En stærk start på din ungdomsuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En stærk start på din ungdomsuddannelse"

Transkript

1 En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de planer, du har for din ungdomsuddannelse. Hvis du ønsker at gå på. Klassecentret, skal du vælge mellem tre indgange den studieforberedende indgang, den erhvervsrettede indgang eller den fleksible indgang. Den studieforberedende indgang Hvis du overvejer at tage en gymnasial uddannelse, er den studieforberedende indgang den rigtige for dig. De gymnasiale uddannelser findes på: Alment gymnasium (STX) Handelsgymnasium (HHX) Teknisk gymnasium (HTX) HF Den erhvervsrettede indgang Den erhvervsrettede indgang er ideel for dig, hvis du overvejer en erhvervsuddannelse inden for følgende områder: Håndværksfag (Tech) Butik, handel og kontor (Merk EUD) Sundhed, omsorg og pædagogik (SOSU) 2/2 modellen Hvis du vælger 2/2-modellen, går du først 2 uger på. Klassecentret. Efter jul starter du på et grundforløb på en erhvervsuddannelse. Den fleksible indgang Hvis du har svært ved at bestemme dig og ikke er afklaret omkring dit valg af ungdomsuddannelse, er den fleksible indgang den rigtige for dig.. klasse i Aalborg Ungdomsskole Du kan også vælge en praktisk orienteret indgang i UNGAALBORG Uddannelsescenter, hvis du vil lære gennem en kombination af teori og praksis. Der er et begrænset antal pladser på denne indgang. Hør mere Du og dine forældre er velkomne til et informationsmøde, hvor I kan høre mere, inden du bestemmer dig. Mødet indeholder informationer om. klasse generelt og er således ikke en præsentation af det enkelte center. Der holdes to informationsmøder med samme indhold: Mandag 26. januar 25 kl. 9. i festsalen hos Seminarieskolens nabo, UCN, University College Nordjylland, Mylius Erichsensvej 3, 92 Aalborg SØ Tirsdag 27. januar 25 kl. 9. på Løvvangskolen, Løvbakken 6, 94 Nørresundby Mandag den 2. februar 25 kl. 9. er der informationsmøde på UNGAALBORG Uddannelsescenter, Enggårdsgade 65, 9 Aalborg, om den værkstedsfaglige indgang. Tilmelding Du skal tilmeldes elektronisk senest. marts 25 for at blive optaget på. Klassecenter i skoleåret 25/26. Det hjælper din UU-vejleder dig med. Du vil inden udgangen af maj modtage besked om, hvordu er optaget. Yderligere information Du kan få yderligere information ved din vejleder i UU-Aalborg eller ved at henvende dig på skolerne. Se og

2 . Klassecenter Den studieforberedende indgang Den studieforberedende indgang er det helt rigtige valg for dig, hvis du overvejer at tage en gymnasial uddannelse efter. klasse. En gymnasial uddannelse kan være: Alment gymnasium (STX) Handelsgymnasiet (HHX) Teknisk gymnasium (HTX) HF Den studieforberedende indgang har et højt fagligt niveau, og du får mulighed for at arbejde med både sproglige, samfundsmæssige og naturfaglige fag. Vi forventer, at du er motiveret til at lave lektier og fordybe dig i projektarbejde. Vi forventer også, at du er indstillet på at arbejde med emner og opgaver på et rimeligt højt niveau. Du kommer i brobygning på to ungdomsuddannelser efter eget valg du kan dog ikke vælge både HF og STX. Timetallene i. klasse er: Obligatoriske fag: 6 lektioner om ugen Holdene på. Klassecentret afspejler jeres ønsker og valg. Du vil derfor komme til at gå på hold med elever med samme faglige interesse som dig selv. Obligatoriske tilbudsfag: Mindst 4 og højest 8 lektioner om ugen

3 Den Studieforberedende indgang 2/2 Merk EUX Business. Klassecenter Hvis du gerne vil hurtigt i gang med en karriere i erhvervslivet inden for f.eks. butik, handel, kontor eller events, men samtidig overvejer måske at læse videre senere, skal du vælge 2/2 Merk EUX. Her går du først 2 uger på. Klassecentret. Fra januar starter du på grundforløbet med henblik på at begynde på EUX senere. På EUX kan du kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og få et godt udgangspunkt for en videregående uddannelse. På. Klassecentret kommer du i brobygning i en uge, ligesom du laver en OSO-opgave inden jul. Der undervises i nogle af. klasses fag gennem hele forløbet, så du kan gå op til folkeskolens prøver efter de 4 uger. Et koncentreret forløb 2/2 Merk EUX er et koncentreret forløb, hvor du kan gennemføre. klasses prøver og et fuldt grundforløb til EUX. Du skal være indstillet på mange lektier og opgaver, men du vil opleve, at dit fag - lige niveau styrkes, og at dine personlige kompetencer udvikles. På grundforløbet vil du få fag som dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau. Timetallene i. klasse er: Obligatoriske tilbudsfag: Mindst 4 og højest 8 lektioner om ugen Obligatoriske fag: 6 lektioner om ugen

4 Den erhvervsrettede indgang EUD. Klassecenter dig et godt kendskab til fagenes indhold, kravene, metoderne og dagligdagen på de fire hovedområder. Undervisningen på. Klassecentret varetages af dine faste lærere fra centret. Her lægges der vægt på de skolefag, du kender i forvejen, men du vil opleve, at undervisningen har sammenhæng med det, du laver på Tech College, Aalborg Handelsskole eller SOSU Nord. Du vil også opleve, at der er lagt spændende alternative dage ind i årsplanen. Timetallene i. klasse er: Obligatoriske fag: 6 lektioner om ugen Obligatoriske tilbudsfag (Maks. 4 timer): Kunne det være noget for dig at blive murer, tømrer, elektriker, mekaniker, kok, frisør, gartner, smed, slagter, bager, klinikassistent, industritekniker, tjener, butiksassistent, kontorassistent, lægesekretær, social- og sundhedsassistent eller f.eks. pædagogmedhjælper, så er den erhvervsrettede indgang det rette valg for dig. På den erhvervsrettede indgang er skoleåret nemlig tilrettelagt sådan, at du er på enten Tech College, Aalborg Handelsskole eller SOSU Nord to dage om ugen i 2 uger. Du skal deltage i et primært forløb to dage om ugen i de første 4 uger, et sekundært forløb to dage om ugen i fem uger og to introforløb på to dage. På EUD kommer du således omkring forløb på alle fire nye hovedområder: Teknologi, byggeri og transport Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser Omsorg, sundhed og pædagogik Valget af brobygningsforløb sker på et skema, der udsendes til dig, når du er optaget på. Klassecentret. Dette vil ske i løbet af foråret 25. Brobygning: 2 uger á 2 dage Undervisning på Tech College, Aalborg Handelsskole eller SOSU Nord. Se skemaet med valgmuligheder på næste side. Erhvervspraktik: uge (efter afslutning af brobygning) Når du er på et af de fire hovedområder, undervises du af faglærere, som lægger stor vægt på det praktiske. Undervisningen giver

5 Valgmuligheder ved brobygning EUD. Klassecenter Nr. Brobygningsforløb Eksempler på uddannelser inden for denne ungdomsuddannelse. Teknologi, byggeri og transport Smed, teknisk tegner, industritekniker, industrioperatør, produktør, datatekniker, elektriker, automatiktekniker, PC-frontlinesupporter, elektrotekniker, elektronikfagtekniker, industrioperatør, personvognsmekaniker, lastvognsmekaniker, cykel- og knallertmekaniker, flymekaniker, vognmaler, karosserimekaniker, tømrer, murer, snedker, vvs er, byggemontagetekniker, glarmester, tagdækker, bygningsmaler, mediegrafiker, grafisk tekniker, webintegrator, webdesigner 2. Kontor, handel og forretningsservice Butiksassistent, kontorassistent, sekretær, indkøbsassistent, handelsassistent, lægesekretær 3. Fødevarer, jordbrug og oplevelser Bager, detailslagter, ernæringsassistent, gastronom, tjener, receptionist, landbrugsmedhjælper, anlægsgartner, gartneriarbejder, greenkeeper, dyrepasser 4. Omsorg, sundhed og pædagogik Frisør, kosmetiker, social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, pædagogmedhjælper Du skal som nævnt vælge et primært forløb på 4 uger og et sekundært på fem uger. De sidste to områder får du en introduktion til af hver en uges varighed.

6 . Klassecenter Den erhvervsrettede indgang 2/2 Merk EUD Hvis du gerne vil hurtigt i gang med en karriere i erhvervslivet inden for f.eks. butik, handel, kontor eller events, skal du vælge 2/2 Merk EUD. Her går du først 2 uger på. Klassecentret. Fra januar starter du på grundforløbet med henblik på at starte på grundforløb 2 til Merk EUD senere. På. Klassecentret kommer du i brobygning i en uge, ligesom du laver en OSO-opgave inden jul. Der undervises i nogle af. klasses fag gennem hele forløbet, så du kan gå op til folkeskolens prøver efter de 4 uger. Et koncentreret forløb 2/2 Merk EUD er et koncentreret forløb, hvor du kan gennemføre. klasses prøver og et fuldt grundforløb til Merk EUD. Du skal være indstillet på mange lektier og opgaver, men du vil opleve, at dit faglige niveau styrkes, og at dine personlige kompetencer udvikles. På grundforløbet vil du få dansk på D- eller C-niveau. Obligatoriske tilbudsfag: Mindst 4 og højest 8 lektioner om ugen Timetallene i. klasse er: Obligatoriske fag: 6 lektioner om ugen

7 Den erhvervsrettede indgang 2/2 SOSU Pædagogik og sundhed. Klassecenter Hvis du drømmer om at arbejde med mennesker, men gerne vil holde døren åben for en gymnasial uddannelse, er 2/2 SOSU ideel for dig. Her går du først 2 uger på. Klassecentret. Fra januar frem til sommerferien gennemfører du grundforløb på SOSU Nord. På. Klassecentret kommer du i brobygning i en uge, ligesom du laver en OSO-opgave inden jul. Der undervises i nogle af. klasses fag gennem hele forløbet, så du kan gå op til folkeskolens prøver efter de 4 uger. Få afprøvet dig selv På fagretningen Pædagogik og sundhed kommer du til at beskæftige dig med sundhed og pædagogik inden for mange perspektiver. Her kan du f.eks. få indsigt i og viden om læring og samarbejde, kommunikation og konflikthåndtering, kulturmødet med andre mennesker, menneskets udvikling, sundhed og livsstil. Som elev på grundforløbet kan du bl.a. komme til at iværksætte aktiviteter for ældre og børn. Det kan være dukketeater, gymnastik, gåture med beboere på ældrecentre osv. Du vil også få et indblik i, hvilken betydning sundhed og livsstil har for dig. Derudover vil du få mulighed for at besøge børnehaver og ældrecentre for at få et indblik i den praksis, der venter dig, når du er færdig med din uddannelse. På uddannelsen vil du opnå kompetencer i at formidle og dokumentere viden, ligesom du vil opnå læring f.eks. gennem film, gruppearbejde, rapporter, vejledning, rollespil og andre læringsformer. Timetallene i. klasse er: Obligatoriske fag: 6 lektioner om ugen Obligatoriske tilbudsfag: Mindst 4 og højest 8 lektioner om ugen

8 Den fleksible indgang. Klassecenter Hvis du er meget uafklaret omkring valg af indgang på. Klassecentret og synes, det er svært at overskue valgmulighederne, har du sikkert behov for flere afklarende aktiviteter for at kunne vælge den rigtige ungdomsuddannelse. I så fald er den fleksible indgang den rette for dig. På den fleksible indgang gør vi mere ud af vejledningen. Der er mange vejledningsaktiviteter som f.eks. erhvervspraktik, brobygning, virksomhedsbesøg og samtaler med din UU-vejleder, for målet er, at du bliver afklaret og klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Den fleksible indgang består af klasseforløb på. Klassecentret og individuelle brobygnings/praktikforløb, der giver dig et godt grundlag for at træffe en god beslutning. Vi forventer, at du har lyst til at arbejde med udvikling af dine faglige og personlige kompetencer. Vi forventer også, at du har mod på at prøve nye ting. Vi tilstræber, at du i løbet af året bliver afklaret, så du helt eller delvist kan indsluses i enten den studieforberedende eller den erhvervsrettede indgang. Timetallene i. klasse er: Obligatoriske fag: 6 lektioner om ugen Obligatoriske tilbudsfag: 4-8 lektioner om ugen Ekstra dansk: 2 Ekstra engelsk: 2 Ekstra matematik: 2 Tysk/Fransk: 4 (før jul) Job og Uddannelse (efter jul)

9 . klasse i Aalborg Ungdomsskole UngAalborg Uddannelsescenter tilbyder forløb i Prøve- eller Erhvervsteam, hvor vi arbejder på mindre hold og tager udgangspunkt i den enkelte unges forudsætninger og mål. Undervisningen tilrettelægges som et individuelt forløb af et halvt til halvandet års varighed med mulighed for at afslutte med 9. klassesprøve eller. klassesprøve. Skoledagen indledes med fælles morgenmad. Vi veksler mellem et grundskema med 35 timer og projektuger, ekskursioner, skolerejser og andet. Et forløb i Prøveteamet består af: Undervisning i fagene: dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi og tysk/fransk samt understøttende aktiviteter som motion, musik, spansk, faglig fordybelse og læsning. Et forløb i Erhvervsteamet består af: Undervisning i dansk, matematik, engelsk og motion i kombination med værkstederne: Jern/metal, Snedker, Konstruktion og Køkken.

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

klasse skoleåret 2014/2015

klasse skoleåret 2014/2015 klasse skoleåret 2014/2015 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus 10. klassehæftet for skoleåret 2014/2015 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

10CV FAG OG STUDIERETNINGER

10CV FAG OG STUDIERETNINGER 10CV FAG OG STUDIERETNINGER 2014/2015 10. Classic Side 2 Studieretninger Side 3-4 Temafag Side 5-7 Tilbudsfag Side 8-10 10 CV 10. CLASSIC 10. Classic er den individuelle 10CV, hvor du vil møde masser af

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder.

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. HVAD ER EUX? JEG VIL HOLDE MINE EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studiekompetence. Det giver

Læs mere

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 2009-2010 10 gode grunde til at vælge 10. klasse Mulighed for et anderledes skoleår Mulighed for at møde nye venner Fortsæt med dit fritidsjob

Læs mere

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet!

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Campus Haslev samler et stort og bredt udvalg af ungdoms udannelser udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen VELKOMMEN til A10 10. klasse - Engholmskolen 10. KLASSE HVAD ER DET? Et uddannelsestilbud til unge, som efter 9. klasse har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere