DANARREST Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2017 Perioden 1. januar 31. december 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANARREST Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2017 Perioden 1. januar 31. december 2017"

Transkript

1 Årsrapport 2017 Perioden 1. januar 31. december 2017 Endelig udgave 15. juni 2018

2 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Rapporten er blevet klinisk auditeret i samarbejde med styregruppen for DANARREST. Formandsskabet for DANARREST udgøres af professor, overlæge, ph.d., dr.med., Hans Kirkegaard, Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, Bygning 1B, 1. sal, 8000 Aarhus C, Tlf.: Klinisk Epidemiolog for DANARREST i Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsProgram (RKKP) er epidemiolog, ph.d. Jane Nautrup Østergaard, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, Tlf.: Kontaktperson for DANARREST i Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsProgram (RKKP) er kvalitetskonsulent, MPQM Anette Weis, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, Tlf.:

3 3 INDHOLD 1. KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER INDIKATORRESULTATER PÅ LANDS-, REGIONS- OG SYGEHUSNIVEAU... 6 INDIKATOR 1: BEVIDNET HJERTESTOP... 7 INDIKATOR 2: EKG-MONITORERING INDIKATOR 3: HJERTELUNGEREDNING INDIKATOR 4: HJERTERYTMEANALYSE INDIKATOR 5: GENOPRETTET EGENCIRKULATION INDIKATOR 6: 30-DAGES OVERLEVELSE INDIKATOR 7: 1-ÅRS OVERLEVELSE BESKRIVELSE AF SYGDOMSOMRÅDET OG MÅLING AF BEHANDLINGSKVALITET OVERSIGT OVER ALLE INDIKATORER DATAGRUNDLAG STYREGRUPPENS MEDLEMMER APPENDIX REGIONALE KOMMENTARER... 78

4 4 1. Konklusioner og anbefalinger DANARREST præsenterer hermed sin 5. årsrapport. Rapporten henvender sig primært til de sundhedsfaglige miljøer. Rapporten omfatter alle indberettede hjertestop på hospital i perioden 1. januar 31. december I alt blev der i 2017 indberettet 3003 patienter til DANARREST fordelt på 41 hospitalsmatrikler (hvoraf 3 matrikler ikke har haft hjertestoptilfælde) ud af 43 hospitalsmatrikler, fra 5 regioner (se side 53). Der var klinisk hjertestop i 2269 af patientforløbene og 734 patientforløb, hvor der ikke var klinisk hjertestop. Af de 2269 patientforløb med klinisk hjertestop var der indikation for genoplivning i 2126 patientforløb og ikke indikation for genoplivning i 143 tilfælde. Yderligere 23 patientforløb udgår fra indikatorberegningen pga. ugyldigt CPR-nummer, således at data fra 2103 hjertestop med indikation for genoplivning indgår i udregningen af de 5 første indikatorer. Af de 2103 patientforløb var 1958 unikke CPR-numre. Det er den første årsrapport, hvor der gennem hele perioden er indrapporteret fra hele landet, og det er tilfredsstilende at bemærke, at der totalt er indberettet over dobbelt så mange hjertestop som i Det er også tilfredsstillende, at indikatorresultaterne ikke har ændret sig betydeligt i forhold til årsrapporten for Det tyder på en vis robusthed i de indberettede tal. På baggrund af 3 resultatindikatorer og 4 procesindikatorer skal denne rapport søge at belyse: Om kvaliteten af hjertestopbehandling på danske hospitaler opfylder de fastlagte standarder. Om der er klinisk betydningsfuld variation i kvaliteten af hjertestopbehandling mellem regioner og hospitaler i Danmark. Rapportens væsentligste resultater og anbefalinger omfatter følgende punkter: DANARREST fik i 2016 en fremtrædende rolle i det nationale kvalitetsprogram, idet det blev besluttet at monitorere specifikt på andelen af patienter som overlever mindst 30 dage efter hjertestop på hospital. Denne beslutning har accelereret udrulningen af DANARREST, således at der i herværende årsrapport for 2017 sker indberetning af data fra alle regioner. Antallet af indberetninger er således også steget med over 100%. Der er dog stadig hospitaler, som i forhold til deres størrelse, burde indberette langt flere. Styregruppen vurderer at data fra DANARREST i 2017 skal tolkes med stor forsigtighed, dels fordi kompletheden af patientregistreringen jævnfør ovennævnte kan forbedres og dels fordi der er usikkerhed omkring registrering af klokkeslæt i databasen. Sidstnævnte er en umiddelbar konsekvens af, at der generelt ikke aktuelt på danske hospitaler er en synkroniseret tidsregistrering. Som anført har indikatorerne imidlertid ikke ændret sig nævneværdigt trods indberetning af dobbelt så mange hjertestop som tidligere. Dette tyder på en hvis robusthed i de udregnede indikatorer. I forhold til de udvalgte kvalitetsindikatorer var standarderne opfyldt for 2 ud af 7 indikatorer. Disse omfatter andelen af patienter, hvor tid fra erkendelse af hjertestop til start af hjertelungeredning var 1 minut samt andel af patienter, som overlever mindst 1 år efter hjertestop. Standarden for Indikator 5, andelen af patienter med genoprettet egencirkulation ligger under, men er ikke signifikant forskellig for standarden på 55%. Indikator 6, 30-dages overlevelse er heller ikke væsentlig forskellig fra standarden. Der er imidlertid 3 nye procesindikatorer, som fokuserer på tidlig opsporing og behandling af hjertestop, som ligger væsentlig under standarden. Det drejer sig om andelen af bevidnede hjertestop, andel af patienter, der var EKG-monitoreret ved hjertestoppet og andelen af patienter, hvor hjerterytmeanalyse er påbegyndt inden for 2 minutter. Det anbefales at de enkelte hospitaler fokuserer på disse 3 indikatorer i forhold til egne data. En forbedring inden for disse indikatorer, vil sandsynligvis bedre overlevelsen. Kvaliteten af hjertestopbehandling på hospital i Danmark synes, set i lyset af 30-dages overlevelsen og 1-års overlevelsen efter hjertestop, at være på et acceptabelt niveau sammenholdt med tal fra udenlandske undersøgelser.

5 5 Det bemærkes imidlertid, at der er store udsving i indikatorerne mellem de enkelte hospitaler. En del kan sandsynligvis tilskrives, at der er forskellig patientsammensætning mellem hospitalerne, hvilket vil føre til forskelle i indikatorresultaterne. Det er en forudsætning, at datagrundlaget i DANARREST styrkes, såfremt det betydelige potentiale for kvalitetsudvikling, læring og forskning skal forløses. Det gælder både i forhold til tilslutning af alle hospitalsenheder, øget komplethed af registreringen af hjertestop på de enkelte hospitaler og en vedvarende høj kvalitet i de data, der registreres og indberettes fra det enkelte hjertestopsforløb. Det er i den forbindelse nødvendigt med et tæt samarbejde mellem de kliniske afdelinger og kvalitetsudviklingsorganisationerne i de enkelte regioner. Fremadrettet skal der i dette år fokuseres på registreringspraksis, alle hospitaler skal indberette et komplet og validt datasæt. Det vil være relevant at se differentieret på indikatorerne, for eksempel på hvilke afdelingstyper hjertestoppet er opstået og på hvilket slags hospital (universitets- eller regionshospital). På længere sigt vil det også være relevant ikke kun at se på overlevelse, men også livskvaliteten hos de overlevne. April 2018 Styregruppen for DANARREST

6 6 2. Indikatorresultater på lands-, regions- og sygehusniveau Tabellen viser en oversigt over de samlede indikatorresultater på landsplan for aktuelle årsrapport. Kolonnen Uoplyst angiver andelen af patienter med manglende data for en eller flere af de variable, der er nødvendige til at beregne den enkelte indikator. Indikator 1, 2 og 4 er nye indikatorer pr. 1/1-2017, men vi har valgt at vise resultaterne fra de forgående år for at se udviklingen. Uoplyst Indikatoropfyldelse % (95% CI) Indikator Standard % Indikator 1: Bevidnet hjertestop. Andel af patienter med bevidnet hjertestop. Indikator 2: EKG-monitorering. Andel af patienter, der var med EKG-monitorering på tidspunktet for hjertestop. Indikator 3: Hjertelungeredning. Andel af patienter, hvor tid fra erkendelsen af hjertestop til start af hjertelungeredning var <= 1 minut. Indikator 4: Hjerterytmeanalyse. Andel af patienter, hvor tid fra erkendelsen af hjertestop til påbegyndt hjerterytmeanalyse var <= 2 minutter. Indikator 5: Genoprettelse af egencirkulation. Andelen af patienter med genoprettet egencirkulation. Indikator 6: 30-dages overlevelse. Andel af patienter, som overlever mindst 30 dage efter hjertestop. Indikator 7: 1-års overlevelse. Andel af patienter, som overlever mindst 1 år efter hjertestop. >= 85% 0 79 (77;80) 78 (76;81) 79 (76;82) >= 65% 1 45 (43;47) 46 (43;49) 47 (43;50) >= 90% 0 95 (94;96) 95 (94;96) 94 (92;96) >= 90% 3 58 (56;60) 49 (44;54) - >= 55% 0 54 (51;56) 55 (52;58) 57 (54;61) >= 30% 1 27 (25;29) 28 (26;31) 31 (28;35) >= 20% (20;25) 25 (22;29)

7 7 Indikator 1: Bevidnet hjertestop andel af patienter med bevidnet hjertestop Standard 85% Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Nej 1.655/ (0) 79 (77;80) 78(76;81) 79(76;82) Hovedstaden Nej 593/745 0(0) 80 (77;82) - - Sjælland Nej 198/266 0(0) 74 (69;80) 78(67;86) 87(76;94) Syddanmark Nej 299/400 0(0) 75 (70;79) 79(73;84) 68(58;77) Midtjylland Nej 399/489 0(0) 82 (78;85) 78(74;81) 78(74;82) Nordjylland Nej 166/203 0(0) 82 (76;87) 78(72;83) 83(77;88) Hovedstaden Nej 593/745 0(0) 80 (77;82) - - Amager Hvidovre Hospital, Amager Amager Hvidovre Hospital, Glostrup Amager Hvidovre Hospital, Hvidovre Bispebjerg Frederiksberg Hospitaler, Bispebjerg Bispebjerg Frederiksberg Hospitaler, Frederiksberg Nej #/# 0(0) 40 (5;85) - - Nej 28/35 0(0) 80 (63;92) - - Nej 42/57 0(0) 74 (60;84) - - Nej 56/74 0(0) 76 (64;85) - - Nej 14/18 0(0) 78 (52;94) - - Bornholms Hospital Nej #/# 0(0) 0 (0;98) - - Herlev Gentofte Hospital, Gentofte Ja 68/77 0(0) 88 (79;95) - - Herlev Gentofte Hospital, Herlev Nej 110/151 0(0) 73 (65;80) - - Nordsjællands Hospital, Frederiksund Ja 13/15 0(0) 87 (60;98) - - Nordsjællands Hospital, Hillerød Nej 70/94 0(0) 74 (64;83) - - Rigshospitalet, Blegdamsvej Ja 179/203 0(0) 88 (83;92) - - Rigshospitalet, Glostrup Nej 11/15 0(0) 73 (45;92) - - Sjælland Nej 198/266 0(0) 74 (69;80) 78(67;86) 87(76;94) Holbæk Sygehus Nej 22/42 0(0) 52 (36;68) 75(35;97) - Nykøbing Falster Sygehus Ja 57/67 0(0) 85 (74;93) 86(42;100) - Næstved Sygehus Ja #/# 0(0) 100 (16;100) - - Sjællands Universitetshospital, Køge Sjællands Universitetshospital, Roskilde Nej 54/66 0(0) 82 (70;90) 67(30;93) - Nej 38/53 0(0) 72 (58;83) 79(66;88) 87(76;94) Slagelse Sygehus Nej 25/36 0(0) 69 (52;84) - - Syddanmark Nej 299/400 0(0) 75 (70;79) 79(73;84) 68(58;77) Odense Universitetshospital, Odense Odense Universitetshospital, Svendborg Nej 124/160 0(0) 78 (70;84) 92(82;97) - Nej 72/94 0(0) 77 (67;85) 64(48;78) 65(53;76) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Nej 6/8 0(0) 75 (35;97) - -

8 8 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Sygehus Lillebælt, Kolding Nej 32/53 0(0) 60 (46;74) 68(53;81) 100(3;100) Sygehus Lillebælt, Vejle Nej 37/45 0(0) 82 (68;92) 82(65;93) 79(54;94) Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Nej 28/40 0(0) 70 (53;83) 83(70;92) - Midtjylland Nej 399/489 0(0) 82 (78;85) 78(74;81) 78(74;82) Aarhus Universitetshospital, NBG Nej 53/65 0(0) 82 (70;90) 80(68;89) 74(63;83) Aarhus Universitetshospital, Skejby Ja 101/111 0(0) 91 (84;96) 85(76;91) 89(80;94) Aarhus Universitetshospital, THG Nej 12/15 0(0) 80 (52;96) 78(56;93) 79(54;94) Hospitalsenheden Midt, Silkeborg Nej 5/7 0(0) 71 (29;96) - - Hospitalsenheden Midt, Viborg Ja 69/80 0(0) 86 (77;93) 85(75;92) 83(70;92) Hospitalsenheden Vest, Herning Nej 26/32 0(0) 81 (64;93) 86(75;93) 81(66;91) Hospitalsenheden Vest, Holstebro Nej 15/23 0(0) 65 (43;84) 59(43;73) 74(49;91) Regionshospitalet Horsens Nej 53/81 0(0) 65 (54;76) 70(60;80) 70(55;82) Regionshospitalet Randers Ja 65/75 0(0) 87 (77;93) 74(62;84) 74(64;83) Nordjylland Nej 166/203 0(0) 82 (76;87) 78(72;83) 83(77;88) Aalborg Universitetshospital, Nord Ja 4/4 0(0) 100 (40;100) - - Aalborg Universitetshospital, Syd Nej 119/151 0(0) 79 (71;85) 78(71;83) 83(77;88) Regionshospitalet Nordjylland, Frederikshavn Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring Regionshospitalet Nordjylland, Thisted Ja #/# 0(0) 100 (3;100) - - Ja 29/33 0(0) 88 (72;97) 67(35;90) - Ja 13/14 0(0) 93 (66;100) 100(54;100) - #/# Resultatet er af diskretionshensyn fjernet, da der er et eller to patienter/forløb i tæller eller nævner. Beregning af indikator 1 Tæller: Patientforløb med bevidnet hjertestop. Bevidnet hjertestop inkluderer hjertestop observeret af sundhedspersonale eller lægmand herunder andre patienter. Observeret indebærer, at man har set eller hørt personen få hjertestop, eller identificeret ventrikelflimren eller asystoli på EKG-overvågning. Nævner: Patientforløb med hjertestop og indikation for genoplivning. Ved hjertestop forstås patienter, der har klinisk hjertestop med indikation for genoplivning dvs. patienter, hvor der er svaret Ja i punkt 5.1 og 5.2 på registreringsskemaet. Alle hjertestop tælles med dvs. også flere hjertestop for den samme patient. Patientforløb udgår, hvis: Antal ekskluderede: - Ugyldigt CPR-nummer, inkl. erstatnings-cpr-nummer 23 Uoplyst: Patientforløb går i uoplyst, hvis: Antal uoplyst: - manglende oplysninger om bevidnet hjertestop 0

9 9 Indikator 1: Bevidnet hjertestop andel af patienter med bevidnet hjertestop (standard 85%) Figuren viser en oversigt over resultater for indikator 1 på landsplan samt for de 5 regioner. De vandrette bjælker markerer 95% konfidensintervaller, mens den røde linje markerer den fastlagte standard på 85%.

10 10 Indikator 1: Bevidnet hjertestop andel af patienter med bevidnet hjertestop (standard 85%)

11 11 Figuren (på forrige side) viser en oversigt over resultater for indikator 1 på landsplan samt for de indberettende hospitalsmatrikler. De vandrette bjælker markerer 95% konfidensintervaller, mens den røde linje markerer den fastlagte standard på 85%. Indikator 1: Bevidnet hjertestop andel af patienter med bevidnet hjertestop (standard 85%) Figuren viser et funnelplot af antallet af indberettede hjertestop per hospitalsmatrikel mod det opnåede indikatorresultat. Den røde linje viser den fastsatte standard på 85%. Den omkringliggende tragt viser et 95 % konfidensinterval omkring standarden (ved et givent antal hjertestop). De cirkler, som ligger under tragten omkring den røde linje, viser hospitalsmatrikler, der med stor sandsynlighed har et resultat, som ligger under den fastsatte standard. Tragten er altså et billede på den variation, der kan ligge omkring et givent niveau i resultatet. Tragten bliver mindre ud af x-aksen med stigende antal patienter i nævneren, idet resultatet er mere sikkert jo flere patientforløb, det er baseret på. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar til indikator 1 Indikatoren blev indført fra 1. januar 2017, men er i rapporten også opgjort fra de tidligere år for at se udviklingen. På landsplan var andelen af patienter med bevidnet hjertestop på 79%, hvilket var uændret fra 2016 og Regionalt varierede andelen fra 74% i Region Sjælland til 82% i både Region Midtjylland og Region

12 12 Nordjylland. Standarden blev ikke opfyldt på landsplan eller på regionsniveau, men 12 hospitalsmatrikler opfyldte standarden. Ingen patientforløb manglede data til udregning af denne indikator. Faglig klinisk kommentar Det er vigtigt at være opmærksom på, at en afgørende forudsætning for at hurtig iværksættelse af hjertelungeredning kan have optimal effekt, er en tidlig erkendelse af hjertestop. Forsinkelse i opsporingen af hjertestop er kritisk og kan have katastrofale konsekvenser for patienten. Det er styregruppens erfaring, at der er et betydeligt potentiale i forhold til at forbedre den tidlige opsporing af hjertestop på danske hospitaler. Derfor er der i DANARREST indført denne nye indikator, som angiver andelen af patienter med bevidnet hjertestop. Resultatet har ikke ændret sig over de sidste 2 år, og er generelt lidt under standarden. Tidlig opsporing af hjertestop blandt indlagte patienter vil bl.a. kunne sikres via øget adgang til telemetriovervågning for højrisikopatienter og/eller anden form for monitorering. Med henblik på bedre at kunne monitorere den samlede indsats fastholdes indikatoren og standarden. Anbefalinger til indikator Det anbefales, at hospitalerne løbende er opmærksomme på andelen af patienter med bevidnet hjertestop, samt løbende at sikre retvisende dataindberetning, f.eks. ved hjælp af journalaudits. Det bør nøje overvejes lokalt, hvorledes tidlig opsporing og erkendelse af hjertestop kan sikres bedst muligt, ikke mindst på de hospitaler, som ligger under standarden.

13 13 Indikator 2: EKG-monitorering andel af patienter, der var med EKG-monitorering på tidspunkt for hjertestop Standard 65% Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Nej 942/ (1) 45 (43;47) 46(43;49) 47(43;50) Hovedstaden Nej 355/745 0(0) 48 (44;51) - - Sjælland Nej 99/266 0(0) 37 (31;43) 38(28;49) 54(42;67) Syddanmark Nej 162/399 1(0) 41 (36;46) 52(46;59) 35(26;46) Midtjylland Nej 233/477 12(2) 49 (44;53) 46(42;51) 46(41;51) Nordjylland Nej 93/203 0(0) 46 (39;53) 43(37;50) 53(45;60) Hovedstaden Nej 355/745 0(0) 48 (44;51) - - Amager Hvidovre Hospital, Amager Amager Hvidovre Hospital, Glostrup Amager Hvidovre Hospital, Hvidovre Bispebjerg Frederiksberg Hospitaler, Bispebjerg Bispebjerg Frederiksberg Hospitaler, Frederiksberg Nej #/# 0(0) 40 (5;85) - - Nej 12/35 0(0) 34 (19;52) - - Nej 13/57 0(0) 23 (13;36) - - Nej 27/74 0(0) 36 (26;48) - - Nej 8/18 0(0) 44 (22;69) - - Bornholms Hospital Nej #/# 0(0) 0 (0;98) - - Herlev Gentofte Hospital, Gentofte Ja 53/77 0(0) 69 (57;79) - - Herlev Gentofte Hospital, Herlev Nej 39/151 0(0) 26 (19;34) - - Nordsjællands Hospital, Frederiksund Nej 8/15 0(0) 53 (27;79) - - Nordsjællands Hospital, Hillerød Nej 50/94 0(0) 53 (43;64) - - Rigshospitalet, Blegdamsvej Ja 135/203 0(0) 67 (60;73) - - Rigshospitalet, Glostrup Nej 8/15 0(0) 53 (27;79) - - Sjælland Nej 99/266 0(0) 37 (31;43) 38(28;49) 54(42;67) Holbæk Sygehus Nej 12/42 0(0) 29 (16;45) 29(4;71) - Nykøbing Falster Sygehus Nej 23/67 0(0) 34 (23;47) 14(0;58) - Næstved Sygehus Nej #/# 0(0) 0 (0;84) - - Sjællands Universitetshospital, Køge Sjællands Universitetshospital, Roskilde Nej 25/66 0(0) 38 (26;51) 44(14;79) - Nej 23/53 0(0) 43 (30;58) 41(29;54) 54(42;67) Slagelse Sygehus Nej 16/36 0(0) 44 (28;62) - - Syddanmark Nej 162/399 1(0) 41 (36;46) 52(46;59) 35(26;46) Odense Universitetshospital, Odense Odense Universitetshospital, Svendborg Nej 77/160 0(0) 48 (40;56) 73(60;83) - Nej 35/94 0(0) 37 (27;48) 52(36;68) 31(21;43)

14 14 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Nej #/# 0(0) 13 (0;53) - - Sygehus Lillebælt, Kolding Nej 18/53 0(0) 34 (22;48) 45(30;60) 100(3;100) Sygehus Lillebælt, Vejle Nej 18/45 0(0) 40 (26;56) 42(25;61) 47(24;71) Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Nej 13/39 1(3) 33 (19;50) 40(26;54) - Midtjylland Nej 233/477 12(2) 49 (44;53) 46(42;51) 46(41;51) Aarhus Universitetshospital, NBG Nej 24/64 1(2) 38 (26;50) 37(25;50) 38(27;49) Aarhus Universitetshospital, Skejby Ja 84/101 10(9) 83 (74;90) 73(63;82) 71(60;80) Aarhus Universitetshospital, THG Nej 3/14 1(7) 21 (5;51) 27(11;50) 24(7;50) Hospitalsenheden Midt, Silkeborg Nej #/# 0(0) 14 (0;58) - - Hospitalsenheden Midt, Viborg Nej 44/80 0(0) 55 (43;66) 48(36;60) 47(33;61) Hospitalsenheden Vest, Herning Nej 16/32 0(0) 50 (32;68) 57(44;70) 57(41;72) Hospitalsenheden Vest, Holstebro Nej 6/23 0(0) 26 (10;48) 40(26;56) 26(9;51) Regionshospitalet Horsens Nej 25/81 0(0) 31 (21;42) 34(24;45) 40(25;57) Regionshospitalet Randers Nej 30/75 0(0) 40 (29;52) 34(24;46) 35(26;46) Nordjylland Nej 93/203 0(0) 46 (39;53) 43(37;50) 53(45;60) Aalborg Universitetshospital, Nord Ja 3/4 0(0) 75 (19;99) - - Aalborg Universitetshospital, Syd Nej 69/151 0(0) 46 (38;54) 45(38;52) 53(45;60) Regionshospitalet Nordjylland, Frederikshavn Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring Regionshospitalet Nordjylland, Thisted Nej #/# 0(0) 0 (0;98) - - Nej 15/33 0(0) 45 (28;64) 17(2;48) - Nej 6/14 0(0) 43 (18;71) 33(4;78) - #/# Resultatet er af diskretionshensyn fjernet, da der er et eller to patienter/forløb i tæller eller nævner. Beregning af indikator 2 Tæller: Patientforløb med EKG-monitorering på tidspunktet for hjertestop. Med EKG-monitorering menes monitoreret med EKG-overvågning inkl. telemetri. Nævner: Patientforløb med hjertestop og indikation for genoplivning. Ved hjertestop forstås patienter, der har klinisk hjertestop med indikation for genoplivning dvs. patienter, hvor der er svaret Ja i punkt 5.1 og 5.2 på registreringsskemaet. Alle hjertestop tælles med dvs. også flere hjertestop for den samme patient. Patientforløb udgår, hvis: Antal ekskluderede: - Ugyldigt CPR-nummer, inkl. erstatnings-cpr-numre 23 Uoplyst: Patientforløb går i uoplyst, hvis: Antal uoplyst: - manglende information om hjerterytmeovervåget hjertestop 13

15 15 Indikator 2: EKG-monitorering andel af patienter, der var med EKG-monitorering på tidspunkt for hjertestop (standard 65%) Figuren viser en oversigt over resultater for indikator 2 på landsplan samt for de 5 regioner. De vandrette bjælker markerer 95% konfidensintervaller, mens den røde linje markerer den fastlagte standard på 65%.

16 16 Indikator 2: EKG-monitorering andel af patienter, der var med EKG-monitorering på tidspunkt for hjertestop (standard 65%)

17 17 Figuren (på forrige side) viser en oversigt over resultater for indikator 2 på landsplan samt for de indberettende hospitalsmatrikler. De vandrette bjælker markerer 95% konfidensintervaller, mens den røde linje markerer den fastlagte standard på 65%. Indikator 2: EKG-monitorering andel af patienter, der var med EKG-monitorering på tidspunkt for hjertestop (standard 65%) Figuren viser et funnelplot af antallet af indberettede hjertestop per hospitalsmatrikel mod det opnåede indikatorresultat. Den røde linje viser den fastsatte standard på 65%. Den omkringliggende tragt viser et 95 % konfidensinterval omkring standarden (ved et givent antal hjertestop). De cirkler, som ligger under tragten omkring den røde linje, viser hospitalsmatrikler, der med stor sandsynlighed har et resultat, som ligger under den fastsatte standard. Tragten er altså et billede på den variation, der kan ligge omkring et givent niveau i resultatet. Tragten bliver mindre ud af x-aksen med stigende antal patienter i nævneren, idet resultatet er mere sikkert jo flere patientforløb, det er baseret på. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar til indikator 2 Indikatoren blev indført fra 1. januar 2017, men er i rapporten også opgjort fra de tidligere år for at se udviklingen. På landsplan var andelen af patienter, der var med EKG-monitorering på tidspunktet for hjertestop på 45%, hvilket var uændret fra 2016 og Regionalt varierede andelen fra 37% i Region Sjælland til 49% i Regi-

18 18 on Midtjylland. Standarden blev ikke opfyldt på landsplan eller på regionsniveau, men 4 hospitalsmatrikler opfyldte standarden. Andelen af patienter med manglende data var på landsplan kun 1%. Faglig klinisk kommentar Indikator 2, andelen af patienter, der var med EKG-monitorering på tidspunkt for hjertestop, er en ny indikator. Tidlig erkendelse af hjertestop er en forudsætning for en god prognose for hjertestoppatienten. EKGmonitorering af den enkelte patient vil øge chancen for, at et eventuelt hjertestop erkendes tidligere. EKGmonitorering er derfor et vigtigt indirekte element i hjertestopbehandlingen, og det enkelte hospital kan udvide monitoreringskapaciteten. Indikatoren og standarden fastholdes, men samtidig påtænkes det fremadrettet at lave ekstra analyser for at kvalificere denne indikator. Anbefaling til indikatoren Det anbefales, at de enkelte hospitaler overvejer om deres EKG-monitoreringskapacitet står i et rimeligt forhold til antallet af ikke-monitorerede hjertestop på hospitalet. Ved udvidelse af kapaciteten vil effekten kunne følges via denne indikator.

19 19 Indikator 3: Hjertelungeredning andel af patienter, hvor tid fra erkendelsen af hjertestop til start af hjertelungeredning var 1 minut Standard 90% Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Ja 1.934/ (0) 95 (94;96) 95(94;96) 94(92;96) Hovedstaden Ja 690/726 0(0) 95 (93;97) - - Sjælland Ja 242/257 1(0) 94 (91;97) 93(85;98) 92(81;97) Syddanmark Ja 359/387 1(0) 93 (90;95) 92(88;95) 85(76;91) Midtjylland Ja 458/471 8(2) 97 (95;99) 96(94;97) 96(93;98) Nordjylland Ja 185/194 0(0) 95 (91;98) 97(93;99) 96(92;98) Hovedstaden Ja 690/726 0(0) 95 (93;97) - - Amager Hvidovre Hospital, Amager Amager Hvidovre Hospital, Glostrup Amager Hvidovre Hospital, Hvidovre Bispebjerg Frederiksberg Hospitaler, Bispebjerg Bispebjerg Frederiksberg Hospitaler, Frederiksberg Nej 3/4 0(0) 75 (19;99) - - Ja 32/32 0(0) 100 (89;100) - - Nej 47/55 0(0) 85 (73;94) - - Ja 66/70 0(0) 94 (86;98) - - Ja 17/17 0(0) 100 (80;100) - - Bornholms Hospital Ja #/# 0(0) 100 (3;100) - - Herlev Gentofte Hospital, Gentofte Ja 76/76 0(0) 100 (95;100) - - Herlev Gentofte Hospital, Herlev Ja 149/151 0(0) 99 (95;100) - - Nordsjællands Hospital, Frederiksund Nej 13/15 0(0) 87 (60;98) - - Nordsjællands Hospital, Hillerød Ja 90/93 0(0) 97 (91;99) - - Rigshospitalet, Blegdamsvej Ja 182/197 0(0) 92 (88;96) - - Rigshospitalet, Glostrup Ja 14/15 0(0) 93 (68;100) - - Sjælland Ja 242/257 1(0) 94 (91;97) 93(85;98) 92(81;97) Holbæk Sygehus Ja 41/42 0(0) 98 (87;100) 88(47;100) - Nykøbing Falster Sygehus Ja 62/66 0(0) 94 (85;98) 83(36;100) - Næstved Sygehus Ja #/# 0(0) 100 (16;100) - - Sjællands Universitetshospital, Køge Sjællands Universitetshospital, Roskilde Ja 60/63 0(0) 95 (87;99) 100(63;100) - Ja 46/50 0(0) 92 (81;98) 94(83;99) 92(81;97) Slagelse Sygehus Ja 31/34 1(3) 91 (76;98) - - Syddanmark Ja 359/387 1(0) 93 (90;95) 92(88;95) 85(76;91) Odense Universitetshospital, Odense Odense Universitetshospital, Svendborg Ja 140/151 0(0) 93 (87;96) 98(90;100) - Ja 87/94 0(0) 93 (85;97) 88(74;96) 84(73;91)

20 20 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Nej 6/8 0(0) 75 (35;97) - - Sygehus Lillebælt, Kolding Ja 49/52 0(0) 94 (84;99) 89(75;96) 100(3;100) Sygehus Lillebælt, Vejle Ja 44/45 0(0) 98 (88;100) 97(84;100) 88(64;99) Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Nej 33/37 1(3) 89 (75;97) 90(79;97) - Midtjylland Ja 458/471 8(2) 97 (95;99) 96(94;97) 96(93;98) Aarhus Universitetshospital, NBG Ja 60/62 3(5) 97 (89;100) 95(87;99) 94(86;98) Aarhus Universitetshospital, Skejby Ja 99/102 5(5) 97 (92;99) 96(89;99) 98(91;100) Aarhus Universitetshospital, THG Ja 15/15 0(0) 100 (78;100) 100(85;100) 100(82;100) Hospitalsenheden Midt, Silkeborg Ja 7/7 0(0) 100 (59;100) - - Hospitalsenheden Midt, Viborg Ja 77/78 0(0) 99 (93;100) 100(95;100) 98(90;100) Hospitalsenheden Vest, Herning Ja 30/31 0(0) 97 (83;100) 94(85;98) 90(77;97) Hospitalsenheden Vest, Holstebro Ja 22/23 0(0) 96 (78;100) 87(74;95) 89(67;99) Regionshospitalet Horsens Ja 77/80 0(0) 96 (89;99) 97(90;99) 96(85;99) Regionshospitalet Randers Ja 71/73 0(0) 97 (90;100) 99(92;100) 98(92;100) Nordjylland Ja 185/194 0(0) 95 (91;98) 97(93;99) 96(92;98) Aalborg Universitetshospital, Nord Ja 4/4 0(0) 100 (40;100) - - Aalborg Universitetshospital, Syd Ja 139/143 0(0) 97 (93;99) 97(93;99) 96(92;98) Regionshospitalet Nordjylland, Frederikshavn Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring Regionshospitalet Nordjylland, Thisted Ja #/# 0(0) 100 (3;100) - - Nej 28/33 0(0) 85 (68;95) 92(62;100) - Ja 13/13 0(0) 100 (75;100) 100(54;100) - #/# Resultatet er af diskretionshensyn fjernet, da der er et eller to patienter/forløb i tæller eller nævner. Beregning af indikator 3 Tæller: Patientforløb, hvor tid fra diagnosen hjertestop til opstart af hjertelungeredning var 1 minut (Definition ifølge dokumentalistrapport: "Tiden beregnes i hele minutter, således at 0 minutter er inden for dette samme minut, 1 minut er inden for det næste hele minut, osv." Dvs. 1 minut kan være i intervallet fra 0 minutter og 0 sekunder til 1 minut og 59 sekunder, alt efter hvornår hjertestoppet er registreret). Nævner: Patientforløb med hjertestop og indikation for genoplivning. Ved hjertestop forstås patienter, der har klinisk hjertestop med indikation for genoplivning dvs. patienter, hvor der er svaret Ja i punkt 5.1 og 5.2 på registreringsskemaet. Alle hjertestop tæller med dvs. også flere hjertestop for den samme patient. Patientforløb udgår, hvis: Antal ekskluderede: - Patienter der ikke har fået hjertelungeredning 58 - Ugyldigt CPR-nummer, inkl. erstatnings-cpr-numre 23 Uoplyst: Patientforløb går i uoplyst, hvis: Antal uoplyst: - Tidspunkt for konstatering af hjertestop mangler 1 - Tidspunkt for påbegyndt hjertelungeredning mangler 9

21 21 Indikator 3: Hjertelungeredning andel af patienter, hvor tid fra erkendelsen af hjertestop til start af hjertelungeredning var 1 minut (standard 90%) Figuren viser en oversigt over resultater for indikator 3 på landsplan samt for de 5 regioner. De vandrette bjælker markerer 95% konfidensintervaller, mens den røde linje markerer den fastlagte standard på 90%.

22 22 Indikator 3: Hjertelungeredning andel af patienter, hvor tid fra erkendelsen af hjertestop til start af hjertelungeredning var 1 minut (standard 90%)

23 23 Figuren (på forrige side) viser en oversigt over resultater for indikator 3 på landsplan samt for de indberettende hospitalsmatrikler. De vandrette bjælker markerer 95% konfidensintervaller, mens den røde linje markerer den fastlagte standard på 90%. Indikator 3: Hjertelungeredning andel af patienter, hvor tid fra erkendelsen af hjertestop til start af hjertelungeredning var 1 minut (standard 90%) Figuren viser et funnelplot af antallet af indberettede hjertestop per hospitalsmatrikel mod det opnåede indikatorresultat. Den røde linje viser den fastsatte standard på 90%. Den omkringliggende tragt viser et 95 % konfidensinterval omkring standarden (ved et givent antal hjertestop). De cirkler, som ligger under tragten omkring den røde linje, viser hospitalsmatrikler, der med stor sandsynlighed har et resultat, som ligger under den fastsatte standard. Tragten er altså et billede på den variation, der kan ligge omkring et givent niveau i resultatet. Tragten bliver mindre ud af x-aksen med stigende antal patienter i nævneren, idet resultatet er mere sikkert jo flere patientforløb, det er baseret på. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar På landsplan var andelen af patienter, hvor tid fra erkendelsen af hjertestop til start af hjertelungeredning var højst 1 minut på 95%, hvilket var på niveau med resultatet fra 2016 og Regionalt varierede andelen fra 93% til 97%. Standarden var opfyldt på landsplan og i de enkelte regioner, og kun 6 hospitalsmatrikler opfyldte ikke standarden. Andelen af patienter med manglende data var på landsplan <1%.

24 24 Højst 1 minut er ifølge dokumentalistrapporten defineret som: "Tiden beregnes i hele minutter, således at 0 minutter er inden for dette samme minut, 1 minut er inden for det næste hele minut, osv." Dvs. 1 minut kan være i intervallet fra 0 minutter og 0 sekunder til 1 minutter og 59 sekunder, alt efter hvornår hjertestoppet er registreret. Faglig klinisk kommentar Det er tilfredsstillende, at andelen af patienter, hvor der iværksættes hjertelungeredning indenfor 1 minut er høj, idet der foreligger videnskabelig evidens for, at hurtig iværksættelse af hjertelungeredning ved hjertestop er forbundet med bedre chance for overlevelse. Det er ligeledes tilfredsstillende, at den høje andel er bibeholdt efter, at databasens registrering er blevet landsdækkende. Der er formentlig fortsat nogen usikkerhed på de selvrapporterede tidsestimater, hvorfor der bør iværksættes relevante tiltag for at validere tidsestimaterne og begrænse usikkerheden. I Appendix er inkluderet et histogram, som viser distributionen af tiden fra diagnosen hjertestop til påbegyndelse af hjertelungeredning. Figuren underbygger, at hjertelungeredningen hos næsten alle patienter påbegyndes meget hurtigt efter diagnosen er stillet. Anbefaling til indikator Det anbefales, at hospitalerne løbende er opmærksomme på at minimere tiden fra diagnosen hjertestop til opstart af hjertelungeredning. Tillige at der foretages audit af enkelte afdelingers indsats med henblik på at forbedre uddannelsen og lokalindsatsen.

25 25 Indikator 4: Hjerterytmeanalyse andel af patienter, hvor tid fra erkendelsen af hjertestop til påbegyndt hjerterytmeanalyse var 2 minutter Standard 90% Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Nej 1.195/ (3) 58 (56;60) 49(44;54) 0(0;0) Hovedstaden Nej 481/744 1(0) 65 (61;68) - - Sjælland Nej 127/264 2(1) 48 (42;54) 39(25;55) 0(0;0) Syddanmark Nej 205/393 7(2) 52 (47;57) 58(50;66) 0(0;0) Midtjylland Nej 265/445 44(9) 60 (55;64) 41(33;49) 0(0;0) Nordjylland Nej 117/202 1(0) 58 (51;65) 52(40;63) 0(0;0) Hovedstaden Nej 481/744 1(0) 65 (61;68) - - Amager Hvidovre Hospital, Amager Amager Hvidovre Hospital, Glostrup Amager Hvidovre Hospital, Hvidovre Bispebjerg Frederiksberg Hospitaler, Bispebjerg Bispebjerg Frederiksberg Hospitaler, Frederiksberg Nej #/# 0(0) 40 (5;85) - - Nej 24/35 0(0) 69 (51;83) - - Nej 18/57 0(0) 32 (20;45) - - Nej 45/74 0(0) 61 (49;72) - - Nej 4/18 0(0) 22 (6;48) - - Bornholms Hospital Nej #/# 0(0) 0 (0;98) - - Herlev Gentofte Hospital, Gentofte Nej 69/77 0(0) 90 (81;95) - - Herlev Gentofte Hospital, Herlev Nej 112/151 0(0) 74 (66;81) - - Nordsjællands Hospital, Frederiksund Nej 8/15 0(0) 53 (27;79) - - Nordsjællands Hospital, Hillerød Nej 56/93 1(1) 60 (50;70) - - Rigshospitalet, Blegdamsvej Nej 134/203 0(0) 66 (59;72) - - Rigshospitalet, Glostrup Nej 9/15 0(0) 60 (32;84) - - Sjælland Nej 127/264 2(1) 48 (42;54) 39(25;55) 0(0;0) Holbæk Sygehus Nej 18/42 0(0) 43 (28;59) 38(9;76) - Nykøbing Falster Sygehus Nej 44/67 0(0) 66 (53;77) 29(4;71) - Næstved Sygehus Nej #/# 1(50) 0 (0;98) - - Sjællands Universitetshospital, Køge Sjællands Universitetshospital, Roskilde Nej 30/66 0(0) 45 (33;58) 22(3;60) - Nej 18/53 0(0) 34 (22;48) 50(28;72) 0(0;0) Slagelse Sygehus Nej 17/35 1(3) 49 (31;66) - - Syddanmark Nej 205/393 7(2) 52 (47;57) 58(50;66) 0(0;0) Odense Universitetshospital, Odense Odense Universitetshospital, Svendborg Nej 91/160 0(0) 57 (49;65) 76(64;86) - Nej 34/94 0(0) 36 (27;47) 44(22;69) 0(0;0)

26 26 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Nej 3/8 0(0) 38 (9;76) - - Sygehus Lillebælt, Kolding Nej 30/53 0(0) 57 (42;70) 39(17;64) 0(0;0) Sygehus Lillebælt, Vejle Nej 32/45 0(0) 71 (56;84) 55(23;83) 0(0;0) Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Nej 15/33 7(18) 45 (28;64) 42(25;61) - Midtjylland Nej 265/445 44(9) 60 (55;64) 41(33;49) 0(0;0) Aarhus Universitetshospital, NBG Nej 38/56 9(14) 68 (54;80) 65(38;86) 0(0;0) Aarhus Universitetshospital, Skejby Ja 89/94 17(15) 95 (88;98) 68(46;85) 0(0;0) Aarhus Universitetshospital, THG Nej 6/13 2(13) 46 (19;75) 29(4;71) 0(0;0) Hospitalsenheden Midt, Silkeborg Nej #/# 0(0) 29 (4;71) - - Hospitalsenheden Midt, Viborg Nej 37/74 6(8) 50 (38;62) 32(15;54) 0(0;0) Hospitalsenheden Vest, Herning Nej 13/32 0(0) 41 (24;59) 22(6;48) 0(0;0) Hospitalsenheden Vest, Holstebro Nej 6/23 0(0) 26 (10;48) 29(8;58) 0(0;0) Regionshospitalet Horsens Nej 38/76 5(6) 50 (38;62) 41(21;64) 0(0;0) Regionshospitalet Randers Nej 36/70 5(7) 51 (39;64) 33(17;54) 0(0;0) Nordjylland Nej 117/202 1(0) 58 (51;65) 52(40;63) 0(0;0) Aalborg Universitetshospital, Nord Nej #/# 0(0) 50 (7;93) - - Aalborg Universitetshospital, Syd Nej 96/151 0(0) 64 (55;71) 62(48;74) 0(0;0) Regionshospitalet Nordjylland, Frederikshavn Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring Regionshospitalet Nordjylland, Thisted Nej #/# 0(0) 0 (0;98) - - Nej 14/33 0(0) 42 (25;61) 8(0;38) - Nej 5/13 1(7) 38 (14;68) 40(5;85) - #/# Resultatet er af diskretionshensyn fjernet, da der er et eller to patienter/forløb i tæller eller nævner. Beregning af indikator 4 Tæller: Patientforløb, hvor tid fra erkendelsen af hjertestop til påbegyndt hjerterytmeanalyse med AED eller manuel defibrillator eller via EKG-monitorering var 2 minutter. (Definition ifølge dokumentalistrapport: "Tiden beregnes i hele minutter, således at 0 minutter er inden for dette samme minut, 1 minut er inden for det næste hele minut, osv." Dvs. 2 minutter kan være i intervallet fra 0 minutter og 0 sekunder til 2 minutter og 59 sekunder, alt efter hvornår hjertestoppet er registreret). Nævner: Patientforløb med hjertestop og indikation for genoplivning. Ved hjertestop forstås patienter, der har klinisk hjertestop med indikation for genoplivning dvs. patienter, hvor der er svaret Ja i punkt 5.1 og 5.2 på registreringsskemaet. Alle hjertestop tælles med dvs. også flere hjertestop for den samme patient. Patientforløb udgår, hvis: Antal ekskluderede: - Ugyldigt CPR-nummer, inkl. erstatnings-cpr-numre 23 Uoplyst: Patientforløb går i uoplyst, hvis: Antal uoplyst: - Tidspunkt for konstatering af hjertestop mangler 1 - Tidspunkt for første hjerte-rytmeanalyse mangler 54

27 27 Indikator 4: Hjerterytmeanalyse andel af patienter, hvor tid fra erkendelsen af hjertestop til påbegyndt hjerterytmeanalyse var 2 minutter (standard 90%) Figuren viser en oversigt over resultater for indikator 3 på landsplan samt for de 5 regioner. De vandrette bjælker markerer 95% konfidensintervaller, mens den røde linje markerer den fastlagte standard på 90%.

28 28 Indikator 4: Hjerterytmeanalyse andel af patienter, hvor tid fra erkendelsen af hjertestop til påbegyndt hjerterytmeanalyse var 2 minutter (standard 90%)

29 29 Figuren (på forrige side) viser en oversigt over resultater for indikator 4 på landsplan samt for de indberettende hospitalsmatrikler. De vandrette bjælker markerer 95% konfidensintervaller, mens den røde linje markerer den fastlagte standard på 90%. Indikator 4: Hjerterytmeanalyse andel af patienter, hvor tid fra erkendelsen af hjertestop til påbegyndt hjerterytmeanalyse var 2 minutter (standard 90%) Figuren viser et funnelplot af antallet af indberettede hjertestop per hospitalsmatrikel mod det opnåede indikatorresultat. Den røde linje viser den fastsatte standard på 90%. Den omkringliggende tragt viser et 95 % konfidensinterval omkring standarden (ved et givent antal hjertestop). De cirkler, som ligger under tragten omkring den røde linje, viser hospitalsmatrikler, der med stor sandsynlighed har et resultat, som ligger under den fastsatte standard. Tragten er altså et billede på den variation, der kan ligge omkring et givent niveau i resultatet. Tragten bliver mindre ud af x-aksen med stigende antal patienter i nævneren, idet resultatet er mere sikkert jo flere patientforløb, det er baseret på. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar På landsplan var andelen af patienter, hvor tid fra erkendelsen af hjertestop til påbegyndt hjerterytmeanalyse højst var 2 minutter på 58%, hvilket var signifikant højere end 2016 og er ikke muligt at beregne for Regionalt varierede andelen fra 48% til 65%. Standarden var ikke opfyldt på landsplan og i de enkelte regioner, men Aarhus Universitetshospital i Skejby opfyldte standarden.

30 30 Højst 2 minutter er ifølge dokumentalistrapporten defineret som: "Tiden beregnes i hele minutter, således at 0 minutter er inden for dette samme minut, 1 minut er inden for det næste hele minut, osv." Dvs. 2 minutter kan være i intervallet fra 0 minutter og 0 sekunder til 2 minutter og 59 sekunder, alt efter hvornår hjertestoppet er registreret. Der er i Appendix medtaget et histogram, som viser distributionen af tiden fra erkendelsen af hjertestop til påbegyndt hjerterytmeanalyse. Figuren viser, at der er en ikke ubetydelig andel af patienter, hvor der tilsyneladende går ganske lang tid, dvs. 6 minutter til påbegyndt hjerterytmeanalyse. Andelen af patienter med manglende data var på landsplan kun 3%, men enkelte hospitalsmatrikler har behov for en ekstra opmærksomhed omkring kompletheden af registreringen. Faglig klinisk kommentar Dette er en ny indikator, som afløser indikator 3 fra 2016 rapporten. Den nye indikator medtager alle hjertestoppatienterne og ikke kun dem, der har stødbar rytme. Indikatoren er således mere retvisende for, hvor hurtigt der etableres rytmeanalyse i forbindelse med hjertestop. Det er tilfredsstillende, at andelen af patienter, der hurtigere får foretaget rytmeanalyse er højere i 2017 i forhold til Det er dog kun en hospitalsmatrikel, som opfylder standarden for indikatoren. Der bemærkes også stor spredning, da indikatoren strækker sig fra 26% til 95%. Det er forventeligt, at universitetshospitalerne ligger højere end gennemsnittet, da andelen af tæt monitorerede og intensivt behandlede patienter her vil være større. De store udsving kan formodentlig også forklares ud fra en vis uerfarenhed med indberetning til DANARREST, da mange hospitaler først er startet indberetning i Det er usikkert om indikatorberegningen er korrekt pga. mangelfuld vejledning til udfyldelse af registreringsskemaet angående rubrik 16, da det ikke fremgår, at analyse via 'anden EKG monitorering' også kan indgå. Det vil blive rettet i registreringsskemaet. Standarden vil fortsat være mindst 90% af patienterne. Anbefaling til indikator Der bør gøres organisatoriske, lokale og nationale tiltag for at reducere tid fra hjertestop til påbegyndt hjerterytmeanalyse. Da små fejl i registrerede tider kan medføre betydelige forskelle i denne indikator, bør man på hvert hospital gøre tiltag til sikring af en valid tidsregistrering. Det anbefales, at alle tider tilhørende samme hjertestop registreres via ét ur/stopur.

31 31 Indikator 5: Genoprettet egencirkulation andel af patienter med genoprettet egencirkulation Standard: 55 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Nej 1.122/ (0) 54 (51;56) 55(52;58) 57(54;61) Hovedstaden Nej 382/741 4(1) 52 (48;55) - - Sjælland Nej 137/265 1(0) 52 (46;58) 56(45;67) 52(40;64) Syddanmark Nej 181/398 2(1) 45 (41;51) 50(43;56) 49(38;59) Midtjylland Ja 302/487 2(0) 62 (58;66) 56(52;60) 57(52;61) Nordjylland Ja 120/202 1(0) 59 (52;66) 57(50;63) 64(56;71) Hovedstaden Nej 382/741 4(1) 52 (48;55) - - Amager Hvidovre Hospital, Amager Amager Hvidovre Hospital, Glostrup Amager Hvidovre Hospital, Hvidovre Bispebjerg Frederiksberg Hospitaler, Bispebjerg Bispebjerg Frederiksberg Hospitaler, Frederiksberg Nej #/# 0(0) 20 (1;72) - - Nej 14/35 0(0) 40 (24;58) - - Nej 25/57 0(0) 44 (31;58) - - Nej 35/73 1(1) 48 (36;60) - - Ja 10/18 0(0) 56 (31;78) - - Bornholms Hospital Nej #/# 0(0) 0 (0;98) - - Herlev Gentofte Hospital, Gentofte Ja 51/76 1(1) 67 (55;77) - - Herlev Gentofte Hospital, Herlev Nej 70/150 1(1) 47 (38;55) - - Nordsjællands Hospital, Frederiksund Nej 7/15 0(0) 47 (21;73) - - Nordsjællands Hospital, Hillerød Nej 42/94 0(0) 45 (34;55) - - Rigshospitalet, Blegdamsvej Ja 118/202 1(0) 58 (51;65) - - Rigshospitalet, Glostrup Ja 9/15 0(0) 60 (32;84) - - Sjælland Nej 137/265 1(0) 52 (46;58) 56(45;67) 52(40;64) Holbæk Sygehus Nej 17/41 1(2) 41 (26;58) 50(16;84) - Nykøbing Falster Sygehus Ja 38/67 0(0) 57 (44;69) 43(10;82) - Næstved Sygehus Nej #/# 0(0) 50 (1;99) - - Sjællands Universitetshospital, Køge Sjællands Universitetshospital, Roskilde Ja 38/66 0(0) 58 (45;70) 67(30;93) - Nej 25/53 0(0) 47 (33;61) 57(44;70) 52(40;64) Slagelse Sygehus Nej 18/36 0(0) 50 (33;67) - - Syddanmark Nej 181/398 2(1) 45 (41;51) 50(43;56) 49(38;59) Odense Universitetshospital, Odense Odense Universitetshospital, Svendborg Nej 80/160 0(0) 50 (42;58) 57(43;69) - Nej 43/94 0(0) 46 (35;56) 45(30;61) 47(36;59)

32 32 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Nej #/# 0(0) 13 (0;53) - - Sygehus Lillebælt, Kolding Nej 19/53 0(0) 36 (23;50) 46(31;61) 0(0;98) Sygehus Lillebælt, Vejle Nej 21/45 0(0) 47 (32;62) 41(24;59) 58(33;80) Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Nej 17/38 2(5) 45 (29;62) 55(40;68) - Midtjylland Ja 302/487 2(0) 62 (58;66) 56(52;60) 57(52;61) Aarhus Universitetshospital, NBG Ja 38/64 1(2) 59 (46;71) 63(50;74) 53(41;64) Aarhus Universitetshospital, Skejby Ja 75/111 0(0) 68 (58;76) 61(50;70) 68(57;78) Aarhus Universitetshospital, THG Nej 6/14 1(7) 43 (18;71) 74(52;90) 53(29;76) Hospitalsenheden Midt, Silkeborg Ja 5/7 0(0) 71 (29;96) - - Hospitalsenheden Midt, Viborg Ja 53/80 0(0) 66 (55;76) 59(47;70) 66(52;78) Hospitalsenheden Vest, Herning Ja 19/32 0(0) 59 (41;76) 54(41;66) 62(46;76) Hospitalsenheden Vest, Holstebro Nej 8/23 0(0) 35 (16;57) 51(36;66) 32(13;57) Regionshospitalet Horsens Ja 45/81 0(0) 56 (44;67) 52(41;63) 50(36;64) Regionshospitalet Randers Ja 53/75 0(0) 71 (59;81) 44(32;57) 52(42;63) Nordjylland Ja 120/202 1(0) 59 (52;66) 57(50;63) 64(56;71) Aalborg Universitetshospital, Nord Nej #/# 0(0) 50 (7;93) - - Aalborg Universitetshospital, Syd Ja 93/151 0(0) 62 (53;69) 58(51;65) 64(56;71) Regionshospitalet Nordjylland, Frederikshavn Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring Regionshospitalet Nordjylland, Thisted Nej #/# 0(0) 0 (0;98) - - Ja 19/33 0(0) 58 (39;75) 42(15;72) - Nej 6/13 1(7) 46 (19;75) 50(12;88) - #/# Resultatet er af diskretionshensyn fjernet, da der er et eller to patientforløb i tæller eller nævner. Beregning af indikator 5 Tæller: Patientforløb, hvor patienten har genoprettet egencirkulation. Genoprettet egencirkulation defineres som spontan puls/kredsløb uden pågående hjertemassage i > 20 min. Patienter der modtager ekstrakorporal cirkulation medtages ikke i tæller. Nævner: Patientforløb med hjertestop og indikation for genoplivning. Ved hjertestop forstås patienter, der har klinisk hjertestop med indikation for genoplivning dvs. patienter, hvor der er svaret Ja i punkt 5.1 og 5.2 på registreringsskemaet. Alle hjertestop tælles med dvs. også flere hjertestop for den samme patient. Patientforløb udgår, hvis: Antal ekskluderede: - Ugyldigt CPR-nummer, inkl. erstatnings-cpr-numre 23 Uoplyst: Patientforløb går i uoplyst, hvis: Antal uoplyst: - 'Genoplivning indstillet pga.' er ikke udfyldt 10

33 33 Indikator 5: Genoprettelse af egencirkulation andel af patienter med genoprettet egencirkulation (standard 55%) Figuren viser en oversigt over resultater for indikator 5 på landsplan samt for de 5 regioner. De vandrette bjælker markerer 95% konfidensintervaller, mens den røde linje markerer den fastlagte standard på 55%.

34 34 Indikator 5: Genoprettelse af egencirkulation andel af patienter med genoprettet egencirkulation (standard 55%)

35 35 Figuren (på forrige side) viser en oversigt over resultater for indikator 5 på landsplan samt for de indberettende hospitalsmatrikler. De vandrette bjælker markerer 95% konfidensintervaller, mens den røde linje markerer den fastlagte standard på 55%. Indikator 5: Genoprettelse af egencirkulation andel af patienter med genoprettet egencirkulation (standard 55%) Figuren viser et funnelplot af antallet af indberettede hjertestop per hospitalsmatrikel mod det opnåede indikatorresultat. Den røde linje viser den fastsatte standard på 55%. Den omkringliggende tragt viser et 95 % konfidensinterval omkring standarden (ved et givent antal hjertestop). De cirkler, som ligger under tragten omkring den røde linje, viser hospitalsmatrikler, der med stor sandsynlighed har et resultat, som ligger under den fastsatte standard. Tragten er altså et billede på den variation, der kan ligge omkring et givent niveau i resultatet. Tragten bliver mindre ud af x-aksen med stigende antal patienter i nævneren, idet resultatet er mere sikkert jo flere patientforløb, det er baseret på. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar På landsplan var andelen af patienter med genoprettet egencirkulation på 54%, hvilket var på niveau med 2016 og Regionalt varierede andelen fra 45% til 62%. Antallet af forløb med kunstig kredsløb (f.eks. ECMO og CPS) var 31 og disse indgår ikke i antallet af patienter med genoprettet egencirkulation. Standarden var lige netop ikke opfyldt på landsplan, men var opfyldt i Region Midtjylland og Region Nordjylland, og på 15 hospitalsmatrikler. Andelen af patienter med manglende data var på landsplan <1%.

36 36 Faglig klinisk kommentar Andelen af patienter med genoprettet egencirkulation (ROSC) stemmer overens med internationale undersøgelser på området. Ved sammenligning hospitalerne imellem, er det vigtigt at være opmærksom på, at opfyldelsen af denne indikator både afspejler kvaliteten af den behandlingsmæssige indsats i den akutte fase og patientsammensætningen lokalt. Forskelle i patienternes prognostiske profil mellem forskellige hospitaler, f.eks. forskelle i andelen af patienter med hjertestop på intensivafdeling eller under invasiv kardiologisk behandling, vil således kunne bidrage til forskelle i andelen af patienter med genoprettet egencirkulation. Indikatoren fastholdes. Standarden blev hævet til 55% fra og med 1. januar Anbefaling til indikator Andelen af patienter med genoprettet egencirkulation bør fortsat monitoreres tæt både på landsplan og lokalt. I tolkningen bør der være opmærksomhed på procesindikatorerne vedr. tidlig opsporing og behandling.

37 37 Indikator 6: 30-dages overlevelse andel af patienter, som overlever mindst 30 dage efter hjertestop Standard: 30 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark Nej 533/ (1) 27 (25;29) 28(26;31) 31(28;35) Hovedstaden Nej 171/684 0(0) 25 (22;28) - - Sjælland Nej 55/244 5(2) 23 (17;28) 27(18;38) 33(22;46) Syddanmark Nej 100/378 5(1) 26 (22;31) 28(22;34) 24(16;34) Midtjylland Ja 155/448 6(1) 35 (30;39) 29(25;33) 31(26;35) Nordjylland Nej 52/188 0(0) 28 (21;35) 29(22;35) 36(29;43) Hovedstaden Nej 171/684 0(0) 25 (22;28) - - Amager Hvidovre Hospital, Amager Amager Hvidovre Hospital, Glostrup Amager Hvidovre Hospital, Hvidovre Bispebjerg Frederiksberg Hospitaler, Bispebjerg Bispebjerg Frederiksberg Hospitaler, Frederiksberg Nej #/# 0(0) 20 (1;72) - - Nej 7/35 0(0) 20 (8;37) - - Nej 12/54 0(0) 22 (12;36) - - Nej 17/74 0(0) 23 (14;34) - - Nej 4/18 0(0) 22 (6;48) - - Bornholms Hospital Nej #/# 0(0) 0 (0;98) - - Herlev Gentofte Hospital, Gentofte Ja 22/60 0(0) 37 (25;50) - - Herlev Gentofte Hospital, Herlev Nej 30/140 0(0) 21 (15;29) - - Nordsjællands Hospital, Frederiksund Nej #/# 0(0) 13 (2;40) - - Nordsjællands Hospital, Hillerød Nej 19/89 0(0) 21 (13;31) - - Rigshospitalet, Blegdamsvej Nej 52/179 0(0) 29 (23;36) - - Rigshospitalet, Glostrup Ja 5/14 0(0) 36 (13;65) - - Sjælland Nej 55/244 5(2) 23 (17;28) 27(18;38) 33(22;46) Holbæk Sygehus Nej 5/38 0(0) 13 (4;28) 0(0;37) - Nykøbing Falster Sygehus Nej 11/63 0(0) 17 (9;29) 14(0;58) - Næstved Sygehus Ja #/# 0(0) 50 (1;99) - - Sjællands Universitetshospital, Køge Sjællands Universitetshospital, Roskilde Ja 21/60 0(0) 35 (23;48) 33(7;70) - Nej 10/46 4(8) 22 (11;36) 32(20;45) 33(22;46) Slagelse Sygehus Nej 7/35 1(3) 20 (8;37) - - Syddanmark Nej 100/378 5(1) 26 (22;31) 28(22;34) 24(16;34) Odense Universitetshospital, Odense Odense Universitetshospital, Svendborg Ja 48/151 1(1) 32 (24;40) 37(25;51) - Nej 19/86 1(1) 22 (14;32) 17(7;32) 19(11;30)

38 38 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Nej 0/8 0(0) 0 (0;37) - - Sygehus Lillebælt, Kolding Nej 7/53 0(0) 13 (5;25) 38(25;54) 100(3;100) Sygehus Lillebælt, Vejle Ja 14/44 0(0) 32 (19;48) 28(14;47) 39(17;64) Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Ja 12/36 3(8) 33 (19;51) 14(6;27) - Midtjylland Ja 155/448 6(1) 35 (30;39) 29(25;33) 31(26;35) Aarhus Universitetshospital, NBG Nej 15/62 0(0) 24 (14;37) 27(17;40) 27(17;39) Aarhus Universitetshospital, Skejby Ja 53/101 1(1) 52 (42;63) 45(34;56) 48(36;60) Aarhus Universitetshospital, THG Nej 4/14 1(7) 29 (8;58) 38(18;62) 17(4;41) Hospitalsenheden Midt, Silkeborg Ja #/# 3(43) 50 (7;93) - - Hospitalsenheden Midt, Viborg Ja 23/73 0(0) 32 (21;43) 28(18;40) 39(25;55) Hospitalsenheden Vest, Herning Ja 11/31 0(0) 35 (19;55) 32(21;45) 36(21;53) Hospitalsenheden Vest, Holstebro Nej #/# 0(0) 5 (0;24) 22(11;36) 17(4;41) Regionshospitalet Horsens Nej 18/73 1(1) 25 (15;36) 21(13;32) 14(5;27) Regionshospitalet Randers Ja 28/69 0(0) 41 (29;53) 21(12;33) 26(18;37) Nordjylland Nej 52/188 0(0) 28 (21;35) 29(22;35) 36(29;43) Aalborg Universitetshospital, Nord Nej #/# 0(0) 25 (1;81) - - Aalborg Universitetshospital, Syd Nej 40/138 0(0) 29 (22;37) 30(23;37) 36(29;43) Regionshospitalet Nordjylland, Frederikshavn Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring Regionshospitalet Nordjylland, Thisted Nej #/# 0(0) 0 (0;98) - - Nej 7/32 0(0) 22 (9;40) 0(0;31) - Ja 4/13 0(0) 31 (9;61) 33(4;78) - #/# Resultatet er af diskretionshensyn fjernet, da der er et eller to patienter/forløb i tæller eller nævner. Beregning af indikator 6 Tæller: Patientforløb, hvor patienten er i live 30 dage efter hjertestop (dato som foreligger ved hjertestopbehandlingens afslutning). Nævner: Patientforløb med hjertestop og indikation for genoplivning. Til denne indikator medtages kun det første hjertestop per patient inden for et givent år. Patientforløb udgår, hvis: Antal ekskluderede: - Ugyldigt CPR-nummer, inkl. erstatnings-cpr-numre 22 Uoplyst: Patientforløb med mindst en af følgende: Antal uoplyst: - Vitalstatus i CPR-registret for patienten mangler 11 - 'Dato for genoplivning indstillet pga.' er ikke udfyldt 5

39 39 Indikator 6: 30-dages overlevelse andel af patienter, som overlever mindst 30 dage efter hjertestop (Standard: 30 %) Figuren viser en oversigt over resultater for indikator 6 på landsplan samt for de 5 regioner. De vandrette bjælker markerer 95% konfidensintervaller, mens den røde linje markerer den fastlagte standard på 30%.

40 40 Indikator 6: 30-dages overlevelse andel af patienter, som overlever mindst 30 dage efter hjertestop (Standard: 30 %)

41 41 Figuren (på forrige side) viser en oversigt over resultater for indikator 6 på landsplan samt for de indberettende hospitalsmatrikler. De vandrette bjælker markerer 95% konfidensintervaller, mens den røde linje markerer den fastlagte standard på 30%. Indikator 6: 30-dages overlevelse andel af patienter, som overlever mindst 30 dage efter hjertestop (Standard: 30 %) Figuren viser et funnelplot af antallet af indberettede hjertestop per hospitalsmatrikel mod det opnåede indikatorresultat. Den røde linje viser den fastsatte standard på 30%. Den omkringliggende tragt viser et 95 % konfidensinterval omkring resultaterne. De cirkler, som ligger under tragten omkring den røde linje, viser hospitalsmatrikler, der med stor sandsynlighed har et resultat, som ligger under den fastsatte standard. Tragten er altså et billede på den variation, der kan ligge omkring et givent niveau i resultatet. Tragten bliver mindre ud af x-aksen med stigende antal patienter i nævneren, idet resultatet er mere sikkert jo flere patientforløb, det er baseret på. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar På landsplan var andelen af patienter, som overlever mindst 30 dage efter hjertestop på 27%, hvilket var en smule lavere end i 2016 og 2015, men ikke statistisk signifikant lavere. Regionalt varierede andelen fra 23% til 35%. Standarden blev ikke opfyldt på landsplan, men blev opfyldt i Region Midtjylland, og på 13 hospitalsmatrikler. Andelen af patienter med manglende data var på landsplan 1%.

DANARREST Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport Perioden 1. januar 31. december 2018

DANARREST Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport Perioden 1. januar 31. december 2018 Årsrapport 2018 Perioden 1. januar 31. december 2018 Endelig udgave Maj 2019 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2016 Perioden 1. januar december 2016

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2016 Perioden 1. januar december 2016 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2016 Perioden 1. januar - 31. december 2016 Endelig udgave 28. juni 2017 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2018 1. juli 2017 30. juni 2018 Version 7.0 Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram www.rkkp.dk, Hvorfra udgår rapporten Indeværende rapport

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2015 Perioden 1. januar - 31. december 2015 Endelig udgave 30. juni 2016 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 Endelig udgave 20. november 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Bilag 5: Kalenderår BILAG 5: Opgørelse af indikator 1-4 på hele kalenderår Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dette bilag omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2013 31. december

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 BILAG 2: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 1 januar 2011

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 26. januar 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2017 1. juli 2016 30. juni 2017 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe og databasens

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Bilag 2: Sygehusspecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte på sygehusene

Bilag 2: Sygehusspecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte på sygehusene Bilag 2: Sygehusspecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte på sygehusene Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationenkan

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2017 1. september 2016-31. august 2017 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Statistiker og epidemiolog

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10. juli 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 28. juni 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

National årsrapport

National årsrapport National årsrapport 1.10.2016-30.9.2017 Endelig version Juli 2018 1 af 59 Hvorfra udgår rapporten? Denne årsrapport, som dækker perioden 1.10.2016 30.9.2017, er udarbejdet af Styregruppen for Databasen

Læs mere

Skæg med tal. De bugter sig i bakkedal. Jacob Anhøj Overlæge, DIT Rigshospitalet , LKT antibiotika

Skæg med tal. De bugter sig i bakkedal. Jacob Anhøj Overlæge, DIT Rigshospitalet , LKT antibiotika Skæg med tal De bugter sig i bakkedal Jacob Anhøj Overlæge, DIT Rigshospitalet 2018-06-22, LKT antibiotika Indhold Otte teser om databaseret kvalitetsudvikling Kvalitetsudviklerens CRP-måler Gruppearbejde:

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011 2017 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2017. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Formål med initiativet National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering var ét ud af fem initiativer i den nationale handleplan for udbredelse af telemedicin

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2016/2017 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2016 30. juni 2017 20. december 2017 Endelig version Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Årsrapport nr. 13 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database

Årsrapport nr. 13 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport nr. 13 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 2018 1. januar 2018-31. december 2018 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Datamanager

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i. tyk- og endetarm. (DCCG.dk) National årsrapport januar december 2018

Landsdækkende database for kræft i. tyk- og endetarm. (DCCG.dk) National årsrapport januar december 2018 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG.dk) National årsrapport 2018 1. januar 2018 31. december 2018 Side 2 af 146 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Trombolyse. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig version 24. juni 2019

Trombolyse. Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport. Endelig version 24. juni 2019 Trombolyse 2018 Dansk Apopleksiregister Tillæg til årsrapport Endelig version 24. juni 2019 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Regionernes Kliniske

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

! "##$% ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!!

! ##$% !  %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 2 #$%& * + - 3 4,,+)&+ 3 4,,+)&+ 5 &!.* + / 2 6& & 3 # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! %.!! #$%!!0!! 0! #$% 0 5*!!!!! 9!!! 0!

Læs mere

Den Landsdækkende Database for Geriatri. National årsrapport 2017

Den Landsdækkende Database for Geriatri. National årsrapport 2017 Den Landsdækkende Database for Geriatri National årsrapport 2017 1. januar 2017 31. december 2017 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP, Afdeling for Databaseområde 3 af datamanager Shan

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Intensiv Database. Årsrapport 2017/2018

Dansk Intensiv Database. Årsrapport 2017/2018 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2017/2018 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2017 30. juni 2018 25. januar 2019 Endelig version Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2013 1. juli 2012 30. juni 2013 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Den Landsdækkende Database for Geriatri. National årsrapport 2018

Den Landsdækkende Database for Geriatri. National årsrapport 2018 Den Landsdækkende Database for Geriatri National årsrapport 2018 1. januar 2018 31. december 2018 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP, Afdeling for Databaseområde 3 af datamanager Shan

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2014 30. juni 2015 21. december 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2011 Endelig version 26. marts 2012 Dansk Apopleksiregister (Tidligere NIP-apopleksi) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Sundhedsstyrelsen og

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING FORTROLIG 25. november 2016 Hvorfra udgår rapporten

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase National årsrapport 1. januar 2015 31. december 2015 Side 2 af 81 Hvorfra udgår rapporten Rapportens indikatoranalyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2018:6 Organisatoriske enheder i den almene boligsektor 2008-2018 Den almene boligsektor er blevet koncentreret på færre, men større enheder i de seneste 10 år. Fusioner mellem boligorganisationer

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Bilag til Årsrapport 2016 Dansk Apopleksiregister Indholdsfortegnelse Tabel over kontraindikationer til oral AK behandling 3 Andel af ikke relevante for fysioterapi 4 Andel af ikke relevante for ergoterapi

Læs mere