Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley"

Transkript

1 Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley turneringer Level 3-4, TeenVolley & Let s volleystævner. Nyheder: I februar 2010 lanceres en ny version, med en række funktioner der skulle gøre det endnu lettere at være lokal arrangør. Der er tale om: En ny makro der gør det muligt at udskrive kampskemaer direkte fra turneringsarket En ny makro der kan udregne slutstillinger i puljerne En automatisk overførsel af resultater fra indledende puljer til mellempuljerne Da der i disse regneark er mange referencer på kryds og tværs af arkene, er det meget vigtigt at behandle arkene korrekt. Det vil bl.a. sige, at arkene ikke må sorteres automatisk efter nye kamptidspunkter etc. For at sikre arket og lette brugen, er de enkelte ark låst, så der kun kan skrives i de celler det er nødvendigt at skrive i. Skulle du have behov for at låse cellerne op, skal du benytte koden: **** BEMÆRK: arket skal åbnes med makroer Nogle af arbejdsbeskrivelserne er beskrevet, så de kan lette arbejdsgangene for alle. Hvis du allerede kender disse genveje/fiduser, så er du jo bedre rustet på forhånd. Såfremt du finder nogle af turneringsløsningerne i dette ark uhensigtsmæssige, eller at der mod forventning skulle have indsneget sig en fejl, vil jeg meget gerne have, at du kontakter mig herom på Bemærk: Jeg har ikke ændret alle skærm kopierne til den nye version af regnearket, hvis indhold og metoder er uændret. God fornøjelse Henrik Petersen SVBK sep Side 1 af 15

2 Hvad indeholder regnearket. Regnearket er som udgangspunkt opdelt med 5 forskellige typer af faneblade nederst (grundig forklaring kommer på de efterfølgende sider): Import. Her importeres data fra online tilmeldingen. Læs hvordan i Administration for Kids, Teen & Let s volleystævner 2. Data. Her skal alle de overordnede oplysninger for jeres turnering skrives ind. 3. Kamp. Dette ark styre udskrivningen af kampskemaer. 4. KidsAfvikling. Du kender nu jeres holdantal, hvad kræver de enkelte turneringer af baner, kampe, runder og turneringslængde. 5. Xhold. Turneringen er opdelt efter hold, puljer og baner. SVBK sep Side 2 af 15

3 Oplysninger (ark 2) Er den side, hvor du skal indtaste alle oplysninger om jeres turnering i de røde felter, holdene blive automatisk overført fra importarket De felter hvor du skal skrive, hvor og hvornår turneringen spilles, på hvilket level der spilles, samt starttidspunktet for første kamp og kamplængde. Vigtigt med det korrekte format for tid ved første kamp og kamplængde bruge kolon: f.eks. 09:00 og 00:35 2. Her defineres banenumrene og puljebogstaverne. Det er en rigtigt god ide, hvis du nummererer fortløbende, således at der kun er 1 pulje, der har det samme bogstav. Dvs. hvis du bruger pulje A til F på level 3, så hedder første pulje på level 4 G 3. Holdnavnene importeres automatisk. De felter hvor du skal skrive hvor og hvornår turneringen spilles, på hvilket level der spilles, samt starttidspunktet for første kamp og den formodede kamplængde. Seedning. Ungdomsudvalget har besluttet, at der ikke foretages seedning ved kidsvolleystævner. Det eneste kriterium er, at to hold fra samme klub ikke må være i samme indledende pulje. Hvordan Såfremt foretages rækken seedning? deles i to, skal holdene så vidt muligt fordeles i de to rækker. Holdene Du starter er med automatisk at markere blandede, alle cellerne så hvis i boksen der seedes (F5 alfabetisk, O20). vil holdene formentlig blive fordelt fornuftigt. Herefter er det meget vigtigt at tjekke såvel puljerne som afviklingen. SVBK sep Side 3 af 15

4 Afvikling Dette ark kan du bruge til at danne dig det store overblik over, hvordan de enkelte turneringer bliver afviklet. Det er vigtigt, at du forholder dig til, at de levels som afvikles i samme hal, afvikles på en god måde. Hvis der er pladsproblemer, bør du sørge for, at de laveste levels får den korteste dag i hallen Den venstre del af arket viser, hvordan rækker med Xhold kan afvikles, i hvor mange puljer og på hvor mange baner. Typisk er forskellen mellem de enkelte med samme holdantal, hvor mange baner turneringen afvikles på. Hvis I har baner nok i hallen anbefales den version der er markeret på blå faneblade. 2. Det midterste afsnit viser hvor mange kampe, der skal spilles, over hvor mange runder, og hvor mange kampe, det giver pr. hold. 3. Det højre afsnit viser, hvor lang tid det tager at afvikle turneringen alt efter kamplængden (de røde tal øverst kan ændres efter behov) SVBK sep Side 4 af 15

5 Tjek for klubsammenfald i samme pulje Det er vigtigt at tjekke puljerne, så der ikke kommer hold fra samme klub i samme pulje, med mindre en klub har flere hold med i en række, end der er puljer. Gå ind på det turneringsark, I ønsker at bruge til jeres afvikling. Øverst på alle turneringerne, hvor der spilles i to eller flere puljer, er der en oversigt. Hvis der er to hold fra samme klub i samme pulje, skal du gå tilbage til dataarket og bytte seedningen for de lavest seedede hold. Klar til kamp I har nu lavet turneringsplanen og er klar til at printe turneringsplanen og kampskemaer. Turneringsplanen udskrives på normalvis ctrl+p eller ved at benytte printerikonet. SVBK sep Side 5 af 15

6 Kampskemaer Kampskemaet printes ved at stå i den kamp som man ønsker at udskrive kampskemaet fra eller ved eksempelvis at markere de tre kl kampe og benytte makroen ctrl+d. Efterfølgende udskrives kampskemaerne på den aktuelle printer og i kolonne Y står: Kampskema udskrevet. Dette kan foretages løbende Såfremt udskriften står skævt kan i gå ind på sideopsætning, se næste side SVBK sep Side 6 af 15

7 Opsætning og af kampskemaer Fanebladet kamp håndterer udskrivningen af kampskemaer. I skal bemærke følgende ting: Den printer som I ønsker at udskrive kampskemaerne på skal være standardprinter Såfremt udskriften står skævt kan i gå ind på sideopsætning på dette ark og ændre top margen Bemærk Det kan være en fordel først at udskrive kampene til placeringskampe og mellempuljekampe, når resultaterne af puljerne er indtastet. SVBK sep Side 7 af 15

8 Turneringsafvikling Turneringsarket indeholder 5 elementer: En overskrift, der lokaliserer rækken (denne udskrives øverst på alle sider) Puljeinddeling Program for indledende puljekampe Stillingsberegning i puljerne Program for placeringskampe/kvartfinalepuljer og placeringspuljer Puljebogstav, kampnummer, kamptidspunkt og banenumre refererer alle direkte til dataarket. Såfremt det er nødvendigt at ændre disse, kan der derfor blot skrives i felterne dog først efter at beskyttelsen af arket er fjernet. SVBK sep Side 8 af 15

9 Indtastning af resultater Noget af det vigtigste for at regnearket fungerer korrekt er, at resultaterne bliver indtastet rigtigt, og her kommer låsningen af regnearket til sin ret. Hvis du benytter tabulatorknappen, hopper kurseren automatisk mellem de celler, hvor der kan skrives. Resultat Indtastning af kampe: Indtast resultatet i kolonne H og J. Hvis der ikke indtastes 2-0, 2-1, 0-2, 1-2 eller 1-1, kommer der en fejlmeddelelse frem. Macroen køres nu ved at trykke Ctrl+q. Derved fremkommer tegnene, der skal bruges til at indtaste sætcifrene i: For 2-sæts kampe: ( -, - ) For 3-sæts kampe: ( -, -, - ) Den første celle bliver valgt, og man kan nu taste sætcifrene ind. Når det er gjort, trykkes der igen på Ctrl+q, og macroen regner ud, om man har tastet forkert: Hvis f.eks. hold A har vundet 2-1, vil der stå "forkert indtastning" efter sætcifrene, hvis man i sætcifrene har indtastet, at hold B har vundet to sæt. Den første celle bliver igen valgt, og man kan nu rette sætcifrene eller resultatet. Stemmer resultatet overens med sætcifrene, står der "OK" efter sætcifrene, og den første celle i resultatet på næste linje bliver valgt. Der kan så indtastes et nyt resultat. SVBK sep Side 9 af 15

10 Medtagelse af resultater fra indledende kampe I nogle rækker medtager holdende resultater fra kampe i indledende pulje. Der er indsat en formel som skulle hente de rigtige resultater. Just in case, vil jeg godt lige bede jer tjekke om de er rigtige, hvis ikke, kan disse indtastes manuelt. SVBK sep Side 10 af 15

11 Udregning af puljestillinger Til udregning af puljestillinger kan den nye makro ctrl+r benyttes. Du skal markere alle cellerne i pulje stillingen, efterfølgende skal du bekræfte resultatet. Stillingsudregning Model A Holdet med flest point Holdet med bedste sætforskel Holdet med bedste boldforskel Indbyrdes kamp(e) Lodtrækning BEMÆRK Såfremt alle kampe i en pulje ikke afvikles med samme kamplængde, skal udregningen foretages manuelt efter følgende kriterier: Holdet med flest point Indbyrdes kamp(e) Bedste boldforskel i indbyrdes kampe Bedste boldforskel i hele puljen Lodtrækning Herefter indskrives placeringerne manuelt SVBK sep Side 11 af 15

12 Hvis to hold ender lige, afgøres deres placeringer af den indbyrdes kamp SVBK sep Side 12 af 15

13 Placeringskampe Efterhånden som puljerne bliver færdigspillet, og puljeplaceringerne indskrives, videreføres holdene automatisk til Finalerunden eller placeringsslutspillet. I dette eksempel går nr. 1 og 2 fra puljerne videre til kvartfinalerne, der efterfølgende spiller om alle placeringerne 1-8, mens nr. 3 i de indledende puljer spiller om placeringerne Finalerunde Placeringskampe Efterhånden som resultaterne af cup-kampene indtastes, overføres holdene automatisk til de efterfølgende kampe, som holdet skal spille. SVBK sep Side 13 af 15

14 Lås et beskyttet ark op Hvis det bliver nødvendig at låse et ark op for at lave nogle rettelser, kan det gøres: Gå i Funktioner -> beskyttelse -> fjern arkbeskyttelse Og indtast koden: **** Når du er færdig med at redigere, lås arket igen med den samme kode. SVBK sep Side 14 af 15

15 Præmier Kids Der uddeles medaljer til nr. 1 & 2 i rækkerne Præmier Teen Der er en pokal til ejendom til rækkevinderen. Der skal være min. 3 hold, for at en række bliver oprettet. Foto Der tages digitale billeder af de hold, som får medaljer/pokal, der efterfølgende oploades på: kidsvolley.net/teenvolley.dk. Læs hvordan i Administration for Kids & Teenstævner. Dokumentation Som arrangør skal I sende Excel regnearket til umiddelbart efter stævnet, samt opbevare eventuelle kampskemaer i 1 måned efter stævnet. Disse skal indsendes, såfremt Ungdomsudvalget/Ungdomssekretæren ønsker dette. SVBK sep Side 15 af 15

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Ø90 Online, Fakturering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk service og vejledning Ø90

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse 1 FÅ ADGANG TIL SURVEY XACT... 3 1.1 Lær om Survey Xact og spørgeskema undersøgelser... 3 1.1.1 Kurser... 3 1.1.2 Vejledninger... 3 1.1.3 Spørgsmål...

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Klubsølv Instruks 19. 23. november 2012

Klubsølv Instruks 19. 23. november 2012 Instruks 19. 23. november 2012 Side 1/7 1. Generelt 1.1. Turneringen afvikles overalt som en ren Mitchell turnering i rækker à 4-15 borde. Turneringen afvikles over 24 spil, men da der er såvel lige som

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere