Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver"

Transkript

1 Vejledningen skal hjælpe personer, der beskæftiger sig med rallyprøver, til at få planlagt og gennemført de bedst mulige arrangementer. Vejledningen er forsøgt gjort så komplet som muligt, men kan selvfølgelig udbygges efter behov. Skriv til sekretær for DKK s rallyudvalg, Lonni Prirsching hvis du har forslag. Hvad skal der søges om? Ikke DKK samarbejdende klubber: En ansøgning om afholdelse af en af DKK anerkendt officiel rallyprøve skal indeholde dato, sted og dommer og skal modtages i DKK senest 2 måneder før afholdelse. Ansøgningen kan hentes her: ( DKK kontrollerer om dato og sted kan godkendes samt om dommer(e) er autoriseret til at dømme rally. Er ansøgningen forkert eller mangelfuldt udfyldt, returneres det til klubben med anmodning om korrekt udfyldelse. Dommerændringer eller flytning af prøver skal der også søges skriftligt om, ligesom en eventuel aflysning af en allerede godkendt prøve skal meddeles skriftligt til DKK. DKK giver ikke besked om annoncering af prøver i Hunden. DKK samarbejdende kredse/specialklubber: En ansøgning om afholdelse af en af DKK anerkendt officiel rallyprøve skal indeholde dato, sted og dommer, udfyldes via hundeweb, hvorefter DKK får automatisk svar om oprettelsen. Kredse der ønsker DM kvalifikations prøver skal være opmærksomme på at disse stævner skal være ansøgt, så prøven ligger offentligt på hundeweb senest 6 mdr. før afholdelse af prøven. Deadline for ansøgning af almindelige prøver er 2 mdr. Antal hunde pr. dommer I henhold til rallyreglementet bør en dommer ikke dømme mere end 45 hunde pr. dag. Hvis antallet overskrides skal det aftales med dommeren, og hvis dommeren ikke ønsker at dømme mere end 45 hunde, skal der inviteres yderligere dommer eller kun deltage 45 hunde. Anmeldelsesgebyrer Gebyrer for 2017 fremgår af Specialklubber/kredse opretter selv prøven via DKK s system (og bruger DKK s elektroniske webtilmelding via Klubber ansøger via ansøgningsblanket, og får herved adgang til nedenstående på den enkelte prøve. Arrangøren skal huske at indtaste klasser og priser i Arra, når prøven er godkendt, ellers kan deltagerne ikke tilmelde sig. Når arrangøren er helt færdig med at indtaste evt. manuelle tilmeldinger, skal dommerne oprettes og fordeles på de forskellige klasser. Hvis man ønsker at få tilsendt printede kritikker fra DKK, skal der gives besked til Lonni Prirsching som dernæst udskriver materialet i form af kritikker og præmielister. Der skal påregnes minimum 5 arbejdsdage til dette, før forsendelsen til arrangøren.

2 Arrangøren sørger selv for at bestille overførsel af pengene for tilmeldingerne, og færdigmelding af prøven når alle resultaterne er tastet. Hunde er der ikke er mødt eller ikke har bestået kan slettes inden færdigmeldingen. DKK s gebyrer udgør i 2017 følgende: Grundgebyr over 20 hunde oprettelse, ekspedition og fakturering (pr. prøve): kr. 300,- Gebyr (blanketter, porto, registrering resultater (pr. hund)): kr. 25,- pr. hund DKK s takster pr. 1. januar 2017 Dommerhonorar: Kr. 600,- Honorar til sekretær og tidstager: Kr. 300,- Kørepenge: Dommer, sekretær og tidtager udbetales kørepenge efter statens høje takst (i 2017 kr. 3,53 pr. km). Endvidere betales nødvendige rejseomkostninger samt ophold og fortæring. Det anbefales at have aftaler med dommere, andre klubber (for eksempel om deling af dommere), hoteller, ringpersonale, rejsearrangører mv. på skrift, for at imødegå misforståelser og uenighed vedrørende opgavefordeling, ansvar og økonomi. Hvis klubben/kredsen ønsker at benytte en anden afregningsform eller andre takster end de, der benyttes af DKK, skal dette tydeligt fremgå af den skriftlige invitation, som sendes til dommere/ringpersonale. Afvikling Ved afvikling af prøven skal man nøje følge bestemmelserne i DKK s prøveregler. Specielt er det vigtigt, at være opmærksom på de generelle bestemmelser om bl.a. prøveberettigede, regler om kupering, vaccinations- og sundhedskrav, evt. tilbagebetaling af gebyr samt regler for, hvordan man skal opføre sig på prøveområdet, og hvad man som prøveledelse kan gøre, hvis reglerne overtrædes. Eventuelle klager skal afleveres til prøveledelsen på prøvedagen og behandles af prøveledelsen. Ofte er det mest hensigtsmæssigt, at prøveledelsen med det samme går med ud på prøveområdet for at undersøge det, der bliver klaget over. Måske drejer det sig om noget, som kan opklares, forklares eller rettes med det samme, og så kan man undgå eventuelle efterfølgende sager. Er det for eksempel en klage over en deltager eller en hunds opførsel, skal I huske, at man som prøveledelse ifølge DKK s prøvereglement (som skal forefindes på prøveområdet) har flere sanktionsmuligheder afhængig af sagens natur. Det kan være bortvisning af en deltager fra prøveområdet, fratagelse af tildelt præmiering og/eller indberetning til specialklubben/kredsens bestyrelse. Ligegyldigt hvordan man håndterer klager/situationer, skal man huske, at det altid er egen prøveledelse eller efterfølgende egen specialklub/kredsbestyrelse, der skal behandle sagen. Planlægning Planlæg i god tid - ca. 1-2 år forud med fastsættelse af dato, tid og sted. Stedet skal evt. bestilles hos kommune e.l. og det kan tage tid. Rallyprøveringen skal være centralt placeret på området og må ikke placeres afsides. De i prøvereglementet nævnte ringmål skal overholdes. Dommere skal inviteres og melde tilbage om de kan dømme. Liste over autoriserede rallydommere ligger her:

3 Man har nu tid til at afholde et møde for nærmere planlægning. Her skal man have tilsagn om hjælpere - sekretær og tidtager. Hvad man evt. skal have af præmier. Hvornår rallyprøven skal annonceres (husk at bladet HUNDEN har deadline d. 1 i måneden før bladet udkommer). Henvendelse skal ske direkte til bladet. Når anmeldelsesfristen er udløbet, ved man hvor mange hunde der er tilmeldt og hvordan hundene er fordelt på de forskellige klasser. Så ved man hvor mange ringe og dommere man endeligt skal bruge. Der skrives til dommerne med endeligt program for dagen, mødetidspunkt - og hvor mange hunde der er til hver dommer. Er man i tvivl om hvordan man kan fordele hundene, kan man ringe til en af dommerne og få hjælp til fordelingen. Materiale til ringene Arrangørerne skal sørge for følgende til hver ring: Et fuldt sæt rallyskilte Rallyskilteholdere (mindst 23) Nummerskilte Et eller flere spring (aftales med dommeren). Bemærk at der dels kan anvendes ethvert lukket standardspring i lydighed, agilityspring samt længdespring, som er beskrevet i reglementet. Evt. tunnel (aftales med dommeren) Mindst 10 kegler (ca. 15 cm høje) Desuden skal der foreligger de nødvendige papirer: præmielister, katalog samt dommersedler. Der må kun anvendes de dommersedler, der er udarbejdet af DKK og som kan rekvireres hos DKK/printes fra hundeweb. Bord og stole Skriveredskaber Stopur Baner til ophængning Præmier til alle hunde der består Ærespræmier til alle hunde der bliver DKRLCH, DKRLME, DRRSCH eller DKRSME. Såfremt der ikke er en dyrlæge tilstede på dagen skal der være truffet en tilkaldeaftale med en dyrlæge i området. Alle hundene skal have en resultatbog, som afleveres til sekretæren inden prøven starter. Sekretæren/dommeren afleverer den udfyldte resultatbog i forbindelse med præmieoverrækkelsen når prøven er afsluttet. Prøvereglerne skal kunne fås på prøvedagen. Disse kan udskrives fra DKK s hjemmeside eller rekvireres hos DKK. Checkliste for rallyprøve Præmier: Klasse Bestået Pind/ Titler Præmier skal gives Præmier kan gives Certifikat Begynder RBM 1-3 i klassen RBM Junior RJM 1-3 i klassen RJM Øvede RØM 1-3 i klassen RØM

4 Ekspert DKRLCH/ DKRLME Champion og vinder DKRSCH/ DKRSME 1-3 i klassen Ærespræmie til champion/mester 1-3 i klassen Ærespræmie til superchampion/mester For certifikat For supercertifikat 1. Før prøven arrangør Træf tydelige og helst skriftlige aftaler om hvem der er ansvarlig for hvad, før under og efter prøven. Indgå aftale med dommer Indgå aftale om brug af egnet areal Ansøge DKK om tilladelse, til at afholde prøve. Angiv samtidig ønsket model for EDB-kørsel Bestille værelser til dommere samt skrive til dem hvor de skal bo (hvis overnatning er aftalt) Bestil hjælpere (som minimum sekretær og tidtager). Sørge for forplejning og toiletadgang. Bestil præmier, evt. præmiebånd, evt. ærespræmier, evt. rosetter. Annoncere de relevante steder. Af annonceringen skal det TYDELIGT fremgå hvor og hvornår prøven skal afholdes. Hvad der skal stå på tilmeldingen, hvor den skal sendes til, hvor pengene skal sendes til og ikke mindst hvornår sidste frist for indbetaling og tilmelding er. Arrangørerne er velkomne til at tilbyde uofficielle klasser, fx Åben klasse (som i DcH) eller for sjov klasser. Efter tilmeldingerne er modtaget skal de fordeles på dommere og ringe. Ud fra den aftalte model for EDB-kørsel skal evt. sendes tilmeldinger til DKK. Kontakt dommer og oplys om antal tilmeldte. Oplys herunder om evt. særligt store eller særligt små hunde. Ved særligt store hunde (fx Grand Danois) bør dommeren ikke anvende tunnelen. Ved særligt små hunde (fx Yorkshire Terrier) bør dommeren ikke anvende højdespring, med mindre arrangørerne har et spring, der kan sættes til 15 cm som minimums højde. Modtage baneplan fra dommeren til trykning (Senest en uge før) PM med alle praktiske og nødvendige oplysninger, samt katalognummer skal udsendes til deltagere. Fremstille katalog Pakke til prøven. Telte Stole Borde Hammer

5 Ringbånd Målebånd Pløkker eller søm til fastgørelse af telte og ringbånd. Evt. Skilt til resultater og opslag af bane Hømposer. Sække til affald. Køkkenrulle til teltet. Reglement for rally Dommersedler Baner til ophæng katalog Præmielister Evt. katalognumre (hvis de benyttes) post-it eller lignende til at mærke resultatbøgerne med. Regnemaskine (evt. ekstra batterier) Flere skriveredskaber (kuglepen og blyant) Evt. stempel til resultatbøgerne Præmier mv. Stopur til tidtager Rallyskilte Skilteholdere Højdespring og længdespring Tunnel 10 kegler 2 madskåle med sikring eller andre fristelser til fristend 8-tal. Sørge for at dommer, sekretær og tidtager er ordentligt orienteret om dagens forløb, evt. fælles pauser, placering af toiletter, uddeling af præmier (evt. ærespræmier), forventet sluttidspunkt ol. Sørge for morgenmad, frokost, drikkelse og slik/frugt i løbet af dagen 2. På prøvedagen - arrangør Opsætning af ringe med telte, kantbånd, bord, stole mv. Modtage dommere, sekretærer og hjælpere - vise dem til rette og drikke morgenkaffe sammen med dem Modtagning af deltagerne. Ringsekretæren forventes at være i teltet senest en halv time før banegennemgang, for at modtage resultatbøger (Husk at mærke dem med katalognummer) og svare på spørgsmål. Opsætning af banen påhviler dommeren, som skal være i så tilpas god tid at han/hun kan sikre sig at banen er korrekt opsat og i overensstemmelse med den udleverede/ophængte bane. Sekretæren kontrollerer dommersedler, fører resultatbøger og fører præmielister.

6 Tidtageren kontrollerer startnumre, tager tid, vedligeholder bane og hjælper dommeren. Sørge for forplejning af dommer og hjælpere under og efter prøven. Præmieoverrækkelse, gerne efter hver afsluttet klasse. Nedtagning af bane og oprydning. 3. Efter prøven - arrangør Afregning efter prøven. Afregne kørsel, honorar og udlæg med dommere og øvrige hjælpere Indsende af præmielister til DKK, senest 7 dage efter prøven. Kritikkerne gemmer arrangøren selv. Fejl eller rettelser efter prøven er færdigmeldt, rettes til af arrangøren, hvorefter der gives besked til DKK for at få overført resultaterne igen. 4. Dommer før prøven Design én bane pr. klasse Kontroller at den er i overensstemmelse med gældende reglementet mht. - Antal øvelser - Antal stationære øvelser - Antal øvelser i de respektive klasser Prøv banen af og find ud af hvor du kan stå for at kunne give den bedste bedømmelse. Fremsend banen til opslag og evt. uddeling senest 1 uge før prøven eller medbringer selv dette i tilstrækkeligt antal efter aftale med arrangøren. Pakke til prøven. HUSK: - Blyanter - Viskelæder - Skriveunderlag - Regntøj - Særlig personlig forplejning - Ekstra baner til egen opsætning af banerne - Alt hvad du har af materiel som kan hjælpe dig eller arrangøren. 5. Dommer på prøvedagen Møde i god tid. Gerne 1 time før deltagernes mødetid. Aftal de sidste detaljer med sekretærerne.

7 Kontroller at det nødvendige materiel er til rådighed og i overensstemmelse med reglementet: Stopur Rallyskilte Numre Skilteholdere Højdespring/længdespring Kegler Madskåle/fristelser med sikring mod tyveri Banens placering, størrelse og underlag Hjælp gerne med at sætte banen op Gå banen igennem et par gange så skilte og kegler står så godt som muligt Find ud af hvor du vil stå under gennemløbene. Skab et godt klima ved banegennemgangen Byd velkommen Gå gerne banen igennem sammen med deltagerne Bliv på banen under hele banegennemgangen (15 min.) og vær åben for alle spørgsmål Koncentrer dig om at bedømme de enkelte gennemløb og lad dine ringsekretærer klare prøveafviklingen Giv hver enkelt deltager en positiv oplevelse af prøven. Gerne en åben personlig tilbagemelding også til glæde for tilskuerne Giv ringsekretærer og hjælpere en tilbagemelding på deres arbejde Hjælp gerne med at rydde op. 6. Dommer efter prøven Tænk dagen igennem. - Hvad var godt? - Hvad kunne du gøre endnu bedre og hvordan? Send gerne banerne til offentliggørelse på Husk. Det skal være sjovt for både arrangør, dommer, deltager og HUND.

8

Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver 2018

Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver 2018 Vejledningen skal hjælpe personer, der beskæftiger sig med rallyprøver, til at få planlagt og gennemført de bedst mulige arrangementer. Vejledningen er forsøgt gjort så komplet som muligt, men kan selvfølgelig

Læs mere

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer?

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer? Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

DANSK KENNEL KLUB Vejledning til brug ved ansøgning og afholdelse af DKK godkendte officielle lydighedsprøver.

DANSK KENNEL KLUB Vejledning til brug ved ansøgning og afholdelse af DKK godkendte officielle lydighedsprøver. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til brug for specialklub- og kredsbestyrelser, lydighedsudvalg, sekretærer og lignende, der beskæftiger sig med lydighed og dommere. Det er ikke en fuldstændig checkliste,

Læs mere

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne.

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne. Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne.

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne. Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

Indhold. DcH Rally Øvelsesbeskrivelser Begynder klassen 11 Øvet klassen 41 Ekspert klassen 70 Champion klassen 96

Indhold. DcH Rally Øvelsesbeskrivelser Begynder klassen 11 Øvet klassen 41 Ekspert klassen 70 Champion klassen 96 Indhold DcH Rally Generelt 7 Gentagelse 7 Øvelsesområde 7 Vendinger 90, 180, 225, 270 og 360 8 Ind foran 8 Øvelser med positionsændringer 8 Gå rundt om samt hente/bringe øvelserne 8 Øvelser i langsom gang

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Indholdsfortegnelse Øvelsesbeskrivelser 7 Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Pointvejledning 97 Reglement for DKK Rally Lydighed 103 A). Arrangør 104 B) Deltagerberettigede

Læs mere

UDSTILLINGER OG SKUER

UDSTILLINGER OG SKUER UDSTILLINGER OG SKUER Vejledning til brug ved ansøgning om certifikatudstillinger og dommere Indledning... 1 Hvor tidligt skal der søges?... 3 Hvilke oplysninger skal DKK have for at kunne godkende, at

Læs mere

Drejebog for nationale udstillinger

Drejebog for nationale udstillinger Drejebog for nationale udstillinger DKK s udstillingsudvalg, oktober 2013 Opgaver nu og her, og på sigt Dato og forventet deltagerantal - Datoen skal passe ind i DKK s øvrige udstillingskalender - Forventet

Læs mere

UDSTILLINGER OG SKUER

UDSTILLINGER OG SKUER UDSTILLINGER OG SKUER Vejledning til brug ved ansøgning om certifikatudstillinger og dommere Indledning... 1 Udstillingsansøgning... 2 Hvor tidligt skal der søges?... 2 Skuer... 2 Påsætning af dommere...

Læs mere

VEJLEDNING TIL PRØVER PÅ HUNDEWEB

VEJLEDNING TIL PRØVER PÅ HUNDEWEB 24. OKTOBER 2017 VEJLEDNING TIL PRØVER PÅ HUNDEWEB TIL REGIONERNE OG BRUGSHUNDEUDVALGET EMMA FREIDAL LAURSEN SPANIEL KLUBBENS BRUGSHUNDEUDVALG Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Oprettelse af prøver...

Læs mere

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Ansøgning om at holde

Læs mere

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Ansøgning om at holde

Læs mere

UDSTILLINGER OG SKUER

UDSTILLINGER OG SKUER UDSTILLINGER OG SKUER Vejledning til brug ved ansøgning om certifikatudstillinger og dommere Indledning... 1 Udstillingsansøgning... 2 Hvor tidligt skal der søges?... 2 Skuer... 2 Påsætning af dommere...

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Fællesarrangement SKUE LP RALLY 2015.

Fællesarrangement SKUE LP RALLY 2015. Fællesarrangement SKUE LP RALLY 2015. LÆNGE FØR gerne et helt år Alle Dato vælges 10.05.2015 Sted findes og ansøges - cafeteria åbent? Årslev Ok Ansøg kommunen Ok 3 skuedommere engageres OK 3 skue-ringsekretærer

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally 2019 Indholdsfortegnelse A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende.... 3 2. Løbske tæver... 3 3. Forsikringer/vaccination...

Læs mere

DKK s Dommerhistorik-/prognose program

DKK s Dommerhistorik-/prognose program DKK s Dommerhistorik-/prognose program Dommerhistorikprogrammet er et værktøj til planlægning af dommerpåsætningen på fremtidige udstillinger. Som det første skal udstillingen der skal laves prognose for

Læs mere

DGKs manual til brug af Hundeweb til brugsprøver

DGKs manual til brug af Hundeweb til brugsprøver 2018 DGKs manual til brug af Hundeweb til brugsprøver DGK Dansk Gravhundeklub 07 12 2017 1 Dette er DGK s manual til Klubsystemet vedrørende prøvesystemet for arbejdsudvalgene. Aftale om brug af og dataansvar

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed Maj 2017 Indholdsfortegnelse Maj 2017 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for DcH Rally Lydighed Januar Kapitel 1. Generelle retningslinjer. Rally Lydighed Rally Lydighed er en sport hvor alle deltagere bør efterleve

Læs mere

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Gældende fra 1. januar 2018 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 forskellige hunde til 1 præmie på 1.000

Læs mere

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Når du skal tilmelde din(e) hund(e) til Gold Cup 2009, kan dette gøres på to måder: On-line tilmelding via www.hundeweb.dk, eller manuelt ved at sende tilmeldingsblanket

Læs mere

Kapitel 4. Retningslinjer for Rally dommere A. Formålet med Rally. B. Rally dommeren. C. Forberedelse. D. Ringprocedurer. E. Dommersedler.

Kapitel 4. Retningslinjer for Rally dommere A. Formålet med Rally. B. Rally dommeren. C. Forberedelse. D. Ringprocedurer. E. Dommersedler. Reglement for Rally Lydighed Herning Open Indholdsfortegnelse A. Generelt. B. Deltagere. 1. Antal startende 2. Løbske tæver 3. Forsikringer/vaccination 4. Line, sele, dækken 5. Opførsel 6. En hund - flere

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte

Læs mere

DANSK KENNEL KLUB KREDS 3

DANSK KENNEL KLUB KREDS 3 Kære Hundeejer Velkommen til HC Andersen LP Og Rally stævne udendørs Birkende boldklub, Hans Tausensgade 35a 5550 Langeskov, Søndag den 25 August 2019 Konkurrence-området er åben fra kl 0800 Konkurrencerne

Læs mere

1 Stævnekursus Voltigering Lørdag d. 25/ /01 VOLTIGERINGSUDVALGET

1 Stævnekursus Voltigering Lørdag d. 25/ /01 VOLTIGERINGSUDVALGET 1 Stævnekursus Voltigering Lørdag d. 25/01-2014 25/01 VOLTIGERINGSUDVALGET 2 Dommer 2014 Oversigt over dommer booking 2014 MBRK: Lise Berg, Anna Sundby, Petra Skog,, Frank Spadinger, Henriette Torp. Albertslund:

Læs mere

DGI Hundesport. Reglement for Rally Lydighed. Gældende fra januar 2019 med ændringer gældende fra januar 2020

DGI Hundesport. Reglement for Rally Lydighed. Gældende fra januar 2019 med ændringer gældende fra januar 2020 DGI Hundesport Reglement for Rally Lydighed Gældende fra januar 2019 med ændringer gældende fra januar 2020 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Generelle retningslinjer... 3 A. Generelt... 3 B. Deltagere...

Læs mere

Opgavekort 2.8 Opsætning af ringe og baner Forventet tidsforbrug: Ca. 2 timer samlet for LP og rally, incl. ringtelte.

Opgavekort 2.8 Opsætning af ringe og baner Forventet tidsforbrug: Ca. 2 timer samlet for LP og rally, incl. ringtelte. Opgavekort 2.8 Opsætning af ringe og baner Ca. 2 timer samlet for LP og rally, incl. ringtelte. Ringe og baner skal sætte op sidst på eftermiddagen fredag. Det præcise tidspunkt aftales med den ansvarlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Administration af prøver/aktiviteter... 2

Indholdsfortegnelse. Administration af prøver/aktiviteter... 2 Indholdsfortegnelse Administration af prøver/aktiviteter... 2 Brug af hundeweb prøve... 3 Opret prøve...3 Kontroller oplysninger om prøven / aktiviteten...5 Indtastning af deltagere på prøven / aktiviteten...6

Læs mere

Reglement Rallylydighed betalinggod. 1 af 16

Reglement Rallylydighed betalinggod. 1 af 16 betalinggod 1 af 16 RALLYREGLEMENT 2019 REGLEMENT FOR RALLLYDIGHED 2019 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB

PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB 1. FORORD Denne manual er udarbejdet til brug for prøveledere, der arrangerer kaninslæb efter DTKs kaninslæbsreglement eller schweissprøver efter Dansk Kennel Klubs

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret marts 2008 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working tests

Læs mere

DGKs manual til brug af Hundeweb til brugsprøver

DGKs manual til brug af Hundeweb til brugsprøver 2017 DGKs manual til brug af Hundeweb til brugsprøver DGK Dansk Gravhundeklub 20 01 2017 1 Dette er DGK s manual til Klubsystemet vedrørende prøvesystemet for arbejdsudvalgene. Aftale om brug af og dataansvar

Læs mere

Årshjul udstillinger NFK Når Hvad Bemærkninger

Årshjul udstillinger NFK Når Hvad Bemærkninger Årshjul udstillinger NFK Når Hvad Bemærkninger Januar, primo: Planlægningsmøde vedr. Winter Specialty Bilag 1 Januar, medio: Forslag til NFK udstillingskalender, herunder dommerforslag, ringpersonale samt

Læs mere

DGI Hundesport. Reglement for Rally Lydighed

DGI Hundesport. Reglement for Rally Lydighed DGI Hundesport Reglement for Rally Lydighed Gældende fra maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Generelle retningslinjer... 3 A. Generelt... 3 B. Deltagere... 3 C. Måling af hund... 6 D. Lokalforeningens

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for Nordals Krolf Klub

Funktionsbeskrivelse for Nordals Krolf Klub Funktionsbeskrivelse for Nordals Krolf Klub 17-04-2017 Rev. 16-12-2018 Formand Hans Erik Johansen Repræsentere klubben udadtil (Myndigheder, Nordals Idrætscenter, Ældre sagen m. m.) Indkalde til og ledelse

Læs mere

Reglement Rally lydighed god. 1 af 16

Reglement Rally lydighed god. 1 af 16 god 1 af 16 RALLYREGLEMENT 2017 REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2017 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske

Læs mere

Arrangører søges til cheerleadingkonkurrencer

Arrangører søges til cheerleadingkonkurrencer Arrangører søges til cheerleadingkonkurrencer Som tidligere år søger vi arrangører til vores tre årlige konkurrencer for de to sæsoner 2018/ 19 og 2019/20. På de kommende sider er krav mv. for de tre konkurrencer

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Konkurrencen kan efterfølgende

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret september 2009 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

D og E-stævner

D og E-stævner D og E-stævner 2019-2020 Før stævnet 14 dage før stævne dato, skal det ligge på Equipe med klasser som er oprettet på GO. 7 dage før stævne dato, skal der ligge en liste på Equipe med alle official navne

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Vejledningen er ment som en huskeliste for prøvelederen udover den overordnede vejledning, der er i Fælles Markprøve Regler (FMR), hvis indhold prøvelederen

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog.

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

'RESULTATOPGØRELSE

'RESULTATOPGØRELSE Note 2014-15 2015-16 2016-17 Budget 2017-18 note 1 Forårs skue kr 6.873,29 kr 27.121,17 kr 14.109,38 kr 10.000,00 Forårs LP kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 Forårs Rally kr 0,00 kr 0,00 kr 2.072,80 kr 2.000,00

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

INVITATION TIL. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007

INVITATION TIL. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007 INVITATION TIL DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007 Arrangør: Danmarks Badminton Forbund Idrættens Hus, 2605 Brøndby Telefon 43 26 21 41 E-mail event@badminton.dk Reglement

Læs mere

Manual. for afholdelse af. Inde V DM. Mesterskabsdiscipliner ved Inde V-DM Vejledende øvelsesrække. stang trespring kugle - længde højde

Manual. for afholdelse af. Inde V DM. Mesterskabsdiscipliner ved Inde V-DM Vejledende øvelsesrække. stang trespring kugle - længde højde Manual for afholdelse af Inde V DM Revideret 16-12-2013 Mesterskabsdiscipliner ved Inde V-DM Vejledende øvelsesrække stang trespring kugle - længde højde 60 m. 400 meter 800 meter - stafet kort hæk Trekamp:

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk DBwF s Rankingstævne-ansøgning Læs venligst vejledningen inden du udfylder denne ansøgning. Du finder vejledningen her http:///wp-content/uploads/vejledning.pdf Dokumentet kan findes i word- dokument under:

Læs mere

Drejebog Kredsturneringer kreds Øst

Drejebog Kredsturneringer kreds Øst Vejledning til juniorledere omkring afholdelse af kredsturnering Opdateret 6. marts 2016 Oprettelse i Golfbox Koordinatoren for kredsturneringen sørger for oprettelse af turneringen i Golfbox under Juniordistrikt

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for Nordals Krolf Klub

Funktionsbeskrivelse for Nordals Krolf Klub Funktionsbeskrivelse for Nordals Krolf Klub 17-04-2017 Rev. 27-12-2017 Formand Hans Erik Johansen Repræsentere klubben udadtil (Myndigheder, Nordals Idrætscenter, Ældre sagen m. m.) Indkalde til og ledelse

Læs mere

Vejledninger for. Uddannelse og afholdelse af kurser

Vejledninger for. Uddannelse og afholdelse af kurser Vejledninger for Uddannelse og afholdelse af kurser Indledning Uddannelsesudvalget tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og hundeførere.

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

Velkommen. Velkommen )l Østerbro Stadion og )l det 6. Skole OL!

Velkommen. Velkommen )l Østerbro Stadion og )l det 6. Skole OL! Generel info Velkommen Velkommen )l Østerbro Stadion og )l det 6. Skole OL! Skole OL foregår i dagene 17., 18., 19. og 20. juni 2014 på Østerbro Stadion, hvor hvert klassetrin konkurrerer på skih I løbet

Læs mere

Der konkurreres individuelt og i hold. Dommer:

Der konkurreres individuelt og i hold. Dommer: Regler ved WUSV Agility World Championship 2018 Agility World Championship 2018 vil blive afholdt på Bionutria Park Randers fra den 3. til 6. oktober 2018. Der konkurreres individuelt og i hold. Dommer:

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

Vejledning i at arrangere udstilling i DMK

Vejledning i at arrangere udstilling i DMK Vejledning i at arrangere udstilling i DMK Udarbejdet af Christina V. Jensen, Udstillingskoordinator, november 2011. Når man som team eller kredsbestyrelse skal arrangere en udstilling, er der mange regler

Læs mere

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U).

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U). TURNERINGSREGLEMENT FOR BØRN OG UNGDOM DANSK RUGBY UNION Formål: Generelt: 1. Dansk Rugby Union ønsker med Danmarksturneringen for børn og unge, gennem udskrivning af turnering i henhold til rugbyspillet

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund Godkendt af Dankollegiet den 1. marts 2015

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund Godkendt af Dankollegiet den 1. marts 2015 for DJSF. Indhold af reglement og bestemmelser. 1. Regler for vedligeholdelse af Gradueringsreglementet, DJSFs pensum og Retningslinjer til gradueringer til 3. 4. og 5. dan. 2. Regler for tilmeldelse til

Læs mere

Tjekliste til BK Udstillinger

Tjekliste til BK Udstillinger Table of Contents 1 Før Udstillingen:... 2 1.1 Hvad bliver leveret fra BK til udstillingen... 2 1.1.1 IT Udstyret... 2 1.1.2 Dommer Telte... 3 1.1.3 2 Ring mapper & 1 Sekretariats mappe... 3 1.1.4 Udstillings

Læs mere

Øvelsesinstruktioner SkoleOL 2018 Aalborg

Øvelsesinstruktioner SkoleOL 2018 Aalborg Aalborg Atletik & Motion Øvelsesinstruktioner SkoleOL 2018 Aalborg AAM: Finn Yde 20180419 1 1-10 Godkendt af: Bestyrelsen Standard: Til SkoleOL i Aalborg er der følgende øvelser: Sprint 400 meter løb Hækkeløb

Læs mere

PRØVEREGLEMENT

PRØVEREGLEMENT PRØVEREGLEMENT 2017-2018 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN... 2 MØDETIDSPUNKTER... 2 PRØVENS START... 2 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT... 2 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE

Læs mere

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening Side 1 af 5 Fjordhesten Danmark og Stævne Syd afvikler i samarbejde med Revsø og Omegns Rideklub og Trekantens Køreselskab Stævne Syd og DM Stævnet afholdes den 4. 6. september 2015 på Revsø Rideskole,

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

Deltagere var RLU, RLUs Hb repræsentant og alle aktive rallydommere. Nedjustering af budgettet. Dommerweekend i fare, ingen Kredsins.

Deltagere var RLU, RLUs Hb repræsentant og alle aktive rallydommere. Nedjustering af budgettet. Dommerweekend i fare, ingen Kredsins. Referat fra DcH Dommerefteruddannelse 2015. Efteruddannelsen afholdtes 22-23 januar 2016 på Fjeldsted Skovkro. Deltagere var RLU, RLUs Hb repræsentant og alle aktive rallydommere. Velkomst ved Birgitte

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Hånd@ Finansbilag kampe

Hånd@ Finansbilag kampe Hånd@ Finansbilag kampe Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 6 Række... 7 Kampe... 7 Finansbilag... 9 Finansjournal... 11 Side 2 af 13 Indledning Dette dokument er en vejledning til brugere af Hånd@

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

Endagsstævne d. 20. maj 2013

Endagsstævne d. 20. maj 2013 Almindelige bestemmelser Sted Stenlille Sportsrideklub, Ostrupvej 18, 4295 Stenlille Pris i kr. Kontaktperson/(er) Læge/ dyrlæge/ smed Dommere: Teknisk Delegeret: Opstaldning Forplejning Trine Johansson

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

JUNI REGLER & INFORMATION BØRNEDYRSKUET 2019

JUNI REGLER & INFORMATION BØRNEDYRSKUET 2019 14.-16. JUNI 2019 REGLER & INFORMATION BØRNEDYRSKUET 2019 REGLER & INFORMATION HVEM KAN DELTAGE Udstillere på børnedyrskuet må ikke være fyldt 17 år den 14. juni 2019 og skal være fyldt 7 år den 16. juni

Læs mere

KVIK Årgangs Cup Den 2. 4. maj 2014 Kastrup Svømmehal 25 m 6 baner

KVIK Årgangs Cup Den 2. 4. maj 2014 Kastrup Svømmehal 25 m 6 baner KVIK Årgangs Cup Den 2. 4. maj 2014 Kastrup Svømmehal 25 m 6 baner Velkommen til AL Bank KVIK Årgangs Cup 2014 Det en stor fornøjelse for Svømmeklubben KVIK Kastrup kan byde velkommen til AL Bank - KVIK

Læs mere

Afsnit 12 DTaF'S REGLEMENT FOR TEKNIKMESTERSKABER

Afsnit 12 DTaF'S REGLEMENT FOR TEKNIKMESTERSKABER Afsnit 12 DTaF'S REGLEMENT FOR TEKNIKMESTERSKABER 1 KLUBBENS PLIGT Stk. 1 Alle klubber skal, inden de sender folk til stævner, sørge for, at udøverne har kendskab til regler og markeringer, og hvorledes

Læs mere

Regler for den praktiske afvikling af permanente breveter, herunder turist brevet i Danmark

Regler for den praktiske afvikling af permanente breveter, herunder turist brevet i Danmark Regler for den praktiske afvikling af permanente breveter, herunder turist brevet i Danmark 20198.02.xx10 Planlægning og afholdelse af permanente breveter i Danmark er reguleret i et regelsæt, som er vedtaget

Læs mere

Unghundemesterskabet 2012

Unghundemesterskabet 2012 Unghundemesterskabet 2012 Traditionen tro afholder RJK Unghundemesterskab den anden søndag i august. Søndag d. 12. august byder RJK velkommen til Unghundemesterskab 2012, som afholdes ved det skønne Skanderborg

Læs mere

Håndbog for mesterskabsarrangører Regionale mesterskaber

Håndbog for mesterskabsarrangører Regionale mesterskaber Håndbog for mesterskabsarrangører - Regionale mesterskaber side 1 af 10 Håndbog for mesterskabsarrangører Regionale mesterskaber Vejledende informationer i forbindelse med afholdelse af regionale mesterskaber

Læs mere

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE-ARRANGØRER

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE-ARRANGØRER VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE-ARRANGØRER Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Konkurrencen kan efterfølgende

Læs mere

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år BEGYNDERSTÆVNER 2017-2018 Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år OM BEGYNDERSTÆVNE-KONCEPTET Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-12 år, og henvender sig til svømmere i Svømmeskolen, samt helt

Læs mere

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009. Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009. Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding REFERAT Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009 Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding Følgende deltog i møde: Frank Andersen (FA), Brian Seitzberg (BS), Benta Dons Møller (BDM)

Læs mere

Nyhedsbrev maj

Nyhedsbrev maj Nyhedsbrev maj. 2016. Velkommen til vore nye medlemmer Her i april startede to kursushold op, og I nu været til træning de første to gange. Vi håber, at I føler jer godt modtaget i klubben, og at I vil

Læs mere

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014.

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Info 2014 NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Nykøbing F. Håndboldklub byder alle deltagere velkommen til dette års SydhavsCup, som er det 14. i rækken. Vi håber, I får nogle gode dage i Nykøbing

Læs mere

Stævneposten. Krolf for hyggens skyld

Stævneposten. Krolf for hyggens skyld 23. maj 2014-18. årgang nr. 1 Efterlysning stævneudvalgsmedlemmer Stævneudvalget kommer til at mangle medlemmer. 2 mand stopper. Stævneudvalgets formand, Mogens Christensen, Slotsbyen, stopper og det gør

Læs mere

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING 2015/2016 Indhold Velkommen til sæson 2015/2016... 2 Gruppeinddeling... 3 Stævnekalender 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger... 4 Stævnereglement... 5 Generelle

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål Faq til frivillige på mil1 her får du svar på ofte stillede spørgsmål SPØRGSMÅL: INDHOLD Hvornår og hvor meget skal jeg arbejde på Musik i Lejet? Hvor gammel skal jeg være for at blive frivillig? Hvornår

Læs mere

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål Faq til frivillige på mil1 her får du svar på ofte stillede spørgsmål SPØRGSMÅL: INDHOLD Hvornår og hvor meget skal jeg arbejde på Musik i Lejet? Hvor gammel skal jeg være for at blive frivillig? Hvornår

Læs mere