Microsoft Excel XP - Makroer med VBA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Excel XP - Makroer med VBA"

Transkript

1 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA

2 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA til Windows 9x / Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2002 Copyright 2003 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej Hellerup Telefon: Telefax: WEB-sted:www.morley.dk Materialet er udarbejdet af F.M.T. ved brug af Word F.M.T. er registreret som Microsoft Certified Professional (MCP), hvilket dokumenterer vores produktkendskab. Skærmbilleder er "fanget" med SnagtIt 6.1. Layout og grafisk tilrettelæggelse af F.M.T. Materialet er udskrevet på en Postscript Laserprinter i 1200 DPI. Enhver form for automatisk/manuel hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af dette materiale, uden skriftlig samtykke fra F.M.T., er forbudt efter gældende lov om ophavsret F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

3 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Konventioner anvendt i dette materiale [F1] Tast på funktionstasten F1. [Alt]+[Ctrl] Hold tasterne Alt og Ctrl nede på samme tid. [Alt]+[Ctrl]+[m] Hold tasterne Alt og Ctrl nede og tast m. [Dobbeltklik] [Højreklik] Redigér/Klip ENTER HOME [Alt]+[R]+[K] Dobbeltklik med venstre musetast. Klik med højre musetast. Aktivér menuen Redigér og derefter undermenuen Klip. Tast linjeskift (Enter-tasten bør ikke bruges). Tast Home. Kombinationstaster - aktiverer typisk en menu. Når du ser symbolet for en hånd, skal du være aktiv vises kun i øvelserne. Navigeringstaster - anvendes til at flytte/navigere rundt i et dokument. Excel XP VBA.doc Ver F.M.T.

4 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA 2003 F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

5 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kursets indhold Øvelserne til kurset Fuld installation af Microsoft Excel XP Definition af makroer Hvornår skal man bruge en makro Forbered en makro Hvem skal konstruere makroer Forudsætninger for at anvende makroer Hvad nu hvis? Gem makroen! Dokumentation af makroer Begrænsninger i makroer Anvend den elektroniske hjælpefunktion Andre hjælpemidler Hvorfor anvende makroer? Hvorledes anvendes Excel? Programmering Forudsætning for at programmere Objekt programmering Egenskaber, Metoder og Hændelser Objektoversigten Biblioteker og projekter (Libraries) Klasser (Classes) Medlemmer af klassen (Members) Excel XP VBA.doc Ver F.M.T.

6 UIndledning Microsoft Excel XP - Makroer med VBA 6. Oprettelse af makroer Makroens forskellige elementer Makroer kan kategoriseres Automatisering Program Applikation Makroer prioriteres således Hvor skal makroer gemmes? Den aktive projektmappe: En ny projektmappe: Den personlige makroprojektmappe: Visual Basic arbejdsvinduet Programkodevinduet Egenskabsvinduet Projektvinduet Værktøjslinjerne i VBA vinduet Visual Basic og VBA Visual Basic 6.0 eller Visual Basic NET Visual Basic for Applications Procedurer Sub Procedure Function Procedure Property Procedure F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

7 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Indholdsfortegnelse 9. Sproget i Visual Basic Teknisk definition Controls Hændelse (Events) Metode (Methods) Objekt (Object) Procedure (Procedures) Egenskab (Properties) Projekt (Project) Excel objekter Referencer til objekter Objekter i samlinger Enkeltstående objekter Egenskaber og metoder for en samling Eksempler på egenskaber i Excel Eksempler på metoder i Excel Egenskaber og metoder Variabler Erklæring af variabler Objektvariabler Variables levetid Nøgleord Dim Private Static Public Eksempel på brug af en Lokal og Static variabel Fejlvenlig kode Sådan tvinges bestemt typeerklæring Typeerklæringstegn Ubestemt erklæring af variabel Bestemt erklæring af variabel Excel XP VBA.doc Ver F.M.T.

8 UIndledning Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Indstillingen eksplicit skrives således: Tilføje data til en variabel Betingelser og løkker Betingelser Hvad er en betingelse If Then Else betingelse If Then ElseIf betingelse And og Or Select Case Løkker For Next For Each Next Do Loop While Wend Gentagelse af sætninger mens en betingelse er sand Dokumentation af makroer Arbejde med tekst ANSI-tegnsæt ASCII-tegnsæt Arbejde med tekst i Excel Funktion til beregning af alder Funktion til beregning af Køn Finde et filnavn ud fra søgesti og filnavn Instr() Mid() Len() InstrRev() F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

9 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Indholdsfortegnelse 14. Matricer (Arrays) Index Arrays i 2 dimensioner Definition af Type Hente en matrice fra en ekstern tekstfil Funktionen Input Indsæt eller tilføj tekst i en fil Tilstand Write Tilstand Append Sub-rutiner og brugerdefinerede funktioner Sub-rutiner Kald af Sub-procedurer med mere end ét argument Brugerdefinerede funktioner Brug af parenteser ved kald af funktioner Overførsel af navngivne argumenter Kald af en procedure med samme navn Regnefunktioner Hvorfor skal man oprette sine egne regnefunktioner? En funktion uden argumenter En funktioner med et argument En funktion med to argumenter En funktion med et område som argument En funktion med valgfri argument I gang med VBA Navngivning af makroer Sådan indspilles en makro Indspilning med relativ cellereference Afspil en makro Tilføj en makro til værktøjslinjen Sådan virker makroindspilningen Sådan gøres makroen hurtigere Deaktivér skærmopdateringer Excel XP VBA.doc Ver F.M.T.

10 UIndledning Microsoft Excel XP - Makroer med VBA 18. Manuel konstruktion af makroer Aktivering af specifik fane i et regneark Sumformel for areal Absolut cellereference Relativ cellereference Marker en hel kolonne Indsæt søgesti i sidefod Udføre en handling på flere celler med en løkke Udvide Excels funktionalitet Slette formler i et ark Slet formler i område Anmod bruger om en værdi Indsæt en værdi fra en InputBox i regnearket Inputbox InputBox Function InputBox Method Vis besked i Statuslinjen Vis besked på skærmen Meddelelsesboks med flere knapper Udfør handling når Excel startes ThisWorkbook Objektet ThisWorkbook Oprette kode i ThisWorkbook Egenskaben ThisWorkbook Erklære flere variabel Skrive kode som ikke kan vises på én linje Excel dialogbokse Brug af samlingen Dialogs Hvad hedder den indbyggede dialogboks F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

11 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Indholdsfortegnelse 20. Opret Userforms Sådan oprettes en UserForm Sådan omdøbes en UserForm Sådan indsættes et kontrolelement Sådan flyttes et kontrolelement Sådan ændres størrelsen på elementet eller formularen Sådan aktiveres en UserForm Sådan aflæses værdier fra en UserForm Sæt egenskaber for en UserForm En simpel skabelon Fejlfinding Sådan tester du et udtryk Breakpoints Oprette egne værktøjslinjer FaceID OnAction Excel XP VBA.doc Ver F.M.T.

12 UIndledning Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Ekstraøvelse Ekstraøvelse Ekstraøvelse Ekstraøvelse Ekstraøvelse Indeks F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

13 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA UIndledning 1. Indledning Vi byder dig velkommen på kursus i Makroer med VBA programmering i Excel Kurset har til formål at gøre dig fortrolig med programmering under Excel, således at du på en let og nem måde kan udføre de rutiner, som dit arbejde kræver. Forudsætninger For at kunne opnå det optimale udbytte af denne undervisning forudsættes det, at du kender de grundlæggende begreber omkring anvendelsen af en PC, samt at du er fortrolig i anvendelsen af Windows brugerfladen, det vil sige Windows 9x eller Windows XP. Der kræves kendskab til programmet, på niveau med videregående kursus i Microsoft Excel 97, Excel 2000 eller Excel XP. Kursushåndbogen Formålet med denne kursushåndbog er dels at understøtte undervisningen på kurset, dels at give dig mulighed for repetition af kursets indhold og endelig at skabe et arbejdsredskab, som du kan bruge i det daglige arbejde. Kursusbogen kan, med dine egne notater, blive dit vigtigste opslagsværk, mens du er nybegynder. Kursushåndbogen er ikke en erstatning for den manual som medfølger programmet. Efter kursus Når du kommer hjem fra kurset, er det anbefalelsesværdigt at sætte tid af til opfølgning. Det forøger udbyttet af kurset. Gå ikke i gang med større opgaver end du magter. Konsultativ undervisning Skulle du have brug for assistance til f.eks. løsning af større opgaver eller måske konsulentbistand i en opstartsfase, står vores konsulentgruppe til rådighed. Vi kan hjælpe indenfor alle områder vedrørende brugen af standard Pc-programmer, og bidrager gerne med vor ekspertise på et vilkårligt tidspunkt i et projektforløb. Er vi med fra starten, får du naturligvis det største udbytte. Excel XP VBA.doc Ver F.M.T. 11

14 U Kursets indhold Microsoft Excel XP - Makroer med VBA F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

15 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA U Kursets indhold Kursets indhold Dette undervisningsmateriale omfatter følgende områder omkring anvendelsen af Excel. Definition af makroer Hvorfor anvende makroer? Programmering Oprettelse af makroer Visual Basic arbejdsvinduet Visual Basic og VBA Sproget i Visual Basic Variabler I gang med VBA Manuel konstruktion af makroer Betingelser og løkker Dokumentation af makroer Arbejde med tekst Matricer (Arrays) Sub-rutiner og brugerdefinerede funktioner Regnefunktioner Excel dialogbokse Opret Userforms En simpel skabelon Fejlfinding Det anbefales, at du skimmer materialet igennem sammen med instruktøren. Materialet er opbygget med en teoretisk del og en øvelsesdel. Øvelserne til kurset Alle øvelserne viser undervejs en forklaring til de handlinger og skærmbilleder, du opretter. Det anbefales kraftigt, at du læser øvelsen, inden du løser den, så du har et indtryk af, hvad du skal frem til. Excel XP VBA.doc Ver F.M.T. 13

16 U Kursets indhold Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Der er flere øvelser i materialet, end du kan nå på et 2 dages kursus. Dette skyldes, at der kan være kursister, som tidligere har arbejdet med programmering i Visual Basic. Udfør de øvelser du kan nå og løs eventuelt de manglende øvelser, når du får tid. Jo hurtigere du kaster dig ud i øvelserne, jo hurtigere lærer du Excel at kende, gennem learning by doing. Fuld installation af Microsoft Excel XP Du skal have en fuld installation af Microsoft Excel XP, før du kan opnå det fulde udbytte af dette kursus. I modsat fald vil du ikke have adgang til programmeringsværktøjerne eller hjælpefilen til VBA F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

17 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA UDefinition af makroer 3. Definition af makroer En makro består af en række handlinger (kommandoer), som udføres, når du afspiller makroen. Makroer oprettes typisk til at gentage ofte anvendte handlinger ved hjælp af klik med musen, ved en genvejstast eller fra menuen. Herunder følger nogle eksempler på makroer, du kan oprette: En makro, som aktivérer stavekontrollen, når du udskriver dokumentet. Først startes stavekontrollen, derefter udskrives dokumentet. En makro, som tæller antallet af sider i et dokument, og derefter indsætter dette sidetal + 1 i en telefaxforside. En ændret udgave af menuen Filer/Åbn, som automatisk skifter til biblioteket C:\MINE REGNEARK, når dialogboksen Filer Åbn vises. Det er nemt at oprette makroer med indspilningsfunktionen i Excel. Når du starter indspilningen, indspilles alle de handlinger, du udfører i Excel. Handlingerne gemmes i en makro, så de senere kan afspilles. Mere avancerede makroer kan oprettes i Excel med makroprogrammeringssproget Visual Basic for Applications, herefter benævnt VBA. Du kan gøre dine makroer globale, du kan gemme dem i dit dokument, eller du kan vælge at gemme dem i skabeloner. Makroer kan tildeles en tastekombination, indsættes i værktøjslinjen eller indsættes som et menupunkt, så de bliver nemme at anvende. Hvornår skal man bruge en makro En makro bør anvendes, når en arbejdsrutine udføres eller skal udføres flere gange. Dette kompendium viser forskellige eksempler på makroer. Disse makroer kan enten anvendes efter de viste eksempler eller give inspiration til nye idéer. Excel XP VBA.doc Ver F.M.T. 15

18 UDefinition af makroer Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Forbered en makro Konstruer dine makroer så de kan forstås af andre. Indsæt så vidt muligt en kommentar eller beskrivelse om de enkelte instruktioner. Dermed bliver det lettere, ikke kun for dig men også for andre, på et senere tidspunkt at tilføje nye instruktioner eller eventuelt at redigere instruktionerne i makroen. Undgå lange makroinstruktioner, derved bliver makroen hurtigere at afvikle. Anvend sub-rutiner frem for at henvise til andre makroer. Vær opmærksom på at konstruktion af makroer kan tage længere tid end forventet. Afsæt tid til makroprogrammeringen og sørg for at starte på et tidspunkt, hvor du ikke bliver forstyrret. Konstruktion af makroer består af flere niveauer, nemlig: Skitsering af problemstilling. Mulige løsninger. Konstruktion af makroen. Afspilning af makroen. Fejlrettelse og trinvis afspilning. Tag højde for det uforudsete. Indsæt bemærkninger og kommentarer i makroen. Indsæt makroen i menuen eller på værktøjslinjen. Konstruer en hjælpefil. En perfekt makro er andet og mere end blot at indspille og afspille makroen. Så længe en makro kun anvendes af "konstruktøren", er det op til "konstruktøren" at afgøre, hvor effektiv makroen skal være. Når en makro derimod skal anvendes af andre, er det imidlertid en god idé at skabe et perfekt arbejdsmiljø. Nemlig et miljø, som ikke udsætter brugeren for uforudsete hændelser F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

19 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA UDefinition af makroer Hvem skal konstruere makroer Det ideelle vil altid være, om alle kan konstruere deres egne makroer. Desværre er dette imidlertid sjældent muligt, blandt andet fordi det ikke er alle, som interesserer sig for programmering, og nogle brugere besidder ikke de fornødne kundskaber til at kunne programmere i VBA. Hvis man i en virksomhed er mange, som anvender Excel, kan det anbefales, at man udvælger én eller to brugere, som skal stå for programmering af makroer. Der findes typisk altid en eller flere brugere, som synes, at programmering er sjovt, sådanne brugere bør tildeles ansvaret for makroprogrammering. Forudsætninger for at anvende makroer Den eneste forudsætning, som kræves for at kunne anvende makroer opbygget i Excel, er, at man er rimelig fortrolig med programmets standardfunktioner. Tip! Makroer består i princippet af en række handlinger, som svarer til de indbyggede funktioner i Excel. Disse Excel-funktioner udløses imidlertid ikke på den traditionelle måde, med dialogbokse og lignende, men af de tilsvarende VBA-handlinger. Et grundigt kendskab til Excel giver en bedre forståelse for den programmering, som finder sted ved hjælp af VBA. Det ses ofte, at brugere konstruerer lange og komplekse makroer, hvor den ønskede handling kunne være udført ved en enkelt Excelkommando. Hvad nu hvis? "Hvad nu hvis" situationer kan lige såvel opstå under en makroafspilning som under "normal" anvendelse af Excel. NB! Når du programmerer en makro, bør du tage højde for "Hvad nu hvis" situationer. En "Hvad nu hvis" situation kan for eksempel være, at du i makroen ubevidst henviser til en fil eller en mappe, som ikke eksisterer på "brugerens" computer. En sådan situation vil vise en fejlmeddelelse på skærmen. Excel XP VBA.doc Ver F.M.T. 17

20 UDefinition af makroer Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Undgå ligeledes at konstruere makroer, som er hukommelseskrævende (udløser en hukommelseskrævende funktion), fordi den tilgængelige hukommelse ikke er ens på alle computere. En hukommelseskrævende funktion er blandt andet, når man formaterer hele rækker og kolonner i et regneark, til trods for at man kun skal anvende en lille del af regnearket. Gem makroen! Gem makroerne der hvor de skal anvendes. Hvis en makro skal benyttes i alle dokumenter, uanset dokumenttype, bør den gemmes i PERSON.XLS. Hvis en makro kun skal anvendes i en bestemt dokumenttype, bør den gemmes i den pågældende skabelon. Dermed undgår du en unødvendig stor PERSON.XLS. Du kan for eksempel oprette og tilknytte en kørsel-makro, som kun kan anvendes, når du arbejder med kørselsregnskaber. Dokumentation af makroer Hvis du programmerer makroer, som andre skal anvende, bør du dokumentere makroerne. Det er en god idé at udfærdige en kort vejledning i brugen af makroen, og eventuelt hvorledes makroen installeres se kapitlet Dokumentation af makroer på side 75. Begrænsninger i makroer NB! Tip! Når du konstruerer makroer, vil der opstå tilfælde, hvor du støder på visse begrænsninger. Betinget af de funktioner du indsætter i en makro, vil du til tider støde på tilfælde, hvor en makro ikke kan afspilles (testes) i Visual Basic-vinduet. Når sådan en situation opstår, skal du blot oprette et nyt regneark og derefter afspille makroen eller eventuelt placere vinduerne side om side, så du kan følge afspilningen af makroen F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

21 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA UDefinition af makroer Anvend den elektroniske hjælpefunktion Excel indeholder en elektronisk hjælpefil omkring Visual Basic programmeringssproget. Du kan kopiere makrokoder fra hjælpefilen direkte ind i et kodevindue, hvorefter du kan bygge videre på koden. Hermed opnår du adgang til en lang række færdige eksempler, som ofte kan anvendes efter mindre tilpasninger. Andre hjælpemidler Når du når det stadie, hvor den indbyggede hjælpefunktion ikke længere er tilstrækkelig, kan du supplere din viden fra forskellige amerikanske bøger, som dybtgående beskriver anvendelsen af Visual Basic for Applications, blandt andet Excel XP Macro & VBA Handbook fra forlaget SYBEX og/eller Office XP Visual Basic Programmers Guide fra Microsoft Press. Excel XP VBA.doc Ver F.M.T. 19

22 UDefinition af makroer Microsoft Excel XP - Makroer med VBA F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

23 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA UHvorfor anvende makroer? 4. Hvorfor anvende makroer? Hvis du har arbejdet længe med Excel, kender du formentlig til anvendelsen af Typografier. Autokorrektur. Indsæt Funktion. Gå til speciel. Skabeloner. Du kan oprette typografier, så du hurtigt opnår det ønskede layout på dit dokument. Du anvender Autokorrektur, til hurtigt at indsætte hele sætninger eller for løbende at korrigere dokumentet for stavefejl. Du kan anvende Indsæt Funktion til hurtigt at oprette komplekse formler. Du kan anvende Gå til speciel til hurtigt at navigere rundt i dokumentet. Du kan oprette skabeloner som et Skelet til, hvorledes dine dokumenter skal se ud. Du kan med ovennævnte værktøjer udføre en høj grad af automatisering. Måske endda så meget, at du ikke behøver at anvende makroer. Det er unødvendigt at anvende en damptromle til at knække en nød således er det også med Excel. Anvend de værktøjer du har for hånden. De er alle glimrende i deres funktioner og har alle specielle formål, også selvom du endnu ikke har lært dem alle at kende. Når du kender Excel, i programmets fulde udstrækning, kan du i de situationer, hvor du mener, du er stødt på en barriere, begynde at anvende makroer. Excel XP VBA.doc Ver F.M.T. 21

24 UHvorfor anvende makroer? Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Hvorledes anvendes Excel? Du kan helt basalt anvende Excel som en regnemaskine. Det vil sige, du indtaster en række tal, som du beregner. Cellereferencer og opdateringer af resultater betyder ikke det store for dig. I den modsatte ende af skalaen kan du tilpasse din version af Excel, så du ved et klik med musen opretter det dokument, du ønsker. De fleste brugere anvender Excel et sted midt mellem disse to yderpunkter. De lærer gradvis Excel at kende ved at forske i programmet. Når et værktøj er på plads, begynder de at undersøge mulighederne med det næste værktøj. Efterhånden begynder de at forstå og anvende typografier, analyseværktøjerne og skabeloner. De fleste brugere (næsten 75%) forstår imidlertid ikke den verden af muligheder, som programmering åbner for. I de fleste tilfælde fordi de ikke har tid til at lære at programmere, eller fordi de tror, det er svært. Dette materiale vil vise dig, at det ikke er svært at programmere makroer i Excel. Du vil i materialet se en række forskellige muligheder, som du kan bygge videre på. Det er kun din egen nysgerrighed, som sætter begrænsningen F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

25 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA UProgrammering 5. Programmering Forudsætning for at programmere For at kunne programmere i VB(A) kræves to forudsætninger 1. Du skal være i stand til at anvende den indbyggede hjælp. 2. Du skal tænke logisk. Logisk tænkning kan beskrives således: For at kunne udføre en opgave, skal du på forhånd vide hvorledes du vil løse opgaven. Programmering foregår efter de samme principper du fortæller programmet hvorledes det skal virke. Er du ikke i stand til at definere de metoder og rutiner du vil anvende, kan du ikke forvente at dit program vil være i stand til at løse opgaven. Kan du eksempelvis fortælle en blind person, hvordan vedkommende kommer fra Rådhuspladsen i København, til Københavns Hovedbanegård. Opgaven er nem at udføre, hvis du selv hjælper vedkommende på vej. Hvis du derimod skal fortælle, hvordan personen på egen hånd kommer frem (uden at blive kørt over, uden af falde osv.) er opgaven vanskeligere. Har du prøvet at vente på dine gæster. Pludselig ringer telefonen, og de fortæller at de står på busholdepladsen i din by, men de kan ikke finde dit hjem? En sådan situation skyldes oftest, at den der har givet instruktionen (programmøren) har overset eller glemt nogle vigtige detaljer. Programmering foregår ved hjælp af logiske instruktioner. Objekt programmering Den almene opfattelse af, hvad et objekt er, er at det kan opfattes med en af de menneskelige sanser oftest kan man røre ved objektet eller se det. Lige så ofte kan man ændre på objektet. Excel XP VBA.doc Ver F.M.T. 23

26 UProgrammering Microsoft Excel XP - Makroer med VBA I Edb-programmer kan man ikke røre ved objekterne, men man kan se objekterne. Du kan eksempelvis se et afsnit i Word. Hvis du indsætter tekst, sletter ord eller ændre skriften i afsnittet, så har du foretaget en ændring på det objekt som kaldes for en Paragraph. Det er imidlertid ikke alle elementer i et Edb-program som kan ændres. Maksimer og Minimer knapperne som vises i øverste højre hjørne er objekter men det er ikke objekter som du kan ændre. Du kan ikke gøre dem større eller mindre, eller skifte farve på dem (medmindre du ændre Windows skærmfarver). Når du programmere, kan du ændre et objekt på tre måder: 1. Du kan ændre objektets egenskaber (Properties). 2. Du kan få objektet til at udføre en handling, ved at aktivere en metode (Methods) som er knyttet til objektet. 3. Du kan definere en procedure som udføres når en given hændelse (Events) indtræffer. Egenskaber, Metoder og Hændelser Hvis ovenstående skal omskrives til daglig tale, kan vi associere det med en Computer. Du kan beskrive en Computer som en helhed (et enkeltstående objekt), hvor du typisk vil refererer til prisen, farven, årgangen og så videre eller som en samling af objekter (collection), hvor du typisk beskriver tastatur, skærm, mus, CPU og så videre disse enheder kalder man for computerens egenskaber. Du kan anvende computeren til at skrive breve eller til at beregne budgetter dette er de metoder man forbinder med en computer. Når du starter computeren, så trykker du på Tænd-knappen, hvorefter computeren automatisk begynder at indlæse styresystemet. Denne hændelse sker helt automatisk. De objekter som indgår i samlingen (collection) af din computer, har deres egne egenskaber, metoder og hændelser. Eksempelvis har et CD-ROM drev forskellige egenskaber, blandt andet læsehastigheden og overførselshastigheden. CD-ROM drevet reagerer på metoden Indsæt CD / Udtag CD F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

27 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA UProgrammering Hvis du indsætter en CD som har en AUTORUN.INF fil, så vil Cd en automatisk blive afspillet det vil sige at hændelsen Play automatisk indtræffer. Objektoversigten Du kan anvende Objektoversigten til at hente hjælp omkring objekter, hændelser, metoder og egenskaber. Objektoversigten åbnes med [F2], fra menuen View/Object browser eller fra værktøjslinjen. Figur 1 Listen All Libraries viser en oversigt over de biblioteker og projekter som er tilgængelige fra det aktive projekt. Du vil ikke se biblio- Biblioteksoversigt Objektklasser Egenskaber Hændelse Metode Beskrivelsevinduet Du kan højreklikke på et objekt og aktivere hjælpen fra genvejsmenuen. Du ser følgende i Objektoversigten: Biblioteker og projekter (Libraries) Excel XP VBA.doc Ver F.M.T. 25

28 UProgrammering Microsoft Excel XP - Makroer med VBA teket for MSForms, før du har indsat en UserForm i dit projekt (UserForm1 oprettes som den første formular). Et Bibliotek (Library) er en fil som indeholder alle oplysninger om et objekt. Klasser (Classes) Listen Classes viser de objekter som er knyttet til det valgte Library. Hvis du i listen for Library skifter fra VBA til stdole vil du se at objekterne ændres i listen for Classes. Medlemmer af klassen (Members) Når du aktivere en klasse, eksempelvis Application, vil du i listen over Members se de egenskaber, hændelser og metoder, som er knyttet til den valgte klasse. Hvis en egenskaber viser en lille blå prik, er egenskaben standardværdien for det valgte objekt. Dette kompendium viser i de efterfølgende kapitler, hvorledes du arbejder med objekt-orienteret programmering F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

29 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA UOprettelse af makroer 6. Oprettelse af makroer Figur 2 Makroer kan oprettes på to måder: 1. Automatisk (indspilning af handlinger) 2. Manuelt (indtastning af kode) Det anbefales, at du starter en makro med kommandoen Funktioner/Makro/Indspil ny makro. Du kan med indspilningen sikrer dig at din kode bliver korrekt. Makroens forskellige elementer En makro består af en begyndelse, en instruktion og en slutning. Figur 2 viser kodevinduet, som anvendes til lagring af makrokoder. Makroens begyndelse starter med udtrykket Sub (herefter vises makronavnet). Makroens slutning starter med udtrykket End Sub. Området mellem disse to linjer anvendes til programkode. I nedenstående billede er der ikke oprettet nogen kode. Excel XP VBA.doc Ver F.M.T. 27

30 UOprettelse af makroer Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Makroer kan kategoriseres Makroer kan inddeles i tre kategorier, Automatiserings Program - og Applikationsmakroer. Automatisering En makro som udfører almindelige arbejdsrutiner for eksempel når du åbner, lukker eller udskriver et dokument. Program En makro som tilføjer ny funktionalitet til Excel uden at påvirke det aktive dokument. Dette kan for eksempel være at definere en standardprinter eller at opdatere skabeloner fra et netværk. Applikation Et dokument som styres af en makro fra begyndelse til slutning. En applikationsmakro kan for eksempel starte en dialogboks, som anmoder om de nødvendige data. Derefter indsættes værdierne i dokumentet. Dokumentet gemmes og udskrives automatisk. En typisk applikation kan være en faktura, hvor makroen styrer fakturanummer, sammentællinger og lignende F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

31 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA UOprettelse af makroer Makroer prioriteres således Excel registrerer og afspiller makroer efter følgende prioritet: 1. Makroer gemt i det aktive dokument 2. Makroer gemt i skabelonen PERSON.XLS 3. Globale makroer som indlæses under referencen Ved start åbnes alle filer i, under Funktioner/Indstillinger/Fanen Generelt. Se Figur 3. eller makroer som er gemt i mappen XLSTART. Denne mappe findes under C:\Documents and Settings\Brugernavn\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART. eller programmer som er indlæst som et tilføjelsesprogram. 4. Excel-funktioner. Figur 3 Hvor skal makroer gemmes? Du kan i Excel XP gemme dine makroer tre forskellige steder: 1. Den aktive projektmappe. 2. En ny projektmappe. 3. Den personlige makroprojektmappe. Excel XP VBA.doc Ver F.M.T. 29

32 UOprettelse af makroer Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Du vælger hvor makroen skal gemmes, når du indspiller en makro: Figur 4 Klik her for at vælge hvor makroen skal gemmes Hvis du aktiverer rullelisten for Gem makro i:, vil du se disse muligheder: Figur 5 Vælg den ønskede placering Den aktive projektmappe: Dette er det normale sted at gemme makroer. Når du gemmer projektmappen, vil Excel også gemme de makroer du har oprettet. En ny projektmappe: Hvis dine makroer ikke er tilknyttet den aktuelle projektmappe, kan du vælge at gemme dem i en ny separat fil. Du skal blot huske at åbne eller indlæse filen, når du vil anvende makroerne F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere

Microsoft Project 2000 - Introduktion

Microsoft Project 2000 - Introduktion Microsoft Project 2000 - Introduktion Microsoft Project 2000 - Introduktion Microsoft Project 2000 - Introduktion til Windows 9x / Windows NT 4.0 / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2000 Engelsk Copyright

Læs mere

Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner

Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner til Windows 2000 og Windows XP. Version: 2003 Copyright 2004 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale DEN STØRSTE FORSKEL MELLEM EXCEL OG CALC ER, AT HVIS DU BRUGER CALC PÅ DANSK, SÅ SKAL DU BENYTTE DE DANSKE FUNKTIONS NAVNE I STEDET

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet PowerPoint & Outlook 2000 for alle 1. udgave, 1. oplag 2000 Copyright 2000 IDG Danmark A/S Copyright 1999 IDG Books Norge A/S Originaltitel: Boken om Office 2000 Forfatter: Per Arlov Forlagsredaktion:

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk 32,- KnowWare Start med Access 7/97 Kåre Thomsen www.knowware.dk 1. udgave Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele

Læs mere

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord javabog.dk Forord javabog.dk Forord Indholdsfortegnelse 0 Forord...1 0.1 Bogens opbygning...1 0.1.1 Veje gennem bogen...1 0.1.2 Kapitlernes opbygning...3 0.2 Til underviseren...3 0.3 Ændringer i tredje

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Microsoft Excel Grundbog

Microsoft Excel Grundbog Microsoft Excel Grundbog 2010 Regn den ud med Microsoft Excel Jørgen Koch Microsoft Excel Grundbog 2010 Regn den ud Microsoft Office 2010 Dansk programversion Jørgen Koch Om forfatteren Jørgen Koch (jko@innovate.dk),

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

16. Introduktion til AutoLISP

16. Introduktion til AutoLISP 18 16. Introduktion til AutoLISP I dette kapitel skal du lære om AutoCADs indbyggede programmeringssprog AutoLISP. Denne facilitet har du ikke til rådighed, hvis du er AutoCAD LT-bruger. Med AutoLISP kan

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere