Verdens første intelligente bruserhoved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Verdens første intelligente bruserhoved"

Transkript

1 Verdens første intelligente bruserhoved

2 Fremtidens standard inden for bruserteknik

3 Faktorer, der kendetegner en god og behagelig badeoplevelse formålet med at gå i bad er altid at blive våd. Meget vådt. Ordentligt og hurtigt. Nogle gange tager man et bad for at køle sig ned efter hård træning. Andre gange bruger man badet som massagesalon og lader vandet pulsere og løbe ned langs kroppen efter en hård dags arbejde. Alle disse behagelige badeoplevelser kræver store mængder vand ved anvendelse af traditionelle bruserhoveder, som har en vandstrøm på ca liter i minuttet. Finn Thorvald Larsens udfordring var et udvikle en bruser, som kunne spare vand uden at reducere komforten og den gode badeoplevelse. Han mente, at andre vandbesparende bruserhoveder på markedet ikke leverede varen når strålerne blandes med luft eller vandstrålerne skæres af, er det ikke behageligt at bade, og så vælger folk en traditionel bruser med højt vandforbrug i stedet. I stedet satte han selv fokus på badekomforten med sin Multishower-bruser. Det er en kompliceret proces at skabe en positiv bruseroplevelser. Det handler om vandmængde, tryk, temperatur, vandspredningsmønster og effektiv eliminering af forkalkning for blot at nævne nogle af de vigtigste faktorer. En god og komfortabel bruser kræver nemlig en optimal kombination af alle disse faktorer. Lad os kigge på og vurdere hvert komponent for sig, præcis som Finn Thorvald Larsen gjorde, da han udviklede Multishower. Vandmængde Som tidligere nævnt kræver traditionelle brusere enorme mængder vand for en god komfort. Ofte når vandforbruget op på liter i minuttet. Vandmængden er åbenbart den vigtigste faktor for god badekomfort. Et reduceret vandforbrug, som blev skabt med ventiler, der lukker for vandstrømmen (såkaldte stopventiler) gør, at den, der bader, oplever en stærkt reduceret komfort. Tryk Tryktab på grund af stopventilen mindsker både vandhastigheden og bevægelsesenergien. Vandtrykket mod huden mindskes derfor markant, hvilket igen bidrager til reduceret komfort. Temperatur De fleste vandbesparende brusere bryder vandet til meget små partikler ved hjælp af stopventilen. Det medfører en varmeveksling med den omgivende luft, hvilket medfører, at temperaturen falder i bruseområdet. På den måde reduceres den positive varmeeffekt, som en bruser giver, og bruseren opleves som mindre komfortabel. Spredningsmønster Vandstrålens spredningsmønster og struktur er også vigtige faktorer for et godt bad. Vandstrålerne skal have en passende afstand til hinanden for at opnå den optimale komfort. De må hverken være for tynde og skarpe og eller for tykke eller svage. Gode grunde til at vælge Multishower og FTL Water Saving Technology At skifte din traditionelle bruser ud med en Multishower kan blive en af dine bedste investeringer i lang tid. Det er der flere årsager til: Økonomien forbedres Investeringsomkostningerne opvejes hurtigt af den besparelse, som installationen giver i form af markant lavere omkostninger til vand og opvarmning. Stærkt miljøargument Et reelt sænket forbrug er et stærkt og konkret argument for virksomheder, der arbejder aktivt med at reducere miljøpåvirkningen. Kalker ikke til Multishowers unikke konstruktion gør, at der slippes lys ind i bruserhovedet. Derfor dannes der ingen kalk. I en traditionel bruser dannes der med tiden kalk, hvilket gør bruseren beskidt og til sidst ubrugelig. Færre dele - øget levetid Multishower indeholder få, holdbare dele og har derfor betydeligt længere levetid end traditionelle brusere. Mere behagelig bruseroplevelse Takket være sine unikke egenskaber giver Multishower en mere behagelig bruseroplevelse end traditionelle brusere. 5 års garanti Multishower har 5 års fabriksgaranti. En sikker bruser - ingen risiko for legionellabakterier Spredningen af den frygtede legionellabakterie øges ved anvendelse af brusere, der blander vand og luft. Det gør anvendelse af brusere med FTL Water Saving Technology ikke, hvilket har medført, at flere sygehuse har skiftet til Multishowers bruserhoveder.

4 Multishower sparer på både dine egne og verdens ressourcer adgangen til ferskvand i verden mindskes samtidig med, at vandforbruget øges radikalt. I den vestlige verden anvender vi mere og mere varmtvand pr. person end nogensinde vand, der koster meget at opvarme, både i rede penge og i form af udledning af drivhusgasser. Stadigt flere af os bliver opmærksomme på og arbejder for at reducere både eget og samfundets vand- og energiforbrug. En Multishower-bruser er et skridt i den rigtige retning - den reducerer dit vand- og varmtvandsforbrug med hele procent. Gevinsten er altså stor, både for din tegnebog og miljøet! Arbejdet mod et økologisk og bæredygtigt samfund engagerer stadig flere mennesker. Kunder efterspørger miljøhensyn, når de vælger produkter og tjenesteydelser. Miljømæssig tænkning er blevet en vigtig del af markedsføringen for nutidens virksomheder. Med en Multishower-bruser sparer du ikke kun penge. Det viser også dine kunder, at du tager hensyn til miljøet og stræber efter et bæredygtigt samfund. Med hver Multishower-bruser følger også en mærkat, der viser, at du som erhvervsdrivende tager miljøhensyn og sparer på verdens vandressourcer. Vis dine kunder, at du ikke er ligeglad! Nomineret til den nordiske miljøpris 2008 Alle kan gøre noget Ingen kan alene løse hele verdens problemer med vandforsyning og højt energiforbrug. Men hvis alle gør noget, er vi godt på vej! Multishower-bruseren sparer ikke kun penge og varmtvand den giver også en behagelig bruseroplevelse som en almindelig bruser, og investeringsomkostningerne tjenes hurtigt ind! Ingen kan gøre alt men alle kan gøre noget! Tilkalkning I størstedelen af den industrialiserede verden er grundvandet hovedkilden til ferskvand. Mange af vandreservoirerne består af kalksten, som i årenes løb har opløst kalk i vandet. Kalkholdigt vand giver problemer, når det anvendes i apparater og udstyr med smalle rør og dyser. Traditionelle bruserhoveder udstyret med hulplade rammes af kalkaflejringer, som før eller siden tilkalker bruseren. Kalken gør først bruseren ukomfortabel og beskidt og til sidst også ubrugelig. Alle har på et tidspunkt taget bad og opdaget, at hullerne i hulpladen har været tilstoppet med kalk. Med kun nogle få åbne huller, hvor vandet sprøjter i tynde stråler i alle retninger, bliver det ikke behageligt at bade! Med FTL Water Saving Technology kalker bruseren slet ikke til, takket være, at man helt har elimineret selve hulpladen med de små huller. Den vingelignede skrue, som indesluttes af ventilen i mundstykket, er en patenteret konstruktion, hvor en relativt stor cirkelform er åben til vandudledningen. Cirkelformen slipper lys ind og forhindrer, at kalk tilstopper bruserhovedet. Multishowers FTL Water Saving Technology medfører dermed både større bruserkomfort og længere levetid for bruseren samt et minimalt vedligeholdelsesbehov.

5

6 Turbinevinge revolutionerer brusermarkedet at opnå effektivt vand med hulpladen i en traditionel bruser var en umulig opgave, mente Finn Thorvald Larsen. Han besluttede sig i stedet for at opfinde bruseren på ny og udviklede en turbinevingeskrue til den nye, unikke bruserteknologi, som er rygraden i Multishower. Vandet ledes gennem bruserhåndtaget under fuldt tryk og med stor hastighed via skaftet på skruen og ledes derefter bagud til et ekspansionskammer. Dette medfører, at vandet periodisk og i et vist omgang udsættes for under- og overtryk. Under- og overtrykket sker med en frekvens på gange pr. sekund. Enkelt sagt gør FTL Energy Saving Technology det muligt at tænde og slukke for vandet gange i sekundet og på den måde beholde tryk, temperatur og komfort med det mindst mulige vandforbrug. Trinløs justering Ved at dreje skruen op eller ned ændres vandstrålemønsteret, så bruseren kan justeres trinløst for din komfort. Du kan vælge mellem bløde og kraftige stråler med store dråber eller en hurtigt pulserende massagestråle. Det avancerede design i turbinevingeskruen muliggør dette unikke samspil mellem fysikkens love. Ingen tilkalkning Den vingelignede skrue, som indesluttes af ventilen i mundstykket, er en patenteret konstruktion, hvor en relativt stor cirkelform er åben til vandudledningen. Cirkelformen forhindrer, at kalk tilstopper brusermundstykket, hvilket sker i alle traditionelle brusere, der er udstyret med den traditionelle hulplade. Trinløs justering Multishower er det eneste bruserhoved, der har trinløs regulering af bruserstrålen. Ved hjælp af det drejelige mundstykke kan man indstille den ønskede stråletype. Figuren viser fire typiske indstillinger.

7

8 FTL Water Saving Technology en helt unik verdenspatenteret vand- og energibesparende bruserteknik. Verdens første intelligente bruser, hvor selve teknikken sidder i bruserhåndtaget ikke i blanderen. Det globale behov for en ny vandog energibesparende teknik er enormt. Opfinderen og forskeren Finn Thorvald Larsen har revolutioneret hele brusermarkedet med sin nye banebrydende teknologi. FTL Water Saving Technology morgendagens nye bruserstandard. Takket være den revolutionerende bruserteknik sætter Multishower-konceptet en helt ny standard for hele branchen. Andre brusere på markedet er alle udstyret med den samme forældede bruserteknik i dag, som da de første brusere blev seriefremstillet for ca. 100 år siden. Det er kun udformningen, der adskiller dem selve teknikken er den samme. I visse lande, blandt andet USA, findes der allerede en lov, som forbyder salg af bruserhoveder, der bruger mere end 1,5 gallon vand i minuttet, hvilket svarer til ca. 6,5 liter. Med FTL Water Saving Technology bibeholdes og forbedres endda bruserkomforten, mens vandforbruget halveres. Ifølge uafhængige undersøgelser giver Multishowers FTL Water Saving Technology en mere behagelig bruseroplevelse end traditionel bruserteknik. Bedst i test! Multishower er testet af NBI (det norske byggeforskningsinstitut) og er udpeget som den bedste energibesparende bruser, netop hvad angår kombinationen af vand- og energiforbrug i forhold til bruserkomfort. Trods et lavere vandforbrug giver Multishower mere end 50% bedre bruserkomfort end andre vandbesparende brusere på markedet: Komfortpoint: Traditionelle brusere 12 Sparebrusere 16 Multishower Traditionel bruser 22 liter/m Multishower 9 liter/m Traditionel bruser 19 liter/m 155 Sparebruser 8,5 liter/m 137 Sparebruser 8,5 liter/m 128 Turbulensbruser 7,5 liter/m FTL Water Saving Technology er en verdenspatenteret teknik. 0

9

10 Baggrund for udviklingen af Multishower og FTL Water Saving Technology vandmanglen i verden er stor samtidig med, at forbruget af ferskvand øges markant. Opfinderen og forskeren Finn Thorvald Larsen ville gøre noget radikalt for at mindske vandforbruget. Resultatet er hans unikke opfindelse, bruseren Multishower, som mindsker vandstrømmen ved brusebad med mellem 40 og 60 procent uden at reducere bruserkomforten. Oplevelsen af en komfortabel bruser er tæt forbundet med den anvendte vandmængde. Højt vandforbrug er dog ingen garanti for en effektiv bruser. Derimod findes der en tydelig sammenhæng mellem vandmængde og komfort. Et vigtigt kriterium for Finn Thorvald Larsen ved udviklingen af Multishower-teknikken var derfor at opnå maksimal effekt fra vandet. Der findes mange eksempler på, at forskere og tekniske innovatører har hentet ideer fra naturen. Det gjorde Finn Thorvald Larsen også ved at studere regnen. I en kraftig regnbyge kommer vandet med store kraftige dråber i høj fart, konstaterede han. Det var det, han ville efterligne med sin helt unikke bruserteknik. Præcis som i en regnbyge ville Finn Thorvald Larsen have en høj bevægelsesenergi i vandet: K = ½ Mv2, dvs. store dråber med høj hastighed. I traditionelle brusere strømmer vandet ud i en sammenhængende strøm. Finn Thorvald Larsens Multishowerteknik gør det i stedet muligt at tænde og slukke for vandet gange i sekundet. På den måde bibeholdes tryk, temperatur og komfort, men med det mindst mulige vandforbrug. Manden bag Multishower f i n n t h o r va l d larsen, opfinderen af Multishower, er en 62- årig civilingeniør og forsker, født og opvokset lige uden for Oslo. I løbet af sine mange år på Norgas, hvor han arbejdede med forskellige udviklingsprojekter rundt omkring i verden, stødte han mange gange på problemer med mangel på ferskvand og energihusholdning. Han samlede mere og mere viden om netop vandforbrug og problemerne med vandmangel og højt varmtvandsforbrug, som findes i verden i dag, og blev engageret - hvordan kunne han gøre noget? Spørgsmålet tog over fyrre år at besvare. Hans idé var at konstruere en ny og revolutionerende bruser - en bruser, som skulle være ligeså bekvem eller endnu mere bekvem at bruge end en traditionel bruser, men betydeligt mere vand- og energibesparende. Han mente, at problemet med de vandbesparende brusermodeller, som allerede fandtes på markedet, var, at de forværrede bruseroplevelsen, hvilket betød, at kunderne udeblev. I løbet af disse år tilbragte Finn Thorvald Larsen mange aftener og nætter på kontoret, hvor han afprøvede og forkastede forskellige hypoteser. Teknikken skulle jo ikke bare fungere, men også være mulig at masseproducere til en lav omkostning. I dag findes hans vandbesparende bruserhoved Multishower på markedet, udstyret med en unik teknik, som netop er vand- og energibesparende trods det, at selve bruseroplevelsen er endda mere behagelig end med traditionelle brusere. Selve hjertet i bruseren er turbinevingeskruen, som ganske enkelt tænder og slukker for vandet gange i sekundet. På den måde kan bruseren bibeholde tryk, temperatur og komfort med den mindst mulige vandmængde. Responsen på Multishower har været stor. Der har været talt om revolution inden for vand- og energibesparelse, og Multishower-bruserne findes nu i andelsboligforeninger, lejeboliger, på hoteller og konferencecentre, på skoler og i kontorlokaler rundt om i verden. Finn Thorvald Larsen er meget tilfreds med sin opfindelse, der efter hans mening har et stort potentiale og sætter en ny standard i en verden, som kræver holdbare og langsigtede løsninger i forbindelse med både energi- og vandforbrug. Og allerede nu er han gået i gang med det næste projekt. Hvad det præcis går ud på, vil han dog ikke afsløre. Men det handler om nanoteknologi og om bakterie- og virusreduktion, fortæller civilingeniøren, som med sine opfindelser vil bidrage til en bedre verden.

11 Vandbesparelse 25 l 20 l 15 l 10 l 5 l 0 l Traditionell dusch Multishower Fremtidens nye standard inden for bruserteknik 60% af verdens varmtvand anvendes, når vi tager bad - et gigantisk spild af ressourcer og energi BEREGNING På kan du med vores onlineberegning udregne din faktiske besparelse, idet der tages højde for antal brusere, vandforbrug og -pris samt elpriser.

12 En konservativ branche en undersøgelse af de brusere, der findes på markedet, viser, at bruserbranchen er ekstremt konservativ og traditionel. Selve bruserteknikken ser omtrent ud, som den har gjort de seneste 100 år det er kun designet, som udvikles. Vandet løber gennem en slange, ind i bruserhovedet og ud af en plade med huller i et bestemt mønster. Udformningen levner ikke meget plads til forandringer for nutidige eller fremtidige behov. Den traditionelle bruser med hulplade og huller opfylder ikke kriterierne til en moderne og miljøvenlig bruser. Opfinderen og forskeren Finn Thorvald Larsen traf derfor en afgørende beslutning om at genopfinde hele bruserkonceptet. Han bestemte sig for at søge helt nye ideer, hvad angår tekniske løsninger. Selve hulpladen er fjernet, og den revolutionerende turbinevingeskruen kom til. Målet var at udvikle en vedligeholdelsesfri, moderne, effektiv, økonomisk og komfortabel miljøvenlig bruser. Kort sagt: At udvikle en helt ny type bruserteknik, som sparer mere end halvdelen af verdens svindende vandreservoirer. Markedets vandbesparende brusermodeller 1. Bruser med sparefilter + sparer vand - ringe tryk - følelse af for lidt vand, når du bader - kalker til - snavs tilstopper hullerne i hulpladen 2. Bruser, der blander vand med luft + sparer vand + godt tryk - skarpe og hårde stråler giver ubekvem bruseroplevelse - risiko for legionellabakterier - kalker til 3. FTL Water Saving Technology +sparer vand + mere behagelig bruseroplevelse end med traditionel bruser + smart teknik med få, holdbare dele giver lang levetid + kalker ikke til + prisbillig (du tjener hurtigt investeringen ind) + 5 års garanti Multishowers unikke egenskaber: LAVT FORBRUG OG GOD ØKONOMI. Halverer vandforbruget og halverer energiforbruget til opvarmning af varmtvand. INGEN TILKALKNING. Takket være sin unikke konstruktion kalker Multishower aldrig til. Tilkalkningen sker med tiden altid i traditionelle brusere. BEDRE VANDTRYK. Giver et jævnt og maksimalt tryk allerede ved 0,5 bar. INGEN LEGIONELLABAKTERIER. Blander ikke vand med luft, hvilket er en stor sundhedsmæssig fordel. Vand/luftbrusere har vist sig at øge risikoen for spredning af den frygtede legionellabakterie. Man har konstateret mindsket risiko for spredning af bakterien i Multishower-brusere i uafhængige sammenligninger med andre kvalitetsbrusere. Flere sygehuse er allerede begyndt at udskifte gamle brusere med Multishower. LANG LEVETID. Takket være sin unikke vedligeholdelsesfrie konstruktion har alle Multishower-produkter mindst 5 års garanti. KONKURRENCEMÆSSIG PRISDANNELSE gør, at investeringsomkostningerne hurtigt tjenes ind, takket være lavere omkostninger til vand og opvarmning. MILJØARGUMENTET. Multishower FTL Water Saving Technology sparer energi og varmtvand og bidrager takket være den patenterede teknik til både reduceret udledning af skadelige drivhusgasser og et mindsket vandspild. BEDRE BRUSEROPLEVELSE. Ifølge uafhængige undersøgelser opleves et brusebad med Multishower mere behagelig end et brusebad med traditionel bruserteknik. IKKE KONJUNKTURFØLSOM. Salget falder ikke under lavkonjunktur. En investering i Multishowerbrusere sparer både energi og vand og dermed også penge.

13 Referencer Hotel Vi på Scandic Hotel har udskiftet de fleste brusere med Multishower-brusere i løbet af det seneste år, udelukkende med positive reaktioner fra vores gæster. Bruserne fungerer som almindelige brusere med den forskel, at de sænker energi- og vandforbruget med 50 procent. Multishower-bruserne gør både os og gæsterne tilfredse, og derfor kan vi trygt anbefale dem til andre Scandic Hotell, Oslo Hos os på Oslo Plaza, et femstjernet hotel, kommer gæsterne naturligvis altid først. Da vi blev præsenteret for Multishowerkonceptet, bestemte vi os for at give det en chance og monterede en bruser i én af vores suiter. Efter en måneds afprøvning følte vi os meget tilfredse og er nu gået videre til at montere Multishower i hotellets øvrige værelser designet, indstillingsmulighederne og komforten tilfredsstiller gæsternes krav, og samtidig regner vi med at spare mindst kr om året Oslo Plaza Andre hotelkæder, der har valgt Multishower, er Rica, Clarion, Rainbow, Choice og Radisson Hotels & Resorts. Krydstogtskib På krydstogtskibe er det ekstra vigtigt, at varmtvandsreserven slår til, og at der er varmtvand til alle gæster. Siden vi skiftede til Multishower, har vi slet ikke haft nogen problemer på vores rejser. Vi har også fået en hel del ros fra gæsterne for, at vi har valgt netop vandbesparende brusere mange er miljøbevidste i vore dage Hurtigruten Flere krydstogtselskaber har valgt Multishower til sine skibe, blandt andet alle fartøjer i Disney Cruises. Andelsboligforeninger Vi i foreningen tænkte meget på miljøet, da vi besluttede os for at skifte til Multishower-brusere. Siden opdagede vi, at der er meget at tjene i rede penge også fra april til december sparede vi mere end kr i energi- og vandomkostninger Brf Tre Källor Mange andelsboligforeninger har med meget gode resultater skiftet til Multishower-brusere. Institutioner og myndigheder På få år er Multishower blevet den førende vandbesparende bruser på markedet. Det første bevis for kvaliteten og den gode funktion i Multishower-produkterne kom, da flere større norske energiselskaber sponsorerede Multishower-brusere til sine kunder. Lokale myndigheder i Norge købte også et stort antal brusere til indbyggerne til montering i hjemmet. I 2008 skræddersyede Multishower løsninger til forskellige landes regeringer og kongehuse, blandt andet det svenske kongehus.

14 60% af verdens varmtvand anvendes, når vi tager bad et gigantisk spild af ressourcer og energi

15

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

En møbelhandlers testamente

En møbelhandlers testamente EN MØBELHANDLERS TESTAMENTE En møbelhandlers testamente Inter IKEA Systems B.V. 1976-2013 1 At skabe en bedre hverdag for de mange mennesker ved at tilbyde et bredt sortiment af veldesignede og funktionelle

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Kirsten Gram-Hanssen SBi 2005:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

innovationer 25 Fortællinger Nye danske InnovationSTORM

innovationer 25 Fortællinger Nye danske InnovationSTORM 25 Fortællinger Nye danske innovationer InnovationSTORM Nye danske innovationer Indholdsfortegnelse 25 innovationer 05 05 Ministeriet 25 innovationer for Forskning, 06 10 Innovation og Videregående 16

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

LED FIND VEJ I JUNGLEN!

LED FIND VEJ I JUNGLEN! LÆS OM: ENERGIRENOVERING + LED-BELYSNING + BIOBRÆNDSEL + ENERGIMESSE + GODE RÅD LED FIND VEJ I JUNGLEN! LED er fremtidens lys, og fremtiden er her allerede. En af landets førende LED-eksperter bor i Frederikshavn

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser.

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. Energien er jeres Vi har udviklet os gennem de sidste 100 år fra at være et kulselskab, til et benzin- og olieselskab

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Hvad laver akademikerne i kommunerne? Holdspillere der skaber nye løsninger til fremtidens velfærd

Hvad laver akademikerne i kommunerne? Holdspillere der skaber nye løsninger til fremtidens velfærd Hvad laver akademikerne i kommunerne? Holdspillere der skaber nye løsninger til fremtidens velfærd KOLOFON Udgivet af KL og Akademikerne KL Weidekampsgade 10 2300 København S www.kl.dk Kontakt: Margrethe

Læs mere

Grunden til vores store fokus på mangfoldighed er, at vi tror på, at mangfoldighed skaber værdi for Arriva. Pernille Kiær, Diversity Manager, Arriva

Grunden til vores store fokus på mangfoldighed er, at vi tror på, at mangfoldighed skaber værdi for Arriva. Pernille Kiær, Diversity Manager, Arriva Grunden til vores store fokus på mangfoldighed er, at vi tror på, at mangfoldighed skaber værdi for Arriva. Pernille Kiær, Diversity Manager, Arriva indhold 04 06 07 10 12 14 31 Forord Mangfoldighed er

Læs mere