Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion"

Transkript

1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 10 Instruktion

2 Cebocon /10 (DJU) Dansk Cebocon 0 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært anvendes til fastholdelse af et konstant tryk i ventilationsanlæg med hastighedsregulerbare ventilatorer, der kan styres med et 0-0V signal. Regulatoren leveres med en PTH tryktransducer, 0.5m luftslange og en slangestuds samlet i én emballage. Typisk anvendelses område er udsugning i boligblokke fra badeværelser og emhætter PRODUKTPROGRAM Type Produkt Cebocon 0 Konstanttrykregulator, 230V, 0-0V, IP54 FUNKTION Cebcon 0 er en konstanttrykregulator til trykstyrede ventilationsanlæg, og afgiver et aktivt 0-0V reguleringssignal til en ventilatorstyring. Trykket måles med den medfølgende PTH tryktransducer, som normalt monteres ved den fjerneste emhætte i ventilationsanlægget. Afhængigt af om trykket er over eller under det indstillede sætpunkt, sænkes eller øges signalet til ventilatoren indtil systemet er i balance og trykket fastholdes. Konstanttrykregulatoren er fabriksindstillet til en typisk installation, og tryktransduceren kan tilpasses yderligere til det aktuelle trykområde vha. DIP-switche. Konstanttrykregulatoren kan efter behov tilpasses det enkelte anlæg vha. en enkel dreje/tryk knap, og indstillinger samt status aflæses på det indbyggede display. Tilsluttes en ekstern temperaturføler kan dag-sætpunktet kompenseres som funktion af udetemperaturen. Udlæsning af trykket med et overordnet CTS anlæg eller LON er mulig via den indbyggede 4-20mA udgang, der afgiver et aktivt strøm signal som er proportionalt med det målte lufttryk. Aktiveres natsænkning ved f.eks. at tilslutte en ekstern tidsstyring til natsænkningsindgangen, reguleres trykket iflg. nat sætpunktet. ALARM Hvis trykket overskrider alarmgrænserne udover den indstillede tid, vises alarmmelding i displayet og det indbyggede alarmrelæ aktiveres. Indeholder ventilatorstyringen et potentialfri alarmrelæ eller en potentialfri termokontakt, vil tilslutning til konstanttrykregulatoren medføre en alarm melding i displayet, og aktivering af regulatorens alarmrelæ ved motorfejl. Anvendte standarder EN og EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN Lavspændingsdirektivet TEKNISKE DATA Forsyningsspænding...230V AC ±0 %, 50Hz Eget forbrug maks. 20 VA Dimensioner x 58 x 80 mm (se figur ) Vægt g Omgivelsestemperatur /+50 C (Drift) 0/+50 C (Display) -50/+70 C (Opbevaring) Kabeltilslutninger xM20, 4xM6, xm2 forskruning Kapsling IP54 Sætpunktområde Pa (Dag) Pa (Nat) Udgangssignal til motor.0-0v DC, max.5ma Indgangssignal, tryk v DC Tryktransducer områder....0/00pa, 0/ 50Pa, 0/500Pa, 0/000Pa, 0/600Pa Forsyning til tryktransducer v DC, max. 50mA Udgangssignal, aktuelt tryk ma DC, max 500 Ohm Natsænkning indgang v, intern pull-up 3,3KΩ, aktiv lav Motoralarm indgang v, intern pull-up 3,3KΩ, aktiv høj Alarm relæ v AC, 5A, SPDT Temperaturfølerindgang..NTC (ETF-x33/44/55) Temperaturvisning /+50 C Temperatur kompensering af dag sætpunkt Pa Max sætpunkt ved /+30 C Min sætpunkt ved /+0 C MONTERING Cebocon 0 konstanttrykregulatoren skal skrues fast på en plan flade, og monteres på flg. måde:. Dreje/tryk knap afmonteres ved at trække den af akslen (fig. ). 2. Låget afmonteres ved at løsne skruer i lågets hjørner. 3. Konstanttrykregulatoren fastgøres med skruer i kassens hjørner. Forskruningerne skal vende nedad. 4. Kabler tilsluttes (fig. 2). 5. Låg monteres og dreje/tryk knap skubbes forsigtigt på akslen. PTH tryktransduceren monteres som anvist i PTH instruktionen. Luftstudsen monteres i ventilationskanalen og forbindes med luftslange til -studsen på PTH tryktransduceren. Er tryktransduceren monteret i et trykneutralt område behøver +studsen ingen tilslutning. Ellers føres neutralt tryk frem til +studsen med en luftstlange. fabriksindstillinger som passer til et typisk anlæg, hvor tryktransduceren er monteret på hovedfjerneste emhætte. Figur 4-7 viser hvordan PTH kanalen mellem den fjerneste og den næst- tryktransduceren skal være indstillet for at fungere sammen med konstanttrykregulatoren. Fabriksindstillinger er markeret med FED, og ugyldige indstilinger er vist med grå tekst. DRIFTSTATUS Nederst i displayets højre hjørne vises driftstatus med flg. symboler : N - Natsænkning er aktiv og der reguleres efter nat sætpunktet. Når natsænkning er aktiveret køres der ikke med temperatur kompensering. T - Temperaturkompensering af dagsdrift sætpunkt er aktiveret. A - (blinker) Alarm mens apparatet betjenes. Efter et stykke tid uden betjening skiftes automatisk til alarm visning, hvis der fortsat er alarm. Figurer Figur : Målskitse Figur 2: Tilslutningsdiagram Figur 3: Udetemperatur kompensering af dag-setpunkt Figur 4: PTH Tilslutningsdiagram Figur 5: Valg af PTH trykområde Figur 6: Valg af PTH udgangssignal Figur 7: Valg af PTH dæmpning Figur 8: PTH disponibel DIP Klemme 8 og 9 er sluttet ved alarm eller manglende 230V. Alarmvisninger findes i tabel 2. CE MÆRKNING OJ Electronics A/S erklærer under ansvar, at produktet opfylder Rådets Direktiv 92/3 og efterfølgende ændringer om elektromagnetisk kompatibilitet samt Rådets Direktiv 73/23 om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser. INDSTILLINGER Cebocon 0 konstanttrykregulatoren og PTH tryktransduceren er begge fabriksindstillet til 0-00 Pa måleområde. Måleområdet kan ændres efter behov i hhv. konstanttrykregulatorens menu og på tryktransducerens DIP-switch. Måleområderne skal være ens for at regulatoren fungerer korrekt. Tabel viser status og indstillinger i konstanttrykregulatorens display. De viste indstilinger er 2

3 Tabel 1. Status og indstilling i konstanttrykregulatorens display Status Indstillinger Indstilling af Beskrivelse Værdi temperaturkomp. Aktuelt tryk xxx Pa Udetemperatur xx,x C Visning af målt tryk. Vises automatisk når konstanttrykregulatoren ikke betjenes. Visning af aktuel udetemperatur. Kun aktiv hvis udetemperatur kompensering er tilvalgt. Se indstillinger Se indstillinger Setpkt 80 Pa Visning af indstillet setpunkt Aktuel xxx Pa og målt aktuelt tryk. Motorhastighed Visning af aktuel Signal xx% motorhastighedssignal Tryktransducer Konstanttrykregulatoren 0-00 Pa skal indstilles til samme område som den anvendte tryktransducer. Motor, signal Indstillet maksimal Max 00% motorhastighedssignal Motor, signal Indstillet minimum Min 20% motorhastighedssignal Regulator Indstillet forstærkning i Forstærk 20 regulatoren. Stor forstærkning gør regulatoren hurtig, men øger risiko for pendling. Lille forstærkning reducerer risikoen for pendling, men gør regulatoren langsom. Alarmgrænse Trykafvigelser indenfor Pa ±35 Pa indstillet Pa alarmgrænse udløser ikke alarm. Alarmgrænse Min. tid 300 s Alarmen udløses hvis trykafvigelsen kontinuert overskrider indstillet Pa alarmgrænse i længere tid end indstillet min. tid. Language Dansk Valg af menu sprog til statusvisning Ændre indstillinger Indtast kode ---- til statusvisning Setpunkt dag Indstilling af dagsdrift 30 - tryktransducer 80 Pa setpunkt max Pa 3

4 Tabel 1 - fortsat Status Indstillinger Indstilling af Beskrivelse Værdi temperaturkomp. Tryktransducer Konstanttrykregulatoren 00, 50, 300, 500, 0-00 Pa skal indstilles til samme 000, 600 Pa område som den anvendte tryktransducer. Motor, signal Indstilling af maksimal 30-00%, dog Max 00% motorhastighedssignal altid højere end I denne menu overstyres signal min. regulatoren til indstillet max signal til motor. Efter time uden betjening skiftes automatisk tilbage til visning af aktuelt tryk og regulering. Motor, signal Indstilling af minimum 0-00%, dog Min. 20% motorhastighedssignal altid lavere end signal max. I denne menu overstyres regulatoren til indstillet min. signal til motor. Efter time uden betjening skiftes autotisk tilbage til visning af aktuelt tryk og regulering. Regulator Indstilling af regulatorens 5 til 000 Forstærkn. 20 forstærkning. Stor forstærkning gør regulatoren hurtig, men øger risiko for pendling. Lille forstærkning reducerer risikoen for pendling, men gør egulatoren langsom. Alarmgrænse Trykafvigelser indenfor 0 til 200 Pa Pa ±35 Pa indstillet Pa alarmgrænse udløser ikke alarm. Alarmgrænse Alarmen udløses hvis 60 til 2000 sek. Min. tid 300 s trykafvigelsen kontinuert overskrider indstillet Pa alarmgrænse i længere tid end indstillet min. tid. Language Valg af menu sprog Dansk, English Dansk Deutsch, Svenska, Norsk Genskab Fabriks setup Vælges ja resettes Ja/Nej fabriks setup Reset: nej konstanttrykregulatoren og alle indstillinger overskrives med fabriksindstillingen. Setpunkt nat Indstilling af natdrift 30 - tryktransducer 40Pa setpunkt. max. Pa Udetemp. komp. Viser om udetemperatur Aktiv: Nej kompensering af dagdrift setpunkt er aktiveret. (kræver tilslutning af ekstern temperaturføler). Udetemp. komp. Aktivering/deaktivering af Ja / Nej Aktiv: nej udetemperaturkompensering Udetemp. komp. Udetemperaturkompensering 0 til +30 C, dog Max. ved +5 C ophører ved temperaturer altid 5 C højere over indstillet max. end udetemp. (se fig. 3) komp. min. 4

5 Tabell 1 - fortsat Status Indstillinger Indstilling af Beskrivelse Værdi temperaturkomp. Udetemp. komp. Udetemperatur -20 til +0 C Min ved -0 C kompensering er fuldt indkoblet ved temperatur lavere end indstillet min. (se fig. 3) Udetemp. komp. Fuldt indkoblet udetempe- 0 til 200 Pa Tryk 25Pa ratur kompensering sænker dagsdrift setpunktet med indstillet antal Pascal. (se fig. 3) til statusvisning til statusvisning Tabel 2. Alarm visninger Alarm visninger Beskrivelse Alarm Tryk for lavt Alarm Tryk for højt Aktuelt tryk er lavere end sætpunkt minus indstillet Pa alarm grænse, og har været det i en længere periode end indstillet min. tid. Regulatoren fortsætter med at regulere efter sætpunktet. Trykkes betjeningsknappen ind, gås tilbage til sidst viste billede i display. Her vil displayets nederste højre hjørne vise et blinkende A så længe der stadig er alarm, og apparatets indstillinger kan justeres på normal vis. Efter 5 sekunder uden betjening skiftes automatisk til alarmvisning igen, såfremt der stadig er fejl. Alarmen afstilles automatisk hvis trykket kommer inden for alarmgrænsen. Aktuelt tryk er højere end sætpunkt plus indstillet Pa alarm grænse. Ellers som ovenstående. Alarm Fejl motor Alarmen vises straks når der er alarm fra motor (klemme 2 og 3 åben på konstanttryk regulator). Regulatorudgangen på konstanttrykregulatoren sættes til minimum, og alarmvisningen kan ikke fjernes vha. betjeningsknappen. Afstilling sker automatisk når alarm fra motor forsvinder (klemme 2 og 3 sluttes på konstanttryk regulator). 5

6 Fig. 1 - Målskitse Fig. 3 - Udetemperatur-kompensering af dag-setpunkt Fig. 2 - Tilslutningsdiagram ALARM Klemme 18 og 19 er sluttet ved alarm eller manglende 230V 6

7 Fig. 4 - PTH tilslutningsdiagram Fig. 5 - Pressure range PTH Indstilling af PTH trykområde DIP1 DIP2 DIP PA ON ON ON Fig. 6 - Valg af PTH udgangssignal Output PTH DIP 6 Jumper position 0-10V OFF Pa OFF ON ON Pa ON ONON OFF F OF ON Pa OFF OFF ON 2-0V ON 0-20 ma OFF 0V 20 ma Pa ON ON OFF 4-20 ma ON Pa OFF ON OFF Pa ON OFF OFF Pa OFF OFF OFF Fig. 7 - Valg af PTH dæmpning Damping PTH DIP5 0.4s OFF 0s ON Trykområde Konstanttrykregulatoren skal indstilles til samme område som den anvendte transducer. Fig. 8 - PTH disponibel DIP Not used PTH DIP4 Not used OFF Not used ON 7

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Brugermanual Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Navn på dele og funktioner 2 Fjernbetjening 4

Læs mere

Quick guide og nyttig information

Quick guide og nyttig information Quick guide og nyttig information Tillykke med din Webasto bilvarmer! Denne quick guide indeholder vigtig information omkring betjening af din Webasto bilvarmer samt gode råd til, hvordan du opnår det

Læs mere

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer Det sikre valg ARGUS røgdetektorer 2 Det handler om kvalitet Når det gælder menneskers sikkerhed i hjemmet, må man ikke gå på kompromis med kvaliteten. Derfor introducerer Schneider Electric ARGUS røgdetektorer

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 1. Sikkerhed 3 1.1 Advarsler 3 1.2 Sikkerhedsinstruktioner 5 1.3 Jordforbindelse og jordfejlsbeskyttelse 5 1.4 Før motoren startes 6 2. Modtagelse af

Læs mere

LK IHC Control Quick guide

LK IHC Control Quick guide LK IHC Control Quick guide by 1 Indhold Velkommen til LK IHC Control...3 Æskens indhold...3 Pc-systemkrav...4 Netværkstilslutning af IHC controller...5 Forbindelse mellem pc og controller...6 Tilslutningsdiagram...10

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK Indhold Brugervejledning Generelt 2 Sikkerhed 2 Systemprincip 3 Montering Generelt til montøren 4 Montering 4 Kontrol 5 Betjeningsindstillinger

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator 2CDC550012D3301 04.2015 Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator Sensor / omskifteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

GRUNDFOS CUE. Den alsidige, vægmonterede frekvensomformer med E-pumpe-funktionalitet

GRUNDFOS CUE. Den alsidige, vægmonterede frekvensomformer med E-pumpe-funktionalitet GRUNDFOS CUE E-løsninger med Grundfos CUE Den alsidige, vægmonterede frekvensomformer med E-pumpe-funktionalitet DEN VÆGMONTEREDE E-LØSNING Enkelhed, fleksibilitet og maksimal kontrol Endnu bedre E-løsninger

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

ipod Oversigt over funktioner

ipod Oversigt over funktioner ipod Oversigt over funktioner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod i grundtræk 5 Kast et blik på ipod 5 Bruge betjeningspanelet til ipod 7 Slå betjeningspanelet på ipod fra 8 Bruge menuerne på ipod 9

Læs mere