UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER"

Transkript

1 Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet Civilstand Telefonnr. / mobil CPR-nr. Evt. udlændingenummer eller udlændinge-id 2. Information om visumansøger personen, der skal have visum UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Fødselsdato, dd-mm-åååå Nationalitet Køn Civilstand Mand Kvinde Adresse i hjemland Telefonnr. / mobil Land Skal ansøger bo hos dig (værten) under sit ophold? Hvis nej hvor skal ansøger bo under opholdet? Adresse

2 3. Information om din relation til ansøger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Vedlæg gerne eventuel dokumentation for din relation til ansøger i kopi. Er du i familie med ansøger? Hvis ja hvad er din familierelation til ansøger? Hvis nej beskriv din relation til ansøger Hvis ansøger er din kæreste/forlovede oplys følgende Har du mødt ansøger personligt? Hvis ja hvor (land) og hvornår har du sidst mødt ansøger? Vedlæg gerne dokumentation for dette. 4. Information om besøget UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvornår skal ansøger ankomme? Hvor mange dage venter du besøg af ansøger? Hvad er formålet med besøget? Er der særlige omstændigheder eller begivenheder, der skal tages i betragtning ved behandlingen af ansøgningen? Er der nogen, som skal følge ansøger til Danmark? 5. Information om afholdelse af udgifter i forbindelse med besøget Hvem betaler for ansøgers rejse? Ansøger Vært Hvem betaler for ansøgers ophold? Ansøger Vært 6. Økonomi i forbindelse med rejse og ophold Vil du som vært indestå økonomisk for ansøger i forbindelse med rejse og ophold i Danmark? Hvis ja bedes du underskrive her Side 2 af 4

3 7. Eventuelle yderligere bemærkninger eller information vedrørende invitationen eller besøget UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 8. Erklæringer og information A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande oplysninger i dette skema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser, jf. straffelovens 161, udlændingelovens 40 og udlændingelovens 59-60: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger B. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold De oplysninger som du giver eller har givet i forbindelse med ansøgningen om visum, vil blive registreret i det danske visumregister (IVR-VIS) og i Schengen-medlemsstaternes fælles visa database (C-VIS). Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med en eventuel ansøgning om fortsat ophold i Danmark. Registreringen er obligatorisk. IVR-VIS er et edb-register, som Udlændingestyrelsen er ansvarlig for. C-VIS er Schengen-medlemsstaternes fælles visa database. Alle personlige oplysninger om dig, som står på invitationsformularen, vil blive overgivet til de relevante myndigheder i Schengen-medlemsstaterne og vil blive behandlet af disse myndigheder i forbindelse med visumansøgningen. Sådanne oplysninger vil blive indlæst og lagret i visuminformationssystemet (IVR-VIS og C-VIS) i en periode på højst fem år. I løbet af denne periode vil oplysningerne være tilgængelige for de visumudstedende myndigheder og de myndigheder, der udfører visumkontrol ved de ydre grænser og i medlemsstaterne. Endvidere vil medlemsstaternes indvandrings- og asylmyndigheder have adgang til oplysningerne med henblik på at kontrollere, om betingelserne for lovlig indrejse, lovligt ophold og lovlig bopæl på medlemsstaternes område er opfyldt, identificere personer, der ikke eller ikke længere opfylder disse betingelser, behandle en asylansøgning og beslutte, hvem der har ansvaret for en sådan behandling. Under visse omstændigheder vil oplysningerne desuden blive stillet til rådighed for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol (den Europæiske Unions politienhed) med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i IVR-VIS og i C-VIS og om hvilken medlemsstat, der har oversendt oplysningerne. Henvendelse herom kan ske til Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53, 2100 København Ø, Du kan kræve, at oplysninger om dig, der er ukorrekte, bliver berigtiget, og at oplysninger om dig, der er ulovligt behandlet, slettes. Hvis du anmoder om det, vil den myndighed, der behandler visumansøgningen, oplyse dig om, Side 3 af 4

4 hvordan du kan udøve din ret til at få indsigt i dine personoplysninger og få dem berigtiget eller slettet, herunder om de relevante retsmidler ifølge dansk lov. Den nationale tilsynsmyndighed i Danmark (Datatilsynet) behandler klager vedrørende beskyttelse af personoplysninger. Henvendelse herom kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK København K, e- mail-adresse: C. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i dette skema, kan blive kontrolleret af Udlændingestyrelsen. Det kan både ske under selve behandlingen af ansøgningen og senere, når ansøger eventuelt har fået en tilladelse. Ansøgers sag kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at dine oplysninger er urigtige. Kontrollen kan foregå på følgende måder: Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. D. Information om konsekvenserne af ophold uden fornøden tilladelse Hvis ansøger får udstedt et visum, påhviler det ansøger at udrejse af Schengenområdet i overensstemmelse med det tidsrum, der er angivet i det udstedte visum. Visummet giver ansøger ret til at opholde sig i Schengenlandene i et bestemt antal dage indenfor en nærmere fastsat gyldighedsperiode. Gyldighedsperioden er ofte lidt længere end det antal dage, visummet er gældende for. Ansøger skal både overholde det fastsatte antal dage og den angivne gyldighedsperiode. Ansøger må altså hverken overskride antallet af dage eller datoerne for ind- og udrejse. Hvis ansøger udrejser for sent, kan det få alvorlige konsekvenser, og ansøger kan blive pålagt en karensperiode. I karensperioden kan ansøger normalt ikke blive meddelt visum til Danmark. Hvis ansøger overskrider sit visum med højst 30 dage, kan ansøger blive pålagt 3 års karensperiode, mens en overskridelse på mere end 30 dage kan føre til 5 års karensperiode. E. Information om konsekvenserne af udvisning eller ansøgning om asyl Hvis ansøger efter indrejsen på visum udvises administrativt eller ved dom af Danmark, eller hvis ansøger søger om asyl i Danmark eller et andet Schengenland og efterfølgende ikke medvirker til udrejsen, vil ansøger som udgangspunkt ikke kunne få visum i en periode på 5 år. F. Information om eventuelle konsekvenser, hvis ansøgeren indgiver ansøgning om opholdstilladelse, mens ansøgeren opholder sig i Danmark på visum Hvis ansøger indgiver en ansøgning om opholdstilladelse under visumopholdet i Danmark kan det medføre, at ansøger bliver pålagt en karensperiode på 5 år, i hvilken periode ansøger som udgangspunkt vil være afskåret fra at opnå visum til Danmark. Der vil dog ikke blive pålagt karens, hvis ansøgningen vedrører følgende typer af opholdstilladelse: familiesammenføring iht. udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller 9 c, stk. 1; studietilladelse iht. udlændingelovens 9 c, stk. 1; opholdstilladelse på grundlag af fribyordningen, jf. udlændingelovens 9 c, stk. 4; arbejdstilladelse iht. udlændingelovens 9 a, stk. 2. nr. 1-4 eller 6. Endvidere vil opholdsansøgningen ikke medføre karens, hvis hensyn af humanitær karakter taler afgørende derimod. Bemærk: Hvis ansøger søger om en opholdstilladelse omfattet af ovenstående undtagelser, vil ansøger alligevel blive pålagt karens, hvis det afgørende formål er at forlænge opholdet her i landet, og det er åbenbart, at ansøgningen ikke vil kunne imødekommes. 9. Underskrift Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 8 Dato og sted Underskrift Side 4 af 4

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013 Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Forår 2014 Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: Ansvarlig for udgivelsen:

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af klageformularen. I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen

Vejledning til udfyldelse af klageformularen. I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen DAN 2014/1 Vejledning til udfyldelse af klageformularen I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen Hvilke klager kan Domstolen behandle? Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er en international

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2)

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) blanket 9 Med denne blanket giver du som kvindelig ægtefælle, registreret partner eller

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere