Microsoft Excel XP - Makroer med VBA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Excel XP - Makroer med VBA"

Transkript

1 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA

2 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA til Windows 9x / Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2002 Copyright 2003 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej Hellerup Telefon: Telefax: WEB-sted:www.morley.dk Materialet er udarbejdet af F.M.T. ved brug af Word F.M.T. er registreret som Microsoft Certified Professional (MCP), hvilket dokumenterer vores produktkendskab. Skærmbilleder er "fanget" med SnagtIt 6.1. Layout og grafisk tilrettelæggelse af F.M.T. Materialet er udskrevet på en Postscript Laserprinter i 1200 DPI. Enhver form for automatisk/manuel hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af dette materiale, uden skriftlig samtykke fra F.M.T., er forbudt efter gældende lov om ophavsret F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

3 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Konventioner anvendt i dette materiale [F1] Tast på funktionstasten F1. [Alt]+[Ctrl] Hold tasterne Alt og Ctrl nede på samme tid. [Alt]+[Ctrl]+[m] Hold tasterne Alt og Ctrl nede og tast m. [Dobbeltklik] [Højreklik] Redigér/Klip ENTER HOME [Alt]+[R]+[K] Dobbeltklik med venstre musetast. Klik med højre musetast. Aktivér menuen Redigér og derefter undermenuen Klip. Tast linjeskift (Enter-tasten bør ikke bruges). Tast Home. Kombinationstaster - aktiverer typisk en menu. Når du ser symbolet for en hånd, skal du være aktiv vises kun i øvelserne. Navigeringstaster - anvendes til at flytte/navigere rundt i et dokument. Excel XP VBA.doc Ver F.M.T.

4 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA 2003 F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

5 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kursets indhold Øvelserne til kurset Fuld installation af Microsoft Excel XP Definition af makroer Hvornår skal man bruge en makro Forbered en makro Hvem skal konstruere makroer Forudsætninger for at anvende makroer Hvad nu hvis? Gem makroen! Dokumentation af makroer Begrænsninger i makroer Anvend den elektroniske hjælpefunktion Andre hjælpemidler Hvorfor anvende makroer? Hvorledes anvendes Excel? Programmering Forudsætning for at programmere Objekt programmering Egenskaber, Metoder og Hændelser Objektoversigten Biblioteker og projekter (Libraries) Klasser (Classes) Medlemmer af klassen (Members) Excel XP VBA.doc Ver F.M.T.

6 UIndledning Microsoft Excel XP - Makroer med VBA 6. Oprettelse af makroer Makroens forskellige elementer Makroer kan kategoriseres Automatisering Program Applikation Makroer prioriteres således Hvor skal makroer gemmes? Den aktive projektmappe: En ny projektmappe: Den personlige makroprojektmappe: Visual Basic arbejdsvinduet Programkodevinduet Egenskabsvinduet Projektvinduet Værktøjslinjerne i VBA vinduet Visual Basic og VBA Visual Basic 6.0 eller Visual Basic NET Visual Basic for Applications Procedurer Sub Procedure Function Procedure Property Procedure F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

7 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Indholdsfortegnelse 9. Sproget i Visual Basic Teknisk definition Controls Hændelse (Events) Metode (Methods) Objekt (Object) Procedure (Procedures) Egenskab (Properties) Projekt (Project) Excel objekter Referencer til objekter Objekter i samlinger Enkeltstående objekter Egenskaber og metoder for en samling Eksempler på egenskaber i Excel Eksempler på metoder i Excel Egenskaber og metoder Variabler Erklæring af variabler Objektvariabler Variables levetid Nøgleord Dim Private Static Public Eksempel på brug af en Lokal og Static variabel Fejlvenlig kode Sådan tvinges bestemt typeerklæring Typeerklæringstegn Ubestemt erklæring af variabel Bestemt erklæring af variabel Excel XP VBA.doc Ver F.M.T.

8 UIndledning Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Indstillingen eksplicit skrives således: Tilføje data til en variabel Betingelser og løkker Betingelser Hvad er en betingelse If Then Else betingelse If Then ElseIf betingelse And og Or Select Case Løkker For Next For Each Next Do Loop While Wend Gentagelse af sætninger mens en betingelse er sand Dokumentation af makroer Arbejde med tekst ANSI-tegnsæt ASCII-tegnsæt Arbejde med tekst i Excel Funktion til beregning af alder Funktion til beregning af Køn Finde et filnavn ud fra søgesti og filnavn Instr() Mid() Len() InstrRev() F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

9 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Indholdsfortegnelse 14. Matricer (Arrays) Index Arrays i 2 dimensioner Definition af Type Hente en matrice fra en ekstern tekstfil Funktionen Input Indsæt eller tilføj tekst i en fil Tilstand Write Tilstand Append Sub-rutiner og brugerdefinerede funktioner Sub-rutiner Kald af Sub-procedurer med mere end ét argument Brugerdefinerede funktioner Brug af parenteser ved kald af funktioner Overførsel af navngivne argumenter Kald af en procedure med samme navn Regnefunktioner Hvorfor skal man oprette sine egne regnefunktioner? En funktion uden argumenter En funktioner med et argument En funktion med to argumenter En funktion med et område som argument En funktion med valgfri argument I gang med VBA Navngivning af makroer Sådan indspilles en makro Indspilning med relativ cellereference Afspil en makro Tilføj en makro til værktøjslinjen Sådan virker makroindspilningen Sådan gøres makroen hurtigere Deaktivér skærmopdateringer Excel XP VBA.doc Ver F.M.T.

10 UIndledning Microsoft Excel XP - Makroer med VBA 18. Manuel konstruktion af makroer Aktivering af specifik fane i et regneark Sumformel for areal Absolut cellereference Relativ cellereference Marker en hel kolonne Indsæt søgesti i sidefod Udføre en handling på flere celler med en løkke Udvide Excels funktionalitet Slette formler i et ark Slet formler i område Anmod bruger om en værdi Indsæt en værdi fra en InputBox i regnearket Inputbox InputBox Function InputBox Method Vis besked i Statuslinjen Vis besked på skærmen Meddelelsesboks med flere knapper Udfør handling når Excel startes ThisWorkbook Objektet ThisWorkbook Oprette kode i ThisWorkbook Egenskaben ThisWorkbook Erklære flere variabel Skrive kode som ikke kan vises på én linje Excel dialogbokse Brug af samlingen Dialogs Hvad hedder den indbyggede dialogboks F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

11 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Indholdsfortegnelse 20. Opret Userforms Sådan oprettes en UserForm Sådan omdøbes en UserForm Sådan indsættes et kontrolelement Sådan flyttes et kontrolelement Sådan ændres størrelsen på elementet eller formularen Sådan aktiveres en UserForm Sådan aflæses værdier fra en UserForm Sæt egenskaber for en UserForm En simpel skabelon Fejlfinding Sådan tester du et udtryk Breakpoints Oprette egne værktøjslinjer FaceID OnAction Excel XP VBA.doc Ver F.M.T.

12 UIndledning Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Øvelse Ekstraøvelse Ekstraøvelse Ekstraøvelse Ekstraøvelse Ekstraøvelse Indeks F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

13 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA UIndledning 1. Indledning Vi byder dig velkommen på kursus i Makroer med VBA programmering i Excel Kurset har til formål at gøre dig fortrolig med programmering under Excel, således at du på en let og nem måde kan udføre de rutiner, som dit arbejde kræver. Forudsætninger For at kunne opnå det optimale udbytte af denne undervisning forudsættes det, at du kender de grundlæggende begreber omkring anvendelsen af en PC, samt at du er fortrolig i anvendelsen af Windows brugerfladen, det vil sige Windows 9x eller Windows XP. Der kræves kendskab til programmet, på niveau med videregående kursus i Microsoft Excel 97, Excel 2000 eller Excel XP. Kursushåndbogen Formålet med denne kursushåndbog er dels at understøtte undervisningen på kurset, dels at give dig mulighed for repetition af kursets indhold og endelig at skabe et arbejdsredskab, som du kan bruge i det daglige arbejde. Kursusbogen kan, med dine egne notater, blive dit vigtigste opslagsværk, mens du er nybegynder. Kursushåndbogen er ikke en erstatning for den manual som medfølger programmet. Efter kursus Når du kommer hjem fra kurset, er det anbefalelsesværdigt at sætte tid af til opfølgning. Det forøger udbyttet af kurset. Gå ikke i gang med større opgaver end du magter. Konsultativ undervisning Skulle du have brug for assistance til f.eks. løsning af større opgaver eller måske konsulentbistand i en opstartsfase, står vores konsulentgruppe til rådighed. Vi kan hjælpe indenfor alle områder vedrørende brugen af standard Pc-programmer, og bidrager gerne med vor ekspertise på et vilkårligt tidspunkt i et projektforløb. Er vi med fra starten, får du naturligvis det største udbytte. Excel XP VBA.doc Ver F.M.T. 11

14 U Kursets indhold Microsoft Excel XP - Makroer med VBA F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

15 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA U Kursets indhold Kursets indhold Dette undervisningsmateriale omfatter følgende områder omkring anvendelsen af Excel. Definition af makroer Hvorfor anvende makroer? Programmering Oprettelse af makroer Visual Basic arbejdsvinduet Visual Basic og VBA Sproget i Visual Basic Variabler I gang med VBA Manuel konstruktion af makroer Betingelser og løkker Dokumentation af makroer Arbejde med tekst Matricer (Arrays) Sub-rutiner og brugerdefinerede funktioner Regnefunktioner Excel dialogbokse Opret Userforms En simpel skabelon Fejlfinding Det anbefales, at du skimmer materialet igennem sammen med instruktøren. Materialet er opbygget med en teoretisk del og en øvelsesdel. Øvelserne til kurset Alle øvelserne viser undervejs en forklaring til de handlinger og skærmbilleder, du opretter. Det anbefales kraftigt, at du læser øvelsen, inden du løser den, så du har et indtryk af, hvad du skal frem til. Excel XP VBA.doc Ver F.M.T. 13

16 U Kursets indhold Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Der er flere øvelser i materialet, end du kan nå på et 2 dages kursus. Dette skyldes, at der kan være kursister, som tidligere har arbejdet med programmering i Visual Basic. Udfør de øvelser du kan nå og løs eventuelt de manglende øvelser, når du får tid. Jo hurtigere du kaster dig ud i øvelserne, jo hurtigere lærer du Excel at kende, gennem learning by doing. Fuld installation af Microsoft Excel XP Du skal have en fuld installation af Microsoft Excel XP, før du kan opnå det fulde udbytte af dette kursus. I modsat fald vil du ikke have adgang til programmeringsværktøjerne eller hjælpefilen til VBA F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

17 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA UDefinition af makroer 3. Definition af makroer En makro består af en række handlinger (kommandoer), som udføres, når du afspiller makroen. Makroer oprettes typisk til at gentage ofte anvendte handlinger ved hjælp af klik med musen, ved en genvejstast eller fra menuen. Herunder følger nogle eksempler på makroer, du kan oprette: En makro, som aktivérer stavekontrollen, når du udskriver dokumentet. Først startes stavekontrollen, derefter udskrives dokumentet. En makro, som tæller antallet af sider i et dokument, og derefter indsætter dette sidetal + 1 i en telefaxforside. En ændret udgave af menuen Filer/Åbn, som automatisk skifter til biblioteket C:\MINE REGNEARK, når dialogboksen Filer Åbn vises. Det er nemt at oprette makroer med indspilningsfunktionen i Excel. Når du starter indspilningen, indspilles alle de handlinger, du udfører i Excel. Handlingerne gemmes i en makro, så de senere kan afspilles. Mere avancerede makroer kan oprettes i Excel med makroprogrammeringssproget Visual Basic for Applications, herefter benævnt VBA. Du kan gøre dine makroer globale, du kan gemme dem i dit dokument, eller du kan vælge at gemme dem i skabeloner. Makroer kan tildeles en tastekombination, indsættes i værktøjslinjen eller indsættes som et menupunkt, så de bliver nemme at anvende. Hvornår skal man bruge en makro En makro bør anvendes, når en arbejdsrutine udføres eller skal udføres flere gange. Dette kompendium viser forskellige eksempler på makroer. Disse makroer kan enten anvendes efter de viste eksempler eller give inspiration til nye idéer. Excel XP VBA.doc Ver F.M.T. 15

18 UDefinition af makroer Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Forbered en makro Konstruer dine makroer så de kan forstås af andre. Indsæt så vidt muligt en kommentar eller beskrivelse om de enkelte instruktioner. Dermed bliver det lettere, ikke kun for dig men også for andre, på et senere tidspunkt at tilføje nye instruktioner eller eventuelt at redigere instruktionerne i makroen. Undgå lange makroinstruktioner, derved bliver makroen hurtigere at afvikle. Anvend sub-rutiner frem for at henvise til andre makroer. Vær opmærksom på at konstruktion af makroer kan tage længere tid end forventet. Afsæt tid til makroprogrammeringen og sørg for at starte på et tidspunkt, hvor du ikke bliver forstyrret. Konstruktion af makroer består af flere niveauer, nemlig: Skitsering af problemstilling. Mulige løsninger. Konstruktion af makroen. Afspilning af makroen. Fejlrettelse og trinvis afspilning. Tag højde for det uforudsete. Indsæt bemærkninger og kommentarer i makroen. Indsæt makroen i menuen eller på værktøjslinjen. Konstruer en hjælpefil. En perfekt makro er andet og mere end blot at indspille og afspille makroen. Så længe en makro kun anvendes af "konstruktøren", er det op til "konstruktøren" at afgøre, hvor effektiv makroen skal være. Når en makro derimod skal anvendes af andre, er det imidlertid en god idé at skabe et perfekt arbejdsmiljø. Nemlig et miljø, som ikke udsætter brugeren for uforudsete hændelser F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

19 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA UDefinition af makroer Hvem skal konstruere makroer Det ideelle vil altid være, om alle kan konstruere deres egne makroer. Desværre er dette imidlertid sjældent muligt, blandt andet fordi det ikke er alle, som interesserer sig for programmering, og nogle brugere besidder ikke de fornødne kundskaber til at kunne programmere i VBA. Hvis man i en virksomhed er mange, som anvender Excel, kan det anbefales, at man udvælger én eller to brugere, som skal stå for programmering af makroer. Der findes typisk altid en eller flere brugere, som synes, at programmering er sjovt, sådanne brugere bør tildeles ansvaret for makroprogrammering. Forudsætninger for at anvende makroer Den eneste forudsætning, som kræves for at kunne anvende makroer opbygget i Excel, er, at man er rimelig fortrolig med programmets standardfunktioner. Tip! Makroer består i princippet af en række handlinger, som svarer til de indbyggede funktioner i Excel. Disse Excel-funktioner udløses imidlertid ikke på den traditionelle måde, med dialogbokse og lignende, men af de tilsvarende VBA-handlinger. Et grundigt kendskab til Excel giver en bedre forståelse for den programmering, som finder sted ved hjælp af VBA. Det ses ofte, at brugere konstruerer lange og komplekse makroer, hvor den ønskede handling kunne være udført ved en enkelt Excelkommando. Hvad nu hvis? "Hvad nu hvis" situationer kan lige såvel opstå under en makroafspilning som under "normal" anvendelse af Excel. NB! Når du programmerer en makro, bør du tage højde for "Hvad nu hvis" situationer. En "Hvad nu hvis" situation kan for eksempel være, at du i makroen ubevidst henviser til en fil eller en mappe, som ikke eksisterer på "brugerens" computer. En sådan situation vil vise en fejlmeddelelse på skærmen. Excel XP VBA.doc Ver F.M.T. 17

20 UDefinition af makroer Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Undgå ligeledes at konstruere makroer, som er hukommelseskrævende (udløser en hukommelseskrævende funktion), fordi den tilgængelige hukommelse ikke er ens på alle computere. En hukommelseskrævende funktion er blandt andet, når man formaterer hele rækker og kolonner i et regneark, til trods for at man kun skal anvende en lille del af regnearket. Gem makroen! Gem makroerne der hvor de skal anvendes. Hvis en makro skal benyttes i alle dokumenter, uanset dokumenttype, bør den gemmes i PERSON.XLS. Hvis en makro kun skal anvendes i en bestemt dokumenttype, bør den gemmes i den pågældende skabelon. Dermed undgår du en unødvendig stor PERSON.XLS. Du kan for eksempel oprette og tilknytte en kørsel-makro, som kun kan anvendes, når du arbejder med kørselsregnskaber. Dokumentation af makroer Hvis du programmerer makroer, som andre skal anvende, bør du dokumentere makroerne. Det er en god idé at udfærdige en kort vejledning i brugen af makroen, og eventuelt hvorledes makroen installeres se kapitlet Dokumentation af makroer på side 75. Begrænsninger i makroer NB! Tip! Når du konstruerer makroer, vil der opstå tilfælde, hvor du støder på visse begrænsninger. Betinget af de funktioner du indsætter i en makro, vil du til tider støde på tilfælde, hvor en makro ikke kan afspilles (testes) i Visual Basic-vinduet. Når sådan en situation opstår, skal du blot oprette et nyt regneark og derefter afspille makroen eller eventuelt placere vinduerne side om side, så du kan følge afspilningen af makroen F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

21 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA UDefinition af makroer Anvend den elektroniske hjælpefunktion Excel indeholder en elektronisk hjælpefil omkring Visual Basic programmeringssproget. Du kan kopiere makrokoder fra hjælpefilen direkte ind i et kodevindue, hvorefter du kan bygge videre på koden. Hermed opnår du adgang til en lang række færdige eksempler, som ofte kan anvendes efter mindre tilpasninger. Andre hjælpemidler Når du når det stadie, hvor den indbyggede hjælpefunktion ikke længere er tilstrækkelig, kan du supplere din viden fra forskellige amerikanske bøger, som dybtgående beskriver anvendelsen af Visual Basic for Applications, blandt andet Excel XP Macro & VBA Handbook fra forlaget SYBEX og/eller Office XP Visual Basic Programmers Guide fra Microsoft Press. Excel XP VBA.doc Ver F.M.T. 19

22 UDefinition af makroer Microsoft Excel XP - Makroer med VBA F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

23 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA UHvorfor anvende makroer? 4. Hvorfor anvende makroer? Hvis du har arbejdet længe med Excel, kender du formentlig til anvendelsen af Typografier. Autokorrektur. Indsæt Funktion. Gå til speciel. Skabeloner. Du kan oprette typografier, så du hurtigt opnår det ønskede layout på dit dokument. Du anvender Autokorrektur, til hurtigt at indsætte hele sætninger eller for løbende at korrigere dokumentet for stavefejl. Du kan anvende Indsæt Funktion til hurtigt at oprette komplekse formler. Du kan anvende Gå til speciel til hurtigt at navigere rundt i dokumentet. Du kan oprette skabeloner som et Skelet til, hvorledes dine dokumenter skal se ud. Du kan med ovennævnte værktøjer udføre en høj grad af automatisering. Måske endda så meget, at du ikke behøver at anvende makroer. Det er unødvendigt at anvende en damptromle til at knække en nød således er det også med Excel. Anvend de værktøjer du har for hånden. De er alle glimrende i deres funktioner og har alle specielle formål, også selvom du endnu ikke har lært dem alle at kende. Når du kender Excel, i programmets fulde udstrækning, kan du i de situationer, hvor du mener, du er stødt på en barriere, begynde at anvende makroer. Excel XP VBA.doc Ver F.M.T. 21

24 UHvorfor anvende makroer? Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Hvorledes anvendes Excel? Du kan helt basalt anvende Excel som en regnemaskine. Det vil sige, du indtaster en række tal, som du beregner. Cellereferencer og opdateringer af resultater betyder ikke det store for dig. I den modsatte ende af skalaen kan du tilpasse din version af Excel, så du ved et klik med musen opretter det dokument, du ønsker. De fleste brugere anvender Excel et sted midt mellem disse to yderpunkter. De lærer gradvis Excel at kende ved at forske i programmet. Når et værktøj er på plads, begynder de at undersøge mulighederne med det næste værktøj. Efterhånden begynder de at forstå og anvende typografier, analyseværktøjerne og skabeloner. De fleste brugere (næsten 75%) forstår imidlertid ikke den verden af muligheder, som programmering åbner for. I de fleste tilfælde fordi de ikke har tid til at lære at programmere, eller fordi de tror, det er svært. Dette materiale vil vise dig, at det ikke er svært at programmere makroer i Excel. Du vil i materialet se en række forskellige muligheder, som du kan bygge videre på. Det er kun din egen nysgerrighed, som sætter begrænsningen F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

25 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA UProgrammering 5. Programmering Forudsætning for at programmere For at kunne programmere i VB(A) kræves to forudsætninger 1. Du skal være i stand til at anvende den indbyggede hjælp. 2. Du skal tænke logisk. Logisk tænkning kan beskrives således: For at kunne udføre en opgave, skal du på forhånd vide hvorledes du vil løse opgaven. Programmering foregår efter de samme principper du fortæller programmet hvorledes det skal virke. Er du ikke i stand til at definere de metoder og rutiner du vil anvende, kan du ikke forvente at dit program vil være i stand til at løse opgaven. Kan du eksempelvis fortælle en blind person, hvordan vedkommende kommer fra Rådhuspladsen i København, til Københavns Hovedbanegård. Opgaven er nem at udføre, hvis du selv hjælper vedkommende på vej. Hvis du derimod skal fortælle, hvordan personen på egen hånd kommer frem (uden at blive kørt over, uden af falde osv.) er opgaven vanskeligere. Har du prøvet at vente på dine gæster. Pludselig ringer telefonen, og de fortæller at de står på busholdepladsen i din by, men de kan ikke finde dit hjem? En sådan situation skyldes oftest, at den der har givet instruktionen (programmøren) har overset eller glemt nogle vigtige detaljer. Programmering foregår ved hjælp af logiske instruktioner. Objekt programmering Den almene opfattelse af, hvad et objekt er, er at det kan opfattes med en af de menneskelige sanser oftest kan man røre ved objektet eller se det. Lige så ofte kan man ændre på objektet. Excel XP VBA.doc Ver F.M.T. 23

26 UProgrammering Microsoft Excel XP - Makroer med VBA I Edb-programmer kan man ikke røre ved objekterne, men man kan se objekterne. Du kan eksempelvis se et afsnit i Word. Hvis du indsætter tekst, sletter ord eller ændre skriften i afsnittet, så har du foretaget en ændring på det objekt som kaldes for en Paragraph. Det er imidlertid ikke alle elementer i et Edb-program som kan ændres. Maksimer og Minimer knapperne som vises i øverste højre hjørne er objekter men det er ikke objekter som du kan ændre. Du kan ikke gøre dem større eller mindre, eller skifte farve på dem (medmindre du ændre Windows skærmfarver). Når du programmere, kan du ændre et objekt på tre måder: 1. Du kan ændre objektets egenskaber (Properties). 2. Du kan få objektet til at udføre en handling, ved at aktivere en metode (Methods) som er knyttet til objektet. 3. Du kan definere en procedure som udføres når en given hændelse (Events) indtræffer. Egenskaber, Metoder og Hændelser Hvis ovenstående skal omskrives til daglig tale, kan vi associere det med en Computer. Du kan beskrive en Computer som en helhed (et enkeltstående objekt), hvor du typisk vil refererer til prisen, farven, årgangen og så videre eller som en samling af objekter (collection), hvor du typisk beskriver tastatur, skærm, mus, CPU og så videre disse enheder kalder man for computerens egenskaber. Du kan anvende computeren til at skrive breve eller til at beregne budgetter dette er de metoder man forbinder med en computer. Når du starter computeren, så trykker du på Tænd-knappen, hvorefter computeren automatisk begynder at indlæse styresystemet. Denne hændelse sker helt automatisk. De objekter som indgår i samlingen (collection) af din computer, har deres egne egenskaber, metoder og hændelser. Eksempelvis har et CD-ROM drev forskellige egenskaber, blandt andet læsehastigheden og overførselshastigheden. CD-ROM drevet reagerer på metoden Indsæt CD / Udtag CD F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

27 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA UProgrammering Hvis du indsætter en CD som har en AUTORUN.INF fil, så vil Cd en automatisk blive afspillet det vil sige at hændelsen Play automatisk indtræffer. Objektoversigten Du kan anvende Objektoversigten til at hente hjælp omkring objekter, hændelser, metoder og egenskaber. Objektoversigten åbnes med [F2], fra menuen View/Object browser eller fra værktøjslinjen. Figur 1 Listen All Libraries viser en oversigt over de biblioteker og projekter som er tilgængelige fra det aktive projekt. Du vil ikke se biblio- Biblioteksoversigt Objektklasser Egenskaber Hændelse Metode Beskrivelsevinduet Du kan højreklikke på et objekt og aktivere hjælpen fra genvejsmenuen. Du ser følgende i Objektoversigten: Biblioteker og projekter (Libraries) Excel XP VBA.doc Ver F.M.T. 25

28 UProgrammering Microsoft Excel XP - Makroer med VBA teket for MSForms, før du har indsat en UserForm i dit projekt (UserForm1 oprettes som den første formular). Et Bibliotek (Library) er en fil som indeholder alle oplysninger om et objekt. Klasser (Classes) Listen Classes viser de objekter som er knyttet til det valgte Library. Hvis du i listen for Library skifter fra VBA til stdole vil du se at objekterne ændres i listen for Classes. Medlemmer af klassen (Members) Når du aktivere en klasse, eksempelvis Application, vil du i listen over Members se de egenskaber, hændelser og metoder, som er knyttet til den valgte klasse. Hvis en egenskaber viser en lille blå prik, er egenskaben standardværdien for det valgte objekt. Dette kompendium viser i de efterfølgende kapitler, hvorledes du arbejder med objekt-orienteret programmering F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

29 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA UOprettelse af makroer 6. Oprettelse af makroer Figur 2 Makroer kan oprettes på to måder: 1. Automatisk (indspilning af handlinger) 2. Manuelt (indtastning af kode) Det anbefales, at du starter en makro med kommandoen Funktioner/Makro/Indspil ny makro. Du kan med indspilningen sikrer dig at din kode bliver korrekt. Makroens forskellige elementer En makro består af en begyndelse, en instruktion og en slutning. Figur 2 viser kodevinduet, som anvendes til lagring af makrokoder. Makroens begyndelse starter med udtrykket Sub (herefter vises makronavnet). Makroens slutning starter med udtrykket End Sub. Området mellem disse to linjer anvendes til programkode. I nedenstående billede er der ikke oprettet nogen kode. Excel XP VBA.doc Ver F.M.T. 27

30 UOprettelse af makroer Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Makroer kan kategoriseres Makroer kan inddeles i tre kategorier, Automatiserings Program - og Applikationsmakroer. Automatisering En makro som udfører almindelige arbejdsrutiner for eksempel når du åbner, lukker eller udskriver et dokument. Program En makro som tilføjer ny funktionalitet til Excel uden at påvirke det aktive dokument. Dette kan for eksempel være at definere en standardprinter eller at opdatere skabeloner fra et netværk. Applikation Et dokument som styres af en makro fra begyndelse til slutning. En applikationsmakro kan for eksempel starte en dialogboks, som anmoder om de nødvendige data. Derefter indsættes værdierne i dokumentet. Dokumentet gemmes og udskrives automatisk. En typisk applikation kan være en faktura, hvor makroen styrer fakturanummer, sammentællinger og lignende F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

31 Microsoft Excel XP - Makroer med VBA UOprettelse af makroer Makroer prioriteres således Excel registrerer og afspiller makroer efter følgende prioritet: 1. Makroer gemt i det aktive dokument 2. Makroer gemt i skabelonen PERSON.XLS 3. Globale makroer som indlæses under referencen Ved start åbnes alle filer i, under Funktioner/Indstillinger/Fanen Generelt. Se Figur 3. eller makroer som er gemt i mappen XLSTART. Denne mappe findes under C:\Documents and Settings\Brugernavn\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART. eller programmer som er indlæst som et tilføjelsesprogram. 4. Excel-funktioner. Figur 3 Hvor skal makroer gemmes? Du kan i Excel XP gemme dine makroer tre forskellige steder: 1. Den aktive projektmappe. 2. En ny projektmappe. 3. Den personlige makroprojektmappe. Excel XP VBA.doc Ver F.M.T. 29

32 UOprettelse af makroer Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Du vælger hvor makroen skal gemmes, når du indspiller en makro: Figur 4 Klik her for at vælge hvor makroen skal gemmes Hvis du aktiverer rullelisten for Gem makro i:, vil du se disse muligheder: Figur 5 Vælg den ønskede placering Den aktive projektmappe: Dette er det normale sted at gemme makroer. Når du gemmer projektmappen, vil Excel også gemme de makroer du har oprettet. En ny projektmappe: Hvis dine makroer ikke er tilknyttet den aktuelle projektmappe, kan du vælge at gemme dem i en ny separat fil. Du skal blot huske at åbne eller indlæse filen, når du vil anvende makroerne F.M.T. Excel XP VBA.doc Ver. 2

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13 1 Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Hvad er en makro... 10 Hvad kan du bruge en makro til... 10 Hvad en makro er (Visual Basic for Applications)... 11 Det hele sker

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

! " # $% &'!& & ' '" & # ' "&()(*& + + +,-' "&( # &(! (! " )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! & " " & & / & & (!

!  # $% &'!& & ' ' & # ' &()(*& + + +,-' &( # &(! (!  )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! &   & & / & & (! !" #$ "%!"&! " # $% &'!& & ' '" & # ' "&()(*& + + +,-' "&( # &(! (! " )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! & Workbooks( MedarbUndersøgelse ),-.", & & Worksheets( Data )& Charts( DisplayData )&& )& " " & & / & &

Læs mere

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C#

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Praktiske tips for at komme i gang. Gunnar Jul Jensen, Cowi Hvorfor nu det? Mdl og Vba kan det hele Fordelene er : udviklingsmiljøet er eksternt

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Microsoft Outlook 2002 - Introduktion

Microsoft Outlook 2002 - Introduktion Microsoft Outlook 2002 - Introduktion til Windows 2000 og Windows XP. Version: 2002 Copyright 2003 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40 Telefax: 39 27 16 61 E-mail: morley@morley.dk

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 Peter Kragh Hansen Microsoft Excel 2013 Videregående ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Microsoft Outlook 2003 - Introduktion

Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion til Windows 2000 og Windows XP. Version: 2003 Copyright 2005 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Visio 2002 - Introduktion

Visio 2002 - Introduktion Visio 2002 - Introduktion Visio 2002 - Introduktion Visio 2002 - Introduktion til Windows 9x / Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2002 Copyright 2001 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup

Læs mere

Microsoft Excel Grundbog

Microsoft Excel Grundbog Microsoft Excel Grundbog 2010 Regn den ud med Microsoft Excel Jørgen Koch Microsoft Excel Grundbog 2010 Regn den ud Microsoft Office 2010 Dansk programversion Jørgen Koch Om forfatteren Jørgen Koch (jko@innovate.dk),

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Microsoft Outlook 2013 DK

Microsoft Outlook 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Outlook 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Microsoft Outlook... 3 Åbn Outlook... 4 Outlook vinduet... 5 Mapperude og Navigation...6 Opgaveruden...8

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

Gratis kontorpakke til din tablet

Gratis kontorpakke til din tablet OPRET, REDIGER OG LÆS DOKUMENTER PÅ DIN TABLET: Gratis kontorpakke til din tablet DET FÅR DU OVERBLIK SVÆRHEDSGRAD Let Middel Svær Tekstbehandling Præsentation Regneark FOR ENHEDER MED Android ios (Apple)

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Øvelser rundt på computeren

Øvelser rundt på computeren Øvelser rundt på computeren Kursister med it-færdigheder bør læse øvelserne igennem. Hvis der er elementer, som er ukendte, bør du udføre øvelserne. Hvis øvelserne derimod er kendt information kan øvelserne

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 for begyndere andet trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

"# $%$ " # $ % $ $ " & ( ) *+!,! Sum_Cost >= 5000SirName = Beltov Continue = %!- + ( ( - True) Continue *! If Antal <= 20 Then EnhedsOmk = 1.

# $%$  # $ % $ $  & ( ) *+!,! Sum_Cost >= 5000SirName = Beltov Continue = %!- + ( ( - True) Continue *! If Antal <= 20 Then EnhedsOmk = 1. "# $$ " # $ && & ' $ $ " & ) *+, Sum_Cost >= 5000SirName = Beltov Continue = True) Continue *, + If Antal

Læs mere

Håndtering af større datasæt i Excel

Håndtering af større datasæt i Excel 1 Håndtering af større datasæt i Excel Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium :: Århus Universitetshospital Formålet med denne artikel er at pege på nogle faciliteter i Excel, som erfaringsmæssigt

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere