Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk"

Transkript

1 Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk

2 Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

3 Indhold 1 Indledning Målgruppe Ændringer på Optagelse.dk i Forskellige typer af 10. klasses udbud Bemærkningsfelt Oprettelse og redigering af et udbud Rettigheden Opretter I gang med oprettelse og redigering af udbud Udbudsadministration Udbuddet Bundmenu i Udbud Offentliggørelse af udbud Styrelsen for It og Læring,

4

5 1 Indledning Denne vejledning gennemgår oprettelse af 10. klasses udbud på Optagelse.dk. Hvert år mellem uge 43 og den 30. november skal skolerne klargøre og indberette de 10. klasses udbud, som de udbyder. Alle skoler, der udbyder et 10. klasses udbud, skal hvert år inden den 30. november have gjort samtlige udbud til det kommende skoleår klar til offentliggørelse. 1.1 Målgruppe Vejledningen henvender sig til administrative medarbejdere på folkeskoler, der skal oprette og vedligeholde skolens 10. klasses udbud på Optagelse.dk. Der findes på Optagelse.dk en tilsvarende vejledning blot rettet mod de frie skoler. 1.2 Ændringer på Optagelse.dk i 2015 Nedenfor er en række ændringer i forbindelse med oprettelse af 10. klasses udbud i til skoleåret 15/16. Det er ikke en udtømmende liste over nye ting, men de ting, der er relevante for 10. klasses udbud. 1.3 Forskellige typer af 10. klasses udbud Der er forskellige typer af 10. klasses udbud. Du kan læse mere i oversigten over forskellige typer af 10. klasses udbud. Der er forskel på 10. klasse og 10. skoleår. En 10. klasse forbereder eleven til 10. klasses afgangseksamen. Et 10. skoleår leder ikke op til en 10. klasses afgangseksamen. Kun hvis skolen udbyder 10. klasse, skal skolen oprette et 10. klasses udbud på Optagelse.dk. 10. skoleår skal ikke oprettes som et 10. klasses udbud. 1.4 Bemærkningsfelt Forskellige steder i vejledningen er der indsat et bemærkningsfelt Bemærkningsfeltet orienterer om specielle forhold, du skal være opmærksom på i forbindelse med funktionaliteten. Styrelsen for It og Læring,

6 2 Oprettelse og redigering af et udbud. 2 Oprettelse og redigering af et udbud. 2.1 Rettigheden Opretter For at kunne oprette eller redigere et eksisterende et 10. klasses udbud, skal medarbejderen der skal udfører dette være oprettet i Optagelse.dk, og have rettigheden Opretter. Hvis der er tvivl om rettigheder kontaktes skolens brugeradministrator på Optagelse.dk. Alternativt findes der en vejledning om brugeroprettelse på en grundskole. 2.2 I gang med oprettelse og redigering af udbud. Alle skoler, der har et 10. klasses udbud, skal hvert år senest den 30. november have gjort alle udbud til det kommende skoleår klar til offentliggørelse. Efter login fra vælges området Dine muligheder knappen Udbudsoplysninger. Derefter kommer nedenstående vindue frem og 10. klasse vælges. 6 UNI C,

7 2.3 Udbudsadministration Bemærk: Hvis brugeren er tilknyttet flere skoler, vælges den skole, der ønskes at oprette udbud på, ude på forsiden. Det gøres ved at klikke på pil ned i venstre side. Så vises en liste over alle de skoler og eventuelle afdelinger, der er adgang til. Eksemplet herunder er en skole med tre afdelinger. 2.3 Udbudsadministration På siden Udbudsadministration vises samtlige udbud der findes for det pågældende skoleår uanset deres tilstand i systemet. Se mere om udbudstilstande i 2.4 pkt. 1 Der vil ofte findes udbud kopieret fra det foregående skoleår, det er en automatisk proces systemet kører hvert efterår. Disse udbud vil have tilrettede datoer og være i tilstanden Under redigering men ellers være kopier af foregående år. Det er vigtigt at sikre sig at der arbejdes i det korrekte skoleår. Hvis udbuddet for eksempel har studiestart den 8. august 2015 skal udbuddet oprettes i skoleåret 2015/2016. Ansøgningsperioden kan eksempelvis være til UNI C,

8 2 Oprettelse og redigering af et udbud. Når der oprettes et 10. klasses udbud, vælges hvilken institution undervisningen foregår på. Det kommer for ansøger til at se ud som om den foregår på den institution, du opretter udbuddet fra. Det vil sige den institution, der står øverst på siden Udbudsadministration. Det er ikke muligt at rette dette senere på et udbud, så oprettes det på en forkert institution og vil rette dette, skal der startes forfra. I udbuds administrationen er der øverst 4 funktionsknapper og mulighed for at markere enkelte eller alle udbud ved hjælp af checkbokse. Tilføj 10. klasse udbud Oprettelse af nyt udbud. Se pkt. 2.4 Klar til godkendelse Her gøres de markerede udbud klar til godkendelse. Se pkt. 2.6 Eksporter Mulighed for at eksportere de markerede udbud til PDF, CSV eller XML. Udskriv Udskriver siden Udbudsadministration som den vises på skærmen. 8 UNI C,

9 2.4 Udbuddet 2.4 Udbuddet Når der trykkes på knappen Tilføj 10. klasses udbud kommer siden udbud frem. Det samme vindue vises for et eksisterende udbud ved at trykke på studieretningsnavnet for det pågældende udbud. Siden Udbud indeholder to faneblade: Udbud og Historik og noter UNI C,

10 2 Oprettelse og redigering af et udbud. Der er 11 punkter til et udbud. Disse gennemgås i detaljer herunder. 1. Tilstand Dette viser udbuddets aktuelle status. Der findes 5 tilstande et vist udbud kan være i. 1. Afvist - Hvis et udbud har været Godkendt til offentliggørelse eller Klar til godkendelse, men der findes fejl eller behov for rettelser, kan det af Styrelsen for IT og Læring afvises således at skolen kan tilrette udbuddet. 2. Godkendt til offentliggørelse Når et udbud er blevet godkendt vil det være i denne tilstand. Det er ikke muligt at redigere et udbud så længe det er godkendt. 3. Inaktiv Et udbud der kun udbydes engang imellem. For eksempel et udbud, der tilbydes hvert andet år, kan med fordel inaktiveres de perioder det er lukket. Et inaktivt udbud kan ikke fremsøges af kommende studerende. Der skal være opmærksomhed omkring, at et udbud der har været godkendt i året og af en eller anden grund bliver inaktiveret, godt kan have ansøgere. Disse skal i så tilfælde kontaktes og informeres om ændringen af udbuddet. 4. Klar til godkendelse Når redigering af et nyt eller åbent udbud er færdiggjort, sættes det i denne tilstand ved et tryk på knappen Klar til godkendelse. Er det efter 30. november deadline kontaktes Optagelse.dk derefter så udbuddet kan godkendes. Et udbud i denne tilstand kan ikke længere redigeres. 5. Under redigering Et nyt udbud eller et afvist udbud der er ændret, vil stå i denne tilstand. Når det er færdigredigeret sættes det i tilstanden klar til godkendelse klassetype Dette viser 10. klasse udbuddets type. Der findes 4 typer et udbud kan være i, der skal vælges en type i drop-down menuen. Det er vigtigt at angive den korrekte type, da ansøgerne skal angive hvilken type 10. klasses udbud de søger klasse. - Frie fagskoler skal også bruge denne klassetype klasse, efterskoler. 3. Erhvervsrettet 10. klasse 10. klasse med valgfag rettet mod EUD (Eud10) /20 model 10. klasse efter 20/20 modellen. Der kan læses om de forskellige typer i oversigten over forskellige typer af 10. klasses udbud. 10 UNI C,

11 2.4 Udbuddet 3. Retning Feltet retning er et fritekstfelt hvori navnet på 10. klasse udbuddet anføres. I eksemplet er retningen navngivet Natur & fritid. Studieretningen behøver ikke at have et navn, der fortæller om indholdsretning. Mange vælger blot at kalde studieretningen for 10. klasse, hvis der for eksempel kun er et 10. klasses udbud på skolen. Redigeres der på et eksisterende udbud, vil der allerede stå et navn her. Nogle skoler har pladsbegrænsning, og eleverne skal have en aftale for at blive optaget. I de tilfælde sættes der et flueben ud for Udbuddet har et begrænset antal pladser. Hvis der er sat et flueben, bliver ansøgeren i ansøgningsøjeblikket gjort opmærksom på, at de skal have en aftale om optagelse. Funktionen bruges oftest af efterskoler og private skoler. Fluebenet udløser dette spørgsmål til ansøgeren: 4. Tilbudsfag Kommunale 10. klasseskoler skal tilbyde alle tilbudsfag. Fluebenet kan derfor ikke fjernes for disse skolers udbud. Dansk, engelsk og matematik som tilbudsfag er supplerende undervisning i fagene på 10. klasses eller lavere niveau. UNI C,

12 2 Oprettelse og redigering af et udbud. 5. Andre fag De kommunale 10. klasseskoler skal ud over tilbudsfagene vælge at tilbyde mindst tre af de andre fag, der er angivet. Ansøgere kan kun vælge mellem de markerede fag. Hvis skolen ønsker at udbyde et fag, som ikke er på listen, kan du bruge tekstfeltet til at oprette faget. I nedenstående eksempel har vi allerede tilføjet Biologi og Webteknologi og skal til at tilføje Geografi. Alle fag tilføjet på denne måde kommer med i udbuddet. 12 UNI C,

13 2.4 Udbuddet 6. Ekstra felter Ekstra felter indeholder en liste af felter, som kan indsættes på skolens udbud. Felterne bliver kun vist for ansøgere, der er gået ud af skolen. Da næsten alle ansøgere til 10. klasse går i 9. klasse, er denne funktionalitet derfor ikke relevant for næsten alle 10. klasses udbud. Hvis du på trods af dette alligevel er interesseret i, hvordan ekstra felter oprettes, kan der læses om denne funktionalitet i vejledningen til oprettelse af et uddannelsesudbud for Erhvervsuddannelserne. 7. Udbydende institution Her står, hvilken institution der udbyder udbuddet. Den vil altid være sat til den juridiske hovedinstitution. Det vil sige oprettes der et udbud på en underafdeling, vil der her stå hovedskolen. 8. Ansøgningen sendes til Her angives, hvilken afdeling der kommer til at stå, at ansøgningen skal sendes til, hvis den printes ud og sendes med post. Der kan i drop-down menuen kun vælges mellem de afdelinger, der er tilknyttet samme skole. UNI C,

14 2 Oprettelse og redigering af et udbud. 9. Ansøgningsperiode I feltet Fra angiv ansøgningsperiodens startdato og i feltet Til angiv ansøgningsperiodens slutdato, begge dage er inkl. For at ændre datoen trykkes enten på Kalenderikonet og vælges måned, år og dato i pop-up vinduet. Alternativt skrives datoen direkte ind i formen dd-mm-åååå. Ved nye udbud er ansøgningsperioden angivet til at være fra den til Studiestart Her angives studiestartsdatoen. Denne ændres på samme måde som ansøgningsperioden. Ved nye udbud er studiestartsdatoen angivet til Det er muligt at rette denne dato, så den passer til skolens udbud. 11. Noter til historikken Feltet Noter til historikken er udelukkende til skolens interne brug. Noterne kan ikke ses af ansøgere. Der er adgang til udbuddets noter fra fanen Historik og noter. 14 UNI C,

15 2.5 Bundmenu i Udbud 2.5 Bundmenu i Udbud Når der oprettes et nyt udbud er det ikke alle knapper i bundmenuen der er aktive. Når der efterfølgende redigeres et eksisterende udbud er samtlige knapper aktive. Annullér Vælges der under oprettelse eller redigering ikke at oprette udbuddet alligevel eller gemme nogle ændringer til et eksisterende udbud, vil et tryk på Annullér knappen bringe en tilbage til Udbudsadministration uden at ændringerne gemmes. Gem Ændringerne gemmes hvorefter der omdirigeres til Udbudsadministration. Klar til godkendelse - Når udbuddet er oprettet korrekt og gemt, skal det gøres klar til godkendelse. Når du har gemt udbuddet, kan du enten sende udbuddet til godkendelse fra bundmenu eller fra siden Udbudsadministration. Læs mere om dette i afsnit 3. Slet Sletter det aktuelle udbud. Dette kan dog ikke foretages hvis udbuddet er klar til godkendelse, godkendt til offentliggørelse, eller har modtaget ansøgere. Der vil blive spurgt om bekræftelse på denne handeling. En sletning kan ikke fortrydes. Inaktivér - Knappen Inaktivér gør udbuddet inaktivt. Læs mere om dette i pkt. 2.4 Vis Viser udbuddet som ansøger vil se det. Vær opmærksom på at Ekstra felter vises her, men de vil kun kunne ses af ansøgere der allerede har forladt folkeskolen. UNI C,

16 3 Offentliggørelse af udbud 3 Offentliggørelse af udbud Når et udbud er klar til offentliggørelse, skal det igennem en godkendelsesproces i Undervisningsministeriet. For at få udbuddet i gang med denne proces, skal det sættes i tilstanden Klar til godkendelse. Et udbud kan gøres klar til godkendelse fra det enkelte udbuds bundmenu, eller fra knappen Klar til godkendelse på Udbudsadministrationssiden. Når et udbud er sat i tilstanden Klar til godkendelse kører processen automatisk herfra, og skolen skal ikke foretage sig mere. Den endelige offentliggørelse sker af Undervisningsministeriet fra 30. november frem til primo januar. Sættes et udbud i tilstanden Klar til godkendelse efter denne periode tages kontakt til Optagelse.dk for at gøre opmærksom på at udbuddet er klar til godkendelse. Et udbud der er Klar til godkendelse kan ikke ses i uddannelsesoversigten på Optagelse.dk før det er Godkendt til offentliggørelse. Det betyder, at ansøgerne heller ikke kan se udbuddet, før det har tilstanden Godkendt til offentliggørelse. Udbuddet vil kunne ses i uddannelsesoversigten så snart det er i tilstanden Godkendt til offentliggørelse og så længe det er inden for den ansøgningsperiode der er angivet i det enkelte udbud. Se pkt. 2.4 for mere information om ansøgningsperiode. Bemærk Når et udbud er i tilstanden klar til godkendelse, kan det ikke længerer redigeres. 16 UNI C,

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 0.9 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre Styrelsen for It og Læring Styrelsen

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio administratorvejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Opstart af nyt skoleår vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter ElevIntra og ForældreIntra Kursusnoter 2 ElevIntra og ForældreIntra ElevIntra og ForældreIntra august 2009 Materialet er i vid udstrækning en videreudvikling af den SkoleIntra dokumentation, der er skrevet

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Læs hele testvejledningen før du går i gang med at teste. Husk at få underskrevet en bemyndigelseserklæring

Læs mere

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.0 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-11-2014 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Min

Læs mere