GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0"

Transkript

1 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0

2

3 Indhold 1 Indledning Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning Oprettelse af en datastrøm Filsystem Kladde Automatisering Excelopsætning Tilknytning af Masterdata skabelon Import af kreditor stamoplysninger Import af regnearksfil Behandling af regnearksfil Status behandlingsfejl Status behandlet Bilag 1 Sæt nul i cpr nummer Bilag 2 Opret godkendelsesark UNI C,

4

5 1 Indledning Moderniseringsstyrelsen har i løbet af foråret 2011 udviklet modulet GIS (Generisk Integrations Snitflade), der som udgangspunkt skal anvendes af alle statslige og selvejende institutioner, som har behov for at udveksle data med Navision Stat. Den seneste udvikling har omfattet tilpasning af produktet, så det nu kan behandle regnearksfiler som input til import til Navision Stat. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af arbejdsopgaverne i forbindelse med indlæsning af stamoplysninger til kreditorer. Vejledningen er målrettet de selvejende institutioner under Undervisningsministeriet. Vejledningen omfatter følgende hovedopgaver: Opsætning af GIS-grænseflade i Navision Stat Tilknytning af masterdataskabelon Indlæsning af kreditors stamoplysninger 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditorindlæsning Opsætning af GIS-grænsefladen er en opgave, som skal udføres en gang inden første indlæsning og som herefter genbruges ved de følgende indlæsninger. Menuen til opsætningen finder du under stien: Økonomistyring \ Opsætning \ Generel integration \ NS Lokal Integration GIS skal aktiveres før det kan anvendes. Sæt flueben i feltet Integration er aktiveret i billedet Integrationsopsætning: Stien: Økonomistyring \ Opsætning \ Generel Integration \ NS Lokal Integration \ Basis \Integrationsopsætning UNI C,

6 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning Dernæst skal der oprettes et fagsystem. Et fagsystem er en dataleverandør til Navision Stat eller datamodtager fra Navision Stat. I vores tilfælde er EXCEL at betragte som et fagsystem og vi har i dette eksempel valgt at kalde det KREDITOR. Du udfylder vinduet på følgende måde: 1. Skriv en valgfri kode i feltet kode (i eksemplet er anvendt KREDITOR) 2. Skriv beskrivelse i feltet beskrivelse Stien: Økonomistyring \ Opsætning \ Generel Integration \ NS Lokal Integration \ Basis \Fagsystemer 6 UNI C,

7 2.1 Oprettelse af en datastrøm 2.1 Oprettelse af en datastrøm Herefter knytter vi en datastrøm til fagsystemet. Datastrømmen er omdrejningspunktet for indlæsning af debitorer fra regneark. Her defineres hvilke formater og data, der skal anvendes i importen til Navision Stat. Stien: Økonomistyring \ Opsætning \ Generel Integration \ NS Lokal Integration \ Import \Datastrømme De vigtige felter i dette billede er: Kode, som skal udfyldes med den valgte korte betegnelse for datastrømmen. (Vi bruger KRED) Fagsystem, som skal udfyldes med den fagsystemkode, som blev oprettet i den foregående arbejdsgang. (Vi bruger KREDITOR) Håndtering af transaktionsfejl, som skal udfyldes med Afbryd Batch Dataformat, som skal udfyldes med Excel Logniveau, som skal udfyldes med Feltniveau. Hvis du vil vide mere om de enkelte felter, skal du stille dig på feltet og klikke F1. UNI C,

8 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning 2.2 Filsystem Inden du sætter dit fil-system op, skal du oprette fire foldere med følgende struktur i dit Windows Sti-system. Årsagen til dette er, at Navision skal kunne finde folderne for at oprette stien til datastrømmen. Gis o Arkiv o Eksport o Import Vælg fanebladet Filsystem og angiv hvor du ønsker at placere filer til ind- og udlæsning, samt arkiv. Der skal henvises til 3 forskellige mapper, som brugeren har rettigheder til at skrive til. Den regnearksfil du skal indlæse, skal placeres i mappen der er angivet ud for Importfolder. 2.3 Kladde Fanebladet Kladde skal ikke udfyldes ved indlæsning af stamoplysninger til kreditorer. 2.4 Automatisering Fanebladet automatisering skal ikke udfyldes i forbindelse med opsætningen. Indlæsning af datastrømmen kan sættes op til at blive afviklet automatisk enten via NAS afvikling eller ved at bruge menuen til batch afvikling. Batch afvikling forudsætter, at den Navision klient som afvikler jobbet er logget ind. 8 UNI C,

9 2.5 Excelopsætning 2.5 Excelopsætning Der skal oprettes en nummerserie under Økonomistyring \ Opsætning \ Nummerserie. I dette tilfælde har vi kaldt den EXCEL. Nummerserien skal være numerisk, dvs. den må kun bestå af tal. I KRED Indgående datastrøm skal du vælge fanebladet Excel og udfyld felterne, som du kan se, det er gjort på billedet herunder Betegnelse i feltet Ark har vi hentet fra det aktuelle regneark. UNI C,

10 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning Vælg knappen Datastrøm og herunder Excel opsætning. Udfyld billedet som du ser herunder, dog således at felterne Skabelon og Afsender ID værdi tilpasses de aktuelle forhold i jeres eget regnskab. Afsender ID Værdi skal henvise til en nummerserie, der allerede er oprettet og som udelukkende indeholder tal (numerisk indhold). På samme måde kan feltnavne udskiftes og tilføjes så det svarer til det regneark du vil indlæse. Vi anbefaler, at feltnavne tilføjes i den rækkefølge som fremgår af det listebillede, der vises, når man klikker i feltet. Husk at sætte flueben i feltet Fjern, hvis feltet er numerisk. 10 UNI C,

11 2.5 Excelopsætning 3 Tilknytning af Masterdata skabelon Herunder er vist en skabelon, som i dette eksempel er kaldt GISKREDITO. Skabelonen oprettes i menu stien: Administration \ Programopsætning \ Virksomhedsopsætning \ Konfigurer masterskabeloner. De viste felter er kun vejledende, der kan oprettes flere eller færre felter alt efter de konkrete behov. UNI C,

12 4 Import af kreditor stamoplysninger 4 Import af kreditor stamoplysninger Indlæsning af debitor stamoplysninger omfatter 2 trin: 1. Import 2. Behandling 4.1 Import af regnearksfil Importen gennemføres i menuen Økonomistyring \ Opsætning \ Generel Integration \ NS Lokal Integration \ Import \Datastrømme \ Knappen Datastrøm \ Import Når pop-up billedet Indlæs Excel filer viser sig, skal du angive felterne Kode og Fagsystem. Det er ikke nødvendigt at udfylde linjen dataformat. Under Kode og Fagsystem angives de navne, du har valgt i opsætningen. 12 UNI C,

13 4.1 Import af regnearksfil Når der trykkes OK i dette billede vil programmet lede efter en Excel fil i det katalog, vi oprettede på side 7 i denne vejledning. Hvis importen går godt, vil feltet Sidste status i billedet datastrømme skifte til importeret, se herunder. Hvis excel-filen får status Importeret er vi klar til næste trin behandling af den importerede fil. UNI C,

14 4 Import af kreditor stamoplysninger 4.2 Behandling af regnearksfil Afvikling af dette trin udføres i menustien Økonomistyring \ Opsætning \ Generel integration \ NS Lokal Integration \ Import \Datastrømme \Knappen Datastrøm \ Knappen Batch \ Knappen Batch \ Behandl Batch. I behandlingen af regnearksfilen er kontrollen gået fra opsætningen af datastrømmen til selve indholdet af regnearket på data-niveau. 4.3 Status behandlingsfejl Ved status Behandlingsfejl i feltet Sidste status på billedet datastrømme Vælg menupunktet Batch på knappen Datastrøm for at se fejlmeddelelserne. I det viste eksempel indeholder regnearket et kreditor nummer som konflikter med den automatiske tildeling af kreditornummer fra en opsat nummerserie. Den angivne fejl rettes og det tilrettede regneark placeres igen i import folderen. 4.4 Status behandlet Ved status Behandlet er filen blevet læst ind til kreditor kortet og stamoplysninger kan ses i Navision Stat. 14 UNI C,

15 4.5 Bilag 1 Sæt nul i cpr nummer 4.5 Bilag 1 Sæt nul i cpr nummer Du kan få nullet med på 2 måder. 1. Formatér området som tekst og indtast cpr.nummer (I den rækkefølge!) 2. Start indtastningen med en enkelt apostrof ' (til højre for tast Ø) så vil Excel betragte det som tekst. Som du ser, er det ret besværligt at rette, når cpr. nummeret *er* tastet ind som tal. Nedenstående makro laver det om for hele kolonnen. Gå til VBA editoren med <Alt><F11>, vælg Insert > Module, kopiér makroen og indsæt den på højre side. Ret til de aktuelle navne i Set CheckRange = Worksheets("Ark1").Columns("A") Gå tilbage til arket med <Alt><F11> og gem projektmappen. Kør makroen med <Alt><F8> Sub ZeroAsPrefix() 'Leo Heuser, Dim CheckRange As Range Dim CheckRangeValue As Variant Dim Counter As Long Set CheckRange = Worksheets("Ark1").Columns("A") Set CheckRange = Range(CheckRange.Cells(1, 1), _ CheckRange.Cells(65536, 1).End(xlUp)) CheckRangeValue = CheckRange.Value CheckRange.NumberFormat = For Counter = 1 To UBound(CheckRangeValue, 1) If Len(CheckRangeValue(Counter, 1)) = 9 Then CheckRangeValue(Counter, 1) = _ "0" & CheckRangeValue(Counter, 1) End If Next Counter CheckRange.Value = CheckRangeValue End Sub UNI C,

16 4 Import af kreditor stamoplysninger 4.6 Bilag 2 Opret godkendelsesark Med Navision er der kommet et krav fra Moderniseringsstyrelsen om et særligt godkendelsesark, der altid skal følge dataarket ved import af data via Excel. Det særlige ark skal indeholde information om 1. og 2. godkender, dato og antal rækker data i regnearket, jævnfør eksemplet herunder: Desuden skal begge ark forsynes med en adgangskode. Arket med godkendelse skal have titlen Godkendelse. 16 UNI C,

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Winfinans. Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn

Winfinans. Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn Denne vejledning gennemgår de ting du normalt skal gøre, når du vil importere lønposteringer fra Dataløn. Samme posteringer kan også importeres via Winfinans

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere