Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold og klasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold og klasser"

Transkript

1 LUDUS Helpdesk T CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej Aarhus N T Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold og klasser Den 16. december CVR Copyright 2017 DXC Technology. All rights reserved.

2 Indholdsfortegnelse 1. Studieretningsvalg og skift af hold og klasser... 3 Vejledningen er inddelt i følgende afsnit:... 3 Studieretningsvalg... 3 Tilpasninger i LUDUS Admin Opret valgperiode Kursist Valg af studieretning Admin Opgørelse af studieretningsvalg Tildel studieretning Skift hold, klasse og id Opret og tilpas klasser Sæt studieretninger på hold Side 2 af 15

3 1. Studieretningsvalg og skift af hold og klasser NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning, og som ønsker at foretage det videre arbejde omkring skift af hold og klasser i LUDUS Web. Ved skoleårets start er kursisterne oftest sat i en klasse ud fra studieretningsønske på ansøgningstidspunktet. I slutningen af grundforløbet skal kursisten vælge den endelige studieretning. For at LUDUS Web kan tilbyde de korrekte studieretninger til den enkelte kursist, skal der oprettes en valgperiode i LUDUS Web. Når kursisterne har valgt i LUDUS Web, skal der foretages en nærmere analyser af de ønskede studieretninger. Efter analysen skal der evt. foretages tilpasninger i LUDUS på klasser, hold og studieretninger. Herefter kan der foretages skift af hold og klasser i LUDUS Web for de kursister, som skal skifte studieretning. Vejledningen er inddelt i følgende afsnit: Studieretningsvalg Admin - Opret valgperiode. Kursist - Valg af studieretninger. Admin - Opgørelse af studieretningsvalg Tildel studieretning. Skift hold, klasse og id. Tilpasninger i LUDUS Opret og tilpas af klasser. Sæt studieretninger på hold. Side 3 af 15

4 2. Admin 2.1 Opret valgperiode For at kursisten kan vælge studieretning, skal der oprettes en valgperiode LUDUS Web. Når studieretningerne er oprettet i LUDUS (læs nærmere herom i afsnittet Oprettelse af eller kopiering af studieretninger i LUDUS) er du klar til at oprette valgperiode i LUDUS Web. Dette gøres via menupunktet Studieretning, fanebladet Vælg studieretning. Klik på det grønne plus for at oprette en valgperiode. I vinduet Opret valgperiode for stx... indtastes Forvalg for den enkelte bruger. Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Offentliggørelses-tidspunkt: Klik på kalenderen efter datoen. Udpeg datoen og kl. for det tidspunkt fra hvornår kursisten skal kunne vælge studieretning. Klik på kalenderen efter datoen. Udpeg datoen og kl. for det tidspunkt til hvornår kursisten skal kunne vælge studieretning. Klik på kalenderen efter datoen. Udpeg datoen og kl. for det tidspunkt fra hvornår kursisten skal kunne se tildelte studieretninger. Side 4 af 15

5 Valg af studieretning: Antal prioriterede studieretningsønsker pr. kursist: Sæt markering i feltet, da valgperioden skal omhandle valg af studieretninger. Når du sætter markering i feltet, åbnes nederst på vinduet en oversigt over mulige studieretninger, der kan tilbydes. Indtast antal. Valg af valgfag: Skal ikke anvendes ved valg af studieretning. Anvendes til valg af valgfag se vejledning til dette på LUDUS kundenet >> Hjælp og support >> Vejledninger: Valg af valgfag. Markér de studieretninger, der skal tilbydes kursisterne, og klik OK. Den oprettede valgperiode vises i listen. Hvis du har brug for at redigere den oprettede valgperiode, kan du klikke på Rediger valgperiode. Du kan slette en oprettet valgperiode ved at klikke på Slet valgperiode. Ved klik på Vis-knappen får du vist en liste, som indeholder alle kursister, der skal vælge eller har valgt studieretning i den pågældende valgperiode. Side 5 af 15

6 Når listen åbnes vises kursisternes studieretningsønsker, hvis de allerede har foretaget valg af studieretning. Under den grønne markering ses en kursist, som har foretaget studieretningsvalg. Under den gule markering ses en kursist, som endnu ikke har foretaget studieretningsvalg. Ved klik på Vis-knappen yderst til venstre, åbnes vinduet Historik over studieretningsønsker. Her kan du se, hvilke ændringer, der er foretaget og hvem der har foretaget ændringen. Side 6 af 15

7 3. Kursist 3.1 Valg af studieretning Kursisten foretager valg af studieretning via menuen Kursist på fanebladet Studieretning. Øverst i vinduet vises i hvilken periode, der er åbent for valg af studieretning. Kursistens studievalgsønske ved optagelse vises i det hvide felt Studieretning på ansøgning: Engelsk A, spansk A, billedkunst B grundforløb. Kursisten kan i det viste eksempel afgive 2 prioriterede studieretningsønsker. Når kursisten klikker på knappen Gem ønsker, åbnes kvitteringsvinduet Studieretningsønsker. Kursisten får her en oversigt over de gemte Studieretningsønsker. Klik OK. Hvis kursisten klikker på knappen Vis historik over tidligere ønsker vises hvilke ændringer, der er foretaget samt hvem, der har foretaget ændringerne. Side 7 af 15

8 Side 8 af 15

9 4. Admin 4.1 Opgørelse af studieretningsvalg Du kan følge kursisternes valg af studieretninger via menupunktet Studieretning. Du skal klikke på Vis valgperiode og derefter på Vis-knappen. Du kan vælge sortering ved at flytte radioknappen til den ønskede sortering. Når valgperiodens sluttidspunkt er passeret, kan du ved klik på den grønne pil eksportere kursisternes valg til Excel for den videre analyse af valgønskerne. Ovenfor vises oplysningerne i Excel filen. Side 9 af 15

10 4.2 Tildel studieretning Når analysefasen er afsluttet og det er besluttet, hvilken studieretning den enkelte kursist kan tilbydes, skal dette registreres via menupunktet Vælg Studieretning. Klik på knappen Vis Kursister og marker den aktuelle studieretning ved kursisterne i kolonnen Ønsker tildel studieretning. Hvis kursisten tildeles en anden studieretning end den, kursisten har ønsket, skal du klikke på Vælg studieretning og markere en studieretning fra valglisten. Når studieretningerne bliver offentliggjort ser kursisten den markerede studieretning. 4.3 Skift hold, klasse og id Det er en forudsætning for korrekt skift af hold og klasser efter studieretningsvalget, at klasserne i LUDUS er tilpasset med eventuelle ændringer som følge af studieretningsvalget. Læs nærmere herom i afsnittet Opret og tilpas klasser. For at få den mindst krævende arbejdsgang ved skift klasser og hold, skal studieretningen tilknyttes hold i LUDUS. Læs mere herom i afsnittet Sæt studieretning på hold. Vær omhyggelig! Der findes ikke en fortryd knap i LUDUS Web, hvis du her foretager forkerte ud- og eller indmeldinger på holdene. Fejlagtige flytninger kan redigeres i LUDUS. Vi anbefaler, at der ikke skiftes klasse og kursist-id før den sidste dag i grundforløbet, idet dette kan virke forstyrrende i LUDUS Web på blandt andet fremsøgning af kursister. Når ovenstående tilpasning i LUDUS er gennemført og alle kursister har fået tildelt studieretning, er du klar til at foretage flytning af kursister, som følge af deres studieretningsvalg. Det gør du via menuen Studieretninger vælg Flyt til ny studieretning. Klik på Opdater liste. Listen opdateres med de kursister, som er i en klasse med en studieretning, der er forskellige fra kursistens tildelte studieretning. Fanebladet Flyt til ny studieretning er opdelt i 3 oversigter. Oversigten til venstre viser Opr.Id Akt.Id CPR-nr Navn Status Kursistens oprindelige id. Kursistens aktuelle id. Kursistens personnummer. Kursistens navn Status på kursistens studieretningsskift. Kan være Ny, Udmeldt fra hold, Tilmeldt til hold, Flyttet klasse og Færdigbehandlet. Oversigt øverst til højre viser Side 10 af 15

11 Der vises oplysninger for kursisten, som er udvalgt i venstre side. Flyt kursisten pr. dato: Datoen er som standard sat til den i skoleåret. Ved klik på den lille kalender kan du ændre datoen, såfremt studieretningsskiftet foregår på en anden dato. Så længe du arbejder i vinduet, vil den valgte flyttedato ikke blive ændret, når du markere den næste kursist i listen. Forlader du menuen, vil datoen igen være den i skoleåret næste gang du åbner vinduet. Status for kursist: Status er som udgangspunkt Ny. Statusfeltet ændres automatisk efter de forskellige handlinger på fanebladene Udmeld, Tilmeld Flyt klasse. Statusfeltet kan ændres manuelt. Nuværende studieretning: Tildelt studieretning: Feltet henter den studieretning, som er tilføjet til den klasse, som kursisten er tilmeldt i LUDUS. Studieretningen viser den retning, som kursisten er tildelt på fanebladet Vælg studieretning i kolonnen Ønsker tildel studieretning. Aktuel klasse: Er som udgangspunkt den klasse, kursisten går i. Feltet vil blive ændret, når du senere i processen har skiftet klasse på kursisten. Udmeldte moduler i kursusår: Som udgangspunkt vil følgende tekst være vist: Kursisten er ikke udmeldt fra nogen moduler i indeværende kursusår. Når du senere har udmeldt kursisten fra hold vises de hold /undervisningsmoduler, som kursisten er udmeldt fra. Tilmeldte moduler i kursusår: Oversigt nederst til højre viser Udmeld Her vises de hold og undervisningsmoduler, som kursisten er tilmeldt. Vælg moduler, som kursisten skal udmeldes fra: Viser en gul mappe med holdnavn, herunder markeringsfelter for Alle og felt pr undervisningsmodul. Klik på knappen Udmeld kursisten fra de valgte moduler når du har foretaget eventuel redigering af de moduler, som kursisten skal udmeldes fra. Udmeldelsesårsag: Angiv eventuel aktuel udmeldelsesårsag. Side 11 af 15

12 Bemærkning: Angiv eventuelt en bemærkning. Bemærkningen vil efterfølgende kunne ses i LUDUS via Kursist >> Undervisning >> Undervisningsmoduler. Når kursisten er udmeldt ændres kursistens status til Udmeldt fra hold. Tilmeld Hvis du har tilknyttet studieretninger til hold i LUDUS vil der nu blive vist aktuelle hold og undervisningsmoduler. Foretage med markering eventuelle ændringer til det foreslåede. Hvis du ønsker at tilmelde kursisten til et undervisningsmodul, som ikke har fået tilknyttet studieretning i LUDUS, kan du åbne holdet mappe og markere det relevante undervisningsmodul. Klik på knappen Tilmeld kursisten til de valgte moduler. Flyt klasse Klik på valgmenuen og få vist klasser hvortil studieretningen er tilføjet. Vælg den relevante klasse og klik på knappen Flyt klasse. Kursisten status skifter til Flytter klasse. Du kan eventuelt skifte kursistens. Gem ved at klikke Skift idknappen. Hvis det valgte id allerede er anvendt, får du meddelelsen: Der er allerede en anden kursist med det samme id. Kursistens status skifter til Færdigbehandlet. Bemærk at indtastninger på Flyt klasse-vinduet har omgående effekt. Vi anbefaler derfor, at der ikke skiftes klasse og kursistid før den sidste dag i grundforløbet, idet dette kan virke forstyrrende i LUDUS Web på blandt andet fremsøgning af kursister. 4.4 Opret og tilpas klasser Oprettelse og tilpasning af klasser foregår via Koder >> Klasser Angiv Betegnelse. Betegnelsen kan kun anvendes én gang. Derfor er det praktisk at anvende årstal, som her 2011, som start på betegnelse for alle de studieretninger, der oprettes i Indtast Startdato og Slutdato for uddannelsen, som kursisterne i klassen går på. Indtast Klasse spor og Trin. Klassens trin ændres automatisk i forbindelse med oprykning til nyt skoleår. Side 12 af 15

13 Nogle skoler tilføjer allerede studieretninger på klasser fra skoleårets start, mens andre skoler afventer kursisternes valg af endelig studieretning ved slutningen af grundforløbet. Når de endelige studieretninger og klasser er bestemt, tilføjes studieretninger på klasser via Koder >> Klasser Vælg den klassebetegnelse, som du ønsker at tilføje en studieretning på. Vælg Studieretning og klik på Gem. Side 13 af 15

14 Fortsæt således til alle klasser (undtagen overliggende klasser) har fået tilføjet en studieretning. 4.5 Sæt studieretninger på hold For at LUDUS Web kan give forslag til hvilke undervisningsmoduler, kursisten kan flyttes til ved studieretningsskift, skal studieretninger tilknyttes hold. Dette gør du via Hold >> Funktioner >> Studieretninger. Klik på Tilføj til liste-knappen og udpeg de(n) aktuelle studieretning(er). Klik OK. Klik igen OK i vinduet Studieretninger. Side 14 af 15

15 Gentag processen for alle 1.g hold. Side 15 af 15

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Tips & Tricks nr. 55 Valg af valgfag

Tips & Tricks nr. 55 Valg af valgfag LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 55 Valg af valgfag Den 7. oktober 2011

Læs mere

Tips & Tricks nr. 95 Fuldtidsuddannelser Oprykning til næste skoleår

Tips & Tricks nr. 95 Fuldtidsuddannelser Oprykning til næste skoleår LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus Tips & Tricks

Læs mere

Tips & Tricks nr. 81 Flerfaglige prøver i LUDUS og LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 81 Flerfaglige prøver i LUDUS og LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 81 Flerfaglige prøver i LUDUS og LUDUS

Læs mere

Tips & Tricks nr. 127 Registrering af faggrupper for 2HF-kursister til AGYM indberetning

Tips & Tricks nr. 127 Registrering af faggrupper for 2HF-kursister til AGYM indberetning LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus Tips & Tricks

Læs mere

Tips & Tricks nr. 123 LUDUS Suite

Tips & Tricks nr. 123 LUDUS Suite Tips & Tricks nr. 123 LUDUS Suite LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Fuldtidskursister -

Læs mere

NR. 55 LUDUS. Valg af valgfag DEN 7. OKTOBER 2011 LUDUS. Tilpas valgfag

NR. 55 LUDUS. Valg af valgfag DEN 7. OKTOBER 2011 LUDUS. Tilpas valgfag NR. 55 LUDUS DEN 7. OKTOBER 2011 INDHOLD LUDUS Tilpas valgfag Om valgfag i øvrigt Tilpas studieretning Fag i studieretningen Valgfag til studieretningen Fag til fravælgelse af valgfag Kopier studieretning

Læs mere

Tips & Tricks nr Udmelding af censurplaner og censoropgaver

Tips & Tricks nr Udmelding af censurplaner og censoropgaver LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 100-8 Udmelding af censurplaner og censoropgaver

Læs mere

Tips & Tricks nr Planlægning af skriftlig eksamen i LUDUS

Tips & Tricks nr Planlægning af skriftlig eksamen i LUDUS LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 100-3 Planlægning af skriftlig eksamen

Læs mere

Tips & Tricks nr Tildeling af lokaler til flerfaglige prøver og eksamensmoduler i LUDUS Web

Tips & Tricks nr Tildeling af lokaler til flerfaglige prøver og eksamensmoduler i LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus Tips & Tricks

Læs mere

Tips & Tricks nr. 112 Sygeeksamen

Tips & Tricks nr. 112 Sygeeksamen LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 112 Sygeeksamen Opdateret den 8. juni

Læs mere

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS

Læs mere

Tips & Tricks nr. 63 Udmelding af censurplaner til SRP/SSO fra XPRS

Tips & Tricks nr. 63 Udmelding af censurplaner til SRP/SSO fra XPRS LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 63 Udmelding af censurplaner til SRP/SSO

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Tips & Tricks nr. 97 Holdoprettelse fuldtid gym

Tips & Tricks nr. 97 Holdoprettelse fuldtid gym LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 97 Holdoprettelse fuldtid gym August

Læs mere

Tips & Tricks nr Opstart aktivitetsberegning FVU og OBU for VUC og DOP. LUDUS Helpdesk T

Tips & Tricks nr Opstart aktivitetsberegning FVU og OBU for VUC og DOP. LUDUS Helpdesk T Tips & Tricks nr. 125 LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com Opstart aktivitetsberegning FVU og OBU for VUC og DOP CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus

Læs mere

Tips & Tricks nr. 82 LUDUS Web og LUDUS Web Eksamensplanlægning via FVU-XPRS

Tips & Tricks nr. 82 LUDUS Web og LUDUS Web Eksamensplanlægning via FVU-XPRS LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 82 LUDUS Web og LUDUS Web Eksamensplanlægning

Læs mere

Tips & Tricks nr. 98 Ungdomsuddannelsesdatabasen SU til fem ungdomsuddannelser

Tips & Tricks nr. 98 Ungdomsuddannelsesdatabasen SU til fem ungdomsuddannelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus Tips & Tricks

Læs mere

Tips & Tricks nr. 115 Aktivitetsberegning FVU

Tips & Tricks nr. 115 Aktivitetsberegning FVU LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 115 Aktivitetsberegning FVU Revideret

Læs mere

Tips & Tricks nr. 68 Prøvebeviser for gymnasiale fag V02

Tips & Tricks nr. 68 Prøvebeviser for gymnasiale fag V02 LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 68 Prøvebeviser for gymnasiale fag V02

Læs mere

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk NR. 43 LUDUS V1.1 DEN 16. NOVEMBER 2010 Tilbagemelding.dk Nedenfor finder du en vejledning i hvordan du kommer i gang med indberetning til Tilbagemelding.dk Indberetning fra LUDUS til Tilbagemelding.dk

Læs mere

Tips & Tricks nr. 129 LUDUS Suite Erhvervsuddannelser Forberedelse til optag af ansøgere

Tips & Tricks nr. 129 LUDUS Suite Erhvervsuddannelser Forberedelse til optag af ansøgere LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com DXC Technology Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 129 Forberedelse til optag af ansøgere www.dxc.technology

Læs mere

Tips & Tricks nr. 93 Gymnasiale beviser

Tips & Tricks nr. 93 Gymnasiale beviser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 93 Gymnasiale beviser Juni 2014 www.dxc.technology

Læs mere

Tips & Tricks nr. 121 Oprettelse af UNI Login via LUDUS Web Adgang til LUDUS Web via UNI Login

Tips & Tricks nr. 121 Oprettelse af UNI Login via LUDUS Web Adgang til LUDUS Web via UNI Login LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus Tips & Tricks

Læs mere

Tips & Tricks nr. 94 AVU og FVU beviser Juni 2014

Tips & Tricks nr. 94 AVU og FVU beviser Juni 2014 LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 94 AVU og FVU beviser Juni 2014 www.dxc.technology

Læs mere

Tips & Tricks nr. 122 LUDUS Web - Depositum (DU) Danskuddannelsen

Tips & Tricks nr. 122 LUDUS Web - Depositum (DU) Danskuddannelsen LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 122 LUDUS Web - Depositum (DU) Danskuddannelsen

Læs mere

Tips & Tricks nr Kontrol af eksamensgrundlag

Tips & Tricks nr Kontrol af eksamensgrundlag LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 100-2 Kontrol af eksamensgrundlag www.dxc.technology

Læs mere

Tips & Tricks nr. 114 Aktivitetsberegning

Tips & Tricks nr. 114 Aktivitetsberegning LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 114 Aktivitetsberegning Revideret 4.

Læs mere

Tips & Tricks nr. 87 UNI-Login via LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 87 UNI-Login via LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 87 UNI-Login via LUDUS Web Den 11. marts

Læs mere

Tips & Tricks nr Kontrol af eksamensgrundlag

Tips & Tricks nr Kontrol af eksamensgrundlag LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 100-2 Kontrol af eksamensgrundlag Opdateret

Læs mere

LUDUS Web version Den 7. august LUDUS Web

LUDUS Web version Den 7. august LUDUS Web version 2.79.0 Den 7. august 2019 DXC Technology Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.dxc.com/ludus, sc-ludus@dxc.com CVR-nr. 25 46 93 64 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus Tips & Tricks

Læs mere

Versionsbrev LUDUS version

Versionsbrev LUDUS version LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Versionsbrev LUDUS version 1.74.0 Den 09. august 2017

Læs mere

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 DEN 28. JUNI 2012 INDHOLD Brugernavn og adgangskode til Eksamensdatabasen Opsætning af kørsel Hvornår indberettes der til EXDB Offentliggørelse af karakterer Beskeder

Læs mere

Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen

Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen Opsætning Første indberetning Løbende indberetninger LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version Den 6. marts J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version Den 6. marts J.nr V Versionsbrev LUDUS version 1.42.0 Den 6. marts 2012 J.nr. 4004-V0357-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.29.0 Den 8. marts 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Adgang... 4 3 Menu... 4 3.1 Ret mine data... 4 3.2 Opret opgave...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Tips & Tricks nr. 110 Eksamensplanlægning i LUDUS

Tips & Tricks nr. 110 Eksamensplanlægning i LUDUS LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 110 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

HåndOffice Holdopgaver

HåndOffice Holdopgaver HåndOffice Holdopgaver Holdopgaver... 3 Aktiviteter... 3 Opret aktivitet... 4 Aktivitets gentagelser... 8 Deltagere i aktivitet... 10 Oprette opgaver til aktivitet... 10 Send besked til deltagere.... 13

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Oprettelse af erhvervsudbud. Brugervejledning Optagelse.dk

Oprettelse af erhvervsudbud. Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af erhvervsudbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af erhvervsudbud Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 12.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe...

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 1. februar J.nr.: 4004-V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 1. februar J.nr.: 4004-V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.28.0 Den 1. februar 2010 J.nr.: 4004-V0338-10 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

Tips & Tricks nr Aktiviteter inden eksamensplanlægning i LUDUS Suite

Tips & Tricks nr Aktiviteter inden eksamensplanlægning i LUDUS Suite LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 100-4 Aktiviteter inden eksamensplanlægning

Læs mere

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Tips & Tricks nr Frigivelse af eksamensplaner

Tips & Tricks nr Frigivelse af eksamensplaner LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 100-7 Frigivelse af eksamensplaner Opdateret

Læs mere

UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul

UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul Version 1.0 Indhold UMS SharePoint Portal... 1 Ny opgave... 2 Rediger opgave... 4 Office dokumenter... 5 Kursisters besvarelser... 6 Sådan ser kursister opgaven...

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Introduktion og indholdsoversigt

Introduktion og indholdsoversigt Introduktion og indholdsoversigt Denne guide omhandler kursus oprettelse i et web-modul (KOSMO). Processen gør det muligt at oprette en mindre mængde kurser af gangen, og dermed gå til og fra kursusoprettelsen.

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk Bruger - Udbyder

Brugervejledning til Tildeling.dk Bruger - Udbyder Brugervejledning til Tildeling.dk Bruger - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 3 Menu... 3 3.1 Ret mine data... 3 3.2 Tilbudsgivere... 4

Læs mere

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent 1 Filupload Tips! Vi har forberedt nogle sider til dig med et filupload-komponent. Blandt andet siden Møder. På den måde kan du nemt uploade filer, fx referater, vedtægter eller husorden til jeres hjemmeside.

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.28.0 Den 8. august 2012 J.nr. 4004-V1046-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har fremsøgt en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.25.0. Den 2. september 2009. J.nr.: 4004 V1033 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.25.0. Den 2. september 2009. J.nr.: 4004 V1033 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.25.0 Den 2. september 2009 J.nr.: 4004 V1033 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

Indhold 1 Koordineret pasning Lukkeperioder... 2

Indhold 1 Koordineret pasning Lukkeperioder... 2 Indhold 1 Koordineret pasning Lukkeperioder... 2 1.1 Angivelse af lukkeperiode... 2 1.1.1 Kommuneniveau... 2 1.1.2 Områdeniveau... 3 1.2 Arbejdsgang for institutioner, der holder åbent... 5 1.2.1 Hvilke

Læs mere

Tips & Tricks nr. 131 LUDUS Web Aktivitetsindberetning (DU)

Tips & Tricks nr. 131 LUDUS Web Aktivitetsindberetning (DU) LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 131 LUDUS Web Aktivitetsindberetning

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.25.0. Den 15. december 2011. J.nr. 4004-V1637-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.25.0. Den 15. december 2011. J.nr. 4004-V1637-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.25.0 Den 15. december 2011 J.nr. 4004-V1637-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Kalenderliste. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kalenderliste. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 3.0 Kalenderliste 15. maj 2012 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

LUDUS Web version Den 3. juli LUDUS Web

LUDUS Web version Den 3. juli LUDUS Web version 2.78.0 Den 3. juli 2019 DXC Technology Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.dxc.com/ludus, sc-ludus@dxc.com CVR-nr. 25 46 93 64 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

LUDUS SUITE. Aktivitetsberegning FVU. Tips & Tricks nr. 115

LUDUS SUITE. Aktivitetsberegning FVU. Tips & Tricks nr. 115 LUDUS SUITE Aktivitetsberegning FVU Tips & Tricks nr. 115 CSC, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Aarhus N Tlf. +45 3614 4000, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com Indholdsfortegnelse Arbejdsgang i hovedtræk...

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.26.1. Den 16. oktober2009. J.nr.: 4004-V1298-09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.26.1. Den 16. oktober2009. J.nr.: 4004-V1298-09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS Light version 1.26.1 Den 16. oktober2009 J.nr.: 4004-V1298-09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Nexus - EOJ. FSIII Metoden EOJ vejledning

Nexus - EOJ. FSIII Metoden EOJ vejledning Nexus - EOJ FSIII Metoden EOJ vejledning December 2018 Opgave 1 Opret Borger Opret borger Gå i borgervisning tryk på borgervisningen alle åbne forløb Opret borger med CPR Vælg opret borger med CPR Vælg

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Velkommen til F-CMS & F-shop.

Velkommen til F-CMS & F-shop. Velkommen til F-CMS & F-shop. Quick start til oprettelse af foreningens egen hjemmeside og tilmelding trin for trin. Dette er en beskrivelse i billede og tekstform, som løbende bliver opdateret efter input

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.20.0. Den 12. maj 2011. J.nr. 4004-V0664-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.20.0. Den 12. maj 2011. J.nr. 4004-V0664-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.20.0 Den 12. maj 2011 J.nr. 4004-V0664-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 10. august J.nr.: 4004-V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 10. august J.nr.: 4004-V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.32.0 Den 10. august 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

VA-banken. Vejledning til Brugere og Rettighedsgrupper. Implementeret med VA-banken version Sidst redigeret 14/6-2019

VA-banken. Vejledning til Brugere og Rettighedsgrupper. Implementeret med VA-banken version Sidst redigeret 14/6-2019 VA-banken Implementeret med VA-banken version 2019.1 Sidst redigeret 14/6-2019 Side 1 af 25 Indhold Introduktion... 4 Funktioner i formularen Brugere og Rettighedsgrupper... 5 Formularen Brugere... 6 Opret

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

HåndOffice Foreningsdata

HåndOffice Foreningsdata HåndOffice Foreningsdata Indledning...3 Stamdata...3 Spillesteder...4 Foreningshverv...5 Hold...8 Personer...11 Side 2 af 13 Indledning Denne vejledning gennemgår de menuer, der ligger i HåndOffice (HO)

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af gymnasiale udbud

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og

Læs mere

LUDUS Web version Den 19. februar LUDUS Web

LUDUS Web version Den 19. februar LUDUS Web version 2.71.2 Den 19. februar 2019 DXC Technology Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.dxc.com/ludus, sc-ludus@dxc.com CVR-nr. 25 46 93 64

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version Den 4. august J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version Den 4. august J.nr V Versionsbrev version 1.39.0 Den 4. august 2011 J.nr. 4004-V1028-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

LUDUS Web version Den 2. november LUDUS Web Versionsbrev. J.nr V

LUDUS Web version Den 2. november LUDUS Web Versionsbrev. J.nr V Versionsbrev LUDUS Web version 2.52.2 Den 2. november 2016 J.nr. 4004-V0694-16 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 24. juni J.nr.: 4004-V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 24. juni J.nr.: 4004-V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.31.0 Den 24. juni 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

I denne vejledning kan du lære, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB.

I denne vejledning kan du lære, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB I denne vejledning kan du lære, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har søgt på en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Vejledning omkring administrator. SMS-service.dk og Beredskabsalarm.dk

Vejledning omkring administrator. SMS-service.dk og Beredskabsalarm.dk Vejledning omkring administrator SMS-service.dk og Beredskabsalarm.dk Indhold Administrator 1 Administrator Sociale medier opsætning 2 Administrator Sms/Email søgning 3 Administrator Adresse søgning 4

Læs mere

LUDUS Web version Den 18. september LUDUS Web

LUDUS Web version Den 18. september LUDUS Web version 2.81.0 Den 18. september 2019 DXC Technology Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.dxc.com/ludus, sc-ludus@dxc.com CVR-nr. 25 46 93

Læs mere

Håndtering af timepriser

Håndtering af timepriser Håndtering af timepriser Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Bliv ekspert i håndtering af timepriser Lær hvordan du bedst håndterer timepriser i TimeLog Project. Dette dokument beskriver, hvordan

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Light version 1.13.1. Den 20. september 2007 J.nr.: 4004-V1240-07

Versionsbrev LUDUS Light version 1.13.1. Den 20. september 2007 J.nr.: 4004-V1240-07 Versionsbrev LUDUS Light version 1.13.1 J.nr.: 4004-V1240-07 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR nr. 25 46 93 64

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

LUDUS Web version Den 19. november LUDUS Web

LUDUS Web version Den 19. november LUDUS Web LUDUS Web version 2.68.0 Den 19. november 2018 DXC Technology Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.dxc.com/ludus, sc-ludus@dxc.com CVR-nr.

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 05.11.2013 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.52.0. Den 5. marts 2014. J.nr. 4004-V1544-11

Versionsbrev. LUDUS version 1.52.0. Den 5. marts 2014. J.nr. 4004-V1544-11 Versionsbrev LUDUS version 1.52.0 Den 5. marts 2014 J.nr. 4004-V1544-11 Den 05. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1 Kursist

Læs mere