Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0"

Transkript

1 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April Køling og varme styret efter varme - med varme- og kølelager Hav/sø 4 til18 C Grundvand ca. 10 C Udeluft -12 til 30 C Frikøling Kølelager Kølebehov Funktion: Maskiner (der kan levere tilstrækkelig høj temp) styres efter varmebehov. Kølebehov der ikke er dækket af frikøling dækkes af med køling bundet til varmeproduktionen med et kølelager. COP genberegnes. Figuren viser energistrømme Varme Varme høj temp Varme mellem temp Varme lav temp. Køling EL Køling bundet til varmeproduktion El Varme Varme-drevet maskine, adsorption ADS Varmedrevet køling Varme-drevet maskine, absorption ABS Mellemtmp. varme Eldrevet køling Lavtmp. varme Varmedrevet køling Varmelager Lav tmp. lager Fjernkølenet Lavtemperaturfordeling Mellemtemperaturfordeling Varmebehov mellem tmp. Varmebehov lav tmp. Eldrevet maskine (kølekompressor) Kølekunder og varmekunder

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual Marts 2013 Dokument nr. A Version 1 Udgivelsesdato 12. april 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SEM PEWE SEM

3 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "Fjernkøl 2.0" 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Princip og beregningsmetode Opbygning af program/værktøj Makroer 7 3 Inddata Tekniske inddata Økonomidata Miljødata 23 4 Systemløsninger 26 5 Eksempel 30

4 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "Fjernkøl 2.0" 2 1 Indledning Elforsk har støttet udviklingen af dette værktøj til vurdering af fjernkøleanlæg. Værktøjet er udviklet i et team med COWI som projektleder og deltagelse af Syddansk Universitet, Københavns Energi og med Danfoss, Grundfos og Logstor som referencegruppe. Fjernkøl 2.0 er en videreudvikling af Fjernkøl 1.0, der blev offentliggjort i marts Fjernkøl 2.0 er udbygget med en række funktioner, ligesom brugerfladen er nyudviklet. Fjernkøl 1.0 og 2.0 kan hentes her KOELING/VARKTOEJTILVURDERINGAFFJERNKOELING/Pages/default.aspx Hvis der er problemer, så søg efter Fjernkøl 1.0 eller Fjernkøl 2.0. Værktøjet er et screeningsværktøj, der på grundlag af relativt enkle parametre giver en beregning på forsyningsanlæg, som inkluderer fjernkøling, og som i denne udgave også inkluderer fjernvarme og lagring af varme og køling. Beregningen omfatter en dimensionering af hovedkomponenter, en beregning af investeringer, en beregning af de årlige omkostninger til energiudgifter, forrentning mv., enhedspriser (kr./kwh) samt miljøbelastning i form af CO 2. I Fjernkøl 1.0 kan man regne på fjernkøleanlæg, der benytter luft, havvand eller grundvand som medie til at bortskaffe varmen. Der kan bruges traditionelle eldrevne kølemaskiner samt adsorptions- og absorptionsmaskiner. Der indgår ikke lagre. Der er en funktion med levering af varme, men der kan ikke styres efter varmebehov, altså der kan kun leveres "overskudsvarme" fra anlægget styret efter kølebehov. I Fjernkøl 2.0 er dette udbygget væsentligt. COP-værdier i Fjernkøl 1.0 regnes konstant og indsættes af brugeren. I Fjernkøl 2.0 beregnes COP for den eldrevne maskine, mens COP for de varmedrevne regnes konstant og indsættes af brugeren. Øvrige nye ting i Fjernkøl 2.0 er i korte træk: Der kan regnes på følgende anlægstyper

5 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "Fjernkøl 2.0" 3 - Anlæg med kun køling uden kølelager. - Anlæg med kun køling med kølelager. - Anlæg med køling og varme styret efter køling - med køle- og varmelagre. - Anlæg med varme og køling styret efter varme - med køle- og varmelagre. - Anlæg med køling og varme med optimeret styring - med køle- og varmelagre. Kølelagre. For fjernkøleanlæg kan der regnes med kølelager. Dette lager kan bruges på to måder. Den ene måde er at spare på energikøb (varme til varmedrevet og el til eldrevet køling), idet lageret gør, at man kan undlade at bruge maskinerne, når energien er dyr (i spidslastperioder). Den anden måde er, at man reducerer på den installerede effekt og ved hjælp af lageret sikrer, at man alligevel kan dække spidslasten. Der er her tale om to forskellige strategier, hvorefter lageret fyldes/ tømmes, og derfor kan man ikke analysere disse samtidig. Varmepumpedrift. Der kan regnes på anlæg, der leverer varme og køling i en række systemløsninger, herunder med dimensionering efter enten varme- eller kølebehov, såvel som styring af anlægget efter varmebehov eller efter kølebehov. I anlægstyper med varmepumpedrift indgår der altid varmelagre, et for mellemtemperaturvarme og et for lavtemperaturvarme. Disse lagere bruges til at lagre varme fra køledriften nogle timer, til der eventuelt er et varmebehov. Man kan ikke styre varmelagrene efter priserne og derfor ikke lave den samme analyse som for køleanlæg. Man kan godt regne med varierende el- og varmepriser, men ikke bruge varmelageret til at "udnytte" dem aktivt. I Fjernkøl 1.0 blev COP som nævnt ikke beregnet, der blev brugt en fast værdi, som brugeren satte ind. I Fjernkøl 2.0 bliver COP beregnet for den eldrevne maskine, denne beregning bliver udført på timebasis og afhænger altså af den aktuelle driftstilstand, herunder om der er tale om et køleanlæg, der leverer varme, eller et varmepumpeanlæg, der leverer køling. For de varmedrevne maskiner er COP fortsat konstant og defineret af brugeren. Med denne udgave af værktøjet vil det være muligt at analysere, om samtidig produktion af varme og køling og brug af lagre kan gøre fjernkøling endnu bedre, således at markedet kan udvides. Samtidig er det muligt at analysere betydningen af fleksible el- og varmepriser og se, hvordan de kan udnyttes, herunder at beregne de mulige priser på varme og køling samt investeringer. Værktøjet er fortsat et screeningsværktøj, men i forhold til Fjernkøl 1.0 er det systemmæssigt en del mere komplekst. Der kræves derfor en vis indsigt i ener-

6 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "Fjernkøl 2.0" 4 gisystemer for at få den fulde glæde af det. Beregning på enkle fjernkøleanlæg er dog fortsat ret let at gå til. Formålet med værktøjet er som med Fjernkøl 1.0 at medvirke til at bringe fjernkøleløsninger med i overvejelserne ved at gøre det lettere at foretage en hurtig teknisk/økonomisk og miljømæssig analyse af fjernkøleløsninger - nu også med varmepumpedrift. Det er altså et screeningsværktøj tænkt til konkrete tilfælde med faktiske data fra virkeligheden. Denne nye udgave af værktøjet kan imidlertid også bruges til at foretage generelle analyser, for eksempel til at analysere betydningen af fleksible el- og varmepriser på typiske fjernkøleanlæg, og for den sags skyld varmepumpeanlæg. Målgruppen for værktøjet er energiselskaber, leverandører og rådgivere, især projektledere mv., som er involveret i en tidlig fase af planlægnings-, bygge- og anlægsprojekter, hvor de store linjer trækkes. Målgruppen er for denne udgave af værktøjet udvidet til at omfatte personer involveret mere i strategisk arbejde med analyser, der kan lægges til grund for politiske og planlægningsmæssige dispositioner. Værktøjet er bygget op som et aktivt program, hvor slutresultatet hele tiden er synligt, og er derfor velegnet til at se konsekvensen af ændringer i inddata. I denne udgave er brugerfladen gjort mere egnet til parameteranalyser. I konkrete tilfælde vil det ofte være sådan, at de data, der skal bruges ofte, er noget usikre, og man kan da bruge værktøjet til at analysere betydningen af disse og således vurdere, hvor vigtigt det er at finde et bedre tal eller opnå en lavere pris for eksempel. Denne rapport beskriver værktøjet. Vejledning og hjælpetekster mv. findes hovedsageligt i selve værktøjet. De data, der står i værktøjet ved levering eller download, skal opfattes som tilfældige eksempler, der vil give en første beregning. Der er ikke tale om foreslåede værdier. Det skal bemærkes, at værktøjet omfatter mange systemløsninger og systemer. På grund af tilnærmelser i beregningsmetoderne kan man derfor komme til at definere anlæg, hvor beregningerne bliver urealistiske og fejlbehæftede, eller opleve at beregningen ikke kan gennemføres, fordi anlægget, der er beskrevet, er fysisk umuligt eller meget specielt. Af samme grund er alle kombinationer af anlæg og systemer heller ikke afprøvet. Disclaimer Projektgruppen påtager sig intet ansvar for den videre anvendelse af projektets resultater og af værktøjet, som helhed eller i uddrag, ligesom der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler i værktøjet.

7 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "Fjernkøl 2.0" 5 2 Princip og beregningsmetode 2.1 Opbygning af program/værktøj Værktøjet er opbygget således, at det i princippet kan bruges uden denne vejledning. Vejledningen anbefales dog som en introduktion, der gør det lettere at gå i gang. PC en Værktøjet er opbygget i Excel, og beregningerne er baseret på en simulering med timeværdier på basis af data fra det danske referenceår. Beregningen foregår rimeligt hurtigt på en almindelig, hurtig PC med 2,4 GHz, og det fylder ca. 55 MB. Med en langsom PC kan beregningstiden blive lang. For at lette indtastning af data kan det anbefales at indstille Excel til manuel beregning. Derved vil Excel ikke genberegne alt, hver gang man skriver i en celle. Man kan da udføre beregningen ved at trykke på F9 eller trykke på knapperne i programmet "Ber 1", "Ber 2" osv., som er beregnet til det. Programmet er udviklet i Excel 2007 og er designmæssigt optimeret for en bred skærm, idet man så kan se hele skærmbilledet i sheet "MAIN" med inddata og resultatet uden at scrolle rundt. Det er ikke undersøgt nærmere, om denne udgave af værktøjet vil virke med Excel 2003, idet det formodes, at der er få brugere tilbage. Kun de data, der står i inddata-felter, som er gule, bliver brugt i beregningen. Data i røde felter bruges ikke. Farven skifter efter de valg, der foretages på drop down menuer hovedsageligt i sheet "MAIN". Hvis man bruger manuel beregning, opdateres farverne først ved en beregning eller ved tryk på "opdater og beregn".

8 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "Fjernkøl 2.0" 6 Figur 2.1 Udsnit fra sheet "I-1". Data i de gule felter bruges med det aktuelle valg af anlæg og maskiner mv. i M2 til M6 i MAIN. Data i røde felter bruges ikke i den beregning, der udføres efterfølgende. I de med rødt markerede felter til venstre står der en note (comment), som fås ved at pege med musen i feltet. Denne indeholder oplysninger til brug for bestemmelse af data mv. Nummereringen til venstre af data bruges i teksten til identifikation af data. Værktøjet består af følgende sheets i Excel. GUIDE MAIN Eksempel I-F En kort vejledning som også er indarbejdet i denne rapport. Herfra styres det hele. Man springer herfra til andre sheets ved at trykke på knapper. Der kan her foretages 6 sammenlignende simuleringer. Gennemregnede eksempler. Her indtastes data til beregning af forbrug. I-F står for Inddata til Forbrug. I-1 Her indsættes detaljerede inddata. Data i felter, der er gule, benyttes i den aktuelle beregning. Felter, der er røde, er ikke aktuelle med den anlægstype og styring, der er valgt i "MAIN" og som følge af andre data. IU Tabel 2 SYS G-forbrug G-brug G-køl G-varme En liste over inddata svarende til beregningerne foretaget i MAIN. Giver detaljerede tabeller og grafer for den aktuelle beregning. Diagrammer over de mulige systemløsninger. Grafer over forbrug til varme og køling. Grafer over brug af el og varme til maskiner, altså den el og varme, der bruges af maskinen. Grafer med køling leveret til forbrug og køling, der ikke er leveret på grund af manglende kapacitet eller driftsforhold, der gør drift umulig eller begrænset. Grafer med varme leveret til forbrug og varme, der ikke er leveret på grund af manglende kapacitet eller driftsforhold, der gør drift umulig eller begrænset.

9 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "Fjernkøl 2.0" 7 COP Detaljer vedrørende COP for maskiner Værktøj og formler er låst, hvorimod tabeller og grafer (de fleste) kan kopieres og pastes i et andet regneark eller dokument. Man kan kun skrive i felter med data. Nye brugere Anvendelse Nye brugere rådes til først at læse Guiden i sheet "GUIDE", mens man kikker på sheet "MAIN". Derefter foreslås det at læse eksemplet. Det er nok en god ide først at læse noget af eksemplet og så prøve selv, for senere at komme tilbage til eksemplet, der indeholder en del aspekter. Under brug af værktøjet arbejder man i sheet "MAIN", hvorfra der er knapper, som sender en til andre sheets, hvor man indsætter data eller ser resultaterne og hopper tilbage til "MAIN". Man skal bemærke, at man kan foretage 6 beregninger, hvor resultaterne gemmes, indtil man trykker på knappen, "Slet alle". Man kan slette og genbregne i vilkårlig rækkefølge, en ad gangen hvis man vil. Værktøjet er som nævnt bedst egnet til en stor bred skærm med god opløsning, hvor sheet MAIN kan være på et skærmbillede. Makroer De benyttede makroer er signerede af COWI. Se mere herunder. 2.2 Makroer Makroer i værktøjet er digitalt signerede. For at kunne bruge makroerne skal man under macro settings vælge "Disable all macros except digitally signed macros". Se herunder. Figur 2.2 ½ Makroer

10 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "Fjernkøl 2.0" 8 Indgangen til denne menu er "office button" øverst til venstre. Indstillingen skal være valgt, før man åbner værktøjet. Developer Macro Setting har ingen betydning. Når man åbner værktøjet, får man muligvis en "Security Warning, Macro have been disabled" som en meddelelse foroven. Her skal man klikke på enten "Enable this content" eller "Trust all documents from this provider". Se herunder. Figur 2.3 Makroer

11 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "Fjernkøl 2.0" 9 Fremgangsmåde. 3 Inddata Alle inddata styres fra området til venstre i MAIN, som er gult, gengivet her til højre. Kun drop down-menuer, der er i et gult område, bliver brugt i den aktuelle beregning. I vejledningen herunder referer M1. M7, til angivelserne i dette område. Herfra er der links til sheet "I-F" og "I-1", hvor der kan tastes detaljerede data. Fra disse linkes tilbage til MAIN. I det følgende gennemgås inddata i det gule område af MAIN og de sheets, der henvises til. 3.1 Tekniske inddata M1 - Indsæt forbrug Man springer til sheet til forbrugsdata "I-F" med knappen "indsæt forbrug". I dette sheet kan man vælge mellem at indtaste årsværdier, månedsværdier eller indsatte timeværdier.

12 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "Fjernkøl 2.0" 10 Årsforbruget indsættes i MWh til proceskøling, komfortkøling, lavtemperaturvarme og mellemtemperaturvarme. De samme kan indsættes som månedsværdier. Værktøjet fordeler således de indtastede forbrug på timeværdier efter forud beregnede fordelingstal, som er beregnet for forskellige bygningstyper med forskelligt kølebehov og forskellige vinduestyper. Disse er beregnet med Bsim. Man vælger altså et årsforbrug (eller månedsforbrug) og en bygningstype, se nærmere i afsnit Man kan endvidere indsætte timeværdier for behov, der er beregnet med et andet program, for eksempel BSIM. På basis af de genererede timeforbrug beregner programmet den nødvendige installerede effekt, idet man kan vælge, hvor mange timer med ikke dækket behov der kan tillades. Dette udgør grundlaget for beregning af nødvendig kapacitet af maskiner, luftkølere mv., idet man også kan vælge en samtidighedsfaktor (udtrykt som procent), der tager højde for, at der ikke vil være maksimalt behov hos alle kunder samtidig. Kølebehov Vælg bygningstype i sheet "I-F" I drop down menuen i sheet "I-F" vælges profil til at fordele det indtastede kølebehov til komfort (måned eller år) på timeværdier. Disse er baseret på en beregning i Bsim af en termisk tung bygning med sydvendt vindue på 20 % af facaden. Der er 9 typer, idet der regnes med 3 typer vinduer og 3 forskellige interne varmebelastninger (personer + el + belysning): Profil 1 - Lav g-værdi og lav intern belastning Profil 2 - Mellem g-værdi og lav intern belastning Profil 3 - Høj g-værdi og lav intern belastning Profil 4 - Lav g-værdi og mellem intern belastning Profil 5 - Mellem g-værdi og mellem intern belastning Profil 6 - Høj g-værdi og mellem intern belastning Profil 7 - Lav g-værdi og høj intern belastning Profil 8 - Mellem g-værdi og høj intern belastning Profil 9 - Høj g-værdi og høj intern belastning For vinduer gælder, at høj g-værdi svarer til 0,7, mellem til 0,55, og lav til 0,40. Der er tre værdier for intern varmebelastning fra elforbrug og personbelastning, lav svarer til 10 W/m 2, mellem til 20 W/m 2 og høj til 40 W/m 2. Det skal bemærkes, at valg af en type med lav intern varmebelastning giver en væsentligt højere beregnet installeret effekt og en lav beregnet benyttelsestid (som fremgår af uddata). Den beregnede effekt kan nedsættes ved at øge antallet af timer, hvor anlægget ikke dækker behovet, og ved at nedsætte procentsatsen for installeret effekt under tekniske data.

13 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "Fjernkøl 2.0" 11 Endvidere skal det bemærkes, at det giver urealistiske tal, hvis der (ved brug af månedsværdier) indsættes et stort kølebehov i måneder, hvor der i den brugte fordeling kun er et lille kølebehov (eller intet), da programmet så fordeler dette behov på nogle få timer med køling. Man kan sige, at programmet fordeler på timeværdier ud fra månedsværdier, som så skaleres til de timer, hvor BSim i de forudberegnede profiler siger, at der er køling. Det samlede kølebehov skal så fordeles på de (måske få) timer, som BSim har beregnet køling for. Giver det meget urealistiske forbrug med store "spidser", kan man eventuelt nedsætte kølebehovet i de pågældende måneder, eller eventuelt løses det ved at indtaste noget af behovet som "proceskøl", eller ved at bruge timeværdier i stedet. Det kan være vanskeligt at vælge profiltype, og ofte vil der i praksis være en blanding af bygningstyper. Det væsentlige bidrag til kølebehovet er for kontorer elforbruget, og et godt udgangspunkt vil være at få et tal for elforbrug pr. m 2. Er dette i nærheden af 40 W/m 2, ligger valget mellem profil 7, 8 og 9. For stormagasiner må personbelastningen også medtages. Varmeforbruget Forbruget til lavtemperaturvarme og mellemtemperaturvarme er fordelt efter graddage. Der er brugt samme klimadata som til beregning af kølebehov. Basistemperaturerne for beregningen indsættes i sheet I-F, se nedenfor M2 - Vælg anlægstype I det gule område øverst til venstre i MAIN vælges først anlægstype blandt de nedenfor beskrevne. Se eventuelt beskrivelser i sheet SYS eller i kapitel 4, hvor opbygningen af de forskellige systemer er beskrevet. Herunder følger kommentarer til, hvordan de behandles i beregningsprogrammet. Anlægstype 1 Anlægstype 2 1 Bruges indtil videre ikke 2 Kun køling uden kølelager. "Almindeligt" fjernkøleanlæg som beregnet i Fjernkøl 1.0 med varme og eldrevet køling. Der indgår ikke lagring.

14 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "Fjernkøl 2.0" 12 Anlægstype 3 3 Kun køling med kølelager. Samme, men med et kølelager, som enten styres efter at spare penge til brændsel eller penge på kapacitet. Styres der efter penge, er grundlaget for beregningen, at der indtastes variation i energipriser fra linje 143 i sheet "I-1"". Der beregnes en marginalpris for køling på hver maskine. Hvis denne marginalpris er mindre end gennemsnitsprisen, og kølelageret ikke er fyldt op, så kører den maskine, der har den laveste marginalpris. Det sker, indtil lageret er fyldt op. Når der styres efter at spare kapacitet, er det sådan, at lageret fyldes, når det er muligt. Ved spidslast vil der da være en buffer til rådighed i lageret. Der bruges først den maskine, der har første prioritet som valgt i linje 68 til 83. Analysen af betydningen foretages da ved at reducere den installerede effekt i linje og variere på lagerets størrelse. Der kan som med anlægstype 2 prioriteres mellem varme- og eldrevet maskine. Når lageret styres efter penge vælges den maskine, der giver den laveste pris, uanset hvordan prioriteringen i linje 68 til 83 er lavet. Valg mellem styring efter penge og kapacitet sker på grundlag af timeværdier. Princippet her er, at man vælger maskine ud fra ønsket om at spare penge eller udnytte kapaciteten maksimalt (efter hvad der er valgt i under M3 i MAIN). Hvis dette ikke fører til tilstrækkelig drift til at dække behovet, så starter maskinerne i den rækkefølge, det er angivet ved prioriteringen valgt i linje 68 til 83. Anlægstype 4 Køling og varme styret efter køling - med køle og varmelagre, et for mellemtemperaturvarme og et for lavtemperaturvarme. Anlæg, der leverer køling og styres efter kølebehovet. Frikøling har første prioritet. Det kan under M4 i MAIN vælges, om maskinerne dimensioneres efter kølebehov eller varmebehov. Normalt vil man, når der styres efter kølebehov, også dimensionere efter kølebehov. Der indgår lager for lavtemperaturvarme, lager for mellemtemperaturvarme og for køling. Mellemtemperaturlageret modtager varme fra den eldrevne maskine (kaldet EL), lavtemperaturlageret fra ADS (adsorptionsmaskinen) og ABS (absorptionsmaskinen) og fra EL, hvis denne ikke har kunnet leveres til mellemtemperaturlageret. Tilførsel til kølelageret kan styres efter at spare penge på brændsel eller på kapacitet som for anlægstype 3. Når der leveres køling, leveres kondenseringsvarmen til lagrene, hvis de ikke er fyldt op.

15 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "Fjernkøl 2.0" 13 Når der leveres varme, vil kondenseringstemperaturen normalt blive hævet, og COPen bliver derfor genberegnet. Anlægstype 5 5 Varme og køling styret efter varme - med varmelagre og kølelager. Anlæg, der leverer varme og styres efter varmebehov. Køling leveres, når muligt til kølelager, hvorfra det bruges til køling. Frikøling har første prioritet og dækker en del af behovet. Frikøling kan ikke lagres. Kølelageret kan IKKE styres efter at spare penge på energi eller på investering i kapacitet. Dette kan ikke lade sig gøre, når der styres efter varme. Kølelageret køles, når det er muligt. Mellemtemperaturlageret modtager varme fra EL, lavtemperaturlageret fra ADS og ABS og fra EL, hvis denne ikke har kunnet leveres til mellemtemperaturlageret. Der kan ikke prioriteres mellem el- og varmedrevet maskine. Den varmedrevne kan kun levere lavtemperaturvarme. Varme leveres, indtil lageret er fyldt. Der er ingen drift, hvis maskinen ikke kan køre på grund af temperaturer. Eksempel. Minimum medietemperatur til fordampning ABS (linje 36) er sat til 6 C. Linje 40, temperaturdifferens mellem medie og fordampertemperatur ved varmepumpedrift for hav/sø er sat til 3 C. Hvis hav-/søtemperatur i den pågældende måned er 10 C, kan der være varmepumpedrift, idet (10-3 = 7, som er større end 6). Hvis hav-/søtemperatur er 5 C, kan der ikke, idet 5-3 = 2, som er mindre end 5. Anlægstype 6 Køling og varme med optimeret styring - med varme og kølelagre. Anlæg, der leverer varme og køling, og som styres efter de bedste forhold opgjort hver time. Det er lavet sådan, at der bruges styring efter køling i følgende tilfælde. Hvis der ikke er varmebehov. Hvis kølebehovet er større end kapaciteten af kølemaskinerne. I de øvrige tider styres der efter varme. Denne strategi er ikke 100 % optimal, og der kan forekomme ikke dækket behov for varme, selvom der styres efter varme - og ikke dækket behov for køling, selvom der styres efter køling. " Anlægget kører altså på skift som anlægstype 4 og 5, alt efter hvad der er bedst.

16 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "Fjernkøl 2.0" 14 Kølelageret kan styres efter sparede penge og sparet kapacitet som i anlægstype 3, men kun når det er beregnet, at anlægget kører med styring efter køling. I perioder, hvor der styres efter varmebehov, fyldes kølelageret, når det er muligt, som for anlægstype 5. Prioriteringen mellem valg af varmedrevet og eldrevet køling virker tilsvarende kun, når anlægget kører med styring efter køleforbrug. Bemærk, at kun i anlægstype 6 leveres varme og køling optimalt, idet anlægget styres efter det, der er bedst. Med almindelige forbrug vil anlægget typisk køre med styring efter køling i sommerperioden og med styring efter varme i vinterperioden. I anlægstype 4 leveres kun varme til lagrene, når der samtidig er et kølebehov, hvor varmen er til rådighed. I anlægstype 5 leveres tilsvarende kun køling til kølelageret, når der er varmebehov, og køling derfor er til rådighed. Følgende tabel viser en oversigt over funktionen med at styre lageret og prioriteringen mellem varme- og eldrevet maskine. Anlægstype Lagerstyring efter penge og kapacitet Prioritering mellem varme- og eldrevet maskine 2 Kun køl Nej Ja 3 Kun køl med lager Ja Ja 4 Køl og varme, styret efter køling Ja Ja 5 Køl og varme, styret efter varme Nej Nej 6 Køl og varme, optimal styring Ja, virker kun når styring efter køling er valgt af programmet. Ja, virker kun når styring efter køling er valgt af programmet M3 - Lagerstyring for køleanlæg Herefter vælges for anlægstype 3, 4 og 6, om lageret styres således, at der spares penge til brændsel, idet lageret fyldes, når energien er billig, eller om der spares kølekapacitet, idet lageret fyldes, når der er ledig kapacitet M4 - Valg af dimensionering af maskiner Derefter vælges for anlægstype 4-6 (varmepumpeanlæg), om maskiner dimensioneres efter kølebehov eller varmebehov. Dimensioneringen sker på grundlag af de indtastede data vedrørende antal timer, hvor behovet ikke dækkes, og på

17 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "Fjernkøl 2.0" 15 grundlag af den indtastede procentvise fordeling mellem eldrevet og varmedrevet maskine. Normalt vil man dimensionere efter kølebehov for anlægstype 2, 3 og 4 og efter varmebehov for anlægstype 5. For type 6 kan man bruge begge. Som nævnt bruges antal timer, hvor behovet ikke dækkes (linje 2, 23 og 24 i "I- 1") til beregning af nødvendig installeret effekt. Skrives der 0, kan anlægget dække behovet i alle timer. Skrives der for eksempel 100, vil der være ca. 100 timer, hvor behovet ikke kan dækkes. Bemærk, at effekten også beregnes ud fra procenten indsat under tekniske data (13, 14, og 33 i "I-1"). Sættes denne for eksempel til 80 %, vil anlægget ikke dække hele behovet, selv om der står 0 timer. Beregningen er omtrentlig, og det beregnede antal timer (som vises i uddata) vil ikke være præcis som anført her, selv om der skrives 100 % under installeret køleeffekt. Eksempel Hvis der er valgt dimensionering efter kølebehov og kun eldrevet køling, og det er bestemt, at der kan tillades 100 timer uden fuld dækning af kølebehovet, og linje 13 i "I-1", "Installeret køleeffekt, procent af maksimalt effektforbrug beregnet ud fra timer med dækning" er sat til 80 %, så bliver dimensionen på EL for eksempel sådan: Max. kølebehov hvis antal timer er sat til nul - 18 MW Max. kølebehov i time nr MW. Installeret effekt = 12 * 80 % = 9.6 MW M5 - valg af maskiner der indgår Nu vælges maskiner, og der er her tre muligheder: "kun EL" "EL og ADS" samt "EL og ABS". EL er med eldrevet kompressor. Som kølemaskine kan denne levere kølevand helt ned til 1 grad og aflevere varme ved alle de kilder, der indgår. Aktuel COP beregnes i programmet. Som varmepumpe styret efter varmebehov kan den levere både mellem- og lavtemperaturvarme og hente varme i alle medier, der indgår. Aktuel COP beregnes i programmet. COP for eldrevet maskine beregnes ud fra de grundlæggende formler og en Carnot-effektivitet, som er en faktor, der ganges på den teoretisk maksimale effektfaktor.

18 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "Fjernkøl 2.0" 16 Figur 3.1 Definition af Carnot-effektiviteten (fra DRFU: Varmepumpeanlæg for boligopvarmning 1979) Kondenseringstemperaturen (for køleanlæg) beregnes som medietemperaturen (luft, vand ) plus en temperaturdifferens mellem medie og kondensering, som defineres af brugeren, og som afhænger af det valgte medie. Fordampertemperaturen (for køling) beregnes som temperaturen på det afkølede vand minus en temperatur, som defineres af brugeren og indsættes. Under visse omstændigheder kan den beregnede fordampertemperatur blive højere end kondenseringstemperaturen (hvis der bruges luft, og luften er kold). Det betyder, at kølingen ville kunne leveres med frikøling, men dette kan være fravalgt. I det tilfælde sættes kondenseringstemperaturen til fordampertemperaturen plus 10 C. EL og ABS er kombination med eldrevet kompressor og Absorptionsmaskine. Mens COP for eldrevne maskiner beregnes i programmet, regnes den for ADS og ABS konstant med den indsatte værdi. Brugeren må definere denne COP ud fra de aktuelle data på grundlag af oplysninger fra fabrikanter. Som illustration kan der bruges COP-k på 0,6 for ADS og 1.0 for ABS. Som varmepumpe styret efter varmebehov kan ADS og ABS kun levere lavtemperaturvarme. Som kølemaskine kan ADS og ABS normalt levere afkølet vand ved normal temperatur. Det antages i programmet, at kondensering i køledrift kan ske til alle medier inklusive luft om sommeren.

19 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "Fjernkøl 2.0" 17 Varmen i varmepumpedrift kan kun hentes ved en minimumtemperatur, som skal indsættes som "Minimum fordampertemperatur til fordampning ". Linje 35 til 37 for EL, ADS og ABS M6 - kilde til kondensering/fordampning Derefter vælges kilde til kondensering/fordampning. 1 Grundvand, eventuelt suppleret med luftkøler 2 Grundvand, eventuelt suppleret med køletårn 3 Havvand 4 Luftkøler 5 Køletårn. Hvis der kun er køling og med varmepumpedrift styret efter kølebehov, bruges mediet kun til kondensering (anlægstype 2, 3 og 4). Hvis der er køling og varme styret efter varmebehov, bruges mediet til fordampning, medmindre der er et samtidigt kølebehov, som kan "bruges" til fordampning. Her er følgende muligheder: Grundvandskøling tillægges fuld kapacitet for køleanlæg, fordi den kan være til rådighed ved maksimal kølebelastning og derfor fortrænger kapacitet til el- og varmedrevet køling. Frikøling med luft og med havvand tillægges ingen kapacitet, da det normalt ikke er tilgængeligt ved maksimalt kølebehov om sommeren. Grundvandskøling Anlæg til grundvandskøling installeres ofte som en grundlast, der suppleres med maskiner. Dette angives som en procentdel af den samlede beregnede installerede effekt, som dækkes af grundvandskøling. Grundvandsanlægget vil således oftest ikke have tilstrækkelig kapacitet til kondensering. Værktøjet beregner derfor, hvor meget der skal til derudover. Der kan her vælges, om der skal suppleres med luftkøler (option 1) eller med køletårn (option 2). Forskellen på de to i værktøjet ligger udelukkende i beregning af investeringen. Det antages, at grundvandsanlægget leverer den fulde kapacitet (som indsættes i procent af maksimalt behov), når grundvandtemperaturen er lavere end den ønskede temperatur på det afkølede vand (linje 4) minus den af brugeren definerede temperaturdifferens mellem det afkølede vand og fordampertemperaturen (linje 10). Derimellem kan en brøkdel dækkes. Tallet vil være konstant over året, da grundvandstemperaturen regnes konstant. Det betyder altså, at selv om man definerer grundvandsanlægget til at dække 100 % (linje 52), så vil det ikke kunne lade sig gøre, hvis den krævede temperatur er for lav. Der suppleres da med el- og/eller varmedrevet køling som valgt.

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Optimal drift af prioriterede anlæg

Optimal drift af prioriterede anlæg 4712 Hovedrapport Eltra dok nr. 214946, sag 4712 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede anlæg Hovedrapport RAM-løse edb 2004 1 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Sælg resultater ikke udstyr

Sælg resultater ikke udstyr Sælg resultater ikke udstyr Energy performance contracting Modeller for finansiering af energibesparelser forord Epc netværk Di Energibranchen Kontakt: anders Stouge (ast@di.dk) rådgivning & Sparring Di

Læs mere

Modellering af Investeringer i Elsektoren

Modellering af Investeringer i Elsektoren Modellering af Investeringer i Elsektoren Jesper Felstedt & Morten Middelboe Pedersen LYNGBY 2005 EKSAMENSPROJEKT NR. 31 IMM Polyteknisk eksamensprojekt, 35 ECTS point Informatik og Matematisk Modellering

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere