TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018"

Transkript

1 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune

2 Forord Anbringelsesstatistikken for juli 2018 er udarbejdet af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge i Københavns Kommune (KK) og giver et kvantitativt indblik i anbringelsesområdet. Data på anbringelsesområdet i KK pr. 1. juli 2018 er udtrukket fra KK s interne registreringssystem CSC Social den 4. oktober 2018 for afsnit 1 og 2 samt den 9. oktober 2018 for afsnit 3. Anbringelsesstatistikken afspejler alene børn og unge anbragt af KK, og børn og unge anbragt af andre kommuner på eksempelvis KK s institutioner er således ikke inkluderet heri. Denne anbringelsesstatikstik siger derfor ikke noget om belægningsprocenten og vil forekomme forskellig fra statistikker, der opererer med fx såkaldte helårsbørn. Der skelnes løbende i anbringelsesstatistikken mellem en børne-/ungegruppe i alderen 0-17 år og en ung voksengruppe i alderen år. Den sidste gruppe refereres til som unge i efterværn. Anbringelsesstatistikken for juli 2018 er inddelt i tre afsnit. Afsnit 1 viser anbringelsesmønsteret for børn og unge i døgnanbringelse for Borgercenter Børn og Unge (BBU) og Borgercenter Handicap (BCH) i KK med nedslag 1. juli i årene 2018, 2017 og Afsnit 2 viser en oversigtsgraf over udviklingen af andelen i familiepleje ud af samtlige anbringelsestyper i KK. Afsnit 3 viser fordelingen af børn og unge i aflastning. Det er muligt for både hjemmeboende børn og allerede anbragte børn at være i aflastning. Anbringelsesmønsteret er opgjort i procent og fremgår af figurerne. For overblikkets skyld er procentandelen vist uden decimaler. Det medfører, at procenter ikke altid summerer op til 100 procent på grund af afrunding. Indhold 1. Anbringelsesmønster for samtlige anbragte børn og unge i Københavns Kommune Anbringelsesmønster for familieplejeanbragte børn og unge i Københavns Kommune Børn og unge i aflastning fordelt på aflastningstyper og alder

3 1. Anbringelsesmønster for samtlige anbragte børn og unge i Københavns Kommune Børn og unge i alderen 0-23 år anbragt via Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap Figur 1A og 1B illustrerer anbringelsesmønstret i KK for børn og unge i alderen 0-23 år samlet, er der en større andel børn og unge i Ses der på alle de fire familieplejeindsatser pr. 1. juli 2016, 1. juli 2017 og 1. juli 2018 i alderen 0-23 år under BBU og BCH, der er Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter anbragt heri i 2018 (54 %), sammenlignet med Handicap. Figur 1A angiver anbringelsesmønstret i antal, mens figur 1B er angivet med pro- mange børn og unge i en familieplejeindsats i 2016 (50 %). Antalsmæssigt er der cirka lige så cent. juli 2016 (497) som i juli 2018 (498). Af figur 1A ses det, at der fra 1. juli 2016 til 1. juli 2018 er sket et fald i antallet af børn og unge 0-23 år anbragt af KK via BBU eller BCH. I 2016 gjaldt det 978 børn og unge, mens det tilsvarende tal i 2018 er 932 børn og unge: Et fald på 46 børn. Andelen af børn og unge i alderen 0-17 år anbragt på Døgninstitution er faldet fra 32 % i 2016 til 31 % i Af figur 1A ses det, at denne gruppe samtidig i antal er faldet fra 314 børn og unge i 2016 til 291 børn og unge i Stabilt anbringelsesmønster Overordnet er anbringelsesmønstret forblevet stabilt fra 1. juli 2016 til 1. juli Der er med 13 % i 2018 en lidt større andel anbragt i Netværkspleje sammenlignet med 11 % i juli På de følgende sider ses anbringelsesmønstret i figur 1A og 1B opdelt efter hhv år og år samt opdelt efter BBU og BCH. 3

4 Figur 1A. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-23 år i Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap pr. 1. juli i hhv. 2016, 2017 og 2018, angivet i antal 2018 (N =932) (N =959) (N =978) % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Akutplejefamilie Eget værelse, bofællesskab Socialpædagogisk opholdssted Netværksplejefamilie Forstærket plejefamilie Kostskole, efterskole, skibsprojekt Døgninstitution Figur 1B. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-23 år i Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap pr. 1. juli i hhv. 2016, 2017 og 2018, angivet i procent 2018 (N =932) 35% 13% 4% 5% (N =959) 34% 4% 9% 5% 33% 2016 (N =978) 35% 1 3% 5% 3 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution 4

5 Børn og unge i alderen 0-17 år anbragt via Borgercenter Børn og Unge Figur 2, 3 og 4 afbilleder anbringelsesmønstret juli I enheden Amager er der sket et fald i KK for børn og unge i alderen 0-17 år anbragt i antallet af anbragte børn og unge i alderen 0- via BBU med nedslag pr. 1. juli 2016, 2017 og 17 år fra 123 i juli 2016 til 107 i juli Den største andel anbragt i døgninstitution pr. Af figurerne 2-4 ses det, at der fra 1. juli juli 2018 ses hos enheden Nørrebro med 34 til 1. juli 2018 var færre anbragte børn og unge %. Enheden Brønshøj-Husum-Vanløse har den i BBU: I 2016 var der 617 anbragte børn og mindste med 15 %. unge. Dette tal er i juli 2018 faldet til 601 børn Sidstnævnte har samtidig den største andel børn og unge anbragt i en familieplejeind- og unge, hvilket vil sige 16 færre end i Antallet af børn og unge anbragt af Valby- sats i juli 2018 (78%). Vesterbro er steget fra 147 i juli 2016 til 162 i Figur 2. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. juli 2018 Amager (N =107) 44% 18% 1 5% 20% Bispebjerg (N =96) 5 14% 3% 4% 25% Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 116) 50% 24% 3% 4% 3% 15% Valby-Vesterbro (N =162) 44% 16% 6% 5% 23% Nørrebro (N =76) 28% 13% 8% 3% 34% City-Østerbro (N =43) 3 28% 5% 26% Hele København (N =601) 44% 1 6% 4% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution 5

6 Figur 3. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. juli 2017 Amager (N =114) 40% 18% 4% 8% 5% 23% Bispebjerg (N =89) 5 3% 24% Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 125) Valby-Vesterbro (N =158) 44% 49% 18% 2 4% 3% 3% 4% 3% 4% 3% 23% 18% Nørrebro (N =81) 2 14% 16% 4% 28% City-Østerbro (N =54) 35% 15% 4% 4% 39% Hele København (N =621) 4 1 3% 6% 4% 3% 24% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution Figur 4. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. juli 2016 Amager (N =123) 4 14% 3% 6% 25% Bispebjerg (N =82) 49% 15% 4% 26% Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 128) 5 20% 3% 5% 15% Valby-Vesterbro (N =147) 4 1 4% 4% 3% 2 Nørrebro (N =85) 35% 13% 6% 1 2 City-Østerbro (N =52) 40% 15% 4% 35% Hele København (N =617) 45% 16% 5% 4% 4% 2 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution 6

7 Børn og unge anbragt via Borgercenter Handicap fordelt på anbringelsesindsatser Figur 5 herunder illustrerer anbringelsesmønstret i KK for børn og unge i alderen 0-17 år har fordelingen mellem anbringelsesindsat- 112 børn og unge i juli I denne periode pr. 1. juli 2016, 1. juli 2017 og 1. juli 2018 i serne ligeledes ændret sig. Borgercenter Handicap. Andelen af børn og unge i alderen 0-17 år, der Fortsat fald i antal børn og unge anbragt af er anbragt på en døgninstitution, er steget fra BCH 58 % i 2016 til 62 % i Figuren viser, at der er sket et fald i antallet af Samtidig er andelen anbragt af BCH på anbragte børn og unge under Borgercenter Socialpædagogisk Opholdssted faldet fra 12 % Handicap fra 145 børn og unge i juli 2016 til i juli 2016 til 10 % i juli Figur 5. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Handicap pr. 1. juli i hhv. 2016, 2017 og (N =112) 26% (N =133) 29% 9% 60% 2016 (N =145) 2 58% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Akutplejefamilie Eget værelse, bofællesskab Socialpædagogisk opholdssted Netværksplejefamilie Forstærket plejefamilie Kostskole, efterskole, skibsprojekt Døgninstitution 7

8 Anbragte unge i alderen år opgjort efter anbringelsesindsatser Tabel 1 viser en oversigt over anbragte unge i næststørste andel boede på Eget værelse/hybel/kollegium med 35 % i 2016 og 30 % i alderen år i efterværn anbragt via BBU og BCH fordelt på anbringelsesindsatser. Andelen anbragt i enten Eget værelse/hybel/kollegium eller Døgninstitution er såle- Efterværn er en støtte, som tilbydes fra kommunal side, efter den unge er fyldt 18 år, des blevet mindre for begge indsatser, og det og til og med den unge er fyldt 23 år. Dette er nu cirka 7 ud af 10 (69 %), der er anbragt kan f.eks. være i form af opretholdelse af eksisterende anbringelse efter det 18. år, rådgiv- heri. ning, økonomisk bistand mv. Svingende antal unge i efterværn Antalsmæssigt er der fra juli 2016 til juli ud af 10 i efterværn er på Døgninstitution sket et fald i gruppen af unge, der bliver i deres eller Eget værelse/hybel/kollegium anbringelse efter det 18. år. I juli 2016 gjaldt Af tabellen ses det, at den største andel af det 216 unge, mens det tilsvarende tal for juli unge, der forbliver i deres anbringelse efter, de 2017 var på 205 unge. er fyldt 18 år, boede på Døgninstitution i perioden juli 2016 (43 %) til juli 2018 (39 %). Den I juli 2018 var tallet igen steget til nu 219 unge. Tabel 1. Fordelingen af samtlige anbragte unge i alderen år, under Borgercenter Børn og Unge (BBU) og Borgercenter Handicap (BCH), pr. 1. juli 2018, 1. juli 2017 og 1. juli 2016 i Københavns Kommune opgjort på anbringelsesindsatser Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ordinær familiepleje % % 29 13% Netværksplejefamilie 14 6 % 8 4 % 5 Akutpleje 0 0 % 0 0 % 0 0% Forstærket pleje 1 0 % 0 0 % 0 0% Kostskole, efterskole, skibsprojekt 0 0 % 0 0 % 2 Eget værelse/hybel/kollegium % % 75 35% Døgninstitution % % 92 43% Socialpædagogisk opholdssted 20 9 % 19 9 % 13 6% Total % % % 8

9 Anbragte unge i alderen år opgjort efter BBU-enheder samt Borgercenter Handicap Tabel 2 viser ligesom tabel 1 fordelingen af mange anbragt i efterværn i 2018 (219) sammenlignet med i 2016 (216). Det er alene i en- unge i alderen år i efterværn i form af opretholdt døgnanbringelse nu fordelt på heden Valby-Vesterbro, der har været en stigning i andelen og antallet af unge i efterværn i BBU-enheder samt BCH. perioden: fra 22 unge (10 %) i 2016 til 32 unge Stigning i antal unge anbragt af BCH (15 %) i Af tabel 2 ses det, at der er sket en stor stigning i antallet af unge i efterværn i BCH i peri- øget andel af det samlede antal anbragte unge Derfor står BCH således i 2018 for en oden I juli 2016 var 41 unge anbragt i efterværn via BCH, mens dette tal i juli andel af anbringelserne i efterværn 19 %, mens i en efterværnsindsats. I juli 2016 var BCH s 2018 er steget til 74 unge. Denne stigning sker det tilsvarende tal i juli 2018 er 34 %. samtidig med, at der samlet set er cirka lige Tabel 2. Fordelingen af samtlige anbragte unge i alderen år, under Borgercenter Børn og Unge (BBU) og Borgercenter Handicap (BCH), pr. 1. juli 2018, 1. juli 2017 og 1. juli 2016 i Københavns Kommune opgjort på BBU-enheder og Borgercenter Handicap Antal Procent Antal Procent Antal Procent Borgercenter Børn og Unge % % % Amager % % % Nørrebro % % % Bispebjerg % % % City-Østerbro 18 8 % 19 9 % % Vesterbro-Valby % % % Brønshøj-Husum-Vanløse 17 8 % % % Borgercenter Handicap % % % Total % % % 9

10 2. Anbringelsesmønster for familieplejeanbragte børn og unge i Københavns Kommune Figur 6 illustrerer udviklingen i andelen af børn Samtidig er andelen af børn og unge i en og unge anbragt i en familieplejeindsats ud af familieplejeindsats i enheden Amager steget det samlede antal anbragte børn og unge i aldersgruppen 0-17 år. Der skelnes ydermere bro havde et fald fra 59,6 % i 2016 til 53,7 % i fra 66,7 % i 2016 til 74,8 % i City-Øster- mellem Borgercenter Børn og Unge-enhederne og Borgercenter Handicap. 2017, før andelen steg igen til 69,8 % i Samlet for BBU er der sket en lille stigning fra Af figur 6 ses det, at der er stor variation enhederne i mellem. Andelen af børn og unge anbragt i en fa- 68,2 % i juli 2016 til 69,7 % i juli Enheden Nørrebro har eksempelvis oplevet et fald fra 60,0 % til 48,7 % i perioden til 27,7 % i milieplejeindsats via BCH er faldet fra 29,0 % i Figur 6. Udviklingen i andelen af familieplejeanbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap i perioden 1. juli 2016 til 1. juli ,0% 81,0% 75,0% 65,0% 55,0% 45,0% 77,3% 68, 66, 60,0% 59,6% 70, 67,6% 58,0% 53, 74,8% 69, 69,8% 67,9% 48, Borgercenter Børn og Unge (BBU) City-Østerbro Nørrebro Valby-Vesterbro Brønshøj-Husum- Vanløse Bispebjerg Amager 35,0% 29,0% 30, 27, Borgercenter Handicap (BCH) 25,0% 2016 BCH: N = 145 BBU: N = BCH: N = 133 BBU: N = BCH: N = 112 BBU: N =

11 3. Børn og unge i aflastning fordelt på aflastningstyper og alder Afsnit 3 fokuserer på, hvordan børn og unge i aflastning fordeler sig på aflastningstyper samt på alder. vejen anbragte børn og unge. Aflastningen består typisk i, at barnet/den unge er i en aflastningsfamilie, en døgninstitution eller lignende, oftest et par weekender om måneden. Der er meget få unge i aflastning, der er Aflastning er en forebyggende foranstaltning, der tilbydes både til hjemmeboende og til i for- over 17 år. Derfor vil denne anbringelsesstatistik kun give et indblik i anbringelsesmønsteret på aflastningsområdet for børn og unge i alderen 0-17 år. Figur 7. Børn og unge i aflastning i alderen 0-17 år fordelt på Borgercenter Børn og Unge-enheder pr. 1. juli 2018 Amager (N =62) 40% 5 6% Bispebjerg (N =22) 45% 14% 2 14% Brønshøj-Husum-Vanløse (N =59) 58% 2 14% Valby-Vesterbro (N =79) 63% 2 5% Nørrebro (N =30) 63% 2 City-Østerbro (N =21) 38% 33% 5% 24% Hele København (N =273) 53% 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aflastning i ordinær familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold Figur 7 viser fordelingen af børn og unge i aflastning opdelt på Borgercenter Børn og Unge-enheder. Den næstmest anvendte er Aflastning i netværket, hvor 27 % af børn og unge i BBU er i aflastning. For enheden Amager gælder det, at Aflastning i netværket er den største andel med 52 % i juli Største andel blandt BBU s aflastningsindsatser er samlet set i Ordinær familiepleje Af figuren ses det, at 53 % af alle børn og unge i aflastning i BBU, er i Aflastning i ordinær familiepleje i juli

12 Figur 8A. Fordelingen af samtlige børn og unge i aflastning på indsatsområde, fra 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. juli 2016, 2017 og 2018, angivet i antal N= (314) 2017 N= (273) 2018 N= (273) 33 Aflastning i ordinær familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold Figur 8B. Fordelingen af samtlige børn og unge i aflastning på indsatsområde, fra 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. juli 2016, 2017 og 2018, angivet i procent 60% 50% 40% 30% 20% 0% 56% 55% 53% 28% 3 2 9% 8% 5% 2016 N= (314) 2017 N= (273) 2018 N= (273) Aflastning i ordinær familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold Figur 8A og 8B giver et indblik i fordelingen af børn og unge i aflastning i juli 2016, 2017 og 2018 i hhv. antal og procent. Fald i antal børn og unge i aflastning Antalsmæssigt er der sket et fald fra 314 børn og unge i alderen 0-17 år i aflastning i juli 2016 til 273 børn og unge i alderen 0-17 år i aflastning i juli 2018 (Figur 8A). Det er særligt i gruppen i Aflastning i ordinær familiepleje, at der er sket et fald. I juli 2016 indeholdt denne gruppe 177 børn og unge, mens det tilsvarende tal i 2018 er faldet til 146 børn og unge: Et fald på 31 børn og unge. Aflastningstypers fordeling er relativt stabil Fordelingen mellem aflastningstyper har fra 1. juli 2016 til 1. juli 2018 været rimelig stabil (Figur 8B). Andelen i Aflastning i ordinær familiepleje er faldet fra 56 % i 2016 til 53 % i Samtidig er andelen af børn og unge i Aflastning i netværket faldet fra 9 % i 2016 til 7 % i

13 Figur 9. Aldersfordelingen af børn og unge i aflastning i Borgercenter Børn og Unge, fra 0-17 år pr. 1. juli år (N=13) 6 15% 23% 4-8 år (N=70) 60% 33% 3% 4% 9-12 år (N=103) 55% 2 8% 15% år (N=87) Alle aflastningsbørn (N=273) 45% 53% 0% 20% 40% 60% 80% 100% % Aflastning i familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold Figur 9 illustrerer aldersfordelingen for børn og unge i aflastning i Borgercenter Børn og Unge. Af figuren ses det, at der med 103 børn er flest i aflastning i aldersgruppen 9-12 år sammenlignet med de andre aldersgrupper i juli Der er 13 børn i aflastning i alderen 0-3 år, der således er den mindste gruppe. For alle aldersgrupper gælder, som det også sås i figur 7 og 8B, at aflastningsindsatserne primært er i en familieplejetype. Aldersgruppen med den største andel i Aflastning i familiepleje er de yngste 0-3 år med 62 % samt 0 % i Aflastning på døgninstitution. Omvendt er det den ældste aldersgruppe, år, der har den mindste andel i Aflastning i familiepleje med 45 %, og derimod 10 % i Aflastning på døgninstitution. Det gælder gennem alle fire aldersgruppetrin, at jo ældre aldersgruppe, jo mindre en andel er i Aflastning i familiepleje. Samtidig vokser andelen i Aflastning på døgninstitution mellem hver aldersgruppe, som alderen stiger. 13

14 Figur 10. Fordelingen af samtlige børn og unge i aflastning, fra 0-17 år pr. 1. juli 2018, 1. juli 2017 og 1. juli 2016 i Borgercenter Handicap 2018 (N =82) 4 18% 30% 2017 (N =87) 3 16% 39% 8% 2016 (N =93) 29% 16% 4 8% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aflastning i ordinær familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold Figur 10 viser fordelingen af børn og unge i alderen 0-17 år i aflastning anbragt via Borgercenter Handicap. Fald i antal i aflastning under BCH Figur 10 viser, at der i perioden 1. juli 2016 til 1. juli 2018 har været et fald på 11 børn i antallet af børn og unge i aflastning i Borgercenter Handicap. I 2016 var 93 børn og unge i aflastning, og i 2018 er det tilsvarende tal 82 børn og unge. Største andel i Aflastning i ordinær familiepleje Af figuren ses det, at der er sket en forskydning i fordelingen af aflastningsindsatserne i perioden 2016 til I juli 2016 var Aflastning på døgninstitution den mest brugte aflastningsform for børn og unge under BCH med 47 %. I 2018 er andelen faldet til 30 %. Samtidig er en voksende andel børn og unge i Aflastning i ordinær familiepleje : I 2016 var 29 % af de børn og unge, der var i aflastning under Borgercenter Handicap, af denne type, mens den tilsvarende andel for 2018 nu er den største med 41 %. Hvis figur 10 sammenholdes med figur 8B fremgår det, at en langt større andel af børn og unge er i aflastning i en familieplejeindsats i Borgercenter Børn og Unge end i Borgercenter Handicap. 14

15 Figur 11A. Fordelingen af samtlige børn og unge i aflastning, fra 0-17 år pr. 1. juli 2018, 1. juli 2017 og 1. juli 2016 i Borgercenter Handicap og Borgercenter Børn og Unge, angivet i antal 2018 (N =355) (N =360) (N =407) % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aflastning i familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold Figur 11B. Fordelingen af samtlige børn og unge i aflastning, fra 0-17 år pr. 1. juli 2018, 1. juli 2017 og 1. juli 2016 i Borgercenter Handicap og Borgercenter Børn og Unge, angivet i procent 2018 (N =355) 5 25% 2017 (N =360) % 6% 2016 (N =407) 50% 25% 1 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aflastning i ordinær familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold Af figur 11A og figur 11B ses en samlet oversigt over alle børn i alderen 0-17 år i aflastning via Borgercenter Handicap samt Borgercenter Børn og Unge angivet i hhv. antal og procent. Figurerne herover er således en samling af figur 8B og 10 for at give et overblik over alle børn i aflastning. Samlet set færre børn og unge i aflastning i BBU og BCH Samlet set er der i perioden sket et fald i antal børn og unge i aflastning i alderen 0-17 år: Fra 407 børn og unge i 2016 til 355 børn og unge i Procentvis er andelen i Aflastning i ordinær familiepleje nærmest uændret med 50 % i 2016 og 51 % 2018, mens der er i antal er sket et fald på 24 børn: Fra 204 børn og unge i juli 2016 til 180 børn og unge i juli En fjerdedel af børnene i aflastning via BBU og BCH er i Aflastning i netværket i perioden i både 2016 og 2018 (25 %). Aflastning på døgninstitution er fra 2016 til 2018 faldet med 5 procentpoint (fra 17 % til 12 %), mens der antalsmæssigt er sket et fald på 27 børn fra 71 børn og unge i 2016 til 44 børn og unge i aflastning i

16 Figur 12. Aldersfordelingen af børn og unge i aflastning i Borgercenter Handicap, fra 0-17 år pr. 1. juli år (N=16) 69% 6% 25% 9-12 år (N=24) 33% 33% 2 13% år (N=42) 36% 14% 38% Alle aflastningsbørn (N=82) 4 18% 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aflastning i familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold Figur 12 illustrerer aldersfordelingen af børn og unge i aflastning i Borgercenter Handicap pr. 1. juli For de 4-12-årige er mellem 66 % og 75 % af børnene i en aflastningsindsats i en familieplejetype. For teenagegruppen gælder dette 50 %. Af figuren ses det, at der er flest i den ældste aldersgruppe, år (42) og færrest i den yngste gruppe 4-8 år (16). Der var 0 børn i aldersgruppen 0-3 år, hvorfor denne gruppe ikke er illustreret i figuren. I den ældste aldersgruppe, år, er en noget større andel i Aflastning på døgninstitution (38 %) sammenlignet med de øvrige aldersgrupper (21-25 %). 16

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 Videnscenter for Familiepleje, Center for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Kvartalsstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Januar 2012 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2012 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt indblik i anbringelsesområdet

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Juli 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i Københavns Kommune pr. 1.

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk 1 Forord

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: April 2013 Tema: Forebyggelse Udarbejdet af: Center for /Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: April 2012 Center for / Videnscenter for Forord Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet i Københavns

Læs mere

Indsatstrappen i Københavns Kommune

Indsatstrappen i Københavns Kommune Notat Indsatstrappen i Københavns Kommune Udvikling i projektperioden for Tæt på Familien Hans Skov Kloppenborg og Rasmus Højbjerg Jacobsen Indsatstrappen i Københavns Kommune Udvikling i projektperioden

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Oktober 2011 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsoversigt er en statistisk opgørelse over anbringelser

Læs mere

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014 Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet Børne- og Familiecentret, 201 Typer af foranstaltninger Rådgivning & vejledning Konsulentbistand f.eks. Småbørnskonsulent Kontaktpersonsordning

Læs mere

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Nøgletal. Udsatte børn og unge Nøgletal Udsatte børn og unge Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) 2012 2013 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn

Læs mere

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Workshop ved KL-konference: Børn og unge med handicap 2015 9. september v. projektleder Carsten Kirk Alstrup 1 Center for Familiepleje Centerchef

Læs mere

Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge

Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 415 Offentligt Sagsnr. 2018-2515 Doknr. 566281 Dato 15-05-2018 Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde Hans Skov Kloppenborg og Camilla T. Dalsgaard Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2010-2014 Udgifter, brugere og enhedsudgifter

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 22-07-2016 Til Underudvalget Kortlægning af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2014-2017 Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde Hans Skov Kloppenborg og Steffen Kruse Juul Krahn Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2013-2015 Udgifter, brugere

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område Rapport Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2017 Hans Skov Kloppenborg Udgifter, brugere og enhedsudgifter på

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkningsfremskrivning 2018-2032 for København fordelt på 1-års aldre Indhold Fremskrivning - tabeller - I års aldre Fremskrivning - tabeller - Bydele Metode og datagrundlag

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16. Notat Emne Til Udviklingen i antal anbringelser 2010 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 16. september Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 1. halvår Særligt

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Partnerskab i Forebyggelsespakken: Tidlig Indsats

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater Anbringelser af børn og unge 2011 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2011 6 2.1 Afgørelser

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 1996

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 1996 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 1996 Nr. 12. 12. m aj 2000 Sammenhængende socialstatistik 1996 Gerd Helene Rummel Tlf.: 33 66 28 36 1. Indhold Den sammenhængende

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater anbringelser af børn og unge 2010 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2010 6 2.1 Afgørelse

Læs mere

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje kontanthjælpsmodtager mellem 18 og 37 år har haft mindst en børne- og ungesag om enten en anbringelse eller en forebyggende foranstaltning

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Referencekommunenetværket Skæringsdato d. 30. september 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velfærdspolitisk Analyse

Velfærdspolitisk Analyse 2018 Velfærdspolitisk Analyse Kontinuitet i anbringelser af børn og unge Ved udgangen af 2016 var omkring 12.000 børn og unge i alderen 0-17 år anbragt uden for hjemmet. Heraf var størstedelen, ca. 7.500,

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

Sagstal mv. i 2017 Børne- og Familierådgivningen

Sagstal mv. i 2017 Børne- og Familierådgivningen Ringsted Kommune Sagstal mv. i 201 Børne- og Familierådgivningen Februar 201 Indhold 1. Indledning...2 2. Sagstal og sagsfordeling...3 3. Underretningsstatistik... 3.1 Underretninger fordelt pr. måned...

Læs mere

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør FORORD Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager kommer hvert år med vejledende udtalelser om især mén og erhvervsevnetab. Udtalelserne bliver brugt i private erstatningssager, altså sager

Læs mere

Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018

Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018 Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018 Notat om rapporten UDVIKLING I KOMMUNAL MEDFINANSIERING I REGION HO- VEDSTADEN OG KOMMUNER FRA 2013 TIL 2015 Baggrund og

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Teenageanbringelser bryder oftere sammen

Teenageanbringelser bryder oftere sammen Teenageanbringelser bryder oftere sammen Nogle anbringelser må afbrydes, før det er planlagt. Siden 21 er andelen af anbringelser, der ender med sammenbrud, faldet fra 5,5 pct. til 4,7 pct. Anbragte unge

Læs mere

Orientering om familieplejens niveau for vederlagsfastsættelse

Orientering om familieplejens niveau for vederlagsfastsættelse Punkt 2. Orientering om familieplejens niveau for vederlagsfastsættelse 2017-001542 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering om familieplejens niveau

Læs mere

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Projekt om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Medlemstal analyse opgørelse pr

Medlemstal analyse opgørelse pr Hovedbestyrelsesmøde den 14. april 2016 Bilag 2.1 30.3.2016 Medlemstal analyse 2016 - opgørelse pr. 31.12.2015 DGI s medlemsopgørelse pr. 31.12.2015 lander på 1.524.083 medlemmer i 6.351 foreninger 1.

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

Bilag 3 - Baggrundsanalyse

Bilag 3 - Baggrundsanalyse KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 3 - Baggrundsanalyse Nærværende baggrundsanalyse beskriver udfordringerne i forhold til: 1. Økonomisk

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

Socialafdelingen. Familieplejen og Visitationen

Socialafdelingen. Familieplejen og Visitationen Socialafdelingen Familieplejen og Visitationen Socialchef 521 årsværk 13 Sekretariat Den Centrale Visitation og Familieplejen 23 Familiegruppe Øst Familiegruppe Nord Familiegruppe Centrum Familiegruppe

Læs mere

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet 1 Hjemme- og sygeplejen - hovedkonklusioner Til brug for udregning af BTP i hjemme- og sygeplejen er der foretaget en stikprøveundersøgelse i hjemme-

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 Sundhedsprofil 2017 Folkesundheden blandt københavnerne på 16 år og derover baseret

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - November 2013

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - November 2013 Nøgletalsrapport for Hjemmen Faxe Kommune - November 2013 Centerstaben for Sundhed og Pleje Centerstaben har udarbejdet en analyse af visiterede ydelser til personlig og praktisk på udekørende grupper.

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning.

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Pkt.nr. 10 Status på anbringelsesudviklingen pr. 31.12.2000. 302938 Indstilling: 1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Politisk

Læs mere

Tak for din henvendelse af den 25. januar 2017, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om beskæftigelsestal

Tak for din henvendelse af den 25. januar 2017, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om beskæftigelsestal KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Caroline Stage, MB E-mail: Caroline_Stage@br.kk.dk 01-02-2017 Sagsnr. 2017-0072989 Dokumentnr. 2017-0072989-1 Kære Caroline

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget. Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2017

ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2017 ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2017 RESUMÉ OG FOKUSOMRÅDER Ungesamrådet blev på regeringens foranledning etableret i Københavns Politikreds i juni 2012. Ungesamrådet er et tværsektorielt samarbejde mellem

Læs mere

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater.

Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater. Private erstatningssager 2014 Forord Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager er en uvildig myndighed, som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. Udtalelserne er

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Tilbudsoversigt Familieområdet

Tilbudsoversigt Familieområdet 1 Tilbudsoversigt Familieområdet Forord Det er Byrådets ønske at udsatte børn og unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn. Velfærd og Sundhed

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Døgnvagten februar 2015 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Figur 1: Det samlede antal børn og unge i retsrepræsentationen... 3 Figur 2: Andelen af sigtede

Læs mere

Fællesskabsmodellen. Notatet viser overordnet set tre tendenser, som BDO s investeringscase ikke tog højde for:

Fællesskabsmodellen. Notatet viser overordnet set tre tendenser, som BDO s investeringscase ikke tog højde for: Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-18 Fællesskabsmodellen Indledning Med indførelse af Fællesskabsmodellen i februar 2017 i Ballerup var der ønske om en række kvalitetsmæssige effekter for børn og unge, bl.a.: Færre

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere