Verdens første intelligente bruserhoved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Verdens første intelligente bruserhoved"

Transkript

1 Verdens første intelligente bruserhoved

2 Fremtidens standard inden for bruserteknik

3 Faktorer, der kendetegner en god og behagelig badeoplevelse formålet med at gå i bad er altid at blive våd. Meget vådt. Ordentligt og hurtigt. Nogle gange tager man et bad for at køle sig ned efter hård træning. Andre gange bruger man badet som massagesalon og lader vandet pulsere og løbe ned langs kroppen efter en hård dags arbejde. Alle disse behagelige badeoplevelser kræver store mængder vand ved anvendelse af traditionelle bruserhoveder, som har en vandstrøm på ca liter i minuttet. Finn Thorvald Larsens udfordring var et udvikle en bruser, som kunne spare vand uden at reducere komforten og den gode badeoplevelse. Han mente, at andre vandbesparende bruserhoveder på markedet ikke leverede varen når strålerne blandes med luft eller vandstrålerne skæres af, er det ikke behageligt at bade, og så vælger folk en traditionel bruser med højt vandforbrug i stedet. I stedet satte han selv fokus på badekomforten med sin Multishower-bruser. Det er en kompliceret proces at skabe en positiv bruseroplevelser. Det handler om vandmængde, tryk, temperatur, vandspredningsmønster og effektiv eliminering af forkalkning for blot at nævne nogle af de vigtigste faktorer. En god og komfortabel bruser kræver nemlig en optimal kombination af alle disse faktorer. Lad os kigge på og vurdere hvert komponent for sig, præcis som Finn Thorvald Larsen gjorde, da han udviklede Multishower. Vandmængde Som tidligere nævnt kræver traditionelle brusere enorme mængder vand for en god komfort. Ofte når vandforbruget op på liter i minuttet. Vandmængden er åbenbart den vigtigste faktor for god badekomfort. Et reduceret vandforbrug, som blev skabt med ventiler, der lukker for vandstrømmen (såkaldte stopventiler) gør, at den, der bader, oplever en stærkt reduceret komfort. Tryk Tryktab på grund af stopventilen mindsker både vandhastigheden og bevægelsesenergien. Vandtrykket mod huden mindskes derfor markant, hvilket igen bidrager til reduceret komfort. Temperatur De fleste vandbesparende brusere bryder vandet til meget små partikler ved hjælp af stopventilen. Det medfører en varmeveksling med den omgivende luft, hvilket medfører, at temperaturen falder i bruseområdet. På den måde reduceres den positive varmeeffekt, som en bruser giver, og bruseren opleves som mindre komfortabel. Spredningsmønster Vandstrålens spredningsmønster og struktur er også vigtige faktorer for et godt bad. Vandstrålerne skal have en passende afstand til hinanden for at opnå den optimale komfort. De må hverken være for tynde og skarpe og eller for tykke eller svage. Gode grunde til at vælge Multishower og FTL Water Saving Technology At skifte din traditionelle bruser ud med en Multishower kan blive en af dine bedste investeringer i lang tid. Det er der flere årsager til: Økonomien forbedres Investeringsomkostningerne opvejes hurtigt af den besparelse, som installationen giver i form af markant lavere omkostninger til vand og opvarmning. Stærkt miljøargument Et reelt sænket forbrug er et stærkt og konkret argument for virksomheder, der arbejder aktivt med at reducere miljøpåvirkningen. Kalker ikke til Multishowers unikke konstruktion gør, at der slippes lys ind i bruserhovedet. Derfor dannes der ingen kalk. I en traditionel bruser dannes der med tiden kalk, hvilket gør bruseren beskidt og til sidst ubrugelig. Færre dele - øget levetid Multishower indeholder få, holdbare dele og har derfor betydeligt længere levetid end traditionelle brusere. Mere behagelig bruseroplevelse Takket være sine unikke egenskaber giver Multishower en mere behagelig bruseroplevelse end traditionelle brusere. 5 års garanti Multishower har 5 års fabriksgaranti. En sikker bruser - ingen risiko for legionellabakterier Spredningen af den frygtede legionellabakterie øges ved anvendelse af brusere, der blander vand og luft. Det gør anvendelse af brusere med FTL Water Saving Technology ikke, hvilket har medført, at flere sygehuse har skiftet til Multishowers bruserhoveder.

4 Multishower sparer på både dine egne og verdens ressourcer adgangen til ferskvand i verden mindskes samtidig med, at vandforbruget øges radikalt. I den vestlige verden anvender vi mere og mere varmtvand pr. person end nogensinde vand, der koster meget at opvarme, både i rede penge og i form af udledning af drivhusgasser. Stadigt flere af os bliver opmærksomme på og arbejder for at reducere både eget og samfundets vand- og energiforbrug. En Multishower-bruser er et skridt i den rigtige retning - den reducerer dit vand- og varmtvandsforbrug med hele procent. Gevinsten er altså stor, både for din tegnebog og miljøet! Arbejdet mod et økologisk og bæredygtigt samfund engagerer stadig flere mennesker. Kunder efterspørger miljøhensyn, når de vælger produkter og tjenesteydelser. Miljømæssig tænkning er blevet en vigtig del af markedsføringen for nutidens virksomheder. Med en Multishower-bruser sparer du ikke kun penge. Det viser også dine kunder, at du tager hensyn til miljøet og stræber efter et bæredygtigt samfund. Med hver Multishower-bruser følger også en mærkat, der viser, at du som erhvervsdrivende tager miljøhensyn og sparer på verdens vandressourcer. Vis dine kunder, at du ikke er ligeglad! Nomineret til den nordiske miljøpris 2008 Alle kan gøre noget Ingen kan alene løse hele verdens problemer med vandforsyning og højt energiforbrug. Men hvis alle gør noget, er vi godt på vej! Multishower-bruseren sparer ikke kun penge og varmtvand den giver også en behagelig bruseroplevelse som en almindelig bruser, og investeringsomkostningerne tjenes hurtigt ind! Ingen kan gøre alt men alle kan gøre noget! Tilkalkning I størstedelen af den industrialiserede verden er grundvandet hovedkilden til ferskvand. Mange af vandreservoirerne består af kalksten, som i årenes løb har opløst kalk i vandet. Kalkholdigt vand giver problemer, når det anvendes i apparater og udstyr med smalle rør og dyser. Traditionelle bruserhoveder udstyret med hulplade rammes af kalkaflejringer, som før eller siden tilkalker bruseren. Kalken gør først bruseren ukomfortabel og beskidt og til sidst også ubrugelig. Alle har på et tidspunkt taget bad og opdaget, at hullerne i hulpladen har været tilstoppet med kalk. Med kun nogle få åbne huller, hvor vandet sprøjter i tynde stråler i alle retninger, bliver det ikke behageligt at bade! Med FTL Water Saving Technology kalker bruseren slet ikke til, takket være, at man helt har elimineret selve hulpladen med de små huller. Den vingelignede skrue, som indesluttes af ventilen i mundstykket, er en patenteret konstruktion, hvor en relativt stor cirkelform er åben til vandudledningen. Cirkelformen slipper lys ind og forhindrer, at kalk tilstopper bruserhovedet. Multishowers FTL Water Saving Technology medfører dermed både større bruserkomfort og længere levetid for bruseren samt et minimalt vedligeholdelsesbehov.

5

6 Turbinevinge revolutionerer brusermarkedet at opnå effektivt vand med hulpladen i en traditionel bruser var en umulig opgave, mente Finn Thorvald Larsen. Han besluttede sig i stedet for at opfinde bruseren på ny og udviklede en turbinevingeskrue til den nye, unikke bruserteknologi, som er rygraden i Multishower. Vandet ledes gennem bruserhåndtaget under fuldt tryk og med stor hastighed via skaftet på skruen og ledes derefter bagud til et ekspansionskammer. Dette medfører, at vandet periodisk og i et vist omgang udsættes for under- og overtryk. Under- og overtrykket sker med en frekvens på gange pr. sekund. Enkelt sagt gør FTL Energy Saving Technology det muligt at tænde og slukke for vandet gange i sekundet og på den måde beholde tryk, temperatur og komfort med det mindst mulige vandforbrug. Trinløs justering Ved at dreje skruen op eller ned ændres vandstrålemønsteret, så bruseren kan justeres trinløst for din komfort. Du kan vælge mellem bløde og kraftige stråler med store dråber eller en hurtigt pulserende massagestråle. Det avancerede design i turbinevingeskruen muliggør dette unikke samspil mellem fysikkens love. Ingen tilkalkning Den vingelignede skrue, som indesluttes af ventilen i mundstykket, er en patenteret konstruktion, hvor en relativt stor cirkelform er åben til vandudledningen. Cirkelformen forhindrer, at kalk tilstopper brusermundstykket, hvilket sker i alle traditionelle brusere, der er udstyret med den traditionelle hulplade. Trinløs justering Multishower er det eneste bruserhoved, der har trinløs regulering af bruserstrålen. Ved hjælp af det drejelige mundstykke kan man indstille den ønskede stråletype. Figuren viser fire typiske indstillinger.

7

8 FTL Water Saving Technology en helt unik verdenspatenteret vand- og energibesparende bruserteknik. Verdens første intelligente bruser, hvor selve teknikken sidder i bruserhåndtaget ikke i blanderen. Det globale behov for en ny vandog energibesparende teknik er enormt. Opfinderen og forskeren Finn Thorvald Larsen har revolutioneret hele brusermarkedet med sin nye banebrydende teknologi. FTL Water Saving Technology morgendagens nye bruserstandard. Takket være den revolutionerende bruserteknik sætter Multishower-konceptet en helt ny standard for hele branchen. Andre brusere på markedet er alle udstyret med den samme forældede bruserteknik i dag, som da de første brusere blev seriefremstillet for ca. 100 år siden. Det er kun udformningen, der adskiller dem selve teknikken er den samme. I visse lande, blandt andet USA, findes der allerede en lov, som forbyder salg af bruserhoveder, der bruger mere end 1,5 gallon vand i minuttet, hvilket svarer til ca. 6,5 liter. Med FTL Water Saving Technology bibeholdes og forbedres endda bruserkomforten, mens vandforbruget halveres. Ifølge uafhængige undersøgelser giver Multishowers FTL Water Saving Technology en mere behagelig bruseroplevelse end traditionel bruserteknik. Bedst i test! Multishower er testet af NBI (det norske byggeforskningsinstitut) og er udpeget som den bedste energibesparende bruser, netop hvad angår kombinationen af vand- og energiforbrug i forhold til bruserkomfort. Trods et lavere vandforbrug giver Multishower mere end 50% bedre bruserkomfort end andre vandbesparende brusere på markedet: Komfortpoint: Traditionelle brusere 12 Sparebrusere 16 Multishower Traditionel bruser 22 liter/m Multishower 9 liter/m Traditionel bruser 19 liter/m 155 Sparebruser 8,5 liter/m 137 Sparebruser 8,5 liter/m 128 Turbulensbruser 7,5 liter/m FTL Water Saving Technology er en verdenspatenteret teknik. 0

9

10 Baggrund for udviklingen af Multishower og FTL Water Saving Technology vandmanglen i verden er stor samtidig med, at forbruget af ferskvand øges markant. Opfinderen og forskeren Finn Thorvald Larsen ville gøre noget radikalt for at mindske vandforbruget. Resultatet er hans unikke opfindelse, bruseren Multishower, som mindsker vandstrømmen ved brusebad med mellem 40 og 60 procent uden at reducere bruserkomforten. Oplevelsen af en komfortabel bruser er tæt forbundet med den anvendte vandmængde. Højt vandforbrug er dog ingen garanti for en effektiv bruser. Derimod findes der en tydelig sammenhæng mellem vandmængde og komfort. Et vigtigt kriterium for Finn Thorvald Larsen ved udviklingen af Multishower-teknikken var derfor at opnå maksimal effekt fra vandet. Der findes mange eksempler på, at forskere og tekniske innovatører har hentet ideer fra naturen. Det gjorde Finn Thorvald Larsen også ved at studere regnen. I en kraftig regnbyge kommer vandet med store kraftige dråber i høj fart, konstaterede han. Det var det, han ville efterligne med sin helt unikke bruserteknik. Præcis som i en regnbyge ville Finn Thorvald Larsen have en høj bevægelsesenergi i vandet: K = ½ Mv2, dvs. store dråber med høj hastighed. I traditionelle brusere strømmer vandet ud i en sammenhængende strøm. Finn Thorvald Larsens Multishowerteknik gør det i stedet muligt at tænde og slukke for vandet gange i sekundet. På den måde bibeholdes tryk, temperatur og komfort, men med det mindst mulige vandforbrug. Manden bag Multishower f i n n t h o r va l d larsen, opfinderen af Multishower, er en 62- årig civilingeniør og forsker, født og opvokset lige uden for Oslo. I løbet af sine mange år på Norgas, hvor han arbejdede med forskellige udviklingsprojekter rundt omkring i verden, stødte han mange gange på problemer med mangel på ferskvand og energihusholdning. Han samlede mere og mere viden om netop vandforbrug og problemerne med vandmangel og højt varmtvandsforbrug, som findes i verden i dag, og blev engageret - hvordan kunne han gøre noget? Spørgsmålet tog over fyrre år at besvare. Hans idé var at konstruere en ny og revolutionerende bruser - en bruser, som skulle være ligeså bekvem eller endnu mere bekvem at bruge end en traditionel bruser, men betydeligt mere vand- og energibesparende. Han mente, at problemet med de vandbesparende brusermodeller, som allerede fandtes på markedet, var, at de forværrede bruseroplevelsen, hvilket betød, at kunderne udeblev. I løbet af disse år tilbragte Finn Thorvald Larsen mange aftener og nætter på kontoret, hvor han afprøvede og forkastede forskellige hypoteser. Teknikken skulle jo ikke bare fungere, men også være mulig at masseproducere til en lav omkostning. I dag findes hans vandbesparende bruserhoved Multishower på markedet, udstyret med en unik teknik, som netop er vand- og energibesparende trods det, at selve bruseroplevelsen er endda mere behagelig end med traditionelle brusere. Selve hjertet i bruseren er turbinevingeskruen, som ganske enkelt tænder og slukker for vandet gange i sekundet. På den måde kan bruseren bibeholde tryk, temperatur og komfort med den mindst mulige vandmængde. Responsen på Multishower har været stor. Der har været talt om revolution inden for vand- og energibesparelse, og Multishower-bruserne findes nu i andelsboligforeninger, lejeboliger, på hoteller og konferencecentre, på skoler og i kontorlokaler rundt om i verden. Finn Thorvald Larsen er meget tilfreds med sin opfindelse, der efter hans mening har et stort potentiale og sætter en ny standard i en verden, som kræver holdbare og langsigtede løsninger i forbindelse med både energi- og vandforbrug. Og allerede nu er han gået i gang med det næste projekt. Hvad det præcis går ud på, vil han dog ikke afsløre. Men det handler om nanoteknologi og om bakterie- og virusreduktion, fortæller civilingeniøren, som med sine opfindelser vil bidrage til en bedre verden.

11 Vandbesparelse 25 l 20 l 15 l 10 l 5 l 0 l Traditionell dusch Multishower Fremtidens nye standard inden for bruserteknik 60% af verdens varmtvand anvendes, når vi tager bad - et gigantisk spild af ressourcer og energi BEREGNING På kan du med vores onlineberegning udregne din faktiske besparelse, idet der tages højde for antal brusere, vandforbrug og -pris samt elpriser.

12 En konservativ branche en undersøgelse af de brusere, der findes på markedet, viser, at bruserbranchen er ekstremt konservativ og traditionel. Selve bruserteknikken ser omtrent ud, som den har gjort de seneste 100 år det er kun designet, som udvikles. Vandet løber gennem en slange, ind i bruserhovedet og ud af en plade med huller i et bestemt mønster. Udformningen levner ikke meget plads til forandringer for nutidige eller fremtidige behov. Den traditionelle bruser med hulplade og huller opfylder ikke kriterierne til en moderne og miljøvenlig bruser. Opfinderen og forskeren Finn Thorvald Larsen traf derfor en afgørende beslutning om at genopfinde hele bruserkonceptet. Han bestemte sig for at søge helt nye ideer, hvad angår tekniske løsninger. Selve hulpladen er fjernet, og den revolutionerende turbinevingeskruen kom til. Målet var at udvikle en vedligeholdelsesfri, moderne, effektiv, økonomisk og komfortabel miljøvenlig bruser. Kort sagt: At udvikle en helt ny type bruserteknik, som sparer mere end halvdelen af verdens svindende vandreservoirer. Markedets vandbesparende brusermodeller 1. Bruser med sparefilter + sparer vand - ringe tryk - følelse af for lidt vand, når du bader - kalker til - snavs tilstopper hullerne i hulpladen 2. Bruser, der blander vand med luft + sparer vand + godt tryk - skarpe og hårde stråler giver ubekvem bruseroplevelse - risiko for legionellabakterier - kalker til 3. FTL Water Saving Technology +sparer vand + mere behagelig bruseroplevelse end med traditionel bruser + smart teknik med få, holdbare dele giver lang levetid + kalker ikke til + prisbillig (du tjener hurtigt investeringen ind) + 5 års garanti Multishowers unikke egenskaber: LAVT FORBRUG OG GOD ØKONOMI. Halverer vandforbruget og halverer energiforbruget til opvarmning af varmtvand. INGEN TILKALKNING. Takket være sin unikke konstruktion kalker Multishower aldrig til. Tilkalkningen sker med tiden altid i traditionelle brusere. BEDRE VANDTRYK. Giver et jævnt og maksimalt tryk allerede ved 0,5 bar. INGEN LEGIONELLABAKTERIER. Blander ikke vand med luft, hvilket er en stor sundhedsmæssig fordel. Vand/luftbrusere har vist sig at øge risikoen for spredning af den frygtede legionellabakterie. Man har konstateret mindsket risiko for spredning af bakterien i Multishower-brusere i uafhængige sammenligninger med andre kvalitetsbrusere. Flere sygehuse er allerede begyndt at udskifte gamle brusere med Multishower. LANG LEVETID. Takket være sin unikke vedligeholdelsesfrie konstruktion har alle Multishower-produkter mindst 5 års garanti. KONKURRENCEMÆSSIG PRISDANNELSE gør, at investeringsomkostningerne hurtigt tjenes ind, takket være lavere omkostninger til vand og opvarmning. MILJØARGUMENTET. Multishower FTL Water Saving Technology sparer energi og varmtvand og bidrager takket være den patenterede teknik til både reduceret udledning af skadelige drivhusgasser og et mindsket vandspild. BEDRE BRUSEROPLEVELSE. Ifølge uafhængige undersøgelser opleves et brusebad med Multishower mere behagelig end et brusebad med traditionel bruserteknik. IKKE KONJUNKTURFØLSOM. Salget falder ikke under lavkonjunktur. En investering i Multishowerbrusere sparer både energi og vand og dermed også penge.

13 Referencer Hotel Vi på Scandic Hotel har udskiftet de fleste brusere med Multishower-brusere i løbet af det seneste år, udelukkende med positive reaktioner fra vores gæster. Bruserne fungerer som almindelige brusere med den forskel, at de sænker energi- og vandforbruget med 50 procent. Multishower-bruserne gør både os og gæsterne tilfredse, og derfor kan vi trygt anbefale dem til andre Scandic Hotell, Oslo Hos os på Oslo Plaza, et femstjernet hotel, kommer gæsterne naturligvis altid først. Da vi blev præsenteret for Multishowerkonceptet, bestemte vi os for at give det en chance og monterede en bruser i én af vores suiter. Efter en måneds afprøvning følte vi os meget tilfredse og er nu gået videre til at montere Multishower i hotellets øvrige værelser designet, indstillingsmulighederne og komforten tilfredsstiller gæsternes krav, og samtidig regner vi med at spare mindst kr om året Oslo Plaza Andre hotelkæder, der har valgt Multishower, er Rica, Clarion, Rainbow, Choice og Radisson Hotels & Resorts. Krydstogtskib På krydstogtskibe er det ekstra vigtigt, at varmtvandsreserven slår til, og at der er varmtvand til alle gæster. Siden vi skiftede til Multishower, har vi slet ikke haft nogen problemer på vores rejser. Vi har også fået en hel del ros fra gæsterne for, at vi har valgt netop vandbesparende brusere mange er miljøbevidste i vore dage Hurtigruten Flere krydstogtselskaber har valgt Multishower til sine skibe, blandt andet alle fartøjer i Disney Cruises. Andelsboligforeninger Vi i foreningen tænkte meget på miljøet, da vi besluttede os for at skifte til Multishower-brusere. Siden opdagede vi, at der er meget at tjene i rede penge også fra april til december sparede vi mere end kr i energi- og vandomkostninger Brf Tre Källor Mange andelsboligforeninger har med meget gode resultater skiftet til Multishower-brusere. Institutioner og myndigheder På få år er Multishower blevet den førende vandbesparende bruser på markedet. Det første bevis for kvaliteten og den gode funktion i Multishower-produkterne kom, da flere større norske energiselskaber sponsorerede Multishower-brusere til sine kunder. Lokale myndigheder i Norge købte også et stort antal brusere til indbyggerne til montering i hjemmet. I 2008 skræddersyede Multishower løsninger til forskellige landes regeringer og kongehuse, blandt andet det svenske kongehus.

14 60% af verdens varmtvand anvendes, når vi tager bad et gigantisk spild af ressourcer og energi

15

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Metris. Talis. Focus. ComfortZone. Til behov i alle højder.

Metris. Talis. Focus. ComfortZone. Til behov i alle højder. Metris. Talis. Focus. ComfortZone. Til behov i alle højder. 02 Hansgrohe ComfortZone Giv dig selv mere rum. Med Metris, Talis og Focus. Badeværelset er meget mere end et sted for personlig hygiejne. I

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Geberit AquaClean Mera. Et mesterværk. funktion og design. Kan leveres fra 1. september 2015. Nyhed

Geberit AquaClean Mera. Et mesterværk. funktion og design. Kan leveres fra 1. september 2015. Nyhed Geberit AquaClean Mera Et mesterværk i funktion og design Kan leveres fra 1. september 2015 Nyhed Geberit AquaClean Mera Et mesterværk i funktion og design. Geberit AquaClean Mera løfter niveauet for douchetoiletters

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

Hansgrohe Fagbrochure til den professionelle håndværker. Planlægning og installation. Design og stor fornøjelse Den nye Hansgrohe Ecostat Select

Hansgrohe Fagbrochure til den professionelle håndværker. Planlægning og installation. Design og stor fornøjelse Den nye Hansgrohe Ecostat Select Hansgrohe Fagbrochure til den professionelle håndværker Planlægning og installation Design og stor fornøjelse Den nye Hansgrohe Ren brusefornøjelse i fineste form Raindance Select Showerpipe 360 Bruseglæde

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

EcoSmart giver dig en betydelig besparelse: Mindre vand- og energiforbrug

EcoSmart giver dig en betydelig besparelse: Mindre vand- og energiforbrug Hansgrohe Teknisk information Effektive produkter til Hotel- og restaurationsbranchen EcoSmart giver dig en betydelig besparelse: Mindre vand- og energiforbrug Økonomiske besparelser med garanti Certificering

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

mere vand end nødvendigt. Ofte sker det, at vandet koger, bliver glemt og skal koges igen det er spild af tid

mere vand end nødvendigt. Ofte sker det, at vandet koger, bliver glemt og skal koges igen det er spild af tid Faktum 01. Energibesparende. Med en elkedel koger du ofte meget mere vand end nødvendigt. Ofte sker det, at vandet koger, bliver glemt og skal koges igen det er spild af tid og energi. Med Quooker derimod

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

GROHE ECOJOY KOLDSTART. Mindre energi, mindre forbrug, 100% komfort

GROHE ECOJOY KOLDSTART. Mindre energi, mindre forbrug, 100% komfort GROHE ECOJOY KOLDSTART Mindre energi, mindre forbrug, 100% komfort September 2014 GROHE TEKNOLOGI GROHE PRODUKTFORDELE GROHE SilkMove ES Let og enkel håndtering med unik præcision og ultimativ komfort

Læs mere

www.puresolution.dk Åbn for at se hvad vi kan hjælpe dig med...

www.puresolution.dk Åbn for at se hvad vi kan hjælpe dig med... www.puresolution.dk Åbn for at se hvad vi kan hjælpe dig med... Håndtørrere Effektive og energivenlige modeller Er du træt af papir der flyder, høje omkostninger eller langsomme håndtørrere...? Der var

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

D E N M I L J Ø V E N L I G E L Ø S N I N G PÅ K A L K P R O B L E M E R

D E N M I L J Ø V E N L I G E L Ø S N I N G PÅ K A L K P R O B L E M E R D E N M I L J Ø V E N L I G E L Ø S N I N G P Å K A L K P R O B L E M E R Aqua Unique Aqua Unique Eksperterne i vandbehandling Aqua Unique er en international virksomhed bestående af Aqua Unique Danmark,

Læs mere

læn dig tilbage og nyd forskellen

læn dig tilbage og nyd forskellen Savo s3 læn dig tilbage og nyd forskellen Sæt dig i en Savo S3. Juster siddehøjden og læn dig tilbage. Du mærker forskellen med det samme. Mærker hvordan stolens leddelte ryg følger din egen rygrad og

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand!

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand! Vores vand Vi har i Danmark altid været gode til at opdage nye erhvervsmuligheder, efterhånden som de gamle tørrede ud. Vores samfund er bygget op af disse skiftende ressourcer: Sild i Middelalderen, Sukker

Læs mere

Brutto prisliste Gældende fra 1 januar 2013

Brutto prisliste Gældende fra 1 januar 2013 Brutto prisliste Gældende fra 1 januar 2013 Indhold Mora MMIX... 1 Mora Cera... 2 Mora Rexx... 3 Mora Styxx... 4 Mora Izzy... 5 Mora Classic... 6 Mora Care... 7 Brusersæt og tilbehør... 8 Bundventiler...

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

FM Mattsson. Bad. Tryksag nr 249/3 DK

FM Mattsson. Bad. Tryksag nr 249/3 DK FM Mattsson Bad Tryksag nr 249/3 DK Tilgang til sand og kundskaben om metalbearbejdning var en forudsætning, da FM Mattsson blev grundlagt i midten af 1800-tallet. Kundskaben er gået i arv og sandet er

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse Solvarmekatalog Indholdsfortegnelse Prisliste...2 Hvorfor vælge en vakuumsolfanger med 3-lags absorber?...5 Hvorfor skal jeg vælge solfangere med Solar Keymark?...5 Dækker et solvarmeanlæg mit behov?...6

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

EcoJoy. Mindre vand, mindre energi, mere nydelse NYHED. 5,8 L/min. 3 bar. Eurosmart. 3 bar. Europlus E. 9,4 L/min. 3 bar. Euphoria.

EcoJoy. Mindre vand, mindre energi, mere nydelse NYHED. 5,8 L/min. 3 bar. Eurosmart. 3 bar. Europlus E. 9,4 L/min. 3 bar. Euphoria. EcoJoy NYHED Heroes 5,8 L/min Eurosmart Cosmopolitan Europlus E 6 L/min 9,4 L/min Euphoria 9,4 L/min Rainshower System Next Generation 6 L 3 L Rapid SL + Skate Cosmo betjeningsplade Grohtherm 1000 Cosmopolitan

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang.

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Vi tog udgangspunkt i ideen på den farvede kopi fra kommunens kick-off dag. De mange "vidste du at" og "Gæt" er hængt op i skolens

Læs mere

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt vand Daikin Altherma er et komplet opvarmnings- og varmtvandssystem med en funktion for

Læs mere

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA Opgaver til Agent Footprint 4. til 6. klasse Nedenstående findes en oversigt over alle opgaver til materialet Agent Footprint primært tiltænkt elever på mellemtrinnet. Opgaverne er samlet under to temaer:

Læs mere

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort

vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort Specialdesignede AGC-linser som giver minimal blænding Trinløst tilt ± 15º over vejbanen Justering udligner skæve master Fås med forskellige lysstyringssystemer

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Tjekliste til boligen

Tjekliste til boligen Tjekliste til boligen Køkken Belysning Energieffektiv belysning (A-pærer, Halogen) Afskaffelse af sparepærer på genbrugsstation El Standby-forbrug i køkkenet (ex. Mikroovn) SparOmeter Opvask Opvaskemaskine:

Læs mere

Miljø. Hygiejne. Design. Vandfrie urinaler

Miljø. Hygiejne. Design. Vandfrie urinaler Miljø Design Hygiejne Vandfrie urinaler Vandfrie urinaler Lava F-9000SS Ved alle urinaler Fordele ved LAVA Ved alle urinaler Fordele ved F-9000SS Intet vandforbrug Anti-splash-design Intet vandforbrug

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC NAUTIC WC DESIGNED By you NyHED NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC I denne brochure kan du læse om det nye Nautic wc med lav trykknap. De øvrige wc er og Gustavsbergs komplette sortiment finder du på vores

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

På forkant med indeklimaet

På forkant med indeklimaet På forkant med indeklimaet Strålevarme -Kølelofter - Kølebafler - Lay-Inn System - Akustiklofter Økonomisk, Hurtigtvirkende, Miljørigtigt og Installationsvenligt.. Vi leverer varme - behagelig varme -

Læs mere

Raindance Select. Min brusefornøjelse.

Raindance Select. Min brusefornøjelse. Raindance Select Min brusefornøjelse. Hansgrohe. Brusefornøjelse 03 Min brusefornøjelse: Altid en rørende oplevelse De mange måder at opleve vandet på. Vand er rengørende og forfriskende. Vandet vasker

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen skal bruges til at hjælpe med at udskifte eksisterende lysstofrør ud med LED-rør fra samt modificering af eksisterende armatur til benyttelse af LED-rør for at få optimal effekt

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

LUKTFRIE URINALER. Med tilfredshedsgaranti

LUKTFRIE URINALER. Med tilfredshedsgaranti LUKTFRIE URINALER Med tilfredshedsgaranti Lava porcelænsurinal NO: 10 - H3 Lige afløb VVS nr.: 61.8152.100 NO: 11 - H1 Væg afløb VVS nr.: 61.8152.500 Mål: D: 370-B:325-355-H:555 mm Porcelæn med porefri

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

50/65ºC. mere vand end nødvendigt. Ofte sker det, at vandet koger, bliver glemt og skal koges igen det er spild af tid

50/65ºC. mere vand end nødvendigt. Ofte sker det, at vandet koger, bliver glemt og skal koges igen det er spild af tid 100ºC 50/65ºC Faktum 01. Energibesparende. Med en elkedel varmer du ofte meget mere vand end nødvendigt. Ofte sker det, at vandet koger, bliver glemt og skal koges igen det er spild af tid og energi. Med

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag Kvalitessikring VMS køleløsninger Din løsning - hver dag VMS køleløsninger Køleløsninger til DeLaval VMS Vælg en køleløsning som passer til dig og din VMS og bevar mælkekvaliteten døgnet rundt. Automatisk

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere