7 Brugervejledning til tabelopbygning med registerdata

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7 Brugervejledning til tabelopbygning med registerdata"

Transkript

1 7 Brugervejledning til tabelopbygning med registerdata Version: maj 2013 Indhold 7 Brugervejledning til tabelopbygning med registerdata Indledning Benyttede begreber: Adgang til forskermaskiner, registerdata og modeller Grundlæggende struktur, mikrodata: Peg-og-klik Åbn Peg-og-klik Oprettelse af tabeller via Peg-og-klik Aggregeringer og særlige indstillinger Forhold vedrørende persondata Forhold vedrørende virksomhedsdata Kombination af virksomhedsdata og persondata Simple SAS-tabeller Hurtig guide til simple SAS-tabeller Udvidet guide til simple SAS-tabeller Basale valg ved opbygning af simple SAS-tabeller Hvad er tabellens indhold? Hvilket register skal benyttes til at danne tabellen? (A) Hvilke variabler i registeret Hvordan skal registerdata aggregeres op til tabellens rækker og søjler? Hvordan skal tabellen præsenteres? Kontrol Tilretning af programmet til opstilling af tabeller Hvad er tabellens indhold? Hvilket register skal anvendes til at danne tabellen? (A) Hvilke variabler i registeret skal benyttes til at danne tabellen Hvordan skal registerdata aggregeres op til tabellens rækker og søjler? Hvordan skal tabellen præsenteres?

2 7.8.6 Kontrol Primo/ultimo-tabeller Bilag 7.1 Variabler i persongrunddata Bilag 7.2 Variabler i virksomhedsgrunddata Bilag 7.2 Aggregeringer Persondata Bilag 7.4 Aggregeringer Virksomhedsdata Bilag 7.5 Virksomhedsdata Varedeklaration fra DST for regnskabsstatistikken Indledning I denne brugervejledning skitseres forskellige fremgangsmåder til opstilling af tabeller på grundlag af registerdata. Vejledningen retter sig i både mod persondataregistret og virksomhedsdataregistret. I princippet kan tabelprogrammet bruges på alle Danmarks Statistiks grundregistre, men det kræver erfaring at skulle trække data ud af registre, hvor der ikke er taget højde for fletningsproblemer mv. Læseren skal være opmærksom på, at dette ikke er en manual, men netop en vejledning, hvilket vil sige, at den ikke giver svar på alle spørgsmål, men introducerer læseren til relevante fremgangsmåder ved brug af to hjælpeprogrammer, der er programmeret i forbindelse med Den Regionale Overvågningsmodel. Det er ikke nødvendigt at være erfaren i SAS for at kunne benytte disse programmer, men det forudsætter et vist niveau i itkundskab og ikke mindst lyst til at arbejde med registerdata, da erfaring med brugen af programmet er vigtig for at kunne udnytte det bedst muligt. Når man ønsker at lave en tabel fra registerdata, er grunden typisk, at udtrækket er så specielt (f.eks. kun for en branche eller uddannelse), at andre statistikkilder som Statistikbanken eller SAM-K ikke viser data på det aggregeringsniveau, man ønsker. Som gennemgående eksempel i denne vejledning er derfor også valgt en speciel tabel, hvor data ikke kunne findes i andre databaser: Tabel 7.1: Tabelskitse, Uddannelse fordelt på alder i 2008 Uddannelse/Alder år år år år Øvrige Alle Øvrige MVU LVU/Ph.d. Uoplyst Alle Kilde: Danmarks Statistiks registerdata. Tabellen opstilles for alle fem regioner, hvilket giver en tredje dimension. Når man skal opbygge en tabel på grundlag af Danmarks Statistiks registerdata indgår følgende spørgsmål eller trin: 1. Hvad er tabellens indhold? 2. Hvilket register skal anvendes til at danne tabellen? 3. Hvilke variabler i registeret skal benyttes til at danne tabellen? a. Hvilke personer eller virksomheder skal indgå i tabellen? b. Hvor meget skal hver enhed tælle med i tabellen? 4. Hvordan skal registerdata aggregeres op til tabellens rækker og søjler? 5. Hvordan skal tabellen præsenteres? 6. Kontrol af tabellen 2

3 I det følgende gennemgås først de enkelte trin. Dernæst gennemgås, hvorledes de to støtteprogrammer skal anvendes og tilrettes, således at de ønskede tabeller kan produceres. Afslutningsvis gennemgås derefter kort et eksempel på en såkaldt primo/ultimotabel, hvor tabellen baseres på to år og hvor man kan se en populations vandring over tid. 7.2 Benyttede begreber: Lette tabeller : Specielle (forsimplede) tabeludtræk under Alfred-systemet Peg-og-klik : Windowslignende system til generering af tabeller i en-, to-, eller flere dimensioner. Indgangen kan benyttes både til persondata og virksomhedsdata. Grundlæggende er der tale om en tabelmakro i Excel der kalder og afvikler et bagvedliggende SAS-program. Med brug af Peg-og-klik kan man således i praksis helt undgå at skulle stifte bekendtskab med SAS-programmering. Simple SAS-tabeller : Små programstumper der gør det muligt at danne tabeller i en-, to-, eller flere dimensioner. Indgangen kan benyttes både til persondata og virksomhedsdata. Denne indgang kan eksempelvis benyttes til at danne tabeller og aggregeringer der ikke er opfattet af de prædefinerede udtræk i Peg-og-klik. Der ud over kan denne indgang eksempelvis også anvendes til at danne primo-ultimo-tabeller, hvor fokus er på udviklingen fra en periode til en anden (= vandringer). 7.3 Adgang til forskermaskiner, registerdata og modeller Dette afsnit er målrettet nye brugere af overvågningsmodellen og indeholder en hurtig vejledning i at sætte egen maskine op i forhold til adgang til Forskermaskinerne hos Danmarks Statistik. Lav eventuelt en genvej på dit skrivebord med denne adresse: https://sslvpn.dst.dk/my.logon.php3?check=1 1. skærmbillede Her indtastes Username modtaget fra DST Her indtastes Password modtaget fra DST 3

4 2. skærmbillede Her indtastes nummer fra din Entrust token Så er der adgang til de hellige haller. Vent til maskinen har etableret en såkaldt App tunel. Såfremt brugerorganisationen har adgang til flere maskiner placeret hos DST, Forskningsservice, vil I her få en oversigt over alle maskiner. Klik på den ønskede maskine. Efter klik på en af maskinerne kommer følgende skærmbillede: Bemærk at brugernavn på dette niveau nu er oprindelig brugernavn+projektnummer. Den regionale overvågningsmodel har projektnummer 0708, men alle brugere har mulighed for at oprette flere projekter hos Danmarks Statistik og hvert projektnummer vil give anledning til forskellige datasæt. Herefter skal indtastes et Password efter eget valg. Denne adgangskode vil løbe ud efter en vis tid. En ny adgangskode skal indeholde både store og små bogstaver samt både tal og bogstaver. Der ud over skal den være på mindst fire cifre. 4

5 7.4 Grundlæggende struktur, mikrodata: Mikrodata, eller registerdata, er på samme måde som modeldata (adgang til SAM-K/LINE via Alfred) placeret på share-maskine (F-drevet) Genvej til peg og klik er placeret i roden på Sharemaskinen ( Genvej til Lettetabeller.Ink ) Alle datafiler (både persondata og virksomhedsdata) er samlet i mappen MIKRODATA. I denne mappe (se nedenfor) er også aggregeringsfiler (Pers_agg og Virk_Agg) og tabelprogrammer (til generereing af simple SAS-tabeller, se senere) placeret. 7.5 Peg-og-klik På fællesdrevet (f) har brugerne adgang til mikrodata fra både person- og virksomhedsregistret. Ved hjælp af Peg-og-klik kan mikrodata opstilles i brugerdefinerede tabeller. Peg-og-klik er en Excel-baseret makro, der bygger en let tilgængelig brugergrænseflade oven på SAS-programmet. Derved kan man undgå at skulle arbejde med den kommandobaserede programmering der benyttes i SAS Åbn og kopier (til egen maskine) Peg-og-klik A. Kopier Peg-og-klik fra F-drev til eget drev (vha. F5): 5

6 B. Aktiver programmet via Genvej til Pegklik2.ink. Når man aktiverer (vha. dobbeltklik) Peg-og-klik, åbnes Excel automatisk og afhængig af sikkerhedsindstillinger bliver man spurgt om filen ønskes åbnet med makroer. Her vælges Med makroer 1. Hvis Excel ikke åbner automatisk kan det skyldes et makro-sikkerhedsfilter. Fravælg dette ved at vælge 2 : Funktioner makro sikkerhed (vælg) lav. Herefter åbner man igen Peg-og-klik, der nu skulle åbne uden problemer. Når Peg-og-klik er åbnet ser skærmbilledet således ud: 1 Såfremt man ikke ønsker at se denne advarsel i fremtiden vælges: Funktioner Indstillinger Makrosikkerhed (vælg) Lav. 2 I Excel

7 7.5.2 Oprettelse af tabeller via Peg-og-klik I det følgende gennemgås brugergrænsefladen og særlige forhold. Det gennemgås hvordan en tabel opstilles med 2, 3 og 4 akser, og hvordan tabellerne efterfølgende kan fortolkes. Det første egentlige skærmbillede i lette tabeller består af to faneblade. Lav en tabel og Særlige indstillinger (se ovenfor). Under særlige indstillinger kan man vælge, hvor filen skal gemmes, men som udgangspunkt vil den ligge på d-drevet under Mine_tabeller, se mere under punkt 2.5.3). Under Lav en tabel skal det ønskede datasæt defineres. Man skal i første omgang vælge om der skal trækkes person- eller virksomhedsdata. Hvis man vælger persondata, vil man få en række valgmuligheder, og skærmbilledet vil se således ud: 7

8 Så ved valg af Persondata skal det herefter defineres hvilke type af persondata, tabellerne skal baseres på (populationsafgrænsning). For både virksomhedsdata og persondata vil man afhængig af den valgte populationsafgrænsning (fx enten virksomheder, arbejdssteder eller ansatte) få adgang til de variable, der er tilgængelige på dette niveau. Oversigt over tilgængelige variable i persondatasættet findes i Bilag 7.1 Der er foruddefineret en række aggregeringer (se bilag 7.3 i brugervejledningen), og med udgangspunkt i dem har man mulighed for at definere sine egne aggregeringer. Ved valg af Virksomhedsdata skal det ligeledes defineres hvilke type af virksomhedsdata, tabellerne skal baseres på (populationsafgrænsning). Oversigt over de forskellige variable i virksomhedsdatasættet fremgår af Bilag 7.2 Som udgangspunkt er det valgt, at der sker en optælling af antal enheder. Hvis man ikke ønsker det, skal man fravælge fluebenet i Antal A. Tabel med to akser I det følgende vil der blive gennemgået et eksempel på, hvordan man kan opstille en tabel, hvor man følger personer, der overgår fra en aldersgruppe til en anden. Dvs. hvor- 8

9 dan fordelingen på aldersgrupper er forskellig fra 2009 til Dette bliver således en meget simpel primo-ultimo tabel. A. Vælg alder som variabel i Akse 1 i året 2009 og B. Vælg alder som variabel i Akse 2 i året Her er der valgt 10-års aldersgrupper, men andre aggregeringer er også mulige (se i drop-down menuen, hvor der her er valgt alder_10): C. Vælg Testkørsel (10000 obs), for at se om den tabel der fremkommer viser det ønskede. Når man har testet med en testkørsel kan man vælge Fuld kørsel (alle obs) og få den fulde tabel. 3 Denne bliver lavet vha. en testkørsel (10000 obs), så indholdet er ikke umiddelbart brugbart, men viser opsætningen af tabellen. 9

10 D. Efter et øjeblik vil der fremkomme en dialogboks, som spørger hvorvidt filen skal åbnes eller gemmes. Vælg Gem. E. Man kan nu finde filen på d-drevet under Mine_tabeller. I dette tilfælde ser skærmbilledet (i Total Commander) sådan ud 4 : Man kan her sortere filerne efter Dato og på den måde altid få sin senest dannede tabel til at ligge øverst. F. Åbn tabellen. Tabellen (Tabel A) man får ud vil se sådan ud: 4 Bemærk, at filen her er omdøbt til TabelA, Peg-og-klik vil blot navngive som Tabel nr, fx Tabel44. 10

11 Hvorfra man blandt andet kan se, at der omtrent er 10%, der flytter fra aldersklasse til aldersklasse årligt. Fx viser den blå celle, at 154 individer som var i aldersgruppen 0-9 år i 2009 i 2010 var rykket til aldersgruppen årige. I den nederste række er summeret aldersfordelingen for 2010 og i den yderste højre søjle er summeret aldersfordelingen for B. Tabel med tre akser I det følgende vil variablen civilstand i 2010 blive tilføjet til det ovenstående eksempel med aldersklasser. A. I 3. akse vælg 2010 og civilst, og som aggregering civst_5. Sådan ser skærmbilledet ud: 11

12 B. Igen vælges Testkørsel obs, og når dialogboksen fremkommer, så vælges gem. Man kan nu åbne filen fra Total Commander. Man får nu 6 tabeller frem. Fortolkningen af deres indhold vil blive gennemgået én efter én nedenfor. Tabel 1: Tabel 1 viser de individer, der kun er en del af datasættet i 2009 og derfor ikke har en civilstand i Det skyldes blandt andet, at der i dette eksempel er blevet lavet en testkørsel, hvor de første individer er medtaget. Ikke alle disse overgår fra 2009 til Tabel 2: Tabel 2 viser de individer, der i 2010 var ugifte. Ikke overraskende finder man alle de 0-9 årige fra tabel A (tabellen produceret i afsnit 5) i denne tabel. Man finder også alle de årige og en stor del af de årige. Herfra finder man en mindre og mindre andel. Tabel 3: 12

13 Tabel 3 indeholder de individer, der i 2010 var gift eller separeret. Der kan man (ikke overraskende) se, at der ikke er nogen 0-19 årige (jf. at de alle er i tabel 2), men herefter er der flere og flere, indtil aldersgruppen, hvilket skyldes, at denne aldersgruppe bliver mindre (se tabel A). Tabel 4: Tabel 4 indeholder de individer, der i 2010 havde civilstanden skilt. Man ser, at denne har flest individer i aldersgruppen årige (i 2010). Tabel 5: Tabel 5 indeholder de individer, der i 2010 havde civilstanden enke/enkemand. En gruppe som indeholder flest individer i aldersgruppen årige. Tabel 6: I tabel 6 er medtaget alle de individer, der havde en civilstand i Denne tabel er derfor identisk til tabel A C Tabel med 4 akser Man kunne nu opdele tabellerne ovenfor yderligere, fx på køn. Det vil blive gennemgået i det følgende. A. I Akse 4 vælges 2010 og kon med aggregeringen kon_3. Det ser således ud: 13

14 B. Som i det foregående vælges nu testkørsel, når dialogboksen fremkommer vælges gem og filen åbnes fra Total Commander. Man får nu 10 tabeller, fordi der for de 4 civilstande (ugift, gift/separeret, skilt, enke/enkemand) er 2 køn, hvilket giver 8 tabeller. Derudover er der en tabel for de, der hverken havde køn eller civilstand i 2010, og en tabel for alle, der havde køn og civilstand i Sådan kan man fortsætte med at tilføje akser, men man skal være opmærksom på, at antallet af tabeller hurtigt bliver meget stort Aggregeringer og særlige indstillinger Der er der foruddefineret en række aggregeringer til virksomhedsdata, jf. Bilag 7.4, og persondata, jf. bilag 7.2. Med udgangspunkt i disse aggregeringer har man mulighed for at definere sine egne aggregeringer, som herefter placeres på egen maskine (d-drevet): D:\data\workdata\700708\mit_katalog\mine_aggregeringer\ Under særlige indstillinger kan man definere: Hvor output skal placeres Hvor eventuelle brugerdefinerede aggregeringer er placeret samt Hvor logfilen er placeret Som det fremgår placeres alle data vedrørende ovenstående på brugerens egen maskine (D-drevet, som er den maskine brugeren har benyttet i forbindelse med login). Den anvendte mappestruktur er ens for alle, men de der råder over flere maskiner har mulighed for at placere data på hvilken maskine de måtte ønske. Når man har valgt de variable og aggregeringer man ønsker at benytte skal programmet afvikles. Det er en god idé først at afvikle en testkørsel (standard er på basis af de første observationer). Tip: Vælg først årstal og gennemfør derefter de analyser/tabeludtræk du ønsker. Når du vælger nyt årstal vil alle valg af variable og aggregeringer blive nulstillet Hvis tabeller med testkørsel ser ud som forventet, er det tid at vælge en fuld kørsel, der fungerer på samme måde som en testkørsel Forhold vedrørende persondata For en overordnet liste over variable i persondata henvises til bilag 7.1. Standardaggregeringer vedr. virksomhedsdata er som nævnt placerer under D:\crtdata\alle\mikrodata\pers_agg\ Forhold vedrørende virksomhedsdata For en overordnet beskrivelse af virksomhedsdata henvises til bilag 7.5 Standardaggregeringer vedr. virksomhedsdata er som nævnt placerer under 14

15 D:\crtdata\alle\mikrodata\virk_agg\ For så vidt angår alle diskrete variable findes en standardaggregering kaldet ALLEBE- LOB, jf. nedenfor. Denne aggregering kan benyttes til at skaffe et første overordnet overblik over fordelingen. Aggregeringen kan selvfølgelig kopieres til MI- NE_AGGREGERINGER og beløbene kan tilpasses til hvad man selv måtte ønske Kombination af virksomhedsdata og persondata Ved analyse af virksomhedsdata er det muligt at kombinere analysen med udvalgte personlige oplysninger om de ansatte. Foreløbigt er det muligt at kombinere virksomhedsregnskaber med oplysninger om: De ansattes alder (ALDER) De ansattes uddannelse (HFFSP) De ansattes køn (KVINDER) Der findes en række standard aggregeringer (eller ANDELE som vi har valgt at kalde dem, når det drejer sig om variable tilknyttet de ansatte) der kan benyttes til at gruppere udvalgte virksomhedsresultater i forhold karakteristika for de ansatte. 15

16 16

17 Ovenfor sættes virksomhedernes omsætning i forhold til de ansattes alder. Under ALDER defineres først hvilken aldersgruppering der ønskes (her er valgt ANDEL_10 hvilket deler de ansatte op i 10 procents grupper) og herefter defineres hvilket alderssegment man ønsker at kigge nærmere på (her er valgt ALDER_over50). 7.6 Simple SAS-tabeller Hurtig guide til simple SAS-tabeller Denne hurtigguide kan også findes på Share-maskinen (F-drevet) i roden. Guiden kan anvendes af personer der i forvejen har et vist kendskab til SAS Lette tabeller Makroen skal inkluderes for at kunne kaldes: %include F:\CRTdata\Alle\MIKRODATA\Programmer\Tabelmakroer.sas ; Derefter kaldes makroen f.eks. sådan: %tabel(data=pers, pop=1, aar=2005, akser=alder, agg=alder_10, excelfil=tabel); Det er som minimum nødvendigt at angive et årstal og en akse. Der dannes excel-fil hvis der angives et navn og en dat-fil hvis der angives navn for denne. Parametre 17

18 Følgende parametre kan bruges med %tabel makroen. Default værdi angivet. Oversigten gælder for persondatasættet: Parameter Data= pers Aar= Pop= 1 Obs= max Akser= Agg= Var= Primoaar= Primoakser= Primoagg= Primovar= Kommentar, tilladte værdier Pers/person eller virk/virksomhed Skal angives 1 = alle personer (én obs per person) 2 = alle beskæftigede (én obs per person) 3 = alle arbejdsløse (én obs per person) 4 = alle (én obs per person) 5 = alle hoved- og bijob (mange personer har flere observationer) Bruges til evt. at angive færre observationer for hurtig kørsel Skal angives. Der kan angives en eller flere variabler/akser. Første akse tabuleres vertikalt, anden akse tabuleres horisontalt. Yderligere akser giver flere tabeller i exceloutput. For hver akse kan angives en aggregering, x angiver ingen aggregering Liste af variabler som summeres i hver celle Disse bruges til at danne primo- ultimotabeller. Primoaar skal være tidligere end aar Akser, aggregeringer og sumvariabler angives som normalt. Beregn= <navn> på en beregn-fil: beregn_<navn>.sas, køres både primo og ultimo Beregn2= <navn> på beregn-fil, kan bruge primo/ultimo samtidigt som <var>_pri og <var>_ult Beregn2brug= Variabler som bruges i beregn2-fil Beregn2var= Variabler som beregnes i beregn2-fil Beregnkode= Eksperimentel, bruges ikke Means= 1 Skal der vises en kontroltabel (1) eller ej (0) Uddata=ud Navn på sumdatasæt, kan bruges til efterfølgende beregning/tabulering Model= Aggdir= Exceldir= Excelfil= Datdir= Datfil= Navn på model, bruges til at placere output Mappe med brugerens egne aggregeringer. Hvis andet ikke angives: D:\Data\Workdata\700708\MIT_KATALOG\MINE_AGGREGERINGER Mappe til exceloutput. Hvis andet ikke angives: D:\Data\Workdata\700708\MIT_KATALOG\MINE_TABELLER Navn på exceloutput. Skal angives for at få en tabel-fil. Mappe hvor dat-fil placeres. Hvis andet ikke angives: D:\Data\Workdata\700708\MODELLER\<model>\MODELopbygning\DATA\RegCens Navn på dat-fil. Skal angives for at få en dat-fil. Filer, mapper og stier Hvis andet ikke angives (brug exceldir=), placerer %tabel-makroen excel-output i mappen: D:\Data\Workdata\700708\MIT_KATALOG\MINE_TABELLER Hvis andet ikke angives (brug aggdir=), søgers aggregeringer og beregn-filer i mappen: D:\Data\Workdata\700708\MIT_KATALOG\MINE_AGGREGERINGER Og i CRT s faste aggregeringer for person- og virksomhedsdata: F:\CRTdata\Alle\MIKRODATA\Pers_Agg F:\CRTdata\Alle\MIKRODATA\Virk_Agg Hvis andet ikke angives (brug datdir=), placeres evt. dat-filer i mappen: 18

19 D:\Data\Workdata\700708\MIT_KATALOG\MINE_TABELLER Ved modelkørsel (dvs. når model= er angivet), placeres dat-filer i: D:\Data\Workdata\700708\MODELLER\<model>\MODELopbygning\DATA\RegCens Tabeller for flere år på en gang Makroen %tabelaar virker ved at kalde %tabel for hvert år fra aar0 til aar1 og tager ellers samme parametre som %tabel. Eksempel: %tabel(data=pers, pop=1, aar0=2000, aar1=2008, akser=alder, agg=alder_10, excelfil=tabel); Output fra hvert år placeres i separate filer idet årstallet tilføjes excelfil og datfil Udvidet guide til simple SAS-tabeller Adgang til simple SAS-tabeller (1, 2 eller 3-dimensionale tabeller) sker vi fællesmaskinen (f-drevet). F:\CRTdata\Alle\TABELLER\PROGRAMMER\ Under hver af de tre dimensioner er der en adgang til et tabelprogram der tækker enten på persondata eller virksomhedsdata (VIRK). 19

20 De aggregering som der trækkes på i både de simple SAS-tabeller og i peg-og-klik er begge placeret på det samme sted på F-drevet: Placering af aggregeringer: F:\CRTdata\Alle\MIKRODATA\Virk_Agg\ F:\CRTdata\Alle\MIKRODATA\Pers_Agg\ Der ud over har brugerne mulighed for at placere egne aggregeringer på d-drevet (egen maskine): D:\data\workdata\700708\mit_katalog\mine_aggregeringer\ Endelig kan det nævnes at de rådata der trækkes på, både persondata og virksomhedsdata ligeledes er placeret på f: F:\CRTdata\Alle\MIKRODATA\Data\ 7.7 Basale valg ved opbygning af simple SAS-tabeller Nedenfor forklares fremgangsmåden ved opbygning af tabeller på grundlag af registerdata. Alle trin skal gennemgås for tabeller, der bygger på grundlag person- eller virksomhedsdata, samt for primo/ultimo-tabeller. 20

21 7.7.1 Hvad er tabellens indhold? Som det fremgår af det gennemgående eksempel, er der her valgt en tabel, hvori indgår 3 dimensioner: Uddannelse som tabellens rækker Alder som tabellens søjler Kommuner som tabellens geografiske baggrundsvariabel Generelt kan tabeller opbygges med få eller mange dimensioner. Det enkleste er den 1- dimensionale tabel, som f.eks. blot består af en optælling af antallet af personer efter uddannelse. Mere kompleks bliver tabellen, hvis der tilføjes en søjle (den 2-dimensionale tabel med række og søjle), eller der yderligere tilføjes en baggrundsvariabel (den 3-dimensionale tabel med række, søjle og baggrundsvariabel). Derefter kan der yderligere tilføjes en baggrundsvariabel, så tabellen får 4, 5 eller flere dimensioner. Det kan dog blive svært at holde styr på alle disse dimensioner, så i denne vejledning vil der blive fokuseret på tabeller med tre dimensioner Hvilket register skal benyttes til at danne tabellen? Eksemplet i denne vejledning fokuserer på anvendelse af personregistret, imidlertid benyttes fuldkommen de samme principper ved anvendelse af virksomhedsregistret, jf. senere omtale. Personregisteret omfatter årene 1994 til 2009, og virksomhedsregistret omfatter årene 1997 til (A) Hvilke variabler i registeret Til at danne tabellen i det gennemgående eksempel benyttes de variabler, der fremgår af følgende liste: Variabel i personregister Variabelindhold Anvendes til dannelse af tabellens HFFSP Højeste fuldførte uddannelse Rækker ALDER Alder Søjler KOM Bopælskommune Baggrundsvariabel Af tabellen fremgår, at variablen HFFSP i personregistret anvendes til at definere den højeste uddannelse som personen har fuldført, som igen anvendes til at identificere den af tabellens rækker, hvor personen skal placeres. Tilsvarende benyttes variablen ALDER til at identificere den af tabellens søjler, hvor personen skal placeres. Tilslut anvendes variablen KOM til at identificere den kommune, hvor personen har sin bopæl, og dermed hvilken af de 2-dimensionale tabeller i udtrækket, som personen skal placeres i. Den tredje dimension af tabellen opnås altså ved at have et antal række-søjle-tabeller, der svarer til antal grupperinger i baggrundsvariablen. Hvis det er henvendt til helt nye brugere kunne der evt. være et visuelt eksempel: 5 Datagrundlaget for årene 1997 til 1999 er dog ikke komplet og man skal være varsom ved fortolkningen af resultater fra disse år. 21

22 Region Hovedstaden Uddannelse/Alder år år år år Øvrige Alle Øvrige MVU LVU/Ph.d. Uoplyst Alle 22

23 Region Midtjylland Uddannelse/Alder år år år år Øvrige Alle Øvrige MVU LVU/Ph.d. Uoplyst Alle I bilag 7.1 og 7.2 findes en liste over de variabler, som indgår i hhv. personregistret og virksomhedsregistret. I listen er desuden angivet, hvilke år variablen eksisterer for. Hvis man ønsker nærmere oplysninger om variablene, skal man søge i Danmarks Statistiks dokumentation af variablerne (http://www.dst.dk/vejviser/dokumentation/times.aspx). I bilag 7.3 og 7.4 findes en oversigt over de tilgængelige standardaggregeringer i hhv. personregistret og virksomhedsregistret. Udover disse standardaggregeringer har brugerne mulighed for at oprette egne aggregeringer, eksempelvis hvis der ønskes en sammenligning af specifikke kommuner eller grupper af kommuner. Oprettelse og placering af disse brugerdefinerede aggregeringer er nærmere omtalt i afsnit 7.3 Oprettelse af tabeller via peg og klik (B) Hvilke personer eller virksomheder skal indgå i tabellen? Et spørgsmål, der hænger tæt sammen med valg af variabler, er, hvilke personer eller virksomheder der skal tælle med i tabellen. Det kan betegnes som en populationsafgrænsning. For så vidt angår persondata er det muligt at operere med 5 forskellige former for populationsafgrænsninger: 1. Alle (hele befolkningen) 2. Alle beskæftigede (hovedbeskæftigede) 3. Alle arbejdsløse 4. Alle i alderen 16 til 64 år 5. Alle beskæftigede (hoved- og bibeskæftigelse) For så vidt angår virksomhedsdata er det muligt at operere med tre former for populationsafgrænsning: 1. Firmaniveau 2. Arbejdsstedsniveau 3. Personniveau I forbindelse med populationsafgrænsning kræves en smule varsomhed med valg af variable idet man skal være opmærksom på, på hvilke niveau de forskellige variable fødes. Indsæt oversigt over de forskellige variables fødested 23

24 7.2.3 (C) Hvor meget skal hver person eller virksomhed tælle med i tabellen? Et særligt spørgsmål vedrørende valg af variabler er, hvordan den enkelte enhed (person eller virksomhed) skal tælle med i tabellen. Det enkleste er, at hver enhed vægter med én. Det betyder, at tabellens celler vil vise det antal enheder, der har de tilsvarende række- og kolonneværdier, f.eks. antallet af personer med en læreruddannelse mellem 30 og 39 år. Det kan imidlertid være relevant at lade personer eller virksomheder tælle i cellerne ved deres indkomst, antal ansatte, omsætning eller lignede. Derved får man et samlet beløb eller antal for hver celle i tabellen. Det kan i sig selv være interessant, men hvis man samtidig har antal observationer i hver celle, kan man efterfølgende udregne f.eks. en gennemsnitsindkomst for de grupper, der svarer til tabellens celler Hvordan skal registerdata aggregeres op til tabellens rækker og søjler? Som det fremgår af det gennemgående eksempel, er det ikke de detaljerede værdier af variablerne, der indgår i tabellen, men i stedet en aggregering af variablerne. For rækkerne er HFFSP inddelt i tre uddannelsesgrupper: LVU/PhD, MVU og en restgruppe. Der er således foretaget en aggregering, hvor de mange uddannelseskoder er grupperet efter LVU/PhD og MVU samt øvrige uddannelser og uoplyste uddannelser. ALDER er opdelt i fire grupper, samt en restgruppe. Endelig er de 98 kommuner aggregeret til de fem regioner Hvordan skal tabellen præsenteres? Herefter skal man tage stilling til præsentation af tabellen. Tabellens programmer kan lægges over i et tabelbehandlingsprogram f.eks. et regneark eller et grafikprogram hvor tallene præsenteres efter brugerens ønske. En anden mulighed er at foretage forskellige omregninger. F.eks. kan man finde gennemsnitsløn og indlægge disse data i en tabel. Det gøres ved at beregne en antalstabel (hvor alle beskæftigede tæller med et-taller) og en lønbeløbstabel (hvor alle beskæftigede tæller med deres løn, variablen hedder Lonblb). Ved herefter at dividere de to tabeller med hinanden felt for felt - fås en tabel, som viser gennemsnitsindkomsten Kontrol Inden man arbejder videre med tabellerne, bør de kontrolleres for fejl. Derfor er her forslag til, hvordan man kan kontrollere sine data. Det er dog grundlæggende vigtigt som altid at bruge sin fornuft til at vurdere, om tabellernes tal virker rimelige. Kontroller logfilen i SAS for fejlmeddelelser. Selv om fejlmeddelelserne kan være svære at tyde, så giver de en indikation af, hvad der kan være gået galt i en kørsel. Det er det, der er skrevet med rødt, man skal være opmærksom på, særligt hvis det er markeret med error. Der vil blive lavet en liste over typiske fejl, som f.eks. at man har indtastet et variabelnavn eller en aggregering, der ikke eksisterer. Kontroller totaler fra tabellerne i forhold til Statistikbanken eller andre pålidelige statistikkilder. Der kan måske være mindre uoverensstemmelse på grund af forskelle i populationsafgrænsning, men i store træk skal tallene i Statistikbanken stemme med udtræk fra registerdata, da de også ligger til grund for Statistikbankens tabeller. Kontroller delresultater i forhold til information fra andre pålidelige kilder. 24

25 Husk at tabellerne skal opfylde diskretionskrav, når de flyttes til egen PC. 7.8 Tilretning af programmet til opstilling af tabeller I de følgende afsnit gennemgås, hvordan det simple SAS-tabelprogram tilrettes, således at det danner de ønskede tabeller. I gennemgangen benyttes det gennemgående eksempel. Inden de enkelte punkter i tilpasningen af programmet behandles, skitseres strukturen i SAS-programmet, der benyttes til at trække tabeller ud af registerdatabasen. NB: Vær meget opmærksom på, hvor kommaer og semikoloner står. dm 'clear log'; /* renser loggen */ dm 'clear output'; /* renser SAS' vindue, hvor output vises*/ options nocenter ps=max ls=max obs=10000; /* obs sættes lig max, hvis kørsel på alle observationer ønskes*/ %include 'F:\CRTdata\Alle\MIKRODATA\Programmer\tabelmakroer_virk_feb2011.sas'; /* viser stien, hvor programmerne (makroerne) skal hentes */ /*%let aggprog =F:\CRTdata\Alle\TABELLER\AGGREGERING\REG_DAT_PER; */ /* viser stien, hvor aggregeringerne skal hentes */ %let excelfildir =D:\Data\Workdata\700708\MIT_KATALOG\MINE_TABELLER; /* viser stien, hvor tabellerne skal gemmes */ I indledning af programmet sættes en række parametre, som bruger normalt ikke behøver at ændre: Først renses loggen og vindue til output fra tidligere kørsler. Derefter sættes nogle parametre, hvor den vigtigste er obs, der regulerer, hvor mange observationer, 25

Database om udviklingen i landdistrikterne. Villy Søgaard

Database om udviklingen i landdistrikterne. Villy Søgaard Database om udviklingen i landdistrikterne Villy Søgaard Juni 2011 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT eller dele heraf er uden instituttets

Læs mere

SAS formater i Danmarks Statistik

SAS formater i Danmarks Statistik Danmarks Statistik, Forskningsservice og Kundecenter 9. januar 2012 SAS formater i Danmarks Statistik 1. Indledning... 1 2. Hvor findes formater og øvrige datafiler?... 2 3. Hvordan bruges formater i SAS-programmet?...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2008 Indkomstforhold i Århus Kommune, 2004-2006 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 2006 forventes at andrage 38.955 mio.

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik december 26 Indkomstforhold i Århus Kommune, 23-25 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 25 forventes at andrage 36.891 mio. kr.

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice

Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik Jørn K. Petersen Forskningsservice Danmarks Statistiks forskerordning Danmarks Statistik råder over helt unikke registerdata af høj kvalitet Forskerordningen giver

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR DEN REGIONALE MODEL FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE

BRUGERVEJLEDNING FOR DEN REGIONALE MODEL FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE BRUGERVEJLEDNING FOR DEN REGIONALE MODEL FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE Version: marts 2010 Indhold 1 Hvordan arbejder man med den regionale model for erhverv og beskæftigelse? 5 1.1 Den regionale model

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen

Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Regionale arbejdsmarkedsmodeller mellemfristede fremskrivninger: Anvendte analysemodeller og - metoder? Bjarne Madsen Disposition (Typer af) resultater fra ekspertudvalget vedr. infrastruktur og arbejdskraft

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvad menes med det progressive skattesystem: At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvem må udskrive skatter i DK:

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Lov om et indkomstregister Lov nr. 1534 af 19.12.2007 Gældende fra 01.01.2008 Omfatter alle private og offentlige

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Vejledning, data til lønforhandling 2013

Vejledning, data til lønforhandling 2013 Vejledning, data til lønforhandling 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Hvordan danner jeg regnearket Oversigt til lederen?... 1 3 Hvordan danner jeg regnearket Løndel til lederen?... 4 4 Hvordan danner jeg

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio SMS-service vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Vejledning

Læs mere

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Tips og tricks Gennemgang af: Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Brevfletning med Word Ændre på parametre i rapporterne Fjern dimensioner der ikke bruges i rapporterne Brug af Subscriptions Excel funktioner

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde

Baggrundsvariabel Definition af baggrundsvariabel Datakilde LANDSBYGGEFONDEN 6. marts 2015 Datagrundlag for tvillingeværktøj Data i Tvillingeværktøjet Der indgår en række forskellige data i Tvillingeværktøjet. Data opdateres årligt, når der foreligger nye data.

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger. Overførsel af købsordre til GRENE (Simpel) Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Grenes webshop trækker man

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Formålet med arket er, at give brugerne inspiration og mulighed for at

Formålet med arket er, at give brugerne inspiration og mulighed for at Off_hjaelp vist i Excel 2010 med PowerPivot. Formål med arket: Formålet med arket er, at give brugerne inspiration og mulighed for at 1. sammenligne tidsserier på kontosummer 2. sammenligne kontosummer

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Styr på dine penge. Lærervejledning Pengeuge 2015. Samfundsfag

Styr på dine penge. Lærervejledning Pengeuge 2015. Samfundsfag 1 styr på dine penge Lærervejledning Pengeuge 2015 Styr på dine penge Materialet kan anvendes i undervisningen i matematik og samfundsfag enten hver for sig eller i samspil. Det er tilstræbt, at det kan

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6)

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes efter

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere