vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:"

Transkript

1 Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan være af mange forskellige slags, men nogle af dem er nemmere at håndtere end andre. Det skyldes ikke mindst at VBA editoren er god til at hjælpe med at undgå en række fejltyper, fx syntaktiske fejl i koden, brug af ikke erklærede variabler mm. Desuden indeholder editoren en række værktøjer, som gør det nemmere at finde fejl. Der er dog også fejltyper som ingen editor kan hjælpe med. Dette kan være fejl, hvor koden egentlig virker, altså kører uden problemer; den gør bare ikke det, man havde forventet. En anden type fejl er de, som opstår fordi en bruger af koden, ikke gør som der forventes. Den første af de sidstnævnte kan kun findes via test og atter test af koden i alle mulige (og umulige) sammenhænge. Den sidste kan vi ikke teste og ud, og er derfor nødt til at programmere funktioner ind i vores kode, der tager højde for den slags fejl. Fejlfinding af koden Lad mig starte med et par eksempler på, hvordan man kan finde og rette fejl i sin kode. For at sikre at alle variabler bliver erklæret, se artiklen om variabler og konstanter, kan man sætte denne linje ind først i sit modul Option Explicit Den fortæller VBA editoren, at der kun må anvendes variabler, der eksplicit er erklæret med en Dim sætning. I flere af eksempler under Makroer, anvender jeg såkaldt implicit variabelerklæring; det vil sige at jeg anvender en variabel uden at erklære den først. Det er i virkeligheden dårlig programmering, da alle variabler så bliver erklæret som datatypen Variant, men det er hurtigere, når det skal gå stærkt. Starter jeg derimod modulet med ovenstående sætning, tvinger systemet mig til at erklære alle mine variable, inden de bruges. Glemmer jeg det alligevel, fx som her: Sub Fejl1() txt = ActiveCell.Value vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Dette vil være bedre: Sub Fejl1() Dim txt As Integer txt = ActiveCell.Value med mindre værdien i cellen selvfølgelig ikke passer til den valge datatype. Så får jeg (eller brugeren) DET at vide. Men først når koden afvikles, en såkaldt kørselesfejl eller Run-time error.

2 Jeg kan så klikke på knappen Debug, og få fremhævet den linje i koden, der har fejlet: Sub Fejl1() Dim txt As Integer txt = ActiveCell.Value I dette tilfælde står der en tekst i cellen og den kan ikke rummes i en variabel med datatypen Integer, der jo er beregnet til tal. Jeg må nu afgøre om variablen skal erklæres om så den kan rumme tekst i stedet, eller om den (som Variant) skal kunne rumme både tekst og tal. Skal den kun kunne rumme tal, som oprindeligt angivet, skal jeg nok af kodet en fejlrutine (se nedenfor), så brugeren ikke pludselig ender i VBA editoren med ovenstående billede vist, hvis han på trods af alle gode intentioner, alligevel har tastet noget "forkert" i cellen. Når forkert her sættes i anførselstegn er det fordi, det kun er for koden, det er forkert. Det kan være helt rigtigt set med brugerens øjne. I mit tilfælde vælger jeg, at lade variablen forblive som den er. Fejlrutinen koder jeg først senere. I stedet instruerer jeg i første omgang brugeren om, at der altså skal stå et tal i den aktive celle, når koden afspilles. Så to minutter efter har brugeren i telefonen igen: Han står igen i editoren, dog nu med denne fejlmeddelelse: "Overflow" betyder her, at tallet i cellen ikke kan rummes i datatypen. En Integer rummer kun tal mellem og , så hvis tallet i cellen er større eller mindre end disse værdier opstår ovenstående fejl. Også denne må jeg tage højde for i min fejlhåndteringsrutine. Jeg kan selvfølgelig hjælpe brugeren til at taste det rigtige, ved at anvende regnearkets datavalideringsfunktion på cellerne, men der er grænserne for mulighederne her, så uden programmeret datavalidering og/eller fejlhåndtering er det dømt til at gå galt. Begge dele vender jeg tilbage til nedenfor. Men lad mig starte med begyndelsen (eller det jeg mener er begyndelsen): fejl som VBA editoren opdager mens jeg koder. Jeg er ved at skrive min kode og er nået til = efter txt, altså Txt =

3 og så får jeg trykket linjeskift inden jeg har skrevet, hvilken værdi variablen skal tildeles. Også dette udløser en kompileringsfejl En anden klassisk kompileringsfejl er fx Sub Fejl1() Dim num1 As Byte, num2 As Byte If num1 > num2 som giver Hvis der trykkes lineskift inden der skrives Then eller GoTo. Skrives derimod Sub Fejl1() Dim num1 As Byte, num2 As Byte num1 = 5 num2 = 3 If num1 > num2 Then MsgBox = "Olsen" opstår ingen kompileringsfejl undervejs i skrivningen, men først når koden afprøves: Denne meddelelse skyldes at jeg har skrevet MsgBox = "Olsen" hvilket ikke er "legalt" i VBA, da den tror jeg vil tildele en værdi til meddelelsesboksen og det er ikke muligt. Det hedder bare MsgBox = "Olsen" så det retter jeg, hvorefter jeg i stedet får denne fejl, når koden køres

4 Glemmer jeg anførselstegn omkring "Olsen", tror det at der er tale om en variabel, og så får jeg den første fejlmeddelelse, der blev vist i denne artikel. Glemmer jeg kun det første anførselstegn, men husker det sidste, vises Når jeg trykker linjeskift. Husker jeg det første, men glemmer det sidste anførselstegn, er VBA editoren flink, og sætter det selv for mig. Jeg bliver altså hjulpet ganske fint undervejs af den indbyggede syntakskontrol, som kan slås til og fra under Tools Options. Som standard er den slået til: Her kan man også indstille en række andre forhold omkring editoren. Sætte man flueben i Require Variable Declaration skriver den selv Option Explicit øverst i alle nye moduler, der oprettes. De øvrige elementer vil jeg ikke gennemgå i denne forbindelse. Kompileringsfejl vises altså typisk undervejs (med få undtagelser), mens kørselsfejl først vises, når koden afspilles. Det er i forbindelse med disse, samt de "logiske" fejl (de fejl hvor koden virker, men gør noget forkert) af afprøvning kommer ind.

5 Kørselsfejl, der opdages mens man programmerer (på grund af programmeringsfejl) er ikke nødvendigvis nemme at rette, men de er nemme at finde. Det samme er ikke nødvendigvis gældende for de logiske fejl. Her kræver det typisk, at man udarbejder en form for testprogram med nogle kendte udfald af forskellige situationer, og så afprøver om koden giver de forventede udfald. Ideelt set skal man afprøve samtlige mulige situationer, som koden kan bringes i, man ved store programmer er dette simpelthen ikke muligt, med mindre man har råd til at ansætte en hær af testere. Et stort program rummer adskillige millioner linjer kode, og at få afprøvet alle krinkelkroge af disse, er næppe muligt. Når vi taler VBA er kodemængderne dog i almindelighed langt mindre, og deler man sine Subs op i passende små enheder, burde det være muligt at få aftestet alle muligheder. Til brug for fejlfinding af denne type har VBA editoren nogle hjælpemidler, men man kan også selv indsætte en form for fejlfiningsrutiner i sin kode. Hvad man foretrækker, er nok mest et spørgsmål om smag, men der kan være en fordel ved at indsætte i hvert fald nogen egenudvikling, da det kan hjælpe i en situation, hvor der fx skal gives telefonsupport. Fejlfindingsværktøjer VBA editoren har som nævnt nogle indbyggede værktøjer, der kan gøre fejlfinding nemmere. Man kan fx indsætte pausepunkter i sin kode, man kan køre koden linje for linje mm. Dem vil jeg ikke komme nærmere ind på i denne artikel, men vil i stedet koncentrere mig om, hvordan man kan håndtere de fejl, der uvægerligt vil opstå, fx fordi brugeren gør noget andet, end programmøren havde forventet mm. Fejlhåndtering Hver gang der opstår en kørselsfejl i en VNA procedure, udløses en fejlkode. Som fx her, hvor fejlen har nummer 6: Denne fejlkode kan man fange i sit program, og så lade programmet reagere på fejlkoden. Man kan lave sådanne fejlhåndteringsfunktioner i de enkelte procedurer, men man kan også lave en generel fejlhåndteringsrutine, som gælder for alle procedurer. Jeg vil her se på begge muligheder. Her har vi en kode, som på overfladen ser OK ud: Ans = InputBox("Indtast et tale mellem 1 og 20000") Den viser en inputbox, hvor brugeren bliver bedt om, at taste et tal mellem 1 og Så langt så godt. Prikkerne indikerer bare, at mere kode følger. Vi har erklæret variablen, som skal indeholde tallet som Integer (heltal), hvilket jo betyder, at den kan "rumme" tal op til over , så det burde være godt nok. Men hvis brugeren alligevel taster noget andet, fx et for stort tal eller en tekst, går det galt. Et for stort tal giver fejlkode 6 (Overflow) og en tekst vil give fejlkode 13 (Type mismatch). Da begge muligheder er indlysende bør vi tage højde for dem i koden. Det er her fejlhåndteringen kommer ind i billedet.

6 Fejlkoderne håndteres i et objekt som kaldes Err-Objektet. Det har nogle egenskaber, fx Number og Description. Mest interessant er i første omgang Err.Number. Men for overhovedet at kunne fange koden, skal vores fejlhåndteringsrutine startes, når der opstår en fejl. Dette gøres med udtrykket On Error On Error er en hændelse, der indtræffer, når en fejl opstår. Den er ikke nævnt under Onnøgleordet i artiklen om hændelser, da den KUN bruges til fejlhåndtering. Sætningen efterfølges af en instruktion om, hvad der skal gøres i tilfælde af fejl. Her er de forskellige muligheder: On Error On Error Next On Error Goto On Error betyder at kodens afvikling fortsætter med samme linje, som fejlen opstod i, mens On Error Next medfører at koden afvikles fra linjen efter den linje, hvor fejlen opstod. Den første anvendes så sjældent, at det grænser til aldrig. Den anden anvendes heller ikke ret tit, men der er en række situationer, hvor den er effektiv. Antag fx at man skrevet en kode, der skal lukke en projektmappe og derefter afslutte Excel. Sub Luk_og_Afslut() Workbooks("Mappe2.xls").Close SaveChanges:=False Application.Quit Ovenstående kode lukker projektmappen Mappe2.xls uden at gemme eventuelle ændringer og afslutter Excel. Imidlertid vil den fejle i første linje, hvis mappen allerede ER lukket. I dette tilfælde ville det være relevant, at bruge Next, så den bare fortsætter med at lukke Excel, selv om den relevante mappe, allerede er lukket. Her behøver man ikke at kommunikere en fejlmeddelelses til brugeren :"Du skal åbne mappe2,.xls så den kan blive lukket igen". Koden kunne derfor se således ud: Sub Luk_og_Afslut() On Error Next Workbooks("Mappe2.xls").Close SaveChanges:=False Application.Quit On Error GoTo giver mulighed for at springe til sin Fejl-rutine. Normalt anses GoTo udtryk i kode for dårlig programmering, men netop i forbindelse med fejlhåndtering, vil det være OK. Sætningen kunne fx lyde: "Fejl" er en såkaldt label eller et linjemærke. I VBA skiver man disse som navnet på linjemærket, efterfulgt af et kolon, så der, hvor fejlrutinen skal stå, skriver man altså Og så kommer koden, der håndterer fejlene. Læg ivørigt mlærke til, at linjemærker ikke kan indrykkes. De vil altid stå helt til venstre. Lad mig vende tilbage til det første eksempel Ans = InputBox("Indtast et tale mellem 1 og 20000")

7 Vi skal nu have skrevet fejlhåndteringstrutinen. Den nemme, men ikke særligt effektive løsning er, at vise brugeren de fejlmeddlelser, som kommer for VBA: Ans = InputBox("Indtast et tale mellem 1 og 20000") Msgbox "Fejl " & Err.Number & ": " & Err.Description Imidlertid er det ikke særligt sigende for brugeren, men vi opnår dog, at han ikke ender i et kode-debugging vindue. Bedre er det, at skrive noget kode, der håndtere de enkelte fejltyper. Er der bare en enkelt, eller et par stykker som her, kan det gøres med If Then Else sætninger, men er der flere er det mere effektivt at gøre det med Select Case. Ans = InputBox("Indtast et tale mellem 1 og 20000") Select Case Fejlnummer Case Is = 6 Msgbox "Du kan ikke indtaste så store tal. Værdien skal være mellem 1 og " Case Is = 13 Msgbox "Du kan kun indtaste tal mellem 1 og " Nu vil koden teste på hvilken fejl, der er opstået og såfremt det er 6 vil den fortælle at tallet er for stort, er det en tekst, vil den fortælle, at der kun kan indtastes tal. Rutinen lider dog af endnu et par mangler. For det første kan der måske opstå fejl, som man ikke har forudset og som man derfor ikke tester for. Derfor bør man altid have en Else sætning i sin fejlrutiner. Denne skal så håndtere de fejl, som vi ikke fik tænkt på i første omgang. Ans = InputBox("Indtast et tale mellem 1 og 20000") Select Case Fejlnummer Case Is = 6 Msgbox "Du kan ikke indtaste så store tal. Værdien skal være mellem 1 og " Case Is = 13 Msgbox "Du kan kun indtaste tal mellem 1 og " Case Else Msgbox "Der er opstået en uforudset fejl" Teksten i Case Else er måske ikke den mest geniale, men den er bedre end ingenting. Læg også mærke til, at jeg har indsat linjen lige inden fejlrutinen. Det er for at forhindre at denne afspilles hver gang koden køres, også når der ikke opstår fejl. I det konkrete tilfælde vil brugeren ikke opdage, at koden køres, men i andre tilfælde vil man nok undre sig over at få vist fejlmeddelelser, selv om alting er gjort helt rigtigt.

8 Jamen så er vi jo klar, ikke? Nej ikke helt. I ovenstående tilfælde sker der ikke andet, end at brugeren får en fejlmeddelelse, som han kan klikke OK til, og så afsluttes koden, så brugeren kan starte forfra. Det er imidlertid ikke altid den mest hensigtsmæssige løsning. Så vi kan indbygge i vores kode, hvad der skal ske hvis. Også her har vi forskellige muligheder, der ligner dem, som vi så for On Error sætningen. Next Linjemærke genoptager koden fra den linje, der fejlede. Next fra linjen efter den fejlende linje, Linjemærke fortsætter koden fra det specificerede linjemærke og afslutter procedure. Den reviderede kode sikrer at så længe, der kun er tale om fejl 6 eller fejl 15, vil inputbocksen blive vist igen og igen indtil, der indtastes en "lovlig" værdi. Ans = InputBox("Indtast et tale mellem 1 og 20000") Select Case Fejlnummer Case Is = 6 Msgbox "Du kan ikke indtaste så store tal. Værdien skal være mellem 1 og " Case Is = 13 Msgbox "Du kan kun indtaste tal mellem 1 og " Case Else Msgbox "Der er opstået en uforudset fejl" Imidlertid er det ikke helt koden ikke hel god endnu. Prøv fx at afspille den, og så klik på Annuller-knappen i stedet for på OK. Så vises Og det bliver den ved med, til der faktisk er tastet en lovlig værdi. Vi må altså også tage højde for, at brugeren kan fortryde sin oprindelige start af programmet. I artiklen om Kommunikaton med Makroer forklarer jeg, hvordan et Klik på Annuller knappen i en Input boks kan håndteres. Denne metode kan imidlertid ikke anvendes her, da den behandler et Klik på Annuller på samme måde som et klik på OK, og det ønsker vi ikke i denne sammenhæng. Vi må derfor gå en anden vej og bruge Metoden InputBox i stedet for Funktionen InputBox.

9 Ans = Application.InputBox("Indtast et tale mellem 1 og 20000") If Ans = False Then If Select Case Fejlnummer Case Is = 6 Msgbox "Du kan ikke indtaste så store tal. Værdien skal være mellem 1 og " Case Is = 13 Msgbox "Du kan kun indtaste tal mellem 1 og " Case Else Msgbox "Der er opstået en uforudset fejl" Forskellen på Metoden InputBox og Funktionen InputBox er, at funktionen, som blev anvendt i første omgang ved klik på Annuller returnerer en tom tekststreng og dette betragtes som en fejl Kontrollen overgives derfor til fejlrutinen. Et klik på Annuller i Metoden InputBox returner derimod den boolske værdi False, og dette udløser ikke en fejl. Der er dermed mulighed for at teste på variablens indhold, og forlade proceduren, hvis den er False. Det sker i de markerede linjer. Nu er vi altså nået så langt, at vi får vist en fejlmeddelelse, hvis der indtastes en værdi, som udløser en fejl, men ikke, hvis vi klikker på Annuller. Imidlertid er vi stadig ikke helt på plads. Koden tester jo kun på kørselsfejl, men hvad med logiske fejl? Det vender jeg tilbage til nedenfor, da heller ikke dette håndteres i fejlrutinen. En generel fejlhåndteringsrutine Som man måske kan se, kan det bleve forholdsvist beværligt at skulle kode denne type fejlrutiner i alle sine procedurer. I stedet kan man én gang for alle kode en generel fejlhåndteringsrutine, som de enkelte procedurer så kan kalde, når fejl opstår. Så kan man koncentrere sig om at håndtere logiske fejl i procedurerne. En generel fejlhåndteringsrutine, kan godt blive lige så specifik som en speciel, men det vil sjælden ske. I stedet for at teste på hver enkelt fejlkode for sig, vil man snarere "gruppere" ensartede fejl, som der så skal reageres ens på. En genrel fejlhåndteringsrutine, skal oprettes som en Function, ikke som en Sub, da den skal kunne kaldes af de enkelte procedurer med det fejlnummer, som opstår i den kaldende procedure. Ofte vil det være en fordel at kode fejlrutinen i et andet modul end det, hvor de "almindelige" procedurer befinder sig. Denne Function skal have derfor have et enkelt argument, fx Function Fejlrutine(Fejlnummer) As Integer Nu skal vi så i gang med at kode sleve rutinen, og ofte vil det være en fordel at kode fejlrutinen i et andet modul end det, hvor de "almindelige" procedurer befinder sig. nu engang anvender vi en Select Case. Se næste side.

10 Function Fejlrutine(Fejlnummer) Dim MinFejl As Integer Select Case Fejlnummer Case Is = 6 Msgbox "Du har indtastet et tal, der ligger uden for de angivne grænser" MinFejl = 1 Case Is = 7 Msgbox "Der er ikke mere hukommelse. LUk alle unødvendige programmer" MinFejl = 1 Case Is = 11 Msgbox "Du forsøger at dividere med 0. Dette er ikke tilladt" MinFejl = 1 Case Is = 13 Msgbox "Du har brugt en datatype, som ikke er tilladt." MinFejl = 1 Case Is = 48, 49, 51 Msgbox "Der er opstået en alvorlig programfejl nummer: " _ & Err.Number & crlf _ & " " & Err.Description & crlf & " Kontakt help desk." MinFejl = 2 Case Else Msgbox "Der er opstået en fejl, som ikke kan rettes. _ Programmet afsluttes" MinFejl = 2 Fejlrutine = MinFejl Function Koden her undersøger for nogle specifikke fejl, og håndterer disse. Desuden tager den højde for uforudsete fejl. Det er selvfølgelig muligt at indsætte alle mulige specifikke fejlnumre i koden. Det, der er vigtigt er at MinFejl skal sættes til samme tal, afhængigt af, hvordan den kaldende procedure. I ovenstående skal 1 håndteres med mens 2 håndteres med. Det er selvfølgelig også muligt at lade andre koder gøre andre ting, fx kan 3 betyde, 4 kan betyde osv. Nu skal de procedurer, der skal anvende fejlrutinen så gøres klar: kald Ans = Application.InputBox("Indtast et tale mellem 1 og 20000") If Ans = False Then If Fejlkald: Select Case Fejlrutine(Err.Number) Case Is = 1 Case Is = 2 Next Case Is = 3 Case is 4 Alt fra Fejlkald og proceduren ud, kan bare kopieres til alle andre makroer. I Select Case kaldes fejlhåndteringsfunktionen, med det fejlnummer, som koden fejler med. Rutinen viser

11 meddelelsesboksen og returnerer derefter en talværdi, som fortæller procedurens fejlområde, hvordan der skal fortsættes efter fejlbehandlingen. Afslutningerne SKAL ligge i de enkelte procedurer. NB! En generel fejlhåndteringsrutine kan ikke blive lige så præcis, som en specifik, knyttet til et bestemt modul, da flere forskellige fejl kan returnere samme fejlkode. En liste over de mulige kørselsfejlkoder, med tilhørende beskrivelse af fejlene, kan findes ved at starte VBA hjælpen. Søg efter Err Object. Når hjælpen til dette er åben, klikkes på See also. Vælg nu Trappable Errors. Så vises listen over fejl. Der er i alt 120 fejl, men mange af dem er ret sjældne og vil ikke skulle kunne håndteres specielt, men kan i stedet håndteres under Case Else. Imidlertid sker det, at vores fejlmeddelelse i fejlhåndteringsrutinen bliver for "generel", og så må vi ty til andre metoder. Koden jeg har brugt indtil videre, "gør ingenting". Den tildeler bare en værdi til en variabel. Men hvis vi nu antager, at denne makroens funktion var at uddrage kvadratroden af tallet i denne variabel. I så fald kunne koden se således ud: kald Ans = Application.InputBox("Indtast et tale mellem 1 og 20000") If Ans = False Then If Msgbox Sqr(Ans) Fejlkald: Select Case Fejlrutine(Err.Number) Case Is = 1 Case Is = 2 Next Case Is = 3 Det nye er den fremhævede linje. Selv om vi indtaster et tal, og dette tal ligger inden for grænserne for et heltal, ville koden fejle, hvis vi indtastede et negativt tal. Denne fejl opstår imidlertid ikke når værdien bliver tildelt variablen, men først når vi prøver at udføre beregningen. Uden fejlhåndteringsrutine ville vi få denne fejlmeddelelse: Og med ville vi få denne:

12 Ingen af dem fortæller brugeren, hvad det er, han eller hun har gjort galt. Fejl 5 er typisk fejl, som brugeren ikke selv kan gøre noget ved, men sådan er det ikke i dette konkrete tilfælde. Den må altså håndteres på anden måde, fx på en måde, der ligner den, hvormed vi håndterede et klik på Annuller, det vil sige ved en test i selve proceduren. If Ans <=0 Then MsgBox "Du kan ikke beregne kvadratroden af et tal, der er mindre eller lig 0" If Logiske fejl Logiske fejl er fejl, som ikke kan fanges af fejlhåndteringsrutinen, fordi de ikke udløser en kørselsfejl. Hvis vi af forskellige grunde, virkelig vil sætte en begrænsning på på ovenstående; at vi altså ikke vil tillade beregning af kvadratroden af tal over , kan vi slet ikke fange tal mellem og Det er vi altså også nødt til at håndtere selv på samme måde som ovenfor: If Ans >20000 Then MsgBox "Funktionen accepterer ikke tal større end " If Nu kan vi så skrive alle vore logiske tests sammen ved at erstatte Ifsætningerne med en Select Case. kald Ans = Application.InputBox("Indtast et tale mellem 1 og 20000") Select Case Ans Case Is = False Case Is <= 0 Msgbox "Du kan ikke beregne kvadratroden af et tal, der er mindre eller lig 0" Case Is > Msgbox "Funktionen accepterer ikke tal større end " Msgbox Sqr(Ans) Fejlkald: Select Case Fejlrutine(Err.Number) Case Is = 1 Case Is = 2 Next Case Is = 3 Det virker næsten upåklageligt. Det eneste problem er, at i de sidste to tilfælde vil vi gerne opnå at få vist inputboxen igen, i stedet for at brugeren skal starte proceduren helt forfra igen på grund af en tastefejl. Den nemmeste løsning er at oprette et linjemærke lige før linjen, der viser inputboksen. Derefter erstattes i de sidste to Case sætninger med Goto Linjemærke. Så kan diverse meddelelsesbokse selvfølgelig "pyntes" med knapper mm., og koden kan kommenteres. Men det vil jeg springe over i denne omgang, da det allerede er omtalt i andre artikler, så jeg afslutter bare med den færdige kode:

13 kald Dim varx As Boolean Forfra: Ans = Application.InputBox("Indtast et tale mellem 1 og 20000") Select Case Ans Case Is = False Case Is <= 0 Msgbox "Du kan ikke beregne kvadratroden af et tal, der er mindre eller lig 0" GoTo Forfra Case Is > Msgbox "Funktionen accepterer ikke tal større end " GoTo Forfra Msgbox Sqr(Ans) Fejlkald: Select Case Fejlrutine(Err.Number) Case Is = 1 Case Is = 2 Next Case Is = 3

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

16. Introduktion til AutoLISP

16. Introduktion til AutoLISP 18 16. Introduktion til AutoLISP I dette kapitel skal du lære om AutoCADs indbyggede programmeringssprog AutoLISP. Denne facilitet har du ikke til rådighed, hvis du er AutoCAD LT-bruger. Med AutoLISP kan

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Af Per Larsen Indhold 1 Indledning... 3 Hvad er Pivottabeller... 3 2 Datamateriale... 4 Oprettelse af en Pivottabel... 5 Den 1. Pivottabel....

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 0 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 0 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? Filhåndtering: Opret, flyt og slet

Læs mere