ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun, Erik Mortensen, Flemming Eskildsen, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Erhvervsakademi Dania og DATE - forprojekt til 3 projekter Spøttrup Kulturhal - ansøgning om tilladelse til at optage lån hos KommuneKredit Jenle - ansøgning om anlægstilskud til udskiftning af tag Udbud af Skive kommunes hovedpengeinstitutforbindelse Åsted & Omegns Borgerhus - forespørgsel om tilkøb af kommunens boldbane ved borgerhuset Tjørnevænget 33 - salg af areal Matr.nr. 25z Breum by, Grinderslev - Skive Vand A/S forespørger om køb af ca m² heraf Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 1. ERHVERVSAKADEMI DANIA OG DATE - FORPROJEKT TIL 3 PROJEKTER Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Hanne Greisen FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller ÅBENT At At udvalget bevilger kr til udarbejdelse af forprojekt til Erhvervsakademi Dania/DATE fra RENT LIV-puljens midler afsat for udvalget bevilger kr til aflønning af en offentligt ErhvervsPhD ved Erhvervsakademi Dania af RENT LIV-puljens midler i hvert af årene for 2014, 2015 og SAGSFREMSTILLING Erhvervsakademi Dania og DATE (Videncenter for Turisme og Oplevelsesøkonomi) har et ønske om at gennemføre et eller flere projekter med særligt fokus på fastholdelse af lokale unge i forbindelse med turismeudvikling. DATE har i den forbindelse indsendt en ansøgning til Skive Kommune om tilskud på kr til udarbejdelse af forprojekt til tre projekter. DATE har ligeledes ansøgt om tilskud på kr pr. år i hvert af årene 2014, 2015 og 2016 til aflønning af en offentlig ErhvervsPhD. DATE skriver i ansøgningen at den helt grundlæggende tanke bag de tre projekter er følgende: Ideen med projekterne bunder i en antagelse om, at investeringer i turisme og oplevelsesøkonomi gavner Danmark i form af job- og vækstskabelse og er samtidig til gavn for de lokale i form af flere og bedre oplevelsestilbud. Tesen i projekterne er derfor, at kan man skabe vækst inden for turisme, vil det have en række afledte positive effekter på andre erhverv, som i sidste ende gør stedet mere attraktiv for såvel nuværende borgere, potentielle tilflyttere, turister samt erhvervsliv. Projekterne vil have særligt fokus på fastholdelse af lokale unge samt turismeudvikling, og det er ganske unikt og nytænkende at sammenkæde disse to. Projekterne vil udnytte lighederne mellem de to grupper til at undersøge betingelserne for, hvad der gør et byrum tiltalende for unge mennesker og herved medvirker til en fastholdelse af denne gruppe, samtidig med at byrummet er et attraktivt besøgsmål for besøgende, og hermed medvirker til at øge turismen generelt i byerne. Beskrivelsen af de tre projekter vil helt konkret føre til 3 forskellige ansøgninger: En ansøgning til Byfornyelsens forsøgs- og udviklingsmidler En ansøgning til Stedet tæller En ansøgning om en Offentlig ErhvervsPhD Alle projekterne vil blive gennemført som et tværkommunalt samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune og Skive Kommune med DATE som projektholder samt Aalborg Universitet som PhD-skole, hvorfra der endvidere er udpeget en vejleder. Der har været afholdt møde med borgmestrene i de 2 kommuner. Skive Kommunes Vækstpulje har tidligere bevilget i alt kr til Erhvervsakademi Dania til en ErhvervsPhD. Denne EhvervPhD blev dog ikke realiseret, da den ikke fik afslag fra Erhvervsforskerudvalget. De bevilgede midler er derfor gået tilbage til Vækstpuljen, som en del af de ikke disponerede midler. SIDE 2

4 Stabene vurderer, at såvel udarbejdelse af forprojekt til de tre projekter som den offentlig ErhversPhD opfylder kriterierne for at få bevilget midler fra RENT LIV-puljen. Stabene vurderer ligeledes, at projektet vil støtte op om Skive Kommune Erhvervspolitik, hvor der netop er et indsatsområde omkring partnerskaber/samarbejde med videregående uddannelser. Projektet vil ligeledes støtte op om andre af kommunens strategisk indsatsområder. Stabene anbefaler, at der bevilges kr til beskrivelse af projekterne af RENT LIVpuljens midler i Midlerne bevilges under forudsætning af, at Mariagerfjord Kommune og Erhvervsakademi Dania/DATE bevilger et tilsvarende beløb. Staben anbefaler ligeledes, at der bevilges kr af RENT LIV-puljens midler i hver af årene 2014, 2015 og 2016 af RENT Liv-puljen midler til en Offentlig ErhvervsPhD. Midlerne til den offentlig EhvervPhD. Midlerne bevilges under forudsætning af at Mariagerfjord Kommune og Erhvervsakademi Danai/DATE bevilger et tilsvarende beløb samt under forudsætning af, at den Offentlige ErhvervsPhD bliver en realitet. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI RENT LIV-puljen har et budget på kr. 1,925 mio. i hvert af årene For 2013 er restbeløbet på kr. 0. Skive Kommune skal i 2013 overholde servicerammen. Sigtepunktet for RENT LIV-puljen i den resterende del af 2013 er 1,5 mio. kr. Disse bliver finansieret via overførte midler, idet det forventes, at de overførte midler kan finansieres af mindre forbrug på andre områder. Der er af de overførte midler bevilget kr Der er således i 2013 kr , der ikke er disponeret. I 2014 er der kr , der ikke er disponeret. I 2015 og 2016 er der ikke disponeret nogle midler endnu. SIDE 3

5 2. SPØTTRUP KULTURHAL - ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OPTAGE LÅN HOS KOMMUNEKREDIT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Peter Svendsen BESLUTNING KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 2013 DEN 3. SEPTEMBER 2013 Fraværende: Ingen ÅBENT Indstillingen blev anbefalet, idet det bemærkes, at der ikke gives kommunal refusion på renter og afdrag. FORVENTET SAGSGANG Kultur og Fritidsudvalget Økonomiudvalget Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller At At Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at bestyrelsen for Spøttrup Kulturhal får tilladelse til at optage lån i KommuneKredit på kr (nettoprovenu) til finansiering af energibesparende foranstaltning i form af solceller. Kultur og fritidsudvalget anbefaler, at Skive Kommune afgiver garanti overfor KommuneKredit At Kultur og Fritidsudvalget indstiller at lånet er et fastforrentet lån over højst 25 år. SAGSFREMSTILLING Bestyrelsen for Spøttrup Kulturhal søger om at må optage et lån hos KommuneKredit på kr (nettoprovenu) over 25 år, til finansiering af et solcelleanlæg til Spøttrup Kulturhal. Bestyrelsen for Spøttrup Kulturhal vil gerne følge op på de gode tiltag Skive Kommune har taget i forbindelse med solenergi, derfor vil vi gerne ansøge om at optage et lån til opsætning af solceller på den gamle hal ( der er fladt tag ) Vi har fået et tilbud fra Vejby El & VVS på opsætning af disse, prisen er incl. opsætning og tilkobling mm. Projektet er udarbejdet af Vejby Energi, i samarbejde med bestyrelsen for Spøttrup Kulturhal og investeringen på kr påvirker ikke likviditeten negativt i afdragsperioden. Vi ansøger derfor om at optage lån gennem Skive Kommune i KommuneKredit til fordelagtige vilkår. Vi håber udvalget vil se positivt på denne ansøgning Montagen udføres af KSO certificeret personale, bistået af lokale håndværkere. Såfremt byrådet på sit møde tirsdag den godkender det reviderede oplæg omkring lån til energibesparende foranstaltninger (EBF-lån), er der mulighed for at de selvejende SIDE 4

6 haller som et alternativ til kommunens EBF-lån, kan søge om at optage lån hos KommuneKredit mod at Skive Kommune afgiver garantistillelse. Hvis Byrådet har godkendt det nye regelsæt indstiller forvaltningen, at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at bestyrelsens i Spøttrup Kulturhal får tilladelse til at optage lån hos KommuneKredit. Et lån på max. kr i nettoprovenu og med fast rente i hele løbetiden max. 25 år. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Spøttrup Kulturhal - Vejby Energi projektbeskrivelse SIDE 5

7 3. JENLE - ANSØGNING OM ANLÆGSTILSKUD TIL UDSKIFTNING AF TAG. Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Peter Svendsen BESLUTNING KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 2013 DEN 3. SEPTEMBER 2013 Fraværende: Ingen Indstillingen blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Kultur og Fritidsudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Forvaltningen indstiller ÅBENT At Udvalget anbefaler at der gives en anlægsbevilling til udskiftning af tag og kviste på Jenle. Udskiftningen skal ske i 2013 da Naturstyrelsen har afsat kr til dette formål i indeværende år. At Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der flyttes et beløb på kr fra drift til anlæg på politikområdet Folkeoplysning (overførsel tidl. År), såfremt der er plads indenfor den samlede drift- og anlægsramme At At Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr til Jenle under forudsætning af, at den øvrige finansiering tilvejebringes og projektet gennemføres som skitseret. Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der samtidig frigives et rådighedsbeløb på kr finansieret af overførte midler på politikområdet Folkeoplysning SAGSFREMSTILLING Forvaltningen har i budgetforslag til 2014 medtaget et ønske om anlægstilskud på kr til udskiftning af tag og kviste på Jenle. Det er meningen at loftet skal udnyttes og derfor har Jenleudvalget søgt om et anlægstilskud fra Skive Kommune på kr Naturstyrelsen har i 2013 afsat kr til formålet og det samlede tilbud er på kr Forvaltningen har misforstået henvendelsen fra Jenleudvalget, da vi troede at det var et anlægsønske til 2014 og derfor har vi indarbejdet ønsket i budgetønskerne til Bevillingen fra Naturstyrelsen skal udnyttes i 2013, så derfor flyttes anlægsønsket fra budget 2014 til et dagsordenspunkt til udvalget. Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler at der gives en anlægsbevilling på kr finansieret af overførte midler fra tidligere år under Folkeoplysning. Der søges derfor også om, at økonomiudvalget anbefaler at flytte kr fra drift til anlæg, at der frigives et rådighedsbeløb på kr JURA (herunder lovgrundlag) SIDE 6

8 ØKONOMI SIDE 7

9 4. UDBUD AF SKIVE KOMMUNES HOVEDPENGEINSTITUTFORBINDELSE 2013 Sagsnr. Sagsbeh. Dok.nr. LUKKET SIDE 8

10 5. ÅSTED & OMEGNS BORGERHUS - FORESPØRGSEL OM TILKØB AF KOM- MUNENS BOLDBANE VED BORGERHUSET Sagsnr. Sagsbeh. Dok.nr. LUKKET SIDE 9

11 6. TJØRNEVÆNGET 33 - SALG AF AREAL Sagsnr. Dok.nr. Sagsbeh. LUKKET SIDE 10

12 7. MATR.NR. 25Z BREUM BY, GRINDERSLEV - SKIVE VAND A/S FORESPØR- GER OM KØB AF CA M² HERAF Sagsnr. Sagsbeh. Dok.nr. LUKKET SIDE 11

13 SIDE 12

14 SAMLET BILAGSLISTE Spøttrup Kulturhal - ansøgning om tilladelse til at optage lån hos KommuneKredit Spøttrup Kulturhal - Vejby Energi projektbeskrivelse SIDE 1

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt.

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere