeberg Jensen, Betalingsformidlingsafdelingen. INDLEDNING I november 2014 bliver det muligt for borgere

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

Serviceydelser 23.12.2015

Serviceydelser 23.12.2015 Serviceydelser 23.12.2015 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og årsoversigter

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 5 Pension 5 Selvbetjening

Læs mere

Erfa-Seminar. Horsens 22/

Erfa-Seminar. Horsens 22/ Erfa-Seminar Horsens 22/10-2014 AUTOMATISK KORTBETALING VIA BETALINGSSERVICE Indsæt navn her l Hvad er Automatisk kortbetaling via Betalingsservice? Kombinerer automatisk kortbetaling og Betalingsservice

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 22-05 2013 12/17816 /SEM VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Gebyrer. Diverse standardgebyrer Rykkerbreve Rykkerskrivelse kr. 100,00. Bekræftelse af indbetalt kapital med digital signatur. kr.

Gebyrer. Diverse standardgebyrer Rykkerbreve Rykkerskrivelse kr. 100,00. Bekræftelse af indbetalt kapital med digital signatur. kr. Rykkerbreve 905013 Rykkerskrivelse Bekræftelse af indbetalt kapital med digital signatur kr. 495,00 Boksoprettelse og -leje Oprettelse af boks Boksleje opkræves årligt forud pr. 1.12. Indtil 6 cm Indtil

Læs mere

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 75 Offentligt. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 75 Offentligt. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 75 Offentligt Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008 Konkurrencestyrelsen Januar 2008 2 1. SAMMENFATNING...4 1.1 Udviklingen i brugen af

Læs mere

Små virksomheders andel af offentlige

Små virksomheders andel af offentlige VELFUNGERENDE MARKEDER NR 26 19 Små virksomheders andel af offentlige I artiklen fremlægges nye data, som belyser små virksomheders andel af de offentlige opgaver, som sendes i EU-udbud. Analysen viser

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

3. Virksomhedernes brug af it

3. Virksomhedernes brug af it Virksomhedernes brug af it 1. Virksomhedernes brug af it Figur.1 Udviklingen i virksomheders brug af it 1 Pct. Internetadgang Hjemmeside 97 8 8 Bredbånd Internetkøb 1 It-fjernarbejde 54 Internetsalg E-læring

Læs mere

OFFENTLIGE FINANSER. 2005: marts Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service 4. kvt. 2004

OFFENTLIGE FINANSER. 2005: marts Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service 4. kvt. 2004 OFFENTLIGE FINANSER 2005:10 30. marts 2005 Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service 4. kvt. 2004 Nettogælden faldt 7 mia. kr. i forhold til kvartalet før. Der har i seneste kvartal

Læs mere

Gebyrer. Diverse standardgebyrer Rykkerbreve Rykkerskrivelse kr. 100,00. Bekræftelse af indbetalt kapital med digital signatur. kr.

Gebyrer. Diverse standardgebyrer Rykkerbreve Rykkerskrivelse kr. 100,00. Bekræftelse af indbetalt kapital med digital signatur. kr. Rykkerbreve 905013 Rykkerskrivelse kr. 100,00 Bekræftelse af indbetalt kapital med digital signatur kr. 495,00 Boksoprettelse og -leje Oprettelse af boks Boksleje opkræves årligt forud pr. 1.12. Indtil

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

DANSK HANDEL & SERVICE

DANSK HANDEL & SERVICE DANSK HANDEL & SERVICE Juridisk direktør EU-Kommissionen 16. februar 2004 GD Indre Marked hhy/cbi C107 01/04 J01970 B-1049 Bruxelles hhy@dhs.dk markt-f4@cec.eu.int Høring vedrørende Kommissionens KOM (2003)718

Læs mere

Betalingskortloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet

Betalingskortloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet Betalingskortloven Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2000 2 Forord Konkurrencestyrelsen offentliggør hermed en redegørelse om konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet. Redegørelsen er

Læs mere

Gør det enkelt at være kunde værdiskabelse med Betalingsservice

Gør det enkelt at være kunde værdiskabelse med Betalingsservice Gør det enkelt at være kunde værdiskabelse med Betalingsservice Velkommen til webinar d. 21. marts 2019 kl. 9.30 10.30 Vi starter om få minutter Husk at unmute din PC 21-03-2019 Webinar_21.03 final Webinaret

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

23. august 2018 HVER TREDJE ERHVERVSINVESTERINGSKRONE GÅR TIL GODE IDEER. Analyse udarbejdet af Seniorøkonom Jens Hjarsbech

23. august 2018 HVER TREDJE ERHVERVSINVESTERINGSKRONE GÅR TIL GODE IDEER. Analyse udarbejdet af Seniorøkonom Jens Hjarsbech 23. august 218 HVER TREDJE ERHVERVSINVESTERINGSKRONE GÅR TIL GODE IDEER Analyse udarbejdet af Seniorøkonom Jens Hjarsbech HOVEDKONKLUSIONER o o o Hver tredje erhvervsinvesteringskrone går til intellektuel

Læs mere

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Konkurrencestyrelsen Att.: Bente Jepsen Sølvsten og Samuel Eddie Mogensen Email: bjs@ks.dk og sem@ks.dk 18. december 2009 Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i

Læs mere

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger 2 Danske Bank DANSKE BANK 3 Virksomhedens daglige forretninger Som erhvervskunde i Danske Bank har I mange muligheder for at klare jeres virksomheds

Læs mere

Gebyroplysningsdokument

Gebyroplysningsdokument Gebyroplysningsdokument Kontoudbyderens navn : Kontonavn: Dato: Sparekassen Balling Garant - lønkredit 1. oktober 2018 Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Forbrugerens varebestilling

Forbrugerens varebestilling Under salget 0 Indholdsfortegnelse Forbrugerens varebestilling... 2 Tilbud eller Opfordring til at gøre Tilbud... 2 Betaling for varen... 2 Dankort... 2 Internationale betalingskort... 3 Gebyrer for Kortbetaliner...

Læs mere

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 22-05 2013 12/17816 /SEM VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

MOBIL DANKORT OG ALTERNATIVE BETALINGS MULIGHEDER Hvad sker der i 2016

MOBIL DANKORT OG ALTERNATIVE BETALINGS MULIGHEDER Hvad sker der i 2016 MOBIL DANKORT OG ALTERNATIVE BETALINGS MULIGHEDER Hvad sker der i 2016 Tak fordi i alle har taget jer tid til at deltage i dag Hvilke betalingsmuligheder introducerer Dankort i 2016? Hvad driver denne

Læs mere

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende

Læs mere

Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Pernille Langgaard-Lauridsen, seniorchefkonsulent pel@di.dk, 3377 4611 Sofie Laurentzius Nielsen, studentermedhjælper soln@di.dk, 3377 3173 MAJ 2018 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Omsætningen

Læs mere

Sikker handel på internettet

Sikker handel på internettet 28-03-2019 1 Sikker handel på internettet 28. marts 2019 28-03-2019 2 E-handel og hvad er en indsigelse E-handel Betalingsmuligheder Kort, MobilePay og konto til konto Hvad er en indsigelse Hvad kan man

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere