vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:"

Transkript

1 Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan være af mange forskellige slags, men nogle af dem er nemmere at håndtere end andre. Det skyldes ikke mindst at VBA editoren er god til at hjælpe med at undgå en række fejltyper, fx syntaktiske fejl i koden, brug af ikke erklærede variabler mm. Desuden indeholder editoren en række værktøjer, som gør det nemmere at finde fejl. Der er dog også fejltyper som ingen editor kan hjælpe med. Dette kan være fejl, hvor koden egentlig virker, altså kører uden problemer; den gør bare ikke det, man havde forventet. En anden type fejl er de, som opstår fordi en bruger af koden, ikke gør som der forventes. Den første af de sidstnævnte kan kun findes via test og atter test af koden i alle mulige (og umulige) sammenhænge. Den sidste kan vi ikke teste og ud, og er derfor nødt til at programmere funktioner ind i vores kode, der tager højde for den slags fejl. Fejlfinding af koden Lad mig starte med et par eksempler på, hvordan man kan finde og rette fejl i sin kode. For at sikre at alle variabler bliver erklæret, se artiklen om variabler og konstanter, kan man sætte denne linje ind først i sit modul Option Explicit Den fortæller VBA editoren, at der kun må anvendes variabler, der eksplicit er erklæret med en Dim sætning. I flere af eksempler under Makroer, anvender jeg såkaldt implicit variabelerklæring; det vil sige at jeg anvender en variabel uden at erklære den først. Det er i virkeligheden dårlig programmering, da alle variabler så bliver erklæret som datatypen Variant, men det er hurtigere, når det skal gå stærkt. Starter jeg derimod modulet med ovenstående sætning, tvinger systemet mig til at erklære alle mine variable, inden de bruges. Glemmer jeg det alligevel, fx som her: Sub Fejl1() txt = ActiveCell.Value vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Dette vil være bedre: Sub Fejl1() Dim txt As Integer txt = ActiveCell.Value med mindre værdien i cellen selvfølgelig ikke passer til den valge datatype. Så får jeg (eller brugeren) DET at vide. Men først når koden afvikles, en såkaldt kørselesfejl eller Run-time error.

2 Jeg kan så klikke på knappen Debug, og få fremhævet den linje i koden, der har fejlet: Sub Fejl1() Dim txt As Integer txt = ActiveCell.Value I dette tilfælde står der en tekst i cellen og den kan ikke rummes i en variabel med datatypen Integer, der jo er beregnet til tal. Jeg må nu afgøre om variablen skal erklæres om så den kan rumme tekst i stedet, eller om den (som Variant) skal kunne rumme både tekst og tal. Skal den kun kunne rumme tal, som oprindeligt angivet, skal jeg nok af kodet en fejlrutine (se nedenfor), så brugeren ikke pludselig ender i VBA editoren med ovenstående billede vist, hvis han på trods af alle gode intentioner, alligevel har tastet noget "forkert" i cellen. Når forkert her sættes i anførselstegn er det fordi, det kun er for koden, det er forkert. Det kan være helt rigtigt set med brugerens øjne. I mit tilfælde vælger jeg, at lade variablen forblive som den er. Fejlrutinen koder jeg først senere. I stedet instruerer jeg i første omgang brugeren om, at der altså skal stå et tal i den aktive celle, når koden afspilles. Så to minutter efter har brugeren i telefonen igen: Han står igen i editoren, dog nu med denne fejlmeddelelse: "Overflow" betyder her, at tallet i cellen ikke kan rummes i datatypen. En Integer rummer kun tal mellem og , så hvis tallet i cellen er større eller mindre end disse værdier opstår ovenstående fejl. Også denne må jeg tage højde for i min fejlhåndteringsrutine. Jeg kan selvfølgelig hjælpe brugeren til at taste det rigtige, ved at anvende regnearkets datavalideringsfunktion på cellerne, men der er grænserne for mulighederne her, så uden programmeret datavalidering og/eller fejlhåndtering er det dømt til at gå galt. Begge dele vender jeg tilbage til nedenfor. Men lad mig starte med begyndelsen (eller det jeg mener er begyndelsen): fejl som VBA editoren opdager mens jeg koder. Jeg er ved at skrive min kode og er nået til = efter txt, altså Txt =

3 og så får jeg trykket linjeskift inden jeg har skrevet, hvilken værdi variablen skal tildeles. Også dette udløser en kompileringsfejl En anden klassisk kompileringsfejl er fx Sub Fejl1() Dim num1 As Byte, num2 As Byte If num1 > num2 som giver Hvis der trykkes lineskift inden der skrives Then eller GoTo. Skrives derimod Sub Fejl1() Dim num1 As Byte, num2 As Byte num1 = 5 num2 = 3 If num1 > num2 Then MsgBox = "Olsen" opstår ingen kompileringsfejl undervejs i skrivningen, men først når koden afprøves: Denne meddelelse skyldes at jeg har skrevet MsgBox = "Olsen" hvilket ikke er "legalt" i VBA, da den tror jeg vil tildele en værdi til meddelelsesboksen og det er ikke muligt. Det hedder bare MsgBox = "Olsen" så det retter jeg, hvorefter jeg i stedet får denne fejl, når koden køres

4 Glemmer jeg anførselstegn omkring "Olsen", tror det at der er tale om en variabel, og så får jeg den første fejlmeddelelse, der blev vist i denne artikel. Glemmer jeg kun det første anførselstegn, men husker det sidste, vises Når jeg trykker linjeskift. Husker jeg det første, men glemmer det sidste anførselstegn, er VBA editoren flink, og sætter det selv for mig. Jeg bliver altså hjulpet ganske fint undervejs af den indbyggede syntakskontrol, som kan slås til og fra under Tools Options. Som standard er den slået til: Her kan man også indstille en række andre forhold omkring editoren. Sætte man flueben i Require Variable Declaration skriver den selv Option Explicit øverst i alle nye moduler, der oprettes. De øvrige elementer vil jeg ikke gennemgå i denne forbindelse. Kompileringsfejl vises altså typisk undervejs (med få undtagelser), mens kørselsfejl først vises, når koden afspilles. Det er i forbindelse med disse, samt de "logiske" fejl (de fejl hvor koden virker, men gør noget forkert) af afprøvning kommer ind.

5 Kørselsfejl, der opdages mens man programmerer (på grund af programmeringsfejl) er ikke nødvendigvis nemme at rette, men de er nemme at finde. Det samme er ikke nødvendigvis gældende for de logiske fejl. Her kræver det typisk, at man udarbejder en form for testprogram med nogle kendte udfald af forskellige situationer, og så afprøver om koden giver de forventede udfald. Ideelt set skal man afprøve samtlige mulige situationer, som koden kan bringes i, man ved store programmer er dette simpelthen ikke muligt, med mindre man har råd til at ansætte en hær af testere. Et stort program rummer adskillige millioner linjer kode, og at få afprøvet alle krinkelkroge af disse, er næppe muligt. Når vi taler VBA er kodemængderne dog i almindelighed langt mindre, og deler man sine Subs op i passende små enheder, burde det være muligt at få aftestet alle muligheder. Til brug for fejlfinding af denne type har VBA editoren nogle hjælpemidler, men man kan også selv indsætte en form for fejlfiningsrutiner i sin kode. Hvad man foretrækker, er nok mest et spørgsmål om smag, men der kan være en fordel ved at indsætte i hvert fald nogen egenudvikling, da det kan hjælpe i en situation, hvor der fx skal gives telefonsupport. Fejlfindingsværktøjer VBA editoren har som nævnt nogle indbyggede værktøjer, der kan gøre fejlfinding nemmere. Man kan fx indsætte pausepunkter i sin kode, man kan køre koden linje for linje mm. Dem vil jeg ikke komme nærmere ind på i denne artikel, men vil i stedet koncentrere mig om, hvordan man kan håndtere de fejl, der uvægerligt vil opstå, fx fordi brugeren gør noget andet, end programmøren havde forventet mm. Fejlhåndtering Hver gang der opstår en kørselsfejl i en VNA procedure, udløses en fejlkode. Som fx her, hvor fejlen har nummer 6: Denne fejlkode kan man fange i sit program, og så lade programmet reagere på fejlkoden. Man kan lave sådanne fejlhåndteringsfunktioner i de enkelte procedurer, men man kan også lave en generel fejlhåndteringsrutine, som gælder for alle procedurer. Jeg vil her se på begge muligheder. Her har vi en kode, som på overfladen ser OK ud: Ans = InputBox("Indtast et tale mellem 1 og 20000") Den viser en inputbox, hvor brugeren bliver bedt om, at taste et tal mellem 1 og Så langt så godt. Prikkerne indikerer bare, at mere kode følger. Vi har erklæret variablen, som skal indeholde tallet som Integer (heltal), hvilket jo betyder, at den kan "rumme" tal op til over , så det burde være godt nok. Men hvis brugeren alligevel taster noget andet, fx et for stort tal eller en tekst, går det galt. Et for stort tal giver fejlkode 6 (Overflow) og en tekst vil give fejlkode 13 (Type mismatch). Da begge muligheder er indlysende bør vi tage højde for dem i koden. Det er her fejlhåndteringen kommer ind i billedet.

6 Fejlkoderne håndteres i et objekt som kaldes Err-Objektet. Det har nogle egenskaber, fx Number og Description. Mest interessant er i første omgang Err.Number. Men for overhovedet at kunne fange koden, skal vores fejlhåndteringsrutine startes, når der opstår en fejl. Dette gøres med udtrykket On Error On Error er en hændelse, der indtræffer, når en fejl opstår. Den er ikke nævnt under Onnøgleordet i artiklen om hændelser, da den KUN bruges til fejlhåndtering. Sætningen efterfølges af en instruktion om, hvad der skal gøres i tilfælde af fejl. Her er de forskellige muligheder: On Error On Error Next On Error Goto On Error betyder at kodens afvikling fortsætter med samme linje, som fejlen opstod i, mens On Error Next medfører at koden afvikles fra linjen efter den linje, hvor fejlen opstod. Den første anvendes så sjældent, at det grænser til aldrig. Den anden anvendes heller ikke ret tit, men der er en række situationer, hvor den er effektiv. Antag fx at man skrevet en kode, der skal lukke en projektmappe og derefter afslutte Excel. Sub Luk_og_Afslut() Workbooks("Mappe2.xls").Close SaveChanges:=False Application.Quit Ovenstående kode lukker projektmappen Mappe2.xls uden at gemme eventuelle ændringer og afslutter Excel. Imidlertid vil den fejle i første linje, hvis mappen allerede ER lukket. I dette tilfælde ville det være relevant, at bruge Next, så den bare fortsætter med at lukke Excel, selv om den relevante mappe, allerede er lukket. Her behøver man ikke at kommunikere en fejlmeddelelses til brugeren :"Du skal åbne mappe2,.xls så den kan blive lukket igen". Koden kunne derfor se således ud: Sub Luk_og_Afslut() On Error Next Workbooks("Mappe2.xls").Close SaveChanges:=False Application.Quit On Error GoTo giver mulighed for at springe til sin Fejl-rutine. Normalt anses GoTo udtryk i kode for dårlig programmering, men netop i forbindelse med fejlhåndtering, vil det være OK. Sætningen kunne fx lyde: "Fejl" er en såkaldt label eller et linjemærke. I VBA skiver man disse som navnet på linjemærket, efterfulgt af et kolon, så der, hvor fejlrutinen skal stå, skriver man altså Og så kommer koden, der håndterer fejlene. Læg ivørigt mlærke til, at linjemærker ikke kan indrykkes. De vil altid stå helt til venstre. Lad mig vende tilbage til det første eksempel Ans = InputBox("Indtast et tale mellem 1 og 20000")

7 Vi skal nu have skrevet fejlhåndteringstrutinen. Den nemme, men ikke særligt effektive løsning er, at vise brugeren de fejlmeddlelser, som kommer for VBA: Ans = InputBox("Indtast et tale mellem 1 og 20000") Msgbox "Fejl " & Err.Number & ": " & Err.Description Imidlertid er det ikke særligt sigende for brugeren, men vi opnår dog, at han ikke ender i et kode-debugging vindue. Bedre er det, at skrive noget kode, der håndtere de enkelte fejltyper. Er der bare en enkelt, eller et par stykker som her, kan det gøres med If Then Else sætninger, men er der flere er det mere effektivt at gøre det med Select Case. Ans = InputBox("Indtast et tale mellem 1 og 20000") Select Case Fejlnummer Case Is = 6 Msgbox "Du kan ikke indtaste så store tal. Værdien skal være mellem 1 og " Case Is = 13 Msgbox "Du kan kun indtaste tal mellem 1 og " Nu vil koden teste på hvilken fejl, der er opstået og såfremt det er 6 vil den fortælle at tallet er for stort, er det en tekst, vil den fortælle, at der kun kan indtastes tal. Rutinen lider dog af endnu et par mangler. For det første kan der måske opstå fejl, som man ikke har forudset og som man derfor ikke tester for. Derfor bør man altid have en Else sætning i sin fejlrutiner. Denne skal så håndtere de fejl, som vi ikke fik tænkt på i første omgang. Ans = InputBox("Indtast et tale mellem 1 og 20000") Select Case Fejlnummer Case Is = 6 Msgbox "Du kan ikke indtaste så store tal. Værdien skal være mellem 1 og " Case Is = 13 Msgbox "Du kan kun indtaste tal mellem 1 og " Case Else Msgbox "Der er opstået en uforudset fejl" Teksten i Case Else er måske ikke den mest geniale, men den er bedre end ingenting. Læg også mærke til, at jeg har indsat linjen lige inden fejlrutinen. Det er for at forhindre at denne afspilles hver gang koden køres, også når der ikke opstår fejl. I det konkrete tilfælde vil brugeren ikke opdage, at koden køres, men i andre tilfælde vil man nok undre sig over at få vist fejlmeddelelser, selv om alting er gjort helt rigtigt.

8 Jamen så er vi jo klar, ikke? Nej ikke helt. I ovenstående tilfælde sker der ikke andet, end at brugeren får en fejlmeddelelse, som han kan klikke OK til, og så afsluttes koden, så brugeren kan starte forfra. Det er imidlertid ikke altid den mest hensigtsmæssige løsning. Så vi kan indbygge i vores kode, hvad der skal ske hvis. Også her har vi forskellige muligheder, der ligner dem, som vi så for On Error sætningen. Next Linjemærke genoptager koden fra den linje, der fejlede. Next fra linjen efter den fejlende linje, Linjemærke fortsætter koden fra det specificerede linjemærke og afslutter procedure. Den reviderede kode sikrer at så længe, der kun er tale om fejl 6 eller fejl 15, vil inputbocksen blive vist igen og igen indtil, der indtastes en "lovlig" værdi. Ans = InputBox("Indtast et tale mellem 1 og 20000") Select Case Fejlnummer Case Is = 6 Msgbox "Du kan ikke indtaste så store tal. Værdien skal være mellem 1 og " Case Is = 13 Msgbox "Du kan kun indtaste tal mellem 1 og " Case Else Msgbox "Der er opstået en uforudset fejl" Imidlertid er det ikke helt koden ikke hel god endnu. Prøv fx at afspille den, og så klik på Annuller-knappen i stedet for på OK. Så vises Og det bliver den ved med, til der faktisk er tastet en lovlig værdi. Vi må altså også tage højde for, at brugeren kan fortryde sin oprindelige start af programmet. I artiklen om Kommunikaton med Makroer forklarer jeg, hvordan et Klik på Annuller knappen i en Input boks kan håndteres. Denne metode kan imidlertid ikke anvendes her, da den behandler et Klik på Annuller på samme måde som et klik på OK, og det ønsker vi ikke i denne sammenhæng. Vi må derfor gå en anden vej og bruge Metoden InputBox i stedet for Funktionen InputBox.

9 Ans = Application.InputBox("Indtast et tale mellem 1 og 20000") If Ans = False Then If Select Case Fejlnummer Case Is = 6 Msgbox "Du kan ikke indtaste så store tal. Værdien skal være mellem 1 og " Case Is = 13 Msgbox "Du kan kun indtaste tal mellem 1 og " Case Else Msgbox "Der er opstået en uforudset fejl" Forskellen på Metoden InputBox og Funktionen InputBox er, at funktionen, som blev anvendt i første omgang ved klik på Annuller returnerer en tom tekststreng og dette betragtes som en fejl Kontrollen overgives derfor til fejlrutinen. Et klik på Annuller i Metoden InputBox returner derimod den boolske værdi False, og dette udløser ikke en fejl. Der er dermed mulighed for at teste på variablens indhold, og forlade proceduren, hvis den er False. Det sker i de markerede linjer. Nu er vi altså nået så langt, at vi får vist en fejlmeddelelse, hvis der indtastes en værdi, som udløser en fejl, men ikke, hvis vi klikker på Annuller. Imidlertid er vi stadig ikke helt på plads. Koden tester jo kun på kørselsfejl, men hvad med logiske fejl? Det vender jeg tilbage til nedenfor, da heller ikke dette håndteres i fejlrutinen. En generel fejlhåndteringsrutine Som man måske kan se, kan det bleve forholdsvist beværligt at skulle kode denne type fejlrutiner i alle sine procedurer. I stedet kan man én gang for alle kode en generel fejlhåndteringsrutine, som de enkelte procedurer så kan kalde, når fejl opstår. Så kan man koncentrere sig om at håndtere logiske fejl i procedurerne. En generel fejlhåndteringsrutine, kan godt blive lige så specifik som en speciel, men det vil sjælden ske. I stedet for at teste på hver enkelt fejlkode for sig, vil man snarere "gruppere" ensartede fejl, som der så skal reageres ens på. En genrel fejlhåndteringsrutine, skal oprettes som en Function, ikke som en Sub, da den skal kunne kaldes af de enkelte procedurer med det fejlnummer, som opstår i den kaldende procedure. Ofte vil det være en fordel at kode fejlrutinen i et andet modul end det, hvor de "almindelige" procedurer befinder sig. Denne Function skal have derfor have et enkelt argument, fx Function Fejlrutine(Fejlnummer) As Integer Nu skal vi så i gang med at kode sleve rutinen, og ofte vil det være en fordel at kode fejlrutinen i et andet modul end det, hvor de "almindelige" procedurer befinder sig. nu engang anvender vi en Select Case. Se næste side.

10 Function Fejlrutine(Fejlnummer) Dim MinFejl As Integer Select Case Fejlnummer Case Is = 6 Msgbox "Du har indtastet et tal, der ligger uden for de angivne grænser" MinFejl = 1 Case Is = 7 Msgbox "Der er ikke mere hukommelse. LUk alle unødvendige programmer" MinFejl = 1 Case Is = 11 Msgbox "Du forsøger at dividere med 0. Dette er ikke tilladt" MinFejl = 1 Case Is = 13 Msgbox "Du har brugt en datatype, som ikke er tilladt." MinFejl = 1 Case Is = 48, 49, 51 Msgbox "Der er opstået en alvorlig programfejl nummer: " _ & Err.Number & crlf _ & " " & Err.Description & crlf & " Kontakt help desk." MinFejl = 2 Case Else Msgbox "Der er opstået en fejl, som ikke kan rettes. _ Programmet afsluttes" MinFejl = 2 Fejlrutine = MinFejl Function Koden her undersøger for nogle specifikke fejl, og håndterer disse. Desuden tager den højde for uforudsete fejl. Det er selvfølgelig muligt at indsætte alle mulige specifikke fejlnumre i koden. Det, der er vigtigt er at MinFejl skal sættes til samme tal, afhængigt af, hvordan den kaldende procedure. I ovenstående skal 1 håndteres med mens 2 håndteres med. Det er selvfølgelig også muligt at lade andre koder gøre andre ting, fx kan 3 betyde, 4 kan betyde osv. Nu skal de procedurer, der skal anvende fejlrutinen så gøres klar: kald Ans = Application.InputBox("Indtast et tale mellem 1 og 20000") If Ans = False Then If Fejlkald: Select Case Fejlrutine(Err.Number) Case Is = 1 Case Is = 2 Next Case Is = 3 Case is 4 Alt fra Fejlkald og proceduren ud, kan bare kopieres til alle andre makroer. I Select Case kaldes fejlhåndteringsfunktionen, med det fejlnummer, som koden fejler med. Rutinen viser

11 meddelelsesboksen og returnerer derefter en talværdi, som fortæller procedurens fejlområde, hvordan der skal fortsættes efter fejlbehandlingen. Afslutningerne SKAL ligge i de enkelte procedurer. NB! En generel fejlhåndteringsrutine kan ikke blive lige så præcis, som en specifik, knyttet til et bestemt modul, da flere forskellige fejl kan returnere samme fejlkode. En liste over de mulige kørselsfejlkoder, med tilhørende beskrivelse af fejlene, kan findes ved at starte VBA hjælpen. Søg efter Err Object. Når hjælpen til dette er åben, klikkes på See also. Vælg nu Trappable Errors. Så vises listen over fejl. Der er i alt 120 fejl, men mange af dem er ret sjældne og vil ikke skulle kunne håndteres specielt, men kan i stedet håndteres under Case Else. Imidlertid sker det, at vores fejlmeddelelse i fejlhåndteringsrutinen bliver for "generel", og så må vi ty til andre metoder. Koden jeg har brugt indtil videre, "gør ingenting". Den tildeler bare en værdi til en variabel. Men hvis vi nu antager, at denne makroens funktion var at uddrage kvadratroden af tallet i denne variabel. I så fald kunne koden se således ud: kald Ans = Application.InputBox("Indtast et tale mellem 1 og 20000") If Ans = False Then If Msgbox Sqr(Ans) Fejlkald: Select Case Fejlrutine(Err.Number) Case Is = 1 Case Is = 2 Next Case Is = 3 Det nye er den fremhævede linje. Selv om vi indtaster et tal, og dette tal ligger inden for grænserne for et heltal, ville koden fejle, hvis vi indtastede et negativt tal. Denne fejl opstår imidlertid ikke når værdien bliver tildelt variablen, men først når vi prøver at udføre beregningen. Uden fejlhåndteringsrutine ville vi få denne fejlmeddelelse: Og med ville vi få denne:

12 Ingen af dem fortæller brugeren, hvad det er, han eller hun har gjort galt. Fejl 5 er typisk fejl, som brugeren ikke selv kan gøre noget ved, men sådan er det ikke i dette konkrete tilfælde. Den må altså håndteres på anden måde, fx på en måde, der ligner den, hvormed vi håndterede et klik på Annuller, det vil sige ved en test i selve proceduren. If Ans <=0 Then MsgBox "Du kan ikke beregne kvadratroden af et tal, der er mindre eller lig 0" If Logiske fejl Logiske fejl er fejl, som ikke kan fanges af fejlhåndteringsrutinen, fordi de ikke udløser en kørselsfejl. Hvis vi af forskellige grunde, virkelig vil sætte en begrænsning på på ovenstående; at vi altså ikke vil tillade beregning af kvadratroden af tal over , kan vi slet ikke fange tal mellem og Det er vi altså også nødt til at håndtere selv på samme måde som ovenfor: If Ans >20000 Then MsgBox "Funktionen accepterer ikke tal større end " If Nu kan vi så skrive alle vore logiske tests sammen ved at erstatte Ifsætningerne med en Select Case. kald Ans = Application.InputBox("Indtast et tale mellem 1 og 20000") Select Case Ans Case Is = False Case Is <= 0 Msgbox "Du kan ikke beregne kvadratroden af et tal, der er mindre eller lig 0" Case Is > Msgbox "Funktionen accepterer ikke tal større end " Msgbox Sqr(Ans) Fejlkald: Select Case Fejlrutine(Err.Number) Case Is = 1 Case Is = 2 Next Case Is = 3 Det virker næsten upåklageligt. Det eneste problem er, at i de sidste to tilfælde vil vi gerne opnå at få vist inputboxen igen, i stedet for at brugeren skal starte proceduren helt forfra igen på grund af en tastefejl. Den nemmeste løsning er at oprette et linjemærke lige før linjen, der viser inputboksen. Derefter erstattes i de sidste to Case sætninger med Goto Linjemærke. Så kan diverse meddelelsesbokse selvfølgelig "pyntes" med knapper mm., og koden kan kommenteres. Men det vil jeg springe over i denne omgang, da det allerede er omtalt i andre artikler, så jeg afslutter bare med den færdige kode:

13 kald Dim varx As Boolean Forfra: Ans = Application.InputBox("Indtast et tale mellem 1 og 20000") Select Case Ans Case Is = False Case Is <= 0 Msgbox "Du kan ikke beregne kvadratroden af et tal, der er mindre eller lig 0" GoTo Forfra Case Is > Msgbox "Funktionen accepterer ikke tal større end " GoTo Forfra Msgbox Sqr(Ans) Fejlkald: Select Case Fejlrutine(Err.Number) Case Is = 1 Case Is = 2 Next Case Is = 3

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13 1 Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Hvad er en makro... 10 Hvad kan du bruge en makro til... 10 Hvad en makro er (Visual Basic for Applications)... 11 Det hele sker

Læs mere

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C#

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Praktiske tips for at komme i gang. Gunnar Jul Jensen, Cowi Hvorfor nu det? Mdl og Vba kan det hele Fordelene er : udviklingsmiljøet er eksternt

Læs mere

$ %' ) * %' +,! - Myarray %' /0 /0 122 +3 /0 /0

$ %' ) * %' +,! - Myarray %' /0 /0 122 +3 /0 /0 !"#!"# "# %&') * #" % && %' Dim MyArray2) As Integer ) * %' +,! - Myarray MyArray0). %' /0 /0 122 + /0 /0 +4 / 0) Dim MyArray1 to 2) As Integer 5MyarrayMyArray1)" +6 Option Base 1 Option Explicit %' 76

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

"# $%$ " # $ % $ $ " & ( ) *+!,! Sum_Cost >= 5000SirName = Beltov Continue = %!- + ( ( - True) Continue *! If Antal <= 20 Then EnhedsOmk = 1.

# $%$  # $ % $ $  & ( ) *+!,! Sum_Cost >= 5000SirName = Beltov Continue = %!- + ( ( - True) Continue *! If Antal <= 20 Then EnhedsOmk = 1. "# $$ " # $ && & ' $ $ " & ) *+, Sum_Cost >= 5000SirName = Beltov Continue = True) Continue *, + If Antal

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Spil Master Mind. Indledning.

Spil Master Mind. Indledning. side 1 af 16 Indledning. Spillet som denne rapport beskriver, indgår i et større program, der er lavet som projekt i valgfaget programmering C på HTX i perioden 9/11-98 til 12/1-99. Spillet skal give de

Læs mere

' #$*# ' # #) * #& #& ' # #* #, #$--

' #$*# ' # #) * #& #& ' # #* #, #$-- !"! "$% $ %$ " $&' ( ' $) * ' $* +( ' ) * & & ' *, $-- " " $(. $ /% &%$ & $ &$ $ %% &" ( 1. 00 $ 0 1 $"%$ " 2$ 2. ) " 3 $ * 4* 05 0 $ &'(&%%$ '67 7) 2) 7) 2)7 ' " - - 7) 2 0 $$ 0 '$ " $ 08$$ )2! & & 7)

Læs mere

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA til Windows 9x / Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2002 Copyright 2003 by F.M.T.

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) 123 45 / & #& #

% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) 123 45 / & #& # !"$!!"$ % &$ '$ () %! %"!" & * function &+! & &, --.& / 0&. ) 123 45 / & & & 6 Sub CalcVecProduct() * &3.5 & 2 &6 / 7$ & & & "%&$&"! 2 " $ " 8 $ & $/ $ $" 9&6 Sub test() streng_y = "det her går " streng_y

Læs mere

" #" $ " "!% &'% ' ( ) * " & #

 # $  !% &'% ' ( ) *  & # ! # $!% &'% '! #$ #$ ( * & #!! #$%& + &,Dim! - Sub Test( Dim Svar As String Svar = InputBox( Indtast dit Navn MsgBox Dit navn er & Svar Svar & * Sub Test2( MsgBox Goddaw & Svar #Test2( Svar& Test(Test2(Svar

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

! #!! $ % $! & " &'"! & *+ "! " $ $ ""!,-! $!.! $! " # 1!! &' "

! #!! $ % $! &  &'! & *+ !  $ $ !,-! $!.! $!  # 1!! &' ""# "" # $ % $ & " &'" & " "()" *+ " " $ $ *+" $ %"&'" "( "",- $. + /"&'"-0 $ " # 1 &' " +"% $ %'('" 2 ' ) )030 )030) * )033 " )033 // " " 1 1 41 ")035)036 5- " " " *+773,8 *+ % " " )035& " )036& " 1 %"

Læs mere

SAX Simple API for XML.

SAX Simple API for XML. SAX Simple API for XML. En API (Application Programming Interface) et bibliotek eller et sæt af funktioner eller metoder. SAX er et sådant bibliotek af abstrakte metoder som f. eks. startdocument() eller

Læs mere

+ "&"' +,! ")& - )'.** /, )'.** 1 2 "&"' +,! 3 *4 5

+ &' +,! )& - )'.** /, )'.** 1 2 &' +,! 3 *4 5 !"#!"# $&'( # $ "&"' ( )* =NUTIDSVÆRDI(B8;B12:K12)-B4 ")&# + "&"' +,! ")& - )'.** / 0, )'.** 1 2 "&"' +,! 3 *4 64 " *7)*7 '7 )87 )'.**!"# 9 )( )"* $ 3 (!" 3 :: 3 :"*;8: 3 Range( A1:A10 ).Cells(3)

Læs mere

Programmering i Javascript

Programmering i Javascript Programmering i Javascript 1. Introduktion HTML er et fortrinligt værktøj til at strukturere og præsentere information, men hvis web siderne skal være interaktive, så der kan reageres på brugerens handlinger,

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Institut. Vejleder: Henrik Nørholm BILAG. Analyse og prissætning af JB Ti Aktier 2013. I skyggen af en finanskrise

Erhvervsøkonomisk Institut. Vejleder: Henrik Nørholm BILAG. Analyse og prissætning af JB Ti Aktier 2013. I skyggen af en finanskrise Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Forfatter: Henrik Gerstrøm (xxxxxx) Vejleder: Henrik Nørholm BILAG Analyse og prissætning af JB Ti Aktier 2013 I skyggen af en finanskrise 1. december 2010

Læs mere

! " # $% &'!& & ' '" & # ' "&()(*& + + +,-' "&( # &(! (! " )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! & " " & & / & & (!

!  # $% &'!& & ' ' & # ' &()(*& + + +,-' &( # &(! (!  )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! &   & & / & & (! !" #$ "%!"&! " # $% &'!& & ' '" & # ' "&()(*& + + +,-' "&( # &(! (! " )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! & Workbooks( MedarbUndersøgelse ),-.", & & Worksheets( Data )& Charts( DisplayData )&& )& " " & & / & &

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

poedit og oversættelse af sprogfiler

poedit og oversættelse af sprogfiler poedit og oversættelse af sprogfiler af Georg S. Adamsen WordPress.Blogos.dk 2009 http://kortlink.dk/wordpressblogosdk/6g38 1 af 11 14-04-2009 14:55 Jeg får af og til spørgsmål om, hvordan man bruger poedit,

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Peter Kellberg. Rundt om Danmarks Statistiks makroer. Design, Standardisering, Teknik

Peter Kellberg. Rundt om Danmarks Statistiks makroer. Design, Standardisering, Teknik Peter Kellberg Rundt om Danmarks Statistiks makroer Design, Standardisering, Teknik SAS Forum 2009 Ét makrobibliotek ca 50 makroer, vi selv har lavet mange andre fx CLAN Autocall makroer en makro er et

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Softwaretest. - også af "ikke testbar" software. DAPUG erfamøde 7. marts 2012 Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult email: thomas@veco.

Softwaretest. - også af ikke testbar software. DAPUG erfamøde 7. marts 2012 Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult email: thomas@veco. Softwaretest - også af "ikke testbar" software DAPUG erfamøde 7. marts 2012 Thomas Vedel, Thomas Vedel Consult email: thomas@veco.dk Hvorfor softwaretest? Software er sjældent fejlfri Test sikrer at softwaren

Læs mere

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Mikkel Kaas og Troels Henriksen - 03x 3. november 2005 1 Introduktion Spillet tager udgangspunkt i det gamle kendte 4 på stribe, dog med den ændring,

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Introduktion Indtastning Funktioner Scripts Optimering. Matlab

Introduktion Indtastning Funktioner Scripts Optimering. Matlab - robert@math.aau.dk http://www.math.aau.dk/ robert/teaching/2010/matlab 9. august 2010 1/39 Disposition 1. Lidt om. 2. Basiskursus. 3. Opgaver. 4. Mere til basiskursus. 5. Opgaver. 2/39 MATLAB = MATrix

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning.

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. 1) Ny log in side 2) Tildel øvelserne enkeltvis 3) Reguler sværhedsgraden af øvelserne (kun i Psykiatriprogrammet) Der er i løbet af foråret 2013 lavet nogle

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1 FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1. Indtast flg. data i et regneark: Note: de små grønne markeringer i hjørnet af cellerne i kolonne B betyder, at tallet er formateret som tekst. 2 HVIS Afstand i km fra

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre Postregistrering Eksamensprojekt i Lavet af: Frantz Furrer Vejleder: Claus Borre Side af 4 Titelblad: Skolens navn: Svendborg Tekniske Gymnasium - Rapport: Rapportens titel: Postregistrering Side antal:

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Programmering Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Oversigt Undervisningen Hvad er programmering Hvordan er et program organiseret? Programmering og fysik Nobelprisen

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Qbrick s krav til video filtyper

Qbrick s krav til video filtyper Indhold Qbrick s krav til video filtyper... 1 Krav til ordningen/området... 1 Qbrick s krav til video leverandør... 1 Video og billede størrelser i WCM:... 1 Upload en video... 2 Trin 1: Mediefiler...

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Version 1.4 Indhold 1 GRUNDLÆGGENDE...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk I hånden sidder du med en vejledning i hvordan man sætter WinPLC op til at kunne sende reginger, hvordan

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam) { int wmid, wmevent; programmering med

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam) { int wmid, wmevent; programmering med LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam) int wmid, wmevent; PAINTSTRUCT Introduktion ps; til HDC hdc; programmering med switch (message) case WM_COMMAND: wmid = LOWORD(wParam);

Læs mere

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4)

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4) Sitecore vejledning Hvad er det? Sitecore er det program, den officielle del af Spejdernet laves i. Sitecore er et Content Management System, dvs. indholds-håndteringssystem til hjemmesider. Hvordan starter

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

Hvad Hvorfor Hvordan

Hvad Hvorfor Hvordan Hvad Hvorfor Hvordan Hent OpenKapow Installer programmet OpenKapow er et enkelt program til at bygge robotter for at skrabe data på nettet. Programmet er gratis at hente og bruge. Det findes i en linux-

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman installeres fra det vindue, der automatisk dukker op, når cd en sættes i drevet: Klik ud for INSTALLATION på flaget svarende til den version, du vil have

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

DDD Runde 2, 2015 Facitliste

DDD Runde 2, 2015 Facitliste DDD Runde 2, 2015 Facitliste Søren Dahlgaard og Mathias Bæk Tejs Knudsen Opgaver og løsninger til 2. runde af DDD 2015. 1 4. 19. februar, 2015 linetest DK v1.0 Line Test Sigurd er begyndt i gymnasiet og

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 Peter Kragh Hansen Microsoft Excel 2013 Videregående ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Hovedproceduren er 1. I excel dannes en fil med en bestemt kolonnerækkefølge 2. Denne fil gemmes som semikolonsepareret fil (CSV MSDOS) 3.

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning

Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning Indhold Sådan registrerer du resultater... 2 Adgang til systemet... 2 Registrering af resultater i STADS-VIP... 3 Kontakt eller hjælp... 4 Status på din

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere