Nørre Vedby Skole og Børnehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nørre Vedby Skole og Børnehus"

Transkript

1 Nørre Vedby Skole og Børnehus En skole for børn & unge med autisme

2

3 B En skole med fokus på autisme Velkommen til Nørre Vedby Skole og Børnehus Nørre Vedby Skole og Børnehus er en institution med fokus på autisme. Børn og unge med autisme skal visiteres af kommunen til at gå i folkeskoleafdelingen fra Bh.kl. til 9.kl. Eleverne kan gå i SFOA, en skolefritidsordning for børn med autisme. Nørre Vedby Skole og Børnehus Vigvej 4, 4840 Nørre Alslev. Tlf: Hjemmeside Skoleleder: Steen Blom Viceskoleleder: Anne Bonde Formand for skolebestyrelsen: Anne Cathrine Wilhjelm Skolebestyrelsesmedlem for elever med autisme: Annemette Ena Andersen

4 vi ser - Beskrivelse af klasserne for elever med autisme Undervisningen bygger på TEACCH, hvor visuel struktur og forudsigelighed er en forudsætning for elevens udvikling og undervisning. Alle fastansatte voksne i afdelingen for børn med autisme, har gennemgået grundkursus i autisme og deltaget i et internt forløb om TEACCH. Eleverne med autisme er opdelt i 6 klasser med ca. 6 elever i hver klasse. Hver klasse har tilknyttet 3-4 pædagoger og lærere. Skolen tilbyder en SFO for børn med autisme, SFOA. Klasserne for børn med autisme følger almenskolens aktiviteter året igennem. IKL1 og 2 følger indskolingen, MKL1 og 2 følger mellemtrinnet og UKL1 og 2 følger udskolingen. Eleverne undervises enkeltvis, parvis og i mindre grupper for at tilgodese den enkelte elevs læringspotentiale. Eleverne er i individuelle inklusionsforløb, når skolen og forældrene i samråd beslutter, at det giver mening for barnet. Elever der har potentiale til at afslutte folkeskolen med afgangsprøven, undervises mod dette i et eller flere fag. Elever der ikke har potentiale til at afslutte folkeskolen med afgangsprøven, undervises i almindelige skolefag og afslutter skoleforløbet, med en særlig tilrettelagt afgangsprøve. Eleverne undervises i socialfag, hvor de arbejder med social forståelse og kommunikation. Elever uden sprog modtages med de forudsætninger de har, og igennem skoleforløbet lærer elevene kommunikation gennem PECS. Afdelingen har en UU-vejleder tilknyttet, som følger eleverne fra 7.klasse og indtil de fylder 25 år. I samarbejde med UUvejlederen planlægges et forløb efter folkeskolen. Elever har mulighed for transport med taxa efter særlige regler. Autismeteam Vi ser muligheder med autisme Autismeteamet på Nørre Vedby Skole og Børnehus består af ca. 20 pædagoger og lærere. Anne Bonde er viseskoleleder og leder af autismeteamet, Jesper Kjær Christiansen er daglig leder af afdelingen og Yvonne Olsen er autismevejleder i teamet. Skolen har tilknyttet en skolepsykolog. Autisme - hvad er det? Autisme er en gennemgribende livslang udviklingsforstyrrelse. Årsagen er stadig ukendt. Dog ved man, at autisme opstår som en ubalance i hjernen, som er medfødt. I dag taler vi om, at ca. 1 % af befolkningen har autisme; dvs. ca. 600 personer i Guldborgsund Kommune. Et menneske med autisme har vanskeligheder inden for tre områder: 1. Socialt samspil 2. Kommunikation 3. Forestillingsevne Man taler om Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Det betyder, at mennesker med diagnosen, har vanskeligheder inden for alle tre områder, men i forskellige grader. Elever med autisme er forskellige, som alle andre mennesker. De har forskellige personligheder, sociale netværk, IQ, og de har også autisme på forskellig måde. En del elever har ADHD, OCD, Tourette, angst og andre tillægsdiagnoser til autismen. Sanserne hos børn med autisme er ofte forstærket eller formindsket Autisme er et usynligt handikap, hvilket betyder, at mennesker med autisme ofte kan møde fordømmelse frem for forståelse. Børn med autisme har ofte stor detaljeorientering. De kan fordybe sig i særinteresser og sammenholdt med en god hukommelse, kan de berige os med en stor viden inden for fx videnskab og kultur. Mange unikke personligheder har autisme.

5 TEACCH - systemet TEACCH betyder Treatment and Education for Autistic and related Communication handicapped Children. Oversat til dansk bliver det til: Behandling og undervisning af børn med autisme og børn med relaterede kommunikationshandikap. TEACCH er et system, som er opfundet i USA i 1970 erne i North Carolina. TEACCH - systemet tager sit udgangspunkt i grundlæggende viden, forståelse og anerkendelse af barnet med autisme. Den humanistiske tilgang betyder, at de mennesker, der omgiver barnet med autisme, skal ændre på miljøet og tilpasse det til barnet med autisme. Ethvert barn er unikt, og derfor skal tilpasningen være individuel. I TEACCH - systemet er skole, fritid og hjemmet ligeværdige parter, som skal samarbejde tæt for at skabe den sammenhæng og helhed for barnet, som det ikke selv er i stand til at skabe. TEACCH - systemet ønsker at gøre det enkelte barn så selvstændigt som muligt, fordi selvstændighed giver selvværd for det enkelte individ. TEACCH - systemet bruger visuelle skemaer, konkretisering, systematik og organisation af tid og rum, der guider barnet med autisme gennem sin opgave, sin dag, sit liv. Skemaerne/systemerne skaber overskuelighed, forudsigelighed og mindsker den stress/angst, som børn med autisme kan have, fordi de ikke selv er i stand til at planlægge, overskue og forudsige deres hverdag. De mennesker, der omgiver barnet med autisme, forældre, lærere, pædagoger og andre, skal arbejde med løsninger i det livslange perspektiv. De skal i en dynamisk proces bruge kreative evner og fleksibilitet, når de skaber redskaber og udvikler social forståelse, kommunikation og forestillingsevne hos barnet med autisme. Læs mere på: 7

6 TEACCH på Nørre Vedby Skole Hver klasse har eget klasselokale. Lokalet er indrettet med tre pladser til hver elev for at tydeliggøre forskellen på aktiviteterne. 1. Fællesbordet - hvor eleven sidder sammen med klassen for at få fælles undervisning eller for at spise. 2. Arbejdsbordet - hvor eleven arbejder selvstændigt med skoleopgaver. 3. Pausepladsen - hvor eleven holder pause. Alle elever har en tavle, hvorpå de kan se dagens og ugens skema. Skemaerne er individuelle med hensyn til udformning og indhold. Når eleverne når mellemgruppen forventes det, at de selv sætter deres skema op og på den måde forbereder sig på næste dag, samtidig med at de lærer selvstændigt at skemalægge. De ældste elever opfordres til at bruge et planlægningssystem, som de kan tage med sig, når de forlader skolen. Der stilles en bærbar computer med høretelefoner til rådighed med internetopkobling til hver af eleverne. Computeren kan benyttes i undervisningen, i pauserne og i frikvartererne. Computeren er skolens ejendom. Eleven er velkommen til at medbringe egne høretelefoner og mus. Eleverne undervises enkeltvis, parvis og i grupper i klassen. Læreren tager udgangspunkt i de skolebøger, som skolens øvrige klasser bruger, således at inklusion er mulig. Målet for eleverne med autisme på Nørre Vedby skole og Børnehus er: 1. At leve op til Guldborgsunds kommunes målsætning for den specialpædagogiske indsats. 2. At kunne tage folkeskolens afgangsprøve helt eller delvist. 3. At være inkluderet i et almindeligt folkeskolemiljø. 4. At få en selv- og handicapforståelse, som styrker selvværdet 5. At få redskaber, så livet efter skolen kan leves så selvstændigt som muligt. Det ligeværdige samarbejde. For at skabe en sammenhæng mellem skole, fritid og hjem 8

7 har vi et ligeværdigt samarbejde. I samarbejdet forpligter lærere, pædagoger og forældre sig til at have forståelse for og indsigt i autisme. De skal samarbejde og udveksle metoder og ideer, der kan fremme det enkelte barn i et livslangt perspektiv. Alle har ansvar for det gode og udviklende samarbejde. Lærerne/pædagogerne skal huske, at forældrene kender deres børn bedst. De har dem hele livet. Forældrene skal huske, at pædagogerne/lærerne har andre børn end deres og skal tilgodese alle. Et godt samarbejde kræver forståelse, respekt, åbenhed, tillid og den positive indstilling, der betyder, at vi alle ser muligheder frem for begrænsninger. Skoleåret starter med et forældremøde, hvor klassens lærere og pædagoger gennemgår de planer, som er lagt for det kommende år. I efteråret udarbejder klassens lærere og pædagoger en handle og udviklingsplan (HUP), som beskriver eleven personligt, socialt og fagligt. Planen indeholder en undervisningsplan for eleven, der gælder for det næste år. Planen skal gennemlæses af forældrene og af eleven og de har mulighed for at skrive kommentarer til planen. Forældre og eleven skal skrive under på, at de har læst planen. Herefter indkaldes klassens lærere og pædagoger til en klassekonference på skolen. Her gennemgår klassens personale hver elev, sammen med skolens viseskoleleder, afdelingsleder, skolens psykolog, skolens autismevejleder og en repræsentant fra skoleforvaltningen. Her vurderes det, om eleven får det rette undervisningstilbud. Elever der trives og udvikler sig revisiteres og elever der ikke får det optimale skoletilbud, kan visiteres til et andet skoletilbud. Skolen afholder to skole/hjem samtaler i skoleåret. Her taler klassens lærere og pædagoger med forældrene om, hvordan det går med deres barn personligt, socialt og fagligt. Forældrene, lærerne, pædagogerne og eleven indgår aftaler om lektier, inklusion, videreuddannelse o.s.v. I samtalerne med eleverne i udskolingen deltager skolens UU vejleder. Skole/hjem samtalerne ligger i forlængelse af en skoledag.

8 Den daglige kommunikation mellem skole og hjem går gennem skoleintras kontaktbog. Her skriver personalet om skoledagen og forældrene opfordres til at skrive om elevens fritid. Kontaktbogen giver forældrene og personalet en mulighed for at tale med eleven om deres oplevelser, tage særlige hensyn og udvikle kommunikationen. Informationer gives gennem kontaktbogen og sedler gives som vedhæftede filer via beskeder. Skoleintra bør læses dagligt. Alle klasser for elever med autisme har klassetelefoner. Her kan forældre ringe/sms s direkte til klassens personale Børn med autisme er visuelle. Vi fotograferer meget og sender billeder med hjem via skoleintra. Vi opfordrer til, at I hjemme printer billederne ud og sætter dem i et har et ringbind, så de kan gemmes. Vores elever har vanskeligt ved at fortælle om deres skolegang, men gennem billeder kan de fortælle og med tiden kan de opbygge et fyldigt ringbind med billeder af deres skolegang, som de kan tage med sig videre i livet. Inklusion Inklusion betyder, at eleven følger/inkluderes et bestemt antal lektioner sammen med en anden klasse på skolen. Eleven vil have sin faste plads i denne klasse og indgår på lige fod med resten af klassens elever. Eleven vil have en voksenstøtte med sig i det omfang, det behøves. Inklusionen foregår efter individuelle vurderinger mellem skolens pædagoger/lærere, eleven og elevens forældre. Ved at inkludere eleven vægter vi både de faglige og sociale mål. De sociale mål er: At kopiere andre elevers adfærd. At opnå samvær med andre alderssvarende børn. At kunne begå sig i større grupper. At opnå strategier for kommunikation. At lære om kropssprog, gestik og mimik Vores erfaring er, at eleven bruger så mange af sine resurser på at være inkluderet, at de sociale mål i starten vægtes højere end de faglige mål. 12

9 Socialfag Mennesker med autisme har ret til at kende deres diagnose. Ønsket om at beskytte dem mod diagnosen kan synes at være det mest hensynsfulde, men i virkeligheden er det ofte sværere, jo længere tid det udskydes. Der er store fordele ved at tale med sit barn om diagnosen, men det kan variere fra person til person. Mange personer med autisme har sagt, at de gerne ville have haft viden om deres diagnose på et tidligere tidspunkt, fordi det var en lettelse og en trøst at få det at vide. Vi forventer, at I som forældre også vil tale åbent med jeres barn om autisme. På Nørre Vedby skole har alle elever med autisme Socialfag en gang om ugen i en til to lektioner. Med udgangspunkt i folkeskolens formål om elevens alsidige udvikling vil eleverne her undervises i selvforståelse. Eleverne lærer, at se sig selv som en del af et fællesskab og samtidig blive opmærksom på, hvorledes andre mennesker almindeligvis forventer, man agerer i forskellige sociale sammenhænge. Målet er at styrke elevernes selvværd, at give viden og redskaber til at udvikle sociale relationer. Oplysninger om S.F.O.A. og taxa SFOA: På Nørre Vedby Skole og Børnehus har vi en skolefritidsordning for børn med autisme, SFOA. TAXA: Eleverne kan blive transporteret til og fra skole med taxa på skoledage. Det er forældrene, der har ansvaret for at give besked til taxa, hvis deres barn ikke skal køres til eller fra skole fx. pga. af sygdom. Det er afdelingslederen Jesper Kjær Christiansen, der skal kontaktes, hvis man som forældre oplever problemer i forbindelse med taxakørslen. 15

10 Kontaktoplysninger: Skoleleder: Steen Blom, Viceskoleleder og autismeleder: Anne Bonde, Afdelingsleder for autismeafdelingen: Jesper Kjær Christiansen, Kontoret: Heidi Henriksen, Skolepsykolog: Sofie Skovbølle, Autismevejleder:Yvonne Olsen, UU-vejleder: Lene Sielby, Nymand Taxa: Tlf Klassetelefoner: IKL 1, IKL 2, MKL1, MKL2, UKL1, UKL2, Nørre Vedby Skole og Børnehus Vigvej Nørre Alslev Tlf: Hjemmeside

nørre vedby centralskole

nørre vedby centralskole nørre vedby centralskole...også en skole for normaltbegavede elever med autisme 1 en skole med fokus på autisme Bare et forslag - har i et bedre? velkommen til Nørre Vedby Skole På Nørre Vedby skole er

Læs mere

Kontaktklasserne. Arden Skole

Kontaktklasserne. Arden Skole Kontaktklasserne Arden Skole 1 Målgruppe Kontaktklasserne med tilhørende SFO er en del af Mariagerfjord Kommunes undervisningstilbud til elever med vanskeligheder indenfor Autismespektret og tilgrænsende

Læs mere

Gruppeordning på Gadstrup Skole

Gruppeordning på Gadstrup Skole Gruppeordning på Gadstrup Skole Formål Formålet med gruppeordningen er at give børn med autismespektrumforstyrrelser et skoletilbud, hvor elevernes særlige behov tilgodeses, så de trives optimalt og udnytter

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Inklusionsstrategi Oplæg ved skoleleder Annika Bramming 16. januar 2017

Inklusionsstrategi Oplæg ved skoleleder Annika Bramming 16. januar 2017 Inklusionsstrategi 2017 Oplæg ved skoleleder Annika Bramming 16. januar 2017 Dagsorden 1. Generelt om inklusionsstrategien på Kobberbakkeskolen 2. SIAA-projektet Struktur Inklusion Autisme Almenforløb

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Specialafdeling Egely

Specialafdeling Egely Specialafdeling Egely Specialafdeling Egely henvender sig til elever, der har brug for vidtgående specialundervisning samt en specialpædagogisk tilgang, der kan imødekomme de udfordringer eleverne kommer

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Viceskoleleder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99668802 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Anerkendelse fællesskab lyst til at lære SPECIALKLASSEN

Anerkendelse fællesskab lyst til at lære SPECIALKLASSEN Anerkendelse fællesskab lyst til at lære SPECIALKLASSEN Profil for specialklasserne på Specialklasserne på Haldum-Hinnerup er fortrinsvist et skoletilbud for børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Hvorfor forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed i dagligdagen? 10. september 2014 Crown Plaza

Hvorfor forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed i dagligdagen? 10. september 2014 Crown Plaza Hvorfor forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed i dagligdagen? 10. september 2014 Crown Plaza De grundlæggende kognitive dysfunktioner Empati: Empati er driften til at identificere andres menneskers

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen er kommunens specialskoletilbud til børn, hvis behov for særlig støtte ikke kan tilgodeses i den almindelige folkeskole. Pindstrupskolen har som udgangspunkt

Læs mere

Målgruppebeskrivelse. Fysiske rammer. at de kan have sociale vanskeligheder. Specialtilbuddet til elever med generelle

Målgruppebeskrivelse. Fysiske rammer. at de kan have sociale vanskeligheder. Specialtilbuddet til elever med generelle Mariager Skole Målgruppebeskrivelse at de kan have sociale vanskeligheder Specialtilbuddet til elever med generelle indlæringsvanskeligheder i Mariagerfjord Kommune er placeret på Mariager Skole (8. 10.kl.)

Læs mere

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker.

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker. Lautrupgårdskolen. Lautrupgårdskolen er en specialskole inden for rammerne af folkeskoleloven, hvor der er afsat ekstra ressourcer til eleverne. Vi arbejder med et anerkendende børnesyn i en tillids skabende

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Gruppe 1 og Gruppe 2 på Holmegårdsskolen. Inddeling og målgruppe

Arbejdsgrundlag. for Gruppe 1 og Gruppe 2 på Holmegårdsskolen. Inddeling og målgruppe Arbejdsgrundlag for Gruppe 1 og Gruppe 2 på Holmegårdsskolen Inddeling og målgruppe Gruppe 1 og Gruppe 2 på Holmegårdsskolen er et specialundervisningstilbud til børn i Hvidovre Kommune. Målgruppen er

Læs mere

LABYRINTEN. Vi er forskellen

LABYRINTEN. Vi er forskellen LABYRINTEN Vi er forskellen LABYRINTEN MASSER AF GLADE BØRN OG UNGE Velkommen til Labyrinten Det er en stor ting at starte på en ny skole, og derfor skal I både føle jer trygge og overbeviste. Det vil

Læs mere

K-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

K-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune K-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Hvorfor har Aalborg Kommune specialundervisningstilbud? I Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune arbejder vi hver dag med at tage hånd om alle

Læs mere

SKÆRING SKOLES SPECIALKLASSER

SKÆRING SKOLES SPECIALKLASSER SKÆRING SKOLES SPECIALKLASSER Kære forældre I denne pjece kan I læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn i en specialklasse på Skæring Skole. Vi håber, at vi på denne måde

Læs mere

Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN

Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN Kære elever og forældre I denne folder kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i indskolingen på Haldum-Hinnerup Skolen. Vi

Læs mere

Specialafdelingen på Lykkesgårdskolen

Specialafdelingen på Lykkesgårdskolen Specialafdelingen på Lykkesgårdskolen Specialafdelingen på Lykkesgårdskolen er et skoletilbud, der henvender sig til elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne kommer fra hele Varde Kommune

Læs mere

ADHD-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

ADHD-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune ADHD-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens ADHD-klasser. Hvis du ønsker at vide mere om den enkelte ADHD-klasse,

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Velkommen. i Centerklasserne Højvangskolen

Velkommen. i Centerklasserne Højvangskolen Velkommen i Centerklasserne Højvangskolen Målgruppe Målgruppen omfatter normaltbegavede elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme) og elever med hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD). Endvidere

Læs mere

Specialklasserækken på Hadbjerg skole

Specialklasserækken på Hadbjerg skole Specialklasserækken på Hadbjerg skole Generelt om klasserne Specialklasserne på Hadbjerg skole er en del af Folkeskolens undervisningstilbud i Favrskov kommune. Elever optages i klasserne i et samarbejde

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Nr. 2. Skole-hjem samarbejdet RO.

Nr. 2. Skole-hjem samarbejdet RO. Nr. 2 Skole-hjem samarbejdet RO. Skole-hjem samarbejdet bygger på gensidig respekt mellem skolen og hjemmet gennem en åben og fordomsfri dialog, så børnene oplever, at de voksne samarbejder om at give

Læs mere

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer.

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer. SIAA klasser Kære forældre, Velkommen til Kobberbakkeskolens SIAA klasser. SIAA står for Struktur, inklusion, autisme i almen. Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev.

Læs mere

C-klasse Børn i SFO/SFK Pjece til Forældre

C-klasse Børn i SFO/SFK Pjece til Forældre C-klasse Børn i SFO/SFK Pjece til Forældre 2014-2015 Skovlyskolen Udarbejdet af Anne-Marie Klüver (Koordinator for special pædagogisk fagteam). Kære forældre til C-klasse børn i Skovlyskolens SFO/SFK I

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR SKOLE-HJEM SAMARBEJDET PÅ SOLBJERGSKOLEN

RETNINGSLINIER FOR SKOLE-HJEM SAMARBEJDET PÅ SOLBJERGSKOLEN RETNINGSLINIER FOR SKOLE-HJEM SAMARBEJDET PÅ SOLBJERGSKOLEN På Solbjergskolen arbejder vi for en åben, tillidsfuld og ærlig dialog mellem forældre, elever og skolens medarbejdere. Målet er, at eleverne

Læs mere

Trivselspolitik for Slangerup Skole. 1. Skolen. 2. Klassen. 3. Skole-hjem-samarbejde. Ordens- og samværsregler på Slangerup Skole

Trivselspolitik for Slangerup Skole. 1. Skolen. 2. Klassen. 3. Skole-hjem-samarbejde. Ordens- og samværsregler på Slangerup Skole Trivselspolitik for Slangerup Skole På Slangerup skole er trivsel en del af grundlaget for at sikre alle elever den bedst mulige læring. 1. Skolen Ordens- og samværsregler på Slangerup Skole Man kan sige,

Læs mere

Grundlæggende tilgang. Eleverne på centeret. Mere om elevgruppen. Undervisningen

Grundlæggende tilgang. Eleverne på centeret. Mere om elevgruppen. Undervisningen SPECIALUNDERVISNINGSCENTRET LIGGER LIGE VEST FOR ØSTERBYSKOLEN. HER ER SKOLETILBUD FOR BØRN MED BEHOV FOR MEGET VOKSENSTØTTE FOR AT DE KAN LÆRE OG UDVIKLE SIG OPTIMALT. DER ER CIRKA 100 ELEVER DER GÅR

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Principperne for skole-hjem samarbejdet tager sit udgangspunkt i Folkeskoleloven:

Principperne for skole-hjem samarbejdet tager sit udgangspunkt i Folkeskoleloven: Dronninggårdskolen Principper for skole-hjem samarbejdet 1. Formål med skole-hjem samarbejdet Skole-hjem samarbejdet har til formål at skabe en tæt kontakt mellem skole og hjem, således at der etableres

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT5 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT-5 tlf. 40426381 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Mejdahl Stender Tlf: 99668802 E mail:hmst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT5 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT-5 tlf. 40426381 Viceskoleleder for AKT-afdelingen: Helle Mejdahl Stender Tlf: 99668802 E mail:hmst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Indledning Hvidovre november 2011 Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Gruppe 26/27 (Gr. 26/27) er et undervisningstilbud til børn i Hvidovre Kommune. Børnene i Gr. 26/27 er normaltbegavede

Læs mere

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget.

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. Principper for C-sporet 1. Målgruppe Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. C-sporet indgår sammen specialklasserækken A-gruppen

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Ringe Kost- og Realskole har i mere end 60 år tilbudt skolegang og undervisning som står mål med hvad der normalt forventes i folkeskolen.

Ringe Kost- og Realskole har i mere end 60 år tilbudt skolegang og undervisning som står mål med hvad der normalt forventes i folkeskolen. Evaluering af skolens samlede undervisning for Ringe Kost- og Realskole, Afdeling Kostskolen. Baggrund: I henhold til Lov om frie grundskoler 1 b. stk. 3, skal frie grundskoler regelmæssigt foretage en

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

K-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

K-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune K-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens K-klasser. Hvis du ønsker at vide mere om den enkelte K-klasse, er du velkommen

Læs mere

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole:

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, visionen for et godt børneliv i Herlev, værdigrundlaget for skolerne i Herlev samt et konkret udgangspunkt

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

Skole/hjem samarbejde og kommunikationspolitik på Nyager Skole

Skole/hjem samarbejde og kommunikationspolitik på Nyager Skole R Ø D O V R E K O M M U N E Nyager Skole Skole/hjem samarbejde og kommunikationspolitik på Nyager Skole Skole/hjem samarbejdet og kommunikationspolitikken er formuleret for alle involverede skolens parter.

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Gårdskolen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Gårdskolen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Nørholm skole.

Læs mere

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Autismespektret PsykInfo 24.04.12 v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Program Hvad er autisme? Hvad er symptomerne på autisme? Adfærd Behandling Spørgsmål Dias kan findes på www.psykinfo.dk

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Høringssvar fra ADHD-foreningen til Københavns Kommunes Tidlig indsats og Inklusion

Høringssvar fra ADHD-foreningen til Københavns Kommunes Tidlig indsats og Inklusion 29. september 2011 Høringssvar fra ADHD-foreningen til Københavns Kommunes Tidlig indsats og Inklusion Indledning ADHD-foreningen hilser udviklingen, hvor mange kommuner, herunder Københavns Kommune, udvikler

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen

Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen Formålet med skole hjem-samarbejdet på Gerbrandskolen er at skabe den bedst mulige kontakt mellem skole og hjem til

Læs mere

For at opnå så succesfuldt og udbytterigt et skoleforløb på Trivselscenter Ulvedal som muligt, arbejder vi ud fra denne pædagogiske grundholdning:

For at opnå så succesfuldt og udbytterigt et skoleforløb på Trivselscenter Ulvedal som muligt, arbejder vi ud fra denne pædagogiske grundholdning: Trivselscenter Ulvedals pædagogik Pædagogisk grundholdning Nystartede elever på Trivselscenter Ulvedal kæmper erfaringsmæssigt med et lavt selvværd med manglende tro på egne evner i både sociale og faglige

Læs mere

Specialklasser Vorrevangskolen 2017/2018

Specialklasser Vorrevangskolen 2017/2018 Specialklasser Vorrevangskolen 2017/2018 Organisering Normering Vorrevangskolen har i skoleåret 2017/2018 15 specialklasser, der fordeler sig på 12 klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Trivsels- og kontaktforældre. Hvad skal de - og hvad kan de?

Trivsels- og kontaktforældre. Hvad skal de - og hvad kan de? Trivsels- og kontaktforældre Hvad skal de - og hvad kan de? 1 2 God trivsel - godt samarbejde Den gode trivsel i klassen og det gode samarbejde mellem skole og forældre vægter vi højt på Sølvgades skole.

Læs mere

M-klasse på mellemtrinnet på Jyllinge skole

M-klasse på mellemtrinnet på Jyllinge skole Tilbudsbeskrivelse M-klasse på mellemtrinnet på Jyllinge skole Formål: Det overordnede formål med M-klassen er at tilgodese intentionerne bag Roskilde Kommunes målsætning om den inkluderende skole og at

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen For børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på Langsøskolen:

Læs mere

På Søndre Skole går høj faglighed hånd i hånd med høj trivsel.

På Søndre Skole går høj faglighed hånd i hånd med høj trivsel. Søndre Skole På Søndre Skole går høj faglighed hånd i hånd med høj trivsel. HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

0. årgang på Auning Skole

0. årgang på Auning Skole Skoleåret 2018/19 0. årgang på Auning Skole Velkommen på 0. årgang På Auning Skole har vi ambitioner om at lave en skole, der rummer fremtidens komplekse krav. Vores opgave er at følge med den tid, børnene

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Aflastning og anden pædagogisk støtte

Aflastning og anden pædagogisk støtte Aflastning og anden pædagogisk støtte Aflastning og anden pædagogisk støtte ASF- Teamet tilbyder forskellige former for aflastningsopgaver og anden pædagogisk støtte. Vi tilbyder midlertidig akutdækning,

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Specialklasser Brøndbyvester Skole

Specialklasser Brøndbyvester Skole Specialklasser Brøndbyvester Skole Velkommen på Brøndbyvester skole På Brøndbyvester Skole er vi først og fremmest faglige, rummelige og mangfoldige. Det betyder, at der er plads til dig, uanset om du

Læs mere

Velkommen til Pilehaveskolen

Velkommen til Pilehaveskolen Sikkerhed Kompetencer Kompetencer Inklusion Handicapsyn Velkommen til Pilehaveskolen Undervisning SFO Tilbud Tilbud Målgruppe Mission Vision Værdier Mission På Pilehaveskolen lykkes alle børn Vision At

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Hjemområde A 2012/2013. Velkommen til hjemområde A. Team A. Velkommen til Maglegårdsskolen og i første omgang til børnehaveklassen.

Hjemområde A 2012/2013. Velkommen til hjemområde A. Team A. Velkommen til Maglegårdsskolen og i første omgang til børnehaveklassen. Hjemområde A Velkommen til hjemområde A Velkommen til Maglegårdsskolen og i første omgang til børnehaveklassen. Det at starte i skole er en stor forandring for både børn og forældre. Vi ønsker med denne

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde Fjordskolen, Lysholm Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO Skoleåret 2012/2013 1 Forord Lovgrundlag Lovgrundlaget for specialundervisning 1 foreskriver,

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Velkommen til AKT-tilbud CTU i Jammerbugt Kommune

Velkommen til AKT-tilbud CTU i Jammerbugt Kommune Velkommen til AKT-tilbud CTU i Jammerbugt Kommune På Aabybro Skole og på Fjerritslev Skole tilbydes der specialklasseundervisning for kommunens elever med behov for særlige hensyntagen og støtte indenfor

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 203 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Krabbeshus Heldagsskole er Skive Kommunes specialskole for børn og unge med autisme

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Jette Madsen, børnehaveklasseleder Taghrid El-Abed, børnehaveklasseleder Pædagog fra institution Vestre Pædagog Heidi fra Forårs-SFO i foråret Lærer fra indskolingen Peter Jensen

Læs mere

Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2.

Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Sorø Kommune Supercenter Smilehullet, Holbergskolen Holbergsvej 42 4293 Dianalund Tlf.:58264810 smilehullet@soroe.dk Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre,

Læs mere

Sådan samarbejder vi

Sådan samarbejder vi Sådan samarbejder vi Skole-hjem samarbejdet på mellemtrinet på Sølvgades Skole 1 Velkommen til mellemtrinet på Sølvgades Skole På Sølvgades Skole ønsker vi et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2018-2019 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Sådan samarbejder vi

Sådan samarbejder vi Sådan samarbejder vi Skole-hjem samarbejdet i indskolingen på Sølvgades Skole 1 Velkommen til indskolingen på Sølvgades Skole På Sølvgades Skole ønsker vi et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole

Læs mere

Lidt om Abildgårdskolen. God tid. Skolefritidsordning SFO. Vil du vide mere om SFO, skal du kontakte indskolingsleder Charlotte Rieck

Lidt om Abildgårdskolen. God tid. Skolefritidsordning SFO. Vil du vide mere om SFO, skal du kontakte indskolingsleder Charlotte Rieck 2019/2020 Lidt om Abildgårdskolen Når I vælger Abildgårdskolen til jeres barn vælger I samtidig: En skole med ca. 430 elever med baggrund i mange forskellige kulturer En skole der vægter det faglige højt

Læs mere

Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg. Tlf. 99 82 13 00 E-mail: kaerbyskolen@aalborg.dk Web: http://www.kaerbyskolen.dk

Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg. Tlf. 99 82 13 00 E-mail: kaerbyskolen@aalborg.dk Web: http://www.kaerbyskolen.dk Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Tlf. 99 82 13 00 E-mail: kaerbyskolen@aalborg.dk Web: http://www.kaerbyskolen.dk Indledning Denne folder, er en oversigt over Kærbyskolens tilbud til børn og

Læs mere

Gruppeordninger på Valhøj Skole

Gruppeordninger på Valhøj Skole Gruppeordninger på Valhøj Skole Indledning Valhøj skole er en kommunal folkeskole med ca. 600 elever fra børnehaveklasse til 10. klasse. Vi arbejder ud fra en idræts- og bevægelsesprofil, hvor undervisning

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Se hjemmesiden:

Se hjemmesiden: Uddannelsesplan for praktik på Låsby Skole 2018 2019 Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 440 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen

Læs mere